2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1

3 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm zorluklara ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartların dayattığı olumsuzluklara rağmen, ilçemizi esenliğe çıkarmak, insanlarımıza hizmet etmek için göreve geldiğimiz günden bu yana birlikte büyük bir gayret içerisinde olduk. Bunun olumlu sonuçlarını her alanda görmeye başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bu zorluklar içerisinde en büyük desteği kadirşinas, hoşgörülü ve anlayışlı halkımızdan görmüş olmak bizlere ayrı bir heyecan ve azim vermiştir. Büyük önder Atatürk ün ifada ettiği gibi Ulusa efendilik yoktur. Hizmet eden bu milletin efendisidir anlayışı ile hizmet yolumuza devam ediyoruz. Yerel yönetim anlayışımızla ve her çalışmamızla katılımcılığa önem verdik. Toplumumuzun tüm kesimleri, muhtarlarımız, basınımız, sivil toplum kuruluşları ve Meclisimizle bir ve beraber olduk. Hepimizin ortak gayesinin Bafra ya ve insanımıza hizmet etmek olduğuna yürekten inandık. Halkımızla el ele vermeye devam ederek Bafra mızı geleceğe taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bundan da asla şüphe duymadık. Misyonumuz halkımıza ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmak, sosyal belediyeciliğin gereklerini getirmek ve çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir kent ve yönetimini oluşturan vizyon ortaya koymaktır. İlçemiz için tek amacımız Cumhuriyetimiz ve Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini geçmektir. 2

4 tarihleri arasında birimlerimizde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce ilçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce ilçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Misyonumuz ; Bafra Belediyesi nin ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yerel ve genel tüm basın kuruluşları ile ilişkilerini çağdaş, şeffaf, eşit, objektif ve katılımcı bir anlayışı esas alarak hukuka uygunluk, süreklilik, işbirliği ve paylaşım ilkeleri doğrultusunda kurmak, kent halkına, ülkemize ve dünyaya faaliyet, hizmet ve projelerini en etkili, en hızlı ve en doğru şekilde duyurmak, kent imajımıza olumlu katkıları yapmaktır. İdarenin Amaç ve Hedefleri Kentimizde yerel ve genel basın ile ilişkilerimizi misyon ve vizyonumuzun uygun bir şekilde düzenlemek, toplumsal demokratikleşmeye katkı sağlamak, kent imaj ve markasını oluşturmak, halkla ilişkilerde misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek, en etkin, en hızlı, en verimli şekilde çalışmaktır. Temel Politikalar ve Öncelikler Basın ve Halkla ilişkileri sağlıklı, karşılıklı güvene dayalı, iletişimin sağlandığı, katılımcı bir yapıya kavuşturmak, yenilikçi bir anlayışın içerisinde olmak, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini yükseltmektir. a)kent Markasını oluşturmak, b)kent konseyini kurmak, c)hizmet, faaliyet ve projelerimizi tanıtmak, d)halkla iç içe olacak çalışma etkinlik ve programları arttırmak, e)şehrin tanıtımına katkı yapmak, f)basın ve Halkla ilişkiler birliği ve dayanışmayı daha yüksek düzeye çıkarmak, g)bafra dışındaki hemşerilerimize ulaşmak, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce ilçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve zabıtaca yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak. Sunulan hizmetler Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve zabıtaca yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Katı Atık; bertaraf tesisi kurmak, makine parkımızı yenileyip modern ve yeterli sayıya ulaştırmak. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Temizlik işleri ile ilgili faaliyetleri organize etmek. 2.Yeni projeler üretmek ve faaliyete geçirmek. 3

5 3.Yapılan faaliyetlerin, yeni düzenleme ve uygulamaları kontrol etmek, denetlemek. 4.Birimimize ait araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yaptırmak. Arızalarının giderilmesini sağlamak. 5.Birimimizde çalışan personelin iş programını düzenleyip sevk ve idaresini sağlamak. 6.Vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetleri yerinde değerlendirerek yerine getirilmesini sağlamak. Sunulan hizmetler Temizlik İşleri Müdürlüğü mevcut eleman ve araçlarla Bafra mızda gece ve gündüz vardiyalar halinde 21 mahalleye hizmet vermektedir. Ayrıca Pazaryerleri, Hal temizliği, kooperatif temizlikleri, Okul bahçe ve çevre temizlikleri, yol yıkamaları, Boş arsa temizlikleri, moloz toplama işleri gerçekleştirilmektedir. Bafra Bölgesi yerel yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAFKAB) tüzüğü bakanlar kurulu tarafından onaylanarak Birliğin Kuruluşu sağlanmıştır. Ayrıca (BAFKAB) tesislerinin kurulacağı alanın yeri tespit edilerek Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınarak Çevre ve Orman Bakanlığına gerekli yazışmalar yapılarak ön İzin alınmış, Katı Atık Bertaraf tesisinin inşaatına başlamak için gerekli yazışma ve çalışmalarımız devam etmektedir. Temizlik işleri Müdürlüğü mevcut eleman ve araçlarla Bafra mızda gece ve gündüz vardiyalar halinde 21 mahalleye hizmet vermektedir. İdarenin amaç ve hedefleri Şehrimizde Temizlik İşlerinin günlük hızlı ve en kaliteli şekilde devamını sağlamak, halkımıza temiz sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak. Toplanan çöpü, modern şekilde imhasını sağlayarak, doğaya zarar vermemek. Temel politikalar ve öncelikler Bu hizmetleri yapabilmek için gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, projeler geliştirmek, en ekonomik modern ve hızlı sistemleri hayata geçirmek. En kısa sürede katı Atık bertaraf tesislerini kurarak, ayrıştırma işlemine geçmek ve Belediyemize ekonomik katkıda bulunmak. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Şehrimizin imar plan kararları doğrultusunda gelişimini, yaşanabilir modern bir şehir görünümü almasını sağlamak. Hâlihazır harita, imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izinleri, kaçak inşaat kontrolleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Yeni projeler üretmek ve faaliyete geçirmek. Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri yerinde değerlendirerek yerine getirilmesini sağlamak. Sunulan Hizmetler İmar işleri müdürlüğümüz mevcut elemanları ile şehrimizde yapılaşmanın imar planlama aşamasından yapım ve yapı kullanma izni aşamasına kadar her türlü ruhsat ve takiplerinde hizmet vermektedir. Ayrıca imar planlarının uygulanması, yeni açılan yolların isim ve adres tespitleri müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmektedir. Ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız binaların takip ve tespit işlemleri, hâlihazır harita, yol terkini, birleştirme, ifraz ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili teknik bilgi ve belgelerin hazırlanması ile bu evrakların encümene sunulması müdürlüğümüzün faaliyet alanlarındandır. Şehrimizin imar plan kararları doğrultusunda gelişimini, yaşanabilir modern bir şehir görünümü almasını sağlamak. Şehrin gelişiminin belirlenen gelişme yönünde ve planlı olmasını sağlamak. Bu hizmetleri yapabilmek için yasal yetkiler çerçevesinde projeler üretmek, kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, bu bölgeler için yapılan projeleri uygulamaya geçirerek belediyemize ekonomik katkıda bulunmak. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Yetki görev ve sorumluluklar a) İçilebilir içme ve kullanma suyunu temin ederek denetim ve kontrolünü yapmak. b) İçme ve kullanma suyunu abone sahiplerine ulaştırmak, c) İçme suyu şebeke hatlarının bakım ve onarımı yapıp kesintisiz su sağlamak, d) Kanalizasyon sularının atıksu arıtma tesisinde arıtılmasını sağlamak, 4

6 İdarenin amaç ve hedefleri ; Halkımıza içilebilir kaliteli ve kesintisiz su hizmeti sunmak. Atık su arıtma tesislerinin kapasiteli bir şekilde çalıştırılarak doğal hayatı korumak. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tesis edilerek vatandaşların hizmetine sunmak, PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, Park Bahçe Hizmetleri İlçemizi Yeşil Bafra sloganına uygun olarak, yeşillendirmek, ağaçlandırmak, yeşil alanları çoğaltmak, mevcut yeşil alanların bakımını yapmak, korumak, bu çalışmalar için gerekli olan fidan ve çiçeklerin üretimini yapmak, Belediyemiz adına terkini yapılmış sahaları, stratejik planlarda belirttiği şekilde ağaçlandırma veya park yaparak halkın hizmetine sunmak, şeklinde görev ve sorumlulukları olan bir birimdir. Park Bahçe Hizmet Birimi tarafından ağaç budama talepleri, kırılan ve yıkılan ağaçların kesimi ve kaldırılması işleriyle okul ve diğer resmi kurumların fidan ve çiçek ihtiyaçları imkânlar ölçüsünde karşılanmıştır. Sorumlu olunan toplam yeşil alan mevcudu m2 dir. HAL MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Küresel ısınma neticesinde bölgemiz ayrı bir önem kazanmış olup bunu değerlendirmek için her türlü fedakârlıkları yaparak bölgemizi tarımsal yönden kalkındırmak için Belediyemize düşen görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanı çevresinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlanmış ve harcama birimimizde süreç etkin olarak kullanılmıştır. Belediye Başkanlığımızın, tarihi ile tarihleri arasını kapsayan faaliyetlerimizi kısımlar halinde sizlere sunmaya çalıştım. Faaliyet raporunu Yüce Meclisin tasviplerine arz ederim. Saygılarımla. Zihni ŞAHİN BAŞKAN 5

7 GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyon: Yasalarla belirlenmiş yetkiler çerçevesinde, karşılıklı güven ve huzur içinde, birlikte çalışarak, halkımızın yaşam kalitesini yükseltip Bafra mızı hak ettiği yere getirmek. Vizyon: Hizmetleri ve çalışanlarıyla örnek, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkan, kentlilik bilincine duyarlı, birlikte üreterek zenginleşen, ışıl ışıl, yeşil bir Bafra. B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;ev ; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hiz. ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet işinde özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 6

8 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI 1- Merkez Bina 2- İtfaiye Binası 3- Makine İkmal, Bakım ve Onarım Binası 4- İçme Suyu Arıtma Tesisi 5- Mezbaha Binası 6- Sebze ve Meyve Toptancı Hali 7- Kanalizasyon Atık tesisleri 8- Su Tahsilât büroları BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - ÇEVRE KORUMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ 1 55NG 639 FORD KARGO KAMYON FP 978 FORD KARGO KAMYON NC 347 FORD KARGO KAMYON NG 114 FORD KARGO KAMYON SÜPÜRGE JC 760 MERCEDES SÜPÜRGE ARACI 6 55 JA 041 FORD KARGO KAMYON NY 041 FORD KARGO KAMYON JH 933 FORD JH 932 FORD JC 526 MERCEDES ATEGO JC 527 MERCEDES ATEGO JC 528 MERCEDES ATEGO NB 779 BMC KAMYONET HE D-7 DOZER KALDIRIM SÜPÜRGESİ JC 508 MOBİLYET NS 443 MOBİLYET BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 55 FP 526 FORD KARGO KAMYON NB 778 BMC KAMYONET JC 759 BMC FATİH SU TANKERİ FH 542 FİAT TRAKTÖR STAYJER TRAKTÖR KEPÇE

9 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1 55 ET 336 FORD CARGO HE 110 TRANSİT KURTARMA ARACI EU 415 FORD CARGO MERDİVENLİ NJ 080 FORD CARGO JE 110 MERCEDES 2011 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 55 NU 942 MERCEDES OTOBÜS NU 941 MERCEDES OTOBÜS NU 940 MERCEDES OTOBÜS 1984 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 KÜÇÜK ASFALT SİLİNDİR 2 HAMM HD 85 ASFALT SİLİNDİR 3 HAMM HD 10 ASFALT SİLİNDİR 4 BÜYÜK ASFALT SİNİRDİR 5 HAMM HD 50 SİNİRDİR 6 PORTİF 7 PORTİF KOMUTSUN 8 VAKUMLU ARAÇ 9 55 JF 422 ROBOTU ET ER 650 KAMYONET JG 134 KAMYONET NS 008 KAMYON NH 548 KAMYON NS 079 KAMYON JF 421 KAMYON NB 782 KAMYON JF 570 TIR VOLVO ŞAMPİYON GREYDER LODER 2 YÜKLEYİCİ 22 FAİT HİTACİ YÜKLEYİCİ KEPÇE JCB 3CX BEKO 3X3 İŞ MAKİNESİ JCB 1CX İŞ MAKİNESİ JCB 3CX BEKO-5 İŞ MAKİNESİ JCB 4CX BEKO (1) İŞ MAKİNESİ FİAT HİTACİ BEKO (3) İŞ MAKİNESİ JCB 3CX BEKO-2 İŞ MAKİNESİ JCB 3CX BEKO-1 İŞ MAKİNESİ ASFALT KESİCİ MAKİNESİ ASFALT KESİCİ MAKİNESİ TON KAPASİTESİ ASFALT PLANTI DEVİR MOTOPOMP DEVİR MOTOPOMP İLAÇLAMA MOTURU

10 36 55 NV 654 YARIM OTOBÜS İLAÇLAMA MOTORU NB 780 YARIM OTOBÜS JB 250 FORD TRANSİT NP 578 FORD TRANSİT NK 360 DONGE KAMYON JC 648 FORD TRASİT KAMYONET 2010 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 55 FL 017 KAMYON FL 016 KAMYON ET 334 DODGE KAMYON ND 476 TRAKTÖR UNİVERSAL JCB 4CX BEKO İŞ MAKİNASI JCB 4CX BEKO İŞ MAKİNASI JC 506 MOTOSİKLET FL 631 MOTOSİKLET NM 891 MOTOSİKLET 2005 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI SU ABONE HİZMET ARAÇLARI 1 55 NJ 920 MOTOSİKLET JH 325 MOTOSİKLET 2012 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARI 1 55 NM 774 FORD TORNE JC 176 FORD TIRASİT NV 983 MOTOSİKLET GJ 477 MOTOSİKLET NM 892 MOTOSİKLET 2005 BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - SU KAÇAK EKİBİ 1 55 NV 676 MOTOSİKLET NV 675 MOTOSİKLET NC 903 MOTOSİKLET NJ 922 MOTOSİKLET NJ 923 MOTOSİKLET NJ 924 MOTOSİKLET JC 507 MOTOSİKLET JF 902 MOTOSİKLET JC 509 MOTOSİKLET JH 324 MOTOSİKLET HC 246 RENAULT BAFRA BELEDİYESİ ARAÇ PARKI MALİ HİMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARI 1 DERTO DOC 4*4 PW 250 SÜPER JF 904 FORD TRANSİT

11 3 55 JE 122 FORD TRASİT EU 596 BMC KOMYONET NG 683 FORD TRASİT SOĞUTUCU ET 370 MOTOSİKLET ET 371 MOTOSİKLET NU 983 MOTOSİKLET JH 758 FORD TIRANSİT 2-BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi işlem servisi tarafından, Belediye bağlı birimlerinde kullanılan ana servera bağlı otomasyon programlarının devamlılığı, otomasyon programları ile ilgili bilgisayar uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca otomasyona bağlı birimlerin uygulama yazılımlarını temin etmek ve geliştirmek, otomasyon yazılım programlarının ve donanımlarının bakım ve yazılım anlaşmalarını yapmak ve takip etmek, Belediye bünyesinde gerekli görülen birimlere internet bağlantısı, otomasyon sisteminin 7/24 saat çalışması, gerekli yedeklemelerin yapılması ve donanım arızalarının giderilmesi sistemin düzenli çalışabilmesi için gerekli etütleri yapıp, donanım ve yazılım için gerekli desteğin verilmesini araştırmak yapılan faaliyetler arasındadır. Bunun dışında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Belediyemize ait Web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi sağlanmaktadır. 3- ÖRGÜT YAPISI Bafra Belediyesi Kurumsal Yapısı: Bafra Belediyesinin 21 Mahallesi ve Belediye Mücavir alanında 11 köyü bulunmaktadır. Bafra Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17.maddesine istinaden oluşturulan Karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Bafra Belediye Meclisimiz Belediye Başkanıyla birlikte: AKP 13 Üye MHP 10 Üye CHP 1 Üye DP 1 Üye Toplam 25 Üyeden oluşmaktadır. Belediye Meclisi her ayın birinci haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır. Her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Belediye Mec. Görev ve yetkilerini 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre yürütmektedir. Belediye Encümeni 5393 Sayılı kanununun 33. maddesine istinaden Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye ile birlikte biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Belediye Encümeni haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Bafra Belediye Encümenimiz haftanın Salı ve Cuma günleri önceden belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Bafra Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesi hükümlerine göre görev ve yetkilerini uygulamaktadır. Bafra Belediyesi görevlerini yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasını oluşturmuştur. 4- İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmekte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen Norm kadro standartları ve esaslarının verdiği yetki çerçevesinde personel iş ve işlemleri yürütülmektedir. Bafra Belediyesi Memur Kadrolu İşçi * Personel sayısı 31 Mart 2014 itibariyledir. Sözleşmeli Personel Geçici İşçi Toplam Bafra Belediyesi kanunların kendisine görev olarak tanımladığı işleri 203 personeliyle yapmaktadır. Bu hizmetleri yürütürken hizmet alımı yöntemiyle de personel çalıştırmaktadır. 5- SUNULAN HİZMETLER Bafra Belediyesinin hizmetlerini tek başlık altında toplamak mümkündür. Ana hizmet alanında sunulan hizmetler; imar, yapım, ulaşım, çevre sağlığı, kültür ve sanat, park ve bahçe, sosyal, spor, sağlık, itfaiye, zabıta, sivil savunma, basın ve halkla ilişkiler, yaş sebze ve meyve ve özel kalem hizmetler başlıkları altında toplanabilir. Bunlar Belediye Başkanlığına bağlı ana hizmet birimlerince yürütülmektedir. İmar hizmetleri; imar yönetmeliği çıkarmak, imar planları yapmak, yapı denetimi (kaçak yapılar ve imar planının uygulanması), kamulaştırma, arsa üretimi yapmak, diğer birimlere lojistik destek sağlamak, hâlihazır harita yapmak, yaptırmak. Yapım hizmetleri; yapım işlerinin projelendirilmesi, yol yapımı (cadde, bulvar ve kaldırımlar), asfalt üretimi ve yol kaplaması, açık ve kapalı otopark yapımı, park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanları yapımı, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı ve spor tesisleri yapımıdır. 10

12 Ulaşım hizmetleri; şehir içi otobüs toplu taşıma işletmeciliği, toplu taşıma araçları ve taksilerin koordinasyonu ve denetimi, trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve sinyalizasyon hizmetleri, otopark hizmetleri ve otogar hizmetleridir. Kültür ve sanat hizmetleri; Sempozyum ve açık oturum düzenleme, kültür yayınları, kültür, sanat etkinlikleri, bando takımı, festival ve halk konserleri, tiyatro gösterileri, kentin tanıtımı ile ilgili çalışmalar. Park ve bahçe hizmetleri çevre düzenlemesi; Cadde, bulvar ve refüjlerin ağaçlandırılması, mevcut yeşil alanların bakım ve onarımı, imar planlarına uygun olarak yeni park, bahçe ve yeşil alanlar düzenlemek, peyzaj projeleri hazırlatmak, uygulatmak ve denetlemek. Sosyal hizmetler kurum bakım hizmetleri, sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili uygulama ve planları yapmak (yaşlılara, kadınlara, gençlere ve kimsesizlere yönelik hizmetler), Aşevi, ayni-nakdi yardım hizmetleri, engellilere destek hizmetleri Spor hizmetleri; Halı sahalar, yürüyüş, koşu parkurları, vb.mezarlık ve cenaze hizmetleri, İtfaiye hizmetleri; yangına müdahale ve söndürme, su baskınına müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek, yangın yönünden kontrol ve denetim, yangın ve kurtarma konulu eğitim hizmetleri, baca temizliği hizmetleri, kaza ve afetlere müdahale, işyeri ruhsatı için yangın güvenliği raporu verilmesidir. Zabıta hizmetleri; zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, gözetim ve koordinasyonun sağlanması, zabıta personelin eğitilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması ve kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesidir. Basın ve halkla ilişkiler; imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, kurum adına mesaj, tebrik ve taziyeler, istek ve şikâyetlerin takibi, etkinliklerin organizasyonu, anket çalışmaları ve medya ile ilişkilerin sağlanmasıdır. Yaş sebze ve meyve hal hizmetleri; kalite ve standartların korunması, üretici ve tüketici haklarının korunması ve kayıt dışı üretimin kayıt altına alınmasıdır. Özel kalem; tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetlerdir. 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ : Bafra Belediye Başkanı, Bafra Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bafra Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Bafra belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Bafra Belediyesi görevlerini yerine getirmek için kanunlar çerçevesinde idari yapılanmasını oluşturmuştur. Bafra Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 17. maddesine istinaden oluşturulan karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Bafra Belediye Başkanı Belediye Meclisi nin doğal üyesidir. Bafra Belediye Meclisi nin görev ve yetkilerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18 inci Maddesine göre yürütmektedir. Bafra Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 34 üncü maddesi hükümlerine göre görev ve yetkilerini uygulamaktadır. Bafra Belediyesi personeli Bafra Belediye Başkanı tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında belediye meclisinin bilgisine sunulur sayılı yasanın 25.maddesi gereği Bafra Belediyemizde 3 kişilik denetim komisyonu kurulup yasa gereği denetimlerini yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. AMAÇLAR VE HEDEFLER A )İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Bafra Belediyesi stratejik planlama çalışması kapsamında paydaş görüşleri ve belediye başkanının vaatleri doğrultusunda belediyenin iç ve dış kaynakları analiz edilerek ulaşılmak istenen stratejik amaçlar belirlenmiştir. Bu alanlar, 1. Kentsel Gelişim 2. Sosyal ve Kültürel Hayat 3. Kent Ekonomisi 4. Belediye Hizmet Yönetimi ve Kalitesi olmak üzere toplamda dört tanedir. Ayrıca stratejik alanlara bağlı amaçlar kurumun misyonu, vizyonu doğrultusunda ve ilkeleri ile uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Alanlar bazında tahmin edilen maliyetler aşağıdaki tabloda görülmektedir. 11

13 STRATEJİK ALANLAR TOPLAM : Kentsel Gelişim : Sosyal Ve Kültürel Hayat : Kent Ekonomisi : Belediye Hizmet Yönetim Ve Kalitesi Genel Toplam STRATEJİK ALAN 1. Kentsel Gelişim : Kentsel Gelişim konusunda 5 adet stratejik amaç şekillenmiştir. Stratejik amaçlar ve bu stratejik amaçlara yönelik olan tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. STRATEJİK AMAÇ TOPLAM : Kente Estetik Bir Görünüm Kazandırmak 1.2.: İçme Suyunu Zenginleştirmek Ve Kaliteli Suyun Sürekliliğini Sağlamak 1.3.: Vatandaşların Faydalanabileceği Parklar, Yeşil Alanlar Ve Yaşam Merkezleri Yapmak 1.4.: Ulaşım Ve Trafiğin Güvenliğini Ve Akıcılığını Sağlamak 1.5.: İlçenin Altyapısını Güçlendirmek Ve Geliştirmek Genel Toplam STRATEJİK AMAÇ 1.1.: KENTE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK Gerekçe : Modern kent yönetimi anlayışı kentin altyapı gibi temel bld. hizmetlerinin ötesinde kentin estetik açıdan gelişimini de göz önünde bulundurmaktadır. Bafra'daki estetik görünümün geliştirilmesi ilçenin fiziki anlamda kentleşmesinin aşamalarından bir tanesini oluşturmaktadır. Kentsel görünümün iyileştirilmesi çalışmaları Türkiye ve dünyadaki bütün belediyelerin gündeminde olan maddelerden biridir. Paydaşlar da kentine estetik görünümünün arzulanan seviyede olmadığı ve mutlaka ilgilenilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulamışlardır. Strateji : Halkın yönetim ve kararlara katılımını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 1.2.: İÇME SUYUNU ZENGİNLEŞTİRMEK VE KALİTELİ SUYUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK Gerekçe : İçme suyunun sürekliliği ve dağıtımı şehir kimliğini oluşmasında temel unsurlardan biridir. İçme suyu şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Her ne kadar Bafra Bld. bu konu ile ilgili yatırımlarına başlamış olsa da henüz tamamlanmadığından vatandaşlar ve diğer paydaşların memnuniyetsizliklerinin en yüksek seviyede olduğu hizmet alanıdır. Yeni dönemde bu konunun çözümü aciliyeti ve önemi dikkate alındığında Bld.'nin stratejik amaçları arasında yer alması zaruridir. Strateji : İçme suyu ve altyapı konusunda anlık cevaplar yerine kalıcı çözümler üretmek. 12

14 STRATEJİK AMAÇ 1.3.: VATANDAŞLARIN FAYDALANABİLECEĞİ PARKLAR, YEŞİL ALANLAR VE YAŞAM MERKEZLERİ YAPMAK Gerekçe : Parklar ve yeşil alanlar şehir yaşamı içerisinde vatandaşlar-sosyal rahatlama alanları olmanın ötesinde bireylerin şehre aidiyet duygusu geliştirmesi ve kolektif şehir kimliğin oluşturulması noktasında da önemli bir etkendir.parklar ve yeşil alanlar şehre renk ve estetik açıdan da değer katmakta. Dışarıdan bakıldığında Bafra genelinde yeşil alan miktarı fazla görünmekle birlikte, bu alanlar belirli bölgelerle sınırlıdır ve kullanılamamaktadır. Yeşil alanların ilçeye yayılması ve kullanılabilir hale getirilmesi vatandaşta ciddi bir beklenti ve istek haline gelmiştir. Bu konu vatandaşların yanı sıra diğer paydaşlar tarafından da dile getirilmiştir. Belediye'nin stratejik amaçlar içerisinde değerlendirilmektedir. Strateji : Halkın yönetim ve kararlara katılımını sağlamak STRATEJİK AMAÇ 1.4.: ULAŞIM VE TRAFİĞİN GÜVENLİĞİNİ VE AKICILIĞINI SAĞLAMAK Gerekçe : Mevcut fiziki yapıdan dolayı trafik ilçenin sorunlu alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Yolların darlığı ile sinyalizasyon ve trafik yönlendirme levhalarının eksikliği vatandaşlar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler için büyük sıkıntı doğurmaktadır.mahallelerde otopark eksikliği hem trafiğin akışkanlığını etkilemekte hem de araç parkı ile ilgili ciddi problemler oluşturmaktadır. Ayrıca yaya kaldırımlarının darlığı ve işgal edilmesi yayların kaldırım yerine yolu kullanmasına sebep olmakta ve trafiğin güvenliğini ve akıcılığını tehlikeye düşürmektedir. Bu konu çözülmesi gerekli olan alanlardan bir tanesidir. Strateji : Halkın yönetim ve kararlara katılımını sağlamak STRATEJİK AMAÇ 1.2.: İÇME SUYUNU ZENGİNLEŞTİRMEK VE KALİTELİ SUYUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK Gerekçe : İçme suyunun sürekliliği ve dağıtımı şehir kimliğini oluşmasında temel unsurlardan biridir. İçme suyu şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Her ne kadar Bafra Belediyesi bu konu ile ilgili yatırımlarına başlamış olsa da henüz tamamlanmadığından vatandaşlar ve diğer paydaşların memnuniyetsizliklerinin en yüksek seviyede olduğu hizmet alanıdır. Yeni dönemde bu konunun çözümü aciliyeti ve önemi dikkate alındığında Bld.'nin stratejik amaçları arasında yer alması zaruridir. Strateji : İçme suyu ve altyapı konusunda anlık cevaplar yerine kalıcı çözümler üretmek. Bafra Belediyesi stratejik planlama çalışması kapsamında paydaş görüşleri ve belediye başkanının vaatleri doğrultusunda belediyenin iç ve dış kaynakları analiz edilerek ulaşılmak istenen stratejik amaçlar belirlenmiştir. Bu alanlar,1. Kentsel Gelişim,2. Sosyal ve Kültürel Hayat,3. Kent Ekonomisi,4. Belediye Hizmet Yönetimi ve Kalitesi olmak üzere toplamda dört tanedir. Ayrıca stratejik alanlara bağlı amaçlar kurumun misyonu, vizyonu doğrultusunda ve ilkeleri ile uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 1.Kentsel Gelişim. C) DİĞER HUSUSLAR Kısa Dönemli Öncelikli İşler Yakın gelecekte Belediye yönetiminin öncelik verdiği konular aşağıda özetlenmiştir. Kent altyapısının tamamlanmasında öncelikli üç proje; BAFKAB Bafra katı Atık Birliği, Mezbaha ne Yapımı, Asfalt plenti ve asfalt şantiyesi yapımı, mevcut içme suyu üretim tesislerinin teknoloji yenilemeleri. Belediyenin öncelikli başka bir alt yapı programı; genişleyen Belediye alanlarına ulaşım altyapısı ve hizmetleri ile su, kanalizasyon, itfaiye ve zabıta hizmetlerinin verilmesidir. 13

15 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-) MALİ BİLGİLER 1-) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU GİDERLER 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 YILI ( TL) PERSONEL GİDERLERİ ,74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,58 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,94 FAİZ GİDERLERİ ,52 CARİ TRANSFERLER ,86 SERMAYE GİDERLERİ ,29 BORÇ VERME GELİRLER TOPLAM , YILI ( TL) VERGİ GELİRLERİ ,47 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,97 DİĞER GELİRLERİ ,95 SERMAYE GELİRLERİ 1.060,50 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE TOPLAMI ( - ) ,14 TOPLAM ,75 BÜTÇE GELİR GİDER FARKI ,18 2- ) TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YIL : 2013 GİDER TOPLAMI : ,93 GELİR TOPLAMI : ,75 GELİR GİDER KARŞILAMA ORANI : 0,90 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı