KARAMAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 2014 KARAMAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014

2 Sayfa 1 / 119

3 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş Stratejik Planlama Ekibi Mevcut Durum Karaman Tarihi Coğrafi Durum Nüfus Ekonomik Durum Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Organizasyon Şeması Kurumsal kapasite Stratejik Plan Mevcut Durum İlişkisi Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönlerimiz Fırsatlar Tehditler Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Plan Kalkınma Planı İlişkisi Stratejik Alanlar Ve Amaçlar Maliyetlendirme İzleme Değerlendirme Ekler Strateji Plan Süreci Paydaş Listesi Stratejik Amaçlar, sorumlu ve ilgili birimler tablosu Anket Sonuçları İlgili Görseller Sayfa 2 / 119

4 Şekiller Tablosu Şekil 1: Organizasyon Şeması Şekil 2: Personel Genel Yaş Ortalaması Şekil 3: Personel Eğitim Durumları Şekil 4: Yılları Stratejik Plan Harcama Miktarları Şekil 5: Tüm Hizmetlerin Değerlendirilmesi Şekil 6: Tüm Hizmetlerin Değerlendirilmesi Şekil 7: Kurum Paydaş Anketi Talepler Şekil 8: Cinsiyete Göre Katılım Şekil 9: Eğitim Düzeyine Göre Katılım Sayıları Şekil 10: Katılımcıların Yaş Aralığı Şekil 11: Katılımcıların Meslekleri Şekil 12: Katılımcıları Başarı Algısı Şekil 13: Katılımcıların Başarı-Başarısızlık Algısı Şekil 14:İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim Şekil 15:İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim Şekil 16: Yol, Kaldırım ve Asfalt Şekil 17:Yol, Kaldırım ve Asfalt Şekil 18: İşyeri İzin ve Ruhsatları Şekil 19: İşyeri İzin ve Ruhsatları Şekil 20: Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması Şekil 21: Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması Şekil 22: Zabıta Hizmetleri Şekil 23: Zabıta Hizmetleri Şekil 24: Otopark Şekil 25: Otopark Şekil 26: Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Şekil 27: Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Şekil 28: Su ve Kanalizasyon Şekil 29: Su ve Kanalizasyon Şekil 30:Halkla İlişkiler Şekil 31: Halkla İlişkiler Şekil 32: Borç Ödeme Sistemi Şekil 33: Borç Ödeme Sistemi Şekil 34:Cenaze Hizmetleri Şekil 35:Cenaze Hizmetleri Şekil 36: Sağlık Hizmetleri Şekil 37: Sağlık Hizmetleri Şekil 38: Kültür ve Sanat Şekil 39: Kültür ve Sanat Şekil 40: Sokak Hayvanları Şekil 41: Sokak Hayvanları Şekil 42: Haşereyle Mücadele Şekil 43: Haşereyle Mücadele Şekil 44:Kentsel Dönüşüm Şekil 45: Kentsel Dönüşüm Şekil 46: Engellilere Yönelik Hizmetler Sayfa 3 / 119

5 Şekil 47: Engellilere Yönelik Hizmetler Şekil 48: Gençlik ve Spor Hizmetleri Şekil 49: Gençlik ve Spor Hizmetleri Şekil 50: Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Şekil 51: Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Şekil 52: Yoksullara Yönelik Hizmetler Şekil 53: Yoksullara Yönelik Hizmetler Şekil 54: E-Belediyecilik Şekil 55: E-Belediyecilik Şekil 56: Afet Yönetimi Şekil 57: Afet Yönetimi Şekil 58: İstihdama Yönelik Hizmetler Şekil 59: İstihdama Yönelik Hizmetler Şekil 60: Çevresel Geri Dönüşüm Faaliyetleri Şekil 61: Çevresel Geri Dönüşüm Faaliyetleri Şekil 62: Belediye Çevresi Düzenlemesi Şekil 63: Yeni Çevre Yolu Projesi Şekil 64: Fuar ve Kongre Merkezi Şekil 65: Hafif Raylı Sistem Şekil 66: Kapalı Pazar Projesi Şekil 67:Aktekke Kent Meydanı Projesi Şekil 68: Muhtarlık Ofisleri Şekil 69:Pirireis Vadisi Projesi Şekil 70: Topucak Bölgesi Avam Projesi Şekil 71: Türk Dünyası Kültür Parkı Tablo 1:Kuruma ait araç listesi Tablo 2: Kuruma ait taşınmazlar listesi Tablo 3: Personel Durumu Tablosu Tablo 4: Yılları Yatırım Harcamaları Tablo 5: Stratejik Plan Maliyetlendirme Tablosu Tablo 6: Stratejilerden Sorumlu Birimler Tablosu Sayfa 4 / 119

6 Sayfa 5 / 119

7 1 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanununun 9. maddesinde belirtilen Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. şeklindeki hükümle, stratejik planlamanın kanuni bir gereklilik olduğu ortaya konulmuştur. Kamu idarelerinin gelecek yıllara yönelik olarak yapacakları çalışmalara esas teşkil etmek üzere beş yıllık dönemler halinde stratejik plan yapmaları hüküm altına alınmıştır sayılı Belediye Kanunun 41. maddesiyle de belediye başkanlarının mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan hazırlayıp belediye meclisine sunacakları belirtilmiştir Sayılı Kanunla verilen yetki doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde stratejik planların 5 yıllık dönemleri kapsayacağı öngörülmüştür. Mevzuatın bu hükümleri doğrultusunda belediyemizce 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinin akabinde yılları için stratejik plan hazırlama çalışmalarına başlanılmıştır. Belediye Meclisindeki siyasi parti temsilcilerinin de yer almalarını sağlayıcı şekilde ve belediyemiz üst düzey çalışanlarıyla alt birimlerden görevlilerin de iştirak edeceği geniş katılımlı bir stratejik plan hazırlama ekibi ve bu ekibin çalışmalarında koordinasyon görevi yapmak üzere stratejik planlama koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Önceki dönem stratejik plan uygulamaları ve yukarıda belirtilen mevzuat ile DPT tarafından hazırlanmış Stratejik Planlama Kılavuzunda açıklanan hususlar gözden geçirilerek, bir yönerge hazırlanıp birimlerimizce yapılacak çalışmaya katkı sağlamak üzere belediyemizin tüm birimlerine gönderilmiştir. Akabinde de stratejik plan çalışma ekibi ile birlikte stratejik plan çalışmalarında görev alacak alt grupların da katılımıyla toplantılar ve eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Seçim çalışmaları sırasında öne çıkmış stratejiler de göz önünde bulundurularak tüm birimler kendi görev alanları çerçevesinde plan hazırlama çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da dış paydaşlarla toplantılar yapmak, yazılı görüşler almak ve anket düzenlemek sureti ile stratejik plana ve şehrimizin problemlerine ilişkin katkılar sağlanmış, stratejik planla ilgili yeni yeni amaç ve hedefler ortaya konulmuştur. Tüm bu ön çalışmalardan sonra Belediyemizin misyon ve vizyonu gözden geçirilmiş, normal şartlarda onlarca yıl sürebilecek çalışma ufkunu ortaya koyan misyon ve vizyon sağlayacak amaçlar, amaçlara ulaşacak hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu çalışmalarımızla sadece belediyemizin veya şehrimizin geleceği gözetilmemiş, devletimizin 10. Beş yıllık kalkınma planı ile bölgesel planlar da ele alınarak faaliyetlerimiz için il, bölge ve Sayfa 6 / 119

8 ülkemiz kalkınmasının bütünlüğü esas alınmıştır. Belirlenen bu amaç ve hedeflere göre ihtiyaçlarda hayalcilik değil gerçekçilik öngörülerek, belediyemiz ve ülkemiz kaynaklarının yeterliliği de göz önünde bulundurulup stratejik planla ilgili bir maliyet hesaplaması yapılmıştır. Beş yıllık dönem içerisinde hazırlanacak bütçeler için bu maliyetler yol gösterecektir. Neticede dokuz amaç, yirmi hedef ve onlarca strateji benimsenmiş ve performansın ölçülebilirliği sağlanmıştır. Ebetteki her yıl stratejik planlamaya uygun olarak, meclisimizin de katkılarıyla hazırlanacak bütçelerin değerlendirilmesi, faaliyet raporları ve kesin hesap sonuçlarıyla stratejik planımızın kontrolü de yapılmış olacaktır. Allah milletimize zeval vermesin niyazımızla, geleceğimize uzanan yol haritamızın önümüzdeki beş yıllık açılımını oluşturan yılları Belediyemiz stratejik planının; ilimize, bölgemize, ülkemize ve dünyamıza en ulvi katkılar sağlaması temennisiyle hayırlı olmasını dilerim. Ertuğrul Çalışkan Belediye Başkanı Sayfa 7 / 119

9 2 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ tarih ve 806 sayılı Başkanlık makamı oluruna göre oluşturulan stratejik planlama ekibi tablosu aşağıda verilmiştir. Adı Soyadı Ali KONUKSEVEN Beytullah KARAKAŞ Zekeriya YILDIZ Fahri ÇATAV Ramazan PINAR Dede Rıza AKGÜL Leyla BENDER Elife Dilara GÜNGÖR Muzaffer ÖZDAL Ramazan ERYİĞİT Mehmet ÜNLÜ Sabri BAŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Görevi Belediye Meclisi Başkan Vekili Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve İmar İşleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve İdari İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve İç İşler ve Dilekçe Komisyonu Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İç Denetçi İç Denetçi H. Osman ÜNÜVAR Başkan Yardımcısı / Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Niyazi BULDUK Başkan Yardımcısı / Mali Hizmetler Müdür V. Duran KABAAĞAÇ Mehmet TEKİN Özel Kalem Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Ali TÜREDİ Park ve Bahçeler Müdürü / Su ve Kanalizasyon Müdür V. Ünal GEZEN Sinan GÜDER Erhan ALKAN Fadime KOŞUM Bilgi İşlem Müdürü Destek Hizmetleri Müdürü Hal Müdürü Muhasebe Müdürü Sayfa 8 / 119

10 Recep KILIÇ Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsa KAYHAN İtfaiye Müdürü İsmail BOZ Veteriner İşleri Müdürü Mehmet KARA Zabıta Müdürü Mustafa Lütfi CİCİBIYIK Fen İşleri Müdür V. İlknur BOZOKLU İmar ve Şehircilik Müdür V. KİRİŞÇİ Ali Faruk AYDIN Temizlik İşleri Müdürü Fadime ÜNLÜ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür V. Hekim BUĞDAYCI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Muzaffer ŞAHİNER Plan ve Proje Müdür V. Meryem KOLA Yazı İşleri Müdürü Fatih YILDIZBAŞ Çevre Mühendisi Ramazan DELEN Tekniker Stratejik planlama ekibi toplantısında alınan karar gereği oluşturulan Stratejik Plan Üst Kurulu ve Sekretarya Ekibi aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Adı Soyadı Görevi Ali KONUKSEVEN Belediye Meclisi Başkan Vekili H. Osman ÜNÜVAR Başkan Yardımcısı Niyazi BULDUK Başkan Yardımcısı Duran KABAAĞAÇ Özel Kalem Müdürü Mehmet TEKİN Hukuk İşleri Müdürü Sabri BAŞ İç Denetçi Mehmet ÜNLÜ İç Denetçi Adı Soyadı Tuğba GÖRMEZ Fatih Yıldızbaş Musa KILINÇVUR Muhittin YAĞCIOĞLU SEKRETARYA Görevi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Çevre Mühendisi Ziraat Mühendisi İtfaiye Eri Sayfa 9 / 119

11 3 MEVCUT DURUM 3.1 KARAMAN TARİHİ İç Anadolu nun güneyinde yer alan Karaman tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlin tam olarak ne zaman kurulduğuna ilişkin net bulgular olmamakla birlikte yapılan kazılar M.Ö yıllarında ilin önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymuştur. Hititler döneminde önemli bir askeri ve ticaret merkezi olan kent daha sonra Frigya, Lidya ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bizans döneminde Hıristiyanlığın merkezlerinden biri olan Karaman a Larende adı verilmiş ve bu dönemde birçok kilise, manastır ve şapel inşa edilmiştir. Türklerin Anadolu ya gelmesi ile birlikte kent, 1165 yılında Selçuklu Devleti himayesine girmiş ve Larende adını almıştır. Anadolu Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat, devletin Akdeniz kıyılarını güvenlik altına almaya yönelik Türkmenlerin Avşar boyundan olan Karamanoğullarını Karaman, Ermenek, Mut, Gülnar, Silifke, Anamur, Mersin ve Antalya bölgelerine yerleştirmiştir. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş, bunun üzerine Alaaddin Keykubat tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti nin zayıflaması ve Kösedağ Savaşı nda Moğollara yenilmesiyle bütün Anadolu da Moğol egemenliği başlamıştır. Bunun üzerine Kerimeddin Karaman Bey, 1256 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Karamanoğulları Beyliği ni kurmuştur. Moğol istilasına son vermek ve Anadolu daki karışıklıkları gidermek için Moğollarla birçok savaş yapılmış ve 1277 de Konya daki Moğol egemenliği yıkılarak Konya, Beyliğe katılmıştır. Aynı yılın Mayıs ayında Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı bir fermanda Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya diyerek Türkçeden başka konuşulan ve yazılan dilleri yasaklamış, böylece tarihte Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığı ilk devlet Karamanoğulları Beyliği olmuştur. Bu dönemde Anadolu daki en güçlü Beylik olan Karamanoğulları Konya, Karaman, Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Antalya, Isparta gibi kentlere hâkim olmuş ve topraklarını Akdeniz e kadar genişletmiştir. İl bu süreçte bir kültür ve sanat merkezi olup, en parlak dönemini yaşamış ve Anadolu nun diğer güçlü Beyliği Osmanoğulları ile yaklaşık 150 yıl savaşmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti nin himayesine giren Karaman, Osmanlı döneminde ilk olarak Konya vilayetine bağlı bir sancak merkezi olmuş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilçe merkezi haline getirilmiştir. Dünya Savaşı nda işgale uğramayan kentler arasında yer alan Karaman ın, Cumhuriyet in ilanından sonra Konya iline bağlanarak Larende olan adı Karaman olarak değiştirilmiş ve kent 15 Haziran 1989 yılında Türkiye nin 70. İli olmuştur. Sayfa 10 / 119

12 3.2 COĞRAFİ DURUM Karaman il merkezi; 37 o 11 Kuzey enlemi ile 33 o 15 doğu boylamı arasında yer almaktadır. Ortalama rakım metredir. Karaman ilinin kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, batısında Antalya illeri bulunmaktadır. Yerleşim alanı genellikle ova görünümündedir. Tarımsal olarak kuru tarım yapılan bölgelerde tahıl ürünleri, sulu tarım yapılan bölgelerde ise sanayi bitkileri yetiştirilir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması 350 mm dir. Karaman; İç Anadolu bölgesinin güneyinde önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. İç Anadolu bölgesinin Akdeniz e geçiş noktasıdır. 3.3 NÜFUS Karaman ili 2013 yılı sonu itibari ile Kişi nüfusa ulaşmıştır. Merkez ilçenin 2013 yılı sonu itibari ile nüfusu kişidir. TÜİK verilerine göre ilde yaşayan nüfusun memnuniyet durumları yüksektir. Şehrin ortalama yaşı hem erkek hem kadın nüfus için 30 olarak tespit edilmiştir. İlin toplam nüfusunun %21 i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2020 yılında merkez ilçe nüfusu , 2023 yılında olarak öngörülmektedir. 3.4 EKONOMİK DURUM Karaman ili merkez ilçesinin Ha sulu tarım ve Ha kuru tarım arazisi mevcuttur. İl genelinde üretilen şeker pancarının %92 si, mısır üretiminin %94 ü merkez ilçede üretilmektedir. Merkez ilçede üretilen tahılların verimi il genel veriminden yüksek iken Türkiye genelinden düşüktür. Meyvecilik alanında toplam meyve alanı olan Da arazinin baskın olarak elma Da, ardından üzüm Da olarak kullanılmaktadır. Üzüm ve elma verimi Türkiye ortalamasının altındadır. Karaman Türkiye deki toplam elma üretiminin %18,3 ünü üretmektedir. Karaman da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmakta ve orta Anadolu havzasının büyükbaşta %8 i, küçükbaşta %29 u ve tavukçulukta %24 ü Karamanda bulunmaktadır. Orta Anadolu Havzasının bal üretiminin %44 ü Karaman da yapılmaktadır. Et ve süt üretiminde Orta Anadolu Havzasının sırasıyla %2 ve %7 sini Karaman karşılamaktadır. Tarıma dayalı sanayi kolunda Konya-Karaman bölgesinde meyve suyu üretiminin %99 u, bisküvi imalatının %91 i Karaman dan karşılanmaktadır. Sayfa 11 / 119

13 İlde bulunan Suma fabrikası ile alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlaması işinin Konya - Karaman bölgesine göre tamamı Karaman da yapılmaktadır. Kâğıt ve mukavva imalatının Konya - Karaman bölgesine göre %59 u, kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalarından Konya - Karaman bölgesinin toplam imalatının %85 i Karaman da gerçekleştirmektedir. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Karaman ili 2002 yılında 44 adet ihracatçı firma ile $ ihracat gerçekleştiren bir il iken, 2013 yılında 90 firma ve $ lık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre Karaman ili ihracat konusunda 2014 yılının ilk yarısında $ lık ihracat yapmışken bu ihracatın %67 sini Birleşik Devletler, Cezayir, Irak, Filistin, Libya, Lübnan, Mısır, Romanya, Suriye, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Ürdün ve Yemen devletlerine gerçekleştirmiştir. İhracat miktarlarının sektörlerine dağılım verileri incelendiğinde yaklaşık %90 nının hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri (Tarıma dayalı gıda sanayi) içerisinde olduğu görülmektedir. Karaman, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi açısında büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye güneş enerjisi radyasyonu en yüksek illeri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Karaman 2014 yılı TÜİK verilerine göre %4,2 işsizlik oranı ile Türkiye de istihdam sorunu yaşamayan şehirler içinde yerini almıştır. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Tarım yatırımlarında: Elma, armut, kiraz, badem, ceviz, Hayvancılık yatırımlarında: Süt ve damızlık et büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tavuk eti ve kanatlı hayvan çiftliği, Turizm ve perakende hizmetler yatırımlarında: 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi, alışveriş merkezi ve lojistik, Enerji yatırımlarında: Termik santral, güneş enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, hidroelektrik santrali, Sanayi yatırımlarında: Elma cipsi, meyve suyu, meyve ve sebze konserve, ayçiçek yağı, süt tozu, tavuk kesim, kakao, fındık unu, film ambalaj, mukavva kutu, palet, yumurta ve elma viyolü, soğuk hava deposu, kaba yem ve organik gübre konuları uygun olarak görülmektedir. Sayfa 12 / 119

14 3.5 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Belediye Kanununun 3. maddesine göre; Belediye; belde sakinlerinin müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olduğu, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yönetim organlarından oluştuğu ve Belediye sınırları içerisinde, ihtiyaç ve özellikleri benzer özellik gösteren ve sakinler arasında komşuluk ilişkisi bulunan mahalle idari birimleri halinde hizmet götürüleceği belirtilmektedir. Belediye kanununun 14. maddesinde görev ve sorumlulukları, 15. Maddesinde yetki imtiyazları belirtilmektedir. Bunlar: Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sayfa 13 / 119

15 Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar Sayfa 14 / 119

16 satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. olarak belirtilmiştir. Karaman Belediyesi Kanunda belirtilen yönetim organları ile yine mevzuat gereği oluşturulmuş idari birimler vasıtası ile kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Sayfa 15 / 119

17 3.6 ORGANİZASYON ŞEMASI Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İç Denetim Birimi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şekil 1: Organizasyon Şeması Sayfa 16 / 119

18 3.7 KURUMSAL KAPASİTE Belediyemiz aşağıda belirtilen personel durumu ile bilgileri verilmiş taşınmaz ve araç listesinde belirtilen kaynaklar kullanılarak hizmet üretmektedir. Kuruma Ait Araç Listesi Araç Cinsi Adet Binek otomobil 5 Station-Wagon 1 Minibüs 1 Pick-up 26 Midibüs 4 Otobüs 11 Kamyon 38 Ambulans 1 Cenaze Nakil Aracı 2 Motosiklet 6 İş Makinaları 29 Diğer taşıtlar 32 Toplam 156 Tablo 1:Kuruma ait araç listesi Belediyemize ait taşınmazlar listesi aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz Cinsi ADET Tarla 66 Bağ Bahçe 12 Çayır Ve Otlaklar 1 Ağaçlandırılmış Alanlar 264 Arsalar 1542 Enerji Nakil Hatları 6 Yollar 12 Sulama Kanalları 2 Su Kuyuları 14 Mezarlıklar 8 Hizmet Binaları 11 İlköğretim Okulları 1 Sağlık Ocakları 4 Sayfa 17 / 119

19 Kreş Ve Gündüz Bakımevleri 4 İbadet Yerleri 19 Eğitim Ve Dinlenme Binaları 2 Park-Çeşme 191 Spor Salonları 3 Lokanta 2 Dükkân Ve İşyerleri 326 Depo 7 Diğer Binalar 397 Tablo 2: Kuruma ait taşınmazlar listesi Belediyemiz norm kadro esaslarına göre mevcut dolu boş kadro unvanları ve personellerin yaş ve eğitim durumları aşağıda belirtilmiştir. Sıra No Kadro Unvanı Kadro Sayısı Dolu Kadro Boş Kadro 1 Başkan Yardımcısı İç Denetçi Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Temizlik İşleri Müdürü İtfaiye Müdürü Zabıta Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Veteriner İşleri Müdürü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Sayfa 18 / 119

20 14 Diğer Müdürlükler Uzman Şef Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Avukat Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli İtfaiye Amiri İtfaiye Çavuşu İtfaiye Onbaşısı İtfaiye Eri Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru MEMUR KADROLARI TOPLAMI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI GENEL TOPLAM Tablo 3: Personel Durumu Tablosu 1 Muhasebe Müdürü ve Satın Alma Müdürü Norm kadroda bulunmamasına rağmen atanmış müdürlükler olduğu için bu kadrolar boşalana kadar devem etmektedir. (Donan Kadro) 2 Norm Kadro düzenlemesi yapılmadan önde ataması yapılmış ve kazanılmış hak olarak bu kadroya devam ettirilmiş personel. (Donan kadro) Sayfa 19 / 119

21 PERSONELİN GENEL YAŞ ORTALAMASI (50-59) %21; 91; (60 ve Üzeri); 2; 0% (20-29) %9; 39; (30-39) %26; 113; (40-49) %44; 193; (20-29) %9 (30-39) %26 (40-49) %44 (50-59) %21 (60 ve Üzeri) Şekil 2: Personel Genel Yaş Ortalaması Personelin Öğrenim Durumları İLKOKUL ORTAOKUL LİSE 2 YILLIK Y.O. FAKÜLTE YÜKSEK LİSANS MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL Şekil 3: Personel Eğitim Durumları Sayfa 20 / 119

22 3.8 STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM İLİŞKİSİ Mevcut durum analizleri yapılırken; öncelikle yasal mevzuat incelenmiş, Belediyemiz görev ve sorumlulukları ile stratejik planı, stratejik plan amaç ve gerçekleşmeleri, iç ve dış paydaşların yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili beklentileri, personel yapısı ve belirlenen güçlü, zayıf yönler üzerinden değerlendirilmeler yapılmıştır Stratejik Planı dokümanı incelendiğinde aşağıdaki amaçların gerçekleşmesi için faaliyetler planlandığı görülmektedir: 1. Karamandaki Eşsiz Tarihi Değerleri Koruyup Tanıtarak Anadolu nun Dil, Tarih, Turizm Ve Kültür Başkenti Olmak 2. Kentsel Dönüşüm 3. Sağlıklı Ve Temiz Bir Kentsel Çevre Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi İle Etkin Bir Su Ve Kanalizasyon Sisteminin Kurulması 4. Sağlıklı İşleyen Bir Ulaşım Sistemi 5. E-Belediye 6. Yoksullukla Mücadele 7. Engellilere Ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Yaşam Koşulları 8. Kurumsal Kapasitenin Artırılması 9. Marka ve Önder Kent Olmak Bu amaçları gerçekleştirmek için döneminde Belediyemizce yatırım, mal ve hizmet alımları için harcanan ödenekler aşağıdaki gibidir. Yıl Harcama Miktarı ,82 TL ,77 TL ,57 TL ,55 TL ,00 TL 3 Tablo 4: Yılları Yatırım Harcamaları yılsonu öngörülen yatırım, mal ve sermaye giderleri harcamalarıdır Sayfa 21 / 119

23 Şekil 4: Yılları Stratejik Plan Harcama Miktarları yılları arası gerçekleşen harcamalar incelendiğinde; yatırım, mal ve hizmet alımı yolu ile hizmet götürme kapasitesinin sürekli arttığı görülmektedir. Belediyemiz faaliyetleri sonucunda; iç ve dış paydaşların belediyemize bakışı ve beklentileri ile ilgili görüşlerini almak amacı ile anketler düzenlenmiştir. İç paydaşlar olan kurum personeline ulaşmak amacı ile ilgili birim personelleri ile Stratejik Plan toplantıları düzenlenmiş ve görüşleri alınmıştır. Ayrıca Stratejik plan yapım sürecinde harcama yetkililerini bizzat sürece dâhil olarak hazırlanan dokümanın her aşamasında katkı sağlanmıştır. İç Paydaş olan kurum personellerinin idaremizden talep ettikleri konular aşağıda listelenmiştir. 1. Fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının iyileştirilmesi 2. Halkla ilişkiler biriminin daha aktif hale getirilmesi ve idari birimlerde görevi olmayan kişilerin kurum içinde serbest dolaşımının düzenlenmesi 3. Mesleki yeterliliklerin artırılması için eğitim taleplerinin karşılanması 4. Kurum içi iletişimin ve dosya transferinin kolaylaştırılması için kuruma özel yazılımların kullanılması 5. Sosyal tesis imkânları artırılarak personele yönelik sosyal imkânların sağlanmasıdır. Vatandaş Anketi; ve tarihleri arası Belediyemiz web sayfası üzerinden erişime açılmıştır. Bu tarih aralığında 438 katılımcı tarafından anket formları doldurularak stratejik plan sürecine katkı sağlanmıştır. Sayfa 22 / 119

24 Tüm Hizmetler Başarısız 41% Başarılı 59% Başarılı Başarısız Şekil 5: Tüm Hizmetlerin Değerlendirilmesi Tüm Hizmetler Başarılı Başarısız Şekil 6: Tüm Hizmetlerin Değerlendirilmesi Anket sonuçlarına göre; 438 Katılımcının 55 i Kadın, 383 ü Erkektir. Katılımcıların 20 si İlköğretim, 103 ü Lise, 71 i Ön Lisans, 191 i Lisans ve 53 si Yüksek Lisans eğitimi aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %78 i üniversite eğitimine tabi olduklarını beyan etmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu yaş aralığındadır. Yapılan anket sonuçlarının grafik dökümü Stratejik Planın ekler bölümünde (Bakınız: Ek 10.6 Anket Sonuçları) bulunmaktadır. Sayfa 23 / 119

25 Dış paydaş katılımını sağlamak üzere İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri Belediyemizce gönderilen anket formları ile alınmıştır. 38 Kamu Kurumu ve kuruluşundan toplamda 245 katılımcının görüşü alınmıştır. Anket sonuçları Belediye web sayfamızda yayınlanan vatandaş anketi sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir. 120 Dış Paydaş Talepleri Şekil 7: Kurum Paydaş Anketi Talepler Kurum paydaş anketi sonuçlarına göre en çok yapılması istenen faaliyet Sosyal Yaşam Alanlarının iyileştirilmesidir. Yapılan iç ve dış paydaş analizleri ve durum değerlendirmesi sonucu Belediyemizin mevcut durumunu ortaya koyan güçlü, zayıf yönleri ile tehditler ve fırsatlar aşağıda listelenmiştir. 3.9 GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLER, FIRSAT VE TEHDİTLER ANALİZİ Güçlü Yönler Tarihi ve kültürel çok sayıda marka değeri olan varlıkların bulunması Sayfa 24 / 119

26 Türk dili ile ilgili köklü bir geçmişimizin olması Karaman ın ülkemizde güneş enerjisi elde etmede en iyi konumda olan illerden biri olması Mevcut kadronun bilgi/beceri düzeyinin yüksek olması Teknolojik alt yapımızın mevcut ve yeniliğe açık olması, Etik anlayışa sahip olunması İlin deprem kuşağında olmaması Yönetimde adil ve tutarlı olunması Etkin kurumsal iletişime açık olunması, Su şebeke hatlarının şehrin genelinde, kesintisiz verilmesi Asfalt çalışmalarında yeterli teknik donanıma sahip olunması Belediye içi bilgisayar ağının, intranetin ve lokal programların yeterliliği Belediyemizin Tarihi Kentler Birliğine üye olması Stratejik yönetim anlayışının yerleşmiş olması Gelişen ve yenilenen bir kent olduğundan yatırımcı talebinin var olması Paydaşlarla kuvvetli iletişimin olması Uygun bir turizm ortamı yaratacak altyapının olması Vizyon sahibi idarecilerin mevcut olması İşsizliğin en az olduğu illerden olunması Zayıf Yönlerimiz Havaalanı bulunmaması Nehirlerin bulunmaması tarım sularının yer altı sularıyla yapılması Memur sayısının yetersizliği Çalışan personelden emekli olacakların kısa ve orta vadede çok olması Eski plan ve paftaların sayısal olmaması Norm kadrolarda çalışacak personelin noksan olması Birim ve diğer kurumlar arasında iletişimin düşük olması Personelin yeterli bilgiyi ve kaynakları kullanamaması Kurumlar arası etkin bir ağın olmaması Sayfa 25 / 119

27 Turizme yönelik kültür sanat faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği konaklama ve hizmet alanlarının yetersiz olması Teknolojik alt yapının ve donanımın kullanılmasının tam olarak bilinmemesi Yerleşim birimlerimizin dağınık ve düzensiz olması Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmaması Personele yönelik sosyal tesislerin yetersiz olması Arşivleme sisteminde eksikliklerin bulunması Su şebeke hattının eski olması ve diğer nedenlerden dolayı şehir içi yollarda su arızalarının fazla olması Hizmet içi eğitimin eksik olması Ulaşım Master Planının yapılmamış olması Belediyemiz tarafından kullanılan enerji bedelinin yüksek olması Su elde etme maliyetlerinin yüksek olması Yerel ve ulusal düzeyde kurumlar arasında koordinasyonun yetersiz olması ve yetki çatışması İzleme, kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği Yaşam boyu öğrenime katılımın düşüklüğü Belediye bütçesine mahalli idarelerin katkısının düşük olması Fırsatlar Türk Dilinin Başkenti olması Mevlana Kalkınma Ajansının olması Ülkemizde elma üretiminde marka olma potansiyelinin olması Uluslararası turizmin geliştirilme imkânının olması İbrala barajında şehrin içme suyunun temin edilecek olması Coğrafi yapının yatırımlara elverişli olması Alt yapının büyük oranda tamamlanmış olması Belediye Kanunun verdiği yetkiler Kentin farkı yörelerden farkı kültürel yapıları bünyesinde bulundurması Yapısal reformlar için motivasyon Sayfa 26 / 119

28 Stratejik planlama yaklaşımının uygulanması Bilgiye erişimin artması Altyapı yatırımlarının uygulanması için AB mali yardımlarının artırılması Tarım ve hayvancılığa elverişli olması Organize sanayi bölgesinde çeşitli sektörlerde hizmet üretimi yapılması Toplu konut alanlarının mevcut olması Karaman ilinin genel nüfus yapısı Karaman ilinin yatırımcılar için gözde şehirlerinden biri olması Akdeniz Bölgesine diğer illeri bağlayan bir köprü durumunda olması Organize sanayi bölgesinin yeni yatırım ve yatırımcılara açık olması AB fonlarından yararlanabilme imkânının oluşu Doğal gaz altyapısının şehrin büyük kısmına ulaşmış olması. Sanayi ve ticarette kalkınmada öncelikli iller arasında olunması Hızlı tren ihalesinin yapılmış olması Tehditler İlimizin geniş bir alana yayılması Hava kirliliği riski Rüzgâr erozyonunun olması İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan yer altı sularının azalması Ar-Ge fonlarının etkili kullanılamaması ve etkinlik, verimlilik ve araştırma kalitesi gibi hususlarda muhtemel gerilemeler Çevresel yatırımların yüksek maliyeti İnsan kaynaklarına yapılan yatırım düzeyinin düşüklüğü Tarım sektöründeki hızlı çözülme Bütçeden belediyeye ayrılan payların hizmetlerin sunulması için yeterli olmaması ve azlığı En az yağış alan illerden biri olunması Gelir dağılımının dengesizliği Boşanma istatistiklerinin yüksek olması Sayfa 27 / 119

29 4 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 4.1 MİSYON Türk Dilinin Başkenti Karaman da yaşayan herkesin mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını temel değerlerimiz ışığında azami ölçüde karşılamak. 4.2 VİZYON Türk dilinin başkenti olarak, kurumsal kimliği ve geleneği olan, teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, hizmette dünya standartlarını aşmış, tarihine ve kültürüne sahip çıkan ve bunu dünyaya duyuran, milli ve manevi değerlerini insanlığa sunabilen, model bir il ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde ekonomisiyle üretken, öncü ve örnek bir belediye olmak. 4.3 TEMEL DEĞERLER Katılımcılık: Yapılacak tüm çalışmalara halkın etkin yöntemlerle katılımının sağlanması esas alınacaktır. Bu çerçevede katılımcı yönetişim anlayışı ile halkın ve STK ların karar alma sürecinde etkisi arttırılacaktır. Hemşehrilik: Karamanlılık ortak bilinci oluşturularak aidiyet duygusu geliştirilecektir. Saydamlık: Tüm faaliyet, karar ve işlemlerimizin kamuoyu denetimine açık olmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır. Hesap verebilirlik: Karar ve işlemlerden sorumlu olanların üretilecek raporlarda gösterilmesi sağlanacaktır. Sosyal koruma: Tüm kırılgan grupları uluslar arası standartlara uygun bir şekilde kavrayan amaç ve hedefler belirlenecektir. Ulaşılabilirlik: Halkın gerek elektronik gerekse fiziksel olarak karar vericilere sürekli ulaşması mümkün olacaktır. Belediyemizde açık kapı modeli uygulanacaktır. Kişisel gelişim: Kurum çalışanları ve İl halkının kişisel gelişimini sağlayacak alt yapı oluşturulacaktır. Sürdürülebilirlik: Belediye faaliyetlerinde dönemsel ve kısa vadeli düşüncelerden uzak durularak, gelecek yönelimli bir düşünce yapısı oluşturulacaktır. Kentsel dönüşüm: Bütüncül ve modern altyapı sistemini sağlayarak, bölge halkına yarar getirecek ülkemize örnek kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecektir. Sayfa 28 / 119

30 Tarafsızlık: Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm faaliyetlerimiz planlanarak ihtiyaca göre herkese eşit şekilde sunulacaktır. Sorumluluk: Uluslar arası standartlara bağlı kalarak halka ve kanunlara karşı sorumluluk duygusuyla hareket edilecektir. Bilimsellik: Bütün hizmet ve uygulamalarımızda temel dayanağımız ve rehberimiz bilimsel veriler olacaktır. Güvenilirlik ve saygınlık: Vatandaşına saygı duyan ve bunu esas alan yaptığı uygulamalarla güvenilirliği sağlayan bir belediye oluşturulacaktır. Eşit paylaşım: Elde edinilen toplumsal kazanımlar tüm toplum kesimleriyle ihtiyaç, beklenti ve öncelik sıralamasına göre beraberce paylaşılacak böylece kanunlar ve olanakları vatandaş lehine yorumlayan bir anlayış egemen kılınacaktır. Verimlilik ve etkinlik: Üretilen tüm hizmetlerin amacına uygun ve minimum kaynak kullanımı gerçekleştirilmesi sağlanılacaktır. Vatandaş memnuniyeti: Tüm faaliyet ve kararlarımızda vatandaş memnuniyetinin sağlanması esas alınacaktır. Sayfa 29 / 119

31 5 STRATEJİK PLAN KALKINMA PLANI İLİŞKİSİ Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, tarihleri arasında geçerli olan, 10. Kalkınma Planı ile Kurumumuzun stratejik planı ile ilişkili maddeler aşağıda listelenmiştir Erişilebilir ve nitelikli kamu hizmetleriyle desteklenen toplumsal ve idari bir yapının oluşturulması amaçlanmaktadır 128. İnsan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri esas alınacaktır Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır 249. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır 263. Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır 294. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır 362. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır 379. Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde Sayfa 30 / 119

32 liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır Kamu yatırımlarında, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir 784. Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amaçtır Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir 958. Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır 976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Sayfa 31 / 119

33 979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saattek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar Sayfa 32 / 119

34 alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel amaçtır. Sayfa 33 / 119

35 6 STRATEJİK ALANLAR VE AMAÇLAR Belediyemiz yıllarını kapsayacak şekilde yapılan stratejik plan kapsamındaki faaliyetler aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılacaktır. Kentsel Dönüşümün Sağlanması Canlılar gibi şehirler de yaşayan varlıklardır ve sürekli bir değişime tabi olurlar, modern şehircilik anlayışına göre yerel yönetimlerin de bu değişime ayak uydurması ve şehrin gelişimine paralel potansiyel yatırımlar yapması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm şehrimizin gelişim ihtiyacına paralel yatırımların yapılması için stratejik plana konulmuş bir amaçtır. Ulaşım Altyapısının Geliştirilmesi Şehirlerin gelişimine ve hızlı nüfus artışına istinaden ulaşım akslarının ve altyapısının yetersizliği durumları ortaya çıkabilmektedir. Uzun vadeli planlar ile şehrin gelişimine paralel olarak alternatif ulaşım araçları ve yollarının yapılması bir zorunluluktur. Şehrin uzun vadeli ulaşım sorunun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Sürdürülebilir İçme ve Atık Su Sisteminin Kurulması Nüfus artışı, yeni yerleşim yerlerinin kurulması ve gelişime endeksli olarak kişi başı tüketimin artması sonucu sağlıklı içme suyunun temini ve atık suların çevresel sorunlar yaratmadan uzaklaştırılması gerekmektedir. Suyun temini ve uzaklaştırılmasında modern teknikler kullanıldığı bir sistemin kurulması amaçlanmaktadır. Örnek Bir Kentsel Temizlik ve Geri Dönüşüm Sisteminin Oluşturulması İnsani faaliyetler sonucu atıklar oluşmaktadır. Bu atıkların bir kısmı yeniden kullanabilir, geri dönüşebilir olmalarından dolayı ekonomik faydası mevcuttur. Kısa vadede etkin bir kentsel temizlik ve geri dönüşüm sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Etkin Bir Sosyal Ve Kültürel Belediyecilik Örneği Olunması Birlikte yaşama kültürü gereği insanların sosyal ihtiyaçları ortaya gün geçtikçe artmaktadır. İhtiyaçların tespiti ve giderilmesi ile sosyal belediyecilik faaliyetler, yaşanılan şehrin sahiplerine keyif vermesi için de kültürel etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı, Huzurlu ve Yeşil Bir Kent Meydana Getirilmesi Yaşam kalitesinin yükseltildiği, sağlıklı bir çevrenin sunulduğu, huzurlu, halkın rahat nefes alacağı ve bulunmaktan zevk alacağı ortamların oluşturulması amaçlanmaktadır. Etkin Mali Hizmet ve Bilgi İşlem Sistemlerinin Oluşturulması Sayfa 34 / 119

36 Belediyemizin; iktisadi ve mali şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine riayet etmesi ile hizmet götürdüğü kişilerde, istikrar ve güven duygusunun oluşturulduğu, hizmetlerin ulaşılabilirliğinin sağlandığı ve zaman tasarrufunun artırıldığı bir belediyecilik sistemi ile memnuniyetin artırılması amaçlanmaktadır. Kurumsal Kapasitenin Artırılması Hizmet kalitesi artırılarak ve maliyet düşürücü ya da yeni teknoloji araç ve ekipmanlar temin edilerek, iş sağlığı ve güvenliği konusunun kurum kültürü haline getirerek, sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla bir plan dâhilinde karşılanması amaçlanmaktadır. Marka Ve Önder Kent Olunması 2023 vizyonu ile ülke genelinde amaçlanan standartların yükseltilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra örnek yatırım ve faaliyetler yapılarak ülkemizde marka ve önder kent olunması amaçlanmaktadır. Hedef 1.1 AMAÇ 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI Kent Estetiğini Geliştirilerek, Örnek Şehircilik Anlayışı İle Tarihi Ve Kültürel Mirasımızın İç İçe Buluştuğu Modern Bir Şehir Oluşturulması Stratejiler 1. Aktekke Kent Meydanı düzenlemesinin yapılması 2. Pirireis Vadisi Projesinin yapılmasına katkı sağlanması 3. Belediye binası çevresinin kentsel dönüşümü 4. Kentsel sit alanı içerisinde kalan sokakların imar planına uygun sokak sağlıklaştırma projeleri ile düzenlenmesi 5. Gerekli alt yapı, üst yapı bina bakım ve onarımlarının yapılması 6. Standartlara uygun yol, kaldırım istinat duvarı gibi imalatların yapılması 7. Tarihi binaların restorasyonunun sağlanması 8. Topucak bölgesi restorasyonu ile ilgili avam projesi 9. İşçi ve dar gelirli konutları 10. Tren Garı çevre düzenlenmesinin sağlanması 11. Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılması ya da yıktırılması Performans Göstergeleri Sayfa 35 / 119

37 yılı sonuna kadar kamulaştırmaların tamamlanarak inşaat aşamasına geçilmesi yılı sonuna kadar inşaat işlerinin tamamlanmasının sağlanması sonuna kadar proje, fizibilite ve kamulaştırmaların tamamlanarak inşaat işine başlanması 4. Dönem sonuna kadar Projelerin tamamlanarak en az bir örnek uygulamanın yapılması 5. Her yıl bir önceki yıla göre yapılan çalışmalarda %10 artış gerçekleştirilmesi 6. Her yıl yaklaşık 250 Bin m 2 asfalt yapılması 7. Her yıl bir adet tescilli evin kamulaştırarak restorasyonunun sağlanması sonuna kadar Topucak Bölgesi restorasyonu ile ilgili avam projesinin tamamlanması 9. Dönem sonuna kadar İşçi ve Dar Gelirli konutlarının inşaatlarının tamamlanması yılı sonuna kadar Tren garı çevre düzenlenmesi işinin tamamlanması 11. Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasının sağlanması Hedef 2.1 AMAÇ 2 ULAŞIM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı İşleyen Bir Kent İçi Ulaşım Sistemini Hayata Geçirmek Stratejiler 1. Yeni Çevre Yolu projesinin tamamlanmasının sağlanması 2. Alt ve Üst geçitlerin yapılmasına katkı sağlanması 3. Katlı otoparkların yapılması 4. Yeni Kamyon Garajının yapılması 5. Cazibe merkezi olan Mevcut Bulvar ve Caddelerde düzenlemeler yapılması 6. Standardı düşük olan yolların standartlarının yükseltilmesinin sağlanması Sayfa 36 / 119

38 7. Gerekli yerlere otopark yapımını gerçekleştirilmesi 8. İmar planındaki açılmamış yolların açılmasının sağlanması 9. Yol ve meydanlarda özel aydınlatma projelerinin uygulanması 10. Hafif raylı sistem uygulaması 11. Ulaştırma master planının yapılması 12. Akıllı bisiklet sistemi uygulaması 13. Halk otobüslerinin yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri 1. Dönem sonuna kadar bağlantıları ile beraber Yeni Çevre Yolu projesinin tamamlanması 2. Her yıl en az bir adet Alt-Üst geçit yapılması yılı sonuna kadar en az bir adet katlı otopark yapılması 4. Dönem sonuna kadar Yeni kamyon garajının tamamlanarak hizmete alınması 5. Her yıl en az bir cadde-bulvarın düzenlenmesi 6. Dönem sonuna kadar standardı düşük olan yolların %50 sinin yenilerek standartlarının yükseltilmesi 7. Her yıl en az bir adet otopark yapımının gerçekleştirilmesi 8. İmar planındaki açılmamış yolların açılmasının sağlanması 9. Her yıl en az bir projenin hayata geçirilmesi 10. Dönem sonuna kadar Hafif Raylı sistem uygulamasının başlatılması 11. Ulaştırma master planının 2016 sonuna kadar tamamlanması 12. Akıllı bisiklet sisteminin 2018 yılı sonuna kadar uygulanmaya başlaması 13. Halk otobüsü sisteminin geliştirilmesi AMAÇ 3 SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME VE ATIK SU SİSTEMİNİN KURULMASI Hedef 3.1 Kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması Stratejiler 1. Ekonomik ömrünü tamamlayan bölgelerde hatların yinelenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu hatlarının döşenmesi 2. Arıza ve tamiratlarının minimuma indirilmesi Sayfa 37 / 119

39 3. Üretilen suyun tüketime sunulduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerinin ve numune alımlarının iyileştirilerek sürdürülmesi 4. İbrala barajı içme suyu arıtma tesisinin işletilmesi 5. Mevcut SCADA sistemi ile İbrala Barajına kurulacak SCADA sisteminin uyumlu hale getirilmesi 6. Mevcut su kuyularının rehabilitasyon, bakım ve onarımlarının sağlanması 7. İçme suyu şebekesinin kaçak tespit ve onarımı için teknolojik ekip ve donanım oluşturulması 8. İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması ile arıza ve bakımlarda kolaylık sağlanması 9. İçme suyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımının yapılması 10. Tüm şehrin içme suyu projelerinin yeniden rehabilite edilmesi 11. Su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile halkın eğitimlerinin sağlanması Performans Göstergeleri 1. Dönem sonuna kadar içme suyu hatlarının %15 inin yenilenmesi 2. Dönem sonuna kadar su arıza ve onarımların %20 azaltılması 3. Dönem sonuna kadar günlük numune alma sayısını %24 artırması yılı sonuna kadar İbrala barajı içme suyu işletmesinin devralınması yılı sonuna kadar tüm SCADA sisteminin uyumlu hale getirilmesi 6. Tesislerin bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılarak hizmet sürekliliğinin sağlanması yılı sonuna kadar içme suyu şebekesinin kaçak tespit ve onarımı için teknolojik ekip ve donanımın %70 sağlanması 8. Dönem sonuna kadar tüm içme suyu şebekesinin sayısallaştırılmasının sağlanması 9. Dönem sonuna kadar içme suyunun sağlıklı bir şekilde %100 temini ve dağıtımının yapılması 10. Dönem sonuna kadar tüm şehrin içme suyu projelerinin rehabilite edilmesi 11. Dönem sonuna kadar halkın su tasarrufu konusundan bilinçlendirilmesi amacı ile su tasarrufu konusunda her yıl en az bir kez eğitim programları düzenlenmesi Hedef 3.2 Sağlıklı ve sürekli kanalizasyon sisteminin sağlanması Stratejiler 1. Kanalizasyon, şebeke hatlarının çalışırlığının devamı için, bakım onarım ve temizleme işlerinin sürekli yapılması Sayfa 38 / 119

40 2. Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarının sayısallaştırılmasının sağlanması 3. İmar planı içerisinde olup şebekesi bulunmayan ve projeleri olan bölgelere kanalizasyon şebekesinin yapılması 4. Şehir merkezinizde bulunan kanalizasyon kapak seviyelerinin mevcut asfalt ve kaldırım seviyesi ile uyumlu hale getirilmesi indirilmesi 5. Muayene ve parsel baca kapaklarının trafik ve yayalar için güvenli olması bakımından şehir merkezinden dış mahallelere doğru kilitli kompozit kapak sistemi yapılması 6. Mevcut atık su arıtma tesisinin bakım ve onarımının yapılması 7. Mevcut atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılması 8. Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması 9. Mevcut atık su arıtma tesisinin etrafının ağaçlandırılması 10. Mevcut stabilizasyon havuzlarının deşarj kalitesinin artırılması için rutin temizliklerinin yapılması İhtiyaç halinde gerekli rehabilitasyonların yapılması 11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık su izleme sistemi için uzaktan algılama sistemi kurulması 12. Yeni ve modern arıtma tesisinin yapılması için proje ve bina yapım çalışmaları yapılması 13. Tüm şehrin kanalizasyon projelerinin yeniden rehabilite edilmiş şekli ile hazırlatılması. Performans Göstergeleri 1. Plan dönemi boyunca, her yıl bütün yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarının %100 olarak temizliğinin yapılması 2. Plan dönemi boyunca, kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarının sayısallaştırılmasını %100 oranında yapmak 3. Plan dönemi boyunca, İmar planı içerisinde olup şebekesi bulunmayan ve projeleri olan bölgelere kanalizasyon şebekesinin %50 oranında yapılması 4. Plan dönemi boyunca, Şehir merkezlerinde bulunan kanalizasyon kapak seviyelerinin mevcut asfalt ve kaldırım seviyesine %70 oranında getirilmesi 5. Plan dönemi boyunca, muayene ve parsel baca kapaklarının trafik ve yayalar için güvenli olması için şehir merkezinden dış mahallelere doğru kilitli kompozit kapak sistemi %40 oranında yapılması 6. Plan dönemi boyunca, mevcut atık su arıtma tesisinin her yıl bir defa bakım ve onarımının yapılması 7. Plan dönemi boyunca, mevcut atık su arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları minimize edilmesi 8. Plan dönemi boyunca, kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı %40 oranında yapılması yıllarında mevcut atık su arıtma tesisinin %50 ağaçlandırılmasının yapılması Sayfa 39 / 119

41 10. Plan dönemi boyunca, her yıl bir defa mevcut stabilizasyon havuzlarının deşarj kalitesinin artırılması için rutin temizliklerinin yapılması. İhtiyaç halinde gerekli rehabilitasyonların yapılması yılı içerisinde atık su izleme sistemi için uzaktan algılama sisteminin %100 kurulması yılı içerisinde, yeni ve modern arıtma tesisinin yapılması için proje ve bina yapım çalışması yapılması yılı içerisinde tüm şehrin kanalizasyon projelerinin %70 rehabilite edilmesi Hedef 3.3 Sağlıklı ve sürekli yağmur suyu sisteminin sağlanması Stratejiler 1. Yağmur suyundan etkilenen bölgelere yağmur suyu şebekelerinin yapılması 2. Yağmur suyu şebeke ve kollektör hatlarının sayısallaştırılmasının sağlanması 3. Yağmur suyu ana kollektör hatlarının yerleşim alanlarının dışına taşınması 4. Yağmur suyu ızgarası bağlantısı ve montajlarının yapılması Performans Göstergeleri 1. Plan dönemi boyunca, yağmur suyundan etkilenen bölgelere yağmur suyu şebekelerinin yapılması 2. Plan dönemi boyunca, Yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının sayısallaştırılmasını yapmak yılları içerinde yağmur suyu ana kolektör hatlarının yerleşim alanlarının dışına taşınması 4. Plan dönemi boyunca, kadar yağmur suyu ızgarası ve bağlantısı yapılması Hedef 3.4 Su ve Kanalizasyon Yönetim sisteminin iyileştirilmesi Stratejiler 1. Görev ve çalışma yönetmeliğinde belirtilen organizasyon şemasının oluşturulması 2. Alınan mal ve malzemelerin barkot sistemi ile ambarlardan giriş ve çıkışlarının düzenli yapılması 3. İhtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetlerinin (personel, yapım, kiralama ve proje) alımlarının yapılması. Sayfa 40 / 119

42 4. Müdürlüğümüze ait muhtelif yerlerde bulunan şantiyelerin tek bir yerde toplanması Performans Göstergeleri yılı içerisinde, Görev ve çalışma yönetmeliğinde belirtilen organizasyon şemasının oluşturulması yılı sonuna kadar, alınan mal ve malzemelerin barkot sistemi ile ambarlardan giriş ve çıkışlarının düzenli yapılması 3. Plan dönemi boyunca, ihtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetlerinin (personel, yapım, kiralama ve proje) alımlarının yapılması yıllarında, Müdürlüğümüze ait muhtelif yerlerde bulunan şantiyelerin tek bir yerde toplanması AMAÇ 4 ÖRNEK BİR KENTSEL TEMİZLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Hedef 4.1 Çevre konusunda, halkın duyarlılığının artırılması Stratejiler 1. Çevre konulu halka açık etkinlikler düzenlenmesi 2. Çevre konulu broşür ve afişler basılması ve halka ulaştırılması 3. İlimiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenli aralıklarla eğitimler verilmesi Performans Göstergeleri 1. Her yıl en az bir kez etkinlik düzenlenmesi 2. Her yıl en az adet broşür ve afiş basılarak hakla dağıtılmasının sağlanması 3. Her yıl en az 20 okulda eğitim çalışması yapılması Hedef 4.2 Geri Dönüşüm Uygulamalarını Yaygınlaştırarak Ülkemizin Kıt Kaynaklarının Etkin Kullanılması ve Çevre Kirliliğinin Azaltılmasına Katkı Sağlanması Stratejiler 1. Geri dönüşüm ve geri dönüşebilir atıklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi 2. İlimiz sınırları içerisindeki okullarda geri dönüşüm konulu eğitimler düzenlenmesi 3. Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi 4. Toplanan atık pil miktarının artırılması Sayfa 41 / 119

43 5. Toplanan bitkisel atık yağ ve atık yağ miktarlarının artırılması 6. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasının sağlanması 7. Toplanan ambalaj atığı miktarının artırılması 8. Atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sisteminin kurulması Performans Göstergeleri 1. Geri dönüşebilir ve özel atıklarla ilgili her yıl en az 1 adet kampanya düzenleyerek bilincin artmasının sağlanması 2. Her yıl en az 20 okulda eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti yapılması 3. Geri dönüşebilir ve özel atıklarla ilgili her yıl en az 1 adet yarışma düzenlenmesi 4. Toplanan atık pil miktarını her yıl %10 oranında artırılması 5. Toplanan atık bitkisel atık yağ ve atık yağ miktarını her yıl %10 oranında artırılması 6. Ömrünü tamamlanmış lastikler konusunda toplanan miktarın her yıl %10 oranında artırılması 7. Toplanan ambalaj atığı miktarını her yıl %20 oranında artırılması 8. Mevzuat gereği ayrı toplanması gereken atıklar için dönem sonuna kadar toplama, geri kazanım ve bertaraf sisteminin kurulması Hedef 4.3 Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak Stratejiler 1. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması 2. Atıkları toplamak için 0.8 m³ yerüstü konteynırlarını alınması ve kullanılması 3. Cadde, sokak, park vb. ihtiyaç duyulan noktalara konulmak üzere sallamalı çöp kovası alınması 4. Mücavir alan sınırları içerisinde çöp toplama işlemlerinin belirlenen saatler ve yöntemlere uygun yapılmasının sağlanması 5. Trafik sirkülasyonu ve araç parklaşmasının uygun olduğu cadde ve sokaklarda, süpürge işlemlerini modern araç ve gereçlerle sunulması 6. İlimizde bulunan hastaneler, muayenehaneler, laboratuvar vb. sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının lisanslı firma eliyle toplanarak bertaraf edilmesinin sağlanması 7. Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla verilen ilaçlama hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni nesil ilaç ve ekipmanlar kullanmak ve üreme alanlarının yıllık olarak güncellenmesinin sağlanması 8. Tadilat atığı ve kullanılmayan ev eşyalarının toplanması için etkin bir toplama sistemi kurulması Sayfa 42 / 119

44 9. Yeraltı konteynırlarının kullanımının yaygınlaştırılması 10. Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçları etkili biçimde kullanılması 11. Mevcut katı atık vahşi depolama alanını rehabilite edilmesi Performans Göstergeleri 1. Her yıl yaklaşık ton evsel atığın taşınarak düzenli depolama sahasında bertarafının sağlanması 2. Plan dönemi sonuna kadar adet konteyner alınması 3. Plan dönem sonuna kadar adet sallamalı çöp kovası alınması 4. Plan dönemi süresince çöp çıkarma saati uygulamasının yaygınlaştırılması yılı sonuna kadar oluşacak ihtiyaçlar dâhilinde modern bir yol süpürme aracı alınması 6. Yılda yaklaşık 130 Ton tıbbi atığın lisanslı firma eliyle bertarafının sağlanması yılı sonuna kadar en az bir adet modern ilaçlama makinasının temin edilmesi 8. Şehir içinde görsel kirlilik yaratan atıkların atık depolama alanlarına naklinin sağlanması 9. Her yıl en az bir adet yer altı konteyneri uygulamasının yapılması 10. Evsel katı atık tarifesi gibi kirleten öder prensibi ile çalışan mekanizmaların yaygınlaştırılmasının sağlanması yılı sonuna kadar artık kullanılmayan vahşi çöp depolama sahasının projelendirilmesi ve rehabilitasyon işinin tamamlanması AMAÇ 5 ETKİN BİR SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ OLUNMASI Hedef:5.1 Dezavantajlı Gruplara uygun çevre şartları ve olanaklara kolay ulaşımının sağlanması Stratejiler 1. Mevcut yol ve kaldırım ve bina girişlerinin engelli vatandaşların geçişine uygun hale getirilmesi 2. Yeni yapılacak yol ve kaldırım ve binaların engelli vatandaşların geçişine uygun olarak imal edilmesi 3. Kadın ve kimsesizler sığınma evininin hizmete girmesi 4. Yaşlı ve kimsesizler hattının faaliyete geçirilmesi Sayfa 43 / 119

45 5. Hayır ve engelliler çarşısının faaliyete geçirilmesi 6. Gençlik merkezleri ve bilgi evlerinin faaliyete geçirilmesi 7. Yeni Hanım lokallerinin faaliyete geçirilmesi 8. Çocuk sevgi yuvaları yapılması 9. Mikro kredi desteği verilmesi 10. Meslek edindirme kursları açılması 11. Muhtarlık ofislerinin yapılması 12. Emekli dinlenme evlerinin faaliyete geçirilmesi 13. Konser, konferans, sergi, şenlik vb. kültürel etkinlikler yapılması Performans Göstergeleri 1. Her yıl bir önceki yıla göre yapılan faaliyetlerin %10 artırılması 2. Her yeni uygulamanın engelli vatandaşların geçişine uygun yapılması 3. Dönem Sonuna kadar Kadın ve Kimsesizler evinin faaliyete geçirilmesi yılı sonuna kadar Yaşlı ve Kimsesizler hattının faaliyete geçirilmesi yılı sonuna kadar Hayır ve engelliler çarşısının faaliyete geçirilmesi 6. Her yıl en az bir gençlik merkezi ve bilgi evinin faaliyete geçirilmesi 7. Her yıl en az bir yeni hanımlar lokalinin faaliyete geçirilmesi 8. Dönem sonuna kadar çocuk sevgi yuvalarının faaliyete geçirilmesi 9. Her yıl en az 40 bayana mikro kredi desteği verilmesinin sağlanması yılı sonuna kadar meslek edindirme kurslarının faaliyete geçirilmesi 11. Her yıl en az bir muhtarlık ofisinin yapılarak hizmete alınması 12. Dönem sonuna kadar emekli dinlenme evlerinin faaliyete geçirilmesi 13. Plan dönemi boyunca Konser, konferans, sergi, şenlik vb. kültürel etkinliklerin yapılması Sayfa 44 / 119

46 Hedef 5.2 Cenaze hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak. Stratejiler 1. Her türlü cenaze işlerinde mezara defin işlemi yapılıncaya kadar (yıkanması, kefenlenmesi, nakli, mezar kazımı, taziye evi, taziye çadırı tahsisi) tüm işlemlerinin Belediyemizce tamamlanması saat faal bir şekilde şehrimizde çıkacak olan cenazelerin (evde ölüm, kaza, cinayet ve tüm adli vakaların) morg, adli tıp, mezarlık ve cami alanına taşınmasının sağlanması 3. Mezarlıklarda ve muhtelif mahallerde Taziye evi yapılması 4. Merkez Şehir Mezarlığı, Çeltek (Kazalpa) Mezarlığı ve Siyaser mezarlığında Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşturulması Performans Göstergeleri yılında tüm işlemlerin %50 sinin, 2019 yılında %100 nün Belediyemizce tamamlanması yılı sonuna kadar bir adet nakil, bir adet yıkama ve bir adet hizmet aracı alınması 3. Dönem sonuna kadar taziye evleri projesinin tamamlanması yılı sonuna kadar Mezarlık Bilgi Sisteminin kurulması AMAÇ 6 SAĞLIKLI, HUZURLU VE YEŞİL BİR KENT MEYDANA GETİRİLMESİ Hedef 6.1 Sağlık ve denetim hizmetleri ile sağlıklı ve huzurlu bir şehir meydana getirmek Stratejiler 1. Koruyucu hekimlik ve evde bakım hizmetleri yapmak için sağlık polikliniğinin geliştirilmesi 2. Semt spor sahalarının yapılması 3. Bisiklet ve yürüyüş yolları ile hareketli yaşamın desteklenmesi 4. Yeni ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması 5. Yenilebilir enerjisi sistemlerini aktif olarak kullanılması 6. Yeni Stadyum ve spor komplekslerinin tamamlanmasına katkı verilmesi 7. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlanması 8. Afet ve acil durumlarda güvenlik önlemlerinin alınması, gerekli donanıma ve eğitime sahip personellerle müdahale edilmesinin sağlanması Sayfa 45 / 119

47 Performans Göstergeleri yılı sonuna kadar polikliniğin yenilerek hizmet kapasitesinin artmasını sağlanması 2. Her yıl en az bir tesisin faaliyete geçirilmesi yılı sonuna kadar imar planında belirtilen bisiklet ve yaya yollarının yapılmasını sağlanması 4. Şehrimize her yıl en az m 2 yeni yeşil alan kazandırılması 5. Özellikle yeşil alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlanması 6. Dönem sonuna kadar yeni stadyum ve spor komplekslerinin tamamlanması 7. Her yıl düzenli olarak sokak hayvanları taranıp, aşılarının tamamlanması ve küpelenmesi sağlanacaklar. Ayrıca sahiplendirme çalışmaları yapılacaktır. 8. Dönem sonuna kadar Zabıta, İtfaiye ve sağlık personellerinin acil durumlar için eğitilmesi ve gerekli donanımların sağlanması Hedef 6.2 Yaşam kalitesi yüksek yeşil bir şehir meydana getirmek 1. Türk Dünyası Kültür parkı 2. Görsel güzellik için çiçek dikilmesi 3. Organik hobi bahçesi yapılması 4. Ağaç dikim kampanyası düzenlenmesi Performans Göstergeleri 1. Dönem sonuna kadar Türk dünyası kültür parkının faaliyete alınması 2. Dönem sonuna kadar adet mevsimlik çiçek dikilerek görsel güzellik sağlanması yılı sonuna kadar projenin bitirilmesi 4. Dönem sonuna kadar en az adet fidan dikimi ve bedelsiz dağıtımın yapılması Sayfa 46 / 119

48 AMAÇ 7 ETKİN MALİ HİZMET VE BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI Hedef 7.1 Etkinlik, etkililik ile hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde Belediyenin iktisadi ve mali sisteminin güçlü bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayıcı ortam oluşturmak Stratejiler 1. Emlak vergisi kaynaklarının kayıt altına alınması, 2. Emlak beyan sisteminin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması, 3. Her mahallin için rayiç değeri gözetilerek uygun emlak vergi değeri oluşturulmasının sağlanması, 4. Çevre temizlik vergisi mükelleflerinin doğru olarak yer ve adreslerinin tespitiyle vergi tahakkuklarının yapılması, 5. İşgal harcına tabi yerlerin kullanım alanlarının gerçeğe uygun olarak ölçüm ve tespitini yapılması, yaptırılması, işgaliye bedellerinin tahakkukunu sağlanması, 6. Pazar rüsumlarının tahakkuk yoluyla takibini sağlanması, 7. Taşınmazlara ait kiraların dönemleri itibariyle zamanında tahakkuka alınması, 8. Su sayaçlarının tarifesine uygun sürelerde mutlaka doğru ve düzenli olarak okunmasını sağlanarak, endeks bedelinin zamanında ve doğru olarak tahakkuk ettirilmesi, 9. Tahakkuk sonuçlarının aboneye bildirilmesi 10. Diğer birimlerle iş birliği ile ücrete tabi su abone işlemlerinin yapılması ve kullanılan suyun kayıt altına alınması, 11. İlan-reklam araçlarının düzenli olarak kontrolü ve ölçümlerinin yapılarak, vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, Performans Göstergeleri 1. Belediyemiz mücavir alanı içindeki arazi, arsa ve binaların her yıl %50 alan itibariyle kayıt kontrollerinin yapılarak beyanlı- beyansız emlak vergisi yönüyle kayıtlarının tesisi, 2. (1.) fıkrasındaki tespitler doğrultusunda çevre temizlik vergisi mükellefliklerinin kayıt altına alınması, yılında kiraya tabi olan ve kiralanma ihtimali bulunan yerlerin bilgisayar kayıt sistemine alınarak kira gelirlerinin tahakkuklu takibinin sağlanması, 4. Bütün gelirlerin önce tahakkuka alınıp sonra tahsilâtlarının sağlanabileceği bilgisayar tahsilât programının oluşturulmasına 2015 yılında başlanıp 2016 yılında mutlaka tamamlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğü ile iş birliği yapılması, Sayfa 47 / 119

49 Hedef 7.2 Tahakkuka alınmış gelirlerin etkin şekilde takibi ile tahsillerinin sağlanıp tahsilât oranının yükseltilmesi, Stratejiler 1. Adına borç tahakkukunda bulunulacak her vatandaşın adres ve kimlik bilgilerinin doğru ve ulaşılabilir olmasının sağlanması, 2. Telefon, mektup, ihbarname vb. yollarla borç tahakkukunda bulunulmuş her vatandaşın vadesi dolmuş borcundan en geç dört ay içerisinde yazılı olarak bilgi sahibi olmasının sağlanması ve borcun ödenmesinin istenmesi, 3. Borç ödeme imkanlarının çeşitlendirilmesi, borç ödeme yerlerinin yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması 4. Borç ödemede duyarsız kalan kişiler ile borcun ödenmesi için öncelikle görevli memurlar tarafından yüz yüze görüşme yapılması, 5. Borcunu ödemede zorlananlara vade imkanı verilmesi, 6. Borcuna tamamıyla duyarsız kalanların kanuni takibe geçilmeden önce yazılı ihtar ile uyarılması, 7. Borcunu ödememekte direnenlere öncelikli olarak gecikme süresi ve tahakkuk tutarına bakılarak göre icra takibine geçirilmesi ve icra ihtarnamesi gönderilmesi, 8. Alacağın tahsili için başka yol kalmaması halinde aciz vesikasına bağlanıncaya kadar yetkili memurlar eliyle kanuni haciz işlemleri de dahil takibin devam ettirilmesi, Performans Göstergeleri 1. Tahsilat oranını her yıl %1oranında artırarak % 98 e yükseltmek, 2. Dönem sonunda idari takipte 1 yıldan uzun vadeli alacak bırakmamak. 3. Dönem sonunda kanuni takipteki alacakları %1 e düşürmek Hedef 7.3 Raporlama sistemini geliştirmek Stratejiler 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer birimlerle de görüşülerek konsolide edilecek yatırım programı, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ile diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların şablonlarının hazırlanması, 2. Şablona uygun bilgisayar programı hazırlanması, 3. Konsolide raporların ilgili bölümlerinin her birim tarafından ortak programa yüklenmesinin sağlanması, 4. Muhasebe kayıtlarının tutulması, 5. Konsolide raporların üst kuruluş ve üst yönetime Mali Hizmetler Müdürlüğünce sunulması. Sayfa 48 / 119

50 6. Gizlilik ihtiva edenler hariç rapor kapsamlarının mutat vasıtalarla kamu oyunun bilgisine sunulması, Performans Göstergeleri 1. Mevzuatta ön görülmüş her türlü raporun mevzuata belirtilen zamanlama süreci içinde tamamlanması, yılı sonuna kadar bilgisayar programlarının hazırlanıp deneme uygulamalarının başlatılması, yılından itibaren uygulamanın pratik hale getirilmesi. Hedef 7.4 İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini yerleştirmek, geliştirmek Stratejiler 1. İç kontrol eylem planının uygulanmasıyla ilgili gelişmeleri en az 6 ayda bir gözden geçirmek, 2. Uygulamanın geliştirilmesi için diğer birimlerle iş birliği oluşturmak, 3. İç kontrol sistemi ile ilgili tespit edilmiş eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak, 4. Konuyla ilgili olarak diğer birimlerden gelen istekleri değerlendirmek, 5. Vatandaş istek ve şikâyetlerinin değerlendirilip sonuçlandırılması, Performans Göstergeleri 1. İç kontrol standartları uygulama eylemlerinin, planında belirtilen sürelerde tamamlanması, 2. Stratejik planlama süreci sonunda iç kontrol sisteminin standartlarına uygun şekilde belediyenin rutin işlemleri kapsamında yer almasının sağlanması, Hedef 7.5 Bilişim Altyapısının güçlendirilmesi Stratejiler 1. Akıllı vezne sisteminin kurulması 2. Belediye birimlerinin bilişim, donanım altyapısının güçlendirilmesi 3. Belediye personelinin bilişim yetkinliklerinin artırılması Performans Göstergeleri yılı sonuna kadar Halkın Belediye ile ilgili bütün iş ve işlemlerini günün her saati takip edebileceği, sorgulama ve ödeme yapabileceği sistemin kurulması Sayfa 49 / 119

51 2. Belediyemiz binası ve dış hizmet birimlerinin yazılım ve donanım olarak güçlendirilmesi, ağ altyapısının iyileştirilmesi 3. Her yıl en az bir kez Belediye bilişim sisteminin kullan personellerin çevre birimleri ve uygulama programlıları konusunda eğitimden geçirilmesi Hedef 8.1 AMAÇ 8 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI Makine parkının ve ekipmanların geliştirilmesi Stratejiler 1. Belediye personelinin hizmet kalitesinin artırılması için eğitim verilmesi 2. Belediyemiz ihtiyacı olan yeni teknoloji veya hizmetler için maliyet azaltıcı makine ve ekipmanların alınması 3. İş sağlığı ve güvenliği konusunun kurum kültürü haline getirilmesi Performans Göstergeleri 1. Her yıl en az bir kez hizmet için eğitim düzenlenmesi ve personelin uzmanlık alanlarına göre eğitimlere katılmalarının sağlanması 2. Yenileme konusunda her yıl en az %10 iyileştirme sağlanması 3. Her yıl en az bir kez personellerin çalıştığı işe göre eğitimden geçirilmesi ve işlerine uygun Kişisel Koruyucu Donanımlarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması Hedef 9.1 AMAÇ 9 MARKA VE ÖNDER KENT OLUNMASI Marka ve Önder Bir Kent Olmak Adına Prestij Projelerini Hayata Geçirmek Stratejiler 1. Türk dili bayramı etkinliklerinin yapılması 2. Yunus Emre yi anma etkinliklerinin yapılması Sayfa 50 / 119

52 3. Karaman kalesi açık hava müzesinin faaliyete geçirilmesi 4. Sevgi yolu projesinin yapılması 5. Yeni belediye binasının yapılması 6. Fuar ve Kongre merkezinin yapılması 7. Kapalı Pazar yerlerinin yapılması 8. Yeni hal binası yapılması 9. Yeni buğday pazarı yapılması 10. Bina cephelerinin iyileştirilmesi 11. Elma tanıtım ve pazarlama birliği 12. Yeni mezbaha ve hayvan pazarı yapılması 13. Turizm Bilgi Merkezinin yapılması Performans Göstergeleri 1. Her yıl Türk Dil Bayramı etkinliklerinin düzenlenmesi 2. Her yıl Yunus Emre yi anma etkinliklerinin düzenlenmesi yılı sonuna kadar Karaman Kalesi açık hava müzesinin açılması 4. Dönem sonuna kadar sevgi yolu projesinin tamamlanması 5. Dönem sonuna kadar yeni hizmet binasına taşınılarak halka daha iyi hizmet götürülmesi yılı sonuna kadar Fuar ve Kongre Merkezinin hizmete açılması 7. Her yıl en az bir Kapalı Pazar projesinin hayata geçirilmesi 8. Dönem sonuna kadar yeni hal binasının hizmete alınması yılı sonuna kadar yeni buğday pazarının hizmete alınması 10. Kent estetiği kurulu tarafından karar alınmış binaların cephelerinin iyileştirilmesi yılı sonuna kadar Elma tanıtım ve pazarlama birliğinin faaliyete başlatılması yılı sonuna kadar yeni mezbaha ve hayvan pazarının faaliyete alınması yılı sonuna kadar Turizm Bilgi Merkezinin faaliyete geçirilmesi Sayfa 51 / 119

53 7 MALİYETLENDİRME Stratejik amaçlara yönelik yapılacak faaliyetlerin ilgili müdürlükler ve dönem boyunca oluşacak maliyet tablosu aşağıdaki gibidir. Stratejik Plan Birim Maliyetlendirme Tablosu Yıllara Göre Harcamalar (Bin TL) Amaç Hedef Strateji Harcama Birimi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Toplam A.1 H.1 1 İmar ve Şehircilik A.1 H.1 2 İmar ve Şehircilik A.1 H.1 3 İmar ve Şehircilik A.1 H.1 4 İmar ve Şehircilik Fen İşleri A.1 H.1 5 Fen İşleri A.1 H.1 6 Mali Hizmetler Fen İşleri A.1 H.1 7 İmar ve Şehircilik Sayfa 52 / 119

54 Fen İşleri A.1 H.1 8 A.1 H.1 9 Plan ve Proje İmar ve Şehircilik Fen İşleri Su ve Kanalizasyon Fen İşleri A.1 H.1 10 Park ve Bahçeler İmar ve Şehircilik A.1 H.1 11 Fen İşleri İmar ve Şehircilik A.2 H.1 1 Park ve Bahçeler Fen İşleri A.2 H.1 2 Fen İşleri Plan ve Proje A.2 H.1 3 Park ve Bahçeler Fen İşleri Sayfa 53 / 119

55 İmar ve Şehircilik A.2 H.1 4 Park ve Bahçeler Fen İşleri A.2 H.1 5 Fen İşleri A.2 H.1 6 Mali Hizmetler Fen İşleri A.2 H.1 7 Fen İşleri İmar ve Şehircilik A.2 H.1 8 Plan ve Proje Fen İşleri A.2 H.1 9 Fen İşleri İmar ve Şehircilik A.2 H.1 10 Plan ve Proje Ulaşım Hizmetleri A.2 H.1 11 Ulaşım Hizmetleri A.2 H.1 12 Ulaşım Hizmetleri Sayfa 54 / 119

56 A.2 H.1 13 Ulaşım Hizmetleri A.3 H.1 1 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 2 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 3 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 4 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 5 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 6 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 7 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 8 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 9 Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 10 Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon A.3 H.1 11 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 1 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 2 Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon Sayfa 55 / 119

57 A.3 H.2 3 Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 4 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 5 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 6 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 7 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 8 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 9 Park ve Bahçeler Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 10 Su ve Kanalizasyon A.3 H.2 11 A.3 H.2 12 A.3 H.2 13 Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon Sayfa 56 / 119

58 A.3 H.3 1 A.3 H.3 2 Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon A.3 H.3 3 Su ve Kanalizasyon A.3 H.3 4 Su ve Kanalizasyon A.3 H.4 1 Su ve Kanalizasyon A.3 H.4 2 Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon A.3 H.4 3 Su ve Kanalizasyon A.3 H.4 4 Su ve Kanalizasyon A.4 H.1 1 Kültür ve Sosyal İşler A.4 H.1 2 Temizlik İşleri Kültür ve Sosyal İşler A.4 H.1 3 Kültür ve Sosyal İşler A.4 H.2 1 Kültür ve Sosyal İşler Sayfa 57 / 119

59 A.4 H.2 2 Kültür ve Sosyal İşler A.4 H.2 3 Temizlik İşleri A.4 H.2 4 Temizlik İşleri A.4 H.2 5 Temizlik İşleri A.4 H.2 6 Temizlik İşleri A.4 H.2 7 Temizlik İşleri A.4 H.2 8 Mali Hizmetler Temizlik İşleri A.4 H.3 1 Temizlik İşleri A.4 H.3 2 Temizlik İşleri A.4 H.3 3 Temizlik İşleri A.4 H.3 4 Temizlik İşleri A.4 H.3 5 Temizlik İşleri A.4 H.3 6 Temizlik İşleri A.4 H.3 7 Temizlik İşleri A.4 H.3 8 Fen İşleri Sayfa 58 / 119

60 Temizlik İşleri A.4 H.3 9 Temizlik İşleri A.4 H.3 10 Temizlik İşleri A.4 H.3 11 Temizlik İşleri A.5 H.1 1 A.5 H.1 2 Ruhsat ve Denetim Fen İşleri Ruhsat ve Denetim Fen İşleri Kadın ve Aile Hizmetleri A.5 H.1 3 Plan ve Proje Fen İşleri A.5 H.1 4 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 5 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 6 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 7 Kadın ve Aile Hizmetleri Plan ve Proje Sayfa 59 / 119

61 Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri A.5 H.1 8 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 9 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 10 Mali Hizmetler Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.1 11 Fen İşleri A.5 H.1 12 Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri A.5 H.1 13 Kültür ve Sosyal İşler A.5 H.2 1 Mezarlıklar A.5 H.2 2 Mezarlıklar A.5 H.2 3 A.5 H.2 4 Mezarlıklar Fen İşleri Bilgi İşlem Mezarlıklar Sayfa 60 / 119

62 A.5 H.2 5 Mezarlıklar A.5 H.2 6 Mezarlıklar A.6 H.1 1 Kültür ve Sosyal İşler A.6 H.1 2 Park ve Bahçeler A.6 H.1 3 Ulaşım Hizmetleri A.6 H.1 4 Mali Hizmetler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler A.6 H.1 5 Plan ve Proje Fen İşleri A.6 H.1 6 İmar ve Şehircilik A.6 H.1 7 Veteriner İşleri A.6 H.1 8 A.6 H.2 1 İtfaiye Destek Hizmetleri Park ve Bahçeler Plan ve Proje Sayfa 61 / 119

63 A.6 H.2 2 Park ve Bahçeler A.6 H.2 3 Park ve Bahçeler A.6 H.2 4 Yazı İşleri Park ve Bahçeler A.7 H.1 1 Mali Hizmetler A.7 H.1 2 Mali Hizmetler A.7 H.1 3 Mali Hizmetler A.7 H.1 4 Mali Hizmetler A.7 H.1 5 Mali Hizmetler A.7 H.1 6 Mali Hizmetler A.7 H.1 7 Mali Hizmetler A.7 H.1 8 Mali Hizmetler A.7 H.1 9 Mali Hizmetler A.7 H.1 10 Su ve Kanalizasyon Mali Hizmetler A.7 H.1 11 Mali Hizmetler Sayfa 62 / 119

64 A.7 H.2 1 A.7 H.2 2 İmar ve Şehircilik Mali Hizmetler Zabıta Mali Hizmetler A.7 H.2 3 Mali Hizmetler A.7 H.2 4 Mali Hizmetler A.7 H.2 5 Mali Hizmetler A.7 H.2 6 A.7 H.2 7 A.7 H.2 8 A.7 H.3 1 Hukuk İşleri Mali Hizmetler Hukuk İşleri Mali Hizmetler Hukuk İşleri Mali Hizmetler Bilgi İşlem Mali Hizmetler A.7 H.3 2 Mali Hizmetler Sayfa 63 / 119

65 Bilgi İşlem A.7 H.3 3 Mali Hizmetler A.7 H.3 4 Mali Hizmetler A.7 H.3 5 Mali Hizmetler A.7 H.3 6 Mali Hizmetler A.7 H.4 1 Mali Hizmetler A.7 H.4 2 Mali Hizmetler A.7 H.4 3 Mali Hizmetler A.7 H.4 4 Mali Hizmetler A.7 H.4 5 Mali Hizmetler A.7 H.5 1 Bilgi İşlem A.7 H.5 2 A.7 H.5 3 İtfaiye Bilgi İşlem Zabıta Bilgi İşlem A.8 H.1 1 İtfaiye Sayfa 64 / 119

66 Mali Hizmetler Zabıta Destek Hizmetleri İtfaiye Temizlik İşleri Mali Hizmetler Zabıta Su ve Kanalizasyon A.8 H.1 2 Fen İşleri Park ve Bahçeler Mali Hizmetler Ulaşım Hizmetleri Veteriner İşleri Destek Hizmetleri A.8 H.1 3 Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Sayfa 65 / 119

67 A.9 H.1 1 A.9 H.1 2 A.9 H.1 3 Özel Kalem Kültür ve Sosyal İşler Özel Kalem Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri A.9 H.1 4 Plan ve Proje A.9 H.1 5 Fen İşleri A.9 H.1 6 A.9 H.1 7 A.9 H.1 8 A.9 H.1 9 Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri Plan ve Proje Fen İşleri Hal Fen İşleri Plan ve Proje Fen İşleri Sayfa 66 / 119

68 A.9 H.1 10 Fen İşleri A.9 H.1 11 Hal Kültür ve Sosyal İşler Veteriner İşleri A.9 H.1 12 Plan ve Proje Fen İşleri A.9 H.1 13 Kültür ve Sosyal İşler Plan ve Proje Toplam Kaynak İhtiyacı Genel Yönetim Giderleri* Genel Toplam Genel Yönetim Giderleri: Cari Transferler, Faiz Giderleri, Yatırım Programına girmemiş mal ve hizmet alımlarının toplamını göstermektedir. Tablo 5: Stratejik Plan Maliyetlendirme Tablosu Sayfa 67 / 119

69 8 İZLEME DEĞERLENDİRME Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek faaliyetler aşağıdadır. 1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Stratejik Plan da ortaya konulan hedefler ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme arasında fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin öneriler sunulacaktır. Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans Programı nda yıllık olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanacaktır. Oluşabilecek farkın nedenleri değerlendirilecektir. Stratejik Planlama uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: Stratejik Plan uygulama ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir. Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenerek Strateji Planın güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılacak, Stratejik Planda yer almakla birlikte önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni amaç ve hedefler belirlenecektir. Risk yönetimi: Stratejik Plan uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, risk yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin potansiyel etkisi, risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. 2. İzleme ve Değerlendirme Sistemi İzleme ve değerlendirme; Karaman Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecektir. 3. Raporlama İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. Bu raporlar, ilgili dönemler itibarıyla İzleme ve Değerlendirme başlığı altında verilen ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler, çevresel faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır. a. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, takip eden dönem için hazırlanacak Performans Programının oluşturulmasına ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel teşkil edecektir. Sayfa 68 / 119

70 b. Faaliyet Raporu: Yıllık olarak harcama birimi bazında ve belediye bazında hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşılacaktır. c. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla Stratejik Plan uygulama sürecinde kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. d. Tamamlanma Raporu: Stratejik Planın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. e. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da Stratejik Planın diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 4. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birimlerin hedeflere katkısı ekte belirlenmiştir. Hedeflerle ilgili birimler, uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sayfa 69 / 119

71 9 EKLER 9.1 STRATEJİ PLAN SÜRECİ SÜREÇ TABLOSU Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile stratejik plan hazırlık döneminin başlatıldığı duyuruldu Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde stratejik planlama ekibi kuruldu Stratejik Planlama ekibi hazırlık programı oluşturuldu Mevcut durumun tespiti ve analiz çalışmaları yapıldı Stratejik planlama konusunda eğitim alındı İç paydaş anketi yapıldı Dış paydaş anketi yapıldı İç paydaş anketi ve dış paydaş anketi analizi yapıldı Stratejik Plan Üst Kurul toplantısı yapılarak taslak metin tartışıldı Birim müdürleri ile toplantı yapıldı Stratejik Plan Üst Kurul tarafından Stratejik Plan dokümanın son hali verildi Üst yönetici sıfatı ile Belediye Başkanı tarafından Stratejik Plan dokümanı düzenlenerek Belediye Encümeni gündemine alındı Belediye Encümenince Stratejik Plan dokümanı düzenlenerek Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanına gönderildi Stratejik Plan dokümanı Belediye Meclisinde görüşülerek nihai hale getirildi. Stratejik Plan dokümanı kamuoyu ile paylaşıldı ve mevzuat gereği ilgili kurumlarla gönderildi. Sayfa 70 / 119

72 9.2 PAYDAŞ LİSTESİ PAYDAŞ LİSTESİ Paydaşın Adı İç Paydaş Dış Paydaş Belediye Başkanı Meclis Encümen Başkan Yardımcıları Belediye İhtisas Komisyonları İç Denetçi Birim Amir ve Personeli Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi Çocuk ve Gençlik Merkezi Çocuk Yuvası Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Ahmet Mete Huzurevi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Müftülüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ticaret ve Sanayi Odası Vergi Dairesi Müdürlüğü Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sayfa 71 / 119

73 İl Jandarma Alay Komutanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı Mevlana Kalkınma Ajansı İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastahaneleri Birliği Genel Müdürlüğü M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Karayolları Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Merkez Öğretmenevi Ticaret Borsası Yetiştirme Yurdu Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Merkezi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sayfa 72 / 119

74 9.3 STRATEJİK AMAÇLAR, SORUMLU VE İLGİLİ BİRİMLER TABLOSU Amaç Hedef Strateji Stratejiler Harcama Birimi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi A.1 H.1 1 A.1 H.1 2 A.1 H.1 3 A.1 H.1 4 A.1 H.1 5 A.1 H.1 6 A.1 H.1 7 A.1 H.1 8 Aktekke Kent Meydanı düzenlemesinin yapılması Pirireis Vadisi Projesinin yapılmasına katkı sağlanması Belediye binası çevresinin kentsel dönüşümü Kentsel sit alanı içerisinde kalan sokakların imar planına uygun sokak sağlıklaştırma projeleri ile düzenlenmesi Gerekli alt yapı, üst yapı bina bakım ve onarımlarının yapılması Standartlara uygun yol, kaldırım istinat duvarı gibi imalatların yapılması Tarihi binaların restorasyonunun sağlanması Topucak bölgesi restorasyonu ile ilgili avam projesi İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik Fen İşleri Fen İşleri Mali Hizmetler Fen İşleri İmar ve Şehircilik Fen İşleri Plan ve Proje İmar ve Şehircilik A.1 H.1 9 İşçi ve dar gelirli konutları Fen İşleri Su ve Kanalizasyon A.1 H.1 10 Tren Garı çevre düzenlenmesinin sağlanması Fen İşleri Park ve Bahçeler İmar ve Şehircilik Sayfa 73 / 119

75 A.1 H.1 11 A.2 H.1 1 A.2 H.1 2 A.2 H.1 3 Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılması ya da yıktırılması Yeni Çevre Yolu projesinin tamamlanmasının sağlanması Alt ve Üst geçitlerin yapılmasına katkı sağlanması Katlı otoparkların yapılması Fen İşleri İmar ve Şehircilik Park ve Bahçeler Fen İşleri Fen İşleri Plan ve Proje Park ve Bahçeler Fen İşleri A.2 H.1 4 A.2 H.1 5 A.2 H.1 6 A.2 H.1 7 A.2 H.1 8 A.2 H Yeni Kamyon Garajının yapılması Cazibe merkezi olan Mevcut Bulvar ve Caddelerde düzenlemeler yapılması Mevcut yolların standartlarının yükseltilmesinin sağlanması Gerekli yerlere otopark yapımını gerçekleştirilmesi İmar planındaki açılmamış yolların açılmasının sağlanması Yol ve meydanlarda özel aydınlatma projelerinin uygulanması İmar ve Şehircilik Park ve Bahçeler Fen İşleri Fen İşleri Mali Hizmetler Fen İşleri Fen İşleri İmar ve Şehircilik Plan ve Proje Fen İşleri Fen İşleri Sayfa 74 / 119

76 A.2 H.1 10 A.2 H.1 11 A.2 H.1 12 A.2 H.1 13 A.3 H.1 1 A.3 H.1 2 A.3 H.1 3 A.3 H.1 4 A.3 H.1 5 A.3 H.1 6 A.3 H.1 7 A.3 H.1 8 A.3 H.1 9 Hafif raylı sistem uygulaması Ulaştırma master planının yapılması Akıllı bisiklet sistemi uygulaması Halk otobüslerinin yaygınlaştırılması Ekonomik ömrünü tamamlayan bölgelerde hatların yinelenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu hatlarının döşenmesi Arıza ve tamiratlarının minimuma indirilmesi Üretilen suyun tüketime sunulduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerinin ve numune alımlarının iyileştirilerek sürdürülmesi İbrala barajı içme suyu arıtma tesisinin işletilmesi Mevcut SCADA sistemi ile İbrala Barajına kurulacak SCADA sisteminin uyumlu hale getirilmesi Mevcut su kuyularının rehabilitasyon, bakım ve onarımlarının sağlanması İçme suyu şebekesinin kaçak tespit ve onarımı için teknolojik ekip ve donanım oluşturulması İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması ile arıza ve bakımlarda kolaylık sağlanması İçme suyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımının yapılması İmar ve Şehircilik Plan ve Proje Ulaşım Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Sayfa 75 / 119

77 A.3 H.1 10 A.3 H.1 11 A.3 H.2 1 A.3 H.2 2 A.3 H.2 3 A.3 H.2 4 A.3 H.2 5 A.3 H.2 6 A.3 H.2 7 A.3 H.2 8 Tüm şehrin içme suyu projelerinin yeniden rehabilite edilmesi Su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile halkın eğitimlerinin sağlanması Kanalizasyon, şebeke hatlarının çalışırlığının devamı için, bakım onarım ve temizleme işlerinin sürekli yapılması Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarının sayısallaştırılmasını sağlanması İmar planı içerisinde olup şebekesi bulunmayan ve projeleri olan bölgelere kanalizasyon şebekesinin yapılması Şehir merkezinizde bulunan kanalizasyon kapak seviyelerinin mevcut asfalt ve kaldırım seviyesi ile uyumlu hale getirilmesi indirilmesi Muayene ve parsel baca kapaklarının trafik ve yayalar bakımından güvenli olması için şehir merkezinden dış mahallelere doğru kilitli kompozit kapak sistemi yapılması Mevcut atık su arıtma tesisinin bakım ve onarımının yapılması Mevcut atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Sayfa 76 / 119

78 A.3 H.2 9 A.3 H.2 10 A.3 H.2 11 A.3 H.2 12 A.3 H.2 13 A.3 H.3 1 Mevcut atık su arıtma tesisinin etrafının ağaçlandırılması Mevcut stabilizasyon havuzlarının deşarj kalitesinin artırılması için rutin temizliklerinin yapılması. İhtiyaç halinde gerekli rehabilitasyonların yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık su izleme sistemi için uzaktan algılama sistemi kurulması Yeni ve modern arıtma tesisinin yapılması için proje ve bina yapım çalışmaları yapılması Tüm şehrin kanalizasyon projelerinin yeniden rehabilite edilmiş şekli ile hazırlatılması. Yağmur suyundan etkilenen bölgelere yağmur suyu şebekelerinin yapılması Park ve Bahçeler Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon Plan ve Proje Su ve Kanalizasyon Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon A.3 H.3 2 Yağmur suyu şebeke ve kollektör hatlarının sayısallaştırılmasının yapılması Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon A.3 H.3 3 A.3 H.3 4 A.3 H.4 1 Yağmur suyu ana kolektör hatlarının yerleşim alanlarının dışına taşınması Yağmur suyu ızgarası bağlantısı ve montajı Görev ve çalışma yönetmeliğinde belirtilen organizasyon şemasının oluşturulması Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Sayfa 77 / 119

79 A.3 H.4 2 A.3 H.4 3 A.3 H.4 4 A.4 H.1 1 A.4 H.1 2 A.4 H.1 3 A.4 H.2 1 A.4 H.2 2 A.4 H.2 3 A.4 H.2 4 A.4 H.2 5 A.4 H.2 6 A.4 H.2 7 Alınan mal ve malzemelerin barkot sistemi ile ambarlardan giriş ve çıkışlarının düzenli yapılması İhtiyaç duyulan müteahhitlik hizmetlerinin (personel, yapım, kiralama ve proje) alımlarının yapılması. Müdürlüğümüze ait muhtelif yerlerde bulunan şantiyelerin tek bir yerde toplanması Çevre konulu halka açık etkinlikler düzenlemek. Çevre konulu broşür ve afişler basılması ve halka ulaştırılması İlimiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenli aralıklarda eğitimler verilmesi Geri dönüşüm ve geri dönüşebilir atıklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi İlimiz sınırları içerisindeki okullarda geri dönüşüm konulu eğitimler düzenlenmesi Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili kampanya ve yarışmalar düzenlenmesi Toplanan atık pil miktarının artırılması Toplanan bitkisel atık yağ ve atık yağ miktarlarının artırılması Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasının sağlanması Toplanan ambalaj atığı miktarının artırılması Bilgi İşlem Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Kültür ve Sosyal İşler Temizlik İşleri Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Sayfa 78 / 119

80 A.4 H.2 8 A.4 H.3 1 A.4 H.3 2 A.4 H.3 3 A.4 H.3 4 A.4 H.3 5 A.4 H.3 6 A.4 H.3 7 A.4 H.3 8 Atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sisteminin kurulması Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması Atıkları toplamak için 0.8 m³ yerüstü konteynırlarını alınması ve kullanılması Cadde, sokak, park vb. ihtiyaç duyulan noktalara konulmak üzere sallamalı çöp kovası alınması Mücavir alan sınırları içerisinde çöp toplama işlemlerinin belirlenen saatler ve yöntemlere uygun yapılmasının sağlanması Trafik sirkülasyonu ve araç parklaşmasının uygun olduğu cadde ve sokaklarda, süpürge işlemlerini modern araç ve gereçlerle sunulması İlimizde bulunan hastaneler, muayenehaneler, laboratuvar vb. sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının lisanslı firma eliyle toplanarak bertaraf edilmesinin sağlanması Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla verilen ilaçlama hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni nesil ilaç ve ekipmanlar kullanmak ve üreme alanlarının yıllık olarak güncellenmesinin sağlanması Tadilat atığı ve kullanılmayan ev eşyalarının toplanması için etkin bir toplama sistemi kurulması Mali Hizmetler Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Fen İşleri Temizlik İşleri Sayfa 79 / 119

81 A.4 H.3 9 A.4 H.3 10 A.4 H.3 11 A.5 H.1 1 A.5 H.1 2 A.5 H.1 3 A.5 H.1 4 A.5 H.1 5 A.5 H.1 6 A.5 H.1 7 Yeraltı konteynırlarının kullanımının yaygınlaştırılması Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçları etkili biçimde kullanılması Mevcut katı atık vahşi depolama alanını rehabilite etmek. Mevcut yol ve kaldırım ve bina girişlerinin engelli vatandaşların geçişine uygun hale getirilmesi Yeni yapılacak yol ve kaldırım ve binaların engelli vatandaşların geçişine uygun olarak imal edilmesi Kadın ve kimsesizler sığınma evini hizmete girmesi Yaşlı ve kimsesizler hattının faaliyete geçirilmesi Hayır ve engelliler çarşısının faaliyete geçirilmesi Gençlik merkezleri ve bilgi evlerinin faaliyete geçirilmesi Yeni Hanım lokallerinin faaliyete geçirilmesi Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Ruhsat ve Denetim Fen İşleri Ruhsat ve Denetim Fen İşleri Kadın ve Aile Hizmetleri Plan ve Proje Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kadın ve Aile Hizmetleri Plan ve Proje Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri Sayfa 80 / 119

82 A.5 H.1 8 A.5 H.1 9 A.5 H.1 10 A.5 H.1 11 A.5 H.1 12 A.5 H.1 13 A.5 H.2 1 A.5 H.2 2 Çocuk sevgi yuvaları yapılması Mikro kredi desteği verilmesi Meslek edindirme kursları açılması Muhtarlık ofislerinin yapılması Emekli dinlenme evlerinin faaliyete geçirilmesi Konser, konferans, sergi, şenlik vb. kültürel etkinlikler yapılması Her türlü cenaze işlerinde mezara defin işlemi yapılıncaya kadar (yıkanması, kefenlenmesi, nakli, mezar kazımı, taziye evi, taziye çadırı tahsisi) tüm işlemlerin Belediyemizce tamamlanması 24 saat faal bir şekilde şehrimizde çıkacak olan cenazelerin (evde ölüm, kaza, cinayet ve tüm adli vakaların) morg, adli tıp, mezarlık ve cami alanına taşınmasının sağlanması Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Mali Hizmetler Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Mezarlıklar Mezarlıklar A.5 H.2 3 Mezarlıklarda ve muhtelif mahallerde Taziye evi yapılması Mezarlıklar Fen İşleri A.5 H.2 4 Merkez Şehir Mezarlığı, Çeltek (Kazalpa) Mezarlığı ve Siyaser mezarlığında Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşturulması Bilgi İşlem Mezarlıklar Sayfa 81 / 119

83 A.5 H.2 5 A.5 H.2 6 A.6 H.1 1 A.6 H.1 2 A.6 H.1 3 A.6 H.1 4 Mezarlık güvenliği için çevre duvarı yapılması Aile ve umumi mezarlar oluşturulması ve tahsislerinin yapılması Koruyucu hekimlik ve evde bakım hizmetleri yapmak için sağlık polikliniğinin geliştirilmesi Semt spor sahalarının yapılması Bisiklet ve yürüyüş yolları ile hareketli yaşamın desteklenmesi Yeni ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması Mezarlıklar Mezarlıklar Kültür ve Sosyal İşler Park ve Bahçeler Ulaşım Hizmetleri Mali Hizmetler Park ve Bahçeler A.6 H.1 5 Yenilenebilir enerji sistemlerinin aktif olarak kullanılması Park ve Bahçeler Plan ve Proje Fen İşleri A.6 H.1 6 A.6 H.1 7 A.6 H.1 8 Yeni Stadyum ve spor komplekslerinin tamamlanmasına katkı verilmesi Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlanması Afet ve acil durumlarda güvenlik önlemlerinin alınması, gerekli donanıma ve eğitime sahip personellerle müdahale edilmesinin sağlanması A.6 H.2 1 Türk Dünyası Kültür parkı A.6 H.2 2 A.6 H.2 3 Görsel güzellik için çiçek dikilmesi Organik hobi bahçesi yapılması İmar ve Şehircilik Veteriner İşleri İtfaiye Destek Hizmetleri Park ve Bahçeler Plan ve Proje Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Sayfa 82 / 119

84 A.6 H.2 4 A.7 H.1 1 A.7 H.1 2 A.7 H.1 3 A.7 H.1 4 A.7 H.1 5 A.7 H.1 6 A.7 H.1 7 A.7 H.1 8 A.7 H.1 9 A.7 H.1 10 Ağaç dikim kampanyası düzenlenmesi Emlak vergisi kaynaklarının kayıt altına alınması Emlak beyan sisteminin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması Her mahal için rayiç değeri gözetilerek uygun emlak vergi değeri oluşturulmasının sağlanması Çevre temizlik vergisi mükelleflerinin doğru olarak yer ve adreslerinin tespitiyle vergi tahakkuklarının yapılması İşgal harcına tabi yerlerin kullanım alanlarının gerçeğe uygun olarak ölçüm ve tespitini yapılması, yaptırılması, işgaliye bedellerinin tahakkukunu sağlanması Pazar rüsumlarının tahakkuk yoluyla takibini sağlamak Taşınmazlara ait kiraların dönemleri itibariyle zamanında tahakkuka alınması, Su sayaçlarının tarifesine uygun sürelerde mutlaka doğru ve düzenli olarak okunmasını sağlanarak, endeks bedelinin zamanında ve doğru olarak tahakkuk ettirilmesi, Tahakkuk sonuçlarının aboneye bildirilmesi Diğer birimlerle iş birliği ile ücrete tabi su abone işlemlerinin yapılması ve kullanılan suyun kayıt altına alınması Yazı İşleri Park ve Bahçeler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon Mali Hizmetler Sayfa 83 / 119

85 A.7 H.1 11 A.7 H.2 1 A.7 H.2 2 A.7 H.2 3 A.7 H.2 4 A.7 H.2 5 A.7 H.2 6 İlan-reklam araçlarının düzenli olarak kontrolüyle ölçümlerinin yapılması, vergilerinin tahakkuka alınması Adına borç tahakkukunda bulunulacak her vatandaşın adres ve kimlik bilgilerinin doğru ve ulaşılabilir olmasının sağlanması Telefon, mektup, ihbarname vb. yollarla borç tahakkukunda bulunulmuş her vatandaşın vadesi dolmuş borcundan en geç dört ay içerisinde yazılı olarak bilgi sahibi olmasının sağlanması ve borcun ödenmesinin istenmesi Borç ödeme imkanlarının çeşitlendirilmesi, borç ödeme yerlerinin yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması Borç ödemede duyarsız kalan kişiler ile borcun ödenmesi için öncelikle görevli memurlar tarafından yüz yüze görüşme yapılması Borcunu ödemede zorlananlara vade imkanı verilmesi Borcuna tamamıyla duyarsız kalanların kanuni takibe geçilmeden önce yazılı ihtar ile uyarılması Mali Hizmetler İmar ve Şehircilik Mali Hizmetler Zabıta Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Hukuk İşleri Mali Hizmetler A.7 H.2 7 Borcunu ödememekte direnenlere öncelikli olarak gecikme süresi ve tahakkuk tutarına bakılarak göre icra takibine geçirilmesi ve icra ihtarnamesi gönderilmesi Hukuk İşleri Mali Hizmetler Sayfa 84 / 119

86 A.7 H.2 8 A.7 H.3 1 A.7 H.3 2 A.7 H.3 3 A.7 H.3 4 A.7 H.3 5 A.7 H.3 6 A.7 H.4 1 A.7 H.4 2 A.7 H.4 3 Alacağın tahsili için başka yol kalmaması halinde aciz vesikasına bağlanıncaya kadar yetkili memurlar eliyle kanuni haciz işlemleri de dahil takibin devam ettirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer birimlerle de görüşülerek konsolide edilecek yatırım programı, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ile diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların şablonlarının hazırlanması Şablona uygun bilgisayar programı hazırlanması Konsolide raporların ilgili bölümlerinin her birim tarafından ortak programa yüklenmesinin sağlanması Muhasebe kayıtlarının tutulması Konsolide raporların üst kuruluş ve üst yönetime Mali Hizmetler Müdürlüğünce sunulması Gizlilik ihtiva edenler hariç rapor kapsamlarının mutat vasıtalarla kamu oyunun bilgisine sunulması İç kontrol eylem planının uygulanmasıyla ilgili gelişmeleri en az 6 ayda bir gözden geçirmek Uygulamanın geliştirilmesi için diğer birimlerle iş birliği oluşturmak İç kontrol sistemi ile ilgili tespit edilmiş eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak Hukuk İşleri Mali Hizmetler Bilgi İşlem Mali Hizmetler Mali Hizmetler Bilgi İşlem Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Sayfa 85 / 119

87 A.7 H.4 4 A.7 H.4 5 A.7 H.5 1 A.7 H.5 2 A.7 H.5 3 A.8 H.1 1 A.8 H.1 2 A.8 H.1 3 Konuyla ilgili olarak diğer birimlerden gelen istekleri değerlendirmek Vatandaş istek ve şikayetlerinin değerlendirilip sonuçlandırılması Akıllı vezne sisteminin kurulması Belediye birimlerinin bilişim, donanım altyapısının güçlendirilmesi Belediye personelinin bilişim yetkinliklerinin artırılması Belediye personelinin hizmet kalitesinin artırılması için eğitim verilmesi Belediyemiz ihtiyacı olan yeni teknoloji veya hizmetler için maliyet azaltıcı makine ve ekipmanların alınması İş sağlığı ve güvenliği konusunun kurum kültürü haline getirilmesi Mali Hizmetler Mali Hizmetler Bilgi İşlem İtfaiye Bilgi İşlem Zabıta Bilgi İşlem İtfaiye Mali Hizmetler Zabıta Destek Hizmetleri İtfaiye Temizlik İşleri Mali Hizmetler Zabıta Su ve Kanalizasyon Fen İşleri Park ve Bahçeler Ulaşım Hizmetleri Veteriner İşleri Destek Hizmetleri Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Sayfa 86 / 119

88 A.9 H.1 1 A.9 H.1 2 A.9 H.1 3 A.9 H.1 4 A.9 H.1 5 A.9 H.1 6 Türk dili bayramı etkinliklerinin yapılması Yunus Emre yi anma etkinliklerinin yapılması Karaman kalesi açık hava müzesinin faaliyete geçirilmesi Sevgi yolu projesinin yapılması Yeni belediye binasının yapılması Fuar ve Kongre merkezinin yapılması Özel Kalem Kültür ve Sosyal İşler Özel Kalem Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri Plan ve Proje Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri A.9 H.1 7 Kapalı Pazar yerlerinin yapılması Plan ve Proje Fen İşleri A.9 H.1 8 Yeni hal binası yapılması A.9 H.1 9 A.9 H.1 10 A.9 H.1 11 A.9 H.1 12 A.9 H.1 13 Yeni buğday pazarı yapılması Bina cephelerinin iyileştirilmesi Elma tanıtım ve pazarlama birliği Yeni mezbaha ve hayvan pazarı yapılması Turizm Bilgi Merkezinin Yapılması Tablo 6: Stratejilerden Sorumlu Birimler Tablosu Hal Fen İşleri Plan ve Proje Fen İşleri Fen İşleri Hal Kültür ve Sosyal İşler Veteriner İşleri Plan ve Proje Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Plan ve Proje Sayfa 87 / 119

89 9.4 ANKET SONUÇLARI 438 Katılımcının 55 i Kadın, 383 ü Erkektir. Cİnsiyete Göre Katılım 383 Katılımcı: % Katılımcı % Erkek Kadın Şekil 8: Cinsiyete Göre Katılım Katılımcıların 20 si İlköğretim, 103 ü Lise, 71 i Ön Lisans, 191 i Lisans ve 53 si Yüksek Lisans eğitimi aldığını belirtmiştir. Eğitim Düzeyine Göre Katılım 53 - % % % %23 20 % Y. Lisans Lisans Ön Lisans lise İlköğretim Şekil 9: Eğitim Düzeyine Göre Katılım Sayıları Katılımcıların %78 i üniversite eğitimine tabi olduklarını beyan etmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu yaş aralığındadır. Sayfa 88 / 119

90 KATILIMCILARIN YAŞ ARALIĞI 66 Yaş ve Üstü 5 - % Yaş Arası %76 25 Yaş ve Altı 99 - %23 Şekil 10: Katılımcıların Yaş Aralığı Katılımcıların Meslekleri Şekil 11: Katılımcıların Meslekleri Anket sonuçlarına göre Belediyemiz hizmetlerine 10(On) üzerinden kaç Puan verirsiniz sorusuna verilen cevaplar ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir. Sayfa 89 / 119

91 80 Katılımcıların Başarısı Algısı Şekil 12: Katılımcıları Başarı Algısı Katılımcıların yukarıdaki tabloya göre başarılı ve başarısız gruplandırması yapılırsa aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Başarı-Başarısızlık Algısı Başarılı 65% Başarısız 35% Başarısız Başarılı Şekil 13: Katılımcıların Başarı-Başarısızlık Algısı Anket soruları içerisinde özel hizmet alanlarına dair memnuniyet ölçümleri yapılmış ve aşağıdaki tablolar ortaya çıkmıştır. Sayfa 90 / 119

92 140 İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 14:İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim Başarısız 53% Başarılı 47% Başarılı Başarısız Şekil 15:İmar, Ruhsat ve Yapı Denetim Sayfa 91 / 119

93 120 Yol, Kaldırım ve Asfalt Şekil 16: Yol, Kaldırım ve Asfalt Yol, Kaldırım ve Asfalt Başarısız 40% Başarılı 60% Başarılı Başarısız Şekil 17:Yol, Kaldırım ve Asfalt Sayfa 92 / 119

94 160 İşyeri İzin ve Ruhsatları KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 18: İşyeri İzin ve Ruhsatları İşyeri İzin ve Ruhsatları Başarısız 36% Başarılı 64% Başarılı Başarısız Şekil 19: İşyeri İzin ve Ruhsatları Sayfa 93 / 119

95 140 Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 20: Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması Başarısız 28% Başarılı 72% Başarılı Başarısız Şekil 21: Temizlik ve Katı Atıkların Toplanması Sayfa 94 / 119

96 140 Zabıta Hizmetleri KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 22: Zabıta Hizmetleri Zabıta Hizmetleri Başarısız 50% Başarılı 50% Başarılı Başarısız Şekil 23: Zabıta Hizmetleri Sayfa 95 / 119

97 300 Otopark KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 24: Otopark Otopark Başarılı 22% Başarısız 78% Başarılı Başarısız Şekil 25: Otopark Sayfa 96 / 119

98 120 Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 26: Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Başarısız 38% Başarılı 62% Başarılı Başarısız Şekil 27: Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Sayfa 97 / 119

99 140 Su ve Kanalizasyon KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 28: Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Başarısız 37% Başarılı 63% Başarılı Başarısız Şekil 29: Su ve Kanalizasyon Sayfa 98 / 119

100 140 Halkla İlişkiler KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 30:Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Başarısız 44% Başarılı 56% Başarılı Başarısız Şekil 31: Halkla İlişkiler Sayfa 99 / 119

101 140 Borç Ödeme Sistemi KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 32: Borç Ödeme Sistemi Borç Ödeme Sistemi Başarısız 21% Başarılı 79% Başarılı Başarısız Şekil 33: Borç Ödeme Sistemi Sayfa 100 / 119

102 180 Cenaze Hizmetleri KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 34:Cenaze Hizmetleri Cenaze Hizmetleri Başarısız 13% Başarılı 87% Başarılı Başarısız Şekil 35:Cenaze Hizmetleri Sayfa 101 / 119

103 140 Sağlık Hizmetleri KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 36: Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Başarısız 30% Başarılı 70% Başarılı Başarısız Şekil 37: Sağlık Hizmetleri Sayfa 102 / 119

104 140 Kültür ve Sanat KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 38: Kültür ve Sanat Kültür ve Sanat Başarısız 36% Başarılı 64% Başarılı Başarısız Şekil 39: Kültür ve Sanat Sayfa 103 / 119

105 140 Sokak Hayvanları KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 40: Sokak Hayvanları Sokak Hayvanları Başarısız 47% Başarılı 53% Başarılı Başarısız Şekil 41: Sokak Hayvanları Sayfa 104 / 119

106 120 Haşereyle Mücadele KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 42: Haşereyle Mücadele Grafik Başlığı Başarısız 42% Başarılı 58% Başarılı Başarısız Şekil 43: Haşereyle Mücadele Sayfa 105 / 119

107 KESİNLİKLE BAŞARISIZ 107 BAŞARISIZ Kentsel Dönüşüm 100 KISMEN KESİNLİKLE Şekil 44:Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Başarısız 60% Başarılı 40% Başarılı Başarısız Şekil 45: Kentsel Dönüşüm Sayfa 106 / 119

108 140 Engellilere Yönelik Hizmetler KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 46: Engellilere Yönelik Hizmetler Engellilere Yönelik Hizmetler Başarısız 40% Başarılı 60% Başarılı Başarısız Şekil 47: Engellilere Yönelik Hizmetler Sayfa 107 / 119

109 120 Gençlik ve Spor Hizmetleri KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 48: Gençlik ve Spor Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Başarısız 50% Başarılı 50% Başarılı Başarısız Şekil 49: Gençlik ve Spor Hizmetleri Sayfa 108 / 119

110 KESİNLİKLE BAŞARISIZ Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler 85 BAŞARISIZ 145 KISMEN KESİNLİKLE Şekil 50: Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Başarısız 39% Başarılı 61% Başarılı Başarısız Şekil 51: Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Sayfa 109 / 119

111 140 Yoksullara Yönelik Hizmetler KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 52: Yoksullara Yönelik Hizmetler Yoksullara Yönelik Hizmetler Başarısız 30% Başarılı 70% Başarılı Başarısız Şekil 53: Yoksullara Yönelik Hizmetler Sayfa 110 / 119

112 E-Belediyecilik KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 54: E-Belediyecilik E-Belediyecilik Başarısız 25% Başarılı 75% Başarılı Başarısız Şekil 55: E-Belediyecilik Sayfa 111 / 119

113 Afet Yönetimi KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 56: Afet Yönetimi Afet Yönetimi Başarısız 43% Başarılı 57% Başarılı Başarısız Şekil 57: Afet Yönetimi Sayfa 112 / 119

114 140 İstihdama Yönelik Hizmetler KESİNLİKLE BAŞARISIZ BAŞARISIZ KISMEN KESİNLİKLE Şekil 58: İstihdama Yönelik Hizmetler İstihdama Yönelik Hizmetler Başarısız 54% Başarılı 46% Başarılı Başarısız Şekil 59: İstihdama Yönelik Hizmetler Sayfa 113 / 119

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 GÖLCÜK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı