SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE"

Transkript

1 SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE

2 MONOGRAFİ X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar ZTE Ticaret A.Ş. ye ait tarihli kapanış bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF ZTE Ticaret Anonim Şirketi Yılı Kapanış Bilançosu PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Satıcılar Bankalar Borç Senetleri Alıcılar Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu (12 000) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Tic. Alc. Karşılığı (10 000) DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR 240 İştirakler Sermaye İştiraklere Sermaye Taahhütleri (20 000) 540 Yasal Yedekler Binalar Statü Yedekleri T. Makine Cihazlar Dönem Net Karı B. Amortismanlar (90 000) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Sıra No İşlem Tarihi Günlük Olaylar Vadesi gelen TL lik alacak senedi, borçlunun talebi üzerine TL değerinde 4 ay vadeli yeni bir senetle değiştirilmiştir. İşletme, C işletmesinden 400 adet malı TL ye satın almış, KDV si ve yarısı peşin kalan kısım içinde kredili borçlanmıştır. Ayrıca malın işletmeye getirilmesi esnasında 4000 TL + KDV lik nakliye bedelini peşin ödemiştir. İşletme aylık kira bedeli 1000 TL den 4 yıllık mağaza kiralamış, kira bedelinin yarısını peşin ödemiştir. İşletme atıl fonlarını değerlendirmek amacıyla banka aracılığıyla X A.Ş. ye ait nominal değeri 2 TL den adet hisse senedini TL ye satın almış, alışla ilgili olarak 400 TL komisyon ödemiştir. B işletmesine tanesi 300 TL den 200 adet mal satışı yapılmıştır. Satış bedelinin yarısı kredili olup, diğer yarısı ve KDV si peşin tahsil edilmiştir. Satışa konu olan mallar ilgili hesaptan düşülmüştür. İşletme nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla TL değerinde %12 faiz oranlı 10 ay vadeli banka kredisi kullanmıştır. İşletme 4000 TL + KDV ile ofis bünyesinde kullanmak üzere kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almış ve bir gider hesabında muhasebeleştirmiştir. İşletme kiralamış olduğu mağaza için bir dekorasyon firması ile anlaşmış ve mağazanın iç tasarımı için TL değerinde masraf yapmıştır. Bunun yanında mağazadaki kullanım alanını arttırmak amacıyla bir inşaat firmasına TL lik asma kat yaptırmıştır. Söz konusu masraflar için dekorasyon firmasına açık hesap borçlanılmış, inşaat firmasına ise 8 ay vadeli senet verilmiştir İşletmenin borçlusu TL lik senet bedelini peşin ödemiştir. 1

3 MONOGRAFİ Depoda bulunan 30 adet ticari mal rutubet ortamında kaldığından dolayı bozulmuştur. Söz konusu malların ekonomik değeri kaybolmuştur. İşletme kiralamış olduğu mağaza için 6000 TL değerinde ofis mobilyasını peşin olarak satın almıştır. Söz konusu mobilyanın ekonomik ömrü 6 yıldır. İşletmenin daha önce satmış olduğu mallardan 80 adedi iade edilmiştir. Söz konusu iade tutarı müşterinin cari hesabından düşülmüştür. İade nedeniyle ortaya çıkan 2000 TL lik nakliye gideri işletme tarafından peşin olarak karşılanmıştır. İşletme..Bakanlığı tarafından açılan ihaleye katılmak amacıyla belirtilen hesaba TL lik teminat yatırmış ve buna ilaveten bankadan almış olduğu TL lik teminat mektubunu söz konusu idareye sunmuştur tarihinde satın alınmış olan mallardan %10 kısmı gerekli koşulları taşımadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. İade edilen malların nakliye bedeli karşı firma tarafından üstlenilmiştir. İşletmenin önceki yıldan şüpheli hale gelen alacağı için izleyen yasal süreç tamamlanmış ve alacağın %80 lik kısmını tahsil etmiştir. Kalan kısmın tahsil olanağı ortadan kalkmıştır. İşletme tarihinde satın almış olduğu mallardan 100 adedini tanesi 420 TL den satmıştır. Satıştan doğan bedelin yarısı için senet, diğer yarısı için de çek almıştır. Satılan mallar için katlanılan birim maliyeti 210 TL dir. İşletme envanterine kayıtlı olan TL değerindeki makine için yenileme kararı almış ve TL+ KDV ye peşin satmıştır. Söz konusu makine bedeli için ayrılmış olan amortisman tutarı TL dir İşletme kasasında bulunan 9000 TL ile bir miktar döviz almıştır. (Kur : 3,00 TL) Daha önce satın alınan hisse senetlerinin yarısı TL den satılmış, bedeli banka aracılığıyla tahsil edilmiştir İşletme dekorasyon firmasına olan borcunu çek ciro ederek ödemiştir Hesaplanan geçici vergi tutarı TL olup, ilgili idareye ödemesi yapılmıştır İşletme inşaat yapmak amacıyla TL değerinde arsa satın almış, bedelini peşin ödemiştir. İşletmede pazarlama bölümü ve yönetim biriminde çalışan işçiler için ücret tahakkuku aşağıdaki gibidir. Söz konusu ücretlere ilişkin tahakkuk kaydını ayrı ayrı düzenleyiniz. Ücret ve Kesintiler Pazarlama Bölümü Yönetim Bölümü Brüt Ücret TL TL SGK İşveren Payı 3000 TL 2000 TL SGK İşçi Payı 2100 TL 1400 TL İşsizlik Sigortası İşveren Payı 300 TL 200 TL İşsizlik Sigortası İşçi Payı 210 TL 140 TL Gelir Vergisi + Damga Vergisi 1993,50 TL 1329 TL Asma kat yapımı için inşaat firmasına verilen senet, söz konusu firma ile iletişime geçilerek 1200 TL vade farkı karşılığında yeni tarihli bir senetle değiştirilmiştir. İşletme TL değerinde yeni bir makine satın almış, bedeli için ileri tarihli bir senet düzenlenmiştir İşletme iştiraklere olan taahhüt borcunu bankadan havale yaparak yerine getirmiştir İşletme birim satışı fiyatı 480 TL den 150 adet mal satmış, bedeli için 8 ay vadeli bir senet almıştır. Söz konusu malların için katlanılan birim maliyet 140 TL dir. 2

4 MONOGRAFİ 01 Dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir: K1. İşletmenin envanterine kayıtlı olan ve yönetim faaliyetlerinde kullandığı binanın ekonomik ömrü 20 yıl olup, makinenin ise 5 yıldır. İşletme bu varlıklarına ek olarak yıl içinde satın aldığı demirbaşlar içinde normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır. K2. İşletmenin kiraladığı mağaza için yaptırdığı asma kat bedelinin bir kısmı amortisman yoluyla gider hesabına aktarılmıştır. K3. İşletme iştiraki olan D A.Ş. den gelen yazıda hisse senetlerine TL temettü dağıtılacağını öğrenmiştir. K4. Bankadan gelen dekontta kredi hesabına TL faiz tahakkuk ettirildiği anlamıştır. K5. İşletme deposunda yapmış olduğu sayım sonucu 1800 TL lik kırtasiye malzemesinin kullanılmadığını tespit etmiştir. K6. İşletme, X A.Ş. ye ait hisse senetlerinin dönem sonu piyasa değerinin 1,80 TL ye gerilediğini tespit etmiştir. K7. KDV ile ilgili mahsup kayıtlarını gerçekleştiriniz. K8. Kasada yapılan sayımda 2800 dolar olduğu tespit edilmiştir. (Dönem sonu döviz kuru : 3,20 TL dir) K9. Maliyet hesaplarını ilgili gider hesaplarına yansıtıp, gelir tablosu hesaplarının kapanışını gerçekleştiriniz. K10. Kurumlar vergisi oranını %20 olarak hesaplayıp, kapanış kayıtlarını düzenleyiniz. İstenenler: i. SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNİ kullanan yukarıdaki işletmenin bilançosunu dikkate alarak açılış yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız (Maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre yapınız) ii. Tüm işlemlerde KDV oranı %18 olarak alınacaktır. iii. İşletmenin dönem içi işlemleri ile ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. iv. İşletmenin geçici ve kesin mizanın yapılmış olduğunu varsayarak, dönem sonu envanter ve yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. v. İşletmenin kapanış bilançosunu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. 3

5 MONOGRAFİ 01 (a) 100 Kasa Hs. 102 Bankalar Hs. 120 Alıcılar Hs. 121 Alacak Senetleri 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 240 İştirakler Hs. 252 Binalar Hs. 253 T. Makine Cihazlar Hs (a/1) 122 Alacak Senetleri Reeskontu 129 Şüpheli Tic. Alc. Karşılığı 243 İştiraklere Ser. Taahhütleri 257 Birikmiş Amortismanlar 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 500 Sermaye 540 Yasal Yedekler 541 Statü Yedekleri 590 Dönem Net Karı 122 Alacak Senetleri Reeskontu (a/2) 647 Reeskont Faiz Gelirleri 590 Dönem Net Karı Geçmiş Yıl Karları (1) 121 Alacak Senetleri 121 Alacak Senetleri 642 Faiz Gelirleri (2) 153 Ticari Mallar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs. 100 Kasa Hs. 320 Satıcılar Hs. (2/1) 153 Ticari Mallar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs. 100 Kasa Hs. (3) 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri 180 Gelecek Ayl. Ait Giderler 280 Gelecek Yıll. Ait Giderler 100 Kasa Hs. (4) 110 Hisse Senetleri Hs. 653 Komisyon Giderleri Hs. 102 Bankalar Hs. (5) 100 Kasa Hs. 120 Alıcılar Hs Y. İçi Satışlar Hs Hesaplanan KDV Sayfa Toplamı

6 MONOGRAFİ 01 (5/1) 621 Satılan Tic. Malın Maliyeti 153 Ticari Mallar Hs. (6) 102 Bankalar Hs. 300 Banka Kredileri Hs. (7) 770 Genel Yönetim Giderleri Hs. 191 İndirilecek KDV 100 Kasa Hs. (8) 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri 191 İndirilecek KDV 329 Diğer Ticari Borçlar Hs. (8/1) 264 Özel Maliyetler 191 İndirilecek KDV 321 Borç Senetleri Hs. (9) 100 Kasa Hs. 121 Alacak Senetleri Hs. (10) 689 Diğer Ol.dışı Gider Zararlar 153 Ticari Mallar Hs. (10/1) 950 Borçlu Nazım Hs. - Kanunen Kabul Edil. Gider 951 Alacaklı Nazım Hs. - Kanunen Kabul Edil. Gider (11) 255 Demirbaşlar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs. 100 Kasa Hs. (12) 610 Satıştan İadeler 191 İndirilecek KDV 120 Alıcılar Hs. (12/1) 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri 191 İndirilecek KDV 100 Kasa Hs. (12/2) 153 Ticari Mallar Hs. 621 Satılan Tic. Mal. Maliyeti (13) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 102 Bankalar Hs. (13/1) 900 Borçlu Nazım Hs. - Teminat Mektubu Alacaklı Nazım Hs Teminat Mektubu Sayfa Toplamı

7 MONOGRAFİ 01 (14) 100 Kasa Hs. 153 Ticari Mallar Hs. 391 Hesaplanan KDV (15) 100 Kasa Hs. 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 671 Önceki Dön. Gelir Karları (16) 121 Alacak Senetleri 101 Alınan Çekler 600 Y. İçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV (16/1) 621 Satılan Tic. Malın Maliyeti 153 Ticari Mallar Hs. (17) 100 Kasa Hs. 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. 253 Tesis Makine ve Cihazlar 391 Hesaplanan KDV 549 Özel Fonlar Hs. (18) 100 Kasa Hs. - Dolar Kasası 100 Kasa Hs. - TL Kasası (19) 102 Bankalar Hs. 110 Hisse Senetleri Hs. 645 Menkul Kıymet Satış Karı (20) 329 Diğer Ticari Borçlar 101 Alınan Çekler Hs. (21) 193 Peşin Öd. Vergi ve Fonlar 102 Bankalar Hs. (22) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 191 İndirilecek KDV 100 Kasa Hs. (23) 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 361 Ödenecek Sos. Güv. Kes. 335 Personele Borçlar (23/1) 770 Genel Yönetim Giderleri Hs , , Ödenecek Vergi ve Fonlar 361 Ödenecek Sos. Güv. Kes. 335 Personele Borçlar Sayfa Toplamı

8 MONOGRAFİ 01 (24) 321 Borç Senetleri Hs. 780 Finansman Gideri 321 Borç Senetleri Hs. (25) 253 Tesis Makine ve Cihazlar 191 İndirilecek KDV 321 Borç Senetleri Hs. (26) 243 İştiraklere Ser. Taahhütleri 102 Bankalar Hs. (27) 121 Alacak Senetleri 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV (27/1) 621 Satılan Tic. Malın Maliyeti (K1) 153 Ticari Mallar Hs. Kapanış İşlemleri 770 Genel Yönetim Gideri (K1/1) 257 Birikmiş Amortismanlar Bina için amortisman kaydı 549 Özel Fonlar (K1/2) 257 Birikmiş Amortismanlar Makine için amortisman kaydı 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri (K2) 257 Birikmiş Amortismanlar Demirbaş için amortisman kaydı 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri (K3) 268 Birikmiş Amortismanlar Asma kat bedeli için amortisman kaydı 132 İştiraklerden Alacaklar (K4) 640 İştiraklerden Temettü Geliri 780 Finansman Gideri (K5) 381 Gider Tahakkukları 150 İlk Md. Mlz. Hs (K6) 770 Genel Yönetim Gideri 654 Karşılık Giderleri (K7) 119 M. Kıymet Değ. Düş. Karş. 391 Hesaplanan KDV 190 Devreden KDV (K8) 191 İndirilecek KDV 197 Sayım Tes. Noksanlıkları Kasa Hs. 646 Kambiyo Karları Hs. Dolar kasasındaki noksanlığın kaydı Sayfa Toplamı

9 MONOGRAFİ 01 (K8/1) 100 Kasa Hs. - Dolar Kasası 560 (K9) 646 Kambiyo Karları Mevcut dolarların değerleme kaydı 631 Paz. Sat. Dağ. Gideri 632 Genel Yönetim Gideri 660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (K9/1) 761 Pasadağ Gideri Yansıtma Hs. 771 Gen. Yön. Gid. Yansıtma Hs. 781 Fin. Gideri Yansıtma Hs. 761 Pasadağ Gideri Yansıtma Hs. 771 Gen. Yön. Gid. Yansıtma Hs. 781 Fin. Gideri Yansıtma Hs (K9/2) 760 Paz. Sat. Dağ. Gideri 770 Genel Yönetim Gideri 780 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri 600 Yurtiçi Satışlar 640 İştiraklerden Temettü Geliri 642 Faiz Gelirleri 645 M. Kıymet Satış Karı 646 Kambiyo Karları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları (K9/3) 690 Dönem Kar veya Zarar Hs. 690 Dönem Kar veya Zarar Hs (K9/4) 610 Satıştan İadeler Hs. 621 Sat. Tic. Malın Maliyeti 631 Paz. Sat. Dağ. Gideri 632 Genel Yönetim Gideri 653 Komisyon Gideri 654 Karşılık Giderleri 660 Kısa Vd. Borçlanma Gideri 689 Diğer Ol.dışı Gider ve Zarar 690 Dönem Kar veya Zarar Hs (K9/5) 691 Dön. Karı Ver. Diğ. Yas Yük. 692 D. Net Karı veya Zararı 691 Dön. Karı Ver. Diğ. Yas Yük (K9/6) 370 Dön. Karı Ver. Diğ. Yas. Yük. 371 Dönem Karının Peş. Öd. Ver (K9/7) 193 Peşin Ödenen Vergi Fonlar 370 Dön. Karı Ver. Diğ. Yas Yük Dön. Karının Peş. Öd. Ver Ödenecek Vergi ve Fonlar Sayfa Toplamı

10 MONOGRAFİ 01 (K9/8) 692 Dönem Net Karı veya Zararı (K9/9) 590 Dönem Net Karı 119 Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş. 257 Birikmiş Amortismanlar 268 Birikmiş Amortismanlar 300 Banka Kredileri 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 335 Personele Borçlar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 361 Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri 381 Gider Tahakkukları 500 Sermaye 540 Yasal Yedekler 541 Statü Yedekleri 549 Özel Fonlar 570 Geçmiş Yıl Karları 590 Dönem Net Karı , , Kasa Hesabı TL Kasası 100 Kasa Hesabı - $ Kasası 101 Alınan Çekler 102 Bankalar 110 Hisse Senetleri 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 126 Verilen Depozito Teminatlar 132 İştiraklerden Alacaklar 150 İlk Madde ve Malzeme 153 Ticari Mallar 180 Gelecek Aylara ait Giderler 190 Devreden KDV 197 Sayım Tesellüm Noksanları 240 İştirakler 252 Binalar 253 T. Makine ve Cihazlar 255 Demirbaşlar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 264 Özel Maliyetler 280 Gelecek Yıllara ait Giderler Sayfa Toplamı

11 MONOGRAFİ Kasa Hs (TL) 100 Kasa Hs (Dolar) 101 Alınan Çekler Hs. 102 Bankalar Hs. (a) (2) (18) (K8) (16) (20) (a) (4) (5) (2/1) (K8/1) (K9/9) (K9/9) (6) (13) (9) (3) (19) (21) (14) (7) (26) (15) (11) (K9/9) (17) (12/1) (18) (22) (K9/9) Hisse Senetleri Hs. 119 Menkul Kıy Değ. Düşk. 120 Alıcılar Hs. 121 Alacak Senetleri Hs. (4) (19) (K9/9) (K6) (a) (12) (a) (1) (K9/9) (5) (K9/9) (1) (9) (16) (K9/9) (27) Alacak Snt Reeskontu 126 Ver. Depozito Teminat 128 Şüpheli Ticari Alacak 129 Şüp Tic. Alc. Karş. (a/1) (a) (13) (K9/9) (a) (15) (15) (a) İştiraklerden Alacaklar 150 İlk Md. Mlz. Hs. 153 Ticari Mallar Hs. 180 Gelecek Ayl. Ait Gid. (K3) (K9/9) (K5) (K9/9) (2) (5/1) (3) (K9/9) (2/1) (10) (12/2) (14) (16/1) (27/1) (K9/9) Devreden KDV 191 İndirilecek KDV 193 Peşin Öd. Vergi Fonlar 197 Say. Tes. Noksanlıkları (K7) (K9/9) (2) (K7) (21) (K9/6) (K8) (K9/9) (2/1) 720 (7) 720 (8) 540 (8/1) (11) (12) (12/1) 360 (22) (25)

12 MONOGRAFİ İştirakler Hs 243 İştiraklere Ser. Taah 252 Binalar 253 T. Makine Cihazlar (a) (K9/9) (26) (a) (a) (K9/9) (a) (17) (25) (K9/9) Demirbaşlar Hs. 257 Birikmiş Amortismanlar 258 Yap. Olan Yatırımlar 264 Özel Maliyetler (11) (K9/9) (17) (a) (22) (K9/9) (8/1) (K9/9) (K9/9) (K1) (K1/1) (K1/2) Birikmiş Amortismanlar 280 Gel. Yıllara Ait Giderler 300 Banka Kredileri 320 Satıcılar Hs. (K9/9) (K2) (3) (K9/9) (K9/9) (6) (K9/9) (a) (2) Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar 335 Personele Borçlar 360 Öd. Vergi Fonlar (24) (a) (20) (8) (K9/9) 17827, ,50 (23) (K9/9) 6282, ,50 (23) (K9/9) (8/1) (23/1) (23/1) (24) (K9/7) (25) , , , , Öd. Sos. Güv. Kesintileri 370 D. Karı Ver. Ve Diğ Y.Y.K. 371 D. Kar. Peş. Öd. Ver. 381 Gider Tahakkukları (K9/9) (23) (K9/7) (K9/5) (K9/6) (K9/7) (K9/9) (K4) (23/1) Hesaplanan KDV 500 Sermaye 540 Yasal Yedekler 541 Statü Yedekleri (K7) (5) (K9/9) (a) (K9/9) (a) (K9/9) (a) (14) (16) (17) (27)

13 MONOGRAFİ Özel Fonlar 570 Geçmiş Yıl Karları 590 Dönem Net Karı (K1/1) (17) (K9/9) (a/2) (a/2) (a) (K9/9) (K9/9) (K9/8) Y. İçi Satışlar 610 Satıştan İadeler 621 Sat. Tic. Malın Maliyeti (K9/2) (5) (12) (K9/3) (5/1) (12/2) (16) (16/1) (K9/3) (27) (27/1) Paz. Sat. Dağ. Gideri 632 Genel Yönetim Gideri 640 İştirakler. Temettü Geliri 642 Faiz Gelirleri (K9) (K9/3) (K9) (K9/3) (K9/2) (K3) (K9/2) (1) M. Kıymet Sat. Karı 646 Kambiyo Karları 647 Reeskont Faiz Geliri 653 Komisyon Giderleri (K9/2) (19) (K9/2) (K8) (K9/2) (a/1) (4) (K9/3) 560 (K8/1) Karşılık Giderleri 660 KV Borç. Gideri 671 Önceki Dön Gelir Karları 689 Diğer Ol. dışı Gider Zarar (K/6) (K9/3) (K9) (K9/3) (K9/2) (15) (10) (K9/3) Dönem Kar Zarar Hs. 691 D. Karı Ver. Ve Diğ Y.Y.K. 692 Dönem Net Kar/Zarar Hs. (K9/3) (K9/2) (K9/5) (K9/4) (K9/8) (K9/4) (K9/4) Paz. Sat. Dağ. Gideri 770 Genel Yönetim Gideri 780 Finansman Gideri (3) (K9/1) (7) (K5) (24) (K9/1) (8) (23/1) (K9/1) (K4) (12/1) (K1) (23) (K1/2) (K2) Pasadağ Gideri Yansıtma Hs. 771 Gen. Yön. Gid. Yansıtma Hs. 781 Fin. Gid. Yansıtma Hs. (K9/1) (K9) (K9/1) (K9) (K9/1) (K9)

14 MONOGRAFİ 01 AKTİF ZTE Ticaret Anonim Şirketi tarihli Kapanış Bilançosu PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Banka Kredileri Alınan Çekler Satıcılar Bankalar Borç Senetleri Hisse Senetleri Personele Borçlar , M. Kıymet Değer Düş. Karş. (3 000) 360 Ödenecek Vergi Fonlar 6 282, Alıcılar Öd. Sos. Güv. Kesintileri Alacak Senetleri Gider Tahakkukları Verilen Depozito ve Teminatlar İştiraklerden Alacaklar İlk Madde ve Malzeme UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 153 Ticari Mallar Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Sayım Tesellüm Noksanları 640 DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR 242 İştirakler Sermaye Binalar Yasal Yedekler T. Makine Cihazlar Statü Yedekleri Demirbaşlar Özel Fonlar B. Amortismanlar (88 000) 570 Geçmiş Yıl Karları Yapılmakta Olan Yatırımlar Dönem Net Karı Özel Maliyetler Birikmiş Amortismanlar (4 000) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

15 MONOGRAFİ 01 ZTE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar - 3- Diğer Satışlar - B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (24 000) 1- Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) - 3- Diğer İndirimler (-) - C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (67 200) 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) - 2- Satılan Ticari Malların Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) - 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) - BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (67 700) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - 2- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI veya ZARARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri - 3- Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri - 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar - 6- Menkul Kıymet Satış Karları Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Enflasyon Düzeltme Karları Diğer Olağan Gelir Ve Karlar - G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (3 400) 1- Komisyon Giderleri Karşılık Giderleri Menkul Kıymet Satış Zararları - 4- Kambiyo Zararları - 5- Reeskont Faiz Giderleri - 6- Enflasyon Düzeltme Zararları - 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar - H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (10 200) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-) OLAĞAN KAR veya ZARAR İ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Gelir ve Karlar - J. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) (6 300) 1- Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-) - 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) - 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI veya ZARARI K. DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI (-) (10 960) DÖNEM NET KARI veya ZARARI

16 MONOGRAFİ X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar TE Üretim A.Ş. nin tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıda verilmiştir. İşletmenin deposunda satış hazır halde 500 adet mamul stoğu bulunmaktadır. Stoklarını Sürekli Envanter Yöntemi ne göre takip eden işletme, FİFO(ilk giren ilk çıkar) yöntemine göre değerleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aralık ayına ilişkin günlük işlemleri aşağıdaki gibidir: Hesaplar Tutar (TL) Bakiye (TL) 100.Kasa , , , Alınan Çekler 6.000, , Bankalar , , , Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-) 2.000, , , Diğer Hazır Değerler 800,00-800, Hisse Senetleri , , , Alıcılar , , Alacak Senetleri 7.800, , Şüpheli Ticari Alacaklar 3.200, , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , , İştiraklerden Alacaklar 6.200, , İlk Madde ve Malzeme , , , Mamuller , , , Verilen Sipariş Avansları 4.800, , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Devreden KDV 3.700, , Personel Avansları 4.300, , Sayım ve Tesellüm Noksanlar 520,00-520, İştirakler , , Binalar , , Tesis, Makine ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Özel Maliyetler 6.200, , Çıkarılmış Bonolar ve Senetler , , Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) , , Satıcılar , , Borç Senetleri , , Alınan Sipariş Avansları , , Maliyet Giderleri Karşılığı , , Sermaye , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri , , Geçmiş Yıllar Karları , , Yurtiçi Satışlar , , Satıştan İadeler (-) 3.000, , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , , İştiraklerden Temettü Gelirleri , , Menkul Kıymet Satış Karları , , Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 1.400, , Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri , , Direkt İşçilik Giderleri , , Genel Üretim Giderleri 5.200, , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri , , Genel Yönetim Giderleri 8.400, , , , , ,00 15

17 MONOGRAFİ 02 Sıra No İşlem Tarihi Günlük Olaylar Satış sebebiyle ortaya çıkan TL lik kredili alacağın vadesinden önce ödenmesi sebebiyle %10 indirim uygulanmıştır. Daha önce tamamı için karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların %40 lık kısmı tahsil edilmiş olup, kalan kısım için yasal süreç devam etmektedir. Bankadan gelen dekontta işletme iştiraklerinden olan Y A.Ş. nin temettüden doğan borcunu ödediği anlaşılmıştır. Depodaki TL lik malzeme üretim hattına gönderilmiştir. Söz konusu malzemenin TL lik kısmı direkt malzeme olup, kalanı ise işletme malzemesidir. Fabrikada üretim ve idari kısımda çalışan işçiler için ücret tahakkuku aşağıdaki gibidir. Söz konusu ücretlere ilişkin tahakkuk kaydını ayrı ayrı düzenleyiniz. Ücret ve Kesintiler Üretim Bölümü İdari Bölüm Brüt Ücret TL TL SGK İşveren Payı TL TL SGK İşçi Payı TL TL İşsizlik Sigortası İşveren Payı 240 TL 160 TL İşsizlik Sigortası İşçi Payı 120 TL 80 TL Gelir Vergisi + Damga Vergisi TL TL Personel maaşları avans mahsup edildikten sonra ilgili kişilerin hesaplarına ödenmiştir Bankadan gelen ekstrede 4000 TL lik müşteri çekinin tahsil edildiği öğrenilmiştir Daha önce tahmini olarak hesaplanan fabrika binasına ait elektrik giderinin 5400 TL olduğu gelen faturadan anlaşılmıştır. Aradaki fark ilgili gider hesabına aktarılmıştır adet mamulün üretimini tamamlamış ve mamul ambarına sevk etmiştir Daha önce tespit edilen kasa farkının satıcılara olan borcun ödendiğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir %18 KDV hariç birim fiyatı 110 TL den 400 adet mamul satışı gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli karşılığında daha önceden tahsil edilen avans mahsup edilmiş, TL değerinde 3 ay vadeli senet alınmış, kalan tutar ise peşin tahsil edilmiştir Kasım ayına ilişkin KDV Mahsup kaydını düzenleyiniz. Dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir: K1. Yapılan sayımda posta pullarının 300 TL lik kısmının yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. K2. Geçici yatırım amacıyla satın alınmış hisse senetlerinin piyasa değerinin TL ye gerilediği belirlenmiştir. K3. İşletmeye ait maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri ve kullanım yerleri aşağıda verilmiş olup, söz konusu varlıklar için Eşit Tutarlı Amortisman yöntemine göre yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz. Binalar (20 yıl Pazarlama Bölümü) Taşıtlar (5 yıl Pazarlama Bölümü) Tesis Makine ve Cihazlar (5 yıl Yönetim Bölümü) Demirbaşlar (6 yıl Yönetim Bölümü) K4. Dönem içinde ihraç edilen finansman bonolarına ilişkin döneme ait faiz giderinin TL olduğu hesaplanmıştır. Bununla beraber söz konusu ihraç nedeniyle ortaya çıkan farkın bu döneme ait kısmı ise TL dir. K5. İşletmenin portföyünde bulunan çeklerin vadeli olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu çeklerin tamamının vadesi bir yılın altındadır. K6. Bankadan gelen dekontta işletmenin lehine TL lik faiz tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. K7. İşletmenin gelecek aylara ait giderler hesabına kaydettiği kira giderinin TL lik kısmının içinde bulunulan döneme ait olduğu belirlenmiştir. K8. İşletmenin senetli alacakları ve borçları için tasarruf değeri ölçüsü uygulanmıştır. Bu bilgilere göre alacak senetlerinin tasarruf değerinin TL, borç senetlerinin ise olduğu belirlenmiştir. K9. Maliyet hesaplarını ilgili gider hesaplarına yansıtıp, gelir tablosu hesaplarının kapanışını gerçekleştiriniz. K10. Kurumlar vergisi oranını %20 olarak hesaplayıp, kapanış kayıtlarını düzenleyiniz. İstenenler: i. Maliyet hesaplamada 7/A seçeneğini kullanan işletmenin Aralık ayına kadar olan işlemlere ilişkin defteri kebir kayıtlarını yapınız. ii. İşletmenin Aralık 2016 dönemine ait faaliyetlerine ilişkin yevmiye defteri kayıtlarını düzenleyiniz. iii. Dönem sonu envanter kayıtlarını gerçekleştirip, kapanış bilançosunu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. 16

18 MONOGRAFİ 02 (1) 100 Kasa Hs , Satış İskontosu Hs , İnd. KDV Hs. 360, Alıcılar Hs ,00 Kredili alacağın vadesinden önce tahsil edilmesi (2) 100 Kasa Hs , Şüpheli Ticari Alacaklar Karş , Şüpheli Ticari Alacaklar Hs , Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs ,00 Şüpheli alacağın %40'lık kısmının tahsili (3) 102 Bankalar Hs , İştiraklerden Alacaklar Hs ,00 İştiraklerden olan temettü gelirinin tahsili (4) 710 D. İlk Madde ve Mlz. Gideri , Genel Üretim Gideri 9.000, İlk Madde ve Mlz. Hs ,00 İlk madde ve malzemenin üretime gönderilmesi (5) 720 Direkt İşçilik Gideri , Genel Üretim Gideri 2.640, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.550, Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 4.440, Personele Borçlar 8.650,00 Üretim bölümü ücret tahakkuk kaydı (5/1) 730 Genel Üretim Gideri 9.760, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.050, Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 2.960, Personele Borçlar 5.750,00 Fabrika idari bölümü ücret tahakkuk kaydı 17

19 MONOGRAFİ 02 (6) 335 Personele Borçlar , Personel Avansları 4.300, Bankalar Hs ,00 Personel maaşlarının ödenmesi (7) 102 Bankalar Hs , Alınan Çekler Hs ,00 Müşteri çekinin tahsil edilmesi (8) 373 Maliyet Gider Karşılığı 5.200, Genel Üretim Gideri 200, İndirilecek KDV 972, Kasa Hs ,00 Tahmin edilen elektrik faturasının işletmeye ulaşması (9) 151 Yarı Mamul-Üretim Hs , Direkt İlk Md. Mlz. Yansıtma Hs , Direkt İşçilik Gid. Yansıtma Hs , Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs ,00 Üretimi tamamlanan 1000 adet mamulün kaydı (9/1) 711 Direkt İlk Md. Mlz. Yansıtma Hs , Direkt İşçilik Gid. Yansıtma Hs , Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs , Direkt İlk Md. Mlz. Gideri , Direkt İşçilik Gideri , Genel Üretim Gideri ,00 Üretimi tamamlanan 1000 adet mamulün kaydı (10) 320 Satıcılar 520, Sayım Tesellüm Noksanları 520,00 Kasa noksanlığının kapatılması 18

20 MONOGRAFİ 02 (11) 340 Alınan Sipariş Avansı , Alacak Senetleri , Kasa Hs , Yurtiçi Satışlar Hs , Hesaplanan KDV ,00 Mamul Satışı (11/1) 620 Satılan Mamul Maliyeti , Mamuller Hs , adet X 84 TL:42000 TL 50 adet X 92 TL: 4600 TL (12) 391 Hesaplanan KDV , İndirelecek KDV 1.332, Devreden KDV 3.700, Ödenecek KDV 5.858,00 KDV mahsup kaydı (K1) 770 Genel Yönetim Gideri 300, Diğer Hazır Değerler 300,00 Kullanılan posta pulunun kaydı (K2) 654 Karşılık Giderleri 4.000, Menkul Kıy. Değ. Düş. Karşılığı 4.000,00 Değeri düşen hisse senetleri için karşılık ayrılması (K3) 760 Paz. Satış Dağıtım Gideri , Genel Yönetim Gideri 8.800, Birikmiş Amortismanlar ,00 Binalar: /20 : TL Makineler: /5 : TL Taşıtlar: /5 : TL Demirbaşlar: /6 : TL (K4) 780 Finansman Gideri , Gider Tahakkuku ,00 Finansman bonosuna tahakkuk eden faiz kaydı 19

21 MONOGRAFİ 02 (K4/1) 780 Finansman Gideri 8.750, Menkul Kıymet İhraç Farkı 8.750,00 İhraç farkının döneme ait kısmının kapatılması (K5) 121 Alacak Senetleri 2.000, Alınan Çekler 2.000,00 Vadeli çeklerin ilgili hesaba alınması (K5/1) 103 Verilen Çekler ve Öd. Emirleri 6.500, Borç Senetleri Hs ,00 Vadeli çeklerin ilgili hesaba alınması (K6) 181 Gelir Tahakkukları , Faiz Gelirleri ,00 Banka mevduatına faiz tahakkuku (K7) 770 Genel Yönetim Gideri 5.000, Gelecek Aylara ait Giderler 5.000,00 Kira giderinin döneme ait kısmının ilgili hesaba alınması (K8) 657 Reeskont Faiz Gideri 5.000, Alacak Senetleri Reeskontu 5.000,00 Alacak senetlerinin tasarruf değeri ile değerlemesi (K8/1) 322 Borç Senetleri Reeskontu 8.000, Reeskont Faiz Geliri 8.000,00 Borç senetlerinin tasarruf değeri ile değerlemesi (K9) 631 Paz. Sat. Dağ. Gideri , Genel Yönetim Gideri , Kısa Vd. Borçlanma Gideri , Paz. Sat. Dağ. Gid. Yansıtma Hs , Genel Yönetim Gid. Yansıtma Hs , Finansman Gideri Yansıtma Hs ,00 Gider hesaplarının gelir tablosuna aktarılması 20

22 MONOGRAFİ 02 (K9/1) 761 Paz. Sat. Dağ. Gid. Yansıtma Hs , Genel Yönetim Gid. Yansıtma Hs , Finansman Gideri Yansıtma Hs , Paz. Sat. Dağ. Gid. Hs , Genel Yönetim Gid. Hs , Finansman Gideri Hs ,00 Yansıtma hs. ile gider hs'nın karşılaştırılarak kapatılması (K9/2) 600 Yurt içi Satışlar Hs , İştiraklerden Temettü Gelirleri Hs 6.200, Faiz Gelirleri , Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.280, Menkul Kıymet Satış Karı 4.200, Reeskont Faiz Gelirleri 8.000, Dönem Karı veya Zararı Hs ,00 Gelir hesaplarının kapatılması (K9/3) 690 Dönem Karı veya Zararı Hs , Satıştan İadeler Hs , Satış İskontoları Hs , Satılan Mamul Maliyeti Hs , Paz. Sat. Dağ. Gideri , Genel Yönetim Gideri , Karşılık Giderleri 4.000, Reeskont Faiz Gideri 5.000, Kısa Vd. Borçlanma Gideri , Çalışmayan Kısım Gid. ve Zar ,00 Gider hesaplarının kapatılması (K9/4) 690 Dönem Karı veya Zararı Hs , Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük , Dönem Net Karı veya Zararı 4.000,00 Dönem karı üzerinden vergi karşılığının ayrılması (K9/5) 691 Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük , Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük ,00 Dönem karı üzerinden hes. Verginin bilançoya aktarımı 21

23 MONOGRAFİ 02 (K9/6) 370 Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük , Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.000,00 Dön. karı üzerinden hesaplanan verginin kesinleşmesi (K9/7) 692 Dönem Net Karı veya Zararı 4.000, Dönem Net Karı 4.000,00 Döneme ait net karın bilançoda ilgili hesaba alınması (K9/8) 119 Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş , Alacak Senetleri Reeskontu 5.000, Şüp. Ticari Alacaklar Karş , Birikmiş Amortismanlar , Çıkarılmış Bono ve Senetler , Satıcılar , Borç Senetleri , Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.458, Öd. Sos. Güv. Kesintileri 7.400, Gider Tahakkukları , Sermaye Hs , Yasal Yedekler , Statü Yedekleri , Geçmiş Yıl Karları , Dönem Net Karı 4.000, Kasa Hs , Bankalar Hs , Diğer Hazır Değerler 500, Hisse Senetleri Hs , Alıcılar Hs , Alacak Senetleri Hs , Şüpheli Ticari Alacaklar 1.920, İlk Madde ve Malzeme Hs , Mamuller Hs , Verilen Sipariş Avansları 4.800, Gelecek Ayl. Ait Giderler 7.000, Gelir Tahakkukları , İştirakler , Binalar Hs , Tesis Mak. Ve Cihazlar , Taşıtlar Hs , Demirbaşlar Hs , Özel Maliyetler 6.200, Men. Kıy. İhraç Farkı , Borç Senetleri Reeskontu 8.000,00 Bilanço hesaplarının kapatılması 22

24 MONOGRAFİ Kasa 101.Alınan Çekler 102.Bankalar (D.içi) , ,00 (8) (D.içi) 6.000, ,00 (7) (D.içi) , ,00 (6) (1) , ,00 (K9/8) 2.000,00 (K5) (3) 6.200, ,00 (K9/8) (2) 1.280,00 (7) 4.000,00 (11) , , , , , , , Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-) 108.Diğer Hazır Değerler 110.Hisse Senetleri (K5/1) 6.500, ,00 (D.içi) (D.içi) 800,00 300,00 (K1) (D.içi) , ,00 (K9/8) 500,00 (K9/8) 6.500, ,00 800,00 800, , , Menkul Kıymet Değ. Düş. Karşılığı (-) 120.Alıcılar 121.Alacak Senetleri (K9/8) 4.000, ,00 (K2) (D.içi) , ,00 (1) (D.içi) 7.800, ,00 (K9/8) 6.000,00 (K9/8) (11) ,00 (K5) 2.000, , , , , , , Alacak Senetleri Reeskontu (-) 128.Şüpheli Ticari Alacaklar 129.Şüpheli Ticari Alc. Karşılığı (-) (K9/8) 5.000, ,00 (K8) (D.içi) 3.200, ,00 (2) (2) 1.280, ,00 (D.içi) 1.920,00 (K9/8) (K9/8) 1.920, , , , , , , İştiraklerden Alacaklar 150.İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamul-Üretim Hs. (D.içi) 6.200, ,00 (3) (D.içi) , ,00 (4) (9) , ,00 (9/1) ,00 (K9/8) 6.200, , , , , , Mamuller 159.Verilen Sipariş Avansları 180.Gelecek Aylara Ait Giderler (D.içi) , ,00 (11/1) (D.içi) 4.800, ,00 (K9/8) (D.içi) , ,00 (K7) (9/1) , ,00 (K9/8) 7.000,00 (K9/8) , , , , , ,00 23

25 MONOGRAFİ Gelir Tahakkukları 190.Devreden KDV 191. İndirilecek KDV (K6) , ,00 (K9/8) (D.içi) 3.700, ,00 (12) (1) 360, ,00 (12) (8) 972, , , , , , , Personel Avansları 197.Sayım ve Tesellüm Noksanlar 242. İştirakler (D.içi) 4.300, ,00 (6) (D.içi) 520,00 520,00 (10) (D.içi) , ,00 (K9/8) 4.300, ,00 520,00 520, , , Binalar 253.Tesis, Makine ve Cihazlar 254.Taşıtlar (D.içi) , ,00 (K9/8) (D.içi) , ,00 (K9/8) (D.içi) , ,00 (K9/8) , , , , , , Demirbaşlar 257.Birikmiş Amortismanlar (-) 264.Özel Maliyetler (D.içi) , ,00 (K9/8) (K9/8) , ,00 (D.içi) (D.içi) 6.200, ,00 (K9/8) ,00 (K3) , , , , , , Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 308.Menkul Kıymet İhraç Farkları (-) 320.Satıcılar (K9/8) , ,00 (D.içi) (D.içi) , ,00 (K4/1) (10) 520, ,00 (D.içi) ,00 (K9/8) (K9/8) , , , , , , , Borç Senetleri 322 Borç Senetleri Reeskontu (-) 335. Personele Borçlar (K9/8) , ,00 (D.içi) (K8/1) 8.000, ,00 (K9/8) (6) , ,00 (5) 6.500,00 (K5/1) 5.750,00 (5/1) , , , , , ,00 24

26 MONOGRAFİ Alınan Sipariş Avansları 360. Ödenecek Vergi ve Fonlar 361. Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri (11) , ,00 (D.içi) (K9/8) 9.458, ,00 (5) (K9/8) 7.400, ,00 (5) 1.050,00 (5/1) 2.960,00 (5/1) 5.858,00 (12) 1.000,00 (K9/6) , , , , , , D. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş. 373.Maliyet Giderleri Karşılığı 381. Gider Tahakkukları (K9/6) 1.000, ,00 (K9/5) (8) 5.200, ,00 (D.içi) (K9/8) , ,00 (K4) 1.000, , , , , , Hesaplanan KDV 500.Sermaye 540.Yasal Yedekler (12) , ,00 (11) (K9/8) , ,00 (D.içi) (K9/8) , ,00 (D.içi) , , , , , , Statü Yedekleri 570.Geçmiş Yıllar Karları 590 Dönem Net Karı (K9/8) , ,00 (D.içi) (K9/8) , ,00 (D.içi) (K9/8) 4.000, ,00 (K9/7) , , , , , , Yurtiçi Satışlar 610.Satıştan İadeler (-) 611.Satış İskontoları (-) (K9/2) , ,00 (D.içi) (D.içi) 3.000, ,00 (K9/3) (1) 2.000, ,00 (K9/3) ,00 (11) , , , , , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) 631. Paz. Sat. Dağ. Gideri (-) 632. Genel Yönetim Gideri (-) (D.içi) , ,00 (K9/3) (K9) , ,00 (K9/3) (K9) , ,00 (K9/3) (11/1) , , , , , , ,00 25

27 MONOGRAFİ İştiraklerden Temettü Gelirleri 642. Faiz Gelirleri 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar (K9/2) 6.200, ,00 (D.içi) (K9/2) , ,00 (K6) (K9/2) 1.280, ,00 (2) 6.200, , , , , , Menkul Kıymet Satış Karları 647. Reeskont Faiz Geliri 654. Karşılık Giderleri (-) (K9/2) 4.200, ,00 (D.içi) (K9/2) 8.000, ,00 (K8/1) (K2) 4.000, ,00 (K9/3) 4.200, , , , , , Reeskont Faiz Gideri (-) 660. Kısa Vd. Borçlanma Gideri (-) 680.Çalışmayan Kısım Gid ve Zarar. (-) (K8) 5.000, ,00 (K9/3) (K9) , ,00 (K9/3) (D.içi) 1.400, ,00 (K9/3) 5.000, , , , , , Dönem Karı veya Zararı Hs D. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş Dönem Net Karı veya Zararı (K9/3) , ,00 (K9/2) (K9/5) 1.000, ,00 (K9/4) (K9/7) 4.000, ,00 (K9/4) (K9/4) 5.000, , , , , , , Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 711.D. İlk Md. ve Mlz. Gid. Yansıtma Hs. (D.içi) , ,00 (9/1) (9/1) , ,00 (9) (4) , , , , , Direkt İşçilik Giderleri 721. Direkt İşçilik Gid. Yansıtma (D.içi) , ,00 (9/1) (9/1) , ,00 (9) (5) , , , , ,00 26

28 MONOGRAFİ Genel Üretim Giderleri 731 Genel Üretim Gid. Yansıtma Hs. (D.içi) 5.200, ,00 (9/1) (9/1) , ,00 (9) (4) 9.000,00 (5) 2.640,00 (5/1) 9.760,00 (8) 200, , , , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 761. Paz. Sat. Dağ. Gid. Yansıtma Hs. (D.içi) , ,00 (K9/1) (K9/1) , ,00 (K9) (K3) , , , , , Genel Yönetim Giderleri 771. Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hs. (D.içi) 8.400, ,00 (K9/1) (K9/1) , ,00 (K9) (K1) 300,00 (K3) 8.800,00 (K7) 5.000, , , , , Finansman Giderleri 781. Finansman Gideri Yansıtma Hs. (K4) , ,00 (K9/1) (K9/1) , ,00 (K9) (K4/1) 8.750, , , , ,00 27

29 MONOGRAFİ 02 AKTİF TE Üretim Anonim Şirketi tarihli Kapanış Bilançosu PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Çıkarılmış Bono ve Senetler Bankalar Menkul Kıymet İhraç Farkı (12 250) 108 Diğer Hazır Değerler Satıcılar Hisse Senetleri Borç Senetleri M. Kıymet Değer Düş. Karş. (4 000) 322 Borç Senetleri Reeskontu (8 000) 120 Alıcılar Ödenecek Vergi Fonlar Alacak Senetleri Öd. Sos. Güv. Kesintileri Alacak Senetleri Reeskontu (5 000) 381 Gider Tahakkukları Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacak Karş. (1 920) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 150 İlk Madde ve Malzeme Mamuller Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR 242 İştirakler Sermaye Binalar Yasal Yedekler T. Makine Cihazlar Statü Yedekleri Taşıtlar Geçmiş Yıl Karları Demirbaşlar Dönem Net Karı B. Amortismanlar (42 800) 264 Özel Maliyetler AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

30 MONOGRAFİ 02 TE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar - 3- Diğer Satışlar - B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (5 000) 1- Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) - C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) Satılan Ticari Malların Maliyeti (-) - 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) - 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) - BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (52 700) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - 2- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI veya ZARARI - F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri - 3- Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri - 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymet Satış Karları Kambiyo Karları - 8- Reeskont Faiz Gelirleri Enflasyon Düzeltme Karları Diğer Olağan Gelir Ve Karlar - G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (9 000) 1- Komisyon Giderleri - 2- Karşılık Giderleri Menkul Kıymet Satış Zararları - 4- Kambiyo Zararları - 5- Reeskont Faiz Giderleri Enflasyon Düzeltme Zararları - 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar - H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (21 750) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-) - OLAĞAN KAR veya ZARAR İ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR - 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları - 2- Diğer Gelir ve Karlar - J. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) (1 400) 1- Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-) - 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) - 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI veya ZARARI K. DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI (-) (1000) DÖNEM NET KARI veya ZARARI

31 MONOGRAFİ X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar T Ticaret İşletmesinin dönem başı bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF T Ticaret İşletmesi Yılı Açılış Bilançosu PASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Banka Kredileri Alınan Çekler Satıcılar Bankalar Borç Senetleri Alıcılar Öd. Vergi ve Fonlar Alacak Senetleri Ortaklardan Alacaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 153 Ticari Mallar DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR 252 Binalar Sermaye Taşıtlar Demirbaşlar B. Amortismanlar (-) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI S.No İşlem Tarihi Günlük Olaylar İşletme, TL'si ve KDV'si peşin, TL'si (Z) Bankasına verilen virman (ödeme) 1 emri ile geriye kalanı da kredili olmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil TL'lik ticari mal satın almıştır. Taşıma giderleri, satıcıya aittir. 2 İşletme TL'lik vergi borcunu ödemiştir. İşletme, peşin bedelle KDV hariç TL tutarında kırtasiye malzemesi satın almış ve bu 3 işlemi bir gider hesabında muhasebeleştirmiştir. Alış maliyeti TL olan mal KDV hariç TL'na satılmış, satış bedelinin TL'si ve KDV peşin tahsil edilmiş, TL için senet alınmış ve kalan tutar için alıcı 4 borçlanmıştır. Bu satışla ilgili KDV hariç TL taşıma gideri de işletme tarafından ödenmiştir. 5 İşletme, TL'lik değeri düşük ticari mallar için aynı tutarda karşılık ayırmıştır. İşletme, aktife kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan demirbaşları 6 KDV hariç TL'na peşin bedelle satmıştır. İşletme yönetimi satılan demirbaşlar yerine yenisini almaya karar vermiştir. (Z) Bankası, TL'lik ödeme emrinin yerine getirildiğini bir dekontla işletmeye 7 bildirmiştir. İşletme, TL sermayesi olan (K) Şirketinin TL lik kısmı için ortak olmayı 8 taahhüt etmiştir. İşletme TL personel gideri tahakkuk etmiştir. Bu giderlerin tamamı genel yönetim gideri niteliğinde olup, işveren primleri dâhildir. Ücret üzerinden hesaplanan diğer 9 kesintiler aşağıdaki gibidir: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi : TL Sosyal Güvenlik Kesintileri:5 000 TL İşletme, daha önce karşılık ayırdığı değeri düşük malın satış imkânının bulunmadığını 10 saptamıştır. 30

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15.

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15. (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : 25.000 TL Banka hesaplarındaki para... : 15.000 TL Ticari Mallar... : 40.000 TL Demirbaşlar... : 10.000 TL Kısa vadeli

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2017 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 Temmuz 2017- Pazar 09.00-12.00 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

,- 0, ,- 0,-

,- 0, ,- 0,- 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 05.10 150 İLK MADDE VE MLZ 2.000 -Elektrik malz. 1.200 -Temizlik malz. 800 191 İND. KDV 360 100 KASA 2.360 2 15.10 320 SATICILAR 80.000 100 KASA 80.000 3 31.10

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30.09.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.953.436,25 A-Hazır Değerler 540.116,61 1-Kasa 4.719,65 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 77.554,86

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 1 102 BANKALAR 01.10 25.000 120 ALICILAR 25.000

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar KUZEY BEYAZ EŞYA TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ 31/12/2017 KAPANIŞ BİLANÇOSU Aktif Pasif

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 1. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 11 Mart 2018- Pazar 09.00-12.00 Beyaz Eşya Ticareti ile uğraşan KUZEY Limited Şirketinin.2017 yılı kapanış bilançosu

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 2. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU 2009 YILI ODA FAAL YET

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 Soru : SORULAR X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİF KUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULAŞTIRMA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-12:25:57 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4540048552 muhasebe@haciogullari.com.tr

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda Ticaret Kolektif Şirketi muhasebe kayıtlarını 7/A

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

Satıcı B Satıcı A

Satıcı B Satıcı A 2018/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 12 Ağustos 2018- Pazar 09.00-12.00 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda

Detaylı