2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır."

Transkript

1

2

3 Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik testinde göstereceğiniz performansa bağlıdır. Bunun yanında, okul derslerinizdeki başarınız LYS'deki başarınızı etkileyen başka bir faktör olacaktır. Bu yüzden hem okul başarınıza hem de YGS ve LYS'deki başarınıza katkıda bulunacak doğru yayınların seçilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte Matematik Vadisi Yayınları bunların farkında olarak sizlerin başarınıza katkıda bulunacak, amaca uygun yepyeni bir soru bankası serisi çıkarıyor. Bu serideki kitaplar amacınıza uygundur; çünkü bu kitaplar: 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği alt öğrenme alanlarına ve kazanımlarına % 100 uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu yüzden, müfredat dışı sorularla uğraşmak zorunda kalmazsınız.. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. NEDEN MATEMATİK VADİSİ? Son yıllarda matematik öğretimi üzerine yapılan çalışmalar sağlıklı bir matematik öğrenme sürecinden geçen öğrencilerin derste karşılaştıkları matematiksel kavramları, zihinlerinde matematiksel nesnelere çevirip, bu nesneler arasındaki mantıksal ilişkileri kurabildiğini ve bu sayede yeni matematiksel kavramları öğrenmeye hazır hale geldiğini ortaya koymaktadır. Matematik Vadisi Yayınları olarak kitaplarımızı sağlıklı bir matematik öğrenme süreci geçirmenize yardımcı olacak bir sistemle ve özgün sorularla donatarak yazdık. Kitaplarımızın sistematiğini yakından tanımak için bu sayfanın arkasındaki organizasyon şemasını incelemenizi rica ediyorum. Kitaplarımızla ilgili her türlü düşünce, eleştiri ve önerilerinizi adresinden bize bildirebilirsiniz. Başarı dileklerimle... Saygın DİNÇER MV. Yayın Yönetmeni

4 ORGANİZASYON ŞEMASI

5 0. BÖLÜM Temel Kavramlar BÖLÜM Üçgenler BÖLÜM Dörtgenler BÖLÜM Çember BÖLÜM Uzay Geometri ve Katı Cisimler BÖLÜM Analitik Geometri... 65

6 .

7 0. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR ALT ÖĞRENME ALANLARI Sayı Doğrusu Üzerindeki İki Nokta Arasındaki Uzaklık Bir Doğru Parçasını Belirli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatı Eş Doğru Parçaları Arada Olma Ortak Nokta

8 .

9 0 BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar TEST A(6), B(9) noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? A) 3 B) 6 C) 9 D) 1 E) Bir sayı doğrusu üzerinde A(6),B(x), C() noktaları veriliyor. 3 AB = 5 BC ve B [AC] olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 0 C) 4 D) 8 E) 1. Sayı doğrusu üzerinde A() noktasına 9 br uzaklıkta bulunan noktaların koordinatları farkı aşağıdakilerden hangisi A) 4 B) 7 C) 9 D) 11 E) Ali ile babası sayı doğrusu üzerinde A(x) noktasında bulunmaktadırlar. Ali'nin boyu 10 cm, babasının boyu 180 cm dir. Birbirlerine göre zıt yönde sayı doğrusu üzerinde boyları ile orantılı olarak hareket ediyorlar. Ali'nin ulaştığı nokta K( 8), babasının ulaştığı nokta L(17) olduğuna göre, Ali ile babasının bulunduğu ilk nokta kaçtır? A) B) 0 C) D) 4 E) 7 3. Sayı doğrusu üzerinde A(x + 3) ve B(x 1) noktaları veriliyor. AB = 6 olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 1 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 7. A( 7), B(4), C(), D(x) noktaları veriliyor. [AD] [BC] olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 5 B) 0 C) 5 D) 9 E) 7 4. Bir sayı doğrusu üzerinde A( ),B(x), C(7) noktaları veriliyor. AB = BC ve B [AC] olduğuna göre, x kaçtır? A) 1 B) 0 C) 1 D) E) 3 8. A(4), B( 1), C(3), D(0), E() noktaları veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) [AD] [BC] B) AE = C) BE = CD D) BC = DE E) AB + CD = 3 DE

10 0. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar TEST Sayı doğrusu üzerinde verilen A, B, C noktaları için, AC + BC = AB olmak üzere, A( 3), B(), C(x) ise x in kaç tane tamsayı değeri vardır? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) [KL] [LM] = [KM] B) [LK [LN = MN C) [KN] [LN] = [LM] D) [MK [KL = [KL] E) [KL) [LM = [KM 10. A 7 ve B 1 noktaları için [AB] nin orta nokta koordinatı kaçtır? A) 4 B) 3 C) D) E) A = {x x > 3, x R} kümesinin elemanlarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 11. A( 4), B(6), C(), D( 8) noktaları için [AD] nin orta noktası ile [BC] nin orta noktası arasındaki uzaklık kaç br A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Sayı doğrusunda A( 3), B(1), C(x) noktaları veriliyor. x x 1 ifadesinin en küçük değeri kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) Bir sayı doğrusu üzerinde A( 3), B(x) ve C(11) noktaları veriliyor. 1. A( 5), B(3) noktaları için [AC] nin orta noktası B AB = 5 BC ve B [AC] ise [BC] nin orta nokta koordinatı kaçtır? olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 14 B) 11 C) 7 D) 4 E) 3 1. A. E 3. E 4. C 5. A 6. C 7. A 8. E 9. E 10. C 11. D 1. C 13. C 14. A 15. C 16. C 10

11 1. BÖLÜM ÜÇGENLER ALT ÖĞRENME ALANLARI Açılar Üçgende Açılar Dik ve Özel Üçgenler Açı - Kenar Bağıntıları Alan Açıortay Kenarortay İkizkenar Üçgen Eşkenar Üçgen Benzerlik Carnot, Stewart, Ceva, Menelaus, Cosinüs Teoremleri

12 .

13 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST Şekilde m A = 90 m B = x m C = 8x m D = x Şekilde verilenlere göre, BAC EDF aşağıdakilerden hangisi olduğuna göre, m D kaç derece A) 18 B) 4 C) 30 D) 36 E) 4 A) [KN] B) {K, L, M, N} C) [LM] D) EDF E) BAC 5. Şekilde. Tümlerinin ölçüsü bütünlerinin ölçüsünün 1 4 ün- [BA // [DE m ABC = 18 den 18 fazla olan açının ölçüsü kaç derece m CDE = 76 A) 36 B) 35 C) 34 D) 33 E) 3 Yukarıdaki verilere göre, m BCD = a kaç derece A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. Şekilde m A = α m B = β m C = θ m D = x olduğuna göre, x, a, b, q arasındaki her zaman geçerli olan bağıntı aşağıdakilerden hangisi A) x + a + b + q = [BA // [EF m ABC = 138 m BCD = 6 m CDE = B) x = a + b + q C) x = a + b + q D) x = a b + q E) x = a + b q Yukarıdaki verilere göre, m DEF = a kaç derece A) 138 B) 137 C) 136 D) 135 E)

14 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST 0 7. [AF // [CD [CE] açıortay m CEF = 100 m BAF = 10 Yukarıdaki verilere göre, m ABC = a kaç derece 10. Şekilde [BA ^ [ED [BK ^ [EF ve [ED // [KR olup m B = 3x 80 m E = x + 1 m RKC = α A) 140 B) 130 C) 100 D) 90 E) 80 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 68 B) 58 C) 5 D) 4 E) 3 8. [BA // [ED [EF // [KC m B = 5α + 0 m E = 3α + 30 Yukarıdaki verilere göre, m DKC kaç derece A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) [BA ^ [ED [EF ^ [BC m B = α m DEK = β Yukarıdaki verilere göre, aşağıdaki bağıntılardan hangisi her zaman geçerli A) a + b = 90 B) a = b C) α β = D) b a = 45 E) 3a = b 9. [BA ^ [ED [BC ^ [EF m B = 3α + 10 m E = 5α 4 Yukarıdaki verilere göre, m E kaç derece A) 9 B) 30 C) 31 D) 3 E) Şekilde AD ^ [BA [DC ^ [BC m B = α m ADC = θ m CDL = β 7a = 3q Yukarıdaki verilere göre, b kaç derece A) 51 B) 53 C) 54 D) 55 E) B. A 3. C 4. D 5. C 6. E 7. E 8. A 9. C 10. E 11. B 1. C 14

15 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST Şekilde verilenlere göre, ABC EDF 5. Biri diğerinin 5 katından 1 eksik olan tümler iki açıdan büyük olanının ölçüsü kaç derece aşağıdakilerden hangisi A) 69 B) 70 C) 71 D) 7 E) 73 A) EDF C) {D, E, F} D) [EF] B) [ED] [DF] 6. E) {A, B, C, D, E, F}. Şekilde A, B, C doğrusaldır. ABD ve CBE açıları üç eşit açıya bölünmüş olup, m DBE = 4 olduğuna göre, m KBL kaç derece Şekilde verilenlere göre, BAC d aşağıdakilerden hangisi A) 90 B) 89 C) 88 D) 87 E) 86 A) [DE] B) ]DE[ C) {D, E} D) [ED E) d 3. Bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 4 eksik olan açının ölçüsü kaç derece 7. Saat 19:07'de akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derece A) 171,5 B) 17,5 C) 173,5 D) 174,5 E) 175,5 A) 31 B) 3 C) 33 D) 34 E) m ADC = 90 m BDC = [BA // [CD m F = 38 m E = 64 Yukarıdaki verilere göre, m ADB = a kaç derece A) 111 B) 11 C) 113 D) 114 E) 115 Yukarıdaki verilere göre, m ABC kaç derece A) 9 B) 95 C) 98 D) 100 E) 10 15

16 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // [EF m B = 64 m E = 3 Yukarıdaki verilere göre, m C = m D = a kaç derece A) 13 B) 134 C) 136 D) 138 E) [EF] ^ [AF m A = 80 m C = 110 m E = 150 m B = x m D = y Yukarıdaki verilere göre, x + y kaç derece A) 130 B) 10 C) 110 D) 100 E) [BA // [LM y x = 1 Yukarıdaki verilere göre, y kaç derece A) 30 B) 31 C) 3 D) 33 E) [BA // [EF m B = 130 m D = 100 m E = 150 m C = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) [BA // [FK [BL ve [FL] açıortay m C = 60 m D = 70 m E = [BK // [DE m BKC = 5 m KCD = 90 m D = α 16 Yukarıdaki verilere göre, m L = a kaç derece A) 145 B) 140 C) 135 D) 130 E) 15 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 115 B) 10 C) 15 D) 130 E) C. C 3. C 4. B 5. E 6. C 7. A 8. E 9. D 10. E 11. A 1. E 13. B 14. A

17 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST Yukarıdaki şekilde, BAC ile EDF gösterilmiştir. Buna göre, BAC EDF aşağıdakilerden hangisi A) [KL] B) {K, L} C) DKL D) [DK] [DL] E) {D, K, L} Yukarıdaki şekilde, ABC ile DEF gösterilmiştir. Buna göre, taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) ( ABC ) \ ( DEF ) B) ABC \ DEF C) ( DEF ) \ ( ABC ) D) DEF \ ABC E) ( ABC ) DEF Yukarıdaki şekilde, ABC ile DEF gösterilmiştir. Buna göre, (ABC) DEF aşağıdakilerden hangisi A) {K, L} B) {E, K, L} C) EKL D) [EK] [EL] E) ( EKL) 5. Bir açının tümleyeni ile bütünleyeninin ölçüleri toplamı 10 olduğuna göre, bu açının ölçüsünün tümleyeninin ölçüsüne oranı kaçtır? A) 1 B) 1 C) 1 D) 1 E) Yukarıdaki şekilde, ABC ile DEF gösterilmiştir. Buna göre, (KLMN) aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) ABC DEF B) ( ABC ) ( DEF ) C) ( ABC ) DEF D) ( ABC ) ( DEF ) E) ENM BLM 6. [BA // [DE m( D ) = 160 m( B ) = x m( C ) = y Yukarıdaki verilere göre, x y farkı kaç derece A) 10 B) 15 C) 0 D) 5 E) 30 17

18 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // [DE m( B ) = x m( C ) = y 10. [BA // [DE m( C ) = 70 m( D ) = 100 m( D ) = z m( B ) = x Yukarıdaki verilere göre, x + y + z toplamı kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 A) 180 B) 70 C) 360 D) 450 E) [DE // [FK m( ADE ) = 40 m( CFK ) = [BA // [EF m( B ) = m( D ) m( E ) = 96 m( C ) = x m( ABC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 84 B) 86 C) 90 D) 94 E) 96 A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) [BA // [DE m( B ) = 150 m( D ) = 10 m( C ) = x [BA // [EF m( B ) = 30 m( E ) = 0 m( D ) = x m( C ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 00 B) 10 C) 0 D) 30 E) E. D 3. D 4. A 5. A 6. C 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 1. D 18

19 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // EF m( B ) = 40 m( D ) = 30 m( E ) = 60 m( C ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 10 B) 15 C) 0 D) 5 E) [BA // [EF CD ^ DE m( B ) = 60 m( E ) = 50 m( C ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) 5. [BA // [EF BC ^ CD m( B ) = 10 m( D ) = 0 5. [BA // [FK CD ^ DE m( B ) = 50 m( F ) = 60 m( C ) = x m( E ) = x m( E ) = y Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) [BA // [EF m( B ) = 30 m( C ) = x m( D ) = x m( E ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 100 B) 110 C) 115 D) 10 E) [BA // [FK m( C ) = 0 m( E ) = 0 m( B ) = x m( D ) = y m( F ) = z Yukarıdaki verilere göre, x + y + z toplamı kaç derece A) 00 B) 10 C) 0 D) 30 E) 40 19

20 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // [EF m( B ) = 60 m( E ) = 30 m( D ) = x m( C ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 10 B) 130 C) 140 D) 150 E) Yukarıdaki şekilde, d 1 // d olduğuna göre, işaretlenmiş açıların ölçüleri toplamı kaç tane doğru açı belirtir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 8. [BA // [FK m( B ) = 40 m( F ) = 30 m( C ) = x m( D ) = y m( E ) = z Yukarıdaki verilere göre, x + y + z toplamı kaç derece A) 10 B) 0 C) 30 D) 40 E) Ölçüsü 5 olan bir açının radyan cinsinden ölçüsü aşağıdakilerden hangisi A) 3 π 4 D) 9 π 8 B) 5 π 4 E) 6 π 5 C) 7 π 8 9. [BA // [FK m( B ) = 40 m( C ) = 70 m( E ) = 40 m( F ) = 60 m( D ) = x 1. BA // [CD m( ABC ) = m( CBE ) m( C ) = 36 m( BED ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 10 B) 15 C) 0 D) 5 E) 30 A) 36 B) 48 C) 54 D) 66 E) 7 1. A. C 3. E 4. D 5. A 6. C 7. D 8. E 9. A 10. C 11. B 1. E 0

21 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // [DE [BC] ve [DC] açıortay m( C ) = x m( F ) = y x + y = 108 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 4 B) 3 C) 36 D) 48 E) [BA // [DE // [FK [CF] açıortay m( B ) = 140 m( D ) = 10 m( F ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90. [BA // [DE BC ^ CD [BF] açıortay m( D ) = 10 m( BFE ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 105 B) 110 C) 115 D) 10 E) [BA // [EF [CK] ve [DK] açıortay m( K ) = 60 m( B ) = x m( E ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) [BA // [DE [BF] ve [CF] açıortay m( F ) = x m( D ) = y 6. [BA // [DE [BF ve [DL açıortay Yukarıdaki verilere göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi BF DL = {K} m( C ) = m( K ) = x A) x + y = 180 B) x + y = 180 C) y + x = 360 D) y x = 90 E) y = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 1

22 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açılar TEST [BA // [DE 10. [BA // [EF [CF] ve [DF] açıortay AB ^ BC m( F ) = x [BK], [EK], [DL] ve [CL] açıortay m( K ) = x m( L ) = y Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 105 B) 10 C) 135 D) 144 E) 150 Yukarıdaki verilere göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi A) y = x B) y = x C) x + y = 180 D) x + y = 180 E) x + y = [BA // [CD [BL ve [CK açıortay BL CK = {M} m( M ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 60 B) 7 C) 75 D) 90 E) [BA // [EF [BK] ve [DK] açıortay m( C ) = 80 m( E ) = 30 m( K ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) [BA // [DE BC ^ CD [DF] ve [BF] açıortay m( F ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) C. A 3. E 4. C 5. E 6. C 7. C 8. D 9. C 10. E 11. C 1. E [BA // EF [BC // [ED m( B ) = 40 m( E ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 110 B) 10 C) 130 D) 135 E) 140

23 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST Şekilde verilenlere göre, (ABC) EDF işleminin sonucu 4. AB = BC = AD m B = 60 m A = 86 aşağıdakilerden hangisi A) EDF C) ( EDFC) E) {E, D, F} B) [ED] [DF] D) {E, F} Yukarıdaki verilere göre, m C = a kaç derece A) 137 B) 136 E) 135 D) 134 E) 133. Yukarıdaki verilere göre, a b A) 1 B) 1 C) 1 3 Şekildeki üçgende AB = AC AD = AE m EDC = α m BAD = β oranı kaç olur? D) 3 E) Şekilde, AD = 1 br BC = br m BAC = 90 m DAB = 3 Yukarıdaki verilere göre, m C = a kaç derece A) 30 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 3. ABC bir üçgen [DE] ^ [BC] AB = DC BE = EC m C = 4 Yukarıdaki verilere göre, m A = a kaç derece A) 7 B) 48 C) 36 D) 4 E) 0 6. AB ^ AC AB = DE BD = DC m B = 61 m EDC = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 3

24 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AD = ED m ADE = 0 m CDE = m BED m C = 85 Yukarıdaki verilere göre, m B = a kaç derece olur? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) ABCD bir paralelkenar m CDE = 40 m CBE = 30 m A = 50 m E = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 100 B) 110 C) 10 D) 130 E) ABCD bir yamuk [AB] // [DC] AD = DC AC = AB m D = 110 m B = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 70 B) 7,5 C) 75 D) 77,5 E) ABCD bir eşkenar dörtgen m B = 110 DE = DC Yukarıdaki verilere göre, m ADE = a kaç derece A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) Şekildeki üçgende 9. Şekildeki üçgende AB = AD = EC BE = ED = DC [AD] ve [BD] açıortay m DCB = 35 4 Yukarıdaki verilere göre, m A kaç derece A) 70 B) 71 C) 7 D) 73 E) 74 Yukarıdaki verilere göre, m ADB = a kaç derece A) 15 B) 10 E) 115 D) 100 E) B. B 3. B 4. A 5. B 6. D 7. D 8. B 9. C 10. C 11. D 1. A

25 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST Yandaki şekilde verilenlere göre, ABC FDL işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi 4. AD = AC = CE m C = 10 m B = 18 m BDE = α A) (EKLCF) B) [EF] [KL] C) {E, K, L, F} D) EKLCF E) ( EDK) Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 50 B) 51 C) 5 D) 53 E) [AC] ^ [BC]. AB = AC [AC] ^ [AD] AD = AE m DEB = 4 m EAC = α AB = ED m DBC = Yukarıdaki verilere göre, m BAC kaç derece Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 7 B) 8 C) 9 D) 30 E) 31 A) 4 B) 63 C) 84 D) 105 E) Şekilde AE = EC [DE] ^ [AC] m C = m B DC = 6 br Yukarıdaki verilere göre, AB = x kaç br A) 1 B) 10 C) 8 D) 6 E) 3 6. ABE bir dik üçgen AB ^ BE AB = DC AD = DE m BAE = 8 m EDC = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 3 B) 31 C) 30 D) 9 E) 8 5

26 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AB = AE = BE m ADC = 90 m C = ABCD bir paralelkenar m E = 40 m D = 130 m BAE = m ECB = α Yukarıdaki verilere göre, m EAD = a kaç derece A) 5 B) 0 C) 15 D) 10 E) 5 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) ABCD bir yamuk [AB] // [CD] [BD] açıortay AB = BD m ADB = 74 m C = α 11. ABCD bir eşkenar dörtgen AB = BE m CBE = 38 Yukarıdaki verilere göre, m D kaç derece Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 70 B) 71 C) 7 D) 73 E) 74 A) 106 B) 110 C) 11 D) 116 E) AB = AE EC = BD m BAD = 7 Yukarıdaki verilere göre, m C kaç derece A) 40 B) 41 C) 4 D) 43 E) Şekildeki üçgende [AE] ve [CD] iç açıortaylar m BDC = 108 m AEB = 9 Yukarıdaki verilere göre, m AFC = a kaç derece A) 115 B) 116 C) 117 D) 118 E) C. C 3. D 4. B 5. A 6. A 7. B 8. D 9. C 10. C 11. B 1. B

27 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST [AD] ve [DC] dış açıortay 4. AB = AC BD = EC m B = 56 AD = DE Yukarıdaki verilere göre, m D kaç derece A) 56 B) 58 C) 60 D) 6 E) 64 Yukarıdaki verilere göre, m DAE = a kaç derece A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60. Şekilde E, iç teğet çemberin merkezi; D, dış teğet çemberin merkezi olduğuna göre, m D kaç derece 5. Şekilde AB = DC = 5 m B = m C = α AD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç birim A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) ABC bir üçgen 3. AD = AE BD = EC m ABC = 5 Yukarıdaki verilere göre, m BAC kaç derece A) 140 B) 135 C) 130 D) 15 E) 10 AD = BC m BAC = 5 m CBD = 50 Yukarıdaki verilere göre, m BCD = a kaç derece A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95 7

28 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AB = EC 10. ABC bir üçgen AD = DC EC ^ AB BD = ED Yukarıdaki verilere göre, m DAC = a kaç derece A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 70 AC ^ BD BD EC = {F} m BFC = α Yukarıdaki verilere göre, a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) m A B) 90 m A C) 180 m A D) 90 m A E) 180 m A 8. m FDE = m FED = 65 BF = EC BD = FC 11. ABC bir üçgen AB = BE = BD m CAD = 5 m CBE = α Yukarıdaki verilere göre, m BAC kaç derece A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 50 B) 45 C) 40 D) 30 E) 5 9. Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 ABC bir üçgen AB = AC 1. ABC bir üçgen m BAD = m BCD m BAC = 100 m ADC = α AD ^ AC m BAD = 1 m CBA = α AB = DC Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 40 B) 4 C) 44 D) 45 E) D. A 3. C 4. E 5. B 6. B 7. B 8. D 9. A 10. C 11. A 1. E 8

29 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST ABC bir üçgen 4. ABC bir üçgen AC = DC m C = α m B = 4 Yukarıdaki verilere göre, m BAD nın a türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisi A) 66 + α B) 66 α C) 57 α AB = AC m BAD = m EAD m ADE = 5 [EF] ^ [AD] Yukarıdaki verilere göre, m EAC kaç derece A) 104 B) 96 C) 84 D) 76 E) 60 D) a + 1 E) 66 a. [AC] ^ [BD] m CED = 40 m D = 38 m ECA = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) AH ^ BC BH = HC AC = AD m B = 8 m BDA = 68 Yukarıdaki verilere göre, m HAC = a kaç derece A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) ABC bir üçgen 6. ABC bir üçgen AB = BE AC = DC m BAC = 138 Yukarıdaki verilere göre, m DAE kaç derece A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 AE = AF [BD] ve [KD] açıortay m C = 54 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 7 B) 35 C) 40 D) 46 E) 54 9

30 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AB = AC 10. AB = AC FD = FE m EBC = m ACD m EDC = 0 KC = CF m BEF = 69 m F = α Yukarıdaki verilere göre, m A kaç derece A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 10 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derece A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) ABC bir üçgen BD = DE = EC m A = AB = BC = DC m ABC = 90 m ACD = 15 Yukarıdaki verilere göre, m BFC = a kaç derece A) 100 B) 110 C) 10 D) 130 E) 140 Yukarıdaki verilere göre, m CAD = a kaç derece A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) ABC bir üçgen AB = AC EF = EC 1. m BAC = 30 m EBC = 54 m DBE = m DCB = 4 30 m D = 4 Yukarıdaki verilere göre, m A kaç derece A) 40 B) 4 C) 44 D) 46 E) 48 Yukarıdaki verilere göre, m DEB = a kaç derece A) 0 B) 18 C) 16 D) 14 E) 1 1. B. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C 10. E 11. D 1. E

31 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AD BC = {E} 4. ABC bir üçgen EC ^ CD [AN] açıortay m( BAE ) = 7 m( ABE ) = 36 m( EDC ) = x m( ABC ) = 40 m( ACB ) = 0 m( ANB ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A) 18 B) 4 C) 3 D) 36 E) 4. AB ^ BC m( DCF ) = 10 m( CDE ) = 40 m( BAD ) = x Yukarıdaki şekilde A, D, E ile B, C, F noktaları doğrudaş olduğuna göre, x kaç derece A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) AB ^ BC AC ^ CD AD BC = {E} [AE] açıortay m( AEC ) = x m( EDC ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) m( A ) = a m( B ) = b m( C ) = c m( D ) = d m( E ) = e m( F ) = f Şekildeki AF, BC ve DE doğruları aynı bir noktadan geçmektedir. Buna göre, a + b + c + d + e + f toplamı kaç derece A) 180 B) 70 C) 360 D) 450 E) ABC bir üçgen [AH] açıortay AH ^ BC m( ABC ) = x m( ACD ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 10 B) 135 C) 150 D) 165 E)

32 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST [BD] ve [CD] açıortay 10. [AD] ve [CD] açıortay m( BDC ) = 10 m( ADC ) = x m( BAC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 Yukarıdaki verilere göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 60 B) 7 C) 75 D) 90 E) AB ^ AC [BD] ve [CE] açıortay m( BDE ) = x m( DEC ) = y 11. AB ^ AC [BD] ve [CD] dış açıortay m( BDC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 70 B) 85 C) 300 D) 315 E) 330 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) ABC bir üçgen [BD] ve [CD] iç açıortay [BE] ve [CE] dış açıortay m( BEC ) = 80 m( BDC ) = x 1. [BD] ve [CE] dış açıortay BD ^ DE m( BAC ) = x m( DEC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 10 A) 90 B) 105 C) 10 D) 135 E) A. C 3. C 4. E 5. C 6. E 7. C 8. D 9. C 10. E 11. C 1. C 3

33 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST ABC bir üçgen [BD] iç açıortay [CD] dış açıortay m( BAC ) = 40 m( BDC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) m( ACL ) = m( LCE ) m( DBK ) = m( KBA ) m( BFC ) = x m( BAC ) = x K FB L FC Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 45 B) 60 C) 75 D) 90 E) AB ^ AC [BD] iç açıortay [CE] dış açıortay BD ^ DE m( DEC ) = x 17. ABC bir üçgen AD = DB AE = EC m( DAE ) = 40 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 105 B) 10 C) 135 D) 144 E) 150 Yukarıdaki verilere göre, m(bac) kaç derece A) 110 B) 115 C) 15 D) 130 E) m( BAC ) = 0 [BD] ve [CE] açıortay m( AEC ) = x m( ADB ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 110 B) 10 C) 15 D) 130 E) ABC bir üçgen AB = AD BE = ED m( DEC ) = 40 m( DCE ) = 30 m( BAC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 33

34 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST AB ^ BC AB = AD BD = BC m( BCD ) = 80 m( BAD ) = x. [AE] ve [DE] açıortay m( ABC ) = 80 m( BCD ) = 40 m( AED ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) ABC bir üçgen AB = AD AC = CB m( DBC ) = 36 m( ACB ) = x 3. AB ^ AC BD = BE CF = CE m( DEF ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 4 1. ABC bir üçgen 4. OA = OB = OC AB = AC = BD OB ^ OC m( DAC ) = 30 m( BAD ) = x m( BAC ) = x 34 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) B. C 3. B 4. B 5. A 6. C 7. A 8. A 9. C 10. E 11. B 1. C

35 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST m( ABC ) = ABC bir üçgen m( BDC ) = m( BEA ) DC AE = {F} m( AFC ) = 130 m( BAE ) = x [BD] ve [CE] açıortay m( BAC ) = 0 m( BDE ) = x m( CED ) = y Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40 Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derece A) 80 B) 100 C) 110 D) 10 E) 130. ABC bir üçgen [AN] açıortay m( ANC ) = 70 m( ABC ) = x m( ACB ) = y 5. Yandaki şekilde verilenlere göre, a + b + c + d + e toplamı kaç dere- Yukarıdaki verilere göre, y x kaç derece ce A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40 A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) BD = BC = CA m( ABD ) = 4 m( ACD ) = 40 m( DBC ) = x m( ACB ) = y Yukarıdaki verilere göre, x y farkı kaç derece A) 8 B) 16 C) 4 D) 3 E) AB = BE AC = CD m( CAF ) = 40 F BA m( DAE ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 10 B) 15 C) 0 D) 5 E) 30 35

36 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Üçgende Açılar TEST D BA m( CAD ) = 85 m( AEF ) = x 10. AB ^ AC AB = AE DB = DC BD AE = {F} m( BFE ) = x Yukarıdaki şekilde, AB = AE = EF = FC olduğuna göre, x kaç derece A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 60 B) 75 C) 90 D) 105 E) ABC ve ADE birer üçgen 8. CA = CD AB = AC BA = BE DC BE = {F} m( BFC ) = 150 m( BAC ) = x AE = AD m( BAE ) = 10 m( BCE ) = 40 m( CAD ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) ABC bir üçgen BD = BE 1. A BE AB = AC CF = CK DE FK = {L} m( L ) = 40 m( A ) = x AD = AE BC DE = {F} m( DAC ) = 70 m( DFC ) = x 36 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece Yukarıdaki verilere göre, x kaç derece A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 A) 110 B) 15 C) 130 D) 135 E) D. E 3. D 4. B 5. C 6. C 7. D 8. E 9. E 10. C 11. E 1. B

37 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST ABC üçgen BA ^ AC bir dik BD = DC AD = 5 cm Yukarıdaki verilere göre, BC kaç cm A) 5 B) 8 C) 10 D) 1 E) ABC bir üçgen AC = AB + BH = 3 HC = 7 Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 30 E) 3. AB ^ BC BD ^ DC AB = DC AC = 6 cm DB = cm 5. BA ^ AC AH ^ BC AH = 6 4 BH = HC BC = x cm Yukarıdaki verilere göre, BC kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) 35 A) 5 B) 1 C) 6 D) 6 E) Şekilde 3. AH ^ BC AB = 10 cm BH = 6 cm HC = 15 cm AE = EB AB ^ DC DE ^ EC BD = 4 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 0 AC = 15 cm Yukarıdaki verilere göre, BC = x kaç cm A) 9 B) 10 C) 11 D) 1 E) 13 37

38 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST ABC bir dik üçgen BA ^ AC AB = 6 cm AC = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC nin yüksekliklerinin uzunlukları toplamı kaç cm A) 4 B) 1,4 C) 19 D) 18,8 E) m( ABC ) = 15 m( ACB ) = 30 AC = 1 cm BC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 1+ B) 1+ 3 C) + D) + 3 E) 3 8. BA ^ AC m C = 30 AC = 5 3 cm Yukarıdaki verilere göre, AB + BC toplamı kaç cm A) 45 B) 35 C) 30 D) 5 E) m( ABC ) = 15 m( ACB ) = 60 AC = 1 cm BC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 3 B) C) 3 D) + E) Şekildeki dörtgende AB ^ BC m BAD = 60 m DCB = 45 DC = 5 cm BC = 11 cm AD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 4 3 B) 5 C) 4 D) 4 E) 6 1. Şekildeki dik üçgende BA ^ AC 5m C = m B BC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, A nın BC ye olan uzaklığı kaç cm A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 3 1. C. A 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. E 9. A 10. B 11. E 1. D 38

39 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST AB ^ BC 4. AD ^ BC BD = x 3 AC = x + 9 AD = DC AE = EB AF = FC AB = DC ED = 5 cm DF = 7 cm Yukarıdaki verilere göre, BD kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Yukarıdaki verilere göre, BC kaç cm A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16. AB ^ BC BD ^ DC AB = DC DB = y cm AC = x cm BC = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? A) 36 B) 54 C) 7 D) 96 E) BA ^ CA AH ^ BC AH = 6 BC = 13 m B > m C Yukarıdaki verilere göre, HC kaçtır? A) 4 B) 6 C) 7 D) 9 E) AH ^ BC BH = 4 cm AC = 8 cm AB = x cm HC = y cm Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? A) 80 B) 96 C) 108 D) 10 E) BA ^ AC AH ^ BC EH = 15 cm EC = 39 cm BH = 16 cm AE = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 39

40 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST ABC bir dik üçgen AB ^ BC 10. m( ABC ) = 15 m( ACB ) = 30 AB = 15 br BC = 8 br BC = cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, B noktasının [AC] ye olan uzaklığı kaç br A) 17 B) 8 C) 7 D) E) Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 1 B) 1 D) E) 3 C) m BAC = 10 m B = 30 AB = 4 cm 11. m( ABC ) = 15 m( ACB ) = 60 BC = 1 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, AC + BC toplamı kaç cm A) 1 B) C) D) 9 E) Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 3 B) D) E) 3 C) Şekildeki dik Şekilde AB ^ BC AD = 6 3 cm DC = 6 cm üçgende BC = 8 cm BA ^ AC 3m C = m B m A = 60 Yukarıdaki verilere göre, A nın BC ye olan uzaklığı kaç cm m C = 60 Yukarıdaki verilere göre, BC = x kaç cm A) B) 3 C) 4 A) 9 B) 10 C) 11 D) 1 E) 13 D) 4 E) 6 1. C. C 3. A 4. A 5. D 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C 11. A 1. C 40

41 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST AB ^ BC AC ^ CD AB = 8 cm BC = 15 cm CD = 4 15 cm Yukarıdaki verilere göre, AD = x kaç cm A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. A, D, C doğrusal m CBD = m A DC = cm AB = AD = 15 cm BC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10. AC = 1 br AD = 4 3 br BD = 11 br m BAC = m CAE m EAD = m FAD 5. A, D, B doğrusal AB ^ BC DE = EC AD = 5 cm BD = 14 cm Yukarıdaki verilere göre, BC = x kaç br BC = 10 cm A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 AE = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) AB ^ BC AD = 5 cm DC = 9 cm AC = 4 10 cm Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ADB) kaç cm A) 15 B) 14 C) 13 D) 1 E) AB ^ AC AH ^ BC HD ^ AB AB = 0 cm AC = 10 cm DH = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 4 B) 9 C) 5 D) 6 E) 8 41

42 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST BC ^ CD m( A ) = 67, 5 m( D ) = 67, 5 AB = 4 cm BC = 4 cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) B) + D) 4 C) 4 E) Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? A) 1 B) AB ^ BC AD ^ DC m( A ) = 45 AB DC DA + CB D) + 1 E) C) [AB] ^ [BC] 8. m( ABC ) = 135 AB = 5 cm BC = 7 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) 14 m( BCD ) = 30 BD = DA AC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, CD = x kaç cm A) 15 B) 3 D) 17 E) 3 C) m( C ) = 135 m( D ) = 135 DA = 3 cm AB = 17 cm DC = 5 cm CB = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) Yukarıdaki verilere göre, AD BC = x y A) 3 D) B) 3 3 [AB] ^ [AD] [BD] ^ [DC] [AB] ^ [BC] m( C ) = 60 E) 3 4 oranı kaçtır? 1. A. C 3. D 4. C 5. A 6. E 7. D 8. D 9. C 10. C 11. C 1. E C) 3

43 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST AB ^ BC BC ^ CD AB = 4 cm BC = 1 cm DC = 9 cm AD = x 4. AB ^ BC, BC ^ CD CD ^ DE, DE ^ EF EF ^ FK AB = CD = 7 cm BC = FK = cm DE = 4 cm FE = 8 cm AK = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) 13. AB ^ BC BC ^ CD AD = 10 cm 5. AB // DC m( A ) = 50 m( B ) = 40 BC = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, AB + CD toplamı kaç cm A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 AB = 1 cm DC = 4 cm DA = x cm CB = y cm Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? A) 36 B) 49 C) 64 D) 81 E) AB ^ BC BC ^ CD CD ^ DE DE ^ EF BC = 7 cm DE = 8 cm AF = 17 cm Yukarıdaki verilere göre, CD ( AB + FE ) kaç cm A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 6. AB // CD DA ^ CB AB = 8 cm CD = cm Yukarıdaki verilere göre, DA + CB toplamı kaç cm A) 68 B) 7 C) 84 D) 96 E)

44 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST AH 1 ^ l BH ^ l AH 1 = 5 cm BH = 7 cm H 1 H = 4 cm Şekildeki l doğrusunun üzerindeki, A ve B ye eşit uzaklıkta olan noktanın, H 1 ve H ye olan uzaklıklarının toplamı kaç cm A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) AD // EC AB ^ BC AD ^ DE AD = 3 cm DE = 1 cm EC = 5 cm BC = 7 cm AB = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) B) 3 C) 3 D) 4 E) 5 8. AB ^ BC BD = DC AD = 6 cm AB = x cm AC = y cm Yukarıdaki verilere göre, 3x + y kaçtır? A) 7 B) 96 C) 108 D) 10 E) AB ^ BC AC ^ CD CE ^ EB AB = CE DC = EB CB = 6 cm DA = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 6 B) 6 C) 6 3 D) 9 E) AB ^ BC AC ^ AF FC ^ FE CD ^ DE AB = 1 cm BC = 3 cm AF = 9 cm FE = 4 cm CD = 15 cm ED = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) B. C 3. D 4. C 5. C 6. E 7. C 8. E 9. A 10. D 11. B 1. C 1. AB ^ BC AC ^ CD AD ^ DE AF ^ FK AB = 3 cm AK = x BC = CD = DE =... = FK = cm Yukarıdaki şekil 0 tane dik üçgenin uç uca birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Buna göre, x kaç cm A) 9 B) 85 C) 89 D) 93 E) 97

45 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm AB ^ AC AH ^ BC BD ^ DE BE EC = 4 5 BD = 1 cm AB = x A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) 7 4. AB ^ AC AH ^ BC HD ^ AB AB = 0 cm AC = 10 cm DH = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 4 B) 9 C) 5 D) 6 E) 8 5. AB ^ AE AB ^ BC. AB ^ AC AH ^ BC AB = 0 cm HC = 9 cm BH = x BC ^ CD AC ^ BE FD = cm DE = 6 cm BF = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 10 B) 1 C) 15 D) 16 E) 18 A) 5 B) 3 C) 4 D) 9 E) 5 6. AB ^ AC BD ^ DC 3. AB ^ AC DB ^ DC AE ^ BC AE ^ BC DH ^ BC DF ^ BC AC = AB AB DC = 3 FC = 4 cm BE = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 1 BD = DC EH = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, BC uzunluğu kaç cm A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) 4 45

46 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST ABCD bir dikdörtgen DE ^ EC EH ^ AB DE = EC HB = 6 cm AH = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) AB ^ BC BC ^ CD AC ^ BD BC = 6 cm BA = x cm CD = y cm Yukarıdaki verilere göre, x y çarpımı kaçtır? A) 1 B) 18 C) 4 D) 30 E) AB ^ AC AH ^ BC AH = AE ^ AB AB ^ BC BC ^ CD BD ^ AC Yukarıdaki verilere göre, AB = x AC = y 1 x + 1 y kaçtır? BA = cm AE = 1 cm CD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 1 B) 3 C) 4 3 D) E) 5 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 9. AB ^ AC AH ^ BC AB = 5 cm AC = 10 cm AH = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 3 B) 15 C) 4 D) 5 E) 1 1. AB ^ BC BC ^ CD AC ^ BD EH ^ CD CH = 4 cm HD = 16 cm BA = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1. c. d 3. d 4. e 5. c 6. d 7. e 8. a 9. d 10. e 11. d 1. b 46

47 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST AB ^ AC m( ABC ) = 45 AFDE bir dikdörtgen BC = x 4. m( B ) = 45 m( C ) = 45 AD = 10 cm BC = 10 cm Şekildeki AFDE dikdörtgeninin çevresi 4 cm olduğuna göre, x kaç cm A) 6 B) 6 C) 1 D) 1 E) 4 AB = x DC = y Yukarıdaki şekilde, y x = cm olduğuna göre, y + x toplamı kaç cm A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10. m( ABC ) = 45 AB = 5 cm BC = 17 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 10 B) 1 C) 13 D) 15 E) AB ^ BC m( A ) = 45 AB = 9 cm CB = 16 cm DA = 4 cm CD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 9 B) 10 C) 1 D) 13 E) m( A ) = 45 m( B ) = 45 m( D ) = 45 AD = 1 cm BC = x cm CD = y cm 6. AB ^ BC AD ^ DC m( A ) = 45 AB = 8 cm CB = cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? A) 6 B) 1 C) 1 D) 4 E) 4 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) B) 3 D) 4 E) 6 C) 4 47

48 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST BC ^ CD m( A ) = 67, 5 m( D ) = 67, 5 AB = 4 cm BC = 4 cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm 10. Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? AB ^ BC AD ^ DC m( A ) = 45 AB DC DA + CB A) B) + C) 4 A) 1 B) C) 1 D) 4 E) 4 + D) + 1 E) 11. [AB] ^ [BC] 8. m( ABC ) = 135 AB = 5 cm BC = 7 cm m( BCD ) = 30 BD = DA AC = 1 cm AC = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) 14 Yukarıdaki verilere göre, CD = x kaç cm A) 15 B) 3 C) 4 D) 17 E) m( C ) = 135 m( D ) = 135 DA = 3 cm AB = 17 cm DC = 5 cm CB = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) Yukarıdaki verilere göre, AD BC = x y [AB] ^ [AD] [BD] ^ [DC] [AB] ^ [BC] m( C ) = 60 oranı kaçtır? 1. D. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. D 9. C 10. C 11. C 1. E A) 3 D) B) 3 3 E) 3 4 C) 3

49 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST 0 1. [AB] ^ [BC] [AD] ^ [DC] m( BAE ) = m( EAD ) = 30 BE = 3 cm EC = cm 4. [AB] ^ [BC] [AE] ^ [ED] [ED] ^ [DC] m( A ) = 60 AE = 3 3 cm ED = 1 cm DC = 4 3 cm Yukarıdaki verilere göre, AD = x kaç cm A) 3 3 B) 4 3 C) 5 3 D) 6 E) 6 3 Yukarıdaki verilere göre, BC = x kaç cm A) 8 B) 8 3 C) 9 D) 9 3 E) 10. Yukarıdaki verilere göre, BH HA = x y A) 3 B) 3 3 C) 3 4 [BC] ^ [CD] [BD] ^ [DA] [CH] ^ [AB] m( ABD ) = 30 m( DBC ) = 30 D) 3 5 oranı kaçtır? E) [AB] ^ [BC] [AE] ^ [ED] [ED] ^ [DC] m( C ) = 60 Yukarıdaki şekilde AB + AE + CD = 1 cm olduğuna göre, BC DE = x y farkı kaç cm A) 3 B) 3 3 C) D) 6 E) 1 3 [AB] ^ AD] [BC] ^ [CD] [KE] ^ [AD] Şekildeki ADK üçgeninin [AD] ve [DK] kenarları, ABC üçgeninin [BC] kenarını sırasıyla E ve F noktalarında kesmiştir. [AB] ^ [BC], [DK] ^ [AC], m(bae) = m(eac) = 30 ve Çevre ( DEF) = 1 cm dir. [EF] ^ [CD] [AH] ^ [CD] m( B ) = 10 HF = 4 cm CK = x cm BC = y cm Buna göre, AK AB = x y farkı kaç cm A) 3 B) 3 C) 3 3 D) 4 E) 4 3 Yukarıdaki verilere göre, y 3 + x kaçtır? A) 4 3 B) C) 8 D) E) 16 49

50 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Dik ve Özel Üçgenler TEST 0 7. Yukarıdaki verilere göre, DB BC = x y A) 1 4 B) 1 6 C) 1 8 D) [AB] ^ [CD] [DE] ^ [AC] [AB] [DE] = {F} AF = BF m( C ) = 30 oranı kaçtır? 3 9 E) [AB] ^ [DC] m( BAC ) = 30 m( EDC ) = 15 AE = 6 cm EC = cm DB = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) B) 3 C) 3 D) 3 3 E) 4 8. [AB] ^ AC] m( ACD ) = 15 m( DCB ) = 15 m( ADC ) = 30 DB = cm Yukarıdaki verilere göre, AC = x kaç cm A) 3 B) + 3 C) + 3 D) 4 E) AB ^ BD BC ^ CD m( ADB ) = 15 m( BDC ) = 15 BC = cm AD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 3 B) 4 C) 4 3 D) 6 E) 8 9. [CH] ^ [AB] [BD] ^ [DA] DE = EA 1. AB ^ BC m( CBD ) = 30 m( DBA ) = 30 BH = 7 cm m( C ) =, 5 AB = cm BC = x Yukarıdaki verilere göre, CD = x kaç cm Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm 50 A) 3 3 B) 4 3 C) 19 D) 3 14 E) 3 19 A) B) + C) 3 D) + 3 E) + 1. B. E 3. A 4. E 5. A 6. E 7. B 8. E 9. C 10. B 11. E 1. E

51 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açı - Kenar Bağıntıları TEST 1 1. Şekildeki üçgende D iç bölgede bir noktadır. m A = 57 m D = 3α 6 Yukarıdaki verilere göre, a kaç farklı tam sayı değeri alır? A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) AC ^ d BD ^ d AC = 8 cm CD = 1 cm BD = 3 cm P d olmak üzere, AP BP ifadesinin en büyük değeri kaç cm A) 65 B) 15 C) 14 D) 13 E) 1 5. AC ^ d. ABC bir üçgen AB = 3 br AC = 5 br BC = x br Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği kaç değişik tam sayı değeri vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 BD ^ d AC = 4 cm BD = 3 cm CD = 4 3 cm P d olmak üzere, AP BP nin en büyük değeri kaç cm A) 97 B) 9 C) D) 7 E) 6 3. Şekildeki ABC üçgeninde verilenlere göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 6. ABC bir üçgen [BD] ve [CD] dış açıortay BD = 6 cm CD = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, BC = x in alabileceği tam sayı değerleri kaç tane A) 11 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 51

52 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açı - Kenar Bağıntıları TEST dörtge- Şekildeki konveks ninde m B < 90 ABCD Şekildeki ABC üçgeninin iç açıları birbirinden farklı dar açılar olduğuna göre, x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 olduğuna göre, AD = x in en büyük tam sayı değeri kaç cm A) 1 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 8. Şekildeki ABC 11. ABC bir üçgen üçgeninde D iç bölgede bir nokta AB = 8 cm AC = 1 cm m( ABC ) = 70 AC > AB m( BAC ) = α Yukarıdaki verilere göre, BD + DC toplamı kaç farklı tam sayı değeri alabilir? A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 Yukarıdaki verilere göre, a nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 39 B) 40 C) 41 D) 4 E) ABCD bir konveks dörtgen AB = 7 cm BC = 6 cm 1. ABC bir üçgen BD = DC AB = 6 cm AC = 8 cm CD = 9 cm AD = x cm 5 Yukarıdaki verilere göre, AD = x kaç farklı tam sayı değeri alır? Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 18 B) 19 C) 0 D) 1 E) A) 7 B) 13 C) 14 D) 0 E) 1 1. D. B 3. C 4. D 5. D 6. E 7. B 8. E 9. D 10. D 11. C 1. D

53 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Açı - Kenar Bağıntıları TEST 1. ABC bir eşkenar üçgen D ]BC[ Yukarıdaki verilere göre, aşağıda verilen sıralamalardan hangisi her zaman doğrudur? A) BD < DC B) DC < AD C) AB < DC D) DC < BD E) BD = DC 4. m C = 45 m D = 30 AC = 3 cm BD = 10 cm CD = ( ) cm A dan yola çıkan bir hareketli CD üzerindeki bir noktaya uğramak şartı ile B ye varacaktır. En kısa yol kaç cm A) 10 B) 9 C) 4 5 D) 7 E) 6. ABC bir üçgen [BD] ve [CD] iç açıortay 5. ABC bir üçgen AB = 9 cm AC = 1 cm AB < AC Yukarıdaki verilere göre, m DBC nin en küçük tam sayı değeri kaç derece A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 30 Şekildeki D noktası, ABC nin iç bölgesinde hareketli bir noktadır. Buna göre, BD + DC toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm A) 54 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 3. Şekilde ABCD bir dörtgen BC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin çevresi tam sayı olarak en az kaç cm olabilir? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 6. ABC bir üçgen BD = DC AB = 8 br AC = 1 br m A < 10 AD = x br Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 53

54 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Açı - Kenar Bağıntıları TEST 7. ABC bir üçgen 10. ABC bir üçgen AD = DC AB = 4 cm BD = 6 cm AB = 5 cm AC = 6 cm BC = x 1 cm BE Z Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) AB ^ AC AC > AB m( ABC ) = α Yukarıdaki verilere göre, a nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 9 B) 31 C) 44 D) 45 E) ABC bir üçgen I iç teğet çemberin merkezi BI = 6 cm IC = 1 cm BC = x cm Yukarıdaki verilere göre, x in en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) Şekildeki ABC üçgeninde D iç bölgede bir nokta AB = 5 cm AC = 9 cm BC = 7 cm Yukarıdaki verilere göre, AD + DC toplamının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaç cm A) 1 B) 30 C) 33 D) 4 E) ABC bir üçgen AB = 6 cm AC = x + 1 cm BC = x cm Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 1. B. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. B 8. E 9. A 10. C 11. E 1. A 54

55 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 3 1. ABC bir üçgen AB = AC = 17 cm BC = 16 cm 4. BA ^ AC DE // BC AE = 6 cm BD = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm Yukarıdaki verilere göre, A(DEF) kaç cm A) 18 B) 16 C) 15 D) 1 E) 9 A) 100 B) 10 C) 140 D) 160 E) 180. BD 1 = DC 3 A( ABD) = 6 cm A( ADC) = S Yukarıdaki verilere göre, S kaç cm A) 1 B) 14 C) 16 D) 18 E) 0 5. BE CD = {F} A( BDF) = A( EFC) AD = 4 br EC = 9 br Yukarıdaki verilere göre, BD = AE = x kaç br A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. DE ^ BC Alan(ABD) = 3 4 Alan(ABC) DE = 3 cm m ABC = 10 Yukarıdaki verilere göre, AB = x kaç cm A) 6 B) 8 C) 4 3 D) 6 3 E) ABC bir üçgen AB = 6 cm AC = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) değerini aldığında BC kaç cm olur? en büyük A) 13 B) 1 C) 11 D) 10 E) 9 55

56 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 3 7. ABC bir üçgen BA ^ AC BC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) en fazla kaç 10. Kenar uzunlukları 7 br, 8 br ve 9 br olan bir üçgenin kapladığı bölgenin alanı kaç br A) 10 5 B) 1 5 C) 14 5 D) 16 5 E) 18 5 cm A) 4 B) 30 C) 18 D) 18 3 E) AD = 5 br DF = FB = br AE = 3 br EK = 8 br KC = 1 br Alan( ADE) = S Kenar uzunlukları 8 br, 10 br ve 1 br olan bir üçgenin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç br A) 6 B) 7 C) D) 3 E) 10 A(DFKE) = S Yukarıdaki verilere göre, A(FBCK) = S 3 S oranı kaçtır? S 1 + S3 A) B) 4 3 C) 31 3 D) E) 1 9. Şekilde BA ^ AE AB = CD = 6 br 1. Şekilde AB ^ BC ve D, E, F ABC nin iç teğet çemberinin değme noktalarıdır. DC = (x 3) cm 56 Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) AC = CE = 8 br kaç br A) 1 B) 14,4 C) 16,8 D) 19, E) 1,6 AF = (x + 3) cm Alan( ABC) = 40 cm Yukarıdaki verilere göre, AC kaç cm A) 0 B) 18 C) 16 D) 14 E) 1 1. B. D 3. B 4. E 5. B 6. D 7. E 8. C 9. B 10. B 11. B 1. D

57 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 4 1. ABC bir üçgen AB = AC = 5 br BC = 48 br Yukarıdaki verilere göre, [AB] kenarına ait yükseklik kaç br A) 13,44 B) 13,46 C) 13,48 D) 13,5 E) 13,5 4. Şekilde AB ^ BC AC // DE AD = 6 cm Alan(DEF) = 15 cm Yukarıdaki verilere göre, BE = x kaç cm A),5 B) 3 C) 4 D) 4,5 E) 5. AB ^ BC 5 EC = AE DC = 10 br AB = 14 br Yukarıdaki verilere göre, A(ADE) kaç br A) 10 B) 45 C) 50 D) 55 E) A( ABE) = A( DBC) DF = cm FE = 3 cm FC = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, AF = x kaç cm A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 3. m ACB = 30 m DEC = 135 A(ABC) = 3A(DBC) DE = cm Yukarıdaki verilere göre, AC = x kaç cm A) 6 B) 8 C) 10 D) 1 E) AB = 6 cm AD = 5 cm BD = 3 DC Yukarıdaki verilere göre Alan(ABC) nin en büyük değeri kaç cm A) 15 B) 18 C) 0 D) 4 E) 5 57

58 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 4 7. ABC bir üçgen m B = 60 AC = 8 br 10. Kenar uzunlukları 13, 14, 15 olan bir üçgenin en kısa yüksekliği kaçtır? A) 10 B) 11, C) 1 D) E) 13 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) br en fazla kaç A) 16 B) 16 C) 16 3 D) 3 E) AE = 3 EC AD = 5 BD Alan(DBCE) = 6,8 cm 11. Kenar uzunlukları 8 cm, 9 cm ve 35 cm olan bir üçgenin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç cm A) 11 3 B) 10 3 C) 3 D) 8 3 E) 7 3 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADE) kaç cm A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. AC = 3 cm BC = cm CD = 6 cm CE = x Alan( ABC) = 1 8 Alan( DCE) 1. Şekilde AB ^ AC, D, E, F değme noktaları olacak şekilde ABC nin iç teğet çemberi çizilmiştir. FB = 5 br EC = 8 br Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç br Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40 A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 1. A. C 3. D 4. E 5. A 6. C 7. C 8. B 9. E 10. B 11. E 1. E 58

59 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 5 1. ABC bir üçgen BC = 1 cm CD = 5 cm AB = AC = 10 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACD) kaç cm A) 35 B) 30 C) 5 D) 0 E) m ACB = 60 m DEB = 10 m DBE = m CBE AD = 4 br BC = 10 br Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABE) kaç br A) 40 B) 0 3 C) 0 D) 10 3 E) 10. ABC bir üçgen m A = 45 BD = DC EF = 3 br A( DEF) = 6 br 5. AB = 5 AC = 6 br BC = 4 br br Yukarıdaki verilere göre, AC = x kaç br A) 4 B) 4 C) 6 D) 8 E) 8 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç br A) 1 B) 4 5 C) 5 5 D) 6 5 E) BA ^ AC DC = 1 cm BC = 0 cm AB DE = 75 cm Yukarıdaki verilere göre, AB kaç cm A) 3 5 B) 4 5 C) 5 5 D) 6 5 E) AE DC = {F} Alan( ADF) = Alan( FEC) 3 BE = EC BD = 6 br Yukarıdaki verilere göre, AD = x kaç br A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 59

60 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 5 7. m C = m B = α AB = DC BD = 4 br AD = 13 br Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç br A) 90 B) 9,5 C) 95 D) 97,5 E) BE DC = {F} Alan( BDF) = cm Alan( FEC) = 3 cm Alan( FBC) = 4 cm Alan(ADFE) = S cm Yukarıdaki verilere göre, S kaç cm A) 5,7 B) 6 C) 6,3 D) 7 E) 7,8 8. ABC bir üçgen EF 3 = AC 5 AD 4 = AB AD EC = {F} BD = DC Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEF) oranı kaçtır? A) 4 15 B) 1 5 C) 1 3 Alan(ABC) D) 5 9 E) 1 5 Alan( AEF) = 5 br Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFC) Alan(EDF) farkı kaç br A),5 B) 3 C) 5 D) 8 E) ABC bir üçgen AD = BD DC = 9 cm DC ^ BC 1. AD EC = {F} AB ^ BC 60 m ACD = 30 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm A) 7 3 B) 36 3 C) 40 3 D) 45 3 E) 54 3 DE ^ BC AB = 6 br EC = 4 br Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBC) kaç br A) 4 B) C) 0 D) 16 E) 1 1. D. E 3. C 4. D 5. B 6. E 7. B 8. A 9. E 10. E 11. C 1. E

61 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 6 1. m( BAC ) = m( CAD ) = 30 AB + AD = 0 cm 4. AC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgensel bölgesinin alanı kaç cm A) 40 B) 48 C) 54 D) 60 E) 7 Yukarıdaki üçgenlerin alanları sırasıyla S 1, S ve S 3 tür. Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) S 3 > S > S 1 B) S 3 > S 1 > S. AB ^ BC BD ^ DC C) S 3 > S = S 1 D) S 1 = S > S 3 E) S 1 = S = S 3 AB = BC DB = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ADB nin alanı kaç cm 5. AB + AC = 18 cm olan bir ABC üçgeninin [BC] kenarının uzunluğu a cm dir. Buna göre, ABC nin alanı en büyük değerini aldığında, a kaç olur? A) 6 B) 6 3 C) 9 A) 18 B) 4 C) 30 D) 3 E) 36 D) 9 E) AB ^ BC 3. ABC bir üçgen BD ^ DC AB = 9 cm AC = 16 cm AB = BC = 5 cm DB = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC nin alanının en büyük değeri kaç cm A) 7 B) 84 C) 96 D) 108 E) 144 Yukarıdaki verilere göre, ADC nin alanı kaç cm A) 3 B) C) 5 D) 3 E)

62 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 6 7. Şekildeki üçgende çevrel çember çizilmiştir. AH ^ BC AB = 13 cm AH = 1 cm 10. ABC bir üçgen AE = 3 br DC = 4 br AC = 18 cm Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm A) 39 B) 19 C) 39 D) 0 E) 39 4 AF = FB = BD = EC = br olduğuna göre, Alan(DEF) A) 7 kaç br B) 7 C) 3 7 D) 7 E) AB = 10 cm AC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC AD = 6 3 cm m ADC = 10 nin çevrel çembe- 11. ABC ve ADB birer üçgen DE // BC BC ^ AC rinin yarıçapı kaç cm A) 0 3 B) 7 C) 3 D) 3 3 E) 8 DE = 4 cm AC = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADB) kaç cm A) 36 B) 3 C) 4 D) 0 E) BD = DC BF = AF 6 Yukarıdaki verilere göre, kaçtır? A) 1 B) 3 5 C) AE = EC Alan(DEF) Alan(ABC) D) 4 15 oranı E) 7 1. ABC bir dik üçgen AD ^ AC I iç teğet çemberin merkezi AB = 5 cm AC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(BIC) kaç cm A) 9 B) 10 C) 11 D) 1 E) D. A 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. B 11. E 1. E

63 1 BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 7 1. AB ^ BC BD = BE = 4 cm DA = 4 cm EC = cm 4. AD ^ DC AB = 85 cm BC = 75 cm AD = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, ACED dörtgeninin alanı kaç cm A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 0 DC = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD iç bükey dörtgeninin alanı kaç cm A) 848 B) 896 C) 916 D) 1094 E) AD ^ BC AE = ED = 4 cm BC = 10 cm 5. AB ^ BC AD = EC = 4 cm Alan(ADEC) = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm A) 0 B) 4 C) 30 D) 36 E) 40 Yukarıdaki verilere göre, AB + BC toplamı kaç cm A) 16 B) 18 C) 0 D) 1 E) 4 3. AB = 4 cm BC = 8 cm AC = 4 5 cm 6. AB ^ BC AC = 17 cm AB + BC =19 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC nin alanı kaç cm A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 0 Yukarıdaki verilere göre, ABC nin alanı kaç cm A) 17 B) 18 C) 0 D) 1 E) 4 63

64 1. BÖLÜM ÜÇGENLER Alan TEST 7 7. AB ^ BC AC = 1 cm BC AB = 4 cm 10. Çevresi 8 cm ve alanı 14 cm olan bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç cm A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) 14 Yukarıdaki verilere göre, ABC nin alanı kaç cm A) 4 B) 30 C) 3 D) 36 E) AB ^ BC DH ^ AB AH = 6 cm HB = cm HD = 3 cm BC = 8 cm 8. Hipotenüs uzunluğu 4 3 cm olan bir dik üçgenin alanı en çok kaç cm olabilir? A) 8 B) 9 C) 1 D) 16 E) 18 Yukarıdaki verilere göre, ADC nin alanı kaç cm A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) AB ^ BC AB = BD AC = ( 8 + 3) cm DC = ( 8 3) cm Yukarıdaki verilere göre, ABC dik üçgeninin alanı kaç cm A) 6 3 B) C) 8 3 D) E) C. A 3. C 4. E 5. B 6. B 7. C 8. C 9. C 10. D 11. D 1. D AB ^ BC BC ^ CD CD ^ DE BA = 6 cm ED = 8 cm BC = CD = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ACE nin alanı kaç cm A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 54

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 8 Haziran 0 Geometri Soruları ve Çözümleri. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu 0 cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 2000 Matematik Soruları ve Çözümleri. 2, 0,2 2, + işleminin sonucu kaçtır? 0, 2 A) B) C) 2 D) E) Çözüm 2, 0,2 2, + = 0, 20 2 + = 0 + 2 = 2 2. + : 2 işleminin sonucu

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18)

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 4 ile 7 ardışık iki kenar olsun. Değilse 4 ile 7 arasında 1 var demektir. Şekildeki gibi A A ' DB ikizkenar yamuğunu kurarsak 4

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4 Ö.S.S. 997 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 5 E) 5

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

PH AB, PH =x kaç cm.dir?

PH AB, PH =x kaç cm.dir? ABCD bir kare. ABCD bir kare. AB =10 cm. m(pcb)=x kaç derecedir? PH AB, PH =x kaç cm.dir? PA ve PB ait oldukları çemberlerin yarıçaplarıdır. PA = AB =PB olduğundan PAB eşkenar üçgendir. m(pab)=60 o AB

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS'de matematik testinde

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri

Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Eşlik ve benzerlik-4 eşlik-benzerlik problemleri Şekilde AB EF CD x kaç cm 'dir? Şekilde AB CD üçgenlerin eş açılarını yerleştirerek benzerliğini yazınız. A ve D ile B ve C iç ters açılardır. E Açısı ters

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

PTOLEMY EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE 1 Geometrideki ilginç eşitsizliklerinden biri de Ptolemy Eşitsizliği dir. Bu yazımızda Ptolemy eşitsizliğini ve birkaç uygulamasını sunacağız. SORU 1: A, B, C, D herhangi dört

Detaylı

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri 1.) Dış bükey ABCD dörtgeninde DA = AB =2 3, m(a)=96 o,m(c)=132 o ise AC nin yarısı kaçtır? A) 2 B) 2 6 C) 6 D) 2 3 E) 3 2.) Bir mağazada Ocak ayında satılan ayakkabı sayısı bir tamkaredir.şubat ayında

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 24 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 24 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. 7 si olan sayının 7 si kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Çözüm Sayı a olsun. a. 7 a 9 9. 7 5 elde edilir.. Ağırlıkça % si şeker

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. 0,80+ (0,+ ).0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm I. Yol 0,80+ (0,+ ).0, 80 00 + ( 0 + ). 80 + ( + ). 00 0 80

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

OLİMPİYAT DENEMESİ 2

OLİMPİYAT DENEMESİ 2 OLİMPİYAT DENEMESİ 2 1.)Dış bükey ABCD dörtgeninde = =, m(a)=,m(c)= ise nin yarısı kaçtır? A) 2 B) C) D) E) 2.) Bir mağazada Ocak ayında satılan ayakkabı sayısı bir tamkaredir.şubat ayında satılan ayakkabı

Detaylı

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100.

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 + Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 Çözüm Đlk kesri 00 ile, ikinci kesri,000 ile, üçüncü kesri 0,000 ile genişletirsek,

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

26 Nisan 2009 Pazar,

26 Nisan 2009 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2009 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 26 Nisan 2009 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c)

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c) TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 10. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2005 Soru kitapçığı türü A 1. Hem % 15 i, hem de % 33

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 7 Mart 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 0 C) 6 D) 4 E) Çözüm + + 4 4 + 4 + 6. 5 5.(.0 ) işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları 5 KL?

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sıfırdan Geometri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları   5 KL? Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz de kanalına bekliyorum Başarılar dilerim Soru-1 Soru-4

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri. f (x) + x lim f ( x) a x x ve, x ise fonksiyonu için,, x lim f ( x) b olduğuna göre, a b kaçtır? x A) B) C) D) E) Çözüm x x için,

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı A 1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? a) 15 33 b) 20 33 c) 100 33 d) 20 3 e) 100 3 2. Bir okulun kantininde, 1., 2., 3., 4.

Detaylı

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8.

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8. ÇMR ÇILR. merkez. çap, = =. 0 0. merkez 0. çap, //. merkez 0 0. çap K. merkez. merkez 0 0 T 0 0. =. çap 00 0. P teğet, = 0 P . merkez. merkez, =. = = 0 0 0. çap, =. merkezli çeyrek çember. merkez, = 0.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44..

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

2 Nisan 2011 Cumartesi,

2 Nisan 2011 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2011 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 2 Nisan 2011 Cumartesi,

Detaylı

ONLiNE OLiMPiYAT

ONLiNE OLiMPiYAT ONLiNE OLiMPiYAT 010-011 4.DENEME SINAVI 16. ULUSAL ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TÜRKĐYE GENELĐ ONLĐNE DENEME SINAVI - 4 1. Aşama Soru Kitapçığı SINAV TARĐHĐ : 4-7 Mart 011 ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI : OKULU/SINIFI

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. Birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran 999 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0, 0, + 0, 0,4 0,44 işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) D) E) Çözüm 0, 0, 0, + 0, 0,4 0,44 0 0 + 40 44 0 0 0 +, 0 0. a, b,

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI ÖGRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İLÇE: SINAVLAİLGİLİUYARILAR: İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 018 SINAVI Kategori: Matematik 7-8 Soru Kitapçık

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI DİK ÜÇGEN Bir açısının ölçüsü 90 olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90 nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde,

Detaylı