İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)"

Transkript

1 İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Ekolojik Yapı Malzemeleri Course Name Ecological Building Materials Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Türü (Course Type) CKY 536E Bahar/Spring Yüksek Lisans M.Sc Bölüm / Program (Department/Program) Dersin Türü (Course Type) Mimarlık ABD_Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Department of Architecture_ Environmental Control & Building Technology M.Sc. Program Seçmeli (Elective) Dersin Dili (Course Language) İngilizce/English Dersin İçeriği (Course Description) kelime arası Dersin Amacı (Course Objectives) Maddeler halinde 2-5 adet Mimarlıkta sürdürülebilirlik; Yapı çevre ilişkisi; Çevre etki parametreleri; Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi; Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri ve önemi; Yapı malzemesinin ekolojik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve ilkeler; Ekolojik Yapı Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar; Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi. Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi. Sustainability in Architecture; Building-environment relationship; Environmental impact parameters; Evaluation of the subject on case studies representing best practices in sustainable design; Importance of building materials in a sustainable design; Principles and methods for evaluating ecological performance of a building material; Standards and tools developed to identify an ecological building material; Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle analysis (LCA) method; Analysis of the materials of an eistent building with respect to their ecological properties and development of new proposals. 1. Ekolojik bina tasarımı ilkelerini tanıtmak, 2. Bina ve malzemelerin çevre etki parametrelerini tanıtmak, 3. Ekolojik bir binanın tasarlanması sırasında yapı malzemesinin katkısını tanıtmak, 4. Alternatif yapı malzemesinin ekolojik yaşam döngüsü analizini yenilenemeyen kaynak kullanımı ve çevre/canlı sağlığına etkileri bağlamında öğretmek. 1. To introduce the ecological building design principles. 2. To introduce environmental impact parameters of materials and buildings. 3. To introduce the effect of a material in an ecological building design. 4. To teach the LCA of alternative building materials in terms of non-renewable resource use and environmental/human impact. Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) Maddeler halinde 4-9 adet Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar; 1. Ekolojik bina tasarım ilkeleri konusunda bilince sahip olmak, 2. Bina ve yapı malzemelerinin çevreye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Yapı malzemelerinin çevre etkilerinin analizinde kullanılan mevcut yöntemleri bilmek, 4. LCA yöntemi çerçevesinde alternatif malzemeler arasından ekolojik malzemeleri seçebilme becerisi kazanmak. M.Sc. students who successfully pass this course gain knowledge, skills and proficiency in the following; 1. To gain consciousness in the principles of an ecological building design, 2. To have knowledge on environmental impact of materials and buildings, 3. To have knowledge on standards and tools developed to analyze an ecological building material, 4. To be able to select ecological building materials from its alternatives with respect to life cycle analysis method.

2 Ders Kitabı (Tetbook) Diğer Kaynaklar (Other References) Maddeler halinde en çok 5 adet Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) Laboratuar Uygulamaları Wooley, T, Kimmins, S., Harrison, P., Harrison, R., Green Building Handbook, E&FN Spon, 1998, NY. Ale Wilson, Mark Piepkorn, Green Building Products, The GreenSpec Guide to Residential Building Materials, (TH 455 G ), New Society Publishers, Canada, Demkin, J. A., Environmental Resource Guide:Includes 1998 Supplement, The American Institute of Architects, 1996, John Wiley and Sons., Inc., Washington. Kibert, C.J., Sustainable Construction-Green Building Design and Delivery, John Wiley and Sons, Canada, Spiegel, R, Dru Meadows, D., Green building materials : a guide to product selection and specification, John Wiley & Sons, New York, Wooley, T., Kimmins, S., Green Building Handbook (Volume 2), F&Fn SPON, USA, Öğrencilerin derse katılımları dersin kapsamında verilen konularda yapacakları bireysel, ya da grup olarak özgün kısa araştırmalarla sağlanacak ve bu araştırmalar derslerde seminerler şeklinde sunulacak ve yazılı raporları yarıyıl sonunda toplanacaktır. The students will work individually or with a small group on a research subject within the scope of the course in order to ensure their participation to the course. The results of the researches will be presented during the course seminars by students and research reports will be submitted at the end of semester. (Laboratory Work) Bilgisayar Kullanımı (Computer Use) Diğer Uygulamalar (Other Activities) Başarı Değerlendirme Sistemi Faaliyetler (Activities) Adedi* (Quantity) Değerlendirmedeki Katkısı, % (Effects on Grading, %) Yıl İçi Sınavları 1 - (Assessment Criteria) (Midterm Eams) Kısa Sınavlar (Quizzes) Ödevler 5 50 (Homework) Projeler (Projects) Dönem Ödevi/Projesi 2 50 (Term Paper/Project) Laboratuar Uygulaması (Laboratory Work) Diğer Uygulamalar (Other Activities) Final Sınavı (Final Eam) *Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.

3 DERS PLANI Hafta Konular Dersin Çıktıları 1 Mimarlıkta sürdürülebilirlik 1 2 Yapı çevre ilişkisi; 1 3 Çevre etki parametreleri; Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi Yapı malzemesinin sürdürülebilir tasarım içindeki yeri ve önemi Yapı malzemesinin ekolojik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve ilkeler; Ekolojik Yapı Malzemesi seçimi için geçerli standart ve araçlar Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi 1 9 Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi 2 10 Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi 3 11 Alternatif yapı malzemelerinin yaşam döngüsü analizi (YDA) yöntemi açısından değerlendirilmesi 4 12 Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi 1 13 Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi 2 14 Bir binada kullanılan malzemelerin ekolojik özelikleri açıdan değerlendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi 3 COURSE PLAN Weeks Topics Course Outcomes 1 Sustainability in Architecture; 1 2 Building-environment relationship 1 3 Environmental impact parameters; Evaluation of the subject on case studies representing best practices in sustainable design Importance of building materials in a sustainable design; Principles and methods for evaluating ecological performance of a building material; Standards and tools developed to identify an ecological building material; Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle analysis method 1 9 Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle analysis method 2 10 Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle analysis method 3 11 Ecological evaluation of the alternative building materials with respect to life cycle analysis method 4 12 Analysis of the materials of an eistent building with respect to their ecological properties and development of new proposals 1 13 Analysis of the materials of an eistent building with respect to their ecological properties and development of new proposals 2 14 Analysis of the materials of an eistent building with respect to their ecological properties and development of new proposals 3

4 Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı yla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar) i. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri). iii. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenmesini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütüp, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Öğrenme Yetkinliği). iv. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile de inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). v. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). vi. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik). Katkı Seviyesi : Az, 2. Kısmi, 3. Tam

5 Relationship between the Course and Environmental Control & Building Technology M.Sc. Program Program Outcomes i. Grasping interdisciplinary interaction related to one s area and developing and intensifying the current and high knowledge in that area based upon the competency in graduate level (knowledge). ii. By means of ability to use theoretical and practical information related to one s area, to combine and interpret them with information from different disciplines producing new information and solving the faced problems by related searching methods (skill). iii. By means of the ability to critically analyze knowledge, skills and also a study related to one s area that requires epertise on that area, directing and continuing independently, developing new strategies for the problems that are not foreseen and taking the responsibilities together with fulfilling the leader role, the ability to produce solutions for that problems (competence to work independently, competence to take responsibility, competence to learning). iv. By means of the ability to promote current development and studies by supporting with qualitative and quantitative data and to use computer software together with information and communication technologies with a required level, critical analyzing, developing and altering, if required, social relationships and the norms directing these relationships, establishing written oral and visual communication with groups within one s or different fields (communication and social competency). v. Proficiency in a foreign language at least European Language Portfolio B2 Level- and establishing written, oral and visual communication with that language for presenting one s studies in the international environment (communication and social competency). vi. By means of the ability to inspect the steps like gathering, interpreting, implementing and announcing related data with the one s area by overseeing scientific, cultural and ethical norms, teaching these norms, developing strategy, policy and action plans in related subjects and evaluating the obtained results by making the use of quality processes, using the gathered information and solving problems and/or implementation skills in the interdisciplinary strategies (area specific competency). Level of Contribution : Little, 2. Partial, 3. Full Düzenleyen (Prepared by) Prof. Dr. A. Leyla TANAÇAN Tarih (Date) İmza (Signature)