SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2018/113 Ref: 4/113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2018/113 Ref: 4/113"

Transkript

1 SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2018/113 Ref: 4/113 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) yayınlanmıştır /1 sayılı tebliğde geçen 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu na atıf yapan ifadeler 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 2. Tebliğin Devir, satış, ihraç ve kiralama başlıklı 21. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi madde metni: (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir. Değişiklik sonrası madde metni: (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür. 3. Tebliğin İstenecek Belgeler başlıklı EK-5 ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir. 15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz. YMM raporu ibrazında aranılmayacağı belirtilen belgeler aşağıdaki gibidir: (4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6 daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu, (5) Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri, (10) Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler, (11) Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili, varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor, (12) Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (Ek:5 belirtilen formatta, kaşeli ve yetkililerce imzalı),

2 (14) Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname (Ek:5 te belirtilen örnek taahhütnamelere uygun). Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak rapor örneği aşağıdaki gibidir: Saygılarımızla, DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

3 EK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKİNER YMM Mazars/Denge, Ortak Güray ÖĞREDİK SMMM Mazars/Denge, Direktör

4 1 Haziran 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) MADDE 1 20/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun ibaresi 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan 3226 sayılı Kanunun 23 üncü ibaresi 6361 sayılı Kanunun 31 inci şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan 3226 ibaresi 6361 olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür. MADDE 3 Aynı Tebliğin EK-1 inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-5 ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir. 15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

5 MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 20/6/ Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-10/4/ /5/ /9/ /4/ /6/ /8/ /7/

6