BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı"

Transkript

1 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu vb.) ile birlikte anlaşmalı bankadan açtırılacak hesabın IBAN numarasının istenmesi. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. 4 İşe başlama ay başında mı yapıldı Manuel olarak maaşının yapılması. İşe başlama maaş bordrosu basılmasından önce mi yapıldı? İşe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14'ü arasındaki günler için kısıtlı maaş ve takip eden ayın'i ile diğer ayın 14'ü arasındaki günler içinde tam maaşın yapılması. Takip eden ay maaşı için personel bilgisine ilişkin belgenin hazırlanarak maaş yapılmasının sağlanması. Ayrıca işe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14'ü arasındaki günler içinde kısıtlı maaş yapılması. Hazırlanan belgelerin bir suretinin dosyalanması.

2 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Avans / Kredi İşlemi TOPLAM SÜR 5 gün dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin incelenmesi ve bütçe kontrolünün yapılması. Talepler içerisinde acil ve zorunlu olan var mı? Acil olmayan alımların doğrudan temin yolu ile yapılması. Birimlerin ve proje yürütücülerinin acil alımları için çekilecek avans miktarı ile ilgili onay belgesinin hazırlanması. Avans / kredi onaylandı mı? İlgili birime kabul edilmediğine ilişkin bilgi verilmesi. Tahakkuk işleri birimi tarafından avans / kredi çekilerek ihtiyacın sağlanması. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Avans / kredi ile alınan malzemelerin kayıt altına alınması ve zimmetle teslim edilmesi. Muhasebe işlem fişinin düzenlenerek, belgelerle birlikte avans / kredinin kapatılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilmesi. Hazırlanan evrakın bir suretinin dosyalanması.

3 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Bütçe Planlama İşlemi TOPLAM SÜR 7 gün 1 SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerden ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin alınması. 3 gün Mevcut yılda her bir birime harcanan giderlerin tespit edilmesi. Birimlerden gelen taleplerin önem sırasına göre değerlendirilmesi ve tahmini maliyetlerinin belirlenerek dekana sunulması. Dekan Bütçe planının son halinin belirlenmesi. 2 gün Belirlenen bütçe planının rektörlük makamına sunulması. 1

4 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk k Ders Ödeme İşlemi TOPLAM SÜR 2 gün 2 SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ İlgili yarıyıla ait okutulacak derslere ve öğretim elemanlarına ilişkin kurul kararının, ders programının ve ders çizelgesinin istenmesi. 1 Bölüm başkanlıklarından gelen ders programının ve ders çizelgesinin kurul kararına göre kontrol edilmesi. Ders çizelgesi ve ders programı birbiri ile uyumlu mu? KBS üzerinden ödeme emrinin kesilmesi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin onayına sunulması. Anlaşmalı bankaya maaş bilgilerinin, elektronik posta yoluyla teslim edilmesi.

5 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk meklilik İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 1 SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ mekli olacak personelin başvuru belgelerinin ilgili birimlerden gelmesinden sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılması. Yolluk bildiriminin hazırlanması. Harcama Yönetim Sistemi üzerinden ödeme emrinin kesilmesi, yolluk bildirimi ile gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescilinin yapılması.

6 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemi TOPLAM SÜR 2 gün 45 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ İstifa, askerlik ve ücretsiz izin talebine ilişkin personelin ayrılış yazının personel işleri biriminden istenmesi ve yazıya istinaden maaş için borçlandırma belgesinin hazırlanması. Borçlandırma belgesinin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması.

7 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Kısıtlı Maaş İşlemi TOPLAM SÜR 17 gün 4 45 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Açıktan atama, ücretsiz izin dönüşü, askerlik dönüşü, ay başına denk gelmeyen durumlarda işe başlayan kişinin işe başlamasına ilişkin belgelerin istenmesi. SGK üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanması ve işyeri tescil işleminin yapılması. gün Kısıtlı maaş bordrosunun ve banka listesinin hazırlanması. Say2000i sistemi üzerinden veya manuel oluşturulan bordro ile Harcama Yönetim Sistemi üzerinden ödeme emrinin kesilmesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması. 4

8 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Maaş İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 35 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Maaş yapılacak kişinin ilgili aya ait bilgilerinin (derece, kademe, kıdem vb. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, eş çalışma durumu, çocuk yaş durumu, kesintiler vb.) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden güncellenmesi. Aryca nakil giden ve ücretsiz ayrılanların da Say2000i sistemi üzerinden çıkarılması. 3 gün Say2000i üzerinden maaş hesaplamasının yapılması. KBS den bordro dökümünün alınması. 5 KBS den alınan bordro ve diğer maaş belgeleri birbirine uygun mu? Say2000İ sistemi üzerinden ödeme emrinin kesilmesi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin onayına sunulması. 3 Anlaşmalı bankaya maaş bilgilerinin, elektronik posta yoluyla teslim edilmesi.

9 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Doğrudan Temin İşlemi TOPLAM SÜR 18 gün 25 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satın alma taleplerinin incelenmesi. 4 İstekler ve ödenek uygun mu? Talebin ilgili birime iade edilmesi. 2 Onay belgesinin düzenlenmesi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması. 4 Harcama yetkilisi Konu ile ilgili firmaların belirlenmesi ve teknik şartname ile birlikte teklif mektubunun gönderilmesi. 4 Talebin ilgili birime iade edilmesi. 2 Firmaların teklif mektubunu doldurarak teslim etmesi. 10 gün Teklif mektupları süresi içinde geri teslim edildi mi? Gelen tekliflerin idari ve teknik açıdan değerlendirilerek piyasa araştırma tutanağının düzenlenmesi. 4 Teklif mektubunun değerlendirmeden çıkarılması. 2 İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı? Firma ile sözleşmesinin yapılması ve malzeme teminin sağlanması. İlgili firmaya sipariş mektubunun gönderilmesi. Sipariş teslim edildi mi? Malzeme ile ilgili muayene kabul komisyonun rapor hazırlaması. Siparişin iptal edilmesi. 2 Muayene kabul komisyonunun kararı olumlu mu? Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Taşınır işlem fişinin hazırlanması. 70 Geçici kabulü yapılan malzemenin ilgili firmaya iade edilmesi. Ödeme emri belgesinin kesilerek harcama belgeleri ile ödemesi yapılacak birimlere gönderilmesi. Hazırlanan belgelerin birer suretinin dosyalanması.

10 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Naklen Giden Personel İşlemi TOPLAM SÜR 2 gün 1 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Kurumdan ayrılacak personelin, personel işleri biriminden ayrılış yazının gelmesi ve maaş nakil ilmuhaberesinin hazırlanarak onaya sunulması. Maaş nakil ilmuhaberesi onaylandı mı? Maaş nakil ilmuhaberesinin imza karşılığı ilgiliye tebliğ edilmesi. İlgilinin takip eden ay başı itibariyle maaş bordrosundan çıkartılması. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescilinin yapılması. Hazırlanan belgelerin dosyalanması.

11 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Ölüm Yardımı İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 5 45 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ İlgili Kişi Ölüm yardımı alacak personel veya yakının dekanlık makamına başvuru yapması. 2 gün Vefat eden personel ise takip eden ay başı maaş bordrosundan, bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuk ise takip eden ay başından itibaren maaştan çıkarılması. Çeşitli ödemeler bordrosundan ölüm yardımı bordrosunun hazırlanması. Harcama Yetkilisi Sistemi (HYS) üzerinden ödeme emrinin kesilmesi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine imzaya sunulması. 4

12 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Sınav Ücreti İşlemi TOPLAM SÜR gün 4 35 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Bölüm Sekreterlikleri Yarıyılda yapılan sınavlar (ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınavı) için öğretim elemanlarından sınavlara giren öğrenci sayılarının tahakkuk birimine teslim edilmesi. gün Sınav ücreti puantaj giriş çizelgesinin hazırlanması. KBS den bordro dökümünün alınması. 5 KBS den alınan bordro doğru mu? HYS üzerinden ödeme emrinin kesilmesi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin onayına sunulması. 3 Anlaşmalı bankaya tutar bilgilerinin, elektronik posta yoluyla teslim edilmesi.

13 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Sürekli Görev Yolluğu İşlemi TOPLAM SÜR 1 50 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Başvuru yapan kişinin gelen mi yoksa emekli personel mi olup olmadığının tespit edilmesi. 5 Sürekli görev yolluğu talep eden emekli personel mi? Açıktan atama ile gelmiş ise atama onayı, işe başlama yazısı, naklen gelmiş ise maaş nakil ilmuhabiri, aile durum beyannamesi ile birlikte yolluk bildiriminin ilgili personele imzalattırılması. meklilik belgesi ve kadro boşaltma onayının kontrol edilmesi. HYS üzerinden ödeme emrinin kesilmesi ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin onayına sunulması.

14 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Geçici görev yolluğunun hazırlanması. 3 gün Geçici görev yolluk bildiriminin ve harcama belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilmesi. Yürürlükteki mevzuata uygun mu? Harcama Yetkilisi Sistemi üzerinden ödeme emrinin verilmesi ve yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onaya sunulması. 3 Anlaşmalı bankaya maaş bilgilerinin, elektronik posta yoluyla teslim edilmesi.

15 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Geçici görev yolluğunun hazırlanması. 3 gün Geçici görev yolluk bildiriminin ve harcama belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilmesi. Yürürlükteki mevzuata uygun mu? Harcama Yetkilisi Sistemi üzerinden ödeme emrinin verilmesi ve yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onaya sunulması. 3 Anlaşmalı bankaya maaş bilgilerinin, elektronik posta yoluyla teslim edilmesi.

16 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Giyim Yardımı Ödeme İşlemi TOPLAM SÜR 6 gün 1 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Giyim yardımı alacak personelin belirlenmesi ve Maliye Bakanlığı fiyat listesine göre ücretlendirmenin yapılması. Onay belgesi, banka listesi, harcama talimatı ve ödeme emri belgesinin hazırlanması. 5 gün 1

17 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk İletişim Hizmetleri Ödemeleri İşlemi TOPLAM SÜR 6 gün 1 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ İletişim hizmetlerine ait faturaların kontrol edilmesi ve evrakın (onay belgesi, iletişim hizmet numara listesi vb.) hazırlanması. Ödeme emri belgesinin hazırlanması. 5 gün 1

18 OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Sınav Ücreti Ödemeleri İşlemi TOPLAM SÜR 6 gün 1 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Jüri Jüri tarafından sınavda görevli olduğuna dair belgelerin dilekçe ile teslim edilmesi Bordrosunun ve ödeme emri belgesinin hazırlanması. 5 gün 1