Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi"

Transkript

1 Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 1 Ağustos 2018 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 107 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2

3

4 NİN 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Yönetim Merkezinin Adresi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: Fatih / İSTANBUL Telefon: (212) Faks: (212) Elektronik Site Adresi: Elektronik Posta Adresi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan altı aylık konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır. Bağlı Ortaklıklar İştirakler Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 1 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş ZKB Varlık Kiralama A.Ş. - - Bu raporda yer alan konsolide altı aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Hüseyin AYDIN Metin ÖZDEMİR Cemalettin BAŞLI Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Feyzi ÇUTUR Osman KARAKÜTÜK Gürkan ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan : Tuncay KAMIŞ / Finansal Raporlama Yöneticisi Tel No : Faks No :

5 BİRİNCİ BÖLÜM Grup Hakkında Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetim Komitesi üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklama 2 IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi 3 VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tabloları ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama 3 VII. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 3 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide Bilanço 5-8 II. Konsolide Nazım hesaplar tablosu 9-10 III. Konsolide Kar veya zarar tablosu IV. Konsolide Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu V. Konsolide Özkaynaklar değişim tablosu VI. Konsolide Nakit akış tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 19 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar V. Kâr payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 22 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 22 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 25 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 25 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 27 XV. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 28 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 32 XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 32 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 32 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 32 XXII. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 33 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 33 XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar (önceki dönem muhasebe politikaları) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler I. Özkaynaklara ilişkin açıklamalar II. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar III. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski 45 IV. Konsolide likidite riski yönetimi ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar V. Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar 51 VI. Menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar 51 VII. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar VIII. Riskten korunma işlemlerine ilişkin açıklamalar 61 IX. Konsolide faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 86 IV. Konsolide kar veya zarar tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Ana Ortaklık Banka nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 93 VI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 94 VII. Ana Ortaklık Banka nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 94 ALTINCI BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklamalar 95 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 95 YEDİNCİ BÖLÜM Ara Dönem Faaliyet Raporuna İlişkin Açıklamalar I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu

6 BİRİNCİ BÖLÜM GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. ANA ORTAKLIK BANKA NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ Ziraat Katılım ( Banka ), tamamı T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş TL sermayesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Ekim 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 10 Ekim 2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle kurulmuş olup, 16 Şubat 2015 tarihinde ticaret sicilde tescil işlemi gerçekleştirilerek tüzel kişilik oluşmuştur. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 14 Mayıs 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Mayıs 2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile faaliyet izni almış olup, 29 Mayıs 2015 tarihinde ilk şubesinin açılışı yapılarak faaliyete başlamıştır. Banka nın 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunda ödenmiş sermayesi TL nakden, TL içsel kaynaklardan artırılarak TL ye yükseltilmiştir. Ana faaliyet alanı, Ana Ortaklık Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından Özel Cari Hesaplar ve Kar ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sinai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak yapmaktır. Ana Ortaklık Banka, Katılım Bankacılığı esasları çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BBDK ) verdiği izinler doğrultusunda her türlü bankacılık işlemleri, iktisadi, ticari ve finansal işlemleri gerçekleştirebilir. Ana Ortaklık Banka nın ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisselerinin tamamı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) na ait iken, Bakanlar Kurulu nun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki kararı ile Türkiye Varlık Fonu na devredilmiştir. II. ANA ORTAKLIK BANKA NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA 30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir: 30 Haziran Aralık 2017 Hissedarların Adı Ödenmiş Sermaye % Ödenmiş Sermaye % T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (*) , , Ziraat Sigorta A.Ş. - 0, , Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. - 0, , Ziraat Teknoloji A.Ş. - 0, , Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - 0, , Toplam , ,00 (*) Ana Ortaklık Banka nın ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisselerinin tamamı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) na ait iken Bakanlar Kurulu nun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki kararı ile Türkiye Varlık Fonu na devredilmiştir. 1

7 GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) III. ANA ORTAKLIK BANKA NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA BANKA DA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA VE SORUMLULUK ALANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA İsmi Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin AYDIN Metin ÖZDEMİR Yusuf DAĞCAN Cemalettin BAŞLI Feyzi ÇUTUR Salim ALKAN Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Said GÜL Osman KARAKÜTÜK Tahir DEMİRKIRAN Temel Tayyar YEŞİL Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Hazine ve İç Operasyonlar Kredi Tahsis ve Yönetimi Pazarlama Ana Ortaklık Banka yöneticilerinin Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. IV. ANA ORTAKLIK BANKA DA NİTELİKLİ PAY SAHİBİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş Ad Soyad / Ticari Unvanı Tutarları Oranları Paylar Paylar T.C. Ziraat Bankası A.Ş , Ziraat Sigorta A.Ş. - 0, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. - 0, Ziraat Teknoloji A.Ş. - 0, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - 0, Toplam , (*) Ana Ortaklık Banka nın ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisselerinin tamamı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) na ait iken Bakanlar Kurulu nun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki kararı ile Türkiye Varlık Fonu na devredilmiştir. 2

8 GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla esas sözleşmesinde belirtilmiştir. Banka, faizsiz bankacılık kuralları çerçevesinde fon toplayıp, yine faizsiz bankacılık kuralları çerçevesinde nakdi, gayrinakdi her cins ve surette fon kullandırmaktır. Ayrıca mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplum yararına katılım bankacılığı prensipleri dahilinde sosyal gayeli faaliyetler gibi her türlü katılım bankacılığı faaliyetinde bulunur. Ana Ortaklık Banka hesap kayıtlarında katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir ay vadeli, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil), altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli (bir yıl dahil) ve bir yıl ve daha uzun vadeli (bir aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kar payı ödemeli) olmak üzere beş vade grubu altında açılmaktadır. Ana Ortaklık Banka, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kar ve zarara katılma oranlarını; zarara katılma oranı, kara katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, para cinsi, tutar ve vade grupları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilmektedir. Ana Ortaklık Banka Şubeleri, katılım bankacılığı prensiplerine uygun katılım sigortacılığı (Tekafül Sigortacılığı) ürünlerini, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. acentesi olarak müşterilerine sunmaktadır. Ana Ortaklık Banka nın, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yurt içinde 72 şubesi (31 Aralık 2017: 63 yurt içi), 937 (31 Aralık 2017: 890) personeli ile faaliyet göstermektedir. Ana Ortaklık Banka nın yurtdışında şubesi bulunmamaktadır. VI. BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI GEREĞİ YAPILAN KONSOLİDASYON İŞLEMLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR İLE TAM KONSOLİDASYONA VEYA ORANSAL KONSOLİDASYONA TABİ TUTULAN, ÖZKAYNAKLARDAN İNDİRİLEN YA DA BU ÜÇ YÖNTEME DAHİL OLMAYAN KURULUŞLAR HAKKINDA KISA AÇIKLAMA Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak yapılan konsolidasyon işlemleri arasında Ana Ortaklık Banka nın Bağlı ortaklıkları 22 Ocak 2016 tarihinde kurulan Ziraat Katılım Varlık Kiralama Şirketi A.Ş ile 8 Eylül 2017 tarihinde kurulan ZKB Varlık Kiralama Şirketi A.Ş tam konsolidasyon kapsamına alınmaları nedeniyle bir fark bulunmamaktadır. VII. ANA ORTAKLIK BANKA İLE BAĞLI ORTAKLIKLARI ARASINDA ÖZKAYNAKLARIN DERHAL TRANSFER EDİLMESİNİN VEYA BORÇLARIN GERİ ÖDENMESİNİN ÖNÜNDE MEVCUT VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKİ ENGELLER Bulunmamaktadır. 3

9 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR I. Konsolide bilanço (finansal durum tablosu) II. III. IV. Konsolide nazım hesaplar tablosu Konsolide kar veya zarar tablosu Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu V. Konsolide özkaynaklar değişim tablosu VI. Konsolide nakit akış tablosu

10 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI Dipnot Cari Dönem (30/06/2018) (V) KVARLIKLAR TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Nakit Değerler ve Nakit Benzerleri Nakit Değerler ve Merkez Bankası (1) Bankalar (2) Para Piyasalarından Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (3) Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (4) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Finansal Varlıklar Türev Finansal Varlıklar (5) Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı Donuk Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (6) II. KREDİLER (Net) (7) Krediler İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Kazanılmamış Gelirler (-) Faktoring Alacakları İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Donuk Alacaklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (NET) (8) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI (9) İştirakler (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Bağlı Ortaklıklar (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET) (10) VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (11) Şerefiye Diğer VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (12) VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI (13) IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (14) X. DİĞER AKTİFLER (15) VARLIKLAR TOPLAMI Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

11 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Önceki Dönem (31/12/2017) (V) KAKTİF KALEMLER TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) (5) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (2) IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (3) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (7) Krediler ve Alacaklar Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (4) VIII. İŞTİRAKLER (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler IX. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (9) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar X. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (10) XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (11) Şerefiye Diğer XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (12) XVI. VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı (13) Ertelenmiş Vergi Varlığı (14) XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (8) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XVIII. DİĞER AKTİFLER (15) AKTİF TOPLAMI Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

12 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Dipnot (V) BİN TÜRK LİRASI Cari Dönem (30/06/2018) YÜKÜMLÜLÜKLER TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (1) II. ALINAN KREDİLER (2) III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (3) IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL (5) YÜKÜMLÜLÜKLER VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (6) Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı VII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (7) Finansal Kiralama Faaliyet Kiralaması Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) VIII. KARŞILIKLAR (8) Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (net) Diğer Karşılıklar IX. CARİ VERGİ BORCU (9) X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (10) XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 11.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XII. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI (12) Krediler Diğer Borçlanma Araçları XIII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (13) XIV. ÖZKAYNAKLAR (14) (36) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (31.564) (36) (31.600) 14.5 Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Dönem Net Kar/Zararı Azınlık Payları YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

13 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot (V) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2017) PASİF KALEMLER TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (1) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) III. ALINAN KREDİLER (2) IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (3) V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) VI. MUHTELİF BORÇLAR VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (13) VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) IX. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar X. KARŞILIKLAR (8) Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XI. VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu (9) Ertelenmiş Vergi Borcu (10) XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 12.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) XIV. ÖZKAYNAKLAR (14) (11) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri (14.901) (11) (14.912) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları (14.901) (11) (14.912) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Dönem Net Kar/Zararı Azınlık Payları PASİF TOPLAMI Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

14 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Cari Dönem Dipnot (V) (30/06/2018) TP YP Toplam A BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) (1) I. GARANTİ VE KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar Vadeli Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

15 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot (V) (31/12/2017) TP YP Toplam A BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) (1) I. GARANTİ VE KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar Vadeli Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

16 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot (V) Cari Dönem Cari Dönem 01/01/ /06/ /04/ /06/2018 I. KAR PAYI GELİRLERİ (1) Kredilerden Alınan Kar Payları Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kar Payı Gelirleri II. KAR PAYI GİDERLERİ (2) Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri 2 2 III. NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) Gayri Nakdi Kredilere Diğer V. PERSONEL GİDERLERİ (-) VI. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) (4) Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı (874) (4) 7.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (10.340) (30.615) VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) IX. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII) X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) (6) XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI) XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - - XV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - - XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV) (8) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (37.193) (19.302) 17.1 Cari Vergi Karşılığı (45.326) (24.340) 17.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (1.773) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) (10) XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX) - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII) - - XXIV. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVIII+XXIII) (11) Grubun Karı Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 0, ,06605 Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

17 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. Dipnot (V) BİN TÜRK LİRASI Önceki Dönem 01/01/ /06/2017 Önceki Dönem 01/04/ /06/2017 I. KAR PAYI GELİRLERİ (1) Kredilerden Alınan Kar Payları Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kar Payı Gelirleri II. KAR PAYI GİDERLERİ (2) Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri - - III. NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - - VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) (4) Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı (8) (8) 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar (8.849) (8.061) 6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (15.953) (8.636) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (18.546) (8.938) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) Grubun Karı Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kar/Zarar ( Tam TL ) 0, ,03825 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 12

18 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Cari Dönem 01/01-30/06/2018 I. DÖNEM KARI/ZARARI II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (16.688) 2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınırlandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (16.688) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma (21.412) Gelirleri/Giderleri Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 13

19 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO BİN TÜRK LİRASI Önceki Dönem ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 01/01-30/06/2017 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (3.262) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA VII. İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 244 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) (3.018) XI. DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 14

20 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme Ve/Veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı CARİ DÖNEM 1 Ocak I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (14.912) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (14.912) IV. Toplam Kapsamlı Gelir (16.688) V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış XI. Kar Dağıtımı ( ) - - (10.000) 11.1 Dağıtılan Temettü (10.000) - - (10.000) 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer ( ) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV +X+XI) (31.600) Azınlık Payları Toplam Özkaynak Üçüncü Bölüm I numaralı dipnotta belirtildiği üzere cari dönem finansal tabloları, önceki dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olup önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. Önceki dönem finansal tabloları bu raporda ayrı olarak sunulmuştur. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 15