NÜKLEER SİLAHSIZLANMA YOLUNDA START SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜKLEER SİLAHSIZLANMA YOLUNDA START SÜRECİ"

Transkript

1 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013, ss NÜKLEER SİLAHSIZLANMA YOLUNDA START SÜRECİ The START Process in the Way of Nuclear Disarmament Sibel KAVUNCU * Öz: Uluslararası alandaki tartışmasız en önemli sorunlardan birini oluşturan nükleer silahlanmaya karşı, uluslararası düzeyde nükleer silahlanmanın önlenmesi, soruna ilişkin kapsamlı çözüm bulunabilmesi amaçlı pek çok girişim bulunmaktadır. Nükleer silahsızlanma yolunda harcanan her çaba, bir sonraki için ön adım olmuştur. Nükleer silahsızlanmaya ilişkin ümitleri artıran, yarınlara dair beklentileri canlı tutan önemli adımlardan bir tanesi de Yeni START Anlaşmasıdır. ABD ve Rusya arasında 8 Nisan 2010 da imzalanan ve 5 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma oldukça uzun ve meşakkatli bir sürecin ürünüdür. Çalışmada Yeni START Anlaşması tarihsel kronolojik bir perspektifte ele alınarak incelenecektir. Soğuk Savaş yıllarından günümüze uzanan, süreç içinde uluslararası yapıdaki değişimlerin de etkisiyle biçimlenen bu anlaşmanın geçmişteki ve bugün gelinen noktadaki kapsamı, amacı ve geleceğe yönelik öngörüleri çalışma çerçevesinde irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Yeni START Anlaşması, Nükleer Silahsızlanma, ABD, Rusya Abstract: Nuclear armament has been one of the important issues in the international political arena. There have been many attempts aimed at finding a comprehensive solution to the problem and the prevention of nuclear armament at the international level. Exerted efforts, so far, have laid the foundation of the next step on the way of nuclear disarmament. One of the most important steps that has increased hopes and expectations about nuclear disarmament is the New START treaty. The treaty, signed on 8 April 2010 between the USA and Russia and entered into force on 5 February 2011, is a product of long and arduous process. In this article, the New START treaty will be reviewed on the basis of a historical choronological perspective. The article examines the scope, purpose and prospect of the treaty that has been shaped by the changes in the international structure. Keywords: New START Treaty, Nuclear Disarmament, United States, Russia * Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. e-posta: 119

2 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci GİRİŞ Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) yerine 29 Haziran 1982 tarihinde ABD ile Sovyetler Birliği arasında Cenevre de başlatılan Stratejik Silahların Azaltılması Görüşmeleri (START), yılında ABD nin Hiroşima ve Nagazaki ye atom bombası atmasının ardından geçen yaklaşık 37 yıllık süreçte silahların kontrolü yönündeki çabaların sonunda gelinen aşamada nükleer silahsız bir dünya yolunda önemli bir adım olmuştur yılında imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması nın 2 ardından ABD ve Sovyetler Birliği, atom silahlarını taşıyan her türlü savunma ve taarruz füzelerinin sınırlandırılması ve daha sonra azaltılması için görüşmelere başlayacaklarını bildirmişlerdir. 3 Böylece, ABD ve Sovyetler Birliği yetkilileri bu silahların yalnızca yayılmasını önlemenin yeterli olmadığı düşüncesiyle Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT) görüşmelerini başlatmıştır. Stratejik saldırı ve savunma silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin ilk görüşmeler 1969 yılı sonbaharında Helsinki de başlamıştır. 4 SALT görüşmeleri, Soğuk Savaş döneminde iki blok arasında iyi ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın kurulmasını sağlamak bakımından önemli bir adım olmanın ötesinde hayal etmekte zorlanılan ancak hep ümit edilen bütün nükleer silahların yok edildiği, nükleer silahsız bir dünya için önemli bir başlangıç sayılabilir. Öyle ki SALT la başlayan süreç 2011 de yürürlüğe giren ve nükleer silahsızlanma yolunda bir son değil, bu yoldaki adımlardan sadece biri olan Yeni START la devam etmektedir. Silahların kontrolünün taraflar arasında güven oluşturduğunu, bir anlamda güvenlik arttırıcı bir önlem olduğunu belirten Joseph Nye ın görüşünden ve devletlerin ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesinde karşılıklı güvenin temininin öneminden hareketle, Soğuk Savaş döneminde, özellikle dünyayı nükleer bir savaş riskiyle karşı karşıya bırakan 1962 Küba Füze Krizi sonrası dönemin iki başat gücü ABD-SSCB ilişkilerinde, Soğuk Savaş sonrasında ise ABD-Rusya ilişkilerinde merkezi bir unsur olduğunu söyleyebileceğimiz silahların kontrolü, bu alandaki çabalar, çalışmada kronolojik olarak ele alınırken, 1960 lardan günümüze kadar olan süreç çerçevesinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisinde silahların kontrolü nasıl bir rol oynadığı sorusu ekseninde silahların kontrolü/silahsızlanma süreci ve bu süreci mümkün kılan karşılıklı diyaloğun varlığı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 1 START Görüşmeleri Cenevre de Başladı, Cumhuriyet, 30 Haziran 1982, 3. 2 Nükleer Anlaşma Moskova da İmzalandı, Milliyet, 02 Temmuz 1968, 3; The Pending Nuclear Nonproliferation Treaty Pro&Con., Congressional Digest, Vol.48, Issue 1, (January 1969): Amerika ile Rusya Nükleer Silahları Azaltmayı Görüşecek, Milliyet, 03 Temmuz 1968, 1,7. 4 Helsinki de Silaha Veda Toplantısı, Milliyet, 18 Kasım 1969, 3; World:The Start of SALT, Time Magazine, Nov.21, 1969, (Erişim tarihi ), article/0,9171,841628,00.html. 120

3 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar SALT SÜRECİ ABD ile SSCB arasında 1950 lerin sonlarında başlayan stratejik nükleer silah yarışının 1960 lı yılların sonuna doğru iki ülke halkını birden fazla kez yok edebilecek bir hale gelmesi karşısında bu yarışta daha ileri gitmenin anlamsızlığı, 5 ayrıca uluslararası ilişkilerdeki yumuşama havasının da nükleer silahların sınırlandırılması için olanak hazırlamasıyla başlatılan, yaklaşık üç yıl süren görüşmeler 26 Mayıs 1972 tarihinde sonuçlanmıştır. Böylece, kıtalararası balistik füzeleri (ICBM), orta menzilli balistik füzeleri (IRBM/MRBM), nükleer bomba taşıyan ağır ve orta bombardıman uçaklarını, nükleer denizaltı gemilerindeki balistik füzeleri ihtiva eden taarruzi ve anti balistik füzeleri(abm), yerden havaya atılan nükleer başlıklı füzeler ile nükleer bomba taşıyan av uçaklarını kapsayan tedafüi olmak üzere iki kategoride ele alınan stratejik nükleer silahlar 6 konusunda 1969 dan beri devam eden görüşmeler 26 Mayıs 1972 de Moskova da ABM (Anti-Balistik Füze) Anlaşması, buna ek geçici bir anlaşma ve protokolün imzalanmasıyla 7 bu alandaki çabalar ilk olumlu sonuçlarını vermiştir. SALT-1 Anlaşması, 8 gerek ABD nin gerekse Sovyetler Birliği nin kıtalararası balistik füzeleri ile denizaltından atılan uzun menzilli füzeleri, 1977 Ekim ine kadar sayıca sınırlıyordu. Anlaşma da stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasında ancak beş yıl için geçici bir uzlaşmaya varılırken, stratejik savunma silahlarının sınırlandırılmasında sürekli bir uzlaşı sağlanabilmiştir. Ayrıca, 1977 de sona erecek olan Anlaşma nın bitiminde yeni bir SALT anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için ikinci tur görüşmelerin 1972 yılı sona ermeden başlaması da yine SALT-1 de yer almıştır. 9 Nükleer silahsızlanma yolunda başka anlaşmalara da yolu açan, nükleer bir çatışmanın tehdit unsuru olan modern stratejik silah yarışına bir son vermek için ilk somut girişim olarak değerlendirilebilecek olan SALT Anlaşması çerçevesinde imzalanan ABM Anlaşması ile taraflar, birbirlerine yöneltilecek stratejik nükleer silahların daha hedeflerine ulaşmadan havada yok edilmesi için kurulabilecek sistemleri nicelik, nitelik ve coğrafya açısından konuşlandırma bakımlarından sınırlandırmayı kabul etmiştir. Karşılıklı olarak ilk darbeye açık olunması tarafları bir saldırıya geçmeden önce iyice düşünmeye sevk edeceğinden bu Anlaşma ile sürpriz bir saldırıda ya da ilk darbe girişiminde bulunulması, iki taraf için de rasyonel bir politika olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır Mehmet Gönlübol, Avrupa da Yeni Nükleer Çekişme, Milliyet, 21 Aralık 1979, 2. 6 Sezai Orkunt, Stratejik Silahlar ve Avrupa Güvenliği, Milliyet, 20 Eylül 1972, 2. 7 Moskova da Nükleer Anlaşma ya Varıldı, Milliyet, 27 Mayıs 1972, 1,9. 8 Strategic Arms Limitation Talks (SALT I), (Erişim tarihi ), www/global/arms/treaties/salt1.html. 9 Meral Tamer, Başlangıçtan bu yana SALT konusundaki Gelişmeler, Cumhuriyet, 06 Aralık 1974, Mehmet Gönlübol, Avrupa da Yeni Nükleer Çekişme, Milliyet, 21 Aralık 1979,

4 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci ABM Anlaşması ile tarafların, karşılıklı olarak biri başkentlerin savunmasında, diğeri de bir taarruzi stratejik silah kompleksinin savunmasında olmak üzere ikişer anti-balistik füze savunma sistemi kurabilecekleri, bundan fazlasını yapmayacakları, her kompleksin 100 füze ve 100 atma aracından fazla olmayacağı, fazla olanların mümkün olan en kısa sürede imha edileceği veya sökülecekleri belirtilmiştir. Kurulabilecek olan anti-balistik füze savunma sistemleri, hizmette olanları, imal edilmekte ve deneme aşamasında bulunanları, tamir, bakım ve tadilata tabi tutulanları ve yedek olarak muhafaza edilenleri ihtiva edeceği, Anlaşma nın deneme poligonlarını da kapsadığı ve buralarda bulunacak atma araçlarının miktarı onbeşi geçmeyeceği, karada, denizde ve havada seyyar olarak ABM sistemleri geliştirilmeyeceği, denemelerinin yapılmayacağı ve kullanılmayacağı ayrıca milli topraklar dışına çıkarılmayacağı veya diğer devletlere verilmeyeceği ifade edilmiştir. Tarafların, taaruzi stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerine devam edecekleri, Anlaşma nın kontrolü için teknik nitelikteki tesbit ve kontrol sistemlerini kullanacakları, bu Anlaşma nın tarafların uluslararası taahhütlerine hiçbir şekilde etki yapmayacağı, süresiz olan Anlaşma nın yürürlüğe girdikten beş yıl sonra ve beşer yıllık aralıklarla taraflarca gözden geçirilebileceği, olağanüstü bir durumda taraflardan birinin peşinen ihbarda bulunarak Anlaşma dan çekilebileceği kararlaştırılmıştır. Anlaşma, her iki tarafın anayasasında kayıtlı hükümlere göre teşrif organların onayına tabidir. 11 Bu Anlaşma ile hem ABD hem de SSCB çok karmaşık ve masraflı olan füzesavar sisteminden vazgeçmekte ve ülkelerini birbirlerinin stratejik nükleer silahlarının taarruzuna açık bırakmakta, bir anlamda ters yönden güvenlik sağlamaktadır. 12 İki süper güç, ilk kez saldırı silahlarını, karşı savunma sistemlerini kısmayı, şehir ve üslerini düşman silahlarına açık tutmayı kabul etmiş olurken, bu sayede son derece masraflı ve sonu gelmeyen bir silah yarışını, aynı zamanda da sürpriz bir saldırı ihtimalini önlemeyi amaçlamıştır Ekim inde ABD ve SSCB, Mayıs ayında Moskova da yapılan zirve toplantısında varılan anlaşma gereğince stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılması konusundaki görüşmelere 21 Kasım 1972 de Cenevre de yeniden başlanacağını bildirmiş, 14 o tarihten SALT-2 Anlaşması nın imzalandığı 18 Haziran 1979 a kadar geçen süreçte taraflar pek çok kez bir araya gelmiştir. Bu görüşmeler sırasında derin fikir ayrılıkları da yaşanmıştır. SALT-1 Anlaşması na göre, ABD ve Sovyet saldırı füzelerinin sayıları 5 yıl için dondurulmuştu. Anlaşma nın imzalandığı tarihte çok başlıklı nükleer füzelere (MIRV) sadece ABD sahipti ve bu üstünlüğüne karşılık Sovyetlerin de kıtalararası balistik füze sayısında üstünlüğü 11 Sezai Orkunt, Stratejik Silahlar ve Avrupa Güvenliği, Milliyet, 20 Eylül 1972, Sezai Orkunt, Çağımızda Silah Kontrolü ve Nötron Bombası, Milliyet, 05 Ağustos 1977, Sami Kohen, Ne Vietnam Savaşı, Ne Sistem Tartışması, Milliyet, 02 Haziran 1972, Amerika ile Sovyetler Arasındaki SALT Görüşmeleri Yeniden Başlıyor, Cumhuriyet, 21 Ekim 1972,

5 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 korumasını kabul etmişti. SALT Anlaşması nın kapsamına sokulmayan MIRV lar konusundaki üstünlüğüne karşılık ABD, Sovyetlerin füze rampası sayısındaki üstünlüğüne de bir anlamda göz yummuştu. 15 Kıtalararası füze sayısında tavan ABD için 1.710, Sovyetler Birliği için de olarak saptanmıştı. 16 ABD nin elinde bulunan MIRV ların görüşülmesi ise SALT-2görüşmelerine bırakılmıştı. Ancak Sovyetlerin 1973 yazında MIRV ı başarı ile denemeleri ile ABD nin bu alandaki üstünlüğü sona ermiştir. 17 Bu ise, ABD tarafından Sovyetlerin elinde daha çok kıtalararası füze bulunduğu ve bu durumun ABD nin güvenliği açısından tehlikeli olduğu, SALT-1 Anlaşması nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yorumlarına neden olmakta idi. Sovyetler ise, ellerindeki kıtalararası balistik füzelerin sayısını SALT-1 Anlaşması nda belirlenen tavanın altına düşürmeyi kabul etmemiş, böylece görüşmeler uzun süre çıkmaza saplanmıştır Kasım ında Ford ve Brejnev in Vladivostok ta yaptıkları toplantıda, nükleer silahların ve onları taşıyan araçların sayısının kısıtlanması konusunda anlaşmaya varılmış, Kasım 1974 tarihlerindeki zirveden sonra yayınlanan ortak bildiride, tarafların stratejik saldırı silahlarının daha çok sınırlandırılması sorununu ayrıntılı biçimde görüştükleri ifade edilerek, gerek ABD nin gerekse Sovyetler Birliği nin, stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılması konusuna verdikleri önem belirtilmiş, bu konudaki uzun süreli bir anlaşmanın ABD ile SSCB arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir katkıda bulunacağı, savaş tehlikesini azaltacağı ve dünya barışına destek olacağı kanısına vardıkları ve iki liderin 26 Mayıs 1972 deki geçici anlaşma da dâhil olmak üzere, bundan önceki anlaşmaların taşıdığı değeri belirttikleri, süresi 1985 e kadar uzanacak yeni bir stratejik silahların sınırlandırılması anlaşması imzalama niyetlerini ifade ettikleri, böyle bir yeni anlaşmanın özü üzerindeki karşılıklı görüş alış verişinin sonucu olarak liderlerin, bu anlaşma üzerindeki çalışmaların tamamlanması için 1975 yılında elverişli ortam bulunduğu görüşüne vardıkları açıklanmıştır. Bundan sonraki görüşmelerin dayanacağı temeller olarak da, yeni anlaşmanın, 1977 Ekim ine kadar yürürlükte kalacak olan 26 Mayıs 1972 tarihli geçici anlaşmanın önemli hükümlerini içine alacağı, yeni anlaşmanın Ekim 1977 den 31 Aralık 1985 e kadar ki süreyi kapsayacağı, eşitlik ve eşit güvenlik ilkesine dayanacak olan anlaşmanın, iki tarafın da önceden varılacak anlaşmayla sayıları önceden kararlaştırılan miktarda stratejik taşıma araçlarına sahip olmalarının kabul edileceği ve iki tarafın da, önceden varılacak anlaşmayla sayıları önceden kararlaştırılacak miktarda kıtalararası güdümlü 15 Çok Başlıklı Rus Füzeleri, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1973, 3; Henry Kissinger, A New Approach to Arms Control, Time, Vol.121, ( ): Bernard Gwetzman, Soviet Missile Test May Chart A New Course For The Arms Talks;Parity In Sight Visits Are Ruled Out An Accepted Disadvantage, The New York Times, August 18, 1973, ABD Savunma Bakanı: Rusya Çok Güçlü Bir Füzeyi Başarı ile Denedi, Cumhuriyet, 18 Ağustos 1973, Ergun Balcı, Çıkmaza Saplanmış İki Görüşme, Cumhuriyet, 20 Mart 1976, Ford ve Brejnev, Nükleer Silahları Azaltmada Anlaştı, Milliyet, 25 Kasım 1974,

6 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci mermilere ve çok başlıklı füzelerle donatılmış füzelere sahip olmalarının kabul edileceğini içine alacağı, yeni anlaşmaya, 1985 ten sonraki dönem için stratejik silahların yeniden sınırlandırılması ve bu silahlarda azaltma yapılması sorununun i geçmeyecek bir tarihte başlamasını sağlayacak bir hüküm konacağı ve belirtilen noktaları içine alacak anlaşmanın hazırlanması için yapılacak görüşmelerin 1975 yılı Ocak ayında Cenevre de başlayacağı belirtilmiştir. 20 Varılan anlaşmaya göre, taraflardan her biri en çok adet stratejik nükleer saldırı aracına sahip olabilecek ve bunların en çok tanesi MIRV ile donatılabilecekti. 21 Ford ve Brejnev in 1975 yılında stratejik silahların sınırlandırılması için on yıl süreli yeni bir SALT anlaşması yapmayı kararlaştırdıkları zirve sonrası ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yaptığı açıklamada, yeni SALT Anlaşması nın ana hatlarının Sovyetler Birliği ile ABD nin ellerinde bulunan nükleer füze sayısının sınırlandırılmasına dayanacağını ifade etmiş, yeni SALT Anlaşması nın imzalanmasından sonra Sovyetler Birliği ile Amerika nın nükleer silahları azaltmak yolunda girişimlere başlayabileceklerini belirtmiştir. 22 Vladivostok da kararlaştırıldığı üzere yeni SALT için görüşmeler 1975 Şubat ında Cenevre de başlamış 23 ancak ilerleyen süreçte taraflar arasında ortaya çıkan çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler 1979 yılına kadar kesintilerle devam etmiştir. Görüşmelerde taraflar arasında stratejik olarak nitelendirilebilecek silahların kapsamı konusunda anlaşmazlık yaşanmış, hangi silahların stratejik olarak değerlendirileceği üzerinde fikir birliği sağlanamamış, Sovyetlerin Backfire uçakları ile ABD nin Cruise füzelerinin SALT kapsamına alınıp alınmaması konusu görüşmelerde sorun oluşturmuştur. Yine bir başka sorun da füzelerin, MIRV başlıkları ile donanmış olup olmadığının denetlenmesi konusunda yaşanmıştır Ocak 1977 de ABD nin yeni başkanı Jimmy Carter, başkanlık töreninde yaptığı konuşmada nükleer silahların sınırlandırılması konusunda çaba harcamakta kararlı olduklarını belirtmiştir. 25 Carter ilk basın toplantısında ABD ve SSCB nin nükleer silahlar bakımından hemen hemen eşit güçte olduğunu belirtmiş, Sovyetler Birliği nin daha fazla taşıma gücüne sahip, daha büyük ve ağır başlıklı 20 ABD-Sovyet Ortak Bildirisinde Stratejik Silahlar Konusu, Cumhuriyet, 26 Kasım 1974, 3; Joint U.S.-Soviet Communique, Signed at Vladivostok, The Washington Post, November 24, 1974, (Erişim tarihi ), archive/com htm. 21 The Vladivostok Summit Meeting on Arms Control, (Erişim tarihi ), fordlibrarymuseum.gov/library/exhibits/vladivostok/vdayone.asp. 22 Vladivostok Zirvesi Dün Sabah Sona Erdi, Cumhuriyet, 25 Kasım 1974, SALT Konusunda Yeni Bir Dizi Görüşme Cenevre de Başladı, Cumhuriyet, 04 Şubat 1975, Ergun Balcı, Çıkmaza Saplanmış İki Görüşme, Cumhuriyet, 20 Mart 1976, Inaugural Address of President Jimmy Carter, January 20, 1977, (Erişim tarihi ), 124

7 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 füzelere sahip olduğunu, ancak ABD nin daha çok sayıda ve isabet derecesi fazla füzesinin olduğunu söylemiş, İkinci Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri konusunda en büyük anlaşmazlığın Amerikan Cruise füzeleri ile Sovyet Backfire uçaklarının sayısı sorunu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Moskova ve Washington un nükleer silahların azaltılması konusunda en kısa zamanda bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etmiştir yılının Ekim ayında birçok kez bir araya gelen ABD ve SSCB dışişleri bakanları, süresi 3 Ekim 1977 de dolan ancak iki ülke arasında varılan anlaşmayla gayri resmi olarak uzatılan SALT Anlaşması nın yerine yeni bir SALT anlaşması sağlanmasına çalışmışlardır. Ancak, gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç alınamamıştır yılının Haziran ayına gelindiğinde ise, SALT-2 Anlaşması konusunda uzun süren çalışma ve görüşmeler bir sonuca varmış, 18 Haziran 1979 tarihinde Viyana da Carter ve Brejnev tarafından stratejik silahların sınırlandırılmasını öngören SALT-2anlaşması imzalanmıştır. 28 Brejnev ve Carter tarafından imzalanan SALT-2Anlaşmasına göre, iki ülkenin ellerindeki kıtalararası nükleer füzelerin sayısı ile sınırlandırılmakta ve böylece SALT-1 de kabul edilmiş olan sayısı azaltılmaktadır. Diğer yandan, hedefe serbestçe yönelebilen birden çok savaş başlığı taşıyan balistik füzelerin sayısı da SALT-2anlaşmasında olarak sınırlandırılmıştır. Anlaşma ya ek olarak imzalanan protokolde ise hareketli füzelerle Cruise füzelerinin yapımları yasaklanırken, havadan yere balistik füzelere izin verilmediği belirtilmiş ve tarafların protokolün geçerli kalacağı 1981 yılı sonuna dek ancak bir yeni kıtalararası füze geliştirebilecekleri kayıt altına alınmıştır. Ancak SSCB nin Backfire uçağı anlaşma kapsamının dışında bırakılmıştır. Bunda, 16 Haziran 1979 da Brejnev tarafından Carter a Sovyetler Birliği nin yılda 30 dan fazla Backfire üretmeyeceği konusunda yazılı şekilde verilen beyanın rol oynadığı belirtilmiştir. 29 Carter yönetimince iki süper güç arasındaki baş döndürücü nükleer silah yarışmasını sınırlayacak tek yol olarak gösterilen SALT-2 30 ile tüm stratejik nükleer fırlatma sistemlerinin sayısal tavanları azami adet, tüm MIRV türlerinin azami sayısı 1.320, MIRV lı SLBM ve ICBM lerin azami sayısı 1.200, MIRV lı ICBM lerin azami sayısı 820 olarak belirlenmiştir Carter, Sovyetler Birliği nin Batı Avrupa ya Yönelik Nükleer Füze Yapımını Durdurmasını İstedi, Cumhuriyet, 10 Şubat 1977, 1,9. 27 Vance ve Gromiko, SALT Görüşmesinde Anlaşmaya Varamadı, Milliyet, 25 Ekim 1978, Ayın Tarihi, (Erişim tarihi ), aspx?y=1979&a=6 ; Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT II), (Erişim tarihi ), 29 Documents Accompanying The SALT II Treaty, Congressional Digest Vol.58, Issue 8/9 (August-September 1979), Carter Jimmy, SALT II:Report to Congress, Vital Speeches of the Day Vol.45, Issue 18, ( ), The Strategic Arms Limitation Treaty, Congressional Digest Vol.58, Issue 8/9, (August- September 1979),

8 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci Kapsamına girmeyen pek çok nükleer silah bulunan SALT-2Anlaşması nın amacı ABD ve SSCB arasındaki nükleer dengeyi korumak, böylece bir tarafın diğerine kabul edemeyeceği ölçüde zararlar verebilecek bir saldırıda bulunmasını önlemektir. SALT-2ile ilk kez yaşlanmış bazı nükleer silahların yok edilmesi ve teknolojik sınırlamaların konulması kabul edilmiştir. Tarafların sahip olabileceği nükleer silahlara bir sınırlama getirilmiş, sahip oldukları nükleer başlıkların sayısının denetlenmesi ve saptanması çok zor olduğundan anlaşma ile her iki tarafın sahip olabilecekleri gönderme araçları sınırlandırılmaya çalışılmıştır. 32 SALT-2Anlaşması ABD Senatosu tarafından onaylanmadığından yürürlüğe girememiştir. SALT-2Anlaşması kapsamında stratejik nükleer silahlara getirilen sınırlamalarla ABD nin stratejik üstünlüğünü Sovyetler Birliği ne kaptırdığı yönünde Amerikan kamuoyunda eleştiriler yükselmiştir. 33 ABD Senatosu nda SALT-2 ye ilişkin görüşmeler sürerken, Aralık 1979 da Sovyetler Birliği nin Afganistan ı işgaliyle ikili ilişkilerde ciddi bir soğuma yaşanmıştır. Carter, Afganistan ın işgalini sert bir şekilde eleştirmiş, dünya barışına büyük bir tehdit olarak nitelendirmiştir. 34 ABD tarafından Sovyetler Birliği ne karşı bazı önlemler alınacağı belirtilmiştir. ABD, SALT-2Anlaşması nın onayını ertelemekle bu yöndeki adımlardan birini atmıştır. Carter, SALT-2 görüşmelerine Senato da ara verilmesini ve SALT-2 nin onaylanmasının ertelenmesini istemiştir. 35 SALT II Anlaşması nın ABD Senatosu tarafından neden onaylanmadığına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler, Afganistan ın Sovyetler tarafından işgalinin Senato daki sürece son noktayı koyduğunu belirtmektedirler. Jerald A. Combs, Afganistan ın Sovyetler tarafından işgalinin Amerikan kamuoyunda yarattığı öfkenin Anlaşma nın onaylanması girişimini sona erdirdiğini belirtirken, 36 Avis Bohlen, silahların denetimi için taraflar arasında daha sıkı bir ilişki desteğinin olması gerektiğine vurgu yapmakta, 1979 da ise bunun var olmadığını belirtmektedir. Bohlen e göre, Sovyetler in Üçüncü Dünya daki eylemleri, Sovyet stratejisini desteklemeleri ve askeri gücü takviye etmeleri, bu eylemlerin ABD muhafazakârlarınca ülkenin ulusal güvenliğine tehdit olduğunun ileri sürülmesiyle birleşmesi SALT II nin onaylanmaması için yeterliydi. 37 Allan S.Krass da, benzer şekilde Aralık 1979 da Afganistan ın Sovyetler tarafından işgalinin Sovyetlere du- 32 Gönlübol Mehmet, Avrupa da Yeni Nükleer Çekişme, Milliyet, 21 Aralık 1979, Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt 1-2: , 11. Baskı, (Ankara: Alkım Yayınevi), American Foreign Policy: Basic Documents, , (Washington: Department of State, 1983), Afganistan Sorunu Güvenlik Konseyi nde, Milliyet, 05 Ocak 1980, 3; American Foreign Policy: Basic Documents, , (Washington: Department of State, 1983), Jerald A. Combs, The History of American Foreign Policy (New York: Newbery Award Records, Inc., 1986), Avis Bohlen, The Rise and Fall of Arms Control, Survival Vol. 45, No. 3, (Autumn 2003),

9 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 yulan güvensizliği artırdığını, silahların denetimi konusunda var olan muhafazakâr eleştirilerin güçlenmesine neden olduğunu, eleştirilerin odak noktasında da SALT II Anlaşması nın yer aldığını belirtmiştir. 38 Öyle ki, SALT II Anlaşması konusunda Amerikan Senatosu ndaki görüşler arasında anlaşmayı destekleyenler olduğu gibi SALT II ile stratejik dengenin bozulduğu, askeri avantajın kaybedildiği gibi eleştirilerle anlaşmanın karşısında olanlar da bulunmaktaydı. 39 Joseph Nye da SALT rejiminin uygulanmasına ilişkin beklentilerin adım adım erozyona uğradığını, en azından bunun Amerikan siyasi elitleri açısından böyle olduğunu belirtmekte ve bu aşınmanın bir dizi nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Nye a göre ilk olarak, tarafların Üçüncü Dünya daki politik rekabetleri ile SALT rejimini ayırmaktaki yeteneksizlikleri SALT ı erozyona uğratmıştır. Nye, Sovyetlerin Üçüncü Dünya daki hareketlerinin SALT ı zayıflattığını ve de Afganistan işgalinin Anlaşma nın onaylanmasını imkânsız kıldığını belirtmektedir. SALT ı erozyona uğratan bir diğer neden olarak ise Nye, ABD-Sovyet ilişkilerinin kötüye gitmesini, kontrol ve denetim konularının tartışılmasındaki çatışmacı üslubu göstermektedir. Nye a göre, nihayetinde SALT rejimi erozyona uğramıştır. Çünkü 1970 lerin başındaki yapıyı yansıtan temel unsurlar, denklik, karşılıklı saldırıya açık olma ve savunma/saldırı ilişkileri, teknoloji ve uluslararası politikada yaşanan değişikliklerle sorgulanmaya başlanmıştır. 40 İzleyen süreçte taraflar, silahların kontrolü konusunda sınırlı bir iletişim içinde olmuşlar, bu durum, SALT yerine 29 Haziran 1982 tarihinde Cenevre de başlatılan START (Stratejik Silahların Azaltılması) görüşmelerine kadar bu şekilde devam etmiştir. ABD Senatosu ndan kabul görmeyen SALT-2Anlaşması nın yerine taraflar arasında görüşmeler yoluyla sağlanacak yeni bir anlaşma hususunda 1981 yılının ortalarından itibaren başta ABD nin yeni başkanı Reagan olmak üzere ABD li yetkililer açıklamalarda bulunmuşlardır yılı Eylül ayının sonlarında ABD ve SSCB dışişleri bakanları ana konusunu stratejik silahları azaltmanın oluşturduğu görüşmelerde bulunmuş, taraflar, görüşmeler sonucunda sağlanan diyaloğun devam edeceğini ve 1982 yılının ilk aylarında 38 Allan S. Krass, The People, The Dept, And Mikhail, Bulletin of the Atomic Scientists Vol.47, Issue 9, (Nov.1991), David C. Jones, SALT II: The Opinion of the Joint Chiefs of Staff, Vital Speeches of the Day Vol.45, Issue 21, (August 15, 1979), ; An Interview with Brzezinski the Afghanistan Action: It is a Watershed Event, Time Vol.115, Issue 2, (January 14, 1980), 18 19; Preview of the SALT Debate Killer Amendments Ahead?, Time Vol.113, Issue 25 (June 18, 1979), Joseph S. Nye Jr., Nuclear Learning and U.S.-Soviet Security Regimes, International Organization Vol.41, Issue 3, (Summer 87), Keesing s Contemporary Archives, Vol.XXIX, (February 1983), , Strobe Talbott, Laurance I. Barrett, Time to START, Says Reagan, Time Vol.119, Issue 20, (May 17, 1982),

10 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci yeniden görüşmeyi kararlaştırdıklarını açıklamıştır Kasım ında ise Reagan, Dışişleri Bakanı Haig e, stratejik silahlar konusunda ABD-Sovyet müzakerelerini gelecek yıl başlatmaları konusunda talimat verdiğini açıklamış, Brejnev e Avrupa da ve dünyada nükleer ve klasik silahların büyük ölçüde azaltılması konusunda çağrıda bulunmuştur. 43 Bu çağrıyı takip eden günlerde silahsızlanma konusunda taraflar arasında karşılıklı öneriler sunulmuş, tarafların ılımlı yaklaşımları sonucunda 30 Kasım 1981 de Cenevre de, Avrupa daki Batı ve Doğu Bloku na ait orta menzilli füzeler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan INF görüşmeleri başlamıştır. İzleyen günlerde Brejnev, Cenevre de başlayan görüşmelerden ayrı olarak Sovyetler Birliği nin stratejik silahların sınırlandırılması ve azaltılması konulu SALT görüşmelerine de başlamaya hazır olduğunu belirtmiştir. 44 ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise ABD ile Sovyetler arasında SALT görüşmelerinin başlayabilmesinin tamamen Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu ortama bağlı olduğu ifade edilmiştir. 45 Nisan 1982 de ise, ABD Savunma Bakanı Weinberger, bir nükleer savaşta herkesin kayba uğrayacağını belirterek, Başkan Reagan ın yakın gelecekte Sovyetler Birliği ni stratejik silahların azaltılması görüşmelerine çağıracağını bildirmiştir START SÜRECİ Süper güçler, 1982 Haziranı nda Carter yönetimi döneminde iki ülke arasında imzalanan ancak ABD Kongresi nden geçmeyen SALT-2Anlaşması nın yerine geçecek olan Stratejik Silahların Azaltılması (START) görüşmelerine Cenevre de başlamıştır. 47 Görüşmelere başlanırken Reagan, ABD ve Sovyetler Birliği nin uzun menzilli nükleer silahlarını üçte bir oranında azaltmasını önermiş, Brejnev ise tüm nükleer silahların üretimi ve kullanılmasını dondurmak yolunda bir çağrı yapmıştır. 48 Cenevre de başlayan START görüşmelerinde tarafların karşılıklı verdikleri önerilerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle görüşmeler kesintili olarak sürmüştür yılı boyunca görüşmeler bu şekilde devam etmiş, taraflar Haziran ayında bir araya geldiklerinde uzlaşı sağlamak adına önerilerinde daha esnek olacaklarını belirten Reagan, START görüşmelerindeki önerilerinde değişikliğe gitmiş, nükleer füzele- 42 İkinci Haig-Gromiko Görüşmesinin Sonucu: ABD ile Sovyetler Arasındaki Diyalog Devam Edecek, Milliyet, 30 Eylül 1981, Reagan Sovyetler e Silahların Azaltılması Çağrısında Bulundu, Milliyet, 19 Kasım 1981, Brejnev: 1982 de ABD ile Anlaşma Sağlanabilir, Milliyet, 23 Aralık 1981, Reagan-Brejnev Doruğu İçin Ortamın Elverişli Olmadığı Açıklandı, Milliyet, 27 Ocak 1982, Weinberger, SSCB yi Stratejik Silahlar Konusunda Görüşmeye Çağırdı, Milliyet, 30 Nisan 1982, John Vinocur, U.S. and Soviet Begin to Discuss Strategic Arms, The New York Times, June 30,1982, A1, (Erişim tarihi I), 48 START Görüşmeleri Dün Cenevre de Başladı, Milliyet, 30 Haziran 1982,

11 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 rin rampalarının azaltılmasından çok, nükleer başlık sayısı üzerinde durulması önerisini getirmiş, 49 ancak Reagan ın önerileri Sovyet tarafınca kabul görmemiştir. 50 Ağustos ayında START görüşmelerine 5 Ekim e kadar ara verildiği açıklanmış, 51 5 Ekim de yeniden başlayan görüşmelerde Sovyet tarafı Reagan ın, karaya yerleştirilmiş nükleer silahlar konusunda Sovyetler Birliği ne üstünlük sağlayacağı ve silahsızlanma konusunda sürdürülen görüşmeleri olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesi ile karşı çıktığı nükleer silahların sayısını karşılıklı olarak dondurma önerisini tekrarlamıştır. 52 Reagan ise, Sovyetler Birliği ne, tarafların her yıl stratejik nükleer başlıkların yüzde beşini imha etmesi yolunda bir öneride bulunmuş, ayrıca uzun menzilli bombardıman uçakları ile havada ateşlenen Cruise füzelerinin de sayılarını görüşmelere dahil edebileceğini Sovyet heyetine bildirmiştir. 53 Görüşmeler sürerken Reagan, START konusunda ABD ve Sovyetler Birliği nin karşılıklı olarak güç indiriminde bulunması gerektiğini kaydetmiş, ancak bu önerilerde Sovyet yetkililerce kabul görmemiştir Kasım da uzun menzilli füzeler ile bombardıman uçaklarının sayısının azaltılmasını görüşmek için bir araya gelen heyetlerin görüşmesi de bir sonuç vermemiş, 55 8 Aralık ta ise, START görüşmeleri, Sovyet heyetinin herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrılması ile yeni bir başlangıç tarihi saptanmadan tatil edilmiştir. 56 Reagan, START görüşmelerine Sovyetler Birliği tarafından ara verilmesinin görüşmelerden ayrılmak olmadığını belirterek, Sovyetler Birliği nin yeniden görüşme masasına oturacağı konusunda umutlu olduğunu söylemiştir. Diğer yandan Sovyetler Birliği nin resmi haber ajansı TASS tarafından, Sovyetler Birliği nin, Batı Avrupa ya Amerikan yapısı füzelerin yerleştirilmesine başlanmasından sonra dünya stratejik durumunun yeniden gözden geçirmesine gereksinim duyduğu belirtilmiştir. 57 Böylece, Sovyetler Birliği nin ABD nin Avrupa ya Cruise ve Pershing füzelerini yerleştirmeye başlaması üzerine görüşme masasını terk etmesi ile START görüşmelerine ara verilmiştir Kasım ında ABD ve SSCB Dışişleri Bakanlarının silahsızlanma konularını 49 Reagan Füze Rampaları Yerine Nükleer Başlık Sayısının İndirilmesini Önerdi, Milliyet, 09 Haziran 1983, Sovyetler Reagan ın Önerilerini Kabul Edilemez Olarak Nitelendirdi, Milliyet, 12 Haziran 1983, START Görüşmelerine 5 Ekim e Kadar Ara Verildi, Milliyet, 03 Ağustos 1983, START Görüşmeleri Cenevre de Yeniden Başladı, Cumhuriyet, 06 Ekim 1983, Cenevre de START Görüşmeleri Bugün Başlıyor, Milliyet, 06 Ekim 1983, Burt Richard R., Avrupa ve Füzeler Sorunu, Milliyet, 28 Ekim 1983, Cenevre de Görüşmelerden Biri Kesilirken, Diğeri Sürüyor, Milliyet, 30 Kasım 1983, Soviets Break off Strategic Arms Talks, United Press International Times Daily, December 8, 1983, 5D. 57 İki Süper Güç START Görüşmelerine Ara Verilmesini Değerlendirdi, Milliyet, 10 Aralık 1983,

12 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci görüşmek üzere Ocak 1985 de Cenevre de bir araya gelecekleri bildirilmiş, aydır kesik olan silahsızlanma görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla ABD ve Sovyet Dışişleri Bakanları 7 8 Ocak tarihlerinde Cenevre de bir araya gelmiştir. 59 Görüşmeler sonucunda, silahsızlanma diyaloğunun yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varılırken, yapılan ortak açıklamada, iki süper güç arasında başlayacak olan görüşmelerde uzun ve orta menzilli füzeler ve uzay silahlarının ele alınacağı, iki ülkenin üç ayrı görüşme için görüşmeci atayacağı belirtilmiştir. Silahsızlanma görüşmeleri iki ülkenin heyetleri tarafından yürütülecek, her heyet biri uzun menzilli füzeleri, diğeri orta menzilli füzeleri ve üçüncüsü de uzay silahlarını ele alacak olan üç gruba ayrılacaktır. Ortak açıklamada ayrıca görüşmelerin başlayacağı tarihin bir ay içinde saptanacağı duyurulmuştur. 60 Dışişleri bakanları yaptıkları açıklamalarda yeni silahsızlanma görüşmelerini başlatmaya karar vermekle diyalog yolunda önemli ve olumlu bir adım atıldığını ancak önlerinde aşılması gereken bir dizi çetin sorun bulunduğunu söylemişlerdir yılının Mart ayında Reagan bir açıklama yaparak, süper güçler arasında bir zirve yapılmasının tam zamanı olduğunu belirtmiş, Mart 1985 de Sovyetler Birliği Politbürosu Genel Sekreter Mikhail Gorbaçov un başkanlığında yaptığı ilk toplantıda Batı ile yumuşama ve ilişkileri geliştirme çağrısında bulunmuştur. 63 Reagan ın Gorbaçov la zirve toplantısı için yaptığı çağrıya Sovyet liderinden olumlu yanıt gelmesi 64 sonrası toplantının Kasım tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmış, 3 Ekim 1985 tarihinde ise Gorbaçov, Ronald Reagan a nükleer saldırı silahlarının karşılıklı olarak yüzde 50 oranında azaltılması için ayrıntılı bir plan sunduklarını, buna karşılık uzayda kozmik taarruz silahları yarışının önlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 65 Reagan ın Stratejik Savunma Girişimi ya da yaygın kullanımıyla Yıldız Savaşları projesinden vazgeçilmesi koşuluyla nükleer stratejik silahların yüzde 50 oranında indirimini öngören bu önerinin, Stratejik Savunma Girişimi ne (SDI) dair kısmı Reagan ın projeden vazgeçmeyeceklerine ilişkin yapılan açıklamasıyla geri çevrilmiştir Silahsızlanma Görüşmeleri Yeniden Başlıyor, Milliyet, 23 Kasım 1984, Leslie H. Gelb, U.S.-Soviet parley on Arms Control Begins in Geneva, The New York Times, January 8, 1985, Section A, 1, (Erişim tarihi ), world/us-soviet-parley-on-arms-control-begins-in-geneva.html. 60 Text of US-Soviet Communique, Associated Press, January 8, 1985, (Erişim tarihi ), id1e547541f8b2a5e4c8d525b4c5df7dc0. 61 Shultz la Gromiko nun Cenevre Anlaşmasına Yaklaşımı: İhtiyatlı İyimserlik, Cumhuriyet, 10 Ocak 1985, Jack Nelson, It s High Time for a Summit:Reagan:Want Jeopardize Geneva Talks with New Strategic Arms, President Says, Los Angeles Times, March 22, 1985, (Erişim tarihi ), 63 Sovyetler den ABD ye Detant Çağrısı, Cumhuriyet, 27 Mart 1985, Reagan-Gorbaçov Zirvesi Ufukta, Cumhuriyet, 03 Nisan 1985, Gorbaçov Yüzde Elli İndirim Dedi, Cumhuriyet, 04 Ekim 1985, Gorbaçov un Temel Önerileri, Cumhuriyet, 06 Ekim 1985,

13 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 Gorbaçov un planında ABD ile Sovyetler Birliği nin birbirlerinin topraklarına ulaşabilecek nükleer silahlarında karşılıklı olarak yüzde 50 indirim yapmaları öngörülmüştür. Planda ABD ve Sovyetler Birliği nin stratejik (uzun menzilli) füzeleri ile Avrupa daki orta menzilli Cruise ve Pershing-2 füzelerinde yüzde 50 indirim yapılması öngörülürken, Avrupa daki orta menzilli Sovyet SS-20 füzeleri, Gorbaçov un Avrupa daki Cruise ve Pershing-2 lerin Moskova yı vurabileceği ancak SS-20 lerin Washington u vuramayacakları yönündeki gerekçesi nedeniyle indirime dahil edilmemiştir. ABD tarafından ise Gorbaçov un SS-20 füzelerini indirime dahil etmeyen önerisinin Sovyetler Birliği ne avantaj sağlayacağı belirtilmiştir. 67 Ekim ayının sonunda Reagan tarafından yapılan açıklamada Sovyet önerisinin bir anlaşma için son derece olumlu noktalar içerdiği ifade edilerek, bu noktalar üzerinde yeni Amerikan teklifinin hazırlanıldığı, bu teklifin saldırı silahlarında büyük oranda indirim ve savunma sistemlerinde araştırmayı içerdiği belirtilmiştir. 68 ABD ve Sovyetler Birliği liderleri Reagan ve Gorbaçov, Kasım 1985 de Cenevre de bir araya gelmişler, ancak gerçekleştirilen zirve görüşmesinde silahsızlanma konusunda somut bir anlaşmaya varamamıştır. Buna karşılık, tarafların aralarındaki diyaloğu sürdürmeleri, 1986 yılının Haziran ayında SSCB lideri Gorbaçov un ABD yi ziyaret etmesi, 1987 yılında da Reagan ın Moskova ya gitmesi kararlaştırılmıştır. Görüşme sonunda yapılan ortak açıklamanın başında, ABD ve SSCB arasında birçok kritik konuda görüş ayrılıkları sürmesine rağmen, tarafların nükleer silahların denetimini öngören görüşmelerin hızlandırılmasını kararlaştırdıkları belirtilmiş, taraflar nükleer bir savaşın asla kazanılamayacağı ve zaten nükleer bir savaşın gerçekleşmemesi gerektiğinin bilincinde olduklarını belirterek, birbirleriyle nükleer ya da konvansiyonel bir savaşa girmeyi önlemenin gerekliliğini belirtmiş, ayrıca askeri üstünlük peşinde koşmayacaklarını vurgulamıştır. ABD ve SSCB liderlerinin onayladığı ortak açıklamanın nükleer silahlar ve uzayın silahlanmasıyla ilgili bölümünde, silahlanma yarışını uzayda önlemek, yeryüzünde ise tamamen durdurmak, nükleer silahları sınırlamak ve stratejik istikrarı sağlamak için 8 Ocak 1985 te iki ülke arasında varılan anlaşma gereği başlatılan silahsızlanma görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdıkları belirtilmiştir yılı Eylül ayına gelindiğinde taraflar arasında silahsızlanmaya ilişkin 1983 yılında kesilen, 1985 yılı Ocak ayındaki Shultz-Gromiko görüşmesi ile yeniden başlayan ve üç bölüm halinde sürdürülmesi kararlaştırılan, stratejik nükleer silahlar (START görüşmeleri), orta menzilli nükleer silahlar (INFgörüşmeleri) ve uzay 67 Gorbaçov un Nükleer Önerisi, Cumhuriyet, 23 Ekim 1985, Süperler Arasında Diyaloğa İlk Adım, Milliyet, 01 Kasım 1985, Joint Soviet-United States Statement on the Summit Meeting in Geneva, November 21,1985, (Erişim tarihi ), 131

14 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci silahları konusundaki görüşmelerin altıncı serisi 18 Eylül de başlamıştır. Gelinen noktada, START görüşmelerinde, nükleer başlık sayısının karşılıklı olarak yüzde 30 oranında azaltılması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ancak iki taraf da karşı tarafın elinde daha çok bulundurduğu silahın sınırlandırılmasından yana bir tavır sergilemiş, hangi tür silahların sınırlamaya dahil edileceği taraflar arasında anlaşmazlık konusunu oluşturmuştur. 70 Silahsızlanma konusuna ilişkin görüşmeler sürdürülürken, 1986 Ekim inde Reagan ve Gorbaçov bu kez Reykjavik te buluşmuştur. Cenevre de yaptıkları görüşmeden sonra ikinci kez bir araya gelen iki lider arasında Reykjavik te gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülkeyi ilgilendiren konularda Yıldız Savaşları projesi üzerindeki tartışmalar nedeniyle bir anlaşmaya varılamamıştır. 71 Ancak, Reykjavik görüşmesi anlaşmazlıkla sonuçlanmadan önce iki lider silahsızlanma konusunda varılacak anlaşmalarda kullanılacak ifadeleri belirlemişlerdir. Stratejik silahlar konusunda her iki tarafın da gelecek beş yıl içinde uzun menzilli silahları yüzde 50 oranında azaltarak, bin 500 silaha indirmeleri, bu silahlara bombardıman uçakları, füzeler ve toplam başlık taşıyabilecek denizaltıların da dahil edilmesi, sürenin dolmasından sonra uzun menzilli silahların tümden kaldırılması öngörülmüştür. 72 Öyle ki, Yıldız Savaşları projesi konusundaki anlaşmazlık öncesinde, görüşmeler kapsamında iki ülke, stratejik balistik füzelerde hem fırlatıcı sayısı hem de nükleer başlık sayılarını kapsayan yüzde 50 lik indirime gidilmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır. 73 Barışı korumak ve bir savaş olasılığını önlemek konusunda hemfikir olan ABD ve Sovyetler Birliği görüşmelerden bir sonuç alamamış olsa da Reykjavik te birbirlerinin tezlerine oldukça yakınlaşmış, zirve sonrasında süren temaslar, taraflara Washington ve Moskova Zirveleri nin yolunu açmıştır yılındaki Washington Zirvesi nin ilk günü görüşmeler başlamadan önce Gorbaçov, iki ülke arasında daha iyi ilişkiler kurulmasını istediklerini söyleyerek, Washington a Reagan ile orta menzilli nükleer füzelerin sınırlandırılmasını öngören INF Anlaşması nı imzalamak ve öteki uluslararası sorunları görüşmek için geldiğini vurgulamış, görüşmelerin odak noktasını stratejik silahların sınırlandırılması konusunun oluşturacağını bildirmiştir Batılı Uzmanlar Sonuçtan Memnun, Cumhuriyet, 29 Eylül 1986, 16; Despite Tensions, U.S., Soviets Resume Talks on Nuclear Arms, Los Angeles Times, September 19, 1986, (Erişim tarihi ), 71 Lou Cannon, Reagan-Gorbachev Summit Talks Collapse as Deadlock on SDI Wipes Out Other Gains, Washington Post, October 13, 1986, A01, (Erişim tarihi ), washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/summit/archive/oct86.htm; 1986: Reykjavik Summit Ends in Failure, (Erişim tarihi ), october/12/newsid_ / stm. 72 Reykjavik te Anlaşma Noktaları, Cumhuriyet, 16 Ekim 1986, Sonuç: Hayal Kırıklığı, Milliyet, 14 Ekim 1986, 5; American Foreign Policy Current Documents 1986 (Washington: Department of State, 1987), Beklenen Gün, Milliyet, 08 Aralık 1987,

15 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 Reagan ve Gorbaçov, Zirve nin ilk gününde, orta ve daha kısa menzilli füzelerin tamamen yok edilmesini öngören INF Antlaşması nı imzalamışlardır. 75 Anlaşma kapsamında ABD ve Sovyetler Birliği nin sökerek imha edeceği orta menzilli füzeler her ne kadar tarafların sahip olduğu toplam nükleer silahların çok az bir bölümünü oluşturuyor olsa da 76 INF Anlaşması nın imzası esas olarak gelecekteki olası silahsızlanma anlaşmaları için bir örnek oluşturması adına önem taşıdığı söylenebilir. Washington görüşmelerinde ele alınan bir diğer konu da stratejik (uzun menzilli) silahların yüzde 50 oranında indirimidir. Gorbaçov, görüşmelerin daha en başında INF Anlaşması nın imzalanmasından çok daha fazlasını istediklerini, dileklerinin stratejik silahların yarı yarıya azaltılması olduğunu söylemiştir. 77 Washington görüşmelerinde liderler silahsızlanma ve uzun menzilli stratejik silahlarda yapılacak indirimler konusunu da geniş olarak ele almışlar, orta menzilli füzelerden sonra stratejik silahlarda da yapılacak büyük oranda indirimler için çalışma grupları kurulmuştur. Çalışma grupları, stratejik silahlarda yapılacak indirim antlaşmasını Reagan ile Gorbaçov un 1988 Haziran ında gerçekleştirecekleri Moskova Zirvesi ne imzaya hazır hale getirmeleri planlanmıştır. 78 Zirve sonrasındaki ortak bildiride iki liderin görüşmecilerine stratejik silahların indirimi konusunda en kısa sürede bir antlaşma metni hazırlanması için talimat verme konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulanmış, her iki ülkenin, stratejik silahlarını yüzde 50 oranında indirmek istediklerine de yer verilmiştir yılı Ocak ayında Reagan ve Gorbaçov, karşılıklı yeni yıl mesajlarında, 1988 in ilk altı ayında kıtalararası füzelerin indirimi anlaşması imzalamak konusunda dileklerini dile getirmiştir Mayıs 2 Haziran 1988 de Reagan ile Gorbaçov arasında Moskova Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve de, ABD ve Sovyet Birliği liderleri nükleer bir savaşın kazanılamayacağı, asla savaşılmaması gerektiği, nükleer ya da konvansiyonel düzeyde ABD ile Sovyetler Birliği arasında çıkabilecek herhangi bir savaşın önlenmesi konusundaki ortak söylemlerini yinelemiştir. Toplantıda INF Antlaşması nın onay belgeleri teati edilmiş, uzun 75 Historic Documents of 1987 (Washington: Congressional Quarterly Inc., 1988), Yüzyılın Antlaşması İmzalandı, Cumhuriyet, 09 Aralık 1987, 11; CQ Almanac 1987 (Washington D.C.:Congressional Quarterly Inc.,1987), Neler Söylediler, Milliyet, 09 Aralık 1987, Merhaba Barış, Milliyet, 10 Aralık 1987, Keesing s Record of World Events 1988, Vol.XXXIV (March 1988), ; Dan Oberdorfer, Lou Cannon, Summit Declared a Sucess, The Washington Post, December 11, 1987, A01, (Erişim tarihi ), archive/dec87.htm. 80 Yeni Yılda Yeni Anlaşma, Cumhuriyet, 02 Ocak 1988, 3; James Gerstenzag, U.S. Soviets Trade 1988 TV Greetings: Messages From Reagan, Gorbachev Reflect Improved Superpower Ties, Los Angeles Times, January 02, 1988, (Erişim tarihi ), com/ /news/mn-34290_1_soviet-union. 133

16 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci menzilli stratejik füzeler konusunda ise herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. 81 Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride, stratejik silahlar konusundaki görüşmelerin uzlaşma zeminini kayda değer oranda genişlettiği ifade edilmiş, Reagan ve Gorbaçov un, START konusunda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemelerin anlaşma yolunda temel oluşturacağına inandıkları ve bu alanda çaba harcamaya kararlı oldukları kaydedilmiştir. 82 Liderlerin Zirve sonrası düzenledikleri basın toplantılarında Gorbaçov, Reagan ile birlikte, stratejik nükleer silahların azaltılmasına ilişkin bir anlaşmaya doğru adım adım ilerlediklerini söylemiş, stratejik silahların yüzde 50 azaltılmasına ilişkin anlaşmanın önündeki en büyük engellerin, Reagan ın Yıldız Savaşları (SDI) projesi ile denizaltıdan atılan Cruise füzelerinin sınırlandırılması sorununun olduğunu belirtmiştir. 83 Reagan da basın toplantısında, Gorbaçov la yaptığı görüşmelerde stratejik silahlarda indirim anlaşmasına doğru önemli gelişmeler sağlandığını belirtmiştir. 84 Zirve sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Shultz da, kıtalararası nükleer füzelerin yüzde 50 azaltılmasına ilişkin START Anlaşması nın Kasım ayının sonuna kadar imzalanması için bütün çabaların gösterileceğini belirtmiştir. 85 Washington a dönüşünde Reagan, sonuçtan son derece memnun olduklarını belirtmiş, Orta menzilli füze antlaşmasını yürürlüğe soktuk. Ayrıca tarihsel bakımdan belki daha da önemli olan stratejik nükleer silahların %50 azaltılması konusunda ilerleme kaydettik demiş, stratejik nükleer füzelerin %50 oranında azaltılmasına ilişkin bir anlaşmanın artık yakın olduğunu söylemiştir. 86 Moskova da Reagan ve Gorbaçov arasında gerçekleştirilen zirve, tarafların ılımlı tutumlarıyla sona ermiş, iki güç arasında sağlanan diyalog ve yumuşama ortamının ileriye yönelik olarak da devam edeceğinin işaretlerini vermiştir Ocak ayından itibaren George H. W. Bush ABD başkanı olurken, Reagan ve Gorbaçov arasında başlayan görüşmeler süreci ABD deki başkan değişiminden etkilenmemiş, görüşmeler Bush ve Gorbaçov arasında da devam etmiştir. 81 Historic Documents of 1988, (Washington: Congressional Quarterly Inc., 1989), Moscow Summit;Joint Document: Realistic Approach to Reducing Nuclear Risk, The New York Times, June 02, 1988, (Erişim tarihi ), world/moscow-summit-joint-document-realistic-approach-to-reducing-nuclear-risk. html?pagewanted=all&src=pm. 83 Zirvede Mutlu Son, Cumhuriyet, 02 Haziran 1988, 1,8. 84 İlişkilerimiz Bugün Çok Farklı, Milliyet, 02 Haziran 1988, Duygulu Veda, Cumhuriyet, 03 Haziran 1988, 1, Reagan İyimser Konuştu: Stratejik Füze Antlaşması Yakın, Cumhuriyet, 05 Haziran 1988, 3; George de Lama, Reagan Says He Sensed New Hope in USSR, Chicago Tribune, June 07, 1988, (Erişim tarihi ), world-gas-conference-highest-privileges-soviet-human-rights-practices. 134

17 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 Bush ve Gorbaçov 2 3 Aralık 1989 tarihlerinde Malta da ilk kez bir araya gelmiş, görüşme sonunda Gorbaçov, Soğuk Savaş ın kesin olarak sona erdiğini, Soğuk Savaş a ait, silahlanma yarışının, karşılıklı güvensizliğin, psikolojik ve ideolojik mücadelenin ve buna benzer birçok şeyin geçmişte kaldığını, Sovyetler Birliği nin asla ABD ile bir savaşa girmeyeceğini ve kalıcı barış çağı nın başladığını söylemiştir. 87 Ayrıca, zirvede uzun menzilli nükleer silahlarda yüzde 50 oranında azaltma yapılması anlaşması için bir takvim belirlenmediğini, ancak Haziran ayında ABD de yapılacak zirveden önce bir uzlaşma sağlanacağı ümidinde olduğunu belirtmiştir yılı Mayıs ayında Moskova da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı James Baker, düzenlediği basın toplantısında stratejik silahlar konusundaki anlaşmazlıkları giderdiklerini, iki süper gücün Cruise füzeleri ile ilgili anlaşmaya vardıklarını açıklamış, bu konunun stratejik nükleer silahların yarı yarıya azaltılmasıyla ilgili START Anlaşması na başlıca engel teşkil ettiğini hatırlatarak, anlaşmanın Washington Zirvesi için umut verdiğini söylemiştir Haziran ında gerçekleştirilen Washington Zirvesi nde taraflar arasındaki görüşmelerde, uzun menzilli nükleer silahları yüzde 30 oranında azaltma yolundaki engeller yılsonunda START Anlaşması nın imzalanmasıyla sonuçlanması beklenen bir ilke anlaşmasıyla kaldırılmıştır. 90 ABD ve SSCB Dışişleri Bakanları Baker ve Besmertnik stratejik kıtalararası nükleer füze saysının azaltılması konusunda, iki ülke arasındaki son engelleri ortadan kaldırmak için 7 Haziran 1991 de Cenevre de bir araya gelmiş, 91 taraflar, gerçekleşen buluşmada Stratejik Nükleer Silahlarda İndirime Gidilmesi Anlaşması nı (START) gerçekleştirmek için çabalarını yoğunlaştırmaya karar vermiştir Facts On File, Vol.49, No: 2559 (December 8, 1989), Yeni Bir Çağ Müjdesi, Milliyet, 04 Aralık 1989, 4; David Hoffman, Bush and Gorbachev Hail New Cooperation, The Washington Post, December 4, 1989, A01, (Erişim tarihi, ), 89 Moskova dan İyi Haber, Cumhuriyet, 20 Mayıs 1990, 1,3; George de Lama ve Vincent J. Schodolski, Progress on Arms Accord, Chicago Tribune, May 20, 1990, (Erişim tarihi ), 90 Robert C.Toth ve Doyle McManus, The Washington Summit:News Analysis:START Pact May Fool Critics of Arms Control:Treaty: The Agreements Mark The Beginning of the Critical Task of Dismantling Over Armament that Accumulated During Four Decades of Confrontation, Los Angeles Times, June 02,1990, (Erişim tarihi ), news/mn-314_1_arms-control. 91 START Anlaşması na Doğru, Milliyet, 08 Haziran 1991, Doyle McManus, Baker, Bessmertnykh to Speed START Treaty:Diplomacy:Pact on Long- Range Weapons Could Clear Way for a Summit This Month. But the Timing is in Doubt, Los Angeles Times, June 08, 1991, (Erişim tarihi ), news/mn-100_1_start-treaty. 135

18 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci Temmuz unda ABD ve SSCB dışişleri bakanlarının Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) için Washington da sürdürdükleri yoğun görüşmeler olumlu bir sonuca ulaşmış, iki ülke heyetlerinin vardıkları anlaşmada, füzelerin azaltılması, kaç nükleer başlık taşıyabilecekleri ve tarafların karşılıklı denetimi karara bağlanmıştır. Uzun menzilli nükleer silahları azaltacak START görüşmelerinde, hangi yeni tip füzelere izin verileceği hakkında ise uzlaşmaya varılamamıştır. Baker, uzlaşı sağlanamayan bu sorun da çözüldüğünde iki ülkenin START Anlaşması na imza koyabileceklerini belirtmiştir Temmuz 1991 de START ın önündeki son engelin de Temmuz tarihlerinde Londra da yapılan G-7 Zirvesi sırasında Bush ve Gorbaçov tarafından giderilmesi ile ABD ve SSCB liderleri Moskova da bir araya gelmiştir. 94 Üzerinde yıllardır çalışılan Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması nın (START) imzalanacağı Moskova Zirvesi nin açılış konuşmalarında Bush, START Anlaşması nın imzalanmasıyla birlikte iki büyük devletin Soğuk Savaş tan bir büyük adım daha uzaklaşmış olacaklarını söyleyerek, bunun bir başlangıç olduğunu vurgulamıştır. Gorbaçov da Moskova daki bu Zirve nin hem ABD hem de SSCB halklarının beklentilerine karşılık verecek biçimde sonuçlanacağını umduğunu belirtmiştir. 95 Zirve nin ikinci gününde (31 Temmuz) George Bush ve Mihail Gorbaçov Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması nı (START) imzalamıştır. İmza töreninden önce yaptığı konuşmada Gorbaçov, START ın imzalanmasını iki ülke ilişkileri ve dünya barışı açısından manevi bir aşama olarak nitelendirmiş, Bush da konuşmasında, anlaşmayla tarihte ilk kez uzun menzilli nükleer silahlarda azaltmanın sağlandığını belirterek, bunun aynı zamanda iki ülkenin Soğuk Savaş dönemlerinden kalan karşılıklı güvensizlik ortamının da geride bırakılması olduğunu söyleyerek, Anlaşmayla, güvensizliğin yerini güven almıştır. START taki denetleme koşulları da bunun bir kanıtıdır demiştir. 96 Taraflarca imzalanan 700 sayfalık START Antlaşması ile ilk kez uzun menzilli nükleer silahlarda indirim öngören bir anlaşma imzalanmıştır. İki ülke ellerinde bulunan uzun menzilli nükleer silahlarda ortalama yüzde 30 luk bir indirime git- 93 ABD ve SSCB Anlaşmaya Çok Yakın, Cumhuriyet, 16 Temmuz 1991, 11; Robert C. Toth, Only One Issue Bars Arms Pact, Los Angeles Times, July15, 1991, (Erişim tarihi ), 94 Dünyanın Gözü Süper Zirvede, Cumhuriyet, 30 Temmuz 1991, Bush, Gorbi ye Kanat Gerdi, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1991, 1,17; Summit in Moscow; Gorbachev and Bush Transcripts:Dealing with a Rapidly Changing World, The New York Times, July 31,1991, (Erişim tarihi ), 96 Süper Zirvede Tarihi İmza, Cumhuriyet, 01 Ağustos 1991, 1,14; R.W.Apple Jr., Summit in Moscow; Bush and Gorbachev Sign Pact to Curtail Nuclear Arsenals; Join in Call for Middeast Talks, The New York Times, August 01,1991, (Erişim tarihi ), com/1991/08/01/world/summit-moscow-bush-gorbachev-sign-pact-curtail-nuclear-arsenals-joincall-for.html?pagewanted=all&src=pm. 136

19 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013 miş, Antlaşma ile SSCB nükleer savaş başlıklarında yüzde 48, ABD ise yüzde 39, nükleer saldırı silahlarında SSCB yüzde 35, ABD ise yüzde 28 azaltma yapmakla yükümlü kılınmıştır. ABD, Anlaşma ya göre elinde bulundurduğu 12 bin nükleer füze ve bombayı 9 bine indirirken, SSCB nin de sahip olduğu 11 bin nükleer füze ve bombada 4 binlik bir azaltmaya gitmesi kararlaştırılmıştır. START Antlaşması ABD ve SSCB ye nükleer savaş başlıklarını taşıyabilecek nitelikteki füzeler ve denizaltılar için tavanını getirmiştir. 97 Buna göre, her iki taraf için, kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının e çekilmesi öngörülmüştür. Ayrıca iki tarafın da bomba, havadan atılan füze ya da savaş başlığı türünden adet savaş başlığına sahip olabileceği, her iki taraf için de öngörülen Kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanlara yüklü adet savaş başlığının en fazla tanesinin balistik füzeler üzerinde yani ICBM ve SLBM lerde yüklü olabileceği, tanesinin karada konuşlandırılan ağır füze sistemlerinde, tanesinin de seyyar ICBM lere yüklü olabileceği belirtilmiştir. 98 START Antlaşması nın imzalanmasını izleyen süreçte uluslararası alanda önemli değişimler yaşanmış, Sovyetler Birliği dağılmış, böylelikle Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu yapısı son bulmuştur. İki kutuplu uluslararası yapının süper güçlerinden Sovyetler Birliği nin dağılması ile uluslararası alanın tek süper gücü olarak ABD kalırken, süreç içinde Rusya Federasyonu da uluslararası alanda önemli bir aktör olarak yerini almıştır. SSCB nin dağılması, 31 Temmuz 1991 tarihinde dönemin iki büyük gücü ABD ve SSCB tarafından imzalanan START Anlaşması na ilişkin olarak birtakım değişiklikleri de getirmiştir. START Anlaşması geçerliliğini korurken, ikili bir anlaşmadan çoklu bir anlaşmaya dönüşmüştür. 99 SSCB nin dağılması sonrasında, Sovyetler Birliği döneminin ellerinde nükleer silah barındıran eski Sovyet cumhuriyetlerinden Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan 23 Mayıs 1992 tarihinde Lizbon da START Anlaşması ile ilgili olarak ABD ile Lizbon Protokolü nü imzalamıştır. 100 Bu Protokol ile birlikte, beş ülke de START ın tarafları olurken, üç eski Sovyet cumhuriyeti (Belarus, Ukrayna ve Kazakistan) nükleer silaha sahip olmayan ülke statüsü ile NPT yi benimseyerek, mümkün olan 97 Süper Zirvede Tarihi İmza, Cumhuriyet, 01 Ağustos 1991, 1,14; The Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms(START), July 31,1991, (Erişim tarihi ), 98 Linton F. Brooks, The Strategic Arms Reduction Treaty:Reducing The Risk of War, NATO Review No:5, October 1991, (Erişim tarihi ), review/1991/ htm. 99 Lisa M. Schenk ve Robert A. Youmans, From START to Finish: A Historical Review of Nuclear Arms Control Treaties and Starting Over With The New START, Cardoza Journal of International &Comparative Law Vol.20, Issue 2 (Winter 2012), The Lisbon Protokol at a Glance, (Erişim tarihi ), node/

20 Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci en kısa sürede topraklarının nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmiştir. 101 Yine Lizbon Protokolü ile Ukrayna, Kazakistan ve Belarus un ellerindeki nükleer silahları süreç içinde Rusya Federasyonu na devretmeleri benimsenmiştir. 102 START I Antlaşması Rusya Federasyonu, Belarus ve Kazakistan tarafından yılları arasında onaylanırken, Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanmadığından bir süre yürürlüğe girememiştir. Bu durum Rusya Federasyonu ve Batılı devletlerin Ukrayna ya baskı yapması ve Ukrayna Parlamentosu nun 18 Kasım 1993 te START Anlaşması ve Lizbon Protokolü nü şartlı olarak onaylaması sonucu ortadan kalkmıştır Ocak 1994 tarihleri arasında Clinton - Yeltsin arasında gerçekleşen Moskova Zirvesi ne 14 Ocak ta Ukrayna nın katılımı ile üç ülkenin devlet başkanları Ukrayna nın topraklarındaki SSCB den kalan bütün nükleer silahların imhası amacıyla Rusya Federasyonu na devredilmesini kararlaştıran bir anlaşma imzalamışlardır. 103 Böylelikle SSCB nin sona ermesiyle birlikte, nükleer silah sahibi eski Sovyet cumhuriyetlerinden bu silahların tamamının kendi ülkesinde toplanması talebinde bulunan Rusya nın isteği Ukrayna daki nükleer silahların da Rusya ya devredilmesi kararıyla gerçekleşmiştir. ABD de 1992 yılı Kasım ayında başkanlık seçimleri gerçekleşmiş, Başkan seçilen Bill Clinton, yönetime gelmesinin ardından dış politikaya ilişkin görüşlerini açıklarken, Rusya ile yeni bir START anlaşması için görüşmeler yapacağını söylemiştir yılının Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ve görev süresi devam eden ABD Başkanı Bush iki tarafın stratejik taarruz silahlarının büyük ölçüde azaltılması konusunda bir telefon görüşmesi yapmış, Rusya dışişleri bakanlığınca yapılan açıklamaya göre iki lider, konuşmalarında bu konuda yakınlarda bir anlaşma imzalanması ihtimalini ele almıştır. 105 ABD ile Rusya arasında stratejik silahlarda azaltmaya gidilmesini öngören START-2 nin imzalanmasına yönelik çabalar çerçevesinde 29 Aralık 1992 de Cenevre de buluşan ABD Dışişleri Bakanı Eagleburger, ve Rusya Dışişleri Bakanı Kozirev yaptıkları görüşmeler sonucunda nükleer silahlarda indirim yapılması konusunda anlaşmaya varmıştır. ABD ile Rusya arasında imzalanacak olan 101 Strategic Arms Reduction Treaty (START I) Chronology, (Erişim tarihi ), 102 The Lisbon Protokol at a Glance, (Erişim tarihi ), node/ Kiev den Nükleer Silahlara Veda, Milliyet, 15 Ocak 1994, Excerpts of Remarks in Little Rock, November 4, 1992, (Erişim tarihi ), presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid= Bush-Yeltsin Görüşmesi, Cumhuriyet, 21 Aralık 1992,

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) *

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) * Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.315-352. TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980)

Detaylı

İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti

İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları Talha KÖSE İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti: Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları Talha Köse: Boğaziçi

Detaylı

11 Eylül Ardından Strateji, Tehdit ve Caydırıcılık. Mustafa Kibaroğlu. Foreign Policy, Ocak 2002

11 Eylül Ardından Strateji, Tehdit ve Caydırıcılık. Mustafa Kibaroğlu. Foreign Policy, Ocak 2002 11 Eylül Ardından Strateji, Tehdit ve Caydırıcılık Mustafa Kibaroğlu Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Foreign Policy, Ocak 2002 Giriş Bazı olayların tarihte dönüm noktası ya da milat

Detaylı

YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition

YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition YENİ KIBRIS STRATEJİSİ TANINMA The New Cyprus Strategy Recognition Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Özet: Türk dış politikasında, AB üyeliğinden, güvenliğe, uluslararası hukuktaki sorumluluğa kadar pek çok konunun

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power

YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power YUMUŞAK GÜÇ JAPONYA NIN SERT GÜÇ ARAYIŞLARI Soft Power Japan in Search of Hard Power Emine AKÇADAĞ Özet: Tarihi boyunca orduya büyük önem veren, hatta bazı dönemler militarist yaklaşımlar benimsemiş Japonya,

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU Ar. Gör. Dr. Serdar Örnek ÖZET 11 Eylül 2001 de 19 El-Kaide eylemcisinin ele geçirdiği uçakların Dünya Ticaret Merkezi ne ve Pentagon a çarpması sonucunda

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Füze Tehdidi ve NATO Füze Kalkanı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Füze Tehdidi ve NATO Füze Kalkanı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Füze Tehdidi ve NATO Füze Kalkanı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Sıtkı EGELİ* * Dr.,

Detaylı

Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin Bir Değerlendirme

Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin Bir Değerlendirme Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2013, Cilt/Volume 12, Sayı/Issue 1, 91-121. ISSN: 1303-6831 Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin

Detaylı

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Hasan Duran [Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü] Özet 1946 yılında bağımsızlığını ilan eden Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

ULUSLARARASI SİSTEMDE KRONİK BİR SORUN: KEŞMİR. Yazar: Bengü TÜRK * Giriş

ULUSLARARASI SİSTEMDE KRONİK BİR SORUN: KEŞMİR. Yazar: Bengü TÜRK * Giriş Uluslararası Sistemde Kronik Bir Sorun: Keşmir ULUSLARARASI SİSTEMDE KRONİK BİR SORUN: KEŞMİR Yazar: Bengü TÜRK * Giriş Ülkelerin hassasiyeti bir ülkenin, diğer ülkede olan değişikliklerden alacağı zarar

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cavidan MORDOĞAN Tez Danışmanı Doç. Dr. enol KANTARCI ANKARA 2010

Detaylı

BAĞIMSIZLIĞIN ONUNCU YILINDA AZERBAYCAN-RUSYA İLİŞKİLERİ (1991-2001)

BAĞIMSIZLIĞIN ONUNCU YILINDA AZERBAYCAN-RUSYA İLİŞKİLERİ (1991-2001) 286 NAZ M CAFERSOY/BA IMSIZLI IN ONUNCU YILINDA AZERBAYCAN-RUSYA BAĞIMSIZLIĞIN ONUNCU YILINDA AZERBAYCAN-RUSYA İLİŞKİLERİ (1991-2001) Nâzim CAFERSOY 1 This essay aims to evaluate relations between Azerbaijan

Detaylı

OAKA 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK. Doç. Dr. Kamer KASIM *

OAKA 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK. Doç. Dr. Kamer KASIM * OAKA Cilt1, No: 1 ss.19-35, 2006 11 EYLÜL SÜRECİNDE KAFKASYA DA GÜVENLİK POLİTİKALARI Doç. Dr. Kamer KASIM * GİRİŞ ÖZET Bu çalışmada, 11 Eylül terör eylemlerine giden süreçte ve eylemler sonrasında Kafkasya

Detaylı

1945 1989 YILLARI ARASINDA ABD NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI

1945 1989 YILLARI ARASINDA ABD NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI 1945 1989 YILLARI ARASINDA ABD NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI Serhat ERKMEN * Özet Bu makale Birinci Dünya Savaşı sonrasında Irak taki Kürt hareketinin doğuşunu ele aldıktan sonra, 1945-1989 döneminde ABD nin

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ KRİZİN GAZİANTEP VE HATAY BÖLGESİ EKONOMİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ KRİZİN GAZİANTEP VE HATAY BÖLGESİ EKONOMİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ KRİZİN GAZİANTEP VE HATAY BÖLGESİ EKONOMİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Rapor No: 12 EKİM - 2012 ULUSLARARASI ORTA DOĞU BARIŞ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ - IMPR TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ

Detaylı

IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ

IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ 0 IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ 1 IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ, NO.1, İRAN 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ İRAN LİDERİ ROUHANI NÜKLEER GÖRÜŞMELER HAKKINDA PEK İYİMSER

Detaylı

ORTA ASYA DA ETKĐN BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME ÇABALARI: ŞANGHAY ĐŞBĐRLĐĞĐ ÖRGÜTÜ (ŞĐÖ)

ORTA ASYA DA ETKĐN BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME ÇABALARI: ŞANGHAY ĐŞBĐRLĐĞĐ ÖRGÜTÜ (ŞĐÖ) Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (3) 2010: 871-884 ORTA ASYA DA ETKĐN BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME ÇABALARI: ŞANGHAY ĐŞBĐRLĐĞĐ ÖRGÜTÜ (ŞĐÖ) EFFECTIVE REGIONAL INTEGRATION EFFORTS IN CENTRAL ASIA: THE

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı