TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş."

Transkript

1 TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Ocak Aralık 2013

2 TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Havalimanları du nyanın en zorlu sekto rlerinden biri olan havalimanı is letmecilig inde bilgi birikimi, deneyim ve yaratıcılıkla yazılmıs bir bas arı hika yesidir. TAV ın tarihi, 1997 de I stanbul Atatu rk Havalimanı Dıs Hatlar Terminali ihalesiyle bas ladı. TAV Havalimanları Holding, ihaleyi kazanan Tepe ve Akfen Grupları nın ortak giris imi olarak kuruldu. Kısa su re ic inde sekto ru nde bu yu k bir bas arı o yku su ne do nu s en TAV, sahip oldug u bilgi birikimi, yu ksek nitelikli insan kaynag ı ve ileri teknolojisiyle hem havalimanı yapım projelerinde hem de havalimanı is letmecilig i gibi yepyeni bir alanda ku resel bir marka konumuna geldi. TAV, benimsedig i hedefler dog rultusunda 2006 yılında yeniden yapılanarak is letme ve yapım faaliyetlerini, TAV Havalimanları Holding ve TAV I ns aat olarak du zenledi. Bu du zenlemenin ardından TAV Havalimanları Holding, S ubat 2007 de halka arz edildi. Mayıs 2012 de TAV Havalimanları nın yu zde 38 hissesinin Ae roports de Paris Grubu na devrine ilis kin is lem tamamlandı. Bu raporda, TAV Ankara Terminali sera gazı emisyon miktarları hesaplanmıştır. Havalimanı is letmecilig inde Tu rkiye nin du nyadaki lider markası TAV Havalimanları bugu n Tu rkiye de I stanbul Atatu rk, Ankara Esenbog a, I zmir Adnan Menderes ve Gazipas a-alanya havalimanlarını is letiyor. TAV yurtdıs ında ise Gu rcistan ın Tiflis ve Batum, Tunus un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya nın U sku p ve Ohrid, Suudi Arabistan ın Medine, Hırvatistan ın Zagreb havalimanlarında hizmet sunuyor. TAV ayrıca Milas Bodrum 1

3 Havalimanı is letme haklarına da sahip bulunuyor. TAV Havalimanları duty-free, yiyecekic ecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilis im, gu venlik ve is letme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun dig er alanlarında da faaliyet go steriyor. Bu c erc evede TAV Havalimanları, Letonya nın Riga Havalimanı nda da duty free, yiyecek ic ecek ve diğer ticari alanların is letmesini gerc ekles tiriyor. S irket 2013 de is tirakleriyle birlikte yaklas ık 652 bin uc ak seferine ve yaklas ık 84 milyon yolcuya hizmet sundu. 2

4 İçindekiler 1. ORGANİZASYONEL & OPERASYONEL SINIRLAR Organizasyonel Sınırlar Operasyonel Sınırlar SERA GAZI ENVANTER KALİTESİ YÖNETİMİ Sera Gazı Kalite Yönetimi Enerji Yönetim Sistemi Enerji Politikası Çevre Politikası SONUÇ

5 1. ORGANİZASYONEL & OPERASYONEL SINIRLAR Günde yaklas ık 40 bin yolcuya hizmet veren Ankara Esenboğa Havalimanı nda günde ortalama 280 uc ak inip kalkıyor. Bir havalimanından beklenebilecek her türlü donanıma sahip olan Esenboğa Havalimanı nda dünyanın farklı yerlerinden yaklas ık 20 havayolu s irketine hizmet veriliyor. On bin yıllık tarihi gec mis i bulunan Anadolu da, ulusal ve uluslararası siyasi trafiğin merkezi olan Bas kent Ankara, Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olması sebebi ile hem konum hem de is lev itibariyle ülkenin kalbi niteliğini tas ıyor. Yüzyıllar boyu Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapan Ankara, günümüzde bir yandan siyasi ilis kilerin nabzını tutarken diğer taraftan önemli bir ticaret ve endüstris ehri konumunda bulunuyor. Kültür ve sanatın siyasetle bütünles tiği bas kentte, son zamanlarda turizmin de gelis mesiyle birlikte, yurt dıs ından gelen konukların, ülkemize ilis kin ilk izlenim yeri olan Esenboğa Havalimanı İc ve Dıs Hatlar Terminali, özgün tasarımı ve modern mimarisi ile Ankara yı temsil ediyor. TAV Havalimanları bas kentte, otoparktan güvenlik kontrolüne, check-in den kafeteryalara, gümrük hattı dıs ı es ya satıs mağazalarından uc ağa binis e kadar her noktada deneyimli ve güler yüzlü c alıs anlarıyla hizmet veriyor. Yap-İs let-devret modeli ile gerc ekles tirilen Esenboğa Havalimanı İc ve Dıs Hatlar Terminali taahhüt edilen tarihten bir yıl önce bitirilerek rekor bir sürede tamamlandı. 20 milyon yolcu kapasitesi ile 16 Ekim 2006 tarihinde hizmet vermeye bas layan Ankara Esenboğa Havalimanı İc ve Dıs Hatlar Terminali, 182 bin metre karelik bir alan üzerine kuruludur. 4 Ankara Esenboğa Havalimanı Türkiye'nin İc ve Dıs Hatları bir arada olan ilk havalimanı olma özelliğine sahip olmasının yanında, Avrupa'nın en modern havalimanı olma ayrıcalığını da tas ıyor. Otoparktan terminale kapalı köprü ile gec ilebilme imkanı yolcuların olumsuz hava s artlarından etkilenmeksizin terminal ic erisindeki ulas ımlarına yardımcıoluyor. Ankara Esenboğa Havalimanı İc ve Dıs Hatlar Terminali nin is letmeye ac ıldığı günden itibaren kullanılmaya bas lanan Explosive Detection System (EDS) ile

6 terminalden c ıkıs yapan her bagaj, %100 bagaj tarama prensibiyle kontrolden gec irilerek uc ağa güvenli s ekilde yüklenirken, terminale gelen bagajlar ise bagaj sisteminde kullanılan en son teknoloji sayesinde yolcuları ile 3 dakika ic erisinde bulus turuluyor. Mimari tasarımın önde gelen özelliklerinden biri de terminalin gün boyunca doğal gün ıs ığı ile aydınlanıyor olmasıdır. Ankara Esenboğa Havalimanı nda, 2007 yılında c evre dostu Kojenerasyon Santrali devreye alındı. Türkiye de, Avrupa ülkelerine kıyasla c ok daha az kullanılan kojenerasyon sistemi ile terminal kendi elektriğini üreterek olası elektrik kesintisi krizlerinden en az düzeyde etkileniyor ve kaliteli hizmet misyonunu yolculara yansıtılıyor. Kojenerasyon sisteminin hayata gec irilmesi ile doğal gazdan elektrik üretimi sağlanırken daha ucuz ve daha güvenli elektrik enerjisi ayrıcalığına kavus uldu. Bununla birlikte kojenerasyon santraline ait Atık Isı Geri Kazanım Sistemi ile terminalin kıs aylarındaısıtma sistemine, Geri Kazanım Sistemi nde bulunan ABS Chiller sistemi ile de yaz aylarında terminalin soğutulmasına destek veriliyor. Böylece ısıtma ic in kullanılacak Doğalgaz ve Soğutma ic in kullanılacak elektrik enerjisinde tasarruf yapılıyor. Bu sistem aynı zamanda sistem verimliliği artıs ı ile birlikte ısıtma ve soğutma ic in yapılması gereken karbon emisyonunu da düs ürüyor. Havayolu firmalarının son yıllarda Ankara dan ic ve dıs hatlara bas lattıkları direkt yeni seferleri ile anadolu insanının dünyaya ac ılan kapısı olan Esenboğa Havalimanı nda 2013 yılı sonu yolcu sayısında bir önceki yıla gore % 18 artıs kaydedilirken, 2013 yılı itibariyle 14 ülkede 25 dıs hat noktasına direkt uc us gerc ekles tiriliyor. 5

7 Şekil.1. Havaalanı Yer Planı (Ek 01) 6

8 1.1. Organizasyonel Sınırlar TAV Esenboğa Yatırım, Yapım ve İs letme A.S. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda organizasyon sınırlarını tanımlamak ic in kontrol yaklas ımı kullanılmıs tır. BTA, ATÜ, TAV Güvenlik gibi TAV ın diğer firmaları dahil edilmemis tir. Kontrol yaklas ımına göre konsolidasyon, finansal ya da operasyonel anlamda da yapılabilir. Operasyonel kontrol kriterleri Tablo.1 de uygun konsolidasyon için gösterilmis tir: Kontrol Yaklas ımı Ürün Sorumlu Şirketler Kontrol Rehber Etki Operasyonel Kontrol Kriteri Finansal Kontrol Kriteri Sahibi DHMI N/A N/A N/A 0% 0% Apron DHMI N/A N/A N/A 0% 0% İc -Dıs Hatlar Terminal İs letmesi TAV N/A N/A 100% 100% Otopark TAV N/A N/A 100% 100% Havalimanı Güvenlik Noktası Havalimanı Güvenlik Jandarma N/A N/A N/A 0% 0% Polis N/A N/A N/A 0% 0% İc -Dıs Hatlar Terminal Güvenliği TAV Güvenlik N/A 0% 0% Bilis im Teknolojileri TAV BT N/A 0% 0% Yer Hizmetleri HAVAS, ÇELEBİ.TGS N/A N/A 0% 0% Catering BTA N/A 0% 0% Kargo MNG, ARAS, THY vs.. N/A N/A N/A 0% 0% Oto Kiralama Europe Car, Hertz vs. N/A N/A 0% 0% İtfaiye DHMI N/A N/A N/A 0% 0% 7 Duty Free ATU N/A 0% 0%

9 Havayolu S irketleri Temel Ofisler TURKISH AİRLİNES, ONURAİR, ATLAS JET, PEGASUS vs. N/A N/A 0% 0% Havayolu Temsilcileri GÖZENAİR, ÖGER vs. N/A N/A N/A 0% 0% Postane PTT N/A N/A 0% 0% Banka ve Döviz Büroları YAPI KREDİ N/A N/A 0% 0% Eczane HAVALİMANI ECZANESİ N/A N/A 0% 0% Gümrük CUSTOMS DİRECTORATE N/A N/A 0% 0% Uc ak İc in Yakıt İkmali PO ve MOBIL N/A N/A N/A 0% 0% Uc us SETUR N/A N/A 0% 0% Tablo 1. Ankara Esenbog a Havalimanı Organizasyonel Sınırlar ve Sera Gazı Emisyonları Sorumlulukları Apron, yakıt ikmali alanı ve diğer tüm havalimanı tesisleri DHMİ tarafından, terminal binası, Tri-Jenerasyon Santrali, Atıksu Arıtma Tesisi ve Otopark ise TAV Ankara tarafından is letilmektedir. Dıs kaynak hizmetleri sırasıyla TAV Güvenlik, BTA, ATÜ adlı grup s irketleri tarafından verilmektedir ve bu s irketler TAV Holding in sorumluluğu altındadır. Ayrıca temizlik ve tıbbi hizmetler TAV ın sorumluluğunda tüm tas eron is leri dıs kaynaklarda yer almaktadır Operasyonel Sınırlar 8 TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İs letme A.S. (TAV Ankara), idari, mali, operasyonel ve teknik bölümlerden olus maktadır. Teknik Müdürlük; Elektronik Sistemler S efliği, Yapı-Onarım S efliği, Mekanik Tesisat S efliği, Mekanik Sistemler S efliği ve Dizayn Ofis S efliği ni ic ermektedir. Diğer bölümler ise Lojistik ve Satınalma S efliği, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, İdari İs ler S efliği, Mali İs ler S efliği, Köprü Hizmetleri S efliği, BHS ve Otopark Müdürlüğü nü ic ermektedir. Operasyonel bölümler özellikle uçaklar ve yolcularla ilgili tüm hizmetler üzerine c alıs maktadırlar. TAV Esenboğa Yatırım, Yapım ve İs letme A.S. tarafından is letilen Ankara Esenboğa Havalimanı nda teknik özellikler as ağıda listelenmis tir:

10 Kapasite : Yılda yolcu Terminal Alanı : m² Otopark Alanı : m² Duty Free Alanı : m² Yeme İc me Alanı : m² Otopark Kapasitesi : araç Yolcu Bekleme Yeri : 23 br ( 18 br kapı, 4 br otobüs durağı, 1 br CIP) Kontrol Noktası : 138 br (26 br self check-in) Pasaport Noktası : 36 br (18 Kalkıs + 18 Varıs ) Bagaj Tas ıma Sistemi : Saatte bagaj Bagaj Alım Karoseli : 9 adet Asansörler : 33 adet Yürüyen Merdivenler : 38 adet Yürüyen Bantlar : 210 mt. TAV ve DHMİ arasında imzalanan uygulama sözles mesine göre, is letme dönemi sonuna kadar, hic bir değis iklik olmayacağı varsayımıyla organizasyonel ve operasyonel sınırlar dikkate alınır (Yap-İs let-devret Sözles mesi). VIP hizmetleri DHMİ ve CIP hizmetleri TAV İs letme Hizmetleri altında, ticari sözles meler kapsamında farklı s irketler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, temizlik ve tıbbi hizmetler de tas eron edilmektedir. Tüm bu hizmetlerin sözles meleri nedeniyle, bu alanların elektrik tüketimleri TAV Ankara envanteri altındadır. Mekanik Sistemler S efliği sorumluluğu altında olan sistemler; asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, yolcu binis köprüsü ve bagaj tas ıma sistemdir. Terminalde, 23 asansör, 38 yürüyen merdiven, 210 metre uzunluğunda yürüyen bantlar, 4500 metre bagaj tas ıma sistemi, 232 sorter mevcuttur. 6 panoramik asansör bulunmaktadır. Bu sistemler, terminalde engellilerin, tüm yolcuların ve personellerin hareketi konfor ve güvenliğini sağlar. Duty free, restoranlar, kafeler ve ticari alanlarda malzemeleri tas ımak ic in kullanılan 8 adet servis asansörü vardır. Asansördeki interkom cihazları merkezi interkom sistemine bağlıdır. Acil durumlarda, 24 saat boyunca insanlar asansörden Terminal İs letme Merkezi ne ulas abilirler. Asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen 9

11 bantlar acil durumlar ve arıza anında sürekli izlemek için bina otomasyon sistemine bağlıdırlar. Toplamda 138 kontrol noktası mevcuttur. Toplam bagaj kapasitesi 8000 bagaj/saat. Otomatik sorter sistemi tarafından, bagajlar ilgili yerlere ayrılır. Aynı her uc us ic in bagajı toplamada belirlenen yerler kullanılır. Yüksek teknoloji otomatik tarama sistemi uc ağa gitmeden önce bagajın güvenlik kontrolü ic in kullanılır. Otomatik tarama sistemi 7 EDX cihazı, bomba koklama cihazları ve 2 adet tomografiden olus ur. 18 yolcu binis köprüsü, terminal ve uc aklar arasındaki yolcu transferi ic in kullanılır. Yolcu binis köprüsü, otomatik seviye, arıza ve elektrik bilgisi 24 saat boyunca izlenir. Teknik ekip olus an sorunu hemen müdahele eder ve sistemi devreye alır. Bu s ekilde arızalar minimuma indirgenir. Otomatik seviyede bilgi kullanımını kaydetmek ic in otomatik faturalandırma sistemi kullanılmaktadır. Isıtma, soğutma, havalandırma, su tesisat sistemi, soğutma gazları, FM 200 gazlı söndürme sistemi, yangın tüpleri ve atıksu arıtma tesisi Mekanik Tesisat S efliği nin sorumluluğundadır. Isıtma; kw ve 84 kw kapasitesi ile brülör ic in dört kazan kullanılır. Sirkülasyon pompaları kapasitesine sahip yardımcı bir sistem ic in; 681 hava m3 / h sabit hava m3 / h rezerv. Kule Soğutma Toplam kapasitesi kw ve soğutma gruplarının kw kapasitesi mevcuttur. Santrallerin olus umu; % Temiz hava santrali 42 adet (kapasite: air m³/ s) 100% Isı geri kazanım sistemi ile 8 adet (kapasite: m³/ s) temiz hava merkezi Karıs ık Hava Santralleri 98 adet (kapasite: m³/ s) Toplam Klima Santralleri 148 adet ( kw ısıtma, kw soğutma) Fan Bobinleri adet (4.715 kw ısıtma, kw soğutma) Egzoz aspiratörü ile bölümlerin 36 adet (kapasite: m³/ s) ayrılması Islak zeminli alanlarda egzos 82 adet (kapasite: m³/ s) aspiratörü

12 Yangın Aspiratörü 38 adet (kapasite: m³/ s) Toplam Egzoz Aspiratörü 156 adet (kapasite: m³/s) 3 metre derin kuyulardan su temin edilir ve her kuyu yaklas ık 12 ton / saat kapasiteye sahiptir. Suyun ortalama sertliği Fr. dir. Kuyuya ek olarak su gerektiği durumlarda terminal s ehir suyu hattından beslenmektedir. Terminal tarafından ihtiyac duyulan su 135 ton kapasitesi ile betonarme ham su tankında saklanır. Su 35 ton kapasitesine sahip ve daha sonra otomatik kum filtreleri pompalanan bas ka bir tanka bir betonarme filtreden gec irilerek aktarılır. Terminalde 3 ham su transfer pompaları bulunmakta ve her pompa ic in 5 bar basınc ta 20 ton/saat akıs oranına sahiptir. Otomatik kum filtreleri ve daha büyük filtreler ile pompalanan ham su 40 mm'den bas layarak ayrılır. 4 kum filtresi bulunmaktadır. Her filter 40 ton/saat kapasiteye sahiptir. Kum filtrelerden sonra, su yumus atma cihazlardan gec er ve daha sonra ön-is lemden gec irilmis su tankında depolanır. Yumus atma is lemi rec ine ve su arasında kimyasal olarak yapılır. Su yumus atma is leminden sonra klorlanmıs su ve ön arıtılmıs su tanklarında depolanır. Terminalde 3 adet tank bulunmaktadır ve bu tankların iki tanesi 600 m3, diğer bir tanesi 400 m3 kapasiteye sahiptir. Sonra su yumus atma is lemi aktif karbon filtre ve ultraviyole cihazı ile suyu aktarır. Yangın Sistemi, adet yağmurlama dahil olmak üzere 450 m³/sa (240 kw) toplam kapasitesi ile yangın pompaları bulunmaktadır. 47 adet hidrant, 12 adet FM200 söndürücü, 660 adet yangın söndürücü tüp ve 333 adet yangın kabini bulunmaktadır. Elektronik Sistemler S efliği sorumluluğunda olan sistemler as ağıda listelenmis tir; Dağıtım Odaları ve Trafo Tri-jenerasyon Sistemi Kesintisiz Güc Kaynağı Sistemi Apron Aydınlatma MCC Panelleri İc ve Dıs Mekan Aydınlatma Orta Gerilim Ekipmanları ve SCADA 11

13 Yıldırımdan Korunma Sistemleri Ana ve Yardımcı Trafolar Jeneratörler ve Senkronizasyon Sistemleri Kompanzasyon Topraklama Otomasyon Sistemleri CCTV Sistemleri Ses ve Anons Sistemleri Uçak Bilgi Sistemleri Interkom X-Ray, El ve Kapı Tipi Metal Dedektörleri Yangın Algılama ve Otomasyon Sistemleri EDS Sistemleri Tablo 2 Mekanik Tesisat S efliği sorumluluğunda, as ağıda bas lıca c evre sorunları hakkında TAV Ankara ve DHMİ sorumluluklarının listesi bulunmakatdır: KONU SORUMLU Uc ağın Yakıt İs lemleri, Uc ak Dıs Temizliği & Uc ağın DHMİ Buzlanması Havalimanı İs letmesinde Pistin Buzlanması DHMİ Depolama Ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Katkı Tas ıma DHMİ Ekoloji DHMİ Katı Atık Yönetim Prosedürleri TAV&DHMİ Tehlikeli Atık Yönetimi Prosedürleri TAV&DHMİ Sıvı Des arjı TAV 12 Su Kalitesi Toprak Kalitesi Hava Emisyonu Gürültü Seviyesinde Doğal Kaynak ve Enerji Peyzaj ve Görsel Etkiler TAV&DHMİ TAV&DHMİ TAV&DHMİ DHMİ TAV&DHMİ TAV

14 Tablo 2. Terminal İs letmecilig i Sırasında Çevre Denetimi ve İzleme Konuları Konu Etkinlik Kapsam Sorumlu Departman Kontrol Rehber Etki Kiralanan Araçlar Yakıt Kapsam 1 İdari İs ler + N/A N/A Yolcu Köprüleri (400 Hz) Uc ağa sağlanan elektrik (GPU) Kapsam 2 Terminal Operasyon Merkezi (TOM) + N/A N/A Yolcu Köprüleri (PCA) Kapsam 2 Terminal Operasyon Merkezi (TOM) + N/A N/A Kazan & Brülör Isıtma Kapsam 1 Mekanik Tesisat + N/A N/A Su Temini Kapsam 2 Mekanik Tesisat + N/A N/A Kiralanan Mağazalar Satıs ı Kapsam 2 Finans N/A N/A + Atık Su Arıtma Jeneratörler & Enerji Kaynakları Peyzaj-Gübre Jenaratörlerin Yakıt Yakıt /Sera Gazı Emisyonu Kapsam 2 Mekanik Tesisat + N/A N/A Kapsam 1 Personel Ulas ımı Yakıt Kapsam 3 Elektronik Sistemler + N/A N/A Kapsam 1 Yapı-Onarım + N/A N/A İdari İs ler & Tas eron (Altur) N/A + + Yapısal ve Operasyonel Çalıs maları İc in Kiralanan Araçlar Yakıt Kapsam 3 Yapı-Onarım + N/A N/A Otopark Bagaj Ayırma Ramp Kule Servisi Kapsam 2 Otopark + N/A N/A Kapsam 2 BHS + N/A N/A Kapsam 2 Ramp Kule N/A + + Temizlik Kapsam 2 Terminal Müdürlüğü Cengizler N/A + + Bagaj Kapsam 2 Terminal Müdürlüğü N/A N/A + 13 Kayıp Bagaj Kapsam 2 Terminal Müdürlüğü + N/A N/A

15 Apron Yönetimi Kapsam 2 DHMİ N/A N/A + DGS (Yerles tirme Rehberlik Sistemi) Kapsam 2 Elektronik Sistemler + N/A N/A Giris Büroları & Bilgi Büroları Uc us Bilgi Sistemleri (FIDS) Tıbbi Servis VIP Servis Kapsam 2 Terminal Müdürlüğü N/A N/A + Kapsam 2 Terminal Müdürlüğü + N/A N/A Kapsam 2 Tas eron (PORTCLINIC) N/A N/A + Kapsam 2 DHMİ N/A N/A + CIP Servis Tüketilen ve Satılan Kapsam 2 THY, İS BANKASI, AKBANK N/A N/A + Katı Atıkların Tas ınması Yakıt Kapsam 3 Havaalanı Güvenliği Terminal Müdürlüğü & Pegas Tas eron N/A N/A + Kapsam 2 Tas eron (TAV Güvenlik) N/A + + Catering Satılan Kapsam 3 BTA N/A + + Duty Free Satılan Kapsam 3 ATU N/A + + Tri-jenerasyon Yer Hizmetleri S irketlri Üretimi Enerji (-Yakıt Kullanımı) Kapsam 1 Elektronik Sistemler + N/A N/A Kapsam 3 HAVAS, TGS, CELEBI N/A N/A + Yolcu Tas ımacılığı Yakıt Kapsam 3 HAVAS, BELKO N/A N/A + Yolcu Tas ımacılığı Yakıt Kapsam 3 TAKSİ N/A N/A + Yolcu Tas ımacılığı Yakıt Kapsam 3 Yolcu Arac ları N/A N/A + Havacılık Aracı Yakıt Kapsam 3 Havacılık Arac ları N/A N/A + Tesisler Elektirk&Yakıt Kapsam 3 Tüm Havaalanı Tesisleri N/A N/A + 14

16 Tablo 3. Ankara Esenbog a Havalimanı'ndaki Operasyonel Sınırlar Sera gazı envanter raporu ile tanımlanmıs doğrudan ve enerji kaynaklı sera gazı emisyonları, sera gazlarının kontrolü altında operasyonel faaliyetleri, doğrudan, kılavuz ve etki olarak ayrı ayrı listelenmis tir. Doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam 1) ile tanımlanan doğrudan denetimimiz altındaki faaliyetler; - Isıtma kazanları, - Tri-jenerasyon Santrali, - Jeneratörler Yakıt, - Mobil Jeneratörler Yakıt, - Kiralanan Araçlar, - Soğutucu gazlar, - FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi, - Yangın Tüpleri, - Atıksu Arıtma Tesisi Denitrifikasyon Havuzu, - Gübre, - PCA Üniteleri, Kiralık arac lar yakıt tüketimleri İdari İs ler S efliği nin sorumluluğundadır. Sabit ve mobil Jenaratör yakıt tüketimleri takibi Lojistik ve Satınalma S efliği tarafından yapılmaktadır. Isıtma ic in kullanılan yakıt tüketimleri, soğutma üniteleri, FM 200 gazlı söndürme sistemi ve CO2-HCFC123 yangın söndürme tüpleri ve atıksu arıtma tesisi Mekanik Tesisat S efliği sorumluluğundadır. Peyzaj is leri gübre kullanımı ise Yapı Onarım S efliği sorumluluğundadır. PCA üniteleri soğutucu gaz tüketimi Mekanik Sistemler S efliği sorumluluğundadır. Bu c alıs maların hepsi, TAV Ankara nın doğrudan kontrolü altındadır. TAV Ankara da doğrudan sera gazı uzaklas tırması bulunmamaktadır. Enerji dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 2) tanımlanan dolaylı emisyon altında faaliyetler; - Dıs arıdan Satın Alınan - Yer Hizmetleri Kurulus ları na Kiralamak İc in Satılan Elekrik ve Isıtma,Soğutma ve Havalandırma ic in Satılan 15

17 - Atıksu Arıtma Tesisi ic in Satın Alınan Güvenlik ve temizlik hizmetleri de operasyonlar sırasında elektrik tüketir. Örneğin temizlik hizmeti temizleme arac larını kullanmada, güvenlik ic in el dedektörlerini s arj etmede kullanılmaktadır. Güvenlik ve Temizlik is lemleri tarafından kullanılan elektrik, TAV Ankara tarafından maliyeti olmadan sağlanmaktadır. Doğrudan satın alınan elektrik kontrolü altında olduğu ic in ve bu yolcu binis köprüsü, kiralık dükkanlar, atıksu arıtma sistemi, otopark, bagaj tas ıma, rampa kule hizmeti, yangın söndürme sistemi 4 pompa olarak terminalde her is letme as amasında kullanılan; Masa, bilgi masaları ve FIDS kontrol edilir. Satılan elektrik, genel elektrik tüketimi değerlerine dahildir. Diğer dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 3), TAV Ankara kapsamında hesaplamalara dahil edilmemis tir. Bu rapor, Ocak Aralık 2013'ü tarihleri arasındaki TAV Ankara sera gazı emisyonlarının hesabını kapsamaktadır. TAV Ankara da daha önce ISO s artlarına göre sera gazı envanteri hazırlanmamıs tır temel yıl sec ilerek bu rapor hazırlanmıs tır. 16

18 2. SERA GAZI ENVANTER KALİTESİ YÖNETİMİ 2.1. Sera Gazı Kalite Yönetimi TAV politikası; TAV ın, ISO 9001 belgesiyle uyumlu s ekilde c evresel ihtiyac lar ic in sera gazı emisyonunun azaltılması, c evresel yönetim planı, sürekli bilgi ve becerinin artırılması ile c evreye olan negatif etkilerin en aza indirilerek en iyi yöntem ve teknolojilerin kullanılması ve c evresel sorumluluk adına ürettiği amac lar ve beklentileri sağlamaktır. TAV Ankara nın sahip olduğu ISO 9001:2008 kalite yönetimi ve ISO Enerji Yönetimi Setifikaları doğrultusunda, farklı bölümler tarafından gerc ekles tirilen bütün aktiviteler kayıt altına alınmıs tır. Kaydedilen bilgiler yazılı prosedürlerde belirtildiği gibi yönetim tarafından onaylanmıs tır. Belirli zaman periyodlarında, bütün kayıtlar analiz edilmis ve istatistiksel değerlendirmeler yapılmıs tır. Üst yönetimin sera gazı envanteri c alıs maları ve sürdürülmesi konusundaki destek ve iradesi tamdır. Ana doğal gaz dağıtımı BASKENT DOGALGAZ DAGITIM AS. nin; ana elektrik dağıtımı ENERJISA nın kontrolü altındadır. Veri toplama ve gözden gec irme toplantılarından sonra yıllık olarak sera gazı emisyon miktarları hesaplanır, kars ılas tırılır ve değerlendirilir. Rapor, ISO standardı doğrultusunda Lojistik ve Satınalma S efliği ve Elektronik Sistemler S efliği tarafından hazırlanır. Doğrulama sürecinde TSE ye kaydedilir. Sera gazı raporu formatı, ISO standardı, 7 numaralı maddesinin tüm gerekliliklerini ic erecek s ekilde hazırlanmıs tır. Sera gazı ile ilgili duyurular personele mail yolu ile iletilmektedir. Mail eris imi olmayan personeller için Personel Duyuru Takip Formu kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayarı bulunan her personelin masaüstünde bulunan Entegre Yonetim Sistemi (tresbfp01) Shortcut üzerinden tüm sistem kayıtlarına ulas ılabilmektedir. 17

19 Sera gazı raporunun ic eriğinde ISO standardı s artlarını sağlayan tüm gereklilikler bulunmaktadır. CO2 es değer ton cinsinden her bir sera gazı ic in ayrı ayrı hesaplanan doğrudan ve enerji dolaylı sera gazı emisyonları yer almaktadır. Sera gazı ile ilgili politika, Çevre Politikası ile birlikte hazırlanmıs tır. Amaç Bu prosedür, TAV Ankara Terminal İs letmeciliği Sera Gazı Envanterinin tasarımlanması, gelis tirilmesi, yönetilmesi, gözden gec irilmesi ve raporlanması ic in olus turulmus tur. Sera Gazı Yönetim sistemi ile TSE tarafından ISO Standardı na göre akredite olmus bir havaalanı olmak ve sürdürmek amac lanmıs tır. Kapsam Sera gazı emisyonlarının ve uzaklas tırmalarının TAV Ankara seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair ilkeleri ve gerekleri kapsar. 16 Ekim 2006 yılında 10 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye bas layan, Esenboğa Havalimanı İc ve Dıs Hatlar Terminali, 182 bin metre karelik bir alan üzerine kurulmus tur. Hedefler Yıllık olarak hesaplanan sera gazı emisyon miktarı değeri üzerinden takip eden yıl ic in %1 lik bir düs üs hedeflenmektedir. Yıllık olarak toplam yapılan sera gazı emisyon miktarının aynı yıl ic erisinde terminalden gec en yolcu sayısına bölünmesi ile ulas ılan yolcu bas ı sera gazı emisyon miktarı baz alınarak hedefler belirlenmektedir. Yıllık olarak sera gazı raporu, TR/Pages/Main.aspx web sitesi üzerinden halkın eris imine ac ılmaktadır. 18 Sera gazı hedef kullanımı; sera gazının ölc ümleri sonucunda azaltmaya yönelik c alıs maların yapılmasıdır. Hedef kullanıcılar ise personeller, terminali kullanan tüm yolcular, Yes il Havalimanı c alıs maları kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İs letmesi (DHMİ) dir.

20 2.2. Enerji Yönetim Sistemi Dünya c apında, enerji tüketiminin günden güne artmasının bir sonucu olarak, enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ihtiyacı doğmus tur. Enerji sistematik olarak, TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi ile kontrol edilebilir. Ayrıca, daha etkili ve sürdürülebilir enerji tüketimi kurallarla tespit edilmis tir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü, Haziran 2011 de, ISO 50001:2011 standardını yayınlamıs tır TS EN ISO 50001, Türkiye de Aralık 2011 yılında uygulamaya koyulmus tur. TAV Ankara Havaalanı, enerji kaybını en aza indirmek ve sürdürülebilir enerji tüketimi sağlamak amacıyla bu yıl Enerji Yönetim Sistemi ile c alıs maya bas lamıs ve TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıs tır. Enerji Yönetim Sistemi ile Esenboğa Havaalanında enerji politikası olus turulmus, eylem planları hazırlanmıs, enerji tüketim amac ları belirlenmis, enerji performans indikatörleri belirlenmis, ürün/ekipman/hizmetler enerji verimliliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmis, c alıs anlara enerji verimliliği eğitimleri verilmis, bu konudaki yasal düzenlemeler ve güncellemeler takip edilmis ve tüm c alıs anlar sisteme dahil edilmis tir yılı sera gazının yeniden hesaplanmasını gerektiren herhangi bir durumda yeniden doğrulama yaptırılacaktır. Her yıl bir önceki yılın verileri kullanılarak sera gazı emisyonları hesaplanacak ve web sitemiz üzerinden Sera Gazı Raporumuz halkın bilgisine sunulacaktır. Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik c alıs maları ve aksiyon planlarını ic eren EnYS-PRG-01 nolu Enerji Yönetim Planı ile takibi yapılmaktadır. ISO Enerji Yönetim Sistemi ile Sera Gazı Emisyıonları kontrolü entegre olarak kullanılmaktadır. 19

21 2.3. Enerji Politikası TAV Esenboğa Yatırım Yapım İs letme A.S olarak ISO Enerji Yönetim Sistemi Standardının as ağıda belirtilen gerekliliklerini kars ılayacağımızı taahhüt ederiz. Enerji kullanımımızı düzenli izlemek ve enerji referans noktası göre analiz etmek. Enerji performansını sürekli iyiles tirmek Hedef ve amac lara ulas mak ic in gerekli olan bilgi, teknoloji, veri, insan kaynaklarını sağlamak ve gerektiğinde güncellemek. Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği kapsamında yasal mevzuatın gerektirdiği tüm s artlara uymak Enerji hedeflerimizi sürekli izleyerek periyodik aralıklarla gözden gec irmek ve gerektiğinde güncellemek Terminal is letmeciliği kapsamında mevcut sistemlerin yenilenmesi, yeni yatırımlar, yeni tasarımlar ve hizmet satın alımlarında enerji verimliğini dikkate almak. Enerji politikamızı tüm c alıs anlarımızla paylas mak Çevre Politikası TAV Ankara kurumsal değerleri kapsamında, faaliyetleri sonucunda olus an çevresel etkilerini en aza indirebilmek için gerekli tüm önlemleri, sürdürülebilirlik prensipleriyle uygulamaktadır. Sürdürülebilirlik yaklas ımıyla yön verdiğimiz c evre yönetimine ilis kin c alıs malarımızı fiziksel s artlarında ötesinde sosyal ve kültürel yapımızın da iyiles tirilmesi ic in bir arac olarak yorumluyor ve as ağıdaki ilkeleri önemsiyoruz. 20 Çevre kirliliği olus turmadan atıkları yönetmek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, Sözles me s artlarına, ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,

22 Mevcut enerji kaynaklarını en verimli s ekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma yaklas ımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek, Çevre yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarıyla bütünles tirerek uygulamak, sürekli olarak gözden gec irmek ve iyiles tirmek, Doğal kaynakları en verimli ve ekonomik s ekilde kullanmak, Tüm c alıs anlarımızı is inde c evreye bilinc li ve sorumlu davranıs larının gelis tirilmesi ic in c evrenin korunması konularında eğitmek ve desteklemek, Sera gazı emisyonunu o nemli bir çevre boyutu olarak ele alarak azaltma yo ntemlerini aras tırmak, uygulamak ve devamlılıg ını sag lamak. 21

23 3. SONUÇ Bu raporda, TAV Ankara, 2013 yılı sera gazı emisyonları hesaplanmıs tır. TAV Ankara temel yılı, sera gazı envanteri kapsamında doğrulanabilir en yakın yıl olduğu ic in 2013 takvim yılı olarak belirlenmis tir. Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) dağılım grafiği as ağıdaki gibidir: Tri-Jenerasyon Santrali Jeneratörler Mobil Jeneratörler Isıtma Kazanları Dizel Arabalar Benzinli Arabalar Split Klimalar Buzdolapları Chiller Su Sebilleri FM 200 CO2 Yangın Tüpleri Gübre Denitrifikasyon PCA Üniteleri 22

24 Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) dağılım grafiği as ağıdaki gibidir: Şebekeden Satın Alınan Kiracılara Satılan Arıtma Sabit yanmalıı arac lar, hareketli yanmalı arac lar, kac ak gazlar ve arazi kaynaklı emisyonların dağılımı as ağıdaki grafikte gösterilmis tir: Sabit Yanmalı Araçlar Hareketli Yanmalı Araçlar Kaçak Gazlar Arazi Kaynaklı Terminal genelinde sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik c es itli projeler yapılmıs tır. Bu projelerin bazıları as ağıda ac ıklanmıs tır. 23

25 Tarih Hazırlayanlar Özge BAYKARA SEZĞİN -Elektronik Sistemler Şefi Görkem AKDEMİR Rev. 005 Lojistik ve Satınalma Şefi Rapor No SGER.001 Onay Nuray DEMİRER Genel Müdür 24

R134a TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

R134a TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. R134a TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Ocak 2015 - Aralık 2015 TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Havalimanları du nyanın en zorlu sekto rlerinden biri

Detaylı

TAV EGE SERA GAZI RAPORU. DÖNEM Ocak 2014 - Aralık 2014. HAZIRLAYAN Gülsan ÖZDEMİR Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi

TAV EGE SERA GAZI RAPORU. DÖNEM Ocak 2014 - Aralık 2014. HAZIRLAYAN Gülsan ÖZDEMİR Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi DÖNEM Ocak 2014 - Aralık 2014 HAZIRLAYAN Gülsan ÖZDEMİR Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi ONAYLAYAN F.Erkan BALCI Genel Müdür TAV EGE SERA GAZI RAPORU Tarih: 01.06.2015 Rev.: 001 TAV EGE Terminal Yatırım

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

İŞ DÜNYASININ YENİ ENERJİSİ

İŞ DÜNYASININ YENİ ENERJİSİ İŞ DÜNYASININ YENİ ENERJİSİ TAHİNCİOĞ LU KONUM NİDAKULE GÖZTEPE DE YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP TAHİNCİOĞLU Tahincioğlu, Tahincioğlu Holding in gayrimenkul gelis tirme ve yatırım alanında

Detaylı

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz Vizyon Misyon Vizyonumuz Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri sektöründe Türkiye de örnek şirket olmak. Misyonumuz İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz,

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

20 sene וart 2 dakika"

20 sene וart 2 dakika Erka Sistem Hakkוnda Zamanוn birinde bozulan bir saatin tamiri ic;in ehirdeki tamircilerin tumu teker teker c;agוrוlוr. Ancak c;agוrוlan ki iler, gunler suren c;abalara ragmen bozulan saati onarmak konusunda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri mineral Hakkımızda Mineral kurulduğu günden bugüne kadar teknik işletme hizmetlerinde uluslararası ve yerli birçok kurumsal firmanın çözüm ortağı olarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14064-1 gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları sera gazı kriterlerini

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

Milas- Bodrum Havalimanı nı TAV İşletecek

Milas- Bodrum Havalimanı nı TAV İşletecek Milas- Bodrum Havalimanı nı TAV İşletecek Türkiye nin en önemli turizm destinasyonlarından Milas Bodrum Havalimanı nın 20 yıl süreyle işletme hakkı için düzenlenen ihaleye TAV Havalimanları 717 milyon

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu. Aralık 2009

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu. Aralık 2009 TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu Aralık 2009 0 Sayfa TAV Havalimanları Genel Bakış 1 TAV Havalimanları Finansal Bakış 12 TAV Havalimanları Operasyonlar 23 1 TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP

TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP TAHİNCİOĞLU Tahinciog lu, Tahinciog lu Holding in gayrimenkul gelisţirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren firmasıdır.

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

TAV Havalimanları Holding

TAV Havalimanları Holding 1Ç16 Sonuçları Havacılık Sektörü 2 Mayıs 2016 TAV Havalimanları Holding 1Ç16 da operasyonel performans beklentiler doğrultusunda, net kar beklentilerin altında gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR Son yıllarda özellikle liman i letmeciliği operasyonlarına odaklanmı olan irketimiz, büyüme stratejilerini de yine liman i letme faaliyetlerini arttırarak devam etmek üzerine

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2011 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2011 FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2011 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. İçindekiler Sayfa TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER. Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein

YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER. Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein Havalimanındaki Günlük Sorunlar Havaalanları herhangi bir ulusal ulaştırma altyapısının önemli bir parçasıdır ve onların gelişimi

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 30 Haziran 2011 FAALĠYET RAPORU

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 30 Haziran 2011 FAALĠYET RAPORU TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 30 Haziran 2011 FAALĠYET RAPORU SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. 1 İçindekiler Sayfa TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Prof. Dr. Cengiz Türe Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017- BAHAR YARIYILI DERS: MİMARİ TASARIM VI (DİPLOMA PROJESİ) HAVAALANI TASARIMI İHTİYAÇ PROGRAMI HAVAALANINA DAİR GENEL BİLGİLER/BEKLENTİLER

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Genel Havacılık Terminalleri. Dünyaya Açılan En Özel Kapınız

Genel Havacılık Terminalleri. Dünyaya Açılan En Özel Kapınız Genel Havacılık Terminalleri Dünyaya Açılan En Özel Kapınız İSTANBUL ANKARA İZMİR BODRUM 01 GENEL HAVACILIK TERMİNALLERİ GENEL HAVACILIK TERMİNALLERİ 02 BIZ KONUKLARIMIZA IYI YOLCULUKLAR DEGIL, ESSIZ VE

Detaylı

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. 1 İçindekiler Sayfa TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

Genel Havacılık Terminalleri. Dünyaya Açılan En Özel Kapınız

Genel Havacılık Terminalleri. Dünyaya Açılan En Özel Kapınız Genel Havacılık Terminalleri Dünyaya Açılan En Özel Kapınız İSTANBUL ANKARA İZMİR 01 GENEL HAVACILIK TERMİNALLERİ GENEL HAVACILIK TERMİNALLERİ 02 BIZ KONUKLARIMIZA IYI YOLCULUKLAR DEGIL, ESSIZ VE UNUTULMAZ

Detaylı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015 Mustafa SALMAN Marketing Manager Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik

Detaylı

Yarınları olmayan teknolojilere, bugünden hayır...

Yarınları olmayan teknolojilere, bugünden hayır... Yarınları olmayan teknolojilere, bugünden hayır... Mekanikte çözüm ortağınız... 1992 yılında faaliyetine başlayan Serkon A.Ş., ısıtma-soğutma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri sektörüne hizmet

Detaylı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı / GZP

Gazipaşa-Alanya Havalimanı / GZP Gazipaşa-Alanya Havalimanı / GZP Havalimanı Rehberi / gazipasaalanyaairport.com 2016 TAV Gazipaşa - Alanya Havalimanı İşletmeciliği A.Ş Gazipaşa-Alanya Havalimanı 07900 Gazipaşa/Antalya/Türkiye İletişim

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis

Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis TAV Havalimanları Holding bünyesinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Gürcistan Tiflis ve Batum, Tunus Enfidha, Makedonya Üsküp ve Ohrid Uluslararası

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV Havalimanları Holding A.Ş. Konsolide Finansal Sonuçlar 30 March 2009 0 TAV Havalimanları Genel Bakış Sayfa 1 TAV Havalimanları Finansal Bakış 8 TAV Havalimanları Operasyonlar 15 1 TAV Havalimanları

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD.

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD. ULAŞTIRMA DENİZYOLU ULAŞTIRMASI HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DHMİ GN.MD. 2008E020110 Çandarlı Limanı İzmir İnşaat 20082013 300.000 206.000 94.000 2012E020060 AB Projeleri

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI Organize edenler Tasarlayan Destekleyen Uygulayan ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI 1 Nisan 2016, Conrad Bosphorus Hotel, Istanbul Ana sponsor Altın sponsorlar Gümüş sponsor Harun AKÇINAR

Detaylı

TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP

TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP TAHİNCİOG LU KONUM PALLADİUM TOWER DA YAŞAM KESİT KAT PLANLARI MİMARİ ÖZELLİKLER EKİP TAHİNCİOĞLU Tahinciog lu, Tahinciog lu Holding in gayrimenkul gelisţirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren firmasıdır.

Detaylı

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER www.besys.com.tr Borusan Holding Borusan Grubu; 1944 yılından beri başta Türkiye olmak üzere, dünyanın değişik pazarlarında çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI TERMINAL ALANLARI TERMINAL ALANLARI Dış Hatlar İç Hatlar Genel Havacılık Kapalı Otopark Açık Otopark 286.770 m2 63.165 m2 2.369 m2 180.000 m2 34.700 m2 YÜZDESEL YOLCU SAYISI

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

Havalimanında Kişiye Özel Servisler

Havalimanında Kişiye Özel Servisler Havalimanında Kişiye Özel Servisler Seyahat planlarınızı yaparken ihtiyaç duyduğunuz herşey tek adreste! TAV primeclass, özel bir seyahat danışmanı gibi çalışarak, araç kiralamadan özel şoförlü transferinize,

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu Mart 2011 0 Sayfa TAV Havalimanları Genel Bakış 1 Finansal Bakış 16 Operasyonlar 24 1 TAV Havalimanları Holding Yapısı TAV Havalimanları Holding A.Ş. Proje

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi 2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Projenin finansal desteği İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından sağlanmıştır.

Projenin finansal desteği İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından sağlanmıştır. Sayın Yetkili, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işbirliği ile GTE Carbon olarak Havaalanları Sera Gazı Hesaplama ve Yönetimi Hakkında düzenlenen eğitime sizleri davet ediyoruz. 1-3 Ekim 2013 tarihlerinde

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu TAV Havalimanları Holding A.Ş. Şirket Sunumu Mayıs 2010 0 Sayfa TAV Havalimanları Genel Bakış 1 TAV Havalimanları Finansal Bakış 11 TAV Havalimanları Operasyonlar 30 1 TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı Antalya 7 Mayıs 2015 Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Özel Kredi Programı TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Özel Kredi Programı TurSEFF? Programın Yapısı 240 Mio luk Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ lerde EV ve YE

Detaylı

TÜRK HAVA SAHASININ ETKİN KULLANIMI. Hava Ulaşımındada Duble yollar ve Tünellere İhtiyaç var

TÜRK HAVA SAHASININ ETKİN KULLANIMI. Hava Ulaşımındada Duble yollar ve Tünellere İhtiyaç var TÜRK HAVA SAHASININ ETKİN KULLANIMI Hava Ulaşımındada Duble yollar ve Tünellere İhtiyaç var NİSAN 2013 Sektörün Büyüklüğü Havayolu İşletmelerimiz Faaliyet Alanları Uçak Sayısı Koltuk Sayısı Kargo Kapasitesi

Detaylı

Havalimanında Kişiye Özel Servisler

Havalimanında Kişiye Özel Servisler Havalimanında Kişiye Özel Servisler Seyahat planlarınızı yaparken ihtiyaç duyduğunuz herşey tek adreste! TAV primeclass, özel bir seyahat danışmanı gibi çalışarak, araç kiralamadan özel şoförlü transferinize,

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP

Detaylı

1. Veri izleme ve kaydetme yöntemi, verilerin kaydedildiği yer ve personelin sorumluluklarına ilişkin tablo:

1. Veri izleme ve kaydetme yöntemi, verilerin kaydedildiği yer ve personelin sorumluluklarına ilişkin tablo: VERİ İZLEME PROSEDÜRÜ Bu prosedür, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması kapsamında, faaliyet verileri ile faktörlerinin belirlenmesi, takibi, veri izleme yöntemi, verilerin kaydedildiği yer

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ BİNALARDA ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ ENERJİ VERİML MLİLİĞİ İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımc mcıları Derneği Timur DİZ timur@izoder.org.tr Binalarda Enerji Verimliliği Isıtma ve soğutma

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI. Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI. Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara Önsöz Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Siber Güvenlik

Detaylı

TAV Havalimanları Holding

TAV Havalimanları Holding 3Ç16 Sonuçları Havacılık Sektörü 7 Kasım 2016 TAV Havalimanları Holding 3Ç16 karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com TAV Havalimanları Holding, 3Ç16

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES TARİHÇE Kemalpaşa da sanayileşme 1970 li yıllarda başladı. KOSBİ, 1993 yılında 410 Hektar alanda kuruldu ve sonraki yıllardaki genişlemeler ile 1300 hektara ulaştı. KOSBİ, 14.08.2001 tarihinde ilk tüzel

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

TAV Havalimanları Holding

TAV Havalimanları Holding 4Ç16 Sonuçları Havacılık Sektörü 20 Şubat 2017 TAV Havalimanları Holding 4Ç16 net karı beklentilerin altında gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com TAV Havalimanları Holding, 4Ç16 da,

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.7.0 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7.6 Mikro kojenerasyon Sistemleri Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2011 24 Şubat 2012 2 İçerik Sayfa CEO nun Mesajı 3 Finansal Sonuçlar 4 Trafik Verileri 11 Önemli Gelişmeler 12 Ortaklık Yapısı 15 Organizasyon Yapısı 16

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr Z TARMAN 8.000 m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK tnl.com.tr İÇİNDEKİLER Konum...2 Genel Bilgiler...5 Yönetici Özeti...10 Kat Planları...11 Görseller...21 KONUM Proje İstanbul un merkezi

Detaylı