Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü"

Transkript

1 Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozumu 4-7 Maıs 6 Atala

2 Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozum Kouları Blg Sstemler e-statst ve Blg Güvelğ Bostatst Boloj ve Çevre Blmlerde Leer Olmaa Modelleme Bulaı Matı Ço Değşel İstatst Eoometr ve Zama Serler Aalz Fe ve Mühedsl Alaıda Sal İşleme Geet Görütü İşleme İstatst Eğtm İstatst Fz İstatst Teors İstatst Ver Tabaları İstatst Blg Sstemler İstatstsel Süreç Kotrolü Kaos Teors ve ugulamaları Krptoloj Leer Modeller Modelleme ve Smülaso Nufusblm Olasılı Teors Olasılı ve İstatst Felsefes Optmzaso Öreleme ve Aet Düzelemede Ye Yalaşımlar Parametr Olmaa İstatst Psoloj ve Sosal Blmlerde Leer Olmaa Modelleme Regreso Aalz Rs Aalz ve Atüera Sstem Aalz ve Kotrol Stoast Süreçler Tıp Blmlerde İstatst Modelleme Ugulamalı İstatst Uzata Algılama ve Coğraf Blg Sstemler Ver Aalz ve Yöetm Ver Aalz ve Yöetm Ver Gzllğ Güvelğ ve Şfreleme Algortmaları Yaşam Blmlerde Modelleme Yöelem Araştırması

3 İstatst ve Blm Camasıı Değerl Mesupları Bu ıl beşcs apılaca ola İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU İGS 6 Aara Üverstes İstatst Bölümü tarafıda düzelemştr. Aara Üverstes 6. Kuruluş ılıa de gele ve bu edele Bölümümüzce arı br alam taşıa bu etlğ blmsel mesle ve sosal boutlarıla İstatst ve blm caması ç br atma değer aratacağıı umuoruz. Camamızı statst uramı ötemler ve ugulamaları bağlamıda blmsel problemlere öel araştırma ve değerledrme uğraşıları aıda ülemz statst alaıda sorularıa da değerledrme ve çözüm rdelemeler getre sürel ve etl çabalarıı olması geretğ muhaatır. Düzelee Sempozumu bu alamda blç aratma ve olumlu grşmlere ol aça tartışmalara zem oluşturma gb sorumluluları da bulumatadır. Dğer tarafta Sempozum edele ısa süre ç dah olsa br araa gelme suretle aratıla sosal ortamı mesle ve blmsel çevremzde beraberl ve daaışma gücüü artırmaa ardımcı olacağı öeml br başa husustur. Bu düşücelerle oluşturula sempozum ouları apısı ve statst caması le geş br dspllerarası çevree letle atılım çağrısı souda ço saıda atılım başvurusuu gerçeleştğ görme sevdrcdr. Bu durum statst alaıda ulusal çapta blmsel ve mesle toplatıları her ıl düzeleebleceğe dar aaatları da güçledrmetedr. İstatst Güler Sempozumu 6 a suuları le vea sadece dlec olara atıla değerl statstçlere dğer setörlerde mesle salarıa ve aademselere başarılı ve mutlu br toplatı geçrmeler dler lgler ve atıları ç e der teşeürlermz suarız. Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü Başalığı Maıs 6

4 5.İstatst Güler Sempozumu Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 4-7 Maıs 6 Porto-Bello Hotel Atala Blm ve Koordaso Kurulu Prof. Dr. Ömer L. GEBİZLİOĞLU Prof.Dr. Orha GÜVENEN Prof. Dr. Ülü GÜRLER Prof. Dr. Aşe APAYDIN Prof. Dr. Yalçı TUNCER Prof. Dr. Fr ÖZTÜRK Prof. Dr. Dolu ÖKSOY Doç. Dr. Fahrett ARSLAN Doç. Dr. Yılmaz AKDİ Doç. Dr. Fazıl ALİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cemal ATAKAN Yrd. Doç. Dr. İhsa KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Hall AYDOĞDU Yrd. Doç. Dr. Levet ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Aşır GENÇ Yrd. Doç. Dr. Sevg Yurt ÖNCEL Yrd. Doç. Dr. Zafer KÜÇÜK Dr. Nejla ÖZKAYA TURHAN Dr. Rue DAĞALP Dr. Mehmet YILMAZ Uzm. Dr. Bület CENGİZ Uzm. Dr. Nura YAZIHAN Prof. Dr. Öztaş AYHAN Prof.Dr. Serdar KURT Prof. Dr. Reşat KASAP Prof. Dr. Fr AKDENİZ Prof. Dr. Kerm DEMİRBAŞ Prof. Dr. Müjga TEZ Prof. Dr. Erca UYGUR Prof. Dr. Sülema GÜNAY Prof. Dr. İsmha BAYRAMOĞLU Prof. Dr. Alpte ESİN Prof. Dr. İsmal ERDEM Prof. Dr. Öza ÜNVER Prof. Dr. Ceml YAPAR Doç. Dr. Haa BERUMENT Doç. Dr. Sera ERYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Murat EFE Yrd. Doç. Dr. Nezr KÖSE Yrd. Doç. Dr. Levet SÜTÇİGİL Yrd. Doç. Dr. Ümt ÖZLALE Yrd. Doç. Dr. Güle TUNCA Yrd. Doç. Dr. Fath TANK Uzm. Dr. Çağrı TEMUÇİN Dr. Oa ERDOĞDU Dr. Ömer F. ŞİMŞEK Levet ÖZBEK Yılmaz AKDİ Rue DAĞALP Nejla ÖZKAYA TURHAN Mehmet YILMAZ Es KÖKSAL M. Bahar BAŞKIR Yürütme Kurulu PROGRAM 4 MAYIS 6 ÇARŞAMBA :-5: KAYIT VE BİLGİLENDİRME Salo 6:-6: AÇILIŞ VE KONUŞMALAR 6:-8: AÇILIŞ OTURUMU Ülemzde Osmalıda Güümüze İstatst Tarhe Br Baış Fr Adez Türe de ve ABD de Sağlı Alaıda İstatst Ugulamaları ve İlgl Mevzuat Soer Göe 9:-: AKŞAM YEMEĞİ :- AÇILIŞ KOKTEYLİ 5 MAYIS 6 PERŞEMBE 7:-9: KAHVALTI 8:-9: KAYIT Salo OTURUM 9:-:4 Özel Oturum: Leer Modeller Degelemş Kaıp Fosou İle Geelleştrlmş Lu-Tp Tahmedcler Yede İcelemes Esra Adez Fr Adez Ala T.K.Wa Some Propertıes Of The Estımators I The Partıtıoed LıearRegressıo Model Uder Equalıt Ad Iequalıt. Costraıts Ceml Yapar Karma Deemeler İç Geelleştrlmş Leer Modeller Kadr Ulaş Aa Müjga Tez Görüüşte İlşsz Regraso Delemlerde Kestrcler Karşılaştırılması İhsa Üver Geometr Leer Tahm Ve Kalma Fltres Fr Öztür Salo Özel Oturum 9.-. Regresso Aalss I Damc Stuatos Mot L. Tu :5-:4 Sıralı İstatstler Modeller İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımları İç Sıra İstatstler Eşleler Muhammet Beç İsmha Baramoğlu

5 :4-: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM :-:4 Oturum Adı : Dağılımsal Modelleme Oturum Başaı: Prof. Dr. Fr Adez MMaEt Dağılımı Yardımıla Modelleme Aladd Şamlov Emba Ağaoğlu İlha Usta Yelz Mert Katar Şea ol açaçğdem Grftoğlu Geelleştrlmş Etrop Optmzaso Metodlarıı Matematsel Temeller Aladd Şamlov Yelz Mert Katar Ödüllü Yeleme Sürec Olasılı Karaterstler İcelemes Nurgül O. Bear T. A. Khaev R. Alev Türçe İglzce Almaca Frasızca Rusça Ve İspaolca İç İl Kodları Kurulması Ve Optmal Kodlama Yötem Belrlemes Aladd Şamlov Şea Yolaça Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst I Oturum Başaı: Prof. Dr. Ceml Yapar Tür Eoomsde İhracat ve Doğruda Yabacı Yatırım İlşs: Br Zama Sers Aalz Murat Karagöz Kadr Karagöz Haehalı Tüetm Ve Mal Poltalar Oa S. Erdoğdu IMKB Edes ç Farlı Katllerde BrmKö Aalz Ebru Çağlaa İrem Saçalı Pael Brm Kö Testler Karşılaştırılması Ve Satı Alma Gücü Partes Bresel Pael Brm Kö Testlerle Sıaması Elf Öztür Atıf Evre Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst II Oturum Başaı: Prof. Dr. Müjga Tez Edüstrde İletşm Hzmetlerde Müşter Memuet ve Hzmet Kaltes İç Kalte Foso Göçerm Model Sevca Demr Şaslı Şeol Kmasal Proseslerde Ço Değşel İstatstsel Aalz: Karşılaştırmalı Br İceleme Ve Ye Yöelmler Rıdva Berber Levet Aça Kesl Eme Maası Fermetasouda Gerçe Zamalı Ço Değşel İstatstsel Aalz İlur Ataso Gülhal Dez Rıdva Berber İstatst Eğtmde Öğretm Yazılımlarıı Kullaılması ve Br Ugulama Eg Yıldıztepe A.Fırat Özdemr Blg Teolojler - Blg Sstemler Blg Toplumları: İstatstsel Blg Sstemler Öem Yapısı Ve Ugulamaları Hamza Erol Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz I Oturum Başaı: Prof. Dr. İhsa Üver Rassal Gezt Test Al Doğaaso Çağdaş Çalı Fath Sula Meltem Sömez Tura Aalt Herarş Sürec AHP Metoduu Taıtımı ve Ugulaması Solmaz E Muhp Öza Herarş Problem Çözümüe Determst Br Yalaşım Par Dudar Nasre Tacı İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı Power Hazard Fosolu Dağılımı Parametreler Güve Aralığı ve Orta Güve Bölges İsmal Kıacı Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu Sağalım Aalzde Örelem Hacm Ve Güç Aalz Yüsel Terz Mehmet Al Cegz :-4: ÖĞLE YEMEĞİ :-4: POSTER SERGİLEME Salo OTURUM 4:-5:4 Özel Oturum: Altı-Sgma Çalışmaları Altı Sgma- Müştere Br Stratej Lsa Dolu Öso Kapı-Doğrama Sürecde Altı-Sgma Yalaşımı M. Bahar Başır Kalte Gelştrmee İstatstsel Yalaşım: Altı Sgma İleştrme Model Dmaıc Eralp Doğu Al Rıza Fruza Otomotv Setörüde Br Altı Sgma Ugulaması Al Şe Murat Taı Hzmet Setörüde Altı Sgma Ugulaması:Br Yazılım Frması Yardım Masası Öreğ Aşa Merç Salo Özel Oturum: İstatst Laboratuvarı İstatst Laboratuvarı Fr Öztür Mote Carlo Saal Dee Laboratuvarı MCSDL M. Yavuz Ata 5:4-6: ÇAY-KAHVE ARASI

6 Salo OTURUM 4 6:-7: Oturum Adı : Modelleme ve Aalz II Oturum Başaı: Prof. Dr. Soer Göe Spla Düzeltme Yötem İle Semparametr Addtve Modeller Kestrm Raba Ece Oma Dursu Adı Mammadagha Mammadov Ortalama İç Ye Br Yalı Tahm Edc Güz Yüsel Te Değşel Karma Dağılım Modelde Bleşe Saısıı Belrlemesde Ve Parametreler Tahmde Em Algortması Ve Som Algortmasıı Karşılaştırılması Nazf Çalış Hamza Erol Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz III Oturum Başaı: Prof. Dr. Öztaş Aha Korelasolu Ve Sıralı İ Normal Rasgele Değşe Leer Fosolarıı Dağılımı Al İhsa Geç Sgortacılıta Koşulladırılmış Parametreler Yardımıla Elde Edle Prm Karar Parametreler Üzere Ets Fath Ta Alta Tucel Burr XII Dağılımıı Parametres İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Coşu Kuş Salo Oturum Adı : İstatst Souç Çıarım Oturum Başaı: Prof. Dr. Ömer L. Gebzloğlu Tamamlamamış İ Yölü Olumsallı Tablolarda E Ço Olablrl Tahm Aıl Ataş Cemal Ataa Osma Saa Oratılı Olmaa Hazard Üzere Br Çalışma Emel Başar Varasları Homojelğ Test Etmede Farlı Br Yalaşım Test Mehmet Medeş Nejla Özaa Turha Fret Gürbüz Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz IV Oturum Başaı: Doç. Dr. M. Af Baır Türe Seçlmş Ülelere İthalat Taleb Görüüşte İlşsz Regreso Aalzle Belrlemes Murat Erşoğlu Demet Yüzbaşıoğlu Sezer Aşır Geç Kısıtlı Durum Kalma Fltres Es Kösal Levet Özbe r-d Sııf Tahm Edc Matrs Hata Kareler Ortalaması Krtere Göre Bazı Tahm Edcler Üzerde Üstülüğü M. Reva Özale Selahatt Kaçıralar 7:-7: ÇAY-KAHVE ARASI OTURUM 5 7:-8:4 Salo Oturum Adı: İstatst Modelleme ve Ugulamaları Oturum Başaı: Doç. Dr. Aşır Geç Drac ve Heavsde Geelleşmş Fosolarıı Kullaara Rassal Değşeler Dağılımlarıı Elde Edlmes Metodu Aladd Shamlov Emba Agaoglu Yelz Mert Katar Düa Üleler Ketsel Ve Kırsal Nüfus Homojelğ Geşletlmş Masmum Etrop Ölçümü İle Belrlemes Aladd Şamlov Çğdem Grftoğlu Şea Yolaça Yelz Mert Katar İlha Usta Görüüşte İlşsz Regreso GİR Modeller ve Et Hesaplama Yötemler Mammadagha Mammadov Alper Be Emba Ağaoğlu Salo Oturum Adı : İstatst Dağılımlar ve Aalz Oturum Başaı: Prof. Dr. Hamza Erol Pareto Dağılımıı Parametreler İlerlee Tür Tp_II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Aşır Geç Ahmet Pegör Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Pareto Dağılımlı Büü Hasar Mtarları ve Geometr Dağılımlı Hasar Saıları Bağlamıda Atueral Kararlar Emel Kızılo Ömer L. Gebzloğlu İ Barerl Rastgele Yürüüş Sürec Sıır Fosoeller Mometler Arasıda İlş Üzere Zafer Küçü Tahr Khaev Rovsha Alev Karma Deemelerde Parametre Tahmler İç Yüse Kırılma Bozulma Notasıa Sahp Robust Tahm Edcler Oru Coşutucel Olca Arsla Salo 4 Oturum Adı : Dağılımlar Modelleme ve Aalz Oturum Başaı: Doç. Dr. Sera Erılmaz Bom Arılmalı İlerlee II. Tür Sasürleme Altıda Pareto Yaşam Zamaı Verler İstatstsel Aalz Sbel Açı Kemaloğlu Ömer L. Gebzloğlu İ Barerl Eceedace İstatstler Asmptot Özelller Nejla Özaa Turha İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımlarıı Ço Boutlu Modfasoları Göur Yapaçı Muhammet Beç İsmha Baramoğlu Leer Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosolarıı Parametreler İlerlee Tür Tp_II Sağda Sasürlü Örelemelere Daalı E İ Leer Yasız Tahm İsmal Kıacı Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu

7 9:-: AKŞAM YEMEĞİ 6 MAYIS 6 CUMA 7:-9: KAHVALTI 8:-9: KAYIT Salo OTURUM 6 9:-:4 Özel Oturum: Boloj ve Tıp Blmlerde Modelleme Boloj Sstemlerde Modellemee Grş Halu Ataoğlu Fzolojde Matematsel Modelleme Nura Yazıha Doru Eg Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Efesöz Hastalılarıda Matematsel Modeller Kullaımı Fuda Kocaa Nura Yazıha Doru Eg Halu Ataoğlu Seas Ve Geom Aalz Doru Eg Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Sstem Bolojsde Modelleme ve Smülaso Abdullah Olgu Salo Özel Oturum: Haberleşme Turbo Kod Çözme Ve Dğer Özel Iteratve Kaal Kod Çözme Telerde Kullaıla Bcjr Algortması Murat Hüsü Sazlı Ço-ollu Söümlü Haberleşme Kaalları Aut Kalacıoğlu Murat Hüsü Sazlı Ver Sııştırmada Artmet Kodlamaı İcelemes Haı Alparsla ILGIN H.64/AVC/MPEG-4 PART Vdeo Kodlama Selma Kulaç Sedat Nazlıble Vetör Ncemleme Teğe Daalı Kouşmacı Taıma Algortmasıı İcelemes Met Uzuçarşılı H.Göha İl :4-: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM 7 :-:4 Oturum Adı : Doğrusal Modeller ve İstatst Ugulamaları Oturum Başaı: Prof. Dr. Olca Arsla Logstc Regresoda Ölçüm Hatası Rue Dağalp Lojst Regresoda Model Seçm İç Baesc Model Ortalaması Kullaımı Mehmet Al Cegz Yüsel Terz Nac Murat Doğrusal Regresoda Çolu Aırı Değerler Üzere Br Ugulama Barış Aşıgl Adı Erar Sel Basıı Ve Kuralı Sorularıı Öcede Belrleme İç Tu Verler Kullaılara Mevsm Yağışlarıı Regreso Model İle Tahm Özgül Vupa Leer Regresoda Kısıtlı Rdge Tahm Edc Selahatt Kaçıralar Sadullah Saallıoğlu M. Reva Özale Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz V Oturum Başaı: Prof. Dr. İsmha Baramoğlu Dstrbuto Of Rus I Superposto Of Reewal Processes Sevca Demr Sera Erılmaz Power Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosoları Ales İç Stres-Daaılılı Güvelrlğ Tahm Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Coşu Kuş İ Değşel Olasılı İtegral Döüşümler Üzere Br Ugulama Bau Yağcı İsmha Baramoğlu Ömer L. Gebzloğlu Smetr Dağılımlı İ Barrerl Rastgele Yürüüş Sürec Sıır Fosoeller Asmptot Davraışı Tahr Khaev Zulfa MammadovaOrha Keseme Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VI Oturum Başaı: Dr. Murat Hüsü Sazlı Power Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosolarıı Parametreler İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Yaşam Fosolarıı Koves Döüşümler Yardımı İle Bazı Bağımlılı Kavramlarıı Açılaması Ve Güverl Teorsde Kullaımı Mehmet Yılmaz İ Boutlu Dağılımları Bağımlılı Yapısı Muhammet Beç Brol Topçu Müdahalel Yarı-Marov Rastgele Yürüüş Süreçler İç Asmptot Souçlar Tüla Keseme Tahr Khaev Zulfa Mammadova v

8 Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VII Oturum Başaı: Prof. Dr. Selahatt Kaçıralar Geet Algortmalar Yardımıla Etl Gözlemler Tespt Edlmes M. Af Baır Bület Altuaa Müslm E Bulaı Kümeleme Aalz İle Türe de İllere Göre Setörel Gelşmşl Düze Belrlemes Özur İşç Nev Güler Ebru Yaar Bulaı Ço Ölçütlü Karar Model İle Persoel Atama Sstem Aalz Özlem Adı Zama Çzelgeleme Problem:Tamsaılı Optmum Ders Programıı Oluşturulması Cha Asop M. Af Baır Kesl Zama Determst Durum-Uza Modellerde İlerletlmş Kalma Fltres Yaısaması Es Kösal Levet Özbe :-4: ÖĞLE YEMEĞİ :-4: POSTER SERGİLEME Salo OTURUM 8 4:-5: Özel Oturum: Tıp Blmlerde Modelleme ve Ugulamalar Sapt İletm Levet Özbe Eletrofzoloj Kaıtlarda İstatst Ugulamaları Cüet Göso Kl Bomada Rs Aalz ve İstatst Ugulamalar Muhtt A. Serdar Zeema Model Rasgele Etler Altıda Davraışıı İcelemes Üzere Mehmet Merda Erha CoşuTahr Khaev Heart Rate Varıabılıt Hrv Aalsıs: Dıstrıbutıo Of P5 Sera Erılmaz Salo Özel Oturum: Kombatoral Tasarım Modeller Some Combıatorıal Desıgs Ad Theır Geometrıcal Structures Hüla Bara Soer Göe Ortogoal Degel Tamamlamamış Blo Tasarımları Üzere Br Çalışma Hafe Bulut Hüla Bara Hadamard Tasarımlarda Elde Edle Masmal Kodları Karşılaştırılması Ve Br Ugulama Fr Göpar Salo OTURUM 9 5:45-7: Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VIII Oturum Başaı: Prof. Dr. Hüla Bara Kompartma Modeller ve Kalma Fltres Fr Öztür Ço Değşel Leer Olmaa Regreso Aşır Geç Plast Atıları Gerı Kazaım Meazmasıa Kompartma Modeller Ugulaması Emr H. Şmşe Al Karaduma Tümör Hücreler Kılcal Damarlarda Geçrgelğ Ole Tahm Levet Özbe Murat Efe Nura Yazıha Es Kösal Salo Oturum Adı : Dağılımsal Modellemeler ve Ugulamaları I Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Emel Başar Uarlaablr Tasarımlarda Tahm Edcler Ve Br Ugulama Ese Gürbüzsel Kısmı Artı Grafler Trasfer Foso Modellere Uarlaması Vedde Reza Uslu Gompertz Dağılımıı Parametreler İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm C. Kuş B. Saraçoğlu İ. Kıacı Sağda Sasürlemş Verler İç Kapla-Meer Yötem Yardımıla Yaşam Fosolarıı Parametr Olmaa Tahm Fahrett Arsla Çğdem Topçu Salo Oturum Adı : Öreleme Modeller ve Aalz Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Muhammet Beç Aet Araştırmalarıda Cevaplamama Yalılığıı Bleşeler Ve Modellemes H. Öztaş Aha Uarlaablr Küme Örelemesde Ö Örelem Ölçümüü Belrlemes Olca Bozurt Şaslı Şeol Sıralı Küme Örelemesde Yığı Oraıı Tahm Yapra Arzu Özdemr Necla Güdüz Ço Değşel Normal Dağılımı Karmasıa Daalı Kümeleme Aalzde Ada Modeller Ve Optmum Model Seçm Tafu Serv Hamza Erol 5:-5:45 ÇAY-KAHVE ARASI v

9 Salo 4 Oturum Adı : Ugulamalı İstatst III Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Brol Topçu Kısa Ve Uzu Döem Etlerle Haehalı Tüetm Harcamaları Oa S. Erdoğdu Hsse Seetler Pasası İç Ver Madeclğe Daalı Ere Uarı Sstem Öers Al Serha Koucugl Ömer L. Gebzloğlu Kred Kartı Almaa Eğlm Ola Baa Müşterler Belrlemes Erem Duma Fat İstrarı Ve Belrszlğ Ölemes Açısıda Değş Fat Edesler Arası İlş Ve Bua Bağlı Eflaso Damğ Çözümleme Öem: Türe Üzere Br Ugulama Afş Şah Yılmaz Ad 7:-7: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM 7:-8:4 Oturum Adı : Ugulamalı İstatst IV Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Coşu Kuş Kısa Kurulu Smetr Dağılımlar ve Ugulamaları Ase D. Aaa Türe Ve AB Soso-Eoom Göstergeler Ço Değşel İstatstsel Aalz Murat Erşoğlu Adı Karaoca Mehmet Atar İş Tatm Etlee Fatörlere Path Aalz Yalaşımı Fatma Noa Doğa Yıldız Clemete Programıla Brltel Kuralı Çözümlemes: Sosal Blmlerde Br Ugulama Berl Spah E. Serra Yurtoru Salo Oturum Adı : Dağılımsal Modellemeler ve Ugulamaları II Oturum Başaı: Dr. Oa Erdoğdu Bazı Dağılışları Kümülatları Üzere Br Araştırma Samm Düdar Bazı Varsaımları Sağlaamaa Degesz Te Etel Sabt Etl Va Model İç Br Çözüm Öers A. Fırat Özdemr Serdar Kurt Ters Normal Dağılımda Ortalamaı Test Sevl Bacalı Yapra Parla Demrha Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst V Oturum Başaı: Dr. Rue Dağalp Salo 4 Türe de Para Taleb Kararlılığı Aıl Açağlaa Ferda Dömez Atbaşı Pearso Dağılış Sstem Taguch Metodu İle Brlte Kullaılara Hedef Dağılışları Elde Edlmes A.K. Şehrloğlu İ. Devec KocaoçS. Düdar Optmum Tolerasları Belrlemesde Cevap Yüze Yötemler Kullaılması Üzere Br İceleme Ce Özler Gzl Sııf Aalz Yötem İşletme Ve Yöetm Alalarıda Ugulaması:Pazar Segmetasou Ve Tüetc Davraışlarıı Belrlemes Merç Çola Korut Erso Oturum Adı : Ugulamalı İstatst VI Oturum Başaı: Dr. Nejla Özaa Turha Sualtıda Osje Tüetme Et Ede Değşeler İcelemes Erut Aartal Merç Marşoğlu Olca Süzeler Kotrol Kartları Verler İstatstsel Aalz Haa Yıldırım Homojet Aalz Ve Türe de İthar Vaaları Üzere Br Ugulama Pıar Orca Kadıları İşgücüe Katılım Oraları Dle Temz Sua Kormaz Te ve Ço Kaallı Kuru Modeller Nurca Peeroğlu Mehmet Fert Peeroğlu 9:-: AKŞAM YEMEĞİ :- SAHİLDE AY IŞIĞINDA MUHABBET Posterler 5 Maıs 6 Be Göçüe Sebep Ola Fatörler Log-Leer Modeller İle İcelemes: Aademseler Üzere Br Ugulama Dle ALTAŞ Sela GİRAY Measal Ver Aalz ve Br Ugulama Serap İ. Yörübulut Sevg Y. Öcel Sosal Blmler Ve Davraış Blmlerde Yapısal Eştl Modellemes Üstülüler: Br Smülaso Çalışması Ömer Faru Şmşe Türe de Eme Pasası Ve Çalışa Çocuları İstsmarı: Aara Ulus Saa Bölges Öreğ Özge Yalçı 6 Maıs 6 İ Boutlu Measal Otoregresf Model Bağımlılı Parametreler Tahm Edlmes Sevg Y. Öcel Ömer L. Gebzloğlu Serap İ. Yörübulut Değşeler Dotom Hale Getrlmes Ve Fatör Aalz Ahmet M. Çlgrtür Dle Atlaş Saaleşme Poltaları ve Büüme Üzere Etler: Türe Öreğ Selçu Koç Erdem Turga Mısır Zea Mas L. Btsde Taze Ve Kuru Ağırlı Artışı Baımıda Te Ve Ço Aşamalı Büüme Aalz Ufu Karadavut Aşır Geç Çet Palta Şeref Asoa Mehmet Tezel v

10 İÇİNDEKİLER BİLDİRİLER Ülemzde Osmalıda Güümüze İstatst Tarhe Baış Fr Adez Osmalı Döem Blm Tarhde Br Kest Büü Tür Matematçs Hüse Tevf Paşa 8-9 Kmdr? Fr Adez Türe de ve ABD de Sağlı Alaıda İstatst Ugulamaları ve İlgl Mevzuat.4 Soer Göe İ Boutlu Marshall Ol Dağılımları İç Sıra İstatstler Eşleler....9 Muhammet Beç İsmha Baramoğlu MMaEt Dağılımı Yardımıla Modelleme... 5 Aladd Şamlov Emba Ağaoğlu İlha Usta Yelz Mert Katar Şea Yolaça Çğdem Grftoğlu Geelleştrlmş Etrop Optmzaso Metodlarıı Matematsel Temeller. Aladd Şamlov Yelz Mert Katar IMKB Edes ç Farlı Katllerde BrmKö Aalz. 7 Ebru Çağlaa İrem Saçalı Pael Brm Kö Testler Karşılaştırılması Ve Satı Alma Gücü Partes Bresel Pael Brm Kö Testlerle Sıaması...44 Elf Öztür Atıf Evre İstatst Eğtmde Öğretm Yazılımlarıı Kullaılması ve Br Ugulama...5 Eg Yıldıztepe A.Fırat Özdemr Herarş Problem Çözümüe Determst Br Yalaşım...59 Par Dudar Nasre Tacı Sağalım Aalzde Örelem Hacm Ve Güç Aalz...64 Yüsel Terz Mehmet Al Cegz Kapı-Doğrama Sürecde Altı-Sgma Yalaşımı..7 M. Bahar Başır Statstcal Approach To Qualt Improvemet:S Sgma Improvemet Model Dmac...79 Eralp Doğu Al Rıza Fruza Hzmet Setörüde Altı Sgma Ugulaması:Br Yazılım Frması Yardım Masası Öreğ...9 Aşa Merç Spla Düzeltme Yötem İle Semparametr Addtve Modeller Kestrm 97 Raba Ece Oma Dursu Adı Mammadagha Mammadov Ortalama İç Ye Br Yalı Tahm Edc...5 Güz Yüsel Oratılı Olmaa Hazard Üzere Br Çalışma. Emel Başar Kısıtlı Durum Kalma Fltres.7 Es Kösal Levet Özbe Drac ve Heavsde Geelleşmş Fosolarıı Kullaara Rassal Değşeler Dağılımlarıı Elde Edlmes. Aladd Shamlov Emba Agaoglu Yelz Mert Katar Karma Deemelerde Parametre Tahmler İç Geelleştrlmş M GM Tahm Edcler...9 Oru Coşutucel I

11 İ Barerl Eceedace İstatstler Asmptot Özelller.8 Nejla Özaa Turha İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımlarıı Ço outlu Modfasoları...44 Göur Yapaçı Muhammet Beç İsmha Baramoğlu Fzolojde Matematsel Modelleme..5 Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Mrobolojde Matemat Modeller Kullaımı.6 Fuda Kocaa Nura Yazıha Halu Ataoğlu Boloj Sstemlerde Modelleme Ve Smulasoa Geel Baış Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Turbo Kodlama Ve Dğer Yelemel Iteratve Kaal Kodlama Telerde Kullaıla BCJR Algortması.. 68 Murat Hüsü Sazlı Ço-ollu Söümlü Haberleşme Kaalları..74 Aut Kalacıoğlu Murat Hüsü Sazlı Ver Sııştırmada Artmet Kodlamaı İcelemes 8 Haı Alparsla ILGIN H.64/AVC/MPEG-4 PART Vdeo Kodlama 88 Selma Kulaç Sedat Nazlıble Metde Bağımsız Kouşmacı Taıma Algortmasıı İcelemes Met Uzuçarşılı H.Göha İl Logstc Regresoda Ölçüm Hatası 99 Rue Dağalp Sel Basıı Ve Kuralı Sorularıı Öcede Belrleme İç Tu Verler Kullaılara Mevsm Yağışlarıı Regreso Model İle Tahm Özgül Vupa İ Değşel Olasılı İtegral Döüşümler Üzere Br Ugulama. Bau Yağcı İsmha Baramoğlu Ömer L. Gebzloğlu İ Boutlu Dağılımları Bağımlılı Yapısı. Muhammet Beç Brol Topçu Geet Algortmalar Yardımıla Etl Gözlemler Tespt Edlmes...6 M. Af Baır Bület Altuaa Müslm E Zama Çzelgeleme Problem:Tamsaılı Optmum Ders Programıı Oluşturulması... Cha Asop M. Af Baır Kesl Zama Determst Durum-Uza Modellerde İlerletlmş Kalma Fltres Yaısaması..9 Es Kösal Levet Özbe Some Combatoral Desgs Ad Ther Geometrcal Structures...45 Hüla Bara Soer Göe Ortogoal Degel Tamamlamamış Blo Tasarımları Üzere Br Çalışma.5 Hafe Bulut Hüla Bara Tümör Hücreler Kılcal Damarlarda Geçrgelğ Ole Tahm.54 Levet Özbe Murat Efe Nura Yazıha Es Kösal Sağda Sasürlemş Verler İç Kapla-Meer Yötem Yardımıla Yaşam Fosolarıı Parametr Olmaa Tahm.. 6 Fahrett Arsla Çğdem Topçu Uarlaablr Küme Örelemesde Ö Örelem Ölçümüü Belrlemes..69 Olca Bozurt Şaslı Şeol Sıralı Küme Örelemesde Yığı Oraıı Tahm Üzere Br Çalışma...75 Yapra Arzu Özdemr Necla Güdüz II

12 Kısa Ve Uzu Döem Etlerle Haehalı Tüetm Harcamaları...8 Oa S. Erdoğdu Hsse Seetler Pasası İç Ver Madeclğe Daalı Ere Uarı Sstem Öers..89 Al Serha Koucugl Ömer L. Gebzloğlu İş Tatm Etlee Fatörlere Path Aalz Yalaşımı.95 Fatma Noa Doğa Yıldız Türe de Eme Pasası Ve Çalışa Çocuları İstsmarı: Aara Ulus Saa Bölges Öreğ Özge Yalçı Clemete Programıla Brltel Kuralı Çözümlemes: Sosal Blmlerde Br Ugulama. Berl Spah E. Serra Yurtoru Bazı Dağılışları Kümülatları Üzere Br Araştırma 6 Samm Düdar Bazı Varsaımları Sağlaamaa Degesz Te Etel Sabt Etl Va Model İç Br Çözüm Öers... A. Fırat Özdemr Serdar Kurt Ters Normal Dağılımda Ortalamaı Test..8 Sevl Bacalı Yapra Parla Demrha Sualtıda Osje Tüetme Et Ede Değşeler İcelemes. 4 Erut Aartal Merç Marşoğlu Olca Süzeler Kotrol Kartları Verler İstatstsel Aalz. 4 Haa Yıldırım Homojet Aalz Ve Türe de İthar Vaaları Üzere Br Ugulama...47 Pıar Orca Kadıları İşgücüe Katılım Oraları..5 Dle Temz Sua Kormaz Yaşam Fosolarıı Koves Döüşümler Yardımı İle Bazı Bağımlılı Kavramlarıı Açılaması Ve Güverl Teorsde Kullaımı.. 6 Mehmet Yılmaz Görüüşte İlşsz Regreso GİR Modeller ve Et Hesaplama Yötemler...67 Mammadagha Mammadov Alper Be Emba Ağaoğlu Karma Deemeler ç Geelleştrlmş Leer Modeller 7 Kadr Ulaş Aa Müjga Tez POSTERLER Measal Ver Aalz ve Br Ugulama...79 Serap İ. Yörübulut Sevg Y. Öcel İ Boutlu Measal Otoregresf Model Bağımlılı Parametreler Tahm Edlmes...87 Sevg Y. Öcel Ömer L. Gebzloğlu Serap İ. Yörübulut Saaleşme Poltaları ve Büüme Üzere Etler: Türe Öreğ..94 Selçu Koç Erdem Turga Mısır Zea Mas L. Btsde Taze Ve Kuru Ağırlı Artışı Baımıda Te Ve Ço Aşamalı Büüme Aalz.99 Ufu Karadavut Aşır Geç Çet Palta Şeref Asoa Mehmet Tezel III

13 ÜLKEMİZDE OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE İSTATİSTİK TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Fr AKDENİZ Çuurova Üverstes Fe Edebat Faültes İstatst Bölümü ADANA OSMANLI İMPARATORLUĞU -9. Grş Amacımız mparatorluğu orumasıı orgaze etme ve eoom düzeleme ç statstsel ver toplama ve ullama amacıla Osmalıları l çabalarıda başlaara gelşmeler celeme ve sumatır. Osmalı İmparatorluğu Moder Türe er aldığı Aadolu arımadasıı uzebatısıda urulmuştur. Gücüü e üse olduğu döemde 7. üzılda İmparatorlu şmd Aravutlu Romaa Bulgarsta Yuasta Es Yugoslava Macarsta Ira Sure Mısır Kafasa ve Rusa ı br parçası Kuze Afra ı çoğuluğu üzerde öetme sahpt. İmparatorlu bu topraları tümüü Brc Düa savaşı souda abett ve souç olara çötü; Türe devlet ou üller üzerde uruldu. İmparatorluğu öeteler brbrde farlı apıda büü üfusa sahp mparatorluğu gücüü devlet hazes dolu tutmaa bağlı olduğuu blcdedler. Bu durum fosoel br verg sstem geretrmeted buu başarma ç de topra ve reaa İmparatorluğu l döemlerde toprala uğraşa ve verg ödeeler le lgl aıt tutulması temel alımıştı. Tür olsu Hrsta olsu reaaı devletle lgs auamelerle gösterlmşt. Araz ve verg oularıda öcü araştırmacılarda Prof. Ebul ula Mard e göre e es aıtları Sulta Orha 6-6 döeme; Prof. Ömer Lütf Bera a göre e es araz tahrr defter Sulta Murat 6-89 devre at olduğu öe sürülmüştür. Osmalılar aıt tutara azılı belgelere verdler öem belrtme ç tüm resm aıtları toplaması amacıla 89 da Defterhae adı verle brm oluşturmuşlardı. Brbr zlee fethlerle topraları üç ıtaa aıla mparatorluğu değşe sıırları çde reaaı öetlmes merez öetm otortes sağlaıp sürdüreblme özü saılmıştır. Kırsal esmde verg üümlüler ç Mufassaluzu uzu alatıla Defter- Haa lerbütü müller azılı olduğu defter oluşturulmuştur. Bu defterlerde her verg üümlüsüü tasarrufu altıda topra mtarıı saptaa ve çeştl verg oralarıı belrlee blgler sstemat br bçmde verlmştr. Bu edele arşvlerde salaa Saca Mufassal Defterler üfus ve eoom baımıda e arıtılı aalarımızdır. Düa da İstatst 7. üzıla adar dar amaçlı alız blg toplamaa öel apılmış bu üzılda sora Devletler ver taleb arşılama amacı le verg toplama asere alma üfus ölüm doğum ve göçe öel blgler derlemştr.. üzıl öcesde toplaa ver çağdaş alaış ve ötemlerle değld. Bu dar alaşım hem toplaa ver apsamıı hem de ver toplama teler açılmaz olara etlemştr.. üzılı başıda tbare olasılı teorsde gelşmelerde zlemesle statst teors gelştrlmştr. Osmalılarda da lerde başlaara resm ver- düzeleme çabaları ordua aser alma ve verg toplama amaçlı apılmıştır.

14 Ver çoğulula merez hüümet tarafıda stee ver çeşd haıda sadece abaca blg sahb ola çoğulula görevledrlmş d görevller tarafıda toplamıştı. Bu alaşım doğal olara ver altes etlemşt: gerçete devlet görevller tarafıda toplamış vere daalı resm olara basılmış souçlar olması buları güvelr olduğu alamıa gelmordu.. 8 Nüfus Saımı Öcesde Ver Toplama ve Düzeleme O dördücü asrı c arısıda başlaara Osmalılar verg amacıla sahp olduları topraları apsamlı aıtlarıı tuttular üzıllara at üfus vers öcelle Osmalı öetm fethedle topralarda döem döem aptırdığı saım ve azımlara tahrrlere daaır. Bu tür ver topladığı tapu tahrr defterler bu döemler ç demograf malzeme oluşturur. Burada öcell amaç üfus saımı değl brer araz tapu ve tarımsal gelr döümü olara düşüülmüştü. Bugüü alamda br demograf amaç otu. Bu tahrrlerde saım brm te te şler edler değl verge tab tutulaca ola topra sahb haelerdr. Topra aıt defterler düzel br programa bağlı olmada pe ço defa gücelleştrlmştr. Sora üzıllarda defterler düzel tutulmamış ve boşlular doğmuştur. Çftçler ürettler ürüe daalı olara verg ödemşlerdr bu edele devlet ürü vermler de aıtlarıı tutmuştur. Saımda açmaları öleme verg mtarıı e sağlılı bçmde saptama ç bell ötemler gelştrmşlerd: Ödeece verg saptama ç üç ılda üretm ortalamasıı esas almışlardı. Bu alaşım Osmalı İmparatorlu öetm statstğ l ullaış şel olara düşüüleblr. Devlet 9. üzılda Orduda apıla reform hareete adar öetm altıda aşaa saları saısıı blme geresm dumamıştı. Profesoel orduu belemğ oluştura Yeçer ordusuu savaşlarda görev almata ço öetcler devrmele lglemes ve devlet apma stedğ tüm el grşmler arşısıda er alara br rtca usuru olmasıı soucu olara 86 da Va a- Hare olaı sorasıda aldırılmasıla sadece Müslüma aserlerde oluşa e br ordu urulmasıa arar verlmşt. Bölece orduda görev alaca geç üfusu saptama amacıla geel üfus saımı apılmasıa arıca bu ez verg alma ç Müslüma olmaaları da çe alaca şelde saım apılması geretğe arar verlmşt.. Osmalı İmparatorluğuu İl Geel Nüfus Saımı O douzucu üzıla gelcee adar Osmalılarda alız üfusu saptama amacıla apıla saımlara rastlamaz. Va a Hare olaıda sora 88 Osmalı-Rus savaşı sırasıda l üfus saım deemeler apılmışsa da savaş oşulları edele souç alıamamıştır. Osmalı İmparatorluğuu l geel üfus saımı II. Mahmut u el hareetler sırasıda Rumel ve Aadolu Sacalarıla asabalarıda 8 de apıldı. Ba Prof. Ever Za Karal 94. Daha öce böle geel üfus saımı apılmadığıda halı edşe dumaması ç saımda şer memurlar d görevller görevledrlmşt. Rumel ve Aadolu da göderle defterler derleme ve değerledrme üzere İstabul da Cerde Nezaret urulmuştu. Daha öce üfus saımları bölgesel olara apılmıştı ve souçlar asla basılmamıştı. 8 saımıda sadece ere üfus saılmış ve saıla üfus Müslüma ola ve Müslüma olmaa hal olara adedlmş m erde aş m erde se bıı ve saalı oğuluğu ve reg özellle aserlğe ugu mseler saptamasıda esas alımıştır. Memurları müslüma üfusuu aırt etmede farlı alaşımlarda bulumaları bel de ellere azılı br talmat verlmemş olmasıı soucudur. Halı orutmama ç

15 bu açılamalar halı gözü öüde aıtlara azılmamış smler aıa stelee ugu alamıda şaret oulmuştur. Tüm mparatorluğa ulaşıldığı öe sürülemeeceğde arıca saım sadece ere üfus arasıda apıldığıda bu saımı toplam mparatorlu üfusuu asıttığı öe sürülemez. Yede değle saımla l ez alaşı da olsa Aadolu ve Rumel de demograf durumla bu öreler üfusuda Müslüma ola ve olmaaları belrlemes ararlı olmuştur. Bu saım ç üfus d esasıa göre bölümüştü- Müslümalar Hrstalar Yahudler. Kıptler ve aserler arı gruplar olara saıldı. Saımlar farlı aş grupları ç buludu; faat aş gruplamalarıı bölgesel görevller ed stelere göre değştğ görülmetedr. Geel olara şler çocu geç aserl hzmet ç ugu ve aşlı olara sııfladırılmıştır. Rahatsız ve fzsel olara saat mseler arı olara aıtlara geçmştr. Başet İstabul da göderle görevller Müslüma ereler sm ve aşlarıı te te azdılar. Müslüma olmaa ere üfus verg ödeeler düşü o uruş orta rm dört uruş üse gelr ır sez uruş gruplarıa göre ve vergde muaf olalar aşlı ş apamaz saat olara bölümüştü. Hrsta üfus Reaa olara gösterlmşt. Reaaı alabalı olduğu büü llerde Hrstalar Bulgar Rum Erme bçmde de arıca arılmıştı. Bu saımı soucu olara devlet aşağıda doğrua aı blge sahp olmuştu:. İmparatorlu çde et ve dsel azılıları alaşı dağılımı. Aserl ç ugu Müslümaları saısı. Toplaablece verg tahm. Bu saımı e büü esğ şudu: Sıırlı aş blgler adedlmşt bu souçlar doğru üfus projesoları ç ullaılamazdı. 8 üfus saımıda sora bazı bölgesel saımlar apılmıştı 897 de geel üfus saımıa adar bazı başarısız grşmler olmuştu. Bazı şler 8 üfus saımıda uşu duablecetr. İaıoruz bu saım br polt amaç taşımamatadır. Devlet Müslüma üfusu aserl ç Müslüma olmaa üfusu da verg amaçlı blme stemştr. Müslüma üfus ç olması geree altıda tahm daha az aser demetr. Müslüma üfusu ço gösterme ed ed aldatma Hrsta üfusu az gösterme htaç duula verg br ısmıda feragat etme alamıa gelrd her durum da devlet alehedr. 4. O douzucu Yüzıl soları ve Osmalı İmparatorluğuu İl İstatst Yıllığı Osmalı Devletde l İstatst Dares I. Abdülazz döemde 874 ılıda urulmuş aı ıl üfus saımıa grşlmştr. II. Abdülhamt döemde 877 de İstatst Dares apatılmış 877 de çıarıla İstatst İdareler Yasası le her baalı her l ve büü lçelerde brer statst dares ve İstabul da başbaalığa bağlı br İstatst Daışma Kurulu oluşturulmuştur tarhl İstatst dareler haıda tüzü le taşrada statst dareler ve..89 tarhl Başbaalı statst daışma urulu haıda tüzü le de daışma uruluu görevler belrtlmştr tarhl Huu ve Tcaret İstatstler öetmelğ le tarhl Ceza İstatstler Yöetmelğ ürürlüğe grmştr. 88 ılıda Nüfus Scl Tüzüğü aılamış ve Nüfus Müdürlüğü urulmuştur. Aı ıl çde Geel Nüfus Saımı Tüzüğü aılamıştır Kutsal ve Totamış 98. Osmalı Devlet l ve te geel İstatst Yıllığı 897 ılıda hazırlamıştır. Bu ıllı 9. üzılı souda Osmalı Devlet çeştl eoom ve sosal göstergelerle lgl ıllar ve bölgeler tbarle arıtılı ver çermetedr. Bu ıllıta öetmsel apı üfus eğtm sağlı ara ve dez ulaşımı tarım madecl ormacılı haberleşme dış tcaret saa ve argı le lgl ver bulumatadır. Bu özellğ edele bu eser büü öem

16 ve değer taşımatadır. Bu ıllıta ılları arasıda Osmalı topraları çde göçmeler saısı hastaeler dotorları dğer sağlı setörü persoel saıları caet ve haff suçları türler ve suç şleeler meslelere ve et apıa göre dağılımı oullar abacı oullar Müslüma ola ve olmaa öğrec saıları öğretmeler üse oullarda öğretle dersler üretle tahıl mtarları calı hava saıları devlet gelr ve gderler v.s görülmetedr. 897 ıllığı bugü üretle statstsel ıllılara ço bezerl göstermetedr. 9. Yüzılı souda Osmalı İmparatorluğu 754 m topra üzerde hümedordu ve üç ıtaa aılmıştı. Nüfusu alaşı olara mlou Avrupa topralarıda mlou Asa ve Afra topralarıda bulumatadı. Osmalıları İstatst le lşler celedğmz bu azıda Avrupa da 7. üzılda başlaara. üzıl ortalarıa adar olasılı ve statst tarhde z bıraaları eler aptığıa bamata arar görüorum Yüzılda başlaara Avrupa da İstatst Tarhe Baış Feberg 99 maalesde sııfladırmaa göre 7. üz ılı ortalarıda. üzıl ortasıa adar geçe döem dört arı perot çde göreceğz. Olasılı ve statst arasıda özel br bağ olduğuda statst tarhe baıldığıda olasılı uramıda gelşmeler belrtmede geçemez. Kavramlar taımlar ve ver toplaması ç orta ötemler tartışma üzere farlı üleler verler arşılaştırılablr olması ç 85 te Brüsel de 6 ülede 5 delege atılımıla l ez uluslararası ogre apılmış buu sora ıllarda dğerler zlemştr. 4 Hazra 885 ılıda da ISI Iteratoal Statstcal Socet urulmuştur. Bölece aşağıda sıralama statstçler apmata olduları araştırmaları orjler alamalarıa ardımcı olacatır CARDANO O altıcı asırolasılı avramlarıı gelştrd PASCAL ve FERMAT 654 Bom atsaıları ve Pascal üçge GRAUNT 66 Ölüm oralarıı hesaplaması HUYGENS 669 Graut u çalışmasıa atı HALLEY 69 Yaşam tabloları tahmler DeMOIVRE 7 Bom dağılımıa Posso alaşımı JAMES BERNOULLI 7 Ars Cojectad Büü saılar auu subjetf olasılı DeMOIVRE78 Doctre of Chaces Bom dağılımıa ormal alaşım 75-8 SIMPSON 755 Hatalar ve ortalamaları BAYES 764 İverse olasılı bom ç Baes teorem LAPLACE 774 İverse olasılığı ede buluması D. BERNOULLI 778 Masmum lelhood LAPLACE 78 Ora tahm LAGENDRE 85 E üçü areler ötem GAUSS 89 Normal dağılmış hatalar ve e üçü areler LAPLACE 8 Merez lmt teorem 4

17 8-9 QUETELET 89 Nüfus plalaması QUETELET 85 Normal dağılım ve sosal blmlere ugulamalar MAXWELL 859 Gazları et teors ve hatalar teors GALTON 885 Regreso GALTON 888 Korelaso EDGEWORTH 89 Korelaso ve ço değşel ormal dağılım YULE 897 Çolu ve ısm orelaso PEARSON 9 K-are ve uum lğ 9-95 GALTON WELDON PEARSON 9 Bometra ı urdular YULE 97 Çolu regreso gösterm GOSSET Studet 98 t- dağılımı FISHER 95 Korelaso atsaısıı dağılımı FISHER 9 Yeterll tutarlılı etl masmum lelhood KOLMOGOROV 9 Olasılığa asomat alaşım Nema-Pearso statstsel hpotez testler NEYMAN 94 Olasılı örelemes güve aralıları FISHER 95 Deesel tasarım JEFFREYS 99 Olasılı uramı WALD 945 Sequetal aalz HANSON; HURWICZ; MADOW 95 Öreleme tapları SAVAGE 954 İstatstğ temeller 6. Yrmc Yüzıl Başları Osmalı döem l tarım saımları Avrupa bölümüde topraları ç 97 de Asa ve Afra da topraları ç 99 ılıda apılmıştır. İstatstte er ala ver derlemes ç tüm l ve lçelere soru formları göderlmş ve buları çoğuluğu tcaret odaları le belede meclslerce br bölümü se mal tapu ve üfus memurlarıda oluşa omsolar tarafıda doldurulmuştur. İstee blgler soru formlarıa doldurulmasıda lçe mal tapu ve özellle de verg aıtlarıda büü ölçüde ararlaılmıştır. 9 ve 94 ıllarıda da bezer tarım saımları apılmıştır. Tarım statstlerde er ala başlıca tarla ürüler elş alaları üretm mtarları üretm değerler ve vermll düzeler le lgl blgler suulmuştur. Tarımsal üretm mtarları üretmde alıa öşür üretle ürüü oda br vergs gelrler date alıara tahm olduğuda spete doğrua aı verlerdr. Osmalı Tarım ve Tcaret Baalığı 9 ve 95 ıllarıda İstabul çevresde ve Aadolu u batısıda er ala dğer büü şehrlerde saa saımı aptırmıştır. Ger ala şehrlerde Adaa ve Tarsus ta dört pamu plğ fabrası dışıda öeml br saa uruluşu bulumamatadır. Souçları 97 de aılamıştır. Edüstrel üretmler sez gruba arılmıştır: gıda u maara şeercl oserve bra buz tütü sprtolu ç üretm topra tuğla çmeto reç porsele üretm der saraçlı aaabı şlemş der üretm ağaç maragozlu ve doğramacılı tahta utu üretm douma hazır elbse ve çamaşır pe doumacılığı pamu plğ ü pl üretm ırtase sgara ağıdı 5

18 matbaacılı ve dğer ağıt üretm ma ağ sabu palamut özü dğer masal maddeler üretm made eşa döümhae ve malathaeler dğer döüm mamuller dır. Beşc Mehmet Reşat zamaıda 9 ılıda freg le savaş asasıı ugulaması le sağlı statstlere başlamıştır...98 tarhde İstatst Geel Müdürlüğü urulması haıda asa ve Altıcı Mehmet Vahdett 98-9 döemde tarhde İstatst Geel Müdürlüğüü görevler ve darelerde statst büroları le lşlere at tüzü ürürlüğe omuş bu ouda başarı sağlaamamış ve br ararame le bu geel müdürlü aldırılmıştır tarhl br ararame le de Başbaalı İstatst Geel Müdürlüğüü tasfes esasları saptamıştır Kutsal ve Totamış Cumhuret Döem tarh ve 57 saılı Merez İstatst Dares Kurulması haıda öetmelğ ürürlüğe oa ararame aılamıştır. Bu araramede sora Belça lı İstatst Uzmaı Camle Jacquart müdürlü göreve başlamıştır gü ve 5 saılı Devlet İstatst Esttüsü ü uruluşu görevler etler haıda asa ürürlüğe grmştr. 7.. Türe de İstatst Blm gelşm Bu bölümü Ülemzde görevl olduğu sırada Profesör Wllam Wasserma Sracuse Uverst ı The Teachg ad Use of Statstcs Ture The Amerca Statstca 958 Vol. No.6-8 azısıa daaara suma storum. Wasserma a göre : *Türe de Yöetm brmler edüstr ve çeştl blm dallarıda statst ötemler potasel heüz blmemetedr. *Küçü faat gelşme eğlm göstere br grup sa statst ötemler haıda blg sahb ve oları uguluorlar. *So beş ıl bouca güümüze adar bazı faültelerde statst dersler verlor dğerlerde etşmş öğretm ües olmadığıda statst ders verlememetedr. Tür eğtm sstemde herhag br erde statstte derece almış br bulma mümü değldr. Maale azıldığı ılda beş ıldır İstabul Üverstes İtsat Faültesde öğrecler Olasılı ve İstatstğe Grş dersler aldıları belrtlmştr. Arıca üst sııflarda Öreleme ve Demograf İstatst Aalz dersler de bulumatadır. Aara Üverstes Sasal Blgler Faültesde de tüm öğrecler aldığı eoom ç statst dersler vardır. Aara Üverstes Zraat Faültesde de üçücü sııf öğrecler ç br arııllı statst dersde olasılı ve statst blgse e olara varas aalz ve deesel tasarım da verlmetedr. İstabul da Robert Kolej de de İstatstğe Grş ders bulumatadır. Buralarda statst dersler Amera da eğtm görmüş öğretm elemaları tarafıda verlmetedr. Bu tarhte İstabul Te Üverstes Aara Üverstes Fe Faültes İstabul Üverstes Tıp Faültesde heüz İstatst ders bulumamatadır. 7.. Güümüzde Ülemzde İstatst Bölümler Ülemzde l İstatst bölümüü uruluşuu üzerde 4 ıl geçt. İstatstçler Üverstelerde statst matemat edüstr eoom eoometr zoote bölümler ve Tıp Faülteler Bostatst aablm dalları v.s. çe dağılmış durumdadırlar. 6

19 SIRA NO ÜNİVERSİTENİN ADI Alfabet Sırada BÖLÜMÜN ADI. Aadolu Üverstes ESKİŞEHİR İstatst Bölümü 4Prof.Doç. ard.doç. Öğr.Gör. Arş.Gör.?. Aara Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 4 Prof. Doç.4 Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. 8 Arş Gör. Kısm zamalı: Prof. Dr.. Başet Üverstes ANKARA İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof. Yard. Doç.4 Dr.Öğrt. Gör. Arş.Gör. 4. Çuurova Üverstes ADANA İstatst Bölümü 4 Prof. Doç. Yard.Doç. 5 Arş. Gör. 5. Douz Elül Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Prof. Doç. 5 Yard.Doç. Dr. Öğr. Gör. 9 Öğr. Gör.9 Arş. Gör. 6. Ege Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Prof. Yard. Doç. Öğr. Gör. 7 Arş.Gör. 7. Gaz Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 8 Prof. Doç.5 Yard.Doç. Dr.Öğr.Gör. Öğr.Gör. Arş..Gör. 8. Hacettepe Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 8 Prof. 5 Doç.4 Yard.Doç.6 Dr.Öğr.Gör.9 Arş.Gör. 9. İstabul Tcaret Üverstes İSTANBUL İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed. Kadr Has Üverstes İSTANBUL İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof.Doç.. Karadez Te Üverstes - TRABZON İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof. Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. Dr. Arş.Gör. 4 Arş.Gör. Uzma. Kırıale Üverstes - KIRIKKALE İstatst Bölümü Yard.Doç. Öğr.Gör.7 Arş.Gör.. Mmar Sa Üverstes - İSTANBUL İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed 4. Muğla Üverstes - MUĞLA İstatst Bölümü Prof.Yard.Doç. 7

20 Dr. Öğr.Gör. 6 Arş.Gör. 5. Odouz Maıs Üverstes - SAMSUN İstatst Bölümü Prof. Doç. Yard.Doç. Öğr.Gör. 6 Arş.Gör. Uzma 6. Orta Doğu Te Üverstes ANKARA İstatst Bölümü Prof.Br Kou Doç.Dr.Öğr.Gör.6Part.Tme Öğrt.Gör. 8 Arş Gör. 7. Osma Gaz Üverstes - ESKİŞEHİR İstatst Bölümü Prof. 9 Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör.5 Arş.Gör. 8. Selçu Üverstes - KONYA İstatst Bölümü Doç. Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. 9 Arş.Gör. 9. Ufu Üverstes - ANKARA İstatst Bölümü 4 Prof.4 Part.Tme Prof. Öğr.Gör. Part.Tme Dr. Öğrt.Gör.. Yıldız Te Üverstes - İSTANBUL İstatst Bölümü Prof. Doç. Yard.Doç. Dr. Öğr. Gör./ Arş. Gör. Fırat Üverstes ELAZIĞ İstatst Bölümü Prof. Yard. Doç.. Yaşar Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed. Odouz Maıs Üverstes SİNOP İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed Fe Edebat Faültes Yuarıda tabloda görüldüğü gb Üverstelermz statst bölümlerde cvarıda görev apa dotoralı öğretm ües bulumatadır. Buları e az % uu dotorası İstatst dışıdadır. Bu saı Edüstr ve Matemat bölümler le Zoote Bometr blm dalı ve Tıp Faültelerde adet Bostatst aablm dallarıda çalışa 5 dotoralı öğretm ües elemesle 8 geçeblr. Görüldüğü gb Ülemzde 4 ıllı mazs ola br blm dalıı öğretm elemalarıız. Ulusal düzede blmsel toplatılarımızda ço değş alalara aılmış blmsel çalışmalarımız var. Faat SCI E apsamıda İstatst derglerde Türe adresl aılarımızı eterl olmadığı açıtır. Brço dspl arasıda İstatstte Uluslararası alız İstatstle lgl gerçe haeml derglerde aı saımızı arttırılması ç blmde öcü üleler blm salarıı aptıları gb urumlar arası ve uluslararası şbrlğ le aı apma çabaları arttırılmalıdır. UNUTULMAMALIDIR Kİ Blm abzı blmsel derglerde atmatadır. Yazımızı uzu ıllardır Ülemzde sölee br tümce le btrme storum: İSTATİSTİK ÜRETMEK KARANLIĞA IŞIK GÖTÜRMEK KADAR ONURLU BİR GÖREVDİR. 8

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

Box ve Whisker Grafiği

Box ve Whisker Grafiği www.memetaarayl.com Bölümü Amaçları DEĞİŞKELİK ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKOOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aarayl@deu.edu.tr Bu Bölümü tamamladıta ora eler yapablecez: Bo ve Wher grağ ouma

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AZALAN BOZULMA ORANINA SAHİP ÜÇ PARAMETRELİ YENİ BİR YAŞAM ZAMAN DAĞILIMI MUSTAFA ÇAĞATAY KORKMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ANA BİLİM DALI KONYA, 2

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Fark Denklemlerinin Çözümünde Parametrelerin Değişimi Yöntemi

Fark Denklemlerinin Çözümünde Parametrelerin Değişimi Yöntemi Far Delemler Çzümüde Parametreler Değşm Ytem *Hüsey Koama Saarya Üverstes, Fe-Edebyat Faültes, Matemat Blümü, 587, Saarya Özet: İçersde e az br mertebede,,,, E b solu arları buluduğu osyoel delemlere Far

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir.

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir. ISO 45001 M. Gör Erğa Bu suuya ve ouu pdf syasıa adreside işilebilir. 1 Giriş ISO 45001 e Nede İhtiyaç Duyuldu? Farlılılar Souç 2 Giriş ILO ya göre, h yıl 2.2 milyo çalışa iş azası veya mesle hastalığıda

Detaylı

Meta-analizinde kategorik verilerin birleştirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler: Aktif ve pasif sigara içicilerin değerlendirilmesi

Meta-analizinde kategorik verilerin birleştirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler: Aktif ve pasif sigara içicilerin değerlendirilmesi İtabul Üverte İşletme Faülte Derg Itabul Uverty Joural o the School o Bue Admtrato lt/vol:38, Sayı/No:2, 2009, 34-46 ISSN: 303-732 - www.derg.org 2009 Meta-aalzde ategor verler brleştrlmede ullaıla tattel

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ BILEVEL DISCRETE STOCHASTIC TRANSPORTATION PROBLEM

İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ BILEVEL DISCRETE STOCHASTIC TRANSPORTATION PROBLEM Electroc Joural of Vocatoal Colleges December/Aralı 20 İKİ SEVİYELİ KESİKLİ STOKASTİK TAŞIMA PROBLEMİ Hade GÜNAY AKDEMİR, Fatma TİRYAKİ 2 Özet Bu çalışmada, müşter talepler stoast, özellle esl rassal değşeler

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

Temel elektrik ve manyetizma yasaları kullanılarak elde edilmiş olan 4 adet Maxwell denklemi bulunmaktadır.

Temel elektrik ve manyetizma yasaları kullanılarak elde edilmiş olan 4 adet Maxwell denklemi bulunmaktadır. .GİRİŞ Güümüde hıla gelşe eolo ve blg brm saesde her geçe gü e elero chalar ürelmee ve mevcu freas badıı eers alması edele ürecler üse freaslara öelmeedrler. Yüse freas ullaıldığıda se chaları bouları

Detaylı

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi,

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi, . Ders Büyü Sayılar Kauları Kouya geçmede öce DeMoivre-Stirlig formülüü ve DeMoivre-Laplace teoremii hatırlayalım. DeMoivre, geel terimi, a!,,, 3,... e ola dizii yaısa olduğuu göstermiş, aca limitii bulamamış.

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Parçacık Sürü Optimizasyonu ile DWT-SVD Tabanlı Resim Damgalama

Parçacık Sürü Optimizasyonu ile DWT-SVD Tabanlı Resim Damgalama Parçacı Sürü Optmzasyou le DW-SVD abalı Resm Damgalama Veysel Aslataş, Abdullatf Doğa, Rfat Kurba Özet Multmedya eseler ç telf haı ve erşm otrolü amacıyla çeştl damgalama teler gelştrlmştr. Bu çalışmada

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr.

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr. İSTATİSTİK DERSİ (BAÜ Müh-Mm Fakültes Dr. Bau Yağcı KAYNAKLAR Mühedslkte Olasılık, İstatstk, Rsk ve Güvelrlk Altay Güdüz Blgsayar (Ecel Destekl Uygulamalı İstatstk Pro. Dr. Mustaa Akkurt Mühedsler ç İstatstk

Detaylı

Bölüm Kurucumuz Prof.Dr. Yalçın Tuncer

Bölüm Kurucumuz Prof.Dr. Yalçın Tuncer Bölüm Kurucumuz Prof.Dr. Yalçın Tuncer Sevgili öğrenciler, öğretim üyeleri ve Đstatistik camiası; Yalçın hocamızın akrabaları, dostları ve sevenleri; Yalçın hocamızın değerli eşi ve sevgili Tolga, acınızı

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

İSTATİSTİK. Doç. Dr. Suat ŞAHİNLER Arş.Gör. Özkan GÖRGÜLÜ

İSTATİSTİK. Doç. Dr. Suat ŞAHİNLER Arş.Gör. Özkan GÖRGÜLÜ İSTATİSTİK Doç. Dr. Suat ŞAHİNLER Arş.Gör. Özka GÖRGÜLÜ Tavsye Edle Kayak Ktaplar Her öğrec keds tuttuğu düzel otlar.. Akar, M. ve S. Şahler, (997). İstatstk. Ç.Ü. Zraat Fakültes Geel Yayı No: 74, Ders

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

İstatistiksel Proses Kontrol - Seminer Notları -

İstatistiksel Proses Kontrol - Seminer Notları - MÜSEM - KALİTE YÖNETİCİLİĞİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI 06 Nisa 00 İstatistisel Proses Kotrol - Semier Notları - Marmara Üiversitesi, Tei Eğitim Faültesi e-posta eoer@marmara.edu.tr GSM 053 910016 - Telefo

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 006, CİLT XXI, SAYI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI S. Eral DİNÇER ABSTRACT I real worl ecso

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

ARAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ARAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ARAÇ ÇOK PROGRAMLI AADOLU LSES PASYOUA KAYIT Ç GEREKL BELGELER S.O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BELGE ADI BAŞVURU DLEKÇES EK-1 BELGES VELYE VE EŞE AT 2014 YILI E SO MAAŞ BORDROSU -VEL VE EŞ ÇALIŞIYORSA ÇALIŞTIĞI

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pel İYİ GENETİK ALGORİTMA UYGULANARAK VE BİLGİ KRİTERLERİ KULLANILARAK ÇOKLU REGRESYONDA MODEL SEÇİMİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 006

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER 202-206 ile belirtilen derslikler 302-306 ile belirtilen derslikler 402-406 ile belirtilen derslikler 101-106 ile belirtilen derslikler Mavi Anfi Yeşil Anfi Turuncu Anfi 1 Nolu Salon (Teknik Resim Sınıfı)

Detaylı

ORTAK BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAK BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ ORTAK BAĞIMSI Z DENETİ M VE MALİ MÜŞAVİ RLİK LİMİTED ŞİRKETİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE GETİRDİKLERİ www.ortakusavr.co Sayfa 1 ÖNSÖZ Tcar hayatııza br çok yelk

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür B040 B040 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS PROGRAMI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS PROGRAMI 1. SINIF DERS PROGRAMI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.00-09.50 FEN112 Fizik II Mehmet Ali ÇORLU MAT122 Matematiksel Analiz II Ekrem SAVAŞ MAT122 Matematiksel Analiz II Ekrem SAVAŞ MTF112 Fizik Lab. II

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstler Taımlayıcı İstatstler Br veya brde azla dağılışı arşılaştırma ç ullaıla ve ayrıca öre verlerde hareet le reas dağılışlarıı sayısal olara özetleye değerlere taımlayıcı statstler der.

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

AKT S. AKT S ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I 2 0 0 2 2 ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ 2 0 0 2 2

AKT S. AKT S ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I 2 0 0 2 2 ATA10 ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ 2 0 0 2 2 ULUDAĞ ÜNVERTE 04-05 EĞTM-ÖĞRETM YILI DER PLANLARI FÜLTE/YÜKEKOKUL/KONERVATUVAR/MELEK YÜKEKOKULU : MÜHENLK BÖLÜM/ PROGRAM: TL MÜHENLĞ I.YARIYIL/GÜZ YARIYILI II.YARIYIL/BAHAR YARIYILI KOD DERN ADI T U L

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör AES S Kutusua Bezer S Kutuları Ürete Smulatör M.Tolga SAKALLI Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ tolga@trakya.edu.tr Erca BULUŞ Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ ercab@trakya.edu.tr Adaç ŞAHİN Trakya Üverstes

Detaylı

1. KODLAMA KURAMINA GİRİŞ 1

1. KODLAMA KURAMINA GİRİŞ 1 ÖNSÖZ Bu çalışmaı oluşumu esasıda emeğ, blgs ve sosuz desteğyle baa yol göstere değerl hocam Prof. Dr. Erol BALKANAY a; alayışı, desteğ ve atılarıda ötürü değerl hocam Yrd. Doç. Dr. Recep KORKMAZ a teşeürlerm

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI. Sayfa 1 / 5

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI. Sayfa 1 / 5 1) 08:00-08:45 2) 08:50-09:35 Toplam Kalite Toplam Kalite Teknoloji Örgütlerde AR-GE Teknoloji Sayfa 1 / 5 3) 09:40-10:25 4) 10:30-11:15 Toplam Kalite Örgütlerde AR-GE Teknoloji Örgütlerde AR-GE Sermaye

Detaylı

BL1-Firmalara Yapılacak Ödemeler Listesi

BL1-Firmalara Yapılacak Ödemeler Listesi uruluş Adı : İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi (kl) Rapor Tarihi: : 06/06/2016 09:20:00 FİRMA/PERSOEL ADI OVOGE DİAG.LAB.VE SAĞLI HİZM. SA. TİC. LTD.ŞTİ. SİTOGE BİOMEDİAL VE LAB SİST SA TİC LTD ŞTİ UDRET

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça Hatce TÜRKAN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM MODELLERİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR GRAFIN TERS WIENER ENERJĠSĠ VE TERS WIENER-ESTRADA ĠNDEKSĠ Sez ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Matemat Aablm Dalı OCAK-0 KONYA Her Haı Salıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Fakülte/Yüksekokul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Ders Çizelgesi.

Fakülte/Yüksekokul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Ders Çizelgesi. (YÖKi) Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Çizelgesi Güz/Baha r 2014 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 X Güz Yrd. Doç. Dr. Cengiz ATLI 2014 Türk Dili I 2 2 2 X Güz Okt. Dinçer

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Bölüm Sınav Günü ve Tarihi Saat Derslik Ders Dersin Öğretim Elemanı

Bölüm Sınav Günü ve Tarihi Saat Derslik Ders Dersin Öğretim Elemanı Bilgisayar Programcılığı 12 Ocak 2015 Pazartesi 10:00 B05 Algoritma ve Programlamaya Giriş Öğr.Gör. Sedat KUŞCAN Bilgisayar Programcılığı 12 Ocak 2015 Pazartesi 12:00 B05 İnternet Programcılığı II Öğr.Gör.

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı