Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü"

Transkript

1 Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozumu 4-7 Maıs 6 Atala

2 Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozum Kouları Blg Sstemler e-statst ve Blg Güvelğ Bostatst Boloj ve Çevre Blmlerde Leer Olmaa Modelleme Bulaı Matı Ço Değşel İstatst Eoometr ve Zama Serler Aalz Fe ve Mühedsl Alaıda Sal İşleme Geet Görütü İşleme İstatst Eğtm İstatst Fz İstatst Teors İstatst Ver Tabaları İstatst Blg Sstemler İstatstsel Süreç Kotrolü Kaos Teors ve ugulamaları Krptoloj Leer Modeller Modelleme ve Smülaso Nufusblm Olasılı Teors Olasılı ve İstatst Felsefes Optmzaso Öreleme ve Aet Düzelemede Ye Yalaşımlar Parametr Olmaa İstatst Psoloj ve Sosal Blmlerde Leer Olmaa Modelleme Regreso Aalz Rs Aalz ve Atüera Sstem Aalz ve Kotrol Stoast Süreçler Tıp Blmlerde İstatst Modelleme Ugulamalı İstatst Uzata Algılama ve Coğraf Blg Sstemler Ver Aalz ve Yöetm Ver Aalz ve Yöetm Ver Gzllğ Güvelğ ve Şfreleme Algortmaları Yaşam Blmlerde Modelleme Yöelem Araştırması

3 İstatst ve Blm Camasıı Değerl Mesupları Bu ıl beşcs apılaca ola İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU İGS 6 Aara Üverstes İstatst Bölümü tarafıda düzelemştr. Aara Üverstes 6. Kuruluş ılıa de gele ve bu edele Bölümümüzce arı br alam taşıa bu etlğ blmsel mesle ve sosal boutlarıla İstatst ve blm caması ç br atma değer aratacağıı umuoruz. Camamızı statst uramı ötemler ve ugulamaları bağlamıda blmsel problemlere öel araştırma ve değerledrme uğraşıları aıda ülemz statst alaıda sorularıa da değerledrme ve çözüm rdelemeler getre sürel ve etl çabalarıı olması geretğ muhaatır. Düzelee Sempozumu bu alamda blç aratma ve olumlu grşmlere ol aça tartışmalara zem oluşturma gb sorumluluları da bulumatadır. Dğer tarafta Sempozum edele ısa süre ç dah olsa br araa gelme suretle aratıla sosal ortamı mesle ve blmsel çevremzde beraberl ve daaışma gücüü artırmaa ardımcı olacağı öeml br başa husustur. Bu düşücelerle oluşturula sempozum ouları apısı ve statst caması le geş br dspllerarası çevree letle atılım çağrısı souda ço saıda atılım başvurusuu gerçeleştğ görme sevdrcdr. Bu durum statst alaıda ulusal çapta blmsel ve mesle toplatıları her ıl düzeleebleceğe dar aaatları da güçledrmetedr. İstatst Güler Sempozumu 6 a suuları le vea sadece dlec olara atıla değerl statstçlere dğer setörlerde mesle salarıa ve aademselere başarılı ve mutlu br toplatı geçrmeler dler lgler ve atıları ç e der teşeürlermz suarız. Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü Başalığı Maıs 6

4 5.İstatst Güler Sempozumu Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 4-7 Maıs 6 Porto-Bello Hotel Atala Blm ve Koordaso Kurulu Prof. Dr. Ömer L. GEBİZLİOĞLU Prof.Dr. Orha GÜVENEN Prof. Dr. Ülü GÜRLER Prof. Dr. Aşe APAYDIN Prof. Dr. Yalçı TUNCER Prof. Dr. Fr ÖZTÜRK Prof. Dr. Dolu ÖKSOY Doç. Dr. Fahrett ARSLAN Doç. Dr. Yılmaz AKDİ Doç. Dr. Fazıl ALİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cemal ATAKAN Yrd. Doç. Dr. İhsa KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Hall AYDOĞDU Yrd. Doç. Dr. Levet ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Aşır GENÇ Yrd. Doç. Dr. Sevg Yurt ÖNCEL Yrd. Doç. Dr. Zafer KÜÇÜK Dr. Nejla ÖZKAYA TURHAN Dr. Rue DAĞALP Dr. Mehmet YILMAZ Uzm. Dr. Bület CENGİZ Uzm. Dr. Nura YAZIHAN Prof. Dr. Öztaş AYHAN Prof.Dr. Serdar KURT Prof. Dr. Reşat KASAP Prof. Dr. Fr AKDENİZ Prof. Dr. Kerm DEMİRBAŞ Prof. Dr. Müjga TEZ Prof. Dr. Erca UYGUR Prof. Dr. Sülema GÜNAY Prof. Dr. İsmha BAYRAMOĞLU Prof. Dr. Alpte ESİN Prof. Dr. İsmal ERDEM Prof. Dr. Öza ÜNVER Prof. Dr. Ceml YAPAR Doç. Dr. Haa BERUMENT Doç. Dr. Sera ERYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Murat EFE Yrd. Doç. Dr. Nezr KÖSE Yrd. Doç. Dr. Levet SÜTÇİGİL Yrd. Doç. Dr. Ümt ÖZLALE Yrd. Doç. Dr. Güle TUNCA Yrd. Doç. Dr. Fath TANK Uzm. Dr. Çağrı TEMUÇİN Dr. Oa ERDOĞDU Dr. Ömer F. ŞİMŞEK Levet ÖZBEK Yılmaz AKDİ Rue DAĞALP Nejla ÖZKAYA TURHAN Mehmet YILMAZ Es KÖKSAL M. Bahar BAŞKIR Yürütme Kurulu PROGRAM 4 MAYIS 6 ÇARŞAMBA :-5: KAYIT VE BİLGİLENDİRME Salo 6:-6: AÇILIŞ VE KONUŞMALAR 6:-8: AÇILIŞ OTURUMU Ülemzde Osmalıda Güümüze İstatst Tarhe Br Baış Fr Adez Türe de ve ABD de Sağlı Alaıda İstatst Ugulamaları ve İlgl Mevzuat Soer Göe 9:-: AKŞAM YEMEĞİ :- AÇILIŞ KOKTEYLİ 5 MAYIS 6 PERŞEMBE 7:-9: KAHVALTI 8:-9: KAYIT Salo OTURUM 9:-:4 Özel Oturum: Leer Modeller Degelemş Kaıp Fosou İle Geelleştrlmş Lu-Tp Tahmedcler Yede İcelemes Esra Adez Fr Adez Ala T.K.Wa Some Propertıes Of The Estımators I The Partıtıoed LıearRegressıo Model Uder Equalıt Ad Iequalıt. Costraıts Ceml Yapar Karma Deemeler İç Geelleştrlmş Leer Modeller Kadr Ulaş Aa Müjga Tez Görüüşte İlşsz Regraso Delemlerde Kestrcler Karşılaştırılması İhsa Üver Geometr Leer Tahm Ve Kalma Fltres Fr Öztür Salo Özel Oturum 9.-. Regresso Aalss I Damc Stuatos Mot L. Tu :5-:4 Sıralı İstatstler Modeller İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımları İç Sıra İstatstler Eşleler Muhammet Beç İsmha Baramoğlu

5 :4-: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM :-:4 Oturum Adı : Dağılımsal Modelleme Oturum Başaı: Prof. Dr. Fr Adez MMaEt Dağılımı Yardımıla Modelleme Aladd Şamlov Emba Ağaoğlu İlha Usta Yelz Mert Katar Şea ol açaçğdem Grftoğlu Geelleştrlmş Etrop Optmzaso Metodlarıı Matematsel Temeller Aladd Şamlov Yelz Mert Katar Ödüllü Yeleme Sürec Olasılı Karaterstler İcelemes Nurgül O. Bear T. A. Khaev R. Alev Türçe İglzce Almaca Frasızca Rusça Ve İspaolca İç İl Kodları Kurulması Ve Optmal Kodlama Yötem Belrlemes Aladd Şamlov Şea Yolaça Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst I Oturum Başaı: Prof. Dr. Ceml Yapar Tür Eoomsde İhracat ve Doğruda Yabacı Yatırım İlşs: Br Zama Sers Aalz Murat Karagöz Kadr Karagöz Haehalı Tüetm Ve Mal Poltalar Oa S. Erdoğdu IMKB Edes ç Farlı Katllerde BrmKö Aalz Ebru Çağlaa İrem Saçalı Pael Brm Kö Testler Karşılaştırılması Ve Satı Alma Gücü Partes Bresel Pael Brm Kö Testlerle Sıaması Elf Öztür Atıf Evre Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst II Oturum Başaı: Prof. Dr. Müjga Tez Edüstrde İletşm Hzmetlerde Müşter Memuet ve Hzmet Kaltes İç Kalte Foso Göçerm Model Sevca Demr Şaslı Şeol Kmasal Proseslerde Ço Değşel İstatstsel Aalz: Karşılaştırmalı Br İceleme Ve Ye Yöelmler Rıdva Berber Levet Aça Kesl Eme Maası Fermetasouda Gerçe Zamalı Ço Değşel İstatstsel Aalz İlur Ataso Gülhal Dez Rıdva Berber İstatst Eğtmde Öğretm Yazılımlarıı Kullaılması ve Br Ugulama Eg Yıldıztepe A.Fırat Özdemr Blg Teolojler - Blg Sstemler Blg Toplumları: İstatstsel Blg Sstemler Öem Yapısı Ve Ugulamaları Hamza Erol Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz I Oturum Başaı: Prof. Dr. İhsa Üver Rassal Gezt Test Al Doğaaso Çağdaş Çalı Fath Sula Meltem Sömez Tura Aalt Herarş Sürec AHP Metoduu Taıtımı ve Ugulaması Solmaz E Muhp Öza Herarş Problem Çözümüe Determst Br Yalaşım Par Dudar Nasre Tacı İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı Power Hazard Fosolu Dağılımı Parametreler Güve Aralığı ve Orta Güve Bölges İsmal Kıacı Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu Sağalım Aalzde Örelem Hacm Ve Güç Aalz Yüsel Terz Mehmet Al Cegz :-4: ÖĞLE YEMEĞİ :-4: POSTER SERGİLEME Salo OTURUM 4:-5:4 Özel Oturum: Altı-Sgma Çalışmaları Altı Sgma- Müştere Br Stratej Lsa Dolu Öso Kapı-Doğrama Sürecde Altı-Sgma Yalaşımı M. Bahar Başır Kalte Gelştrmee İstatstsel Yalaşım: Altı Sgma İleştrme Model Dmaıc Eralp Doğu Al Rıza Fruza Otomotv Setörüde Br Altı Sgma Ugulaması Al Şe Murat Taı Hzmet Setörüde Altı Sgma Ugulaması:Br Yazılım Frması Yardım Masası Öreğ Aşa Merç Salo Özel Oturum: İstatst Laboratuvarı İstatst Laboratuvarı Fr Öztür Mote Carlo Saal Dee Laboratuvarı MCSDL M. Yavuz Ata 5:4-6: ÇAY-KAHVE ARASI

6 Salo OTURUM 4 6:-7: Oturum Adı : Modelleme ve Aalz II Oturum Başaı: Prof. Dr. Soer Göe Spla Düzeltme Yötem İle Semparametr Addtve Modeller Kestrm Raba Ece Oma Dursu Adı Mammadagha Mammadov Ortalama İç Ye Br Yalı Tahm Edc Güz Yüsel Te Değşel Karma Dağılım Modelde Bleşe Saısıı Belrlemesde Ve Parametreler Tahmde Em Algortması Ve Som Algortmasıı Karşılaştırılması Nazf Çalış Hamza Erol Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz III Oturum Başaı: Prof. Dr. Öztaş Aha Korelasolu Ve Sıralı İ Normal Rasgele Değşe Leer Fosolarıı Dağılımı Al İhsa Geç Sgortacılıta Koşulladırılmış Parametreler Yardımıla Elde Edle Prm Karar Parametreler Üzere Ets Fath Ta Alta Tucel Burr XII Dağılımıı Parametres İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Coşu Kuş Salo Oturum Adı : İstatst Souç Çıarım Oturum Başaı: Prof. Dr. Ömer L. Gebzloğlu Tamamlamamış İ Yölü Olumsallı Tablolarda E Ço Olablrl Tahm Aıl Ataş Cemal Ataa Osma Saa Oratılı Olmaa Hazard Üzere Br Çalışma Emel Başar Varasları Homojelğ Test Etmede Farlı Br Yalaşım Test Mehmet Medeş Nejla Özaa Turha Fret Gürbüz Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz IV Oturum Başaı: Doç. Dr. M. Af Baır Türe Seçlmş Ülelere İthalat Taleb Görüüşte İlşsz Regreso Aalzle Belrlemes Murat Erşoğlu Demet Yüzbaşıoğlu Sezer Aşır Geç Kısıtlı Durum Kalma Fltres Es Kösal Levet Özbe r-d Sııf Tahm Edc Matrs Hata Kareler Ortalaması Krtere Göre Bazı Tahm Edcler Üzerde Üstülüğü M. Reva Özale Selahatt Kaçıralar 7:-7: ÇAY-KAHVE ARASI OTURUM 5 7:-8:4 Salo Oturum Adı: İstatst Modelleme ve Ugulamaları Oturum Başaı: Doç. Dr. Aşır Geç Drac ve Heavsde Geelleşmş Fosolarıı Kullaara Rassal Değşeler Dağılımlarıı Elde Edlmes Metodu Aladd Shamlov Emba Agaoglu Yelz Mert Katar Düa Üleler Ketsel Ve Kırsal Nüfus Homojelğ Geşletlmş Masmum Etrop Ölçümü İle Belrlemes Aladd Şamlov Çğdem Grftoğlu Şea Yolaça Yelz Mert Katar İlha Usta Görüüşte İlşsz Regreso GİR Modeller ve Et Hesaplama Yötemler Mammadagha Mammadov Alper Be Emba Ağaoğlu Salo Oturum Adı : İstatst Dağılımlar ve Aalz Oturum Başaı: Prof. Dr. Hamza Erol Pareto Dağılımıı Parametreler İlerlee Tür Tp_II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Aşır Geç Ahmet Pegör Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Pareto Dağılımlı Büü Hasar Mtarları ve Geometr Dağılımlı Hasar Saıları Bağlamıda Atueral Kararlar Emel Kızılo Ömer L. Gebzloğlu İ Barerl Rastgele Yürüüş Sürec Sıır Fosoeller Mometler Arasıda İlş Üzere Zafer Küçü Tahr Khaev Rovsha Alev Karma Deemelerde Parametre Tahmler İç Yüse Kırılma Bozulma Notasıa Sahp Robust Tahm Edcler Oru Coşutucel Olca Arsla Salo 4 Oturum Adı : Dağılımlar Modelleme ve Aalz Oturum Başaı: Doç. Dr. Sera Erılmaz Bom Arılmalı İlerlee II. Tür Sasürleme Altıda Pareto Yaşam Zamaı Verler İstatstsel Aalz Sbel Açı Kemaloğlu Ömer L. Gebzloğlu İ Barerl Eceedace İstatstler Asmptot Özelller Nejla Özaa Turha İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımlarıı Ço Boutlu Modfasoları Göur Yapaçı Muhammet Beç İsmha Baramoğlu Leer Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosolarıı Parametreler İlerlee Tür Tp_II Sağda Sasürlü Örelemelere Daalı E İ Leer Yasız Tahm İsmal Kıacı Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu

7 9:-: AKŞAM YEMEĞİ 6 MAYIS 6 CUMA 7:-9: KAHVALTI 8:-9: KAYIT Salo OTURUM 6 9:-:4 Özel Oturum: Boloj ve Tıp Blmlerde Modelleme Boloj Sstemlerde Modellemee Grş Halu Ataoğlu Fzolojde Matematsel Modelleme Nura Yazıha Doru Eg Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Efesöz Hastalılarıda Matematsel Modeller Kullaımı Fuda Kocaa Nura Yazıha Doru Eg Halu Ataoğlu Seas Ve Geom Aalz Doru Eg Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Sstem Bolojsde Modelleme ve Smülaso Abdullah Olgu Salo Özel Oturum: Haberleşme Turbo Kod Çözme Ve Dğer Özel Iteratve Kaal Kod Çözme Telerde Kullaıla Bcjr Algortması Murat Hüsü Sazlı Ço-ollu Söümlü Haberleşme Kaalları Aut Kalacıoğlu Murat Hüsü Sazlı Ver Sııştırmada Artmet Kodlamaı İcelemes Haı Alparsla ILGIN H.64/AVC/MPEG-4 PART Vdeo Kodlama Selma Kulaç Sedat Nazlıble Vetör Ncemleme Teğe Daalı Kouşmacı Taıma Algortmasıı İcelemes Met Uzuçarşılı H.Göha İl :4-: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM 7 :-:4 Oturum Adı : Doğrusal Modeller ve İstatst Ugulamaları Oturum Başaı: Prof. Dr. Olca Arsla Logstc Regresoda Ölçüm Hatası Rue Dağalp Lojst Regresoda Model Seçm İç Baesc Model Ortalaması Kullaımı Mehmet Al Cegz Yüsel Terz Nac Murat Doğrusal Regresoda Çolu Aırı Değerler Üzere Br Ugulama Barış Aşıgl Adı Erar Sel Basıı Ve Kuralı Sorularıı Öcede Belrleme İç Tu Verler Kullaılara Mevsm Yağışlarıı Regreso Model İle Tahm Özgül Vupa Leer Regresoda Kısıtlı Rdge Tahm Edc Selahatt Kaçıralar Sadullah Saallıoğlu M. Reva Özale Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz V Oturum Başaı: Prof. Dr. İsmha Baramoğlu Dstrbuto Of Rus I Superposto Of Reewal Processes Sevca Demr Sera Erılmaz Power Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosoları Ales İç Stres-Daaılılı Güvelrlğ Tahm Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Coşu Kuş İ Değşel Olasılı İtegral Döüşümler Üzere Br Ugulama Bau Yağcı İsmha Baramoğlu Ömer L. Gebzloğlu Smetr Dağılımlı İ Barrerl Rastgele Yürüüş Sürec Sıır Fosoeller Asmptot Davraışı Tahr Khaev Zulfa MammadovaOrha Keseme Salo Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VI Oturum Başaı: Dr. Murat Hüsü Sazlı Power Hazard Fosoua Sahp Dağılım Fosolarıı Parametreler İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm Coşu Kuş Buğra Saraçoğlu İsmal Kıacı Yaşam Fosolarıı Koves Döüşümler Yardımı İle Bazı Bağımlılı Kavramlarıı Açılaması Ve Güverl Teorsde Kullaımı Mehmet Yılmaz İ Boutlu Dağılımları Bağımlılı Yapısı Muhammet Beç Brol Topçu Müdahalel Yarı-Marov Rastgele Yürüüş Süreçler İç Asmptot Souçlar Tüla Keseme Tahr Khaev Zulfa Mammadova v

8 Salo 4 Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VII Oturum Başaı: Prof. Dr. Selahatt Kaçıralar Geet Algortmalar Yardımıla Etl Gözlemler Tespt Edlmes M. Af Baır Bület Altuaa Müslm E Bulaı Kümeleme Aalz İle Türe de İllere Göre Setörel Gelşmşl Düze Belrlemes Özur İşç Nev Güler Ebru Yaar Bulaı Ço Ölçütlü Karar Model İle Persoel Atama Sstem Aalz Özlem Adı Zama Çzelgeleme Problem:Tamsaılı Optmum Ders Programıı Oluşturulması Cha Asop M. Af Baır Kesl Zama Determst Durum-Uza Modellerde İlerletlmş Kalma Fltres Yaısaması Es Kösal Levet Özbe :-4: ÖĞLE YEMEĞİ :-4: POSTER SERGİLEME Salo OTURUM 8 4:-5: Özel Oturum: Tıp Blmlerde Modelleme ve Ugulamalar Sapt İletm Levet Özbe Eletrofzoloj Kaıtlarda İstatst Ugulamaları Cüet Göso Kl Bomada Rs Aalz ve İstatst Ugulamalar Muhtt A. Serdar Zeema Model Rasgele Etler Altıda Davraışıı İcelemes Üzere Mehmet Merda Erha CoşuTahr Khaev Heart Rate Varıabılıt Hrv Aalsıs: Dıstrıbutıo Of P5 Sera Erılmaz Salo Özel Oturum: Kombatoral Tasarım Modeller Some Combıatorıal Desıgs Ad Theır Geometrıcal Structures Hüla Bara Soer Göe Ortogoal Degel Tamamlamamış Blo Tasarımları Üzere Br Çalışma Hafe Bulut Hüla Bara Hadamard Tasarımlarda Elde Edle Masmal Kodları Karşılaştırılması Ve Br Ugulama Fr Göpar Salo OTURUM 9 5:45-7: Oturum Adı : Modelleme ve Aalz VIII Oturum Başaı: Prof. Dr. Hüla Bara Kompartma Modeller ve Kalma Fltres Fr Öztür Ço Değşel Leer Olmaa Regreso Aşır Geç Plast Atıları Gerı Kazaım Meazmasıa Kompartma Modeller Ugulaması Emr H. Şmşe Al Karaduma Tümör Hücreler Kılcal Damarlarda Geçrgelğ Ole Tahm Levet Özbe Murat Efe Nura Yazıha Es Kösal Salo Oturum Adı : Dağılımsal Modellemeler ve Ugulamaları I Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Emel Başar Uarlaablr Tasarımlarda Tahm Edcler Ve Br Ugulama Ese Gürbüzsel Kısmı Artı Grafler Trasfer Foso Modellere Uarlaması Vedde Reza Uslu Gompertz Dağılımıı Parametreler İlerlee Tür Tp-II Sağda Sasürlü Örelemlere Daalı E Küçü Kareler Tahm C. Kuş B. Saraçoğlu İ. Kıacı Sağda Sasürlemş Verler İç Kapla-Meer Yötem Yardımıla Yaşam Fosolarıı Parametr Olmaa Tahm Fahrett Arsla Çğdem Topçu Salo Oturum Adı : Öreleme Modeller ve Aalz Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Muhammet Beç Aet Araştırmalarıda Cevaplamama Yalılığıı Bleşeler Ve Modellemes H. Öztaş Aha Uarlaablr Küme Örelemesde Ö Örelem Ölçümüü Belrlemes Olca Bozurt Şaslı Şeol Sıralı Küme Örelemesde Yığı Oraıı Tahm Yapra Arzu Özdemr Necla Güdüz Ço Değşel Normal Dağılımı Karmasıa Daalı Kümeleme Aalzde Ada Modeller Ve Optmum Model Seçm Tafu Serv Hamza Erol 5:-5:45 ÇAY-KAHVE ARASI v

9 Salo 4 Oturum Adı : Ugulamalı İstatst III Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Brol Topçu Kısa Ve Uzu Döem Etlerle Haehalı Tüetm Harcamaları Oa S. Erdoğdu Hsse Seetler Pasası İç Ver Madeclğe Daalı Ere Uarı Sstem Öers Al Serha Koucugl Ömer L. Gebzloğlu Kred Kartı Almaa Eğlm Ola Baa Müşterler Belrlemes Erem Duma Fat İstrarı Ve Belrszlğ Ölemes Açısıda Değş Fat Edesler Arası İlş Ve Bua Bağlı Eflaso Damğ Çözümleme Öem: Türe Üzere Br Ugulama Afş Şah Yılmaz Ad 7:-7: ÇAY-KAHVE ARASI Salo OTURUM 7:-8:4 Oturum Adı : Ugulamalı İstatst IV Oturum Başaı: Yard. Doç. Dr. Coşu Kuş Kısa Kurulu Smetr Dağılımlar ve Ugulamaları Ase D. Aaa Türe Ve AB Soso-Eoom Göstergeler Ço Değşel İstatstsel Aalz Murat Erşoğlu Adı Karaoca Mehmet Atar İş Tatm Etlee Fatörlere Path Aalz Yalaşımı Fatma Noa Doğa Yıldız Clemete Programıla Brltel Kuralı Çözümlemes: Sosal Blmlerde Br Ugulama Berl Spah E. Serra Yurtoru Salo Oturum Adı : Dağılımsal Modellemeler ve Ugulamaları II Oturum Başaı: Dr. Oa Erdoğdu Bazı Dağılışları Kümülatları Üzere Br Araştırma Samm Düdar Bazı Varsaımları Sağlaamaa Degesz Te Etel Sabt Etl Va Model İç Br Çözüm Öers A. Fırat Özdemr Serdar Kurt Ters Normal Dağılımda Ortalamaı Test Sevl Bacalı Yapra Parla Demrha Salo Oturum Adı : Ugulamalı İstatst V Oturum Başaı: Dr. Rue Dağalp Salo 4 Türe de Para Taleb Kararlılığı Aıl Açağlaa Ferda Dömez Atbaşı Pearso Dağılış Sstem Taguch Metodu İle Brlte Kullaılara Hedef Dağılışları Elde Edlmes A.K. Şehrloğlu İ. Devec KocaoçS. Düdar Optmum Tolerasları Belrlemesde Cevap Yüze Yötemler Kullaılması Üzere Br İceleme Ce Özler Gzl Sııf Aalz Yötem İşletme Ve Yöetm Alalarıda Ugulaması:Pazar Segmetasou Ve Tüetc Davraışlarıı Belrlemes Merç Çola Korut Erso Oturum Adı : Ugulamalı İstatst VI Oturum Başaı: Dr. Nejla Özaa Turha Sualtıda Osje Tüetme Et Ede Değşeler İcelemes Erut Aartal Merç Marşoğlu Olca Süzeler Kotrol Kartları Verler İstatstsel Aalz Haa Yıldırım Homojet Aalz Ve Türe de İthar Vaaları Üzere Br Ugulama Pıar Orca Kadıları İşgücüe Katılım Oraları Dle Temz Sua Kormaz Te ve Ço Kaallı Kuru Modeller Nurca Peeroğlu Mehmet Fert Peeroğlu 9:-: AKŞAM YEMEĞİ :- SAHİLDE AY IŞIĞINDA MUHABBET Posterler 5 Maıs 6 Be Göçüe Sebep Ola Fatörler Log-Leer Modeller İle İcelemes: Aademseler Üzere Br Ugulama Dle ALTAŞ Sela GİRAY Measal Ver Aalz ve Br Ugulama Serap İ. Yörübulut Sevg Y. Öcel Sosal Blmler Ve Davraış Blmlerde Yapısal Eştl Modellemes Üstülüler: Br Smülaso Çalışması Ömer Faru Şmşe Türe de Eme Pasası Ve Çalışa Çocuları İstsmarı: Aara Ulus Saa Bölges Öreğ Özge Yalçı 6 Maıs 6 İ Boutlu Measal Otoregresf Model Bağımlılı Parametreler Tahm Edlmes Sevg Y. Öcel Ömer L. Gebzloğlu Serap İ. Yörübulut Değşeler Dotom Hale Getrlmes Ve Fatör Aalz Ahmet M. Çlgrtür Dle Atlaş Saaleşme Poltaları ve Büüme Üzere Etler: Türe Öreğ Selçu Koç Erdem Turga Mısır Zea Mas L. Btsde Taze Ve Kuru Ağırlı Artışı Baımıda Te Ve Ço Aşamalı Büüme Aalz Ufu Karadavut Aşır Geç Çet Palta Şeref Asoa Mehmet Tezel v

10 İÇİNDEKİLER BİLDİRİLER Ülemzde Osmalıda Güümüze İstatst Tarhe Baış Fr Adez Osmalı Döem Blm Tarhde Br Kest Büü Tür Matematçs Hüse Tevf Paşa 8-9 Kmdr? Fr Adez Türe de ve ABD de Sağlı Alaıda İstatst Ugulamaları ve İlgl Mevzuat.4 Soer Göe İ Boutlu Marshall Ol Dağılımları İç Sıra İstatstler Eşleler....9 Muhammet Beç İsmha Baramoğlu MMaEt Dağılımı Yardımıla Modelleme... 5 Aladd Şamlov Emba Ağaoğlu İlha Usta Yelz Mert Katar Şea Yolaça Çğdem Grftoğlu Geelleştrlmş Etrop Optmzaso Metodlarıı Matematsel Temeller. Aladd Şamlov Yelz Mert Katar IMKB Edes ç Farlı Katllerde BrmKö Aalz. 7 Ebru Çağlaa İrem Saçalı Pael Brm Kö Testler Karşılaştırılması Ve Satı Alma Gücü Partes Bresel Pael Brm Kö Testlerle Sıaması...44 Elf Öztür Atıf Evre İstatst Eğtmde Öğretm Yazılımlarıı Kullaılması ve Br Ugulama...5 Eg Yıldıztepe A.Fırat Özdemr Herarş Problem Çözümüe Determst Br Yalaşım...59 Par Dudar Nasre Tacı Sağalım Aalzde Örelem Hacm Ve Güç Aalz...64 Yüsel Terz Mehmet Al Cegz Kapı-Doğrama Sürecde Altı-Sgma Yalaşımı..7 M. Bahar Başır Statstcal Approach To Qualt Improvemet:S Sgma Improvemet Model Dmac...79 Eralp Doğu Al Rıza Fruza Hzmet Setörüde Altı Sgma Ugulaması:Br Yazılım Frması Yardım Masası Öreğ...9 Aşa Merç Spla Düzeltme Yötem İle Semparametr Addtve Modeller Kestrm 97 Raba Ece Oma Dursu Adı Mammadagha Mammadov Ortalama İç Ye Br Yalı Tahm Edc...5 Güz Yüsel Oratılı Olmaa Hazard Üzere Br Çalışma. Emel Başar Kısıtlı Durum Kalma Fltres.7 Es Kösal Levet Özbe Drac ve Heavsde Geelleşmş Fosolarıı Kullaara Rassal Değşeler Dağılımlarıı Elde Edlmes. Aladd Shamlov Emba Agaoglu Yelz Mert Katar Karma Deemelerde Parametre Tahmler İç Geelleştrlmş M GM Tahm Edcler...9 Oru Coşutucel I

11 İ Barerl Eceedace İstatstler Asmptot Özelller.8 Nejla Özaa Turha İsmha G. Baramoğlu İ Boutlu Marshall Olı Dağılımlarıı Ço outlu Modfasoları...44 Göur Yapaçı Muhammet Beç İsmha Baramoğlu Fzolojde Matematsel Modelleme..5 Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Mrobolojde Matemat Modeller Kullaımı.6 Fuda Kocaa Nura Yazıha Halu Ataoğlu Boloj Sstemlerde Modelleme Ve Smulasoa Geel Baış Nura Yazıha Fuda Kocaa Halu Ataoğlu Turbo Kodlama Ve Dğer Yelemel Iteratve Kaal Kodlama Telerde Kullaıla BCJR Algortması.. 68 Murat Hüsü Sazlı Ço-ollu Söümlü Haberleşme Kaalları..74 Aut Kalacıoğlu Murat Hüsü Sazlı Ver Sııştırmada Artmet Kodlamaı İcelemes 8 Haı Alparsla ILGIN H.64/AVC/MPEG-4 PART Vdeo Kodlama 88 Selma Kulaç Sedat Nazlıble Metde Bağımsız Kouşmacı Taıma Algortmasıı İcelemes Met Uzuçarşılı H.Göha İl Logstc Regresoda Ölçüm Hatası 99 Rue Dağalp Sel Basıı Ve Kuralı Sorularıı Öcede Belrleme İç Tu Verler Kullaılara Mevsm Yağışlarıı Regreso Model İle Tahm Özgül Vupa İ Değşel Olasılı İtegral Döüşümler Üzere Br Ugulama. Bau Yağcı İsmha Baramoğlu Ömer L. Gebzloğlu İ Boutlu Dağılımları Bağımlılı Yapısı. Muhammet Beç Brol Topçu Geet Algortmalar Yardımıla Etl Gözlemler Tespt Edlmes...6 M. Af Baır Bület Altuaa Müslm E Zama Çzelgeleme Problem:Tamsaılı Optmum Ders Programıı Oluşturulması... Cha Asop M. Af Baır Kesl Zama Determst Durum-Uza Modellerde İlerletlmş Kalma Fltres Yaısaması..9 Es Kösal Levet Özbe Some Combatoral Desgs Ad Ther Geometrcal Structures...45 Hüla Bara Soer Göe Ortogoal Degel Tamamlamamış Blo Tasarımları Üzere Br Çalışma.5 Hafe Bulut Hüla Bara Tümör Hücreler Kılcal Damarlarda Geçrgelğ Ole Tahm.54 Levet Özbe Murat Efe Nura Yazıha Es Kösal Sağda Sasürlemş Verler İç Kapla-Meer Yötem Yardımıla Yaşam Fosolarıı Parametr Olmaa Tahm.. 6 Fahrett Arsla Çğdem Topçu Uarlaablr Küme Örelemesde Ö Örelem Ölçümüü Belrlemes..69 Olca Bozurt Şaslı Şeol Sıralı Küme Örelemesde Yığı Oraıı Tahm Üzere Br Çalışma...75 Yapra Arzu Özdemr Necla Güdüz II

12 Kısa Ve Uzu Döem Etlerle Haehalı Tüetm Harcamaları...8 Oa S. Erdoğdu Hsse Seetler Pasası İç Ver Madeclğe Daalı Ere Uarı Sstem Öers..89 Al Serha Koucugl Ömer L. Gebzloğlu İş Tatm Etlee Fatörlere Path Aalz Yalaşımı.95 Fatma Noa Doğa Yıldız Türe de Eme Pasası Ve Çalışa Çocuları İstsmarı: Aara Ulus Saa Bölges Öreğ Özge Yalçı Clemete Programıla Brltel Kuralı Çözümlemes: Sosal Blmlerde Br Ugulama. Berl Spah E. Serra Yurtoru Bazı Dağılışları Kümülatları Üzere Br Araştırma 6 Samm Düdar Bazı Varsaımları Sağlaamaa Degesz Te Etel Sabt Etl Va Model İç Br Çözüm Öers... A. Fırat Özdemr Serdar Kurt Ters Normal Dağılımda Ortalamaı Test..8 Sevl Bacalı Yapra Parla Demrha Sualtıda Osje Tüetme Et Ede Değşeler İcelemes. 4 Erut Aartal Merç Marşoğlu Olca Süzeler Kotrol Kartları Verler İstatstsel Aalz. 4 Haa Yıldırım Homojet Aalz Ve Türe de İthar Vaaları Üzere Br Ugulama...47 Pıar Orca Kadıları İşgücüe Katılım Oraları..5 Dle Temz Sua Kormaz Yaşam Fosolarıı Koves Döüşümler Yardımı İle Bazı Bağımlılı Kavramlarıı Açılaması Ve Güverl Teorsde Kullaımı.. 6 Mehmet Yılmaz Görüüşte İlşsz Regreso GİR Modeller ve Et Hesaplama Yötemler...67 Mammadagha Mammadov Alper Be Emba Ağaoğlu Karma Deemeler ç Geelleştrlmş Leer Modeller 7 Kadr Ulaş Aa Müjga Tez POSTERLER Measal Ver Aalz ve Br Ugulama...79 Serap İ. Yörübulut Sevg Y. Öcel İ Boutlu Measal Otoregresf Model Bağımlılı Parametreler Tahm Edlmes...87 Sevg Y. Öcel Ömer L. Gebzloğlu Serap İ. Yörübulut Saaleşme Poltaları ve Büüme Üzere Etler: Türe Öreğ..94 Selçu Koç Erdem Turga Mısır Zea Mas L. Btsde Taze Ve Kuru Ağırlı Artışı Baımıda Te Ve Ço Aşamalı Büüme Aalz.99 Ufu Karadavut Aşır Geç Çet Palta Şeref Asoa Mehmet Tezel III

13 ÜLKEMİZDE OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE İSTATİSTİK TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Fr AKDENİZ Çuurova Üverstes Fe Edebat Faültes İstatst Bölümü ADANA OSMANLI İMPARATORLUĞU -9. Grş Amacımız mparatorluğu orumasıı orgaze etme ve eoom düzeleme ç statstsel ver toplama ve ullama amacıla Osmalıları l çabalarıda başlaara gelşmeler celeme ve sumatır. Osmalı İmparatorluğu Moder Türe er aldığı Aadolu arımadasıı uzebatısıda urulmuştur. Gücüü e üse olduğu döemde 7. üzılda İmparatorlu şmd Aravutlu Romaa Bulgarsta Yuasta Es Yugoslava Macarsta Ira Sure Mısır Kafasa ve Rusa ı br parçası Kuze Afra ı çoğuluğu üzerde öetme sahpt. İmparatorlu bu topraları tümüü Brc Düa savaşı souda abett ve souç olara çötü; Türe devlet ou üller üzerde uruldu. İmparatorluğu öeteler brbrde farlı apıda büü üfusa sahp mparatorluğu gücüü devlet hazes dolu tutmaa bağlı olduğuu blcdedler. Bu durum fosoel br verg sstem geretrmeted buu başarma ç de topra ve reaa İmparatorluğu l döemlerde toprala uğraşa ve verg ödeeler le lgl aıt tutulması temel alımıştı. Tür olsu Hrsta olsu reaaı devletle lgs auamelerle gösterlmşt. Araz ve verg oularıda öcü araştırmacılarda Prof. Ebul ula Mard e göre e es aıtları Sulta Orha 6-6 döeme; Prof. Ömer Lütf Bera a göre e es araz tahrr defter Sulta Murat 6-89 devre at olduğu öe sürülmüştür. Osmalılar aıt tutara azılı belgelere verdler öem belrtme ç tüm resm aıtları toplaması amacıla 89 da Defterhae adı verle brm oluşturmuşlardı. Brbr zlee fethlerle topraları üç ıtaa aıla mparatorluğu değşe sıırları çde reaaı öetlmes merez öetm otortes sağlaıp sürdüreblme özü saılmıştır. Kırsal esmde verg üümlüler ç Mufassaluzu uzu alatıla Defter- Haa lerbütü müller azılı olduğu defter oluşturulmuştur. Bu defterlerde her verg üümlüsüü tasarrufu altıda topra mtarıı saptaa ve çeştl verg oralarıı belrlee blgler sstemat br bçmde verlmştr. Bu edele arşvlerde salaa Saca Mufassal Defterler üfus ve eoom baımıda e arıtılı aalarımızdır. Düa da İstatst 7. üzıla adar dar amaçlı alız blg toplamaa öel apılmış bu üzılda sora Devletler ver taleb arşılama amacı le verg toplama asere alma üfus ölüm doğum ve göçe öel blgler derlemştr.. üzıl öcesde toplaa ver çağdaş alaış ve ötemlerle değld. Bu dar alaşım hem toplaa ver apsamıı hem de ver toplama teler açılmaz olara etlemştr.. üzılı başıda tbare olasılı teorsde gelşmelerde zlemesle statst teors gelştrlmştr. Osmalılarda da lerde başlaara resm ver- düzeleme çabaları ordua aser alma ve verg toplama amaçlı apılmıştır.

14 Ver çoğulula merez hüümet tarafıda stee ver çeşd haıda sadece abaca blg sahb ola çoğulula görevledrlmş d görevller tarafıda toplamıştı. Bu alaşım doğal olara ver altes etlemşt: gerçete devlet görevller tarafıda toplamış vere daalı resm olara basılmış souçlar olması buları güvelr olduğu alamıa gelmordu.. 8 Nüfus Saımı Öcesde Ver Toplama ve Düzeleme O dördücü asrı c arısıda başlaara Osmalılar verg amacıla sahp olduları topraları apsamlı aıtlarıı tuttular üzıllara at üfus vers öcelle Osmalı öetm fethedle topralarda döem döem aptırdığı saım ve azımlara tahrrlere daaır. Bu tür ver topladığı tapu tahrr defterler bu döemler ç demograf malzeme oluşturur. Burada öcell amaç üfus saımı değl brer araz tapu ve tarımsal gelr döümü olara düşüülmüştü. Bugüü alamda br demograf amaç otu. Bu tahrrlerde saım brm te te şler edler değl verge tab tutulaca ola topra sahb haelerdr. Topra aıt defterler düzel br programa bağlı olmada pe ço defa gücelleştrlmştr. Sora üzıllarda defterler düzel tutulmamış ve boşlular doğmuştur. Çftçler ürettler ürüe daalı olara verg ödemşlerdr bu edele devlet ürü vermler de aıtlarıı tutmuştur. Saımda açmaları öleme verg mtarıı e sağlılı bçmde saptama ç bell ötemler gelştrmşlerd: Ödeece verg saptama ç üç ılda üretm ortalamasıı esas almışlardı. Bu alaşım Osmalı İmparatorlu öetm statstğ l ullaış şel olara düşüüleblr. Devlet 9. üzılda Orduda apıla reform hareete adar öetm altıda aşaa saları saısıı blme geresm dumamıştı. Profesoel orduu belemğ oluştura Yeçer ordusuu savaşlarda görev almata ço öetcler devrmele lglemes ve devlet apma stedğ tüm el grşmler arşısıda er alara br rtca usuru olmasıı soucu olara 86 da Va a- Hare olaı sorasıda aldırılmasıla sadece Müslüma aserlerde oluşa e br ordu urulmasıa arar verlmşt. Bölece orduda görev alaca geç üfusu saptama amacıla geel üfus saımı apılmasıa arıca bu ez verg alma ç Müslüma olmaaları da çe alaca şelde saım apılması geretğe arar verlmşt.. Osmalı İmparatorluğuu İl Geel Nüfus Saımı O douzucu üzıla gelcee adar Osmalılarda alız üfusu saptama amacıla apıla saımlara rastlamaz. Va a Hare olaıda sora 88 Osmalı-Rus savaşı sırasıda l üfus saım deemeler apılmışsa da savaş oşulları edele souç alıamamıştır. Osmalı İmparatorluğuu l geel üfus saımı II. Mahmut u el hareetler sırasıda Rumel ve Aadolu Sacalarıla asabalarıda 8 de apıldı. Ba Prof. Ever Za Karal 94. Daha öce böle geel üfus saımı apılmadığıda halı edşe dumaması ç saımda şer memurlar d görevller görevledrlmşt. Rumel ve Aadolu da göderle defterler derleme ve değerledrme üzere İstabul da Cerde Nezaret urulmuştu. Daha öce üfus saımları bölgesel olara apılmıştı ve souçlar asla basılmamıştı. 8 saımıda sadece ere üfus saılmış ve saıla üfus Müslüma ola ve Müslüma olmaa hal olara adedlmş m erde aş m erde se bıı ve saalı oğuluğu ve reg özellle aserlğe ugu mseler saptamasıda esas alımıştır. Memurları müslüma üfusuu aırt etmede farlı alaşımlarda bulumaları bel de ellere azılı br talmat verlmemş olmasıı soucudur. Halı orutmama ç

15 bu açılamalar halı gözü öüde aıtlara azılmamış smler aıa stelee ugu alamıda şaret oulmuştur. Tüm mparatorluğa ulaşıldığı öe sürülemeeceğde arıca saım sadece ere üfus arasıda apıldığıda bu saımı toplam mparatorlu üfusuu asıttığı öe sürülemez. Yede değle saımla l ez alaşı da olsa Aadolu ve Rumel de demograf durumla bu öreler üfusuda Müslüma ola ve olmaaları belrlemes ararlı olmuştur. Bu saım ç üfus d esasıa göre bölümüştü- Müslümalar Hrstalar Yahudler. Kıptler ve aserler arı gruplar olara saıldı. Saımlar farlı aş grupları ç buludu; faat aş gruplamalarıı bölgesel görevller ed stelere göre değştğ görülmetedr. Geel olara şler çocu geç aserl hzmet ç ugu ve aşlı olara sııfladırılmıştır. Rahatsız ve fzsel olara saat mseler arı olara aıtlara geçmştr. Başet İstabul da göderle görevller Müslüma ereler sm ve aşlarıı te te azdılar. Müslüma olmaa ere üfus verg ödeeler düşü o uruş orta rm dört uruş üse gelr ır sez uruş gruplarıa göre ve vergde muaf olalar aşlı ş apamaz saat olara bölümüştü. Hrsta üfus Reaa olara gösterlmşt. Reaaı alabalı olduğu büü llerde Hrstalar Bulgar Rum Erme bçmde de arıca arılmıştı. Bu saımı soucu olara devlet aşağıda doğrua aı blge sahp olmuştu:. İmparatorlu çde et ve dsel azılıları alaşı dağılımı. Aserl ç ugu Müslümaları saısı. Toplaablece verg tahm. Bu saımı e büü esğ şudu: Sıırlı aş blgler adedlmşt bu souçlar doğru üfus projesoları ç ullaılamazdı. 8 üfus saımıda sora bazı bölgesel saımlar apılmıştı 897 de geel üfus saımıa adar bazı başarısız grşmler olmuştu. Bazı şler 8 üfus saımıda uşu duablecetr. İaıoruz bu saım br polt amaç taşımamatadır. Devlet Müslüma üfusu aserl ç Müslüma olmaa üfusu da verg amaçlı blme stemştr. Müslüma üfus ç olması geree altıda tahm daha az aser demetr. Müslüma üfusu ço gösterme ed ed aldatma Hrsta üfusu az gösterme htaç duula verg br ısmıda feragat etme alamıa gelrd her durum da devlet alehedr. 4. O douzucu Yüzıl soları ve Osmalı İmparatorluğuu İl İstatst Yıllığı Osmalı Devletde l İstatst Dares I. Abdülazz döemde 874 ılıda urulmuş aı ıl üfus saımıa grşlmştr. II. Abdülhamt döemde 877 de İstatst Dares apatılmış 877 de çıarıla İstatst İdareler Yasası le her baalı her l ve büü lçelerde brer statst dares ve İstabul da başbaalığa bağlı br İstatst Daışma Kurulu oluşturulmuştur tarhl İstatst dareler haıda tüzü le taşrada statst dareler ve..89 tarhl Başbaalı statst daışma urulu haıda tüzü le de daışma uruluu görevler belrtlmştr tarhl Huu ve Tcaret İstatstler öetmelğ le tarhl Ceza İstatstler Yöetmelğ ürürlüğe grmştr. 88 ılıda Nüfus Scl Tüzüğü aılamış ve Nüfus Müdürlüğü urulmuştur. Aı ıl çde Geel Nüfus Saımı Tüzüğü aılamıştır Kutsal ve Totamış 98. Osmalı Devlet l ve te geel İstatst Yıllığı 897 ılıda hazırlamıştır. Bu ıllı 9. üzılı souda Osmalı Devlet çeştl eoom ve sosal göstergelerle lgl ıllar ve bölgeler tbarle arıtılı ver çermetedr. Bu ıllıta öetmsel apı üfus eğtm sağlı ara ve dez ulaşımı tarım madecl ormacılı haberleşme dış tcaret saa ve argı le lgl ver bulumatadır. Bu özellğ edele bu eser büü öem

16 ve değer taşımatadır. Bu ıllıta ılları arasıda Osmalı topraları çde göçmeler saısı hastaeler dotorları dğer sağlı setörü persoel saıları caet ve haff suçları türler ve suç şleeler meslelere ve et apıa göre dağılımı oullar abacı oullar Müslüma ola ve olmaa öğrec saıları öğretmeler üse oullarda öğretle dersler üretle tahıl mtarları calı hava saıları devlet gelr ve gderler v.s görülmetedr. 897 ıllığı bugü üretle statstsel ıllılara ço bezerl göstermetedr. 9. Yüzılı souda Osmalı İmparatorluğu 754 m topra üzerde hümedordu ve üç ıtaa aılmıştı. Nüfusu alaşı olara mlou Avrupa topralarıda mlou Asa ve Afra topralarıda bulumatadı. Osmalıları İstatst le lşler celedğmz bu azıda Avrupa da 7. üzılda başlaara. üzıl ortalarıa adar olasılı ve statst tarhde z bıraaları eler aptığıa bamata arar görüorum Yüzılda başlaara Avrupa da İstatst Tarhe Baış Feberg 99 maalesde sııfladırmaa göre 7. üz ılı ortalarıda. üzıl ortasıa adar geçe döem dört arı perot çde göreceğz. Olasılı ve statst arasıda özel br bağ olduğuda statst tarhe baıldığıda olasılı uramıda gelşmeler belrtmede geçemez. Kavramlar taımlar ve ver toplaması ç orta ötemler tartışma üzere farlı üleler verler arşılaştırılablr olması ç 85 te Brüsel de 6 ülede 5 delege atılımıla l ez uluslararası ogre apılmış buu sora ıllarda dğerler zlemştr. 4 Hazra 885 ılıda da ISI Iteratoal Statstcal Socet urulmuştur. Bölece aşağıda sıralama statstçler apmata olduları araştırmaları orjler alamalarıa ardımcı olacatır CARDANO O altıcı asırolasılı avramlarıı gelştrd PASCAL ve FERMAT 654 Bom atsaıları ve Pascal üçge GRAUNT 66 Ölüm oralarıı hesaplaması HUYGENS 669 Graut u çalışmasıa atı HALLEY 69 Yaşam tabloları tahmler DeMOIVRE 7 Bom dağılımıa Posso alaşımı JAMES BERNOULLI 7 Ars Cojectad Büü saılar auu subjetf olasılı DeMOIVRE78 Doctre of Chaces Bom dağılımıa ormal alaşım 75-8 SIMPSON 755 Hatalar ve ortalamaları BAYES 764 İverse olasılı bom ç Baes teorem LAPLACE 774 İverse olasılığı ede buluması D. BERNOULLI 778 Masmum lelhood LAPLACE 78 Ora tahm LAGENDRE 85 E üçü areler ötem GAUSS 89 Normal dağılmış hatalar ve e üçü areler LAPLACE 8 Merez lmt teorem 4

17 8-9 QUETELET 89 Nüfus plalaması QUETELET 85 Normal dağılım ve sosal blmlere ugulamalar MAXWELL 859 Gazları et teors ve hatalar teors GALTON 885 Regreso GALTON 888 Korelaso EDGEWORTH 89 Korelaso ve ço değşel ormal dağılım YULE 897 Çolu ve ısm orelaso PEARSON 9 K-are ve uum lğ 9-95 GALTON WELDON PEARSON 9 Bometra ı urdular YULE 97 Çolu regreso gösterm GOSSET Studet 98 t- dağılımı FISHER 95 Korelaso atsaısıı dağılımı FISHER 9 Yeterll tutarlılı etl masmum lelhood KOLMOGOROV 9 Olasılığa asomat alaşım Nema-Pearso statstsel hpotez testler NEYMAN 94 Olasılı örelemes güve aralıları FISHER 95 Deesel tasarım JEFFREYS 99 Olasılı uramı WALD 945 Sequetal aalz HANSON; HURWICZ; MADOW 95 Öreleme tapları SAVAGE 954 İstatstğ temeller 6. Yrmc Yüzıl Başları Osmalı döem l tarım saımları Avrupa bölümüde topraları ç 97 de Asa ve Afra da topraları ç 99 ılıda apılmıştır. İstatstte er ala ver derlemes ç tüm l ve lçelere soru formları göderlmş ve buları çoğuluğu tcaret odaları le belede meclslerce br bölümü se mal tapu ve üfus memurlarıda oluşa omsolar tarafıda doldurulmuştur. İstee blgler soru formlarıa doldurulmasıda lçe mal tapu ve özellle de verg aıtlarıda büü ölçüde ararlaılmıştır. 9 ve 94 ıllarıda da bezer tarım saımları apılmıştır. Tarım statstlerde er ala başlıca tarla ürüler elş alaları üretm mtarları üretm değerler ve vermll düzeler le lgl blgler suulmuştur. Tarımsal üretm mtarları üretmde alıa öşür üretle ürüü oda br vergs gelrler date alıara tahm olduğuda spete doğrua aı verlerdr. Osmalı Tarım ve Tcaret Baalığı 9 ve 95 ıllarıda İstabul çevresde ve Aadolu u batısıda er ala dğer büü şehrlerde saa saımı aptırmıştır. Ger ala şehrlerde Adaa ve Tarsus ta dört pamu plğ fabrası dışıda öeml br saa uruluşu bulumamatadır. Souçları 97 de aılamıştır. Edüstrel üretmler sez gruba arılmıştır: gıda u maara şeercl oserve bra buz tütü sprtolu ç üretm topra tuğla çmeto reç porsele üretm der saraçlı aaabı şlemş der üretm ağaç maragozlu ve doğramacılı tahta utu üretm douma hazır elbse ve çamaşır pe doumacılığı pamu plğ ü pl üretm ırtase sgara ağıdı 5

18 matbaacılı ve dğer ağıt üretm ma ağ sabu palamut özü dğer masal maddeler üretm made eşa döümhae ve malathaeler dğer döüm mamuller dır. Beşc Mehmet Reşat zamaıda 9 ılıda freg le savaş asasıı ugulaması le sağlı statstlere başlamıştır...98 tarhde İstatst Geel Müdürlüğü urulması haıda asa ve Altıcı Mehmet Vahdett 98-9 döemde tarhde İstatst Geel Müdürlüğüü görevler ve darelerde statst büroları le lşlere at tüzü ürürlüğe omuş bu ouda başarı sağlaamamış ve br ararame le bu geel müdürlü aldırılmıştır tarhl br ararame le de Başbaalı İstatst Geel Müdürlüğüü tasfes esasları saptamıştır Kutsal ve Totamış Cumhuret Döem tarh ve 57 saılı Merez İstatst Dares Kurulması haıda öetmelğ ürürlüğe oa ararame aılamıştır. Bu araramede sora Belça lı İstatst Uzmaı Camle Jacquart müdürlü göreve başlamıştır gü ve 5 saılı Devlet İstatst Esttüsü ü uruluşu görevler etler haıda asa ürürlüğe grmştr. 7.. Türe de İstatst Blm gelşm Bu bölümü Ülemzde görevl olduğu sırada Profesör Wllam Wasserma Sracuse Uverst ı The Teachg ad Use of Statstcs Ture The Amerca Statstca 958 Vol. No.6-8 azısıa daaara suma storum. Wasserma a göre : *Türe de Yöetm brmler edüstr ve çeştl blm dallarıda statst ötemler potasel heüz blmemetedr. *Küçü faat gelşme eğlm göstere br grup sa statst ötemler haıda blg sahb ve oları uguluorlar. *So beş ıl bouca güümüze adar bazı faültelerde statst dersler verlor dğerlerde etşmş öğretm ües olmadığıda statst ders verlememetedr. Tür eğtm sstemde herhag br erde statstte derece almış br bulma mümü değldr. Maale azıldığı ılda beş ıldır İstabul Üverstes İtsat Faültesde öğrecler Olasılı ve İstatstğe Grş dersler aldıları belrtlmştr. Arıca üst sııflarda Öreleme ve Demograf İstatst Aalz dersler de bulumatadır. Aara Üverstes Sasal Blgler Faültesde de tüm öğrecler aldığı eoom ç statst dersler vardır. Aara Üverstes Zraat Faültesde de üçücü sııf öğrecler ç br arııllı statst dersde olasılı ve statst blgse e olara varas aalz ve deesel tasarım da verlmetedr. İstabul da Robert Kolej de de İstatstğe Grş ders bulumatadır. Buralarda statst dersler Amera da eğtm görmüş öğretm elemaları tarafıda verlmetedr. Bu tarhte İstabul Te Üverstes Aara Üverstes Fe Faültes İstabul Üverstes Tıp Faültesde heüz İstatst ders bulumamatadır. 7.. Güümüzde Ülemzde İstatst Bölümler Ülemzde l İstatst bölümüü uruluşuu üzerde 4 ıl geçt. İstatstçler Üverstelerde statst matemat edüstr eoom eoometr zoote bölümler ve Tıp Faülteler Bostatst aablm dalları v.s. çe dağılmış durumdadırlar. 6

19 SIRA NO ÜNİVERSİTENİN ADI Alfabet Sırada BÖLÜMÜN ADI. Aadolu Üverstes ESKİŞEHİR İstatst Bölümü 4Prof.Doç. ard.doç. Öğr.Gör. Arş.Gör.?. Aara Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 4 Prof. Doç.4 Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. 8 Arş Gör. Kısm zamalı: Prof. Dr.. Başet Üverstes ANKARA İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof. Yard. Doç.4 Dr.Öğrt. Gör. Arş.Gör. 4. Çuurova Üverstes ADANA İstatst Bölümü 4 Prof. Doç. Yard.Doç. 5 Arş. Gör. 5. Douz Elül Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Prof. Doç. 5 Yard.Doç. Dr. Öğr. Gör. 9 Öğr. Gör.9 Arş. Gör. 6. Ege Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Prof. Yard. Doç. Öğr. Gör. 7 Arş.Gör. 7. Gaz Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 8 Prof. Doç.5 Yard.Doç. Dr.Öğr.Gör. Öğr.Gör. Arş..Gör. 8. Hacettepe Üverstes ANKARA İstatst Bölümü 8 Prof. 5 Doç.4 Yard.Doç.6 Dr.Öğr.Gör.9 Arş.Gör. 9. İstabul Tcaret Üverstes İSTANBUL İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed. Kadr Has Üverstes İSTANBUL İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof.Doç.. Karadez Te Üverstes - TRABZON İstatst ve Blgsaar Blmler Bölümü Prof. Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. Dr. Arş.Gör. 4 Arş.Gör. Uzma. Kırıale Üverstes - KIRIKKALE İstatst Bölümü Yard.Doç. Öğr.Gör.7 Arş.Gör.. Mmar Sa Üverstes - İSTANBUL İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed 4. Muğla Üverstes - MUĞLA İstatst Bölümü Prof.Yard.Doç. 7

20 Dr. Öğr.Gör. 6 Arş.Gör. 5. Odouz Maıs Üverstes - SAMSUN İstatst Bölümü Prof. Doç. Yard.Doç. Öğr.Gör. 6 Arş.Gör. Uzma 6. Orta Doğu Te Üverstes ANKARA İstatst Bölümü Prof.Br Kou Doç.Dr.Öğr.Gör.6Part.Tme Öğrt.Gör. 8 Arş Gör. 7. Osma Gaz Üverstes - ESKİŞEHİR İstatst Bölümü Prof. 9 Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör.5 Arş.Gör. 8. Selçu Üverstes - KONYA İstatst Bölümü Doç. Yard.Doç. Dr. Öğr.Gör. 9 Arş.Gör. 9. Ufu Üverstes - ANKARA İstatst Bölümü 4 Prof.4 Part.Tme Prof. Öğr.Gör. Part.Tme Dr. Öğrt.Gör.. Yıldız Te Üverstes - İSTANBUL İstatst Bölümü Prof. Doç. Yard.Doç. Dr. Öğr. Gör./ Arş. Gör. Fırat Üverstes ELAZIĞ İstatst Bölümü Prof. Yard. Doç.. Yaşar Üverstes İZMİR İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed. Odouz Maıs Üverstes SİNOP İstatst Bölümü Aadem Kadro Belrleemed Fe Edebat Faültes Yuarıda tabloda görüldüğü gb Üverstelermz statst bölümlerde cvarıda görev apa dotoralı öğretm ües bulumatadır. Buları e az % uu dotorası İstatst dışıdadır. Bu saı Edüstr ve Matemat bölümler le Zoote Bometr blm dalı ve Tıp Faültelerde adet Bostatst aablm dallarıda çalışa 5 dotoralı öğretm ües elemesle 8 geçeblr. Görüldüğü gb Ülemzde 4 ıllı mazs ola br blm dalıı öğretm elemalarıız. Ulusal düzede blmsel toplatılarımızda ço değş alalara aılmış blmsel çalışmalarımız var. Faat SCI E apsamıda İstatst derglerde Türe adresl aılarımızı eterl olmadığı açıtır. Brço dspl arasıda İstatstte Uluslararası alız İstatstle lgl gerçe haeml derglerde aı saımızı arttırılması ç blmde öcü üleler blm salarıı aptıları gb urumlar arası ve uluslararası şbrlğ le aı apma çabaları arttırılmalıdır. UNUTULMAMALIDIR Kİ Blm abzı blmsel derglerde atmatadır. Yazımızı uzu ıllardır Ülemzde sölee br tümce le btrme storum: İSTATİSTİK ÜRETMEK KARANLIĞA IŞIK GÖTÜRMEK KADAR ONURLU BİR GÖREVDİR. 8

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon Jeoe Jeoformaso ra Yöetm emm / Öel Saı ISS 3-3534 ürke Ulsal Ortofoto Blg Sstem Gerçekleştrle Çalışmalar la Faı Cvarıa Yerkabğ Hareketler Jeoek Yötemler le İcelemes ortal ekolojs Ulsal Komsal Ver ltaısı

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1 Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Ülkemizde bir üniversitede kurulan

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler 193 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı