STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ Haziran 2012

2 Sayfa No 1 / 74 ÖNSÖZ Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali yönetim alanında hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayanan bir yapı oluşturmayı ve etkili bir mali kontrol sağlamayı kendisine görev edinerek, eğitimli ve yetkin ekibiyle alanında öncü olma gayretindedir. Günümüzde kamunun mali kaynaklarının yönetiminde, çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarının egemen kılınması ve bu ilkelere dayalı bir kurumsal yapı oluşturulması konusunda ciddi bir çaba sarf edilmektedir. Dolayısıyla kamu kurumlarının mali hizmetler birimlerinin bu ihtiyaç ve beklentileri tam olarak anlaması, değerlendirmesi ve yapılacak işleri planlayarak zamanında ve doğru olarak hizmetlerini sunması gerekmektedir. Bu anlatılanlar ışığında Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerin standartlarını yükseltmek, sunulan hizmetlerde amacına uygun olarak kontrol faaliyetlerini yürütmek, sağlıklı bir şekilde kararların alınmasını sağlamak için mevzuata uygun olarak kurulmuş olup, tüm süreçlerde iç kontrol standartlarının yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Başkanlığımızın ile ilgili dokümanları içeren, mevzuatında öngörülen standartları sağlamak için geliştirilen faaliyetleri anlatan bu belge, genel olarak sistemi ortaya koymakta ve sistemin sürekli gözden geçirilmesinde de bize yardımcı olmaktadır. Başkanlığımız nin kurulmasında ve sürdürülmesinde özverili bir şekilde çalışan ve emeğini esirgemeyerek katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ederim. Daire Başkanı K. Erdal KAYIRHAN

3 Sayfa No 2 / 74 İÇİNDEKİLER TABLOSU ÖNSÖZ 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 2 TARİHÇE 3 MİSYON VE VİZYON 3 ORGANİZASYON YAPISI 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ 5 1. KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri 6 2. RİSK DEĞERLENDİRME 6 3. KONTROL FAALİYETLERİ Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Prosedürlerin Belgelendirilmesi Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontroller 7 4. BİLGİ VE İLETİŞİM 7 5. İZLEME 7 İŞ AKIŞ ŞEMALARI 8 1. BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 8 2. İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 23 GÖREV TANIMLARI 53

4 Sayfa No 3 / 74 TARİHÇE 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun da değişiklik yapan, 24 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5436 sayılı Kanun ile Başbakanlık, Bakanlıklar ve Üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Bu düzenleme neticesinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Celal Bayar Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı kapatılarak tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmelerine ilişkin düzenleme 26 Mayıs 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ortaya konulmuştur. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik adını taşıyan bu düzenleme gereği, Başkanlığımız, Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü şeklinde yapılandırılmıştır. Başkanlığımız, halihazırda bu müdürlükler bünyesinde çalışan 21 personel ile hizmet vermektedir. MİSYON VE VİZYON Misyon: Başkanlığımız, Ulusal kalkınma stratejileri ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı kapsamında üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde, kamu ve üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayalı mali yönetim yapısını ve işleyişini, Üniversitemiz bütçelerinin, hazırlanmasını, uygulanmasını, değerlendirilmesini, ödeneklerinin ihtiyaca göre belirlenmesini, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü yapmayı misyon edinmiştir. Vizyon: Stratejisi ve mali bilgi birikimiyle alanında uzman ve yenilikçi personeliyle çağdaş, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, bilimsel ve mali mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri takip eden, üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol konusunda en iyi hizmeti sunan, hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayalı görev anlayışı içinde, paydaşları ile evrensel değerlere dayalı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişen bir başkanlık olmaktır.

5 Sayfa No 4 / 74 ORGANİZASYON YAPISI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE 1 SERVİSİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL SERVİSİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA SERVİSİ BÜTÇE VE PERFORMANS SERVİSİ MUHASEBE 2 SERVİSİ KONTROL SERVİSİ PROJE ÖDEMELERİ SERVİSİ VEZNE

6 Sayfa No 5 / 74 İÇ KONTROL SİSTEMİ 1. KONTROL ORTAMI 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük Başkanlığımız, Başkanlık üst yönetimi (Daire Başkanı) tarafından desteklenmektedir. Üst Yönetim bu amaçla, Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Komisyonu nun kurulmasını sağlamış, sistemin personel tarafından sahiplenilmesi için her birimden personelin komisyonda temsil edilmesine özen göstermiştir. Başkanlık üst yönetimi dahil, tüm personel Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini imzalamışlardır ve faaliyetlerinde bu ilkelere uygun davranmaktadırlar. Başkanlık faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması için düzenli olarak Başkanlık Faaliyet Raporu oluşturulmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır. Üst yönetim düzenli olarak İç Kontrol Güvence Beyanını imzalayarak, idare faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olduğunu beyan etmektedir Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Başkanlığımız misyonu ve vizyonu yazılı olarak belirlenmiş, tüm personele duyurmak ve benimsetmek amacıyla hem Başkanlık internet sitesine konulmuş, hem de Başkanlık içerisinde uygun yerlere asılmıştır. Başkanlığımız bu misyonunu yerine getirmek ve belirlediği vizyona ulaşmak için tüm görevleri, sorumlulukları ve yetkilerini yazılı olarak tanımlamış, personele tebliğ etmiştir. Yönetim, görev dağılımını oluşturduğu teşkilat şemasını esas almıştır. Başkanlığımız misyonu, vizyonu, teşkilat şeması ve görev tanımlarına bu belgenin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir Personelin Yeterliliği ve Performansı Başkanlığımızda istihdam edilecek personelin seçiminde, personelin belirlenen görevleri yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasına azami özen gösterilmektedir. Personelin görevinde ilerlemesi ve yükselmesinde liyakat esasına dayanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde hareket edilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince düzenlenen görevde yükselme eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavda başarılı olan personelin görevinde yükselmesi sağlanmaktadır. Personele 657 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına göre temel eğitim verilmektedir. Diğer yandan mali hizmetler

7 Sayfa No 6 / 74 personeli, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından mesleki eğitime tabi tutulmaktadır. Ayrıca her yıl personelin eğitim ihtiyacı tespit edilerek, ihtiyacı karşılamaya yönelik eğitim planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır Yetki Devri Daire Başkanlığımız iş ve işlemlerinde yetkiler mevzuat tarafından belirlenen ve iş akış şemalarında gösterilenler tarafından kullanılmaktadır. Başkanlığımızda yetki devri yapılmamaktadır. 2. RİSK DEĞERLENDİRME Başkanlığımız, hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek riskleri asgariye indirmek için planlama ve programlama faaliyetleri yürütmektedir. Başkanlığımız bu amaçla stratejik amaçlar ve hedefler belirlemekte, bu amaç ve hedeflere her yıl düzenli olarak Birim Faaliyet Raporunda yer vermektedir. Bu amaç ve hedefler her yıl izlenerek denetlenmekte, sonuçları ertesi yıl Birim Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından yürütülecek program, faaliyet ve projelere İdare Performans Programı içerisinde yer verilmektedir. Başkanlığımız bütçesi, İdare Stratejik Planı ve İdare Performans Programına uygun olarak hazırlanmaktadır. 3. KONTROL FAALİYETLERİ 3.1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin kontrolü ve muhtemel riskler için onaylama, raporlama, gözetim, inceleme ve izleme yöntemleri kullanılmaktadır. Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin her bir süreç için akış şemaları oluşturulmuş olup, bu şemalarda onay, inceleme ve izleme makamları gösterilmiştir. Bu kontrol yöntemlerini iş süreçlerinde yer alan Şefler, Şube Müdürleri ve Daire Başkanı uygulamaktadırlar. Bunun yanında Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince her yıl düzenli olarak faaliyetler raporlanmakta ve üst yöneticiye sunulmaktadır Prosedürlerin Belgelendirilmesi Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin mali ve mali olmayan tüm karar ve işlemler için gerekli prosedürler oluşturulmuş, iş akış şeması olarak yayınlanmış ve personelin kullanımına sunulmuştur. Oluşturulan bu dokümanların güncelliği ve mevzuata uygunluğu sürekli olarak izlenmekte ve denetlenmektedir.

8 Sayfa No 7 / Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontroller Hata, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi için, her bir faaliyet veya mali işlem, kontrol, onay ve kayıt aşamalarında farklı kişiler yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım iş akış şemalarında açıkça görülebilmektedir. Gerektiğinde risk oluşturabilecek aşamalarda değişiklik yapılmaktadır. Yönetici pozisyonunda görev yapan kişiler, faaliyetlerin iş akış şemalarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, personelin işlemlerinin izlenmesi ve onaylanması ile görevlendirilmişlerdir. 4. BİLGİ VE İLETİŞİM Başkanlığımızda, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin etkili olabilmesi için bilgi ve iletişim sistemi kurulmuştur. Öncelikle tüm birimlerimiz ve personelimiz birbirleri ile dahili telefon sistemi ile iletişim kurabilmektedirler. İkinci olarak her personelimizin şahsına ait elektronik posta adresleri Başkanlığımızca kayıtlı olup, Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili bilgi ve duyurular personelimize iletilmektedir. Üçüncü olarak belli aralıklarla düzenlenen sohbet ve koordinasyon toplantıları ile Başkanlığımız faaliyetleri ve iç kontrol sistemi ile ilgili sorunlar tartışılmakta, fikir alışverişi yapılmaktadır. Başkanlığımız her yıl amaçlarını, hedeflerini, varlıklarını, geleceğe yönelik beklentilerini ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesini düzenli olarak raporlamakta ve kamuoyuna açıklamaktadır. Bunun için İdare Performans Programı ile Birim Faaliyet Raporunu araç olarak kullanmaktadır. Başkanlığımız faaliyetlerine yönelik olarak ürettiği, her türlü gelen evrakı ve yukarıda anlatılan iç iletişime ilişkin belgeleri uygun yöntemlerle kayıt etmekte ve dosyalamaktadır. Dosyalama sisteminde, Başbakanlığın 2005/7 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı esas alınmıştır. Bu yöntemle elektronik ortamda ve evrak düzeninde oluşturulan belgelere hızlı ve kolay erişim sağlanabilmekte, kişisel veriler korunabilmektedir. 5. İZLEME Başkanlığımız iç kontrol sistemi sürekli olarak gözden geçirilerek süreçlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Başkanlığımız iç kontrol sistemi yılda en az bir kez Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin katılımı ile yapılan gözden geçirme toplantısında ele alınmaktadır. Sonuçlar tutanak haline getirilmekte ve sistemde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

9 Sayfa No 8 / 74 İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1. BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ Bütçe Hazırlama Süreci İş Akış Şeması Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen sınırlar dahilinde birimlerin ödenek teklif tavanlarının belirlenmesi Birimlerden, belirlenen ödenek tavanları dahilinde hazırladıkları bütçe tekliflerinin alınması İzleyen 2 yılın tahminlerini de içeren Üniversite bütçe teklifinin hazırlanması Hazırlanan bütçe teklifinin Yönetimde görüşülmesi Bütçe teklifinin düzeltilmesi Bütçe teklifi uygun mu? Hazırlanan bütçe teklifinin Temmuz Ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ve YÖK'e gönderilmesi

10 Sayfa No 9 / 74 Eylül Ayında Maliye Bakanlığı ve DPT tarafından görüşmelere çağırılması Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığında yatırım bütçesinin ilgili uzmanlara karşı savunulması Ekim Ayında Maliye Bakanlığınca Cari ve Transfer, DPT Müsteşarlığınca Yatırım ödeneklerinin vize edilmesiyle oluşturulan Üniversite Bütçe Kanunu Tasarısının Milli Eğitim Bakanına imzalattırılması ve Tasarının TBMM, Maliye Bakanlığı ve YÖK'e gönderilmesi Kasım Ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Önerge verilmesi Tasarı uygun mu? Tasarının Aralık Ayında Resmi Gazetede yayımlanarak Kanunlaşması

11 Sayfa No 10 / 74 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama ve Vize Ettirme Süreci İş Akış Şeması Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmasına dair Bütçe Uygulama Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanması Birimlerden, Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen ilke ve esaslara göre hazırladıkları Ayrıntılı Finansman Programı tekliflerinin alınması Birimlerden gelen teklifler doğrultusunda, Üniversitenin Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin hazırlanması ve e- bütçe sistemine girilmesi Hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin Yönetimde görüşülmesi Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin düzeltilmesi Teklif uygun mu? Hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin Tebliğde belirtilen süre içerisinde, e-bütçe sisteminde onaylanarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi

12 Sayfa No 11 / 74 İcmal Finansman Programının vize edildiğine dair Bütçe Uygulama Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanması İcmal Finansman Programına göre, birimlerden Ayrıntılı Finansman Programlarının alınması Birimlerden gelen Ayrıntılı Finansman Programlarının e-bütçe sistemine girilmesi Ayrıntılı Finansman Programının Yönetimde görüşülmesi Ayrıntılı Finansman Programının düzeltilmesi AFP uygun mu? Hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programının Tebliğde belirtilen süre içerisinde e-bütçe sisteminde onaylanması ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi

13 Sayfa No 12 / 74 Ödenek Gönderme Süreci İş Akış Şeması Ayrıntılı Finansman Programının vize edilmesi ve 3'er aylık serbest bırakma dönemlerine girilmesi AFP'ye göre e-bütçe sisteminde serbest bırakılan ödenekler için Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenmesi Rakamların düzeltilmesi Ödenek Gönderme Belgelerindeki rakamlar doğru mu? Ödenek Gönderme Belgelerinin, Muhasebat Genel Müdürlüğünün Say2000i sistemine gönderilmesi

14 Sayfa No 13 / 74 Bütçe İşlemlerini Gerçekleştirme ve Kayıtları Tutma Süreci İş Akış Şeması Birimlerden Bütçe İşlem talebinin gelmesi (Ek ödenek, revize, aktarma vb.) Talebin uygun hale getirtilmesi Talep, Kanun, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun mu? Gelen talebin e-bütçe sistemine girilmesi ve bütçe işlem talebinin yazı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi Maliye Bakanlığından sonuç yazısının gelmesi 1. seçenek 2. seçenek Talep uygun görülmüş mü? Sonucun Birimlere bildirilmesi ve gerektiği durumlarda e-bütçe sisteminde Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenmesi

15 Sayfa No 14 / 74 Üniversite Gelirlerinin Tahakkuk Tahsil ve Takip Süreci İş Akış Şeması Gelir veya alacağın gerçekleşme dönemine girilmesi Gelir elde eden birimlerden ve muhasebe servisinden tahakkuk miktarlarının alınması Tahakkuk miktarlarının düzeltilmesi Tahakkuk miktarları doğru mu? Tahakkuk eden gelirlerin Daire Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırılmasının sağlanması Doğru miktarların yatırılmasının sağlanması Yatırılan miktarlar doğru mu? Elde edilen gelirlerin e-bütçe sisteminde gider tertiplerine ödenek kaydedilmesi ve Ödenek Gönderme Belgelerinin düzenlenmesi

16 Sayfa No 15 / 74 Yatırım Programının Hazırlanması ve Koordine Edilmesi Süreci İş Akış Şeması Gelir veya alacağın gerçekleşme dönemine girilmesi Gelir elde eden birimlerden ve muhasebe servisinden tahakkuk miktarlarının alınması Tahakkuk miktarlarının düzeltilmesi Tahakkuk miktarları doğru mu? Tahakkuk eden gelirlerin Daire Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırılmasının sağlanması Doğru miktarların yatırılmasının sağlanması Yatırılan miktarlar doğru mu? Elde edilen gelirlerin e-bütçe sisteminde gider tertiplerine ödenek kaydedilmesi ve Ödenek Gönderme Belgelerinin düzenlenmesi

17 Sayfa No 16 / 74 Eylül Ayında DPT tarafından görüşmelere çağırılması DPT Müsteşarlığında yatırım bütçesinin ilgili uzmanlara karşı savunulması Ekim Ayında yatırım ödeneklerinin DPT Müsteşarlığınca vize edilmesi Maliye Bakanlığınca vize edilen Cari ve Transfer Ödenekleriyle beraber oluşturulan Üniversite Bütçe Kanunu Tasarısının Milli Eğitim Bakanına imzalattırılması ve Tasarının TBMM, Maliye Bakanlığı ve YÖK'e gönderilmesi Kasım Ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Önerge verilmesi Tasarı uygun mu? Tasarının Aralık Ayında Resmi Gazetede yayımlanarak Kanunlaşması

18 Sayfa No 17 / 74 YÖK'ten, 3'er aylık dönemler halinde Yatırım Gerçekleşme Durum Raporu İstenmesi Yatırım Gerçekleşme Durum Raporunun YÖK'e gönderilmesi Kasım Ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Önerge verilmesi Tasarı uygun mu? Tasarının Aralık Ayında Resmi Gazetede yayımlanarak Kanunlaşması

19 Sayfa No 18 / 74 Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlama İş Akış Şeması 6 Aylık bütçe uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığına gönderilmesine dair Bütçe Uygulama Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanması 6 aylık bütçe uygulama sonuçlarının hazırlanması Bütçe uygulama sonuçlarının Yönetimde değerlendirilmesi Stratejik Plana uygun tedbirlerin alınması Bütçe uygulama sonuçları Stratejik Plana Uygun Mu? Bütçe uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve Kamuoyuna açıklanması

20 Sayfa No 19 / İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ Kadro Dağılım Cetvelleri Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması Personel Daire Başkanlığı SGDB Evrak Birimi SDGB Ön Mali Kontrol Birimi Kadro Dağılım Cetvellerinin Hazırlanarak SGDB ye Gelen Evrakın Kayda Alınması ve Havale İşleminin Yapılması Cetvellerin Kadro Dağılımına İlişkin BKK Çerçevesinde Kontrol Edilmesi Cetveller Mevzuata Uygun mu? Gerekçeli Görüş Yazısının Düzenlenerek Cetvellerin İade Edilmesi Cetvellerin Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye Onaylatılması Cetvellerin Say 2000i Sistemine Girilmesi ve Oluşturulan Dağılım Cetvellerinin Çıktısının Alınması Onaylanan Cetvellerin Ön Mali Kontrol Birimine Onaylanan Cetvellerin Resmi Yazı ile PDB ye Onaylanan Cetvellerin Harcama Birimlerine İşlem Sonu İşlem Sonu PDB : Personel Daire Başkanlığı SGDB : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BKK : Bakanlar Kurulu Kararı

21 Sayfa No 20 / 74 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması Tahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının Harcama Birimi Tarafından Talebin Kayda Alınması ve Evrak Havale İşleminin Yapılması Taahüt Dosyasında Eksik Evrak Var mı? Dosyadaki Eksiklikler Tamamlanmak Üzere İlgili Birime Geri Gönderilir Dosya, Ön Mali Kontrol ve İhale Mevzuatı Çerçevesinde Kontrol Edilir Mevzuata Aykırılık Var mı? Gerekçeli Görüş Yazısı Düzenlenir Yapılan Kontrol Sonuçlarını İçeren Uygun Görüş Yazısı Düzenlenir Düzenlenen Görüş Yazısı İlgili Birime Resmi Yazı ile Gönderilir İşlem Sonu

22 Sayfa No 21 / 74 Yan Ödeme Cetvelleri Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması Personel Daire Başkanlığı SGDB Evrak Birimi SGDB Ön Mali Kontrol Birimi SGDB Muhasebe Birimi Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanarak SGDB ye Gelen Evrakın Kayda Alınması ve Havale İşleminin Yapılması Cetvellerin Yan Ödemelere İlişkin BKK Çerçevesinde Kontrol Edilmesi Cetveller Mevzuata Uygun mu? Gerekçeli Görüş Yazısının Düzenlenerek Cetvellerin İade Edilmesi Cetvellerin Onaylanmak Üzere Üst Yöneticiye Cetvellerin Onaylanmak Üzere Daire Başkanına Onaylanan Cetvellerin Ön Mali Kontrol Birimine Onaylanan Cetvellerin Muhasebe Birimine ve PDB ye Onaylanan Cetvellerin Say 2000i Sistemine Girilmesi Onaylanan Cetvellerin Harcama Birimlerine İşlem Sonu İşlem Sonu Işlem Sonu PDB : Personel Daire Başkanlığı SGDB : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BKK : Bakanlar Kurulu Kararı

23 Sayfa No 22 / STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması Faaliyet Raporu Şablonunun Web Sayfamızda Yayınlanması Tüm Birimlere Resmi Yazının Birimlere Faaliyet Raporu Hazırlık Sürecinde Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi Birim Faaliyet Raporlarının Teslim Edilmesi Raporlar İlgili Mevzuata ve Şablonlara Uygun mu? Uygun Değil Uygun İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin İade Edilir. Raporun Başkanın İmzasına Sunulması Raporun Rektörün İmzasına Sunulması Uygun Değil Uygun Gerekli Düzeltmelerin Yapılması İçin İade Edilir. İdare Faaliyet Raporunun İlgili Yerlere ve Kamuoyuna Açıklanması

24 Sayfa No 23 / MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ Kasa Fazlasının Bankaya Yatırılması İşlemi İş Akış Şeması Kasa Mevcudunun Mesai Bitiminden Önce Sayılması Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (İlgili Yıl) Limiti Aşıyor mu? Ertesi Günü Nakit Yapılacak Ödemeler İçin Gerekli Nakitin Ayrılması Dekonta ve Hesap Özetine İstinaden Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Kasa Defterinin Kapatılarak Muhasebe Yetkilisine Onaylatılması Bankaya Yatırılacak Nakit İçin Teslimat Müzekkeresi Düzenlenmesi Yatırılan Miktarın Kasa Defterine İşlenmesi İşlem Sonu Kasadan Çıkış İçin Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Kasa Defterinin Kapatılarak Muhasebe Yetkilisine Onaylatılması Teslimat Müzekkeresi ve Muhasebe Fişinin Onaylatılması Muhasebe İşlem Fişlerinin Arşivlenmesi Kasa Fazlasının Bankaya Yatırılması İşlem Sonu

25 Sayfa No 24 / 74 Nakit Tahsilat İşlemi İş Akış Şeması İlgilinin Vezneye Başvurusu İlgili Tarafından Verilen Kimlik Bilgileri Say 2000i Sisteminde Doğrulanır Yapılacak Tahsilatın Niteliğine Göre Hesap Kodu Seçilerek Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenir Muhasebe İşlem Fişi Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Gönderilir Muhasebe İşlem Fişi Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilir Tahsilat Yapılarak Alındı Belgesi Düzenlenir ve İmzalanarak İlgileye Teslim Edilir Yapılan Tahsilat Kasa Defterine İşlenir Gün Sonunda Kasa Defteri Muhasebe Yetkilisine Onaylatılır İşlem Sonu

26 Sayfa No 25 / 74 Teminat Mektubu İade İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimi Tarafından Gönderilen İade Talebinin Kayda Alınması ve Havale İşleminin Yapılması Eksik Evrak Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi Yapım İşlerinde: 1- İlgilinin Dilekçesi 2- Alındı Belgesi 3- SGK İlişiksizlik Belgesi 4- SGK Borcu Yoktur 5- Vergi Borcu Yoktur 6- Kesin Kabul Tutanağı Eksik Evrakların İlgili Birimden Tedarik Edilmesi Eksik Evrak Var mı? İade Talebinin İhale Mevzuatı ve Muhasebe Mevzuatı Çerçevesinde İncelenmesi İade Talebi Mevzuata Uygun mu? Iade Edilecek Teminat Mektubunun Doğrulanarak Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Evrakların Muhasebe Yetkilisi Tarafından İncelenmesi Talebin Reddinin Gerekçeli Olarak İlgili Birime Bildirilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Mevzuata Aykırılık Var mı? İşlem Sonu Onaylanan Muhasebe İşlem Fişinin Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Muhasebe İşlem Fişinin Arşivlenmesi Eksikliklerin Giderilmek Üzere İadesi Teminat Mektubunun Resmi Yazı İle Bankaya İşlem Sonu

27 Sayfa No 26 / 74 Teminat Mektubu Kayıt İşlemi İş Akış Şeması Evrak Birimi Veznedar Muhasebe Yetkilisi Harcama Birimi Tarafından Gönderilen Evrakın Kayda Alınması ve Havale İşleminin Yapılması Teminat Mektubunun Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İncelenmesi Mevzuata Uygun mu? Evrakların Mevzuata Uygunluğunun Kontrol Edilmesi Resmi Yazının İlgili Birime Teminat Mektubunun Resmi Yazı İle İade Edilmesi Mevzuata Uygun mu? İşlem Sonu Teminat Mektubundaki Bilgilerin Doğrulanarak Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Evrakların İadesine Karar Verilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanarak Veznedara Onaylanan Muhasebe İşlem Fişinin Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilmesi Alındı Belgesi Düzenlenmesi Alındı Belgesinin Resmi Yazi ile Harcama Birimine Muhasebe İşlem Fişinin Arşivlenmesi ve Teminat Mektubunun Güvenli Olarak Saklanması İşlem Sonu

28 Sayfa No 27 / 74 Nakit Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Ödeme Emri Belgesinin Teslim Alınması Belge ve Eklerinin Kontrol Edilmesi Belgenin Eksikliklerin Tamamlanmak Üzere İlgili Birime Geri Göderilmesi Belgede ve Eki Evraklarda Eksiklik Var mı? Belgenin Say 2000i Sistemine Girilmesi Belgenin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Belgenin Muhasebe Mevzuatı ve İlgili Mevzuat Yönünden Kontrol Edilmesi Belge Mevzuata Uygun mu? Belgenin İade Edilmek Üzere Muhasebe Memuruna Geri İmza Karşılığında Ödemenin Yapılması Belgenin Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilmesi Belgenin Onaylanarak Veznedara Belgenin Gerekçeli Yazı İle İade Edilmesi Ödenen Miktarın Kasa Defterine İşlenmesi İşlem Sonu Kasa Defterinin Gün Sonunda Muhasebe Yetkilisine Onaylatılması Ödeme Emri Belgesinin Arşivlenmesi İşlem Sonu

29 Sayfa No 28 / 74 Döviz Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Muhasebe Şefi Muhasebe Yetkilisi Veznedar Banka Görevlisi Döviz Ödemesi Talep Kaydının Teslim Alınması Muhasebe İşlem Fişi ve Belgelerin Mevzuat Yönünden Kontrol Edilmesi Gelen Belgelere Uygun Olarak Döviz Gönderme Emri Düzenlenmesi Döviz Ödemesinin Gerçekleştirilmesi Talebin ve Eki Belgelerin Kontrol Edilmesi Mevzuata Aykırılık Var mı? Döviz Gönderme Emri Belgesinin Muhasebe Yetkilisine Onaylatılması Banka Hesap Özeti Cetveli Düzenlenerek Veznedara Teslim Edilmesi Belgelerde Eksiklik Var mı? Talebin Reddinin Gerekçeli Yazı ile Bildirilmesi Döviz Gönderme Emri Teslim Tutanağı Düzenlenmesi Eksikliklerin İlgili Birimden Tedarik Edilmesi Döviz Kurunun Tespit Edilerek Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi İşlem Sonu Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Döviz Gönderme Emri Belgesi, Ayrıntısı ve Transfer Formunun Banka Görevlisine Teslim Edilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Döviz Gönderme Emri Ayrıntı Belgesi ve Döviz Transfer Formu Düzenlenmesi Düzenlenen Belgelerin Veznedara Hesap Özetine İlişkin Muhasebe Kaydının Yapılması Banka Hesap Özeti Cetvelinin Muhasebe Şefine Teslim Edilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onaylatılması ve Arşivlenmesi İşlem Sonu

30 Sayfa No 29 / 74 Gönderme Emri Düzenlenmesi ve Muhasebe Kaydı İş Akış Şeması Muhasebe Memuru Veznedar Muhasebe Yetkilisi Banka Görevlisi Ödeme Emri Belgelerinin Say 2000i Sisteminde Onaylanması Gönderme Emri Ayrıntı Belgesine Uygun Olarak Gönderme Emri Belgesi Düzenlenmesi Gönderme Emri Ayrıntı Belgelerinin ve Gönderme Emri Belgelerinin Kontrol Edilmesi Gün Sonunda Gönderme Emri Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümünün Alınması Kontrol Dökümü İle Gönderme Emri Belgelerindeki Bilgilerin (Hesap No, Kimlik, Tutar) Karşılaştırılması Bilgilerde Tutarsızlık Var mı? Tutarsızlıkların Düzeltilmesi Gönderme Emri Belgesinin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Gönderme Emri Teslim Tutanağı Düzenlenmesi Uygunsuzluk Var mı? Belgelerdeki Uygunsuzlukların Düzeltilmek Üzere Veznedara Geri Belgelerin Onaylanarak Veznedara Gönderme Emri ve Ayrıntısına Uygun Olarak Tutarların İlgililerin Hesaplarına Aktarılması Banka Hesap Özeti Cetveli Düzenlenerek Veznedara Teslim Edilmesi Gönderme Emri Ayrıntı Listesi Dökümünün Alınması ve Veznedara Gönderme Emri Belgesinin Banka Görevlisine Teslim Edilmesi Hesap Özeti Cetvelinin Kontrol Edilmesi Banka Hesap Özeti Cetvelinin Muhasebe Memuruna Teslim Edilmesi Uygunsuzluk Var mı? Uygunsuzlukların Düzeltilmesi Muhasebe Kaydının Yapılması ve Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onaylatılması ve Arşivlenmesi İşlem Sonu

31 Sayfa No 30 / 74 İcra Takip İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimi Tarafından İcra veya Haciz Kararının Alacak Tutarının Borçlular Defterine İşlenmesi Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Borcun Say 2000i Sistemine Kaydedilmesi Tutarın Tahsil Edilerek İlgili Kuruma Alacak Aylıktan mı Kesilecek Harcama Birimi Tarafından Alacağın Aylıktan kesilmesi İcra Kesinti Listesinin Düzenlenerek Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Tahsilata İlişkin Muhasebe İşlem Fişinin Düzenlenmesi Kesinti Tutarı ve Alacaklı Kurumun Kontrol Edilmesi Alacak Tutarının Borçlular Defterinden Çıkarılması Aylıktan Kesilen Tutarın Borçlular Defterine İşlenmesi Uygun mu? İşlem Sonu Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Tutarın İlgili Kurum Hesabına Aktarılması Kesinti Listesinin Yeniden Düzenlenmek Üzere İade Edilmesi Toplu Göndermelerde İcra Dairelerine Aktarılacak Tahsilatlar Raporunun İlgili Kuruma İşlem Sonu

32 Sayfa No 31 / 74 Kefalet Aidatı Takip İşlemi İş Akış Şeması KEFALET AİDATI KESİNTİ TAKİP İŞLEMİ KEFİLLİ GÖREVİN SONA ERMESİ Harcama Birimleri Tarafından Kefalete Tabi Personelin Aylıklarından Aidat Kesilmesi Harcama Birimi Tarafından Kefilli Görevin Sona Erdiğinin Bildirilmesi Aidat Kesinti Listelerinin Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası Düzenlenmesi Kefilli Göreve Başlayanlar İçin Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İlgilinin Kefalet Cüzdanı Var mı? Tahakkuk Varakasının Muhasebe Yetkilisi Tarafından Onaylanması Kimlik Belgesinin Kefalet Sandığına Düzenlenen Kefalet Cüzdanının Teslim Alınması Kesintinin Kefalet Cüzdanına İşlenmesi Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Kesintinin Kefalet Sandığı Hesabına Aktarılması Tahakkuk Varakasının ve Kefalet Cüzdanının Kefalet Sandığına İşlem Sonu Tahsilat Bordrosu Düzenlenerek 3 Ayda Bir Kefalet Sandığına Muhasebe İşlem Fişinin Arşivlenmesi İşlem Sonu

33 Sayfa No 32 / 74 Kişilerden Alacakların Takip ve Tahsil İşlemi İş Akış Şeması Tespit Edilen Kamu Zararına İlişkin Kişi Borcu Föyü nün İlgili Birim Tarafından Kişi Borcu İçin Tahsilat İzleme Dosyası Açılması ve Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Sorumlulara ve İlgililere Tebligat Mevzuatı Hükümlerine Göre Tebligat Yapılması Alacağın Takibine Başlanması Tahsilata İlişkin Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Alacak Süresinde Tahsil Edildi mi? Alacağın Tahsilat İzleme Dosyasından Çıkarılması İşlem Sonu Kişi Borcu Dosyası nın Hukuk Müşavirliği ne Alacağın İcra ve İflas Kanununa Göre Tahsil Edilmesi Tahsilata İlişkin Muhasebe İşlem Fişinin Düzenlenmesi Alacağın Tahsilat İzleme Dosyasından Çıkarılması İşlem Sonu

34 Sayfa No 33 / 74 Ön Ödeme Mahsup İşlemi İş Akış Şeması Ön Ödemenin Mahsubuna İlişkin Muhasebe İşlem Fişinin Teslim Alınması Fişin ve Eki Kanıtlayıcı Belgelerin Kontrol Edilmesi Belgelerde Eksiklik Var mı? Eksikliklerin Tamamlanmak Üzere Fişin İlgili Birime Geri Muhasebe İşlem Fişinin Say 2000i Sistemine Girilmesi Belgenin Onaylanmak Üzere Muhasebe Yetkilisine Muhasebe İşlem Fişi ve Eki Belgelerin Mevzuat Yönünden Kontrol Edilmesi Belgeler Mevzuata Uygun mu? Belgelerin İade Edilmek Üzere Muhasebe Memuruna Geri Belgenin Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Alınması Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanarak Muhasebe Memuruna Belgelerin Gerekçeli Yazı İle İade Edilmesi İşlem Sonu Muhasebe İşlem Fişinin Arşivlenmesi İşlem Sonu

35 Sayfa No 34 / 74 Ön Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Ön Ödemeye İlişkin Ödeme Emri Belgesinin Teslim Alınması 1- Harcama Talimatı 2- Kredi Talepnamesi (Kredi İse) 3- Kredi Ödeme Talimatı (Kredi İse) Belge ve Eklerinin Kontrol Edilmesi Belgenin Eksikliklerin Tamamlanmak Üzere İlgili Birime Geri Göderilmesi Belgede ve Eki Evraklarda Eksiklik Var mı? Belgenin Say 2000i Sistemine Girilmesi Belgenin Onay İçin Muhasebe Yetkilisine Belgenin Ön Ödeme ve Muhasebe Mevzuatı Yönünden kontrol Edilmesi Belge Mevzuata Uygun mu? Belgenin İade Edilmek Üzere Muhasebe Memuruna Geri Belgenin Say 2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilmesi Belgenin Onaylanarak Muhasebe Memuruna Belgenin Gerekçeli Yazı İle İade Edilmesi Ödeme Emri Belgesinin Arşivlenmesi İşlem Sonu İşlem Sonu

36 Sayfa No 35 / 74 Sendika Aidatları Takip İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimlerince Sendika Aidatlarının Aylıklardan Kesilmesi Harcama Birimince Sendika Kesinti Listesi Düzenlenmesi Listelerin Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Muhasebe Kayıtlarının Düzeltilmesi Senika Kesinti Listeleri İle Muhasebe Kayıtlarının Kontrol Edilmesi Tahakkuk Evrakının Düzeltilmesi Uygunsuzluk Muhasebeden mi Kaynaklanıyor Uygunsuzluk Var mı? Sendika Bazında Sendika Ödenti Listesi Düzenlenmesi Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Aidatların Sendika Hesaplarına Aktarılması Ödemelere Ait Dekontların Teslim Alınması Resmi Olarak Ödenti Listesi ile Dekontun İlgili Sendikaya Işlem Sonu

37 Sayfa No 36 / 74 SGK Prim ve Kesenekler Takip İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimi Tarafından SGK Kesintilerinin (Prim ve Kesenekler) Aylıklardan Kesilmesi Kesintilerin SGK Sistemine Girilerek Bildirge Düzenlenmesi Bildirgelerin Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Muhasebe Birimince Bildirgeler ile Muhasebe Kayıtlarının Tutarlılığının Kontrol Edilmesi Tutarsızlıkların Giderilmesi Kayıtlar Tutarlı mı? Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Kesintilerin SGK Hesabına Aktarılması Muhasebe İşlem Fişlerinin Arşivlenmesi Işlem Sonu

38 Sayfa No 37 / 74 Taşınır Hareketleri Muhasebeleştirme İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimi SGDB Evrak Birimi SGDB Muhasebe Memuru SGDB Muhasebe Yetkilisi Taşınır Hareketinin (Devir, Kayıttan Düşme, vb.) SGDB ye Bildirilmesi Evrakın Kayda Alınması ve Havale İşleminin Yapılması Gelen Evrakta Eksiklik Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi Eksiklik Var mı? Eksikliklerin Tamamlanması Evrakın Eksikliklerin İlgili Birimden Talep Edilmesi Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenerek Muhasebe Yetkilisinin Onayına Sunulması Evrakların Taşınır Mal ve Muhasebe Yönetmeliğine Uygunluğunun Denetlenmesi Evraklar Mevzuata Uygun mu? Evrakın Eksikliklerin İlgili Birimden Talep Edilmesi Evrakın İade Edilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Say2000i Sisteminde Onaylanarak Yevmiye Numarası Verilmesi Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Muhasebe İşlem Fişinin Arşivlenmesi İşlem Sonu

39 Sayfa No 38 / 74 Taşınır Yönetim Hesabı Onay İşlemi İş Akış Şeması Harcama Birimi SGDB Muhasebe Memuru SGDB Muhasebe Yetkilisi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin SGDB ye Birim Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin Muhasebe Kayıtları İle Uygunluğunun Kontrolü Cetvel Kayıtlara Uygun mu? Taşınır Kayıtlarının Düzeltilerek Cetvelin Yeniden Oluşturulması Uygunsuzluk Birimden mi Kaynaklanıyor Muhasebe Kayıtlarının Düzeltilmesi Cetvelin Onaylanmak Üzere Muhasebe Yetkilisine Cetvelin Onaylanarak Muhasebe Memuruna Onaylı Cetvelin SGDB Taşınır Konsolide Görevlisine Onaylı Cetvelin Resmi Yazı ile Harcama Birimine İşlem Sonu İşlem Sonu

40 Sayfa No 39 / 74 Vergi Beyanı İşlemi İş Akış Şeması Tahsil Edilen KDV, Damga Vergisi ve Gelir Vergilerinin İlgili Hesaba Alınması İlgili Aya Ait Yardımcı Defter Dökümünün Alınması Yardımcı Defter Dökümlerinin Kontrol Edilmesi Muhasebe Kaydı İle Hataların Düzeltilmesi Hatalı Kayıt Var mı? KDV Tutarları İçin Elektronik Ortamda KDV Beyannamesi Düzenlenir Her Ayın 24'üne Kadar Damga ve Gelir Vergileri İçin Elektronik Ortamda Muhtasar Beyanname Düzenlenir Her Ayın 23'üne Kadar Beyannamelere ilişkin Tahakkuk Fişi Elektronik Ortamda Alınır Ödenecek Tutarlar İçin Muhasebe işlem Fişi Düzenlenerek Tutar Vergi Dairesi Hesabına Aktarılır Her Ayın 26'sına Kadar Muhasebe işlem Fişi Arşivlenir Bankadan Vergi Tahsil Alındısı Alınarak Evraklar Dosyalanır İşlem Sonu

41 Sayfa No 40 / 74 Satın Alma Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Satın Alma Evrağı Teslim Alınır. Harcama Belgeleri Yönetmeli ve İlgili Mevzuatlar Gereği Eki Evraklar Takılı mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Koşulları Sağlıyor Ödeme Emrinde Maddi Hata Var mı? Yetkililerin İmzası Tam mı? Haksahibi Kimliğinde Sorun Var mı? Koşulları Sağlamıyor Alım Doğrudan Temin mi? Alım İhaleli mi? Tahakkuk Tutarı 2000 TL den Fazla mı? SGK Prim Borcu Var mı? Tahakkuk Tutarı 2000 TL den Fazla mı? Vergi Borcu Var mı? Borç Say2000i Sisteminde Emanete Alınır Vergi Borcu Var mı? Vergi Borcu Say2000i Sisteminde Emanete Alınır. Vergi Borcu Say2000i Sisteminde Emanete Alınır. Muhasebe Yetkilisine Teslim

42 Sayfa No 41 / 74 Muhasebe Yetkilisince Gerekli İncelemeler Yapılır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Ödeme Emrindeki Tutarlar Doğru mu? Hak Sahibinin Kimliği Doğru mu? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Onay için Muhasebe-2 Servisine Gönderilir. Ödenmesi İçin Vezneye Aktarılır. Ödeme Yapılır

43 Sayfa No 42 / 74 Bilimsel Araştırma Projesi Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Projeye Ait MİF Teslim Alinır. Hesap Sahibinin Kimliği ve Hesap No Doğru mu? İlgili Mevzuattaki Begeler Tam Mı? İmzalar Eksizsiz mi? Belgelerin ve Faturaların Aslı Var mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Say2000i Sistemine Giriş Yapılır. Her Bir Ödeme İçin MİF Kesilir. Muhasebe Yetkilisince Kontrol Edilerek İmzalanır. Muhasebe Onay Muhasebe Yetkilisinin Talimatı İle Banka Göndermesi Yapılır. Bankadan Extre Gelir. Say2000i Sisteminden Çek Kapatma İşlemi Yapılır.

44 Sayfa No 43 / 74 Tübitak Projesi Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Projeye Ait MİF Teslim Alinır. Hesap Sahibinin Kimliği ve Hesap No Doğru mu? İlgili Mevzuattaki Begeler Tam Mı? İmzalar Eksizsiz mi? Belgelerin ve Faturaların Aslı Var mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Say2000i Sistemine Giriş Yapılır. Her Bir Ödeme İçin MİF Kesilir. Muhasebe Yetkilisince Kontrol Edilerek İmzalanır. Muhasebe Onay Muhasebe Yetkilisinin Talimatı İle Banka Göndermesi Yapılır. Bankadan Extre Gelir. Say2000i Sisteminden Çek Kapatma İşlemi Yapılır.

45 Sayfa No 44 / 74 Farabi Projesi Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Projeye Ait MİF Teslim Alinır. Hesap Sahibinin Kimliği ve Hesap No Doğru mu? İlgili Mevzuattaki Begeler Tam Mı? İmzalar Eksizsiz mi? Belgelerin ve Faturaların Aslı Var mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Say2000i Sistemine Giriş Yapılır. Her Bir Ödeme İçin MİF Kesilir. Muhasebe Yetkilisince Kontrol Edilerek İmzalanır. Muhasebe Onay Muhasebe Yetkilisinin Talimatı İle Banka Göndermesi Yapılır. Bankadan Extre Gelir. Say2000i Sisteminden Çek Kapatma İşlemi Yapılır.

46 Sayfa No 45 / 74 Muhasebe-1 Birimi İş Akış Şeması Ödeme Emri Evraği Evrak İncelenme İçin Birim Memuruna Dağıtımı Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve İlgili Mevzuatlar Gereği Eki Evraklar Takılmış mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir Koşulları Sağlamıyor Ödeme Emrinde Maddi Hata Var mı? Yetkililerin İmzası Tam mı? Haksahibi Kimliğinde sorun Var mı? Yeterli Ödeneği Var mı? Koşulları Sağlıyor Ödeme Emri Evrağı Hakedişli mi? Hakediş Kartına İşlenir Say2000i Sistemine Giriş Yapılır Ödeme Emri Evrağının Kontrol Birimine Teslimi

47 Sayfa No 46 / 74 Diğer Ödeme Emri Belgeleri İş Akış Şeması Ödeme Emri Evraği Teslim Alınır. Ödeme Emrinde Tutarlar Doğru mu? Yetkililerin İmzası Tam mı? Haksahibi Kimliği Doğru mu? İlgili Mevzuattaki Belgeler Tam mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir Say2000i sistemine giriş yapılır. Muhasebe Yetkilisine Teslim Edilir. Muhasebe Yetkilisince Gerekli İncelemeler Yapılır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Bordrodaki Tahakkuk Toplamı ile Ödeme Emrindeki Tutar Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Onay için Muhasebe-2 Servisine Gönderilir. Ödenmesi İçin Vezneye Aktarılır. Ödeme Yapılır

48 Sayfa No 47 / 74 Ek Çalışma Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Birim Mutemetleri Tarafından Ek Çalışma Evrakları Getirilir. Ek Çalışma Evrağı Ödeme Evrağı Takip Programına Kaydedilerek Teslim Alınır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Puantaj ile Bordrodaki Saatler Eşit mi? Bordrodaki Tahakkuk Toplamı Ödeme Emri Belgeleri Toplamı ile Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Say2000i Sistemine Giriş Yapılır. Muhasebe Yetkilisine Teslim Edilir. Muhasebe Yetkilisince Gerekli İncelemeler Yapılır İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Puantaj ile Bordrodaki Saatler Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Onay için Muhasebe-2 Servisine Gönderilir Ödenmesi İçin Vezneye Aktarılır Ödeme Yapılır

49 Sayfa No 48 / 74 Kontrol Birimi İş Akış Şeması Ödeme Emri Evrağı Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve İlgili Mevzuatlar Gereği Eki Evraklar Takılı mı? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Koşulları Sağlıyor Ödeme Emrinde Maddi Hata Var mı? Yetkililerin İmzası Tam mı? Haksahibi Kimliğinde Sorun Var mı? Hesap Numarasında Sorun Var mı? Koşulları Sağlamıyor Ödeme Emri Satınalma Evrağı mı? Muhasebe Yetkilisine Teslim Alım Doğrudan Temin mi? Alım İhaleli mi? Tahakkuk Tutarı 2000 TL den Fazla mı? SGK Prim Borcu Var mı? Tahakkuk Tutarı 2000 TL den Fazla mı? Vergi Borcu Var mı? Borç Say2000i Sisteminde Emanete Alınır Vergi Borcu Var mı? Vergi Borcu Say2000i Sisteminde Emanete Alınır. Vergi Borcu Say2000i Sisteminde Emanete Alınır. Muhasebe Yetkilisine Teslim

50 Sayfa No 49 / 74 Ekders Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Birim Mutemetleri Tarafından Ekders Evrakları Getirilir Ekders Evrakı Ödeme Evrakı Takip Programına Keydedilerek Teslim Alınır İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Dikey ve Yatay Formlardaki Ders Saatleri Eşit mi? Bordrodaki Tahakkuk Toplamı Ödeme Emri Belgelerindeki Tutarlar ile Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir Say2000i Sistemine Giriş Yapılır Muhasebe Yetkilisine Teslim Edilir Muhasebe Yetkilisince Gerekli İncelemeler Yapılır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Bordrodaki Tahakkuk Toplamı ile Ödeme Emrindeki Tutar Eşit mi? Puantaj ile Bordrodaki Ders Saatleri Eşit mi? Yatay ve Dikey Formlardaki Ders Saatleri Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Onay için Muhasebe-2 Servisine Gönderilir. Ödenmesi İçin Vezneye Aktarılır. Ödeme Yapılır

51 Sayfa No 50 / 74 Maaş Evrakı Ödeme İşlemi İş Akış Şeması Birim Mutemetleri Tarafından Maaş Evrakları Getirilir. Personel Bilgileri Say2000i Sisteminde Güncellenir. Bordrodaki Tutarlar İle Say2000i Sistemindeki Tutarlar Eşit mi? Mutemet Tarafından Düzeltme İşlemi Yapılır. Maaş Evrağı Ödeme Evrağı Takip Programına Kaydedilerek Teslim Alınır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Bordrodaki Tahakkuk Toplamı Ödeme Emri Belgelerindeki Tutar ile Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Say2000i Sistemine Giriş Yapılır. Muhasebe Yetkilisine Teslim Edilir.

52 Sayfa No 51 / 74 Muhasebe Yetkilisince Gerekli İncelemeler Yapılır. İlgili Mevzuatına Göre Belgeler Tam mı? İmzalar Eksiksiz mi? Bordrodaki Tahakkuk Miktarı Ödeme Emri Belgelerindeki Tutar ile Eşit mi? Evrak İlgili Birime İade Edilir. Onay için Muhasebe-2 Servisine Gönderilir. Ödenmesi İçin Vezneye Aktarılır. Ödeme Yapılır

53 Sayfa No 52 / 74 Kesin Hesap Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması İlgiliMali Yıla Ait Tüm Mali işlemlerin Muhasebe Kayıtlarının Tamamlanması Geçici Mizanın Düzenlenmesi Kesin Hesap Cetvelinin Hazırlanması Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğ e Göre Uyumsuzlukların Muhasebe Kaydı İle Düzeltilmesi Muhasebe Yetkilisince Geçici Mizanın Kontrol Edilmesi Hesaplarda Uyumsuzluk Var mı? Kesin Hesap Cetvelinin Mutabakat Sağlanmak Üzere Maliye Bakanlığı na 15 Nisan Tarihine Kadar Say 2000i Sisteminde Dönem Sonu İşlemlerinin Yapılması ve Mutabakat Sağlanmış Kesin Hesap Cetvellerinin Rektör e ve Milli Eğitim Bakanı na İmzalattırılması Faaliyet, Bütçe, Ödenek Hesaplarına İlişkin Kapatma Kayıtlarının Yapılması İmzalanmış Kesin Hesap Cetvelleri nin Cilt Haline Getirilerek Maliye Bakanlığı na 15 Mayıs Tarihine Kadar Amortismanlara İlişkin Kayıtların Yapılması Kurum Kesin Hesabından 25 Nüsha TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu na, 5 Nüsha Sayıştay Başkanlığı na Ekim Ayının İlk Haftasında Kesin Mizanın Düzenlenmesi İşlem Sonu Muhasebe Yetkilisince Kesin Mizanın Kontrol Edilmesi Uyumsuzlukların Muhasebe Kaydı İle Düzeltilmesi Hesaplarda Uyumsuzluk Var mı? Say 2000i Sisteminde Bütçe Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelleri Açıklamalarının Girilmesi

54 Sayfa No 53 / 74 GÖREV TANIMLARI Daire Başkanı Görev Tanımı 1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Birimi : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Genel Sekreter 2. GÖREVİN KAPSAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın tüm iş ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlere uygun olarak etkili, ekonomik ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 3.1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın harcama yetkililiği görevini yerine getirmek, 3.2 Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personelin yönetim, denetim ve gözetimini yapmak, 3.3 Daire Başkanlığı nın çalışma düzenin tespit etmek, disiplini sağlamak, 3.4 Şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak, hizmetlerin eşgüdüm halinde yürümesi için gerekli tedbirleri almak, 3.5 Daire Başkanlığı nın kadro ve ödenek ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak, 3.6 Daire Başkanlığınca sunulan hizmetlerin uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, 3.7 Daire Başkanlığı nın diğer Daire Başkanlıkları ve üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek, temsil görevini yerine getirmek, 3.8 Mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

55 Sayfa No 54 / 74 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü Görev Tanımı 1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Birimi : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 1.2 Görevin Adı : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Daire Başkanı 2. GÖREVİN KAPSAMI Kanun ve yönetmeliklerle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesine verilen bütçe ve performans programına ilişkin görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini, bütçeye ilişkin hizmetlerin amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 3.1 İzleyen yıllara ait bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, mevzuata uygun olarak zamanında hazırlanmasını sağlamak, 3.2 İdare faaliyetlerinin idare bütçesine uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 3.3 Bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak ayrıntılı harcama programının hazırlanmasını sağlamak, 3.4 Harcama birimlerine, harcama programı çerçevesinde ödenek aktarılmasını sağlamak, birimlerden gelen bütçeye ilişkin diğer taleplerin zamanında karşılanmasını sağlamak, 3.5 Bütçe ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, 3.6 Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını sağlamak, 3.7 İdarenin yatırım programının hazırlanması sırasında koordinasyon görevini yürütmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını sağlamak, 3.8 İdarenin Performans Programının hazırlanması sırasında koordinasyon sağlama görevini yürütmek, 3.9 Bütçe mevzuatına ilişkin konularda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

56 Sayfa No 55 / 74 Bütçe ve Performans Programı Şube Memuru Görev Tanımı 1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Birimi : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 1.2 Görevin Adı : Bütçe ve Performans Programı Memuru 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Şube Müdürü 2. GÖREVİN KAPSAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen bütçe ve performans programına ilişkin görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 3.1 İdare bütçesinin hazırlanması sırasında yapılması gereken yazışmaları yapmak, gerekli dokümanları oluşturmak, 3.2 Ayrıntılı harcama programını bütçe mevzuatına uygun olarak hazırlamak, 3.3 Harcama birimlerine, harcama programı çerçevesinde ödenek aktarımı için onay belgelerini hazırlamak, e-bütçe sistemine kayıt etmek, 3.4 Harcama birimlerinden gelen bütçeye ilişkin diğer taleplerin yerine getirilmesi amacıyla amiri tarafından verilen işleri yapmak, 3.5 Bütçe ile ilgili yazılı kayıtları tutmak, e-bütçe sistemine kayıt etmek, 3.6 Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, rapor oluşturmak, 3.7 İdarenin yatırım programının ve yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması sırasında yazışmaları yürütmek, 3.8 İdarenin Performans Programının hazırlanması sırasında yazışmaları yürütmek, 3.9 Amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

57 Sayfa No 56 / 74 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Görev Tanımı 1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Birimi : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 1.2 Görevin Adı : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Daire Başkanı 2. GÖREVİN KAPSAMI Kanun ve yönetmeliklerle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uhdesine verilen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak. 3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 3.1 Ön mali kontrol faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 3.2 Yapılan ön mali kontrollerin sonucunun (yazılı görüş düzenleneme veya ilgili evraka şerh düşme yöntemi ile) ilgili harcama birimlerine bildirilmesini sağlamak, 3.3 İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 3.4 İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin üst yöneticinin onayına sunulmasını ve onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilmesini sağlamak, 3.5 İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişinin, yöneticilerin görüşü ve denetim raporları çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, 3.6 Uygulamada ortaya çıkan tereddütlere ilişkin görüş yazıları düzenlenmesini ve görüş yazılarının harcama birimlerine gönderilmesini sağlamak, 3.7 Üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

58 Sayfa No 57 / 74 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Memuru Görev Tanımı 1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Birimi : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 1.2 Görevin Adı : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Memuru 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Şube Müdürü 2. GÖREVİN KAPSAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin uygulamalara yönelik iş ve işlemleri yapmak. 3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ 3.1 Ön mali kontrole tabi evrakları mevzuat çerçevesinde incelemek ve eksiklikleri üst amirine bildirmek, 3.2 Yapılan ön mali kontrollerin sonucunu bildiren görüş yazılarını düzenlemek, üstlerine imzalatmak, ilgili harcama birimine resmi yollardan göndermek, 3.3 Ön mali kontrol sistemine ilişkin yazışmaları yapmak, evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, 3.4 İç kontrol sistemine ilişkin yazışmaları yapmak, evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, 3.5 Mali mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin görüş yazıları düzenlemek ve bunları resmi yollardan harcama birimlerine göndermek, 3.6 Amirleri tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi EĞİTMEN ALIM VE PUANTAJ YAPIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Yüksekokulumuzda Yüksekokul Müdürlüğünün, Alınması düşünülen faaliyet gösteren öğrenci kulüplerin yapmış olduğu eğitmenler ile ilgili kulüplerinin, çalışmalarını

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ 1 841010000 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı