ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. S. Selim EREN HEDEFLER TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. S. Selim EREN HEDEFLER TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI"

Transkript

1 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İÇİNDEKİLER Tehlikeli Maddeler Kara Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Deniz Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hava Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Demir Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. S. Selim EREN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını öğrenecek, Kara yolu tehlikeli madde taşımacılığının nasıl yapıldığını bilecek, Deniz yolu tehlikeli madde taşımacılığının nasıl yapıldığını anlayacak, Hava yolu tehlikeli madde taşımacılığının nasıl yapıldığını kavrayacak, Demir yolu tehlikeli madde taşımacılığının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. ÜNİTE 7

2 GİRİŞ Dünya da ve ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığı uygulamalarında gerçekleşen eksiklikler çok ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Bu problemler can, mal ve bunların yanında çok ciddi çevresel felaketlere yol açmaktadır. Bu yalnızca taşımacılık değil aynı zamanda kimya, tekstil ve akaryakıt sektörünü ilgilendiren bir problemdir. Bu bölümde tehlikeli madde taşımacılığında karşılanabilecek sorunlar ve bunlara karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulacaktır. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Tehlikeli Maddeler Tehlikeli maddeler düzenli ve planlı bir şekilde yerleştirilmez ve taşınmaz ise potansiyel bir tehlike hâline gelirler. Tehlikeli maddeler günlük hayatımız da önemli bir yer tutmaktadır. Gerek evimizin temizliği, bahçemiz, havuzumuz ya da ekonominin ayakta kalması için sanayinin birçok dalında ve günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlarımızda önemli bir rol oynar. Bu maddeler olmaksızın hayatımızı devam ettirmeyi hayal etmek çok zordur. Bu maddeler düzenli ve planlı bir şekilde yerleştirilmez ve taşınmaz ise potansiyel bir tehlike hâline gelirler. Taşımacılık sekreterliğine göre bu maddeler uygun olmayan güvenlik, sağlık ve çevre açısından ciddi zararlara, canlılar için yaralanmalar ve ölümlere yol açabilir. Ayrıca bu maddeler uzun vadeli çevresel kirliliklere de yol açabilir. Tehlikeli maddeler doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları nedeniyle insanlara, hayvanlara, diğer tüm yaşayan organizmalara, mallara veya çevreye zarar veren her türlü katı, sıvı veya gaz formundaki maddelerdir. Tehlikeli maddeler radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, zehirli, korosif, biotehlikeli, boğucu, alerjik niteliklere sahip olabilirler. Bu maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi ve kullanılması çevrede yanıcı, yakıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve zehirleyici etkileri olan çeşitli kaza risklerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu risklerin en aza indirilmesi için tehlikeli maddelerin taşınma şartları çeşitli konvansiyonlar ve uluslararası anlaşmalarla düzene bağlanmıştır. Tehlikeli maddelerin sayılan değerlere yönelik tehdidi, bu süreçlerin yönetiminde ortaya çıkan insan merkezli aşağıdaki hatalar sonucu meydana gelmektedir. Aksaklıklar İhmalkârlıklar Ciddiye almama Maliyet kaygıları Bilgisizlik Bu hatalar, geri dönülemez sonuçlar yarattığı için tehlikeli madde taşımacılığı açısından düzenlemeleri gerekli kılmışlardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1

3 Tehlikeli Maddelerin Taşınmasının Önemi Tehlikeli maddeler, tanımlarından da anlaşılacağı gibi, yaşamın her alanında bulunması mümkün olan maddelerdir. Günümüzde demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan maddeler ülkelerarası ticarette önemli bir yer tutmaktadır. Lojistik süreç, özellikle taşımacılık ve depolamacılık, tehlikeli maddelerin insanların, hayvanların, çevrenin ve malların varlıklarına yönelik tehlikelerinin boyutlarını büyütmektedir. Ülkemizde 2000 li yıllar sonrasında AB adaylık sürecinde alandaki eksikliklerin hızla giderilmesi mecburiyeti belirgin hâle gelmiştir. Tehlikeli maddeler ile ilgili riskleri en aza indirebilecek bir sistemin kurulması, personellerin eğitilmesi, geliştirilmesi ve bu konuda daha profesyonel çalışma ortamlarının yaratılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması Tehlikeli maddeler ile ilgili riskleri en aza indirebilecek şekilde bir sistemin kurulması, personellerin eğitilmesi, geliştirilmesi ve bu konuda daha profesyonel çalışma ortamlarının yaratılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Tehlikeli maddeler özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Uluslararası genel kabul görmüş Tehlikeli Madde Taşıması Hakkında ADR Konvansiyonu ile ilgili sınıflandırma ise aşağıdaki gibidir. Sınıf 1. Patlayıcı Madde Çevreye hasar verebilecek bir hızda ve sıcaklık ile basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler veya madde karışımlarıdır. Sınıf 2. Gazlar Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarıdır. Gaz: (a) Kritik sıcaklığı 50ºC de buhar basıncı 300 kpa (3 bar)' dan yüksek olan veya (b) 101,3 kpa standart basınçta ve 200 C de gazlaşabilen bir maddedir. Sınıf 3. Yanıcı Sıvı Maddeler C sıcaklıkta ve buhar basınçları 300 kpa (3 bar) dan daha azdır. 101,3 kpa standart basınç altında ve 200 C de tamamen gaz halini almazlar ve parlama noktaları 610 C den daha düşüktür. Sınıf 4. Yanıcı Katı Maddeler, Kendiliğinden Reaktif Maddeler ve Yanıcı Katı Hassasiyeti Azaltılmış Patlayıcılar Yanıcı katılar, çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılardır. Kolayca tutuşabilir katılar (kibritin yanması gibi) bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli temas ettiğinde kolayca tutuşan ve alevi hızla yayılan tozlandırılmış, tanecikli veya yapışkan özellikli tehlikeli maddelerdir. Tehlike sadece yangından değil, zehirli tutuşma ürünlerinden ileri gelir. Metal tozlar, bir yangının söndürülme zorluğundan dolayı özellikle tehlikelidir çünkü karbondioksit veya su gibi normal söndürme ajanları tehlikeyi artırabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

4 Kendinden reaktif maddeler, ısısı sabit olmayan kendiliğinden reaktif maddeler, oksijen (hava) katılmasa da şiddetli ekzotermik dönüşüm tepkimesi verme eğilimindedirler. Taşıma sırasında güvenliği sağlamak amacıyla, birçok durumda, kendiliğinden reaktif maddelerin hassasiyeti bir seyreltici kullanılarak azaltılır. Hassasiyeti azaltılmış katı patlatıcılar, hassasiyeti azaltılmış katı patlayıcılar, su veya alkol ile ıslatılmış veya patlayıcı özellikleri diğer maddelerle bastırılmış veya seyreltilmiş maddelerdir. Sınıf 5. Yükseltgen Maddeler Kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği hâlde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya katkıda bulunan maddeleridir. Yalnızca burada belirtilen maddeler değil aynı zamanda bu tehlikeli maddeler veya diğer maddelerin karışımı sonucu da tehlikeli maddeler ortaya çıkabilir. Tehlike arz eden madde ve nesnelerin birbirleriyle karışımı sonucu da tehlikeli maddeler ortaya çıkabilir. Sınıf 6. Zehirli Maddeler Deneyimlerle bilinen veya hayvanlar üzerindeki denemelerle karar verilen, oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya mide yoluyla etkili olan maddeleri kapsar. Sınıf 7. Radyoaktif Materyaller Radyoaktif materyal, sevkiyatta belirtilen değerleri hem etkinlik konsantrasyonunda hem de toplam etkinlikte aşan ve radyonüklid içeren herhangi bir materyal anlamına gelir. Sınıf 8. Aşındırıcı Maddeler Temas hâlinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı olması hâlinde diğer mallara veya nakliye araçlarına hasar veren veya yok eden malzemeleri ve nesneleri kapsar. Bu sınıfın başlığı, ayrıca sadece suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duman üreten diğer maddeleri kapsar. Sınıf 9. Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan ancak tehlike arz eden madde ve nesneleri kapsar. Aşağıdaki şekilde alt başlıklara ayrılırlar: M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler, M2 Yangın durumunda dioksinleri oluşturabilen madde ve aygıtlar, M3 Yanıcı buhar yayan maddeler, M4 Lityum pilleri, M5 Cankurtaran araç gereçler, M6-M8 Çevresel açıdan tehlikeli maddeler: M6 Sulu çevre kirleticisi, sıvı, M7 Sulu çevre kirleticisi, katı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

5 M8 Genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, M9-M10 Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri: M9 Sıvı, M10 Katı, M11 Başka bir sınıf tanımlanmasında rastlanmayan ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler. Önemli bir nokta da burada belirtilenlerin dışında, bu tehlikeli maddeler veya diğer maddelerin karışımı sonucu da tehlikeli maddeler ortaya çıkabilmesidir. Tehlikeli Malların Paketlenmesi ve Yüklenmesi Tehlikeli maddeler özellikleri dikkatte alınarak araca yüklenmelidir. Özellikle birbirleri ile temas etmeleri durumunda reaksiyon gösteren ürünlerin aynı araca yüklenmesi sakıncalı olabilmektedir. Tehlikeli maddeler tehlike özelliklerine göre farklı şekillerde paketlenmektedir. Paket yaparken kullanılacak ambalaj malzemeleri onun üzerine konulacak yazılar ve işaretler bir bütün oluşturmalıdır. Olması muhtemel en ufak hata çok ciddi taşıma fiyaskosuna neden olabilir. Bu işlem ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılmalıdır. Uluslararası kriterlere göre paket türünü açıklayan kriterler: 1. Silindir 2. Ahşap fıçı 3. Galon 4. Sandık 5. Torba 6. Birden çok bileşeni olan paket 7. Hafif alaşımlı paket Paketin maddesini belirten işaretler ise şu şekilde sıralanabilir: A. Çelik B. Alüminyum C. Ahşap D. Kontrplak E. İşlenmiş ağaç F. Fiber G. Plastik materyaller H. Tekstil İ. Kâğıt J. Metal K. Cam L. Porselen Paketlerin üzerinde bulunması gereken tehlikeli madde tanımlama ve etiketleri kolayca görülebilir ve okunabilir olmalıdır. Ayrıca tehlikeli madde işaretlerinin birbirini kapatmayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Bulaşıcı maddelerin içerisinde yer alan materyallerin taşınması ve depolanmasında uygun ambalaj malzemelerinin seçilmesi gerekmektedir. Bu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

6 ürünler paketlerinde yayıldığı zaman insan ve diğer canlıların yaşamına olumsuz etki edebileceğinden paketler sızıntı ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalıdır. Tehlikeli maddeler özellikleri dikkatte alınarak araca yüklenmelidir. Özellikle birbirleri ile temas etmeleri durumunda reaksiyon gösteren ürünlerin aynı araca yüklenmesi sakıncalı olabilmektedir. Tehlike malların çok titizlikle yüklenmesi ve boşaltılması gerekmektedir. Taşımada gerçekleşen kazaların yanında yükleme ve istiflemelerde de yapılan hatalardan kaynaklanan kazalar çok fazladır. Burada personelin eğitilmesi ve en güvenli şekilde yüklemenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği öğretilmelidir. Çalışanlar şu konularda eğitime tabi tutulmalıdırlar: Taşımaların dünya çapında ortak düzenlenmiş kanun ve kurallara göre yapılması zorunludur. Tehlikeli maddelerin boşaltılması ve yüklenmesi Test, yenileme, tamir, değiştirme, işaretli konteynerleri ve tehlikeli maddeleri sarma veya ambalajlama Tehlikeli maddelerin taşınmaya hazır hale getirilmesi Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması sorumluluğu Tehlikeli maddeleri taşıyan araçların kullanımı Bu süreç 4 kategoriyi içermektedir: 1- Genel farkındalık 2- Güvenlik 3- Özel işlev eğitimi 4- Sürüş eğitimi İlk 4 kategori madde taşıma şekilleri için istenilirken 4. Kategori yalnız karayolu taşımacılığı için gereklidir. Yürürlükte Kullanılan Mevzuat ve Belgeler Evrensel çapta yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde taşımaları oluşturmaktadır. Yapıları gereği genel anlamda lojistiğinin çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken tehlikeli maddelerin bu özellikleri ve yarattıkları sonuçlardan elde edilen deneyimler dikkate alınarak her bir taşıma moduna uygun olarak konvansiyonlar geliştirilmiş ve bu konvansiyonlar çerçevesinde kurallar oluşturulmuştur. Bu konvansiyonlar, son dönemlerde yalnızca uluslararası düzeyde kalmamış, bazıları ülkelerin kendi iç hukuklarında da geçerli hâle gelmiştir. Ülkemizde CMR belgesi taşımacı, gönderen ve alıcı arasındaki sorumlulukları düzenleyen bir belgedir. Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. Konvansiyon, malların alındığı yer ile teslim edileceği yerin en az biri akit taraf olan iki farklı ülkede bulunduğu takdirde ücret karşılığında kara yoluyla eşya taşımacılığına yönelik her taşıma sözleşmesi için geçerlidir. CMR konvansiyonu, sözleşmenin bir taşıma belgesi düzenlenerek teyit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

7 tür bir talimatın olmaması ya da kaybedilmesi konvansiyon hükümlerinin geçerli olmasını engellemez. Belli bazı bilgilerin not üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. ADR antlaşması, pek çok Avrupa ülkesi tarafından kabul gören sürekli güncellenen ve tehlikeli maddelerin kendi iç mevzuatlarına göre taşınmasını öngören bir antlaşmadır. Taşımaların dünya çapında ortak düzenlenmiş kanun ve kurallara göre yapılması zorunludur. Çünkü taşıma modu veya geçilen ülkenin değişmesi sonucunda her defasında kuralların değişmesi taşımayı zorlaştıracak hatta imkânsız hâle getirecektir. Dünyada tüm taşıma türleri, kanunlar ile uyumlulaştırılmıştır. Bunun için BM Komisyonu Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods tavsiye niteliğinde kararlar çıkartmaktadır. Taşıma Modu Sorumlu Kuruluş Konvansiyon Deniz Yolu Taşımacılığı Demir Yolu Taşımacılığı IMO (International Maritime Organisation) OCTI (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail) IMDG-CODE RID Hava Yolu Taşımacılığı Hava Yolu Taşımacılığı İç Su Yolu Taşımacılığı Kara Yolu Taşımacılığı ICAO (International Civil Aviation Organisation) IATA (International Air Transport Organisation) ZRK (Zentralkommission fuer die Rhein Schifffahrt) UNECE (United Nations Economic Comission for Europe) ICAO-TI IATA-DGR ADNR-ADN ADR Tablo 7.1. Taşıma Modlarına Göre Sorumlu Kuruluşlar ve Konvansiyonlar Avrupa içinde kara yolu ile tehlikeli malların uluslararası taşınması Avrupa tarafından yönetilir. Bu yetki Avrupa ya Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Uluslararası Taşınması Antlaşması (Accord Dangereux Routier, ADR) ile verilmiştir. Çoğu Avrupa ülkesi tarafından kabul gören ADR antlaşması düzenli olarak güncellenen ve tehlikeli maddelerin kendi iç mevzuatı ile taşınması sağlayan bir antlaşmadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler dışında; Tehlikeli Madde Yönetmeliği (GefStoffV), Su Koruma Kanunu (WGH), Geri Kazanım ve Atık Kanunu (KrW-/Abfg), Patlayıcı Madde Kanunu (sprengg), İşletme Güvenlik Yönetmeliği (OrtsDruckv), Kara Yolu Trafik yönetmeliği(stvo) ve Tehlikeli Yük Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

8 Görevlisi Yönetmeliği(Gbv) gibi tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olan diğer bazı kanunlar da bulunmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri önleyebilmek için, ilgililer, çok geniş kapsamlı kurallar getirmişlerdir. Bu kurallar, taşımaya bir şekilde katılan taraflara, insanları ve çevreyi (hayvanları, bitkileri, su kaynaklarını, toprakları) koruma zorunluluğu getirmektedir. Ekonominin getirdiği, tehlike maddelerin nakliyat zorunluluğu ile insanların ve çevrenin korunması tam bir uyumluluk içinde düzenlenmiştir. Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yeniden değerlendirilmek, imha edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma işlemlerinin önemini artırmıştır. Taşımacılık Çeşitleri ve Taşımacılıkta Kullanılan Araçlar Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile birlikte bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer değiştirmesine olan ihtiyaçta aynı oranda artmış. Bunun sonucunda canlılar ve çevre üzerinde onarılamaz etkiler bırakan büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen kirlilikler meydana gelmiştir. Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra özellikle gelişen kentlerde ve endüstriyel tesislerde ortaya çıkan atıkların da yeniden değerlendirilmek, imha edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma işlemlerinin önemini artırmıştır. Bu nedenle ülkeler tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak birtakım yasal düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. Bu düzenlemelere bağlı olarak başta karayolu olmak üzere demir, deniz ve hava yolu ulaşım modlarında uyulacak yöntem ve esaslar belirlenmiştir. Kara Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kara yolu taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınma işleminde materyallerin özelliklerine göre farklı tip ve özellikte araçlar kullanılmaktadır. Kullanılan araçlar arasında; açık araçlar, tenteli araçlar, ısı kontrollü araçlar (frigorifik), tankerler, tank konteynerler ve gaz konteynerleri bulunmaktadır. Tankerler içerisinde tehlikeli madde taşınabilmesi için, tankerlerin ADR ye göre uygun olma zorunluluğu vardır. Yük ne kadar tankere uygun olmasılıysa, tankerde yüke uygun olmak zorundadır. Kara yolu araçlarında genel olarak tehlikeli madde taşınacağı zaman sürücüler harekete geçmeden önce iyice kontrollerini yapıp o şekilde yola devam etmelidir. Taşıma kabında ya da konteynerde herhangi bir zedelenme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sonra da sürücü, yakıt deposunda terleme ya da sızıntının olup olmadığına dikkat etmelidir. Genel olarak motor ve fren tertibatı, araç lastikleri ikaz tabelaları ve evraklar kontrol edildikten sonra yola çıkılmalıdır. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için eğitim, taşınan maddelerin ambalajlanması ve paketlerin istiflemesini de kapsamalıdır. Ayrıca yolda tanker ve tank konteynerleri taşıyıcıları için eğitim; yolda araçları nasıl kontrol edeceklerini ve yükleme sürecinin aşamalarını ayrıntılı olarak içermelidir. Tehlikeli maddeler; özellikleri, depolanmaları ve diğer şekillerdeki iştigalleri sırasında tehlikenin çeşidine göre sınıflara ayrılmıştır. Tehlikeli kimyasal madde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

9 üretenler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolama yapmakla sorumludur. Bu maddelerin kötü amaçlı ve veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışında kullanılmaması için gerekli önlemler, işletme müdürü, serbest bölgelerde serbest bölge müdürleri tarafından alınır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR antlaşmasında belirtilen noktalara ek olarak bazı kurallara da uyulması zorunludur. Tehlikeli kimyasal maddelerin konduğu depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir. Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya müstahzarlarının yükleme, boşaltma ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır. Tehlikeli maddeler, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz. Korozif, az zehirli ve tahriş edici özelliği ile etiketlenmiş olan maddelerin depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli yerlerde uyarı levhaları bulundurulur. Çok özel niteliğe sahip maddeler kilitli mekânlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle temasını önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Akaryakıt istasyonlarında satılan maddeler için kilitli mekânlarda depolama şartı aranmaz. 0% İç Su Yolları 16% Kara Yolu 48% Deniz Yolu 21% Demir Yolu 15% Şekil 7.1. Taşımacılık Şekillerine Göre Kullanım Oranları Tehlikeli maddelerin taşınmasında bazı özel noktalar bulunmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR antlaşmasında belirtilen noktalara ek olarak çeşitli kurallara uymak zorunludur. Bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

10 Denizyolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında dikkate alınacak en önemli kavramlar; sağlık, güvenlik ile çevrenin korunmasıdır. Tehlikeli maddelerle ilgili taşıma evraklarının taşıma sırasında bulundurulması gerekir. Sınır ötesi taşımalarda 2 (iki) adet 2 kg lık yangın söndürme tüpünün bulundurulması zorunludur. Yangın tüplerine ulaşım kolay ve tüpler korunur bir hâlde olmalıdır. Park etme veya duraklama hâlinde, araç sürücüsü, hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. İçerisinde tehlikeli madde taşıyan araçlar durma ve park hâlinde mutlaka el freni ile sabitlenmelidir. Bazı araçlar park esnasında korunmalıdır. Tanker sürücüleri meskûn mahalde 30, şehirler arası yolda 50 km otoban yollarda 60 km hız ile araçlarını sürmek zorundadır. Bu araçların sürücüleri; yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçlar en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama hâlinde diğer araçlarla aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. Sis, kar ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi 50 m nin altına düşerse, karlanma ve buzlanma durumlarında, dikkatli ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde davranılacaktır. Gerekiyorsa uygun bir park yeri bulunacaktır. Bu nedenle radyo anonsları dikkatlice dinlenecektir. Gaz içeren paketler/ ambalajların taşınmasında aracın veya konteynerin yeterince havalandırmasının olduğuna dikkat edilmelidir. Bu mümkün değil ise ve kapalı araçlarda veya konteynerlerde taşınacaksa, o zaman araçların/ konteynerlerin arka (yükleme) kapakları üzerine uyarıcı ibare takılmalıdır/ yapıştırılmalıdır. (Harflerin yüksekliği 25 mm olmalıdır). Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. Paketler sürücü tarafından açılamaz. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında, sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca AtomEnerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. Tehlikeli maddelerin; cins, nitelik ve özellikleri, aktarılması ve depolanmaları, yükleme, boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas, usul ve şartlar Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik de gösterilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

11 Tartışma Kara yolu ile tehlikeli madde taşınırken nelere dikkat edilmelidir tartışınız? Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Deniz Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tehlikeli maddelerin havayolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Deniz taşımacılığında gemi, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine ve yaratabileceği tehlikelere göre seçilir. Yükün paketlenmiş veya dökme olması da gemi türünü belirlemede önemli bir etkendir. Kullanılacak araçlar kuru yük gemileri, konteyner gemileri, petrol tankerleri, kimyasal tankerler, LPG tankerleri olarak sayılabilir. Deniz yolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında dikkate alınacak en önemli kavramlar; sağlık, güvenlik ile çevrenin korunmasıdır. Geçmişte meydana gelen birçok tanker kazaları veya buna benzer kazarlar çevrede ve doğal hayatta çok ciddi zararlara sebebiyet vermiştir. Deniz yolu ile taşımacılıkta tehlikeli maddeler yüklü geminin hangi bölümünde bulunmalı ona çok dikkat edilmelidir. Geminin sıcak makine dairesinden ya da geminin yakıt tankından etkilenme ihtimali düşünülmelidir. Hava Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır ve çok sıkı denetim altındadır. Tehlikeli maddelerin hava yolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Hava yoluyla taşınmaya uygun olmayanlar taşıma sürecinden tamamen çıkarılırlar. Tehlikeli madde kazası dışında uçakla tehlikeli madde taşınması sırasında, uçak bordasında vukuu bulması gerekmeksizin, kişi yaralanması, mal hasarı, yangın, kırılma, dökülme, sıvının akması ya da radyasyon yayılması veya yük içeriğinin tahrip olması durumları uçağı veya mürettebatını ciddi tehlikeye atabilir. Bu durumlar tehlikeli malların taşınması tehlikeli mallar olayı olarak addedilir. Bu zehirli atıklar ve kullanımı konusunda ilgili tüm tarafların ortak terimler ve tanımlar kullanması önemlidir. Tehlikeli kargo taşıyan uçakların yalnız kargo taşımaları, yolcu taşımamaları gerekir. Tabii bazı maddeler yolcu uçaklarında taşınabilir ama bazıları kesinlikle yasaktır. Tabii burada da bu maddelerin belli düzenlemeler sonucu taşınma ihtimalleri vardır. Örneğin manyetik alanı 1,5 metre alan paketli maddeler yasaklı maddeler içinde sayılırken, daha düşük seviyedekilerin yapılacak düzenlemeler ile taşınma ihtimali vardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

12 Eğer tehlikeli maddeler; Tehlikeli madde olarak tanımlanan maddelerin birçoğu, detaylı bir açıklama olmadan ve havayolu yetkililerinin izin alınmadan taşınamaz. Sıvı bir maddenin kapalı kaptaki parlama noktası 60,5 0C den ve hakiki kaynama noktası 35 0C den az ise Çarpma ve sürtünmeden dolayı katı bir madde, yanma ve patlama özelliğine sahipse Madde su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkartıyorsa Madde durduğu yerde oksijen gazı çıkartıyorsa Madde kendiliğinden ayrışarak patlamaya neden oluyorsa Madde süratle yanma özelliğine sahipse Madde diğer maddelerle birlikte reaksiyona girme özelliğine sahipse Katı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 200 mg dan az ise Sıvı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 500 mg dan az ise Madde deri yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 1000 mg dan az ise Madde solunum yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LC50 mg/l. = 10 mg dan az ise Madde insan derisi ile temas ettiğinde 4 saate kadar insan dokusunu tanınmaz hâle getiriyorsa 2,1 metrelik bir mesafede maddenin manyetik etkisi 0,002 Gauss ın üstünde olması Maddenin yapısında radyoaktif madde varsa ve göze zarar veriyorsa Çelik tüpler içerisinde basınç ve derin dondurucu altında sıvılaştırılmış gaz içeriyorsa Maddenin teknik ismi IATA DGR kitabında var ise ve tehlikeli madde sınıfında tanımlanıyorsa birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre marka ve şartları ayarlanmış ve testten geçmiş paketlerle havayoluyla taşınması gerekmektedir. Hava Yolu Taşımacılığında Kabul Görmeyen Gizli Tehlikeli Maddeler Rutin olarak kullandığımız ve zararsız olarak ifade ettiğimiz birçok madde içeriklerinde taşıdıkları gizli tehlikelerle hayatımıza zarar verebilmektedir. Tanımlanan maddelerin birçoğu, detaylı bir açıklama olmadan ve hava yolu yetkililerinin izin alınmadan taşınamaz. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) ile Uluslararası Sivil Hava Taşımacılığı Organizasyonu (ICAO) başta olmak üzere, yerel otoritemiz Ulaştırma Bakanlığı-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bu doğrultuda belirlediği ve hava yollarının (Taşıyıcıların) kullandığı Gizli Tehlikeli Maddelerin Kabul Prosedürleri ile Sınırlamalar Tabloları mevcuttur. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Motorlu taşıt araçları 2. Solunum aparatları 3. Kamp malzemeleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

13 4. Aşındırıcılar 5. Elektrik şarjlı güç aletleri 6. Yüksek ısı yayan taşınabilir fırınlar 7. Dondurulmuş gıdalar 8. Gaz silindirleri 9. İşaret fişekleri ve patlayıcılar 10. Ağartıcılar 11. Bulaşıcı maddeler 12. Makine aksamları 13. Manyetik maddeler 14. Fotoğraf donanımları 15. Zehirler 16. Radyoaktif maddeler 17. Havuz kimyasalları 18. Sıvı ve benzeri maddeler Demir Yolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığı Deniz taşımacılığında kullanılan araçlara benzer araçlar tercih edilir. Bunun yanında demir yolunda tehlikeli madde vagonları vardır bunlar; çoğunlukla karbon alaşımlı malzeme veya paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Kimyasal maddelerin taşındığı tank vagonlar izolasyonlu ve ısı kontrollü olarak üretilmektedir. TCDD nin, Tehlikeli maddelerin Demir yollarında yükletilmesine, boşaltılmasına, aktarılmasına ve etiketlenmesine ilişki, 505 numaralı Genel Emir i ( ) çerçevesinde yabancı idarelere, gerçek ve tüzel şahıslara ait vagonlar, konteynerler ve yük trenleriyle yapılacak tehlikeli maddelerin TCDD hatlarında taşınmasında, alınacak önlemlerle ilgili idari, teknik usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu durumlarla ilgili sorumluluk TCDD yönetimindedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

14 Ödev Tehlikeli maddeler nasıl sınıflandırılmaktadır? Açıklayınız. Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

15 Özet Tehlikeli maddeler günlük hayatımız da önemli bir yer tutmaktadır. Gerek evimizin temizliği, bahçemiz, havuzumuz ya da ekonominin ayakta kalması için sanayinin birçok dalında ve günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlarımızda önemli bir rol oynar. Kara yolu taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınma işleminde materyallerin özelliklerine göre farklı tip ve özellikte araçlar kullanılmaktadır. Deniz yolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında dikkate alınacak en önemli kavramlar; sağlık, güvenlik ile çevrenin korunmasıdır. Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır ve çok sıkı denetim altındadır. Tehlikeli maddelerin hava yolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Hava yoluyla taşınmaya uygun olmayanlar taşıma sürecinden tamamen çıkarılırlar. Demir yolu taşımacılığında deniz taşımacılığında kullanılan araçlara benzer araçlar tercih edilir. Bunun yanında demir yolunda tehlikeli madde vagonları vardır bunlar; çoğunlukla karbon alaşımlı malzeme veya paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Kimyasal maddelerin taşındığı tank vagonlar izolasyonlu ve ısı kontrollü olarak üretilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

16 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığında en yavaş sistemdir? a) Hava yolu taşımacılığı b) Demir yolu taşımacılığı c) Kara yolu taşımacılığı d) Deniz yolu taşımacılığı e) Boru hattı taşımacılığı 2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığında insan merkezli hatalardan biri değildir? a) İhmalkârlıklar b) Aksaklıklar c) Ciddiye almama d) Teknik arızalar e) Bilgisizlik 3. Tehlikeli maddeler kimyasal özelliklerine göre hangi şekilde sınıflandırılmaktadır? a) Katı, sıvı, gaz b) Yanıcı, basınçlı c) Zehirli d) Patlayıcı e) Öldürücü 4. Aşağıdaki tehlikeli madde ve sınıf isimleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? a) 1 patlayıcı maddeler b) 3 yanıcı sıvı maddeler c) 2 yükseltgen maddeler d) 7 radyoaktif maddeler e) 8 aşındırıcı maddeler 5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası paket kriterlerinden biri değildir? a) Silindir b) Kutu c) Torba d) Galon e) Hafif alaşımlı paket Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

17 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların eğitim süreci içinde yer almaz? a) Genel farkındalık b) Güvenlik c) Mevzuat eğitimi d) Özel işlev eğitimi e) Sürüş eğitimi 7. Aşağıdaki taşıma şekli ve sorumlu kuruluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Deniz yolu taşımacılığı ICAO b) Demir yolu taşımacılığı OCTI c) Hava yolu taşımacılığı IATA d) İçsuyolu taşımacılığı ZRK e) Kara yolu taşımacılığı UNECE 8. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu taşımacılığında kabul görmeyen gizli maddelerden değildir? a) Motorlu taşıt araçları b) Solunum aparatları c) Aşındırıcılar d) Manyetik maddeler e) Nanoteknoloji ürünü kumaşlar 9. Aşağıdaki taşıma şekli ve konvansiyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? a) Deniz yolu taşımacılığı-icao - TI b) Demir yolu taşımacılığı-adr c) Kara yolu taşımacılığı-rid d) İç su yolları taşımacılığı-imdg - CODE e) Hava yolu taşımacılığı-iata DGR 10. Tehlikeli maddelerin depolanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tehlikeli kimyasalların konduğu depolar havalandırma, alarm yangın söndürme vs. gibi sistemler ile donatılır. b) Akaryakıt istasyonlarında satılan ürünler için kilit mekânlarda depolama şartı vardır. c) Depo yakınlarına uyarı işaretleri asılır. d) Tehlikeli maddeler; ilaç, gıda maddesi gibi ürünlerle aynı depolara konulamaz. e) Çok özel niteliğe sahip maddeler kilitli mekânlarda depolanır. Cevap Anahtarı: 1.E, 2.D, 3.B, 4.C, 5.B, 6.C, 7.A, 8.E, 9.E, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

18 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Andersson, S.E. (1994). Safe Transport of Dangerous Goods: Road, Rail or Sea, A Screening of Technical and Administrative Factors. European Journal of Operatianal Research, vol. 75, no. 3, s Çancı, M., Erdal, M. (2003). Uluslararası Taşımacılık Yönetimi. İstanbul: UTİKAD. Davis, D.J., Christianson. (1991). Firefighter s Hazardous Materials Reference Book. New York. DPT, Denizyolu Ulaşımı Ankara 2007 Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Görçün, Ö.F., Görçün, Ö., Kayıkçı, Y. (2008). Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi. Ankara Keskin, M.H. (2006). Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi. Ankara: Nobel. Lowe, D. (2005). Intermodal Freight Transort. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann Meyer, E. (1989). The Chemistry of Hazardous Mterials (2. Edition). New Jersey: Prentice Hall. Spellman, F.R. (2007). Transportation of Hazardous Materials Post 9/11. Plymouth: Scarecrow Purdy, G. (1993). Risk Analysis of The Transportation of Dangerous Goods by Road and Rail. Journal of Hazardous Metarials, vol. 33, no. 2, s Uzun, T. (2012). Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu. Ankara: Seçkin. Wehrstedt, K., Wildner, B., Güthner, T., Holzrichter, K., Mertschenk, B., Ulrich, A. (2009). Safe Transport of Cyanamide. Journal of Hazardous Materials, no. 170, s William F.M., John, M., Lippitt, P., Paul, J.W. (2000). Hazardous Waste Transportation Safety, Hazardous Waste Handbook. Butterworth Heinemann. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ve Demiryolları. Mete Tırman

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ve Demiryolları. Mete Tırman Ve Demiryolları Mete Tırman Konu Başlıkları Tehlikeli Madde kavramı Neden önemli? Yürürlükteki Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Tehlikeli Maddelerin taşımacılığı - Tanım Tehlikeli Maddeler ; Doğal özellikleri

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

T A N I M L A R. Kimyasallar

T A N I M L A R. Kimyasallar T A N I M L A R Kimyasallar Doğal halde bulunan,üretilen,herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1 2 KISIM 1 GENEL HÜKÜMLER 3 4 BÖLÜM 1.1 1.1.1 Yapı KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır.

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Nihat EĞRİ * *İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) negri@csgb.gov.tr ;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı