ergoselect 100 / 200 / Reha Bisiklet Ergometre Kullanıcı Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ergoselect 100 / 200 / Reha Bisiklet Ergometre Kullanıcı Kılavuzu"

Transkript

1 ergoselect 100 / 200 / Reha Bisiklet Ergometre Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 04/2011 Türkçe

2 Bu kılavuz azami dikkatle yazılmıştır. Buna rağmen sistemle uymayan ayrıntılar saptarsanız lütfen bize haber verirseniz problemi mümkün olduğunca kısa süre içinde düzeltiriz. Cihazın tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutarız ve bu kılavuzdaki bilgi ve çizimlerle sınırlı değiliz. Belgede görülen tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Korundukları kabul edilmektedir. Bu kılavuzun hiçbir kısmı üreticinin yazılı onayı olmadan tekrar basılamaz, çevrilemez veya çoğaltılamaz. Bu kılavuz herhangi bir değişim sırası hizmetine tabi değildir. Lütfen son belge revizyonu için üreticiyle irtibat kurun. ergoline GmbH Lindenstraße Bitz Almanya Tel: +49-(0) Faks: +49-(0) e-posta: http: Almanya'da basılmıştır

3 İçindekiler Uyum Beyanı. 5 Genel Bilgi. 7 Güvenlik Bilgisi. 8 Kullanım Amacı. 9 Kurulum ve Ana Elektrik Şebekesi Bağlantısı. 11 Kumandalar ve Göstergeler. 11 Taşıma. 12 Kurulum. 12 Kumanda Terminalini Monte Etme (P veya K). 13 Güç Kablosunun Bağlanması. 13 Kan Basıncı Manşonunun Bağlanması. 16 Hastayı Hazırlama. 17 Sele ve Gidonu Ayarlama. 17 Hastayı Kan Basıncı Ölçümlerine Hazırlama. 18 Manşon Tüpünü Kontrol Etme. 19 Çalıştırma. 21 Kumanda terminali P. 21 Sistemi Açmak. 21 Kumanda Terminali P ile Çalışma Modları. 22 PC Mode (PC Modu). 23 Ergometry (Ergometri). 24 Manual (Manuel). 26 Kumanda Terminali P ile Ayarlar. 27 Kumanda Terminali K. 32 Sistemi Açmak. 32 Kumanda Terminali K ile Çalışma Modları. 33 Hız ölçümü. 33 PC Mode (PC Modu). 34 Ergometry (Ergometri). 35 Manual (Manuel). 37 Training (Alıştırma). 38 Çip Kartı ile Alıştırma. 39 Kumanda Terminali K Ayarları. 41 Temizlik, Bakım, Atma. 48 Teknik Spesifikasyonlar. 51 Elektromanyetik Uyumluluk EN

4 - 4 -

5 Uyum Beyanı - 5 -

6 - 6 -

7 Genel Bilgi ergoselect ürünü CE işareti CE 0123 (Onaylı Kurum: TÜV) taşır ve bu durum tıbbi cihazlarla ilgili Konsey Direktifi 93/42/EEC'nin hükümlerine uyduğunu ve bu direktifin Ek I'indeki temel şartlara uyduğunu gösterir. CE işaretleme sadece Sipariş Bilgisi bölümünde listelenen aksesuarları içerir. TErgometre bir MDD sınıf IIa ürünüdür. Cihaz standart EN "Tıbbi Elektrikli Ekipman, Kısım 1: Genel Güvenlik Şartları" şartlarına ve standart EN "Elektromanyetik Uyumluluk Tıbbi Elektrikli Cihazlar" parazitten koruma şartlarına uyar. Ürün ile yayılan radyo paraziti EN sınıf B'de belirlenen sınırlar içindedir. Bu kılavuz ekipmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ekipmanı kullanan kimse için daima erişilebilir olmalıdır. Kılavuzda verilen bilgilere yakından uyma uygun cihaz performansı ve doğru operasyon ve hasta ve operatör güvenliğinin sağlanması için bir ön koşuldur. Lütfen birkaç bölümle ilgili bilginin yalnızca bir kez verildiğine dikkat edin. Bu nedenle bu kılavuzu dikkatle tümüyle bir kez okuyun. Şu semboller şu anlama gelir: Beraberindeki dokümanlara başvurun. Aletin çalıştırılması açısından özellikle önemli noktalara işaret eder. Güvenlik bilgisine uyulması yaralanmayı önler ve cihazın uygun olmayan şekilde kullanılmasını önler. Bu cihazın kurulması, bakımı, incelemesi ve tamirinden sorumlu tüm kişiler ve tüm ekipman kullanıcıları üzerinde çalışmadan veya kullanmadan önce bu kılavuzun içeriğini okumalı ve anlamalıdır. Özel sembolleri bulunan paragraflar özel önem taşır. Kumanda terminalini yetkisiz personel açar ve kalibrasyon etiketine zarar verirse garantiyle ilgili talepler geçersiz olacaktır. Bu kılavuz basım tarihinde geçerli ekipman spesifikasyonları ve ilgili güvenlik standartlarını yansıtmaktadır. Bu kılavuzda geçen cihazlar, devreler, teknikler, yazılım programları ve isimler için tüm haklar saklıdır. İstek halinde ERGOLINE bir Saha Servisi Kılavuzu sağlayabilir. ERGOLINE kalite yönetim sistemi şu standartlarla uyumludur: ISO 9001: 2000 ve EN ISO 13485: Bu kılavuzda verilen güvenlik bilgisi şöyle sınıflandırılmıştır: Tehlike yakındaki tehlikeyi gösterir. Eğer sakınılmazsa, ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açar. Uyarı tehlikeye işaret eder. Eğer kaçınılmazsa küçük yaralanmalar ve/ veya ürün/mülk hasarıyla sonuçlanır. Dikkat potansiyel bir tehlikeye işaret eder. Eğer kaçınılmazsa küçük yaralanmalar ve/veya ürün/mülk hasarıyla sonuçlanır. Hasta güvenliği, belirtilen ölçüm doğruluğu ve parazitsiz çalışmayı sağlamak için sadece orijinal ERGOLINE aksesuarları kullanılmasını öneriyoruz. ERGOLINE olmayan aksesuarların kullanılmasından kullanıcı sorumludur. ERGOLINE ekipmanın güvenliği, güvenilirliği ve performansı için ancak aşağıdaki durumlarda sorumludur: - modifikasyon ve tamir ergoline GmbH veya ergoline GmbH tarafından açıkça yetkilendirilmiş bir kurumca yapılır - ekipman bu kullanıcı kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanılmıştır. ergoline GmbH Lindenstrasse Bitz Germany Telefon: +49-(0) Faks: +49-(0) e-posta: http:

8 Güvenlik Bilgisi Tehlike Patlama Tehlikesi Bu cihaz bir patlama tehlikesinin olabileceği bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Patlama tehlikesi yanıcı anestezikler, cilt temizleme maddeleri veya dezenfektanların kullanımından kaynaklanabilir. Uyarı Hasta için Tehlike, Ekipman Hasarı ergoselect cihazını sistem bileşenlerinin kabul edilemeyecek yüksek sıcaklıklara çıkmasını önlemek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Ergoselect cihazını dışarıda KULLANMAYIN (tıbbi cihaz). Ayrıca cihazın nem girmesine karşı ek bir koruması yoktur. Cihaz içindeki nem ekipman arızasına neden olabilir ve elektrik çarpması riskini arttırabilir. Ayrıca cihaz elektrik santralleri etrafında çalıştırılmamalıdır çünkü ekipman işlemini bozabilirler. ergoselect ergometre sadece ergoline GmbH tarafından onaylanan aksesuarlarla kombinasyon halinde kullanılabilir. Kişiler için Risk Kullanıcının ergometreyi kullanmadan önce, doğru çalıştığını ve iyi durumda olduğunu belirlemesi gerekir. Özellikle kablolar ve konnektörler hasar bulguları açısından kontrol edilmelidir. Hasarlı parçalar kullanılmadan hemen değiştirilmelidir. Ekipman Arızası Cihazı başka ekipman parçalarına bağlamak için sadece ERGOLI- NE tarafından sağlanan özel korumalı kablolar kullanılabilir. Ekipman Arızası Ergometrenin yakın çevresinde cep telefonları kullanılamaz çünkü ergometrenin doğru çalışmasını bozabilirler. Watt okuması stabil olmadığında muhtemelen elektromanyetik interferans mevcuttur. Görüntülenen değer hız 30 devir/dk üzerinde olmasına rağmen sık değişen değerler elektromanyetik interferansa bağlı olabilir. Uyarı Elektrik Çarpması Tehlikesi Ergometre başka ekipmana bağlandığında veya bir tıbbi sistem oluşturulduğunda ek sızıntı akımlarının bir tehlike oluşturmadığından emin olunmalıdır. Sorularınız varsa lütfen ERGOLINE temsilciniz veya ergoline GmbH Servis Bölümüyle irtibat kurun. Kullanım açısından ergometre sadece yerel şartları karşılayan elektrik tesisatına bağlanmalıdır. Hasta Tehlikesi Alman Tıbbi Cihaz Kullanıcısı Yönetmeliği (MPBetreibV, 5) kullanıcılar açısından aşağıdakileri gerektirir ergometrenin kullanımı konusunda eğitimli olmalıdırlar ergometrenin kurulması ve muamelesi rutinlerine aşina olmalıdırlar bu tip ekipmanın çalıştırılması için güvenlik kuralları ve düzenlemelere aşina olmalı ve bunlara uymalıdırlar diğer ilgili kurallar ve düzenlemeler (örn. güvenlik özellikleri) hakkında bilgili olmalıdırlar bu tip ekipmanın kullanımından kaynaklanan olası tehlikeler konusunda bilgili olmalıdırlar. Öneri Güç kablosunu ayırma ana şebekeden tamamen ayrılmayla sonuçlanır (tüm kutuplar). Tehlike Tıbbi elektrikli ekipmana bağlı ek ekipman ilgili IEC veya ISO standartlarına uymalıdır (örn. veri işleme ekipmanı için IEC 60950). Ayrıca tüm konfigürasyonlar tıbbi elektrikli sistemler için gerekliliklere uyacaktır (bakınız sırasıyla IEC veya IEC Edisyon madde 16). Bir tıbbi elektrikli ekipmana ek ekipman bağlayan herkes bir tıbbi sistem konfigüre etmiş olur ve bu nedenle sistemin tıbbi elektrikli sistem gerekliliklerine uymasından sorumludur. Yerel kanunların yukarıda bahsedilen gerekliliklere göre önceliği olduğu konusunda dikkat edilmelidir. Şüphe durumunda yerel temsilciniz veya teknik servis bölümünüzle irtibat kurun. IEC Al +A2:1995: c, 19.2.b, 19.2.c, IEC :2005: , 8.1, 16.2.d, MDD 93142lEEC: Ek I madde 13.6.c - 8 -

9 Non İnvaziv Kan Basıncı Ölçümü için Güvenlik Bilgisi Uyarı Hasta Tehlikesi Orak hücreli anemisi olan veya cilt lezyonlarının oluşması olası olan hastalarda manşonla kan basıncı ölçümleri almayın. Manşon ciddi kan koagülasyonu hastalığı bulunan hastalarda hematomlara neden olabilir. Bu gibi durumlarda kullanıcı otomatik kan basıncı ölçümü lehine veya aleyhine bir karar vermelidir. Kullanım Amacı Ergoselect bir bilgisayar kontrollü tıbbi ergometredir. 30 ile 130 devir/dk arasındaki pedal hızlarında ve 6 ile 999 watt arasındaki yüklerde ergometre pedal hızından bağımsız olarak çalışır. Bu hızdan bağımsız aralık Ekte gösterilmiştir (Teknik Spesifikasyonlar). Ergoselect ergometre sadece egzersiz testinde ve kardiyak ve kardiyovasküler hastaların rehabilitasyonunda bu kılavuzda verilen talimata göre kullanılmalıdır. Ergometre başka amaçlarla kullanılırsa üretici ekipmanın amaçlanmayan şekilde kullanılmasından doğan kişisel yaralanmalar veya mal hasarından sorumlu tutulamaz. Dikkat Hatalı Olabilecek Ölçüm Doğruluğu Bir ölçüm sırasında sıklıkla oluşan aritmiler ölçümün doğruluğunu bozabilir. Bazı durumlarda geçerli bir ölçüm almak mümkün olmayabilir. Elektromanyetik alanlar da ölçüm doğruluğunu bozabilir. Biyouyumluluk Tüm aksesuarlar dahil olmak üzere bu kılavuzda tanımlanan, ve amaçlanan kullanım sırasında hastaya temas eden tüm ürün amaçlanan şekilde kullanılmaları koşuluyla ilgili standartların biyouyumluluk şartlarını karşılamaktadır. Bu konuda sorularınız varsa lütfen ERGOLINE veya bir temsilciyle irtibat kurun. Not Kan basıncı modülü ve onaylı aksesuarlar defibrilasyon korumalıdır ve defibrilasyon sırasında hastaya takılı kalabilir. Manşon basıncı şişirme sırasında 300 mmhg maksimum değerini aşarsa şişirme işlemi kesilecek ve manşon sönecektir. Ek bir güvenlik önlemi olarak manşon basıncı 320 mmhg değerini geçtiğinde manşon hemen söndürülür. Bu güvenlik önleminin doğru çalışıp çalışmadığını manşon şişirilirken kolunuzu birden büküp manşonda kısa süreli bir aşırı basınç yaratarak kontrol edebilirsiniz. Manşon hemen inmelidir. Geçerli bir sonuç vermeyen ölçümler egzersiz testi sırasında tekrarlanmaz. Şişirme fazı 40 saniyeden uzun sürerse veya makul bir süre içinde manşon içinde yeterli basınç oluşmazsa ölçüm sonlandırılacak ve manşon sönecektir. Eğer 120 saniye içinde geçerli bir ölçüm tamamlanamazsa ölçüm sonlandırılacak ve manşon sönecektir. Manşon basıncı bir süre için sabit kalırsa ölçüm sonlandırılacak ve manşon sönecektir. İlgili Kanunlar, Yönetmelikler ve Direktifler 93/42/EEC (AB Tıbbi Cihaz Direktifi) 89/336/EEC (AB Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi) EN Non-invaziv sfigmomanometreler, Kısım 1: Genel şartlar EN Non-invaziv sfigmomanometreler, Kısım 3: Elektro-mekanik kan basıncı ölçme sistemleri için ek şartlar - 9 -

10 Tıbbi elektrikli ekipmana bağlı ek ekipman ilgili IEC veya ISO standartlarına uymalıdır (örn. veri işleme ekipmanı için IEC 60950). Ayrıca tüm konfigürasyonlar tıbbi elektrikli sistemler için gerekliliklere uyacaktır (bakınız sırasıyla IEC veya IEC Edisyon madde 16). Bir tıbbi elektrikli ekipmana ek ekipman bağlayan herkes bir tıbbi sistem konfigüre etmiş olur ve bu nedenle sistemin tıbbi elektrikli sistem gerekliliklerine uymasından sorumludur. Yerel kanunların yukarıda bahsedilen gerekliliklere göre önceliği olduğu konusunda dikkat edilmelidir. Şüphe durumunda yerel temsilciniz veya teknik servis bölümünüzle irtibat kurun. Standart / direktif referansları: IEC Al +A2:1995: c, 19.2.b, 19.2.c, IEC :2005: , 8.1, 16.2.d, MDD 93142lEEC: Ek I madde 13.6.c

11 Kurulum ve Ana Elektrik Şebekesi Bağlantısı Kumandalar ve Göstergeler 1 Kumanda terminali (model P veya model K) 2 Kan basıncı manşonu bağlantıları (isteğe bağlı) 3 Gidon açısının ayarı 4 Kan basıncı manşonu 5 Gidon yüksekliğinin ayarı (sadece ergoselect 200) 6 Tekerlekler 7 Hasta için hız ekranı (devir/dk) 8 Sele yüksekliğinin ayarlanması (sadece ergoselect 100) 9 Dijital sele yüksekliği göstergesi (sadece ergoselect 200) ergoselect kumandalar, bağlantılar ve göstergeler 10 Güç anahtarı (yeşil düğme) 11 Güç kablosu ve bağlantı kabloları için soketler -(ergometre altında) 12 Ergometreyi düz olmayan zeminlere ayarlamak için hizalama cihazları ergoselect kumandalar, bağlantılar ve göstergeler

12 Taşıma Kısa mesafeler için ergoselect seleden kaldırılıp tekerleklerinden yuvarlayarak götürülebilir. Ancak daha uzun mesafeler için şu yöntemi öneririz: Güç kablosunu duvar çıkışından ayırın. Dikkat Ekipman Hasarı Nakil sırasında ergoselect'in kuvvetli titreşimlere maruz kalmasını önleyin. Gidonu öne doğru döndürün. Klempleme kolunu sıkın. Ergoselect önünde durun, gidonu tutun ve ergoselect'i kendinize doğru sadece tekerlekler üzerinde duruyor ve iyi dengelenmiş durumda oluncaya kadar eğin. Artık ergoselect'i nakletmek mümkündür. Yeni konuma geldiğinizde ergoselect'i hasar görmesini önlemek için çok dikkatle alçaltın. ergoselect'i nakletme Kurulum Ergoselect'i düz bir zemine koyun. Ergoselect'i güvenli ve stabil bir pozisyonda kurulmalıdır - arkadaki iki hizalama ayağı düz olmayan zeminlerde kolayca ayarlamayı mümkün kılar. İlgili ayakları ergoselect'i artık oynamayıncaya kadar uzatın. Narin zemin durumunda zeminin ayaklardan zarar görmesini önlemek için ergometre altına bir mat konması önerilir. Ergoselect ergometresinin hizalama ayakları

13 Kumanda Terminalini Monte Etme (P veya K) Kumanda terminali ekran hasta veya operatöre bakacak şekilde kurulabilir. Terminali ekran ve kumanda tuşları operatöre ve hız ekranı hastaya bakacak şekilde kurmak önerilir. Kumanda terminalinde farklı oryantasyonlar Güç Kablosunun Bağlanması Gidonu ön üst konuma ayarlayın ve sabitleyin. ergoselect'i gidona dayanıncaya kadar kendinize doğru dikkatle eğin. Ergoselect ergometresinin kurulum pozisyonu Dikkat Ekipman Hasarı Ergometreyi güç hattına takmadan önce hat voltajının tip plakasındaki değerlere karşılık geldiğini kontrol edin. Tip plakası ergometrenin arkasında, alt kısımda yer alır

14 Bağlantı paneli ergometrenin altında yer alır. Güç kablosunu sokete (a) takın ve bağlantının kopmasına karşı sabitlemek üzere sağlanan kilidi (b) kullanın. b Sağlanan gerginlik giderme kısmını kullanarak kabloyu metal çerçeveye takın. a Bağlantı paneli a Güç girişi b Kilit Gerginlik giderme kısmı kurulu güç kablosu Öneri ayrılma Güç kablosunu ayırma ana şebekeden tamamen ayrılmayla sonuçlanır (tüm kutuplar). Tehlike Hasta Tehlikesi Koruyucu toprak sistemine güvenli bağlantı sağlamak üzere "sadece hastane" veya "hastane sınıfı" tipinde güç kabloları kullanılmalıdır!

15 EKG Kablosunu Bağlama ergoselect ergometreleri çoğu üreticinin elektrokardiyografları ve PC tabanlı EKG sistemlerine bağlanabilir. Farklı iletişim modlarını (dijital, analog, uzaktan başlatma, vs.) desteklemek için farklı bağlantı kabloları mevcuttur. Uygun kablo bağlantı panelinde karşılık gelen sokete (Port 1, USB) takılır ve gerginlik giderme kısmıyla sabitlenir. EKG / PC bağlantısı USB USB yoluyla PC bağlantısı (sanal COM) PORT 1 Dijital bağlantı RS232 (uzaktan kumanda PC veya EKG kaydedici yoluyla, Öneri kabloları bağlama Sadece ergoline tarafından çıkarılmış bağlantı kabloları kullanın. Entegre USB konnektörü kullanmak için özel bir sürücü gereklidir - ergoline ile irtibat kurun

16 Kan Basıncı Manşonunun Bağlanması Mikrofonu (1) kısmına takın. Manşon tüpünü (2) üzerine kaydırın ve yerleştirin. Ayırmak için konnektörün tırtıklı kılıfını geri itin. Egzersiz testi sırasında hasta hareketleri artefaktlara yol açabilir ve kan basıncı alınırken mümkünse bunlardan kaçınılmalıdır. Bu nedenle manşon tüpünü gidona sağlanan Velcro bant ile tutturmayı unutmayın: Kan basıncı manşonu bağlantıları 1 Mikrofon bağlantısı 2 Manşon tüpü Büyük Velcro bandı açın ve gidon etrafına sarın. Manşon tüpünü küçük Velcro bant ile sabitleyin ama tüp üzerine basınç uygulamayın. Manşon tüpünü sabitlemek için Velcro bant Dikkat Ekipman Hasarı Nakil sırasında ergometrenin kuvvetli titreşimlere maruz kalmasını önleyin

17 Hastayı Hazırlama Sele ve Gidonu Ayarlama ergoselect 100 üzerinde sele yüksekliğini manuel olarak bir klempleme kolu yoluyla ayarlarsınız. ergoselect 200 üzerinde sele yüksekliği kumanda terminalinde karşılık gelen tuşlarla elektrikli olarak ayarlanır (sele altındaki ekran sele yüksekliğine işaret eder). Pedal alt pozisyondayken üst gövde tarafından oluşturulan eksen ile üst bacak arasındaki açı yaklaşık 10 olmalıdır. Gidonu sele üzerinde düz oturan bir hastanın kolayca erişebileceği pozisyona ayarlayın. Bunu yapmak için klempleme kolunu 1'i açın ve klempleme kolunu uygun bir açıya ayarlayın. ergoselect 200 üzerinde gidon yüksekliği ayrıca klempleme kolu 2 ile ayarlanabilir - yatay çubuk yaklaşık olarak sele ile aynı yükseklikte olmalıdır. Sele ve gidonun ayarlanması 1 Gidon açısının ayarı 2 Gidon yüksekliğinin ayarı (sadece ergoselect 200) 3 Sele yüksekliğinin ayarlanması (sadece ergoselect 100) 4 Sele yüksekliği ekranı (sadece ergoselect 200) Not Klempleme kollarını maksimum güçle DEĞİL sadece gerektiği kadar sıkıştırın. Klempleme kolu yivlerini minimum üç ayda bir uygun bir yağlayıcı (örn. OKS470) kullanarak yağlayın

18 Hastayı Kan Basıncı Ölçümlerine Hazırlama Manşon Büyüklüğü Daima hastanın kolu için uygun manşon büyüklüğü seçin. Maksimum izin verilen kol çevresi manşonda belirtilir. Doğru manşon büyüklüğü Yanlış manşon büyüklüğü Mikrofon Pozisyonu Manşonu uygulamadan önce mikrofonun kırmızı cep içindeki pozisyonunu kontrol edin (manşonun iç kısmında): Mikrofon cep içinde olduğunda metal tarafı kola doğru olmalıdır. Yanlış mikrofon pozisyonu Manşonun Uygulanması Mikrofonun ortası tam olarak brakiyal arter üzerinde olmalıdır. Gerekirse arteri palpasyonla bulun. Kırmızı çıkıntı mikrofonun konumunu tanımlar. Mikrofonun doğru yerleştirilmesi egzersiz testleri sırasında güvenilir basınç ölçümü için temel şarttır. Manşon doğrudan cilde uygulanmalıdır, giysi, kağıt, vs. üstüne uygulanamaz. Manşonu dirsek büklümünün 2 cm üzerine uygulayın. Manşon sıkı olmalıdır, ama kan damarlarını sıkmamalıdır. Manşon egzersiz testi sırasında hareket etmemelidir. Mikrofonun arter üzerine yerleştirilmesi

19 Velcro bandı kapattığınızda metal kıskacın (a) belirlenmiş indeks aralığı (b) içinde olduğunu ve dışında olmadığını kontrol edin. Manşon çıkıntısı metal kıskaç altında yer almalıdır (aşağıdaki çizime bakınız). Doğru manşon pozisyonu (çıkıntı) Manşon Tüpünü Kontrol Etme Manşon tüpünün hasta pedal çevirip eli gidon üzerinde olduğunda hastanın dizine çarpmadığından emin olun. Manşon tüpünü gidona takılı Velcro bant ile sabitleyin. Hastaya bir kan basıncı ölçümü sırasında mümkün olduğunca az hareket etmesi ve özellikle üst koldaki kasların fazla kasılmasını önlemesi talimatını verin. Diz ile tüp arasındaki mesafe Dikkat Hasta Tehlikesi Manşonu doğrudan cilt üzerine uygulayın. Yukarıya kıvrılmış gömlek kolları üst koldaki kan dolaşımını engellememelidir. Gevşek manşonlar hatalı ölçümlere neden olur; fazla sıkı manşonlar kan damarlarını sıkabilir veya cilt lezyonları ve hematomlara neden olabilir. Yanlış Ölçümler Gevşek bir manşon ölçümün doğruluğunu bozar. Bu nedenle bilgisayar eğer birkaç saniye içinde minimum basınç elde edilmezse ölçümü keser. Uyarı Hasta Tehlikesi Yanlışlıkla manşonda aşırı basınç oluşursa ya manşonu hemen hastanın kolundan çıkarın ya da manşon tüpünü kontrol terminalinden ayırın. Manşon doğru inmezse aynı önlemler önerilir

20 - 20 -

21 Çalıştırma Ergoselect serisinin ergometreleri işlevleri farklı olan iki kumanda terminali versiyonu ile sağlanabilir. Aşağıdaki kısımlar ergometrenin kumandası ve konfigürasyonunu tanımlar. Kumanda terminali P Kumanda terminali K Kumanda terminali P Sistemi Açmak Ergometreyi güç anahtarına basarak açabilirsiniz - anahtardaki yeşil gösterge yanar. Ergometre otomatik bir test yapar. Sonra ana menü görüntülenir. Not Hastaya ergometre açılırken ve otomatik test sırasında pedal çevirmemesi talimatını verin. Kan basıncı manşonunu hastaya ergometre açıldıktan ve otomatik test tamamlandıktan SONRA uygulayın. Cihaz çalışma modlarından birini varsayılan olarak kullanmak üzere konfigüre edilebilir. Bu seçenek eğer seçiliyse seçilen çalışma modunun (örn. Ergometri) başlangıç ekranı ana menü yerine görüntülenecektir. tuşuyla ana menüyü görüntüleyebilirsiniz. Bir hata mesajı (örn. E:01) otomatik testten hemen sonra belirirse lütfen öneriler için "Sorun Giderme" kısmına bakınız. Otomatik test ekranı ergoline GmbH PC Mode Ergometry Manual Settings Selftest running Ana menü Ergometre yazılımı 5 tuşla kontrol edilir: Bu tuşla ana menüyü gösterir veya önceki menü düzeyine dönersiniz. Bu tuşla bir kan basıncı ölçümü başlatırsınız. Aynı tuşla devam eden bir ölçüm durdurulabilir. Bu üç yumuşak tuşun işlevleri görüntülenen menüye göre değişir - işlevi gösteren tuş etiketi ekranda gösterilir. Klavye P

22 Kumanda Terminali P ile Çalışma Modları Kumanda terminali P bulunan bir ergoselect ergometresi şu çalışma modlarını destekler: PC MODE (PC MODU) Ergometreyi harici bir cihaz (örn. tek başına elektrokardiyograf, PC tabanlı EKG sistemi) kontrol eder - ergometrede herhangi bir girişim gerekmez. ERGOMETRY (ERGOMETRİ) Ergometre bir otomatik egzersiz tesi yapar - test karşılık gelen test protokollerinden bazıları kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir ve sistemde saklanabilir ("Settings" (Ayarlar) bölümüne bakınız). MANUAL (MANUEL) Ergometre manuel olarak kontrol edilir, yani kullanıcı tüm yük değişikliklerini klavye yoluyla yapar. SETTINGS (AYARLAR) Ergometreyi konfigüre etmek için kullanılır. Hız ölçümü Kumanda terminalinin üzerinde hasta için bir hız ölçümü ve ayrıca hastayı hız konusunda bilgilendiren üç LED vardır: fazla yavaş, fazla hızlı veya doğru. İlgili hız dereceleri için aralıklar seçilen yüke bağlıdır (bakınız "Teknik Spesifikasyonlar"). Hız ölçümü 1 hız düşük (hasta daha hızlı pedal çevirmelidir) 2 doğru hız 3 hız yüksek (= hasta daha yavaş pedal çevirmelidir) Not Bir egzersiz testi sırasında hız 30 devir/dk altına düşerse yük ölçüm değeri ekranda yanıp sönmeye başlar. Sele yüksekliği ayarlama işlevini tekrar etkinleştirmek için kısmına basarsanız ok tuşları tekrar gösterilir. ile ek kan basıncı ölçümleri başlatılabilir

23 PC Mode (PC Modu) Çubuk imleci PC MODE (PC MODU) üzerinde konumlandırmak için sağ ve sol yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. PC Mode Ergometry Manual Settings Ana menü Ekran değişir - Ergometre harici EKG ünitesinden komut beklemektedir. Ok tuşlarıyla sele yüksekliği ergoselect 200 üzerinde elektrikli olarak ayarlanabilir (ergoselect 400 üzerinde bu tuş tahrik ünitesinin yüksekliğini ayarlar). Saddle Başlangıç ekranı Ergometre kumanda eden EKG ünitesi veya PC'den komutlar alır almaz egzersiz testi başlar ve karşılık gelen değerler görüntülenir. Egzersiz testi sadece kontrol eden EKG ünitesinden karşılık gelen komutla sonlandırılabilir. PC Mode Not Egzersiz testi sırasında ekran 1 watt olarak mevcut yük 2 en son KB değeri (sistolik/diastolik değerler) veya şişirme sırasında manşon basıncı 3 egzersiz testi süresi (dk) 4 KB ölçümü zamanında kalp hızı (atım/dk) 5 pedal hızı (devir/dk) Ergometre PC modunda çalışırken sele yüksekliği ayarlama ve kan basıncı tuşu dışında tüm işlevler kilitlidir. Sele yüksekliği ayarlama işlevini tekrar etkinleştirmek için kısmına basarsanız ok tuşları tekrar gösterilir. ile ek kan basıncı ölçümleri başlatılabilir

24 Ergometry (Ergometri) Çubuk imleci ERGOMETRY (ERGOMETRİ) üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. PC Mode Ergometry Manual Settings Ana menü Seçme için saklanan test protokolleri görüntülenir. Beş sabit protokol vardır (protokol 1-5, Ek'e bakınız) ama protokol 6-15 kullanıcı tarafından programlanabilir. Protokol menüsü test fazlarına bir genel bakış sağlar: örn.: 50 W / 2 dk / 25 W anlamı: ilk (temel) yük 50 watt evre süresi 2 dakika yük basamağı 25 watt Çubuk imleci bir protokol üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Protocols 1. WHO 2. BAL 3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard Bir egzersiz testi protokolü seçme Egzersiz testi "Start" (Başlat) tuşuyla başlar ve testten önce bir kan basıncı ölçümü yapılabilir ("Settings" (Ayarlar) kısmına bakınız). Ekranda temel yük belirdiğinde (yaklaşık 15 saniye sonra veya kan basıncı ölçümü bittikten sonra) ve hastanın devir/ dk göstergesi yanıp söndüğünde hastanın pedal çevirmeye başlaması gerekir. Start Başlangıç egzersiz testi ekranı Dahili protokol artık tüm egzersiz testini kumanda eder - ekran daima mevcut değerleri gösterir. +5 W ve -5 W tuşlarıyla mevcut yük istendiği zaman değiştirilebilir (+/-25 W değerine kadar +/-1 W basamaklarla, konfigüre edildiği gibi). + 5 W Recovery - 5 W Test sırasında ekran görünümü

25 Not Sele yüksekliği (ergoselect 200) bir egzersiz testi sırasında değiştirilebilir. Sele yüksekliği ayarlama işlevini tekrar etkinleştirmek için kısmına basarsanız ok tuşları tekrar gösterilir. ile ek kan basıncı ölçümleri başlatılabilir. Bir Egzersiz Testini Sonlandırma Egzersiz fazı istendiği zaman manuel olarak RECOVERY (DİNLENME) tuşuyla sonlandırılabilir. Yük otomatik olarak 25 watt düzeyine indirilir ama manuel olarak daha yüksek veya daha düşük bir değer seçilebilir. Hastanın dinlenme fazında pedal çevirmeye devam etmesi önerilir. Ortadak END (SON) tuşu testi sonlandırır. + 5 W End - 5 W Recovery phase (Dinlenme fazı)

26 Manual (Manuel) Çubuk imleci MANUAL (MANUEL) üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Çalışma modunda kullanıcı yükleri, evre sürelerini seçerek ve kan basıncı ölçümlerini başlatarak tüm egzersiz testini kontrol eder. PC Mode Ergometry Manual Settings Ana menü Egzersiz testi "Start" (Başlat) tuşu ile başlatılır ve sonrasında yük ayarlanıp +5 W ve -5 W tuşlarıyla değiştirilebilir (konfigüre edildiği şekilde +/-1 W - +/-25 W basamaklarla). ile kan basıncı ölçümleri başlatılabilir. + 5 W Start - 5 W Manuel egzersiz testinin başlangıç ekranı Bir Egzersiz Testini Sonlandırma Egzersiz testi manuel olarak istendiği zaman ortada bulunan END (SON) tuşuyla sonlandırılabilir. Yük hemen 0 watt değerine düşer. Manuel modda dinlenme fazı yoktur. + 5 W End - 5 W Test sırasında ekran görünümü

27 Kumanda Terminali P ile Ayarlar Cihaz ayarlarının bazıları spesifik gereklilikleri karşılamak üzere konfigüre edilebilir. Bu ayarlar kaydedilir ve ergometre kapandığında bile kaydedilmiş kalır. Çubuk imleci SETTINGS (AYARLAR) üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Konfigürasyon menüsü belirir. PC Mode Ergometry Manual Settings Tüm değişiklikler yapıldığında konfigürasyon menüsünden tuşuyla çıkabilirsiniz. Ana menü Çubuk imleci değiştirilecek parametre üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Settings Default Mode Protocols Contrast Load Change Language Konfigürasyon menüsü Default Mode (Varsayılan Mod) Bu menüde ergometre açıldığında etkinleşen varsayılan modu seçersiniz. İlk açıldığında ergometre bu menüyü gösterir. Çubuk imleci tercih ettiğiniz varsayılan mod üzerine konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Default Mode Menu PC Mode Ergometry Manual Varsayılan modu seçme Protocols (Protokoller) Protokol 6-15 kullanıcı tarafından programlanabilir (protokol 1-5 sabittir, protokol parametresi ayrıntıları için ek kısmına bakınız). Aşağıdaki değerleri için standart parametreler girilebilir: - başlangıç yükü - evre süresi - yük basamağı (her evrede yük artışı) Çubuk imleci değiştirilecek protokol (No. 6-15) üzerinde konumlandırmak için sağ ve soldaki yumuşak tuşları ( ) seçin ve seçimi SELECT (SEÇ) ile doğrulayın. Protocols 1. WHO 2. BAL 3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard Düzenlenecek egzersiz testi protokolünü seçme

28 Düzenlenecek parametreyi seçmek için sağ ve sol yumuşak tuşlarını kullanın. Protocol 6. Basic Load Stage Time Load Stage 25 W 2 min 25 W Düzenlenecek parametreyi seçme SELECT (SEÇ) ile doğrulandığında karşılık gelen değer ters video olarak görüntülenir ve tuşlarıyla değiştirilebilir. SELECT (SEÇ) kısmına basmak yeni değeri kaydeder. Tüm diğer parametreler aynı şekilde düzenlenir. Konfigürasyondan ile çıkarsınız. Protocol 6. Basic Load Stage Time Load Stage Parametre değerini düzenleme 25 W 2 min 25 W Contrast (Kontrast) Ekran kontrastı %0 - %100 aralığında ayarlanabilir. Contrast 50 % Ekran kontrastını ayarlama Load Change (Yük Değiştirme) Burada her yük değişikliği için basamakları seçersiniz. Seçiminize göre her tuşa basış yükü +/- 1, 5, 10 ve 25 Watt değiştirir. Load Change +/- 1 Watt +/- 5 Watt +/- 10 Watt +/- 25 Watt Manuel yük değişiklikleri için basamağı seçme

29 Language (Dil) Metinler farklı dillerde gösterilebilir. Language Deutsch English Francais Espanol Italiano Auswahl Dil menüsü Beep (Bip) Beep Kan basıncı ölçümleri sırasında çıkarılan sesli sinyal açılabilir veya kapatılabilir. On Off KB ölçümü sırasında bipleme Software Version (Yazılım Versiyonu) Bu seçeneği kurulu yazılım versiyonunu görmek için seçin. Date/Time (Tarih/Zaman) Başlangıçta DATE (TARİH) veya TIME (ZAMAN) seçer ve seçimi doğrularsınız. Sonra ters video olarak görüntülenen değer tuşlarıyla düzenlenebilir ve SELECT (SEÇ) ile kaydedilebilir. Zaman aynı şekilde ayarlanır. Konfigürasyondan ile çıkarsınız. Date Time Tarihi ayarlama : 33 : 05 Date Time : 33 : 05 Günü ayarlama

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bakış................ 4 2. Ürün Açıklamaları.......... 18 2.1 Amacına Uygun

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Giriş Fotoğraf Makinesinin Parçaları ve Ana Fonksiyonları Çekim ve İzleme Temel Prensipleri Çekim Özellikleri İzleme Özellikleri Filmlerin Kaydedilmesi ve

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker 5392 Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli

Detaylı

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. 4-529-126-93 (1) HD Video Camera Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. MCC-500MD 2014 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması

Detaylı

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc Kullanıcı El Kitabı Bu el kitabında yer alan bilgiler Dima Italia nın münhasır mülkiyetindedir ve Şirketin izni olmadan çoğaltılamaz ya da kopyalanamaz. Sayfa

Detaylı

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite El Kitabı Hakkında Notlar Bu talimatları her zaman bilgisayarınızın yanında tutunuz. Düzgün kurulum, kullanım ve bakım bilgisayarınızın ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bu bilgisayarın mülkiyetini başkasına

Detaylı

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Parça Numarası FSE-050-TR-4.0 Ocak 2014 Çıkış. Bu kılavuz, Fuse 1C Kolonoskop ve FuseBox İşlemci için tüm çalıştırma talimatlarını içermektedir. Yeniden

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN Bu sayfa boş bırakılmıştır. AP 75730, Rev. 2.2 15.05.2012 Sayfa 2 TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Telif hakkı 17 Kasım 2011

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODEL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Aksesuarlar ve PC uygulaması da dahil olmak üzere AV300 damar görüntüleme sistemi için ayrıntılı kullanıcı bilgileri ve ürün teknik özellikleri,

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bilgisayar aracılığıyla bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bu ürünü kullanmadan önce ürünle ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzu. Bu ürünü kullanmadan önce ürünle ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. TR Kullanım Kılavuzu Bu ürünü kullanmadan önce ürünle ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. CECH-3004AB UYARILAR Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini açmayın.

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR Kullanım kılavuzu Inspection Manager 1.0 Rev. 00 Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 2 1.1 Sembollerin açıklaması... 2 1.2 Temel güvenlik önlemleri... 2 1.3 Operatör'ün gerekli

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı