KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Tesis Radyofarmasötik Üretim ve Görüntüleme Üniteleri nden oluşan entegre bir tesis olmalıdır Üretim Ünitesi; kısa yarı ömürlü radyonüklidler için üretim (Siklotron sistemi), sentez, kalite kontrol, dağıtım ve paketleme alt ünitelerini içermelidir Görüntüleme Üniteleri; Radyofarmasötik Üretim Ünitesinde üretilecek radyofarmasötiklerin görüntülenmesini sağlayan PET/BT ünitesi, AR-GE amaçlı klinik öncesi PET/SPECT/CT ünitesinden oluşmalıdır Firma; Tesisin kurulacağı alanda gerekli her türlü altyapının hazırlanmasından, üretim ve görüntüleme ünitelerindeki tüm cihazların ve laboratuvarların kurulmasından ve her tür (yurt içi, yurt dışı, tesis vb) eğitimden sorumludur. Anahtar teslim olan bu proje için, firma, bu işlemlerin takibi ve yerine getirilmesi açısından bir sorumlu atamalıdır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yürürlükteki GMP (Good Manufactoring Practice/İyi İmalat Uygulamaları) Klavuzu standartlarında, üretim yeri ruhsatı alabilecek bir Üretim Ünitesi kurmak için gerekli olan her türlü cihazın temini, tefrişatı, revizyon, tadilat ve masrafları firma tarafından karşılanmalıdır Tesisin, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuata göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisansını alması için; firma gerekli her tür altyapı hazırlığı, revizyon ve tadilatı yapmalı, ekipmanları sağlanmalı ve masrafları karşılamalıdır Tesis atık yönetimi ilgili mevzuata göre düzenlenmeli ve ilgili kurumlarca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TAEK, vs) istenen gereklilikler sağlanmalıdır. 2. RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 2.1. Işın demet enerjisi en az 11 MeV olan bir (1) adet Parçacık Hızlandırıcı Siklotron Sistemi (Ek 1, Madde 1) kurulmalıdır Siklotron bunker ı ilerde katı hedefler (Solid Target) ile yapılacak üretimler göz önüne alınarak tasarlanmalı, firma nın vereceği siklotron cihazı nın gerek duyması halinde katı hedefler için zırhlanmış katı hedef bunker ı yapılmalı, katı hedeflerin üretim laboratuarına iletimini sağlayacak hatlar hazırlanmalıdır Firma, hedef (Target) bakımları için zırhlanmış bir çalışma kabini vermelidir (target değiştirme, temizleme, ekipmanlar için vs) Firma, üretilmesi planlanan radyofarmasötikler için gerekli olan hedefleri ve sentez ünitelerini (Ek 1, Madde 2) vermelidir Firma, sentez ünitelerinin içinde bulunacağı laboratuar ölçülerine uygun olarak üretilmiş ergonomik sıcak hücreler (Ek 1, Madde 3) vermelidir. Her sıcak hücre içinde bir adet doz kalibratörü (Ek 1, Madde 4) bulunmalıdır Firma, üretilecek her radyoizotop için kimyasal formunu, reaksiyonu, ışınlama süresini, kullanılan akım değerini ve o akım değerindeki elde edilen aktivite miktarını (mci/mikroamper) belirten gerekli dokümantasyonu sağlamalıdır Firma, ek olarak bir (1) adet araştırma ve geliştirme amaçlı sıcak hücre temin etmelidir. 2/8

3 TEKNİK ŞARTNAME 2.8. Üç adet üretim laboratuarı olmalıdır. Birincisi sıvı fazda üretilecek 18 F radyofarmasötikleri için, ikincisi diğer sıvı ve gaz fazındaki radyofarmasötikler için, üçüncüsü ise katı halde üretilen radyonüklidlerin işlenmesi için dizayn edilmelidir Sıvı fazda üretilen 18 F radyofarmasötikleri için kullanılmak üzere üretim laboratuarında iki adet dağıtım ünitesi (Ek 2, Madde 5) olmalıdır İki dağıtım hücreleri biri diğerinin yedeği olabilecek şekilde yapılandırılmalı ve dağıtım hücrelerinin birinde oluşabilecek arıza durumunda, radyofarmasötik dağıtım işlemini diğer üniteden yapabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır Üretilecek tüm radyofarmasötiklerin analitik ve mikrobiyolojik kalite kontrollerinin efektif bir şekilde yapılmasını sağlayacak cihazlar temin edilmelidir Bir (1) adet Analitik Kalite Kontrol Laboratuarı dizayn edilmeli, 2 adet çeker ocak (Ek 1, Madde 6), her çeker ocak içine bir adet doz kalibratörü (Ek 1, Madde 4) ve gerekli cihazlar temin edilmelidir Analitik kalite kontrol laboratuarında, FDG kalite kontrollerinin yapılabilmesi için Avrupa Birliği Farmakope sine (Pharmacopoeia) uygun cihaz paketi (Ek 1, Madde 7) olmalıdır Analitik Kalite Kontrol Laboratuarında, FDG harici radyofarmasötiklerin kalite kontrolü için gerekli cihazlar (Ek 1, Madde 8) verilmelidir Bir adet Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı dizayn edilmeli, bir adet Laminar Akım Kabini (Ek 1, Madde 9) kurulmalı ve gerekli cihazlar (Ek 1, Madde 10) verilmelidir. 3. RADYOFARMASÖTİK GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ 3.1. Görüntüleme için PET/BT ve Klinik Öncesi PET/SPECT/BT üniteleri oluşturulmalıdır PET/BT ve ilgili cihazların montajı, projenin ikinci yılından başından itibaren yapılmalıdır. Firma, şartnameye uygun olarak en üst modeli kurmalı ve varsa geliştirdiği teknolojik yeniliklere update etmelidir PET/BT sistemi; LSO/LYSO kristaline sahip PET sistemi ve 64 kesitli BT sistemi olmalıdır. (EK 2, Madde 1, 1.1) 3.4. PET/BT ünitesi için çalışma kabini (Ek 2, Madde 1, 1.4) ve bir adet doz kalibaratörü (Ek 1, Madde 4) verilmelidir Klinik Öncesi PET/SPECT/BT ve ilgili cihazların montajı, projenin üçüncü yılın başından itibaren yapılmalı ve bu süreç içinde firma, şartnameye uygun olarak en üst modeli kurmalı; klinik öncesi PET/SPECT/BT sistemlerini, varsa geliştirdiği teknolojik yeniliklere update etmelidir Klinik Öncesi Sistem üçlü-modalite olmalıdır ve PET, SPECT ve BT sistemlerinden oluşmalıdır (Ek 2, Madde 2, 2.1) Klinik Öncesi Sistemde çekilen multi-modalite datalar, otomatik olarak birleştirilebilmelidir (füzyon). 3/8

4 TEKNİK ŞARTNAME 3.8. Firma, küçük hayvanların klinik öncesi PET/SPECT/BT sisteminde görüntülenebilmesi ve elde edilen görüntülerin doğruluğunun, hayvanların fiziksel incelemesi sonucu teyit edilmesi için gerekli her türlü cihazı içeren bir laboratuarı kurmalıdır. Laboratuar için gerekli tüm cihazları (EK 2, Madde 2, 2.2) temin etmelidir. 4. RADYASYON GÜVENLİĞİ ve KALİTE KONTROL 4.1. Tesisin radyasyon güvenliği için gerekli alarm monitörleri, radyasyon monitörleri, el-ayak kontaminasyon kontrol monitörü, gama ışınına ve nötronlara duyarlı dedektörlü monitörleri ve diğer ekipmanların ölçümleri merkezi bir bilgisayarda otomatik olarak kaydedilmelidir. Ekipmanlar tüm kalibrasyon sertifikaları ve kalite kontrol/kalibrasyon kaynaklarıyla birlikte verilmelidir (Ek 3, Madde 1) TAEK yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılayacak şekilde, üretim merkezindeki tüm alanlar (ofis, üretim, kalite kontrol, paketleme ve radyoaktif atık odalarının meşguliyetine göre alt-üst-yan odaları) için merkezi bir sisteme bağlı, kayıt tutabilir, alarmlı, yüksek ölçüm aralığına sahip alan monitörleri (Ek 3, Madde 2, 2.2) bulunmalıdır TAEK yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılayacak şekilde, tesisin gerekli alanlarında (üretim merkezi dışındaki görüntüleme ünitesi vb.) merkezi bir sisteme (Ek 3, Madde 1) bağlı, kayıt tutabilir, alarmlı, yüksek ölçüm aralığına sahip alan monitörleri (Ek 3, Madde 2, 2.1) bulunmalıdır Üretim ünitesi; radyasyon güvenliği için gerekli cihazlar (EK 3, Madde 4) temin edilmelidir 4.5. Görüntüleme Ünitesi; radyasyon güvenliği için gerekli cihazlar (Ek 3, Madde 5) temin edilmelidir. 5. DİĞER EKİPMANLAR VE ARAÇLAR 5.1. Tesiste siklotron odası, sıcak hücre odaları, üretim bölümü girişi, üretim laboratuar odaları girişinde Interlock (birbirine kenetlenen) ve kart okuyucu sistem olmalıdır Tesisin tamamını görüntüleyebilecek kamera sistemi olmalıdır Tesiste yangın, sel vb. her türlü olağanüstü durumlar için kullanılacak alarm sistemi bulunmalıdır. (Ek 6.16) 5.4. Tesiste kullanılan şişe, tapa gibi steril malzemeler için su sitemi olmalıdır 5.5. Radyonüklid üretiminde kullanılan bütün iş istasyonlarının network bağlantıları yapılmalıdır Firma, tesisin üretim ve görüntüleme ünitelerinin, efektif şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan her türlü donanım, iklimlendirme, mefruşat ve bilişimsel-iletişim alt yapısını ve gereksinimlerini karşılamalıdır Birer adet otomatik galoş giydirme ve çıkarma makinesi (Automatic Shoe Cover Dispenser & Remover) verilmelidir. Firma, üretim ünitesinin C ve D sınıf temiz alanlarında kullanılmak üzere 5000 adet disposable giysi vermelidir Bir (1) adet laboratuar tipi bulaşık makinesi ve son durulama suyu için (water for injection) WFI olmalı ve gerekli suyu sağlamalıdır İki (2) adet minimum 260 litre kapasiteli, en az A enerji sınıfı, no-frost buzdolabı. 4/8

5 TEKNİK ŞARTNAME İki (2) adet minimum 210 litre kapasiteli, en az A enerji sınıfı, no-frost dikey derin dondurucu İki (2) adet LAN (Ethernet) bağlantısına sahip renkli lazer yazıcı yedek tonerleri ile birlikte verilmelidir Tüm kimyasalların bulunduğu depoda, üretim, yıkama, kalite kontrol, paketleme odalarında, buzdolabı ve derin dondurucularda sıcaklık ve nem ölçebilen otomatik takip, kayıt ve alarm sistemi olmalıdır. Herhangi bir ısı ve nem değişikliği, hedef gösterilen yere mesaj olarak gönderilebilmelidir Görüntüleme ünitelerinde, ortamın oda sıcaklığı C (±1.5 C) arasında sabit ısı ve nemde tutulabilmesini sağlayan, ayarlanabilir, 24 saat devamlı çalışacak şekilde, basıncı mbar olan klimatizasyon sağlanmalıdır Görüntüleme üniteleri için, radyasyon güvenliği açısından gerekli olabilecek diğer donanımlar (kontrollü giriş kapısı vb ) ve 4 adet enjeksiyon odalarına, cihaz odasına ve koridorlara DOM tipi kamera, tüm kameraları aynı anda ekranda gösterebilecek özellikte ve ayırıcı içeren kamera sistemi sağlanmalıdır. 6. TESİS ALT YAPI HAZIRLIĞI 6.1. Firma, tesisin kurulması planlanan alanda altyapının hazırlanmasına yönelik her türlü tadilat, taşıma ve yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmelidir. (Ek 5, Madde 1,2,3) 6.2. Siklotron ve alt ünitelerinin alt yapı hazırlığı (mekanik, elektrik, vb.) ileride planlanan katı hedef (solidtarget) üretimine göre yapılmalıdır Tesisin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak elektrik enerjisi için gereken alt yapı (trafo vs) kurulmalı, tesisin verimli ve kesintisiz bir şekilde işlemesi için gerekli jeneratör, UPS (Ek 5, Madde 4) sağlanmalıdır Kurulacak tesisin mekanik ve elektrik sistemlerine ait sistem şemaları çizilmeli, gerekli belgeler sağlanmalı ve proje uygulanarak validasyonu yapılmalıdır Tesisin Havalandırma üniteleri kurulmalı, belgeler sağlanmalı (EK 5, Madde 5) validasyonları yapılmalıdır Tesiste yangın yönetmeliğine uygun alt yapı hazırlanmalı ve gerekli malzeme, donanım vs. sağlanmalıdır Üretim Ünitesine bağlı mekanlarda cihazlara zarar vermeyecek, son teknoloji gazlı söndürme sistemleri bulunmalıdır Tesis atık yönetimi ilgili mevzuata göre düzenlenmeli ve ilgili kurumlarca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TAEK, vs) istenen; katı atıklar için katı atık odasını (Ek 5, Madde 6), sıvı atıkların kontrollü kanalizasyona verilmesi için atık tanklarını ve ilgili altyapıyı (Ek 5, Madde 7) kurmalı ve diğer gereklilikleri sağlamalıdır Tesiste yangın yönetmeliğine uygun alt yapı hazırlanmalı ve gerekli malzeme, donanım vs. sağlanmalıdır Firma, TAEK lisansının alınması için (sayı, alan ve gereklilikler vs) altyapı hazırlığı yapılan dekontaminasyon odaları için gerekli malzemeleri (Ek 5, Madde 8) sağlamalıdır Firma, alt yapı hazırlığından başlayarak; tesisin çalıştırılmasına kadar bütün süreci, belirtilen Proje Takvimi (Ek 5, Madde 9) doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Proje Takvimi, altyapı hazırlığı için gerekli izinlerin alınmasından sonra başlayacaktır. 5/8

6 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM GARANTİ SÜRESİ, MUAYENE KABUL VE EĞİTİM 1. Tesiste firma tarafından yapılan havalandırma, elektrik, mekanik vb. her türlü alt yapı hazırlığının tamamı, üretim ve görüntüleme üniteleri en az 3 yıl parça dahil garanti kapsamındadır. Firma tesisteki tüm cihaz ve ekipmanların günlük kalibrasyonları dışındaki kalibrasyonlarından, rutin bakımlarından, arızalarının giderilmesinden 3 yıl süreyle sorumlu olacaktır. Üç yıl sonunda 7 (yedi) yıl süre ile ücret karşılığında yedek parça, tamir ve bakım garantisi verilmelidir. 2. Firma üretimin başlangıcından itibaren, tesiste günlük 60 doz FDG, 5 doz 11 C üretimi için gerekli olan; siklotron, üretim ve kalite kontrol laboratuarları vb yerlerdeki, sarf malzemelerini fiyatları ile birlikte liste halinde bildirmelidir. 3. Firmalar, Siklotron, PET/BT ve Klinik Öncesi PET/SPECT/BT sistemleri için yıllık % 97 hizmet zamanı (uptime) garantisi vereceklerdir. Arızalı sürenin (downtime) yıllık % 3 ü geçmesi halinde bu süre garanti süresine eklenecektir. Yıllık en fazla eklenecek süre 30 gün olacaktır. 4. Siklotron sistemlerinde oluşan ve tesisin üretim yapmasını engelleyecek arızaların olması durumunda; hasta mağduriyetinin giderilmesi yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. Bu durumda, firma günlük 40 FDG hasta dozunu temin etmelidir. Temin edilecek dozların toplam tutarı, ihale bedelinin %3 ünü geçmeyecektir. 5. Firma tesisteki tüm cihazların kabulü için en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 5.1. Cihazların Montajı, 5.2. Kalite kontrol ve kabul testleri için gerekli olan tüm ölçüm cihaz ve ekipmanların,fantom, radyoaktif standart kaynak gibi aparatların temini, 5.3. Cihaz spesifikasyonlarına göre kabul testlerinin (Factory Accaptence Tests / FAT, Site Accaptence Tests / SAT) firma tarafından yapılması ve ispatlanması, 5.4. Cihaz kurulumları ile kullanıcı gereklilikleri, kurulum (Installation), operasyon (Operational) kalifikasyonları (IQ/OQ) ve personel eğitimi, 5.5. Üretilecek radyofarmasötiklere (FDG, NaF vs.) uygulanacak olan QA (QualityAssurance/Kalite Kontrolü) çalışması için protokoller, 5.6. Kurulacak tesis benzeri yerdeki eğitimlerin verilmesi, 5.7. Siklotron deneme üretimlerinin yapılması ve ilk radyofarmasötiklerin elde edilmesi 5.8. Sistemin problemsiz çalışır durumda olması. 6. Firma, tesisin kabulü için en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 6.1. Ekte belirtilen yurt içi / yurt dışı ve sertifikalı tüm eğitimlerin tamamlanması, 6.2. Tesisteki tüm cihazların kabulü, 6.3. Havalandırma, su, elektrik sistemlerinin kabulü, 6.4. Tesisin tüm alanlarında gerekli görsel işaretlerin sağlanması, 6.5. TAEK lisansı için altyapı hazırlığının yapılması ve lisans alınması aşamasında, ilgili kurum/kurumlar tarafından gerekli görülen revizyon, tadilat vb. işlemlerin yapılması ve lisans masraflarının karşılanması, 6/8

7 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM 6.6. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevcut mevzuatına göre üretim yeri ruhsatı için, alt yapı hazırlığının yapılması ve ruhsat alınması aşamasında ilgili kurum/kurumlar tarafından gerekli görülen revizyon, tadilat vb. İşlemlerin yapılması ve ruhsat masraflarının karşılanması, 6.7. Mekanik, elektrik, havalandırma, su vb. sistemlerin validasyonlarının yapılması. 7. Firma, kurulacak tesiste çalışacak tüm personele, sağlık sigortası, yol ve konaklama dâhil, Birleşmiş Milletler (United Nation) fiyatlandırmasına göre harcırahlarının karşılanması şartı ile yurt içi/yurt dışı/ kurulacak tesis/ kurulmuş benzer bir tesiste gerekli (EK 4) eğitimlerin verilmesini sağlamakla sorumludur. 8. Gerekli altyapı çalışmaları ve cihazlar için, gerekli özellikler ek şartnamelerde belirtilmektedir. Bu çalışma ve cihazlar en az ek şartnamelerde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. 7/8

8 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKLİF FİYATINA GÖRE ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER Üretim Ünitesi 1. Siklotron sisteminin deuteron hızlandırabilmesi ve bunun için gerekli donanımın verilmesi (%2) (T.Ş. Madde 2.1) 2. Siklotron sisteminin 2 adet proton üretimi amaçlı iyon kaynağı içermesi (%1.5) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.3) veya yedek olarak bir iyon kaynağı verilmesi (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.3) 3. Verilen Siklotron sisteminin proton akı değerinin yükseltilebilir olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.4) 4. Siklotron a takılabilen hedef sayısının en az 8 olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1,1.5) 5. Verilen Siklotron ve Hedefler ile yapılacak iki saatlik dual ışınlama sonunda üretilen 18 F teorik maksimum aktivite değerinin 12 Curie (Ci) den fazla olması (%3), 20 Curie (Ci) den fazla olması (%5) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.7) 6. Siklotron sisteminin kendinden zırhlı olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.8) 7. Belirtilen hedeflere ek olarak, ışınlama sonucu [ 11 C]CH 4 üreten hedef verilmesi (%0.5) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 8. Siklotron sisteminde bir hedef tutucuda 18 F üretilirken bu işlemin bitmesi beklenmeden, kontrol iş istasyonundan diğer hedef tutucuda istenilen başka bir izotopun üretimine başlanabilmesi (%1) 9. FDG Sentez ünitesinin kasetli sistem olması (%2) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 10. F-DOPA üretiminin sıvı fazda 18 F den yapılması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 11. FDG sentez modülünün kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin arka arkaya 4 (dört) üretimi otomatik olarak yapabilmesi (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 12. Ankara il sınırları içerisinde üretici firmadan sertifikalı en az bir (1) siklotron ve bir (1) PET/BT mühendisinin bulundurulması (%1) (Garanti Madde 3) Görüntüleme Üniteleri 13. PET/BT gantri açıklığının en az 75 cm olması (%2) (T.Ş. Ek 2, Madde ) 14. Ankara il sınırları içerisinde üretici firmadan sertifikalı en az bir (1) Klinik Öncesi SPECT/PET/BT mühendisinin bulundurulması (%1) (Garanti Madde 3) 15. PET/BT raporlama iş istasyonunun client-server mimarisinde olması ve tüm proses işlemlerinin hastane network ağındaki herhangi bir bilgisayardan veya hastane dışından yapılabilmesi (%1) (T.Ş. Ek 2, Madde 1.2) Genel 16. GMP ruhsat dosya hazırlanması danışmanlık hizmeti (% 2) (T.Ş. Madde 1.5) 17. Tesiste ilgili sistemlerin PQ testlerinin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti (%2) (T.Ş. Ek 4, Madde 1.1.6) 18. Tesisin ilk üretimden itibaren 3 ay süre ile işletmeye danışmanlık hizmeti verilmesi (%1) (T.Ş. Madde, Ek 4, Madde 1.2) 8/8

9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ

10 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 1. SİKLOTRON SİSTEMİ 1.1. Işın demeti enerjisi en az 11 MeV olmalıdır Işın demetlerini otomatik, yarı otomatik veya manuel olarak üretebilmeli ve hızlandırabilmelidir Siklotron sistemi en az 1 adet iyon kaynağı içermelidir Hedefteki proton demet akım yoğunluğu tek demet için en az 60 µa çift demet için en az 100 µa olmalıdır. Bu değerler günlük yapılacak çoklu üretimler boyunca değişken olmamalıdır Siklotron a en az 6 adet hedef (target) takılabilir olmalıdır Siklotron sistemi eş zamanlı olarak iki ayrı hedefe ya da tek bir hedefe çift ışınlama yapabilmelidir İki saat dual ışınlama ile üretilen F-18 aktivite değeri teorik olarak en az 5 Curie (Ci) olmalıdır Siklotron zırhlama sistemi TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olmalıdır Siklotron odası duvarında acil durdurma düğmesi olmalıdır Siklotron odası kapılarında kontrolsüz girişi engelleyen anahtarlı açma-kapama sistemi olmalıdır Siklotron odası giriş kapısında içerde gerçekleştirilen işlemin ikazına yönelik sesli ve ışıklı uyarı sistemi olmalıdır, Siklotron odasında radyoaktif parçaların konulması için zırhlanmış, üzeri kolay açılıp kapanabilen kapak sistemine sahip kuyular bulunmalıdır Firma, üretilecek her radyoizotop için kimyasal formunu, reaksiyonu, ışınlama süresini, kullanılan akım değerini ve o akım değerindeki elde edilen aktivite miktarını (mci/mikroamper) belirten gerekli dokümantasyonu sağlamalıdır. 2. HEDEFLER (TARGETS) VE SENTEZ ÜNİTELERİ Firma belirtilen radyofarmasötiklerin üretimi için gerekli hedef, sentez ve proses ünitelerini vermelidir. Bu cihazlar en az Hedefler ve Sentez Üniteleri başlıklarında belirtilenleri kapsamalıdır. 18 F : FDG, NaF, FLT, F-Mizo, F-Dopa, Fluorocholine, FDDNP, Flumazenil, FHBG 15 O : O 2, CO, CO 2 13 N : Ammonia 11 C : Choline, Acetate, HCN, Raclopride, DASP 2.1. HEDEFLER F üretimi için en az (2) adet hedef olmalıdır. 2/11

11 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ İki (2) adet hedef sıvı halde 18 F üretimi için 18 O(p,n) 18 F reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır F Sıvı hedef malzemesi tantal ya da niobium olmalıdır Firma 18 F-DOPA üretimi için sunacağı çözüm için, gerek duyulması halinde bir (1) adet, gaz fazında 18 F üreten, 18 O 2 (p,n) 18 F 2 reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef vermelidir C üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır Firma 11 C radyofarmasötikleri için sunacağı çözüm önerisine göre, bir (1) adet [ 11 C]CO 2 üretimi için 14 N(p,a) 11 C reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef ve/veya bir (1) adet [ 11 C]CH 4 üretimi için 14 N(p,a) 11 C reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef vermelidir N üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır N hedefi, kimyasal formda radyoizotop olarak kullanılacak [ 13 N]NH 3 (amonyak) üretimi için hedefteki amonyak üretimine uygun olarak 16 O(p,a) 13 N reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır O üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır O Hedefi gaz fazında devamlı (continuous) ve/veya yığın (batch) olarak O 2 üretimi için 15 N(p,n) 15 O reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır Üretilen gaz formunda Oksijeni hastaya en hızlı ve etkin şekilde iletmek için PET/BT sisteminin bulunduğu odaya hat çekilmelidir SENTEZ ÜNİTELERİ Üniteler ile ilgili basınçlı hava, diğer gaz ve sıvı azot gibi ihtiyaçlar üniteler ile birlikte tanımlanmalıdır Kritik elektronik parçalar radyasyondan ve manyetik alanlardan etkilenmeyecek şekilde zırhlanmış olmalıdır Fiziksel çevre koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır Radyasyon seviyesi, sıcaklık ve basınç sensörleri bulunmalı ve ölçülen bu parametreler sentez süresince otomatik olarak kaydediliyor ve izlenebilir olmalıdır Siklotron, sentez ve dağıtım üniteleri için veri yedekleme (back up) sistemi olmalıdır F tabanlı radyofarmasötikler (FDG, NaF, FLT, MİSO, ve F-DOPA) için en az dört (4) adet sentez ünitesi içermelidir FDG üretimi için iki (2) adet sentez ünitesi olmalıdır FDG üretimi için verilecek sentez üniteleri radyofarmasötik üretimini otomatik olarak gerçekleştirmelidir. 3/11

12 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ FDG dışındaki sıvı haldeki 18 F radyofarmasötiklerinin hazırlanması için gerekli olan ünite yüksek basınçlı sıvı kromatografi cihazı (HPLC) içermeli veya uyumlu HPLC ile birlikte verilmelidir Firma 18 F-DOPA üretimi için sunacağı çözüm için, bir (1) adet, gaz veya sıvı fazda üretim yapabilecek sentez ünitesi vermelidir C tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 13 N tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 15 O tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 3. SICAK HÜCRELER 3.1. Firma sentez ünitelerinin eş zamanlı kullanımını sağlamak amacıyla gerekli sıcak hücreleri (hotcell) ve bir (1) adet araştırma ve geliştirme amaçlı sıcak hücre temin etmelidir Sıcak hücrelerin ön kapağı TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olacak şekilde en az 90mm, yan duvarlar 75mm kalınlığında kurşun ile zırhlanmış ve paslanmaz çelik ile kaplanmış olmalıdır TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olacak şekilde ön kapağın orta kısmında yaklaşık 150x150 mm ebatlarında en az 75 mm kalınlığında kurşun eşdeğerinde zırhlama sağlayabilecek saydam cam bulunmalıdır Hücreler içi ışıklandırma olmalıdır Sentezi izlemeye imkân tanıyan HD kamera sistemi içermelidir T.C. S.B. GMP ve radyasyon güvenliğinin gerektirdiği sızdırmazlığa sahip olmalıdır Üfleme, çekiş ve HEPA filtre sistemi içermelidir Hücre içi sıcaklık, nem ve basıncı sürekli olarak ölçen ve dijital ekranda gösteren, ilgili kurumun standartlarına uygun (hücre üzerinde ve uzak kullanıcı için) düzenek olmalıdır Baca çıkışında radyasyon ölçüm sistemi içermelidir Hücre içerisinde 110/230 V girişi olmalıdır. 4. DOZ KALİBRATÖRÜ Cs, 133 Ba, 68 Ge ve 57 Co standart kalibrasyon radyoizotopları ve 18 F radyoizotopları önceden tanımlanmış olmalıdır F radyoizotopu için ise en az 20 Ci aktiviteyi ölçebilmelidir İyon odası tipinde olmalıdır kev 3 MeV aralığında ölçüm yapabilmelidir. 4/11

13 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 4.5. Doğruluğu (accuracy) ve lineeritesi (linearity) ±%2 aralığında olmalıdır Dokunmatik ekran ve USB yazıcı bağlantısı olmalıdır USB bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilmelidir Viyallere ve enjektörlere etiket çıktısı verebilen yazıcı bulunmalı ve yazıcı ile birlikte 50 şer paket yazıcı kağıdı verilmelidir. 5. DAĞITIM HÜCRELERİ 5.1. Sıvı fazdaki 18 F bileşikleri için toplam iki (2) adet otomatik dağıtım hücresi verilmelidir Bu üniteler kapalı viyallere ve enjektörlere dağıtım yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır Her iki hücre de gerektiğinde (acil durumlarda) kullanıcının en az miktarda radyasyona maruz kalarak manüel müdahalesine imkân tanıyan bir tasarıma sahip olmalıdır Bu hücreler en az birer (1) adet özellikleri 4. madde de tarif edilen doz kalibratörüne sahip olmalıdır Dağıtım hücrelerinde otoklav bulunmalı ve viyaller için sterilizasyon işlemini otomatik olarak gerçekleştirmelidir Dağıtım hücreleri ile birlikte en az biner (1000) adet viyal, tapa ve enjektör verilmelidir. Viyaller ve tapaları firmaya özel tipi içermemelidir. 6. İki (2) adet Çeker Ocak verilmelidir Çeker ocakların ön tarafında seviyesi ayarlanabilir ve sabitlenebilir kabin camı olmalıdır Kabin içi aydınlatılma olmalı ve kullanılan lambanın kabin içinde yer işgal etmeyecek şekilde gömme olması gerekmektedir Tüm vana ve düğmeler kolay ulaşılabilecek yerlerde olmalı ve gömülü yada köşesiz dizayna sahip olmalıdır Çeker ocakların içinde kurşun zırh yerleştirmeye uygun alan olmalı ve çeker ocaklar kurşun zırhı taşıyabilir güçte tasarlanmış olmalıdır Cihazların ön kumanda panosunda kabin aydınlatma düğmesi, motor hız kontrol düğmesi, topraklı prizler ve çerçeveli sigortalar bulunmalıdır Çalışma yüzeyleri kimyasal dayanıklılığı olan malzemeden yapılmış olmalıdır Çeker ocakların emiş hızları ayarlanabilir olmalı ve emişi sağlayan fanlar kimyasal buharlara karşı dayanıklı tasarıma sahip olmalıdır TAEK standartlarına göre, emilen hava gerekli bağlantılar yapılarak bacadan dışarı atılmalıdır. 7. Analitik Kalite Kontrol Laboratuarı, (FDG ) 5/11

14 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 7.1. Bir (1) adet Radyo-HPLC sitemi; Akış hücreli (flow-cell) refraktif index detektörü (RID) içermelidir İzokratik (isocratic) pompa içermelidir NaI tipinde detektör ve gerekli kurşun zırh ile birlikte gelmelidir Manuel enjektör içermelidir En az 1 paket bakım-onarım ve başlangıç kiti verilmelidir Her birinden en az 4 er tane olmak üzere ters faz kolon ve normal faz kolon verilmelidir LAN bağlantısı bulunmalıdır Bir (1) adet Gaz Kromatografi (GC) cihazı verilmelidir Split/splitless enjektör bloğu, flame ionization detektör (FID), yazılım ve kontrol bilgisayarı ile birlikte gelmelidir Elektronik Basınç Kontrol (EPC) özelliğine sahip olmalıdır Bir (1) adet Radyo Kromatogram tarayıcı (TLC) verilmelidir Beş (5) adet ince tabaka/kağıt kromatografi tankları verilmelidir Kalibrasyon kaynağı ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet küçük hacmi ölçebilen, sıcaklık sensörü olan ph metre, elektrot ve tamponları ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet Dijital Çok Kanallı Analizör verilmelidir Detektör kuyu tipi NaI olmalıdır Standart kalibrasyon kaynağı ile birlikte verilmelidir Endotoksin testlerinin yapılması için bir (1) adet cihaz verilmelidir Yazıcı ve beş (5) top kağıt ile birlikte gelmelidir Beş (5) adet kartuş verilmelidir HPLC, GC ve TLC cihazlarının bağlanacağı bir (1) adet bilgisayar verilmelidir Windows 7 işletim sistemi yüklenmiş olmalıdır En az 19 inch ekrana sahip olmalıdır. 6/11

15 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Renkli lazer yazıcı ve yazıcıya ait her renk için ikişer (2) adet olmak üzere yedek tonerler ile birlikte verilmelidir Cihazların kontrolü ve regresyon analizleri dahil olmak üzere veri analizlerin yapılması için gerekli yazılım ile birlikte teslim edilmelidir. 8. Analitik Kalite Kontrol laboratuarı, (FDG harici radyofarmasötiklerin kalite kontrolü için gerekli cihazlar); 8.1. İki (2) adet küçük hacmi ölçebilen ph metre, elektrot ve tamponları ile birlikte verilmelidir Kimyasalların bulunduğu depoda, üretim ve kalite kontrol laboratuarında kullanılmak üzere yerinde (tesiste) kalibrasyonları yapılacak beş (5) adet Dijital Hassas terazi Ölçüm hassasiyeti virgülden sonra 4 basamaklı olmalıdır Standart kalibrasyon ağırlığı içermelidir Tarih, saat ve çıktı bilgisi yazabilecek yazıcı bulunmalıdır En az 100 tartım ve 50 kalibrasyon verisini saklayabilecek hafızaya sahip olmalıdır Bir (1) adet Çok Kanallı Analizör sistemi, standart kaynağı ile birlikte verilmelidir kanallı olmalıdır Detektör kuyu tipi olmalıdır Preamplifier ve amplifier içermelidir Ölçüm aralıkları 0 256, , kev arasında ayarlanabilir olmalıdır Gerekli bilgisayar, yazılım ve yazıcı verilmelidir Bir (1) adet Kromatogram tarayıcı-tlc scanner verilmelidir BGO tipi detektöre sahip olmalıdır Tarama hızı 1-24 cm/dk aralığında olmalıdır cm uzunluğuna kadarki ince tabakalar ile kullanılabilmelidir Yüksek enerjiler için kolimatör bulunmalıdır Çok kanallı analizör (1024 kanal) sistemi bulunmalıdır Otomatik radyoaktif bozunum düzeltme (decay correction ) özelliğine sahip olmalıdır Otomatik belirleme sınırı hesabı (Limit of Detection) yapabilmelidir. 7/11

16 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Yarı Ömür ölçümleri yapabilmelidir Gerekli bilgisayar ve yazılım ile birlikte gelmelidir Beş (5) adet ince tabaka/kağıt kromatografi tankları verilmelidir Bir (1) adet Gaz Kromatografi cihazı verilmelidir Split/splitless enjektör bloğu, flame ionization detektör (FID), yazılım ve kontrol bilgisayarı ile birlikte gelmelidir Split/splitless enjektör bloğu maksimum çalışma sıcaklığı en az 375 olmalıdır Split/splitless enjektör bloğu psi aralığında çalışabilmelidir Split/splitless enjektör bloğu µm iç çap (id) aralığındaki kolonlar ile çalışabilmelidir Split/splitless enjektör bloğu nun basınç atım (pressure pulse) ve gaz tasarruf (gas saver) modları olmalıdır Split/splitless enjektör bloğu; He için ml/min, H2 için ml/min, N2 için ml/min toplam akış aralığında çalışabilmelidir FID maksimum çalışma sıcaklığı en az 375 olmalıdır FID otomatik ateşleme özelliğine sahip olmalıdır FID alevlerin sönmesi durumunu tespit edebilmeli ve tekrar ateşleme özelliğine sahip olmalıdır FID, 107 (±%10) lineer dinamik aralığa (linear dynamic range) sahip olmalıdır İki (2) adet Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi cihazı verilmelidir İki kolonu değiştirerek kullanma kapasitesine sahip olmalıdır Aynı anda en az 2 detektörle kullanmaya uygun yapıda olmalıdır Dalga boyu değişebilen UV detektörü (PAD) içermelidir Refraktif index detektörü (RID) içermelidir Flow Count türünde Radyoaktif detektör (RAD) içermelidir Detektörleri cihaza monte etmeye uygun kartlar verilmelidir Her birinden en az 4 er tane olmak üzere ters faz kolon ve normal faz kolon verilmelidir Kondaktivite detektörü olmalıdır. 8/11

17 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Kolon ısıtıcısı (min. 80 ) olmalıdır NaI tipinde detektör ile birlikte gelmelidir İzokratik (isocratic) ve kuaterner (quartenary) pompalar içermelidir Algılama hızı (detection speed) en az 100 Hz olmalıdır Sistem basıncı 5 ml/min akışta en az 600 bar olmalıdır Diyot dizisi detektörü (Diode array detector - DAD) içermelidir Gerekli bilgisayar ve yazılımlar verilmeldir En az 1 paket bakım-onarım kiti verilmelidir Bir (1) adet gerekli yazılımların yüklü olduğu yedek bilgisayar verilmelidir Bir (1) adet LAN (Ethernet) bağlantısına sahip renkli lazer yazıcı yedek tonerleri ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet osmometre verilmelidir Ölçüm hata payı %1 den düşük olmalıdır Ölçüm süresi 2 dakikayı geçmemelidir mosmol aralığında çalışabilmelidir Ölçüm için 150 µl den daha fazla numuneye ihtiyaç duymamalıdır Bir (1) adet ergime noktası tayini cihazı verilmelidir Numunedeki en ufak değişikliği belirleyen dijital kamerası ile doğru-güvenilir ve otomatik erime noktası tayini imkanı sağlamalı, Kayıtların bilgisayara aktarılması için USP girişine sahip olmalı, Cihaz Avrupa farmakope ve GLP(Good Lab Practice) standartlarına uygun olmalı, Renkli VGA dokunmatik ekrana sahip olmalı ve 0,1 C derece sıcaklık hassasiyetiyle çalışmalı, Aynı anda 3 numuneyi ölçebilecek özelliğe sahip olmalıdır Bir (1) adet ultra saf su kaynağı verilmelidir ASTM-1 standartlarında saf su ve ultra saf su üretimi yapabilmelidir Üretilen saf suyun toplam organik karbon (TOC) miktarı en fazla 2 ppb olmalıdır Üretilen saf suyun içindeki bakteri miktarı 0.1 CFU/ml den düşük olmalıdır. 9/11

18 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Bir (1) adet medikal amaçlı hava kompresörü verilmelidir Verimli soğutma sistemine sahip olmalıdır Güç tasarrufu için elektronik kontrol ünitesine sahip olmalıdır Servis için otomatik çalışma özelliğine sahip olmalıdır Sessiz çalışan ve gerçek tüketime göre rölanti süresini ayarlayabilmelidir Kademeli hava tüketimine olanak sağlamalıdır İki (2) adet su banyosu verilmelidir Bir (1) adet foourier transform infared cihazı verilmelidir. 9. Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı Laminar akım kabini 9.1. Uygun hava akım hızına sahip olmalıdır İç yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır Dış yüzeyi partikül bırakmayan bir malzemeden olmalı ya da aynı şekilde partikül bırakmayan bir kaplama ile kaplanmış olmalıdır Kapanabilir cam kapağa sahip olmalıdır Havadan numune alarak partikül miktarını ölçen sisteme sahip olmalıdır 10. Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı gerekli cihazlar Pirojen testi için gerekli cihazlar ve aparatları verilmelidir Online grafik ve veri sağlayan Görev ve sonuçlar veri tabanına sahip Aynı anda birkaç farmakope yapabilen Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir Farmakopeye sahip otomatik cihaz olmalıdır Bir (1) adet kuru ısı sterilizatörü verilmelidir Dört (4) adet inkübatör verilmelidir Doğal hava sirkülasyonunu sağlayan C sıcaklık aralığında çalışan, 10/11

19 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ ,1 C basamaklarla sıcaklığı değişebilen, Elektronik sistem olmalıdır Bir (1) adet medikal amaçlı Otoklav verilmelidir Vakum seçeneği olmalıdır Programlanabilir kontrol ünitesine sahip olmalıdır Dokunmatik ekranı olmalıdır Paslanmaz çelik iç hacimli olmalıdır QC lab kullanımında uygun hacimde olmalıdır Bir (1) adet Filtre sağlamlık test cihazı verilmelidir. 11/11

20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM EK 2 GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası İÇERİK - İYONLAŞTIRICI RADYASYON Endüstriyel Uygulamalar Medikal Uygulamalar Diğer

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ Dr. Ali Tanrıkut, Alper Nazmi Yüksel, Suat Ünal, Doç. Dr. İbrahim Tükenmez TAEK-SANAEM UPHUK-4 30 Ağustos-1 Eylül 2010 Bodrum İçerik 1. TAEK vizyonu açısından PHT Projesi

Detaylı

6. Cihazla birlikte 2 (iki) adet ilave UV lambası verilmelidir. Bu lambalara ek olarak

6. Cihazla birlikte 2 (iki) adet ilave UV lambası verilmelidir. Bu lambalara ek olarak 1 ULTRA SAF SU SİSTEMİ (Tİp-2) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ultra saf su sistemi, her hangi bir ekleme olmadan doğrudan çeşme suyundan RO (ters ozmoz) ile ultra saf su üretebilen kompakt tek bir cihazdan oluşmalıdır.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Doz azaltma teknikleri RADYOLOJİDE ZIRHLAMA Radyasyondan korunma parametreleri Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Süre Mesafe Zırhlama Süre Mesafe Doz = (Doz Şiddeti)x(Süre) Bir ölçüm cihazının 50 µsv/saat lik radyasyon

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER made in DENMARK MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II MARS CLASS II KABİNİ Çift filtre sistemi 110mm lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle karşı %99,999

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

Marmara Üniversitesi MSÜ deneyimi Prof. Dr. Ayşegül Karahasan Yağcı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Marmara Üniversitesi MSÜ deneyimi Prof. Dr. Ayşegül Karahasan Yağcı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Marmara Üniversitesi MSÜ deneyimi Prof. Dr. Ayşegül Karahasan Yağcı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2 İYİ KLİNİK LABORATUVAR UYGULAMALARI -İKLU HEDEF: planlama,

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRC Poliklinik Oda Kapıları METAXDOOR MS30/HRC hastane odaları, klinik ve laboratuvar odalarında

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM dizayn ÖZCAN ERDEMLİ Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı seviye 3 yoğun bakımdır. Özel ekibi, özel donanımı olan ve temel gereksinimlerini kendi içinde sağlayabilen

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

TAEK PHT Genel Görünüş

TAEK PHT Genel Görünüş TÜRKİYE HIZLANDIRICI TEKNOLOJİSİ İLE TANIŞIYOR.. Bilindiği üzere ileri teknolojilerin başında gelen nükleer teknoloji günümüzde, sağlıktan enerjiye, endüstriden çevre korumaya kadar pek çok alanda insanlığın

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar MultiCar çok yönlüdür Steril malzeme konteynlarını taşır Steril malzeme sepetlerini

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları Laboratuvar Terazileri Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları TABLET SİSTEMİ LABORATUVAR 7 Dokunmatik Ekran Andorid İşletim Sistemi Bluetooth veya kablo ile bağlantı

Detaylı

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENB53 INDIUM-111 PENTETREOTIDE (OCTREOTIDE) (TAKIM) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 8567 NÜKLEER TIP A.D Düzenleme Tarihi : 02/08/2010 1. Teklif

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI Dr. Doğan YAŞAR TAEK,ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi Birimi dogan.yasar@taek.gov.tr İçerik 2 Tedavi amaçlı dozimetreler Korunma amaçlı dozimetreler - doz hızı ölçerler

Detaylı

LABORATUVAR MİKROMOTORU

LABORATUVAR MİKROMOTORU 3.000-35.000 LABORATUVAR MİKROMOTORU 1. Mikromotor çekirdeksiz yapıda olmalıdır. 2. Piyasemen dönme hızı 3.000-35.000 devir/dakika olmalıdır 3. Mikromotor sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olmalıdır.

Detaylı

TEKNO ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TEKNO ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. HTL TEMİZ ODA UYGULAMALARI BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ Çeker ocaklar : Çeker ocaklar Biyogüvenlik kabini değildir. Kimyasal korunma amacıyla kullanılır. Radyoaktif malzeme ile çalışılabilen modeller vardır.

Detaylı

HUSQVARNA YIKIM ROBOTU

HUSQVARNA YIKIM ROBOTU HUSQVARNA YIKIM ROBOTU Anten,ikaz lambası ve kablo kolu. Dahili fişler ile ataşman ilave-çıkarma işleminde alet kulanımına gerek kalmaz. Radyo uzaktan kumanda. Standart otomatik yağ pompası. Elle kolayca

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ

MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ FLIR foodmonitor 2 FLIR foodmonitor 2 yemek örneklerindeki radyoaktif kirlenmeyi ölçen gelişmiş bir gama spektrometresidir. Mobil ve sabit türev

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 testo 550, testo 557, testo 570 testo 550 testo 557 testo 570 Dijital manifold testo 550 - Soğutma

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA

TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA www.trkd.org.tr e-posta:bilgi@trkd.org.tr Tel :0312 384 00 00 Fax:0312 217 41 11 TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMI ve ZIRHLANMASI 1 Zırhlama Hesaplamaları

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın MT Servis INGOLD Leading Process Analytics THORNTON Leading Pure Water Analytics Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın İçindekiler Sayfa Giriş 3 Bioburden (Mikrobiyolojik yük) 7000RMS

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034)

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde dizayn edilmiş 2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50 C olmalıdır

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com Verim Artışı %3-5 Yakıt Tasarrufu Kazan/Brülör MM Kontrol Modülü DTI Bilgi Aktarım Ünitesi EGA Baca Gazı Analiz Cihazı Yardımcı Ekipmanlar YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ Yüksek teknoloji ürünü Autoflame Yakma

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ AMİNER FO AVAANDIRMA SİSTEMERİ Türkiye de aminer flow dizayn ve imalatında bir ilk olan GÖNKA sürekli yaptığı AR-GE çalışmaları ile dünya standartlarını takip ederek, ameliyathane gereksinimlerini karşılayacak

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

MILKANA SUPERIOR PLUS

MILKANA SUPERIOR PLUS MILKANA SUPERIOR PLUS inek ve koyun sütünde 6 parametreyi hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde ölçen Ultrasonik Süt Analiz cihazıdır. Ultra-sound teknolojisine dayalı olarak ölçüm yapan bu cihazda, ölçüm

Detaylı

Laboratuvardaki Gücünüz

Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvar Cihazları Teknik Servis Kalibrasyon ANALİTİK VE YARI ANALİTİK TERAZİLER HASSAS TERAZİLER 0,01 g hassasiyete sahip, 6 kg tartım kapasitesine kadar çıkabilen hassas teraziler

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:45 PM Page 1 Gelecek için hazırız Tüm soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümleriniz için ideal! Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:46 PM Page 2 Dijital

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

1 2015 www.loobex.com

1 2015 www.loobex.com 2015 www.loobex.com 1 www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 Buhar Makineleri

Detaylı

Kaynatma kazanları - Promix

Kaynatma kazanları - Promix Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.7.0 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7.6 Mikro kojenerasyon Sistemleri Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.6.0 Makine Parkları 302.6.1 Makine Parkları Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya

Detaylı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Hoşgeldiniz Yener GÜL Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı 1 Bu Eğitimde Neleri Gözden Geçireceğiz? Ambulans hizmetleri ile ilgili kontrol formlarını ve ilgili kayıtları, Ambulansın ve tıbbi malzemelerin

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

t ü m t o z b o y a u y g u l a m a l a r ı n d a

t ü m t o z b o y a u y g u l a m a l a r ı n d a OptiFlex 2 Yeni OptiFlex 2, dünyanın en gelişmiş manuel toz boya teknolojisini avuçlarınızın içine sunmaktadır. Tüm boyaları kolayca püskürtün, en zorlu geometrik şekillerde yüksek üretkenlik ve kaliteyle

Detaylı

BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI

BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI BESMAK BMT-500D MODEL 500 kn KAPASİTELİ YORULMA TEST CİHAZI (Temsilidir.) (Temsilidir.) TEKNİK ÖZELLİKLER; En az ±500 kn kapasiteli kasa ve en az ±125 mm stroka sahip (toplam en az 250 mm) hidrostatik

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50 HASTANE DONANIMI 40.1 Hasta Bakım Yatağı 40.2 Acil Müdahale Yatağı/Sedyesi 40.3 Tıbbi Muayene/Teşhis/Tedavi Masası 40.4 Fizik Tedavi Ünitesi 40.5 Genel Amaçlı Tıbbi Muayene/Tedavi Koltuğu 40.6 Fonksiyonel

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

360 Dönebilir Gövde. Problemsiz Hava Temizleme

360 Dönebilir Gövde. Problemsiz Hava Temizleme LABmax Dispenser Cam ile teknolojinin buluştuğu sıvı dağıtım cihazı LABmax. - Çok hızlı ayarlanabilir - İleri teknoloji ile dağıtım - 121 C otoklavlanabilir - 360 dönebilir gövde - Kimyasallara en yüksek

Detaylı

Mekanik ve Termomekanik İşlemler Simülasyon Sistemi. Teknik Şartnamesi

Mekanik ve Termomekanik İşlemler Simülasyon Sistemi. Teknik Şartnamesi Mekanik ve Termomekanik İşlemler Simülasyon Sistemi Teknik Şartnamesi 1.Teknik Özellikler: Sistem; Ergitme, Kalıp, Tavlama, Haddeleme ve Simülasyon Yazılımı ünitelerinden oluşacaktır. Üniteler (cihazlar)

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Su Saflaştırma Sistemleri. Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları

Su Saflaştırma Sistemleri. Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları Su Saflaştırma Sistemleri Saf su cihazları Ultra saf su cihazları Saf ve Ultra Saf su yedek parçaları ULTRA SAF SU CİHAZI Opsiyonel Su Tankı Temel Aydınlatmalı geniş LCD ekran Gerçek zamanlı giriş suyu

Detaylı

Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut. www.bntcom.com

Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut. www.bntcom.com Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut 2 3 HS-B Lifter 1 Li Morg Ünitesi (önden açılır) Yeni tasarımıyla demonte - modüler lifter Ürünümüz, 2009/ 02514numarası ile patentlidir. Kadavra taşıma amaçlı kullanılır.

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Erken Uyarı İçin On-line Toksisite İzleme Sistemi

Erken Uyarı İçin On-line Toksisite İzleme Sistemi Erken Uyarı İçin On-line Toksisite İzleme Sistemi Yüzey Suları, Atık Sular, ve İçme Sularının On-line Toksisitesinin İzlenmesi Su Kalitesinin geleneksel Kimyasal Analiz cihazları ile Toksisitesinin izlenmesi

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı