KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Tesis Radyofarmasötik Üretim ve Görüntüleme Üniteleri nden oluşan entegre bir tesis olmalıdır Üretim Ünitesi; kısa yarı ömürlü radyonüklidler için üretim (Siklotron sistemi), sentez, kalite kontrol, dağıtım ve paketleme alt ünitelerini içermelidir Görüntüleme Üniteleri; Radyofarmasötik Üretim Ünitesinde üretilecek radyofarmasötiklerin görüntülenmesini sağlayan PET/BT ünitesi, AR-GE amaçlı klinik öncesi PET/SPECT/CT ünitesinden oluşmalıdır Firma; Tesisin kurulacağı alanda gerekli her türlü altyapının hazırlanmasından, üretim ve görüntüleme ünitelerindeki tüm cihazların ve laboratuvarların kurulmasından ve her tür (yurt içi, yurt dışı, tesis vb) eğitimden sorumludur. Anahtar teslim olan bu proje için, firma, bu işlemlerin takibi ve yerine getirilmesi açısından bir sorumlu atamalıdır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yürürlükteki GMP (Good Manufactoring Practice/İyi İmalat Uygulamaları) Klavuzu standartlarında, üretim yeri ruhsatı alabilecek bir Üretim Ünitesi kurmak için gerekli olan her türlü cihazın temini, tefrişatı, revizyon, tadilat ve masrafları firma tarafından karşılanmalıdır Tesisin, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuata göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisansını alması için; firma gerekli her tür altyapı hazırlığı, revizyon ve tadilatı yapmalı, ekipmanları sağlanmalı ve masrafları karşılamalıdır Tesis atık yönetimi ilgili mevzuata göre düzenlenmeli ve ilgili kurumlarca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TAEK, vs) istenen gereklilikler sağlanmalıdır. 2. RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 2.1. Işın demet enerjisi en az 11 MeV olan bir (1) adet Parçacık Hızlandırıcı Siklotron Sistemi (Ek 1, Madde 1) kurulmalıdır Siklotron bunker ı ilerde katı hedefler (Solid Target) ile yapılacak üretimler göz önüne alınarak tasarlanmalı, firma nın vereceği siklotron cihazı nın gerek duyması halinde katı hedefler için zırhlanmış katı hedef bunker ı yapılmalı, katı hedeflerin üretim laboratuarına iletimini sağlayacak hatlar hazırlanmalıdır Firma, hedef (Target) bakımları için zırhlanmış bir çalışma kabini vermelidir (target değiştirme, temizleme, ekipmanlar için vs) Firma, üretilmesi planlanan radyofarmasötikler için gerekli olan hedefleri ve sentez ünitelerini (Ek 1, Madde 2) vermelidir Firma, sentez ünitelerinin içinde bulunacağı laboratuar ölçülerine uygun olarak üretilmiş ergonomik sıcak hücreler (Ek 1, Madde 3) vermelidir. Her sıcak hücre içinde bir adet doz kalibratörü (Ek 1, Madde 4) bulunmalıdır Firma, üretilecek her radyoizotop için kimyasal formunu, reaksiyonu, ışınlama süresini, kullanılan akım değerini ve o akım değerindeki elde edilen aktivite miktarını (mci/mikroamper) belirten gerekli dokümantasyonu sağlamalıdır Firma, ek olarak bir (1) adet araştırma ve geliştirme amaçlı sıcak hücre temin etmelidir. 2/8

3 TEKNİK ŞARTNAME 2.8. Üç adet üretim laboratuarı olmalıdır. Birincisi sıvı fazda üretilecek 18 F radyofarmasötikleri için, ikincisi diğer sıvı ve gaz fazındaki radyofarmasötikler için, üçüncüsü ise katı halde üretilen radyonüklidlerin işlenmesi için dizayn edilmelidir Sıvı fazda üretilen 18 F radyofarmasötikleri için kullanılmak üzere üretim laboratuarında iki adet dağıtım ünitesi (Ek 2, Madde 5) olmalıdır İki dağıtım hücreleri biri diğerinin yedeği olabilecek şekilde yapılandırılmalı ve dağıtım hücrelerinin birinde oluşabilecek arıza durumunda, radyofarmasötik dağıtım işlemini diğer üniteden yapabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır Üretilecek tüm radyofarmasötiklerin analitik ve mikrobiyolojik kalite kontrollerinin efektif bir şekilde yapılmasını sağlayacak cihazlar temin edilmelidir Bir (1) adet Analitik Kalite Kontrol Laboratuarı dizayn edilmeli, 2 adet çeker ocak (Ek 1, Madde 6), her çeker ocak içine bir adet doz kalibratörü (Ek 1, Madde 4) ve gerekli cihazlar temin edilmelidir Analitik kalite kontrol laboratuarında, FDG kalite kontrollerinin yapılabilmesi için Avrupa Birliği Farmakope sine (Pharmacopoeia) uygun cihaz paketi (Ek 1, Madde 7) olmalıdır Analitik Kalite Kontrol Laboratuarında, FDG harici radyofarmasötiklerin kalite kontrolü için gerekli cihazlar (Ek 1, Madde 8) verilmelidir Bir adet Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı dizayn edilmeli, bir adet Laminar Akım Kabini (Ek 1, Madde 9) kurulmalı ve gerekli cihazlar (Ek 1, Madde 10) verilmelidir. 3. RADYOFARMASÖTİK GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ 3.1. Görüntüleme için PET/BT ve Klinik Öncesi PET/SPECT/BT üniteleri oluşturulmalıdır PET/BT ve ilgili cihazların montajı, projenin ikinci yılından başından itibaren yapılmalıdır. Firma, şartnameye uygun olarak en üst modeli kurmalı ve varsa geliştirdiği teknolojik yeniliklere update etmelidir PET/BT sistemi; LSO/LYSO kristaline sahip PET sistemi ve 64 kesitli BT sistemi olmalıdır. (EK 2, Madde 1, 1.1) 3.4. PET/BT ünitesi için çalışma kabini (Ek 2, Madde 1, 1.4) ve bir adet doz kalibaratörü (Ek 1, Madde 4) verilmelidir Klinik Öncesi PET/SPECT/BT ve ilgili cihazların montajı, projenin üçüncü yılın başından itibaren yapılmalı ve bu süreç içinde firma, şartnameye uygun olarak en üst modeli kurmalı; klinik öncesi PET/SPECT/BT sistemlerini, varsa geliştirdiği teknolojik yeniliklere update etmelidir Klinik Öncesi Sistem üçlü-modalite olmalıdır ve PET, SPECT ve BT sistemlerinden oluşmalıdır (Ek 2, Madde 2, 2.1) Klinik Öncesi Sistemde çekilen multi-modalite datalar, otomatik olarak birleştirilebilmelidir (füzyon). 3/8

4 TEKNİK ŞARTNAME 3.8. Firma, küçük hayvanların klinik öncesi PET/SPECT/BT sisteminde görüntülenebilmesi ve elde edilen görüntülerin doğruluğunun, hayvanların fiziksel incelemesi sonucu teyit edilmesi için gerekli her türlü cihazı içeren bir laboratuarı kurmalıdır. Laboratuar için gerekli tüm cihazları (EK 2, Madde 2, 2.2) temin etmelidir. 4. RADYASYON GÜVENLİĞİ ve KALİTE KONTROL 4.1. Tesisin radyasyon güvenliği için gerekli alarm monitörleri, radyasyon monitörleri, el-ayak kontaminasyon kontrol monitörü, gama ışınına ve nötronlara duyarlı dedektörlü monitörleri ve diğer ekipmanların ölçümleri merkezi bir bilgisayarda otomatik olarak kaydedilmelidir. Ekipmanlar tüm kalibrasyon sertifikaları ve kalite kontrol/kalibrasyon kaynaklarıyla birlikte verilmelidir (Ek 3, Madde 1) TAEK yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılayacak şekilde, üretim merkezindeki tüm alanlar (ofis, üretim, kalite kontrol, paketleme ve radyoaktif atık odalarının meşguliyetine göre alt-üst-yan odaları) için merkezi bir sisteme bağlı, kayıt tutabilir, alarmlı, yüksek ölçüm aralığına sahip alan monitörleri (Ek 3, Madde 2, 2.2) bulunmalıdır TAEK yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılayacak şekilde, tesisin gerekli alanlarında (üretim merkezi dışındaki görüntüleme ünitesi vb.) merkezi bir sisteme (Ek 3, Madde 1) bağlı, kayıt tutabilir, alarmlı, yüksek ölçüm aralığına sahip alan monitörleri (Ek 3, Madde 2, 2.1) bulunmalıdır Üretim ünitesi; radyasyon güvenliği için gerekli cihazlar (EK 3, Madde 4) temin edilmelidir 4.5. Görüntüleme Ünitesi; radyasyon güvenliği için gerekli cihazlar (Ek 3, Madde 5) temin edilmelidir. 5. DİĞER EKİPMANLAR VE ARAÇLAR 5.1. Tesiste siklotron odası, sıcak hücre odaları, üretim bölümü girişi, üretim laboratuar odaları girişinde Interlock (birbirine kenetlenen) ve kart okuyucu sistem olmalıdır Tesisin tamamını görüntüleyebilecek kamera sistemi olmalıdır Tesiste yangın, sel vb. her türlü olağanüstü durumlar için kullanılacak alarm sistemi bulunmalıdır. (Ek 6.16) 5.4. Tesiste kullanılan şişe, tapa gibi steril malzemeler için su sitemi olmalıdır 5.5. Radyonüklid üretiminde kullanılan bütün iş istasyonlarının network bağlantıları yapılmalıdır Firma, tesisin üretim ve görüntüleme ünitelerinin, efektif şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan her türlü donanım, iklimlendirme, mefruşat ve bilişimsel-iletişim alt yapısını ve gereksinimlerini karşılamalıdır Birer adet otomatik galoş giydirme ve çıkarma makinesi (Automatic Shoe Cover Dispenser & Remover) verilmelidir. Firma, üretim ünitesinin C ve D sınıf temiz alanlarında kullanılmak üzere 5000 adet disposable giysi vermelidir Bir (1) adet laboratuar tipi bulaşık makinesi ve son durulama suyu için (water for injection) WFI olmalı ve gerekli suyu sağlamalıdır İki (2) adet minimum 260 litre kapasiteli, en az A enerji sınıfı, no-frost buzdolabı. 4/8

5 TEKNİK ŞARTNAME İki (2) adet minimum 210 litre kapasiteli, en az A enerji sınıfı, no-frost dikey derin dondurucu İki (2) adet LAN (Ethernet) bağlantısına sahip renkli lazer yazıcı yedek tonerleri ile birlikte verilmelidir Tüm kimyasalların bulunduğu depoda, üretim, yıkama, kalite kontrol, paketleme odalarında, buzdolabı ve derin dondurucularda sıcaklık ve nem ölçebilen otomatik takip, kayıt ve alarm sistemi olmalıdır. Herhangi bir ısı ve nem değişikliği, hedef gösterilen yere mesaj olarak gönderilebilmelidir Görüntüleme ünitelerinde, ortamın oda sıcaklığı C (±1.5 C) arasında sabit ısı ve nemde tutulabilmesini sağlayan, ayarlanabilir, 24 saat devamlı çalışacak şekilde, basıncı mbar olan klimatizasyon sağlanmalıdır Görüntüleme üniteleri için, radyasyon güvenliği açısından gerekli olabilecek diğer donanımlar (kontrollü giriş kapısı vb ) ve 4 adet enjeksiyon odalarına, cihaz odasına ve koridorlara DOM tipi kamera, tüm kameraları aynı anda ekranda gösterebilecek özellikte ve ayırıcı içeren kamera sistemi sağlanmalıdır. 6. TESİS ALT YAPI HAZIRLIĞI 6.1. Firma, tesisin kurulması planlanan alanda altyapının hazırlanmasına yönelik her türlü tadilat, taşıma ve yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmelidir. (Ek 5, Madde 1,2,3) 6.2. Siklotron ve alt ünitelerinin alt yapı hazırlığı (mekanik, elektrik, vb.) ileride planlanan katı hedef (solidtarget) üretimine göre yapılmalıdır Tesisin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak elektrik enerjisi için gereken alt yapı (trafo vs) kurulmalı, tesisin verimli ve kesintisiz bir şekilde işlemesi için gerekli jeneratör, UPS (Ek 5, Madde 4) sağlanmalıdır Kurulacak tesisin mekanik ve elektrik sistemlerine ait sistem şemaları çizilmeli, gerekli belgeler sağlanmalı ve proje uygulanarak validasyonu yapılmalıdır Tesisin Havalandırma üniteleri kurulmalı, belgeler sağlanmalı (EK 5, Madde 5) validasyonları yapılmalıdır Tesiste yangın yönetmeliğine uygun alt yapı hazırlanmalı ve gerekli malzeme, donanım vs. sağlanmalıdır Üretim Ünitesine bağlı mekanlarda cihazlara zarar vermeyecek, son teknoloji gazlı söndürme sistemleri bulunmalıdır Tesis atık yönetimi ilgili mevzuata göre düzenlenmeli ve ilgili kurumlarca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TAEK, vs) istenen; katı atıklar için katı atık odasını (Ek 5, Madde 6), sıvı atıkların kontrollü kanalizasyona verilmesi için atık tanklarını ve ilgili altyapıyı (Ek 5, Madde 7) kurmalı ve diğer gereklilikleri sağlamalıdır Tesiste yangın yönetmeliğine uygun alt yapı hazırlanmalı ve gerekli malzeme, donanım vs. sağlanmalıdır Firma, TAEK lisansının alınması için (sayı, alan ve gereklilikler vs) altyapı hazırlığı yapılan dekontaminasyon odaları için gerekli malzemeleri (Ek 5, Madde 8) sağlamalıdır Firma, alt yapı hazırlığından başlayarak; tesisin çalıştırılmasına kadar bütün süreci, belirtilen Proje Takvimi (Ek 5, Madde 9) doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Proje Takvimi, altyapı hazırlığı için gerekli izinlerin alınmasından sonra başlayacaktır. 5/8

6 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM GARANTİ SÜRESİ, MUAYENE KABUL VE EĞİTİM 1. Tesiste firma tarafından yapılan havalandırma, elektrik, mekanik vb. her türlü alt yapı hazırlığının tamamı, üretim ve görüntüleme üniteleri en az 3 yıl parça dahil garanti kapsamındadır. Firma tesisteki tüm cihaz ve ekipmanların günlük kalibrasyonları dışındaki kalibrasyonlarından, rutin bakımlarından, arızalarının giderilmesinden 3 yıl süreyle sorumlu olacaktır. Üç yıl sonunda 7 (yedi) yıl süre ile ücret karşılığında yedek parça, tamir ve bakım garantisi verilmelidir. 2. Firma üretimin başlangıcından itibaren, tesiste günlük 60 doz FDG, 5 doz 11 C üretimi için gerekli olan; siklotron, üretim ve kalite kontrol laboratuarları vb yerlerdeki, sarf malzemelerini fiyatları ile birlikte liste halinde bildirmelidir. 3. Firmalar, Siklotron, PET/BT ve Klinik Öncesi PET/SPECT/BT sistemleri için yıllık % 97 hizmet zamanı (uptime) garantisi vereceklerdir. Arızalı sürenin (downtime) yıllık % 3 ü geçmesi halinde bu süre garanti süresine eklenecektir. Yıllık en fazla eklenecek süre 30 gün olacaktır. 4. Siklotron sistemlerinde oluşan ve tesisin üretim yapmasını engelleyecek arızaların olması durumunda; hasta mağduriyetinin giderilmesi yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. Bu durumda, firma günlük 40 FDG hasta dozunu temin etmelidir. Temin edilecek dozların toplam tutarı, ihale bedelinin %3 ünü geçmeyecektir. 5. Firma tesisteki tüm cihazların kabulü için en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 5.1. Cihazların Montajı, 5.2. Kalite kontrol ve kabul testleri için gerekli olan tüm ölçüm cihaz ve ekipmanların,fantom, radyoaktif standart kaynak gibi aparatların temini, 5.3. Cihaz spesifikasyonlarına göre kabul testlerinin (Factory Accaptence Tests / FAT, Site Accaptence Tests / SAT) firma tarafından yapılması ve ispatlanması, 5.4. Cihaz kurulumları ile kullanıcı gereklilikleri, kurulum (Installation), operasyon (Operational) kalifikasyonları (IQ/OQ) ve personel eğitimi, 5.5. Üretilecek radyofarmasötiklere (FDG, NaF vs.) uygulanacak olan QA (QualityAssurance/Kalite Kontrolü) çalışması için protokoller, 5.6. Kurulacak tesis benzeri yerdeki eğitimlerin verilmesi, 5.7. Siklotron deneme üretimlerinin yapılması ve ilk radyofarmasötiklerin elde edilmesi 5.8. Sistemin problemsiz çalışır durumda olması. 6. Firma, tesisin kabulü için en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 6.1. Ekte belirtilen yurt içi / yurt dışı ve sertifikalı tüm eğitimlerin tamamlanması, 6.2. Tesisteki tüm cihazların kabulü, 6.3. Havalandırma, su, elektrik sistemlerinin kabulü, 6.4. Tesisin tüm alanlarında gerekli görsel işaretlerin sağlanması, 6.5. TAEK lisansı için altyapı hazırlığının yapılması ve lisans alınması aşamasında, ilgili kurum/kurumlar tarafından gerekli görülen revizyon, tadilat vb. işlemlerin yapılması ve lisans masraflarının karşılanması, 6/8

7 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM 6.6. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevcut mevzuatına göre üretim yeri ruhsatı için, alt yapı hazırlığının yapılması ve ruhsat alınması aşamasında ilgili kurum/kurumlar tarafından gerekli görülen revizyon, tadilat vb. İşlemlerin yapılması ve ruhsat masraflarının karşılanması, 6.7. Mekanik, elektrik, havalandırma, su vb. sistemlerin validasyonlarının yapılması. 7. Firma, kurulacak tesiste çalışacak tüm personele, sağlık sigortası, yol ve konaklama dâhil, Birleşmiş Milletler (United Nation) fiyatlandırmasına göre harcırahlarının karşılanması şartı ile yurt içi/yurt dışı/ kurulacak tesis/ kurulmuş benzer bir tesiste gerekli (EK 4) eğitimlerin verilmesini sağlamakla sorumludur. 8. Gerekli altyapı çalışmaları ve cihazlar için, gerekli özellikler ek şartnamelerde belirtilmektedir. Bu çalışma ve cihazlar en az ek şartnamelerde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. 7/8

8 TEKNİK ŞARTNAME KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKLİF FİYATINA GÖRE ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER Üretim Ünitesi 1. Siklotron sisteminin deuteron hızlandırabilmesi ve bunun için gerekli donanımın verilmesi (%2) (T.Ş. Madde 2.1) 2. Siklotron sisteminin 2 adet proton üretimi amaçlı iyon kaynağı içermesi (%1.5) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.3) veya yedek olarak bir iyon kaynağı verilmesi (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.3) 3. Verilen Siklotron sisteminin proton akı değerinin yükseltilebilir olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.4) 4. Siklotron a takılabilen hedef sayısının en az 8 olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1,1.5) 5. Verilen Siklotron ve Hedefler ile yapılacak iki saatlik dual ışınlama sonunda üretilen 18 F teorik maksimum aktivite değerinin 12 Curie (Ci) den fazla olması (%3), 20 Curie (Ci) den fazla olması (%5) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.7) 6. Siklotron sisteminin kendinden zırhlı olması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde 1.8) 7. Belirtilen hedeflere ek olarak, ışınlama sonucu [ 11 C]CH 4 üreten hedef verilmesi (%0.5) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 8. Siklotron sisteminde bir hedef tutucuda 18 F üretilirken bu işlemin bitmesi beklenmeden, kontrol iş istasyonundan diğer hedef tutucuda istenilen başka bir izotopun üretimine başlanabilmesi (%1) 9. FDG Sentez ünitesinin kasetli sistem olması (%2) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 10. F-DOPA üretiminin sıvı fazda 18 F den yapılması (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 11. FDG sentez modülünün kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin arka arkaya 4 (dört) üretimi otomatik olarak yapabilmesi (%1) (T.Ş. Ek 1, Madde ) 12. Ankara il sınırları içerisinde üretici firmadan sertifikalı en az bir (1) siklotron ve bir (1) PET/BT mühendisinin bulundurulması (%1) (Garanti Madde 3) Görüntüleme Üniteleri 13. PET/BT gantri açıklığının en az 75 cm olması (%2) (T.Ş. Ek 2, Madde ) 14. Ankara il sınırları içerisinde üretici firmadan sertifikalı en az bir (1) Klinik Öncesi SPECT/PET/BT mühendisinin bulundurulması (%1) (Garanti Madde 3) 15. PET/BT raporlama iş istasyonunun client-server mimarisinde olması ve tüm proses işlemlerinin hastane network ağındaki herhangi bir bilgisayardan veya hastane dışından yapılabilmesi (%1) (T.Ş. Ek 2, Madde 1.2) Genel 16. GMP ruhsat dosya hazırlanması danışmanlık hizmeti (% 2) (T.Ş. Madde 1.5) 17. Tesiste ilgili sistemlerin PQ testlerinin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti (%2) (T.Ş. Ek 4, Madde 1.1.6) 18. Tesisin ilk üretimden itibaren 3 ay süre ile işletmeye danışmanlık hizmeti verilmesi (%1) (T.Ş. Madde, Ek 4, Madde 1.2) 8/8

9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ

10 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 1. SİKLOTRON SİSTEMİ 1.1. Işın demeti enerjisi en az 11 MeV olmalıdır Işın demetlerini otomatik, yarı otomatik veya manuel olarak üretebilmeli ve hızlandırabilmelidir Siklotron sistemi en az 1 adet iyon kaynağı içermelidir Hedefteki proton demet akım yoğunluğu tek demet için en az 60 µa çift demet için en az 100 µa olmalıdır. Bu değerler günlük yapılacak çoklu üretimler boyunca değişken olmamalıdır Siklotron a en az 6 adet hedef (target) takılabilir olmalıdır Siklotron sistemi eş zamanlı olarak iki ayrı hedefe ya da tek bir hedefe çift ışınlama yapabilmelidir İki saat dual ışınlama ile üretilen F-18 aktivite değeri teorik olarak en az 5 Curie (Ci) olmalıdır Siklotron zırhlama sistemi TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olmalıdır Siklotron odası duvarında acil durdurma düğmesi olmalıdır Siklotron odası kapılarında kontrolsüz girişi engelleyen anahtarlı açma-kapama sistemi olmalıdır Siklotron odası giriş kapısında içerde gerçekleştirilen işlemin ikazına yönelik sesli ve ışıklı uyarı sistemi olmalıdır, Siklotron odasında radyoaktif parçaların konulması için zırhlanmış, üzeri kolay açılıp kapanabilen kapak sistemine sahip kuyular bulunmalıdır Firma, üretilecek her radyoizotop için kimyasal formunu, reaksiyonu, ışınlama süresini, kullanılan akım değerini ve o akım değerindeki elde edilen aktivite miktarını (mci/mikroamper) belirten gerekli dokümantasyonu sağlamalıdır. 2. HEDEFLER (TARGETS) VE SENTEZ ÜNİTELERİ Firma belirtilen radyofarmasötiklerin üretimi için gerekli hedef, sentez ve proses ünitelerini vermelidir. Bu cihazlar en az Hedefler ve Sentez Üniteleri başlıklarında belirtilenleri kapsamalıdır. 18 F : FDG, NaF, FLT, F-Mizo, F-Dopa, Fluorocholine, FDDNP, Flumazenil, FHBG 15 O : O 2, CO, CO 2 13 N : Ammonia 11 C : Choline, Acetate, HCN, Raclopride, DASP 2.1. HEDEFLER F üretimi için en az (2) adet hedef olmalıdır. 2/11

11 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ İki (2) adet hedef sıvı halde 18 F üretimi için 18 O(p,n) 18 F reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır F Sıvı hedef malzemesi tantal ya da niobium olmalıdır Firma 18 F-DOPA üretimi için sunacağı çözüm için, gerek duyulması halinde bir (1) adet, gaz fazında 18 F üreten, 18 O 2 (p,n) 18 F 2 reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef vermelidir C üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır Firma 11 C radyofarmasötikleri için sunacağı çözüm önerisine göre, bir (1) adet [ 11 C]CO 2 üretimi için 14 N(p,a) 11 C reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef ve/veya bir (1) adet [ 11 C]CH 4 üretimi için 14 N(p,a) 11 C reaksiyonuna göre tasarlanmış hedef vermelidir N üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır N hedefi, kimyasal formda radyoizotop olarak kullanılacak [ 13 N]NH 3 (amonyak) üretimi için hedefteki amonyak üretimine uygun olarak 16 O(p,a) 13 N reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır O üretimi için en az bir (1) adet hedef olmalıdır O Hedefi gaz fazında devamlı (continuous) ve/veya yığın (batch) olarak O 2 üretimi için 15 N(p,n) 15 O reaksiyonuna göre tasarlanmış olmalıdır Üretilen gaz formunda Oksijeni hastaya en hızlı ve etkin şekilde iletmek için PET/BT sisteminin bulunduğu odaya hat çekilmelidir SENTEZ ÜNİTELERİ Üniteler ile ilgili basınçlı hava, diğer gaz ve sıvı azot gibi ihtiyaçlar üniteler ile birlikte tanımlanmalıdır Kritik elektronik parçalar radyasyondan ve manyetik alanlardan etkilenmeyecek şekilde zırhlanmış olmalıdır Fiziksel çevre koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır Radyasyon seviyesi, sıcaklık ve basınç sensörleri bulunmalı ve ölçülen bu parametreler sentez süresince otomatik olarak kaydediliyor ve izlenebilir olmalıdır Siklotron, sentez ve dağıtım üniteleri için veri yedekleme (back up) sistemi olmalıdır F tabanlı radyofarmasötikler (FDG, NaF, FLT, MİSO, ve F-DOPA) için en az dört (4) adet sentez ünitesi içermelidir FDG üretimi için iki (2) adet sentez ünitesi olmalıdır FDG üretimi için verilecek sentez üniteleri radyofarmasötik üretimini otomatik olarak gerçekleştirmelidir. 3/11

12 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ FDG dışındaki sıvı haldeki 18 F radyofarmasötiklerinin hazırlanması için gerekli olan ünite yüksek basınçlı sıvı kromatografi cihazı (HPLC) içermeli veya uyumlu HPLC ile birlikte verilmelidir Firma 18 F-DOPA üretimi için sunacağı çözüm için, bir (1) adet, gaz veya sıvı fazda üretim yapabilecek sentez ünitesi vermelidir C tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 13 N tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 15 O tabanlı radyofarmasötikler için en az bir (1) adet sentez ünitesi içermelidir. 3. SICAK HÜCRELER 3.1. Firma sentez ünitelerinin eş zamanlı kullanımını sağlamak amacıyla gerekli sıcak hücreleri (hotcell) ve bir (1) adet araştırma ve geliştirme amaçlı sıcak hücre temin etmelidir Sıcak hücrelerin ön kapağı TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olacak şekilde en az 90mm, yan duvarlar 75mm kalınlığında kurşun ile zırhlanmış ve paslanmaz çelik ile kaplanmış olmalıdır TAEK in ilgili mevzuatlarına uygun olacak şekilde ön kapağın orta kısmında yaklaşık 150x150 mm ebatlarında en az 75 mm kalınlığında kurşun eşdeğerinde zırhlama sağlayabilecek saydam cam bulunmalıdır Hücreler içi ışıklandırma olmalıdır Sentezi izlemeye imkân tanıyan HD kamera sistemi içermelidir T.C. S.B. GMP ve radyasyon güvenliğinin gerektirdiği sızdırmazlığa sahip olmalıdır Üfleme, çekiş ve HEPA filtre sistemi içermelidir Hücre içi sıcaklık, nem ve basıncı sürekli olarak ölçen ve dijital ekranda gösteren, ilgili kurumun standartlarına uygun (hücre üzerinde ve uzak kullanıcı için) düzenek olmalıdır Baca çıkışında radyasyon ölçüm sistemi içermelidir Hücre içerisinde 110/230 V girişi olmalıdır. 4. DOZ KALİBRATÖRÜ Cs, 133 Ba, 68 Ge ve 57 Co standart kalibrasyon radyoizotopları ve 18 F radyoizotopları önceden tanımlanmış olmalıdır F radyoizotopu için ise en az 20 Ci aktiviteyi ölçebilmelidir İyon odası tipinde olmalıdır kev 3 MeV aralığında ölçüm yapabilmelidir. 4/11

13 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 4.5. Doğruluğu (accuracy) ve lineeritesi (linearity) ±%2 aralığında olmalıdır Dokunmatik ekran ve USB yazıcı bağlantısı olmalıdır USB bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilmelidir Viyallere ve enjektörlere etiket çıktısı verebilen yazıcı bulunmalı ve yazıcı ile birlikte 50 şer paket yazıcı kağıdı verilmelidir. 5. DAĞITIM HÜCRELERİ 5.1. Sıvı fazdaki 18 F bileşikleri için toplam iki (2) adet otomatik dağıtım hücresi verilmelidir Bu üniteler kapalı viyallere ve enjektörlere dağıtım yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır Her iki hücre de gerektiğinde (acil durumlarda) kullanıcının en az miktarda radyasyona maruz kalarak manüel müdahalesine imkân tanıyan bir tasarıma sahip olmalıdır Bu hücreler en az birer (1) adet özellikleri 4. madde de tarif edilen doz kalibratörüne sahip olmalıdır Dağıtım hücrelerinde otoklav bulunmalı ve viyaller için sterilizasyon işlemini otomatik olarak gerçekleştirmelidir Dağıtım hücreleri ile birlikte en az biner (1000) adet viyal, tapa ve enjektör verilmelidir. Viyaller ve tapaları firmaya özel tipi içermemelidir. 6. İki (2) adet Çeker Ocak verilmelidir Çeker ocakların ön tarafında seviyesi ayarlanabilir ve sabitlenebilir kabin camı olmalıdır Kabin içi aydınlatılma olmalı ve kullanılan lambanın kabin içinde yer işgal etmeyecek şekilde gömme olması gerekmektedir Tüm vana ve düğmeler kolay ulaşılabilecek yerlerde olmalı ve gömülü yada köşesiz dizayna sahip olmalıdır Çeker ocakların içinde kurşun zırh yerleştirmeye uygun alan olmalı ve çeker ocaklar kurşun zırhı taşıyabilir güçte tasarlanmış olmalıdır Cihazların ön kumanda panosunda kabin aydınlatma düğmesi, motor hız kontrol düğmesi, topraklı prizler ve çerçeveli sigortalar bulunmalıdır Çalışma yüzeyleri kimyasal dayanıklılığı olan malzemeden yapılmış olmalıdır Çeker ocakların emiş hızları ayarlanabilir olmalı ve emişi sağlayan fanlar kimyasal buharlara karşı dayanıklı tasarıma sahip olmalıdır TAEK standartlarına göre, emilen hava gerekli bağlantılar yapılarak bacadan dışarı atılmalıdır. 7. Analitik Kalite Kontrol Laboratuarı, (FDG ) 5/11

14 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ 7.1. Bir (1) adet Radyo-HPLC sitemi; Akış hücreli (flow-cell) refraktif index detektörü (RID) içermelidir İzokratik (isocratic) pompa içermelidir NaI tipinde detektör ve gerekli kurşun zırh ile birlikte gelmelidir Manuel enjektör içermelidir En az 1 paket bakım-onarım ve başlangıç kiti verilmelidir Her birinden en az 4 er tane olmak üzere ters faz kolon ve normal faz kolon verilmelidir LAN bağlantısı bulunmalıdır Bir (1) adet Gaz Kromatografi (GC) cihazı verilmelidir Split/splitless enjektör bloğu, flame ionization detektör (FID), yazılım ve kontrol bilgisayarı ile birlikte gelmelidir Elektronik Basınç Kontrol (EPC) özelliğine sahip olmalıdır Bir (1) adet Radyo Kromatogram tarayıcı (TLC) verilmelidir Beş (5) adet ince tabaka/kağıt kromatografi tankları verilmelidir Kalibrasyon kaynağı ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet küçük hacmi ölçebilen, sıcaklık sensörü olan ph metre, elektrot ve tamponları ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet Dijital Çok Kanallı Analizör verilmelidir Detektör kuyu tipi NaI olmalıdır Standart kalibrasyon kaynağı ile birlikte verilmelidir Endotoksin testlerinin yapılması için bir (1) adet cihaz verilmelidir Yazıcı ve beş (5) top kağıt ile birlikte gelmelidir Beş (5) adet kartuş verilmelidir HPLC, GC ve TLC cihazlarının bağlanacağı bir (1) adet bilgisayar verilmelidir Windows 7 işletim sistemi yüklenmiş olmalıdır En az 19 inch ekrana sahip olmalıdır. 6/11

15 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Renkli lazer yazıcı ve yazıcıya ait her renk için ikişer (2) adet olmak üzere yedek tonerler ile birlikte verilmelidir Cihazların kontrolü ve regresyon analizleri dahil olmak üzere veri analizlerin yapılması için gerekli yazılım ile birlikte teslim edilmelidir. 8. Analitik Kalite Kontrol laboratuarı, (FDG harici radyofarmasötiklerin kalite kontrolü için gerekli cihazlar); 8.1. İki (2) adet küçük hacmi ölçebilen ph metre, elektrot ve tamponları ile birlikte verilmelidir Kimyasalların bulunduğu depoda, üretim ve kalite kontrol laboratuarında kullanılmak üzere yerinde (tesiste) kalibrasyonları yapılacak beş (5) adet Dijital Hassas terazi Ölçüm hassasiyeti virgülden sonra 4 basamaklı olmalıdır Standart kalibrasyon ağırlığı içermelidir Tarih, saat ve çıktı bilgisi yazabilecek yazıcı bulunmalıdır En az 100 tartım ve 50 kalibrasyon verisini saklayabilecek hafızaya sahip olmalıdır Bir (1) adet Çok Kanallı Analizör sistemi, standart kaynağı ile birlikte verilmelidir kanallı olmalıdır Detektör kuyu tipi olmalıdır Preamplifier ve amplifier içermelidir Ölçüm aralıkları 0 256, , kev arasında ayarlanabilir olmalıdır Gerekli bilgisayar, yazılım ve yazıcı verilmelidir Bir (1) adet Kromatogram tarayıcı-tlc scanner verilmelidir BGO tipi detektöre sahip olmalıdır Tarama hızı 1-24 cm/dk aralığında olmalıdır cm uzunluğuna kadarki ince tabakalar ile kullanılabilmelidir Yüksek enerjiler için kolimatör bulunmalıdır Çok kanallı analizör (1024 kanal) sistemi bulunmalıdır Otomatik radyoaktif bozunum düzeltme (decay correction ) özelliğine sahip olmalıdır Otomatik belirleme sınırı hesabı (Limit of Detection) yapabilmelidir. 7/11

16 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Yarı Ömür ölçümleri yapabilmelidir Gerekli bilgisayar ve yazılım ile birlikte gelmelidir Beş (5) adet ince tabaka/kağıt kromatografi tankları verilmelidir Bir (1) adet Gaz Kromatografi cihazı verilmelidir Split/splitless enjektör bloğu, flame ionization detektör (FID), yazılım ve kontrol bilgisayarı ile birlikte gelmelidir Split/splitless enjektör bloğu maksimum çalışma sıcaklığı en az 375 olmalıdır Split/splitless enjektör bloğu psi aralığında çalışabilmelidir Split/splitless enjektör bloğu µm iç çap (id) aralığındaki kolonlar ile çalışabilmelidir Split/splitless enjektör bloğu nun basınç atım (pressure pulse) ve gaz tasarruf (gas saver) modları olmalıdır Split/splitless enjektör bloğu; He için ml/min, H2 için ml/min, N2 için ml/min toplam akış aralığında çalışabilmelidir FID maksimum çalışma sıcaklığı en az 375 olmalıdır FID otomatik ateşleme özelliğine sahip olmalıdır FID alevlerin sönmesi durumunu tespit edebilmeli ve tekrar ateşleme özelliğine sahip olmalıdır FID, 107 (±%10) lineer dinamik aralığa (linear dynamic range) sahip olmalıdır İki (2) adet Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi cihazı verilmelidir İki kolonu değiştirerek kullanma kapasitesine sahip olmalıdır Aynı anda en az 2 detektörle kullanmaya uygun yapıda olmalıdır Dalga boyu değişebilen UV detektörü (PAD) içermelidir Refraktif index detektörü (RID) içermelidir Flow Count türünde Radyoaktif detektör (RAD) içermelidir Detektörleri cihaza monte etmeye uygun kartlar verilmelidir Her birinden en az 4 er tane olmak üzere ters faz kolon ve normal faz kolon verilmelidir Kondaktivite detektörü olmalıdır. 8/11

17 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Kolon ısıtıcısı (min. 80 ) olmalıdır NaI tipinde detektör ile birlikte gelmelidir İzokratik (isocratic) ve kuaterner (quartenary) pompalar içermelidir Algılama hızı (detection speed) en az 100 Hz olmalıdır Sistem basıncı 5 ml/min akışta en az 600 bar olmalıdır Diyot dizisi detektörü (Diode array detector - DAD) içermelidir Gerekli bilgisayar ve yazılımlar verilmeldir En az 1 paket bakım-onarım kiti verilmelidir Bir (1) adet gerekli yazılımların yüklü olduğu yedek bilgisayar verilmelidir Bir (1) adet LAN (Ethernet) bağlantısına sahip renkli lazer yazıcı yedek tonerleri ile birlikte verilmelidir Bir (1) adet osmometre verilmelidir Ölçüm hata payı %1 den düşük olmalıdır Ölçüm süresi 2 dakikayı geçmemelidir mosmol aralığında çalışabilmelidir Ölçüm için 150 µl den daha fazla numuneye ihtiyaç duymamalıdır Bir (1) adet ergime noktası tayini cihazı verilmelidir Numunedeki en ufak değişikliği belirleyen dijital kamerası ile doğru-güvenilir ve otomatik erime noktası tayini imkanı sağlamalı, Kayıtların bilgisayara aktarılması için USP girişine sahip olmalı, Cihaz Avrupa farmakope ve GLP(Good Lab Practice) standartlarına uygun olmalı, Renkli VGA dokunmatik ekrana sahip olmalı ve 0,1 C derece sıcaklık hassasiyetiyle çalışmalı, Aynı anda 3 numuneyi ölçebilecek özelliğe sahip olmalıdır Bir (1) adet ultra saf su kaynağı verilmelidir ASTM-1 standartlarında saf su ve ultra saf su üretimi yapabilmelidir Üretilen saf suyun toplam organik karbon (TOC) miktarı en fazla 2 ppb olmalıdır Üretilen saf suyun içindeki bakteri miktarı 0.1 CFU/ml den düşük olmalıdır. 9/11

18 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ Bir (1) adet medikal amaçlı hava kompresörü verilmelidir Verimli soğutma sistemine sahip olmalıdır Güç tasarrufu için elektronik kontrol ünitesine sahip olmalıdır Servis için otomatik çalışma özelliğine sahip olmalıdır Sessiz çalışan ve gerçek tüketime göre rölanti süresini ayarlayabilmelidir Kademeli hava tüketimine olanak sağlamalıdır İki (2) adet su banyosu verilmelidir Bir (1) adet foourier transform infared cihazı verilmelidir. 9. Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı Laminar akım kabini 9.1. Uygun hava akım hızına sahip olmalıdır İç yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır Dış yüzeyi partikül bırakmayan bir malzemeden olmalı ya da aynı şekilde partikül bırakmayan bir kaplama ile kaplanmış olmalıdır Kapanabilir cam kapağa sahip olmalıdır Havadan numune alarak partikül miktarını ölçen sisteme sahip olmalıdır 10. Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuarı gerekli cihazlar Pirojen testi için gerekli cihazlar ve aparatları verilmelidir Online grafik ve veri sağlayan Görev ve sonuçlar veri tabanına sahip Aynı anda birkaç farmakope yapabilen Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir Farmakopeye sahip otomatik cihaz olmalıdır Bir (1) adet kuru ısı sterilizatörü verilmelidir Dört (4) adet inkübatör verilmelidir Doğal hava sirkülasyonunu sağlayan C sıcaklık aralığında çalışan, 10/11

19 EK 1 RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM ÜNİTESİ ,1 C basamaklarla sıcaklığı değişebilen, Elektronik sistem olmalıdır Bir (1) adet medikal amaçlı Otoklav verilmelidir Vakum seçeneği olmalıdır Programlanabilir kontrol ünitesine sahip olmalıdır Dokunmatik ekranı olmalıdır Paslanmaz çelik iç hacimli olmalıdır QC lab kullanımında uygun hacimde olmalıdır Bir (1) adet Filtre sağlamlık test cihazı verilmelidir. 11/11

20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM EK 2 GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; iyonlaştırıcı

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı