İyi görün, İyi hisset, İyi ol ZERONA. Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İyi görün, İyi hisset, İyi ol ZERONA. Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi"

Transkript

1 ZERONA Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi

2 DÜŞÜK GÜÇ LAZER TEDAVİLERİ (LLLT) GELİŞİMİ DÜNYADA 40 YILDIR KULLANILAN YAN ETKİLERİ OLMAYAN TEKNİK (635nm) Düşük güç lazer tedavilerine dair araştırma yayınlarında emsal tarama yapıldığında, önemli ölçüde hücre biyo enerjisinin niteliğini değiştirdiğini, takiben, sayısız hücre içi biyo kimyasal reaksiyonlar oluşturduğunu, gözlemlenebilir klinik bulgularla destekli olarak göstermiştir. ZERONA düşük güç lazer tedavi sunar(3lt ). Lazer tedavi nörolojik, dental, oftalmolojik, dermatolojik rahatsızlıklar ve yaralanmalarda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. 3LT uygulamaları çok çeşitli olup sınırsız bir potansiyele sahiptir. ZERONA, vücut dokusunda termal etki oluşturmayan soğuk ışıma oluşturur. ZERONA, biyolojik fonkasiyonları stimüle ederek vücuttaki yağ emilimini hızlandırır. Lazer tedaviye hücre içi tepkime

3 ZERONA CiHAZI NEDİR? Zerona cihazı 5 adet bağımsız diod lazere sahiptir. Dalga boyu ışığın görülebilir aralığı olan 635 nm tayfındadır. Diod ışıma şiddeti 17.5 mw olup SınıfIIIblazer kategorisindedir. Zerona cihazı patentli doğrultulmuş bir ışın neşreder. Bu özellik Zerona cihazından geniş alanlara yüksek dozda foton iletimine olanak sağlar.

4 İNVASİF OLMAYAN VÜCUT GÖĞÜS BÜYÜTME SONRASI BİÇİMLENDİRME FDA Onaylı ve Klinik ispatlı Klinik ispatlı Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi LIPOSUCTION ÖNCESİ/SONRASI Klinik ispatlı ABD Estetik piyasada yeni trend ABD nufusunun %70 kadarı yani aşırı yağlı 210,000,000 kişisi İnvasif olmayan Vücut İnceltme tekniğinden yaralanabilir ABD de cerrahi uygulama Yılda 400,000 operasyon Son 3 yılda toplam 1.2 milyon üzerinde göğüs büyütme #ABD de cerrahi uygulama Yılda 341,144 operasyon Son 3 yılda toplam 1.2 milyon üzerinde Liposuction SONUÇLAR SONUÇLAR SONUÇLAR Hastalarda ort.11 cm incelme Yüksek oranda tatmin Ağrı, ödem ve enflamasyon azaltıcı Ağrı, şişme azaltıcı, iyileşme süresini kısaltıcı Operasyon süresini kısaltıcı Güvenliğini ve Etkinliğini kanıtlayan emsalsiz Hasta sonuçları Yoğun emek gerektirmeyen kolay kullanım

5 ZERONA VÜCUT BİÇİMLENDİRME ARDINDAKİ GERÇEK BİLİM Çift kör, plasebo kontrollü, tesadüfi, çok merkezli, emsal taramalı klinik inceleme ile çevresel inceltmede istatistiksel klinik kanıtlar sunan İLK ve TEK Estetik Lazer. Her bir Erchonia lazer ardında kapsamlı bir klinik inceleme ile desteklenmektedir. FDA kayıtlı cihazların % 90 ının arkasında iddialarını destekleyen klinik bulgular bulunmamaktadır Kalan %10 unun büyük bir kısımda da klinik incelemeler tesadüfi, çift kör, çok merkezli ve plasebo kontrollü değildir. ~ Heather Rosecrans, Director, 510k staff, Office of Device Evaluation, CDRH

6 ERCHONIA S DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİYİ DESTEKLEYEN EMSAL TARAMALI YAYINLANMI GÜNCEL MAKALELER ZERONA İNCELEMELERI: Efficacy of Non-Invasive Body Slimming - LASERS IN SURGERY & MEDICINE 41: (2009) Reduction of Cholesterol & Triglyceride Serum Levels - AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2009) Reduction of Serum Low-Density Lipoprotein Levels- AMERICAN SOCIETYFOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Reduction of Adipocyte-Derived Hormone Leptin - AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Enhancing Ease of Liposuction Procedures - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Reducing Pain After Breast Augmentation - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) For complete copies go to:

7 ERCHONIA S DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİYİ DESTEKLEYEN EMSAL TARAMALI YAYINLANMI GÜNCEL MAKALELER DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİ İNCELEMELERI: Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Therapy on Adipose Tissue - PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY (2002) Enhancing Ease of Liposuction Procedures - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Depth of Fat Emulsification - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY VOL. 18 NO. 3 (2001) Reducing Pain After Breast Augmentation - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) For complete copies go to:

8 LASERS IN SURGERY & MEDICINE 41: (2009) İnvasif olmayan Vücut İnceltmelerinin Yararları SONUÇLAR: Tedavi gurubundaki katılımcılar iki haftada bel, kalça ve baldırda toplam ortalama incelme olarak 9 cm daralma göstermişlerdir. İNCELEME TASARIMI: 67 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü incelemede yer almıştır. ZERONA STUDY

9 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2009) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Kolesterol ve Trigliserid Serum Seviyelerinde Düşüş SONUÇLAR: İnceleme katılımcılarından %77 sinde kolesterol serum seviyesinde ortalama bir düşme görülmüştür. Düşme aralığı -1.0 ile 31.0 mg/dl olup ortalamada puan olarak elde edilmiştir. Kolesterol serum seviyesinde ortalama bir düşüş yaşayan katılımcıların, HDL seviyelerinde bir değişim olmaksızın LDL seviyelerinde de % 93 bir düşüş görülmüştür. 20 katılımcının tümünde trigliserid seviyesinde % 60 lık bir düşüş tespit edilmiştir. ZERONA İNCELEME İNCELEME TASARIMI: 20 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

10 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Serumda düşük dansite Lipoprotein Seviyelerinde Düşüş SONUÇLAR: Hastalar düşük dansite lipoprotein seviyelerinde istatistiksel olarak kayda değer puan, inceleme bitiminde ise % 13 bir düşüş göstermişlerdir. Başlangıç ortalama ölçüm değeri mg/dl bitimde mg/dl seviyesine gerilemiştir. Bu veriler, iki hafta süresinde LDL seviyesinin düşürümü, invasif olmayan bir modalite olarak lazer tedavinin kullanılabileceğini izlenimini bırakmaktadır. ZERONA İNCELEME İNCELEME TASARIMI: 41 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

11 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Adipozit-Türevli Leptin Hormonu Azaltımı ZERONA İNCELEME SONUÇLAR: Tüm katılımcılar inceleme bitiminde leptin seviyelerinde sayısal anlamda düşüşler gösterdiler. Ortalama düşüş puan yani % 50 azalmadır. Başlangıç ortalama leptin ölçümü olup istatistiksel olarak kayda değer bir değişim göstererek a düşmüştür. İNCELEME TASARIMI: 22 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

12 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Liposuction uygulamalarını kolaylaştırıcı özelliği SONUÇLAR: Plasebo deneklerine kıyasla test gurubu deneklerden % 43 daha fazlası, liposuction işlemleri üzerinden 24 saat geçtiğinde daha az rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, hedef olarak önceden saptanan test ve kontrol gurupları arasında asgari % 30 farklılık olması gerekliliğini karşılamaktadır. Liposuction işlemleri üzerinden 24 saat geçtiğinde rahatsızlık duyum rasyosu ortalama VAS değeri test gurubunda diğerine kıyasla puan daha düşüktü. Erchonia EML Lazer liposuction uygulamalarında etkin bir yardımcıdır. Önemli ölçüde liposuction işleminin performansını yükseltmekte ve süreyi kısaltmakta, yağların emilimini kolaylaştırmakta, iyileşme süresi kısalmakta, hastanın rahatsızlıklarını azaltmakta ve ilaç kullanımını azaltıp veşişlikleri indirmektedir. EML İncelemesi İNCELEME TASARIMI: 36 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü ve tesadüfi incelemede yer almıştır.

13 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) Göğüs Büyütme Ameliyatı sonrası ağrı azaltımı SONUÇLAR: Test gurubu hastalarının %74 ü 24 saat geçtiğinde VAS değeri başarı kriteri olan 30 un altında kalmaktaydı. Sadece kontrol gurubu hastalarının %37 si 24 saat geçtiğinde VAS değeri başarı kriteri olan 30 un altında kalmaktaydı. 24 saat geçtiğinde ortalama VAS değeri test gurubunda diğerine kıyasla puan daha düşüktü. İNCELEME TASARIMI: 104 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü ve tesadüfi incelemede yer almıştır. EML Study

14 PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY (2002) Yağ Likitleştirme: adipoz dokularda düşük güç lazer tedavilerinin etkileri SONUÇLAR: Tarama elektron mikroskobu 6 dakika süreli düşük güç lazerleme sonrasında yağın tamamen hücrelerden sızdığını ve hücrelerarası ortama geçtiğini göstermektedir. Aynı zamanda, bağ dokusunda bazı çatlamalarda tespit edilmiştir. Diğer yapılar, kapillarlar ve kalan dokular arası, konumlarını muhafaza etmişlerdir. İNCELEME TASARIMI: In-vitro insan adipozit kültürleri oluşturulmuş ve takiben ışımaya tabi tutulmuştur. EML Study

15 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY VOL. 18 NO. 3 (2001) Yağ emülsifikasyon derinliği SONUÇLAR: MRI, T1 sekansında adipoz doku anlamında, yüzeysel ve derin her ikisi de, lazer ışımaya maruz kalmadığında temiz bir sinyal olarak kaydedilmekte ve homojen bir dağılım göstermektedir. 4 dakikalık bir lazerleme sonrasında T1 sekansında adipoz dokunun kısmı olarak birleştiği ve alınan sinyalin değiştiğini görülmektedir. 6 dakikalık bir lazerleme sonrasında MRI adipoz dokunun çok daha fazla birleştiği ve alınan sinyalin bulanıklaştığı görülmektedir. Yağ yoğunluğu ve yerleşiminin, 10 cm derinliğe kadar, bu süredeki lazerleme sonrasında etkilenerek değiştiği olgusuyla karşılaşılmaktadır. Tarama elektron mikroskopu 6 dakika süreli düşük güç lazerleme sonrasında geçici porların oluştuğunu ve yağın %100 hücrelerden sızarak hücrelerarası ortama geçtiğini göstermektedir. EML Study İNCELEME TASARIMI: 3 gönüllüde T1 ve T2 sekanslarında filtrasyonu öncesinde subkütan dokularında aşırı sıvı şişlikleri olmasına göre değerlendirildi.

16 GEREK KLİNİK DESTEK ZERONA VÜCUT İNCELTME FAZ 1: TIBBİ CİHAZLA KLİNİK DENEY Etkinlik standartları FDA tarafından belirlenen plasebo kontrollü, çift kör, tesadüfi ve çok merkezli inceleme 67 katılımcı 35 test katılımcısı 32 kontröl katılımcısı Hastaların, sıvı alımı artışı, besin takviyesi alımı veya egzersiz yoğunluğu dahil yaşam stillerini veya diyet değişimi yapmalarına izin verilmedi Hastanın bel, kalça ve baldırları eşanlı olarak tedaviye tabi tutuldu. Hastalar birbirini takip eden iki haftalık sürede gün atlamalı olarak 6 adet seansa tabi tutuldu.

17 FAZ 1: TIBBİ CİHAZLA KLİNİK DENEY Bel, kalça ve baldırda toplam birleşik çevresel ortalama değişim GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Test Gurup (n=35) Plasebo Gurup (n=32) Toplam ortalama çevresel incelme (inç) Bu sonuçla iki gurup arasında olması gereken asgari % 35 fark hedefini % 22 gibi bir oranda aşmaktadır. Tesadüfilik de 1 olduğundan sonuçlar rastlantısal değişimlere uygun elde edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı (t = -7.30; df = 65; p<0.0001).

18 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Dakika 0 Dolu Adipoz hücre Hücre dışı emülsifiye yağ atıkları Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre Dakika 1 Dakika 12 Dakika 6 Dakika 18

19 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Geçici por oluşumu Hücre dışına sızan emülsifiye yağ atıkları Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre

20 Binlerce adipoz hücre içersindeki yağ atıklarını boşattığında inceltme etkisi oluşturur. GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre paneli Kapsamlı araştırmalar belirli bir süre sonra yağın hücrelerarası ortamda toplandığını göstermektedir. Sadece iki hafta süresince hastaları ZERONA ile tedavi ettikten sonra aldığımız sonuçlar muhteşemdi. - Rodrigo Neira, M.D., Plastik Cerrah, ZERONA pilot araştırmada yer aldı.

21 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Yağ atıkları vücudumuzu nasıl terk ediyor? YAĞ: 1.Hücreden sızar ve hücrelerarası ortama geçer. 2.Lenfatik sistem tarafından emilir ve takiben Ana lenf kanallarından lenf nodüllerine iletilir. T Trigliseridler lipazlara indirgenir (Lizosomal Asit Lipaz) 3. Son olarak, yağ atıkları dolaşım sistemine geçer ve karaciğer tarafından yeniden işlenir. (yağ asit oksidasyonu). Vücut herhangi bir advers etki oluşturmaksızın trigliseridleri taşıyan ve bozunuma uğratan bir tabii sisteme sahiptir. Trigliserid ve Kolesterol seviyelerinin yükselmediğini tespit eden Lipid panellere dair birçok inceleme yapılmıştır.

22 VÜCUT İNCELTME PROTOKOLÜ MÜKEMMEL SONUÇLAR ZERONA tek başına ETKİSİ KANITLANMI inceltme yapabilen yegane cihazdır. Bununla birlikte, hastanın yaşam stilinde yapılacak basit değişimler sonuçları inanılmaz bir şekilde değiştirecektir. Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Gıda takviyesi Lenfatik stimülasyon Hidrasyon Düşük yağ diyeti ve alkol yasağı Gıda takviyesi olarak alınacak üründe aktif terkip maddeleri olarak: (Erchonia bu amaçla özel bir ürün sunmaktadır.) Niasin Yeşil çay ekstratı L-karnitin Ginkgo Biloba Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri 3 ZERONA Tedavi seansı (her 48 saatte 1 kez)

23 VÜCUT İNCELTME PROTOKOLÜ Kontraendikasyonlar Aşağıdaki şartları taşıyan hastalara tedavi uygulanamaz: Hamile veya emzirenler Karaciğer hastaları Böbrek hastaları Lenfatik sistem rahatsızlıkları olanlar Kanser (aktif veya tedavi üzerinden 1 yıl geçmemişse) Kalp pili taşıyanlar Mevcut/Düzenli enflamasyon durdurucu ilaç alanlar (örneğin Kortikoid steroidler) Gözlenerek uygulanabilir olanlar: Kardiyo vaskülar hastalılar (örnek hipertansiyon) Metabolik rahatsızlıklardan muzdarip olanlar (örnek hipotiroidizm ve diabet) NSAIDS reçetesindeki belirtilen doz

24 GÖRMEK İNANMAKTIR Ortalama Vücut İnceltme skorları Santim İnç Bel: Kalça: Baldır TOPLAM: Ek sistematik kayıplar Dizler: Boyun: Üst kollar: FDA Klinik sonuçları 3.5 değeri üzerindedir Sütyen çizgisi: TOPLAM ANA YEKÜN ZERONA tedavisi ABD de şimdiye kadar 7,500 kişiyi aşan hastada uygulandı Veriler bu hastalarda alınan sonuçlar baz kabul edilerek üretilmiştir.

25 VÜCUT İNCELTMEDE HASTA SONUÇLARI VE TATMİNLERİ Mevcut ZERONA kullanıcılarının topladığı anketlerden elde edilen sonuçlar ve tatmin seviyeleri şöyledir: 93% oranında hasta ZERONA tedavisinden tatmin olduğunu 7% oranında hasta ise ZERONA tedavisinden tatmin olmadığını belirtti N=130 Tatmin olanlar Tatmin Olmayanlar

26 GÖRMEK İNANMAKTIR

27 GÖRMEK İNANMAKTIR

28 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Ofafu

29 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

30 Öncesi SEEING IS BELıEVıNG 6 seans sonrası Yaş:30 ; Cinsiyet: Erkek ; Toplam incelme: 22 cm

31 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın ; Toplam incelme: 30 cm

32 Öncesi GÖRMEK İNANMAKTIR 6 seans sonrası

33 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

34 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

35 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Branton

36 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

37 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

38 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası 39

39 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası 40

40 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:19 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 14 cm

41 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 13 cm

42 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Smithers (Juvanew)

43 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 13 cm

44 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:35 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 21 cm

45 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:35 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 22 cm

46 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Grubbs

47 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Douglas Taguchi

48 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Potensiyal Selülit Giderimi (FDA onayı henüz yok)

49 GÖRMEK İNANMAKTIR 5.5 Inches Lost

50 GÖRMEK İNANMAKTIR 9.37 Inches Lost

51 SEEING IS BELıEVıNG Inches Lost

52 GÖRMEK İNANMAKTIR 7.87 Inches Lost

53 ZERONA GÖGÜS BÜYÜTME MODALİTESİ Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği yayınlarında her yıl yaklaşık göğüs büyütme ameliyatı yapıldığını ve cerrahi yaklaşımlar içersinde de en yüksek sayıda olduğunu bildirilmektedir.. Cerrahi teknikte ve göğüs protezlerinde çok ileri gelişmeler olmasına rağmen göğüs büyütme ameliyatlarının büyük bir kısmı kapsüler kontraktür ile sonuçlanır. Bu durum, hastada dayanılmaz ağrı oluşturacak ve protezin kalitesini etkileyebilecek ciddi göğüs deformasyonlarına neden olabilir. Her yıl binlerce göğüs büyütme ameliyatı kapsüler kontraktür ile sonuçlanmaktadır. Sayısız inceleme Erchonia lazerin hasta iyileşmesinde, klinik sonuçların yükseltilmesinde ve hasta tatmininin arttırılmasında etkinlik sunduğunu göstermiştir. Tereddütsüz Erchonia LLLT cihazının bu anlamda en vazgeçilmez yardımcım olduğunu söyleyebilirim. ~ Jeffrey M. Nelson, MD, FACS

54 GERÇEK BİLİMSEL DESTEK: GÖĞÜS BÜYÜTME MODALİTESİ Düşük Güç Lazer Tedavinin enflamasyonu arttıran mekanizmayı (TNF-α) baskıladığını ve hücre ölümlerinde dahi yara iyileşmesini desteleyen büyüme faktörlerinin salgılanmasını arttırdığını ve fibrozit oluşumunu engellediğini göstermiştir. TNF-α baskılaması yaraların daha kısa sürede iyileşmelerine ve duyulan ağrının dramatik bir şekilde azalmasına olanak sağlamaktadır. Bu stimulasyon hem hücre içi ve hem de hücre dışı sinyal işlevini çalıştırmakta böylece ödem oluşumunu engelleyerek hem yaraiyileşmesini hızlandırmakta hem de ağrı duyumunu azaltmaktadır. (bakınız Low-Level Laser Therapy Effectiveness for Reducing Pain After Breast Augmentation, The American Journal of Cosmetic Surgery Vol. 26, No.3, 2009) Göğüs büyütmede ZERONA etkisi Ağrı, ödem ve enflamasyonu azaltmakta İyileşme süresini kısaltmakta Ağrı azaltımı için ilaç kullanımını ortadan kaldırmakta Kapsüler Kontraktur oluşumunu engelleyebilir ve çözebilir (klinik incelemeler sürmektedir) ZERONA Lazer Işınları ZERONA Lazer Işınları

55 BİLİMSEL DESTEKLİ GÖĞÜS BÜYÜTME PROTOKOLÜ Öncesi işlemler hücre stimülasyonu Cerrahi uygulamadan dakikalar önce - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Sonrası İşlemler İyileştirme tedavisi Immediately after surgical procedure - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Takiben bandajlayınız. Uygun pozisyonlama Öncesi ve sonrası uygulamalar için başlıklar şu şekilde konumlandırılır. Uygun pozisyonlama Takip işlemleri Takip tedavisi Each post-procedure visit - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte tüm göğüsü kaplayacak şekilde odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Gerektiğinde ameliyattan 7 gün sonrasından başlayarak devam ediniz. Takip uygulamalarında başlıklar şu şekilde konumlandırılır. * Kapsüler kontraktür önlenmesine dair klinik inceleme halen sürmektedir. Bu cihazın kapsüler kontraktür önlemedeki etkinliğini değerlendirmek için uygulama yapmak istiyorsanız iki haftada bir kez olmak üzere 6 ay boyunca sürdürünüz ve sonuçlarını belgeleyiniz. IZERONA cihazının yara iyileştirme özelliğini ameliyat üzerinden 7 gün geçmişse uygulama zorunluluğu gerekmemektedir. Yine de, araştırmalar yapılacak ek uygulamaların 7 gün sonrasında bile fayda sağladığını göstermektedir.

56 ZERONA LIPOSUCTION MODALİTESİ Liposuction öncesi ZERONA lazerin12 dakika uygulanması adipozitlerin çatlatır ve içersindeki yağın %99 oranında sıvılaşmasını sağlar. Bu işlem yağ çekimini kolaylaştırır ve cerrahi travmaları, ekimozları ve hematomları azaltarak hastanın iyileşme süresini kısaltır. (bakınız Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue, Plastic & Reconstructive Surgery Vol. 110 No ) ZERONA Liposuction etkisi Ağrıları,şişlikleri azaltır ve iyileşme süresini kısaltır Yara iyileşmesini hızlandırır, ödemi azaltır Ağrı azaltımı için ilaç kullanımını düşürür Sübkütan yağların alımını kayda değer seviyede arttırır Ameliyat süresini kayda değer seviyede azaltır Genel anlamda ameliyat sonrası oluşabilecek yumrulukları ve çökmeleri önleyerek hasta şikayetlerini azaltabilir Çoğunlukla uzmanlar her iki işlemi de kombine ederek uygulamakta ve daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Kendi deneyimimiz, ZERONA olarak bilinen ERCHONIA lazerin cerrahi uygulama öncesinde kullanıldığında hastanın ameliyat sonrası çok daha az rahatsızlık hissettiğidir. ~ Dr. Charles Mok Michigan

57 BİLİMSEL DESTEKLİ LIPOSUCTION PROTOKOLÜ Öncesi işlemler subkütan emülsifikasyon işiren solusyonun infiltrasyonu sonrasında - Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. "Lipo moduna girip önceden belirlenmiş 12 dakikalık uygulamayı yapınız. Bitiminden sonra cerrahi müdahaleye başlayınız. Sonrası işlemler İyileştirme tedavisi Cerrahi uygulamanın hemen bitiminde- - Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. Ameliyat sonrası moduna girip önceden belirlenmiş 6 dakikalık uygulamayı yapınız. Takiben bandajlayınız. Takip işlemleri Takip tedavisi Takip seanslarında- Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. Ameliyat sonrası moduna girip uygulamayı yapınız. Tüm bu işlemler iyileşme sonrasında düzenlenmelidir. Uygun poziyonlama Zerona cihazı liposuction uygulamasına destek amaçlı kullanıldığında başlık konumlandırma

58 ZERONA LIPOSUCTION MODALİTE SONUÇLARI ZERONA OLMAKSIZIN ZERONA İLE Normal, kütlesel, yağ dokusu üzüm taneleri formunda ZERONA ile 12 dakikalık uygulama sonrası sıvılaşmış yağ Courtesy: Dr. Dodds, Atlanta, GA

59 BASINDA ZERONA Yazılı Basın Allure Magazine August 2009 Life and Style August 3 rd Aesthetic Guide July/August 2009 Harpers Bazaar July, September 2009, January 2010 Marie Claire January 2010 Women s World May 2010 Televizyon The Doctors Rachel Ray Nightline EXTRA The Insider CBS Early Show Numerous Local News Channels Meet the Llamas

60 UZMANPORTALI Hastaları bilgilendirme kaynağı Özgün olarak ZERONA Uzmanlarına aittir. Bu uzman portalı 24x7 bazında Uzmanlara ZERONA ile ilgili eğitim ve pazarlama bilgileri sunar. Ayrıca portalde uzmanların faydalanabileceği geniş bir bilimsel kütüphane şu alt başlıklar mevcuttur: ZERONA Üniversitesi ZERONA cihazının en üst düzeyde kullanımın gösteren eğitim videoları Muayenehane işleri ve İş Geliştirme gereçleri Öncesi ve Sonrası fotoğraf galerisi Mevsimsel Pazarlama Kampanyaları Basın dokümanları sayfa örnekleri Pazarlamada görüntülü ve sesli yaklaşımlar Diğer pazarlama gereçleri ve kaynakları

61 TANITIM Hasta tanıtım dokümanları

62 Low Level Laser Therapy Bilimsel Yayınlar Published studies: 1. Al-Watban, F.A.H., and Zhang, X.Y. The Comparison of Effects between Pulsed and CW Lasers on Wound Healing. J. Clin. Laser Med. Surg. 2004;22(1): Yu, W, Naim, J. and Lanzafame, R.J. Effects of photostimulation on wound healing in diabetic mice. Lasers Surg Med. 1997;20: Bisht D, Mehrotra R, Singh PA, Atri SC, Kumar A. Effect of helium-neon laser on wound healing. Indian J Exp Biol. Feb 1999;37(2): Enwemeka CS, Parker JC, Dowdy DS, Harkness EE, Sanford LE, Woodruff LD. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. Photomed Laser Surg. Aug 2004;22(4): Naeser MA. Photobiomodulation of pain in carpal tunnel syndrome: review of seven laser therapy studies. Photomed Laser Surg. Apr 2006;24(2): Review. 6. Eells JT, Wong-Riley MT, VerHoeve J, et al. Mitochondrial signal transduction in accelerated wound and retinal healing by near-infrared light therapy. Mitochondrion. Sep 2004;4(5-6): Bortoletto R, Silva, NS, Zangaro RA, Pacheco MTT, DaMatta RA, Pacheco-Soares C. Mitochondrial membrane potential after low-power laser irradiation. 2004;18: Burd A, Zhu N, Poon VK. A study of Q-switched Nd:YAG laser irradiation and paracrine function in human skin cells. Photodermatol Photoimmunol Photomed. June 2005;21(3): Maiya GA, Kumar P, Rao L. Effect of low intensity helium-neon (He-Ne) laser irradiation on diabetic wound healing dynamics. Photomed Laser Surg. Apr 2005;23(2): Gavish L, Perez L, Gertz SD. Low-level laser irradiation modulates matrix metalloproteinase activity and gene expression in porcine aortic smooth muscle cells. Lasers Surg Med. Sep 2006;38(8): L, Arroyave J, et al. Low-level laser-assisted liposuction: the Neira 4 L technique. Clin Plast Surg. Jan 2006;33(1):117-27, vii.2007

63 Low Level Laser Therapy - Bilimsel Yayınlar - devam 11. Dvoretskii DP, Timoshenko TE, Belobokova NK. [Effect of low-intensity He-Ne laser irradiation on rat mesenteric microcirculation] Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. Nov 2004;90(11): Russian. 12. van Breugel HH, Bar PR. Power density and exposure time of He-Ne laser irradiation are more important than total energy dose in photo-biomodulation of human fibroblasts in vitro. Lasers Surg Med. 1992;12(5): Vacca RA, Marra E, Quagliariello E, Greco M. Activation of mitochondrial DNA replication by He-Ne laser irradiation. Biochem Biophys Res Commun. Sep 1993;195(2): Oschman, JL. Energy Medicine: The Scientific Basis. St. Louis, MO: Elsevier Science Limited; 2003: Pienta KJ, Coffey DS. Cellular harmonic information transfer through a tissue tensegrity- matrix system. Med Hypotheses. Jan 1991;34(1): Review. 16. Wang N, Butler JP, Ingber DE. Mechanotransduction across the cell surface and through the cytoskeleton. Science. May 1993;260(5111): Erchonia 17. Al-Watban F, Zhang Z. Dosimetry-related Wound Healing Response in the Rat Model Following Helium Neon Laser LLLT. Laser Therapy. 1994;0: Byrnes KR, Barna L, Chenault VM, et al. Photobiomodulation improves cutaneous wound healing in an animal model of type II diabetes. Photomed Laser Surg. Aug 2004;22(4): Hawkins DH, Abrahamse H. The Role of Laser Fluence in Cell Viability, Proliferation, and Membrane Integrity of Wounded Human Skin Fibroblasts Following Helium-Neon Laser Irradiation. Lasers Surg Med. 2006;38: Gal P, Vidinsky B, Toporcer T, et al. Histological assessment of the effect of laser irradiation on skin wound healing in rats. Photomed Laser Surg. Aug 2006;24(4): Wilden L, Karthein R. Import of radiation phenomena of electrons and therapeutic lowlevel

64 Low Level Laser Therapy - Bilimsel Yayınlar - devam laser in regard to the mitochondrial energy transfer. J Clin Laser Med Surg. Jun 1998;16(3): Review. 22. Woodruff LD, Bounkeo JM, Brannon WM, et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: a meta-analysis of the literature. Photomed Laser Surg. Jun 2004;22(3): Sroka R, Schaffer M, Fuchs C, et al. Effects on the mitosis of normal and tumor cells induced by light treatment of different wavelengths. Lasers Surg Med 1999;25(3): Medrado AR, Pugliese LS, Reis SR, Andrade ZA. Influence of low level laser therapy on wound healing and its biological action upon myofibroblasts. Lasers Surg Med. 2003;32(3): Van Breugel HH, Bar PR. He-Ne laser irradiation affects proliferation of cultured rat Schwann cells in a dose-dependent manner. J Neurocytol. Mar 1993;22(3): Soriano F, Campana V, Moya M, et al. Photobiomodulation of pain and inflammation in microcrystalline arthropathies: experimental and clinical results. Photomed Laser Surg. Apr 2006;24(2): Al-Watban, F.A.H., and Zhang, X.Y. (1996). Comparison of the effects of laser therapy on wound healing using different laser wavelengths. Laser Ther. 8: Hawkins D, Abrahamse H. Effect of multiple exposures of low-level laser therapy on the cellular responses of wounded human skin fibroblasts. Photomed Laser Surg. Dec 2006;24(6): Neira R, Arroyave J, Ramirez H, et al. Fat liquefaction: effect of low-level laser energy on adipose tissue. Plast Reconstr Surg. Sep 2002;110(3):912-22; discussion Neira R, Toledo

65 ÜRETİCİ KİMDİR ZERONA cihazı, sağlık uygulamalarında kullanılmak üzere invasif olmayan düşük güç lazer üreten ürün geliştirme odaklı bir araştırma şirketi olan Erchoniafirması tarafından McKinney, Teksas eyaletinde üretilmiştir. Erchoniaşirketi LLLT sistemini 12 yıldan beri geliştirmektedir ve bilimsel ve mesleki tıp yayınlarında yer alan sayısız çok merkezli, çift kör, tesadüfi ve plasebo kontrollü klinik araştırmalara yapmıştır Commerce Dr., McKinney, TX 75069

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir

ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERONA : Yağlardan kurtarır cm bazında inceltir ZERO Cerrahi - ZERO Ağrı - ZERO İyileşme süresi Hastalar Zerona sonuçlarından övgüyle bahsetmektedir Dirençli yağlardan kurtulunuz: Karın Sırt Kalça Baldırlar

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

2 YIL GARANTİ 2 YEARS WARRANTY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY

2 YIL GARANTİ 2 YEARS WARRANTY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY CROSS AGATHA ++ DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY Selülit Tedavisinde ve Bölgesel Zayıflamada JAPON MITSUBISHI DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ! A Device for Cellulite Treatment and

Detaylı

B-Cure Lazer Dental Pro

B-Cure Lazer Dental Pro B-Cure Lazer Dental Pro Good Energies hakkında 2007 de kuruldu En başarılı ürün: B-Cure LLLT-808 Dental Pro, VET, Derma Pro 10 ülkede satış yapmakta Vizyonumuz Hastaların yaşam kalitelerini arttırmak ve

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı.

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İlk Çalışmalar: 1997 1997 yılında sektörde yer alan diğer yağ yakma metodlarıyla HYPOXI' nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla vücudun çeşitli bölgeleri baz alınarak bilimsel çalışmalar

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK

MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK UltraShape V3 Yağ Hücresi Parçalanması ile Vücut Şekillendirme Bilim Sonuçlar Güven MEDİKAL - ESTETİK - KOZMETİK UltraShape cihazı cerrahi operasyonlardan uzak durmayı tercih eden hasta popülasyonunun

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ

Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ PROTOKOL TRAVMA ve YARALANMA NA: Boyun, HA: Problemli alan üzerinde gezdirilecek. Kemik yaralanmalarında özellikle FLEX elektrot AKUT TRAVMA KEMİK 1. SEANS 35

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

Beslenme programı ile kombine edilen Hypoxi Çalışmalarının etkisi hakkında yapılan pilot çalışma

Beslenme programı ile kombine edilen Hypoxi Çalışmalarının etkisi hakkında yapılan pilot çalışma Beslenme programı ile kombine edilen Hypoxi Çalışmalarının etkisi hakkında yapılan pilot çalışma Spor ve Hareket Bilimleri Bölüm Başkanlığı, University Salzburg, Austria HYPOXI Produktions- und Vertriebs

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER & EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (HIL + ESWT) İKİ BENZERSİZ TEDAVİ YÖNTEMİ TEK KOMBİNE CİHAZDA Türkiye info@btlturkiye.com www.btlturkiye.com Her hakkı saklıdır. Bu katalog

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

EKONOMİK GENEL BAKIŞ. Maliyet etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

EKONOMİK GENEL BAKIŞ. Maliyet etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi EKONOMİK GENEL BAKIŞ Maliyet etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi V.A.C. Teravipi kanıtlanmış daha hızlı ve daha etkin yara iyileştirme yöntemidir. 1-4 Yara yönetimi daha maliyet etkin

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

RF ile Yaş Silme Teknolojisi

RF ile Yaş Silme Teknolojisi İ YE N RF ile Yaş Silme Teknolojisi RF ile Yaş Silme Teknolojisi Pellevé ile çok yönlülüğü yeniden keşfedin Pelleve sizi gençleştirmek için çalışır. Kusursuz bir güvenlik ve ispatlanmış kayıtlı sonuçlar...

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Estetik; Kalıcı epilasyon Vasküler lezyonlar Akne ve Akne İzi Revizyonu Non-ablatif cilt yenileme Onikomikoz Rozasea Telenjiektazi Cerrahi;

Detaylı

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR İÇİNDEKİLER TENS TERAPİ NEDİR... 1 TENSİN VÜCUDA UYGULANMASI, TENS İÇİN ELEKTRODLARIN YERLEŞTİRİLMESİ... 2 TENS TERAPİNİN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR... 3 TENS

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME MEME KÜÇÜLTME Meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik bir ameliyat gibi bilinmekle

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI w w w. t i t c k. g o v. t r TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU Kurum Başkan Yardımcısı 27.03.2015 1 Türkiye de Tıbbi Cihazlara İlişkin

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri

TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri TOC Analiz Cihazı Seçme Kriterleri Aquous conductivity prensibi; Okside olabilen karbonlar molekül ağırlığı küçük karbonlardır ve belli bir dalga boyunda UV ışığı ile okside olabilirler. İletkenlik prensibine

Detaylı

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsanlara; mevcut sağlık durumları başta olmak üzere sosyoekonomik durumları ve istekleri göz önünde

Detaylı

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON LAZER EPİLASYONUN HASTANE BÜNYESİNDE UYGULANMASI AVANTAJ MIDIR? Daha önceden lazer epilasyon uygulamalarının denetimi ile ilgili net bir yasa yoktu ve bu uygulamalar

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

miha bodytec hepsi için tek çözüm

miha bodytec hepsi için tek çözüm miha bodytec hepsi için tek çözüm Bugüne Kadar Geliştirilen En Etkili Antrenman Teknolojisi! mihabodytecile tüm vücut EMS antrenmanı 10 farklı kas grubunu aynı anda aktive etmeyi sağlayan maksimum antrenman

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM 3 KANITLANMIŞ TIBBİ PRENSİPLERE DAYANAN DEVRİM YARATAN TEKNOLOJİ Lazer tedavisinde yeni jenerasyon teknoloji Derin penetrasyon Üstün klinik sonuçlar Maksimum güvenlik

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Autologous Tissue Regenating Kit

Autologous Tissue Regenating Kit 93/42/EEC Kapsamında ClassIIb Tıbbi Cihaz Autologous Tissue Regenating Kit 0476 Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Zekeriya AKTÜRK Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22 Mart 2016 zekeriya.akturk@sifa.edu.tr, http:aile.sifa.edu.tr 1 Sunum planı Akupunktur nedir? Akupunkturun

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Kalbimiz günde 24 saat hiç durmamaksızın kan pompalama görevini yerine getirir. Kan basıncı, kalbin kanı vücudun

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

(*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara

(*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara (*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara Referans Aralığı Kavramı Eş anlamlılar Referans değerler = Reference Values Normal değerler = Normal Values Beklenen değerler = Expected

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

İDEAL UYGULAMA OLAN 20 SEANSTA İLK 10 SEANS HER GÜN, SONRAKİ SEANSLAR GÜN AŞIRI UYGULANIR. AYDA YAKLAŞIK 10 KG KİLO VERDİREBİLEN BİR SİSTEMDİR.

İDEAL UYGULAMA OLAN 20 SEANSTA İLK 10 SEANS HER GÜN, SONRAKİ SEANSLAR GÜN AŞIRI UYGULANIR. AYDA YAKLAŞIK 10 KG KİLO VERDİREBİLEN BİR SİSTEMDİR. 2 dakikada 700 kalori yaktıran mucize yöntem! Kızılay Natura Beauty'da 1 seanslık Cyro CABİN (soğuk lipoliz) uygulaması 80 TL yerine 19 TL! (3 ay geçerlidir.) Ünlülerin yeni gözdesi: Cyro-Cabin 2 dakika

Detaylı

Kolesterol gerçekleri. Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com

Kolesterol gerçekleri. Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com Kolesterol gerçekleri Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com Damar yapısını bozan sistemin adı ALLOSTAZ dır. Allostaz sisteminin oluşması için öncelikle vücudun çalışma düzeninin

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Doç. Dr. Tülin Yanık Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik A.B.D. Ankara 2. Fetal Hayattan Çocukluğa

Detaylı

PB-010. Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1-

PB-010. Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1- PB-010 Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1- Sayın Müsterimiz, PB-010 Diz Bakım Masaj Aleti ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okumanız

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR?

NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR? NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR? ÜLKEMİZDE DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA MEVCUT DURUM DOÇ.. DR. ÖNER DİKENSOYD GAZİANTEP ANTEP ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS S HASTALIKLARI AD. İçerik 1. Giriş 2. Araştırma Yöntemleri 3. Türkiye

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#

! #!#$$ %!$&$ '($'))!$ &$&$ $!&# *+,#! & # $ - # & &$'*+,# "%#-/%+-1 %+-2%%-"-3435%$ 2",/6 &$#! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#.$#$ $$ / $ " # #1$$&& "!& +$$ $23 # # "&$ 2 #4 1#$!$&#$$ "&$&) # ') '!$ "&$&&$5! &$$$$#%6.7 $&#$3 & 2 &

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU HİPERLİPİDEMİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini

Detaylı

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi www.sifa.edu.tr FUE SAÇ EKİMİ Saç ekimi, çeşitli nedenlerle saç açıklığı ya da seyrekliği oluşmuş alanlara, kişinin kendi saç köklerinin nakledilerek saçsız

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir MÖ 460-377 980-1037 MÖ 460-377 980-1037 Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir RADYASYON NEDİR X ışınını 1895 te Wilhelm Conrad Roentgen

Detaylı

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM HEDEF Ciltteki pigment lekelerinin karmaşıklığına yönelim ; - Çeşitli cilt tipleri ve fototipler -Orijin çeşitlilikleri -Pigment

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

REGENERATION INSIDE US

REGENERATION INSIDE US SUCCESSFULL METHOD TO GIVE ENERGY AND BRIGHTNESS TO HAIR REGENERATION INSIDE US PROGRAMMA INNOV ATIVO CONTRO CAL VIZIE E DIRADAMENTI INNOVATIVE PROGRAM TO REDUCE THE FALL OF HAIR 0476 AUTOLOGOUS CELLULAR

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

www.scalaturkiye.com.tr

www.scalaturkiye.com.tr www.scalaturkiye.com.tr Giriş Bayan iç çamaşırları, gecelikleri ve korse alanında dünyanın en ünlü üreticilerinden olan Scala, yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sonra, devrim niteliği

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

vücut şekillendirme farkı hisset

vücut şekillendirme farkı hisset vücut şekillendirme EN farkı hisset Sizin başarınız için bizim tecrübemiz Zimmer MedizinSysteme: Cryogenic Competence, Made in Germany 45 yıllık tecrübesiyle, Almanya Neu- Ulm de bulunan Zimmer MedizinSysteme,

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ALYAKUT 04.11.2015 AMAÇ Salisilat (asetilsalisilik asit) en sık kullanılan analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik

Detaylı

KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 1 Soğuk su içmeyi engelleyerek soğuk algınlığını önleyebilir miyiz? Vitamin C vererek gribi önleyebilir

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Yazar Ad 61 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Ülkemizde kalp damar hastalıkları erişkinlerde en önemli ölüm ve hastalık nedeni olup kanser veya trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha sık görülmektedir. Halkımızda

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 SUNUM KAPSAMI Niçin KMY yaparız? Hangi yöntemi kullanırız? KMY sonuçlarını nasıl değerlendirmemiz gerekir? Kırık

Detaylı

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi klinik çalışma 2015 SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi David T. Lin, MD, Canada, Paolo Vinciguerra, MD, Italy,

Detaylı