İyi görün, İyi hisset, İyi ol ZERONA. Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İyi görün, İyi hisset, İyi ol ZERONA. Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi"

Transkript

1 ZERONA Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi

2 DÜŞÜK GÜÇ LAZER TEDAVİLERİ (LLLT) GELİŞİMİ DÜNYADA 40 YILDIR KULLANILAN YAN ETKİLERİ OLMAYAN TEKNİK (635nm) Düşük güç lazer tedavilerine dair araştırma yayınlarında emsal tarama yapıldığında, önemli ölçüde hücre biyo enerjisinin niteliğini değiştirdiğini, takiben, sayısız hücre içi biyo kimyasal reaksiyonlar oluşturduğunu, gözlemlenebilir klinik bulgularla destekli olarak göstermiştir. ZERONA düşük güç lazer tedavi sunar(3lt ). Lazer tedavi nörolojik, dental, oftalmolojik, dermatolojik rahatsızlıklar ve yaralanmalarda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. 3LT uygulamaları çok çeşitli olup sınırsız bir potansiyele sahiptir. ZERONA, vücut dokusunda termal etki oluşturmayan soğuk ışıma oluşturur. ZERONA, biyolojik fonkasiyonları stimüle ederek vücuttaki yağ emilimini hızlandırır. Lazer tedaviye hücre içi tepkime

3 ZERONA CiHAZI NEDİR? Zerona cihazı 5 adet bağımsız diod lazere sahiptir. Dalga boyu ışığın görülebilir aralığı olan 635 nm tayfındadır. Diod ışıma şiddeti 17.5 mw olup SınıfIIIblazer kategorisindedir. Zerona cihazı patentli doğrultulmuş bir ışın neşreder. Bu özellik Zerona cihazından geniş alanlara yüksek dozda foton iletimine olanak sağlar.

4 İNVASİF OLMAYAN VÜCUT GÖĞÜS BÜYÜTME SONRASI BİÇİMLENDİRME FDA Onaylı ve Klinik ispatlı Klinik ispatlı Tek cihazda Hastalar için klinik bazda kanıtlanmış üç tedavi LIPOSUCTION ÖNCESİ/SONRASI Klinik ispatlı ABD Estetik piyasada yeni trend ABD nufusunun %70 kadarı yani aşırı yağlı 210,000,000 kişisi İnvasif olmayan Vücut İnceltme tekniğinden yaralanabilir ABD de cerrahi uygulama Yılda 400,000 operasyon Son 3 yılda toplam 1.2 milyon üzerinde göğüs büyütme #ABD de cerrahi uygulama Yılda 341,144 operasyon Son 3 yılda toplam 1.2 milyon üzerinde Liposuction SONUÇLAR SONUÇLAR SONUÇLAR Hastalarda ort.11 cm incelme Yüksek oranda tatmin Ağrı, ödem ve enflamasyon azaltıcı Ağrı, şişme azaltıcı, iyileşme süresini kısaltıcı Operasyon süresini kısaltıcı Güvenliğini ve Etkinliğini kanıtlayan emsalsiz Hasta sonuçları Yoğun emek gerektirmeyen kolay kullanım

5 ZERONA VÜCUT BİÇİMLENDİRME ARDINDAKİ GERÇEK BİLİM Çift kör, plasebo kontrollü, tesadüfi, çok merkezli, emsal taramalı klinik inceleme ile çevresel inceltmede istatistiksel klinik kanıtlar sunan İLK ve TEK Estetik Lazer. Her bir Erchonia lazer ardında kapsamlı bir klinik inceleme ile desteklenmektedir. FDA kayıtlı cihazların % 90 ının arkasında iddialarını destekleyen klinik bulgular bulunmamaktadır Kalan %10 unun büyük bir kısımda da klinik incelemeler tesadüfi, çift kör, çok merkezli ve plasebo kontrollü değildir. ~ Heather Rosecrans, Director, 510k staff, Office of Device Evaluation, CDRH

6 ERCHONIA S DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİYİ DESTEKLEYEN EMSAL TARAMALI YAYINLANMI GÜNCEL MAKALELER ZERONA İNCELEMELERI: Efficacy of Non-Invasive Body Slimming - LASERS IN SURGERY & MEDICINE 41: (2009) Reduction of Cholesterol & Triglyceride Serum Levels - AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2009) Reduction of Serum Low-Density Lipoprotein Levels- AMERICAN SOCIETYFOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Reduction of Adipocyte-Derived Hormone Leptin - AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Enhancing Ease of Liposuction Procedures - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Reducing Pain After Breast Augmentation - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) For complete copies go to:

7 ERCHONIA S DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİYİ DESTEKLEYEN EMSAL TARAMALI YAYINLANMI GÜNCEL MAKALELER DÜ ÜK GÜÇ LAZER TEDAVİ İNCELEMELERI: Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Therapy on Adipose Tissue - PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY (2002) Enhancing Ease of Liposuction Procedures - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Depth of Fat Emulsification - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY VOL. 18 NO. 3 (2001) Reducing Pain After Breast Augmentation - THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) For complete copies go to:

8 LASERS IN SURGERY & MEDICINE 41: (2009) İnvasif olmayan Vücut İnceltmelerinin Yararları SONUÇLAR: Tedavi gurubundaki katılımcılar iki haftada bel, kalça ve baldırda toplam ortalama incelme olarak 9 cm daralma göstermişlerdir. İNCELEME TASARIMI: 67 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü incelemede yer almıştır. ZERONA STUDY

9 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2009) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Kolesterol ve Trigliserid Serum Seviyelerinde Düşüş SONUÇLAR: İnceleme katılımcılarından %77 sinde kolesterol serum seviyesinde ortalama bir düşme görülmüştür. Düşme aralığı -1.0 ile 31.0 mg/dl olup ortalamada puan olarak elde edilmiştir. Kolesterol serum seviyesinde ortalama bir düşüş yaşayan katılımcıların, HDL seviyelerinde bir değişim olmaksızın LDL seviyelerinde de % 93 bir düşüş görülmüştür. 20 katılımcının tümünde trigliserid seviyesinde % 60 lık bir düşüş tespit edilmiştir. ZERONA İNCELEME İNCELEME TASARIMI: 20 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

10 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Serumda düşük dansite Lipoprotein Seviyelerinde Düşüş SONUÇLAR: Hastalar düşük dansite lipoprotein seviyelerinde istatistiksel olarak kayda değer puan, inceleme bitiminde ise % 13 bir düşüş göstermişlerdir. Başlangıç ortalama ölçüm değeri mg/dl bitimde mg/dl seviyesine gerilemiştir. Bu veriler, iki hafta süresinde LDL seviyesinin düşürümü, invasif olmayan bir modalite olarak lazer tedavinin kullanılabileceğini izlenimini bırakmaktadır. ZERONA İNCELEME İNCELEME TASARIMI: 41 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

11 AMERICAN SOCIETY FOR LASER SURGERY & MEDICINE ABSTRACT (2010) Sağlığa potensiyal katkılar (FDA onayı yok): Adipozit-Türevli Leptin Hormonu Azaltımı ZERONA İNCELEME SONUÇLAR: Tüm katılımcılar inceleme bitiminde leptin seviyelerinde sayısal anlamda düşüşler gösterdiler. Ortalama düşüş puan yani % 50 azalmadır. Başlangıç ortalama leptin ölçümü olup istatistiksel olarak kayda değer bir değişim göstererek a düşmüştür. İNCELEME TASARIMI: 22 gönüllü kontrolsüz, tesadüfi olmayan incelemede yer almıştır.

12 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2004) Liposuction uygulamalarını kolaylaştırıcı özelliği SONUÇLAR: Plasebo deneklerine kıyasla test gurubu deneklerden % 43 daha fazlası, liposuction işlemleri üzerinden 24 saat geçtiğinde daha az rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, hedef olarak önceden saptanan test ve kontrol gurupları arasında asgari % 30 farklılık olması gerekliliğini karşılamaktadır. Liposuction işlemleri üzerinden 24 saat geçtiğinde rahatsızlık duyum rasyosu ortalama VAS değeri test gurubunda diğerine kıyasla puan daha düşüktü. Erchonia EML Lazer liposuction uygulamalarında etkin bir yardımcıdır. Önemli ölçüde liposuction işleminin performansını yükseltmekte ve süreyi kısaltmakta, yağların emilimini kolaylaştırmakta, iyileşme süresi kısalmakta, hastanın rahatsızlıklarını azaltmakta ve ilaç kullanımını azaltıp veşişlikleri indirmektedir. EML İncelemesi İNCELEME TASARIMI: 36 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü ve tesadüfi incelemede yer almıştır.

13 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY (2009) Göğüs Büyütme Ameliyatı sonrası ağrı azaltımı SONUÇLAR: Test gurubu hastalarının %74 ü 24 saat geçtiğinde VAS değeri başarı kriteri olan 30 un altında kalmaktaydı. Sadece kontrol gurubu hastalarının %37 si 24 saat geçtiğinde VAS değeri başarı kriteri olan 30 un altında kalmaktaydı. 24 saat geçtiğinde ortalama VAS değeri test gurubunda diğerine kıyasla puan daha düşüktü. İNCELEME TASARIMI: 104 gönüllü çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü ve tesadüfi incelemede yer almıştır. EML Study

14 PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY (2002) Yağ Likitleştirme: adipoz dokularda düşük güç lazer tedavilerinin etkileri SONUÇLAR: Tarama elektron mikroskobu 6 dakika süreli düşük güç lazerleme sonrasında yağın tamamen hücrelerden sızdığını ve hücrelerarası ortama geçtiğini göstermektedir. Aynı zamanda, bağ dokusunda bazı çatlamalarda tespit edilmiştir. Diğer yapılar, kapillarlar ve kalan dokular arası, konumlarını muhafaza etmişlerdir. İNCELEME TASARIMI: In-vitro insan adipozit kültürleri oluşturulmuş ve takiben ışımaya tabi tutulmuştur. EML Study

15 THE AMERICAN JOURNAL OF COSMETIC SURGERY VOL. 18 NO. 3 (2001) Yağ emülsifikasyon derinliği SONUÇLAR: MRI, T1 sekansında adipoz doku anlamında, yüzeysel ve derin her ikisi de, lazer ışımaya maruz kalmadığında temiz bir sinyal olarak kaydedilmekte ve homojen bir dağılım göstermektedir. 4 dakikalık bir lazerleme sonrasında T1 sekansında adipoz dokunun kısmı olarak birleştiği ve alınan sinyalin değiştiğini görülmektedir. 6 dakikalık bir lazerleme sonrasında MRI adipoz dokunun çok daha fazla birleştiği ve alınan sinyalin bulanıklaştığı görülmektedir. Yağ yoğunluğu ve yerleşiminin, 10 cm derinliğe kadar, bu süredeki lazerleme sonrasında etkilenerek değiştiği olgusuyla karşılaşılmaktadır. Tarama elektron mikroskopu 6 dakika süreli düşük güç lazerleme sonrasında geçici porların oluştuğunu ve yağın %100 hücrelerden sızarak hücrelerarası ortama geçtiğini göstermektedir. EML Study İNCELEME TASARIMI: 3 gönüllüde T1 ve T2 sekanslarında filtrasyonu öncesinde subkütan dokularında aşırı sıvı şişlikleri olmasına göre değerlendirildi.

16 GEREK KLİNİK DESTEK ZERONA VÜCUT İNCELTME FAZ 1: TIBBİ CİHAZLA KLİNİK DENEY Etkinlik standartları FDA tarafından belirlenen plasebo kontrollü, çift kör, tesadüfi ve çok merkezli inceleme 67 katılımcı 35 test katılımcısı 32 kontröl katılımcısı Hastaların, sıvı alımı artışı, besin takviyesi alımı veya egzersiz yoğunluğu dahil yaşam stillerini veya diyet değişimi yapmalarına izin verilmedi Hastanın bel, kalça ve baldırları eşanlı olarak tedaviye tabi tutuldu. Hastalar birbirini takip eden iki haftalık sürede gün atlamalı olarak 6 adet seansa tabi tutuldu.

17 FAZ 1: TIBBİ CİHAZLA KLİNİK DENEY Bel, kalça ve baldırda toplam birleşik çevresel ortalama değişim GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Test Gurup (n=35) Plasebo Gurup (n=32) Toplam ortalama çevresel incelme (inç) Bu sonuçla iki gurup arasında olması gereken asgari % 35 fark hedefini % 22 gibi bir oranda aşmaktadır. Tesadüfilik de 1 olduğundan sonuçlar rastlantısal değişimlere uygun elde edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı (t = -7.30; df = 65; p<0.0001).

18 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Dakika 0 Dolu Adipoz hücre Hücre dışı emülsifiye yağ atıkları Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre Dakika 1 Dakika 12 Dakika 6 Dakika 18

19 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Geçici por oluşumu Hücre dışına sızan emülsifiye yağ atıkları Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre

20 Binlerce adipoz hücre içersindeki yağ atıklarını boşattığında inceltme etkisi oluşturur. GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Boş ve İçe çökmüş adipoz hücre paneli Kapsamlı araştırmalar belirli bir süre sonra yağın hücrelerarası ortamda toplandığını göstermektedir. Sadece iki hafta süresince hastaları ZERONA ile tedavi ettikten sonra aldığımız sonuçlar muhteşemdi. - Rodrigo Neira, M.D., Plastik Cerrah, ZERONA pilot araştırmada yer aldı.

21 GERÇEK KLİNİK DESTEK: ZERONA VÜCUT İNCELTME Yağ atıkları vücudumuzu nasıl terk ediyor? YAĞ: 1.Hücreden sızar ve hücrelerarası ortama geçer. 2.Lenfatik sistem tarafından emilir ve takiben Ana lenf kanallarından lenf nodüllerine iletilir. T Trigliseridler lipazlara indirgenir (Lizosomal Asit Lipaz) 3. Son olarak, yağ atıkları dolaşım sistemine geçer ve karaciğer tarafından yeniden işlenir. (yağ asit oksidasyonu). Vücut herhangi bir advers etki oluşturmaksızın trigliseridleri taşıyan ve bozunuma uğratan bir tabii sisteme sahiptir. Trigliserid ve Kolesterol seviyelerinin yükselmediğini tespit eden Lipid panellere dair birçok inceleme yapılmıştır.

22 VÜCUT İNCELTME PROTOKOLÜ MÜKEMMEL SONUÇLAR ZERONA tek başına ETKİSİ KANITLANMI inceltme yapabilen yegane cihazdır. Bununla birlikte, hastanın yaşam stilinde yapılacak basit değişimler sonuçları inanılmaz bir şekilde değiştirecektir. Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Gıda takviyesi Lenfatik stimülasyon Hidrasyon Düşük yağ diyeti ve alkol yasağı Gıda takviyesi olarak alınacak üründe aktif terkip maddeleri olarak: (Erchonia bu amaçla özel bir ürün sunmaktadır.) Niasin Yeşil çay ekstratı L-karnitin Ginkgo Biloba Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri 3 ZERONA Tedavi seansı (her 48 saatte 1 kez)

23 VÜCUT İNCELTME PROTOKOLÜ Kontraendikasyonlar Aşağıdaki şartları taşıyan hastalara tedavi uygulanamaz: Hamile veya emzirenler Karaciğer hastaları Böbrek hastaları Lenfatik sistem rahatsızlıkları olanlar Kanser (aktif veya tedavi üzerinden 1 yıl geçmemişse) Kalp pili taşıyanlar Mevcut/Düzenli enflamasyon durdurucu ilaç alanlar (örneğin Kortikoid steroidler) Gözlenerek uygulanabilir olanlar: Kardiyo vaskülar hastalılar (örnek hipertansiyon) Metabolik rahatsızlıklardan muzdarip olanlar (örnek hipotiroidizm ve diabet) NSAIDS reçetesindeki belirtilen doz

24 GÖRMEK İNANMAKTIR Ortalama Vücut İnceltme skorları Santim İnç Bel: Kalça: Baldır TOPLAM: Ek sistematik kayıplar Dizler: Boyun: Üst kollar: FDA Klinik sonuçları 3.5 değeri üzerindedir Sütyen çizgisi: TOPLAM ANA YEKÜN ZERONA tedavisi ABD de şimdiye kadar 7,500 kişiyi aşan hastada uygulandı Veriler bu hastalarda alınan sonuçlar baz kabul edilerek üretilmiştir.

25 VÜCUT İNCELTMEDE HASTA SONUÇLARI VE TATMİNLERİ Mevcut ZERONA kullanıcılarının topladığı anketlerden elde edilen sonuçlar ve tatmin seviyeleri şöyledir: 93% oranında hasta ZERONA tedavisinden tatmin olduğunu 7% oranında hasta ise ZERONA tedavisinden tatmin olmadığını belirtti N=130 Tatmin olanlar Tatmin Olmayanlar

26 GÖRMEK İNANMAKTIR

27 GÖRMEK İNANMAKTIR

28 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Ofafu

29 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

30 Öncesi SEEING IS BELıEVıNG 6 seans sonrası Yaş:30 ; Cinsiyet: Erkek ; Toplam incelme: 22 cm

31 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın ; Toplam incelme: 30 cm

32 Öncesi GÖRMEK İNANMAKTIR 6 seans sonrası

33 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

34 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

35 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Branton

36 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

37 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası

38 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası 39

39 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası 40

40 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:19 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 14 cm

41 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 13 cm

42 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Smithers (Juvanew)

43 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:53 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 13 cm

44 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:35 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 21 cm

45 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Yaş:35 ; Cinsiyet: Kadın; Toplam incelme: 22 cm

46 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Grubbs

47 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Photo Courtesy: Dr. Douglas Taguchi

48 GÖRMEK İNANMAKTIR Öncesi 6 seans sonrası Potensiyal Selülit Giderimi (FDA onayı henüz yok)

49 GÖRMEK İNANMAKTIR 5.5 Inches Lost

50 GÖRMEK İNANMAKTIR 9.37 Inches Lost

51 SEEING IS BELıEVıNG Inches Lost

52 GÖRMEK İNANMAKTIR 7.87 Inches Lost

53 ZERONA GÖGÜS BÜYÜTME MODALİTESİ Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği yayınlarında her yıl yaklaşık göğüs büyütme ameliyatı yapıldığını ve cerrahi yaklaşımlar içersinde de en yüksek sayıda olduğunu bildirilmektedir.. Cerrahi teknikte ve göğüs protezlerinde çok ileri gelişmeler olmasına rağmen göğüs büyütme ameliyatlarının büyük bir kısmı kapsüler kontraktür ile sonuçlanır. Bu durum, hastada dayanılmaz ağrı oluşturacak ve protezin kalitesini etkileyebilecek ciddi göğüs deformasyonlarına neden olabilir. Her yıl binlerce göğüs büyütme ameliyatı kapsüler kontraktür ile sonuçlanmaktadır. Sayısız inceleme Erchonia lazerin hasta iyileşmesinde, klinik sonuçların yükseltilmesinde ve hasta tatmininin arttırılmasında etkinlik sunduğunu göstermiştir. Tereddütsüz Erchonia LLLT cihazının bu anlamda en vazgeçilmez yardımcım olduğunu söyleyebilirim. ~ Jeffrey M. Nelson, MD, FACS

54 GERÇEK BİLİMSEL DESTEK: GÖĞÜS BÜYÜTME MODALİTESİ Düşük Güç Lazer Tedavinin enflamasyonu arttıran mekanizmayı (TNF-α) baskıladığını ve hücre ölümlerinde dahi yara iyileşmesini desteleyen büyüme faktörlerinin salgılanmasını arttırdığını ve fibrozit oluşumunu engellediğini göstermiştir. TNF-α baskılaması yaraların daha kısa sürede iyileşmelerine ve duyulan ağrının dramatik bir şekilde azalmasına olanak sağlamaktadır. Bu stimulasyon hem hücre içi ve hem de hücre dışı sinyal işlevini çalıştırmakta böylece ödem oluşumunu engelleyerek hem yaraiyileşmesini hızlandırmakta hem de ağrı duyumunu azaltmaktadır. (bakınız Low-Level Laser Therapy Effectiveness for Reducing Pain After Breast Augmentation, The American Journal of Cosmetic Surgery Vol. 26, No.3, 2009) Göğüs büyütmede ZERONA etkisi Ağrı, ödem ve enflamasyonu azaltmakta İyileşme süresini kısaltmakta Ağrı azaltımı için ilaç kullanımını ortadan kaldırmakta Kapsüler Kontraktur oluşumunu engelleyebilir ve çözebilir (klinik incelemeler sürmektedir) ZERONA Lazer Işınları ZERONA Lazer Işınları

55 BİLİMSEL DESTEKLİ GÖĞÜS BÜYÜTME PROTOKOLÜ Öncesi işlemler hücre stimülasyonu Cerrahi uygulamadan dakikalar önce - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Sonrası İşlemler İyileştirme tedavisi Immediately after surgical procedure - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Takiben bandajlayınız. Uygun pozisyonlama Öncesi ve sonrası uygulamalar için başlıklar şu şekilde konumlandırılır. Uygun pozisyonlama Takip işlemleri Takip tedavisi Each post-procedure visit - Zerona cihazının tüm 5 adet diyod başlığını birlikte tüm göğüsü kaplayacak şekilde odaklayarak Ameliyat sonrası modunda her bir göğüse sırayla uygulayınız. Gerektiğinde ameliyattan 7 gün sonrasından başlayarak devam ediniz. Takip uygulamalarında başlıklar şu şekilde konumlandırılır. * Kapsüler kontraktür önlenmesine dair klinik inceleme halen sürmektedir. Bu cihazın kapsüler kontraktür önlemedeki etkinliğini değerlendirmek için uygulama yapmak istiyorsanız iki haftada bir kez olmak üzere 6 ay boyunca sürdürünüz ve sonuçlarını belgeleyiniz. IZERONA cihazının yara iyileştirme özelliğini ameliyat üzerinden 7 gün geçmişse uygulama zorunluluğu gerekmemektedir. Yine de, araştırmalar yapılacak ek uygulamaların 7 gün sonrasında bile fayda sağladığını göstermektedir.

56 ZERONA LIPOSUCTION MODALİTESİ Liposuction öncesi ZERONA lazerin12 dakika uygulanması adipozitlerin çatlatır ve içersindeki yağın %99 oranında sıvılaşmasını sağlar. Bu işlem yağ çekimini kolaylaştırır ve cerrahi travmaları, ekimozları ve hematomları azaltarak hastanın iyileşme süresini kısaltır. (bakınız Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue, Plastic & Reconstructive Surgery Vol. 110 No ) ZERONA Liposuction etkisi Ağrıları,şişlikleri azaltır ve iyileşme süresini kısaltır Yara iyileşmesini hızlandırır, ödemi azaltır Ağrı azaltımı için ilaç kullanımını düşürür Sübkütan yağların alımını kayda değer seviyede arttırır Ameliyat süresini kayda değer seviyede azaltır Genel anlamda ameliyat sonrası oluşabilecek yumrulukları ve çökmeleri önleyerek hasta şikayetlerini azaltabilir Çoğunlukla uzmanlar her iki işlemi de kombine ederek uygulamakta ve daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Kendi deneyimimiz, ZERONA olarak bilinen ERCHONIA lazerin cerrahi uygulama öncesinde kullanıldığında hastanın ameliyat sonrası çok daha az rahatsızlık hissettiğidir. ~ Dr. Charles Mok Michigan

57 BİLİMSEL DESTEKLİ LIPOSUCTION PROTOKOLÜ Öncesi işlemler subkütan emülsifikasyon işiren solusyonun infiltrasyonu sonrasında - Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. "Lipo moduna girip önceden belirlenmiş 12 dakikalık uygulamayı yapınız. Bitiminden sonra cerrahi müdahaleye başlayınız. Sonrası işlemler İyileştirme tedavisi Cerrahi uygulamanın hemen bitiminde- - Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. Ameliyat sonrası moduna girip önceden belirlenmiş 6 dakikalık uygulamayı yapınız. Takiben bandajlayınız. Takip işlemleri Takip tedavisi Takip seanslarında- Zerona cihazının tüm 5 başlığını belirtilen cerrahi bölgeye konumlandırınız. Ameliyat sonrası moduna girip uygulamayı yapınız. Tüm bu işlemler iyileşme sonrasında düzenlenmelidir. Uygun poziyonlama Zerona cihazı liposuction uygulamasına destek amaçlı kullanıldığında başlık konumlandırma

58 ZERONA LIPOSUCTION MODALİTE SONUÇLARI ZERONA OLMAKSIZIN ZERONA İLE Normal, kütlesel, yağ dokusu üzüm taneleri formunda ZERONA ile 12 dakikalık uygulama sonrası sıvılaşmış yağ Courtesy: Dr. Dodds, Atlanta, GA

59 BASINDA ZERONA Yazılı Basın Allure Magazine August 2009 Life and Style August 3 rd Aesthetic Guide July/August 2009 Harpers Bazaar July, September 2009, January 2010 Marie Claire January 2010 Women s World May 2010 Televizyon The Doctors Rachel Ray Nightline EXTRA The Insider CBS Early Show Numerous Local News Channels Meet the Llamas

60 UZMANPORTALI Hastaları bilgilendirme kaynağı Özgün olarak ZERONA Uzmanlarına aittir. Bu uzman portalı 24x7 bazında Uzmanlara ZERONA ile ilgili eğitim ve pazarlama bilgileri sunar. Ayrıca portalde uzmanların faydalanabileceği geniş bir bilimsel kütüphane şu alt başlıklar mevcuttur: ZERONA Üniversitesi ZERONA cihazının en üst düzeyde kullanımın gösteren eğitim videoları Muayenehane işleri ve İş Geliştirme gereçleri Öncesi ve Sonrası fotoğraf galerisi Mevsimsel Pazarlama Kampanyaları Basın dokümanları sayfa örnekleri Pazarlamada görüntülü ve sesli yaklaşımlar Diğer pazarlama gereçleri ve kaynakları

61 TANITIM Hasta tanıtım dokümanları

62 Low Level Laser Therapy Bilimsel Yayınlar Published studies: 1. Al-Watban, F.A.H., and Zhang, X.Y. The Comparison of Effects between Pulsed and CW Lasers on Wound Healing. J. Clin. Laser Med. Surg. 2004;22(1): Yu, W, Naim, J. and Lanzafame, R.J. Effects of photostimulation on wound healing in diabetic mice. Lasers Surg Med. 1997;20: Bisht D, Mehrotra R, Singh PA, Atri SC, Kumar A. Effect of helium-neon laser on wound healing. Indian J Exp Biol. Feb 1999;37(2): Enwemeka CS, Parker JC, Dowdy DS, Harkness EE, Sanford LE, Woodruff LD. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. Photomed Laser Surg. Aug 2004;22(4): Naeser MA. Photobiomodulation of pain in carpal tunnel syndrome: review of seven laser therapy studies. Photomed Laser Surg. Apr 2006;24(2): Review. 6. Eells JT, Wong-Riley MT, VerHoeve J, et al. Mitochondrial signal transduction in accelerated wound and retinal healing by near-infrared light therapy. Mitochondrion. Sep 2004;4(5-6): Bortoletto R, Silva, NS, Zangaro RA, Pacheco MTT, DaMatta RA, Pacheco-Soares C. Mitochondrial membrane potential after low-power laser irradiation. 2004;18: Burd A, Zhu N, Poon VK. A study of Q-switched Nd:YAG laser irradiation and paracrine function in human skin cells. Photodermatol Photoimmunol Photomed. June 2005;21(3): Maiya GA, Kumar P, Rao L. Effect of low intensity helium-neon (He-Ne) laser irradiation on diabetic wound healing dynamics. Photomed Laser Surg. Apr 2005;23(2): Gavish L, Perez L, Gertz SD. Low-level laser irradiation modulates matrix metalloproteinase activity and gene expression in porcine aortic smooth muscle cells. Lasers Surg Med. Sep 2006;38(8): L, Arroyave J, et al. Low-level laser-assisted liposuction: the Neira 4 L technique. Clin Plast Surg. Jan 2006;33(1):117-27, vii.2007

63 Low Level Laser Therapy - Bilimsel Yayınlar - devam 11. Dvoretskii DP, Timoshenko TE, Belobokova NK. [Effect of low-intensity He-Ne laser irradiation on rat mesenteric microcirculation] Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. Nov 2004;90(11): Russian. 12. van Breugel HH, Bar PR. Power density and exposure time of He-Ne laser irradiation are more important than total energy dose in photo-biomodulation of human fibroblasts in vitro. Lasers Surg Med. 1992;12(5): Vacca RA, Marra E, Quagliariello E, Greco M. Activation of mitochondrial DNA replication by He-Ne laser irradiation. Biochem Biophys Res Commun. Sep 1993;195(2): Oschman, JL. Energy Medicine: The Scientific Basis. St. Louis, MO: Elsevier Science Limited; 2003: Pienta KJ, Coffey DS. Cellular harmonic information transfer through a tissue tensegrity- matrix system. Med Hypotheses. Jan 1991;34(1): Review. 16. Wang N, Butler JP, Ingber DE. Mechanotransduction across the cell surface and through the cytoskeleton. Science. May 1993;260(5111): Erchonia 17. Al-Watban F, Zhang Z. Dosimetry-related Wound Healing Response in the Rat Model Following Helium Neon Laser LLLT. Laser Therapy. 1994;0: Byrnes KR, Barna L, Chenault VM, et al. Photobiomodulation improves cutaneous wound healing in an animal model of type II diabetes. Photomed Laser Surg. Aug 2004;22(4): Hawkins DH, Abrahamse H. The Role of Laser Fluence in Cell Viability, Proliferation, and Membrane Integrity of Wounded Human Skin Fibroblasts Following Helium-Neon Laser Irradiation. Lasers Surg Med. 2006;38: Gal P, Vidinsky B, Toporcer T, et al. Histological assessment of the effect of laser irradiation on skin wound healing in rats. Photomed Laser Surg. Aug 2006;24(4): Wilden L, Karthein R. Import of radiation phenomena of electrons and therapeutic lowlevel

64 Low Level Laser Therapy - Bilimsel Yayınlar - devam laser in regard to the mitochondrial energy transfer. J Clin Laser Med Surg. Jun 1998;16(3): Review. 22. Woodruff LD, Bounkeo JM, Brannon WM, et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: a meta-analysis of the literature. Photomed Laser Surg. Jun 2004;22(3): Sroka R, Schaffer M, Fuchs C, et al. Effects on the mitosis of normal and tumor cells induced by light treatment of different wavelengths. Lasers Surg Med 1999;25(3): Medrado AR, Pugliese LS, Reis SR, Andrade ZA. Influence of low level laser therapy on wound healing and its biological action upon myofibroblasts. Lasers Surg Med. 2003;32(3): Van Breugel HH, Bar PR. He-Ne laser irradiation affects proliferation of cultured rat Schwann cells in a dose-dependent manner. J Neurocytol. Mar 1993;22(3): Soriano F, Campana V, Moya M, et al. Photobiomodulation of pain and inflammation in microcrystalline arthropathies: experimental and clinical results. Photomed Laser Surg. Apr 2006;24(2): Al-Watban, F.A.H., and Zhang, X.Y. (1996). Comparison of the effects of laser therapy on wound healing using different laser wavelengths. Laser Ther. 8: Hawkins D, Abrahamse H. Effect of multiple exposures of low-level laser therapy on the cellular responses of wounded human skin fibroblasts. Photomed Laser Surg. Dec 2006;24(6): Neira R, Arroyave J, Ramirez H, et al. Fat liquefaction: effect of low-level laser energy on adipose tissue. Plast Reconstr Surg. Sep 2002;110(3):912-22; discussion Neira R, Toledo

65 ÜRETİCİ KİMDİR ZERONA cihazı, sağlık uygulamalarında kullanılmak üzere invasif olmayan düşük güç lazer üreten ürün geliştirme odaklı bir araştırma şirketi olan Erchoniafirması tarafından McKinney, Teksas eyaletinde üretilmiştir. Erchoniaşirketi LLLT sistemini 12 yıldan beri geliştirmektedir ve bilimsel ve mesleki tıp yayınlarında yer alan sayısız çok merkezli, çift kör, tesadüfi ve plasebo kontrollü klinik araştırmalara yapmıştır Commerce Dr., McKinney, TX 75069

Yüz Bölgesinde Otolog Yag Transplantasyonu

Yüz Bölgesinde Otolog Yag Transplantasyonu Yüz Bölgesinde Otolog Yag Transplantasyonu Doç. Dr. Bilal DOĞAN*, Yrd. Doç. Dr. Özlem KARABUDAK* * GATA Dermatoveneroloji Kliniği, İstanbul ÖZET ABSTRACT Yüz Bölgesinde Otolog Yağ Transplantasyonu Autologous

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

Dirençli Diyabetik Nöropatik Ağrıda Puls Elektromanyetik Alan Tedavisinin Etkinliği

Dirençli Diyabetik Nöropatik Ağrıda Puls Elektromanyetik Alan Tedavisinin Etkinliği Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27(3):227-233 doi: 10.5174/tutfd.2009.01556.2 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Dirençli Diyabetik Nöropatik Ağrıda Puls Elektromanyetik Alan Tedavisinin Etkinliği

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI od International Life Sciences Institute ILSI AVRUPA KISA MONOGRAFİ DİZİSİ SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI BESLENME REJİMİ (DİYET), FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK International Life Sciences Institute ILSI / ILSI

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri

Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri Bifosfonatların kemik metabolizması üzerine etkileri doğrudan kemik yıkımından sorumlu osteoklastik aktivitenin

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ) TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDİKAL TURİZM ARAŞTIRMASI (Birinci Bölüm) Ekim Aralık 2010 Ankara Sağlıkta dâhil pek çok şeyin küreselleştiği ve küreselleşmek zorunda olduğu bir dünyada öncü politikalar

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

5.ULUSAL SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KONGRESİ SU SPORLARI SEMPOZYUMU

5.ULUSAL SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KONGRESİ SU SPORLARI SEMPOZYUMU 5.ULUSAL SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KONGRESİ ve SU SPORLARI SEMPOZYUMU KONGRE KİTABI 30-31 Mart 2012 MÜ Anadolu Hisari Yerleşkesi İstanbul 5. SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KONGRESİ ve SU SPORLARI

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma 74 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s17 Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair

Detaylı

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:205-218 Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi P nar Erkeko lu 1, Belma Giray

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

Cilt: 4 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 4 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı