İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?"

Transkript

1 İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel algımız, kendimiz ve başkalarınca nasıl görüldüğümüzü, değerlendirildiğimizi ifade eder. Dolayısı ile, kişisel algının iki tarafı vardır; birincisi, kendimize dönük olan, kendi zihnimizdeki biz algısı; ikincisi ise, başkalarının bizi nasıl gördükleridir. Aşağıda özetini bulacağınız araştırma, algı kavramının ikincisine ilişkin olarak yapılmıştır. Araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin sponsorluğunda ERA Research & Consultancy şirketi (ERA) tarafından yapılmıştır. Araştırmanın amacı, üst düzey yöneticilerin İnsan Kaynakları (İK) yönetimine yönelik algılamalarının ve bu fonksiyona yönelik iyileştirme alanlarının belirlenmesidir ( Üst düzey yönetici ile anlaşılması gereken, CEO/GM ve bu pozisyonlara bağlı olarak çalışan İK dışındaki yöneticilerdir). Ayrıca, İK yönetiminin algılanmasını ölçmeye yönelik Türkiye de ilk kez yapılan bu araştırmanın her yıl tekrarlanması ve zaman içinde algıda oluşan değişimlerin gözlemlenmesi planlanmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen başlıklar aşağıda yer almaktadır: İdeal İK yönetici profilinin nasıl algılandığı. İK uygulamaları, hizmetleri ve yetkinliklerinin etkisi ve başarı seviyesinin nasıl algılandığı. Yukarıda sıaralanan başlıklar dışında, şu konularda da ölçümler yapılmıştır: İK uygulamalarının şirket içinde memnuniyet ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı; İK bölümü tarafından şirket içinde yapılan danışmanlığın etkinlik düzeyi; İK fonksiyonunun iş stratejilerinin geliştirilmesine katkısının nasıl algılandığı; İK fonksiyonunun önümüzdeki beş yıl içinde ne yönde değişeceği. Bu başlıklara ilişkin ölçüm sonuçları bir başka yazının konusu olacaktır. Yöntem ve Örnek Yapısı Araştırmada yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerde kullanılan soru formu, ERA ile bu araştırma için İstanbul Bilgi Üniversitesi nde oluşturulan ekip tarafından geliştirilmiştir (*). Görüşmeler İstanbul da büyük ve orta ölçekli işletmelerde üst düzey yöneticiler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 92 firmadan 101 iş dünyası yetkilisi ile görüşülmüştür. Bu kişilereden 30 u CEO/GM ve geri kalan 71 kişi ise İK dışında, CEO/GM görevlerine bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerdir. Saha çalışması Kasım 2012 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu kişilere yöneltilen sorular ve cevapların analizleri aşağıda verilmektedir. (*) Ekip üyeleri şunlardır: Metehan Sekban (İstanbul Bilgi Üniversitesi, MBA Bölüm Başkanı), Aslı Sinangil (Danışman), Ali Sırrı Sile (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tanıtım Direktörü), Mehmet Ünal (Danışman-Öğretim görevlisi), Murat Yalnızoğlu (Yönetim Danışmanı)

2 İK Yöneticisi Profili SORU: Size göre bir şirkete en fazla katma değer yaratabilecek İK yöneticisinin kariyer geçmişi için ne olmalıdır? İK 30,0% fonksiyonunda başlamış ve yalnızca bu fonksiyonda 10,0% İK fonksiyonu dışında değişik CEO/ GM 14% İK fonksiyonu da dahil değişik 60,0% 40% İK fonksiyonunda başlamış ve yalnızca bu fonksiyonda TOPLAM Baz = 101 7,0% Üst Düzey Yöneticiler Baz = 30 Baz = 71 İK fonksiyonunda başlamış ve yalnızca bu fonksiyonda İK fonksiyonu dışında değişik 46% İK fonksiyonu da dahil değişik 40,8% İK fonksiyonu da dahil değişik 52,2% İK fonksiyonu dışında değişik CEO/GM ve İK dışındaki üst düzey yöneticiler, ideal İK yöneticilerinin İK dışındaki bölümlerde de deneyimli olmasını işaret etmektedirler. Sadece İK fonksiyonunda deneyimli İK yöneticilerinin ideal profil olduğunu söyleyenlerin oranı, toplamda %14 tür.

3 İK Uygulamalarında Etki Başarı Ölçümü Bu bölümde belirlenen İK uygulamalarının etki dereceleri (hesaplanan önem) ve bu konular bazında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri incelenmiştir. Ölçüme alınan İK ugulamaları: İş alım; Oryantasyon; Eğitim ve gelişimi; Ücret ve yan haklar yönetimi; Yetenek yönetimi; Yedekleme planlaması; Değişim yönetimi; İK uygulamalarının masraf yönetimi; İK ürünlerinin çalışanlara iletişimi ve pazarlanması faaliyetleri; Şirket kültürünün oluşması; Performans değerlendirme; Kariyer gelişimi; Endüstri ilişkileri; İş ve yetkinlik analizleri; Çalışan motivasyonu; Yöneticilere iç danışmanlık; İK raporlama ve İşten çıkarmadır. Etki derecesi, her bir konunun genel başarı ile ne derece ilişkili olduğu, kriterin İK departmanının ilgili konudaki genel beğenisine olan katkı düzeyidir. Diğer bir deyişle, etki derecesi hesaplanan önemdir. Başarı derecesi ise her bir konu bazında İK departmanının ne derece başarılı bulunduğunu göstermektedir. Etki Başarı Haritası, belirlenen konuların, ilgili alanda İK departmanının genel başarı düzeyine etki derecesini ve İK departmanının bu konular bazında ne derece başarılı bulunduğunu gösterir. Yatay eksende etki derecesi, dikey eksende ise başarı derecesi yer almaktadır. İK departmanının başarılı bulunma derecesi her bir konu için 1=Hiç başarılı değil - 5=Çok başarılı ölçeğinde değerlendirilmiştir.

4 CEO/GM ve üst düzey yöneticiler toplam olarak: Toplam Etki-Başarı haritasında etki düzeyi ortalamanın üzerindeki Kariyer gelişimi, yöneticilere iç danışmanlık, performans değerlendirme, ücret ve yan haklar yönetimi ve yedekleme planlaması konularında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konularda iyileştirme alanları olduğu görülmektedir. Genel olarak, CEO/GM ve üst düzey yöneticiler, İK uygulamaları içinde, etki seviyesi ortalamanın üzeinde olan İK raporlama; İşe alım; Şirket kültürünün oluşturulması ve Çalışan motivasyonu konularında İK yönetimlerini başarılı olarak algılamaktadır.

5 İK Hizmetlerinde Etki Başarı Ölçümü Ölçümlenen İK hizmetleri şunlardır: Sorun çözme becerisi; Çalışanlar ile saygılı ilişkiler; Açık ve şeffaf iletişim; Çözüm üretmek için çaba göstermek; Düzenli güncel bilgilendirme; İstek ve ihtiyaçlara geri dönüş süresi; İhtiyaca uygun ve eksiksiz bilgi sağlamak ve Kolay ulaşılabilir olmak. CEO/GM ve üst düzey yöneticiler toplam olarak: Toplam Etki-Başarı haritasında etki düzeyi ortalamanın üzerindeki sorun çözme becerisi, istek ve ihtiyaçlara geri dönüş süresi ve ihtiyaca uygun ve eksiksiz bilgi sağlama konularında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konularda iyileştirme gerektiği görülmektedir.

6 Yetkinliklerde Önem Başarı Ölçümü Değerlendirilen yetkinlikler şunlardır: İkna etmek; Stratejik düşünmek; Ticari odaklılık; Analitik düşünmek; Araştırmacı olmak; Yenilikçi olmak; Müşteri odaklılık; Sonuç odaklılık; Karar vermek; İlişki kurmak ve geliştirmek; Ekip çalışması; Problem çözmek; Organizasyonel işleyişe hakimiyet ve İletişim. CEO/GM ve üst düzey yöneticiler toplam olarak: Toplam Önem-Başarı haritasında söylenen önem düzeyi ortalamanın üzerindeki araştırmacı olmak, yenilikçi olmak ve karar vermek konularında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konular algılanan başarısı öncelikli olarak yükseltilecek alanlardır. Genel olarak, CEO/GM ve üst düzey yöneticiler, önem seviyesi ortalamanın üzerinde olan Organizasyonel işleyişe hakimiyet; Problem çözmek; İyi iletişim kurmak; İlişki kurmak ve geliştirmek ve Ekip çalışması yetkinliklerinde İK yönetimlerini başarılı olarak algılamaktadır.

7 Özet İstanbul Bilgi Üniversitesi nin sponsorluğunda ERA Research & Consultancy şirketi tarafından yapılan bu araştırmada, yöneticilerin (GM/CEO ve bu görevlere bağlı çalışan İK dışındaki üst düzey yöneticiler) İK yönetimine yönelik algılamalarının ve bu fonksiyona yönelik iyileştirme alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özetle aşağıdaki sonuçlar belirlenmiştir: İdeal İK yöneticisi profilinin, İK dışındaki bölümlerde de deneyimli olması işaret edilmektedir. Ölçümlenen İK uygulamaları içinde, etki seviyesi ortalamanın üzerinde olan İK raporlama; İşe alım; Şirket kültürünün oluşturulması ve Çalışan motivasyonu konularında İK yönetimleri başarılı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, etki düzeyi ortalamanın üzerindeki Kariyer gelişimi; Yöneticilere iç danışmanlık; Performans değerlendirme; Ücret ve yan haklar yönetimi ve Yedekleme planlaması konularında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konularda iyileştirme alanları olduğu görülmektedir. Ölçümlenen İK hizmetleri içinde, etki seviyesi ortalamanın üzerinde olan Çözüm üretmek için çaba göstermek konusunda İK yönetimleri başarılı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, etki seviyesi ortalamanın üzerinde olan Sorun çözme becerisi; İstek ve ihtiyaçlara geri dönüş süresi ve İhtiyaca uygun ve eksiksiz bilgi sağlama konularında İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konularda iyileştirme gerektiği görülmektedir. Ölçümlenen yetkinlikler içinde, önem seviyesi ortalamanın üzerinde olan Organizasyonel işleyişe hakimiyet; Problem çözmek; İyi iletişim kurmak; İlişki kurmak ve geliştirmek ve Ekip çalışması yetkinliklerinde İK yönetimleri başarılı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, Araştırmacı olmak; Yenilikçi olmak; Stratejik düşünmek ve Karar vermek yetkinliklerinde İK departmanlarının başarılı bulunma düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu konular algılanan başarısı öncelikli olarak yükseltilecek alanlardır. Çok uzun zamandır gündemde olan, İK yönetiminin İş ortağı olma çabası ve serüveninde aşılacak epey zorluk ve yapılacak epey iş olduğu gözükmektedir. Mehmet Ünal Mehmet Ünal ile ilgili bilgi: Mehmet Ünal uzun yıllar profesyonel olarak İK ve stratejik planlama alanlarında yerel ve uluslararası görevlerde bulunmuştur yılından beri danışmanlık yapmakta ve MBA programlarında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

MAAŞ ANALIZANKETI2013

MAAŞ ANALIZANKETI2013 Maaş Analiz Anketi 2013 MAAŞ ANALIZANKETI2013 Human Resources Worldwide leaders in specialist recruitment www.michaelpage.com.tr 1 Maaş Analiz Anketi 2013 CEO nun Mektubu Değerli Müşterilerimiz, Micheal

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri İnsan Kaynakları Eğitimleri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü İşyerinde Yetkinlik Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Stratejik Planlama Ve Yönetim Seçme Ve Değerlendirme

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon Program 10:00 10:20 10:20 11:40 11:40 11:50 11:50 12:30 12:30 13:30 13:30 15:15 15:15 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma B.Zafer ERDOĞAN * Kazım DEVELĐĞLU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE

OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE Bu rapor Uyum Danışmanı ve Ombudsman (CAO) sürecini Türkiye deki IFC destekli Standard Profil projesine ilişkin olarak özetlemektedir. GENEL BAKIŞ IFC nin

Detaylı

Ağustos 2014. İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek

Ağustos 2014. İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek Ağustos 2014 İnsan kaynakları trendleri 2014 21. yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek Bu rapor, Deloitte University Press in yayınlamış olduğu Global Human Capital Trends 2014: Engaging the 21st-century

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII.1. SONUÇ Pazarlama, işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir yönetim aracıdır. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, pazarlama yöntem ve tekniklerinden

Detaylı