SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME"

Transkript

1 SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER

2 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: YIL: 1993

3

4 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun TERZİOĞLU Yazı-işleri Müdürü Prof.Dr. İ. Haluk GÖKÇORA Editör Doç.Dr. Selçuk ALSAN Dizin Oluşturma Komitesi Üyeleri Prof.Dr. Fikri İÇLİ Prof.Dr. Yücel KANPOLAT Prof.Dr. İ.Haluk GÖKÇORA Prof.Dr. Arda BÖKESOY Prof.Dr. Sinan BEKSAÇ Prof.Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL Prof.Dr. Berna ARDA Prof.Dr. Ali GÖREN Prof.Dr. Murat YURDAKÖK Uzm.Dr. Hakan AKBULUT Uzm.Dr. Orhan YILMAZ Çalışma Grubu DΓ. Cengiz BUDAK Dr. Gülser ORHAN Sema BALABANLI Aytaç YILDIZELİ Ahmet ÖZDEMİR Birsen AKDENİZ Elif Aytek KAYNAK Yıldız ATATUNÇ Hakkı ŞİŞMAN Sefa BALOĞLU Hülya ÇETİN Matbaa Haydar ÖZDEMİROĞLU Yazışma Adresleri * TÜBİTAK Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312) Teleks: 43186BTAKTR. e-posta: kalkan.tetm.tubitak.gov.tr * TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Atatürk Bulvan 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312) e-posta: ÖNSÖZ Günümüz toplumlarının gelişme düzeyleri bilim ve teknoloji üretimi alanındaki başarılarıyla değerlendirilmektedir. Bilim ve teknolojinin üretilmesi; araştırma ve geliştirme projelerine büyük destek verilmesi, kaynakların önceliklere uygun olarak kullanılması, kalite standardlarının oluşturulması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması ile olanaklıdır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarında uluslararası platformda yapılan araştırmaya yönelik yayınların "Index Medicus", "Science Citation Index" vb. aracılığı ile Türkiye'den izlenebilmesine karşın, çok sayıda ulusal dergi bu güne kadar sistemli bir şekilde dizinlenerek araştırmacıların hizmetine sunulamamıştır. Doğal olarak bu eksiklik bilimsel iletişim açısından düşündürücüdür. Sağlık Bilimleri konusunda saptanabilen 150 kadar ulusal derginin çoğu (uluslararası dizinlere kabul edilmiş birkaçı dışında) kendi dizinlerini dahi çıkaramamaktadır. Türk Tıp Dergilerinin abone sayılan ne olursa olsun, periyodik bir dizinleme sistemi içerisine alınmamaları nedeniyle, erişim ve yararlanımları da son derece sınırlı kalmaktadır. Ulusal bir dizin oluşturulmadan başlatılan yayın taramaları zaman kaybına ve araştırıcıların birbirinden habersiz olarak benzer araştırmalar yapmalarına neden olmaktadır. Öte yandan; diğer araştırıcılara uyarıcı etki sağlamayan, tek başına ve bilime katkının çok sınırlı kaldığı çalışmalara yol açmaktadır. Araştırıcıların yurtdışı kaynaklara ulaşması ne denli kolaysa, kendi ülkelerinde, illerinde ve hatta komşu akademik kuruluşlarda yapılan bilimsel nitelikli araştırma sonuçlarına ulaşmaları da o denli zor olmaktadır. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde kurulan "Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu", Sağlık Bilimleri konusunda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandırarak yurtiçi yayın kalitesinin yükseltilmesi, standardizasyonu ve uluslararası düzeyde kabul görmesi amacıyla tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

5 1993 ve 1994 yıllarında yayınlanan dergilerde araştırma yazılarında salt İngilizce özet ile anahtar sözcüklerin varlığı Komisyon tarafından yeterli bulunmak zorunda kalınmıştır. Sağlık Bilimleri alanına ait elinizdeki kaynak dizininin basım ve yayımından sonra, kalite yönünden uluslararası standartları yakalamayı amaçlayan 1995 yılı "Türk Tıp Dizini"nin hazırlanmasında en büyük sorunun "dil" konusunda çıkması beklenmektedir. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bilim dallarının olağanüstü hızlı gelişmesi ve karmaşık yapısı, buna karşın Türkçe sözcüklerin belirlenmesi ve üretilmesinde bu hıza erişememiş olmamız güzel Türkçemizi yeterince yansıtmamızı engellemektedir. Türkçe anahtar sözcük standardizasyonunun sorun olması bizleri özgün "Index Medicus" çerçevesinde İngilizce anahtar sözcükler kullanmaya yöneltmiştir. Her sözcük için uygun Türkçe karşılık henüz belirlenememiş olmasından hareketle ilgili bilim dallarından uzmanların katıldığı dernek, kongre vb. gibi toplantılarda; Türkçe karşılık oluşturma çalışmalarının yapılması, zaman içinde Türkçe anahtar sözcüklerin belirlenmesini sağlayabilecektir ve sonraki yıllarda yayınlanan dergilerin "Türk Tıp Dizini"ne kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen maddelere uygunluk esas alınacaktır: 1. Dergiler periyodik olarak ve düzenli şekilde yayınlanmalıdır. Dergilerin her sayısı, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'na ulaştırılmalıdır. 7. Dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN numarası Kültür Bakanlığı'ndan alınmalıdır. "Index Medicus"un ilk sayısının yayınlandığı 1879 yılından tam 116 yıl sonra Komisyon'ca yürütülen çalışmaların ilk ürünü olan 1993 yılı "Türk Tıp Dizini"nin yayınlanması Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanındaki çalışanların yıllardır varolan beklentilerine önemli ölçüde karşılık sağlayacaktır. Komisyon öncül bir çalışma olan "Türk Tıp Dizini"nin eksiklerinin bulunduğunun ve çok değerli bazı dergilerin de değerlendirme dışında kaldığının bilincindedir. Sağlık alanı çalışanlarının yardımlarıyla 1995 yılından sonra bu eksiklikleri el birliği ile tamamlanabilineceği inancındadır. Zengin bir dil olan Türkçemizin bilim dili nitelikleri taşıdığı bilinciyle, ülkemizde ve Türkçe konuşan diğer ülkelerde Sağlık Bilimleri ile ilgili tüm araştırıcılara yararlı olmasını dileriz. Bundan sonraki dizinlerimizde uluslararası en üst düzeydeki kavramları yakalayabilmek amacıyla, her türlü görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz Komisyon'un çalışmalarında desteğini esirgemeyen TÜBİTAK Başkanhğı'na, "Türk Tıp Dizini Oluşturma Komitesi" üyelerine, Sağlık Bilimleri Araştırma Komitesi Yürütme Komitesi ve çalışanlarına; özellikle Dokümentasyon çalışmalarında büyük emekleri geçenlere, TÜBİTAK matbaası çalışanlarına minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz. Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu 2. Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler en az beş yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Komisyon, ilgili yıl içinde dergilerden rastgele yöntemle seçtiği bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyebilmelidir. 3. Dergiler araştırma yazıları içermelidir. Derleme yazılarından oluşan veya derleme ve olgu sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler "Türk Tıp Dizini"he kabul edilmeyecektir. 4. Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir. 5. Makalelerin "Index Medicus" standartlarına uygun İngilizce anahtar sözcükleri olmalıdır. 6. Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır.

6 TÜRK TIP DİZİNİ FORMATI Bu dizinin formatı, Index Medicus'un Amerikan Bibliografik Kaynaklar Ulusal Standartları Z temel alınarak 1980 yılından beri kullandığı formatın TÜBİTAK veri tabanına uyarlanması ile oluşturulmuştur. TURKISH MEDICAL INDEX CITATION FORMAT The format for Turkish Medical Index was developed by conforming the format of Index Medicus, based on American National Standart for Bibliografic References Z , to the data base of TÜBİTAK. (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) ÖRNEKLER SAMPLE CITATIONS Konu Bölümü Subject Section Makale Başlığı Article Title Makalenin İkinci Dilde Başlığı Article Title in Second Language mem i Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. Yazarlar YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; Author/s DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, Tarih Date Cilt Volume \ Sayı Dergi İsmi,... Journal Title \ \ Laneuaee Language of Publication Özet Dili Sayfalar \ Language of Abstract Pages Referans Sayısı Number of References Issue \ \ \ Yazar Bölümü Author Section Makale Başlığı Article Title Yazarlar Author/s YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, ^ \ ^ Makalenin İkinci Dilde Başlığı \ \ \ ^ \ ^ ^ ^ Article Title in Second Language Tarih Date cut Volume Sayı \ Issue Sayfalar Referans Sayısı Number of References Özet Dili Yayın Dili Language of Abstract Language of Publication KISALTMALAR - ABBREVIATIONS TK EN ref Derg. Türkçe - Turkish İngilizce - English referans - reference Dergisi - Journal Mec Univ. (Univ.) Fak. (Fac) Bült. Mecmuası - Journal Üniversitesi - University Fakültesi - Faculty Bülteni - Bulletin

7

8 1993 TÜRK TIP DİZİNİ ABATTOIRS Kars belediye mezbahasında kesilen ruminantlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi [Prevalence and economic importance of hydatidosis in ruminants slaughtered in Kars municipality slaughterhouse]. UMUR, Şinasi; ASLANT AŞ, Özkan. Türkiye Parazitoloji Derg. 1993;17(2):27-34 (20ref)TK. [TK, ABDOMEN-ACUTE Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, ABDOMINAL-INJURIES Çocuklarda kunt renal travma [Blunt renal trauma in children]. OKUR, Hamit; KÜÇÜKAYDIN, Mustafa; DURAK, Ahmet C. BEKERECİOĞLU, Ahmet; KAZEZ, Ahmet; İÇER, Mehmet; TURAN, Cüneyt. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(l):24-28 (20 ref) TK. [TK, ABDOMINAL-PAIN Comparison of gas absorbent and polyenzyme preparations in the treatment of infantile colic [İnfantil kolik tedavisinde gaz emici ve polienzim preparatlannın etkinliklerinin karşılaştırılması]. KASAPÇOPUR, Özgür; CEYLAN, Abdullah; İNGÖL, Hüseyin; SARP, Adil; SUNGURTEKİN, Necdet. Yeni Tıp Derg. 1993;10(3):21-24 (11 ref) EN. [EN, TK] ABNORMALITIES Akciğerlerin lob ve fissür anomalileri ile ilgili bir çalışma [A study on the fissural and the lobar abnormalities of the lungs]. GÜMÜŞBURUN, Erdem; KATKICI, Ufuk; ÖRSAL, Metin; KOLUSAYIN, Özdemir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (12 ref) TK. [TK, Nadir görülen bir safra kesesi anomalisi (Sağ hepatik duktustan çıkan sistik kanalı mobil safra kesesi) [A rare gallbladder anomaly (Mobile gallbladder with cystic duct originating from right hepatic duct)]. CANTÜRK, Nuh Zafer; UTKAN, Nihat Zafer; KARSLI, Şenol; DÜLGER, Mustafa. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (7 ref) TK. [TK, Fiksasyon anomalisi ile ilgili bir olgu sunumu: Mesocolon ascendens ve mesocolon descendens [A fixation anomaly: The ascending and descending mesocolon (a case report)]. KATKICI, Ufuk; GÜMÜŞBURUN, Erdem; ÖRSAL, Metin; KOLUSAYIN, Özdemir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (11 ref) TK. [TK, ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Prune belly sendromu: bir vaka takdimi [Prune belly syndrome: a case report]. KALAYCI, Ayhan Gazi; ÖZKAN, Behzat; TAŞDEMİR, H. Ali; ŞAHİN, Semra. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(3): (20 ref) TK. [TK, Konjenital fibula eksikliği, seks steroidlerinin teratojen etkisi sorumlu olabilir mi? İki vakanın takdimi. DERBENT, Murat; TUNÇBİLEK, Ergül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(2): (25 ref) TK. [TK, Antenatal tanı konarak doğumu izleyen dakikalarda ameliyat edilen bir kistik adenomatoid malforaıasyon olgusu [Immediate surgical intervention of congenital adenoid malformation antenatally diagnosed: a case report]. OLCAY, Işık; KESKİN, Erbuğ; OKUR, Hasan; ZORLUDEMİR, Ünal. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(l):89-94 (12 ref) TK. [TK, Deniz kızı görünümünde ender bir fetal anomali (Sirenomeli) [A rare fetal anomaly simulating mermaid (Sirenomelia)]. TUĞRAN, Cihan; ÜSTÜN, Esin Emin; AYDIN, Ahmet; ARKUN, Remide. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (4 ref) TK. [TK, Konjenital femur üst uç anomalileri. AKSOY, Cemalettin; SURAT, Adil. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(3): (12 ref) TK. [TK, The congenital abnormalities in ankylosing spondylitis [Ankilozan spondilitte konjenital anomaliler]. ÖZGÜL, Ahmet; YAZICIOĞLU, Kamil; KALYON, Tunç Alp; GÜNDÜZ, Şükrü. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1993;4(2):88-91 (10 ref) EN. [EN, TK] Trakeabronkomegali [Tracheobronchomegaly]. BEDİRHAN, Mehmet Ali; YÖRÜK, Yener; KARADENİZ, Ahmet. Solunum Hastalıkları 1993;4(3): (8 ret) TK. [TK, ABORTION Spontan abortuslu çiftlerde markır kromozom [Marker chromosome in couples who had spontaneous abortion]. SEZGİN, İlhan; ÖZDEMİR, Öztürk. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(3): (11 ref) TK. [TK, Serum alpha feto protein, human placental ^lactogen and ferritin levels in cases of imminent abortion. ATALAY, Mücahit; ALPER, Eray; BOSHNAG, Taishir; ÇAPANOĞLU, Refik; ÖZKILIÇ, Hayal; DERİN, Hayriye. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(3-4): (12 ref) EN. [ obertsonian translocation t(13; 14) in three families with recurrent miscarriages. ÖKTEN, Gülsen; ELBİSTAN, Mehmet; KÖKÇÜ, Arif; KARA, Nurten. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (10 ref) EN. [ ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Türkiye genelinde ABO kan grupları ve Rh faktörünün dağılımı [Distribution of ABO blood groups and Rh factor in Turkey]. ERGÜN, Ahmet; YARDIMCI, Serdar.

9 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ABSCESS Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (16 ref) TK. [TK, Trofoblastik hastalıklarda ABO kan grupları [ABO blood group in trophoblastic disease]. AVŞAR, Filiz; SÖYLEMEZ, Feride. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):30-32 (9 ref) TK. [TK, ABSCESS Dalak abseleri [Splenic abscess]. BOZKURT, Betül; YILMAZ, Sezai; ÖCAL, Koray; ÖZEL, Hakan. Gastroenteroloji 1993;4(2): (13 ref) TK. [TK, Thyroid abscess: a case report. KÜÇÜKAYDIN, Mustafa; OKUR, Hamit; KAZEZ, Ahmet; C. DURAK, Ahmet. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(2-3): (10 ref) EN. [ ABSORPTIOMETRY-PHOTON Foton absorpsiyometri ile kırık eşiklerinin belirlenmesi. ARPACI, Fikret; KUTLU, Mustafa; URAL, A. Uğur; AYRIM, Alev; SAYAR, Habip; ÜNAL, Tahir; KOCABALKAN, Fikri; DAĞISTAN, Necati. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(3): (17 ref) TK. [TK, ACARI House dust mites in Ankara. ACICAN, Turan; GÜRBÜZ, Lütfü; EKMEKÇİ, Mevlüt; MISIRLIGİL, Zeynep; MUNGAN, Dilşad; DEMİREL, Yavuz Selim. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 17(3): (21 ref) EN. [ ACCIDENTS C. Ü. T. F. Hastanesi'ne başvuran trafik dışı kaza sonucu yaralanmaların adli tıp yönü [Forensic medicinal aspect of injuries due to non-traffic accidents]. ÖRSAL, Metin; KATKICI; Ufuk; ÖZKÖK, M. Selim. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(2): (12 ref) TK. [TK, Ev kazaları [Home accident]. TENGİLİMOĞLU, Dilaver; KAYNAK, Özcan. Yeni Tıp Derg. 1993; 10(3):51-57 (21 ref) TK. [TK, ACCIDENTS-TRAFFIC Trafik kazası ile yaralanarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne başvuran adli olgular [Forensic Medical Evaluation of traffic accident injuries]. KATKICI, Ufuk; ÖRSAL, Metin; ÖZKÖK, M. Selim. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (llref)tk. [TK, ACETAZOLAMIDE The effects of acetazolamide and ammonium chloride on the urine ph, crystal formation and kidney histopathology in rats. GÜNEŞ, Hasan Veysi; BAŞARAN, Ayşe. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (30 ref) EN. [ ACETIC-ACIDS Sıçanlarda asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte sandostatinin koruyucu etkisi [The protective effect of sandostatin in acetic acid induced experimental colitis in rats]. DOBRUCALI, Ahmet; ALTIN, Mehmet; TUNCER, Murat; SANDER, Ersan; GÖKSEL, Süha; SAVLI, Haluk; BAL, Kadir; UZUNİSMAİL, Hülya; YURDAKUL, İbrahim; OKTAY, Ergün; DİNÇ, İsmail. Gastroenteroloji 1993;4(2): (15 ref) TK. [TK, ACETOPHENONES Syhthesis and anthelmintic activity of some acetophenone and thiazolo (3, 2-a) benzimidazole derivatives I. BERÇİN, Erdoğan; EROĞLU, Yalçın; ÇAKIR, Bilge. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):25-36 (15 ref) EN. [ Synthesis and structure elucidation of some new acetophenone and thiazolo (3, 2-a) benzimidazole derivatives ffl. BERÇİN, Erdoğan; EROĞLU, Yalçın; NOYANALPAN, Ningur. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(2): (14 ref) EN. [ ACETYLCHOLINESTERASE İnsülin, eritrositler ve asetilkolinesteraz enzimi etkileşimi. AKTİMUR, Aysar. Deniz Tıp Bült. 1993;26(2-3):26-35 (60 ref) TK. [TK, ACIDOSIS A retrospective evaluation of 78 cases with organic acidaemia. TOKATLI, Ayşegül; COŞKUN, Turgay; ÖZALP, İmran. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(l):47-53 (12 ref) EN. [ ACIDS Dentine uygulanan çeşitli asitlerin amalgam dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of acid application on microleakage of amalgam restorations]. GÖKAY, Osman; GÜNYAKTI, Nur; YALÇIN, Sevgi. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (44 ref) TK. [TK, Dentin üzerine uygulanan çeşitli asitlerin kompozit dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of various acids on microleakage of composite resins applied on dentin]. GÖKAY, Osman; ÖZYURT, Perihan;

10 1993 TÜRK TIP DİZİNİ ACUTE-PHASE-REACTION SEÇKİN, Birsen. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (59 ref) TK. [TK, ACID-ETCHING-DENTAL Dentin üzerine uygulanan çeşitli asitlerin kompozit dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of various acids on microleakage of composite resins applied on dentin]. GÖKAY, Osman; ÖZYURT, Perihan; SEÇKİN, Birsen. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (59 ref) TK. [TK, Değişik asitleme sürelerinde fissür örtücülerin süt dişlerinde retansiy onlarının ve marjinal sızıntılarının in vivo ve invitro olarak değerlendirilmesi [Invivo and invitro evaluation of the retention and marginal leakage of fissure sealants applied to deciduous teeth with different etching times]. SÖNMEZ, Hayriye; GÜMÜŞSOY, Sibel. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(l): (14ref)TK. [TK, O. Sadi; KUBAT, Arif. İnfeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (24 ref) TK. [TK, Human Immunodeficiency Virus (HTV)'un bulaşma yollan ve AiDS'in risk grupları [Contamination ways of human immunodeficiency virus (HIV) and risk groups of AIDS]. KIYAN, Mehmet; CENGİZ, Lügen; CENGİZ, A. Tevfik. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):57-64 (38 ref) TK. [TK, Ocular penetration of zidovudine: in rabbit eye model. YAĞCI, Ayşe; KARCIOĞLU, Zeynel A. GEORGE, William J. ÇAKINER, Tülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(2): (25 ref) EN. [ ACRODERMATITIS Akrodermatitis enteropatika [Acrodermatitis enteropathica]. CANATAN, Duran; UYSAL, Zümrüt; AKAR, Nuri; KEMAHLI, Sabri; CİN, Şükrü; ARCASOY, Ayten. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(4): (llref)tk. [TK, ACID-PHOSPHATASE Ürolojik kanserlerde tümör belirleyicileri [Tumor markers in urologic malignancies]. BERKMEN, Ferhat; ÜNAL, A. Ekrem. Acta Oncologica Turcica 1993;26(l-4):79-83 (30 ref) TK. [TK, Rat karaciğer asit fosfatazının saflaştırılması ve dietilnitrözamin'in enzim aktivitesine etkisinin araştırılması [Purification of rat liver acid phosphatase and evaluation of the effect of diethylnitrosamine on the activity of the enzyme]. KILINÇ, Cumhur; SUNGUROĞLU, Kadirhan; KAVUTÇU, Mustafa; GÖKHUN, İsmail Hakkı. Optimal Tıp Derg. 1993;6(2):67-70 (24 ref) TK. [TK, Benign prostat hipertrofili hastalarda digital rektal muayenenin serum prostat-spesifik antijen (PSA) ve prostatik asit fosfataz (PAP) düzeylerine etkisi [The effect of digital examination on the serum level of prostatespesific antigen (PSA) and prostatic acide phosphatase (PAP)]. DALVA, Izak; BALK, Mevhibe; SARGIN, Semih; AKBAY, Erdem; YILDIZ, Şener; GÜREL, Dündar; YAZICIOĞLU, Ahmet; ÇETİN, Selahattin. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1993;5(l):46-50 (22 ref) TK. [TK, ACTIVITIES-OF-DAILY'LIVING Yaşlılarda ölümlerin sosyal durum, günlük yaşam aktiviteleri ve kronik hastalıklar ile ilişkisi. UÇKU, Reyhan. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;7(2):42-46 (10 ref) TK. [TK, Diz altı ve diz üstü amputelerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi [The assessment of daily living activities in below and above knee amputees], ERBAHÇECİ, Fatih; ALGUN, Candan; TAŞLI, Kemal. Romatizma I Acta Rheumatologica Turcica 1993;8(l):19-27 (18 ref)tk. [TK, ACUTE-PHASE-PROTEINS Enflamatuvar barsak hastalıklarında akut faz reaktanları ve retinol bağlayıcı protein düzeyleri [Acute phase reactants and retinol binding protein levels in inflammatory bowel diseases]. YILMAZ, Uğur; AYAZ, Selime; SARITAŞ, Ülkü; BAYSAL, Çağlar; YILDIRIM, Bülent; ÜLKER, Aysel; ŞAHİN, Burhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (8 ref) TK. [TK, ACQUIRED-IMMUNO-DEFICIENCY-SYNDROME HIV Tanı ve Doğrulama Merkezinde saptanan anti-hiv olumlu 21 olgunun değerlendirilmesi [Evaluation of 21 anti-hiv positive cases determined in the HIV Diagnosis and Confirmation Center]. BİLGİÇ, Altınay; ÖZACAR, Tijen; ERENSOY, Selda; BADAK, Zühre; DİRİM, Özlem, infeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (3 ref) TK. [TK, Istanbul hastanelerinde çalışan hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları [The knowledge of and attitudes towards AIDS of nurses working in Istanbul]. PINAR, Rukiye; YÜRÜGEN, Birsen; YENEN,. ACUTE-PHASE-REACTION Enflamatuvar barsak hastalıklarında akut faz reaktanları ve retinol bağlayıcı protein düzeyleri [Acute phase reactants and retinol binding protein levels in inflammatory bowel diseases]. YILMAZ, Uğur; AYAZ, Selime; SARITAŞ, Ülkü; BAYSAL, Çağlar; YILDIRIM, Bülent; ÜLKER, Aysel; ŞAHİN, Burhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (8 ref) TK. [TK,

11 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ACYCLOVIR ACYCLOVIR Akut serebellar sendrom gösteren suçiçeği olgularında asiklovir sağaltımı [Acyclovir treatment in varicella presenting with acute cerebellar syndrome], VARDAR, Fadıl; KAVAS, İlhan; ÖZKINAY, Cihangir. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (6 ref) TK. [TK, ADAMS-STOKES-SYNDROME Long-term follow up of patients with congenital complete atrioventricular block. ÇELİKER, Alpay; ÇİÇEK, Sevim; ÖZME, Şencan. Turkish Journal of Pediatrics 1993; 35(2):93-98 (14 ref) EN. [ ADDISON'S-DISEASE Addison hastalığında oral mukozal hiperpigmentasyon [Oral mukozal hyperpigmentation in Addison's disease]. SAFALI, Mükerrem; GÜNHAN, Meral; AKSU, Aziz; GÜNHAN, Ömer. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(l):l (13 ref)tk. [TK, ADENOIDECTOMY Adenotonsillektominin alt solunum yollarına etkisinin ekspiratuvar akım hızlan ile araştırılması. KAVUKÇU, Salih; COŞKUN, Şenol; ÇEVİK, Necla; KUŞÇU, Bahar; AKKOÇLU, Atilla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;7(1):9-15 (7 ref) TK. [TK, ADENOSINE-DEAMINASE discrimination of tuberculous and non-tuberculous pleural effusions], GÖZÜ, Ayşe; ERYILMAZ, Türkan; ÖZKARA, Şeref; ERTÜRK, Arzu; ERDOĞAN, Yurdanur; BATTAL, Naciye. Solunum Hastalıkları 1993;4(3): (14 ref) TK. [TK, The importance of adenosine deaminase in differential diagnosis of febrile seizures and seizures due to intracranial infections [Febril ve intrakraniyal enfeksiyonlara bağlı konvülsüyonların ayırıcı tanısında adenozin deaminazın önemi], KALAYCI, Ayhan Gazi; ALP, Handan; YİĞİTOĞLU, Ramazan; TAŞDEMİR, H. Ali; ALTINKAYNAK, Sevin. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(2):82-88 (19 ref) EN. [EN, TK] Interleukin-1 beta, soluble interleukin-2 receptor-alpha and adenosine deaminase levels in tuberculous, malignant and transudative pleurisy. AKDİŞ, Ali Cezmi; ÜNSAL, Meftun; HELVACI, Safiye; MİSTİK, Reşit; KILIÇTURGAY, Kaya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (31 ref) EN. [ ADENOSINE-TRIPHOSPHATE Kronik eksperimental diabette böbrek, beyin lipid peroksid, ATP ve plazma lipid peroksid düzeyleri [Kidney, brain lipid peroxide, ATP and plasma lipid peroxide levels in chronic experimental diabetes], MUTAF, Işıl; BAYINDIR, Oya; YILMAZ, Candeğer; ERLAÇİN, Sermet. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (18 ref) TK. [TK, Kronik eksperimental diabette aorta, myokard lipidperoksid ve ATP düzeyleri [Aorta and myocardium lipid peroxide and ATP levels in chronic experimental diabetes], MUTAF, Işıl; BAYINDIR, Oya; ERLAÇİN, Sermet; YILMAZ, Candeğer. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (14 ref) TK. [TK, Plevral sıvılarda serum ve plevral sıvı adenozin deaminaz (ADA) aktivite tayininin ayırıcı tanıdaki değeri [Serum and pleural effusion adenosine deaminase activity in ADHESIONS differential diagnosis of pleural effusions], PELİT, Atilla; ATİKCAN, Şükran; ÇAPAN, Nermin; BAŞER, Yılmaz. Değişik yöntemlerle hazırlanmış titan kanal millerinin Acta Oncologica Turcica 1993;26(l-4):22-29 (12 ref) çeşitli kompozit dolgu maddelerine olan tutuculuğunun TK. [TK, mekanik olarak karşılaştırılması [A comparison on the Reaktif artritli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktivitesi tayini [Adenosine deaminase activity in sera of mechanical retention of various composites to the root posts prepared according different methods], NERGİZ, patients with reactive arthritis], CANPOLAT, Orhan; İbrahim; PLATZER, Ursula. Ankara Üniv. Diş Hekimliği YAŞA, M. Hadi; KAVUTÇU, Mustafa; ÖZTÜRK, H. Fak. Derg. 1993;20(3): (22 ref) TK. [TK, Serdar; ULUTEPE, Satılmış. Ankara Üniv. Tıp Fak. Adeziv ince barsak tıkanıklıkları [Adhesive small bowel Mec. 1993;46(4): (31 ref)tk. [TK, obstructions], KOÇAK, Savaş; ERDEM, Ergun; Alfa-1 an ti tripsin ve adenozin deaminazın asitin ayırıcı DOLAPÇI, Mete; BUMİN, Cihan. Gastroenteroloji tamsındaki önemi [Use of alpha-1 antitrypsin and 1993;4(4): (18 ref) TK. [TK, adenosine deaminase in differential diagnosis of ascites], KAYA, Muhsin; DÖNDERİCİ, Ömer; SELVİ, Eyüp; Laparotomi sonrası peritoneal yapışıklıkların önlenmesinde E vitamini ve cisapride'nin etkisi [The effects of vitamin E SOYLU, Kazım; BAHAR, Kadir; ÖZDEN, Ali; and cisapride on prevention of peritoneal adhesions after UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji laparotomy], ÇETİNKURŞUN, Salih; ULÇAY, Nuri; 1993;4(3): (12 ref) TK. [TK, SAKARYA, M. Turgay; ALPASLAN, Fahrettin. Pediatrik Tüberküloz ve non-tüberküloz plevral effüzyonlann Cerrahi Derg. 1993;7(2-3):52-55 (16 ref)tk. [TK, ayrımında adenozin deaminaz ve lizozimin değeri [The Effect of nonsteroidal antiinflammatory drugs in the value of adenosine deaminase (ada) and lysozyme in the prevention of postoperative adhesions [Postoperatif yapışıklıkların önlenmesinde nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların rolü], MALAZGİRT, Zafer;

12 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AFIBRINOGENEMIA ÖZEN, Necati; ELÇİN, Bülent; ÖZKAN, Kayhan. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(5): (31 ref) EN. [EN, TK] ADIPOSE-TISSUE Spor yapan ve yapmayan erkek öğrencilerde vücut yağ yüzdesi [Body fat percentage of male students engaged or not engaged in sports]. ERGÜN, Ahmet; YARDIMCI, Serdar; AKÇIL, Ethem; YAVUZER, Sema. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (23 ref) TK. [TK, Selülolipoliz yöntemi ile adipozitlerin tedavisi [Treatment of adipocytes with cellulolipolyse]. ERBOZ, Sezer; DERELİ, Tuğrul; HEMMATİ, Hasan; ÜDÜN, Kamer. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): (2 ref) TK. [TK, ADJUSTMENT-DISORDERS Romatoid artritte görülen psikiyatrik semptomlar [Psychiatric symptoms in rheumatoid arthritis]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; GÜMÜŞDİŞ, Gürbüz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (9 ref) TK. [TK, Diabet mellitus'ta görülen psikiyatrik semptomlar [Psychiatric symptoms in diabetic patients]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15ref)TK. [TK, Hipertiroidide görülen psikiyatrik sorunlar [Psychiatric symptoms in hyperthyroidism]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15 ref) TK. [TK, ADMINISTRATION-INTRANASAL Nazal ilaç sistemleri: Nazal ilaç absorbsiyonuna bir bakış [Nasal drug delivery systems: An overview of nasal drug absorption]. SEVGİ, Ferhan. Marmara Üniv. Eczacılık Derg. 1993;9(l):67-80 (32 ref) TK. [TK, ADMINISTRATION-TOPICAL İntraplevral kateterle lidokain uygulamasıyla torakotomi sonrası ağrının kontrolü [Control of post-thoracotomy pain by lidocaine via intrapleural catheter]. İZMİTLİ, Gündüz; TÜZÜNER, Filiz; DEMİRALP, Sacide. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (38 ref) TK. [TK, ADOLESCENT-PSYCHIATRY Smoking, drinking and drug use in female adolescents. DABAKOĞLU, Tülin; KÜKNER, Selahattin; VİCDAN, Kubilay; KELEŞ, Gürhan; ERGİN, Tolga; GÖKMEN, Oya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 19(2): (27 ref) EN. [ ADRENALECTOMY 1, 2-Dimethyl-9, 10 benzanthracene induced malignant fibrous histiocytoma in rats and the effect of adrenalectomy on tumor growth. KOTİLOĞLU, Esin; ÖNER, Ülkü. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (26 ref) EN. [ ADRENAL-GLAND-NEOPLASMS Bir benign sürrenal kisti olgusu [A case of benign adrenal cyst]. YÜZER, Yıldıray; YILMAZ, Rasih; TAVUSBAY, Cengiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (3 ref) TK. [TK, ADRENERGIC-BETA-RECEPTOR-BLOCKADERS The use of beta adrenergic blockers in coronary artery surgery (Clinical research) [Koroner arter cerrahisinde beta adrenerjik bloker kullanımı (klinik araştırma)]. YÖRÜKOĞLU, Yavuz; AKKOÇ, Özkan; KESKİN, Atilla; ÇELİKSÖZ, Muzaffer; YÜCEL, Ertan. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(4): (11 ref) EN. [EN, TK] Beta-blockade with intrinsic sympathomimetic activity (ISA) and exercise-induced lipid changes. YEĞİN, A. Haluk; DEĞER, Necmi; YANAT, Filiz; YEĞİN, Ayşenur. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (17 ref) EN. [ Beta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar ve iskemik kalp hastalıklarındaki yeri [Beta adrenergic blockers in treatment of ischemic heart diseases]. ÇORDAN, Jale; GEMİCİ, Kani. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;20(l):87-89 (23 ref) TK. [TK, ADULT A study of the relationship between some of the trace element levels of hair, nail, serum and urine in healthy subjects [Sağlıklı şahısların saç, tırnak, serum ve idrarlarındaki bazı eser elementlerin seviyeleri arasındaki ilişkinin araştırılması]. AKYOL, Ömer; KAVUTÇU, Mustafa; CANBOLAT, Orhan; IŞIK, Bünyamin; DURAK, İlker. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(2):75-81 (38 ref) EN. [EN, TK] AFIBRINOGENEMIA Yenidoğanda konjenital hipo- ve afibrinojenemi: üç vakanın takdimi [Congenital hypo- and afibrinogenemia in newborn infants: report of three cases]. YURDAKÖK, Murat; TEKİNALP, Gülsevin; ERDEM, Gülsen; HİÇSÖNMEZ, Gönül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(l):49-53 (9 ref) TK. [TK,

13 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 AFLATOXINS AFLATOXINS Aflatoksin Bl (AFBl)'in tavşan karaciğeri üzerine etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirme [The effect of aflatoxin Bl (AFB1) on rabbit liver: Histopathological and biochemical evaluation]. TECİMER, Tülay; TECİMER, Coşkun; EMRE, Hanefi; TEMEL, İsmail; ÜSTÜN, Hüseyin; KARAKAŞ, Sacide; OTLU, Ali; ERPEK, Semra. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):45-48 (13 ref) TK. [TK, AGE-DETERMINATION-BY-SKELETON aylık çocuklarda takvim yaşıyla boy ve kemik yaşının uyumu [Coherence of height and bone ages with calender age in months old children]. SOLAK, Orhan; TOKSOY, Hayri B. AKSU, Mübeccel. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(l):31-33 (13 ref) TK. [TK, AGE-FACTORS AGAR A new medium used for isolating group A streptococci: Colistin, Nalidixic acide, Crystal violet agar. KİRAZ, Nuri; AKŞİT, Filiz; AKŞİT, Mehmet Arif. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(3): (10 ref) EN. [ AGED Yaşlılarda koroner arter cerrahisi [Coronary artery surgery in elderly patients]. BUKET, Suat; HAMULU, Ahmet; ALAYUNT, Alp; ÖZBARAN, Mustafa; ARAŞ, İshak; ATAY, Yüksel; POSTACIOĞLU, Hakan; ÇALKAVUR, Tanzer; BADAK, Ismail; DURMAZ, İsa. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (4 ref) TK. [TK, Yaşlı bir hastada endobronşiyal tüberküloz [Endobronchial tuberculosis in an elderly patient]. MOĞULKOÇ, Nesrin; ATEŞ, Mahmut; BALIOĞLU, Tevfik; ÖZHAN, Mustafa; GÜÇLÜ, Görsev. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (9 ref) TK. [TK, Bornova eğitim ve araştırma bölgesinde 65 yaş ve üzeri populasyonda polifarmasi [Polypharmacy in old people of 65 and over in Bornova education and investigation region]. MANDIRACIOĞLU, Aliye. Ege Tip Derg. 1993;32(3-4): (10 ref) TK. [TK, Yaşlılarda hipertansiyon prevalansı [The prevalence of hypertension in the elderly]. MANDIRACIOĞLU, Aliye; DOĞAN, Fethi. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Toplumumuzda geriatrik populasyonda işitme sorunları [Hearing problems of the geriatric population in our society]. KİRAZLI, Tayfun; ULUÖZ, Ümit; CANER, Gül; KARCI, Bülent; BİLGEN, Vecihi. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (5 ref) TK. [TK, Vertigo yakınmalı geriatrik hastalarda vestibüler sistem inceleme bulguları [Vestibular findings in geriatric patients with vertigo]. ULUÖZ, Ümit; KİRAZLI, Tayfun; KARCI, Bülent; CANER, Gül; DEMİRTAŞ, Dursun. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Yaşlılarda görülen intertrokanterik kırıklarda mortalite riski. ŞARLAK, Ahmet Yılmaz; GÜLTEKİN, Nuri; SOLAKOĞLU, Can. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(4): (24 ref) TK. [TK, Yaşlılık ve infeksiyon [Old age and infection]. ULUSOY, Sercan. infeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (19 ref) TK. [TK, aylık çocuklarda takvim yaşıyla boy ve kemik yaşının uyumu [Coherence of height and bone ages with calender age in months old children]. SOLAK, Orhan; TOKSOY, Hayri B. AKSU, Mübeccel. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(l):31-33 (13 ref) TK. [TK, kanserli olgunun yaş, seks ve tümör lokalizasyonuna göre istatistiksel yönden değerlendirilmesi: (Cerrahpaşa ). ÇAKIR, Şaban; EGEHAN, İbrahim. Türk Onkoloji Derg. 1993;8(2): (22 ref) TK. [TK, Diabetik retinopatisi olan Tip-II diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri prevalansı ve bunun diabet yaşı ile ilişkisi [The prevalance of microalbuminuria and its relation to diabetic age in type II diabetic patients with retinopathy]. KAYA, Muharrem; SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KOÇ, Eyüp; YILMAZ, Candeğer; CİRİT, Mustafa. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (15 ref) TK. [TK, Sağlıklı yetişkin bireylerin apendikuler ve vertebral iskelet kemik kütlelerinde yaş, cinsiyet ve menopozla olan değişiklikler [Changes in bone masses of the appendicular and vertebral skeleton with age, sex and menopause in healthy adult subjects]. ARPACI, Fikret; KUTLU, Mustafa; URAL, A. Uğur; ABAYLI, Ekrem; AYRIM, Alev; SAYAR, Habip; ÜNAL, Tahir; KOCABALKAN, Fikri. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (18ref)TK. [TK, The relationship between age and left main coronary artery [Sol ana koroner arter ve yaş arasındaki ilişki]. ŞAKUL, Bayram Ufuk. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):33-36 EN. [TK, AGGRESSION (15 ref) A modification of the maternal aggression test in mice. ERENMEMİŞOĞLU, Aydın; TEKOL, Yalçın. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (7 ref) EN. AGROCHEMICALS Tarım ilaçları ile zehirlenerek ölen olguların incelenmesi [An investigation on deaths caused by agricultural drug poisoning]. DÜLGER, H. Ergin; YEMİŞÇİGİL, Ali; EGE, Beyhan. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (11 ref) TK. [TK,

14 TÜRK TIP DİZİNİ AIR-POLLUTION Hava kirliliği ve ekspiratuvar tepe akım hızı [Air pollution and peak expiratory flow rate]. DEMİR, Esen; TANAÇ, Remziye; KURUGÖL, Zafer; ÇÖKER, Mahmut; BARUH, Hayim. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (7 ref) TK. [TK, ALANINE-AMINOTRANSFERASE Kronik HBV infeksiyonunda serum alanintransferaz, transferrin ve lactoglobulin düzeylerinin HBeAg pozitif ve negatif olgularda karşılaştırılması [Comparison of serum alanintransferase, transferrin and lactoglobulin levels in chronic HBV infection among HBeAg positive and negative cases]. PAHSA, Alaaddin; HACIBEKTAŞOĞLU, Aziz; TUNCER YILMAZ, Oğuz; ÖZGÜVEN, Volkan; BARUT, Altuğ. Gastroenteroloji 1993;4(l):28-33 (18 ref)tk. [TK, Akut bakteriyal ve tüberküloz menenjitin erken ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı, glukoz ve enzim düzeyleri ile bunların BOS/serum oranlarının klinik önemi [The value of glucose, enzymes activity and their CSF/serum ratios in differentiation between acute bacterial and tuberculous meningitis]. ADAM, Bahattin; LEBLEBİCİOĞLU, Hakan; KALAYCI, Gazi; GÜNAYDIN, Murat; ÖZDENER, Hakan; ÇETİNKAYA, Feyzi. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):7-ll (13 ref) TK. [TK, ALBINISM Griscelli's syndrome: Clinical features of three siblings. SANAL, Özden; KÜÇÜKALİ, Türkan; ERSOY, Fügen; TINAZTEPE, Keriman; GÖĞÜS, Safiye. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (6 ref) EN. [ ALBUMINS Plevral effüzyonlann transüda-eksüda ayırımında serumeffüzyon albumin gradientinin rolü [Differentiation of pleural effusions by serum-effusion albumin gradient]. ŞENCAN, Mehmet; TÜRKAY, Cansel; CANDAN, Ferhan; SEYFİKLİ, Zehra; GÜLTEKİN, Füsun. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(2): (10ref)TK. [TK, ALBUMINURIA Diyabetik nefropatide mikroalbuminüri [Microalbuminuria in diabetic nephropathy]. ERDENER, Dilek; KUTAY, Fatma; ERLAÇİN, Sermet; ÖZMEN, Bilgin. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Diabetik retinopatili hastalarda mikroalbuminüri insidansı [The incidence of microalbuminuria in patients with diabetic retinopathy]. DÖNMEZ, Kenan; TEMİZ, Levent Ümit; ŞAR, Fuat; YENİGÜN, Mustafa; OKAY, Erdem. ALCOHOL-DEHYDROGENASE Haseki Tıp Bülteni 1993;31(4): (7 ref) TK. [TK, Subclinical renal dysfunction in rheumatoid arthritis patients [Romatoid artritli hastalarda subklinik böbrek disfonksiyonu]. EKŞİOĞLU, Emel; ÖĞÜT, Behice; GÖKÇORA, Nahide; YÜCEL, Metin. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1993;4(3): (43 ref) EN. [EN, TK] The prevalence of microalbuminuria in patients with type I and type II diabetes. TONBUL, H. Zeki; SAN, Ayla; SELÇUK, N. Yılmaz; ONUK, M. Derya; TEKİN, S. Başol. Turkish Journal of Medical Sciences İ993;17(4): (23 ref) EN. [ The assessment of early microangiopathic complications in non-insulin dependent diabetes mellitus [İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus'da erken mikroanjiopatik komplikasyonların değerlendirilmesi]. SERTER, Rüştü; ARAL, Sema; ÜNÜVAR, Necdet; DÖKMETAŞ, Hatice; ARAL, Yalçın. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(3): (24 ref) EN. [EN, TK] Comparative microalbumin measurement in urine by high performance liquid chromatography and radioimmunoassay: A preliminary report. CENGİZ, Salih; SATMAN, İlhan; ÖZKÖK, Elif; BULUR, Tülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(l):41-48 (15 ref) EN. [ Diabetik retinopatisi olan Tip-II diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri prevalansı ve bunun diabet yaşı ile ilişkisi [The prevalance of microalbuminuria and its relation to diabetic age in type II diabetic patients with retinopathy]. KAYA, Muharrem; SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KOÇ, Eyüp; YILMAZ, Candeğer; CİRİT, Mustafa. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (15ref)TK. [TK, ALCOHOLISM Alkol bağımlılarında serum magnezyum düzeyleri [Serum magnesium levels in alcohol dependent patients]. EVLİCE, Yunus Emre; ÖZPOYRAZ, Nurgül; KAYRIN, Levent; ÜNAL, Mehmet. Çukurova Üniv. Tip Fak. Derg. 1993;18(2): (12 ref) TK. [TK, Smoking, drinking and drug use in female adolescents. DABAKOĞLU, Tülin; KÜKNER, Selahattin; VİCDAN, Kubilay, KELEŞ, Gürhan; ERGİN, Tolga; GÖKMEN, Oya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 19(2): (27 ref) EN. [ The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILENÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (28 ref) EN. [ ALCOHOL-DEHYDROGENASE The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen;

15 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ALCOHOL-ETHYL KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 18(2): (28ref)EN. [ ALCOHOL-ETHYL A comparative study of cytoprotective effect of somatostatin, sucralfate and prostaglandin in absolute alcohol-induced gastric mucosal injury in rat. ALPONAT, Ahmet; YAVUZ, Nihat; GÖKSEL, Süha; ERTEM, Metin; DÎRİCAN, Ahmet. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(4): (14 ref) EN. [ The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KELINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 18(2): (28 ref) EN. [ ALDEHYDE-DEHYDROGENASE The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLUAY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (28 ref) EN. [ ALDOSTERONE Kronik hemodiyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoietin tedavisinin kan basıncı ve plazma reninaldosteron düzeyleri üzerine etkisi [The effects of recombinant kuman erythropoietin therapy on blood pressure and plasma renin-aldosteron levels in chronic hemodialysis patients]. DURANAY, Murat; ATEŞ, Kenan; AYLI, Deniz; DUMAN, Neval; ERBAY, Bülent; KARATAN, Oktay; ERTUG, Ergün. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (13 ref) TK. [TK, İzofluran anestezisi ve cerrahinin plazma kortizol, dehidroepiandrosteron ve aldosteron düzeylerine etkisi [Effects of isoflurane anesthesia and surgery on plasma Cortisol, DHEA and aldosteron]. AŞKAR, Fatma Zekiye; FIRAT, Vicdan; ÖZEKLİ, Kamil; GÖKDEMİR, Candan; TUTAN, Ahmet. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (19 ref) TK. [TK, ALKALINE-PHOSPHATASE Leucocyte alkaline phosphatase and carcinoembrionic antigen in breast, colorectal and lung cancer patients. SARGIN, Özoğul; ERKİŞİ, Melek; HAFTA, Ali; ÖZGÜR, Gürsel; SEYREK, Ertuğrul; ŞAHİN, Berksoy. Annals of Medical Sciences 1993;2(l):27-30 (14 ref) EN. [ Gastrointestinal sistem kanserlerinde sialik asit ve alkalen fosfatazın serum düzeyleri ve tanıdaki önemleri [The importance of serum sialic acid and alkaline phosphatase levels in the diagnosis of gastrointestinal carcinomas]. CANORUÇ, Naime; CANORUÇ, Fikri; ÖZDEN, Turhan; ŞEN, Cihat; DEĞERTEKİN, Halil; GÖRAL, Vedat; AYYILDIZ, Orhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (20 ref) TK. [TK, Karaciğer kökenli serum alkalen fosfataz (Saf) yöksekliği koledok eksplorasyonu için bir endikasyon olabilir mi? [Can elevated hepatic serum alkaline phosphatase be an indication for exploration of common bile duct]. BELVİRANLI, M. Metin; KARTAL, Adil; KAYNAK, Adnan; AKSOY, Faruk; KARAHAN, Ömer; BEKDEMİR, Güven; TAYFUR, Kemal. Gastroenteroloji 1993;4(3): (14 ref) TK. [TK, N-Mtrozomorfolin'in sıçan böbrek laktat dehidrogenaz ve alkalen fosfataz aktivitelerine etkisi [The effects of N- Nitrosomorpholine on rat kidney lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase activities]. CENGİZ, Müjgan. Marmara Üniv. Eczacılık Derg. 1993;9(1):37-41 (11 ref) TK. [TK, Quantitative determinations of alkaline phosphatase isoenzymes by chemical inactivation and its application to automation. GÜLTEPE, Mustafa; BÜLBÜL, Mükerrem; TOKGÖZ, Serhat; ÖZCAN, Ali. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(l):23-29 (19 ref) EN. [ ALKALOIDS Alkaloids from Amaryllidaceae. ŞENER, Bilge; KÖNÜKOL, Sakine; KRUK, Cornelis; PANDIT, Upendra K.. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):83-86 (6 ref) EN. [ ALLERGY-AND-IMMUNOLOGY Evaluation of phadiatop for allergy diagnosis and correlation with other diagnostic tests. SÖNMEZ, Ferah; TANAÇ, Remziye. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(3-4): (34 ref) EN. [ ALFENTANIL Propofol ve alfentanil ile total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasında kardiyak ve diğer yan etkiler [Cardiovascular and the other side effects of total intravenous anaesthesia (TIVA) with propofol and alfentanil]. TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emel; ESENER, Zeynep; DEMİRCAN, Berran; OFLUOĞLU, Sibel. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):23-29 (14 ref) TK. [TK, ALLOXAN The effect of alloxan diabetes and local irritating factors on gingival lymphocytes and plasma cells and serum IgG, IgM and IgA levels. GÜNBAY, S. BIÇAKÇI, N. CANDA, T. TÖRE, I. R. GEZER, S.. Journal of Marmara Univ. Dental Fac. 1993;l(4): (28 ref) EN. [EN, TK] 8

16 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AMIDINOTRANSFERASES ALPHA'FETOPROTEINS Serum alpha feto protein, human placental lactogen and ferritin levels in cases of imminent abortion. ATALAY, Mücahit; ALPER, Eray; BOSHNAG, Taishir; ÇAPANOĞLU, Refik; ÖZKILIÇ, Hayal; DERİN, Hayriye. Medical Journal ofege Univ. 1993;3(3-4): (12 ref) EN. [ Molecular cloning of the human genomic alphafetoprotein trans-acting factor, AFP 1, from the HuH-7 hepatoma cell line; the factor contains homeobox domains as well as zinc fingers. SAZCI, Ali. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(1):1-17 (41 ref) EN. [ ALPHA-l'ANTITRYPSIN Spontan pnömotorakslarda alfa-1-antitripsinin rolü [The role of alpha- 1-antyripsin in spontaneous pneumothoraxes]. ARIBAŞ, Olgun; AKAY, Hadi; İÇÖZ, Vedat; ÖKTEN, İlker; KAVUKÇU, Şevket; YAVUZER, Şinasi. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (36 ref) TK. [TK, Alfa-1 an ti tripsin ve adenozin deaminazın asitin ayırıcı tanısındaki önemi [Use of alpha-1 antitrypsin and adenosine deaminase in differential diagnosis of ascites]. KAYA, Muhsin; DÖNDERİCİ, Ömer; SELVİ, Eyüp; SOYLU, Kazım; BAHAR, Kadir; ÖZDEN, Ali; UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji 1993;4(3): (12 ref) TK. [TK, ALTEPLASE Gebelerde plazma doku plasminojen aktivatörü ve plasminojen aktivatör inhibitörü düzeyleri [Plasma levels of tissue plasminogen activator inhibitor in pregnant women]. KESKİN, Ali; TOMBULOĞLU, Murat; KARACA, Mustafa; BÜYÜKKEÇECİ, Filiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):9-ll (13 ref) TK. [TK, ALUMINUM-HYDROXID Impairment of motor coordination in mice after intake of aluminum hydroxide. ŞAHİN, Gönül; TAŞKIN, Tambay; BENLİ, Kemal; DURU, Suna. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(2): (32 ref) EN. [ ALZHEIMER 'S-DISEASE Alzheimer hastalığında fimbriyaya fötal septal greft implantasyonu [Fetal septal graft implantation in Alzheimer's disease]. KORFALI, Ender; DOYGUN, Muammer; BALKIR, Nihat; BEKAR, Ahmet; ULUÇAY, Mehmet. Türk Nöroşirurji Derg. 1993;3(l):35-37 (26 ref) TK. [TK, AMANTADINE The effect of cyproheptadine and amantadine on neuroleptic-induced catalepsy in the rat. EKİNCİ, A. C. BAKTIR, G. SUNAM, G. ÖZDEMİR, O.. Journ. of Fac. of Pharmacy of istanbul Univ. 1993;29(l):59-64 (14 ref) EN. [EN, TK] AMBLYOPIA Penetrating keratoplasty in children. BAYKAN, Nazan; İÇAĞASIOĞLU, Ahmet; DOĞAN, Ömer K.. Journal of Ankara Medical School 1993;15(1): (7 ref) EN. [ AMEBIASIS Gaziantep ve yöresinde amibiazis [Amebiasis in and around Gaziantep, Turkey]. BALCI, İclal; GÜNGÖR, Sabri; BERKTAŞ, Mustafa; SIRMATEL, Fatma. İnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2):95-98 (20 ref) TK. [TK, Amöbiyaz'ın tanısında doğrudan serum fizyolojik yöntemi ile klasik trichrome, Alger'in modifiye trichrome'u, celestine blue B ve celestine blue B + trichrome boyama yöntemlerinin karşılaştırılması [Comparison of the methods of saline and permanent staining with classic trichrome, Alger's modified trichrome, celestine blue B, celestine blue B + trichrome for the diagnosis of e. histolytica]. TANRIVERDİ, Sultan; ÖZCAN, Kadri. Türkiye Parazitoloji Derg. 1993;17(l):l-9 (22 ref) TK. [TK, AMELOBLASTOMA Ünikistik pleksiform ameloblastoma (bir olgu nedeniyle) [Unicystic plexiform ameloblastoma (a case report)]. GİRAY, Celal Bahadır; ŞENER, Bedrettin Cem; TUNCER, Muzaffer; SUNGUR, Arzu. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (10 ref) TK. [TK, AMELOGENESIS-IMPERFECTA Amelogenesis imperfekta hipomatür tip ve vakaların tedavisi [Treatment of amelogenesis imperfectahypomature type]. GÜNYAKTI, Nur; ÇOLAK, Şen; GÖKAY, Osman; ERÇAL, M. Derya; BALCI, Sevim. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(2): (19 ref) TK. [ AMIDINOTRANSFERASES Sığır böbrek transamidinazının izolasyonu, saflaştırılması, fızikokimyasal ve kinetik özelliklerinin araştırılması [Isolation and purification of bovine kidney transamidinase and investigation of its physicochemical and kinetic properties]. KAVUTÇU, Mustafa; GÖKHUN,

17 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 AMINOACIDURIA-RENAL Ismail Hakkı. Optimal Tip Derg. 1993;6(3): (18 ref) TK. [TK, AMINOACIDURIA-RENAL Iminoglycinuria: A benign type of inherited aminoaciduria. COŞKUN, Turgay; ÖZALP, İmran; TOKATLI, Ayşegül. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (15 ref) EN. [ AMMONIUM-CHLORIDE The effects of acetazolamide and ammonium chloride on the urine ph, crystal formation and kidney histopathology in rats. GÜNEŞ, Hasan Veysi; BAŞARAN, Ayşe. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (30 ref) EN. [ AMOXICILLIN AMINOGLYCOSIDES Yara yerinden izole edilen gram negatif bakterilerin ofloxacin-ciprofloxacin ve aminoglikozidlere direnç durumu [The resistance of gram negative bacteria isolated from wound infections to ofloxacin-ciprofloxacin and aminoglycosides]. BAKIR, Mehmet; DÖKMETAŞ, İlyas; BAKICI, Mustafa Zahir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993; 15(3): (14 ref) TK. [TK, AMINOTRANFERASES Hypoxic hepatic injury (with tremendous elevation of serum aminotransferases). ÖZSOYLU, Şinasi; KOÇAK, Nurten; KURAN, Levent; EMİR, Suna; YALÇIN, Bilgehan; YÜCE, Aysel. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (12 ref) EN. AMINO-ACIDS-CYCLIC Aromatik amino asitlerin N-nitrozomorfolin ile etkileşiminin ince tabaka kromatografisi ve spektrofotometrik yöntemlerle incelenmesi [An investigation on the reaction of aromatic amino acids with N-nitrosomorpholine by thin-layer chromatographic and spectrophotometric methods]. ÇETİNKAYA, Salih; ÇETİNKAYA, Öge; ATAY, Atilla. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):81-84 (13 ref) TK. [TK, Aromatik amino asitlerin N-Nitrolomorfin ile etkileşiminin ince tabaka kromatografisi ve spektrofotometrik yöntemlerle incelenmesi [An investigation on the interaction of aromatic amino acids with N- Nitrosomorphocin by thin-layer chromatographic and spectrophotometric methods]. ÇETİNKAYA, Salih; ÇETİNKAYA, Öge; ATALAY, Atilla. Ege Tıp Derg. r993;32(3-4): (13 ref) TK. [TK, AMITRIPTYLINE Fibromiyalji sendromunun tedavisinde amitriptilin ile elektrogalvanik banyonun karşılaştırılması [A randomized, controlled trial of amitriptyline and electrogalvanic bath in the treatment of fibromyalgia syndrome]. YAZICIOĞLU, Kamil; ÖZGÜL, Ahmet; ARPACIOĞLU, Oktay; GÜNDÜZ, Şükrü. Romatizma I Açta Rheumatologica Turcica 1993;8(4): (13 ref) TK. [TK, 10 Ortopedik ve travmatolojik cerrahide antibiotik profılaksisi (Postoperatif amoksisilin + gentamisin kombinasyonu ile postoperatif tek doz sefazolin uygulamasının karşılaştırılması) [The use of antibiotics in prophylaxis of orthopaedics and traumatologic surgery (A single postoperative dose of cefazolin versus postoperative amoxicilllin and gentamycin combination)]. BULUT, Okay; PERÇİN, Sıtkı; AKBAŞ, Leman; AKBAŞ, A. Kadir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993; 15(1 ):45-48 (17 ref) TK. [TK, Helikobakter pilori pozitif hastalarda ornidazol, amoksisilin, kolloidal bizmut subsitrat üçlü tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi [The triple drug therapy in the patients with Helicobacter pylori]. ÖZDEN, Ali; DÖNDERİCİ, Ömer; EKİNCİ, Cemil; ÇETİNKAYA, Hülya; SİPAHİ, Nihat. Gastroenteroloji 1993;4(l):75-78 (20 ref) TK. [TK, Helicobacter pylori eradikasyonunda omeprazol ve amoksisilin kombine tedavisinin etkinliği [Efficacy of omeprazole plus amoxycillin in eradication of Helicobacter pylori]. SARITAŞ, Ülkü; TEZEL, Ahmet; KARAHAN, Mehmet; YILMAZ, Uğur; ÜLKER, Aysel; TEMUÇİN, Gülay. Gastroenteroloji 1993;4(4): (16ref)TK. [TK, Omeprazol ve omeprazol + amoxicilline tedavisinin ülser iyileşmesi ve Helicobacter pylori klirensine etkisi (Serum pepsinojen I ve II düzeyleri) [The effect of amoxiciline and amoxicilline + omeprazol on ulcer healing and eradication of H. pylori (and serum pepsinogen I, II levels)]. BEYLER, Ali Reşit; GÖREN, Ali; ÖZDEN, ALİ; SOYLU, Kazım; KESİM, Ş. Erol; PALABIYIKOĞLU, Murat; ÇETİNKAYA, Hülya; BOZKAYA, Hakan; UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji 1993;4(3): (15 ref) TK. [TK, AMPHOTERICINS İzmir'de güvercin dışkısından izole edilen Cryptococcus neoformans suşları ve bunların amfoterisin B'ye in-vitro duyarlılıkları [Cryptococcus neoformans strains isolated from pigeon excreta and their in-vitro susceptibility to amphotericin-b in İzmir]. SİVREL, Ayşe; TÜMBAY, Emel. tnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2): (43 ref) TK. [TK,

18 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AMPICILLIN Kadın hastalarda komplikasyonsuz alt üriner sistem infeksiyonlannda sultamisilin'in etkinliği [Efficacy of sultamicilin in women with uncomplicated lower urinary tract infections]. GÜNAYDIN, Gürhan; CÜREKLİBATIR, Ibrahim; ÖZYURT, Ceyhun; NAZLI, Oktay; ÖZİNEL, Mehmet Ali; SEMERCİ, Bülent. İnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2):73-75 (14 ref) TK. [TK, Comparative therapeutic results of penicillin plus chloramphenicol versus ampicillin plus sulbactam in childhood meningococcemia. KANRA, Güler; SEÇMEER, Gülten; ÖZEN, Hasan; CEYHAN, Mehmet; ECEVİT, Zafer. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2):87-91 (11 ref) EN. [ AMPUTATION-STUMPS Diz altı ve diz üstü amputelerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi [The assessment of daily living activities in below and above knee amputees]. ERBAHÇECİ, Fatih; ALGUN, Candan; TAŞLI, Kemal. Romatizma I Acta Rheumatologica Turcica 1993;8(l):19-27 (18 ref) TK. [TK, AMYLASES Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum amilaz düzeyleri [Serum amylase levels in patients with chronic renal failure]. CANDAN, Ferhan; TÜRKAY, Cansel; GÜLTEKİN, Füsun; AKPINAR, Selma. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (12 ref) TK. [TK, Bronchial washing and serum amylase levels in lung cancer and pulmonary infection [Enfeksiyöz ve malign akciğer hastalıklarında bronş lavajı ve serum amilaz düzeyleri]. ÖZDOĞAN, Sevda; ÇAYCI, Banu; GÜNDOĞDU, Cem; ÖZTÜRK, Can. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(6): (12 ref) EN. [EN,TK] AMYLOIDOSIS ANALGESIA-EPIDURAL Aysın; TINAZTEPE, Behçet. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(4): (20 ref) EN. [ ANABOLIC-STEROIDS Gençlerde anabolik steroid kullanımı [Anabolic steroid use in adolescents]. ÖZEL, Ahmet; YAVUZ, Haluk; ERKUL, Ibrahim. Yeni Tıp Derg. 1993;10(4):67-74 (27 ref) TK. [TK, ANALGESIA Postoperatif analjezide tenoksikam [Tenoxicam in postoperative analgesia]. TOPRAK, A. Suphi; ÖZŞENER, Serdar; DİKMEN, Yılmaz; ÇAPANOĞLU, Refik. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (8 ref) TK. [TK, Kanniçi organ ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif ağrı üzerine phenylramidol hydrochlorid'in analjezik etkisinin araştırılması [A study of the analgesic effect of phenylramidol hydrochloride on postoperative pain among the patients who underwent intra-abdominal operations]. AKYILDIZ, Mahir; YELMAZ, Rasih; ÇÖKMEZ, Atilla; ÖZBAL, Orhan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (7 ref) TK. [TK, Ephedrine potentiates the antinociceptive effect of morphine. TEKOL, Yalçın; ESMAOĞLU, Aliye. Journal of Ankara Medical School 1993;15(3): (6 ref) EN. [ Ağrı ve analjezinin fizyolojik temelleri [Physiologic bases of pain and analgesia]. MARANGOZ, Cafer. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(3-4): (56 ref) TK. [TK, Postoperatif analjezi [Postoperative analgesia]. YÜCEL, Ayşen. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993,10(3-4): (12 ref) TK. [TK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Ağrı Ünitesi çalışmaları [The activities of Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Pain Management Unit]. ESENER, Zeynep; GÜLDOĞUŞ, Fuat; TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emre; KARAKAYA, Deniz. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993; 10(3-4): (2 ref) TK. [TK, Identification and characterization of murine amyloid enhancing factor (AEF) from amyloidotic mouse spleen tissue extracts. ERKEN, Eren; SKINNER, Martha; SHIRAHAMA, Tsuranobu; JU, Shyr-Te; COHEN, Alan S.. Annals of Medical Sciences 1993;2(1): (24 ref) EN. [ Urinary lysozyme levels in primary nephrotic syndrome and amyloidosis [Primer nefrotik sendrom ve amiloidosis'de idrar lizozim düzeyleri]. SAATÇİ, Ümit; BEŞBAŞ, Nesrin; BAKKALOĞLU, Ayşin; ÖZEN, Seza; ÖZER, Nesrin; KARAN, Aysel. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(5): (15 ref) EN. [EN, TK] The assocation between Henoch-Schönlein syndrome and renal amyloidosis: A proposal of pathogenic mechanism. TINAZTEPE, Keriman; GÜÇER, Şafak; BAKKALOĞLU, ANALGESIA-EPIDURAL Postoperatif ağrı tedavisinde sürekli epidural bupivakainfentanil [Continuous administration of epidural bupivacaine-fentanyl for postoperative pain relief]. ÖZCENGİZ, Dilek; AKMAN, Hasan; IŞIK, Geylan; ÖZBEK, Hayri; BABAN, Emine; ORAL, Uğur. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (15 ref) TK. [TK, 11

19 ANALGESIA-OBSTETRICAL TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ANALGESIA-OBSTETRICAL Doğumda analjezi [Analgesia in Labor]. SARIHASAN, Binnur; TÜR, Ayla; ALTINTAŞ, Oya. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(3-4): (7 ref) TK. [TK, ANALGESICS BİLGEN, Hülya; TUNCER, Müyesser. Yeni Tıp Derg. 1993;10(2):51-54 (23 ref) TK. [TK, ANEMIA-APLASTIC Değişik bulgular geliştiren üç konjenital aplastik anemi vakası [Unusual manifestations in congenital aplastic anemia]. ALBAYRAK, Davut; GÜMRÜK, Fatma; Screening of some Turkish medicinal plants for their analgesic activities. AHMAD, Fayyaz; RASHID, Shahid; BİNGÖL, Funda; ŞENER, Bilge. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):37-46 (10 ref) EN. [ ANASTOMOSIS-SURGICAL Karotid arteri de tutan bir Takayasu hastalığı olgusunda aorta ve arteria carotis communis arasında greftle anastomoz yapılması sırasında anestezi uygulanması [Anaesthetic management during graft anastomosis between aorta and arteria carotis communis in a case of Takayasu arteritis involving also carotid artery], KAYAALTI, Barhan; TÜRKOĞLU, Meltem; AŞKAR, F. Zekiye; TURHAN, İ. Ali; ÇERTUĞ, Agah; SÜZER, Kaya. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): [TK, (7 ref) TK. Gastro-intestinal sistem anastomozlannda stapler (47 vakalık bir çalışma) [Stapler in gastro-intestinal anastomoses (a report of 47 cases)]. KARAAYVAZ, Muammer; DOĞRU, Osman; KAMA, Nuri Aydın. Gastroenteroloji 1993;4(l): (11 ref) TK. [TK, Microvascular anastomosis with different techniques. DEDA, Haluk; ARAŞIL, Ertekin; SALİH, Mustafa; EREKUL, Selim. Journal of Ankara Medical School 1993;15(3): (14 ref) EN. [ Kısa zincirli yağ asidleri irrigasyonu ile kolonik anastomoz gücünün artırılması [Increasing the strength of colonic anastomosis with short chain fatty acids irrigation]. ÖZÇELİK, Baycan; RIZALAR, Rıza; BERNAY, Ferit; SÖZÜBİR, Selami; GÜRSES, Naci. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(2-3):60-62 (8 ref) TK. [TK, ANEMIA Renal aneminin rekombinant human eritropoietini ile tedavisi: Bir yıllık deneyim [Treatment of renal anemia with recombinant human erythropoietin: One year experience]. SALMAN, Şinasi; ÇAMSARI, Taner; KUBİLAY, Gürkan; TARHAN, Oktay; ÖZEN, Bedri. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):21-23 (18 ref) TK. [TK, Recombinant human erythropoietin (rhuepo) in chronic renal failure. AKALIN, Aysen; EREN, Zerrin; GEZER, Sefer; ERENOĞLU, Esat. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(3): (10 ref) EN. [ Prematüre bebeklerde demir proflaksisi [Iron supplementation in premature infants]. ÖZEK, Eren; 12 GÜLER, Ertuğrul; TUNCER, A. Murat; ALTAY, Çiğdem. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(l):65-69 (13ref)TK. [TK, Timoma ve saf eritroid aplazi [Thymoma and pure red cell aplasia]. KESKİN, Ali; ÇAĞIRGAN, Seçkin; TOMBULOĞLU, Murat; KARACA, Mustafa; BÜYÜKEÇECİ, Filiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (8 ref) TK. [TK, High dose intravenous methyl-prednisolone therapy in hematological disorders of childhood. NİŞLİ, Güngör; ÖZTOP, Senap; ÇETİNGÜL, Nazan; ÇÖKER, Mahmut; YENER, Erdal; KAVAKLI, Kaan. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(4): (12 ref) EN. [ ANEMIA-HYPOCHROMIC Iron deficiency in infancy: Influencing factors. ATICI, Aytuğ; GÜNEŞER, Seval; ALPARSLAN, Z. Nazan; ANTMEN, Bülent. Annals of Medical Sciences 1993;2(l):31-35 (20 ref) EN. [ ANEMIA-MEGALOBLASTIC Pyrimethamine'e bağlı megaloblastik anemi [Megaloblastic anaemia due to pyrimethamine]. TUNALI, Ahmet; ALİ, Rıdvan; MANAVOĞLU, Osman; ÖZKALEMKAŞ, Fahir; EVRENSEL, Türkkan. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;20(l):81-82 (12 ref) TK. [TK, ANEMIA-PERNICIOUS Pernisiyöz anemi: (Bir vaka nedeniyle) [Pernicious anemia: (case report)]. BASKIN, Esra; TANZER, Fatoş; GÜLTEKİN, Asım. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(3): (7 ref) TK. [TK, ANEMIA-SICKLE-CELL Orak hücre anemisinin DNA gen amplifikasyonu ve restriksiyon endonükleaz analizi ile saptanması [Determination of sickle cell anemia utilizing gene amplification and restriction endonuclease analysis]. ÇÜRÜK, Akif M. AKSOY, Kıymet; ARPACI, Abdullah; KILIÇ, Yurdanur; YÜREGİR, Güneş T.. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(l):55-58 (13 ref) TK. [TK, Orak hücreli anemide Salmonella osteomyelitis (bir olgu nedeniyle) [Salmonella osteomyelitis in a case of sickle

20 1993 TÜRK TIP DİZİNİ cell anemia]. GÖÇMEN, Ismail; METE, Ziya; ÜSTÜNDAĞ, S. Nuri; KARADEMİR, Ferhan. İnfeksiyon Derg. 1993;7(1-2): (13 ref) TK. [TK, Two patients who changed my outlook: Sickle cell anemia as a social disease. CHARACHE, Samuel. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(l):63-67 (5 ref) EN. [ Prenatal diagnosis of sickle cell anemia using polimerase chain reaction and restriction enzyme Ddel. GÜRGEY, Aytemiz; BEKSAÇ, Sinan; MEÇİ, Lütfiye; ÇAKAR, Nur; KARAKAŞ, Ümit; KUTLAR, Abdullah; ALTAY, Çiğdem. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(3): (12 ref) EN. [ Plasma, erythrocyte and urinary selenium levels in sickle cell homozygotes and traits. KILINÇ, Yurdanur. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (17 ref) EN. [ ANESTHESIA Işık ve uyuyan asır [The century of the surgeons]. ERGİN, Kazım. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (ref) TK. [TK, Karotid arteri de tutan bir Takayasu hastalığı olgusunda aorta ve arteria carotis communis arasında greftle anastomoz yapılması sırasında anestezi uygulanması [Anaesthetic management during graft anastomosis between aorta and arteria carotis communis in a case of Takayasu arteritis involving also carotid artery]. KAYAALTI, Barhan; TÜRKOĞLU, Meltem; AŞKAR, F. Zekiye; TURHAN, İ. Ali; ÇERTUĞ, Agah; SÜZER, Kaya. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): (7 ref) TK. [TK, Surgery, not anesthesia, results in postoperative lowering of serum cholesterol levels. AKGÜN, Suat; HAIGHT, Robert; ERTEL, Norman H.. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(2): (15 ref) EN. [ ANESTHESIA-CONDUCTION Diz cerrahisinde siyatik sinir bloğu ve femoral üçlü blok uygulaması. ERÇELEN, Ö. DORAL, M. N. BULUTÇU, E. ERDEM, K.. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(1 (Özel Sayı Artroskopi ve Diz Cerrahisi)):37-39 (14 ref) TK. [ ANESTHESIA-LOCAL ÖNAL, Kazım; OYMAN, Semiramis. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(l-2):71-73 (7 ref) EN. [ The use of alkalinized bupivacaine for epidural anesthesia at different temperatures [Epidural anestezide alkalinize bupivakain kullanımı]. KILIÇ, Turan; ŞAHİNOGLU, Haydar; ESENER, Zeynep. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(6): (28 ref) EN. [EN, TK] ANESTHESIA-GENERAL Genel ve spinal anestezi'nin strese karşı ortaya çıkacak hemodinamik ve hormonal yanıt üzerindeki etkileri [The effect of general and spinal anesthesia on hemodynamic and hormonal changes dueto stress]. KARCI, Ayşe; GÜNERLİ, Ali; SAĞIROĞLU, Emel; MALTEPE, Fikret. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15 ref) TK. [TK, Varicocele treatment: beyond the risks of general anesthesia. DAYANÇ, Murat; GÖKALP, Adil; ÖZGÖK, Yaşar; ATMACA, İsmail; HARMANKAYA, Çetin. Journal of Ankara Medical School 1993;15(2): (15 ref) EN. [ Anesthetic management of a patient with hereditary fructose intolerance and phenylketonuria. ÇELİKER, Varol; DURAL, Onur; ERDEM, Kemal. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (9 ref) EN. [ ANESTHESIA-INTRA VENOUS Propofol ve alfentanil ile total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasında kardiyak ve diğer yan etkiler [Cardiovascular and the other side effects of total intravenous anaesthesia (TIVA) with propofol and alfentanil]. TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emel; ESENER, Zeynep; DEMİRCAN, Berran; OFLUOĞLU, Sibel. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):23-29 (14 ref) TK. [TK, Mikrolaringeal cerrahi anestezisinde intravenöz anestezi uygulamasında propofol ve etomidat'ın karşılaştırılması [Comparison of etomidate and propofol for intravenous anaesthesia in microlaryngeal surgery]. KARABIYIK, Lale; BABACAN, Avni; POLAT, Uğur; KARADENİZLİ, Yener. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1993;5(2):22-27 (16 ref) TK. [TK, ANESTHESIA-EPIDURAL Epidural anestezide alkalinize lidokain kullanımı [Use of alkalinized lidocaine in epidural anesthesia]. DEMİRALP, Sacide; TULUNAY, Melek; ORAL, Mehmet; ŞEKERCİ, Sumru; GENÇ, Ayşe. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (14 ref) TK. [TK, The effect of epidural anesthesia and the size of spinal needle on post operative hearing loss. ÖNCEL, Semih; HASEGELİ, Levent; UĞUZ, M. Zafer; SAVACI, Serdar; ANESTHESIA-LOCAL Methemoglobinemia due to prilocain local anesthesia (Short report). KILIÇ, İlknur; KALAYCI, Ömer. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3):299 (6 ref) EN. [ 13

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞUR TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIP DERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ONURSAL EDİTÖR/HONORARY

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 1, Nisan 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 1, April 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 23.11.2011 İÇİNDEKİLER BİPOLAR BOZUKLUK KİTAPLAR... 3 TEZLER... 4 AKRABALAR... 4 ÇOCUKLAR... 4 HİPERAKTİVİTE... 5 KARAKTER ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Solunum hastalığı olanlarda eşlik eden hastalıklar (Co-morbid illnesses in patients with respiratory disease)

Türk Tüberküloz ve Toraks T. Solunum hastalığı olanlarda eşlik eden hastalıklar (Co-morbid illnesses in patients with respiratory disease) ISSN: 0494-1373 Türk Tüberküloz ve Toraks T Derneği nce üç ayda bir yayımlanır Klinik Çalışmalar (Clinical Reports) Solunum hastalığı olanlarda eşlik eden hastalıklar (Co-morbid illnesses in patients with

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Eylül 2010, Yıl:2 Sayı:3 ISSN NO : 1309-3630 Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 3, Aralık 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 3, December 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 TPA has been accepted for inclusion in PubMed Central. ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 Erken puberte ayırıcı tanısı Differential diagnosis of precocious puberty

Detaylı

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Amagram THE MAGAZINE FOR THE AMWAY IBO AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Haziran 09 Nov/Dec 07 Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY TÜRKİYE AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı The use of surfactant in the neonatal period Nilgün Kültürsay ve ark., İzmir, Türkiye

Detaylı