SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME"

Transkript

1 SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER

2 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: YIL: 1993

3

4 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun TERZİOĞLU Yazı-işleri Müdürü Prof.Dr. İ. Haluk GÖKÇORA Editör Doç.Dr. Selçuk ALSAN Dizin Oluşturma Komitesi Üyeleri Prof.Dr. Fikri İÇLİ Prof.Dr. Yücel KANPOLAT Prof.Dr. İ.Haluk GÖKÇORA Prof.Dr. Arda BÖKESOY Prof.Dr. Sinan BEKSAÇ Prof.Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL Prof.Dr. Berna ARDA Prof.Dr. Ali GÖREN Prof.Dr. Murat YURDAKÖK Uzm.Dr. Hakan AKBULUT Uzm.Dr. Orhan YILMAZ Çalışma Grubu DΓ. Cengiz BUDAK Dr. Gülser ORHAN Sema BALABANLI Aytaç YILDIZELİ Ahmet ÖZDEMİR Birsen AKDENİZ Elif Aytek KAYNAK Yıldız ATATUNÇ Hakkı ŞİŞMAN Sefa BALOĞLU Hülya ÇETİN Matbaa Haydar ÖZDEMİROĞLU Yazışma Adresleri * TÜBİTAK Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312) Teleks: 43186BTAKTR. e-posta: kalkan.tetm.tubitak.gov.tr * TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Atatürk Bulvan 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: 0(312) Faks: 0(312) e-posta: ÖNSÖZ Günümüz toplumlarının gelişme düzeyleri bilim ve teknoloji üretimi alanındaki başarılarıyla değerlendirilmektedir. Bilim ve teknolojinin üretilmesi; araştırma ve geliştirme projelerine büyük destek verilmesi, kaynakların önceliklere uygun olarak kullanılması, kalite standardlarının oluşturulması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması ile olanaklıdır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarında uluslararası platformda yapılan araştırmaya yönelik yayınların "Index Medicus", "Science Citation Index" vb. aracılığı ile Türkiye'den izlenebilmesine karşın, çok sayıda ulusal dergi bu güne kadar sistemli bir şekilde dizinlenerek araştırmacıların hizmetine sunulamamıştır. Doğal olarak bu eksiklik bilimsel iletişim açısından düşündürücüdür. Sağlık Bilimleri konusunda saptanabilen 150 kadar ulusal derginin çoğu (uluslararası dizinlere kabul edilmiş birkaçı dışında) kendi dizinlerini dahi çıkaramamaktadır. Türk Tıp Dergilerinin abone sayılan ne olursa olsun, periyodik bir dizinleme sistemi içerisine alınmamaları nedeniyle, erişim ve yararlanımları da son derece sınırlı kalmaktadır. Ulusal bir dizin oluşturulmadan başlatılan yayın taramaları zaman kaybına ve araştırıcıların birbirinden habersiz olarak benzer araştırmalar yapmalarına neden olmaktadır. Öte yandan; diğer araştırıcılara uyarıcı etki sağlamayan, tek başına ve bilime katkının çok sınırlı kaldığı çalışmalara yol açmaktadır. Araştırıcıların yurtdışı kaynaklara ulaşması ne denli kolaysa, kendi ülkelerinde, illerinde ve hatta komşu akademik kuruluşlarda yapılan bilimsel nitelikli araştırma sonuçlarına ulaşmaları da o denli zor olmaktadır. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde kurulan "Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu", Sağlık Bilimleri konusunda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandırarak yurtiçi yayın kalitesinin yükseltilmesi, standardizasyonu ve uluslararası düzeyde kabul görmesi amacıyla tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

5 1993 ve 1994 yıllarında yayınlanan dergilerde araştırma yazılarında salt İngilizce özet ile anahtar sözcüklerin varlığı Komisyon tarafından yeterli bulunmak zorunda kalınmıştır. Sağlık Bilimleri alanına ait elinizdeki kaynak dizininin basım ve yayımından sonra, kalite yönünden uluslararası standartları yakalamayı amaçlayan 1995 yılı "Türk Tıp Dizini"nin hazırlanmasında en büyük sorunun "dil" konusunda çıkması beklenmektedir. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bilim dallarının olağanüstü hızlı gelişmesi ve karmaşık yapısı, buna karşın Türkçe sözcüklerin belirlenmesi ve üretilmesinde bu hıza erişememiş olmamız güzel Türkçemizi yeterince yansıtmamızı engellemektedir. Türkçe anahtar sözcük standardizasyonunun sorun olması bizleri özgün "Index Medicus" çerçevesinde İngilizce anahtar sözcükler kullanmaya yöneltmiştir. Her sözcük için uygun Türkçe karşılık henüz belirlenememiş olmasından hareketle ilgili bilim dallarından uzmanların katıldığı dernek, kongre vb. gibi toplantılarda; Türkçe karşılık oluşturma çalışmalarının yapılması, zaman içinde Türkçe anahtar sözcüklerin belirlenmesini sağlayabilecektir ve sonraki yıllarda yayınlanan dergilerin "Türk Tıp Dizini"ne kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen maddelere uygunluk esas alınacaktır: 1. Dergiler periyodik olarak ve düzenli şekilde yayınlanmalıdır. Dergilerin her sayısı, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'na ulaştırılmalıdır. 7. Dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN numarası Kültür Bakanlığı'ndan alınmalıdır. "Index Medicus"un ilk sayısının yayınlandığı 1879 yılından tam 116 yıl sonra Komisyon'ca yürütülen çalışmaların ilk ürünü olan 1993 yılı "Türk Tıp Dizini"nin yayınlanması Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanındaki çalışanların yıllardır varolan beklentilerine önemli ölçüde karşılık sağlayacaktır. Komisyon öncül bir çalışma olan "Türk Tıp Dizini"nin eksiklerinin bulunduğunun ve çok değerli bazı dergilerin de değerlendirme dışında kaldığının bilincindedir. Sağlık alanı çalışanlarının yardımlarıyla 1995 yılından sonra bu eksiklikleri el birliği ile tamamlanabilineceği inancındadır. Zengin bir dil olan Türkçemizin bilim dili nitelikleri taşıdığı bilinciyle, ülkemizde ve Türkçe konuşan diğer ülkelerde Sağlık Bilimleri ile ilgili tüm araştırıcılara yararlı olmasını dileriz. Bundan sonraki dizinlerimizde uluslararası en üst düzeydeki kavramları yakalayabilmek amacıyla, her türlü görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz Komisyon'un çalışmalarında desteğini esirgemeyen TÜBİTAK Başkanhğı'na, "Türk Tıp Dizini Oluşturma Komitesi" üyelerine, Sağlık Bilimleri Araştırma Komitesi Yürütme Komitesi ve çalışanlarına; özellikle Dokümentasyon çalışmalarında büyük emekleri geçenlere, TÜBİTAK matbaası çalışanlarına minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz. Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu 2. Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler en az beş yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Komisyon, ilgili yıl içinde dergilerden rastgele yöntemle seçtiği bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyebilmelidir. 3. Dergiler araştırma yazıları içermelidir. Derleme yazılarından oluşan veya derleme ve olgu sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler "Türk Tıp Dizini"he kabul edilmeyecektir. 4. Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir. 5. Makalelerin "Index Medicus" standartlarına uygun İngilizce anahtar sözcükleri olmalıdır. 6. Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır.

6 TÜRK TIP DİZİNİ FORMATI Bu dizinin formatı, Index Medicus'un Amerikan Bibliografik Kaynaklar Ulusal Standartları Z temel alınarak 1980 yılından beri kullandığı formatın TÜBİTAK veri tabanına uyarlanması ile oluşturulmuştur. TURKISH MEDICAL INDEX CITATION FORMAT The format for Turkish Medical Index was developed by conforming the format of Index Medicus, based on American National Standart for Bibliografic References Z , to the data base of TÜBİTAK. (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) ÖRNEKLER SAMPLE CITATIONS Konu Bölümü Subject Section Makale Başlığı Article Title Makalenin İkinci Dilde Başlığı Article Title in Second Language mem i Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. Yazarlar YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; Author/s DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, Tarih Date Cilt Volume \ Sayı Dergi İsmi,... Journal Title \ \ Laneuaee Language of Publication Özet Dili Sayfalar \ Language of Abstract Pages Referans Sayısı Number of References Issue \ \ \ Yazar Bölümü Author Section Makale Başlığı Article Title Yazarlar Author/s YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, ^ \ ^ Makalenin İkinci Dilde Başlığı \ \ \ ^ \ ^ ^ ^ Article Title in Second Language Tarih Date cut Volume Sayı \ Issue Sayfalar Referans Sayısı Number of References Özet Dili Yayın Dili Language of Abstract Language of Publication KISALTMALAR - ABBREVIATIONS TK EN ref Derg. Türkçe - Turkish İngilizce - English referans - reference Dergisi - Journal Mec Univ. (Univ.) Fak. (Fac) Bült. Mecmuası - Journal Üniversitesi - University Fakültesi - Faculty Bülteni - Bulletin

7

8 1993 TÜRK TIP DİZİNİ ABATTOIRS Kars belediye mezbahasında kesilen ruminantlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi [Prevalence and economic importance of hydatidosis in ruminants slaughtered in Kars municipality slaughterhouse]. UMUR, Şinasi; ASLANT AŞ, Özkan. Türkiye Parazitoloji Derg. 1993;17(2):27-34 (20ref)TK. [TK, ABDOMEN-ACUTE Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ref) TK. [TK, ABDOMINAL-INJURIES Çocuklarda kunt renal travma [Blunt renal trauma in children]. OKUR, Hamit; KÜÇÜKAYDIN, Mustafa; DURAK, Ahmet C. BEKERECİOĞLU, Ahmet; KAZEZ, Ahmet; İÇER, Mehmet; TURAN, Cüneyt. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(l):24-28 (20 ref) TK. [TK, ABDOMINAL-PAIN Comparison of gas absorbent and polyenzyme preparations in the treatment of infantile colic [İnfantil kolik tedavisinde gaz emici ve polienzim preparatlannın etkinliklerinin karşılaştırılması]. KASAPÇOPUR, Özgür; CEYLAN, Abdullah; İNGÖL, Hüseyin; SARP, Adil; SUNGURTEKİN, Necdet. Yeni Tıp Derg. 1993;10(3):21-24 (11 ref) EN. [EN, TK] ABNORMALITIES Akciğerlerin lob ve fissür anomalileri ile ilgili bir çalışma [A study on the fissural and the lobar abnormalities of the lungs]. GÜMÜŞBURUN, Erdem; KATKICI, Ufuk; ÖRSAL, Metin; KOLUSAYIN, Özdemir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (12 ref) TK. [TK, Nadir görülen bir safra kesesi anomalisi (Sağ hepatik duktustan çıkan sistik kanalı mobil safra kesesi) [A rare gallbladder anomaly (Mobile gallbladder with cystic duct originating from right hepatic duct)]. CANTÜRK, Nuh Zafer; UTKAN, Nihat Zafer; KARSLI, Şenol; DÜLGER, Mustafa. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (7 ref) TK. [TK, Fiksasyon anomalisi ile ilgili bir olgu sunumu: Mesocolon ascendens ve mesocolon descendens [A fixation anomaly: The ascending and descending mesocolon (a case report)]. KATKICI, Ufuk; GÜMÜŞBURUN, Erdem; ÖRSAL, Metin; KOLUSAYIN, Özdemir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (11 ref) TK. [TK, ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Prune belly sendromu: bir vaka takdimi [Prune belly syndrome: a case report]. KALAYCI, Ayhan Gazi; ÖZKAN, Behzat; TAŞDEMİR, H. Ali; ŞAHİN, Semra. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(3): (20 ref) TK. [TK, Konjenital fibula eksikliği, seks steroidlerinin teratojen etkisi sorumlu olabilir mi? İki vakanın takdimi. DERBENT, Murat; TUNÇBİLEK, Ergül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(2): (25 ref) TK. [TK, Antenatal tanı konarak doğumu izleyen dakikalarda ameliyat edilen bir kistik adenomatoid malforaıasyon olgusu [Immediate surgical intervention of congenital adenoid malformation antenatally diagnosed: a case report]. OLCAY, Işık; KESKİN, Erbuğ; OKUR, Hasan; ZORLUDEMİR, Ünal. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(l):89-94 (12 ref) TK. [TK, Deniz kızı görünümünde ender bir fetal anomali (Sirenomeli) [A rare fetal anomaly simulating mermaid (Sirenomelia)]. TUĞRAN, Cihan; ÜSTÜN, Esin Emin; AYDIN, Ahmet; ARKUN, Remide. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (4 ref) TK. [TK, Konjenital femur üst uç anomalileri. AKSOY, Cemalettin; SURAT, Adil. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(3): (12 ref) TK. [TK, The congenital abnormalities in ankylosing spondylitis [Ankilozan spondilitte konjenital anomaliler]. ÖZGÜL, Ahmet; YAZICIOĞLU, Kamil; KALYON, Tunç Alp; GÜNDÜZ, Şükrü. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1993;4(2):88-91 (10 ref) EN. [EN, TK] Trakeabronkomegali [Tracheobronchomegaly]. BEDİRHAN, Mehmet Ali; YÖRÜK, Yener; KARADENİZ, Ahmet. Solunum Hastalıkları 1993;4(3): (8 ret) TK. [TK, ABORTION Spontan abortuslu çiftlerde markır kromozom [Marker chromosome in couples who had spontaneous abortion]. SEZGİN, İlhan; ÖZDEMİR, Öztürk. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(3): (11 ref) TK. [TK, Serum alpha feto protein, human placental ^lactogen and ferritin levels in cases of imminent abortion. ATALAY, Mücahit; ALPER, Eray; BOSHNAG, Taishir; ÇAPANOĞLU, Refik; ÖZKILIÇ, Hayal; DERİN, Hayriye. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(3-4): (12 ref) EN. [ obertsonian translocation t(13; 14) in three families with recurrent miscarriages. ÖKTEN, Gülsen; ELBİSTAN, Mehmet; KÖKÇÜ, Arif; KARA, Nurten. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (10 ref) EN. [ ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Türkiye genelinde ABO kan grupları ve Rh faktörünün dağılımı [Distribution of ABO blood groups and Rh factor in Turkey]. ERGÜN, Ahmet; YARDIMCI, Serdar.

9 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ABSCESS Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (16 ref) TK. [TK, Trofoblastik hastalıklarda ABO kan grupları [ABO blood group in trophoblastic disease]. AVŞAR, Filiz; SÖYLEMEZ, Feride. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):30-32 (9 ref) TK. [TK, ABSCESS Dalak abseleri [Splenic abscess]. BOZKURT, Betül; YILMAZ, Sezai; ÖCAL, Koray; ÖZEL, Hakan. Gastroenteroloji 1993;4(2): (13 ref) TK. [TK, Thyroid abscess: a case report. KÜÇÜKAYDIN, Mustafa; OKUR, Hamit; KAZEZ, Ahmet; C. DURAK, Ahmet. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(2-3): (10 ref) EN. [ ABSORPTIOMETRY-PHOTON Foton absorpsiyometri ile kırık eşiklerinin belirlenmesi. ARPACI, Fikret; KUTLU, Mustafa; URAL, A. Uğur; AYRIM, Alev; SAYAR, Habip; ÜNAL, Tahir; KOCABALKAN, Fikri; DAĞISTAN, Necati. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(3): (17 ref) TK. [TK, ACARI House dust mites in Ankara. ACICAN, Turan; GÜRBÜZ, Lütfü; EKMEKÇİ, Mevlüt; MISIRLIGİL, Zeynep; MUNGAN, Dilşad; DEMİREL, Yavuz Selim. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 17(3): (21 ref) EN. [ ACCIDENTS C. Ü. T. F. Hastanesi'ne başvuran trafik dışı kaza sonucu yaralanmaların adli tıp yönü [Forensic medicinal aspect of injuries due to non-traffic accidents]. ÖRSAL, Metin; KATKICI; Ufuk; ÖZKÖK, M. Selim. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(2): (12 ref) TK. [TK, Ev kazaları [Home accident]. TENGİLİMOĞLU, Dilaver; KAYNAK, Özcan. Yeni Tıp Derg. 1993; 10(3):51-57 (21 ref) TK. [TK, ACCIDENTS-TRAFFIC Trafik kazası ile yaralanarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne başvuran adli olgular [Forensic Medical Evaluation of traffic accident injuries]. KATKICI, Ufuk; ÖRSAL, Metin; ÖZKÖK, M. Selim. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (llref)tk. [TK, ACETAZOLAMIDE The effects of acetazolamide and ammonium chloride on the urine ph, crystal formation and kidney histopathology in rats. GÜNEŞ, Hasan Veysi; BAŞARAN, Ayşe. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (30 ref) EN. [ ACETIC-ACIDS Sıçanlarda asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte sandostatinin koruyucu etkisi [The protective effect of sandostatin in acetic acid induced experimental colitis in rats]. DOBRUCALI, Ahmet; ALTIN, Mehmet; TUNCER, Murat; SANDER, Ersan; GÖKSEL, Süha; SAVLI, Haluk; BAL, Kadir; UZUNİSMAİL, Hülya; YURDAKUL, İbrahim; OKTAY, Ergün; DİNÇ, İsmail. Gastroenteroloji 1993;4(2): (15 ref) TK. [TK, ACETOPHENONES Syhthesis and anthelmintic activity of some acetophenone and thiazolo (3, 2-a) benzimidazole derivatives I. BERÇİN, Erdoğan; EROĞLU, Yalçın; ÇAKIR, Bilge. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):25-36 (15 ref) EN. [ Synthesis and structure elucidation of some new acetophenone and thiazolo (3, 2-a) benzimidazole derivatives ffl. BERÇİN, Erdoğan; EROĞLU, Yalçın; NOYANALPAN, Ningur. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(2): (14 ref) EN. [ ACETYLCHOLINESTERASE İnsülin, eritrositler ve asetilkolinesteraz enzimi etkileşimi. AKTİMUR, Aysar. Deniz Tıp Bült. 1993;26(2-3):26-35 (60 ref) TK. [TK, ACIDOSIS A retrospective evaluation of 78 cases with organic acidaemia. TOKATLI, Ayşegül; COŞKUN, Turgay; ÖZALP, İmran. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(l):47-53 (12 ref) EN. [ ACIDS Dentine uygulanan çeşitli asitlerin amalgam dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of acid application on microleakage of amalgam restorations]. GÖKAY, Osman; GÜNYAKTI, Nur; YALÇIN, Sevgi. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (44 ref) TK. [TK, Dentin üzerine uygulanan çeşitli asitlerin kompozit dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of various acids on microleakage of composite resins applied on dentin]. GÖKAY, Osman; ÖZYURT, Perihan;

10 1993 TÜRK TIP DİZİNİ ACUTE-PHASE-REACTION SEÇKİN, Birsen. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (59 ref) TK. [TK, ACID-ETCHING-DENTAL Dentin üzerine uygulanan çeşitli asitlerin kompozit dolguların mikrosızıntısı üzerine etkisi [The effects of various acids on microleakage of composite resins applied on dentin]. GÖKAY, Osman; ÖZYURT, Perihan; SEÇKİN, Birsen. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (59 ref) TK. [TK, Değişik asitleme sürelerinde fissür örtücülerin süt dişlerinde retansiy onlarının ve marjinal sızıntılarının in vivo ve invitro olarak değerlendirilmesi [Invivo and invitro evaluation of the retention and marginal leakage of fissure sealants applied to deciduous teeth with different etching times]. SÖNMEZ, Hayriye; GÜMÜŞSOY, Sibel. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(l): (14ref)TK. [TK, O. Sadi; KUBAT, Arif. İnfeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (24 ref) TK. [TK, Human Immunodeficiency Virus (HTV)'un bulaşma yollan ve AiDS'in risk grupları [Contamination ways of human immunodeficiency virus (HIV) and risk groups of AIDS]. KIYAN, Mehmet; CENGİZ, Lügen; CENGİZ, A. Tevfik. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):57-64 (38 ref) TK. [TK, Ocular penetration of zidovudine: in rabbit eye model. YAĞCI, Ayşe; KARCIOĞLU, Zeynel A. GEORGE, William J. ÇAKINER, Tülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(2): (25 ref) EN. [ ACRODERMATITIS Akrodermatitis enteropatika [Acrodermatitis enteropathica]. CANATAN, Duran; UYSAL, Zümrüt; AKAR, Nuri; KEMAHLI, Sabri; CİN, Şükrü; ARCASOY, Ayten. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(4): (llref)tk. [TK, ACID-PHOSPHATASE Ürolojik kanserlerde tümör belirleyicileri [Tumor markers in urologic malignancies]. BERKMEN, Ferhat; ÜNAL, A. Ekrem. Acta Oncologica Turcica 1993;26(l-4):79-83 (30 ref) TK. [TK, Rat karaciğer asit fosfatazının saflaştırılması ve dietilnitrözamin'in enzim aktivitesine etkisinin araştırılması [Purification of rat liver acid phosphatase and evaluation of the effect of diethylnitrosamine on the activity of the enzyme]. KILINÇ, Cumhur; SUNGUROĞLU, Kadirhan; KAVUTÇU, Mustafa; GÖKHUN, İsmail Hakkı. Optimal Tıp Derg. 1993;6(2):67-70 (24 ref) TK. [TK, Benign prostat hipertrofili hastalarda digital rektal muayenenin serum prostat-spesifik antijen (PSA) ve prostatik asit fosfataz (PAP) düzeylerine etkisi [The effect of digital examination on the serum level of prostatespesific antigen (PSA) and prostatic acide phosphatase (PAP)]. DALVA, Izak; BALK, Mevhibe; SARGIN, Semih; AKBAY, Erdem; YILDIZ, Şener; GÜREL, Dündar; YAZICIOĞLU, Ahmet; ÇETİN, Selahattin. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1993;5(l):46-50 (22 ref) TK. [TK, ACTIVITIES-OF-DAILY'LIVING Yaşlılarda ölümlerin sosyal durum, günlük yaşam aktiviteleri ve kronik hastalıklar ile ilişkisi. UÇKU, Reyhan. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;7(2):42-46 (10 ref) TK. [TK, Diz altı ve diz üstü amputelerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi [The assessment of daily living activities in below and above knee amputees], ERBAHÇECİ, Fatih; ALGUN, Candan; TAŞLI, Kemal. Romatizma I Acta Rheumatologica Turcica 1993;8(l):19-27 (18 ref)tk. [TK, ACUTE-PHASE-PROTEINS Enflamatuvar barsak hastalıklarında akut faz reaktanları ve retinol bağlayıcı protein düzeyleri [Acute phase reactants and retinol binding protein levels in inflammatory bowel diseases]. YILMAZ, Uğur; AYAZ, Selime; SARITAŞ, Ülkü; BAYSAL, Çağlar; YILDIRIM, Bülent; ÜLKER, Aysel; ŞAHİN, Burhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (8 ref) TK. [TK, ACQUIRED-IMMUNO-DEFICIENCY-SYNDROME HIV Tanı ve Doğrulama Merkezinde saptanan anti-hiv olumlu 21 olgunun değerlendirilmesi [Evaluation of 21 anti-hiv positive cases determined in the HIV Diagnosis and Confirmation Center]. BİLGİÇ, Altınay; ÖZACAR, Tijen; ERENSOY, Selda; BADAK, Zühre; DİRİM, Özlem, infeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (3 ref) TK. [TK, Istanbul hastanelerinde çalışan hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları [The knowledge of and attitudes towards AIDS of nurses working in Istanbul]. PINAR, Rukiye; YÜRÜGEN, Birsen; YENEN,. ACUTE-PHASE-REACTION Enflamatuvar barsak hastalıklarında akut faz reaktanları ve retinol bağlayıcı protein düzeyleri [Acute phase reactants and retinol binding protein levels in inflammatory bowel diseases]. YILMAZ, Uğur; AYAZ, Selime; SARITAŞ, Ülkü; BAYSAL, Çağlar; YILDIRIM, Bülent; ÜLKER, Aysel; ŞAHİN, Burhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (8 ref) TK. [TK,

11 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ACYCLOVIR ACYCLOVIR Akut serebellar sendrom gösteren suçiçeği olgularında asiklovir sağaltımı [Acyclovir treatment in varicella presenting with acute cerebellar syndrome], VARDAR, Fadıl; KAVAS, İlhan; ÖZKINAY, Cihangir. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (6 ref) TK. [TK, ADAMS-STOKES-SYNDROME Long-term follow up of patients with congenital complete atrioventricular block. ÇELİKER, Alpay; ÇİÇEK, Sevim; ÖZME, Şencan. Turkish Journal of Pediatrics 1993; 35(2):93-98 (14 ref) EN. [ ADDISON'S-DISEASE Addison hastalığında oral mukozal hiperpigmentasyon [Oral mukozal hyperpigmentation in Addison's disease]. SAFALI, Mükerrem; GÜNHAN, Meral; AKSU, Aziz; GÜNHAN, Ömer. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(l):l (13 ref)tk. [TK, ADENOIDECTOMY Adenotonsillektominin alt solunum yollarına etkisinin ekspiratuvar akım hızlan ile araştırılması. KAVUKÇU, Salih; COŞKUN, Şenol; ÇEVİK, Necla; KUŞÇU, Bahar; AKKOÇLU, Atilla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;7(1):9-15 (7 ref) TK. [TK, ADENOSINE-DEAMINASE discrimination of tuberculous and non-tuberculous pleural effusions], GÖZÜ, Ayşe; ERYILMAZ, Türkan; ÖZKARA, Şeref; ERTÜRK, Arzu; ERDOĞAN, Yurdanur; BATTAL, Naciye. Solunum Hastalıkları 1993;4(3): (14 ref) TK. [TK, The importance of adenosine deaminase in differential diagnosis of febrile seizures and seizures due to intracranial infections [Febril ve intrakraniyal enfeksiyonlara bağlı konvülsüyonların ayırıcı tanısında adenozin deaminazın önemi], KALAYCI, Ayhan Gazi; ALP, Handan; YİĞİTOĞLU, Ramazan; TAŞDEMİR, H. Ali; ALTINKAYNAK, Sevin. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(2):82-88 (19 ref) EN. [EN, TK] Interleukin-1 beta, soluble interleukin-2 receptor-alpha and adenosine deaminase levels in tuberculous, malignant and transudative pleurisy. AKDİŞ, Ali Cezmi; ÜNSAL, Meftun; HELVACI, Safiye; MİSTİK, Reşit; KILIÇTURGAY, Kaya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (31 ref) EN. [ ADENOSINE-TRIPHOSPHATE Kronik eksperimental diabette böbrek, beyin lipid peroksid, ATP ve plazma lipid peroksid düzeyleri [Kidney, brain lipid peroxide, ATP and plasma lipid peroxide levels in chronic experimental diabetes], MUTAF, Işıl; BAYINDIR, Oya; YILMAZ, Candeğer; ERLAÇİN, Sermet. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (18 ref) TK. [TK, Kronik eksperimental diabette aorta, myokard lipidperoksid ve ATP düzeyleri [Aorta and myocardium lipid peroxide and ATP levels in chronic experimental diabetes], MUTAF, Işıl; BAYINDIR, Oya; ERLAÇİN, Sermet; YILMAZ, Candeğer. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (14 ref) TK. [TK, Plevral sıvılarda serum ve plevral sıvı adenozin deaminaz (ADA) aktivite tayininin ayırıcı tanıdaki değeri [Serum and pleural effusion adenosine deaminase activity in ADHESIONS differential diagnosis of pleural effusions], PELİT, Atilla; ATİKCAN, Şükran; ÇAPAN, Nermin; BAŞER, Yılmaz. Değişik yöntemlerle hazırlanmış titan kanal millerinin Acta Oncologica Turcica 1993;26(l-4):22-29 (12 ref) çeşitli kompozit dolgu maddelerine olan tutuculuğunun TK. [TK, mekanik olarak karşılaştırılması [A comparison on the Reaktif artritli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktivitesi tayini [Adenosine deaminase activity in sera of mechanical retention of various composites to the root posts prepared according different methods], NERGİZ, patients with reactive arthritis], CANPOLAT, Orhan; İbrahim; PLATZER, Ursula. Ankara Üniv. Diş Hekimliği YAŞA, M. Hadi; KAVUTÇU, Mustafa; ÖZTÜRK, H. Fak. Derg. 1993;20(3): (22 ref) TK. [TK, Serdar; ULUTEPE, Satılmış. Ankara Üniv. Tıp Fak. Adeziv ince barsak tıkanıklıkları [Adhesive small bowel Mec. 1993;46(4): (31 ref)tk. [TK, obstructions], KOÇAK, Savaş; ERDEM, Ergun; Alfa-1 an ti tripsin ve adenozin deaminazın asitin ayırıcı DOLAPÇI, Mete; BUMİN, Cihan. Gastroenteroloji tamsındaki önemi [Use of alpha-1 antitrypsin and 1993;4(4): (18 ref) TK. [TK, adenosine deaminase in differential diagnosis of ascites], KAYA, Muhsin; DÖNDERİCİ, Ömer; SELVİ, Eyüp; Laparotomi sonrası peritoneal yapışıklıkların önlenmesinde E vitamini ve cisapride'nin etkisi [The effects of vitamin E SOYLU, Kazım; BAHAR, Kadir; ÖZDEN, Ali; and cisapride on prevention of peritoneal adhesions after UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji laparotomy], ÇETİNKURŞUN, Salih; ULÇAY, Nuri; 1993;4(3): (12 ref) TK. [TK, SAKARYA, M. Turgay; ALPASLAN, Fahrettin. Pediatrik Tüberküloz ve non-tüberküloz plevral effüzyonlann Cerrahi Derg. 1993;7(2-3):52-55 (16 ref)tk. [TK, ayrımında adenozin deaminaz ve lizozimin değeri [The Effect of nonsteroidal antiinflammatory drugs in the value of adenosine deaminase (ada) and lysozyme in the prevention of postoperative adhesions [Postoperatif yapışıklıkların önlenmesinde nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların rolü], MALAZGİRT, Zafer;

12 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AFIBRINOGENEMIA ÖZEN, Necati; ELÇİN, Bülent; ÖZKAN, Kayhan. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(5): (31 ref) EN. [EN, TK] ADIPOSE-TISSUE Spor yapan ve yapmayan erkek öğrencilerde vücut yağ yüzdesi [Body fat percentage of male students engaged or not engaged in sports]. ERGÜN, Ahmet; YARDIMCI, Serdar; AKÇIL, Ethem; YAVUZER, Sema. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (23 ref) TK. [TK, Selülolipoliz yöntemi ile adipozitlerin tedavisi [Treatment of adipocytes with cellulolipolyse]. ERBOZ, Sezer; DERELİ, Tuğrul; HEMMATİ, Hasan; ÜDÜN, Kamer. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): (2 ref) TK. [TK, ADJUSTMENT-DISORDERS Romatoid artritte görülen psikiyatrik semptomlar [Psychiatric symptoms in rheumatoid arthritis]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; GÜMÜŞDİŞ, Gürbüz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (9 ref) TK. [TK, Diabet mellitus'ta görülen psikiyatrik semptomlar [Psychiatric symptoms in diabetic patients]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15ref)TK. [TK, Hipertiroidide görülen psikiyatrik sorunlar [Psychiatric symptoms in hyperthyroidism]. AKARSU, Duygu; ÇOŞKUNOL, Hakan; SAYGILI, Refet; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15 ref) TK. [TK, ADMINISTRATION-INTRANASAL Nazal ilaç sistemleri: Nazal ilaç absorbsiyonuna bir bakış [Nasal drug delivery systems: An overview of nasal drug absorption]. SEVGİ, Ferhan. Marmara Üniv. Eczacılık Derg. 1993;9(l):67-80 (32 ref) TK. [TK, ADMINISTRATION-TOPICAL İntraplevral kateterle lidokain uygulamasıyla torakotomi sonrası ağrının kontrolü [Control of post-thoracotomy pain by lidocaine via intrapleural catheter]. İZMİTLİ, Gündüz; TÜZÜNER, Filiz; DEMİRALP, Sacide. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (38 ref) TK. [TK, ADOLESCENT-PSYCHIATRY Smoking, drinking and drug use in female adolescents. DABAKOĞLU, Tülin; KÜKNER, Selahattin; VİCDAN, Kubilay; KELEŞ, Gürhan; ERGİN, Tolga; GÖKMEN, Oya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 19(2): (27 ref) EN. [ ADRENALECTOMY 1, 2-Dimethyl-9, 10 benzanthracene induced malignant fibrous histiocytoma in rats and the effect of adrenalectomy on tumor growth. KOTİLOĞLU, Esin; ÖNER, Ülkü. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (26 ref) EN. [ ADRENAL-GLAND-NEOPLASMS Bir benign sürrenal kisti olgusu [A case of benign adrenal cyst]. YÜZER, Yıldıray; YILMAZ, Rasih; TAVUSBAY, Cengiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (3 ref) TK. [TK, ADRENERGIC-BETA-RECEPTOR-BLOCKADERS The use of beta adrenergic blockers in coronary artery surgery (Clinical research) [Koroner arter cerrahisinde beta adrenerjik bloker kullanımı (klinik araştırma)]. YÖRÜKOĞLU, Yavuz; AKKOÇ, Özkan; KESKİN, Atilla; ÇELİKSÖZ, Muzaffer; YÜCEL, Ertan. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(4): (11 ref) EN. [EN, TK] Beta-blockade with intrinsic sympathomimetic activity (ISA) and exercise-induced lipid changes. YEĞİN, A. Haluk; DEĞER, Necmi; YANAT, Filiz; YEĞİN, Ayşenur. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (17 ref) EN. [ Beta adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar ve iskemik kalp hastalıklarındaki yeri [Beta adrenergic blockers in treatment of ischemic heart diseases]. ÇORDAN, Jale; GEMİCİ, Kani. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;20(l):87-89 (23 ref) TK. [TK, ADULT A study of the relationship between some of the trace element levels of hair, nail, serum and urine in healthy subjects [Sağlıklı şahısların saç, tırnak, serum ve idrarlarındaki bazı eser elementlerin seviyeleri arasındaki ilişkinin araştırılması]. AKYOL, Ömer; KAVUTÇU, Mustafa; CANBOLAT, Orhan; IŞIK, Bünyamin; DURAK, İlker. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(2):75-81 (38 ref) EN. [EN, TK] AFIBRINOGENEMIA Yenidoğanda konjenital hipo- ve afibrinojenemi: üç vakanın takdimi [Congenital hypo- and afibrinogenemia in newborn infants: report of three cases]. YURDAKÖK, Murat; TEKİNALP, Gülsevin; ERDEM, Gülsen; HİÇSÖNMEZ, Gönül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(l):49-53 (9 ref) TK. [TK,

13 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 AFLATOXINS AFLATOXINS Aflatoksin Bl (AFBl)'in tavşan karaciğeri üzerine etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirme [The effect of aflatoxin Bl (AFB1) on rabbit liver: Histopathological and biochemical evaluation]. TECİMER, Tülay; TECİMER, Coşkun; EMRE, Hanefi; TEMEL, İsmail; ÜSTÜN, Hüseyin; KARAKAŞ, Sacide; OTLU, Ali; ERPEK, Semra. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):45-48 (13 ref) TK. [TK, AGE-DETERMINATION-BY-SKELETON aylık çocuklarda takvim yaşıyla boy ve kemik yaşının uyumu [Coherence of height and bone ages with calender age in months old children]. SOLAK, Orhan; TOKSOY, Hayri B. AKSU, Mübeccel. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(l):31-33 (13 ref) TK. [TK, AGE-FACTORS AGAR A new medium used for isolating group A streptococci: Colistin, Nalidixic acide, Crystal violet agar. KİRAZ, Nuri; AKŞİT, Filiz; AKŞİT, Mehmet Arif. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(3): (10 ref) EN. [ AGED Yaşlılarda koroner arter cerrahisi [Coronary artery surgery in elderly patients]. BUKET, Suat; HAMULU, Ahmet; ALAYUNT, Alp; ÖZBARAN, Mustafa; ARAŞ, İshak; ATAY, Yüksel; POSTACIOĞLU, Hakan; ÇALKAVUR, Tanzer; BADAK, Ismail; DURMAZ, İsa. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (4 ref) TK. [TK, Yaşlı bir hastada endobronşiyal tüberküloz [Endobronchial tuberculosis in an elderly patient]. MOĞULKOÇ, Nesrin; ATEŞ, Mahmut; BALIOĞLU, Tevfik; ÖZHAN, Mustafa; GÜÇLÜ, Görsev. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (9 ref) TK. [TK, Bornova eğitim ve araştırma bölgesinde 65 yaş ve üzeri populasyonda polifarmasi [Polypharmacy in old people of 65 and over in Bornova education and investigation region]. MANDIRACIOĞLU, Aliye. Ege Tip Derg. 1993;32(3-4): (10 ref) TK. [TK, Yaşlılarda hipertansiyon prevalansı [The prevalence of hypertension in the elderly]. MANDIRACIOĞLU, Aliye; DOĞAN, Fethi. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Toplumumuzda geriatrik populasyonda işitme sorunları [Hearing problems of the geriatric population in our society]. KİRAZLI, Tayfun; ULUÖZ, Ümit; CANER, Gül; KARCI, Bülent; BİLGEN, Vecihi. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (5 ref) TK. [TK, Vertigo yakınmalı geriatrik hastalarda vestibüler sistem inceleme bulguları [Vestibular findings in geriatric patients with vertigo]. ULUÖZ, Ümit; KİRAZLI, Tayfun; KARCI, Bülent; CANER, Gül; DEMİRTAŞ, Dursun. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Yaşlılarda görülen intertrokanterik kırıklarda mortalite riski. ŞARLAK, Ahmet Yılmaz; GÜLTEKİN, Nuri; SOLAKOĞLU, Can. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(4): (24 ref) TK. [TK, Yaşlılık ve infeksiyon [Old age and infection]. ULUSOY, Sercan. infeksiyon Derg. 1993;7(3-4): (19 ref) TK. [TK, aylık çocuklarda takvim yaşıyla boy ve kemik yaşının uyumu [Coherence of height and bone ages with calender age in months old children]. SOLAK, Orhan; TOKSOY, Hayri B. AKSU, Mübeccel. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(l):31-33 (13 ref) TK. [TK, kanserli olgunun yaş, seks ve tümör lokalizasyonuna göre istatistiksel yönden değerlendirilmesi: (Cerrahpaşa ). ÇAKIR, Şaban; EGEHAN, İbrahim. Türk Onkoloji Derg. 1993;8(2): (22 ref) TK. [TK, Diabetik retinopatisi olan Tip-II diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri prevalansı ve bunun diabet yaşı ile ilişkisi [The prevalance of microalbuminuria and its relation to diabetic age in type II diabetic patients with retinopathy]. KAYA, Muharrem; SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KOÇ, Eyüp; YILMAZ, Candeğer; CİRİT, Mustafa. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (15 ref) TK. [TK, Sağlıklı yetişkin bireylerin apendikuler ve vertebral iskelet kemik kütlelerinde yaş, cinsiyet ve menopozla olan değişiklikler [Changes in bone masses of the appendicular and vertebral skeleton with age, sex and menopause in healthy adult subjects]. ARPACI, Fikret; KUTLU, Mustafa; URAL, A. Uğur; ABAYLI, Ekrem; AYRIM, Alev; SAYAR, Habip; ÜNAL, Tahir; KOCABALKAN, Fikri. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (18ref)TK. [TK, The relationship between age and left main coronary artery [Sol ana koroner arter ve yaş arasındaki ilişki]. ŞAKUL, Bayram Ufuk. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):33-36 EN. [TK, AGGRESSION (15 ref) A modification of the maternal aggression test in mice. ERENMEMİŞOĞLU, Aydın; TEKOL, Yalçın. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (7 ref) EN. AGROCHEMICALS Tarım ilaçları ile zehirlenerek ölen olguların incelenmesi [An investigation on deaths caused by agricultural drug poisoning]. DÜLGER, H. Ergin; YEMİŞÇİGİL, Ali; EGE, Beyhan. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (11 ref) TK. [TK,

14 TÜRK TIP DİZİNİ AIR-POLLUTION Hava kirliliği ve ekspiratuvar tepe akım hızı [Air pollution and peak expiratory flow rate]. DEMİR, Esen; TANAÇ, Remziye; KURUGÖL, Zafer; ÇÖKER, Mahmut; BARUH, Hayim. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (7 ref) TK. [TK, ALANINE-AMINOTRANSFERASE Kronik HBV infeksiyonunda serum alanintransferaz, transferrin ve lactoglobulin düzeylerinin HBeAg pozitif ve negatif olgularda karşılaştırılması [Comparison of serum alanintransferase, transferrin and lactoglobulin levels in chronic HBV infection among HBeAg positive and negative cases]. PAHSA, Alaaddin; HACIBEKTAŞOĞLU, Aziz; TUNCER YILMAZ, Oğuz; ÖZGÜVEN, Volkan; BARUT, Altuğ. Gastroenteroloji 1993;4(l):28-33 (18 ref)tk. [TK, Akut bakteriyal ve tüberküloz menenjitin erken ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı, glukoz ve enzim düzeyleri ile bunların BOS/serum oranlarının klinik önemi [The value of glucose, enzymes activity and their CSF/serum ratios in differentiation between acute bacterial and tuberculous meningitis]. ADAM, Bahattin; LEBLEBİCİOĞLU, Hakan; KALAYCI, Gazi; GÜNAYDIN, Murat; ÖZDENER, Hakan; ÇETİNKAYA, Feyzi. Yeni Tıp Derg. 1993;10(6):7-ll (13 ref) TK. [TK, ALBINISM Griscelli's syndrome: Clinical features of three siblings. SANAL, Özden; KÜÇÜKALİ, Türkan; ERSOY, Fügen; TINAZTEPE, Keriman; GÖĞÜS, Safiye. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (6 ref) EN. [ ALBUMINS Plevral effüzyonlann transüda-eksüda ayırımında serumeffüzyon albumin gradientinin rolü [Differentiation of pleural effusions by serum-effusion albumin gradient]. ŞENCAN, Mehmet; TÜRKAY, Cansel; CANDAN, Ferhan; SEYFİKLİ, Zehra; GÜLTEKİN, Füsun. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(2): (10ref)TK. [TK, ALBUMINURIA Diyabetik nefropatide mikroalbuminüri [Microalbuminuria in diabetic nephropathy]. ERDENER, Dilek; KUTAY, Fatma; ERLAÇİN, Sermet; ÖZMEN, Bilgin. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (12 ref) TK. [TK, Diabetik retinopatili hastalarda mikroalbuminüri insidansı [The incidence of microalbuminuria in patients with diabetic retinopathy]. DÖNMEZ, Kenan; TEMİZ, Levent Ümit; ŞAR, Fuat; YENİGÜN, Mustafa; OKAY, Erdem. ALCOHOL-DEHYDROGENASE Haseki Tıp Bülteni 1993;31(4): (7 ref) TK. [TK, Subclinical renal dysfunction in rheumatoid arthritis patients [Romatoid artritli hastalarda subklinik böbrek disfonksiyonu]. EKŞİOĞLU, Emel; ÖĞÜT, Behice; GÖKÇORA, Nahide; YÜCEL, Metin. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1993;4(3): (43 ref) EN. [EN, TK] The prevalence of microalbuminuria in patients with type I and type II diabetes. TONBUL, H. Zeki; SAN, Ayla; SELÇUK, N. Yılmaz; ONUK, M. Derya; TEKİN, S. Başol. Turkish Journal of Medical Sciences İ993;17(4): (23 ref) EN. [ The assessment of early microangiopathic complications in non-insulin dependent diabetes mellitus [İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus'da erken mikroanjiopatik komplikasyonların değerlendirilmesi]. SERTER, Rüştü; ARAL, Sema; ÜNÜVAR, Necdet; DÖKMETAŞ, Hatice; ARAL, Yalçın. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(3): (24 ref) EN. [EN, TK] Comparative microalbumin measurement in urine by high performance liquid chromatography and radioimmunoassay: A preliminary report. CENGİZ, Salih; SATMAN, İlhan; ÖZKÖK, Elif; BULUR, Tülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(l):41-48 (15 ref) EN. [ Diabetik retinopatisi olan Tip-II diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri prevalansı ve bunun diabet yaşı ile ilişkisi [The prevalance of microalbuminuria and its relation to diabetic age in type II diabetic patients with retinopathy]. KAYA, Muharrem; SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KOÇ, Eyüp; YILMAZ, Candeğer; CİRİT, Mustafa. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1993;3(4): (15ref)TK. [TK, ALCOHOLISM Alkol bağımlılarında serum magnezyum düzeyleri [Serum magnesium levels in alcohol dependent patients]. EVLİCE, Yunus Emre; ÖZPOYRAZ, Nurgül; KAYRIN, Levent; ÜNAL, Mehmet. Çukurova Üniv. Tip Fak. Derg. 1993;18(2): (12 ref) TK. [TK, Smoking, drinking and drug use in female adolescents. DABAKOĞLU, Tülin; KÜKNER, Selahattin; VİCDAN, Kubilay, KELEŞ, Gürhan; ERGİN, Tolga; GÖKMEN, Oya. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 19(2): (27 ref) EN. [ The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILENÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (28 ref) EN. [ ALCOHOL-DEHYDROGENASE The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen;

15 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ALCOHOL-ETHYL KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 18(2): (28ref)EN. [ ALCOHOL-ETHYL A comparative study of cytoprotective effect of somatostatin, sucralfate and prostaglandin in absolute alcohol-induced gastric mucosal injury in rat. ALPONAT, Ahmet; YAVUZ, Nihat; GÖKSEL, Süha; ERTEM, Metin; DÎRİCAN, Ahmet. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(4): (14 ref) EN. [ The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KELINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLU AY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993; 18(2): (28 ref) EN. [ ALDEHYDE-DEHYDROGENASE The effects of chronic ethanol administration on liver, brain, and cerebellum alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the rats. KILINÇ, Cumhur; YILMAZ, Kurtuluş; DIBIRDIK, İlker; DENİZ, Gönen; KUTLUAY, Türker; KARACA, Levent. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (28 ref) EN. [ ALDOSTERONE Kronik hemodiyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoietin tedavisinin kan basıncı ve plazma reninaldosteron düzeyleri üzerine etkisi [The effects of recombinant kuman erythropoietin therapy on blood pressure and plasma renin-aldosteron levels in chronic hemodialysis patients]. DURANAY, Murat; ATEŞ, Kenan; AYLI, Deniz; DUMAN, Neval; ERBAY, Bülent; KARATAN, Oktay; ERTUG, Ergün. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (13 ref) TK. [TK, İzofluran anestezisi ve cerrahinin plazma kortizol, dehidroepiandrosteron ve aldosteron düzeylerine etkisi [Effects of isoflurane anesthesia and surgery on plasma Cortisol, DHEA and aldosteron]. AŞKAR, Fatma Zekiye; FIRAT, Vicdan; ÖZEKLİ, Kamil; GÖKDEMİR, Candan; TUTAN, Ahmet. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (19 ref) TK. [TK, ALKALINE-PHOSPHATASE Leucocyte alkaline phosphatase and carcinoembrionic antigen in breast, colorectal and lung cancer patients. SARGIN, Özoğul; ERKİŞİ, Melek; HAFTA, Ali; ÖZGÜR, Gürsel; SEYREK, Ertuğrul; ŞAHİN, Berksoy. Annals of Medical Sciences 1993;2(l):27-30 (14 ref) EN. [ Gastrointestinal sistem kanserlerinde sialik asit ve alkalen fosfatazın serum düzeyleri ve tanıdaki önemleri [The importance of serum sialic acid and alkaline phosphatase levels in the diagnosis of gastrointestinal carcinomas]. CANORUÇ, Naime; CANORUÇ, Fikri; ÖZDEN, Turhan; ŞEN, Cihat; DEĞERTEKİN, Halil; GÖRAL, Vedat; AYYILDIZ, Orhan. Gastroenteroloji 1993;4(4): (20 ref) TK. [TK, Karaciğer kökenli serum alkalen fosfataz (Saf) yöksekliği koledok eksplorasyonu için bir endikasyon olabilir mi? [Can elevated hepatic serum alkaline phosphatase be an indication for exploration of common bile duct]. BELVİRANLI, M. Metin; KARTAL, Adil; KAYNAK, Adnan; AKSOY, Faruk; KARAHAN, Ömer; BEKDEMİR, Güven; TAYFUR, Kemal. Gastroenteroloji 1993;4(3): (14 ref) TK. [TK, N-Mtrozomorfolin'in sıçan böbrek laktat dehidrogenaz ve alkalen fosfataz aktivitelerine etkisi [The effects of N- Nitrosomorpholine on rat kidney lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase activities]. CENGİZ, Müjgan. Marmara Üniv. Eczacılık Derg. 1993;9(1):37-41 (11 ref) TK. [TK, Quantitative determinations of alkaline phosphatase isoenzymes by chemical inactivation and its application to automation. GÜLTEPE, Mustafa; BÜLBÜL, Mükerrem; TOKGÖZ, Serhat; ÖZCAN, Ali. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(l):23-29 (19 ref) EN. [ ALKALOIDS Alkaloids from Amaryllidaceae. ŞENER, Bilge; KÖNÜKOL, Sakine; KRUK, Cornelis; PANDIT, Upendra K.. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):83-86 (6 ref) EN. [ ALLERGY-AND-IMMUNOLOGY Evaluation of phadiatop for allergy diagnosis and correlation with other diagnostic tests. SÖNMEZ, Ferah; TANAÇ, Remziye. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(3-4): (34 ref) EN. [ ALFENTANIL Propofol ve alfentanil ile total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasında kardiyak ve diğer yan etkiler [Cardiovascular and the other side effects of total intravenous anaesthesia (TIVA) with propofol and alfentanil]. TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emel; ESENER, Zeynep; DEMİRCAN, Berran; OFLUOĞLU, Sibel. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):23-29 (14 ref) TK. [TK, ALLOXAN The effect of alloxan diabetes and local irritating factors on gingival lymphocytes and plasma cells and serum IgG, IgM and IgA levels. GÜNBAY, S. BIÇAKÇI, N. CANDA, T. TÖRE, I. R. GEZER, S.. Journal of Marmara Univ. Dental Fac. 1993;l(4): (28 ref) EN. [EN, TK] 8

16 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AMIDINOTRANSFERASES ALPHA'FETOPROTEINS Serum alpha feto protein, human placental lactogen and ferritin levels in cases of imminent abortion. ATALAY, Mücahit; ALPER, Eray; BOSHNAG, Taishir; ÇAPANOĞLU, Refik; ÖZKILIÇ, Hayal; DERİN, Hayriye. Medical Journal ofege Univ. 1993;3(3-4): (12 ref) EN. [ Molecular cloning of the human genomic alphafetoprotein trans-acting factor, AFP 1, from the HuH-7 hepatoma cell line; the factor contains homeobox domains as well as zinc fingers. SAZCI, Ali. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(1):1-17 (41 ref) EN. [ ALPHA-l'ANTITRYPSIN Spontan pnömotorakslarda alfa-1-antitripsinin rolü [The role of alpha- 1-antyripsin in spontaneous pneumothoraxes]. ARIBAŞ, Olgun; AKAY, Hadi; İÇÖZ, Vedat; ÖKTEN, İlker; KAVUKÇU, Şevket; YAVUZER, Şinasi. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (36 ref) TK. [TK, Alfa-1 an ti tripsin ve adenozin deaminazın asitin ayırıcı tanısındaki önemi [Use of alpha-1 antitrypsin and adenosine deaminase in differential diagnosis of ascites]. KAYA, Muhsin; DÖNDERİCİ, Ömer; SELVİ, Eyüp; SOYLU, Kazım; BAHAR, Kadir; ÖZDEN, Ali; UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji 1993;4(3): (12 ref) TK. [TK, ALTEPLASE Gebelerde plazma doku plasminojen aktivatörü ve plasminojen aktivatör inhibitörü düzeyleri [Plasma levels of tissue plasminogen activator inhibitor in pregnant women]. KESKİN, Ali; TOMBULOĞLU, Murat; KARACA, Mustafa; BÜYÜKKEÇECİ, Filiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):9-ll (13 ref) TK. [TK, ALUMINUM-HYDROXID Impairment of motor coordination in mice after intake of aluminum hydroxide. ŞAHİN, Gönül; TAŞKIN, Tambay; BENLİ, Kemal; DURU, Suna. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(2): (32 ref) EN. [ ALZHEIMER 'S-DISEASE Alzheimer hastalığında fimbriyaya fötal septal greft implantasyonu [Fetal septal graft implantation in Alzheimer's disease]. KORFALI, Ender; DOYGUN, Muammer; BALKIR, Nihat; BEKAR, Ahmet; ULUÇAY, Mehmet. Türk Nöroşirurji Derg. 1993;3(l):35-37 (26 ref) TK. [TK, AMANTADINE The effect of cyproheptadine and amantadine on neuroleptic-induced catalepsy in the rat. EKİNCİ, A. C. BAKTIR, G. SUNAM, G. ÖZDEMİR, O.. Journ. of Fac. of Pharmacy of istanbul Univ. 1993;29(l):59-64 (14 ref) EN. [EN, TK] AMBLYOPIA Penetrating keratoplasty in children. BAYKAN, Nazan; İÇAĞASIOĞLU, Ahmet; DOĞAN, Ömer K.. Journal of Ankara Medical School 1993;15(1): (7 ref) EN. [ AMEBIASIS Gaziantep ve yöresinde amibiazis [Amebiasis in and around Gaziantep, Turkey]. BALCI, İclal; GÜNGÖR, Sabri; BERKTAŞ, Mustafa; SIRMATEL, Fatma. İnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2):95-98 (20 ref) TK. [TK, Amöbiyaz'ın tanısında doğrudan serum fizyolojik yöntemi ile klasik trichrome, Alger'in modifiye trichrome'u, celestine blue B ve celestine blue B + trichrome boyama yöntemlerinin karşılaştırılması [Comparison of the methods of saline and permanent staining with classic trichrome, Alger's modified trichrome, celestine blue B, celestine blue B + trichrome for the diagnosis of e. histolytica]. TANRIVERDİ, Sultan; ÖZCAN, Kadri. Türkiye Parazitoloji Derg. 1993;17(l):l-9 (22 ref) TK. [TK, AMELOBLASTOMA Ünikistik pleksiform ameloblastoma (bir olgu nedeniyle) [Unicystic plexiform ameloblastoma (a case report)]. GİRAY, Celal Bahadır; ŞENER, Bedrettin Cem; TUNCER, Muzaffer; SUNGUR, Arzu. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(3): (10 ref) TK. [TK, AMELOGENESIS-IMPERFECTA Amelogenesis imperfekta hipomatür tip ve vakaların tedavisi [Treatment of amelogenesis imperfectahypomature type]. GÜNYAKTI, Nur; ÇOLAK, Şen; GÖKAY, Osman; ERÇAL, M. Derya; BALCI, Sevim. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1993;20(2): (19 ref) TK. [ AMIDINOTRANSFERASES Sığır böbrek transamidinazının izolasyonu, saflaştırılması, fızikokimyasal ve kinetik özelliklerinin araştırılması [Isolation and purification of bovine kidney transamidinase and investigation of its physicochemical and kinetic properties]. KAVUTÇU, Mustafa; GÖKHUN,

17 TURKISH MEDICAL INDEX 1993 AMINOACIDURIA-RENAL Ismail Hakkı. Optimal Tip Derg. 1993;6(3): (18 ref) TK. [TK, AMINOACIDURIA-RENAL Iminoglycinuria: A benign type of inherited aminoaciduria. COŞKUN, Turgay; ÖZALP, İmran; TOKATLI, Ayşegül. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (15 ref) EN. [ AMMONIUM-CHLORIDE The effects of acetazolamide and ammonium chloride on the urine ph, crystal formation and kidney histopathology in rats. GÜNEŞ, Hasan Veysi; BAŞARAN, Ayşe. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3): (30 ref) EN. [ AMOXICILLIN AMINOGLYCOSIDES Yara yerinden izole edilen gram negatif bakterilerin ofloxacin-ciprofloxacin ve aminoglikozidlere direnç durumu [The resistance of gram negative bacteria isolated from wound infections to ofloxacin-ciprofloxacin and aminoglycosides]. BAKIR, Mehmet; DÖKMETAŞ, İlyas; BAKICI, Mustafa Zahir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993; 15(3): (14 ref) TK. [TK, AMINOTRANFERASES Hypoxic hepatic injury (with tremendous elevation of serum aminotransferases). ÖZSOYLU, Şinasi; KOÇAK, Nurten; KURAN, Levent; EMİR, Suna; YALÇIN, Bilgehan; YÜCE, Aysel. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;18(2): (12 ref) EN. AMINO-ACIDS-CYCLIC Aromatik amino asitlerin N-nitrozomorfolin ile etkileşiminin ince tabaka kromatografisi ve spektrofotometrik yöntemlerle incelenmesi [An investigation on the reaction of aromatic amino acids with N-nitrosomorpholine by thin-layer chromatographic and spectrophotometric methods]. ÇETİNKAYA, Salih; ÇETİNKAYA, Öge; ATAY, Atilla. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):81-84 (13 ref) TK. [TK, Aromatik amino asitlerin N-Nitrolomorfin ile etkileşiminin ince tabaka kromatografisi ve spektrofotometrik yöntemlerle incelenmesi [An investigation on the interaction of aromatic amino acids with N- Nitrosomorphocin by thin-layer chromatographic and spectrophotometric methods]. ÇETİNKAYA, Salih; ÇETİNKAYA, Öge; ATALAY, Atilla. Ege Tıp Derg. r993;32(3-4): (13 ref) TK. [TK, AMITRIPTYLINE Fibromiyalji sendromunun tedavisinde amitriptilin ile elektrogalvanik banyonun karşılaştırılması [A randomized, controlled trial of amitriptyline and electrogalvanic bath in the treatment of fibromyalgia syndrome]. YAZICIOĞLU, Kamil; ÖZGÜL, Ahmet; ARPACIOĞLU, Oktay; GÜNDÜZ, Şükrü. Romatizma I Açta Rheumatologica Turcica 1993;8(4): (13 ref) TK. [TK, 10 Ortopedik ve travmatolojik cerrahide antibiotik profılaksisi (Postoperatif amoksisilin + gentamisin kombinasyonu ile postoperatif tek doz sefazolin uygulamasının karşılaştırılması) [The use of antibiotics in prophylaxis of orthopaedics and traumatologic surgery (A single postoperative dose of cefazolin versus postoperative amoxicilllin and gentamycin combination)]. BULUT, Okay; PERÇİN, Sıtkı; AKBAŞ, Leman; AKBAŞ, A. Kadir. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993; 15(1 ):45-48 (17 ref) TK. [TK, Helikobakter pilori pozitif hastalarda ornidazol, amoksisilin, kolloidal bizmut subsitrat üçlü tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi [The triple drug therapy in the patients with Helicobacter pylori]. ÖZDEN, Ali; DÖNDERİCİ, Ömer; EKİNCİ, Cemil; ÇETİNKAYA, Hülya; SİPAHİ, Nihat. Gastroenteroloji 1993;4(l):75-78 (20 ref) TK. [TK, Helicobacter pylori eradikasyonunda omeprazol ve amoksisilin kombine tedavisinin etkinliği [Efficacy of omeprazole plus amoxycillin in eradication of Helicobacter pylori]. SARITAŞ, Ülkü; TEZEL, Ahmet; KARAHAN, Mehmet; YILMAZ, Uğur; ÜLKER, Aysel; TEMUÇİN, Gülay. Gastroenteroloji 1993;4(4): (16ref)TK. [TK, Omeprazol ve omeprazol + amoxicilline tedavisinin ülser iyileşmesi ve Helicobacter pylori klirensine etkisi (Serum pepsinojen I ve II düzeyleri) [The effect of amoxiciline and amoxicilline + omeprazol on ulcer healing and eradication of H. pylori (and serum pepsinogen I, II levels)]. BEYLER, Ali Reşit; GÖREN, Ali; ÖZDEN, ALİ; SOYLU, Kazım; KESİM, Ş. Erol; PALABIYIKOĞLU, Murat; ÇETİNKAYA, Hülya; BOZKAYA, Hakan; UZUNALİMOĞLU, Özden. Gastroenteroloji 1993;4(3): (15 ref) TK. [TK, AMPHOTERICINS İzmir'de güvercin dışkısından izole edilen Cryptococcus neoformans suşları ve bunların amfoterisin B'ye in-vitro duyarlılıkları [Cryptococcus neoformans strains isolated from pigeon excreta and their in-vitro susceptibility to amphotericin-b in İzmir]. SİVREL, Ayşe; TÜMBAY, Emel. tnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2): (43 ref) TK. [TK,

18 1993 TÜRK TIP DİZİNİ AMPICILLIN Kadın hastalarda komplikasyonsuz alt üriner sistem infeksiyonlannda sultamisilin'in etkinliği [Efficacy of sultamicilin in women with uncomplicated lower urinary tract infections]. GÜNAYDIN, Gürhan; CÜREKLİBATIR, Ibrahim; ÖZYURT, Ceyhun; NAZLI, Oktay; ÖZİNEL, Mehmet Ali; SEMERCİ, Bülent. İnfeksiyon Derg. 1993;7(l-2):73-75 (14 ref) TK. [TK, Comparative therapeutic results of penicillin plus chloramphenicol versus ampicillin plus sulbactam in childhood meningococcemia. KANRA, Güler; SEÇMEER, Gülten; ÖZEN, Hasan; CEYHAN, Mehmet; ECEVİT, Zafer. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2):87-91 (11 ref) EN. [ AMPUTATION-STUMPS Diz altı ve diz üstü amputelerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi [The assessment of daily living activities in below and above knee amputees]. ERBAHÇECİ, Fatih; ALGUN, Candan; TAŞLI, Kemal. Romatizma I Acta Rheumatologica Turcica 1993;8(l):19-27 (18 ref) TK. [TK, AMYLASES Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum amilaz düzeyleri [Serum amylase levels in patients with chronic renal failure]. CANDAN, Ferhan; TÜRKAY, Cansel; GÜLTEKİN, Füsun; AKPINAR, Selma. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(4): (12 ref) TK. [TK, Bronchial washing and serum amylase levels in lung cancer and pulmonary infection [Enfeksiyöz ve malign akciğer hastalıklarında bronş lavajı ve serum amilaz düzeyleri]. ÖZDOĞAN, Sevda; ÇAYCI, Banu; GÜNDOĞDU, Cem; ÖZTÜRK, Can. Turkish Journal of Medical Research 1993;ll(6): (12 ref) EN. [EN,TK] AMYLOIDOSIS ANALGESIA-EPIDURAL Aysın; TINAZTEPE, Behçet. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(4): (20 ref) EN. [ ANABOLIC-STEROIDS Gençlerde anabolik steroid kullanımı [Anabolic steroid use in adolescents]. ÖZEL, Ahmet; YAVUZ, Haluk; ERKUL, Ibrahim. Yeni Tıp Derg. 1993;10(4):67-74 (27 ref) TK. [TK, ANALGESIA Postoperatif analjezide tenoksikam [Tenoxicam in postoperative analgesia]. TOPRAK, A. Suphi; ÖZŞENER, Serdar; DİKMEN, Yılmaz; ÇAPANOĞLU, Refik. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2): (8 ref) TK. [TK, Kanniçi organ ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif ağrı üzerine phenylramidol hydrochlorid'in analjezik etkisinin araştırılması [A study of the analgesic effect of phenylramidol hydrochloride on postoperative pain among the patients who underwent intra-abdominal operations]. AKYILDIZ, Mahir; YELMAZ, Rasih; ÇÖKMEZ, Atilla; ÖZBAL, Orhan. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (7 ref) TK. [TK, Ephedrine potentiates the antinociceptive effect of morphine. TEKOL, Yalçın; ESMAOĞLU, Aliye. Journal of Ankara Medical School 1993;15(3): (6 ref) EN. [ Ağrı ve analjezinin fizyolojik temelleri [Physiologic bases of pain and analgesia]. MARANGOZ, Cafer. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(3-4): (56 ref) TK. [TK, Postoperatif analjezi [Postoperative analgesia]. YÜCEL, Ayşen. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993,10(3-4): (12 ref) TK. [TK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Ağrı Ünitesi çalışmaları [The activities of Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Pain Management Unit]. ESENER, Zeynep; GÜLDOĞUŞ, Fuat; TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emre; KARAKAYA, Deniz. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993; 10(3-4): (2 ref) TK. [TK, Identification and characterization of murine amyloid enhancing factor (AEF) from amyloidotic mouse spleen tissue extracts. ERKEN, Eren; SKINNER, Martha; SHIRAHAMA, Tsuranobu; JU, Shyr-Te; COHEN, Alan S.. Annals of Medical Sciences 1993;2(1): (24 ref) EN. [ Urinary lysozyme levels in primary nephrotic syndrome and amyloidosis [Primer nefrotik sendrom ve amiloidosis'de idrar lizozim düzeyleri]. SAATÇİ, Ümit; BEŞBAŞ, Nesrin; BAKKALOĞLU, Ayşin; ÖZEN, Seza; ÖZER, Nesrin; KARAN, Aysel. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(5): (15 ref) EN. [EN, TK] The assocation between Henoch-Schönlein syndrome and renal amyloidosis: A proposal of pathogenic mechanism. TINAZTEPE, Keriman; GÜÇER, Şafak; BAKKALOĞLU, ANALGESIA-EPIDURAL Postoperatif ağrı tedavisinde sürekli epidural bupivakainfentanil [Continuous administration of epidural bupivacaine-fentanyl for postoperative pain relief]. ÖZCENGİZ, Dilek; AKMAN, Hasan; IŞIK, Geylan; ÖZBEK, Hayri; BABAN, Emine; ORAL, Uğur. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (15 ref) TK. [TK, 11

19 ANALGESIA-OBSTETRICAL TURKISH MEDICAL INDEX 1993 ANALGESIA-OBSTETRICAL Doğumda analjezi [Analgesia in Labor]. SARIHASAN, Binnur; TÜR, Ayla; ALTINTAŞ, Oya. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(3-4): (7 ref) TK. [TK, ANALGESICS BİLGEN, Hülya; TUNCER, Müyesser. Yeni Tıp Derg. 1993;10(2):51-54 (23 ref) TK. [TK, ANEMIA-APLASTIC Değişik bulgular geliştiren üç konjenital aplastik anemi vakası [Unusual manifestations in congenital aplastic anemia]. ALBAYRAK, Davut; GÜMRÜK, Fatma; Screening of some Turkish medicinal plants for their analgesic activities. AHMAD, Fayyaz; RASHID, Shahid; BİNGÖL, Funda; ŞENER, Bilge. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1993;10(l):37-46 (10 ref) EN. [ ANASTOMOSIS-SURGICAL Karotid arteri de tutan bir Takayasu hastalığı olgusunda aorta ve arteria carotis communis arasında greftle anastomoz yapılması sırasında anestezi uygulanması [Anaesthetic management during graft anastomosis between aorta and arteria carotis communis in a case of Takayasu arteritis involving also carotid artery], KAYAALTI, Barhan; TÜRKOĞLU, Meltem; AŞKAR, F. Zekiye; TURHAN, İ. Ali; ÇERTUĞ, Agah; SÜZER, Kaya. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): [TK, (7 ref) TK. Gastro-intestinal sistem anastomozlannda stapler (47 vakalık bir çalışma) [Stapler in gastro-intestinal anastomoses (a report of 47 cases)]. KARAAYVAZ, Muammer; DOĞRU, Osman; KAMA, Nuri Aydın. Gastroenteroloji 1993;4(l): (11 ref) TK. [TK, Microvascular anastomosis with different techniques. DEDA, Haluk; ARAŞIL, Ertekin; SALİH, Mustafa; EREKUL, Selim. Journal of Ankara Medical School 1993;15(3): (14 ref) EN. [ Kısa zincirli yağ asidleri irrigasyonu ile kolonik anastomoz gücünün artırılması [Increasing the strength of colonic anastomosis with short chain fatty acids irrigation]. ÖZÇELİK, Baycan; RIZALAR, Rıza; BERNAY, Ferit; SÖZÜBİR, Selami; GÜRSES, Naci. Pediatrik Cerrahi Derg. 1993;7(2-3):60-62 (8 ref) TK. [TK, ANEMIA Renal aneminin rekombinant human eritropoietini ile tedavisi: Bir yıllık deneyim [Treatment of renal anemia with recombinant human erythropoietin: One year experience]. SALMAN, Şinasi; ÇAMSARI, Taner; KUBİLAY, Gürkan; TARHAN, Oktay; ÖZEN, Bedri. Ege Tıp Derg. 1993;32(l-2):21-23 (18 ref) TK. [TK, Recombinant human erythropoietin (rhuepo) in chronic renal failure. AKALIN, Aysen; EREN, Zerrin; GEZER, Sefer; ERENOĞLU, Esat. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(3): (10 ref) EN. [ Prematüre bebeklerde demir proflaksisi [Iron supplementation in premature infants]. ÖZEK, Eren; 12 GÜLER, Ertuğrul; TUNCER, A. Murat; ALTAY, Çiğdem. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1993;36(l):65-69 (13ref)TK. [TK, Timoma ve saf eritroid aplazi [Thymoma and pure red cell aplasia]. KESKİN, Ali; ÇAĞIRGAN, Seçkin; TOMBULOĞLU, Murat; KARACA, Mustafa; BÜYÜKEÇECİ, Filiz. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (8 ref) TK. [TK, High dose intravenous methyl-prednisolone therapy in hematological disorders of childhood. NİŞLİ, Güngör; ÖZTOP, Senap; ÇETİNGÜL, Nazan; ÇÖKER, Mahmut; YENER, Erdal; KAVAKLI, Kaan. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(4): (12 ref) EN. [ ANEMIA-HYPOCHROMIC Iron deficiency in infancy: Influencing factors. ATICI, Aytuğ; GÜNEŞER, Seval; ALPARSLAN, Z. Nazan; ANTMEN, Bülent. Annals of Medical Sciences 1993;2(l):31-35 (20 ref) EN. [ ANEMIA-MEGALOBLASTIC Pyrimethamine'e bağlı megaloblastik anemi [Megaloblastic anaemia due to pyrimethamine]. TUNALI, Ahmet; ALİ, Rıdvan; MANAVOĞLU, Osman; ÖZKALEMKAŞ, Fahir; EVRENSEL, Türkkan. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;20(l):81-82 (12 ref) TK. [TK, ANEMIA-PERNICIOUS Pernisiyöz anemi: (Bir vaka nedeniyle) [Pernicious anemia: (case report)]. BASKIN, Esra; TANZER, Fatoş; GÜLTEKİN, Asım. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;15(3): (7 ref) TK. [TK, ANEMIA-SICKLE-CELL Orak hücre anemisinin DNA gen amplifikasyonu ve restriksiyon endonükleaz analizi ile saptanması [Determination of sickle cell anemia utilizing gene amplification and restriction endonuclease analysis]. ÇÜRÜK, Akif M. AKSOY, Kıymet; ARPACI, Abdullah; KILIÇ, Yurdanur; YÜREGİR, Güneş T.. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(l):55-58 (13 ref) TK. [TK, Orak hücreli anemide Salmonella osteomyelitis (bir olgu nedeniyle) [Salmonella osteomyelitis in a case of sickle

20 1993 TÜRK TIP DİZİNİ cell anemia]. GÖÇMEN, Ismail; METE, Ziya; ÜSTÜNDAĞ, S. Nuri; KARADEMİR, Ferhan. İnfeksiyon Derg. 1993;7(1-2): (13 ref) TK. [TK, Two patients who changed my outlook: Sickle cell anemia as a social disease. CHARACHE, Samuel. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(l):63-67 (5 ref) EN. [ Prenatal diagnosis of sickle cell anemia using polimerase chain reaction and restriction enzyme Ddel. GÜRGEY, Aytemiz; BEKSAÇ, Sinan; MEÇİ, Lütfiye; ÇAKAR, Nur; KARAKAŞ, Ümit; KUTLAR, Abdullah; ALTAY, Çiğdem. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(3): (12 ref) EN. [ Plasma, erythrocyte and urinary selenium levels in sickle cell homozygotes and traits. KILINÇ, Yurdanur. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (17 ref) EN. [ ANESTHESIA Işık ve uyuyan asır [The century of the surgeons]. ERGİN, Kazım. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(3): (ref) TK. [TK, Karotid arteri de tutan bir Takayasu hastalığı olgusunda aorta ve arteria carotis communis arasında greftle anastomoz yapılması sırasında anestezi uygulanması [Anaesthetic management during graft anastomosis between aorta and arteria carotis communis in a case of Takayasu arteritis involving also carotid artery]. KAYAALTI, Barhan; TÜRKOĞLU, Meltem; AŞKAR, F. Zekiye; TURHAN, İ. Ali; ÇERTUĞ, Agah; SÜZER, Kaya. Ege Tıp Derg. 1993;32(1-2): (7 ref) TK. [TK, Surgery, not anesthesia, results in postoperative lowering of serum cholesterol levels. AKGÜN, Suat; HAIGHT, Robert; ERTEL, Norman H.. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;17(2): (15 ref) EN. [ ANESTHESIA-CONDUCTION Diz cerrahisinde siyatik sinir bloğu ve femoral üçlü blok uygulaması. ERÇELEN, Ö. DORAL, M. N. BULUTÇU, E. ERDEM, K.. Hacettepe Ortopedi Derg. 1993;3(1 (Özel Sayı Artroskopi ve Diz Cerrahisi)):37-39 (14 ref) TK. [ ANESTHESIA-LOCAL ÖNAL, Kazım; OYMAN, Semiramis. Medical Journal of Ege Univ. 1993;3(l-2):71-73 (7 ref) EN. [ The use of alkalinized bupivacaine for epidural anesthesia at different temperatures [Epidural anestezide alkalinize bupivakain kullanımı]. KILIÇ, Turan; ŞAHİNOGLU, Haydar; ESENER, Zeynep. Turkish Journal of Medical Research 1993;11(6): (28 ref) EN. [EN, TK] ANESTHESIA-GENERAL Genel ve spinal anestezi'nin strese karşı ortaya çıkacak hemodinamik ve hormonal yanıt üzerindeki etkileri [The effect of general and spinal anesthesia on hemodynamic and hormonal changes dueto stress]. KARCI, Ayşe; GÜNERLİ, Ali; SAĞIROĞLU, Emel; MALTEPE, Fikret. Ege Tıp Derg. 1993;32(3-4): (15 ref) TK. [TK, Varicocele treatment: beyond the risks of general anesthesia. DAYANÇ, Murat; GÖKALP, Adil; ÖZGÖK, Yaşar; ATMACA, İsmail; HARMANKAYA, Çetin. Journal of Ankara Medical School 1993;15(2): (15 ref) EN. [ Anesthetic management of a patient with hereditary fructose intolerance and phenylketonuria. ÇELİKER, Varol; DURAL, Onur; ERDEM, Kemal. Turkish Journal of Pediatrics 1993;35(2): (9 ref) EN. [ ANESTHESIA-INTRA VENOUS Propofol ve alfentanil ile total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasında kardiyak ve diğer yan etkiler [Cardiovascular and the other side effects of total intravenous anaesthesia (TIVA) with propofol and alfentanil]. TÜR, Ayla; ÜSTÜN, Emel; ESENER, Zeynep; DEMİRCAN, Berran; OFLUOĞLU, Sibel. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Derg. 1993;10(l-2):23-29 (14 ref) TK. [TK, Mikrolaringeal cerrahi anestezisinde intravenöz anestezi uygulamasında propofol ve etomidat'ın karşılaştırılması [Comparison of etomidate and propofol for intravenous anaesthesia in microlaryngeal surgery]. KARABIYIK, Lale; BABACAN, Avni; POLAT, Uğur; KARADENİZLİ, Yener. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1993;5(2):22-27 (16 ref) TK. [TK, ANESTHESIA-EPIDURAL Epidural anestezide alkalinize lidokain kullanımı [Use of alkalinized lidocaine in epidural anesthesia]. DEMİRALP, Sacide; TULUNAY, Melek; ORAL, Mehmet; ŞEKERCİ, Sumru; GENÇ, Ayşe. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1993;46(2): (14 ref) TK. [TK, The effect of epidural anesthesia and the size of spinal needle on post operative hearing loss. ÖNCEL, Semih; HASEGELİ, Levent; UĞUZ, M. Zafer; SAVACI, Serdar; ANESTHESIA-LOCAL Methemoglobinemia due to prilocain local anesthesia (Short report). KILIÇ, İlknur; KALAYCI, Ömer. Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19(3):299 (6 ref) EN. [ 13

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434) : Doç. Dr. İLHAMİ BULUT Sabah ( X ) Öğle ( ) Tam ( ) : CEMİL ÖZGÜR İLKOKULU 1 11274081 DÜRDANE YILDIZ Giriş 2 12274001 EMRE TEKEL Giriş 3 12274003 CANAN ÇELİK Giriş 5 12274009 MERVE FİLİZ Giriş 6 12274011

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi ISSN: 2528-9403 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies Hakemli Elektronik Dergi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi University of Abant İzzet Baysal

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Güncel Ortopedi 1 Travma Nevres Aydoğan, Bülent Dağlar Cemil Ertürk Kırık iyileşmesi 08:00 09:15 Güvenir Okçu Politravmatize hastada nelere dikkat etmeliyiz? Gökhan Kaynak Açık kırıklar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2013 Yılı) 06.06.2013 tarihinde Üyemiz İsmet GÜVEN mide kanaması geçirmiştir. 06.06.2013 tarihinde Üyemiz Ufuk ALTINOK un annesi 05.06.2013 tarihinde Şube Asansör Kontrol Personeli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur. Doçentlik Sözlü Sınavı(Göz Hastalıkları) Temel Alan Kodu: 1028-Göz Hastalıkları Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Toplantı Salonu 1. Kat,Taşkent Caddesi 77. Sokak No: 11 Bahçelievler/Ankara

Detaylı

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER İÇİN GENEL SINAV TARİHLERİ 1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi:01.06.2015 Sınav Saati:10:30 Öğr. Say A1-GÜNDÜZ 105 Yrd.Doç.Dr. Emrah YILMAZ B4-GÜNDÜZ 88 B4-GECE 91 Fen

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ.

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ. Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 0 RECEP TEMUR........ 9. 0... 0 YUNUS ERDEM 0 ZAHİDE KORKMAZ 0 METİN ÖNDER SEDA YILMAZ SERBİL SİNCAR

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

AKILLI İLAÇ KOMİTESİ. Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı. Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi

AKILLI İLAÇ KOMİTESİ. Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı. Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi AKILLI İLAÇ KOMİTESİ Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi Can GÜMÜŞ Eczane Mesul Müdür Op. Dr. Salim GÜMÜŞ Genel Cerrahi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

Position Bib # Name Start Finish Split 1 Split 2 Total Chip Elapsed Age Gender Division Team Name

Position Bib # Name Start Finish Split 1 Split 2 Total Chip Elapsed Age Gender Division Team Name GİRESUN AKSU YARI MARATONU MAYIS 0 Yaş Grupları YARI MARATON Age Group Results for Male - based on Gun Elapsed time 0 MUSLU ERCAN 0::0. 0::. 0::. 0::. 0:0:. 0:0:. M Yarı Maraton FERDİ ASLAN ÖMER 0::0.

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Türkçe ve İngilizce yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler

Detaylı

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR SIRA NO AD SOYAD ÜNVAN EMEKLİLİK TARİHİ 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR 05.09.2016 2 ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR 18.08.2016 3 MÜYESSER SARAÇ PROFESÖR 08.03.2016 4 İHSAN HAKAN ÖZYUVACI PROFESÖR 18.02.2016

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi 2013-2014 / Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Grup Adı Ödev 1 2070201324 ERDEM GÜNER B1 METALİK MALZEMELERDE

Detaylı

122 UZUNALİOĞLU MEHMET 09:11: :20: :55: :31: M Yarı Maraton Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Kulübu

122 UZUNALİOĞLU MEHMET 09:11: :20: :55: :31: M Yarı Maraton Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Kulübu GİRESUN AKSU YARI MARATONU MAYIS 0 Yaş Grupları YARI MARATON Age Group Results for Male - based on Gun Elapsed time 9 0 MUSLU ERCAN 09::09. 00::. 09::. 0:0:. 9 M Yarı Maraton FERDİ ASLAN ÖMER 09::09. 00::.

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Mart/March 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör ZİRAAT 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT 2 YEŞİM AHI ZİRAAT 3 HASAN ERSİN ŞAMLI ZİRAAT 4 FULYA ÖZDİL ZİRAAT 5 SÜREYYA ALTINTAŞ ZİRAAT 6 İLKNUR KORKUTAL ZİRAAT 7 ORHAN YÜKSEL ZİRAAT 8 ERHAN GEZER ZİRAAT 9 ALPAY BALKAN

Detaylı

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2016/53 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2429119842 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I

GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I GÜNCEL ANESTEZİ D E R S N O T L A R I L E C T U R E N O T E S : CURRENT ANESTHESİA Editör Gülay Ok Şubat 2016 Copyright 2016 ISBN : 978-605-5121-28-0 Eser Editör Editör İletişim Bilgileri : Güncel Anestezi

Detaylı