PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin; a ) Atakent Ofis Emniyet Belediye Mezarlık Yolu Güneykent Fabrika, b ) Taşevler Stadyum Üst Yol Yeni Hastane Eski Hastane Jandarma Kaymakamlık Belediye - Fabrika, c ) Toki Çevreyol Esentepe Yolu Sanayi Fabrika eder. Güzergâhlarında aşağıdaki şartlar dahilinde taşınması hususu işi bu taşıma işinin konusunu teşkil 1 - TARAFLARIN TANIMI : İş bu sözleşmede Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Şeker ve Mamülleri Entegre Tesisi ŞİRKET... adresinde kaim taşıma müteahhidi... MÜTEAHHİT olarak alınacaktır. 2 - HİZMETİN YÜRÜTÜLME ŞEKLİ VE ARANILAN ŞARTLAR: Bir Seferin Anlamı: Araçların; a ) Atakent Ofis Emniyet Belediye Mezarlık Yolu Güneykent Fabrika, b ) Taşevler Stadyum Üst Yol Yeni Hastane Eski Hastane Jandarma Kaymakamlık Belediye - Fabrika, c ) Toki Çevreyol Esentepe Yolu Sanayi Fabrika güzergâhlarında gidiş ve gelişi bir ( 1 ) sefer adedidir. 3 - SEFER SAYISI: a)kampanya haricinde belirtilen güzergahlarda birer sefer yapılacaktır. 08:00 16:00 16:00 24:00 24:00 08:00 08:00 18:00 b)kampanya dahilinde belirtilen güzergahlarda birer sefer yapılacaktır. 08:00 16:00 15:00 23:00 23:00 07:00 07:00 19:00 19:00 07:00 Saatlerinde hafta içi belirtilen güzergâhlarda birer sefer olup, Fabrika iş icabı ve mesai durumuna göre dilediğinde belirtilen servis adedini artırıp eksiltmede serbesttir. Müteahhit buna itiraz edemez. Mesai saatleri Şirketimizce değiştirilebilir. 4 - ARAÇ ADETİ: Müteahhit Şirketimizce verilecek Araç tarifesine göre hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli miktarda aracı her gün için hazır bulunduracaktır. Günlük hizmete sunulacak araç adedi 3 (üç) den az olamaz. 5 - SEFERE KONULACAK ARAÇLARIN EVSAFI: Araçların ihtiyaca göre (personel durumuna göre) en az 3 Ad. Otobüs 46 kişilik, 1 Ad. Midibüs 31 kişilik oturma yeri bulunacaktır. Şirket için fiyat ve taşıma yönünden hangi araç avantajlıysa Şirket o aracı tercih etme hakkını saklı tutar. Sayfa 1 / 5

2 Tavan yüksekliği orta genişliği, sıralar arası ve oturma yerleri ölçüleri Karayolları Trafik nizamnamesine uygun olacaktır. Araçlar; otobüsler için 1995 model, midibüs için 2002 modelden yukarı olması ve personelin rahatlıkla gidiş-gelişini temin edecek evsafta olması şarttır. Araçların klimalı olması şarttır. Ayrıca Kaloriferleri eksoz kaloriferli olmayıp havalandırma tertibatının sorunsuz çalışması gerekmektedir. Araçlar daima temiz tutulacaktır. Yukarıda belirtilen evsafa uymayan araçlar sefere konulmayacak, bilgimiz dışında sefere konulması halinde sefer ücreti ödenmeyecektir. Hizmete sunulacak araçta seyahat edecek kişilerin can güvenliğinin teminat altına alınması için Ferdi Kaza Koltuk Sigortası, Kasko Sigortası ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Müteahhit firma tarafından yaptırılacaktır. Yukarıda belirtilen evsafa uymayan araçlar sefere konulmayacak, Şirketimiz bilgisi dışında sefere konulması durumunda sefer ücreti ödenmeyecektir. 6 - ARIZI HALLER: Araçların herhangi birinin arızalanması veya sefere gelmemesi halinde müteahhit 5. maddede belirtilen evsaflardaki aracı derhal temin ederek sefere koymak mecburiyetindedir. Bu vecibe yerine getirilmediği takdirde Fabrika müteahhidin nam ve hesabına hariçten vasıta kiralayabilir. Ayrıca yapılmayan servis için (gidiş veya geliş ayrı ayrı olmak üzere ) kdv hariç TL.- (.Bin TL) ceza müteahhidin ilk istihkakından tahsil edilecektir.(kaza ve arızı haller hariç ) 7 - ARAÇLARDA ÇALIŞACAK PERSONEL: Araçlarda çalıştırılacak şoförlerin isim listesi Fabrikaya müteahhitçe önceden yazılı olarak bildirilecektir. Sonradan yapılacak değişikliklerden Fabrika haberdar edilerek onayı alınacaktır. Şoför ve muavinlerin kıyafetleri düzgün olacaktır. Araçlarda görev alacak personel anlaşma ile ilgili kurallardan haberden edilecek ve ikazlara itaat edecektir. Adap ve trafik kurallarına uymayan şoförlerin değiştirilmesini Fabrika talep ettiği takdirde derhal müteahhit bu ikaza uyacak ve neticeyi Fabrikaya bildirecektir. Araç personeli hiçbir şekilde Fabrika yetkililerine ve yolcularımıza müdahale edemeyecektir. Sadece araçların sevk ve idarelerinden sorumlu olacaklardır. Araçlarda sefer esnasında sigara içilmeyecek yüksek müzik çalınmayacaktır. Araçlar Fabrika sahasında ve Fabrika dışında kat'i surette ehliyetsiz şoförler tarafından kullandırılmayacaktır. Şoför ve muavinler arzu ettikleri takdirde Fabrika Lokantasında bedeli usullerimiz dâhilinde tahsil edilmek üzere yemek yiyebileceklerdir. 8 - ARAÇLARIN HAREKET YERİ, SAATİ VE GÜZERGAHI: Araçların hareket saatleri ile Fabrikadan ve şehirden kalkış saatleri fabrikamızca tespit edilecektir. İşe gelen işçileri getiren servisler mesai başlamadan 10 dakika önce fabrikada olacaktır. İşten çıkan işçileri götürecek olan servisler mesai saatinden 10 dakika sonra hareket edecek olup ekli listelerde belirtilen güzergâhları takip edeceklerdir. Fabrikaca tespit edilen güzergâh ve duraklar Belediye ve trafikçe değiştirilmesi halinde müteahhit mezkûr değişiklikten dolayı herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 9 - SEFER ADI, MESAFESİ VE FİYATI: Bir araç için; (Gidiş-Geliş) Fiyatı ( Sefer/TL ) a ) Atakent-Ofis-Emniyet-Belediye-Mezarlık Yolu-Güneykent-Fabrika (20 Km) b ) Taşevler-Stadyum Üst Yol-Yeni Hastane-Eski Hastane-Jandarma- (18 Km) Kaymakamlık-Belediye-Fabrika : : c ) Toki Çevreyol Esentepe Yolu Sanayi Fabrika (25 km) : Bu güzergahlardaki seferlere; hem otobüs hem de midibüs için ayrı ayrı teklif verilecektir DİĞER ŞARTLAR: Personel taşıması esnasında Araçlara Fabrika Mensuplarından başkaları bindirilmeyecektir. Araçların Fabrika hudutları dâhilinde park edebileceği temizlik ve bakım yapabileceği yerler Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürlüğünce gösterilecektir. Belirtilen yerler haricinde park edemez ve temizlik, bakım yapılmaz. Sayfa 2 / 5

3 Şoförler yolcularla hiç bir şekilde muhatap olmayacaktır. Servislerde personel yolcu sayısı az olan yerlerden gerekirse otobüs yerine minibüs kullanılacak veya minibüs ücreti ödenecektir. 11-İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ: Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler, Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar, 12 - CEZAİ HÜKÜMLER: Araçlar Fabrikaca verilecek program dâhilinde saatinde hareket etmediği, gösterilen güzergâhı takip etmediği, duraklarda bekleyen yolcuyu almadığı personelimizin işyerine zamanında yetiştiremediği takdirde bunların her biri için kdv hariç 500,00 TL.-(Beşyüz.TL) 6. maddede belirtilen arızı haller nedeniyle herhangi bir servisin yapılmaması halinde kdv hariç TL.-(Bin.TL) Fabrikamız tesisleri içinde hız tahdidi 30 km.dir. Buna uyulmadığı tespit edilmesinde her hız tahdidi için 100,00 TL.-(Yüz.TL.) müteahhidin ilk istihkakından tahsil edilecektir. Vasıtaların ehliyetsiz kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde ise Birinci sefer için Müteahhide ödenecek ilk istihkakın % 50 si oranında ceza uygulanır. İkinci defa tekrar etmesi durumunda ise müteahhide ödenecek ilk istihkak ödenmez ve Sözleşme Şirket tarafından tek taraflı olarak fesih edilir. Eski mukavelelin sona ermesi ile yeni ihale yapılıp neticeleninceye kadar Müteahhit aynı şartlarla bir ay süre ile işe devam edecektir ÖDEME VE FİYAT FARKI: Sefer bedelleri teklif mektubunda belirtilen fiyatlar üzerinden Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürlüğünce verilecek nota istinaden hesap edilmek suretiyle ayda bir defa olarak Müteahitin bildireceği banka hesap numarasına Şirketin ödeme planında bir değişiklik olmadığı sürece fatura kesim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir. Sözleşmeye esas iş bu fiyatlar sabit olup, müteahhit sözleşmenin sonuna kadar resmi ve özel müesseseler tarafından (Madeni yağlar, Lastik, Yedek parça v.s.) malzemelere yapılacak zamlar veya işçi ücretlerinin artması halinde ücret farkı talep edilmeyecektir. Mazot fiyatlarındaki artış ve eksiliş farkı gidiş-dönüş mesafesi için uygulanacaktır. Güzergâhta yapılacak değişiklik dolayısıyla yeni oluşacak mesafe farkı için müteahhide Km. ücreti farkı Şirketçe tek taraflı olarak tespit edilir ve uygulanır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi akaryakıt fiyatındaki artış ve eksilişleri (K.D.V. Hariç) Şirketimiz tarafından bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplamak suretiyle taşıma fiyatlarına oran dâhilinde yansıtılacaktır. (Petrol Ofisi resmi internet sitesinde yayınlanan pompa fiyatlarına göre). Bu artış ve eksilişlerin taşıma fiyatlarına yansıması gidiş-dönüş Sarf ettiği mazot miktarından fazla veya eksik olamaz. Araç Akaryakıt Fark Formülü: f = ((c-b)/1,18)*d*e + a a-anlaşılan fiyat (K.D.V. siz) b-ihale tarihindeki mazot fiyatı (TL/lt.) (K.D.V. düşüldükten sonra) c-fatura kesim ayı ortalama mazot fiyatı (TL/lt.) (K.D.V. düşüldükten sonra) d-sözleşmede belirtilen evsaftaki otobüslerin taşıma güzergahında fiilen sarf ettikleri yakıt miktarıdır. e-aracın yapmış olduğu bir seferdeki toplam mesafe miktarı. f-akaryakıt zamlı fiyatı. Sözleşmede belirtilen evsaftaki otobüslerin taşıma güzergahında 1 km de fiilen sarf ettikleri yakıt miktarını litre olarak belirtmek zorundadır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir İFA GARANTİSİ (KAT'İ TEMİNAT ): İş bu sözleşme akdi tarihinden itibaren 1 (bir) hafta zarfında müteahhit taşımadan dolayı her türlü vecibelerini noksansız olarak yerine getireceğine dair ifa garantisi olarak hizmet tutarının %10'u TL...(Yalnız... ve 00/00 ve lira) tutarındaki kat'i ve müddetsiz banka teminat mektubunu Şirkete verecektir. Sayfa 3 / 5

4 Müteahhit mezkûr teminatı süresi içerisinde şirkete vermediği takdirde Şirket hiçbir kanuni merasime ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın müteahhidin vermiş bulunduğu geçici teminatı irat kaydedebileceği gibi ayrıca taşıma işinin üçüncü şahıslara verilmesinden meydana gelecek bilumum zarar ve ziyanı da masrafları ve faizi ile birlikte müteahhitten Şirket talep edecektir. Kat'i teminat mektubu müteahhidin iş bu sözleşmeden dolayı Şirkette olan bütün ilişkileri kesildikten sonra iade edilecektir SÖZLEŞMENİN MÜDDETİ: İş bu sözleşmenin süresi.../.../20 tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Ancak şirket sözleşmeyi karşılıklı mutabakat kalmak şartıyla her türlü vergi,resim,harç ile gerekirse noter masrafları müteahhide ait olmak üzere ve Müteahhit tarafından Kesin Teminat verilmek şartı ile aynı koşullarda 1 yıl veya daha fazla süre ile uzatılabilir KANUNİ İKAMETGAH : Müteahhit her türlü idari ve adli tebligatın her an kendisine yapılabilmesi için iş bu sözleşmede yazılı adresini kanuni ikametgah olarak göstermiştir. Müteahhidin bu sözleşmede yazılı adresi resmi tebligat adresi sayılacaktır. Noterden adres değişiklikleri tarafımıza bildirilmediği takdirde Tebligat Kanununun 21. maddesi gereği bu adrese yapılan tebligatlar yasal bildirim yerine geçecektir KAZAİ SELAHİYET: İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan bütün ihtilaf ve davaların halli Kayseri Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin salahiyetli olduğunu taraflar şimdiden kabul etmiştir İŞ VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR: Müteahhidin çalıştırdığı kimseler için iş kanununun işverenlere yüklediği yükümlülükler müteahhide ait olabileceği gibi bu gibilere ait her türlü işçi sigortaları primleri müteahhit tarafından ödenecektir. Bunun için gerekli ihbarlar zamanında yapılmamasından ve sigorta primlerinin müddetinde ödenmemesinden ve işçi sigortaları ile ilgili bordroların tanzim edilerek vaktinde ilgili makamlara verilmemesinden v.s. doğmuş her türlü sorumluluk ve cezalar müteahhide ait olacaktır İŞİ DEVİR YASAĞI : Müteahhit taahhüt ettiği işi ve şirketten alacağı taşıma ücretlerini kısmen veya tamamen Şirketin yazılı muvafakatini almaksızın başka birine devir ve temlik edemez. Şirketin muvafakatini almaksızın işi veya taşıma ücretlerinden alacağını kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik ettiği takdirde Müteahhidin taahhüt ve sorumlulukları tamamen bakiye kalacağı gibi Şirket sözleşmeyi hiçbir kanuni merasime göndermesine ve Mahkemeden hüküm istihsaline hacet kalmaksızın feshe ve sözleşmenin 20. maddesinin hükümlerinin uygulamaya yetkili olacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/13895 karar sayılı sigorta primlerinin hak edişlerinden mahsup edilmesi ve ödenmesi ile kesin teminatların iadesi hakkındaki yönetmelik hükümleri ile buna ek olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/14263 karar sayılı ek yönetmelik hükümleri saklıdır SÖZLEŞMENİN FESHİ: Şirket müteahhidin bu sözleşmeden doğan her türlü vecibelerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği kanaat getirdiği takdirde protesto keşidesine hüküm istihsaline ve hiçbir kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye yetkilidir. Sözleşme bu suretle fesih edildiği takdirde müteahhidin kati teminatı nakde tahvil ettirilip, bloke edilir. Ayrıca müteahhidin mevcut istihkakları işin bir başka müteahhide yaptırılmasından doğacak fiyat farkları ile zarar ziyanı mahsup edilmek üzere bloke edilir. Müteahhidin geri kalan tevellüt meydana gelecek fiyat farkı ile zarar ziyan tutarı; a-) Öncelikle müteahhidin nakde tahvil ettirilip, bloke edilen kati teminattan karşılanır. b-) Fiyat farkı ile zarar ziyan tutarı kati teminat miktarını Aşarsa aşan kısım müteahhidin bloke edilen istihkaklarından karşılanır. Yetmediği takdirde ayrıca müteahhitten talep ve tahsil edilir. c-) Müteahhidin bloke edilen kati teminatı fiyat farkı ve zarar ziyan tutarından fazla ise veya fiyat farkı ve zarar ziyan doğmamışsa müteahhide iade edilmez, irat kaydolunur. Sayfa 4 / 5

5 21 - HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE SÖZLEŞME MASRAFLARI: Müteahhidin üçüncü şahıslara veya diğer mercilere karşı sorumlulukları Şirkete ilzam etmez. Taşımanın ifasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve Mukavele Pulu masrafları gerekirse noter masrafları müteahhide ait olacaktır İŞ DİSİPLİNİNE RİAYET: Müteahhit ve personeli iş disiplinine ve kurallarına aynen uymak zorundadır. Aksi halde, doğacak zarar ziyan ve hadiselerinden müteahhit bizzat sorumlu olup, bunların telafisi cihetine derhal gidilecektir. 23 İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğu nu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 3) Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tamamını göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 5) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri; Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Sözleşmeye Bağlanmış Sürücülü Araçla Personel Taşımacılığı Yaptığına Dair Belge. Belgeleri eksik olan müteahhit firmaların tekliflerinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağı Şirketimiz yetkisi dahilindedir ŞAHISLARA - MALA VE TESİSLERE KARŞI NAKLİYECİNİN SORUMLULUĞU: Sözleşme konusu işin ifası sırasında gerek şirketimize gerekse üçüncü şahıslara vasıtalarına, mal ve tesislerine veya canlarına müteahhidin personeli veya vasıtaları tarafından verilecek bilumum zarar ve ziyanlardan sorumlu ve muhatap müteahhit olacaktır. İş bu sözleşme.../.../20. tarihinde Şirket yetkilileri... ve... ile müteahhit ilgililerinden... arasında 1 (bir) nüsha akit ve imza edilmiştir. MÜTEAHHİT KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ Sayfa 5 / 5

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı