(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ"

Transkript

1 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI (9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ Madde 1: Kısa İsim. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2: Madde 3: Tefsir. Amaç. İKİNCİ KISIM İzin Kurulu ve İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri. Madde 4: Madde 5: Madde 6: Madde 7: Madde 8: Madde 9: Madde10: Madde11: İzin Kurulunun Oluşumu. İzin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri. Üyeliğin Son Bulması. Toplantıda Yöntem. İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri. Ödenek. Yıllık Rapor. İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Çalışma Esasları. ÜÇÜNCÜ KISIM Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Kurallar Madde 12: Madde 13: Madde 14: Madde 15: Madde 16: Madde 17: Madde 18: Madde 19: Yolcu Taşımacılığına İlişkin Kurallar. Taksi ve Dolmuş İşletmeciliğine İlişkin Kurallar. Yolcu Minibüsü ve Yolcu Otobüsü İşletmeciliğine İlişkin Kurallar. Sürücülerde Aranacak Nitelikler. Özel Sözleşmeli Toplu Taşımacılık İzni. Eşya Taşımacılığı İzni. Z Kiralık Motorlu Araç İzni. İzinlerle Başvurularda Kural. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar

2 2 Madde 20: Madde 21: Madde 22: İtiraz Kurulu ve İtirazda Yöntem. İzinlerin Hile Yoluyla Alınması. Harçlar. BEŞİNCİ KISIM Tüzük Yapma Yetkisi ve Suç ve Cezalar Madde 23: Madde 24: Tüzük Yapma Yetkisi. Suç Ve Cezalar. ALTINCI KISIM Geçici ve Son Kurallar Madde 25: Madde 26: Yürürlükten Kaldırma ve Koruma. Yürütme Yetkisi. Geçici Madde 1: Geçici Madde 2: Bu Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Alınan İzinlerin Bu Yasaya Uygulanması. Devir İşlemlerinde İstisna. Madde 27: Yürürlüğe Giriş. Sayı:50/2000 MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI (9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010 ve 20/2012 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/ / / Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: Ağır Tip Kamyon, motorunun hacmi cm. küpten veya ağırlığı 2032 kg dan fazla olan veya her iki özelliğe sahip bir motorlu yük aracını anlatır. Bakan, Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanı anlatır. Bakanlık, Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır. Dolmuş, özel olmayan ve sola açılan en az iki kapısı bulunan ve altı yolcudan fazla, dokuz yolcudan az yolcu taşıyabilen belli bir güzergahta düzenli olarak (tarifeli) sefer yapan motorlu bir aracı anlatır.

3 3 İzin Kurulu, bu Yasanın 4 üncü maddesi ile oluşan komisyonu anlatır. İzin Kurulu Sekreterliği, bu Yasanın 11 inci maddesi ile oluşan Sekreterliği anlatır. Karma Ağırlık, aracın ağırlığı ile taşıyabileceği yük, alet, yakıt, yolcu ve araçta taşınan öteki her şeyi kapsayan ağırlığı anlatır. Treylerli motorlu araçta, treyler ve treylerin taşıdığı yükün ağırlığını da kapsar. Kamu için kullanılan motorlu araç, kira veya ücret karşılığı yolcu veya eşya taşıma izni olan, (1) Taksi, (2) Yolcu Minibüsü, (3) Yolcu Otobüsü, (4) Kamyonet, (5) Kamyon, ve (6) Ağır tip kamyonu, anlatır. Kamyon, her çeşit eşya veya yük taşımak veya çekmek için kullanılacak şekilde imal veya tanzim edilmiş bir motorlu aracı anlatır. Kamyonet, motorunun hacmi 3000 cm. küpten veya ağırlığı 2032 kg dan fazla olmayan motorlu yük aracını anlatır. Motobisiklet, yardımcı ayak pedalı bulunan veya motorunun hacmi 50 cm. küpten fazla olmayan motorlu iki tekerlekli aracı anlatır. Motosiklet, dörtten az tekerleği olan ve ağırlığı 406 kg. ı geçmeyen motorlu aracı anlatır. 20/2012 Özel Motorlu Araç, ücretsiz eşya, yük veya yolcu taşımak için kullanılan; (1) En çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araç, (2) Arkası açık veya kapalı kamyonet, (3) Cip türü motorlu araç, ve (4) Motobisiklet veya motosikleti anlatır. 10/2007 Taksi, özel olmayan ve sola açılan en az iki kapısı bulunan ve en çok altı yolcu taşımak için imal veya tanzim edilmiş ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Ancak en fazla kaç yolcu taşıyabileceği, aracın özellikleri dikkate alınarak İzin Kurulu tarafından belirlenir. Yolcu, kira veya ücret karşılığı olsun veya olmasın bir motorlu araç veya onun çektiği bir romörk üzerinde taşınan her şahsı anlatır. Ancak, aracın sürücüsünü kapsamaz. Yolcu Minibüsü, özel olmayan ve oturur vaziyette sekiz yolcudan fazla, yirmi iki yolcudan az yolcu taşıyabilen ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Yolcu otobüsü, özel olmayan ve oturur vaziyette yirmi iki ve daha fazla yolcu taşıyabilen ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Z Kiralık Motorlu Araç, belirli bir süre kiraya verilmek için izin makamı tarafından izinlendirilen; (1) En çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araç, (2) Arkası açık veya kapalı kamyonet, (3) Cip türü motorlu araç, ve (4) Motobisiklet veya Motosikleti,

4 4 anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında motorlu araçlarla ticari veya iş maksatları için yolcu ve eşya taşımacılığının salim, düzenli ve rekabet ortamına uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve denetlemektir. İKİNCİ KISIM İzin Kurulu ve İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri İzin Kurulunun Oluşumu 17/2014 2,9/ / (1) Bakanlar Kurulu, Bu Yasa amaçları doğrultusunda ücret karşılığı taşımacılıkta kullanılacak sefer hatlarının tespiti, taşımacılıkla iştigal edecek şahıslara işletme izni verilmesi ve kullanılacak araçların izinlendirilmesiyle ilgili yapılacak başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından atanacak bir başkan ve aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşan bir İzin Kurulu oluşturur: (A) Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (B) İçişleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (C) Maliye İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (Ç) Ekonomi İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (D) Polis Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek (E) Polis Trafik Bölüm Müdürü, (Üye) Yolcu ve kiralık araç işletmeciliği ile ilgili tescil edilmiş, biri yolcu taşımacılığı yapan otobüscülerden, biri yolcu taşımacılığı yapan taksicilerden, biri de kiralık araç işletmeciliği yapanlardan oluşan ve en çok üyeye sahip dernek veya birliklerden üç temsilci. (Üye) (2) İzin Kurulu başkan ve üyeleri bu Yasanın 5 inci maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Ancak, Başkanın en az beş yıl kamu görevinde çalışan üniversite mezunu olması koşuldur. (3) Başkan ve üyeler, Bakanlar Kurulunun İzin Kurulunu oluşturan kararından başlayarak üç yıl süre ile görev yaparlar. İzin Kurulu Başkan ve 5. İzin Kurulu Başkanı ve üyesi olarak atanacak kişilerde aşağıda öngörülen nitelikler aranır: Üyelerinin (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; Nitelikleri (2) 21 yaşını bitirmiş olmak; 3,9/2001 (3) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa

5 5 uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak; (4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak; ve (5) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak. Üyeliğin 6. (1) İzin Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde son bulur: Son Bulması (A) Üyenin ölümü veya istifa etmesi; (B) Bu Yasanın 5 inci maddesinde öngörülen niteliklerin yitirilmesi; (C) Özürsüz olarak İzin Kurulunun üst üste üç toplantısına veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmaması; ve 14/2014 (Ç) Görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesi ile Ulaştırma İşleri ile görevli Bakanın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınması. (2) Bakanlar Kurulu, boşalan üyelik için bu Yasa kurallarına uygun olarak yeni üye atar. (3) Boşalan üyeliğe atanan kimse, yerine atandığı üyenin süresini tamamlar. Toplantılarda 7. (1) İzin Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Yöntem (2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır. (3) İzin Kurulu, Başkanın direktifi ile İzin Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır. (4) Başkanın yokluğunda Başkana, Başbakanlık temsilcisi vekalet eder. (5) İzin Kurulu, çalışmalarında izleyeceği usul ve yöntemi kendisi belirler. İzin Kurulu toplantılarında tutanak tutulur ve alınan kararlarla, koşul konulması halinde konulan koşulların gerekçeleri belirtilir. (6) İzin Kurulu Kararları ilgili kişiye tebliğ edildikten ancak yirmi gün sonra yürürlüğe konur. İzin Kurulunun 8. (1) İzin Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir: Görev ve Yetkileri (A) Yolcu Taşıma izni vermek, (B) Eşya Taşıma izni vermek, (C) Z kiralık araç izni vermek. (Ç) Bu Yasa uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 10/2007 (2) (A) İzin Kurulu yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirirken aşağıda belirtilen mercilerden yazılı görüş almak zorundadır. (a) İlgili Kaymakamlık, (b) Polis Genel Müdürlüğü, (c) İlgili Belediye, ve (ç) Sosyal Hizmetler Dairesi. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen merciler için yazılı görüş gönderme süresi 60 (altmış) gündür. Bu süre içinde yazılı görüş bildirilmemesi halinde İzin Kurulu karar alabilir.

6 6 Ödenek 9. İzin Kurulu Başkan ve Üyelerine Bakanlar Kurulunca saptanan kıstaslar çerçevesinde bir ücret verilir. Yıllık Rapor 10. İzin Kurulu, her yıl sonu, çalışmaları hakkında bir rapor düzenleyerek 31 Mart tarihinden geç olmamak kaydıyla Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, Bakanlığa sunar. İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Çalışma Esasları 57/ / / / / / /1994 4/ / / (1) İzin Kurulu Sekreterliği, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasasında İzin Makamı Sekreteri olarak kadrosu bulunan ve bu Yasada İzin Kurulu Sekreteri diye anılan bir sekreter ve Bakanlar Kurulunca daireler arası nakledilebilen yeterli görülecek sayıda personelden oluşur. (2) İzin Kurulu Sekreteri, İzin Kurulu Sekreterliğine yapılan müracaatları kabul eder. Bu müracaatlarla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarını yönlendirir ve hazırlayacağı dosyaları, geliş ve tarih sırasına göre düzenleyerek, raporları ile birlikte izin kurulu gündemine getirir. İzin Kurulu toplantılarına katılır veya makul bir mazereti olması halinde kendinden sonra gelen en kıdemli idare memurunun toplantıya katılmasını sağlar. İzin Kurulunun tutanaklarını tutar veya tutulmasını sağlar. İzin Kurulunun verdiği kararları uygular ve bu karaları ilgili makam veya kişilere tebliğ eder. Kurulun toplantı sonuçları ile ilgili olarak vereceği görevleri yapar. İzin Kurulu Sekreterliğinin muhasebesi ile kayıtlarını muhafaza eder. Kamu için kullanılan motorlu araç sahipleri arasında doğacak olan ihtilafların Yasa ve mevcut İzin Kurulu kararlarına dayanarak çözümlenmesine yardımcı olur. Çözülmeyen ihtilafları İzin Kurulu gündemine getirir. Kendisi veya görevlendireceği personel, Kamu için kullanılan motorlu araçları periyodik bir şekilde denetler. Bu Yasa uyarınca çıkarılacak Tüzüklere ve İşletme İznine aykırı hareket eden kişiler veya işletmelerle ilgili bir rapor hazırlar ve tavsiyeleri ile birlikte İzin Kuruluna sunar. (3) İzin Kurulunun her türlü yazışma ve kayıtlarını dosyalayıp muhafaza eder. (4) İzin Kurulu tarafından istenmesi halinde istatistiki çalışmalar ve mevkiine uygun başka görevleri yerine getirir. ÜÇÜNCÜ KISIM Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Kurallar

7 7 Yolcu Taşımacılığına İlişkin Kurallar 10/ (1) (A) Bu Yasa kuralları gereğince Yolcu Taşıma İzni olmayan veya verilen iznin içerdiği koşullara uymayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında ücretli yolcu taşımacılığı yapamaz. (B) Altı yolcudan fazla yolcu taşımak için imal ve tanzim edilmiş olan özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak, yakın akraba dışında yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılması yasaktır; hiç kimse motorlu özel aracının başka bir kimse tarafından bu amaçla kullanılmasına izin veremez. Ancak bu taşıma saatinde, taşımayı makul şekilde yapabilecek yolcu taşıma izninli bir aracın bulunmadığı durumlarda kira veya ücret karşılığı olmadan yolcu taşınabilir. Bu bend amaçları bakımından yakın akraba ; dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları anlatır. (2) İzin Kurulu, başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bu Yasanın öngördüğü kıstaslara uymak ve gerekli işlemlerin yapılması koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında taksi, dolmuş, yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü ile ücretli yolcu taşımacılığı yapabilmesi için yolcu taşımacılığı izni verebilir. Ancak bu Yasa kurallarına bağlı kalmak koşulu ile Z kiralık araba işletmeciliği yapılması taşımacılık izni gerektirmez. (3) (A) Ücretli yolcu taşıma işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler, yapacakları taşımacılığın ve kullanacakları araçların özelliklerine göre aşağıdaki işletme izinlerine başvururlar: (a) Taksi İşletme İzni, (b) Dolmuş İşletme İzni, (c) Yolcu Minibüsü İşletme İzni, veya (ç) Yolcu Otobüsü İşletme İzni. (B) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde, direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. (C) Başvuran kişinin tüzel kişi olması halinde başvuru, ortaklar veya hissedarlar tarafından müşterek yapılmış sayılır ve Yolcu Taşıma İzni ortaklar veya hissedarların şahıslarına müştereken verilir. Hissedarların hisselerini devretmesi halinde verilen izin, yıllık süresi sonunda geçersiz sayılır ve yeni hissedarların yeniden izin başvurusunda bulunması zorunlu olur. Bu durumda başvuru tarihindeki tüm koşullar, İzin Kurulu tarafından yeniden

8 8 değerlendirilir. 10/2007 (4) Yolcu taşımacılığı maksadıyla verilecek izinler, verilen kişiye özeldir ve para karşılığı olsun veya olmasın kiralama, satış veya başka herhangi bir şekilde devredilemez. Ancak izin sahibinin; (A) Vefat etmesi halinde; (B) Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu belgesiyle çalışmaya devam edemeyeceğinin kanıtlanması halinde; (C) İlk izin alındığı tarihten sonra yenilenmek suretiyle (Ç) on yıllık bir süre çalışmışlığı olması halinde; Eşine veya reşit evladına devretmek istemesi halinde kendisi veya yasal temsilcisinin İzin Kuruluna başvurusu üzerine, izinde belirtilen aracı devralanın da aynı yerleşim biriminde ikamet etmesi ve bu maddenin diğer kurallarının yerine getirilmesi koşuluyla taşımacılık iznini devretme hakkı saklıdır. İznini devreden bir kişi, bir daha izin almak için başvuruda bulunamaz. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında kullanılacak her araç, taşımacılık işletme izninde belirtilir ve aracın ön ve arka plakasında araç kayıt numarasının önüne T harfi eklenmeden işletmede kullanılamaz. (6) Bu Yasa kuralları aksini gerektirmedikçe yolcu taşımacılığı maksadıyla verilecek izinler verildikleri tarihten başlayarak bir yıl süre için geçerlidir ve bu Yasa kuralları altında iptal edilmedikleri veya koşula bağlanmadıkları taktirde bu Yasanın 22 nci maddesinde öngörülen harcın ödenmesi üzerine her yıl yenilenirler. Ancak izin sahibinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını yitirmesi veya bu maddenin (3) ncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen suçların herhangi birisinden son bir yıl içerisinde mahkum olması halinde izni yenilenmez. (7) Yolcu taşımacılığı maksadıyla verilen herhangi bir izinde, kullanılması onaylanan bir aracın herhangi bir nedenle seferden durması veya işletmeden çekilmesi halinde izin sahibi en geç bir ay içinde İzin Kurulundan duran veya çekilen aracın işletme iznindeki kaydının silinip yerine onaylanacak başka bir aracın kaydını isteyebilir. Bu süre, İzin Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, İzin Kurulu tarafından altı aya kadar uzatılabilir. Ancak İşletme izninde belirtilen araç arızalanmış ve sefer yapamayacak durumda ise başka bir sefer hattında çalışan araç, kendi seferini aksatmamak koşulu ile arızalı aracın seferlerini, İzin Kurulu Sekreterliğine yazılı bildirimde bulunarak ve sekreterden onay alınması koşuluyla bir aylık bir süreyi geçmemek kaydıyla yapabilir. (8) Bu Yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklere bağlı kalmak koşuluyla İzin Kurulu, yolcu taşıma işletmeciliği için vereceği herhangi bir izne bu Yasanın 14 üncü

9 9 maddesinin (2) nci fıkrası gereğince dikkate alınması istenen hususlara ilişkin olarak özellikle aşağıdaki hususları sağlamak amacıyla takdir edeceği koşul veya koşulları gerekçesiyle birlikte koyabilir: (A) Taşıma ücretinin aşırı olmaması, (B) Ayni bölgedeki zararlı rekabeti önleyecek şekilde taşıma ücretlerinin saptanması, (C) Bölgelerdeki tekelleşmeyi önleyecek tedbirlerin alınması, (Ç) Yolcular tarafından görülebilecek şekilde kalkış ve varış saatleri, geçilen yerlerin listesi ve ücret tarifelerinin araçta bulundurulması, (D) Kamu yararının gerektirdiği hallerde ödenecek en yüksek taşıma ücretinin izinde saptanması, (E) Yolcuların yalnız belli yerlerden alınması ve yalnız belli yerlere indirilmesi; başka yerlerden yolcu alınmaması, (F) Yolcu beraberi eşyaların azami ağırlığı, ve (G) Halkın güvenliğinin ve rahatlığının sağlanması. (9) İzin Kurulu verdiği herhangi bir yolcu taşımacılığı işletme iznine koyduğu koşulları herhangi bir zaman gerekçelerini izin sahibine tebliğ etmek suretiyle değiştirebilir. 10/2007 (10) Yolcu taşımacılığı için verilen herhangi bir izin, her ne sebeple olursa olsun, aracın (A) (B) Bir yıldan fazla bir süre işletmede olmaması; veya Üç yıl süreyle seyrüseferi çıkarılmayıp Motorlu Araçlar Mukayyitliğinde kayıttan düşmesi halinde İzin Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu şekilde izni iptal edilenler, aynı katagörü ve şartlardaki bir izni yeniden almak için müracaat edemezler. Taksi Ve Dolmuş İşletmeciliğine İlişkin Kurallar 13. (1) (A) Taksi ve dolmuş işletmeciliği, Belediye sınırları içerisinde ilgili Belediye ve Belediye sınırları dışında ilgili Kaymakamlıkça belirlenecek taksi veya dolmuş durak yelerinden yürütülür. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay süre içerisinde her Belediye ve Kaymakamlık bölgesinde bulunan taksi ve dolmuş durak yerlerini ve her durakta çalışan taksi ve dolmuş izin sahipleriyle kullanılan araçların kayıt numarasını İzin Kuruluna belirtir. (B) İzin Kurulu, ilgili Belediye ve Kaymakamlıktan gelecek öneriler doğrultusunda taksi ve dolmuş durak yerlerinin iptali, değiştirilmesi, duraktan çalışan araç sayısının çoğaltılıp azaltılması, ek durak yeri belirlenmesi konularında karar almaya yetkilidir. Ayrıca yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde anılan konularda ilgili Belediye ve Kaymakamlıkların rapor sunup öneri yapmasını isteyebilir. Bu fıkranın bu bendi altında İzin Kurulunun vereceği kararlar ve koyacağı herhangi bir koşul gerekçesiyle birlikte olur. (2) İzin Kurulu, taksi ve dolmuş işletme izni müracaatlarının sonuçlandırılmasında aşağıdaki hususları dikkate alır ve gerekli gördüğü koşulu koyabilir: (A) İlgili bölgenin gereksinimlerinin yeterince karşılanıp

10 10 karşılanmadığını; İzin Kurulu bu maksatlar bakımından bölgede veya bir bölümünde veya yakınlarında iyi niyetle ve makul olarak yeterli bir süre için taşıma işleri yapmış bulunan kişilerin yapması muhtemel girişimleri de göz önünde tutar. (B) İlgili bölgede taksi ve dolmuş işletmeciliği müracaatının kamu yararı yönünden gerekli olma derecesini; (C) Bu Yasa altında yapılan tüzüklere bağlı kalmak kaydıyla özellikle taşıma ücretlerinin aşırı olmamasını ve kamu yararı yönünden gerekli olması halinde zararlı rekabeti önleyecek şekilde saptanmasını sağlamak amacıyla koşullar konulmasını; Bu şekilde saptanan taşıma ücretleri ve sürücünün resimli, kimliğini belirleyen bilgiler İzin Kurulunun belirleyeceği şekilde aracın içerisinde ve yolcu tarafından görülebilen bir yerde bulundurulur. (Ç) Başvuran kişinin müracaat tarihinde kendisinin veya birinci derecede akrabalarının veya eşi veya birinci derecede akrabalarının eşinin ismine verilmiş yolcu taşımacılığı işletme izni olup olmamasını. (D) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. 4,9/2001 (3) Taksi veya dolmuş olarak kullanılacak araçlarda aşağıdaki araç gereç ve özelliklerin bulunması zorunludur: (A) Aracın ön ve arka kısımlarında taksi veya dolmuş olduğunu ve izin gereğince taşıyabileceği azami yolcu sayısını gösteren plakaları olması; (B) Aracın damında görülen bir yerde otuz cm uzunluğunda üzerinde büyük harflerle Taksi veya Dolmuş kelimesi yazılı ve serbest olduğu zaman ışıklandırılacak sarı renkte ve siyah yazılı bir levha olması; (C) Aracın iç ön mahallinde yolcunun görebileceği yerde İzin Kurulu Sekreterliğince teknik özellik ve standartları saptanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete de ve en az üç yerel gazetede yayımlanacağı şekilde, yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde çalışır bir taksimetre bulundurulması, Ancak dolmuş olarak kullanılan araçlarda bu taksimetre aranmaz. (Ç) Aracın, yolcuları kışın sıcak, yazın serin tutacak klima tertibatı olması Anacak bu bent kuralları, 4 Eylül 2000 tarihinden önce izinli olarak kullanılan araçlara uygulanmaz. (D) Aracın yolcu koltukları uygun şekilde döşenmiş yolcunun emniyet ve rahatlıkla yolculuk yapabilmesini sağlayacak bakım ve temizlikte olması, ve (E) Taksi ve dolmuş olarak kullanılan veya kullanılacak araçlarda, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ve altında yapılan Tüzük ve Nizamname kuralları uyarınca

11 11 yollarda kamu maksatları için kullanılmaya uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılacak araç muayenelerinde bu fıkrada zorunlu kılınan özellikler de aranır. 21/ / / /1976 6/ / / / / / / / / / / / / / / /2010 (4) Taksi veya dolmuş izni alması veya devir yolu ile taksi veya dolmuş izinli bir aracı devralması karara bağlanan her şahısa, taksi veya dolmuş olarak kullnacağı her araç için İzin Kurulu Sekreterliğine kayıt veya devir belgesi almak için başvuracağı tarihteki aylık asgari ücretin 2 (iki) katı kadar harç ödenmesiyle izin belgesi verilir. Ancak iznin, izin sahibinin eşine veya reşit evladına devredilmesi halinde bu harç alınmaz. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında dolmuş olarak kullanılacak her aracın yapacağı seferin başlayacağı, uğrayacağı ve son ulaşacağı duraklar, Dolmuş İşletme İzninde belirtilir. Dolmuş sürücüleri ve işletmecileri, duraklarda beklemekte olan yolcuların güven içerisinde araca binip araçtan inebilmelerine fırsat verecek şekilde ve gerekli zaman süreci içerisinde aracın öngörülen duraklarda durmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yolcu Minibüsü ve Yolcu Otobüsü İşletmeciliğine İlişkin Kurallar 14. (1) Bu Yasa amaçları doğrultusunda yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletilmesi için uygun olabilecek sefer hatları ve hat üzerindeki duraklar İzin Kurulu tarafından saptanır. İzin Kurulu, herhangi bir sefer hattı yolcu minibüsünün veya yolcu otobüsünün geçtiği veya durak yerlerinin bulunduğu Belediye ve Kaymakamlıktan gelecek öneriler doğrultusunda iptali, değiştirilmesi, sefer hattı üzerinde çalışan araç sayısının çoğaltılıp azaltılması, ek sefer hattı veya durak yeri belirlenmesi konularında karar almaya yetkilidir. Ayrıca yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde anılan konularda ilgili belediye veya kaymakamlıkların rapor sunup öneri yapmasını isteyebilir. Bu fıkra altında İzin Kurulunun vereceği kararlar ve koyacağı herhangi bir koşul gerekçesiyle birlikte olur. (2) İzin Kurulu yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletme İzni müracaatlarının sonuçlandırılmasında aşağıdaki hususları

12 12 dikkate alır ve gerekli gördüğü koşulu koyabilir: (A) İlgili bölgenin gereksinimlerinin yeterince karşılanıp karşılanmadığını, İzin Kurulu bu maksatlar bakımından bölgede veya bir bölümünde veya yakınlarında iyi niyetle ve makul olarak yeterli bir süre için taşıma işleri yapmış bulunan kişilerin yapması muhtemel girişimleri de göz önünde tutar. (B) İlgili bölgede yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletmeciliği müracaatının kamu yararı yönünden gerekli olma derecesini, (C) Bu Yasa altında yapılan tüzüklere bağlı kalmak kaydıyla özellikle taşıma ücretlerinin aşırı olmamasını ve kamu yararı yönünden gerekli olması halinde zararlı rekabeti önleyecek şekilde saptanmasını sağlamak amacıyla koşullar konulmasını, Bu şekilde saptanan taşıma ücretleri ve sürücünün resimli, kimliğini belirleyen bilgiler İzin Kurulunun belirleyeceği şekilde aracın içerisinde ve yolcu tarafından görülebilen bir yerde bulundurulur. (Ç) Müracaat eden kişinin müracaat tarihinde kendisinin veya birinci derecede akrabalarının veya eşi veya birinci derecede akrabalarının eşinin ismine verilmiş yolcu taşımacılığı işletme izni olup olmamasını, ve (D) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. (3) Yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü olarak kullanılacak araçlarda aşağıdaki özelliklerin bulunması zorunludur. (A) İşletme izninde öngörülen sefer hattının başladığı ve bittiği yerlerin durakta bekleyen yolcular tarafından kolayca okunabilecek puntolarla aracın ön ve arka kaportasının üst başında yazılmış olması, (B) Yolcu bindirme - indirme kapılarının aracın sol tarafında olması, (C) Tehlikeli durumlarda yolcuların araçtan çıkabilmesini sağlayacak belirgin bir şekilde işaretlenmiş en az bir tehlike çıkışı olması, 5,9/2001 (Ç) Aracın yolcuları kışın sıcak, yazın serin tutacak klima tertibatı olması, Ancak bu bent kuralları, 4 Eylül 2000 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı olarak kullanılan araçlara uygulanmaz (D) Aracın yolcu koltukları uygun şekilde döşenmiş yolcunun emniyet ve rahatlıkla yolculuk yapabilmesini sağlayacak bakım ve temizlikte olması, (E) Aracın motor ve eksoz tertibatı sağlıklı ve etkin şekilde çalışır olması ve çevreyi kirletici koku veya duman çıkarmaması (F) Araçta bulunan herhangi bir ses cihazı on db. dan fazla

13 13 (G) (H) (yüksek) donanımda olmaması, Aracın camlarının kırık veya çatlak olmaması, Aracın içinin yeterince ışıklandırılabilir donanıma sahip olması, 5,9/2001 (I) Aracın sağ tarafında yolcu indirme kapısı bulunması halinde bunun bir kaza veya tehlike anında (manuel) tehlike çıkış kapısı olarak kullanılabilmesinin sağlanması. Bu hususla ilgili kurallar en geç üç ay içerisinde Bakanlıkça hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir. (İ) Araçta çalışır vaziyette altı kg. lık kuru kimyevi toz veya CO2 ihtiva eden yangın söndürme cihazı bulunması,, (J) Sağ ve sol yanlarda arka yönü gösteren ayna, aracın içini gösteren ayna bulunması, (K) Çöp sepeti ve yeterince donatılmış ilk yardım dolabı veya çantası bulunması, (L) Aracın uygun havalandırma teçhizatıyla donatılmış (M) olması, ve Yolcular tarafından kolayca okunabilecek şekilde üç cm lik puntolarla şoför mahallinin üst tarafına yolcu koltuğu adedi aracın orta kısmında sağ ve sol yanlara SİGARA İÇMEK YASAKTIR ibaresi ve kırmızı harflerle (tehlike çıkışının üst tarafına) tehlike çıkışını gösteren yazıların yazılmış olması. 21/ / / /1976 6/ / / / / / / / / / / / /1997 (4) Yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü olarak kullanılan veya kullanılacak araçlarda 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ve altında yapılan Tüzük ve Nizamname kuralları uyarınca yollarda kamu maksatları için kullanılmaya uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılacak muayenelerinde bu fıkrada zorunlu kılınan özellikler de aranır. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü olarak kullanılacak her aracın başlayacağı, uğrayacağı ve son ulaşacağı duraklar işletme izninde belirtilir. İşletme izinleri aynı zamanda sefer hattının hangi araçlar için kullanılacağını, kalkış ve varış saatlerini, taşınabilecek azami yolcu sayısı ve benzeri konularla ilgili ayrıntılı bilgiyi içerir. Yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü sürücüleri ve işletmecileri duraklarda beklemekte olan yolcuların güven içerisinde araca binip araçtan inebilmelerine fırsat verecek şekilde ve gerekli zaman süreci içerisinde aracın öngörülen duraklarda durmasını

14 14 sağlamakla yükümlüdürler. Sürücülerde Aranacak Nitelikler 15. Ücret karşılığı olsun veya olmasın yolcu taşıyan araç sürücülerinde aranacak nitelikler ve uyulması gereken kurallar Bakanlık tarafından önerilip Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bir tüzükle belirlenir. Toplu Taşımacılık İzni 16. (1) Ücret karşılığı olsun veya olmasın, yolcu minibüsü araçlarıyla turist grubları gezdirmesi, işçi veya personelin iş yerine ulaştırılması ile her türlü yolcu taşımacılığı, öğrencilerin öğrenim yerine ulaştırılması ve öğrenim yerinden dağıtılması gibi konularda taşımacılık yapacak işletmeciler, İzin Kuruluna başvurup Toplu Taşımacılık İzni alır ve aşağıdaki koşullara uyar: (A) İzlenmesi düşünülen sefer hattının kamuya duyurulması zorunlu değildir. (B) Turist minibüsü veya otobüsü yolcuları, izinde belirtilen şekilde son durağa değin taşınır. (C) Okul ve personel minibüsü veya otobüs yolcuları, okul veya işyerine giderken izinde belirtilen şekilde toplanır ve ayni yere indirilir. Dönüş zamanı tüm yolcular, izinde belirtilen kalkış yerinden veya yerlerinden araca biner ve izinde belirtildiği şekilde son durağa kadar taşınırlar. (Ç) Sefer sırasında sözleşme uyarınca taşınan yolcular arasına başka yolcu alınmaz. (D) Aracın ön ve arka dış bölümünde (yüksekliği 15 cm kalınlığı 2 cm) elli metre mesafeden kolayca okunabilecek yerde, turist taşıyacaksa TURİST MİNİBÜSÜ veya TURİST OTOBÜSÜ, öğrenci taşıyacaksa OKUL MİNİBÜSÜ veya OKUL OTOBÜSÜ ve işçi veya personel taşıyacaksa PERSONEL MİNİBÜSÜ veya PERSONEL OTOBÜSÜ ibareleri yazılır. (E) Okul minibüsü veya okul otobüsü olarak kullanılacak araçların 11 yaşından küçük öğrenci taşıması halinde aracın sürücüsüne ilaveten bilhassa küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu bir yardımcısı sefer boyunca (F) görevlendirilir. İzin Kurulu, vereceği her toplu taşımacılık iznine yasadan kaynaklanan koşulların yanısıra uygun göreceği koşulları da gerekçesi ile birlikte koyabilir. 10/2007 (2) Toplu taşımacılıkta kullanılacak her araç, toplu taşımacılık izninde belirtilir. 10/2007 (3) Bu Yasanın 12 nci maddesinin (5) inci, (6) ncı, (7) nci, (8) inci, (9) uncu, ve (10 uncu fıkraları ile 14 üncü maddesinin (2) nci, (3) üncü ve (4) üncü fıkralarındaki kurallar toplu taşımacılıkta kullanılabilecek araçlar ve izin müracaatları için aynen uuygulanır. Eşya Taşımacılığı İzni 17. (1) Bu Yasa kuralları gereğince işletme izni almayan veya ilgili iznin içerdiği kurallara uymayan kimse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında ücret karşılığı veya araç sahibinin kendi özel ticaret, sanayi, tarım veya başka iş amaçları için eşya taşıyamaz. (2) Kamuya yönelik kira ile veya herhangi bir ücret karşılığı eşya

15 15 (3) (4) (5) taşımada kullanılacak herhangi bir aracın sahibi İzin Kuruluna başvurup aracı için A Eşya Taşıma İzni almak zorundadır. Kendi özel ticaret, sanayi, tarım veya başlıca iş amaçları için eşya taşımada kullanılabilecek herhangi bir araç için de aracın sahibi, İzin Kuruluna başvurup B eşya taşıma izni almak zorundadır. Ancak karma ağırlığı 2032 kg dan fazla olmayan ve kira veya ücret karşılığı kullanılmayan araçların özel amaçlarla eşya taşıması izin gerektirmez. Bu yasa kurallarına bağlı kalmak koşuluyla A Eşya Taşıma İzniyle kullanılacak araçlar için taşıma ücretleri aşağıda öngörülen kıstaslara uygun olarak İzin Kurulunca saptanır: (A) Taşıma Ücretlerinin aşırı olmaması; ve (B) Kamu yararı yönünden kabul edilebilir görülmesi halinde taşıma ücretlerinin zararlı rekabeti önleyecek şekilde belirlenmesi. Yukarıdaki (4) üncü fıkranın (A) ve (B) bentleri kuralları uyarınca belirlenecek taşıma ücretlerine ilişkin tarife örneklerinin İzin Kurulunun belirleyeceği şekilde aracın içerisinde görülebilecek bir yerde bulundurulması koşuldur. (6) Kamu için kullanılan motorlu araç, kira veya ücret karşılığı eşya taşımacılığında kullanılacak herhangi bir araç sahibine verilen A Eşya Taşıma İzni belgesinde belirtilir ve başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aracın ön ve arkasına on cm. eninde ve on cm. boyunda beyaz levha üzerine sekiz cm. boyunda siyah A harfi eklenmeden taşımacılıkta kullanılamaz. (7) Kamu için kullanılan motorlu araç, kira veya ücret karşılığı A eşya taşıma izninde belirtilen bir aracın bir başka şahsa devri, eşya taşımacılığı için verilen iznin aracın devredildiği şahsa devredilmesini gerektirmez. (8) İzin Kuruluna B izni için yapılan müracaatlarda araç sahibi aracın kullanılacağı iş sahasını ve işletme veya işletmelerin isimlerini bildirir ve B izninde bu saha ve işletmeler belirtilir ve aracın ön ve arkasına on cm. eninde ve on cm. boyunda beyaz levha üzerine sekiz cm. boyunda siyah B harfi eklenmeden taşımacılıkta kullanılamaz. (9) Özel amaçlı eşya taşımacılığında kullanılan B eşya taşıma izni aracın bir başka şahsa devredilmesiyle sona erer. Devralan şahıs aracı kullanma amacına göre yeniden A veya B izni için başvuruda bulunur. (10) Bu Yasa kuralları aksini gerektirmedikçe, eşya taşımacılığı amacıyla verilen izinler verildikleri tarihten başlayarak bir yıl süre için geçerlidir ve bu Yasa kuralları altında iptal edilmedikleri veya koşula bağlanmadıkları taktirde bu yasanın 22 nci maddesinde belirtilen harcın ödenmesi üzerine her yıl yenilenirler.

16 16 Z Kiralık Motorlu Araç İzni 10/ (1) İzin Kurulundan bu Yasa kuralları uyarınca gerekli Z Kiralık Motorlu Araç İşletme İzni olmayan veya verilen iznin içerdiği koşullara uymayan gerçek veya tüzel kişiler, herhangi bir motorlu aracı herhangi bir süre için sahibinden başka birisinin ücret karşılığı kullanımına veremezler. 10/2007 (2) İzin Kurulu, başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bu Yasanın öngördüğü kıstaslara uymak ve gereken işlemleri yapmak koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında kullanılmak üzere ücret karşılığı kiralayabilmek amacıyla Z Kiralık Motorlu Araç İşletme İzni verebilir. 10/2007 (3) Ondan az sayıda araç çalıştıracak gerçek veya tüzel kişilere Z kiralık Motorlu Araç İzni verilmez. 10/2007 (4) Z Kiralık Motorlu Araç İzni verilirken müracaatçının izin miktarı kadar aracı muhafaza edebileceği park yerinin olması, pazarlama için ofisinin olması gibi durumlar İzin Kurulunca gözönüne alınır ve öncelik verilir. 10/2007 (5) İzin Kurulunun vereceği işletme izni belgesinde çalıştırılacak Z Kiralık Motorlu Araçlar belirtilir ve araçlar, ön ve arka plakalarında araç kayıt numarasının önüne Z harfi eklenmeden kullanılamazlar. 10/2007 (6) Z Kiralık Motorlu Araçların kayıt numaraları kırmızı renk zeminli ve siyah yazılı plakalarda olur. 20/2012 (7) (A) İzin Kurulunca Z Kiralık Motorlu Araç işletme izni verilmesi onaylanan gerçek veya tüzel kişiler, verilen izin adedi kadar aracı, bir yıl içerisinde gerekli işlemlerini tamamlayıp devreye koymakla mükellef olup, bu süre zarfında verilen izin adedi kadar aracın devreye konmaması halinde verilen bu izinler, İzin Kurulu kararı ile iptal edilirler. Herhangi bir Z Kiralık Motorlu Aracın herhangi bir şekilde bir başka şahsa devredilmesi halinde ve yine Z Kiralık Motorlu Araç izin sahibi işletmecisi izinli aracını kaza sonucu kullanılmaz hale gelmesi veya kendi rızası doğrultusunda izinden çıkartılmasını istemesi hallerinde, onbeş gün içerisinde, İzin Kuruluna başvurup aracın kaydının izin belgesinden silinmesini ve aracın kiralık sınıfından çıkartılmasını sağlamakla yükümlüdür. İşletmeci, boşta kalan izninin yerine, bir yıl içerisinde benzer nitelikte başka bir aracın, izin belgesine eklenmesi için başvuruda bulunabilir. Aksi takdirde bu izin, mevcut izin sayısından düşülür. (B) İzin Kurulunca verilecek yeni izinlerde belirtilecek araçların ilk defasında sıfır kilometre olması gerekir. Ancak sonradan Z Kiralık Motorlu Araç izni silinen ve yerine eklenecek benzer nitelikteki araçlarda aşağıdaki koşullar aranır: (a) Hangi ülkede kayıt olduğuna bakılmaksızın, Özel Motorlu Araçların ilk kayıt tarihinden başlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal olundukları tarih arasında dört yıldan fazla zaman geçmemiş olması, (b) Hangi ülkede kayıt olduğuna bakılmaksızın,

17 17 Özel Motorlu Araçların ilk kayıt tarihinden başlayarak Z Kiralık Motorlu Araca dönüştürülebilmesi için beş yıldan fazla zaman geçmemiş olması gerekir. (C) Yeni verilecek izinlerde ve mevcut izinlere yeni eklenecek izinlerde kullanılan araçlar on yaşını doldurduğu zaman işletme izni yenilenmez. Böyle bir durumda izin sahibi aracı özele çıkarıp iznini bir yıl içerisinde benzer nitelikteki bir araca aktarmakla mükelleftir. Aksi takdirde bu izin, mevcut izin sayısından düşülür. (8) İzin Kurulu, belirli dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hizmet veren kiralık araba işletmecileri ve onların kurmuş oldukları birliklerin görüşünü almak sureti ile sektördeki fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kiralık araçların taban ve tavan fiyatlarını Bakanlığın onayını almak koşuluyla belirleyebilir. İşletmecilerin, belirlenen taban ve tavan fiyatlar arasında fiyat belirlemesi zorunludur. Fiyatların belirlenmesi ile ilgili kurallar, Bakanlıkca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir. (9) Z Kiralık Motorlu Araç işletme iznini, eşine, reşit evladına veya tüzel kişiye devretmek isteyenler bu Yasada öngörülen koşulların mevcut olması halinde kendisi veya yasal temsilcisinin İzin Kuruluna başvurusu üzerine, bu maddenin diğer kurallarının yerine getirilmesi koşuluyla devredebilir. İznini devreden bir kişi bir daha izin almak için başvuruda bulunamaz. (10) İzin Kurulundan alınan ilk iznin, motobisiklet veya motosiklet izni olması ve bu iznin devredilmesi durumunda devredilen motobisiklet veya motosiklet yerine konulacak aracın sıfır kilometre araç olması koşuldur. İzinlere Başvurularda Kural 19. Bu Yasa Kuralları uyarınca verilecek izinlere başvuruda bulunacakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaları koşuldur. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar İtiraz Kurulu ve İtirazda Yöntem 20. (1) Bakanlar Kurulu, Bakanın önereceği bir üye, yolcu ve eşya taşımacılığı ile ilgili tescil edilmiş dernek veya birliklerin önereceği bir üye ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek en az beş yıl kamu görevinde çalışan üniversite mezunu bir başkan başkanlığında üç üyeden oluşan bir İtiraz Kurulu oluşturur. (2) İzin Kurulunun bu Yasa kuralları uyarınca yapılan bir müracaatı reddetmek kararını veya verilen bir izne koyduğu koşulu haksız bulan ilgili kişi kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak yirmi gün içerisinde karar aleyhine gerekçeli bir yazı ile İtiraz Kuruluna başvurarak itiraz edebilir.

18 18 (3) İtiraz Kurulu, bu Yasanın İzin Kurulu ve İzin Kurulu Sekreterine verdiği tüm yetkileri kullanabilir ve yapılan itirazları değerlendirip İzin Kurulunun verdiği kararı kabul veya reddetme, değiştirme ve ek koşul getirmeye yetkilidir. (4) İtiraz Kurulunun verdiği kararlardan tatmin olmayan itiraz sahibinin Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. (5) İtiraz Kurulu Başkan ve Üyelerinde aranan nitelikler ve görevlerinin sona ermesinde bu Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddeleri kuralları uygulanır. (6) İtiraz Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. (7) İtiraz Kurulu Başkan ve Üyelerine Bakanlar Kurulunun saptayacağı kıstaslar çerçevesinde ücret verilir. İzinlerin Hile Yoluyla Alınması 21. Bu Yasa altında alınan herhangi bir iznin hile veya sahtekarlık veya esasa ilişkin bir hususun saklı tutularak alınması veya gerekenlerden birinin yerine getirilmemesi veya verilen iznin amaca uygun kullanılmaması veya kamu yararı dışında özel maksatlarla kullanılması nedeniyle alınan izin, İzin Kurulu tarafından iptal edilir. Harçlar 10/ (1) Bu Yasa Kuralları uyarınca alınan İşletme İzinlerinde belirtilen her araç için her yıl izin alan tarafından 115 YTL (Yüz On Beş Yeni Türk Lirası) harç izin alındığı veya yenilendiği gün İzin Kurulu Sekreterliğine ödenir. (2) Kaybolan izinler için YTL (Otuz Yeni Türk Lirası) suret ve araştırma harcı ödenir. (3) Yukarıdaki (1) inci fıkra uyarınca verilen izinler bir yıl için verilir ve her yıl yenilenmek zorundadır. Zamanında yenilenmeyen bir işletme izni, harcı ve varsa geçmiş yıl harçları İzin Kurulu Sekreterliğine başvurulduğu tarihte yürürlükte olan harç miktarı üzerinden hesaplanarak tahsil edilmek suretiyle yenilenir. (4) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete de yayımlayacağı bir Tüzükle her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla bu maddede öngörülen harç miktarını, on katına kadar artırabilir veya indirime tabi tutabilir. BEŞİNCİ KISIM Tüzük Yapma Yetkisi ve Suç ve Cezalar Tüzük Yapma Yetkisi 23. (1) Bakanlar Kurulunun, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak aşağıda belirtilen konularda Tüzük yapmaya yetkisi vardır. (A) Bu Yasa gereğince izin verilmiş olan her araçta sürücü ve yolcuların davranışlarının düzenlenmesi, (B) Bu Yasa gereğince izin verilmiş olan her araçta yolcu ve yolcuların bagajları ile eşyalarının taşınması, (C) Bu Yasa kurallarının uygulanmasında kullanılması gerekli veya yararlı olacak başvuru, izin, devir gibi forumların,

19 19 başvuru şekli ve başvuruda verilmesi gereken bilgilerin saptanması, (Ç) İşletme izinli araçlarda sürücülük yapacak kişilerde aranacak niteliklerin belirlenmesi, 20/2012 (D) Özel Motorlu Araçlarda yolcu taşımanın kural ve esasları ile denetimi, (E) Bu Yasanın 13 üncü ve 14 üncü maddelerinin (3) üncü fıkralarında belirtilen hususlarda daha ayrıntılı kurallar düzenlenmesi, ve (F) Bu Yasanın 16 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (E) bendinde belirtilen kurallar ile ilgili. (2) Bu Yasanın, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içinde Tüzükler yapılıp yürürlüğe konur. Suç ve Cezalar 2, 51/ (1) Bu Yasanın, 12 nci maddesinin (1) inci ve (4) üncü fıkraları kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (2) Bu Yasanın, 13 üncü maddesinin (3) üncü ve (5) inci fıkraları kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (3) Taksimetresiz araç kullanan veya kullanılmasına izin veren veya aracın taksimetresini gerçek ücreti yansıtmayacak yönde değiştiren veya hile yoluna başvurma amacıyle taksimetrenin doğru çalışmasına müdahale eden veya edilmesine izin veren herhangi bir şahıs bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Bu cezalara ek olarak işletme izinleri de iptal edilebilir. (4) Bu Yasanın 14 üncü maddesinin (3) üncü ve (5) inci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olur ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. (5) Bu Yasanın, 16 ncı maddesinin (1) inci fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (6) (A) Bu Yasanın, 17 inci maddesinin (1) inci, (2) nci ve (3) üncü fıkraları kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücretin yarısına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (B) Bu Yasanın 17 inci maddesinin (5) inci, (6) ncı ve (8) inci fıkraları kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

20 20 (7) (A) Bu Yasanın, 18 inci maddesinin (1) inci fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 20/2012 (B) Bu Yasanın 18 inci maddesinin (5) inci, (6) ncı, (7) nci ve (8) inci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde üç aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 10/2007 (8) Bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde bir aylık asgari ücretin üçte biri kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (9) Mahkemenin, bu madde kurallarınca verilecek para ve hapislik cezalarına ilaveten iznin iptali veya geçici iptali yönünde karar alma yetkisi vardır. (10) Bu madde amaçları bakımından Aylık Asgari Ücret, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan bir aylık asgari ücret miktarını anlatır. ALTINCI KISIM Geçici ve Son Kurallar Yürürlükten Kaldırma ve Koruma 27/1975 4/ / / / /1989 5/1992 7/ /1996 Yürütme Yetkisi Geçici 1. Madde Bu Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Alınan İzinlerin Bu 25. Bu Yasanın, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 26. Bu Yasa, Ulaştırma İşleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce izin alanlar, 14 üncü maddenin (3) üncü fıkrasının (M) bendi kurallarını bir yıl içerisinde, diğer kuralları iki yıl içerisinde bu Yasada öngörülen şekilde yerine getirirler. Bu kuralları yerine getirmedikleri taktirde izinleri iptal edilmiş sayılır.

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Daimi İkamet İzni Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Korunması ve Kullanılması

YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Korunması ve Kullanılması YENİLENEBİLİR ENERJİ YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7. Madde 8. Tefsir Amaç Kapsam İKİNCİ KISIM Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından

Detaylı

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Temmuz,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Teşvik Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA 1 Ekim 1935 1949 Fasıl 104 33/1952 37/1956 FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim. 1. Bu Yasa, OTELLER YASASI Olarak

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları

BÖLÜM I YASALAR ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ YASASININ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Kuruluş Şartları BÖLÜM I YASALAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Temmuz 2005 tarihli Otuzaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ R.G. 83 14.05.2007 Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Sözleşme İle İlgili Kurallar Madde 5. Madde

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI R.G. 146 05.08.2008 ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI 41/2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası

Detaylı

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 37/2015 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 23 Ocak Kuzey 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Yüksek Öğretim ve Dışilişki1er Dairesi Çalışma Esasları) Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990]

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul, 01.07.2013 Sanayi Genel Müdürlüğü Ref: 2013/0439 ANKARA

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul, 01.07.2013 Sanayi Genel Müdürlüğü Ref: 2013/0439 ANKARA Atilla Sokak, No:10, Altunizade 34676 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel.: (0216) 3182994/6Hat Fax: (0216) 3219497 E-Mail: osd@osd.org.tr Internet: www.osd.org.tr T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul,

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

Sayı : 9/ 1988 YOL GÜVENLİĞİ YASASI. (43/1996, 26/1999, 63/2002, 21/2004; 52/2005 ve 3/2014 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Sayı : 9/ 1988 YOL GÜVENLİĞİ YASASI. (43/1996, 26/1999, 63/2002, 21/2004; 52/2005 ve 3/2014 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Mart 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Yol Güvenliği Yasası, Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI

MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü Resmi Gazete Sayı 82 Tarih 24.7.1990 EK III A E 313 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Tüzüğünün Elektronik

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

ÖZEL HUZUREVLERİ YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Özel Huzurevlerinin Açılmasına ve İşletilmesine İlişkin Kurallar

ÖZEL HUZUREVLERİ YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Özel Huzurevlerinin Açılmasına ve İşletilmesine İlişkin Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Mart 2006 tarihli Kırkdokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Özel Huzurevleri Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

Sayı: Kasım 1996 Bölüm I

Sayı: Kasım 1996 Bölüm I Sayı: 132 19 Kasım 1996 Bölüm I YASALAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Kasım,1996 tarihli birleşiminde kabul olunan Vergileri Tarife Yasası Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçinde Tüm Bölgelerde Köpeklerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesini Öngören Yasayı Değiştiren ve Birleştiren Yasa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçinde Tüm Bölgelerde Köpeklerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesini Öngören Yasayı Değiştiren ve Birleştiren Yasa BÖLÜM 52 KÖPEKLER YASASI (9/1970, 7/1972, 2/1983 ve 6/1989 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle) Madde Dizini Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Yasanın Uygulanması Madde 4. Köpek Bulundurma

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı