(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ"

Transkript

1 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI (9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ Madde 1: Kısa İsim. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2: Madde 3: Tefsir. Amaç. İKİNCİ KISIM İzin Kurulu ve İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri. Madde 4: Madde 5: Madde 6: Madde 7: Madde 8: Madde 9: Madde10: Madde11: İzin Kurulunun Oluşumu. İzin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Nitelikleri. Üyeliğin Son Bulması. Toplantıda Yöntem. İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri. Ödenek. Yıllık Rapor. İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Çalışma Esasları. ÜÇÜNCÜ KISIM Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Kurallar Madde 12: Madde 13: Madde 14: Madde 15: Madde 16: Madde 17: Madde 18: Madde 19: Yolcu Taşımacılığına İlişkin Kurallar. Taksi ve Dolmuş İşletmeciliğine İlişkin Kurallar. Yolcu Minibüsü ve Yolcu Otobüsü İşletmeciliğine İlişkin Kurallar. Sürücülerde Aranacak Nitelikler. Özel Sözleşmeli Toplu Taşımacılık İzni. Eşya Taşımacılığı İzni. Z Kiralık Motorlu Araç İzni. İzinlerle Başvurularda Kural. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar

2 2 Madde 20: Madde 21: Madde 22: İtiraz Kurulu ve İtirazda Yöntem. İzinlerin Hile Yoluyla Alınması. Harçlar. BEŞİNCİ KISIM Tüzük Yapma Yetkisi ve Suç ve Cezalar Madde 23: Madde 24: Tüzük Yapma Yetkisi. Suç Ve Cezalar. ALTINCI KISIM Geçici ve Son Kurallar Madde 25: Madde 26: Yürürlükten Kaldırma ve Koruma. Yürütme Yetkisi. Geçici Madde 1: Geçici Madde 2: Bu Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Alınan İzinlerin Bu Yasaya Uygulanması. Devir İşlemlerinde İstisna. Madde 27: Yürürlüğe Giriş. Sayı:50/2000 MOTORLU ARAÇLARLA YOLCU VE EŞYA TAŞINMASI (DENETİM) YASASI (9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010 ve 20/2012 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/ / / Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: Ağır Tip Kamyon, motorunun hacmi cm. küpten veya ağırlığı 2032 kg dan fazla olan veya her iki özelliğe sahip bir motorlu yük aracını anlatır. Bakan, Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanı anlatır. Bakanlık, Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır. Dolmuş, özel olmayan ve sola açılan en az iki kapısı bulunan ve altı yolcudan fazla, dokuz yolcudan az yolcu taşıyabilen belli bir güzergahta düzenli olarak (tarifeli) sefer yapan motorlu bir aracı anlatır.

3 3 İzin Kurulu, bu Yasanın 4 üncü maddesi ile oluşan komisyonu anlatır. İzin Kurulu Sekreterliği, bu Yasanın 11 inci maddesi ile oluşan Sekreterliği anlatır. Karma Ağırlık, aracın ağırlığı ile taşıyabileceği yük, alet, yakıt, yolcu ve araçta taşınan öteki her şeyi kapsayan ağırlığı anlatır. Treylerli motorlu araçta, treyler ve treylerin taşıdığı yükün ağırlığını da kapsar. Kamu için kullanılan motorlu araç, kira veya ücret karşılığı yolcu veya eşya taşıma izni olan, (1) Taksi, (2) Yolcu Minibüsü, (3) Yolcu Otobüsü, (4) Kamyonet, (5) Kamyon, ve (6) Ağır tip kamyonu, anlatır. Kamyon, her çeşit eşya veya yük taşımak veya çekmek için kullanılacak şekilde imal veya tanzim edilmiş bir motorlu aracı anlatır. Kamyonet, motorunun hacmi 3000 cm. küpten veya ağırlığı 2032 kg dan fazla olmayan motorlu yük aracını anlatır. Motobisiklet, yardımcı ayak pedalı bulunan veya motorunun hacmi 50 cm. küpten fazla olmayan motorlu iki tekerlekli aracı anlatır. Motosiklet, dörtten az tekerleği olan ve ağırlığı 406 kg. ı geçmeyen motorlu aracı anlatır. 20/2012 Özel Motorlu Araç, ücretsiz eşya, yük veya yolcu taşımak için kullanılan; (1) En çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araç, (2) Arkası açık veya kapalı kamyonet, (3) Cip türü motorlu araç, ve (4) Motobisiklet veya motosikleti anlatır. 10/2007 Taksi, özel olmayan ve sola açılan en az iki kapısı bulunan ve en çok altı yolcu taşımak için imal veya tanzim edilmiş ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Ancak en fazla kaç yolcu taşıyabileceği, aracın özellikleri dikkate alınarak İzin Kurulu tarafından belirlenir. Yolcu, kira veya ücret karşılığı olsun veya olmasın bir motorlu araç veya onun çektiği bir romörk üzerinde taşınan her şahsı anlatır. Ancak, aracın sürücüsünü kapsamaz. Yolcu Minibüsü, özel olmayan ve oturur vaziyette sekiz yolcudan fazla, yirmi iki yolcudan az yolcu taşıyabilen ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Yolcu otobüsü, özel olmayan ve oturur vaziyette yirmi iki ve daha fazla yolcu taşıyabilen ve kamu için kullanılan motorlu aracı anlatır. Z Kiralık Motorlu Araç, belirli bir süre kiraya verilmek için izin makamı tarafından izinlendirilen; (1) En çok sekiz yolcu taşıyabilen motorlu araç, (2) Arkası açık veya kapalı kamyonet, (3) Cip türü motorlu araç, ve (4) Motobisiklet veya Motosikleti,

4 4 anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında motorlu araçlarla ticari veya iş maksatları için yolcu ve eşya taşımacılığının salim, düzenli ve rekabet ortamına uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve denetlemektir. İKİNCİ KISIM İzin Kurulu ve İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri İzin Kurulunun Oluşumu 17/2014 2,9/ / (1) Bakanlar Kurulu, Bu Yasa amaçları doğrultusunda ücret karşılığı taşımacılıkta kullanılacak sefer hatlarının tespiti, taşımacılıkla iştigal edecek şahıslara işletme izni verilmesi ve kullanılacak araçların izinlendirilmesiyle ilgili yapılacak başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından atanacak bir başkan ve aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşan bir İzin Kurulu oluşturur: (A) Ulaştırma İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (B) İçişleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (C) Maliye İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (Ç) Ekonomi İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilecek bir temsilci, (Üye) (D) Polis Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek (E) Polis Trafik Bölüm Müdürü, (Üye) Yolcu ve kiralık araç işletmeciliği ile ilgili tescil edilmiş, biri yolcu taşımacılığı yapan otobüscülerden, biri yolcu taşımacılığı yapan taksicilerden, biri de kiralık araç işletmeciliği yapanlardan oluşan ve en çok üyeye sahip dernek veya birliklerden üç temsilci. (Üye) (2) İzin Kurulu başkan ve üyeleri bu Yasanın 5 inci maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Ancak, Başkanın en az beş yıl kamu görevinde çalışan üniversite mezunu olması koşuldur. (3) Başkan ve üyeler, Bakanlar Kurulunun İzin Kurulunu oluşturan kararından başlayarak üç yıl süre ile görev yaparlar. İzin Kurulu Başkan ve 5. İzin Kurulu Başkanı ve üyesi olarak atanacak kişilerde aşağıda öngörülen nitelikler aranır: Üyelerinin (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; Nitelikleri (2) 21 yaşını bitirmiş olmak; 3,9/2001 (3) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa

5 5 uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak; (4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak; ve (5) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak. Üyeliğin 6. (1) İzin Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde son bulur: Son Bulması (A) Üyenin ölümü veya istifa etmesi; (B) Bu Yasanın 5 inci maddesinde öngörülen niteliklerin yitirilmesi; (C) Özürsüz olarak İzin Kurulunun üst üste üç toplantısına veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmaması; ve 14/2014 (Ç) Görev ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesi ile Ulaştırma İşleri ile görevli Bakanın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınması. (2) Bakanlar Kurulu, boşalan üyelik için bu Yasa kurallarına uygun olarak yeni üye atar. (3) Boşalan üyeliğe atanan kimse, yerine atandığı üyenin süresini tamamlar. Toplantılarda 7. (1) İzin Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Yöntem (2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır. (3) İzin Kurulu, Başkanın direktifi ile İzin Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır. (4) Başkanın yokluğunda Başkana, Başbakanlık temsilcisi vekalet eder. (5) İzin Kurulu, çalışmalarında izleyeceği usul ve yöntemi kendisi belirler. İzin Kurulu toplantılarında tutanak tutulur ve alınan kararlarla, koşul konulması halinde konulan koşulların gerekçeleri belirtilir. (6) İzin Kurulu Kararları ilgili kişiye tebliğ edildikten ancak yirmi gün sonra yürürlüğe konur. İzin Kurulunun 8. (1) İzin Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir: Görev ve Yetkileri (A) Yolcu Taşıma izni vermek, (B) Eşya Taşıma izni vermek, (C) Z kiralık araç izni vermek. (Ç) Bu Yasa uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 10/2007 (2) (A) İzin Kurulu yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirirken aşağıda belirtilen mercilerden yazılı görüş almak zorundadır. (a) İlgili Kaymakamlık, (b) Polis Genel Müdürlüğü, (c) İlgili Belediye, ve (ç) Sosyal Hizmetler Dairesi. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen merciler için yazılı görüş gönderme süresi 60 (altmış) gündür. Bu süre içinde yazılı görüş bildirilmemesi halinde İzin Kurulu karar alabilir.

6 6 Ödenek 9. İzin Kurulu Başkan ve Üyelerine Bakanlar Kurulunca saptanan kıstaslar çerçevesinde bir ücret verilir. Yıllık Rapor 10. İzin Kurulu, her yıl sonu, çalışmaları hakkında bir rapor düzenleyerek 31 Mart tarihinden geç olmamak kaydıyla Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, Bakanlığa sunar. İzin Kurulu Sekreterliğinin Oluşumu, Görev ve Çalışma Esasları 57/ / / / / / /1994 4/ / / (1) İzin Kurulu Sekreterliği, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasasında İzin Makamı Sekreteri olarak kadrosu bulunan ve bu Yasada İzin Kurulu Sekreteri diye anılan bir sekreter ve Bakanlar Kurulunca daireler arası nakledilebilen yeterli görülecek sayıda personelden oluşur. (2) İzin Kurulu Sekreteri, İzin Kurulu Sekreterliğine yapılan müracaatları kabul eder. Bu müracaatlarla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarını yönlendirir ve hazırlayacağı dosyaları, geliş ve tarih sırasına göre düzenleyerek, raporları ile birlikte izin kurulu gündemine getirir. İzin Kurulu toplantılarına katılır veya makul bir mazereti olması halinde kendinden sonra gelen en kıdemli idare memurunun toplantıya katılmasını sağlar. İzin Kurulunun tutanaklarını tutar veya tutulmasını sağlar. İzin Kurulunun verdiği kararları uygular ve bu karaları ilgili makam veya kişilere tebliğ eder. Kurulun toplantı sonuçları ile ilgili olarak vereceği görevleri yapar. İzin Kurulu Sekreterliğinin muhasebesi ile kayıtlarını muhafaza eder. Kamu için kullanılan motorlu araç sahipleri arasında doğacak olan ihtilafların Yasa ve mevcut İzin Kurulu kararlarına dayanarak çözümlenmesine yardımcı olur. Çözülmeyen ihtilafları İzin Kurulu gündemine getirir. Kendisi veya görevlendireceği personel, Kamu için kullanılan motorlu araçları periyodik bir şekilde denetler. Bu Yasa uyarınca çıkarılacak Tüzüklere ve İşletme İznine aykırı hareket eden kişiler veya işletmelerle ilgili bir rapor hazırlar ve tavsiyeleri ile birlikte İzin Kuruluna sunar. (3) İzin Kurulunun her türlü yazışma ve kayıtlarını dosyalayıp muhafaza eder. (4) İzin Kurulu tarafından istenmesi halinde istatistiki çalışmalar ve mevkiine uygun başka görevleri yerine getirir. ÜÇÜNCÜ KISIM Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Kurallar

7 7 Yolcu Taşımacılığına İlişkin Kurallar 10/ (1) (A) Bu Yasa kuralları gereğince Yolcu Taşıma İzni olmayan veya verilen iznin içerdiği koşullara uymayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında ücretli yolcu taşımacılığı yapamaz. (B) Altı yolcudan fazla yolcu taşımak için imal ve tanzim edilmiş olan özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak, yakın akraba dışında yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılması yasaktır; hiç kimse motorlu özel aracının başka bir kimse tarafından bu amaçla kullanılmasına izin veremez. Ancak bu taşıma saatinde, taşımayı makul şekilde yapabilecek yolcu taşıma izninli bir aracın bulunmadığı durumlarda kira veya ücret karşılığı olmadan yolcu taşınabilir. Bu bend amaçları bakımından yakın akraba ; dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları anlatır. (2) İzin Kurulu, başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bu Yasanın öngördüğü kıstaslara uymak ve gerekli işlemlerin yapılması koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında taksi, dolmuş, yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü ile ücretli yolcu taşımacılığı yapabilmesi için yolcu taşımacılığı izni verebilir. Ancak bu Yasa kurallarına bağlı kalmak koşulu ile Z kiralık araba işletmeciliği yapılması taşımacılık izni gerektirmez. (3) (A) Ücretli yolcu taşıma işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler, yapacakları taşımacılığın ve kullanacakları araçların özelliklerine göre aşağıdaki işletme izinlerine başvururlar: (a) Taksi İşletme İzni, (b) Dolmuş İşletme İzni, (c) Yolcu Minibüsü İşletme İzni, veya (ç) Yolcu Otobüsü İşletme İzni. (B) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde, direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. (C) Başvuran kişinin tüzel kişi olması halinde başvuru, ortaklar veya hissedarlar tarafından müşterek yapılmış sayılır ve Yolcu Taşıma İzni ortaklar veya hissedarların şahıslarına müştereken verilir. Hissedarların hisselerini devretmesi halinde verilen izin, yıllık süresi sonunda geçersiz sayılır ve yeni hissedarların yeniden izin başvurusunda bulunması zorunlu olur. Bu durumda başvuru tarihindeki tüm koşullar, İzin Kurulu tarafından yeniden

8 8 değerlendirilir. 10/2007 (4) Yolcu taşımacılığı maksadıyla verilecek izinler, verilen kişiye özeldir ve para karşılığı olsun veya olmasın kiralama, satış veya başka herhangi bir şekilde devredilemez. Ancak izin sahibinin; (A) Vefat etmesi halinde; (B) Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu belgesiyle çalışmaya devam edemeyeceğinin kanıtlanması halinde; (C) İlk izin alındığı tarihten sonra yenilenmek suretiyle (Ç) on yıllık bir süre çalışmışlığı olması halinde; Eşine veya reşit evladına devretmek istemesi halinde kendisi veya yasal temsilcisinin İzin Kuruluna başvurusu üzerine, izinde belirtilen aracı devralanın da aynı yerleşim biriminde ikamet etmesi ve bu maddenin diğer kurallarının yerine getirilmesi koşuluyla taşımacılık iznini devretme hakkı saklıdır. İznini devreden bir kişi, bir daha izin almak için başvuruda bulunamaz. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında kullanılacak her araç, taşımacılık işletme izninde belirtilir ve aracın ön ve arka plakasında araç kayıt numarasının önüne T harfi eklenmeden işletmede kullanılamaz. (6) Bu Yasa kuralları aksini gerektirmedikçe yolcu taşımacılığı maksadıyla verilecek izinler verildikleri tarihten başlayarak bir yıl süre için geçerlidir ve bu Yasa kuralları altında iptal edilmedikleri veya koşula bağlanmadıkları taktirde bu Yasanın 22 nci maddesinde öngörülen harcın ödenmesi üzerine her yıl yenilenirler. Ancak izin sahibinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını yitirmesi veya bu maddenin (3) ncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen suçların herhangi birisinden son bir yıl içerisinde mahkum olması halinde izni yenilenmez. (7) Yolcu taşımacılığı maksadıyla verilen herhangi bir izinde, kullanılması onaylanan bir aracın herhangi bir nedenle seferden durması veya işletmeden çekilmesi halinde izin sahibi en geç bir ay içinde İzin Kurulundan duran veya çekilen aracın işletme iznindeki kaydının silinip yerine onaylanacak başka bir aracın kaydını isteyebilir. Bu süre, İzin Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, İzin Kurulu tarafından altı aya kadar uzatılabilir. Ancak İşletme izninde belirtilen araç arızalanmış ve sefer yapamayacak durumda ise başka bir sefer hattında çalışan araç, kendi seferini aksatmamak koşulu ile arızalı aracın seferlerini, İzin Kurulu Sekreterliğine yazılı bildirimde bulunarak ve sekreterden onay alınması koşuluyla bir aylık bir süreyi geçmemek kaydıyla yapabilir. (8) Bu Yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklere bağlı kalmak koşuluyla İzin Kurulu, yolcu taşıma işletmeciliği için vereceği herhangi bir izne bu Yasanın 14 üncü

9 9 maddesinin (2) nci fıkrası gereğince dikkate alınması istenen hususlara ilişkin olarak özellikle aşağıdaki hususları sağlamak amacıyla takdir edeceği koşul veya koşulları gerekçesiyle birlikte koyabilir: (A) Taşıma ücretinin aşırı olmaması, (B) Ayni bölgedeki zararlı rekabeti önleyecek şekilde taşıma ücretlerinin saptanması, (C) Bölgelerdeki tekelleşmeyi önleyecek tedbirlerin alınması, (Ç) Yolcular tarafından görülebilecek şekilde kalkış ve varış saatleri, geçilen yerlerin listesi ve ücret tarifelerinin araçta bulundurulması, (D) Kamu yararının gerektirdiği hallerde ödenecek en yüksek taşıma ücretinin izinde saptanması, (E) Yolcuların yalnız belli yerlerden alınması ve yalnız belli yerlere indirilmesi; başka yerlerden yolcu alınmaması, (F) Yolcu beraberi eşyaların azami ağırlığı, ve (G) Halkın güvenliğinin ve rahatlığının sağlanması. (9) İzin Kurulu verdiği herhangi bir yolcu taşımacılığı işletme iznine koyduğu koşulları herhangi bir zaman gerekçelerini izin sahibine tebliğ etmek suretiyle değiştirebilir. 10/2007 (10) Yolcu taşımacılığı için verilen herhangi bir izin, her ne sebeple olursa olsun, aracın (A) (B) Bir yıldan fazla bir süre işletmede olmaması; veya Üç yıl süreyle seyrüseferi çıkarılmayıp Motorlu Araçlar Mukayyitliğinde kayıttan düşmesi halinde İzin Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu şekilde izni iptal edilenler, aynı katagörü ve şartlardaki bir izni yeniden almak için müracaat edemezler. Taksi Ve Dolmuş İşletmeciliğine İlişkin Kurallar 13. (1) (A) Taksi ve dolmuş işletmeciliği, Belediye sınırları içerisinde ilgili Belediye ve Belediye sınırları dışında ilgili Kaymakamlıkça belirlenecek taksi veya dolmuş durak yelerinden yürütülür. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay süre içerisinde her Belediye ve Kaymakamlık bölgesinde bulunan taksi ve dolmuş durak yerlerini ve her durakta çalışan taksi ve dolmuş izin sahipleriyle kullanılan araçların kayıt numarasını İzin Kuruluna belirtir. (B) İzin Kurulu, ilgili Belediye ve Kaymakamlıktan gelecek öneriler doğrultusunda taksi ve dolmuş durak yerlerinin iptali, değiştirilmesi, duraktan çalışan araç sayısının çoğaltılıp azaltılması, ek durak yeri belirlenmesi konularında karar almaya yetkilidir. Ayrıca yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde anılan konularda ilgili Belediye ve Kaymakamlıkların rapor sunup öneri yapmasını isteyebilir. Bu fıkranın bu bendi altında İzin Kurulunun vereceği kararlar ve koyacağı herhangi bir koşul gerekçesiyle birlikte olur. (2) İzin Kurulu, taksi ve dolmuş işletme izni müracaatlarının sonuçlandırılmasında aşağıdaki hususları dikkate alır ve gerekli gördüğü koşulu koyabilir: (A) İlgili bölgenin gereksinimlerinin yeterince karşılanıp

10 10 karşılanmadığını; İzin Kurulu bu maksatlar bakımından bölgede veya bir bölümünde veya yakınlarında iyi niyetle ve makul olarak yeterli bir süre için taşıma işleri yapmış bulunan kişilerin yapması muhtemel girişimleri de göz önünde tutar. (B) İlgili bölgede taksi ve dolmuş işletmeciliği müracaatının kamu yararı yönünden gerekli olma derecesini; (C) Bu Yasa altında yapılan tüzüklere bağlı kalmak kaydıyla özellikle taşıma ücretlerinin aşırı olmamasını ve kamu yararı yönünden gerekli olması halinde zararlı rekabeti önleyecek şekilde saptanmasını sağlamak amacıyla koşullar konulmasını; Bu şekilde saptanan taşıma ücretleri ve sürücünün resimli, kimliğini belirleyen bilgiler İzin Kurulunun belirleyeceği şekilde aracın içerisinde ve yolcu tarafından görülebilen bir yerde bulundurulur. (Ç) Başvuran kişinin müracaat tarihinde kendisinin veya birinci derecede akrabalarının veya eşi veya birinci derecede akrabalarının eşinin ismine verilmiş yolcu taşımacılığı işletme izni olup olmamasını. (D) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. 4,9/2001 (3) Taksi veya dolmuş olarak kullanılacak araçlarda aşağıdaki araç gereç ve özelliklerin bulunması zorunludur: (A) Aracın ön ve arka kısımlarında taksi veya dolmuş olduğunu ve izin gereğince taşıyabileceği azami yolcu sayısını gösteren plakaları olması; (B) Aracın damında görülen bir yerde otuz cm uzunluğunda üzerinde büyük harflerle Taksi veya Dolmuş kelimesi yazılı ve serbest olduğu zaman ışıklandırılacak sarı renkte ve siyah yazılı bir levha olması; (C) Aracın iç ön mahallinde yolcunun görebileceği yerde İzin Kurulu Sekreterliğince teknik özellik ve standartları saptanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete de ve en az üç yerel gazetede yayımlanacağı şekilde, yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde çalışır bir taksimetre bulundurulması, Ancak dolmuş olarak kullanılan araçlarda bu taksimetre aranmaz. (Ç) Aracın, yolcuları kışın sıcak, yazın serin tutacak klima tertibatı olması Anacak bu bent kuralları, 4 Eylül 2000 tarihinden önce izinli olarak kullanılan araçlara uygulanmaz. (D) Aracın yolcu koltukları uygun şekilde döşenmiş yolcunun emniyet ve rahatlıkla yolculuk yapabilmesini sağlayacak bakım ve temizlikte olması, ve (E) Taksi ve dolmuş olarak kullanılan veya kullanılacak araçlarda, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ve altında yapılan Tüzük ve Nizamname kuralları uyarınca

11 11 yollarda kamu maksatları için kullanılmaya uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılacak araç muayenelerinde bu fıkrada zorunlu kılınan özellikler de aranır. 21/ / / /1976 6/ / / / / / / / / / / / / / / /2010 (4) Taksi veya dolmuş izni alması veya devir yolu ile taksi veya dolmuş izinli bir aracı devralması karara bağlanan her şahısa, taksi veya dolmuş olarak kullnacağı her araç için İzin Kurulu Sekreterliğine kayıt veya devir belgesi almak için başvuracağı tarihteki aylık asgari ücretin 2 (iki) katı kadar harç ödenmesiyle izin belgesi verilir. Ancak iznin, izin sahibinin eşine veya reşit evladına devredilmesi halinde bu harç alınmaz. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında dolmuş olarak kullanılacak her aracın yapacağı seferin başlayacağı, uğrayacağı ve son ulaşacağı duraklar, Dolmuş İşletme İzninde belirtilir. Dolmuş sürücüleri ve işletmecileri, duraklarda beklemekte olan yolcuların güven içerisinde araca binip araçtan inebilmelerine fırsat verecek şekilde ve gerekli zaman süreci içerisinde aracın öngörülen duraklarda durmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yolcu Minibüsü ve Yolcu Otobüsü İşletmeciliğine İlişkin Kurallar 14. (1) Bu Yasa amaçları doğrultusunda yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletilmesi için uygun olabilecek sefer hatları ve hat üzerindeki duraklar İzin Kurulu tarafından saptanır. İzin Kurulu, herhangi bir sefer hattı yolcu minibüsünün veya yolcu otobüsünün geçtiği veya durak yerlerinin bulunduğu Belediye ve Kaymakamlıktan gelecek öneriler doğrultusunda iptali, değiştirilmesi, sefer hattı üzerinde çalışan araç sayısının çoğaltılıp azaltılması, ek sefer hattı veya durak yeri belirlenmesi konularında karar almaya yetkilidir. Ayrıca yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde anılan konularda ilgili belediye veya kaymakamlıkların rapor sunup öneri yapmasını isteyebilir. Bu fıkra altında İzin Kurulunun vereceği kararlar ve koyacağı herhangi bir koşul gerekçesiyle birlikte olur. (2) İzin Kurulu yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletme İzni müracaatlarının sonuçlandırılmasında aşağıdaki hususları

12 12 dikkate alır ve gerekli gördüğü koşulu koyabilir: (A) İlgili bölgenin gereksinimlerinin yeterince karşılanıp karşılanmadığını, İzin Kurulu bu maksatlar bakımından bölgede veya bir bölümünde veya yakınlarında iyi niyetle ve makul olarak yeterli bir süre için taşıma işleri yapmış bulunan kişilerin yapması muhtemel girişimleri de göz önünde tutar. (B) İlgili bölgede yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü işletmeciliği müracaatının kamu yararı yönünden gerekli olma derecesini, (C) Bu Yasa altında yapılan tüzüklere bağlı kalmak kaydıyla özellikle taşıma ücretlerinin aşırı olmamasını ve kamu yararı yönünden gerekli olması halinde zararlı rekabeti önleyecek şekilde saptanmasını sağlamak amacıyla koşullar konulmasını, Bu şekilde saptanan taşıma ücretleri ve sürücünün resimli, kimliğini belirleyen bilgiler İzin Kurulunun belirleyeceği şekilde aracın içerisinde ve yolcu tarafından görülebilen bir yerde bulundurulur. (Ç) Müracaat eden kişinin müracaat tarihinde kendisinin veya birinci derecede akrabalarının veya eşi veya birinci derecede akrabalarının eşinin ismine verilmiş yolcu taşımacılığı işletme izni olup olmamasını, ve (D) Başvuran kişinin ve başvuranın tüzel kişi olması halinde direktör ve hissedarlarının, affa uğramış olsa dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık irtikap, ırza geçme, hileli iflas, adam öldürme, herhangi bir uyuşturucu madde satma, kullanma veya taşıma gibi yüz kızartıcı veya trafikle ilgili herhangi bir suçtan dolayı üç aydan fazla mahkum olmaması koşuldur. (3) Yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü olarak kullanılacak araçlarda aşağıdaki özelliklerin bulunması zorunludur. (A) İşletme izninde öngörülen sefer hattının başladığı ve bittiği yerlerin durakta bekleyen yolcular tarafından kolayca okunabilecek puntolarla aracın ön ve arka kaportasının üst başında yazılmış olması, (B) Yolcu bindirme - indirme kapılarının aracın sol tarafında olması, (C) Tehlikeli durumlarda yolcuların araçtan çıkabilmesini sağlayacak belirgin bir şekilde işaretlenmiş en az bir tehlike çıkışı olması, 5,9/2001 (Ç) Aracın yolcuları kışın sıcak, yazın serin tutacak klima tertibatı olması, Ancak bu bent kuralları, 4 Eylül 2000 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı olarak kullanılan araçlara uygulanmaz (D) Aracın yolcu koltukları uygun şekilde döşenmiş yolcunun emniyet ve rahatlıkla yolculuk yapabilmesini sağlayacak bakım ve temizlikte olması, (E) Aracın motor ve eksoz tertibatı sağlıklı ve etkin şekilde çalışır olması ve çevreyi kirletici koku veya duman çıkarmaması (F) Araçta bulunan herhangi bir ses cihazı on db. dan fazla

13 13 (G) (H) (yüksek) donanımda olmaması, Aracın camlarının kırık veya çatlak olmaması, Aracın içinin yeterince ışıklandırılabilir donanıma sahip olması, 5,9/2001 (I) Aracın sağ tarafında yolcu indirme kapısı bulunması halinde bunun bir kaza veya tehlike anında (manuel) tehlike çıkış kapısı olarak kullanılabilmesinin sağlanması. Bu hususla ilgili kurallar en geç üç ay içerisinde Bakanlıkça hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir. (İ) Araçta çalışır vaziyette altı kg. lık kuru kimyevi toz veya CO2 ihtiva eden yangın söndürme cihazı bulunması,, (J) Sağ ve sol yanlarda arka yönü gösteren ayna, aracın içini gösteren ayna bulunması, (K) Çöp sepeti ve yeterince donatılmış ilk yardım dolabı veya çantası bulunması, (L) Aracın uygun havalandırma teçhizatıyla donatılmış (M) olması, ve Yolcular tarafından kolayca okunabilecek şekilde üç cm lik puntolarla şoför mahallinin üst tarafına yolcu koltuğu adedi aracın orta kısmında sağ ve sol yanlara SİGARA İÇMEK YASAKTIR ibaresi ve kırmızı harflerle (tehlike çıkışının üst tarafına) tehlike çıkışını gösteren yazıların yazılmış olması. 21/ / / /1976 6/ / / / / / / / / / / / /1997 (4) Yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü olarak kullanılan veya kullanılacak araçlarda 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ve altında yapılan Tüzük ve Nizamname kuralları uyarınca yollarda kamu maksatları için kullanılmaya uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılacak muayenelerinde bu fıkrada zorunlu kılınan özellikler de aranır. (5) Ücretli yolcu taşımacılığında yolcu minibüsü veya yolcu otobüsü olarak kullanılacak her aracın başlayacağı, uğrayacağı ve son ulaşacağı duraklar işletme izninde belirtilir. İşletme izinleri aynı zamanda sefer hattının hangi araçlar için kullanılacağını, kalkış ve varış saatlerini, taşınabilecek azami yolcu sayısı ve benzeri konularla ilgili ayrıntılı bilgiyi içerir. Yolcu minibüsü ve yolcu otobüsü sürücüleri ve işletmecileri duraklarda beklemekte olan yolcuların güven içerisinde araca binip araçtan inebilmelerine fırsat verecek şekilde ve gerekli zaman süreci içerisinde aracın öngörülen duraklarda durmasını

14 14 sağlamakla yükümlüdürler. Sürücülerde Aranacak Nitelikler 15. Ücret karşılığı olsun veya olmasın yolcu taşıyan araç sürücülerinde aranacak nitelikler ve uyulması gereken kurallar Bakanlık tarafından önerilip Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bir tüzükle belirlenir. Toplu Taşımacılık İzni 16. (1) Ücret karşılığı olsun veya olmasın, yolcu minibüsü araçlarıyla turist grubları gezdirmesi, işçi veya personelin iş yerine ulaştırılması ile her türlü yolcu taşımacılığı, öğrencilerin öğrenim yerine ulaştırılması ve öğrenim yerinden dağıtılması gibi konularda taşımacılık yapacak işletmeciler, İzin Kuruluna başvurup Toplu Taşımacılık İzni alır ve aşağıdaki koşullara uyar: (A) İzlenmesi düşünülen sefer hattının kamuya duyurulması zorunlu değildir. (B) Turist minibüsü veya otobüsü yolcuları, izinde belirtilen şekilde son durağa değin taşınır. (C) Okul ve personel minibüsü veya otobüs yolcuları, okul veya işyerine giderken izinde belirtilen şekilde toplanır ve ayni yere indirilir. Dönüş zamanı tüm yolcular, izinde belirtilen kalkış yerinden veya yerlerinden araca biner ve izinde belirtildiği şekilde son durağa kadar taşınırlar. (Ç) Sefer sırasında sözleşme uyarınca taşınan yolcular arasına başka yolcu alınmaz. (D) Aracın ön ve arka dış bölümünde (yüksekliği 15 cm kalınlığı 2 cm) elli metre mesafeden kolayca okunabilecek yerde, turist taşıyacaksa TURİST MİNİBÜSÜ veya TURİST OTOBÜSÜ, öğrenci taşıyacaksa OKUL MİNİBÜSÜ veya OKUL OTOBÜSÜ ve işçi veya personel taşıyacaksa PERSONEL MİNİBÜSÜ veya PERSONEL OTOBÜSÜ ibareleri yazılır. (E) Okul minibüsü veya okul otobüsü olarak kullanılacak araçların 11 yaşından küçük öğrenci taşıması halinde aracın sürücüsüne ilaveten bilhassa küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu bir yardımcısı sefer boyunca (F) görevlendirilir. İzin Kurulu, vereceği her toplu taşımacılık iznine yasadan kaynaklanan koşulların yanısıra uygun göreceği koşulları da gerekçesi ile birlikte koyabilir. 10/2007 (2) Toplu taşımacılıkta kullanılacak her araç, toplu taşımacılık izninde belirtilir. 10/2007 (3) Bu Yasanın 12 nci maddesinin (5) inci, (6) ncı, (7) nci, (8) inci, (9) uncu, ve (10 uncu fıkraları ile 14 üncü maddesinin (2) nci, (3) üncü ve (4) üncü fıkralarındaki kurallar toplu taşımacılıkta kullanılabilecek araçlar ve izin müracaatları için aynen uuygulanır. Eşya Taşımacılığı İzni 17. (1) Bu Yasa kuralları gereğince işletme izni almayan veya ilgili iznin içerdiği kurallara uymayan kimse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki karayollarında ücret karşılığı veya araç sahibinin kendi özel ticaret, sanayi, tarım veya başka iş amaçları için eşya taşıyamaz. (2) Kamuya yönelik kira ile veya herhangi bir ücret karşılığı eşya

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Kapsam 2. (1) Bu Yasa, Devletin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Sayı:23/2001 KOZMETİK ÜRÜNLERİ YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:23/2001 KOZMETİK ÜRÜNLERİ YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar R.G:90 17Eylül,2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 3 Eylül, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan Kozmetik Ürünleri Yasası Anayasasa nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 19 Ocak 2009 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı