T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ"

Transkript

1 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI LIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Akredite Merkezi Laboratuvar (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Araştırma ve Uygulama Merkezleri Akredite laboratuvar test (*1.000) Akredite laboratuvar yöntem Test Yöntem Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri DEĞERLENDİRME : Tekstil Mühendisliği Fakültesi Laboratuvarlarının Akreditasyonu bu yıl içinde tamamlanarak, toplam sayının arttırılması sağlanmıştır. Teknik tekstiller kapsamındaki tüm uygulama alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara Ar-Ge proje destekleri, eğitim, test ve analiz hizmetleri sağlayan profesyonel bir "Araştırma Geliştirme Uygulama ve Eğitim Merkezi" olmak misyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile bir İZKA projesiyle kurulan TEKSMER (Teknik Tekstiller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Laboratuvarları için TÜRKAK'a başvuru yapılmış, Ağustos ayı içindeki denetimlerinin ardından sekiz parametre ile akreditasyon sürecinin başlatılması amaçlanmıştır. Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki akredite laboratuvarlardan (Merkez Lab. ve Patoloji Lab.) ilk altı aylık dönemde 103 farklı yöntem ile adet işlem gerçekleştirilmiştir. Geçen yıl sonu rakamları dikkate alındığında, 2016 yılında gerçekleşen toplam düzeyin yaklaşık % 18.4 üzerinde, 2017 yılının ilk altı ayında çalışma gerçekleştirilmiştir.

3 BASIN HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ GERÇEKL Medyada yer alan kurumsal haber Haber Basın Halkla Topluma yönelik etkinlik (panel, konferans ve seminer vb.) Etkinlik Basın Halkla DEĞERLENDİRME : Tamamı ulusal ölçekli olmak üzere, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin medyada yer alan kurumsal haber olarak gerçekleşmiş, topluma yönelik etkinliklerin detay bilgileri ve ulaşılan insan ölçekleri ile ilgili yeni bir çalışmanın yıllık düzeyde ve tüm iç paydaşları ile planlanması nedeniyle, bu alandaki veriler yıllık düzeyde ikinci altı aylık dönem sonunda ve detayları ile tabloda değerlendirilecektir.

4 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayıları (makale/bildiri/kitap) 0,29 0,70 0,11 Ulusal Yayın / Öğretim Elemanı Bilgi İşlem Daire Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayıları (makale/bildiri/kitap) 0,57 0,79 0,24 Uluslararası Yayın / Öğretim Elemanı Bilgi İşlem Daire Araştırmalara yönelik alımı gerçekleşen paket program Paket Program Bilgi İşlem Daire Yeni açılan ders Ders Bilgi İşlem Daire Öğretim planlarında farklı bölümlerden alınabilen ders oranı (%) % (Yüzde) Bilgi İşlem Daire Erişim sayfası ziyaretçi (milyon) 14,80 13,0 7,76 Ziyaretçi (Milyon) Bilgi İşlem Daire DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 347 Ulusal Yayın (Ulusal Makale : 160, Ulusal Bildiri : 139, Ulusal Kitap : 48) ve 741 Uluslararası Yayın (Uluslararası Makale : 348, Uluslararası Bildiri : 366, Uluslararası Kitap : 27) gerçekleşmiş, Öğretim Elemanı başına oranlandığında ise Ulusal Yayın Sayılarının yıllık hedeflenen düzeyin yaklaşık % 16'sına, Uluslararası Yayın Sayılarının ise yıllık hedeflenen düzeyin yaklaşık % 30'una karşılık geldiği ve yıl sonu hedeflerine oldukça uzak kalındığı görülmektedir.

5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BAP destekli proje Proje Bilimsel Araştırma Projeleri Koord. Bir. BAP verilen destek miktarı (* 1.000) Destek Miktarı Bilimsel Araştırma Projeleri Koord. Bir. DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 92 adet proje başvurusuna karşılık 67 adet proje kabulü gerçekleşmiş, kabul edilen projelerin yıllara yaygın toplam bütçesi ise; TL olarak belirlenmiştir. Ancak ilk altı aylık dönemde yeni projeler için kesin harcama toplamı TL olarak gerçekleşmiştir yılı öncesinde başlatılan ve halen devam eden 261 adet proje için ise TL düzeyinde toplam harcama gerçekleştirilmiştir. Genel olarak kabul edilen proje nın yıllık hedeflenen düzeylerde seyretmesine karşılık, bu projeler için yapılan harcamaların, ulaşılmak istenen seviyelerin gerisinde kalacağı izlenimi güçlüdür.

6 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DESEM) Yaşam boyu eğitim programı Eğitim DESEM Yaşam boyu eğitim programlarına katılımcı Katılımcı DESEM DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık döneminde performans hedef düzeylerine paralel veriler elde edilmesine karşılık, gerek fiziki alanları ve gerekse şehir içindeki lokasyon avantajları nedeniyle, mevcut kapasitenin daha etkin kullanımının sağlanması çalışmalarının başlatılması uygun olacaktır.

7 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ( / DEGA) Mükemmeliyet merkezlerinde istihdam edilen araştırmacı Araştırmacı Ulusal dış destekli proje başvuru Proje Ulusal dış destekli proje kabul Kabul Kontratlı AR-GE projesi kabul Patent başvuru Faydalı model başvuru Endüstriyel tasarım başvuru Proje Kabul Patent Başvuru Faydalı Model Başvuru Endüstriyel Tasarım Başvuru FSMH Değerlendirme Kurulu Kurul Patent ve Fikri Haklar Ofisi 1-1 Ofis Teknoloji kataloğu 1-1 Katolog Geliştirilen yenilikçi (inovatif) ürün Ürün Üye olunan organizasyon Kuruluşlar adına yapılan etkinlik Uluslararası referans birimi olunan kuruluş Organizasyon Etkinlik Kuruluş Girişimcilik sertifika programı Program / DEGA Girişimcilik sertifika programlarına katılımcı Girişimcilik yaz okulu Katılımcı / DEGA Yaz Kampı / DEGA

8 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ( / DEGA) Girişimcilik sertifika programlarına katılımcı Katılımcı / DEGA Girişimcilik yaz okulu Yaz Kampı / DEGA Girişimcilik yaz okullarına katılımcı Katılımcı / DEGA Kurumsal akreditasyonu yapılmış girişimcilik dersi Kurumsal akreditasyonu yapılmış girişimcilik dersini alan öğrenci Ders / DEGA Öğrenci / DEGA Yatırım alan girişimcilik projesi Proje / DEGA Ön kuluçkaya alınan proje Kuluçkaya alınan firma Ön Kuluçkaya Alınan Proje Kuluçkaya Alınan Firma / DEGA / DEGA Kurulan mükemmeliyet merkezi Merkez / DEGA Uluslararası dış destekli proje başvuru Proje Str. Gel. Daire Başk. / Uluslararası dış destekli proje kabul Kabul Str. Gel. Daire Başk. / DEĞERLENDİRME : Mükemmeliyet merkezlerinde istihdam edilen araştırmacı, patent başvuru ve faydalı model başvuru sayılarında 2017 yılının ilk altı aylık döneminde de hedeflenen düzeylerin gerisinde kalınmıştır. Kontratlı Ar-Ge proje sayıları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü dışında kalan diğer merkezler tarafından bildirilen ilk altı aylık verileri kapsamaktadır. /DEGA olarak belirtilen ön kuluçka programlarının, TUBİTAK 1601 programı kapsamında yürütülen proje olarak dönemini kapsaması ve Aralık 2016 itibarıyla sona ermesi nedeniyle DEGA ifadesinin revizyon çalışmalarında güncellenmesi ve hedef göstergelerinin DEPARK üzerinde kayıt altına alınması gerekmektedir. Bunun dışında, kuluçkaya alınan firma nda da hedeflenen düzeyin oldukça gerisinde bir yarı dönem geçirilmiştir.

9 UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (DEUZEM) Teknoloji tabanlı öğrenim yönetim sistemi ile desteklenen ders Ders DEUZEM Yeni açılan uzaktan eğitim programı (lisans) Program DEUZEM Yeni açılan uzaktan eğitim programı (yüksek lisans) 3-1 Program DEUZEM Uzaktan eğitim programları mezun sayıları (lisans / yüksek lisans) Mezun DEUZEM Eğitim öğretim teknolojisi olanaklarının tanıtımı ve kullanımı ile ilgili program Program DEUZEM Eğitim öğretim teknolojisi programlarına katılan öğretim elemanı Öğretim Elemanı DEUZEM DEUZEM bilinçlendirme ve eğitim etkinliği Etkinlik DEUZEM DEUZEM bilinçlendirme ve eğitim etkinliği katılımcı Katılımcı DEUZEM DEĞERLENDİRME : Teknoloji tabanlı öğrenim yönetim sistemi ile desteklenen ders kümülatif değeri, 2020 yılı için hedeflenen düzeylere ulaşmasına rağmen, Uzaktan Eğitim Programları mezun sayıları aynı oranda artış göstermemektedir. Yeni açılan uzaktan eğitim program sayıları ise öngörülen performans hedef düzeyleri ile uyumlu ilerlemektedir. Eğitim öğretim teknolojisi olanaklarının tanıtımı ve kullanımı ile ilgili program, hedeflenen seviyelerin üzerinde gerçekleşmesine karşılık, bu programlara katılan öğretim elemanı öngörülen düzeylerin az da olsa gerisinde kalmıştır.

10 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLK ALTI AY ERASMUS Uluslararası değişim programından eğitim alma hareketliliği ile gelen öğrenci Gelen Öğrenci Dış Koordinatörlüğü ERASMUS Uluslararası değişim programından eğitim alma hareketliliği ile, giden öğrenci Giden Öğrenci Dış Koordinatörlüğü MEVLANA Uluslararası değ. prog.dan eğitim alma hareketliliği ile gelen öğr.say Gelen Öğrenci Dış Koordinatörlüğü MEVLANA Uluslararası değişim programından eğitim alma hareketliliği ile giden öğrenci Giden Öğrenci Dış Koordinatörlüğü Uluslararası kapsamda staj yapan öğrenci Öğrenci Dış Koordinatörlüğü DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin hedeflenen düzeylere yakın veriler elde edilmekle beraber, ikinci altı aylık dönemin tamamlanması ile yıllık hedeflenen seviyelerde veri performansı beklenmektedir.

11 ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR VE Üniversitenin araştırma alanında rekabet yeteneğini arttıracak eğitim programı (Lisans ve lisansüstü dersler dışındaki teorik kurslar) Üniversitenin araştırma alanında rekabet yeteneğini arttıracak eğitim programlarına katılımcı (Lisans ve lisansüstü dersler dışındaki teorik kurslar) Araştırmacıların aktarılabilir becerilerinin geliştirilmesi için düzenlenen eğitim programı (Lisans ve lisansüstü dersler dışındaki uygulamalı kurslar) Araştırmacıların aktarılabilir becerilerinin geliştirilmesi için düzenlenen eğitim programlarına katılımcı (Lisans ve lisansüstü dersler dışındaki uygulamalı kurs) Üniversiteye yeni katılan araştırmacılar için düzenlenen üniversitenin araştırma alt yapısını tanıtan oryantasyon program Üniversiteye yeni katılan araştırmacılar için düzenlenen üniversitenin araştırma alt yapısını tanıtan oryantasyon programlarına katılımcı Bilim köprüsü niteliğindeki uluslararası ikili/ çoklu anlaşma (Her iki kurumun üst düzey yöneticisi tarafından imzalanmış bir anlaşması olan, her yıl 1 bilim insanı değişiminin yapıldığı, en az 1 araştırma makalesinin üretildiği anlaşmalar) Bilim köprüleri sonucunda üretilen çıktı (Bilimsel yayın, araştırma projesi ) Eğitim Programı Katılımcı Eğitim Programı Katılımcı Oryantasyon Program Katılımcı Anlaşma Çıktı Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar ve DEĞERLENDİRME : Stratejik Planı kapsamında beş yıllık dönemde tanımlanan performans hedef düzeylerinin tespitlerinin oldukça üzerinde verilerin elde edilmesi, ilgili döneme dair yapılan öngörülerin doğru tanımlanamadığı sonucunu getirmektedir. Ayrıca hangi eğitim biriminin ne düzeyde katkı sağlaması gerektiğinin de tanımlanmaması dönemsel performansların değerlendirilmesi çalışmalarını sınırlı kılmaktadır.

12 ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR Akredite program İşbirliği içinde olunan STK İşbirliği içinde olunan kamu kurumu Akredite Program STK Kurum Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Fakülte / Yüksekokul / Enstitü DEĞERLENDİRME : Akredite programların alanları ve kapsamlarının birimler tarafından farklı yorumlanması nedeniyle, eğitim programları ile laboratuvar akreditasyonları ayrımları net yapılamamıştır. Ancak yıl sonu değerleri ayrıştırılmış olarak rapora aktarılacaktır. Üniversitenin tüm birimlerinin iletişim ve etkileşim halinde olduğu dış paydaşlarının yıl sonu sayılarının ise hedeflenen düzeyleri aşacağı görülmektedir.

13 FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ Ulusal değişim programlarından yararlanan, gelen öğrenci Gelen Öğrenci Farabi Koordinatörlüğü FARABİ Ulusal değişim programlarından yararlanan, giden öğrenci Giden Öğrenci Farabi Koordinatörlüğü DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait gerçekleşme düzeylerine bakıldığında; Ulusal değişim programlarından yararlanarak kurumumuza gelen öğrenci sayılarının hedeflenen sevilerin gerisinde kaldığı görülmekle beraber, yıl sonu değerlerinin, hedefler ile uyumlu gerçekleşmesi beklenmektedir.

14 GENEL SEKRETERLİK Bilim Toplum Merkezi Merkez Kurulması Düzenlenen eğiticinin eğitimi programı Program Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Eğiticinin eğitimi programlarına katılan öğretim elemanı Öğretim Elemanı Genel Sekreterlik Merkezi mekanizma kurulması Merkezi Mekanizma Genel Sekreterlik Toplumsal ve Sürdürülebilirlik Birimi Birim Kurulumu Genel Sekreterlik Teşvikten yararlanan öğretim elemanı Verilen destek miktarı Öğretim Elemanı TL / Öğretim Elemanı Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Genel Cerrahi Simülasyon Merkezi Kurulumu Akredite Doping Merkezi Kurulumu Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Sağlık Teknolojileri Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurulumu Genel Sekreterlik DEĞERLENDİRME : 2017 yılı hedeflerinde tanımlanan "Eğiticinin Eğitimi Programı" kapsamında, tarih ve sayılı Resmi Gazete" de yayımlanarak kuruluşu sağlanan "Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-DE), Yayın Performansında Kullanılan Ölçek (Metrik) Türleri ve Sıralamada Etkili Olan Faktörler, Akademide Sınai Mülkiyetin Korunması, Eleştirel Makale Okuma, Bilimsel Araştırmalara Kaynak Bulma, DEPARK; Nasıl Şirket Kurarım konulu eğitim seminerleri gerçekleştirmiş ve oldukça fazla katılımcının bu eğitimlerden yararlanmasını sağlamıştır. İkinci yarı dönemde de devam edecek eğitim içerikleri ve katılımcı sayıları, yıllık periyodda hedeflenen düzeylerin üzerinde gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, Teşvikten yararlanan öğretim elemanı ile verilen destek miktarı ortalamaları, ulaşılması öngörülen düzeyler ile uyumlu hareket etmektedir.

15 İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Düzenlenen ring seferi Ring İdari Mali İşler D.Bşk. Engelsiz ulaşımına yönelik ring aracı Uyumlu Ring Aracı İdari Mali İşler D.Bşk. DEĞERLENDİRME : Tınaztepe Kampüsü içinde ulaşımı destekleme amaçlı yapılan ring seferleri, ilk altı aylık dönem öğrenci yoğunluğuna göre öngörülen sayılara yakın gerçekleşmiş, ikinci altı aylık yoğun dönem sonrası ise hedeflenen düzeylere yaklaşacağı beklentisi oluşmuştur. Engelsiz ulaşımına yönelik, 2015 yılında hizmete sunulan toplu taşıma aracı ise halen aralıksız seferlerini Kampüs içinde sürdürmektedir.

16 KALİTE KURULU - 1 Yan dal / çift ana dal ortak program memnuniyet düzeyi Ulusal öğrenci değişim olanaklarından memnuniyet düzeyi Uluslararası öğrenci değişim olanaklarından memnuniyet düzeyi Engellilerin eğitim öğretim desteklerinden memnuniyet düzeyi Ön Lisans / Lisans dersi veren öğretim üyelerinin değerlendirilmesi sonuçları Öğrencilerin eğitim öğretim altyapısı olanaklarından memnuniyet düzeyi Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi - 2,86 3,08 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,25 3,13 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,25 3,12 5' li Skala Kalite Kurulu - 2,85 3,00 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,70-5' li Skala Kalite Kurulu - 2,95 2,99 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,30 3,17 5' li Skala Kalite Kurulu Staj destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi - 2,90 3,05 5' li Skala Kalite Kurulu Akademik personelin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi İdari personelin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi Erişim sayfasından memnuniyet düzeyi (Akademik personel) Erişim sayfasından memnuniyet düzeyi (İdari personel) Akademik personelin kurum içi iletişimden memnuniyet düzeyi İdari personelin kurum içi iletişimden memnuniyet düzeyi - 3,35 3,11 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,30 3,21 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,30 3,44 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,25 3,57 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,40 3,24 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,20 2,79 5' li Skala Kalite Kurulu

17 KALİTE KURULU - 2 Akademik personelin sosyal olanaklardan memnuniyet düzeyi İdari personelin sosyal olanaklardan memnuniyet düzeyi Öğrencilerin sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyi Öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi - 3,00 2,27 5' li Skala Kalite Kurulu - 2,85 2,53 5' li Skala Kalite Kurulu - 2,96 2,97 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,05 3,07 5' li Skala Kalite Kurulu Yurt olanaklarından memnuniyet düzeyi - 2,85 2,97 5' li Skala Kalite Kurulu Finansal destek ve burslardan memnuniyet düzeyi Akademik personelin alt yapı olanakları ve destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi İdari personelin alt yapı olanakları ve destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Öğrencilerin mezunlarla iletişim sağlama olanaklarından memnuniyet düzeyi - 2,80 2,93 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,20 3,30 5' li Skala Kalite Kurulu - 3,20 2,80 5' li Skala Kalite Kurulu - 2,90 3,07 5' li Skala Kalite Kurulu DEĞERLENDİRME : 2015 yılı anket sonuçlarına göre 2017 yılı verileri karşılaştırıldığında, İdari ve Akademik Personelin ; kurum kültürü, kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar ile altyapı hizmetlerinden memnuniyetleri konusunda ilave çalışma ve yatırımların gerektiği, Öğrencilerin ise ; ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının arttırılması, kütüphane olanakları ve yeni çalışma alanlarının sayılarının çoğaltılması noktasında geri bildirimlerinin yoğunlaştığı görülmektedir.

18 KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tanıtım yapılan ortaöğrenim kurumu ( Koordinatörlüğü aracılığıyla yapılan.) Mezun işbirliği ile düzenlenen özel tanıtım etkinliği ( Koordinatörlüğü aracılığıyla) Katılım gösterilen tanıtım fuarı (Kariyer Planlama Koordinatörlüğü aracılığıyla yapılan.) Kurum Etkinlik Tanıtım Fuarı Mezunların işe girme oranı (%) Mezunların işe yerleşme süreleri İşverenin mezunlardan memnuniyet düzeyi Öğrencilerin kariyer geliştirme hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%) İş yaşamına hazırlık eğitimleri İş yaşamına hazırlık eğitimlerinden yararlanan öğrenci Mezunlar ofisi aracılığıyla iletişim kurulan mezun Doldurulan Mezun Bilgi Formu Dokuz Eylüllü Günü etkinliğinin gerçekleşmesi Ulaşılan Mezunlar İşe Yerleşme Süresi Memnuniyet Oranı Memnuniyet Oranı Etkinlik Öğrenci Mezun Form Dolduran Mezun Etkinlik DEĞERLENDİRME : Mezunlar ofisi aracılığıyla iletişim kurulan mezun ile doldurulan "Mezun Bilgi Formu", 2017 yılı ilk altı aylık dönemi itibarıyla yeterli düzeyde gerçekleştirilememiş, buna karşılık diğer tüm performans hedef düzeyleri ilk yarı dönem sonunda belirlenen seviyeleri aşmıştır. Yetersiz kalınan performans hedef göstergelerinin yapılacak ilave çalışmalar ile ikinci yarı dönem, hedeflenen düzeyleri yakalaması amaçlanmaktadır.

19 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Açık erişimden erişilebilir yayın Yayın Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Kütüphane basılı kaynak Kütüphane elektronik veri tabanı Basılı Kaynak Elektronik Veri Tabanı Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Süreli yayınların tarandığı atıf endeksi Atıf İndeksi Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Kütüphane Oryantasyon programından yararlanan öğrenci Öğrenci Kütüphane ve Dok. Daire Başk. DEĞERLENDİRME : 2017 yılı ilk altı aylık döneminde, Web of Science ve ULAKBİM aracılığıyla Açık Erişimden erişilebilen kaynak toplamı 4.195'e ulaşmıştır. Süreli yayınların tarandığı atıf endeksleri; 1-ULAKBİM, 2-Türkiye Atıf Dizini, 3-Türkiye Kaynakçası, 4-Scopus, 5- Web of Science şeklinde toplamda 5 adet olarak gerçekleşmiştir. Basılı kaynak ile elektronik veri tabanı ise, hedeflenen düzeylerin gerisinde kalmıştır yılı öğrenci memnuniyet anketlerinden, gerek eğitim birimlerindeki ve gerekse Merkez Kütüphane Binasındaki öğrenci çalışma alanlarının yetersizliği konusundaki geri bildirimlere istinaden, yeni çalışma alanlarının hizmete sunulması gerekmektedir. Kütüphane oryantasyon programları, yılın ikinci yarısında yeni eğitim-öğretim dönemi başında başlatılacağından henüz verileri gerçekleşmemiştir.

20 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemize ilk tercihi ile yerleşen öğrenci Öğrenci Öğrenci İşleri Daire Üniversitemize ilk beş tercihi içinde yerleşen öğrenci Öğrenci Öğrenci İşleri Daire Yeni açılan program Program Öğrenci İşleri Daire Revize edilen öğretim planı En az %30 yabancı dil ile eğitim veren program Öğretim planlarında yer alan seçimlik ders oranları / ön lisans-lisans-lisansüstü Öğretim Planı Program % (Yüzde) Öğrenci İşleri Daire Öğrenci İşleri Daire Öğrenci İşleri Daire Uluslararası ortak / çift diploma programları Program Öğrenci İşleri Daire Öğretim planlarında yer alan sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık odaklı ders Ders Öğrenci İşleri Daire Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık ile ilgili dersi alan öğrenci Öğrenci Öğrenci İşleri Daire DEĞERLENDİRME : Üniversitemize ilk tercihi ile yerleşen ve ilk beş tercihi ile yerleşen öğrenci sayılarının, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi kesin kayıtlar sonrası verileri kesinleşecek olması nedeniyle, yılın ikinci yarısında değerlendirilecektir. Bunun dışındaki diğer performans kriterleri ve gerçekleşme düzeyleri, ilk altı aylık dönem itibarıyla 2017 yılı hedefleri ile uyumlu ilerlemektedir.

21 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Araştırma amaçlı değişim programları ile yurtdışına giden öğretim elemanı Araştırma amaçlı değişim programları ile yurtdışına giden idari personel İstihdam edilen yurt dışı deneyimli araştırmacı En az üç ay yurt dışı araştırma deneyimi kazanan öğretim elemanı Laboratuvarlarda çalışmak üzere istihdam edilen uzman personel Bilimsel kuruluşlarda görevli öğretim üyesi Düzenlenen oryantasyon programı Oryantasyon programlarına katılımcı Öğretim Elemanı İdari Personel Araştırmacı Öğretim Elemanı Uzman Personel Öğretim Üyesi Oryantasyon Program Katılımcı Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi Personel Dairesi DEĞERLENDİRME : Laboratuvarlarda çalışmak üzere istihdam edilen uzman personel ve en az üç ay yurt dışı deneyimi kazanan öğretim elemanı, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde hedeflenen düzeylerin gerisinde kalmıştır. Diğer performans hedef göstergelerinde yıl sonuna kadar hedeflenen seviyelere ulaşılacağı beklentisi oluşmuştur.

22 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Oryantasyona katılan öğrenci Öğrenci SKS Ulusal kapsamda yapılan staj Staj SKS Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik hizmeti alan öğrenci Öğrenci SKS Öğrenci Kulüp ve toplulukları başına düşen etkinlik 3,6 3,2 0,82 Etkinlik SKS Yarı zamanlı çalışan öğrenci Öğrenci SKS DEĞERLENDİRME : Öğrenci Kulüp ve toplulukları başına düşen etkinlik nın, 2017 yılı ilk altı aylık dönemi sonunda oldukça yetersiz düzeyde gerçekleşmesine karşılık, yeni eğitimöğretim dönemi başlangıcı ile ikinci yarı dönemde daha üst seviyelere taşınması çalışmaları hızlandırılacaktır. Ulusal kapsamda yapılan staj faaliyeti ile ilgili olarak yeni yasal düzenlemelere uygun iş süreçleri tanımlanmış ve ilgili eğitim birimleri ile paylaşılmıştır. Oryantasyon programları ise ikinci yarı dönem ile kesinleşecektir.

23 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Temel Biyoloji Laboratuvarları Altyapı Projesi Temel Fizik Laboratuvarları Altyapı Projesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası (Tamamlanma oranı / %) Devlet Konservatuvarı Bale Binası İzmir Meslek Yüksekokulu Binası Acil Servis-Yoğun bakım-hospis projesi (Tamamlanma oranı/ %) Engelsiz DEÜ çalışmaları için sesli kitap ünitesi oluşturulması Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Tamamlanma oranı / %) İnciraltı Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası (Tamamlanma oranı / %) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Ek Binası (Tamamlanma oranı / %) Laboratuvar Kurulumu Laboratuvar Kurulumu Proje Aşamasında Proje Aşamasında Proje Aşamasında Proje Aşamasında Donanım Faaliyeti Proje Aşamasında Tamamlanma Oranı Tamamlanma Oranı Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire DEĞERLENDİRME : 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Temel Biyoloji Laboratuvarları Altyapı Projesi, Temel Fizik Laboratuvarları Altyapı Projesi, Devlet Konservatuvarı Bale Binası, İzmir Meslek Yüksekokulu Binası ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Ek Binası yapımlarında herhangi bir aşama kaydedilemediği, Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası ve İnciraltı Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası yapımlarında kısa sürede ihale aşamasına gelineceği aktarılmıştır. Ayrıca Tınaztepe Kampüsünde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesine de kısa süre içinde başlanabileceği bilgisi verilmiştir.

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI İLK LIK DÖNEMİ - PERFORMANS HEDEF LERİ - GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ - GEREKÇELER - GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Tablo 10: STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Strateji 1.1.1 Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programları geliştirmek Strateji 1.1.2 Araştırmacılara yönelik

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi - Stratejik Planı STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Yaklaşık 8500 yıllık tarihi dokusuyla, antik çağlardan bu yana uygarlıkların dünyaya

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2018-2022 STRATEJİK PLANI MANİSA - 2017 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı dönemine yönelik olarak amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: Amaç 1. Eğitim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 218-222 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ 1:VERİMLİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE TÜM PAYDAŞLARININ HEDEF 1.1.ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI Tanımı Swot Madde Hedefi

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2016-2020 Giriş İşletme Fakültesi, bir devlet üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlıdır. Buradan hareketle stratejik planı da Dokuz

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞTİRİLME ÖLÇÜTÜ 3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. 3.4 AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. Hedef 1.1 Yeni hizmet alanlarının oluşturulması. Strateji

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 212- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 217-221 STRATEJİK PLANI Temmuz İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI Aygıt Fiziği ve Yarıiletken Teknolojileri ve "Nanoteknoloji Araştırmaları alanlarında Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlamak ve Üniversitemizin mevcut durum, misyon

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/10/2017-E.150208 *BE6P5TA6N* Sayı : 72796105-109.04- Konu : Kalite Güvencesi ACİL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer almak üzere

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ...2 TARİHÇE...3 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM...3 MEVCUT DURUM...3 TEŞKİLAT ŞEMASI...4 İNSAN KAYNAKLARI...5 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ...2 TARİHÇE...3 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM...3 MEVCUT DURUM...3 TEŞKİLAT ŞEMASI...4 İNSAN KAYNAKLARI...5 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ...2 TARİHÇE...3 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM...3 MEVCUT DURUM...3 TEŞKİLAT ŞEMASI...4 İNSAN KAYNAKLARI...5 ÖĞRENCİ YAPISI...7 FİZİKİ YAPI... 10 MALİ YAPI... 10 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 2016-17 Akademik Yılı Uyum Eğitimi TTO Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE MEDİPOL Üniversitesi İçerik Medipol TTO Tanıtımı GYÜ Endeks Göstergeleri Nelerdir? İlk 50 ye Giren Üniversiteler

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU EK-1: YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU Unvanı, Adı ve Soyadı Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazar Sayısı Yazarlar (yayında yer aldığı

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ Sayfa 1 / 8 A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER A.1 Misyon, Vizyon Misyonumuz

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı Stratejik Alan 1-Araştırma Hedefler Süre Hedefe 1.1. Ulusal ve 1 yıllık uluslararası destekli araştırma proje sayısının %10 artırılması. Su Ürünleri

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ 100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOPARKI ŞİRKET SAYISI: 120 AR-GE ELEMANI SAYISI: 2000

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU SIRA NO ANKET KONU BAŞLIĞI 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 3 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 4 Öğrenci Memnuniyeti Anketi ANKET KONUSU Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik yapılmaktadır.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN ORGANİZASYON ŞEMASI Mütevelli Heyet Başkanı Rektör Rektör Yardımcıları Kalite Güvence Sistemi (Kalite ) Eğitim Öğretim Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI HAREKETLİLİK SAYILARI AKREDİTASYON FİZİKİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı