ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri Taşıma Yönteminin Seçimi Kabotaj Hakkı TAŞIMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Ramazan KAYNAK Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Genel taşımacılık sistemi hakkında bilgi sahibi olacak, Taşımacılık sistemini etkileyen çevresel faktörleri bilecek, Taşımacılık sistemini oluşturan altyapı unsurlarını öğrenecek Taşıma türlerinden tekli ve çoklu taşıma seçeneklerini sıralayacak, Taşıma yönteminin seçiminde hangi faktörlerin etkili olduğunu bilecek, Kabotaj hakkı ve Yasası'nın önemini kavrayacaksınız. ÜNİTE 1

2 GİRİŞ Taşıma; canlı ve cansız tüm varlıkların bir yerden başka bir yere hareketidir. Bu tanıma göre insanlar, hayvanlar, bitkiler ham madde, yarı mamul ve mamullerin hareketini kapsar. Bu unsurların nakil işleminin yapılması ise taşımacılıktır. Bu anlamda taşımacılık; canlı, cansız varlıkların iki nokta arasında taşınması olarak tanımlanabilir. Taşımacılık sisteminin bir ülkede etkin olması tüketiciler açısından çok sayıda kazanımı da beraberinde getirmektedir: a) Rekabeti artırır, b) Ölçek ekonomisi yakalanır, c) Fiyatlar düşer. Etkin taşımacılık sisteminin varlığı öncelikle firmalar arasındaki rekabeti artıracaktır. Rekabet, beraberinde kaliteyi ve hizmet çeşitliliğini getirecektir. İkinci olarak yüksek taşıma kapasitesi birim maliyetleri düşüreceğinden bu anlamda ölçek ekonomisi de yakalanmış olacaktır. Taşımacılık, genellikle içinde bulunulan ortama göre sınıflandırılır. Taşıma türleri ya da modları olarak belirlenen bu ortamlar; kara, deniz, hava, demir ve boru olmak üzere beş gruptan oluşur. Taşıma modları da bu ortamlar doğrultusunda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve boru hattı şeklinde belirlenmiştir. Bu ulaştırma modlarının gelişmesi sayesinde insanoğlu pek çok medeniyetler kurmuş, ticari ve sosyal faydalar sağlamıştır. Bu bölümde daha çok ürün ve hizmetler açısından taşımacılık sistemi, bu sistemin altyapısı ve taşımacılığın fonksiyonları üzerinde durulacaktır. TAŞIMACILIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN GENEL ÇEVRE FAKTÖRLERİ Taşımacılık sistemini genel sistem yaklaşımı doğrultusunda değerlendirmek doğru olacaktır. Birbiriyle ilişkili alt sistemlerden oluşan, belirli bir amaca yönelik ve çevresiyle etkileşim içerisindeki yapılara sistem diyoruz. Taşımacılık sisteminin de bu bağlamda hem alt sistemleri hem de üst sistemleri bulunmaktadır. Buna göre taşımacılık sistemini de genel çevresel faktörlerin bir alt sistemi olmakta ve buradaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Genel çevresel faktörler, işletmenin etkilendiği ancak işletmenin kolay kolay etkileyemediği faktörlerden oluşur. Bu çevresel faktörler; ekonomik çevre, siyasi ve hukuki çevre, demografik çevre, sosyokültürel çevre, doğal / ekolojik çevre, teknolojik çevre, uluslararası çevre olmak üzere yedi unsurdan oluşur. İşletmeyi etkileyen genel çevre unsurları kısaca aşağıdaki gibi incelenebilir. Ekonomik Çevre İşletmeyi etkileyen genel çevre faktörlerinin en önemlilerinden biridir. Ekonomik çevreyi, toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanabilir. Bu amaçla, para ve maliye politikaları, enflasyon, millî gelir, üretim faktörlerinin maliyetleri (hammadde, iş gücü, sermaye ve girişimcilik) ve dış ödemeler bilançosu bu kapsamda değerlendirilebilir. Yine ekonomik çevre faktörleri sınıflandırılmak istenilirse şu başlıklar altında toplanabilir: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Ekonomik göstergeler: Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH), kişi başına millî gelir, gelir dağılımı, istihdam düzeyi, yatırımlar, üretim miktarı, turizm, kapasite kullanım oranları vb. Ekonomik konjonktür: Refah, resesyon (durgunluk), depresyon (ekonomik buhran), büyüme Uluslararası ekonomik ve politik örgütler: Dünya Ticaret Örgütü, AB, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü), NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması gibi Damping ve Anti-damping uygulamaları Kredilendirme kuruluşları: Moody s, Standart and Poors, Fitch vb. Siyasi ve Hukuki Çevre Siyasi çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir. Bu ortam idari sistem ve siyasal oyunculardan oluşmuş bir platform olarak düşünülebilir. Siyasi çevredeki unsurların işletmelere etkisi, idare edenlerin çıkardıkları yasalar, yönetmelikler ve kararlarla ortaya çıkar. Bu nedenle hukuki çevre ve unsurları, siyasi çevre unsurlarının somut kurallar hâline dönüşmüş şekli olarak tanımlanabilir. Bu çevre kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, mülki idare ve çeşitli baskı gruplarından oluşur. Başlıca siyasi ve hukuki çevre faktörleri: Para ve kredilere ilişkin düzenlemeler Belirli endüstrilere/sektörlere yönelik yasalar Teşvik uygulamaları Marka, ticari sır ve patent haklarının korunması Firmaları birbirlerine karşı haksız rekabetten korumak Firmalara karşı tüketicileri korumak Firmalara karşı çevreyi ve toplum sağlığını korumak Antitröst yasaları Üst kurullar (Bankacılık, telekom, reklam özdenetim üst kurulları vb.). Demografik Çevre Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır. Günümüzde ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye nüfusun yapısı ve özellikleri hızla değişmektedir. Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır: Nüfusun sayısal büyüklüğü Kadın-erkek oranları Nüfus içindeki yaş grupları Etnik yapı Eğitim durumu ve benzeri unsurları kapsar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Sosyokültürel Çevre Sosyokültürel çevre, insanların değer yargılarını, tutumlarını, davranış biçimlerini, kültürel alışkanlıklarını, olaylara bakış açılarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevredir. Toplumun sosyal ve kültürel değerleri Yaşama biçimi Gelenekler ve inançlar Tasarruf ve harcama eğilimleri Modaya düşkünlük derecesi Kalite ve gösterişe önem verme Ailede kadının rolünün artması kocanın rolünün azalması Çevrenin ve tüketicinin korunması Doğal/ekolojik Çevre Endüstriyel ve ticari faaliyetleri yürütürken, doğanın ve ekolojik çevrenin daha fazla tahribini önlemek için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Taşımacılık işletmelerini de yakından ilgilendiren bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir: Çevre kirliliğinin önlenmesi Ekolojik dengenin korunması Atıkların yeniden değerlendirilmesi Depozitolu ambalaj malzemeleri kullanımı Çevreye duyarlı yakıt kullanımı Doğal enerji kaynakları Çevreye ilişkin yatırımlara destek Teknolojik Çevre Teknolojik çevreyi, yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturulduğu bir platform olarak tanımlayabiliriz. İş hayatındaki teknolojik gelişmeler, ürünlerde ve süreçlerde farklılıkların yanı sıra rekabet üstünlüğünün firmalar arasında gidip gelmesine de neden olmaktadır. Teknolojik değişimler de diğer çevresel unsurlar gibi işletmeler için her sahada rekabet üstünlüğü sağlayacak fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonraki teknolojik yenilikler ve buluşlar, tüketici davranışlarını, yaşam stillerini, satın alma davranışlarını ve firmaları olumlu ya da olumsuz etkilemiştir. Buna göre taşımacılık sektörünü ve işletmelerini yakından etkileyebilecek teknolojik gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: Teknolojideki gelişmeler birçok ürünü, sektörü hızla demode etmektedir. İletişim teknolojilerinde sürekli gelişmeler yaşanmaktadır. Akıllı kartlar, kredi kartları yaygınlaşmıştır. Bilgisayar destekli uygulamalar hızla yayılmaktadır. İnternet, hayatın her alanına girmiştir. İşletmelerde otomasyon sistemleri yoğun şekilde kullanılır olmuştur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Uluslararası Çevre Uluslararası çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları (müşteriler, tedarikçiler, rakipler) kapsamaktadır. Serbest ticaret bölgeleri, Gümrük birliği anlaşmaları, Ekonomik iş birlikleri, vb. TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN ALTYAPISI Taşımacılık sistemi ya da diğer adıyla ulaşım sistemi, lojistik sistemin bir alt fonksiyonu olup en çok maliyet içeren kalemidir. Bu yüzden etkin bir taşıma yönetim sistemi için iyi bir altyapının kurulması gerekmektedir. Ulaşım altyapısı kara yolları, demir yolları, hava yolları, su yolları, limanlar, kanallar, boru hatları, havaalanları, tren istasyonları, otobüs istasyonları, depolar, kamyon terminalleri, yakıt ikmal depoları dâhil olmak üzere ulaşım için gerekli olan sabit yatırımlardan oluşur. Sabit yatırımlar görüldüğü üzere iki grupta toplanmaktadır. İlki kamyon, tır, otobüs, tren, uçak, gemi gibi taşıma araçlarından; ikincisi ise, kara yolu, liman, terminal, gar, demir yolu gibi altyapı faaliyetlerinden oluşur. Altyapı Taşıma altyapısı, taşıt araçlarını kullanmak için gerekli sabit yapılar ve tesislerden oluşur. Daha çok yollar, terminaller, park alanları ve bakım-onarım tesislerini içerir. Kara yolu, demir yolu, boru hattı, kablolu hatlar gibi araçların seyahati için inşa edilen unsurlardır. Hava ve deniz için yol inşa edilmesine gerek olmayıp sadece rota belirlemek yeterlidir. Ancak, bu sistemlerin kullanacağı terminaller için sabit altyapı yatırımı gerekmektedir. Havaalanları, limanlar ve istasyon gibi terminaller, yük ve yolcuların bir taşıma aracına yüklendiği ya da başka bir taşıma moduna transfer edildiği yerlerdir. Yolcu taşımacılığında kullanılan terminallerde, yolcuların diğer taşıma modlarının avantajlarından yararlanabilmeleri için bu taşıma modları birbirleri ile entegre edilmiştir. Örneğin, havalimanları kara yolu, metro ve demir yolu taşıma sistemleri ile bağlanarak şehir merkezlerine erişim kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Böylece yolcuların ulaşım seçeneği de artırılmıştır. Yük terminalleri ise, doğrudan üretim noktasından tüketim noktasına malların taşınmasında ya da aktarılmasında istasyon olarak kullanılır. Altyapı yatırımları genellikle pahalı, zor ve yatırımın geri dönüşü de genellikle uzun vadelidir. Bu yüzden yatırım için gerekli finansman çoğunlukla da kamu tarafından sağlanır. Bu anlamda taşımacılık altyapısı doğal olarak tekeldir ve genellikle de devletin sorumluluğundadır. Yollar, otobanlar, demir yolları, havaalanları ve limanlar çoğunlukla bu şekilde inşa edilmektedir. Ekonomik gelişmeye paralel olarak özel sektör yatırımlarının da bu alana kaydığı görülmektedir. Yeni altyapı projelerinin büyük harcamalar içermesi, çoğunlukla da borçlanma yoluyla finanse edilmesi nedeniyle birçok altyapı sahipleri kullanım ücreti almaktadır. Otobanlardaki geçiş ücretleri, havaalanı kullanım ücreti, liman ve rıhtım ücretleri bu kapsamda alınan ücretlerdir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Örnek Taşımacılık Sistemlerine Giriş Araçlar Araçlar, insanların ve malların taşınmasında kullanılan vasıtalardır. Altyapının aksine, araçlar yük ve binicileri ile hareket hâlindedir. Araç bizzat kendisinden tahrikli olmalı, bir halat ya da kas gücü ile çekilerek hareket ettirilmemelidir. Yani kendi sevk sistemi ile kendisini sevk etmelidir. Sevk sistemi olarak en yaygın kullanılan sistemler, buhar motoru, içten yanmalı motor, elektrik motoru, jet motoru veya roket olabilir. Araçlar bu sistemler sayesinde enerjiyi harekete dönüştürür. Araçlar çoğunlukla bir sürücü tarafından idare edilir. Ancak hızlı tren gibi bazı sistemler, sürücüsüz otomatik olarak sevk ve idare edilebilir. Altyapı Operasyonları Özel ulaşım sadece aracın sahibi tarafından gerçekleştirilen ulaşım türüdür. Bu anlamda otomobiller bireysel araçlardır ve işletmeci bir kuruma gereksinim yoktur. Toplu taşıma ve yük taşımacılığında ise, işletmecilik özel şirketler aracılığıyla veya resmî otoriteler tarafından yapılır. Altyapı ve araçlar tek bir işletme tarafından sağlanabileceği gibi altyapının ve araçların işletmecileri farklı kuruluşlar da olabilir. Geleneksel olarak pek çok ülkede havaalanları ve ulusal hava yolu şirketleri, demir yolları ve demir yolu şirketleri kamu otoritesinin mülkiyetindedir. Son yıllarda altyapı ve taşıma işletmeciliği birbirinden ayrılarak bunların özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin devlet, köprüleri, otoyolları, limanları, havalimanlarını kendisi inşa etmiş, işletme hakkını ihale yoluyla belirli bir süre için özel sektöre devretmiştir. Altyapı operasyonlarının ayrılmasına en iyi örneklerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları' (TCDD) dır. TCDD, altyapı ve taşıma işletmeleri olarak iki kısma ayrılmıştır. TCDD altyapı şirketi, demir yolu altyapısını inşa eden ve altyapıyı diğer özel sektör demir yolu şirketlerine de belirli bir ücret karşılığı kullandıran, yani altyapı işletmeciliği yapan bir şirkete dönüştürülmüştür. TCDD taşıma işletmesi ise diğer özel sektör işletmeleri gibi TCDD altyapı işletmesinden hizmet alan ve sadece taşıma işlerine odaklı çalışan bir işletmeye dönüştürülmüştür. TAŞIMA TÜRLERİ Taşımacılıkta bir veya birden fazla taşıma şeklinin aynı anda kullanılması mümkündür. Ancak en genel sınıflandırmaya göre taşımacılık içinde bulunduğu ortama beş ana kısımda incelenebilir: su yolu, demir yolu, kara yolu, hava yolu ve boru hattı. Burada su yolu teriminin kullanılmasının temel nedeni, nehir ve göl taşımacılığının kullanıldığı iç su yolları ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan deniz taşımacılığını birbirinden ayırmaktır. Çünkü iç su yollarından farklı olarak uluslararası deniz taşımacılığının kendine özgü kuralları ve teslim şekilleri bulunmaktadır. Şimdi bu taşıma yöntemlerini kısaca inceleyelim. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Tekli Hizmet Seçenekleri Taşımacılıkta tekli taşıma modu (unimodal) kullanılabileceği gibi tek bir yükün taşınmasında birden fazla taşıma modu yani multimodal seçenekler de kullanılabilir. Çoklu taşıma modlarına geçmeden önce tekli seçenekleri kısaca tanımakta fayda vardır. Kara yolu taşımacılık sistemi, kapıdan kapıya taşımaya uygun olması, hızlı olması ve çok elleçleme gerektirmemesi nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Kara Yolu Taşımacılığı Kara yolu taşımacılığı, esnek bir taşıma sistemi olup mamul ve yarı mamul ürünlerin taşınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle değeri yüksek ürünler taşınır. Belirli mesafelerde oldukça etkilidir. Karayolunun parsiyel taşımacılıkta avantajlı olduğu mesafe yaklaşık 1100 km, full yüklemelerde 500 km ye çıkabilmektedir. Kara yolunun en önemli avantajı, ülkenin en ücra yerlerine kadar ulaşabilmesi, yükleme noktasından teslim noktasına hiçbir yükleme boşaltma olmaksızın kapıdan kapıya taşıma için elverişli olmasıdır. Havayolundan sonra en pahalı taşıma sistemidir. Demir Yolu Taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı çoğunlukla uzun kara yolculuğu gerektiren ağır ve büyük hacimli yükler için kullanılır. Demir yolları tutarlı, makul düzeyde hızlı, konteyner ve diğer dökme yük taşıyan sistemlerle entegre çalışan sistemlerdir. Çoğunlukla kömür, maden cevheri, hububat, çeşitli kimyasallar gibi ham maddeler ile düşük değerliğe sahip gıda, kâğıt, orman ürünleri gibi işlenmiş ürünlerin taşınmasına elverişlidir. Demir yollarının ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşın en önemli avantajı birim taşıma maliyetinin uygun olmasıdır. Diğer yandan yükleme-boşaltma operasyonlarının uzun sürmesi, bir terminalden başka bir terminale kadar taşıma yapabilmesi, talebin mevsimsel özellik göstermesi bu taşıma sisteminin olumsuz etkenleridir. Yapılan araştırmalar demir yolunun etkin olduğu ortalama taşıma mesafesinin 1150 km, hızının ise 32 km/saat olduğunu göstermektedir. Su Yolu Taşımacılığı Kara yolu ve demir yolu taşımacılığı sadece kara parçası ile sınırlıdır. Oysa uluslararası ticarette deniz aşırı ülkeler önemli yer tutmakta ve dünya ticaretinin %90; deniz yoluyla yapılmaktadır. Su yolu taşımacılığının, (1) iç su yolu olarak adlandırılan nehir ve kanal taşımaları, (2) kıyı hattı boyunca bir limandan başka bir limana malzeme taşıma ve (3) uluslararası taşıma olmak üzere üç temel bileşeni vardır. Su yolu taşımacılık sistemi büyük hacimli malların taşınması için en uygun yöntemdir. Limanlar, deniz yolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktalarını oluşturur. Su yolu taşımacılığı, kombine taşımacılıkta önemli bir yer tutmakta olup, maliyet bakımından en ucuz taşıma şeklidir. Hava Yolu Taşımacılığı Hava yoluyla, hacimce küçük, değerce büyük ve aciliyeti olan ürünler binlerce km uzaklara güvenli bir şekilde taşınabilir. Hava yolu taşımacılığı, taşıma modları içinde son yıllarda önemi en çok artan taşıma sistemidir. Genelde küçük hacimli, yüksek değerliğe sahip malların uzak mesafelere kısa zamanda nakledilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. En pahalı taşıma yöntemidir. Hava yolu navlun bedeli, kara yolunun iki katından, demir yolunun ise 16 katından daha fazladır. Taşımalar, bir havalimanından başka bir havalimanına Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 yapıldığı için kapıdan kapıya taşıma yöntemi kullanılamaz. Bu yüzden karayolu ve demir yolu ile entegre edilmelidir. Ortalama etkin mesafesi 1500 km dir. Günümüzde 250 ton yüke kadar taşıma kapasiteli kargo uçakları hizmet vermektedir. Boru Hattı Taşımacılığı Günümüzde boru hattı taşımacılığı oldukça az ve sınırlı sayıda hizmet alanına sahiptir. Ham petrol, işlenmiş petrol ürünleri, doğal gaz, içme suyu, atık su ve sulama suyu taşımacılığında oldukça ekonomik bir seçenektir. Son yıllarda katı ürünlerin de boru hattından taşınması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Maden cevheri ve kömürlerin taşınması için boru hattında kullanılan tüplü sistemler geliştirilmiştir. Bu tüplü sistemlerin daha küçük boyutlarda kullanımı da mevcuttur. Örneğin hastane içindeki birimler arasında ilaç ve numune gönderimi, süpermarketlerde kasalardan para gönderimi gibi. Boru hattı taşımacılık sistemi dış etkenlerden etkilenmediği için taşıma süresi oldukça tutarlılık gösterir. Tüm taşıma modlarıyla bütünleştirilebilmekte, pompa donanımları aracılığıyla sevk ve idare edilmektedir. Boru hatları çoğunlukla yer altından geçtiğinden çevresel etkiler de minimum seviyededir. Boru hattı oldukça yavaş bir taşıma sistemi olup, saatteki hızı ortalama 3-4 mil seviyesindedir. Akış, yavaş olmasına karşın 7 gün 24 saat süreklilik göstermesi nedeniyle toplam taşınan yük miktarı yüksek seviyelere çıkmaktadır. Çoklu Hizmet Seçenekleri Kombine taşımacılıkta Piggyback ve Fishyback sistemleri sıkça kullanılmaktadır. Demir yoluyla konteyner ve treyler, Ro-Ro gemileriyle de treyler taşıması yapılmaktadır. Multi-modal taşımacılık olarak da bilinir. Taşıma modlarının tek başına kullanımı bazı durumlarda ya yüksek maliyete yol açmakta ya da tekli seçeneklerin kullanımı her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda iki veya daha fazla taşıma modu birbiriyle entegre edilerek kullanılır. Örneğin Türkiye çıkışlı bir yükün Japonya ya gönderimi için öncelikle limana kadar kara yolu ya da kara + demir yolu ile götürülmesi, buradan da gemiye yüklenmesi gerekir. Aynı şekilde limana indirilen bu yükün alıcının deposuna ulaştırılması da kara yolu taşımasını zorunlu kılar. Bu zorunluluklara ilave olarak maliyet düşürmek için firmalar kara yolu ile demir yolu seçeneğini birlikte de kullanabilirler. Örneğin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı açıldığında Türkiye den Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapılacak kara taşımaları büyük oranda kara + demir yoluyla yapılabilecek bu da toplam taşıma maliyetini düşürecektir. Buna göre çoklu seçeneklerde ortaya çıkabilecek alternatifler Tablo 1.1. deki gibi gösterilebilir. Piggyback (Türkçesi; sırtında taşıma, omzunda taşıma) taşıma sistemi, demir yolu vagonu üzerinde, yüklü tır kasasının (römork) ya da kamyonun taşındığı sistemdir. Böylece kara yolunun bozulması ve trafiğin aksamasının önüne geçilmekte, çevrenin korunması ve taşıma maliyetlerinin azaltılması mümkün olabilmektedir. Fishyback taşımacılıkta kara yolu taşıtları gemi ile taşınır. RO/RO gemileri aracılığıyla tır ve kamyonlar taşınabilmekte, bu sayede taşıma maliyeti ve süresi oldukça azaltılabilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Bireysel Etkinlik Taşımacılık Sistemlerine Giriş Tablo 1.1. Taşımacılıkta İkili Seçenekler TAŞIMA YÖNTEMİ Demir yolu Hava yolu Deniz yolu Kara yolu Piggyback Birdyback Fishyback (Karayolu-Demiryolu) (Hava yolu-kara yolu) (RO/RO) Demir yolu x Hava yolu-demir yolu Demir yolu-deniz yolu (COFC) Hava yolu x Hava köprüsü Deniz yolu-hava yolu Deniz yolu Gemi-Barge (LASH) Hava yolu-demir yolu sistemi, hava yolunun yük taşımacılığındaki etkinliğini artırmak için demir yolu bağlantısının yapıldığı sistemlerdir. Hava yolunu kullanacak konteynerler demir yoluyla taşınır. Demir yolu-deniz yolu (COFC) sistemi demir yolu ile gelen yüklü vagonların karşı kıyıya gemiyle geçirilmesidir. Bunun için gemi güvertesinde raylı sistem kurulmuştur. Vagonlar bir limanda gemiye yüklenir, diğer limanda başka bir lokomotif tarafından çekilir. Hava köprüsü, sisteminde denizde seyir hâlinde olan bir geminin ihtiyacı olan bir parça, helikopterle iletilebilir veya gemi ile gelmekte olan bir ürüne olan ihtiyacın aciliyet kazanması nedeniyle bu ürünün helikopterle alınması hava köprüsünün kurulması yoluyla gerçekleştirilir. Denizlerdeki petrol platformları da hava köprüsünü sıkça kullanır. Gemi-barge (LASH) sistemi de geminin yükleme ve tahliye süresini kısaltmak için denizden denize aktarma yapılan sistemdir. Böylece gemi yükleme ve boşaltma süreleri kısaldığı gibi ana limandan diğer küçük limanlara bu sayede aktarma da yapılabilmektedir. Yukarıda belirtilen sistemlere ilave olarak intermodal ve kombine taşımacılık sistemleri de çoklu sistemler arasındadır. İleride ayrıntılı olarak anlatılacağından burada kısa tanımlama ile yetinilmiştir. İntermodal taşımacılık, birden fazla taşıma modunun birbiri ile entegre edildiği sistemlerdir. En az iki taşıma modu birlikte kullanılır (kara, demir, deniz, hava). Ağırlıklı olarak kara yolu-demir yolu-kara yolu ve kara yolu-deniz yolu-kara yolu şeklinde görülür. Örneğin, kara yoluyla getirilen yüklerin tren vagonlarına yüklenmesi ve demir yoluyla uzun mesafe taşındıktan sonra istasyonda tekrar kara yoluna yüklenerek varış noktasına ulaştırılması buna bir örnektir. Aynı durum deniz yolunda da geçerlidir. Kara veya demir yoluyla limana getirilen bir yükün gemiye yüklenip deniz taşıması gerçekleştirildikten sonra yeniden kara ya da demir yolu ile alıcının deposuna ulaştırılması bir intermodal taşımacılıktır. Konteyner taşımacılığının ülkemizdeki ve dünyadaki görünümüne ilişkin bir araştırma yapınız. Kombine taşımacılıkta ise, intermodal sistemdeki gibi çoklu taşıma modları kullanılır. Ancak burada bir taşıma modundan diğerine aktarılan, yükün kendisi değil, yükün içinde bulunduğu kaptır ve bu kap elleçlenir. Örneğin bir tır kasasının ya da bir Konteynerin trene ya da Ro-Ro gemisine yüklenerek taşınması bu kapsamdadır. Dikkat edilirse burada yükler hiçbir şekilde elleçlenmemektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 İntermodal sistemde ise kara ya da demir yoluyla getirilen bir demir cevherinin dökme yük gemisine yüklenmesi ve varış limanında gemiden bu yükün başka bir taşıma moduna aktarılması, yani yükün elleçlenmesi söz konusudur. Konteynır ya da tır kasasının elleçlenmesi intermodal sistemde yapılmaz. Bu işlem kombine taşımacılıkta gerçekleştirilir. TAŞIMA YÖNTEMİNİN SEÇİMİ Bir taşıma sisteminde; gönderici, taşıyan ve alıcı olmak üzere üç taraftan söz etmek mümkündür. Ancak taşımacı ile taşıma sözleşmesini yapan gönderici ya da alıcıdan bir tanesi olacaktır. Bu anlamda sözleşmeyi yapan ve taşıyıcı seçen tarafa taşıtan demek daha uygun olacaktır. Operasyonel faktörler Taşıma türünün özellikleri Taşıma yönteminin seçimi Sevkiyata ilişkin faktörler Maliyet / hizmet gereksinimleri Şekil 1.1. Taşıma yöntemi seçim süreci Taşıtanın en uygun taşıma modunu seçmesi için taşıyıcının çeşitli faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bunlar kısaca; operasyonel faktörler, taşıma modunun özellikleri, sevkiyata ilişkin faktörler ile maliyet ve hizmet gereksinimleri olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir (Şekil 1.1.). Operasyonel Faktörler Taşıma yönteminin seçim süreci büyük ölçüde operasyonel faktörlere bağlıdır. Bunlar; dışsal faktörler, müşteri özellikleri, ürünün fiziksel yapısı ve lojistik faktörleri içerir. Dışsal Faktörler Dışsal faktörler çoğu operasyonel faktörleri de içine alan doğrudan dağıtım ile ilgili faktörlerdir. Bu faktörler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, özellikle uluslararası taşımacılıkta önem kazanır ve şu başlıklar altında incelenebilir: Ülkedeki temel altyapı düzeyi Ticari engeller İhracat kontrolleri ve lisanslar Yasal çevre ve vergiler Finansal kuruluşlar ve hizmetler Ekonomik koşullar İletişim sistemleri Kültür İklim Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Müşteri Özellikleri Müşteri özelliklerinin de taşıma modunun seçimi üzerinde önemli etkisi olabilir. Sadece uluslararası düzeyde değil, ulusal düzeyde taşımacı seçiminde de müşteri özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Dikkate alınacak ana özellikler şunlardır: Taşıma hizmet seviyesi Teslim yeri Kredi derecelendirmesi Teslim şekilleri Siparişin büyüklüğü Müşterinin önemi Ürün bilgisi Ürünün Fiziksel Yapısı Ürünün fiziksel yapısı, diğer tüm lojistik fonksiyonlarda olduğu gibi taşıma sisteminin seçilmesinde de etkilidir. Bu konuda dikkate alınması gereken temel faktörler şunlardır: Hacim / ağırlık oranı Değer / ağırlık oranı İkame edilebilirlik (ürün alternatifleri, vb.) Özel nitelikler (tehlike, kırılganlık, bozulabilirlik, zaman kısıtları, güvenlik). Lojistik Faktörler Taşıma modunun seçimini belirleyen diğer faktörler ise lojistik bileşenlerdir. Bunlar da kısaca; Tedarik noktaları Üretim fabrikaları Depolar ve depolama tesisleri Pazarlama planları ve politikaları Mevcut dağıtım sistemi Taşıma Türünün Özellikleri Yukarıca açıklanan taşıma türünün seçimine ilişkin faktörler daha çok operasyonel konulara ilişkindir. Bu kısımda ise farklı mod seçenekleri üzerinde durulacaktır. Tablo 1.2. de farklı taşıma türlerinin kendi içerisinde bir kıyaslaması yapılmıştır. Bu doğrultuda taşıtan, taşıma türlerinin özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özellik Tablo 1.2. Taşıma Modlarının Kıyaslanması Demir yolu Kara yolu Deniz yolu Boru Hattı Hava yolu Hız Tutarlılık Sıklık Elverişlilik Kapasite Ekonomik verimlilik Enerji verimliliği Kaynak: Langford, J. W. (1995), (Sıralamada, 1: En güçlü, 5: En zayıf) Geleneksel Deniz Taşımacılığı Geleneksel deniz taşımacılığının en önemli avantajı düşük maliyetle yüksek hacimli taşıma yapabilme kapasitesidir. Ancak bu avantajının yanı sıra bir takım istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Kısaca bunlar: Düşük maliyet Bulunabilirlik Hız İki kez elleçleme ihtiyacı Gecikmeler Zarar ve hasarlar Kara Yolu Yük Taşımacılığı Daha öncede belirtildiği gibi, kara yolu yük taşımacılığı en çok ülke içi taşımacılıkta etkili bir yöntemdir. Uluslararası dağıtım bağlamında, kara yolu yük taşımacılığı deniz yolu gibi verimli kullanılamaz, coğrafi kısıtlamalar vardır. Örneğin deniz yolunda kara yolu son bulur. Uluslararası yük taşımacılığında diğer modlar ile karşılaştırıldığında, kara yolu yük taşımacılığının en önemli avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir: Kara yolu taşımacılık sistemi çok hızlı hizmet sağlayabilir. Komple yüklemelerde kapıdan kapıya taşımalarda maliyet açısından çok rekabetçi olabilir. Çift elleçleme yapılmaması, aktarma araç ve gereçlerine ihtiyaç olmaması bu sisteme hem zaman kazandırır hem de hasarları en aza indirir. Ambalajlama maliyeti çok düşük seviyededir. Çünkü yükler diğer taşıma yöntemlerindeki şoklara maruz kalmazlar. Kara yolunda hizmet daha düzenlidir. Kara yollarındaki alternatif yollar planlamada esneklik sağlamaktadır. Komple yük değil de parsiyel taşıma yapılırsa, kara yolu yük taşımacılığı hız avantajını kaybedebilir. Parsiyel taşımalar müşteriler için maliyet avantajına da dönüştürülebilir. Demir Yolu Yük Taşımacılığı Demir yolu taşımacılık sistemi katı-sıvı-gaz türünde yüksek hacimli her türlü dökme yüke hizmet verebilme yeteneğine sahiptir. Maliyet avantajı oldukça iyidir. Konteyner taşımacılığının gelişmesine paralel olarak intermodal taşımacılıkta da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bitmiş mamullerin taşınmasında rahatlıkla Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 kullanılmaya başlanmıştır. Ancak geleneksel demir yolu yük taşımacılığının başlıca dezavantajları aşağıdaki gibidir: Demir yolu vagonları raylar üzerinde gittiğinden ve raylar da vibrasyona yol açtığından oluşan şoklar hassas ürünlerin taşınması esnasında ürünlere ciddi zarar verebilmektedir. Bu şokların tesirlerini azaltmak için ekstra ambalajlama sistemlerine ihtiyaç duyulur. Demir yolu taşımacılığının ilk ve son ayağında kara yolu olması gerekir. Bu da çift yükleme ihtiyacını ortaya çıkarır. Fabrika ve depoların bazılarında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Ancak bazı fabrika ve depolardaki sık kullanılmayan demir yolu bağlantıları maliyet oluşturması nedeniyle son zamanlarda kapatılmıştır. Bunun yerine genel kullanıma açık, modern demir yolu yüklemeboşaltma terminalleri inşa edilmelidir. Yükleme-boşaltma operasyonları da göz önüne alındığında demir yolu taşımacılığı çok yavaş bir sistemdir. Demir yolu yük taşımacılığında güvenirlilik düşük olabilmektedir. Vagon topluluğu düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş olabilir. Bu da operasyonlarda gecikmelere neden olabilmektedir. Uluslararası taşımalarda, uyum sorunları ile de karşılaşılabilmektedir. Özellikle bazı ülkelerde dingil genişliği, vagon boyutları, köprü yükseklikleri, elektrifikasyon farklılıklar gösterebilmektedir. Hava Yolu Taşımacılığı Alternatif ulaşım modu olarak hava taşımacılığının kullanımı son yıllarda hızla büyümüştür. Tarifeli kargo seferlerinin yaygınlaşmasında kara yolu ile entegre konteyner sistemine geçilmesi, ileri elleçleme sistemleri ve uçaklardaki kargo alanının artması önemli rol oynamıştır. Hava yollarındaki bu gelişmeler hava taşımacılığının rekabet gücünü ve hizmet kapasitesini artırmıştır. Hava taşımacılığına ilişkin en önemli özellikler şunlardır: Hava yolu taşımacılığı, hızlı ve uzun mesafeli taşımalarda diğer modlara nispeten daha yüksek performansa sahiptir. Hava yolu taşımacılığı bir havaalanından diğerine çok hızlı olmasına rağmen, bazen havaalanı yoğun olabilmektedir. Taşıma, evrak ve gümrük işlemlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu da hız faktörünü etkileyen bir durumdur. Hava taşımacılığının bir avantajı da tam zamanında teslimatla ortaya çıkar. Bu sayede firmalar fabrika/depo stokları ile transit stokları minumum seviyeye iner. Hava yolu taşımacılığı firmalara, pazardaki esnekliklere hızlı cevap verme imkânı da sağlar. Çünkü çok sayıda ülkede pazarlar büyük bir değişkenliğe sahiptir ve hızlı cevap verme stratejisi uygulamak gerekir. Hava yolu yük taşımacılığı değerliği yüksek ürünlerin taşınması için çok avantajlıdır. Buna göre değerli ürünler, çabuk bozulabilir ürünler, moda ürünleri, acil durum malzemeleri ve son olarak önemli yedek parça malzemelerin taşınmasında oldukça etkindir. Ürünlerin büyük çoğunluğu için, hava kargo nakliyesi çok pahalı gelebilir. Bu, sistemin en büyük dezavantajıdır. Hava yolu yük taşımacılığı güvenlik kaygıları nedeniyle bir ölçüde zarar görmüştür. Bunun bir nedeni hava yolu kargo taşımacılığı için yolcu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 uçaklarının kargo kısmının kullanılmasıdır. Bu da güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarmıştır. Hava yolu nakliyesinde diğer taşıma modları ile karşılaştırıldığından farklı standartlara sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1.3). Konteyner Sistemleri Tablo 1.3. Uluslararası nakliyedeki KG/hacim standartları Taşıma Türü Ton karşılığı Metreküp karşılığı Hava yolu 1 Ton= 6 m 3 1 m 3 = 167 kg Kara yolu 1 Ton= 3 m 3 1 m 3 = 333 kg Deniz yolu 1 Ton= 1 m 3 1 m 3 = 1000 kg Konteyner sistemleri kara, demir, deniz ve hava yolu taşıma modlarının tamamında ortak bir şekilde kullanılmaktadır. Konteyner taşıma sistemi, modlar arası entegrasyonu sağladığı için kombine taşımacılıkta öne çıkmıştır. Konteyner ve konteyner sistemlerinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir: Konteyner içerisinde çok sayıda palet bulunsa da uluslararası taşımacılıkta konteyner tek bir yük birimi olarak işlem görür, bu da işlem süresini son derece kısaltır. Konteynere yüklenen yükler çıkış noktasından varış noktasına kadar bir daha elleçlenmez. Sadece konteyner elleçlenir. Konteyner elleçlemesi, içerisindeki ürünlerin ambalajlama ve elleçleme gereksinimini de azaltır. Konteyner içerisinde muhafaza edilen ürünler diğer kargoların vereceği hasara maruz kalmaz. Hasar olasılığının düşük olması nedeniyle sigorta giderleri de azalmaktadır. Elleçlemeler limanda yapıldığından diğer modlara aktarmalarda maliyet düşüktür. Tüm ulaştırma modlarında kullanılabildiği için yatırımın geri dönüşü yüksektir. Limanın daha verimli kullanılmasını sağlar. Teslimat hızlı olduğundan hizmet seviyesini yükseltir. Kullanılan dokümantasyon basittir. Transit sistem kullanılabilir, bu da gerçek entegre taşıma sistemine izin verir. Konteyner elleçlemesi için özel tesis ve taşıma ekipmanlara ihtiyaç vardır, bu yatırım oldukça pahalıdır. Bu nedenle, mevcut transfer noktalarının sayısı sınırlıdır. Konteynerlerin ilk yatırım maliyeti yüksektir. Boş konteynerlerin geri getirilmesi ve iadesi pahalı bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Firmalar konteynerin dolu gelmesi için dönüş yükleri bulmaya çalışır, dönüş yükü bulunamayabilir. Konteynerler zayıf olabilir. Yağmur ve deniz suyu sızabilir, yük zarar görebilir. Konteynerler gemide güverte altı ve güverte üstüne istiflenebildiğinden içerisindeki yükler pozisyona göre olumsuz etkilenebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Ödev Taşımacılık Sistemlerine Giriş Sevkiyata İlişkin Faktörler Her bir taşımacılık işleminde en iyi ulaşım moduna karar verebilmek nihai kararlar üzerinde etkili olabilecek önemli sevkiyat veya rotaya ilişkin faktörler vardır. Bu etkenler daha çok siparişe veya yüklemeye ilişkin hususlardır. Genellikle bu faktörlerden sadece birkaçı göz önünde bulundurulur. Sevkiyat kararlarına etki eden temel faktörler şu şekilde sıralanabilir: Rotalama ve transit güzergâhlar Mesafe Kargo tipi Miktar Yük birimi Önceliklendirme Yükün değeri Düzenli taşımalar Maliyet ve Hizmet Gereksinimleri Taşıma türünün seçiminde nihai karar, taşıma hizmetinin maliyeti ile alınacak hizmetin düzeyi arasında ödünleşim analizi yapılarak verilir. Yani düşük maliyetli taşıma isteniliyorsa deniz ya da demir yolu tercih edilmelidir. Bu ise teslim süresinin uzamasına yol açacaktır. Hava yolunun seçilmesi servis süresini kısaltacak ancak maliyeti de yüksek olacaktır. Teorik olarak uzak mesafelere yapılacak yüksek hacimli taşımalarda taşımanın maliyeti mod seçiminde ana etken konumundadır. Uygulamada, teslimat hızı veya hizmetin güvenilirliği gibi diğer unsurlar da göz önünde bulundurulabilmektedir: Taşıma hizmetinin maliyeti Taşıma hizmetinin hızı Taşıma hizmetinin güvenilirliği yani tutarlılığı Tablo 1.2. Taşıma Türü Seçim Matrisi Mesafe Kısa Orta Uzun Çok uzun Sipariş/yükün büyüklüğü 100T Kara Kara/demir Demir/Deniz Deniz 20T Kara Kara Kara/demir Demir/Deniz Palet Kara Kara Kara/demir Hava/Deniz Parsiyel Kargo/Kara Kargo/Kara/Hava Kargo/Kara/Hava Kargo/Hava Kara yolu taşımacılığı yapan bir taşıma işletmesi ile görüşerek taşıma modunun seçiminde müşterilerinin hangi faktörlere öncelik verdiği konusunda bir araştırma yapınız? Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Tartışma Taşımacılık Sistemlerine Giriş KABOTAJ HAKKI Devletler genel olarak rekabeti teşvik ederken, bazı durumlarda korumacı politikalar da izleyebilir. Bu yola genellikle yerel imkânların yeterince gelişememesi, sektörün önemi ya da yaşatılması gibi düşüncelerden hareketle başvurulur. Bir ülkenin kendi kara sularında veya limanları arasında taşımacılık yapma imtiyazını kendi bayrağını taşıyan gemilere vermesine kabotaj denir. Bir ülkenin bu hakkı yabancı bayraklı gemilere vermesi oldukça nadir görülür. Yabancı taşıyıcılar ülkedeki bir limana uğrayıp yük alabilir veya yük boşatabilirler, ancak aldıkları bir yükü aynı ülkenin bir başka limanına boşaltamazlar. Bir ülkenin kendi limanları arasındaki taşımalarda bu ayrıcalıktan yalnızca kendi ülke vatandaşlarını yararlandırması, hem sektörün gelişmesine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Deniz taşımacılığındaki bu politika ABD gibi ülkelerde olduğu gibi ülkemiz de uygulanmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj hakkı Lozan Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde TBMM de kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ya göre; akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir. Ayrıca; bu hizmeti verecek gemilerde dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk vatandaşlarınca yerine getirilebileceği belirtilmiştir. Yabancı gemilerin yalnızca Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edilmiştir. Ülkemizde her yıl 1 temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kabotaj Kanunu' nun ülkemize sağladığı avantaj ve dezavantajları tartışınız? Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Özet Taşımacılık Sistemlerine Giriş Taşımacılık işlevi lojistik faaliyetler içerisinde en çok önem verilen konudur ve lojistik maliyetler içerisinde en çok paya sahip kısmı oluşturur. Bu ünitede, taşımacılık sisteminin önemine ilişkin bir giriş yapıldıktan sonra taşımacılık sistemini etkileyen genel çevre faktörleri ele alınmıştır. Genel çevre faktörleri tüm işletmeleri etkilediği gibi genel taşımacılık sistemini doğrudan etkilemektedir. Ardından, taşımacılık sisteminin altyapısını oluşturan altyapı, araçlar ve altyapı operasyonları ve önemi üzerinde durulmuştur. Taşıma türleri literatürde içinde bulunulan ortama göre sınıflandırılır. Burada da kara yolu, demi ryolu, deniz yolu, hava yolu ve boru hatları olmak üzere beşli sınıflandırma yapılarak kısaca bilgiler verilmiştir. Ayrıca, taşıma modlarının ikili ve çoklu türleri üzerinde durulmuştur. Taşıma yönteminin seçiminde etkili olan operasyonel faktörler, sevkiyata ilişkin faktörler, taşıma türünün özellikleri ve maliyet / hizmet gereksinimleri üzerinde durulmuştur. Taşımacılık sisteminde öne çıkan yasal düzenlemelerden kabotaj hakkı anlatılarak, ülkemize kazandırılan haklar üzerinde durulmuştur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? a) Boru hattı b) Kara yolu c) Demir yolu d) Deniz yolu e) Hava yolu 2. Toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanan genel çevre unsuru aşağıdakilerden hangisidir? a) Demografik çevre b) Siyasi ve hukuki çevre c) Ekolojik çevre d) Ekonomik çevre e) Uluslararası çevre 3. Multi-modal taşımacılığı ile ifade edilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Konteyner taşımacılığı b) Ro-Ro taşımacılığı c) Kombine taşımacılık d) İç su yolları taşımacılığı e) Taşımada birden fazla taşıma modunun birlikte kullanılması 4. Kombine taşımacılığın en önemli özelliği nedir? a) Taşıma modları arasında yük değil, yükün içinde bulunduğu kap aktarılır. b) En az iki taşıma modu birlikte kullanılır. c) Demir yolu ile deniz yolunun entegrasyonu sağlanır. d) Demir yolu ile kara yolu bütünleştirilir. e) Hava yoluna kara yolu entegre edilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 5. Taşıtanın en uygun taşıma modunu seçmesi için taşıyıcının, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? a) Operasyonel faktörler b) Taşıma modunun özellikleri c) Sevkiyata ilişkin faktörler d) Maliyet ve hizmet gereksinimleri e) Müşteri beklentileri 6. Taşıma yönteminin seçim süreci büyük ölçüde operasyonel faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faktörlerdendir? a) Ekonomik koşullar b) Tedarik ve üretim noktaları c) Kargo tipi d) Taşıma hizmetinin maliyeti e) Yükün değeri 7. Aşağıdaki karma taşıma modellerinden hangisi uygulamada en az kullanılan modeldir? a) Kara yolu Demir yolu b) Deniz yolu Hava yolu c) Demir yolu Deniz yolu d) Kara yolu Hava yolu e) Kara yolu Deniz yolu 8. Aşağıdaki taşıma modları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hava yolu taşımacılığı, yüksek değerli ürünlerin uzun mesafeli, hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmasına olanak verir. b) Deniz yoluyla, kısa mesafelerde değerliği düşük, uzun mesafelerde değerliği yüksek ürünler taşınır. c) Boru yolu taşımacılığı çok yavaş ama güvenilirdir. d) Demir yolu taşımacılığı genelde değerli ürünlerin taşındığı kara yoluna göre daha güvenilir olan bir taşıma çeşididir. e) Kara yolu taşımacılığı genelde orta değerli denebilecek zaman duyarlılığı olan mamul veya yarı mamullerin taşındığı hızlı ve güvenilir sayılabilecek bir taşıma şeklidir. 9. Yukarıdaki taşıma yöntemlerinin maliyetlerini düşük olandan yüksek olana doğru sıralayınız? I- Boru hattı, II- Demiryolu, III- Karayolu, IV- Havayolu, V- Denizyolu a) I-II-III-IV-V b) II-III-V-I-IV c) I-II-III-V-IV d) V-I-II-III-IV e) I-V-II-III-IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 10. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık türünün seçiminde en az etkilidir? a) Taşıma programının esnekliği b) Kapıdan kapıya teslimat c) Toplam taşıma süresi d) Özel gereçler e) Taşıma süresinde tutarlılık Cevap Anahtarı 1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.E, 6.B, 7.B, 8.D, 9.D, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Dr. İsmail İYİGÜN İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Dr. İsmail İYİGÜN İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Giriş Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Türleri Tekli hizmet seçenekleri Çoklu hizmet seçenekleri

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu NAKLİYE ODLARI kara- hava-deniz- demiyolu ÇÖZÜ BULUNACAK KONULAR Hangi modlarla taşıma yapılabilir? odların avantaj ve dezavantajları nedir? 1 Tanımlar ve Terminoloji Transportasyon/Nakliye/Taşıma Bir

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I Bu bölümde, tedarik zincirlerinde dağıtımın rolünü ve bir dağıtım ağı tasarlarken hangi faktörleri gözönünde bulundurmamız gerektiğini ele alacağız.

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI Ünite 4 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Bu ünitede, Kargo Hizmetleri mevzuatı işlenecektir. Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Taşıma modları arasında en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır.

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Intralojistikte AGV Kullanımı

Intralojistikte AGV Kullanımı Intralojistikte AGV Kullanımı Yalçın Eroğlu 13.11.2013 Intralojistik Tüm endüstriyel alanlarda, dağıtım ve üretim bölgelerinde, dahili malzeme ve bilgi akışının organizasyonu, kontrolü, yürütülmesi ve

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Ahmet ÇELİK

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Günümüzde hava yolu sektörü diğer taşıma türlerine göre çok daha fazla ilgi görmekte ve bu ilgi gün geçtikçe de artmaktadır. Sektör, hava yolu taşımacılığının gerçek anlamda başladığı ilk yıllarından

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK LOJ201U KISA ÖZET 1 1.ÜNİTE Ulaştırma Sistemleri GİRİŞ Lojistik kavramının en güncel tanımı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

Global Lojistik. kita.com.tr

Global Lojistik. kita.com.tr 2014 Sunum KITA, 1995 yılında kurulmuş bir entegre lojistik hizmet üreticisidir. Taşımacılık ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alan KITA, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde; bilgiyle,

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik

OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik OK Trans Uluslararası Ulaşım ve Lojistik Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı HİZMETLERİMİZ Uluslararası Deniz Yolu Taşımacılığı Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Tren Yolu Taşımacılığı Depolama Hizmetleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı