: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE"

Transkript

1 Panelist Hazırlayanlar Konu Başlığı : Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE :«Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti» Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacıları (Şoförler) Araştırması 1

2 Araştırmanın Konusu ve Amacı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Yollar Türk Milli Komitesi tarafından öngörülen Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti Hane halkı ile Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Araştırması nın ana hedefleri: Türkiye karayolları farkındalığını ve memnuniyetini belirlemek, Karayolları Genel Müdürlüğü hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri tespit etmek, Karayolları Genel Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mevcut durumunu tespit etmek, Karayolları Genel Müdürlüğü nün geleceğe yönelik hedeflerini tespit etmektir. 2

3 Araştırmanın Kapsamı Araştırma Türkiye genelinde 63 ili ve bu illerde uygulanacak bir Kamuoyu Soru Formu(Hanelerde 18 Yaşını doldurmuş her birey) ile, Türkiye genelinde 33 ilde yer alan 45 TUV-TÜRK araç muayene istasyonu ve bu istasyonlarda uygulanacak bir Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Soru Formunu kapsamaktadır. 3

4 Araştırmanın Örnekleme Planı Kamuoyu anketi için Türkiye sınırları dahilinde belediye teşkilatı bulunan tüm yerleşim yerlerindeki hane halkları kapsam dahilindedir. Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve orduevlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, cevapsızlığı kapsayacak şekilde hane olarak hesaplanmış, iki aşamalı tabakalı küme örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Adresler, Ulusal Adres Veri Tabanı esas alınarak Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) temin edilmiştir. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför anketi için Arazi Taşıtı Çekici, Arazi Taşıtı, Çekici, Kamyon, Tanker Kamyon ve Otobüs anket uygulanacak araçlar olarak tespit edilmiştir. Seçimi yapılması istenen örnek hacmi 810 kişi yük ve 315 kişi yolcu taşımacılığı yapan olarak belirlenmiştir. Burada dağıtım yapılırken her istasyondan 18 yük ve 7 yolcu taşımacılığı yapan şoföre ulaşma kriteri dikkate alınmış, 33 ilde yer alan 45 istasyon seçilmiştir. 4

5 Kamuoyu Anketi Örnekleme Dağılımı Yük ve Yolcu Taşımacıları Anketi Örnekleme Dağılımı 5

6 Araştırmanın Alan Çalışması Araştırmanın Alan Çalışması,Kamuoyu Anketi için 1 Temmuz 2014 tarihinde başlamış ve 14 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Araştırmanın Alan Çalışması Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi nde 1 Temmuz 2014 tarihinde başlamış ve 15 Ekim 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler kamuoyu anketleri için; hafta içi mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonu gündüz saatlerinde yapılmıştır. Yollar Türk Milli Komitesi nin (YTMK) denetim ve gözetiminde yüz yüze görüşme yöntemiyle hane halkında 5036 kişi ile Kamuoyu Anketi, gerçekleştirilmiştir. Anketörlerce ziyaret edilmesine rağmen, deneklere ulaşılamayan adreslere en az 3 kez ziyaret yapılmış ve anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler şoförlerin anketleri için; hafta içi ve/veya hafta sonu mesai saatlerinde yapılmıştır. Yollar Türk Milli Komitesi nin (YTMK) denetim ve gözetiminde yüz yüze görüşme yöntemiyle 45 istasyonda 933 Yolcu ve Yük Taşımacı ile Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi, gerçekleştirilmiştir. 6

7 Verilerin Analizi Saha Çalışması ile eş zamanlı olarak Ankara da PGLOBAL Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. tarafından verilerin analizine ilişkin çalışmalar için altyapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda; Araştırmanın veri tabanı oluşturulmuş, kodlama işlemi yapılmış ve veri girişi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler SPSS v.22 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ortamında analiz edilmiştir. İlk aşamada elde edilen verilere Güvenilirlik Analizleri yapılmış, soru tutarlılıkları saptandıktan sonra araştırma için gerekli istatistiksel testler uygulanmıştır. İlk aşamada ayrıca Frekans tabloları raporlanmıştır. Araştırmada Güçlü ve Zayıf Yanlar analizi ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Verilerin yapıları kapsamında gerek duyulan ki-kare (χ 2 ) ilişki analizi ve çapraz tablolar oluşturulmuştur. 7

8 Araştırmanın Analizi, Bulguları ve Sonuçları Demografi 8

9 Cinsiyet , , , Kadın Kamuoyu Erkek Yolcu ve Yük Taşımacıları Kamuoyu Anketine katılan kişilerin 2011 i (%39,9) Kadın iken 3025 kişi (%60,1) Erkek tir. Yolcu ve Yük Taşımacıları Anketine katılan kişilerin tamamı 933 ü (%100,0) Erkek tir. 9

10 Yaş 50 Ortalama = 41, ,6 Ortalama = 40,5 33,3 30,0 24,7 24,8 21,6 18,5 11,4 10,0 6,0 2,2 1,7 0,2 Kamuoyu Yolcu ve Yük Taşımacıları 0, Yaş arası Yaş arası Yaş arası Yaş arası Yaş arası Yaş arası 75 Yaş ve üstü 10

11 Medeni Durum , , ,0 20 4,9 9,9 0,9 0 Kamuoyu Yolcu ve Yük Taşımacıları Bekar Evli Boşanmış, Eşi Vefat Etmiş, Dul 11

12 Eğitim Durumu 50,0 40,0 40,9 30,0 28,7 32,2 28,0 28,2 20,0 15,2 17,6 10,0 3,3 2,9 2,8 0,0 Kamuoyu Yolcu ve Yük Taşımacıları 12

13 İş Durumu 50 45, , ,3 Çalışıyor Çalışmıyor Kısmi/Yarı Zamanlı Çalışıyor 13,4 7,4 1,9 Emekli Öğrenci Kayıp Gözlem 78, ,7 0 Yolcu Taşımacılığı Yük Taşımacılığı 13

14 Gelir Durumu 50,0 40,0 36,9 41,5 33,7 30,0 27,5 20,0 10,0 0,0 9,9 14,4 12,0 9,0 4,5 5,3 0,9 0,7 0,2 0,2 0,3 1,6 0,2 0,2 0,9 Kamuoyu Yolcu ve Yük Taşımacıları 850 TL ve altı TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası TL arası TL ve üzeri 14

15 50 Araç kullanırken müzik dinlemek istediğinizde hangi müzik türlerini dinlersiniz? 40 32,0 35, ,8 24, ,9 13,0 15,4 11,1 6,6 9,5 6,4 0 Türk Halk Müziği Türk Pop Müziği Türk Sanat Müziği Özgün Müzik 1,6 Arabesk Yabancı Pop Müziği 2,3 0,2 1,8 0,5 1,3 0,6 Rock İlahi Batı Klasik Müziği 0,7 0,4 Hip Hop Müziği 0,1 0,1 Slow Muzik 0,0 3,2 Oyun Havaları 15

16 Tatil yaptınız mı? Yaptıysanız nerelerde yaptınız? Genellikle tatil yapamam / yapmadım / yapmam Deniz Kenarında Sakin Küçük Köy veya Kasaba da Tarihi Yerlerde Dini Mekanlarda Bağ, Bahçe işleri ile uğraşırım Evimde Ailemle Yayla da Cevapsız 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 4,8 0,0 5,3 0,0 1,6 0,0 0,6 0,0 21,8 16,6 32,6 33,6 78,2 16

17 Evinizde size veya hane bireylerine ait eşyalardan hangileri bulunmaktadır? Plaka koleksiyonu Bıçak-çakı koleksiyonu Dergi Televizyon Tesbih koleksiyonum Bana ait müzik koleksiyonum Eskipara Bana ait sevdiğim film Şiir Kitapları Bana ait sevdiğim kitaplarım İnternet Erişimi Bilgisayar 0,1 0,0 9,7 0,0 0 0,05 0,5 0,6 3,8 1,5 1,5 2,2 0,1 2,6 1,6 2,9 0,9 3,4 3,0 11,2 32,0 34,3 49,9 41, Şöforler Kamuoyu 17

18 İnternet kullanır mısınız ve ne sıklıkta kullanırsınız? , , ,3 Kamuoyu 19,8 20,1 14,3 14,3 Yolcu ve Yük Taşımacıları 4,2 Hiçbir Zaman Bazen Çoğu Zaman Her Zaman 18

19 TAŞIT KULLANIM DURUMU VE İŞİN NİTELİĞİ 19

20 Ehliyet Sahipliği ve Ehliyet Türü ,9 38,8 40,1 40, ,1 0,5 5,1 0,0 2,2 0,1 0,3 0,04 0,6 Kamuoyu 15,4 2,6 0,1 Yolcu ve Yük Taşımacıları 0,4 0,0 20

21 Hane halkı Anketi Ne sıklıkla sürücü olarak taşıt kullandığınızı öğrenebilir miyim? Cevap Sayı Yüzdesi (%)* Geçerli Yüzdesi (%) Hiç kullanmıyorum 226 4,5 9,6 Her gün kullanıyorum ,9 46,6 Haftada 2-3 kez kullanıyorum ,5 22,5 Ayda 4-5 kez kullanıyorum 169 3,4 7,2 Çok daha seyrek kullanıyorum 333 6,6 14,1 Toplam ,9 100,0 * Ehliyeti olmadığı için araç kullanmayanların oranı %53,1 dir. (2676 kişi). 21

22 Hane halkı Anketi Hanenizde size ve/veya hane bireylerine ait aracınız var mı? Varsa araç(lar)ınızın neler olduğunu öğrenebilir miyim? ,8 64,2 Hanesinde araç bulunanların oranı %35,8 dir. (1803 kişi) kişi tek bir sahip iken, 96 kişi iki araca ve 17 kişi ise üç araca sahiptir Var Yok 22

23 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Ehliyetinizi Hangi Yıl Aldınız? ( Belirli Yıllar Arası) Ne kadar süredir taşımacılık işi yapıyorsunuz? (Belirli yıllar arası) Yolcu Yük Taşımacılığı Toplam Yolcu Yük Taşımacılığı Tarih Taşımacılığı Tarih Taşımacılığı Toplam Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 1979 öncesi 38 5, ,1 4 yıldan az , , , , , ,1 5-9 yıl , , , , , yıl , , , , , , yıl , , sonrası , yıl 63 8, , yıldan Toplam ,8 1 0,5 14 1,5 fazla Toplam Ehliyet sahipliği %34,1 ile en fazla yılları arasındadır. En fazla süre %37,6 ile yıl arasındadır. 23

24 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Kullandığınız Araç Kime Ait? Kullanılan araçların yarısı (%49.2) bir firma veya resmi kuruma ait olmasına karşın şöforlerin % 38.5 i kendi veya ailesinin aracını kullanmaktadır. Bir şirkete / firmaya bağlı mı çalışıyorsunuz yoksa kişisel mi? Şöforler büyük çoğunlukla (%76.2) bir firma / şirket veya resmi kuruma bağlı olarak çalışmasına karşın %35.7 si kendisi adına çalışmaktadır. 25

25 ŞEHİRLERARASI SEYAHAT DURUMU 26

26 Kamuoyu Anketi Hangi Sıklıkta Şehirlerarası Seyahat Ediyorsunuz? Kamuoyunun %35.8 i yılda bir kez seyahat ederken, %1,6 sı haftada bir kez seyahat etmektedir. Ulaşım Tercihinin En Önemli Nedeni Nedir? Karayollarını tercih edenlerin %44 ü tercih sebebi olarak daha ekonomik olması olarak belirtirken, %5 i daha kolay ulaşım sağlaması nedeniyle tercih ettiğini ifade etmiştir. 28

27 Kamuoyu Anketi Şehirlerarası Seyahatlerinizde Aşağıdakilerden En Çok Hangisini Kullanıyorsunuz? Karayolları %92,6 ile şehirlerarası ulaşımda en çok tercih edilen ulaşım yoludur. Geçtiğimiz Bir Yıllık Dönemi Düşündüğünüzde, Karayolları ile Şehirlerarası Seyahat Yapıp Yapmadığınızı Öğrenebilir miyim? Kamuoyunun %70 i son bir yılda Karayolları ile şehirlerarası seyahat ettiğini belirtmiştir. 30

28 KARAYOLLARI KULLANIM DURUMU 31

29 Kamuoyu Anketi Herhangi Bir Şehirlerarası Karayolunu En Son Ne Zaman Kullandığınızı Öğrenebilir miyim? Süre Yüzdesi (%) Son Bir Hafta İçinde 13,6 Son Üç Ay İçinde 18,5 Son Bir Yıl İçinde 25,8 Son Bir Yıl içerisinde Yaptığınız En Son Şehirlerarası Seyahatinizin Amacını Öğrenebilir miyim? Amaç Yüzdesi (%) Akraba/Arkadaş Ziyareti 44,9 Tatil 32,6 İş 13,3 32

30 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Ne Sıklıkla Sürücü Olarak Taşıt Kullandığınızı Öğrenebilir miyim? Şoförlerin %74,8 i her gün taşıt kullanırken %14 ü haftada 3-4 kez kullanmaktadır. İşiniz gereği günde ortalama kaç saat araç kullanıyorsunuz? (Belirli saatler arası) Şoförlerin %10 u 5 saat ve daha süre araç kullanırken %81,4 ü 6-10 saat arası ve %8 i saat araç kullanmaktadır 34

31 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Ortalama kaç saatte bir mola veriyorsunuz? (Belirli saatler arası) Şoförlerin %72 si 3-4 saat arası mola verirken, %1,5 i 7 saat ve daha fazla ara ile mola vermektedir. Tahminen, geçtiğimiz bir ay içerisinde toplam kaç kilometre şehirler arası yolcu/yük taşıdığınızı öğrenebilir miyim? Şoförlerin %82 si km ye kadar araç kullanırken, % 8,7 si km ve üzeri araç kullanmaktadır. 36

32 KARAYOLLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 37

33 Kamuoyu Anketi Seyahat Etmekten En Çok Zevk Aldığınız veya Kullanmaktan Memnun Kaldığınız İki Komşu Şehir Arasındaki Karayolu Güzergahı Hangisidir? (en çok tercih edilen 20 güzergah) En çok tercih edilen 3 Güzergah: İstanbul-Ankara İzmir-Aydın İzmir-Manisa Olmasına karşın, Antalya-Konya en az tercih edilen güzergahtır. En Çok Tercih Edilen ilk 10 Güzergah İçin Kullanmaktan Memnun Kalma Nedenleri İlk üç nedeni: Yol düzeyinin düzgünlüğü ve sürüş konforunun olması Yolun güvenli olması Yol çizgilerinin yeterli görünür olması dır 39

34 Kamuoyu Anketi Seyahat Etmekten Zevk Almadığınız veya Kullanmak İstemediğiniz İki Komşu Şehir Arasındaki Karayolu Güzergahı Hangisidir?(En Çok Tercih Edilen 20 Güzergah) Kamuoyunun seyahat etmekten zevk almadığı veya kullanmak istemediği 3 güzergah: Antalya-Mersin Ankara-İstanbul Ankara-Kırıkkale Seyahat Etmekten Zevk Alınmayan İlk 10 Güzergah İçin Kullanmayı Tercih Etmeme Nedenleri İlk üç nedeni: Yol düzeyinin düzgün olmaması ve sürüşün konforsuz oluşu Yolun güvensiz olması Otoyol olmaması dır 41

35 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Kullanmaktan En Çok Memnun Kaldığınız İki Komşu Şehir Arasındaki Karayolu Güzergahı Hangisidir? (En Çok Tercih Edilen 10 Güzergah) En Çok Tercih Edilen 3 Güzergah: Ankara-İstanbul İzmir-Aydın Eskişehir-Ankara Olmasına karşın, Ankara-İzmir en az tercih edilen güzergahtır. Kullanmaktan Memnun Kalma Nedenleri Yolcu Taşımacılığı İlk üç nedeni: Yol düzeyinin düzgünlüğü ve sürüş konforunun olması Otoyol olması Yolun güvenli olması dır Kullanmaktan Memnun Kalma Nedenleri Yük Taşımacılığı İlk üç nedeni: Yol düzeyinin düzgünlüğü ve sürüş konforunun olması Otoyol olması Yolun güvenli olması dır 43

36 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Seyahat Etmekten Zevk Almadığınız veya Kullanmak İstemediğiniz İki Komşu Şehir Arasındaki Karayolu Güzergahı Hangisidir? (En Çok Tercih Edilen 10 Güzergah) Yük taşımacılığı yapan şoförlerin en çok ettiği 3 güzergah; Ankara-İstanbul İzmir-Aydın Eskişehir-Ankara iken, Yolcu taşımacılığı yapan şoförler en çok; Ankara-İstanbul Eskişehir-Ankara Adana-Mersin i tercih etmektedir. Kullanmaktan memnun kalma nedenleri Yolcu taşımacılığı ve yük taşımacılığı yapan şoförler memnun kalma nedenleri olarak en çok; Yol düzeyinin düzgünlüğü ve sürüş konforunun olması Otoyol olması Yolun güvenli olmasını tercih etmişlerdir. 45

37 Şehirlerarası yollarda gerçekleştirilen yol bakımlarını, yaşadığınız şehirdeki şehir içi yollar ve caddeler ile karşılaştırdığınızda, size göre şehirlerarası yollar şehir içi yollara kıyasla nasıldır? , ,7 11,5 14,7 1,9 Çok Kötü Kötü Fark Yok İyi Çok İyi 46

38 İBBS Düzey 1 e Göre Yolcu, Sürücü veya Yaya Olarak Şehirlerarası Yollarda Yaşadığınız Sorunları ve Bu Yollardan Ne Derece Memnun Olduğunuz (Kamuoyu Anketi) Yollarda yaşanan sorunlar ve bu yollardan ne derece memnun olunması açısından en düşük 66,9 puan ve en yüksek 78,3 puan dır. İBBS1 düzeyde 7 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 72,4 ten yüksek memnuniyete sahiptir. Memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar: Yön levhaları ve işaretlemelerin görünür ve yeterli olması, Yol kenarı yansıtıcılar (fosforlu CTP ler) ile Yol çizgilerinin görünür olması Memnuniyetin en az olduğu alanlar ise: Köprü ve Otoyol geçiş ücretleri, Yol Yüzeyi Bakımları (Çukurların ve çatlakların onarılması vb.) ve Çevre düzenlemesi / Çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler (ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri, vahşi hayvan geçiş noktaları vb.) dir. 47

39 İBBS Düzey 2 e Göre Yolcu, Sürücü veya Yaya Olarak Şehirlerarası Yollarda Yaşadığınız Sorunları ve Bu Yollardan Ne Derece Memnun Olduğunuz (Kamuoyu Anketi) Yollarda yaşanan sorunlar ve bu yollardan ne derece memnun olunması açısından en düşük 63,8 puan ve en yüksek 82,5 puan dır. İBBS2 düzeyde 11 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 72,4 den yüksek memnuniyete sahiptir. Memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar: Yön levhaları ve işaretlemelerin görünür ve yeterli olması, Yol kenarı yansıtıcılar (fosforlu CTP ler) ile Yol çizgilerinin görünür olması Memnuniyeti sağlayan en az önemli durumlar ise: Köprü ve Otoyol geçiş ücretleri, Yol Yüzeyi Bakımları (Çukurların ve çatlakların onarılması vb.) ve Çevre düzenlemesi / Çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler (ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri, vahşi hayvan geçiş noktaları vb.) dir. 48

40 KGM Bölge Sınıflamasına Göre Yolcu, Sürücü veya Yaya Olarak Şehirlerarası Yollarda Yaşadığınız Sorunları ve Bu Yollardan Ne Derece Memnun Olduğunuz (Kamuoyu Anketi) Yollarda yaşanan sorunlar ve bu yollardan ne derece memnun olunması açısından en düşük 66,8 puan ve en yüksek 81,1 puan dır. KGM Bölge Sınıflamasına göre 8 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 72,4 den yüksek memnuniyete sahiptir. Memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar: Yön levhaları ve işaretlemelerin görünür ve yeterli olması, Yol kenarı yansıtıcılar (fosforlu CTP ler) ile Yol çizgilerinin görünür olması Memnuniyetin en az olduğu alanlar ise: Köprü ve Otoyol geçiş ücretleri, Yol Yüzeyi Bakımları (Çukurların ve çatlakların onarılması vb.) ve Çevre düzenlemesi / Çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler (ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri, vahşi hayvan geçiş noktaları vb.) dir. 49

41 Şimdiye kadar ki Şehirlerarası Seyahatlerinizde Otoyolları (Ücretli Yolları) Kullandınız mı? 92,9 92,1 92,7 7,1 7,9 7,3 Yük Yolcu Toplam Şehirlerarası Seyahatlerinizde Otoyolları (Ücretli Yolları) Tercih Etmenizin En Önemli Nedeni Nedir? En çok tercih edilen ilk üç nedeni: Daha kolay ulaşım sağlanması Daha güvenli olması Daha hızlı olması Evet Kullandım Hayır Kullanmadım 51

42 İBBS Düzey 1 e Göre Tüm Detayları Bir Kenara Bıraktığınızda 100 En İyi, 0 En Kötü Olarak Düşündüğümüzde, Genel Olarak Şehirlerarası Yollara 0 ile 100 Arasında Kaç Puan Verirsiniz? (Kamuoyu Anketi) Tüm detayları bir kenara bıraktığınızda 100 en iyi, 0 en kötü olarak düşündüğümüzde, genel olarak şehirlerarası yollara 0 ile 100 arasında kaç puan verdiği incelendiğinde en düşük 62,3 puan ve en yüksek 75,7 puan dır. İBBS 1 düzeyde 8 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 68,8 den yüksek memnuniyete sahiptir. 52

43 İBBS Düzey 2 e Göre Tüm Detayları Bir Kenara Bıraktığınızda 100 En İyi, 0 En Kötü Olarak Düşündüğümüzde, Genel Olarak Şehirlerarası Yollara 0 ile 100 Arasında Kaç Puan Verirsiniz? (Kamuoyu Anketi) Tüm detayları bir kenara bıraktığınızda 100 en iyi, 0 en kötü olarak düşündüğümüzde, genel olarak şehirlerarası yollara 0 ile 100 arasında kaç puan verdiği incelendiğinde en düşük 56,3 puan ve en yüksek 78,7 puan dır. İBBS 2 düzeyde 12 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 68,8 den yüksek memnuniyete sahiptir. 53

44 KGM Bölge Sınıflamasına Göre Tüm Detayları Bir Kenara Bıraktığınızda 100 En İyi, 0 En Kötü Olarak Düşündüğümüzde, Genel Olarak Şehirlerarası Yollara 0 ile 100 Arasında Kaç Puan Verirsiniz? (Kamuoyu Anketi) Tüm detayları bir kenara bıraktığınızda 100 en iyi, 0 en kötü olarak düşündüğümüzde, genel olarak şehirlerarası yollara 0 ile 100 arasında kaç puan verdiği incelendiğinde en düşük 59,8 puan ve en yüksek 77,9 puan dır. KGM Bölge Sınıflamasına göre 10 bölge Türkiye Ortalama memnuniyet puanı 68,8 den yüksek memnuniyete sahiptir. 54

45 Eğer Şehrinizin Çevresindeki Karayolları İçin Para Harcanacak Olsaydı; Bu Parayla İlk Olarak Yapılması Gereken Çalışmanın Hangisi Olması Gerektiğini Söyler misiniz? Kamuoyu Anketi Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Kamuoyunun ilk 3 tercihi: Trafik güvenliği önlemlerini arttırmak Yeni otoyollar yapmak Yol boyu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını arttırmak Şoförlerin ilk 3 tercihi: Yeni otoyollar yapmak Yeni bölünmüş yollar yapmak Trafik güvenliğinin önlemlerini arttırmak 56

46 KARAYOLLARINDAN SORUMLU KURUMUN DEĞERLENDİRMESİ 57

47 Karayolları Genel Müdürlüğü nü ve/veya Karayolları Bölge Müdürlüğü nü Daha Önce Duydunuz mu? Kamuoyu Anketi Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi ,1 Evet 10,9 Hayır % 97,7 98,5 97,9 2,3 1,5 Evet Hayır Yük Yolcu Toplam 2,1 58

48 Nereden Duyduğunuzu Öğrenebilir miyim? Kamuoyu: Televizyon Karayolu levhaları Yazılı basın ( gazete, dergi, vb) Şoförler: Televizyon Yazılı basın ( gazete, dergi, vb) Karayolu levhaları 60

49 Karayolları Genel Müdürlüğü nün Sorumlu Olduğu Görev Alanlarını Biliyor musunuz? Kamuoyu Anketi Kamuoyunun %71,2 si evet derken %28,8 i hayır olarak cevaplandırmışlardır Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi 93,7 92,1 Evet 93,2 6,3 7,9 Hayır 6,8 Yük Yolcu Toplam 62

50 Karayolları Genel Müdürlüğü nün Aşağıdaki Hizmetlerden Hangilerinden Sorumlu Olduğunu Düşünüyorsunuz? Kamuoyu Anketi Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Kamuoyunun ilk 3 tercihi; Otoyolar yapmak Otoyolların bakımını sağlamak Şehirler arası yolların trafik işaretlemelerini yapmak Şoförlerin ilk 3 tercihi; Otoyollar yapmak Şehirler arası yolar yapmak Şehirler arası trafik işaretlemelerini yapmak 64

51 İBBS Düzey 2 e Göre Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Yeterli ve Yetersiz Bulduğunuz Faaliyetleri Nelerdir? (Kamuoyu Anketi) Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Yeterli ve Yetersiz Bulduğunuz Faaliyetleri incelendiğinde, en düşük 63,5 puan ve en yüksek 80,8 puan dır. İBBS 2 düzeyde 10 bölge Türkiye Ortalama yeterlilik puanı 71,4 den yüksek yeterliliğe sahiptir. Memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar: Şehirlerarası yeni yolların yapılmasında, Yolların sürekli trafiğe açık tutulmasında, Genel olarak otoyollarda ve köprülerde ve Mevcut şehirlerarası yolların onarılması dır. Memnuniyetin en düşük olduğu alanlar ise: Halkın yol ile ilgili projelere katılımı ve görüşlerini alma konusunda, Doğal afetlere (sel, heyelan, vb.) zamanında 65 müdahale ve Yol danışma hizmetlerine ulaşmada dır.

52 KGM Bölge Sınıflamasına Göre Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Yeterli ve Yetersiz Bulduğunuz Faaliyetleri Nelerdir? (Kamuoyu Anketi) Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Yeterli ve Yetersiz Bulduğunuz Faaliyetleri incelendiğinde, en düşük 65,6 puan ve en yüksek 77,0 puan dır. KGM Bölge Sınıflamasına 10 bölge Türkiye Ortalama yeterlilik puanı 71,4 ten yüksek yeterliliğe sahiptir. Memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar: Şehirlerarası yeni yolların yapılmasında, yolların sürekli trafiğe açık tutulmasında, genel olarak otoyollarda ve köprülerde ve mevcut şehirlerarası yolların onarılmasıdır. Memnuniyetin en düşük olduğu alanlar ise: Halkın yol ile ilgili projelere katılımı ve görüşlerini alma konusunda, Doğal afetlere (sel, heyelan, vb.) 66 zamanında müdahale ve Yol danışma hizmetlerine ulaşmadadır.

53 Bugüne dek Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yetkilileri ya da Çalışanları ile Herhangi Bir İrtibatınız Oldu mu? Kamuoyu Anketi Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi , % 85,2 84,7 85, , ,8 15,3 14,9 0 Evet Hayır 0 Evet Hayır Yük Yolcu Toplam 67

54 Karayolları Genel Müdürlüğü ile Gerçekleşen Bu İrtibatınızı Düşünerek; Size Sayacağım Konularda Karayolları Genel Müdürlüğü Yetkili veya Çalışanlarını Nasıl Değerlendirdiğinizi Öğrenebilir miyim? Konular Yetkiliye ulaşma Soru ya da şikayetiniz hakkında yetkilinin bilgi düzeyi Soru ya da şikayetiniz hakkında verilen bilgi Çok Başarısız Başarısız Orta Başarılı Çok Başarılı (7,9) (14,4) (22,3) (51,1) (4,3) (11,5) (13,7) (23) (44,6) (7,2) (10,1) (17,3) (19,4) (46) (7,2) Konular Yetkiliye ulaşma Soru ya da şikayetiniz hakkında yetkilinin bilgi düzeyi Soru ya da şikayetiniz hakkında verilen bilgi Çok Başarısız Başarısız Orta Başarılı Çok Başarılı (9,6) (14,7) (19,2) (47,4) (9) (9) (14,1) (26,3) (34,6) (16) (8,3) (14,1) (30,1) (36,5) (10,9) 69

55 Genel Olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ne Bağlı Personelin Çalışma Performanslarını / Gayretlerini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Kamuoyu Anketi Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi ,7 45, , ,7 Çok Baştan Savma Çalışıyorlar 8,3 Baştan Savma Çalışıyorlar Kısmen Özverili Çalışıyorlar Özverili Çalışıyorlar 4,4 Çok Özverili Çalışıyorlar ,8 Çok Baştan Savma Çalışıyorlar 15,8 Baştan Savma Çalışıyorlar 19,4 Kısmen Özverili Çalışıyorlar Özverili Çalışıyorlar 7,2 Çok Özverili Çalışıyorlar 70

56 Karayolları Genel Müdürlüğü nün Alo 159 Ücretsiz Yol Danışma Hizmeti Sunduğunu Biliyor musunuz? Kullandınız mı? , ,2 36, , ,3 0 Hayır Bilmiyorum Evet, Biliyorum ama Kullanmadım 3,5 Evet, Biliyorum ve Kullandım 0 Hayır Bilmiyorum Evet, Biliyorum ama Kullanmadım Evet, Biliyorum ve Kullandım 71

57 Size Göre Şehirlerarası Yollardan Sorumlu Olan Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Çok İyi Yaptığı Görevler (Kamuoyu Anketi) Kamuoyunun ilk 3 tercihi; Otoyol yapımı Bölünmüş yol yapımı İki şeritli yol yapımı (tek yol) Size Göre Şehirlerarası Yollardan Sorumlu Olan Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) İyi Yapamadığı (Yapmadığı) Görevler (Kamuoyu Anketi) Kamuoyunun ilk 3 tercihi; Halkın karayolu projelerine katılımı sağlama ve görüşlerini alma Çevreye duyarlılık (yol boyu ağaçlandırması, gürültü perdeleri, yeşil alanların ve su havzalarının korunması) Karlı ve buzlu günlerde yolun trafiğe açık tutulması (kar ve buz mücadelesi) 73

58 Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi Size Göre Şehirlerarası Yollardan Sorumlu Olan Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) Çok İyi Yaptığı Görevler (Kamuoyu Anketi) Şoförlerin ilk 3 tercihi; Otoyol yapımı Bölünmüş yol yapımı Karlı ve buzlu günlerde yolun trafiğe açık tutulması (kar ve buz mücadelesi) Size Göre Şehirlerarası Yollardan Sorumlu Olan Karayolları Genel Müdürlüğü nün (KGM) İyi Yapamadığı (Yapmadığı) Görevler (Kamuoyu Anketi) Şoförlerin ilk 3 tercihi; Karlı ve buzlu günlerde yolun trafiğe açık tutulması (kar ve buz mücadelesi) Halkın karayolu projelerine katılımını sağlama ve görüşlerini alma Yol bakım-onarım hizmetleri 75

59 KARAYOLLARI VE GÜVENLİK 76

60 Karayollarında Şehirlerarası Yol Kullanıcısı Olarak Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz? (Kamuoyu Anketi) , , ,2 Hiç Güvende Hissetmiyorum 8,1 Pek Güvende Hissetmiyorum Az Güvende Hissediyorum Güvende Hissediyorum 4,3 Tamamen Güvende Hissediyorum 77

61 100,0 Karayollarında Şehirlerarası Yol Kullanıcısı Olarak Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz? [Yolcu ve Yük Taşımacılarının (Şoförler) Anketi] 80,0 60,0 58,9 54,6 55,5 40,0 20,0 0,0 2,6 1,5 2,4 Hiç Güvende Hissetmiyorum 8,8 11,4 9,3 Güvende Hissetmiyorum 27,5 26,7 23,8 Ne Güvende Ne De Güvensiz Hissediyorum Güvende Hissediyorum 6,6 4,5 6,1 Tamamen Güvende Hissediyorum Yük Yolcu Toplam 78

62 İBBS Düzey 2 e Göre Trafik Kazalarına Yol Açan Nedenler ve Bu nedenlerin Ne Oranda Etkisi Olduğu (Kamuoyu Anketi) Trafik kazalarına yol açan sürücüden kaynaklı, yoldan kaynaklı ve diğer nedenler ve Bu nedenlerin ne oranda etkisi olduğu incelendiğinde en düşük 68,5 puan ve en yüksek 87,1 puan dır. İBBS 2 düzeyde 12 bölge Türkiye Ortalama etkililik puanı 77,2 den yüksek etkiye sahip demiştir. Trafik kazalarında etkisi en çok görülen alanlar: Sürücülerin aşırı hız yapması (hız sınırlarına uyulmaması), Sürücülerin alkollü araç kullanmaları ve Sürücülerin kurallara uymamasıdır. Trafik kazalarında etkisi en az görülen alanlar: Yolların dümdüz olması (hiç eğim ve viraj olmaması), Yol ve çevresindeki kirlenme, pislenme ve cezaların yetersiz olmasıdır. 79

63 KGM Bölge Sınıflamasına Göre Trafik Kazalarına Yol Açan Nedenler ve Bu nedenlerin Ne Oranda Etkisi Olduğu (Kamuoyu Anketi) Trafik kazalarına yol açan sürücüden kaynaklı, yoldan kaynaklı ve diğer nedenler ve Bu nedenlerin ne oranda etkisi olduğu incelendiğinde en düşük 72,0 puan ve en yüksek 86,1 puan dır. KGM Bölge Sınıflamasına göre 10 bölge Türkiye Ortalama etkililik puanı 77,2 den yüksek etkiye sahip demiştir. Trafik kazalarında etkisi en çok görülen alanlar: Sürücülerin aşırı hız yapması (hız sınırlarına uyulmaması), Sürücülerin alkollü araç kullanmaları ve Sürücülerin kurallara uymamasıdır Trafik kazalarında etkisi en az görülen alanlar: Yolların dümdüz olması (hiç eğim ve viraj olmaması), Yol ve çevresindeki kirlenme, pislenme ve 80 Cezaların yetersiz olmasıdır.

64 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 81

65 PANELİSTİN ADI SOYADI : Doç. Dr. Murat ATAN Hazırlayanlar : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE KONU BAŞLIĞI: «Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti» Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacıları (Şoförler) Araştırması 82

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+)

Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) 1 İçerik Dünya ve Türkiye gündemi: Yaşlanma Yaşam sigortası ve bireysel emeklilik şirketi olarak yaşlılık konusuna bakış Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+) Yaşlılık Geçim Endeksi Kantitatif Araştırma

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede?

Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? rı la uç on ıs as ırm şt ra A yu uo Mart 2015 Ka m Türkiye de Yolsuzluk: Neden, Nasıl, Nerede? 1 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı