T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6 adet Mühendis, 1 adet Çözümleyici, 1 adet Teknisyen, 1 adet Diğer Teknik Hizmetler, 22 adet Arşiv Uzmanı, 9 adet Büro Personeli ( 1 adet Genel Müdürlük, 1 adet Ankara, 1 adet Aksaray, 6 adet İstanbul) pozisyonlarına, tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Sınav Şartı başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usul ve esaslara göre; 1- Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli için (b) bendinde yer alan, "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,"hükmü uyarınca 2- Arşiv Uzmanı Personeli için (c) bendinde yer alan KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak Yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere değişik pozisyonlarda toplam 40 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR: A-GENEL ŞARTLAR: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş ç)görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. d)yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Arşiv Uzmanı, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak. 1

2 B-ÖZEL ŞARTLAR: I.MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemler Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış c) ASP.Net, MS Visual C#, Oracle VTYS, Web Servisleri, UNIX İşletim Sistemi, Domain, Network, Firewall konularının herhangi birinde çalışmış olmak veya belirtilen konularda sertifika sahibi olmak veya daha önce çalışılan yerlerden bu bilgilere sahip olduğunu belgelemek, ç) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek II. ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İstatistik bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış c) İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki Programlama dili olan ASP.NET ile diğer Programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. ç) Herhangi bir Bilgi İşlem Merkezinde en az 3 yıl Programcı olarak çalışmış olduğunu belgelemek. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK ya tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. d) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak ( KPDS ) asgari "D" düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya İELTS sınavından 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları 5" yıl süre ile geçerlidir.) e) ASP.Net kullanarak en az 3 proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek, f) Oracle VTYS ve UML ile nesneye yönelik tasarım ve çözümleme konularında çalışmış olmak veya belirtilen konularda sertifika sahibi olmak veya daha önce çalışılan yerlerden bu bilgilere sahip olduğunu belgelemek, 2

3 III. TEKNİSYEN POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Alanıyla ilgili Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarım), Soğutma ve İklimlendirme Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış c) Mesleği ile ilgili konularda en az bir yıl tecrübeli (Tecrübesini çalışmış olduğu yerlerden aldığı hizmet belgesi ile belgelemek.) ç) Kaloriferci bonservisi, MEB den onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği veya yine MEB den onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip IV. DİĞER TEKNİK HİZMETLER POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Fakültelerin Matematik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans programlarının birinden mezun b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış V. ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Fakültelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Eski Yazı, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik,Kütüphanecilik, Tarih Öğretmenliği,Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 65 puan almış c)arapça ve Osmanlıca yazılmış arşiv kayıtlarını okuyabilmek. Bu kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübeli VI. BÜRO PERSONELİ POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER: a) Ön lisans mezunu b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P93 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış c) Öğrenim sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi 3

4 BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ : a) Adaylar başvurularını tarihleri arasında başvuruların son günü mesai saati bitimine kadar, ve adreslerinden başvurmak istediği pozisyona ait Başvuru Formu nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar internet üzerinden başvurdukları unvana göre formu doldurduktan sonra formun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu sınavlar sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde istenen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır. b) Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati sonuna kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler. c) Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacaktır. ç) Elektronik ortamda başvuru yapılmadan şahsen veya sadece posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA : 1- Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da; Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis, Çözümleyici, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmetler ve Büro Personeli başvurularının tamamlanmasını müteakip, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın Ek 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak her unvan için alımı belirlenen sayı kadar aday asıl olarak atanmaya hak kazanacaktır. Alınacağı ilan edilen kadro sayısı 5 (beş)ten az olan unvanlar için en az beş, diğer unvanlar için ise alınacak personel sayısı kadar yedek aday olarak ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan asıl aday ve yedek aday listeleri ve web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2- Sözlü Sınava Tabi Unvan da; a) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 65 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir.sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır. b) Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan Arşiv Uzmanı adayları ve web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir.kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. c) Sözlü sınav tarihlerinde T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların genel kültür ve genel yetenek düzeylerini, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorular ile davranış tepkilerinin uygunluğu değerlendirilecektir.ayrıca mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek için matbu ve el yazması Arapça ve Osmanlıca yazılmış metinler ile nüfus arşiv kayıtları okutulacaktır. ç) Sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen sınav yeri ve tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. d) Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise,sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. e) Yapılacak olan sözlü sınavı müteakip, sınavda başarılı olanların sayısı;ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Sözlü Sınavı Başarı Puanı sıralaması esasına göre alım yapılacak sayı kadar aday asıl,aynı sayı kadar aday da yedek olarak sıralanarak ve web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir.kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4

5 GENEL HÜKÜMLER : 1.Sözlü sınava tabi olan Arşiv Uzmanı pozisyonu için sözlü sınav sonucunda, diğer unvanlar için ise başvuruların bitimini müteakip atanmaya hak kazanan adayların ve yedeklerin listesi ve web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2.Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Atama işlemleri yapılırken, verilen süre içerisinde başvurmayanlar ile genel şartlarda ve özel şartlarda belirtilen koşulları taşımadığı kuruma sunduğu belgelerden anlaşılan veya istenilen belgeleri kuruma ibraz edemeyen veya atamadan sarfınazar eden adayların ataması yapılmayacaktır. Bu durumda ve başvurup ataması yapıldığı halde görevine başlamayanların yerine kazanma sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. 3. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda da yerlerine kazanma sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. TEBLİGAT: Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, ve web adreslerinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, kazanamayan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER: 1-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli) 2-Öğrenim Belgesinin Aslı (*) 3-Askerlik Durum Belgesi. 4-6 adet fotoğraf.(yeni Çekilmiş) 5- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuç belgesi.(*) 6- KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ya da muadili imtihanların sonuç belgesi. (Çözümleyici unvanına başvuranlar için).(*) 7-Çözümleyici, Mühendis ve Teknisyen için yukarıdaki belgelerin dışında özel şartlarında istenilen belgeleri ibraz etmek.(*) 8-Elektronik ortamda yapılan sınava başvuru formu imzalı çıktısı. (*)Yukarıda istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla beraberinde getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir. 5

6 2008 KPSS B GRUBU PUANLARINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜCRET VE DAĞILIMI UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ BRÜT ÜCRET (*) EN AZ EN ÇOK * MÜHENDİS 6 GN.MÜDÜRLÜK 2.029, ,36 ** ÇÖZÜMLEYİCİ 1 GN.MÜDÜRLÜK 1.716, ,12 * TEKNİSYEN 1 GN.MÜDÜRLÜK 1.224, ,83 * ARŞİV UZMANI 22 GN.MÜDÜRLÜK 970,38 * DİĞER TEKNİK HİZMETLER 1 GN.MÜDÜRLÜK 1.620, ,82 * BÜRO PERSONELİ 1 GN.MÜDÜRLÜK 1.134,67 * BÜRO PERSONELİ 1 ANKARA 1.134,67 * BÜRO PERSONELİ 1 AKSARAY 1.134,67 * BÜRO PERSONELİ 6 İSTANBUL 1.134,67 TOPLAM 40 (*) Yukarıdaki pozisyonlar için tecrübe yıllarına göre Brüt Tavan Ücretleri değişebilir. (**) Çözümleyiciler için KPDS puanlarına göre Brüt Tavan Ücretleri değişebilir. İletişim Bilgileri : Ayrıntılı Bilgi için : Mesai saatleri dahilinde ( ) Personel Şb. Md. V. : Handan ALPER Personel Şb.Md. Şef V. : Kemal ÖZCAN Tel : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA 6

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU 20.08.2014 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİ VE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. SON BAŞVURU TARİHİ 03.09.2014 MESAİ BİTİMİDİR.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 03.12.2012 5502 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI DUYURUSU Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 30 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 1/5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU İçişleri Bakaanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı