Asansörler çalışma prensipleri ve konstrüksiyon gereği, transport tekniğinde kesikli çalışan transport makinalarıdır. Kesikli çalışan transport

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansörler çalışma prensipleri ve konstrüksiyon gereği, transport tekniğinde kesikli çalışan transport makinalarıdır. Kesikli çalışan transport"

Transkript

1 Asansörler

2 Asansörler çalışma prensipleri ve konstrüksiyon gereği, transport tekniğinde kesikli çalışan transport makinalarıdır. Kesikli çalışan transport makinaları bir periyod (mesala bir gün) içinde devamlı çalıştırılmadan taşıma ve kaldırma işlerinde kullanılan makinalardır. Bu makinalar işlevleri yerine getirdikten sonra durur ve bir sonraki işlem tekrarlanana kadar çalışmazlar.

3 Hızlı kentleşmenin getirdiği arsa değerlerinin artışı dolayısıyla yüksek bina yapımına doğan ihtiyaç asansör tekniğinde gelişme yolunda çalışmalar yapılmasını teşvik etmiştir. Modern yapıların yükselmesi sonucu, hızlı ve yüksek teknolojinin kullanıldığı asansörlere ihtiyaç artmıştır. Asansörler bir çok alanda kullanım alanı bulunmaktadır. İnsan taşımacılığında kullanılan araçlar içinde en yüksek güvenlik katsayısına asansörler sahiptir.

4 1- Burj Dubai,Dubai 2-Özgürlük Kulesi,NY,ABD 3- Taipei,Tayvan 4-Şanghay Dünya Finans Merkezi,Çin 5-Petronas Kuleleri,Malezya 6-Sears Kulesi,Chicago, ABD, 7-Jin Mao Kulesi, Çin 8-Dünya Ticaret Merkezi,ABD(2001 yıkıldı.) 9- Uluslararsı Finans Merkezi Hong Kong 10- Empire State Binası,NY,ABD

5 Asansör belli seviyelerde hizmet veren sabit veya yatayla 15 0 fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup, insanların, insan ve yüklerin, kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabinin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibattır. (Asansör yönetmeliği, Resmi Gazete tarih ve sayılı)

6 Asansörler, genel olarak yük ve insanları, hareketli bir kabin veya platformalr ile gerekli teknik emniyet gözetilerek yapının belli duraklarına taşımaya yarayan kalsırma makinaları olarak tarif edilebilinir. Yük ve insanları, kılavuz raylar arasında hareketli kabin veya platformlar ile düşey doğrultuda yapının belli duraklarına taşımaya yararyan elektrikli araçlar olarak tarif edebiliriz.

7 Asansörlerin tarihçesi

8 Asansörlerin Tarihsel Gelişimi M.Ö yılları arasında yaşamış olan Archimedes tarafından M.Ö.236 yılında el ile çalışan basit bir vinç şeklinde, bugünkü asansörlerin atası sayılabilecek kaldırma makinası yaptığı tarihteki notlardan anlaşılmaktadır. Yolcu taşıyan ilk asansör, Fransız Kralı 15.Louis için (1743) Versaille Sarayına yerleştirilmiştir. Bu asansör uçan iskemle adıyla anılmakta ve insan gücüyle çalışmaktaydı.

9 İngiltere de yılları arasında buhar makinasıyla çalışan bir transmisyon milinden kayışla hareket eden teagle adı verieln direkt hidrolik tahrikli yük asansörleri yapılmıştır.

10 Asansörler uzun bir süre insanların düşme korkusu nedeniyle kullanılmamıştır yılında Otis düşmeye karşı emniyet düzeni olan ilk asansörü kurmuş ve seyirciler önünde bizzat halatı kesmek suretiyle güvenliğini ispatlamıştır yılında da Otis, kendi buhar makinaasıyla çalışan bir asansör yapmıştır.

11 Modern anlamda ilk asansör 1857 yılında New York da bir işmerkezinde Otis tarafından tesis edilmiştir yılında Fifth Avenue Hotel ilk asansör takılan otel ünvanını almıştır. Büyük şehirlerde basınçlı su sebekesinin kurulmasından dolayı, hidrolik asansörlerin yapımı hızlanmıştır yılında Paris sergisinde ilk güvenli hidrolik asansör (ascenseur) tanıtılmıştır.

12 1878 yılında halatlar üzerinde etkili ilk indirekt hidrolik asansörü yapmış ve yine aynı yıl içinde hız regülatörü, asansör paraşüt düzeni geliştirlmiştir yılında Otis firması tarafından aynı anda hareket eden dört birimden oluşan ilk grup asansörü bir binaya monte edilmiştir.

13 Asansör tarihsel gelişiminde önemli bir yeri olan Eiffel kulesindeki asansördür.

14

15 1880 yılında ilk kremayerli tırmanan elektrikli asansör Siemens tarafından bir binaya monte edilmiştir yılında Otis, sonsuz vida mekanizmalı ve halat tamburlu, elektrik motoru ilr direkt bağlantılı asansör makinaını yapmıştır yılında ise ilk basma düğmeli asansör yapılmıştır yılında Fransız Bueren redüktörsüz asansör makinasını kurmuştur yılında Otis firması, redüktörsüz ve tahrik kasnaklı asansörü yerleştirmiştir.

16 1915 yılında ise asasör mühendisleri hassas seviye düzeni uygulamışlardır. Günümüzde işletme güvenliği, kullanım kolaylığı bakımından elektrik ve elektronik olarak çok büyük ilerlemeler görülmüştür. Bugün asansör hızları 10m/s ye ulaşmış ve asansör kabinin kablo bağlantısı olmayan, kumandalarla elektro-manyetik olarak iletildiği sistemler gelişmiştir.

17 Asansörlerin Sınıflandırılması Kullanım amacına göre sınıflandırma İnsan Asansörü Yük Asansörü Servis Asansörü Maden Kuyusu Asansörü Yatay Asansör

18 İnsan asansörü: İnsanların taşınmaısnda kullanılan, kullanım rahatlığı ve kabin konforu sağlanmış olan asansörlerdir. Sınıf I : Sadece insan taşımak için tasarlanmış asansörler, Sınıf II : İnsan taşımak için tasarlanmış ama gerektiğinde yük taşınabilinen asansörle, Sınıf III : Hastaneler ve bakım evleri dahil, sağlıkbakım amaçları için tasarlanmış asanssörler, Sınıf IV : Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için kullanılan asansörler, Sınıf V : Servis asansörleri, Sınıf VI :Özellikle yoğun trafiği olan binalr için tasarlanmış asansörler (hızları 2,5m/s ve daha fazla olan asansörler)

19 Yük asansörleri; Yük taşımak için tasarlanmış bazı tiplerinde insanların binmesine müsaade edilen, bazı tiplerinde insanların binmesine müsaade edilmeyen, daha küçük ve basit yapılı asansörlerdir. Servis asansörleri; bu asansörler max 1500 kg kadar yapılmaktadırlar. Genellikle sağlık kuruluşları ve lokantalarda kullanılmkatadır. Neme, korozyona karşı dayanıklı olmas, kolay temizlenebilmesi, hijyenik yapıda olması istenen asansörlerdir. Bir insanın sığmayacağı boyutta olan asansörlerdir.

20 Maden kuyusu asansörleri; yerin derinliklerinde elde edilen kömür, maden filizi gibi maddelerin, düşey doğrultuda açılmış olan kuyu boyunca taşınarak yeryüzüne çıkarılması amacıyla yapılan, aynı zamanda personelinde taşındığı büyük taşıma kapasiteli, yüksek hızlı ve sade düzenli asansörlerdir. Maden kuyusu taşıma tesileri veya Koepe-Mekanizması gibi adlar verilen sistemler, genel asansör tanımı ve standartları dışında tutulmuştur.

21 Yatay Asasnsör(APM,Füniküler) ; Yatay asansörler havaalanlarında,hastane gibi yerlerde kullanılan Otomatik İnsan Taşıma (Automated People Movers) olarak isimlendirilen sistemlerdir. Yatay asansörler, raylı yollar üzerinde monte edilmiş, tek veya birkaç taşıma biriminden oluşan otomatik sürücüsüz taşıma sistemlerdir.

22 Tahrik Sistemine Göre Sınıflandırma Halatlı Asansör Paternoster Asansör Vidalı Asansör Kremayerli Asansör Hİdrolik Asansör Tamburlu Direkt Tahrikli Tahrik Kasnaklı Merkezden Tek Pistonlu Redüktörlü Redüktörsüz Sabit Mıknatıslı Lineer Motorlu Yandan Tek Pistonlu Yandan Çift Pistonlu İndirekt Tahrikli Yandan Tek Pistonlu Yandan Çift Pistonlu KarşıAğırlıktan Tahrikli

23 Halatlı Asansör Sistemleri; bunlar konvansiyonel asansör tesisleridir. Katlar arasındaki insan ve yük taşımacılığı halatlı donanımlar ile sağlanmaktadır. Kısa mesafeli ve düşük kapasiteli tesislerde tamburlu vinç mekanizmasından yararlanılır. Taşıma yüksekliğinin arttığı binalarda ise sürtünme bağından yararlanan tahrik kasnaklı sistemler kullanılır. 2 m/s altındaki çalışma hızlarda redüktörlü alternatif akımlı asansör sistemleri kullanılır. 2m/s üstündeki hızlarda ise redüktörsüz doğru akım motorlu tasarımlar kullanılır.

24 Sabit mıknatıslı motorlu asansör, daima mıknatıstan oluşmuş bir rotor ve sargılı bir statordan oluşan motorda, stator senkron makinadaki gibi olup, rotorunda sergi yerine daimi mıknatıslı malzemeler bulunmaktadır. Lineer motorlu asansör; lineer motor teknolojisinin asansör tahriğğne uygulanmasıdır. Çalışma prensibi olarak, lineer motor doğrudan asansör kabinine monte edilir, fakat uygulamada karşılaşılan güçlü manyetik yaratması ve gürültüğ gibi sebepler nedeniyle tercih edilmez.

25 Paternoster, birbirine arka arkaya bağlı kabinler sürekli hareket halinde iken binilip/ inilerek kullanılan asansörlerdir.hız en fazla 0,3m/s dir. Günümüzde yerini grup kontrollu asansör sistemine bırakmıştır. Hidrolik Asansörler; tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansörlerdir.hidrolik yağının bir pompa ile kaldırma pistonlarına iletildiği ve kabinin direkt veya indirekt olarak pistonlar ile hareket ettirildiği sistemlerdir.hidrolik asansörler hem yolcu hemde yük taşımak için kullanılırlar.hidrolik asansörler genelde düşük katlı binalarda kullanılırlar.

26 Kremayerli Asansörler; Kremayerli asansörler ise, daha çok inşaat işlerinde dış cephe ile ilgili çalışmalar için kullanılmaktadır. Kremayerli kısım istenildiği boyda ayarlandığından, inşaaat yüksekliği arttıkça asansörün seyir mesafesi ayarlanabilmektedir. Vidalı Asansörler; Bir vidalı mil aracılığı ile krikoya benzer şekilde, kabinin hareketinin sağlandığı küçük kaldırma yükseklikleri ve düşük hızlarda çalışan asansörlerdir. Vidalı mildeki otoblokajdan dolayı, kabinin aşağı düşme tehlikesi yoktur.

27 Konstrüksiyonuna Göre Sınıflandırma Makine Daireli Asansör Engelli Asansörü Gemi Asansörü Makine Dairesi Asansör Merdiven Asansörü Ev Tipi Panoramik Asansör Patlamaya Dayanıklı Karşı Ağırlıksız Çift Katlı Asansör İtfaiyeci Asansörü Depreme Dayanıklı İkiz Asansör Eğimli (Tırmanan) Uzay Asansörü

28 Makine daireli asansör; asansör tahrik makinası ve diğer donanımlarının asansör boşluğunun üstünde veya altında ayrılmış özel bir mekanda bulunduğu asansör çeşididir. Halatla tahrik edilen konvansiyonel sistemlerinin büyük çoğunluğu bu tarzdadır. Bazı hallerde makine dairesine ilave olarak saptırma makarasının ve diğer bazı donanımlarının bulunduğu makara odası da kullanılır.

29 Makine dairesiz asansörler; tahrik mekanizması asansör boşluğuna monte edilir. Yüksek kapasiteli asansörlerde çok katlı mağaza ve alışveriş merkezlerinde, eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları için ideal bir çözüm sunmaktadır. İkiz asansör; bina trafiğini karşılamak için aynı asansör kuyusu içinde iki asansörün çalıştığı düzendir.her makine ayrı ayrı tahrik edilmekte ve her ikiside özel halatlama yapılmaktadır.kabinlerin hareketleri birbiryle eşgüdümlü olması için özel bir kontrol algoritması kullanılır.

30 Çift katlı asansör; özellikle yüksek katlı binalarda karşılaşılan yoğun insan trafiğini karşılamak için kullanılmakta olan asansördür. Üst üste iki kabinin bulunduğu böylece taşıma kapasitesinin arttıran bir dizayndır. Çift katlı asansörün alt katı tek numaralara, üst katı ise çift numaralara yolcu taşımaktadır.

31 Engelli asansörü; kamuya açık binalarda yararlanmak isteyen değişik gruplardaki engellilerin, binadan gerekli hizmeti alabilmesi tasarlanmış olan asansörlerdir. Temel özellikleri, tekerlekli sandalyeli bir kişinin içine manevra yapabileceği bir kabin ve butonların erişebileceği yükseklikte olması, görme engelliler için kabartma yazıların bulunmasıdır. Bunun dışınd ayine engelli asansörü grubunda yer alan mobil taşıyıcı ve ve hidrolik platformlar bulunmaktadır.

32 Merdivan asansörü, yaşlı veya yüreme engellilerin kapalı veya açık mekanlarda mersivenlerden kolaylıkla inip çıkmasına yardımcı olan asansörlerdir.

33 Patlamay adayanıklı asansör, patlama riski olan mekanlarda çalışacak asansörlerbu grupta yer yer almaktadır. Diğer asansörlerden farkları, asansör aksamlarının ısı kaynağından, elektrik kıvılcımından ve mekanik kıvılcımdan arındırılmış olmasıdır. İtfaiyeci asansörü, konut dışında kullanılan ve yüksekliği 51,50 m den daha fazla oaln binalarda acil durumlarda kullanılan asansördür. İtfaiyeci asansörleri, kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında olan ve ek korunum uygulanmış özel asansördür.kuyuklar alev almaz malzemeden olmalı ve yerel yönetmeliklerde belirtilen yangına dayanıklı özelliklere sahp olmalıdır.

34 Eğimli (Tırmanan)asansör; insan ve yük atşımacılığında kullanılacak asansörlerin 90 0 farklı konumda çalıştırıldığı asansör tesisleridir. Eğimli binalarda, açık alanda dik yamaçlarda kullanılan eğimli asansörlerde konvansiyonel asansörlere oranla daha fazla alan ve özel donanım gerekmektedir.

35 Gemi asansörleri, açık denizde seyreden her çeşit gemide insan ve yüklerin taşınmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış asansörlerdir. Temel farklılığı tesis edildikleri asansör boşluğunun deniz şartlarına dayanıklı olmasıdır. Bunun dışında uçak gemileirnde ve helikopterlerin güverteye hangarlardan taşınmaısnda ve mühimmatların cephenelikten taşınmasında kullanılan platform tarzında asansörler de mevcuttur.

36 Kuyusuz (ev tipi) asansörler,özellikle müstakil evlerde kullanılan bu tipasansörün en önemli özelliği ev içinde bir asansör kuyusuna ihtiyaç duymaması ve çalışması için gerekli aksamlarının görünür yerde olmasıdır. Hem güvenlik hemde mimari kaygı ile geliştirlmiş bir asansördür. Depreme dayanıklı asansörler; etkili sismik hareketliliğin olduğu bölgelerdeki binalarda kullanılmak üzere dizayn edilen asansörlerdir. Bu asansörlerin deprem anında bina içinde bulunanları tahliye edebilmesi için deprem dalgalarına dayanıklı olması istenmektedir. Bunun için gerek asansör aksamlarında gerekse asnasör kuyusunda özel tedbirler ve sensörler bulunmaktadır.

37 Uzay asansörü; Günümüzde uzayla ilgili tüm çalışmalarda ve taşımacılıkta kullanılan araçlar roketlerdir lardan sonra ikinic bir alternatif olarak uzay asnasörü düşünülmeye başlanmıştır. Temel düşünce dünya yüzeyinden km yükseklikte bulunan jeosantrik yörünge ötesine bir halat asmaktır. Şu an ki planlar 50 km yüksekliğinde bir ana kulenin yapılarak kablonun bu kulenin üzerine bağlanmasıdır.

38 Uzay Asansörü

39 Bisiklet Asansörü

40 Araba Asansörü

41

42

43

44

45 Asansör tesisine ait bölümler

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU Konya 2009 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Adres : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:120 Selçuklu - KONYA Telefon : 0 332 444 8 666 0 332 238 52 70 (pbx)

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI Erhan BAYRAK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi, 0.312.2860365/2526 erhan.bayrak@sanayi.gov.tr ÖZET Bilindiği

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER Hakkımızda FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri CO₂ Gazlı Söndürme Sistemleri Inert Gazlı Söndürme Sistemleri NOVEC 1230 Söndürme Sistemleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM - Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tasarım ilkeleri MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

İÇİNDEKİLER. 1 Hakkımızda. 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri. 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri. 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri İÇİNDEKİLER 1 Hakkımızda 2 FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 3 Inert (Argon) Gazlı Söndürme Sistemleri 4 CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri 5 Panel İçi (Fire Trace) Söndürme Sistemleri 6 NOVEC 1230 Söndürme

Detaylı