YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar ( tari v sayılı RG d yapılan dğişiklik il) ( tari v sayılı RG d yapılan dğişiklik il) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlnmsinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlri tspit tmk, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsi saslarını sürdürülilir kalkınma dlriyl uyumlu ir şkild lirlmktir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlik, toprak kirliliğinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrin tspiti, kayıt altına alınması, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsin ilişkin tknik v idari usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yöntmlik, 9/8/1983 tarili v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek 1 inci maddsinin irinci ıkrasının (a) ndi il 29/6/2011 tarili v 644 sayılı Çvr v Şircilik Bakanlığının Tşkilat v Görvlri Hakkında Kanun Hükmünd Kararnamnin 2 nci maddsinin irinci ıkrasının () ndi v 8 inci maddsinin irinci ıkrasının (ğ) ndin dayanılarak azırlanmıştır. ( tarili dğişiklik) Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlikt gçn; a) Ara müdaal: Kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tkisinin azaltılmasını, gaz azında, su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsini vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik önlmlrin alınmasını, ) Atık: Hrangi ir aaliyt sonucunda oluşan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğin EK1 ind yr alan sınılardaki rangi ir maddyi, c) Bakanlık: Çvr v Şircilik Bakanlığını, ç) Birinci aşama dğrlndirm (BAD): Şüpli saa olarak tanımlanmış ir saada kirlilik şüpsi ndniyl örnklm, ölçüm gii aaliytlrin aşlatılması v dolayısıyla u saanın takip grktirn vya takip grktirmyn ir saa olup olmadığının kararlaştırılması sürcini, d) Faaliyt ön ilgi ormu: Endüstriyl tsis v çvrsi il ilgili ilgilri içrn ormu, ) Faaliyt/tsis/saa saii: Kirltm potansiyli olan vya kirlnmy sp olan v u Yöntmlik ükümlrinin muataı olan özl ya da tüzl kişiyi, ) Fırın kuru toprak: 105 C ırında kurutularak sait ağırlığa glmiş toprak kütlsini, g) Hd kirltici: İnclmy tai tutulacak şüpli saa için kirlilik kaynağı il ilgili olarak insan sağlığı v çvr açısından dikkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn kirltici maddyi, ğ) Hd kirltici saa konsantrasyonu (HKSK): Bakanlıkça lirlnn vri kalitsi dini sağlayan, toprak örnklm v analiz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrin analizi sonucu ölçülrk lirlnmiş d kirltici konsantrasyonunu, ) İkinci aşama dğrlndirm (İAD): Birinci aşama dğrlndirm sonunda takip grktirn saa olarak lirlnmiş saanın, saa v kirlilik karaktrizasyonu v risk analizi dğrlndirmlrin tai tutularak tmizlm grktirn kirlnmiş saa vya takip grktirmyn saa olup olmadığının tspit dilmsi sürcini, ı) İl müdürlüğü: İl çvr v Şircilik müdürlüklrini, i) Jnrik kirltici sınır dğr (JKSD): Kirlnmiş saanın mvcut ya da ilridki kullanım amacının yrlşim alanı olması v insan sağlığı üzrindki risklr dikkat alınarak, insanların kirlticiy makul ir sür azami düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lirlnn v Ek1 Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsind vriln kirltici konsantrasyon dğrini, j) Kavramsal saa modli (KSM): Şüpli saanın ilgililr taraından tüm yönlriyl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Birinci Aşama Dğrlndirm kadmsind drlnn ilgilrdn aşlayarak, İkinci Aşama Dğrlndirmd saada ld dilck kirlilik kaynağı, kirlticilrin kaynaktan yayılım mkanizmaları, kirltici çşitlri, kirltici dağılım alanları v taşınım güzrgaları, kirliliktn dolayı risk altındaki mutml alıcı noktalar vya ortamlar il, mvcut lirsizliklri v zaman içrisind ld dililck iziksl, kimyasal v 1

2 idrojolojik ilgilri d kapsayacak şkild, saa v civarındaki çvrsl koşulların dinamik ir sürç içrisind tanımlanmasını, k) Kirlnmiş saa vya tsis: Şüpli saalar arasında yr alan, u Yöntmlikt öngörüln Birinci Aşama Dğrlndirm vya İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln saayı vya tsisi, l) Kirlnmiş saalar ilgi sistmi (KSBS): Noktasal kaynaklı kirlnmiş saalar il ilgili nvantr ilgilrinin sistmatik ir yapılanma il muaaza dilmsini, güncllnmsini, sürdürülilirliğini v grktiğind u ilgilr ızlı ir şkild rişimin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gliştiriln v Bakanlık ilgi sistmi üzrindn kullanılailn, intrnt üzrindn sorgulama yapailn v ilgiyi işlyiln sistmi, m) Kirlnmiş toprak: Bu Yöntmlikt öngörüln irinci aşama dğrlndirm vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, ünysind insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln toprağı, n) Kirltici madd: Çvrsl kirliliğ yol açan v EK1 d listsi vriln maddlri, o) Kirlilik göstrg paramtrlri (KGP): Şüpli saada kirliliğin mvcudiytin yönlik mutml lirsizliklri gidrmk v irinci aşama dğrlndirm sürcind alınacak kararın güvnilirliğini artırmak amacıyla toprak v grkli durumlarda su v gaz numunlrind ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d listlnn paramtrlri, ö) Kirlilik kaynağı: Kirlticilrin ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d kirltici konsantrasyonlarının lirlndiği nokta ya da alanı, p) Kirlilik kaynağı lirsiz saa: Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğuna işart dn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin varlığının u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı saayı, r) Komisyon (Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonu): Hr ild Saa Örnklm v Analiz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirmk v kirlnmiş saaların tmizlnmsi çalışmalarını izlmk amacıyla sürkli çalışmak üzr valilik ünysind kurulan, il müdürlüğünün aşkanlığını yaptığı, il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşan komisyonu, s) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tlikli atıkların toplanması, taşınması, gçici v ara dpolanması, gri kazanımı, ynidn kullanılması v rtaraı sırasında mydana glilck kazalar sonucunda vya tlikli atıkların mvzuata aykırı şkild yukarıdaki aaliytlr konu olması sonucunda ya da sanayi tsislrindki çşitli tlikli kimyasal maddlrin dpolanmaları v nakldilmlri sırasında mydana glilck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü vya sızıntı v nzri gii noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak kirliliğini, ş) Ölçüm dğri (ÖD): Şüpli saada rangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrind, şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya d kirltici rrans dğri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, t) Potansiyl kirlnmiş saa vya tsis: Hrangi ir potansiyl toprak kirltici aaliytin var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tsisi, u) Potansiyl toprak kirltici aaliytlr: Ek2, Talo 2 d vriln rangi ir aaliyti, ü) Rrans dğri (RD): Şüpli saa yakın çvrsind ulunan, rangi ir noktasal kaynak vya insan aaliyti ndniyl kirlnmmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrind, irinci aşama dğrlndirmd şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri (KGP) vya ikinci aşama dğrlndirmd d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrlri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, v) Risk dğrlndirm: İnsanların v çvrnin kirltici maddlr maruz kalmaları alind mydana glck olan olumsuz tkilrin nitliğinin tanımlanmasını, inclnmsini v drcsinin tamin dilmsini amaçlayan çalışmayı, y) Risk yöntimi: Risk dğrlndirm yoluyla tamin diln risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması amacıyla uygulanan stratji vya alınan önlmlri, z) Saa durum v risk dğrlndirm niai raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirm sırasında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmaları il risk dğrlndirm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek11 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin, yapılan risk dğrlndirm çalışmalarına dayanarak saanın takip grktirmyn saa vya tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olduğu konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, aa) Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirmnin aşlangıcında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek10 da 2

3 vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin jnrik vya saaya özgü risk analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, ) Saa örnklm v analiz planı (SÖAP): Kapsamı Bakanlıkça lirlnn, kirlndiğindn şüp diln saaların u Yöntmlik kapsamında dğrlndirilmsi amacıyla yapılacak tüm örnklm v analiz çalışmalarının nasıl yürütülmsi grktiğini tanımlayan v Komisyona sunulmak üzr saa saii taraından azırlanan planı, cc) Saipsiz saa: Mvzuata aykırı şkild atıkların rtaraı v nzri rangi ir aaliyt sonucu oluşan v sorumlusu ilinmyn ir kirlnmnin söz konusu olduğu saayı, çç) Saa tmizlm di: Saada yapılan risk dğrlndirmsi sonucunda, mvcut risklrin gidrilmsini sağlayacak v tmizlm yoluyla düşürülmsi grkn konsantrasyonu, dd) Şüpli saa vya tsis: Potansiyl kirlnmiş vya saipsiz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntim vya ildirimlr sonucunda çvr kirliliğinin var olduğu şüpsini taşıyan saayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn saaya saip tsisi, ) Takip grktirn saa: Saaya yönlik kirlilik şüplrinin grçkçi olduğu saptanan v u Yöntmlikt öngörüln ikinci aşama dğrlndirmy tai tutulması grkli olan saayı, ) Takip grktirmyn saa: Şüpli saalar arasında yr alan, saaya yönlik kirlilik şüplrinin gçrli olmadığı vya u Yöntmlikt öngörüln sürc tai tutulması grkmyn saayı, gg) Tarımsal aaliyt: Orman ağaçları dışında r türlü itkisl v ayvansal ürtimi, ğğ) Tlikli atık: Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmlik, Ek IV Atık Listsind (A) il işartlnmiş atıklar il (M) il işartlnmiş atıklardan EkIII/B d yr alan şik konsantrasyonu üzrind ir dğr saip olan atıkları, ) Tlikli madd: 26/12/2008 tarili v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkında Yöntmliğin 4 üncü maddsinin irinci ıkrasının (l) ndind tanımlanan tlikli maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği 3 üncü maddsind yr alan tlikli maddlr tanımına girn tüm maddlri, ıı) Tmizlm: Ydinci ölümd öngörüln aaliytlr yürütülrk, risk dğrlndirm yoluyla tamin diln insan sağlığı v çvrsl risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tkilrin gidrilmsi amacıyla u Yöntmlik kapsamında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saalarda grçklştiriln iyilştirmyi, ii) Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin irinci aşaması olan tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm aşamasında yürütüln saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi lirlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek12 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi sçimi konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, jj) Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasında yürütüln tmizlm sistmi tasarımı, inşaası, işltimi v tkinlik izlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek13 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin uzun dönm priyodik izlm v saa vrilrin dayanarak saadaki kirlilik düzyinin tmizlm aaliyti sonucunda dlnn saa tmizlm konsantrasyonuna düşürrk tmizlm aaliytinin sonlandırılması konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, kk) Tmizlm grktirn kirlnmiş saa: Birinci vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda u Yöntmlikt öngörüldüğü şkild tmizlnmsi grktiği saptanan saayı, ll) Tmizlnmiş saa: Bu Yöntmlikt öngörüln sürç çrçvsind tmizlm işlmin tai tutulmuş saayı iad dr. İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Gnl saslar MADDE 5 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi açısından u Yöntmlikl lirlnn saslara uyulması zorunludur. a) Valiliklr, u Yöntmlik ükümlrin gör kirlnmiş v kirlnm riski altında olan saaları saptar, alınacak tdirlri lirlr v uygulanmasını sağlar. ) Kirlnm riskinin ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 inci maddsi ükmü grğinc ilgililr; kirlnmiş saalarda is kirltnlr kirlnmyi durdurmak, kirlnm oyutunu tspit tmk, kirlnmnin tkilrini gidrmk için grkli çalışmaları yapmak gii arcamaları karşılamakla yükümlüdürlr. c) Tarımsal aaliytlrdn kaynaklanan toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsi konularında Bakanlık il Tarım v Köyişlri Bakanlığı koordinli olarak alınacak tdirlri lirlr. Blirlnn tdirlr valiliklr taraından uygulanır. ç) Askri tsislr için u Yöntmliğin uygulanmasına ilişkin saslar, Gnlkurmay Başkanlığı il koordin 3

4 dilrk Bakanlık v Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca lirlnir. İlklr MADDE 6 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsin ilişkin ilklr şunlardır: a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlnmsi sastır. ) Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck şkild, Çvr Kanunu v ilgili mvzuatta lirlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı içimd toprağa vrmk, dpolamak gii aaliytlrd ulunmak yasaktır. c) Kirli toprak tmiz toprak il karıştırılamaz. ç) Tlikli maddlrin kullanıldığı, dpolandığı, ürtildiği aaliytlr ya da tsislr il atıkların ürtildiği, rtara vya gri kazanımının yapıldığı tsislrd, kaza itimali göz önün alınarak, toprak kirlnmsin ngl olacak tdirlr alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Sistmi v Bilgi Formları Kirlnmiş saalar ilgi sistmi MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmliğin öngördüğü grkliliklri yrin gtirmk üzr Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmini kullanır. Faaliyt ön ilgi ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri il yni aşlayacak aaliyt saiplri Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (3) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (4) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ildirilri, Potansiyl Kirlnmiş Saalar Listsin dail dr. Faaliyt ön ilgi ormu ynilm yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faaliyt saii, Faaliyt Ön Bilgi Formunda yr alan ilgilr kapsamında, aaliytind mydana gln dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) Faaliyt saiinin dğişmsi durumunda n son aaliyt saii dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (3) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (4) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (5) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirir. (6) Bakanlık söz konusu dğişikliği içrn güncllmyi yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansiyl Kirlnmiş Saalar, Saipsiz Saalar v Kirlilik Kaynağı Blirsiz Saalar Potansiyl kirlnmiş saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 10 (1) Potansiyl kirlnmiş saalarda, a) Faaliyt Ön Bilgi Formları, Ek4 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlrin gör il müdürlüğü taraından dğrlndirilir. Dğrlndirm kritrlrindn n az irinin gçrli olması alind ilgili saa, şüpli saa listsin dail dilir. ) Endüstriyl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstriyl kazalar da dail olmak üzr kaza ildirm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vriln Bildirim Formuna gör ildirim yapılması durumunda, saa Bakanlık vya il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. c) Bakanlık vya il müdürlüğünc yürürlüktki mvzuat kapsamında grçklştiriln dntimlr sırasında uygunsuzlukların lirlnmsi alind saa, il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. Saipsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki, rangi ir ndnl toprak vya yraltı suyu kirliliğinin mydana gldiği vya Ek5 d vriln ildirim ormuna gör ildirim yapılan saalar, il müdürlüğünc şüpli saa listsin alınır. Kirlilik kaynağı lirsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 12 (1) Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğunu göstrn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin tkilrinin u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı kirlilik vakalarında, kirlilik lirtilrinin 4

5 gözlndiği vya ortaya çıktığı noktalardan il müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlri alınarak vya aldırılarak, kirlilik lirtilrinin grçkçi olup olmadığını lirlmk üzr Ek2, Talo 1 d vriln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri yaptırılır. (2) Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri v Ek9 da vriln dğrlndirm sonucunda kirlilik tspit dilmsi alind Bakanlıkça lirlnn saslar dailind il müdürlüğü taraından kaynak lirlm çalışmaları yaptırılarak, kirlnmy sp olan kirltici maddlrin n olduğu, kirlilik kaynağının yri vya kaynağın ulunduğu saa, aaliyt/tsis saii tspit dilrk, saa şüpli saa listsin alınır. Bu saa için 8 inci maddd lirtildiği şkild Faaliyt Ön Bilgi Formu vya 14 üncü maddd lirtildiği şkild Saa Ön Bilgi Formu düznlnir. BEŞİNCİ BÖLÜM Birinci Aşama Dğrlndirm Şüpli saalarda yürütülck örnklm çalışmaları MADDE 13 (1) Şüpli saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütülür. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa saii Bakanlıkça lirlnn saslar dailind Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara azırlatır. Bu plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. Şüpli saaların ön dğrlndirmsi MADDE 14 (1) Şüpli saada il müdürlüğü taraından yrind dntim yapılır v dntim sırasında Ek 7 d vriln Dntim Formu doldurulur. (2) Şüpli saada irdn azla kirlilik kaynağı ulunması durumunda r ir kaynak için ayrı ir dntim ormu düznlnir. (3) Hr dntim ormu ayrı ayrı dğrlndirmy tai tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki saalarda Dntim Formuna k olarak Ek6 da vriln Saa Ön Bilgi Formu, Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn v yazılı olarak il müdürlüğü taraından düznlnir. (5) Dntim sırasında saada rangi ir kirlilik gözlnmz v saaya yönlik kirlilik şüpsinin gçrli olmadığı tspit dilirs saa, şüpli saa listsindn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndirm MADDE 15 (1) Dntim sonucunda, şüpli saada söz konusu kirlilik kaynağı v kirltici maddlrin n olduğunun ilinmsi durumunda; a) Kirltici maddlr vya atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa, takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. ) Kirltici maddlr vya atık tlikli is, Ek8 d vriln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. Dğrlndirm sırasında, Dntim Formuna k olarak; 1) Endüstriyl aaliyt grçklştiriln saalarda, aaliyt saii taraından öncdn il müdürlüğün vrilmiş olan Faaliyt Ön Bilgi Formu (Ek3), 2) Saipsiz saalarda, dntim sırasında doldurulacak olan Saa Ön Bilgi Formu (Ek6) ilgilri kullanılır. (2) Puanlamalı dğrlndirm sonuçlarına gör, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Kirlilik kaynağı v kirlnmiş toprağın rtara dilmsini sağlayacak ir önlm v u önlm sonucunda kirliliğin ilgili mvzuat ükümlrin uygun şkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak saa, takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa olarak tanımlanır. (3) Takip grktirmyn saalar, potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. Kirltici madd karaktrizasyonu MADDE 16 (1) Dntim sonucunda şüpli saada söz konusu kirltici maddlrin n olduğunun ilinmmsi vya Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğinin EkIV Atık Listsind (M) il işartlnmiş atık ulunduğunun tspit dilmsi durumunda; a) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınailiyorsa, kirltici maddnin vya atığın Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkındaki Yöntmlik v 14/3/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliğin gör karaktrizasyonu yapılarak tlikli madd vya atık olup olmadığı tspit dilir. 1) Kirltici maddlr ya da atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. 2) Kirltici maddlr ya da atık tlikli is, 15 inci maddnin irinci ıkrasının () ndind lirtiln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. ) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, kirltici maddlr karışımından 17 nci maddd lirtiln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri grçklştirilir. 5

6 c) Şüpli saada (a) v () ntlrinin r ikisinin d gçrli olduğu durum olan kirltici maddlrdn ya da atıktan, kaynağın ir ölümündn dirkt olarak örnk alınailiyor, ir ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrinin r ikisi d uygulanır. Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lirtiln şkild onaylanan saa örnklm v analiz planı uyarınca şüpli saada kirlnmiş toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lirlnn saslara gör numunlr alınarak; a) Endüstriyl aaliytin grçklştirildiği saalarda Ek2, Talo2 d vriln aaliyt özl kirlilik göstrg paramtrlrinin, ) Saipsiz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün kirlilik göstrg paramtrlrinin, c) Bu ölçümlr k olarak tmiz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu kirlilik göstrg paramtrlri için rrans ölçümlri grçklştirilir. (2) Rrans ölçümlrinin yapılacağı numunlrin alımına ilişkin usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. (3) Kirlilik göstrg paramtrlri ölçüm dğrlri, Ek9 da lirtildiği şkild rrans dğrlri il karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa olarak tanımlanır. (4) Takip grktirmyn saalar potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. ALTINCI BÖLÜM İkinci Aşama Dğrlndirm Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu v saa durum v risk dğrlndirm niai raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 18 (1) Birinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa için ikinci aşama dğrlndirm kapsamında Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun önmli ir ilşni olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarına yönlik olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütür. Bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa saii taraından Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) azırlanır v u plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (4) Saa saii, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. (5) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonunun kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analiz Planlarını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirip onaylamak, kirlnmiş saa tmizlm çalışmalarını izlmk v azırlanacak Tmizlm Faaliyti Planlama v Dğrlndirm, Tmizlm Uygulama v İzlm Raporlarını dğrlndirip onaylamak amacıyla valilik ünysind il müdürlüklri aşkanlığında sürkli çalışacak Kirlnmiş Saa Dğrlndirm v İzlm Komisyonu oluşturulur. (2) Komisyon, il müdürlüklri aşkanlığında il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşur. (3) Komisyonun skrtrya izmtlrini il müdürlüklri yürütür. İkinci aşama dğrlndirm sürcinin aşlatılması MADDE 20 (1) İl müdürlüğü, irinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa saiin 18 inci maddd lirtiln kapsamda ikinci aşama dğrlndirm çalışmalarının aşlatılmasını ir yazı il ildirir. (2) Takip grktirn saa olarak tanımlanan saipsiz saada is ikinci aşama dğrlndirm il müdürlüğü taraından aşlatılır. Saa durum v risk dğrlndirm ön raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 21 (1) Saa saii, il müdürlüğünün yazısının tliğindn itiarn n gç üç ay içrisind ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara Ek10 da vriln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındaki Saa v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmalarını yaptırmak, u çalışmadan ld diln 6

7 ilgilr doğrultusunda Jnrik vya Saaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunu azırlatıp üylrin sayısı kadar çoğaltarak raporu Komisyonun onayına sunmakla yükümlüdür. (2) Saa saii, grkçsini lirtrk sür uzatım talind ulunailir. Talin il müdürlüğünc uygun ulunması alind iki ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind Komisyona sunulmak üzr il müdürlüğün tslim dilir. (4) Ön Raporun Ek10 da vriln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşça azırlanıp azırlanmadığı akkındaki inclm Komisyonca ydi iş günü içind sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluşça azırlanmadığının Komisyonca anlaşılması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor saa saiin iad dilir. (6) Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (7) Komisyon, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu dğrlndirmsin yönlik onayını n gç ir ay içrisind saa saiin ildirir. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 22 (1) Saa saii, Komisyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Bakanlıkça lirlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vriln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu n gç üç ay içrisind il müdürlüğün sunar. (2) Niai Rapor, Ön Rapor aşamasında v sonrasında yapılan çalışmaları v ulguları kapsayacak şkild azırlanır. (3) Saa saiinin sür uzatım tali il müdürlüğünc uygun ulunması alind üç ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (4) Saa il ilgili azırlanan Niai Rapor, Komisyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında inclnir v dğrlndirilir. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind il müdürlüğün sunulur. Niai Raporun Ek11 d vriln ormat kapsamına uygunluğu akkındaki inclm il müdürlüğü taraından yapılarak ş işgünü içind sonuçlandırılır. Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor, saa saiin iad dilir. Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspit diln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından komisyon üylrinin sayısı kadar il müdürlüğün sunulur. İl müdürlüğü, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu inclmk v dğrlndirmk üzr yapılacak toplantının tariini v yrini lirtn ir yazı kind raporu komisyon üylrin göndrir. Komisyonun saa durum v risk dğrlndirm niai raporunu inclmsi usulü MADDE 23 (1) Komisyon Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu, ilk inclm dğrlndirm toplantısından sonraki n çok kırk ş işgünü içind inclr v dğrlndirir. (2) Komisyon üy sayısının salt çoğunluğu il toplanır. (3) Komisyon, su, toprak v nzri analizlrin v ölçümlrin tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını istyilir. Ytkili uzman kurum v kuruluşlardan görüş alailir. (4) Komisyon grkli görürs komisyonun görvlndircği üylr taraından saa çalışmalarının grçklştirildiği yrd inclm yapar. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda önmli ksiklik v yanlışların görülmsi durumunda Komisyonun lirlycği ir sür dailind, unların gidrilmsini saa saiindn istr. Bu durumda, inclm dğrlndirm çalışması durdurulur. Eksikliklr tamamlanmadan vya grkli düzltmlr yapılmadan komisyon çalışmalarına dvam dilmz. (6) Saa saiinin, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda grkli görüln düzltmlri Komisyonun lirldiği sür içrisind yapıp ynidn il müdürlüğün sunmasından sonra, Komisyon il müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması il irlikt inclm dğrlndirm sürci kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komisyon taraından inclm v dğrlndirm toplantıları sırasında; a) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun v klrinin ytrli v uygun olup olmadığı, ) Yapılan inclmlrin, saplamaların v dğrlndirmlrin ytrli düzyd vri, ilgi v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı il ilgili inclm v dğrlndirmlr yapılır. 7

8 Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun dğrlndirilmsi MADDE 24 (1) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu Komisyonca dğrlndirildiktn sonra saa il ilgili takip grktirmyn saa kararı alınırsa saa potansiyl saa listsin dail dilir. (2) Saa il ilgili tmizlm grktirn kirlnmiş saa kararı alınırsa saa ydinci ölümd lirlnn tmizlm sürcin tai tutulur. (3) Saa il ilgili ara müdaal kararı alınması alind, tmizlm öncsi ara müdaal uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Tmizlm Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu il tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 25 (1) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda ya da ikinci aşama dğrlndirm sonrasında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için tmizlm aaliyti aşlatılır. Bu kapsamda sırasıyla Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu il Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (2) Saa saii raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu, Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. (3) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 26 (1) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak nitlnn saa için ilk olarak saada ikinci aşama dğrlndirm kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslara gör yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu il saaya özgü risk dğrlndirm çalışmaları yapılır. (2) Kirlnmiş saalar için saa saii 18 inci madd ila 24 üncü maddd lirtiln ikinci aşama dğrlndirm sürcind öngörüln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını azırlayıp Komisyona sunmaz v u raporlar için onay almaz. (3) Ek12 kapsamında azırlanacak Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu, Ek10 da lirlnn kapsamda yürütülck olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmaları il Ek11 d lirlnn kapsamda yürütülck olan saaya özgü risk dğrlndirm çalışmalarının sonuçlarını da kapsar. Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu aaliyt/saa saiplrinc; a) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd ükmünc tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için n gç altı ay içrisind, ) İkinci aşama dğrlndirm sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için üç ay içrisind azırlatılır. (4) Hazırlanan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyona iltilmk üzr il müdürlüğün sunulur. (5) Saa saii grkçsini lirtrk k sür talp dilir. Komisyonca uygun görülmsi alind üç ayı gçmmk üzr il müdürlüğünc k sür vrililir. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporunun dğrlndirilmsi MADDE 27 (1) Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyon taraından ir ay içrisind dğrlndirilir. (2) Komisyon, saa tmizlm di v saa için sçiln tmizlm yöntminin uygunluğu akımından rapora onay vrilir vya onay vrmyrk saa tmizlm di vya sçiln tmizlm yöntminin dğiştirilmsini talp dilir. (3) Dğişiklik tali alind, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu n gç ir ay içrisind niai al gtirilrk il müdürlüğün sunulur. (4) Komisyon düzltilmiş raporu on ş gün içind dğrlndirir v onaylar. Tmizlm aaliytinin uygulanması v izlnmsi MADDE 28 (1) Komisyona sunulan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunun onaylanması alind tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasına gçilir. Sistmin çalışmaya aşlamasıyla irlikt tmizlm işlmi v sistm tkinliği, Bakanlıkça lirlnn saslara gör, saada priyodik olarak yapılan d kirltici saa konsantrasyonlarının ölçümlri il izlnir. 8

9 Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 29 (1) Priyodik ölçüm sonuçları Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak Komisyon inclmsin sunulur. Sistmin işltmy alındığı aşlangıç, kısa v daa sonraki uzun dönmli izlm amaçlı yapılan priyodik ölçümlrin angi sıklıkta v nrdn alınan örnklrl yapılacağı, azırlanma ayrıntıları Bakanlıkça lirlnir. (2) Komisyon ölçüm sonuçlarını, mvcut kirliliğin öncdn lirlnn saa tmizlm din doğru azalma göstrip göstrmdiği, kirlilik azalma ızının klnn düzyd olup olmadığı ususları akımından dğrlndirir. (3) İkinci ıkradaki dğrlndirmlr gör Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulur is tmizlm aaliyti v sistm işltimi planlandığı şkild dvam ttirilir. (4) Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulmaz is sistmin işltim tkinliğinin artırılmasına yönlik önrilrd ulunailir. (5) İzlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları aaliyt saii taraından dğrlndirilir; saadaki kirltici konsantrasyonunun Bakanlıkça lirlnn saslar dailind saa tmizlm din kadar düşürülüp düşürülmdiği kontrol dilir; ğr saa tmizlm din rişilmişs tmizlm işlmini sonlandırmayı Komisyona tkli dr. (6) Tmizlm aaliytini sonlandırmayı tkli tmk için, kapsam v ormatı EK13 d vriln Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunda ir alt ölüm olarak yr alan ir Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanı Komisyona sunulmak üzr azırlanır. (7) Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanının Komisyon taraından onaylanması alind, tmizlm sonlandırma aşamasına gçmk amacıyla tmizlm uygulama v izlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları, tmizlm sistmi tasarımı, inşası v sistm işltimin ait ilgilri d içrn Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu Ek13 d vriln ormat kapsamında azırlanır. Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporunun dğrlndirilmsi MADDE 30 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu il müdürlüğün sunulur v Komisyonca dğrlndirilir. Komisyon u raporu kaynak dail tüm kirlnmiş alandaki kirlilik düzyinin saa tmizlm din ulaşıp ulaşmadığını uzun dönm priyodik izlm sonuçlarına v saa vrilrin dayanarak n gç kırkş gün içrisind dğrlndirir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılması MADDE 31 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v dolayısıyla tmizlm aaliytinin sonlandırılmasına onay vrilmsi alind, Komisyon tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliyti aşlatılır. (2) Raporun Komisyon taraından onaylanmaması alind is, tmizlm sistminin işltilmsi v izlnmsinin, mvcut durum göz önün alınarak Komisyonca lirlnn ir sür kadar daa dvam ttirilmsi istnilir. Komisyonun tüm tmizlm sürci oyunca dindiği izlnimlr sonucunda, tmizlm sistminin sçimind v işltimind tknik anlamda rangi ir uygunsuzluk vya imal olmamasına v sistmin işltiminin makul ir sür daa uzatılmış olmasına rağmn, saanın doğal koşulları grği kirlnmiş saanın tümün oranla ancak sınırlı v dar ir ölümünd âlâ saa tmizlm din rişilmmiş olması alind, Komisyon alınailck grkli önlmlrin alınması koşuluyla, tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirilir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliytinin aşlatılmasına izin vrilir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılmasını mütakip izlm MADDE 32 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v saanın tmizlndiğinin Komisyonca kaulünü mütakip kirlnmiş saa saii, Komisyonun lirlycği yıla kadar ölçümlr yaparak tmizlm sonrası izlm yapar. İzlm sonuçlarının tümünü ir rapor alind il müdürlüğün sunar. (2) İzlm sürsi sonunda azırlanan u rapor Komisyonca dğrlndirilir. Raporun Komisyon taraından onaylanmasıyla, saa saii varsa komisyonun saa kullanımına kısıtlamaların gtirilmsi gii önrilrini d dikkat alarak saada yürütüln tmizlm çalışmalarını itirmiş olur. Tmizlnmiş saa kirlnmiş saa listsindn çıkarılır ancak potansiyl saa olarak kayıt altında tutulmaya dvam dilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çşitli v Son Hükümlr Ytkilndirilmiş ytrliliği aiz kurum v kuruluşlar MADDE 33 (1) Saa Örnklm v Analiz Planını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunu v Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunu azırlayacak v çalışmaları yürütck kurum v kuruluşlar Bakanlıktan Ytrlilik Blgsi almakla yükümlüdürlr. Ytrlilik Blgsinin vrilmsi, ytkilndirilmiş kurum v kuruluşların kontrolü v lgnin ynilnmsi vya iptal dilmsi il ilgili usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. 9

10 Dşarj v misyon izinlri MADDE 34 (1) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalışmalarının yürütülmsi snasında uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck atıksuların rtaraı için, Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği v 26/11/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin Su v Çvrsind Ndn Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yöntmliği (76/464/AB) sas alınarak dşarj standartları Bakanlıkça lirlndiktn sonra Dşarj İzin Blgsi almaksızın rtara dr. (2) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalışmalarını ava kirliliğini önlmy yönlik mvzuat koşullarını sağlayacak şkild tasarlar, yürütür v uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck misyon ölçümlrini yapar v sunar. (3) Saa saii, gözlm kuyularının açılması için grkli izinlri alır vya çalışmaları yürütn uzman kurum vya kuruluşa aldırır. Düznlyici işlmlr MADDE 35 (1) Bu Yöntmliğin uygulanması il ilgili düznlyici işlmlr Bakanlıkça iki yıl içrisind azırlanır v Bakanlığın intrnt sayasında yayımlanır. Dntim MADDE 36 (1) Bu Yöntmlik ükümlrin uyulup uyulmadığının dntimi, Çvr Kanunu v 21/11/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Çvr Dntimi Yöntmliği uyarınca grçklştirilir. Sorumluluk v çvrsl zararın tasili MADDE 37 (1) Toprak vya yraltısuyu kirliliğin ndn olan aaliyt saiplri Çvr Kanununun 13 üncü maddsinin altıncı ıkrası v 28 inci maddsi kapsamında sorumludur. Toprak kirliliğin sp olan sorumlu kişilrin çvrsl zararı durdurmak, gidrmk v azaltmak için grkli önlmlri almaması vya u önlmlrin ytkili makamlarca doğrudan alınması ndniyl kamu kurum v kuruluşlarınca yapılan vya yapılması grkn arcamalar, 21/7/1953 tarili v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tasil Usulü Hakkında Kanun ükümlrin gör toprak vya yraltısuyu kirliliğindn sorumlu olanlardan tasil dilir. Mülkiyt dğişimind sorumluluk MADDE 38 (1) Saa v tsislrin mülkiyti dğiştiğind yni saa/tsis saii u Yöntmliğin gtirdiği yükümlülüklri yrin gtirmkl yükümlüdür. İdari yaptırımlar MADDE 39 (1) Bu Yöntmliğ aykırı davrananlar akkında Çvr Kanununda öngörüln idari yaptırımlar uygulanır. Yürürlüktn kaldırılan yöntmlik MADDE 40 (1) 31/5/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği yürürlüktn kaldırılmıştır. Gçiş ükümlri GEÇİCİ MADDE 1 (1) 8 inci maddnin irinci ıkrasına gör Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri n gç üç ay içrisind, yni aşlayacak aaliyt saiplri is aaliyt aşladıktan sonra n gç ir ay içrisind Ek3 t yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yöntmliğin; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 41 v 42 nci maddlri yayımı tariind, ) Diğr maddlri 8/6/2015 tariind, ( tarili dğişiklik) yürürlüğ girr. Yürütm MADDE 42 (1) Bu Yöntmlik ükümlrini Çvr v Şircilik Bakanı yürütür. 10

11 Ek1: Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsi ORGANİKLER Kirltici JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Akrilamid ,1 Akrilonitril Akrolin Aldrin ,03 Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) Atrazin Bnz(a)antrasn ,6 Bnzn Bnzidin ,002 Bnzo(a)pirn ,06 Bnzo()lorantn ,6 Bnzo(k)lorantn Bnzoik asit Bis(2tilkzil)italat Bis(2klorotil)tr ,6 Bis(2klorotoksi)mtan Bis(kloromtil)tr ,003 Bromodikloromtan Bromoorm Butanol Butil nzil italat DDD DDE DDT Dinz(a,)antrasn ,06 1,2Dikloronzn ,4Dikloronzn ,3'Dikloronzidin ,1Diklorotan ,2Diklorotan ,1Diklorotiln ,2cisDiklorotiln ,2transDiklorotiln ,4Dikloronol ,4Dikloronoksi astik asit ,2Dikloropropan ,3Dikloropropn Dildrin ,03 c,,c,c c, c, c, c,,c c,,c c, c,,c,c c, c, Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0,3 0,2 1 0,3 0, ,5 0, i i i i i d i Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0, ,0003 0,04 0, ,01 0,4 0,006 0, , ,0001 0,2 0, ,003 0, ,9 0,6 0,9 0, , ,002 0,0004 0, ,08 0,1 0,003 0,0009 Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 ı 0, , ,004 0, ,001 0,04 0,0006 ı 0, ,01 0, , ,02 0, ,0003 0,03 0,7 0,7 0,09 0,06 0,09 0,05 1 0,3 0, ,0002 0, ,02 0,2 0,2 0,008 0,01 0,0003 0,

12 Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Ditilitalat ,2Dinilidrazin ,6 2,4Dimtilnol Dimtilitalat Dinutil italat ,6Dinitrookrsol ,4Dinitronol ,4Dinitrotolun ,6Dinitrotolun Dinoktil italat Endosülan Endrin Etilnzn Fnol Florantn Fluorn Furan αhch (αbhc) ,08 βhch (βbhc) ,3 γhch (Lindan) ,5 Hkzakloro1,3ütadin Hkzakloronzn ,3 Hkzaklorotan Hkzaklorosiklopntadin Hptaklor ,1 Hptaklorpoksit ,05 Hidrokinon Indno(1,2,3cd)pirn ,6 İzooron Kararil Karazol Karouran Karon disülid Karon ttraklorit Klordan pkloroanilin Kloronzn Klorodiromomtan Kloronol Kloroorm Kloromtan takloronatalin mkrsol okrsol pkrsol ,c,c,c c,,c,c c, c,,c 12 Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,3 2 i i i i i i i i i d i Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 132 0, ,05 0,7 0,7 0, , ,1 0,0007 0,003 0,1 0,01 0,003 0,03 8 0,02 0,0008 0,01 5 0,2 25 0,8 0,6 9 0,02 0,3 0, ,3 2 0,8 0, Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 13 0, ,005 0,07 0,07 0, ,01 0, ,01 0, ,0003 0,01 0,001 0,0003 0,003 0,8 0,002 0, ,001 0,5 0,02 2 0,08 0,06 0,9 0,002 0,03 0,0004 0,5 0,03 0,2 0,08 0, ,2 d

13 Kirltici CAS No Krizn Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Ksiln, karışım mksiln oksiln Man MCPA Mtil romür Mtil trsiyrütil tr (MTBE) Mtiln klorür Mtoksiklor Natalin Nitronzn Nitronol Nitronol NNitrozodimtilamin ,01 NNitrozodiNpropilamin ,07 NNitrozodinilamin PCB ,2 PCB Pntakloronzn Pntakloronol Pirn Piridin Siklokzanon Stirn ,2,4,5Ttrakloronzn ,3,7,8Ttraklorodinzop , Dioksin 1,1,2,2Ttraklorotan c, Ttraklorotiln c, Ttratil kurşun ,006 Toksan ,4 Tolun ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC5 EC8) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC8> EC16) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC16> EC35) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC5 EC9) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC9> EC16) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC16> EC35) ,c Triutiltin oksit Trikloronzn ,c,c,c,c,c c, c,,c,c,c Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , , d d i d i d i i i i Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) ,4 0,005 0,1 0,08 0, ,1 2 0,3 0, ,03 0,9 1 0, , ,2 0,3 0, ,001 0,2 0,0001 0, Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d ,04 0,0005 0,01 0,008 0, ,01 0,2 0,03 0, ,2 0,003 0,09 0,1 0, , ,02 0,03 0, ,0001 0,02 0, ,01 0,5 0,4 0, ,1 0, ,6 13

14 Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) 1,1,1Triklorotan ,1,2Triklorotan Triklorotiln ,4,5Trikloronol ,4,6Trikloronol Vinil astat Vinil klorür (klorotiln) ,4 INORGANİKLER Antimon Arsnik ,4 Bakır Baryum Brilyum ,1 Civa Çinko Gümüş Kadmiyum Kalay Koalt Krom (III) Krom (VI) Krom (toplam) Kurşun Molidn Nikl Slnyum Talyum Titanyum Vanadyum Siyanür Tiyosiyanat a c d g,c c, c,,c c,,k,c,c,c c,,c,c,c,m,c,c,c,c,c n,c,c,c,c,c,c,c,c Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,6 d,l 471 Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) d ,004 0, ,2 78 0,0002 Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = , , ,k ı ı d j ı ı ı ı j 26 0,0004 0, ,02 8 0, ,2 0, ,01 0, , ,05 0, Akir olan msanin 3m dn az olması, akirin çatlaklı vya karstik olması ya da kirlilik kaynağı alanının 10 ktar vya daa üyük olması koşullarından rangi irinin gçrli olması alind syrlm aktörü SF 1 ; diğr durumlarda SF 10 olarak kaul dilmlidir. Aroklor 1016 dışında kalan tüm karışımlar için dikkat alınmalıdır. Sadc Aroklor 1016 karışımları için dikkat alınmalıdır. EC: Eşdğr karon sayısı. Dtaylı ilgi için akınız ABD EPA, (Provisional Pr Rviwd Toxicity Valus or Total Ptrolum Hydrocarons. Suprund Halt Risk Tcnical Support Cntr National Cntr or Environmntal Assssmnt, Oic o Rsarc and Dvlopmnt, Cincinnati, OH 45268). Krom (VI) için saplanan sınır dğrlr kullanılmıştır. Jnrik Kirltici Sınır Dğrlrinin saplanmasında insan sağlığı üzrin risklr dikkat alınmıştır. Bu dğrin saplanmasında tlik ndksi 1 olarak kaul dilmiştir. Bu kirltici için dri milim aktörü ulunmadığından sadc toprağın yutulması maruziyt yolu dikkat alınmıştır. Toprak doygunluk konsantrasyonu ( ). Bu dğrin saplanmasında kansr riski 10 6 olarak kaul dilmiştir. Bu maruziyt yolu için toksikolojik dğr ulunmamaktadır. Bu dğrin saplanmasında dğri kullanılmıştır. Bu dğrin saplanmasında Dünya Sağlık Örgütü nün lirldiği içm suyu standardı kullanılmıştır ,02 ı 256 0,5 0,002,k ı ı j ı ı ı ı ı

15 ı i j k l Bu dğrin saplanmasında TS266 İnsani Tüktim Amaçlı Sular standardında içm v kullanma suları için vrilmiş olan sınır dğr kullanılmıştır. Bu kirlticiy ait, v dğrlri ulunmadığı için u maruziyt yolu için sınır dğr saplanamamıştır. Topraktaki kirltici konsantrasyonu n olursa olsun, kimyasala özgü özlliklr ndniyl, u maruziyt yolunun dikkat alınmasına grk ulunmamaktadır. Bu sınır dğr vinil klorür ömür oyunca sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. Bu sınır dğr vinil klorür ytişkinlik dönmind sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. m Bu sınır dğrin saplanmasında Kadmiyum un sin yoluyla vücuda alınması için lirlnn dğri kullanılmıştır. n Bu dğr ABD EPA, 1994'dn alınmıştır (ABD EPA, Rvisd Intrim Soil Lad Guidanc or CERCLA Sits and RCRA Corrctiv Action Facilitis, EPA/540/F94/043, Oic o Solid Wast and Emrgncy Rspons, Wasington, D.C. Dirctiv ). o ö Bu dğr civa klorür (CAS No ) için lirlnn Bu dğr talyum sülat (CAS No ) için lirlnn dğri kullanılarak saplanmıştır. dğri kullanılarak saplanmıştır. 15

16 Ek2: Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi, Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Talo 1. Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi Paramtr Smol Bnzn, Tolun, Etilnzn, Ksiln BTEX Asst Asst ph ph Toplam Organik Halojn TOX * Toplam Ptrol Hidrokaronları TPH YağGrs YağGrs Toplam Uçucu Organik Bilşiklr TVOCs ** Kadmiyum Cd Civa Hg Çinko Zn Bakır Cu Nikl Ni Krom Cr Kurşun P Slnyum S Arsnik As Antimon S Molidn Mo Titanyum Ti Kalay Sn Baryum Ba Brilyum B Bor B Uranyum U Vanadyum V Koalt Co Talyum Tl Gümüş Ag * Su örnklrind TOX yrin AOX (adsorlanailn organik alojnlr) ölçümü yapılacaktır. ** Sadc gaz örnklrind, gaz numunlrind ölçümün söz konusu olması alind saa tipi ciazlarla ölçülrk lirlncktir. 16

17 Talo 2. Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi ( tarili dğişiklik) Talo 2. Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi NACE Kodu (Rv Endüstriyl Faaliyt Faaliyt Özl Kirltici Göstrg Paramtrlri 2) 610 Ham ptrol çıkarımı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn 620 Doğal gaz çıkarımı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn 710 Dmir cvrlri madnciliği TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn Diğr dmir dışı mtal cvrlri 729 TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn madnciliği Süslm v yapı taşları il kirç taşı, alçı taşı, tşir v 811 TOX, TPH kayağantaşı (arduvazkayraktaşı) ocakçılığı Çakıl v kum ocaklarının 812 TOX, TPH aaliytlri; kil v kaolin çıkarımı Ptrol v doğal gaz çıkarımını 910 TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn dstklyici aaliytlr Madncilik v taş ocakçılığını 990 TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn dstklyici diğr aaliytlr 1011 Etin işlnmsi v saklanması TOX, TPH, As, Cd, Cr Küms ayvanları tlrinin 1012 TOX, TPH, As, Cd, Cr işlnmsi v saklanması Et v küms ayvanları 1013 tlrindn ürtiln ürünlrin TOX, TPH, As, Cd, Cr 1041 Sıvı v katı yağ TOX, TPH, Cu, YağGrs Margarin v nzri ynililir 1042 TOX, TPH, Cu, YağGrs katı yağların 1085 Hazır ymklrin TOX, TPH, As, Cd, Cr 17

18 Başka yrd sınılandırılmamış 1089 TOX, TPH, As, Cd, Cr diğr gıda maddlrinin Çitlik ayvanları için azır ym 1091 TOX, TPH, As, Cd, Cr Ev ayvanları için azır gıda 1092 TOX, TPH, As, Cd, Cr Alkolsüz içcklrin ; 1107 madn sularının v diğr TOX, TPH, Cr, Cu, P, Zn şişlnmiş suların ürtimi 1200 Tütün ürünlri TPH, As, Ba, Cd, Hg, P, S, Zn 1330 Tkstil ürünlrinin itirilmsi TOX, TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Sn, Ti, Zn 1411 Dri giyim şyası TPH, Cd, Cr 1412 İş giysisi TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn 1413 Diğr dış giyim şyaları TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn 1414 İç giyim şyası TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn Diğr giyim şyalarının v giysi 1419 TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn akssuarlarının Drinin taaklanması v 1511 işlnmsi; kürkün işlnmsi v TOX, TPH, Cd, Cr, P, YağGrs oyanması 1520 Ayakkaı, ot, trlik v. TPH, Cd, Cr Ağaçların içilmsi v 1610 TOX, TPH, As, Cu, Cr, Hg, Ni, P, Zn planyalanması Diğr ağaç ürünlri ; mantar, saz, saman v nzri 1629 TPH, Cd, Cr örm malzmlrindn yapılmış ürünlrin 1711 Kağıt amuru TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, Zn 1712 Kağıt v mukavva TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, Zn 1723 Kağıt kırtasiy ürünlri TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, S, Zn 1724 Duvar kağıdı TOX 1811 Gaztlrin asımı TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, S, Zn 1812 Diğr mataacılık TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, S, Zn 1813 Basım v yayım öncsi izmtlr TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, S, Zn 1814 Ciltçilik v ilgili izmtlr TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, S, Zn 1910 Kok ırını ürünlrinin TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn,Co,S 18

19 Rain dilmiş ptrol ürünlri 1920 TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn 2011 Sanayi gazları TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn Boya maddlri v pigmnt 2012 TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn Diğr inorganik tml kimyasal 2013 maddlrin TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn,Co,S Diğr organik tml 2014 kimyasalların TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn Kimyasal gür v azot 2015 ilşiklrinin TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn 2016 Birincil ormda plastik ammaddlrin TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn Birincil ormda snttik kauçuk 2017 TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, V, Zn Haşr ilaçları v diğr ziraikimyasal ürünlrin Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, P, S, S, Sn, V, Zn TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, Zn TOX, TPH, As, 2020 Boya, vrnik v nzri kaplayıcı 2030 maddlr il mataa mürkki TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, P, Ti, Zn v macun Saun v dtrjan il tmizlik v 2041 TOX, TPH, As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, P, Zn parlatıcı maddlr Parümlrin, kozmtiklrin v 2042 TOX, TPH, As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, P, Zn kişisl akım ürünlrinin 2051 Patlayıcı madd TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, P, S, S, Sn, V, Zn 2052 Tutkal TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, P, S, S, Sn, V, Zn 2053 Uçucu yağların TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, P, S, S, Sn, V, Zn Başka yrd sınılandırılmamış 2059 TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, P, S, S, Sn, V, Zn diğr kimyasal ürünlrin 2110 Tml czacılık ürünlri TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, Zn 2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn İç v dış lastik ; lastiğ sırt 2211 TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Ni, P, Zn gçirilmsi v ynidn işlnmsi 2219 Diğr kauçuk ürünlri TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Ni, P, Zn Plastik taaka, lva, tüp 2221 TOX, TPH, Cd, Hg, P, Zn v proil 19

20 Plastik tora, çanta, poşt, çuval, kutu, damacana, şiş, makara v TOX, TPH, Cd, Hg, P, Zn paktlm malzmlrinin 2223 Plastik inşaat malzmsi TOX, TPH, Cd, Hg, P, Zn 2229 Diğr plastik ürünlrin TOX, TPH, Cd, Hg, P, Zn, Cr TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, 2311 Düz cam Zn, ph Düz camın şkillndirilmsi v TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, 2312 işlnmsi Zn, ph TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, 2313 Çukur cam Zn, ph TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, 2314 Cam lyaı Zn, ph Diğr camların v işlnmsi (tknik amaçlı cam şyalar dail) Sramik karo v kaldırım taşları Fırınlanmış kildn tuğla, karo v inşaat malzmlri Sramik v v süs şyaları Diğr tknik sramik ürünlrin TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, Zn, ph Cr TOX, TPH, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, Zn TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, S, S, Ti, Tl, Zn, ph TOX, TPH, Ag, B, Cd, Cu, Hg, Ni, P, S, Zn 2351 Çimnto TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn İnşaat amaçlı alçı ürünlrin 2362 TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn Li v çimnto karışımlı 2365 ürünlrin TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn Taş v mrmrin ksilmsi, şkil 2370 TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, P, S, V, Zn vrilmsi v itirilmsi 2391 Aşındırıcı ürünlrin TPH 2399 Başka yrd sınılandırılmamış mtalik olmayan diğr minral ürünlrin TPH Ana dmir v çlik ürünlri il 2410 rro alaşımların TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, U, V, Zn 20

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 21 Kasım 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27061 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı