Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only."

Transkript

1 Temmuz 2011

2 ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN ismi belirtilerek alıntı yapılabilir, ticari amaçla kullanılamaz. Alaattin ESKİOCAK 2

3 Hikmet ÇİNÇİN Başkan Remzi GÜZEL Başkan Yardımcısı Sami EKŞİ Sayman Üye Rıfat GÖRÜR Üye Mehmet ALKAN Üye Süheyl BUDAK Üye Cemil GÜNDÜZ Üye Ali ÖZBUĞDAY Üye Selahattin ESKİOCAK Üye M. Sabit KARADENİZ Üye Yılmaz DÖNMEZ Üye Serdar Yılmaz SARAÇ Genel Sekreter 3

4 Hayrettin ÇOLAKOĞLU Başkan Yahya Kemal NALÇABASMAZ Başkan Yardımcısı Emine OĞUZ Divan Kâtibi Hikmet ÇİNÇİN Üye Remzi GÜZEL Üye Sami EKŞİ Üye Rıfat GÖRÜR Üye Mehmet ALKAN Üye Cemil GÜNDÜZ Üye Ali ÖZBUĞDAY Üye Selahattin ESKİOCAK Üye M. Sabit KARADENİZ Üye Yılmaz DÖNMEZ Üye Süheyl BUDAK Üye Ömer GÜRBÜZ Üye Mete ERGÖNÜL Üye Mahmut NARİN Üye Ayhan KAHRAMAN Üye Metin HÜSEYİNOĞLU Üye Ali ÇEMTAŞ Üye A. Şeniz MELEK Üye M.C. Halil BARUTÇU Üye G.Osman OVALI Üye Abdulkerim CABBAROĞLU Üye Ferid GECE Üye Salah MIŞRAKLI Üye Hikmet MENGÜLLÜOĞLU Üye Mehmet BULANIK Üye H.İbrahim TOYSAL Üye M.Metin KARDEŞ Üye Selahettin YAVUZ Üye Mithat ŞAKAR Üye Mehmet GALİOĞLU Üye Ali KAVAK Üye Aydın TOKSÖZ Üye Nejdat SİN Üye Yusuf CEYLAN Üye M.Metin TANSAL Üye Mustafa İNAN Üye Hasip GÜLERYÜZ Üye Rasim M. NARİN Üye 4

5 BÖLÜM İÇİNDEKİLER 1. HATAY HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Hatay ın Tarihçesi Hatay ın Kronolojisi 1.2. Hatay ın Coğrafi Konumu 1.3. Hatay İli Dağlar ve Tepeleri 1.4. Hatay İli İdari Durumu ve İlçelerinin Yüzölçümü 1.5. Hatay ın Meteoroloji Değerleri 2. SOSYAL GÖSTERGELER 2.1. Nüfus 2.2. Eğitim 2.3. Sağlık 2.4. Sosyal Güvenlik Çalışmaları 2.5. İstihdam 2.6. Seçilmiş Sosyal Göstergeler Hatay il Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlar Sinema Salonları Tiyatro Salonları Kütüphaneler Orman Yangınları Adalet 3. EKONOMİK YAPI 3.1. Tarım ve Hayvancılık 3.2. Ticaret Borsaları ve Toptancı Halleri 3.3. Ulaştırma 3.4. Dış Ticaret 3.5. İmalat Sanayi 3.6. Turizm 3.7. Madencilik 4. MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 4.1. Mali Sektör 4.2. Konsolide Bütçe Gelir ve Giderleri 4.3. Genel Bütçe Vergi Gelirleri 4.4. Kamu Yatırımları 4.5. Fiyat İndeksleri 5. ALT YAPI SİSTEMLERİ 5.1. Enerji 5.2. İnşaat Sektörü 6. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 6.1. Hatay daki Ticaret ve Sanayi Odaları 6.2. İlimizdeki Meslek Kuruluşları ve Üye Sayıları 7. HATAY HAKKINDA BİLİNMEYENLER 7.1. Hatay Hakkında Bilinmeyenler 7.2. Hatay İli Tarihi Yerler 5

6 1.HATAY HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1 Tarihçe Hatay, Türkiye nin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Antakya, Altınözü, Şenköy ve Çevlik te yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular bu yörenin neolitik, kalkolitik dönemlerde ve tunç çağında yaygın ve hareketli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Bu da M.Ö yıllarına işaret etmektedir. Amik Ovasında; Çatalhöyük, Tel Tainat, Tel Cüdeyde ve Tel Atçana da ilk tunç çağı yerleşmeleri tespit edilmiş ve mimari kalıntılara rastlanmıştır. Kalıntılar; bu yerleşmelerde beylikler biçiminde yaşandığının ipuçlarını vermektedir. İlk tunç çağından itibaren Amik ovasındaki bu beylikler sırasıyla; M.Ö. 30. yüzyılın ilk yarısında Akadlar ın, daha sonra Yamhad Krallığı nın, M.Ö. 17. yüzyıl sonuna doğru Hititlerin, sonra Mısır lıların, sonra tekrar Hititlerin egemenliği altına girmiştir. Hitit İmparatorluğu nun M.Ö yıllarında parçalanmasından sonra, Hattena Krallığı kurulmuştur. Hattena Krallığı M.Ö. 9. yüzyılda Asurluların, daha sonra da Urartuların egemenliğine girmiştir. Türkmen/Oğuzların ataları Sakalar, M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında hükümdarları Oğuz Han önderliğinde Batık Şehir adını verdikleri Antakya yı zapt etmiş ve burada 18 yıl kaldıktan sonra M.Ö. 626 da Antakya dan ayrılmıştır. M.Ö. 6. yüzyılın ortalarından itibaren Antakya ve çevresi Perslerin hakimiyeti altına girmiştir. Persler, Hatay ı M.Ö. 333 yılına kadar egemenlikleri altında tutmuşlar ve İsos da ileri bir uygarlık kurmuşlardır. M.Ö. 333 yılında Makedonya İmparatoru Büyük İskender, Pers İmparatoru Dara yı İsos da yenerek tüm Anadolu yu ele geçirir. Büyük İskender in M.Ö. 323 de ölümünden sonra, Büyük İskender in şöhretli generallerinden Seleucos I. Nicator, M.Ö. 300 de Seleukeia (Çevlik), ardından Antiokheia (Antakya) kentlerini kurar. Antakya kısa zamanda gelişip ticaret ve sanayi merkezi haline gelir. Su kanalları yapılarak Defne (Harbiye) çağlayanlarından şehre su getirilir. M.Ö. 195 de başlayan olimpiyatlarla da Olimpiyatlar Şehri olarak ünlenen Antakya da, faaliyetler M.S. 6. yüzyıla kadar sürmüştür. Antakya, M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katılmış ve İmparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. M.S. 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hıristiyanlık, Kudüs dışında ilk defa Antakya da yayılmıştır. Hz. İsa ya inananlara ilk defa Antakya da Hıristiyan adı verilmiştir. İlk kilise Antakya da kurulmuştur. M.S. 1. yüzyılda Antakya, nüfus bakımından Roma İmparatorluğu nun Roma ve İskenderiye den sonra 3. büyük şehri haline gelmiştir. O dönemde, Antakya yüksek ve sağlam surları olan, maddi ve kültürel yönden zengin bir şehirdi. Birçok sanat yapıtları, anıtlar, mabetler, tiyatro, hipodrom, agora, hamamlar, geniş ve muntazam caddeleri bulunuyordu. Zenginlerin evlerinin zeminlerini mozaikler süslüyordu. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalan Antakya, 638 yılında İslam Ordusu tarafından fethedilmiş ve sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları ve İhşitlerin egemenliğine girmiştir. Abbasi döneminde bölgede önemli bir Türk nüfus birikimi gerçekleşmiştir. 968 yılında Bizans Ordusu nun kuşattığı şehir 969 yılında teslim olmuştur. Böylece 331 yıl süren İslam dönemi sona ermiştir. Doğudaki Selçuklu varlığı ve özellikle 1071 yılında Malazgirt te Bizanslılara karşı kazanılan zafer, Türklerin yörede yayılmasında büyük etken olmuştur. Batı Anadolu da birçok fetihler yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antakya Valisi Philaretos Brachanios un kötü yönetiminden bıkan halkın ve yöneticilerin daveti üzerine 1084 yılında İznik ten Antakya ya ulaşmış ve 1085 yılında Antakya yı ele geçirmiştir. Malazgirt te Bizanslılara karşı kazanılan zaferden 25 yıl sonra, Avrupa dan yola çıkan ve 1097 yılında Anadolu dan Çukurova ya geçerek İskenderun Körfezi ne ulaşan Haçlı orduları 1098 yılında Antakya yı ele geçirmişlerdir. Bundan sonraki dönemde Antakya da, Kudüs e bağlı olan bir dukalık (Antakya Prensliği ve Antakya Dukalığı Kontluğu) kurulmuştur yılında Antakya ya gelen Baybars Komutasındaki Memluk Ordusu nun Antakya yı zaptetmesiyle Antakya da 170 yıl hüküm süren Antakya Haçlı Prensliği sona ermiştir. Bu tarihten sonra bölgeye Türkmenler yerleşmiştir da Yavuz Sultan Selim in Halep e girmesiyle Antakya, İskenderun ve çevresi Osmanlı hâkimiyetine girmiştir yılına kadar Osmanlı egemenliğinde kalan Hatay, 1918 yılındaki I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra, aynı yıl İngilizlerin, 1919 yılında da Fransızların işgaline uğramıştır. 20 Ekim 1921 de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara İtilaf namesinden sonra Antakya ve İskenderun çevresi Fransız kontrolü altında Suriye sınırları içinde kalmıştır yılında Fransa ile Suriye arasında, İskenderun Sancağı nın söz edilmediği ve adeta Sancağın Suriye ye bırakıldığı bağımsızlık için bir antlaşma imzalanmıştır. Türkiye nin müdahaleleri sonucunda konu, Milletler Cemiyeti ne götürülmüştür. Milletler Cemiyeti nin, İskenderun Sancağı nın yani Antakya, İskenderun ve ahalisinin bağımsızlığını kabul etmesinin ardından, anayasası hazırlanmış ve seçimler yapılmıştır. Yapılan antlaşma gereğince Türk Askeri 5 Temmuz 1938 de Hatay a girmiş, yapılan seçimler sonucunda 2 Eylül 1938 de Hatay Devleti kurulmuş, 40 üyeli Meclis toplanmış ve 5 üyeden oluşan hükümet kurulmuştur. Bu arada Türkiye ile Fransa arasında görüşmeler devam etmiş ve 23 Haziran 1939 da Türkiye ile Fransa arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Fransa, Hatay üzerindeki haklarını Türkiye ye devretmiş ve Hatay ın Türkiye ye katılmasını kabul etmiştir. 29 Haziran 1939 günü Hatay Millet Meclisi son defa toplanmış ve oy birliği ile Türkiye ye katılma kararı alarak kendi kendini feshetmiştir. TBMM de 7 Temmuz 1939 tarihinde kabul edilen bir kanunla Hatay Vilayeti kurulmuştur. 23 Temmuz 1939 da Hatay ın Türkiye nin bir vilayeti olmasıyla Hatay tekrar Anavatan topraklarına katılmıştır. 6

7 1.2 Hatay ın Kronolojisi Yıllar Olaylar M.Ö M.O M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö M.Ö.300 M.Ö M.Ö M.Ö. 195 M.Ö M.Ö Neolitik, Kalkolitik Dönemler ve Tunç Çağı Çeşitli Beylikler Yamhad Krallığı Mısır Dönemi Hitit Dönemi Çeşitli Devletler Asurlular Dönemi Oğuzhan Dönemi Persliler Dönemi I.İskender Dönemi Çeşitli Beylikler Antakya Kuruldu I. Seleukos Dönemi Mısır Dönemi İlk Olimpiyatlar Düzenlendi Ermeni Krallığı I. Seleukos Dönemi 1-35 Hıristiyanlık Kudüs Dışında ilk defa Antakya da yayıldı 35 Hıristiyanlığın İlk Kilisesi Kuruldu Romalılar Dönemi Sasani Hükümdarlığı Palmira Hâkimiyeti Bizans Dönemi kişi öldüğü Deprem Meydana Geldi İranlılar Dönemi Emeviler Dönemi Abbasiler Dönemi Tolunoğulları ve Ihşitlerin egemenliği Bizanslılar Dönemi Süleyman Şah ve Büyük Selçuklular Dönemi Antakya Prensliği Dönemi Memlûklar Dönemi Osmanlılar Dönemi Mısırlılar Valisi İbrahim Paşa Dönemi Osmanlılar Dönemi Fransızlar Dönemi 1936 Atatürk İle Hatay Adını Verdi 2 Eylül 1938 Hatay Devleti Kuruldu 7 Temmuz 1939 Hatay Vilayeti Kuruldu 23 Temmuz 1939 Hatay ın Anavatana Katılışı Kaynak: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 7

8 1.3 Hatay ın Coğrafi Konumu Hatay İli ülkemizin güneyinde, İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yer alır. Batıdan Akdeniz, güney ve doğudan Suriye, kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrilidir. Hatay; Antakya, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden oluşur. Akdeniz iklim bölgesinin doğu ucunda kıyıdan 22 km. kadar içerde olar kentin denizden yüksekliği 85 m.dir. Kuzeyde Amanos Dağları (Nur Dağları) ile güneyde Kel Dağ (Cebel-i Akra) arasında kalan, Aşağı Asi Vadisi'nin başlangıcında Kel Dağı'nın kuzeydoğusunda 440 m. rakımlı Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerindedir. Kentin kuzeydoğusuna doğru gelişen ve Hatay çöküntü alanının ortasında yer alan Amik Ovası zirai potansiyeli çok yüksek kalın bir alüvoyal Toprak tabakası ile kaplı olup aynı zamanda ilin en büyük toprak düzlüğünü oluşturur. Kuzey yönünde yaklaşık 30 km. boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturacak şekilde akan Asi Nehri topraklarımıza girdikten sonra batıya döner ve bugün hemen hemen tümü kurutulmuş olan Amik Gölü'nün ayağı Küçük Asi ile birleştikten sonra güneydoğu doğrultusuna yönelir ve yaklaşık 40 km. sonra Samandağ'ın güneyinde bir delta oluşturarak Akdeniz'e kavuşur. 8

9 ilçelerin Antakya İle Mesafesi (km) Altınözü Samandağ Kırıkhan Kumlu Belen Yayladağı Reyhanlı İskenderun Hassa Dörtyol Erzin Enlem 35 52' ' Boylamlar 35 40' ' Ovalar Yaylalar Akarsular Göller Şifalı Su Kaynakları Bitki Örtüsü İklimi Toprak Kaynak: Hatay Valiliği Önemli Coğrafi Bilgileri Amik ovası, Asi Delta Ovası, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin Ovaları Soğukoluk, Belen, Zorkun ve Atik Yaylaları Hatay ilinin en önemli akarsuyu, kaynağını Lübnan daki Bekaa Vadisi nden alan Asi Nehri dir. Nehrin toplam uzunluğu 556 km olup, üç ülkeye yayılmış bulunan (Türkiye, Suriye, Lübnan) su toplama alanı ise km² dir. Diğer önemli akarsular ise; Asi Nehri nin kolları olan Küçükkaraçay, Büyükkaraçay Afrin ve Karasu çaylarıdır.. Asi Nehri Nil ile beraber ters akış yönüne sahip iki akarsudan biridir. Amik Gölü kurutulduktan sonra ilde büyük doğal göl kalmamıştır. Balık (Gölbaşı) Gölü ve Yenişehir Gölü gibi küçük göller günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Yarseli ve Yayladağı baraj gölleri bulunur. Erzin içme ve kaplıcası ile Reyhanlı Hamamat kaplıcası en önemli şifalı su kaynaklarıdır. Doğal bitki örtüsü ormanlardan oluşsa da günümüzde birçok bölgede ormanlar tahrip edilmiş, yerlerini maki türleri almıştır. Bunlar mersin, defne, keçiboynuzu, zakkum, delice ve katırtırnağı gibi bodur bitki türlerinden oluşur. Makilerin de tahribata uğradığı alanlarda ise odunsu bitkilerden oluşan garig toplulukları ortaya çıkmıştır. Amanos Dağları nın Dörtyol un doğusuna denk gelen kısmında kayın, fındık ve ıhlamur gibi Karadeniz bitki örtüsüne ait türler görülür. İlin büyük kesimi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak yükselti ve karasallığa bağlı olarak çeşitli farklılıklar da mevcuttur. Genel olarak kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Hatay, toprak türleri bakımından da çeşitlilik arz eder. İl sınırları içerisinde en yaygın olanlar; kırmızıkahverengi Akdeniz toprakları, kırmızı Akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, kolüvyal topraklar ile alüvyal topraklardır. Kırmızı-kahverengi Akdeniz toprakları ile kırmızı Akdeniz toprakları ortalama mm ler arasında yağış alan zemininde kalkerli kayaçların yoğun olduğu maki ve orman alanlarında görülür. Kahverengi orman toprakları bitki örtüsünün gür, yağış değerlerinin de yüksek olduğu kesimlerde yoğundur. Kolüvyal topraklar eğimli yamaçların eteklerinde, alüvyal topraklar ise ova ve vadi tabanlarında yaygındır. 9

10 1.4 Hatay İli Dağlar ve Tepeleri İl topraklarının %46'sını dağlar, %33'ünü ovalar oluşturur. İl topraklarının en önemli yükseltisini kuzey-güney hattında uzanan Nur Dağları (Gavur Dağları ve Amanos Dağları olarak da bilinir) oluşturur. Bu sıradağların en yüksek noktası ise Mığırtepe'dir (2.240 metre). Diğer önemli yükseltiler Ziyaret Dağı ve Keldağ'dır (1739 metre). Dağ/Tepe Yükseklik (m) Bulunduğu ilçe Üzerinde bulunduğu sıradağ Akkaya Tepe Hassa Nur Dağları Akoluk Tepe Antakya Nur Dağları Nur Dağları Hatay Nur Dağları Baytar Tepe Samandağ Musa Dağı Bozdağ (Mığır Tepe) hassa Nur Dağları Çağşak Tepe İskenderun Nur Dağları Çobandede Tepe İskenderun Nur Dağları Daz Tepe İskenderun Nur Dağları Elmadağ 660 Belen Nur Dağları Göksivri Tepe Samandağ Musa Dağı Habib-i Neccar Dağı 500 Antakya Keldağ İkiztepeler Samandağ Nur Dağları İşaret Tepe Samandağ Nur Dağları Kabaağaç Tepe Samandağ Nur Dağları Keldağ (Akra) Yayladağı Keldağ Kızıldağ Tepe Dörtyol Nur Dağları Koçağız Tepe Samandağ Musa Dağı Kökürün Tepe Hassa Nur Dağları Kuşçu Tepe Hassa Nur Dağları Malatya Tepe 507 Antakya Habib-i Neccar Musa Dağı Samandağ Nur Dağları Sincer Tepe Antakya Nur Dağları Ziyaret Dağı Yayladağı Keldağ 10

11 1.5 Hatay İli İdari Durumu ve İlçelerinin Yüzölçümü Hatay ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre kişidir. Bu nüfusun u şehirlerde, 737,132 si belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 49, köyde yaşayanların oranı % 51'dir. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre; Antakya il merkezi nüfusu 213,581 kişidir (Erkek: Kadın: ) ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 262 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla ; Antakya (Merkez), İskenderun, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Altınözü, Hassa, Erzin, Belen, Yayladağı ve Kumlu dur Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Merkez, nüfus bakımından en küçük ilçesi Kumlu, yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi Belen dir. Hatay daki ilçe sayısı 12, belediye sayısı 76 ve köy sayısı ise 362 dir. İlçeler Hatay İlçelerinin Yüz Ölçümü ve İdari Durumu İl Yüzölçümü Rakım YüzÖlçümün Köy Sayısı (km²) (m) e oranı (%) Belde Sayısı Antakya , Altınözü 357 6, Belen 213 3, Dörtyol 504 9, Erzin 280 5, Hassa 495 9, İskenderun , Kırıkhan , Kumlu 223 4, Reyhanlı 406 7, Samandağ 446 8, Yayladağı 366 6, Toplam Kaynak: Hatay Valiliği 11

12 1.6 Hatay ın Meteoroloji Değerleri Hatay ili yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunmaktadır. İklimin iç kesimlere doğru gidildikçe sertleştiği görülmektedir. Antakya Merkez, Dörtyol, İskenderun, Samandağ, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde kışları ılık ve bol yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. Sıcaklık ve yağış ortalamaları yıllara göre değişmekle beraber ortalama yıllık sıcaklık Cº arasındadır yılı toplam yağış miktarı1568 mm iken 2010 yılı sonundaki yıllık yağış miktarı 907 mm ye kadar düşmüştür. Aylar Meteorolojik Değerlerin Aylık Ortalamaları(2009) Max Ortalama C 0 Min. Ortalama 0 Ortalama C0 Ortalama C Nem Toplam Yağış(mm) Ocak 11,5 4,0 7,5 69,6 165,8 Şubat 14,0 7,5 10,5 78,2 272,0 Mart 17,3 8,8 12,8 69,2 182,8 Nisan 23,2 11,9 17,1 67,4 294,0 Mayıs 26,6 16,1 21,1 63,1 51,4 Haziran 31,1 22,0 26,3 62,4 0,0 Temmuz 31,9 24,6 27,9 68,5 5,3 Ağustos 32,6 24,9 28,4 65,6 0,0 Eylül 30,2 20,4 24,8 64,3 17,3 Ekim 29,5 17,5 22,8 55,1 15,4 Kasım 20,2 10,1 14,4 73,0 170,0 Aralık 15,4 9,3 12,2 80,5 394,0 YILLIK ORT. YILLIK ORT. YILLIK ORT. YILLIK ORT. TOPLAM Toplam 23,6 14,8 18,8 68,0 1568,0 Kaynak: Hatay İl Tarım Müdürlüğü Aylar Meteorolojik Değerlerin Aylık Ortalamaları(2010) Max Ortalama C 0 Min. Ortalama 0 Ortalama C0 Ortalama C Nem Toplam Yağış(mm) Ocak 14,3 8,5 11,3 74,2 222,3 Şubat 15,5 8,6 11,9 69,6 124,9 Mart 20,5 10,9 15,4 64,5 62,9 Nisan 23,7 13,4 18,1 62,3 57,2 Mayıs 26,3 17,9 21,8 66,8 39,2 Haziran 29,7 21,6 25,2 69,4 62,9 Temmuz 30,6 24,6 27,3 74,2 0,0 Ağustos 34,0 26,6 29,8 70,5 0,0 Eylül 32,0 23,6 27,3 67,3 5,8 Ekim 27,9 17,7 22,2 66,2 75,0 Kasım 24,8 10,5 16,5 51,7 0,0 Aralık 16,4 7,2 11,3 72,4 257,2 YILLIK ORT. Toplam 24,6 Kaynak: Hatay İl Tarım Müdürlüğü YILLIK ORT. 15,9 YILLIK ORT. 19,8 YILLIK ORT. 67,4 TOPLAM 907,4 12

13 2.SOSYAL GÖSTERGELER 2.1 Nüfus Hatay ili 2000 yılındaki nüfus sayımına göre, kişi olan Hatay ın nüfusu, 2009 yılı %15, 2010 yılında da %18 artarak kişiye yükselmiştir. Nüfusun erkek, ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun %2 si Hatay da ikamet etmektedir. Hatay ili toplam nüfusu ile Türkiye nin 13.büyük ilidir. İlçeler ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (2010) İlçe merkezleri Belde/Köyler Toplam Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Altınözü Dörtyol Hassa Merkez İskenderun Kırıkhan Reyhanlı Samandağ Yayladağı Erzin Belen Kumlu Toplam Kaynak: TUİK Hatay ili ilçelerinin nüfus oranları incelendiğinde, en fazla nüfus sırasıyla %30 Antakya,%22 İskenderun, % 10 Dörtyol olduğu görülmektedir. Kırıkhan 7% Reyhanlı 6% Kumlu 1% Samandağ 9% İlçelerin Nüfus Oranları Yayladağı 2% Antakya 30% İskenderun 22% Hassa 4% Erzin 3% Dörtyol 10% Belen 2% Altınözü 4% Kaynak: TUİK 13

14 Hatay ili toplam nüfusu ile Türkiye nin 13.büyük ilidir. Türkiye Nüfusu İl Sıralaması İl Adı ve Sıra No Toplam Nufus (2000) İl Adı ve Sıra No Toplam Nufus (2010) 1.İstanbul İstanbul Ankara Ankara İzmir İzmir Konya Bursa Bursa Adana Adana Konya Antalya Antalya Mersin Gaziantep Şanlıurfa Şanlıurfa Diyarbakır Mersin Gaziantep Kocaeli Manisa Diyarbakır Hatay Hatay Samsun Manisa Kocaeli Samsun Balıkesir Kayseri Kayseri Balıkesir Kahramanmaraş Kahramanmaraş Trabzon Van Aydın Aydın Diğer Diğer Toplam Toplam Kaynak: TUİK 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamındaki sayım sonuçlarına göre, kişi Hatay iline göç etmiş, kişi ise Hatay ilinden başka illere göç etmiştir. Hatay ilinin göç hızı %-2.68 olduğu görülmektedir. Hatay İli Göç Durumu Hatay ADNKS 2010 Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı Kaynak: TUİK , ,58 Nüfus Yoğunluğu (2010) Sıra No İller KM 2 Başına Düşen Nüfus 1. İstanbul Kocaeli İzmir Hatay Bursa Gaziantep Yalova Ankara Zonguldak Sakarya

15 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamındaki sayım sonuçlarına göre; En fazla evli olan yaş grubu kişi ile yaş grubudur. En fazla boşanan yaş grubu kişi ile yaş grubu ve en fazla dikkat çeken yaş arası boşanan sayısı 2009 yılında 681 kişi iken 2010 yılında 748 kişi olmasıdır. Yaş Grubu Cinsiyet Hatay İli Medeni Durumu(2010) Hiç evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Kaynak: TUİK Yabancılar kapsama alınmamıştır. 15

16 2.2 Eğitim Hatay ili nüfusunun, %79 u okuma yazma bilmektedir. Nüfusun % 20 si okuma yazma bilmesine rağmen herhangi bir okul bitirmemiştir. Hatay ilinde ikamet eden kişilerin % 40 ı ilköğretim, %12 si lise veya dengi okulları, %4 üde yüksekokul veya fakülte mezunudur. Hatay ilinde toplam 741 okul bulunmaktadır. Okulların ilçelerdeki genel dağılımları sırasıyla; %25 Antakya, %16 İskenderun, % 10 u da Kırıkhan da bulunmaktadır. Hatay il genelinde öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin ilçelerdeki genel dağılımları sırasıyla; %31 Antakya, %21 İskenderun, %11 i de Dörtyol da eğitim görmektedir. Yaş Grubu Hatay İli Okuma Yazma Durumu(2010) Okuma Okuma Cinsiyet yazma Bilinmeyen yazma bilen bilmeyen Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Kaynak: TUİK Yabancılar kapsama alınmamıştır. 16

17 Yaş Grubu Cinsiyet Hatay İli Bitirilen Eğitim Düzeyi(2010) Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Ortaöğretim Mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Kaynak: TUİK Yabancılar kapsama alınmamıştır. 17

18 İlçe Hatay İli İlköğretim Okulları Durumu(2010) Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Erkek Kız Şube Sayısı Derslik Sayısı Antakya Altınözü Belen Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Kumlu Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam Kaynak: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Hatay İli Ortaöğretim (Lise) Okulları Durumu(2010) Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Erkek Kız Şube Sayısı Derslik Sayısı Antakya Altınözü Belen Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Kumlu Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam Kaynak: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü 18

19 İlçe Hatay İli Meslek ve Teknik Ortaöğretim Okulları Durumu(2010) Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Erkek Kız Şube Sayısı Derslik Sayısı Antakya Altınözü Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam Kaynak: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Türü Hatay İli Okulları Durumu(2010) Öğrenci Sayısı Okul Sayısı Şube Sayısı Erkek Kız Derslik Sayısı ilköğretim Ortaöğretim(Lise) Meslek ve Teknik Ortaöğretim Toplam Kaynak: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Hatay İli İlçelerindeki Okul Durumu(2010) İlçeler Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Şube Sayısı Derslik Sayısı Antakya Altınözü Belen Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Kumlu Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam Kaynak: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü 19

20 Hatay İli İlçelerindeki Okulların Dağılımı(2010) Hatay İli İlçelerindeki Öğrenci Dağılımı (2010) 20

21 Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi yılında kurulmuştur. Kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, Mustafa Kemal Üniversitesi 18 yılda, 52 birimli eğitim-öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir. Bu kurumlar içinde; Bu kurumlar içinde; 12 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 18 Meslek Yüksekokulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi mevcuttur öğretim yılı itibariyle üniversitemizde 949 akademik, 267 idari personel olmak üzere toplam personel ve öğrenci bulunmaktadır. Geçen öğretim yılında üniversitemizden öğrenci mezun olmuş olup, öğretim yılında ÖSYM tarafından yeni öğrenci Mustafa Kemal Üniversitesine katılmıştır. Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır. Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları, öğrencileriyle ve öğretimin gerektirdiği teknolojiyle çağdaş bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.yüce önder Atatürk ün adını taşıyan üniversitemizde Atatürk ün ilkelerinden ayrılmadan üniversite gençliğinin; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüvenli, girişimci, ileri görüşlü, tarihini ve kültürünü özümsemiş evrensel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Mustafa Kemal Üniversitesi Fakülteler ( ) Personel Sayısı Öğrenci Fakülteler Akademi İdari Sayısı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Toplam Kaynak: Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Okullar( ) Personel Sayısı Öğrenci Yüksek Okullar Akademi İdari Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Hatay Sağlık Yüksekokulu İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Yüksekokulu Toplam Kaynak: Mustafa Kemal Üniversitesi 21

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 942 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 kişi 105.196 (Projeksiyon) Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ 175 (Projeksiyon) km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 48,5 Rakımı

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924 484 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi 15.924 kişi/ km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 20 Rakımı 2006

Detaylı

ÖNSÖZ. Gülay KOÇ Genel Sekreter

ÖNSÖZ. Gülay KOÇ Genel Sekreter 0 ÖNSÖZ Bergama Ticaret Odası olarak bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda kurumumuzun ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmaya, ortak hareket etme kültürünü geliştirmeye yönelik çabalara öncelik

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2011 Yayın No:2011/1 SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ 2012 KÜNYE Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Çalışma Yöneticisi Esin KARAHAN Yayına Hazırlayan

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Proje Koordinatörü

T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Proje Koordinatörü T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Proje Koordinatörü Ahmet CAN İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Proje

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı