TEST Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din"

Transkript

1 TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din Bir araştırmanın sonucu üzerinde etkisi olan değişken araştırmacının kontrolü altında tutulur ve bu değişken üzerinde değişiklikler yapılarak sonuç tekrar kontrol edilir. 3. Yukarıda açıklaması yapılan değişken nedir? A) Bağımlı değişken B) Bağımsız değişken C) Nicel değişken D) Süreksiz değişken E) Kontrol değişkeni Bir dershanenin rehberlik servisi, sınav başarılarının öğrencilerin çalışma yöntemlerinden nasıl etkilendiğini araştırmak istemektedir. 4. Rehberlik servisinin yapacağı bu araştırmacının bağımlı değişkeni ne olur? A) Rehberlik servisi B) Öğrenciler C) Çalışma yöntemleri D) Sınav başarısı E) Araştırma konusu 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Ayşe deneme sınavında birinci oldu. B) Dershane binamız dokuz katlıdır. C) Yazmış olduğunuz kompozisyonda sekiz tane imla hatası var. D) 50 sorunun 21 tanesini doğru yanıtlamışsınız. E) Sınavdan başarılı olabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. 6. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tanım ölçmeye ait değildir? A) Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda çıkan sonuç ya da sonuçları sayı ya da sembollerle ifade etmek B) Ölçülen niteliklerin aralarındaki ilişkileri koruyacak şekilde bu niteliklere sayı veya sembollerin atanması C) Sayı ya da sembolleri belirli değerlerle kıyaslayarak karara varma D) Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecelerinin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sembollerle ya da sayı sembolleriyle ifade edilmesi E) Betimleme yapmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir? A) Bir sınavda başarılı kabul edilebilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi B) Her sorunun beş puanla puanlanacağının belirtilmesi C) Sözlü yoklamada öğrencinin verdiği yanıtların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi D) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilebilmesi için en az kaç soruyu doğru cevaplaması gerektiğinin belirlenmesi E) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilmesi 8. i. Ölçüm ii. Ölçüt iii. Değerlendirme Yukarıdaki kavramlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla örneklendirilmiştir? A) Harun akademiye giremez. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur. B) Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. C) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur - Harun akademiye giremez. D) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. E) Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. 9. Ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, değerlendirmenin isabetliliğini daha fazla artırır? A) Öğrencinin grup içerisindeki başarısı B) Öğretmenin öğrenciye ilişkin görüşler C) Uygulanan programın hedefi D) Öğrencinin genel yetenek düzeyi E) Sınıftaki en başarılı öğrencinin durumu Ders geçme yönetmeliğinde "Bir ders başarılı alabilmeniz için vize sınavınızda aldığınız puan kaç olursa olsun, finalde aldığınız puanın en az 50, vize ile final ağırlıklı ortalamasının da en az 60 olması gereklidir" yazmaktadır. 10. Parçada tırnak içinde belirtilen açıklama hangi kavramı açıklamaktadır? A) Ölçme B) Ölçüt C) Ölçüm D) Değerlendirme E) Ölçek 11. Ölçülen bir nesnenin gerçek değeri gözlem ya da ölçme sonucunda elde edilen değeri arasındaki fark, hangi kavramla açıklanır? A) Ölçme kuralı B) Ölçmede sıfır noktası C) Ölçme hatası D) Ölçüm E) Ölçülen birim 12. Aşağıdakilerden hangisinde r değişken kullanılmıştır? A) Halis 81 kg. ağırlığındadır. B) Sevim bu sınavdan başarısız olmuş C) Sabahları kahvaltı eden öğrencilerin başarısında artış gözlenmektedir. D) Ahmet'in nüfus cüzdanında medeni durumu "evli" yazıyor. E) Semih'in saç rengi açık kahverengi ************************ TEST 2 1. Aşağıdakilerden hangisi, dolaylı olarak ölçülebilen bir özelliktir? A) Otoparktaki araç sayısı B) Raftaki kitap sayısı C) Boy uzunluğu D) Sınıftaki öğrenci sayısı E) Akademik başarı 2. Aşağıdakilerden hangisinde, öğrencinin başarılı kabul edilmesi, içinde bulunduğu gruba bağlı değildir? A) Standart sapmanın üzerinde bir puan alma B) Ölçülecek kapsamın en az % 60'ını bilme C) Ortalama başarı gösteren bir öğrenciden daha başarılı olma D) En yüksek başarı gösteren ilk beşin içerisine girme E) Diğer öğrencilerin % 5O'sinden daha başarılı olma

2 Ölçme işleminde yapılan gözlemin nasıl yapıldığı ve ölçme sonuçlarının ne şekilde elde edildiğine bakılarak, ölçmenin "dolaylı" ya da "doğrudan" olduğuna karar verilir. 3. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde farklı bir ölçme türü kullanılmıştır? A) Bir öğrencinin kulplu beygirden atlayışına puan verilmesi B) Bir çuval şekerin kefeli terazi ile ölçülmesi C) Kütüphanedeki kitap sayısının belirlenmesi D) Bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi E) Okuldaki öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi i. Göz rengi ii. Ders başarısı iii. Zeka puanı iv. Yetenek 4. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçülebilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) i ve ii D) iii ve iv E) i, ii ve iii Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi "bağıl ölçüt"ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir? A) Grup ortalamasına bakılmaksızın sadece sınava girmiş olma B) Başvuru yapanlar içerisinde en uzun boya sahip ilk beş kişiyi kabul etme C) ALES'ten en az 70 puan almış olma D) İngilizce dersinden muaf sayılabilmek için yapılan sınavdan en az 70 puan almış olma E) Boyu 170 cm.den uzun olanları, fiziki muayenenin birinci aşamasında başarılı sayma 6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir? A) Vitrindeki fincan sayısını belirleme B) Bu masanın dört ayağı var C) Odanın sıcaklığı şu an 25 C'dir. D) Dil sınavından 74 puan aldı E) Şekerliğin içerisinde 13 tane şeker kalmış 7. Bu dersten başarılı kabul edilebilmeniz için her şeyden önce yıl boyunca ders süresinin en az %70'ine devam etmeniz gerekir. Sınavda ise yöneltilecek 40 sorudan en az 20'sini doğru cevaplayan ve devam şartına uyan öğrenciler başarılı olacaktır. Ancak sınıf ortalamasının yarısından fazlasının dersten başarısız olması halinde, sınavda istenen doğru cevap sayısı şartı, ortalamanın en az yarısı başarılı oluncaya dek azaltılacaktır. Yukarıdaki parçada, aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmemiştir? A) Ölçme B) Mutlak ölçüt C) Bağıl ölçüt D) Ölçme kuralı E) Birim 8. Bir okulda gerçekleştirilen tüm sınavlarda çoktan seçmeli 50 soru yöneltilmekte ve her soru iki puanla puanlanmaktadır. Okul yönetimi, yılsonunda bazı öğrencilere Onur Belgesi vermeyi planlamıştır. Bunun için aşağıdaki duyuru yapılır: Yılsonunda öğrencilerin tüm derslerinde aldıkları puanların ortalaması alınarak, bu ortalamalara göre en başarılı ilk üç öğrenciye "Onur Belgesi" verilecektir. Onur Belgesi verilecek öğrencilerin belirlenebilmesi için, i. Ölçme ii. Mutlak değerlendirme iii. Bağıl değerlendirme iv. Standart sapma yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesi zorunludur? A) Yalnız i B) i ve iii C) i ve iv D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 9. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Mehmet Bey'in ağırlığını baskül ile ölçmek B) F-1 sınıfının geometri dersine yönelik tutumunu belirlemek C) 3. kur programına başlamadan önce öğrencilerin İngilizce ön koşu davranışlarını belirlemek D) Bilgi yarışmasına katılacak adayların genel kültür seviyelerini belirlemek E) Ali'nin yanlışsız okuyup okumadığın belirlemek 10. Aşağıdakilerden hangisinde bir ölçme işleminden söz edilmemektedir? A) Bir grup insanın boyları açısından en uzundan en kısaya doğru sıralanması B) Öğretmenin sözlüye kaldırdı~ öğrencilere her doğru cevapları için arı vermesi C) Öğrencilerin başarılı sayılmaları için bu sınırın belirlenmesi D) Öğretmenin hafta başında ödev kontrol yapması ve ödevlere yapılış durumların göre 1-5 arasında puan vermesi E) Edebiyat 8/A sınıfı öğrencilerini kasidelere karşı ilgilerinin belirlenmesi "10 maddeden oluşan bir çeviri metni 1 O üzerinden puanlanacaktır. Puanlamada he cümlenin tam puanı 5'dir. Parçanın tümünü anlam bütünlüğüne ise 50 puan verilecektir." 11. Yukarıdaki açıklama hangi kavramı tanımlanır? A) Ölçme B) Değerlendirme C) Ölçek D) Ölçüt E) Ölçme kuralı TEST 3 1. i. Ahmet Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan alarak branş sıralamasında olmuştur. ii. Yasemin, kardeşi Yunus Emre'den daha uzundur. iii. Selim, okulun basketbol takımına seçilebilmesi için son maçında atması gereken basket sayısını geçtiğinden takıma seçilebilmiştir. iv. Orçun, sınıfın ortalamasının üzerinde puan alarak derslerinde başarılı olmuştur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri birer değerlendirmedir? A) i ve ii B) i ve iii C) ii ve iii D) ii ve iv E) iii ve iv 2. Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Dershanemizde eğitim öğretim yılında 941 öğrenci vardı. B) Yasemin ilkyardım dersinden 100 üzerinden 94 puan aldı. C) Emre sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde bir puan aldığı için sınıfını geçti. D) Ayşe'nin boyu 175 cm'dir. E) K-1 sınıfında sadece ingiliz Dili ve Edebiyatı mezunları vardır. 3. "Ölçme işleminde, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına hangi değerin verileceğinin belirlenmesi" şeklinde açıklanabilecek kavram hangisidir? A) Ölçek B) Ölçüm C) Birim D) Ölçme kuralı E) Ölçme hatası

3 4. Fizik dersinde Ayşe'nin başarılı kabul edilebilmesi için en az 70 alması gerekmektedir. Ayşe sınava girmiş, bildiği soruları cevaplamış, bunun sonucunda 80 alarak fizik dersinden başarılı olmuştur. Bu açıklamada yer alan "80", hangi kavrama aittir? A) Ölçme B) Ölçüm C) Ölçüt D) Değerlendirme E) Ölçme kuralı 5. Ahmet, ölçtüğü özellik ile ölçmede kullandığı aracın birbirinden farklı olmadığını söylemektedir. Ahmet'in bu açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A) Doğrudan ölçme B) Türetilmiş ölçme C) Göstergeyle ölçme D) Ölçme hatası E) Ölçme kuralı 6. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması halinde mutlak değerlendirme gerçekleştirilir? A) Program hedefleriyle tutarlı öğrenmelerin B) Standartlaştırılmış bir testin normlarının C) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin D) Ön test ve son test puanları arasındaki farkın E) Sınavdan elde edilen puanların sınava girenlere dağılımının 7. i. Geride olan öğrenciler için ek çalışma planlamak amacıyla öğrencilerin başarı düzeylerini birbirlerine göre belirleme ii. Kazandırılması hedeflenen davranışlar için gerekli önkoşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilere tamamlayıcı öğretim etkinliği sunma iii. Öğrencilerin derse ilişkin başarılarını belirlerken, grubun aritmetik ortalamasına göre hareket etme Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, öğretmenin sırasıyla hangi tür değerlendirme yapması gerekir?. I.. II.. II. A) Mutlak Bağıl Mutlak B) Bağıl Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Bağıl D) Mutlak Mutlak Mutlak E) Bağıl Mutlak Mutlak 8. Aşağıdakilerden hangisi, "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının belirlenmesi B) Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda kazandığı madalyaların belirlenmesi C) Kemal Bey'in kanındaki kolesterol değerinin yüksek olmasından ötürü hastaneye yatması D) 6-A sınıfındaki Cemal'in devamsızlığının 12 gün olması E) Martı Tatil Sitesi'nde kaç kişinin yaşadığının belirlenmesi 9. "O dakika ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. SBS sonuçları açıklanmış, danışman öğretmenim istediğim liseye yerleştirildiğimi bana sarılarak söylüyordu." Yukarıdaki ifade, aşağıdaki kavramların hangisine ait olabilir? A) Ölçme B) Sıralama C) Not D) Değer yargısı E) Karar 10. Ölçülen özellikle, ölçmekte kullanılan özelliğin aynı olması; bir özelliğin başkaca bir şeye gerek duyulmaksızın direkt gözlenebilmesi ya da doğal birimleri olan her şey doğrudan ölçülür. Buna karşın doğrudan ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda ölçmek istenilen özellik başka bir özelliğe dayalı olarak ölçülür; bu tip durumlarda yapılan işlem dolaylı ölçme adını alır. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Bir öğrencinin yaptığı resimlere puan verilmesi doğrudan, bir yerleşim yerin nüfus yoğunluğunun ölçülmesi ise dolaylı ölçmedir. B) Bir çiftlikteki kümes hayvanların sayısının belirlenmesi doğrudan, hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. C) Bir duvarın uzunluğunun ölçülme doğrudan, bir bireyin zeka düzeyin ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. D) Nesnelerin kaç tane olduğum sayılması doğrudan, bir metinde öğrencinin kaç kelimeyi hatalı okuduğunun belirlenmesi ise dolaylı ölçmedir. E) Meyvelerin kefeli terazi ile ölçülme doğrudan, yaylı terazide ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. 11. i. Burcu sınıfını "iyi" ile geçti ii. Ali, matematik sınavından 80 puan al iii. Mehmet'in boyu 180 cm'dir. iv. Özlem Yüksek lisans sınavını kazandı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri "ölçme" ve "değerlendirme" kavramları bakımından doğru olarak gruplanmıştır?. Ölçme..Değerlendirme. A) i ve iii ii ve iv B) i ve ii iii ve iv C) ii ve iii i ve iv D) ii ve iv i ve iii E) Yalnız ii i, iii ve iv ****************** TEST 4 1. i. Sevgi, tarih dersinden başarılı oldu. ii. Ayça, kimya dersinden 80 puan aldı. iii. Sınıfı geçmek için tüm derslerden başarılı olunmalıdır. iv. Cemal'in bu dönem okuduğu kitap sayısı 12'dir. Yukarıdaki ifadeler, aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla sırasıyla eşleştirilebilir? A) Ölçme - ölçme - ölçme - değerlendirme B) Ölçme - ölçüt - değerlendirme - ölçüt C) Değerlendirme - ölçme - ölçme kuralı ölçme D) Değerlendirme - ölçme - ölçme - ölçüt E) Değerlendirme - ölçme - ölçüt - ölçme 2. i. Ölçüt, ölçme işleminden önce ölçme yapılan gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir. ii. Ölçüt, ölçme sonuçlarından çıkartılmıştır. iii. Ön koşul öğrenmelerinin yüksek olduğu derslerde, ölçme aracının kapsam geçerliğinin sağlanabildiği durumlarda daha çok kullanılır iv. Testteki soruların zor, sınav süresinin hız testlerinde olduğu gibi kısa, amacın eleme olduğu durumlarda kullanılması önerilebilir Yukarıdakilerden hangileri, bağıl değerlendirmenin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız i B) i ve ii C) ii ve iv D) i, ii ve iii E) ii, iii ve iv 3. Bir üniversite, İngilizce bilgisi yeterli öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre, uygulanması gereken değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Eksik belirlemeye dönük E) İzlemeye dönük 4. Aşağıdakilerden hangisi, portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) değerlendirmenin en üstün yanıdır? A) Öğrenciler arasında başarı karşılaştırmasına olanak sağlaması

4 B) Öğrencinin derslerdeki başarısı hakkında bilgi sağlaması C) Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarının bir arada görülebilmesi D) Sınıf içi rekabetin nedenleri hakkında bilgi sağlaması E) Öğrencinin gelişim sürecinin bir bütün olarak izlenebilmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi düzey belirleyici (değer biçmeye dönük) değerlendirmenin özellikleri arasında yer almaz? A) Öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilir. B) Başarı testleri kullanılır. C) Değerlendirmenin yapılacağı testte, üniteye ilişkin tüm davranışlardan en az bir soru olmasına özen gösterilir. D) Dersin başarısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. E) Süreç sonunda öğrenci hakkında başarılı - başarısız / geçti -kaldı gibi kararlar alınır. 6. Formatif testler kullanılır.. Öğretim süreci içerisinde, belirli zamanlarda gerçekleştirilir. Not verme amacı güdülmez. Öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirleme amacı güdülür. Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü hangisidir? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Rehberliğe dönük E) Düzey belirlemeye dönük 7. "Öğrencilerin öğrenme sürecinde izlediği yollar, yeteneklerini kullanma düzeyleri, öğretme-öğrenme sürecindeki gelişiminin takibi, çalışma örnekleri, işbirlikli çalışma ve karşılaştığı güçlükleri yenme becerisi gibi birçok alanda öğrenci hakkında bilgi verir." Bu açıklamada yer alan değerlendirme sürecine i. Ders öğretmeni ii. Diğer öğretmenler iii. Yöneticiler iv. Öğrencinin kendisi v. Öğrencinin ailesi yukarıdakilerden hangileri katılabilir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 8. Aşağıdakilerden hangisinin, ölçme değerlendirme etkinlikleri sonunda yapılması düşünülemez? A) Öğretmen yeterlini belirleme B) Öğrencinin bir üst düzeye devamına karar verme C) Öğrencinin başarı düzeyini belirleme D) Ölçülecek özelliği belirleme E) Öğrencilerde görülen başarısızlığın nedenlerini belirleme 9. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) kullanım alanlarından biri değildir? A) Öğrenci başarılarının birbiri karşılaştırılması B) Öğrenci gelişiminin, öğrencinin çevresindeki kişilerce izlenmesi C) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme ihtiyacının doğması D) Üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılması ve ölçülmesi E) Öğrencinin gelişiminin bir bütün olarak izlenmesi 10. Aşağıdaki değerlendirme türlerinin hangisinde, bireyin belli bir başarı oranına ulaştığının kabul edilmesi, bulunduğu gruba bağlıdır? A) Mutlak değerlendirme B) Tanılayıcı değerlendirme C) Formatif değerlendirme D) Summatif değerlendirme E) Bağıl değerlendirme ******************* TEST 5 1. Aşağıdakilerden hangisi, ölçme işleminin yapılabilmesi için gerekli değildir? A) Ölçülen değişkendeki değişimin pozitif yönlü olması B) Ölçülebilecek bir değişkenin bulunması C) Gözlem ya da ölçme sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilebilmesi D) Değişkenin gözlenebilmesi E) Uygun ölçme aracı 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Öğrencileri yarışmada izlemek B) Bahçenin uzunluğunu belirlemek C) Sınav kağıtlarına puan vermek D) Odanın sıcaklığını termometre ile bulmak E) Öğrencilerin hazırladığı projeleri puanlamak 3. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol listelerinin sağladığı faydalardan biri değildir? A) Gözlenecek davranışın ayrıntısı hakkında bilgi sağlar B) Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını gösterir C) Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını yansıtır D) Gözlenecek davranışların varlığını ve yokluğunu gösterme olanağı tanır E) Performansı oluşturan davranışlardan hangilerine sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır 4. Ölçek, ölçme sonuçlarını gösteren, sayı ya da sembollerin nitelikleridir. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır. Ölçekler, duyarlık bakımından en yüksekten en düşüğe doğru nasıl sıralanır? A) Sıralama - eşit aralıklı - sınıflama - eşit oranlı B) Sınıflama - eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı C) Eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı sınıflama D) Eşit oranlı - eşit aralıklı - sıralama sınıflama E) Eşit aralıklı - eşit oranlı - sıralama sınıflama 5. Ahmet öğretmen, işbirlikli çalışma grupları oluşturabilmek için öğrencilerin soyadıarının ilk harfinden faydalanmıştır. Ahmet öğretmenin bu uygulaması hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Mutlak 6. Tüm ölçek türlerinde görülen ortak özellik A) Başlangıç noktasının mutlak sıfır olması B) Nitelik gösterme özelliğinin olması C) Nicel sıra gösterme özelliğinin olması D) Nicel fark gösterme özelliğinin olması E) Nicel oran gösterme özelliğinin olması 7. Öğretmen, bu ölçek türünü açıklarken "Aralıkları (birimleri) var ve eşit" demiştir. Buna göre, i. Eşit oranlı ii. Eşit aralıklı iii. Sıralama iv. Sınıflama

5 öğretmenin açıklaması yukarıdaki ölçek türlerinden hangilerine ait olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız iii C) i ve ii D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 8. Öğretmen adayları KPSS sonrasında aldıkları puanlara göre 20 okul tercihinde bulunurlar. Okul tercihlerini yaparken en çok istedikleri okulu başa, en az istedikleri okulu ise sona kodlarlar. Dilerlerse 21. tercih olarak istekleri dışında bir okula gitmeyi de kabul edebilirler. Öğretmen adaylarının tercihlerinde kullandığı bu sistem, hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Adlandırma 9. Eşit aralıklı ölçeklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Nesneler belli bir başlangıç noktasına göre sıralandırılır. B) Nesneler belir bir özelliğe göre eşit aralıklarla sıralandırılır. C) Aritmetik ortalama hesaplanabilir. D) Standart kayma hesaplanabilir. E) Bulunan değerler birbirleriyle oranlanabilir. 10. i. A = B ve B = C A = C ii. A = B B = A Yukarıdaki ifadeler, sırasıyla aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ifade edilebilir? A) Simetriklik - Geçişlilik B) Geçişlilik - Geçişlilik C) Geçişlilik - Asimetriklik D) Geçişlilik - Simetriklik E) Simetriklik - Asimetriklik 11. Sıralama ölçeklerinde O (sıfır) değerini anlamı yoktur." Bu durumun temel nedeni A) Sıralamanın en küçükten en büyüğe doğru yapılması B) Sıralama aşamasında hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sıfırıncı olarak nitelendirilememesi C) Ölçme sonuçları üzerinde ortancanın hesaplanması D) "Sahip oluş" özelliğiyle sıralama yapılması E) Niteliklerin sıra sayısıyla ifade edilememesi 12. "Bu yaklaşım, klasik ölçme değerlendirme araçlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bir yandan üst düzey zihinsel beceriler ölçülürken bir yandan da bunların objektif olarak puanlanması sağlanır. Bu yaklaşımın en önemli uygulaması portfolyodur. Çağdaş bir ölçme yaklaşımıdır." Açıklaması yapılan ölçme yaklaşımı hangisidir? A) Psikometrik yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Uzlaştırıcı (eklektik) yaklaşım D) istatistiksel yaklaşım E) Sabit yaklaşım ************* TEST 6 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asimetrikliği belirtmektedir? A) A=B ise B=A B) A=B ve B=C ise A=C C) A>B ise B>B D) A>B ise B A E) A=B ise B=A 2. Aşağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme"ye örnek olabilir? A) Sınıftaki en başarılı ilk üç öğrenciyi belirleme B) Sınıfın en başarılı öğrencisini ödüllendirme C) Testin sonuçlarına göre, aritmetik ortalamanın üzerindeki öğrenciler ile, aritmetik ortalamanın 10 puan altındaki öğrencileri başarılı kabul etme D) 100 soruluk testin 50 sorusunu doğru cevaplayanları başarılı kabul etme E) Elemelere başvuranların %10'unu bir üst tura geçirme 3. Öğrencilerin iyi, çok iyi, orta, kötü gibi özelliklere sahip olma bakımından derecelendirildiği değerlendirme yaklaşımı A) Uzlaştırıcı yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Psikometrik yaklaşım D) Tümel yaklaşım E) Standart yaklaşım 4. Yapılan bir ölçümün sonucu 50 olarak bulunmuştur. Çıkan bu sonucun 100'ün tam ve gerçek yarısı olduğunun söylenebilmesi için, 50'nin hangi ölçekle elde edilmiş olması gerekir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 5. İngilizce öğretmeni Nurcan, sınavdan sıfır alan öğrencine dönüp "Sen İngilizceden hiçbir şey bilmiyorsun" demiştir. Nurcan öğretmen bu iddiasıyla ölçme sonuçlarının hangi ölçek türünden elde edildiğini kabul etmektedir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 6. * Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre gruplandırılması * Bir topluluktaki bireylerin medeni durumlarına göre gruplandırılması * Sınıftaki öğrencilerin göz renklerine göre gruplandırılması Yukarıdaki işlemler, hangi ölçek türüyle özdeşleştirilebilir? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 7. Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfırın kullanılması halinde, hangi ölçek türü ortaya çıkar? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 8. Ölçmede doğal (gerçek, mutlak) ve bağıl (tanımlanmış) olmak üzere iki farklı sıfırdan söz edilir. Ölçme işlemi sonucu elde edilen sıfır doğal ise, ölçme sonuçları birbirine oranlanabilir, bağıl ise oranlama yapılamaz. Buna göre, i. Bu işyerinde 14 kişi çalışıyor ii. Hava sıcaklığı bugün 22 C ölçülmüş iii. Öğrencilerden biri sınavdan sıfır puan almış yukarıdakilerden hangileri mutlak sıfırın kullanımına örnek olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) Yalnız iii D) i ve ii E) i, ii ve iii 9. "Bu sınıfın genişliği 28 m2'dir." Yukarıdaki örneğe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir. B) "28" bu işlemin ölçümüdür. C) "m2" bu işlemin birimidir. D) Doğal birim kullanılmıştır. E) Kullanılan birim "kullanışlılık" özelliğine sahiptir. 10. Aşağıda ölçek türlerine ilişkin olarak kullanılabilecek bazı istatistiksel teknikli verilmiştir: ı. Ortalama, standart kayma, pearson çarpım momentleri korelasyon katsayısı

6 ıı. Ortanca (medyan), yüzdelikler, sıra farkla korelasyon katsayısı ııı. Varyasyon katsayısı, logaritmik dönüşümler ve hemen her türlü istatistiksel işlemler iv. Frekansların sayısı, tepe değer (mod) Belirtilen tekniklerin kullanılabileceği ölçme türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Sınıflama - Sıralama - Eşit aralıklı - Eşit oranlı B) Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı - Sınıflama C) Eşit aralıklı - Sınıflama - Eşit oranlı - Sıralama D) Sınıflama - Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı E) Eşit oranlı - Eşit aralıklı - Sıralama - Sınıflama 11. Ölçme bir betimleme (tanımlama) işlemi iken, değerlendirme ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanarak yargılama işlemidir. Ölçme değerlendirme, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirmenin, ı. Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanı, konusunda geribildirim sağlama ıı. Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişki planlar yapmada kaynaklık etme ııı. Öğretmenin daha iyi bir şekilde rehberli yapmasını sağlama iv. Öğretmene kendisini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geribildirim sağlama yukarıdaki amaçlardan hangilerine hizmet ettiği söylenebilir? A) i ve iv B) ii ve iii C) i, ii ve iv D) i, iii ve iv E) i, ii, iii ve iv ***************** 1. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine örnek olmaz? A) Öğrencileri en yüksek not alandan en düşük not alana doğru sıralama B) Testteki her bir sorunun kaç puan değerinde olduğunu belirtme C) Beden eğitimi dersinde öğrencilerin hareketlerine bakarak puan verme D) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme E) Bir öğrencinin başarılı olduğu ders sayısını belirleme 2. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sürecinde gerçekleşen işlemlerden biri değildir? A) Bir özelliğin gözlenmesi B) Bir özelliği miktarının belirlenmesi C) Gözlenen özelliği sayı ya da sembolle ifade etme D) Özelliğin hangi miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme E) Özellikleri sıralama ve sınıflama 3. Aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme etkinliklerinin öğretim sürecindeki işlevlerinden biri değildir? A) Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve geliştireceği hakkında bilgi verme B) Öğrenci hakkında önemli kararlar verme C) Öğretmenin kendi yeterliğini belirlemesini sağlama D) Başarılı öğrenciyi motive etme E) Öğretimin hedeflerin kendi arasındaki tutarlığını inceleme 4. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinin hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi doğrudan ölçmeye örnektir? A) Devamsız olduğu ders sayısı B) Bayrak sevgisi C) Matematik başarısı D) Sınıf kurallarına yönelik tutumu E) Zekâ düzeyi A) Öğrencinin duyusal giriş davranışı B) Öğrencinin sahip olduğu kardeş sayısı C) Öğrencinin haftalık harçlık miktar D) Öğrencinin ağırlığı E) Öğrencinin yaşı Bir öğretmen öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarı düzeylerini belirlemek üzere 10 sorudan oluşan bir yazılı sınav hazırlamıştır. (I) Daha sonra her soru ile ölçmek istediği özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirlemiştir. (II) Öğretmen sınav kâğıtlarını okuyarak öğrencilerin verdiği cevapların doğruluk derecelerini puan vererek belirlemiş (III), Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır (IV) ile öğrencilerin aldığı puanları karşılaştırarak geçti, kaldı gibi kararlar vermiştir (V). 6. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen ölçmedeğerlendirme sürecinin işlem basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? I II III IV V Ölçme A Ölçme Değerlendirme Ölçüt Ölçme Aracı kuralı Ölçme B Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt Değerlendirme C D aracı Ölçme aracı Ölçüt Ölçme Ölçme aracı Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı Ölçüt Değerlendirme Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt E Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı aracı 7. Aşağıdakilerden hangisi sınıflama (adlandırma) ölçeği ile yapılan ölçme işlemlerinden biri değildir? A) İllere plaka numarası verilmesi B) Öğrencileri boylarına göre sıralama C) Öğrencilere okul no su verilmesi D) Futbol takımı formalarının farklı renklerde olması E) Okulda bekâr ve evli öğretmenlerin belirlenmesi I. Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonuçlarından elde edilen değer arasındaki fark II. Ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembol III. Ölçülen özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme IV. Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme 8. Yukarıda verilen ölçme sürecine ilişkin kavramların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III IV A) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı B) Ölçme hatası Ölçüm Ölçüt Ölçme kuralı C) Ölçme hatası Ölçüm Ölçme kuralı Ölçüt D) Ölçme kuralı Ölçüm Ölçüt Ölçme hatası E) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı 9., 10. ve 11. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıfa 5 ayrı dersten yapılan sınavın sonuçlarına ilişkin bazı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dersler Aritmetik Ortalama Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Standart Sapma Türkçe Matematik Tarih Biyoloji Kimya Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı sola çarpıktır? A)Türkçe B) Matematik C) Tarih D) Biyoloji E) Kimya 5. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Etem Yeşilyurt Mevlana

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı