TEST Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din"

Transkript

1 TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din Bir araştırmanın sonucu üzerinde etkisi olan değişken araştırmacının kontrolü altında tutulur ve bu değişken üzerinde değişiklikler yapılarak sonuç tekrar kontrol edilir. 3. Yukarıda açıklaması yapılan değişken nedir? A) Bağımlı değişken B) Bağımsız değişken C) Nicel değişken D) Süreksiz değişken E) Kontrol değişkeni Bir dershanenin rehberlik servisi, sınav başarılarının öğrencilerin çalışma yöntemlerinden nasıl etkilendiğini araştırmak istemektedir. 4. Rehberlik servisinin yapacağı bu araştırmacının bağımlı değişkeni ne olur? A) Rehberlik servisi B) Öğrenciler C) Çalışma yöntemleri D) Sınav başarısı E) Araştırma konusu 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Ayşe deneme sınavında birinci oldu. B) Dershane binamız dokuz katlıdır. C) Yazmış olduğunuz kompozisyonda sekiz tane imla hatası var. D) 50 sorunun 21 tanesini doğru yanıtlamışsınız. E) Sınavdan başarılı olabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. 6. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tanım ölçmeye ait değildir? A) Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda çıkan sonuç ya da sonuçları sayı ya da sembollerle ifade etmek B) Ölçülen niteliklerin aralarındaki ilişkileri koruyacak şekilde bu niteliklere sayı veya sembollerin atanması C) Sayı ya da sembolleri belirli değerlerle kıyaslayarak karara varma D) Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecelerinin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sembollerle ya da sayı sembolleriyle ifade edilmesi E) Betimleme yapmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir? A) Bir sınavda başarılı kabul edilebilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi B) Her sorunun beş puanla puanlanacağının belirtilmesi C) Sözlü yoklamada öğrencinin verdiği yanıtların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi D) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilebilmesi için en az kaç soruyu doğru cevaplaması gerektiğinin belirlenmesi E) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilmesi 8. i. Ölçüm ii. Ölçüt iii. Değerlendirme Yukarıdaki kavramlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla örneklendirilmiştir? A) Harun akademiye giremez. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur. B) Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. C) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur - Harun akademiye giremez. D) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. E) Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. 9. Ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, değerlendirmenin isabetliliğini daha fazla artırır? A) Öğrencinin grup içerisindeki başarısı B) Öğretmenin öğrenciye ilişkin görüşler C) Uygulanan programın hedefi D) Öğrencinin genel yetenek düzeyi E) Sınıftaki en başarılı öğrencinin durumu Ders geçme yönetmeliğinde "Bir ders başarılı alabilmeniz için vize sınavınızda aldığınız puan kaç olursa olsun, finalde aldığınız puanın en az 50, vize ile final ağırlıklı ortalamasının da en az 60 olması gereklidir" yazmaktadır. 10. Parçada tırnak içinde belirtilen açıklama hangi kavramı açıklamaktadır? A) Ölçme B) Ölçüt C) Ölçüm D) Değerlendirme E) Ölçek 11. Ölçülen bir nesnenin gerçek değeri gözlem ya da ölçme sonucunda elde edilen değeri arasındaki fark, hangi kavramla açıklanır? A) Ölçme kuralı B) Ölçmede sıfır noktası C) Ölçme hatası D) Ölçüm E) Ölçülen birim 12. Aşağıdakilerden hangisinde r değişken kullanılmıştır? A) Halis 81 kg. ağırlığındadır. B) Sevim bu sınavdan başarısız olmuş C) Sabahları kahvaltı eden öğrencilerin başarısında artış gözlenmektedir. D) Ahmet'in nüfus cüzdanında medeni durumu "evli" yazıyor. E) Semih'in saç rengi açık kahverengi ************************ TEST 2 1. Aşağıdakilerden hangisi, dolaylı olarak ölçülebilen bir özelliktir? A) Otoparktaki araç sayısı B) Raftaki kitap sayısı C) Boy uzunluğu D) Sınıftaki öğrenci sayısı E) Akademik başarı 2. Aşağıdakilerden hangisinde, öğrencinin başarılı kabul edilmesi, içinde bulunduğu gruba bağlı değildir? A) Standart sapmanın üzerinde bir puan alma B) Ölçülecek kapsamın en az % 60'ını bilme C) Ortalama başarı gösteren bir öğrenciden daha başarılı olma D) En yüksek başarı gösteren ilk beşin içerisine girme E) Diğer öğrencilerin % 5O'sinden daha başarılı olma

2 Ölçme işleminde yapılan gözlemin nasıl yapıldığı ve ölçme sonuçlarının ne şekilde elde edildiğine bakılarak, ölçmenin "dolaylı" ya da "doğrudan" olduğuna karar verilir. 3. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde farklı bir ölçme türü kullanılmıştır? A) Bir öğrencinin kulplu beygirden atlayışına puan verilmesi B) Bir çuval şekerin kefeli terazi ile ölçülmesi C) Kütüphanedeki kitap sayısının belirlenmesi D) Bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi E) Okuldaki öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi i. Göz rengi ii. Ders başarısı iii. Zeka puanı iv. Yetenek 4. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçülebilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) i ve ii D) iii ve iv E) i, ii ve iii Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi "bağıl ölçüt"ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir? A) Grup ortalamasına bakılmaksızın sadece sınava girmiş olma B) Başvuru yapanlar içerisinde en uzun boya sahip ilk beş kişiyi kabul etme C) ALES'ten en az 70 puan almış olma D) İngilizce dersinden muaf sayılabilmek için yapılan sınavdan en az 70 puan almış olma E) Boyu 170 cm.den uzun olanları, fiziki muayenenin birinci aşamasında başarılı sayma 6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir? A) Vitrindeki fincan sayısını belirleme B) Bu masanın dört ayağı var C) Odanın sıcaklığı şu an 25 C'dir. D) Dil sınavından 74 puan aldı E) Şekerliğin içerisinde 13 tane şeker kalmış 7. Bu dersten başarılı kabul edilebilmeniz için her şeyden önce yıl boyunca ders süresinin en az %70'ine devam etmeniz gerekir. Sınavda ise yöneltilecek 40 sorudan en az 20'sini doğru cevaplayan ve devam şartına uyan öğrenciler başarılı olacaktır. Ancak sınıf ortalamasının yarısından fazlasının dersten başarısız olması halinde, sınavda istenen doğru cevap sayısı şartı, ortalamanın en az yarısı başarılı oluncaya dek azaltılacaktır. Yukarıdaki parçada, aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmemiştir? A) Ölçme B) Mutlak ölçüt C) Bağıl ölçüt D) Ölçme kuralı E) Birim 8. Bir okulda gerçekleştirilen tüm sınavlarda çoktan seçmeli 50 soru yöneltilmekte ve her soru iki puanla puanlanmaktadır. Okul yönetimi, yılsonunda bazı öğrencilere Onur Belgesi vermeyi planlamıştır. Bunun için aşağıdaki duyuru yapılır: Yılsonunda öğrencilerin tüm derslerinde aldıkları puanların ortalaması alınarak, bu ortalamalara göre en başarılı ilk üç öğrenciye "Onur Belgesi" verilecektir. Onur Belgesi verilecek öğrencilerin belirlenebilmesi için, i. Ölçme ii. Mutlak değerlendirme iii. Bağıl değerlendirme iv. Standart sapma yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesi zorunludur? A) Yalnız i B) i ve iii C) i ve iv D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 9. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Mehmet Bey'in ağırlığını baskül ile ölçmek B) F-1 sınıfının geometri dersine yönelik tutumunu belirlemek C) 3. kur programına başlamadan önce öğrencilerin İngilizce ön koşu davranışlarını belirlemek D) Bilgi yarışmasına katılacak adayların genel kültür seviyelerini belirlemek E) Ali'nin yanlışsız okuyup okumadığın belirlemek 10. Aşağıdakilerden hangisinde bir ölçme işleminden söz edilmemektedir? A) Bir grup insanın boyları açısından en uzundan en kısaya doğru sıralanması B) Öğretmenin sözlüye kaldırdı~ öğrencilere her doğru cevapları için arı vermesi C) Öğrencilerin başarılı sayılmaları için bu sınırın belirlenmesi D) Öğretmenin hafta başında ödev kontrol yapması ve ödevlere yapılış durumların göre 1-5 arasında puan vermesi E) Edebiyat 8/A sınıfı öğrencilerini kasidelere karşı ilgilerinin belirlenmesi "10 maddeden oluşan bir çeviri metni 1 O üzerinden puanlanacaktır. Puanlamada he cümlenin tam puanı 5'dir. Parçanın tümünü anlam bütünlüğüne ise 50 puan verilecektir." 11. Yukarıdaki açıklama hangi kavramı tanımlanır? A) Ölçme B) Değerlendirme C) Ölçek D) Ölçüt E) Ölçme kuralı TEST 3 1. i. Ahmet Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan alarak branş sıralamasında olmuştur. ii. Yasemin, kardeşi Yunus Emre'den daha uzundur. iii. Selim, okulun basketbol takımına seçilebilmesi için son maçında atması gereken basket sayısını geçtiğinden takıma seçilebilmiştir. iv. Orçun, sınıfın ortalamasının üzerinde puan alarak derslerinde başarılı olmuştur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri birer değerlendirmedir? A) i ve ii B) i ve iii C) ii ve iii D) ii ve iv E) iii ve iv 2. Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Dershanemizde eğitim öğretim yılında 941 öğrenci vardı. B) Yasemin ilkyardım dersinden 100 üzerinden 94 puan aldı. C) Emre sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde bir puan aldığı için sınıfını geçti. D) Ayşe'nin boyu 175 cm'dir. E) K-1 sınıfında sadece ingiliz Dili ve Edebiyatı mezunları vardır. 3. "Ölçme işleminde, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına hangi değerin verileceğinin belirlenmesi" şeklinde açıklanabilecek kavram hangisidir? A) Ölçek B) Ölçüm C) Birim D) Ölçme kuralı E) Ölçme hatası

3 4. Fizik dersinde Ayşe'nin başarılı kabul edilebilmesi için en az 70 alması gerekmektedir. Ayşe sınava girmiş, bildiği soruları cevaplamış, bunun sonucunda 80 alarak fizik dersinden başarılı olmuştur. Bu açıklamada yer alan "80", hangi kavrama aittir? A) Ölçme B) Ölçüm C) Ölçüt D) Değerlendirme E) Ölçme kuralı 5. Ahmet, ölçtüğü özellik ile ölçmede kullandığı aracın birbirinden farklı olmadığını söylemektedir. Ahmet'in bu açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A) Doğrudan ölçme B) Türetilmiş ölçme C) Göstergeyle ölçme D) Ölçme hatası E) Ölçme kuralı 6. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması halinde mutlak değerlendirme gerçekleştirilir? A) Program hedefleriyle tutarlı öğrenmelerin B) Standartlaştırılmış bir testin normlarının C) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin D) Ön test ve son test puanları arasındaki farkın E) Sınavdan elde edilen puanların sınava girenlere dağılımının 7. i. Geride olan öğrenciler için ek çalışma planlamak amacıyla öğrencilerin başarı düzeylerini birbirlerine göre belirleme ii. Kazandırılması hedeflenen davranışlar için gerekli önkoşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilere tamamlayıcı öğretim etkinliği sunma iii. Öğrencilerin derse ilişkin başarılarını belirlerken, grubun aritmetik ortalamasına göre hareket etme Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, öğretmenin sırasıyla hangi tür değerlendirme yapması gerekir?. I.. II.. II. A) Mutlak Bağıl Mutlak B) Bağıl Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Bağıl D) Mutlak Mutlak Mutlak E) Bağıl Mutlak Mutlak 8. Aşağıdakilerden hangisi, "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının belirlenmesi B) Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda kazandığı madalyaların belirlenmesi C) Kemal Bey'in kanındaki kolesterol değerinin yüksek olmasından ötürü hastaneye yatması D) 6-A sınıfındaki Cemal'in devamsızlığının 12 gün olması E) Martı Tatil Sitesi'nde kaç kişinin yaşadığının belirlenmesi 9. "O dakika ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. SBS sonuçları açıklanmış, danışman öğretmenim istediğim liseye yerleştirildiğimi bana sarılarak söylüyordu." Yukarıdaki ifade, aşağıdaki kavramların hangisine ait olabilir? A) Ölçme B) Sıralama C) Not D) Değer yargısı E) Karar 10. Ölçülen özellikle, ölçmekte kullanılan özelliğin aynı olması; bir özelliğin başkaca bir şeye gerek duyulmaksızın direkt gözlenebilmesi ya da doğal birimleri olan her şey doğrudan ölçülür. Buna karşın doğrudan ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda ölçmek istenilen özellik başka bir özelliğe dayalı olarak ölçülür; bu tip durumlarda yapılan işlem dolaylı ölçme adını alır. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Bir öğrencinin yaptığı resimlere puan verilmesi doğrudan, bir yerleşim yerin nüfus yoğunluğunun ölçülmesi ise dolaylı ölçmedir. B) Bir çiftlikteki kümes hayvanların sayısının belirlenmesi doğrudan, hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. C) Bir duvarın uzunluğunun ölçülme doğrudan, bir bireyin zeka düzeyin ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. D) Nesnelerin kaç tane olduğum sayılması doğrudan, bir metinde öğrencinin kaç kelimeyi hatalı okuduğunun belirlenmesi ise dolaylı ölçmedir. E) Meyvelerin kefeli terazi ile ölçülme doğrudan, yaylı terazide ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. 11. i. Burcu sınıfını "iyi" ile geçti ii. Ali, matematik sınavından 80 puan al iii. Mehmet'in boyu 180 cm'dir. iv. Özlem Yüksek lisans sınavını kazandı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri "ölçme" ve "değerlendirme" kavramları bakımından doğru olarak gruplanmıştır?. Ölçme..Değerlendirme. A) i ve iii ii ve iv B) i ve ii iii ve iv C) ii ve iii i ve iv D) ii ve iv i ve iii E) Yalnız ii i, iii ve iv ****************** TEST 4 1. i. Sevgi, tarih dersinden başarılı oldu. ii. Ayça, kimya dersinden 80 puan aldı. iii. Sınıfı geçmek için tüm derslerden başarılı olunmalıdır. iv. Cemal'in bu dönem okuduğu kitap sayısı 12'dir. Yukarıdaki ifadeler, aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla sırasıyla eşleştirilebilir? A) Ölçme - ölçme - ölçme - değerlendirme B) Ölçme - ölçüt - değerlendirme - ölçüt C) Değerlendirme - ölçme - ölçme kuralı ölçme D) Değerlendirme - ölçme - ölçme - ölçüt E) Değerlendirme - ölçme - ölçüt - ölçme 2. i. Ölçüt, ölçme işleminden önce ölçme yapılan gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir. ii. Ölçüt, ölçme sonuçlarından çıkartılmıştır. iii. Ön koşul öğrenmelerinin yüksek olduğu derslerde, ölçme aracının kapsam geçerliğinin sağlanabildiği durumlarda daha çok kullanılır iv. Testteki soruların zor, sınav süresinin hız testlerinde olduğu gibi kısa, amacın eleme olduğu durumlarda kullanılması önerilebilir Yukarıdakilerden hangileri, bağıl değerlendirmenin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız i B) i ve ii C) ii ve iv D) i, ii ve iii E) ii, iii ve iv 3. Bir üniversite, İngilizce bilgisi yeterli öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre, uygulanması gereken değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Eksik belirlemeye dönük E) İzlemeye dönük 4. Aşağıdakilerden hangisi, portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) değerlendirmenin en üstün yanıdır? A) Öğrenciler arasında başarı karşılaştırmasına olanak sağlaması

4 B) Öğrencinin derslerdeki başarısı hakkında bilgi sağlaması C) Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarının bir arada görülebilmesi D) Sınıf içi rekabetin nedenleri hakkında bilgi sağlaması E) Öğrencinin gelişim sürecinin bir bütün olarak izlenebilmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi düzey belirleyici (değer biçmeye dönük) değerlendirmenin özellikleri arasında yer almaz? A) Öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilir. B) Başarı testleri kullanılır. C) Değerlendirmenin yapılacağı testte, üniteye ilişkin tüm davranışlardan en az bir soru olmasına özen gösterilir. D) Dersin başarısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. E) Süreç sonunda öğrenci hakkında başarılı - başarısız / geçti -kaldı gibi kararlar alınır. 6. Formatif testler kullanılır.. Öğretim süreci içerisinde, belirli zamanlarda gerçekleştirilir. Not verme amacı güdülmez. Öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirleme amacı güdülür. Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü hangisidir? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Rehberliğe dönük E) Düzey belirlemeye dönük 7. "Öğrencilerin öğrenme sürecinde izlediği yollar, yeteneklerini kullanma düzeyleri, öğretme-öğrenme sürecindeki gelişiminin takibi, çalışma örnekleri, işbirlikli çalışma ve karşılaştığı güçlükleri yenme becerisi gibi birçok alanda öğrenci hakkında bilgi verir." Bu açıklamada yer alan değerlendirme sürecine i. Ders öğretmeni ii. Diğer öğretmenler iii. Yöneticiler iv. Öğrencinin kendisi v. Öğrencinin ailesi yukarıdakilerden hangileri katılabilir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 8. Aşağıdakilerden hangisinin, ölçme değerlendirme etkinlikleri sonunda yapılması düşünülemez? A) Öğretmen yeterlini belirleme B) Öğrencinin bir üst düzeye devamına karar verme C) Öğrencinin başarı düzeyini belirleme D) Ölçülecek özelliği belirleme E) Öğrencilerde görülen başarısızlığın nedenlerini belirleme 9. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) kullanım alanlarından biri değildir? A) Öğrenci başarılarının birbiri karşılaştırılması B) Öğrenci gelişiminin, öğrencinin çevresindeki kişilerce izlenmesi C) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme ihtiyacının doğması D) Üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılması ve ölçülmesi E) Öğrencinin gelişiminin bir bütün olarak izlenmesi 10. Aşağıdaki değerlendirme türlerinin hangisinde, bireyin belli bir başarı oranına ulaştığının kabul edilmesi, bulunduğu gruba bağlıdır? A) Mutlak değerlendirme B) Tanılayıcı değerlendirme C) Formatif değerlendirme D) Summatif değerlendirme E) Bağıl değerlendirme ******************* TEST 5 1. Aşağıdakilerden hangisi, ölçme işleminin yapılabilmesi için gerekli değildir? A) Ölçülen değişkendeki değişimin pozitif yönlü olması B) Ölçülebilecek bir değişkenin bulunması C) Gözlem ya da ölçme sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilebilmesi D) Değişkenin gözlenebilmesi E) Uygun ölçme aracı 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Öğrencileri yarışmada izlemek B) Bahçenin uzunluğunu belirlemek C) Sınav kağıtlarına puan vermek D) Odanın sıcaklığını termometre ile bulmak E) Öğrencilerin hazırladığı projeleri puanlamak 3. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol listelerinin sağladığı faydalardan biri değildir? A) Gözlenecek davranışın ayrıntısı hakkında bilgi sağlar B) Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını gösterir C) Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını yansıtır D) Gözlenecek davranışların varlığını ve yokluğunu gösterme olanağı tanır E) Performansı oluşturan davranışlardan hangilerine sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır 4. Ölçek, ölçme sonuçlarını gösteren, sayı ya da sembollerin nitelikleridir. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır. Ölçekler, duyarlık bakımından en yüksekten en düşüğe doğru nasıl sıralanır? A) Sıralama - eşit aralıklı - sınıflama - eşit oranlı B) Sınıflama - eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı C) Eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı sınıflama D) Eşit oranlı - eşit aralıklı - sıralama sınıflama E) Eşit aralıklı - eşit oranlı - sıralama sınıflama 5. Ahmet öğretmen, işbirlikli çalışma grupları oluşturabilmek için öğrencilerin soyadıarının ilk harfinden faydalanmıştır. Ahmet öğretmenin bu uygulaması hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Mutlak 6. Tüm ölçek türlerinde görülen ortak özellik A) Başlangıç noktasının mutlak sıfır olması B) Nitelik gösterme özelliğinin olması C) Nicel sıra gösterme özelliğinin olması D) Nicel fark gösterme özelliğinin olması E) Nicel oran gösterme özelliğinin olması 7. Öğretmen, bu ölçek türünü açıklarken "Aralıkları (birimleri) var ve eşit" demiştir. Buna göre, i. Eşit oranlı ii. Eşit aralıklı iii. Sıralama iv. Sınıflama

5 öğretmenin açıklaması yukarıdaki ölçek türlerinden hangilerine ait olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız iii C) i ve ii D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 8. Öğretmen adayları KPSS sonrasında aldıkları puanlara göre 20 okul tercihinde bulunurlar. Okul tercihlerini yaparken en çok istedikleri okulu başa, en az istedikleri okulu ise sona kodlarlar. Dilerlerse 21. tercih olarak istekleri dışında bir okula gitmeyi de kabul edebilirler. Öğretmen adaylarının tercihlerinde kullandığı bu sistem, hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Adlandırma 9. Eşit aralıklı ölçeklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Nesneler belli bir başlangıç noktasına göre sıralandırılır. B) Nesneler belir bir özelliğe göre eşit aralıklarla sıralandırılır. C) Aritmetik ortalama hesaplanabilir. D) Standart kayma hesaplanabilir. E) Bulunan değerler birbirleriyle oranlanabilir. 10. i. A = B ve B = C A = C ii. A = B B = A Yukarıdaki ifadeler, sırasıyla aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ifade edilebilir? A) Simetriklik - Geçişlilik B) Geçişlilik - Geçişlilik C) Geçişlilik - Asimetriklik D) Geçişlilik - Simetriklik E) Simetriklik - Asimetriklik 11. Sıralama ölçeklerinde O (sıfır) değerini anlamı yoktur." Bu durumun temel nedeni A) Sıralamanın en küçükten en büyüğe doğru yapılması B) Sıralama aşamasında hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sıfırıncı olarak nitelendirilememesi C) Ölçme sonuçları üzerinde ortancanın hesaplanması D) "Sahip oluş" özelliğiyle sıralama yapılması E) Niteliklerin sıra sayısıyla ifade edilememesi 12. "Bu yaklaşım, klasik ölçme değerlendirme araçlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bir yandan üst düzey zihinsel beceriler ölçülürken bir yandan da bunların objektif olarak puanlanması sağlanır. Bu yaklaşımın en önemli uygulaması portfolyodur. Çağdaş bir ölçme yaklaşımıdır." Açıklaması yapılan ölçme yaklaşımı hangisidir? A) Psikometrik yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Uzlaştırıcı (eklektik) yaklaşım D) istatistiksel yaklaşım E) Sabit yaklaşım ************* TEST 6 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asimetrikliği belirtmektedir? A) A=B ise B=A B) A=B ve B=C ise A=C C) A>B ise B>B D) A>B ise B A E) A=B ise B=A 2. Aşağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme"ye örnek olabilir? A) Sınıftaki en başarılı ilk üç öğrenciyi belirleme B) Sınıfın en başarılı öğrencisini ödüllendirme C) Testin sonuçlarına göre, aritmetik ortalamanın üzerindeki öğrenciler ile, aritmetik ortalamanın 10 puan altındaki öğrencileri başarılı kabul etme D) 100 soruluk testin 50 sorusunu doğru cevaplayanları başarılı kabul etme E) Elemelere başvuranların %10'unu bir üst tura geçirme 3. Öğrencilerin iyi, çok iyi, orta, kötü gibi özelliklere sahip olma bakımından derecelendirildiği değerlendirme yaklaşımı A) Uzlaştırıcı yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Psikometrik yaklaşım D) Tümel yaklaşım E) Standart yaklaşım 4. Yapılan bir ölçümün sonucu 50 olarak bulunmuştur. Çıkan bu sonucun 100'ün tam ve gerçek yarısı olduğunun söylenebilmesi için, 50'nin hangi ölçekle elde edilmiş olması gerekir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 5. İngilizce öğretmeni Nurcan, sınavdan sıfır alan öğrencine dönüp "Sen İngilizceden hiçbir şey bilmiyorsun" demiştir. Nurcan öğretmen bu iddiasıyla ölçme sonuçlarının hangi ölçek türünden elde edildiğini kabul etmektedir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 6. * Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre gruplandırılması * Bir topluluktaki bireylerin medeni durumlarına göre gruplandırılması * Sınıftaki öğrencilerin göz renklerine göre gruplandırılması Yukarıdaki işlemler, hangi ölçek türüyle özdeşleştirilebilir? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 7. Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfırın kullanılması halinde, hangi ölçek türü ortaya çıkar? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 8. Ölçmede doğal (gerçek, mutlak) ve bağıl (tanımlanmış) olmak üzere iki farklı sıfırdan söz edilir. Ölçme işlemi sonucu elde edilen sıfır doğal ise, ölçme sonuçları birbirine oranlanabilir, bağıl ise oranlama yapılamaz. Buna göre, i. Bu işyerinde 14 kişi çalışıyor ii. Hava sıcaklığı bugün 22 C ölçülmüş iii. Öğrencilerden biri sınavdan sıfır puan almış yukarıdakilerden hangileri mutlak sıfırın kullanımına örnek olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) Yalnız iii D) i ve ii E) i, ii ve iii 9. "Bu sınıfın genişliği 28 m2'dir." Yukarıdaki örneğe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir. B) "28" bu işlemin ölçümüdür. C) "m2" bu işlemin birimidir. D) Doğal birim kullanılmıştır. E) Kullanılan birim "kullanışlılık" özelliğine sahiptir. 10. Aşağıda ölçek türlerine ilişkin olarak kullanılabilecek bazı istatistiksel teknikli verilmiştir: ı. Ortalama, standart kayma, pearson çarpım momentleri korelasyon katsayısı

6 ıı. Ortanca (medyan), yüzdelikler, sıra farkla korelasyon katsayısı ııı. Varyasyon katsayısı, logaritmik dönüşümler ve hemen her türlü istatistiksel işlemler iv. Frekansların sayısı, tepe değer (mod) Belirtilen tekniklerin kullanılabileceği ölçme türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Sınıflama - Sıralama - Eşit aralıklı - Eşit oranlı B) Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı - Sınıflama C) Eşit aralıklı - Sınıflama - Eşit oranlı - Sıralama D) Sınıflama - Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı E) Eşit oranlı - Eşit aralıklı - Sıralama - Sınıflama 11. Ölçme bir betimleme (tanımlama) işlemi iken, değerlendirme ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanarak yargılama işlemidir. Ölçme değerlendirme, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirmenin, ı. Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanı, konusunda geribildirim sağlama ıı. Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişki planlar yapmada kaynaklık etme ııı. Öğretmenin daha iyi bir şekilde rehberli yapmasını sağlama iv. Öğretmene kendisini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geribildirim sağlama yukarıdaki amaçlardan hangilerine hizmet ettiği söylenebilir? A) i ve iv B) ii ve iii C) i, ii ve iv D) i, iii ve iv E) i, ii, iii ve iv ***************** 1. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine örnek olmaz? A) Öğrencileri en yüksek not alandan en düşük not alana doğru sıralama B) Testteki her bir sorunun kaç puan değerinde olduğunu belirtme C) Beden eğitimi dersinde öğrencilerin hareketlerine bakarak puan verme D) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme E) Bir öğrencinin başarılı olduğu ders sayısını belirleme 2. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sürecinde gerçekleşen işlemlerden biri değildir? A) Bir özelliğin gözlenmesi B) Bir özelliği miktarının belirlenmesi C) Gözlenen özelliği sayı ya da sembolle ifade etme D) Özelliğin hangi miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme E) Özellikleri sıralama ve sınıflama 3. Aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme etkinliklerinin öğretim sürecindeki işlevlerinden biri değildir? A) Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve geliştireceği hakkında bilgi verme B) Öğrenci hakkında önemli kararlar verme C) Öğretmenin kendi yeterliğini belirlemesini sağlama D) Başarılı öğrenciyi motive etme E) Öğretimin hedeflerin kendi arasındaki tutarlığını inceleme 4. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinin hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi doğrudan ölçmeye örnektir? A) Devamsız olduğu ders sayısı B) Bayrak sevgisi C) Matematik başarısı D) Sınıf kurallarına yönelik tutumu E) Zekâ düzeyi A) Öğrencinin duyusal giriş davranışı B) Öğrencinin sahip olduğu kardeş sayısı C) Öğrencinin haftalık harçlık miktar D) Öğrencinin ağırlığı E) Öğrencinin yaşı Bir öğretmen öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarı düzeylerini belirlemek üzere 10 sorudan oluşan bir yazılı sınav hazırlamıştır. (I) Daha sonra her soru ile ölçmek istediği özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirlemiştir. (II) Öğretmen sınav kâğıtlarını okuyarak öğrencilerin verdiği cevapların doğruluk derecelerini puan vererek belirlemiş (III), Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır (IV) ile öğrencilerin aldığı puanları karşılaştırarak geçti, kaldı gibi kararlar vermiştir (V). 6. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen ölçmedeğerlendirme sürecinin işlem basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? I II III IV V Ölçme A Ölçme Değerlendirme Ölçüt Ölçme Aracı kuralı Ölçme B Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt Değerlendirme C D aracı Ölçme aracı Ölçüt Ölçme Ölçme aracı Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı Ölçüt Değerlendirme Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt E Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı aracı 7. Aşağıdakilerden hangisi sınıflama (adlandırma) ölçeği ile yapılan ölçme işlemlerinden biri değildir? A) İllere plaka numarası verilmesi B) Öğrencileri boylarına göre sıralama C) Öğrencilere okul no su verilmesi D) Futbol takımı formalarının farklı renklerde olması E) Okulda bekâr ve evli öğretmenlerin belirlenmesi I. Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonuçlarından elde edilen değer arasındaki fark II. Ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembol III. Ölçülen özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme IV. Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme 8. Yukarıda verilen ölçme sürecine ilişkin kavramların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III IV A) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı B) Ölçme hatası Ölçüm Ölçüt Ölçme kuralı C) Ölçme hatası Ölçüm Ölçme kuralı Ölçüt D) Ölçme kuralı Ölçüm Ölçüt Ölçme hatası E) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı 9., 10. ve 11. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıfa 5 ayrı dersten yapılan sınavın sonuçlarına ilişkin bazı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dersler Aritmetik Ortalama Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Standart Sapma Türkçe Matematik Tarih Biyoloji Kimya Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı sola çarpıktır? A)Türkçe B) Matematik C) Tarih D) Biyoloji E) Kimya 5. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr.

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr. TESOY-Hafta-1 ve Değerlendirme BÖLÜM 1-2 ve Değerlendirmenin Önemi ve Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Eğitim politikalarına

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Ölçmede Sıfır Noktası... Hata! Yer işareti

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS 2015 Birincilerin Tercihi ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır)

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Hata: Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZERRİN SARIGÜL

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZERRİN SARIGÜL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Ölçek Ölçüt Değerlendirme Ölçme türleri Ölçek türleri Değerlendirme türleri Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler Geçerlik türleri Güvenirlik türleri Psikomotor alandaki

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR 2. ÖLÇMEDE HATA (GÜVENİRLİK GEÇERLİK) 3. İSTATİSTİK 1. TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, Ölçüm, Ölçme Kuralı, Ölçüt, Değerlendirme. Ölçme Türleri: Doğrudan,

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 80 Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-318-732-5

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME ISBN: 978-605-2329-01-6 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Standart Hata... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 1.11.013 Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 4.-5. hafta Merkezi eğilim ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının, hangi değer etrafında toplandığını gösteren ve veri grubunu

Detaylı

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği Test İstatistikleri Test İstatistikleri ünite başlıkları Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği 1 Test İstatistikleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43.

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43. 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS) Ölçme değerlendirmenin işlevleri Öğretimin hedef ve davranışlarının (öğrenci kazanımlarının) ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirler. Gerçekleştirilmeyen hedef ve davranışlar

Detaylı

M d a d dd e A l na i li i z

M d a d dd e A l na i li i z Mdd Madde Analizi i Madde: Ölçme araçlarının (testlerin, ölçeklerin, vb.) kendi başına ş puanlanabilen en küçük birimidir. Ölçme sonuçlarına dayalı olarak bir testi oluşturan ş maddeler analiz edilerek

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Eğitsel Davranışsal Değerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

Eğitsel Davranışsal Değerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Eğitsel Davranışsal Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Kavramlar Zedelenme: Yetersizlik: Özür: Ölçme: Değerlendirme: Ölçüt: Bağıl (Norm Bağımlı) Değerlendirme: Mutlak (Ölçüt Bağımlı) Değerlendirme:

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI ISBN 978-605-364-733-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılar veya sembollerle gösterilmesi işine ölçme diyebiliriz. Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler: Sınıflama ölçekleri Sıralama

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, İSTATİSTİK 8.Hafta Değişkenlik Ölçüleri Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, Serilerin birbirlerine değişkenliklerini yorumlayabileceksiniz. 2

Detaylı

A) A) B) B) C) C) D) D) E) E)

A) A) B) B) C) C) D) D) E) E) TEMEL KAVRAMLAR 1. Bir beden eğitimi öğretmeni, 100 metreyi 19 saniyenin altında koşanlara 10 puan vereceğini belirtmiştir. Yukarıdaki durum ölçmenin temel kavramlarından hangisine örnektir? A) Ölçme B)

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir.

Kitle: Belirli bir özelliğe sahip bireylerin veya birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle denir. BÖLÜM 1: FREKANS DAĞILIMLARI 1.1. Giriş İstatistik, rasgelelik içeren olaylar, süreçler, sistemler hakkında modeller kurmada, gözlemlere dayanarak bu modellerin geçerliliğini sınamada ve bu modellerden

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Test Standart koşullar altında yapılan gözlem Sistematik bir yaklaşım Farklı maddeleri türleri kullanılabilir. Ancak yaygın olarak «çoktan seçmeli» ya da «dereceli» «çoktan seçmeli

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Z Puanı T Puanı Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK Standart Puan Herhangi bir ölçüm sonucunda elde edilen ve farklı birimlere sahip ham puanların, standart bir dağılım haline dönüştürülmesi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Konya, 2016

ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Konya, 2016 ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Konya, 2016 1 Giriş Yükseköğretim sisteminin en önemli unsurlarından birisi eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirmedir. Girdiler Süreç (eğitim etkinlikleri) Çıktılar Değerlendirme

Detaylı

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI 1. Aşağıda gruplandırılmış seri verilmiştir. (n) 0-10 den az 5 10-20 den az 6 20-30 den az 9 30-40 den az 11 40-50 den az 4 50-60 den az 3 TOPLAM 38 İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI a) Mod değerini bulunuz? (15

Detaylı

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları A) 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir. B) Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir. C) Ek-2 Belgesi

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi. Ders İçeriği

Pedagojik Formasyon Eğitimi. Ders İçeriği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm Sınıf geçme ile ilgili kısımlar Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. Yerleştirme puanı (YEP) Ortaöğretime

Detaylı

MADDE VE TEST ANALİZİ. instagram: sevimasiroglu

MADDE VE TEST ANALİZİ.  instagram: sevimasiroglu MADDE VE TEST ANALİZİ Sunu Sırası Madde Analizi Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılık Gücü Test Analizi Dizi Genişliği Ortanca Ortalama Standart Sapma Testin Ortalama Güçlüğü Testin Çarpıklık Düzeyi Test Güvenirliği

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 3.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Merkezi Eğilim Ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 Ulusal Yeterlilik Birimleri nde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK İçindekiler Test İstatistikleri Merkezi Eğilim Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama Merkezi Dağılım Dizi Genişliği (Ranj) Standart Sapma Varyans Çarpıklık

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

kpss ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORU Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri 80 Soruda 64

kpss ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORU Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri 80 Soruda 64 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 80 Soruda 64 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Mehmet Küçük Ünite 3: Test Geliştirme ve Madde Analizi Bu sunu, KTÜ Fatih Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Çalık tarafından

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEK SINAVLI BİR SİSTEMDEN ÇOK SINAVLI SİSTEME Bu sistemden önce 8.sınıfta uygulanan sistemde Ortaöğretime Geçiş TEK SINAV ile yapılmaktaydı ve sınav sadece

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı

Detaylı

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir?

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir? KONU KAVRAMA TESTI Bir ildeki YGS öğrencileri Bir ülkedeki lise öğrencileri Bir semtte çalışan insan sayısı 1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Parametre B) Örneklem

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak? Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak? ÖSYM Başkanlığının,2015 Yılı Sınav Takvimi Duyurusuyla birlikte 2015 ÖSYM YGS-LYS Başvuru ve Sınav Tarihleri de böylece netlik kazanmıştır.peki,ösym

Detaylı

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler ye Giriş... 3 de

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 8. HAFTA Test Geliştirme Aşamaları Madde Analizleri Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılığı Madde varyansı ve standart sapması Madde güvenirlik katsayısı Test ortalaması, standart sapması ve ortalama güçlüğü Yrd.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Fatih Dervent, Erhan Devrilmez, M. Levent İnce, Phillip Ward Alan Bilgisi Öğrencilerin öğrenmesi beklenen beceri

Detaylı

[!] Sütun, çizgi ve daire grafikleri gerçek yaşamdan seçilmiş örnek etkinliklerle hatırlatılır.

[!] Sütun, çizgi ve daire grafikleri gerçek yaşamdan seçilmiş örnek etkinliklerle hatırlatılır. : OLASILIK VE 2. BÖLÜM: PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, OLASILIK VE ISTATISTIK 1. Verilen bir gerçek yaşam durumuna uygun serpilme grafiği ve kutu grafiği çizer ve bu grafikler üzerinden çıkarımlarda bulunur.

Detaylı

Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 Problem Problemler, üç aşamalı bir yaklaşımla tanımlanabilir. Bunlar: 1- Bütünleştirme, 2- Sınırlandırma ve 3-

Detaylı

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU FREKANS DAĞILIMLARINI TANIMLAYICI ÖLÇÜLER Düzenlenmiş verilerin yorumlanması ve daha ileri düzeydeki işlemler için verilerin bütününe ait tanımlayıcı ve özetleyici ölçülere ihtiyaç

Detaylı