TEST Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din"

Transkript

1 TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din Bir araştırmanın sonucu üzerinde etkisi olan değişken araştırmacının kontrolü altında tutulur ve bu değişken üzerinde değişiklikler yapılarak sonuç tekrar kontrol edilir. 3. Yukarıda açıklaması yapılan değişken nedir? A) Bağımlı değişken B) Bağımsız değişken C) Nicel değişken D) Süreksiz değişken E) Kontrol değişkeni Bir dershanenin rehberlik servisi, sınav başarılarının öğrencilerin çalışma yöntemlerinden nasıl etkilendiğini araştırmak istemektedir. 4. Rehberlik servisinin yapacağı bu araştırmacının bağımlı değişkeni ne olur? A) Rehberlik servisi B) Öğrenciler C) Çalışma yöntemleri D) Sınav başarısı E) Araştırma konusu 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Ayşe deneme sınavında birinci oldu. B) Dershane binamız dokuz katlıdır. C) Yazmış olduğunuz kompozisyonda sekiz tane imla hatası var. D) 50 sorunun 21 tanesini doğru yanıtlamışsınız. E) Sınavdan başarılı olabilmeniz için en az 70 puan almanız gerekir. 6. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tanım ölçmeye ait değildir? A) Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda çıkan sonuç ya da sonuçları sayı ya da sembollerle ifade etmek B) Ölçülen niteliklerin aralarındaki ilişkileri koruyacak şekilde bu niteliklere sayı veya sembollerin atanması C) Sayı ya da sembolleri belirli değerlerle kıyaslayarak karara varma D) Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecelerinin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sembollerle ya da sayı sembolleriyle ifade edilmesi E) Betimleme yapmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir? A) Bir sınavda başarılı kabul edilebilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi B) Her sorunun beş puanla puanlanacağının belirtilmesi C) Sözlü yoklamada öğrencinin verdiği yanıtların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi D) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilebilmesi için en az kaç soruyu doğru cevaplaması gerektiğinin belirlenmesi E) Öğrencinin sınavdan başarılı kabul edilmesi 8. i. Ölçüm ii. Ölçüt iii. Değerlendirme Yukarıdaki kavramlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla örneklendirilmiştir? A) Harun akademiye giremez. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur. B) Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. C) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun 90 kilodur - Harun akademiye giremez. D) Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. - Harun 90 kilodur. E) Harun 90 kilodur. - Akademiye girebilmek için ağırlığın 80 kilodan hafif olması gereklidir. - Harun akademiye giremez. 9. Ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, değerlendirmenin isabetliliğini daha fazla artırır? A) Öğrencinin grup içerisindeki başarısı B) Öğretmenin öğrenciye ilişkin görüşler C) Uygulanan programın hedefi D) Öğrencinin genel yetenek düzeyi E) Sınıftaki en başarılı öğrencinin durumu Ders geçme yönetmeliğinde "Bir ders başarılı alabilmeniz için vize sınavınızda aldığınız puan kaç olursa olsun, finalde aldığınız puanın en az 50, vize ile final ağırlıklı ortalamasının da en az 60 olması gereklidir" yazmaktadır. 10. Parçada tırnak içinde belirtilen açıklama hangi kavramı açıklamaktadır? A) Ölçme B) Ölçüt C) Ölçüm D) Değerlendirme E) Ölçek 11. Ölçülen bir nesnenin gerçek değeri gözlem ya da ölçme sonucunda elde edilen değeri arasındaki fark, hangi kavramla açıklanır? A) Ölçme kuralı B) Ölçmede sıfır noktası C) Ölçme hatası D) Ölçüm E) Ölçülen birim 12. Aşağıdakilerden hangisinde r değişken kullanılmıştır? A) Halis 81 kg. ağırlığındadır. B) Sevim bu sınavdan başarısız olmuş C) Sabahları kahvaltı eden öğrencilerin başarısında artış gözlenmektedir. D) Ahmet'in nüfus cüzdanında medeni durumu "evli" yazıyor. E) Semih'in saç rengi açık kahverengi ************************ TEST 2 1. Aşağıdakilerden hangisi, dolaylı olarak ölçülebilen bir özelliktir? A) Otoparktaki araç sayısı B) Raftaki kitap sayısı C) Boy uzunluğu D) Sınıftaki öğrenci sayısı E) Akademik başarı 2. Aşağıdakilerden hangisinde, öğrencinin başarılı kabul edilmesi, içinde bulunduğu gruba bağlı değildir? A) Standart sapmanın üzerinde bir puan alma B) Ölçülecek kapsamın en az % 60'ını bilme C) Ortalama başarı gösteren bir öğrenciden daha başarılı olma D) En yüksek başarı gösteren ilk beşin içerisine girme E) Diğer öğrencilerin % 5O'sinden daha başarılı olma

2 Ölçme işleminde yapılan gözlemin nasıl yapıldığı ve ölçme sonuçlarının ne şekilde elde edildiğine bakılarak, ölçmenin "dolaylı" ya da "doğrudan" olduğuna karar verilir. 3. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde farklı bir ölçme türü kullanılmıştır? A) Bir öğrencinin kulplu beygirden atlayışına puan verilmesi B) Bir çuval şekerin kefeli terazi ile ölçülmesi C) Kütüphanedeki kitap sayısının belirlenmesi D) Bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi E) Okuldaki öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi i. Göz rengi ii. Ders başarısı iii. Zeka puanı iv. Yetenek 4. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçülebilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) i ve ii D) iii ve iv E) i, ii ve iii Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi "bağıl ölçüt"ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir? A) Grup ortalamasına bakılmaksızın sadece sınava girmiş olma B) Başvuru yapanlar içerisinde en uzun boya sahip ilk beş kişiyi kabul etme C) ALES'ten en az 70 puan almış olma D) İngilizce dersinden muaf sayılabilmek için yapılan sınavdan en az 70 puan almış olma E) Boyu 170 cm.den uzun olanları, fiziki muayenenin birinci aşamasında başarılı sayma 6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir? A) Vitrindeki fincan sayısını belirleme B) Bu masanın dört ayağı var C) Odanın sıcaklığı şu an 25 C'dir. D) Dil sınavından 74 puan aldı E) Şekerliğin içerisinde 13 tane şeker kalmış 7. Bu dersten başarılı kabul edilebilmeniz için her şeyden önce yıl boyunca ders süresinin en az %70'ine devam etmeniz gerekir. Sınavda ise yöneltilecek 40 sorudan en az 20'sini doğru cevaplayan ve devam şartına uyan öğrenciler başarılı olacaktır. Ancak sınıf ortalamasının yarısından fazlasının dersten başarısız olması halinde, sınavda istenen doğru cevap sayısı şartı, ortalamanın en az yarısı başarılı oluncaya dek azaltılacaktır. Yukarıdaki parçada, aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmemiştir? A) Ölçme B) Mutlak ölçüt C) Bağıl ölçüt D) Ölçme kuralı E) Birim 8. Bir okulda gerçekleştirilen tüm sınavlarda çoktan seçmeli 50 soru yöneltilmekte ve her soru iki puanla puanlanmaktadır. Okul yönetimi, yılsonunda bazı öğrencilere Onur Belgesi vermeyi planlamıştır. Bunun için aşağıdaki duyuru yapılır: Yılsonunda öğrencilerin tüm derslerinde aldıkları puanların ortalaması alınarak, bu ortalamalara göre en başarılı ilk üç öğrenciye "Onur Belgesi" verilecektir. Onur Belgesi verilecek öğrencilerin belirlenebilmesi için, i. Ölçme ii. Mutlak değerlendirme iii. Bağıl değerlendirme iv. Standart sapma yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesi zorunludur? A) Yalnız i B) i ve iii C) i ve iv D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 9. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Mehmet Bey'in ağırlığını baskül ile ölçmek B) F-1 sınıfının geometri dersine yönelik tutumunu belirlemek C) 3. kur programına başlamadan önce öğrencilerin İngilizce ön koşu davranışlarını belirlemek D) Bilgi yarışmasına katılacak adayların genel kültür seviyelerini belirlemek E) Ali'nin yanlışsız okuyup okumadığın belirlemek 10. Aşağıdakilerden hangisinde bir ölçme işleminden söz edilmemektedir? A) Bir grup insanın boyları açısından en uzundan en kısaya doğru sıralanması B) Öğretmenin sözlüye kaldırdı~ öğrencilere her doğru cevapları için arı vermesi C) Öğrencilerin başarılı sayılmaları için bu sınırın belirlenmesi D) Öğretmenin hafta başında ödev kontrol yapması ve ödevlere yapılış durumların göre 1-5 arasında puan vermesi E) Edebiyat 8/A sınıfı öğrencilerini kasidelere karşı ilgilerinin belirlenmesi "10 maddeden oluşan bir çeviri metni 1 O üzerinden puanlanacaktır. Puanlamada he cümlenin tam puanı 5'dir. Parçanın tümünü anlam bütünlüğüne ise 50 puan verilecektir." 11. Yukarıdaki açıklama hangi kavramı tanımlanır? A) Ölçme B) Değerlendirme C) Ölçek D) Ölçüt E) Ölçme kuralı TEST 3 1. i. Ahmet Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan alarak branş sıralamasında olmuştur. ii. Yasemin, kardeşi Yunus Emre'den daha uzundur. iii. Selim, okulun basketbol takımına seçilebilmesi için son maçında atması gereken basket sayısını geçtiğinden takıma seçilebilmiştir. iv. Orçun, sınıfın ortalamasının üzerinde puan alarak derslerinde başarılı olmuştur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri birer değerlendirmedir? A) i ve ii B) i ve iii C) ii ve iii D) ii ve iv E) iii ve iv 2. Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Dershanemizde eğitim öğretim yılında 941 öğrenci vardı. B) Yasemin ilkyardım dersinden 100 üzerinden 94 puan aldı. C) Emre sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde bir puan aldığı için sınıfını geçti. D) Ayşe'nin boyu 175 cm'dir. E) K-1 sınıfında sadece ingiliz Dili ve Edebiyatı mezunları vardır. 3. "Ölçme işleminde, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına hangi değerin verileceğinin belirlenmesi" şeklinde açıklanabilecek kavram hangisidir? A) Ölçek B) Ölçüm C) Birim D) Ölçme kuralı E) Ölçme hatası

3 4. Fizik dersinde Ayşe'nin başarılı kabul edilebilmesi için en az 70 alması gerekmektedir. Ayşe sınava girmiş, bildiği soruları cevaplamış, bunun sonucunda 80 alarak fizik dersinden başarılı olmuştur. Bu açıklamada yer alan "80", hangi kavrama aittir? A) Ölçme B) Ölçüm C) Ölçüt D) Değerlendirme E) Ölçme kuralı 5. Ahmet, ölçtüğü özellik ile ölçmede kullandığı aracın birbirinden farklı olmadığını söylemektedir. Ahmet'in bu açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A) Doğrudan ölçme B) Türetilmiş ölçme C) Göstergeyle ölçme D) Ölçme hatası E) Ölçme kuralı 6. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması halinde mutlak değerlendirme gerçekleştirilir? A) Program hedefleriyle tutarlı öğrenmelerin B) Standartlaştırılmış bir testin normlarının C) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin D) Ön test ve son test puanları arasındaki farkın E) Sınavdan elde edilen puanların sınava girenlere dağılımının 7. i. Geride olan öğrenciler için ek çalışma planlamak amacıyla öğrencilerin başarı düzeylerini birbirlerine göre belirleme ii. Kazandırılması hedeflenen davranışlar için gerekli önkoşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilere tamamlayıcı öğretim etkinliği sunma iii. Öğrencilerin derse ilişkin başarılarını belirlerken, grubun aritmetik ortalamasına göre hareket etme Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, öğretmenin sırasıyla hangi tür değerlendirme yapması gerekir?. I.. II.. II. A) Mutlak Bağıl Mutlak B) Bağıl Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Bağıl D) Mutlak Mutlak Mutlak E) Bağıl Mutlak Mutlak 8. Aşağıdakilerden hangisi, "ölçme" işlemine örnek olamaz? A) Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının belirlenmesi B) Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda kazandığı madalyaların belirlenmesi C) Kemal Bey'in kanındaki kolesterol değerinin yüksek olmasından ötürü hastaneye yatması D) 6-A sınıfındaki Cemal'in devamsızlığının 12 gün olması E) Martı Tatil Sitesi'nde kaç kişinin yaşadığının belirlenmesi 9. "O dakika ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. SBS sonuçları açıklanmış, danışman öğretmenim istediğim liseye yerleştirildiğimi bana sarılarak söylüyordu." Yukarıdaki ifade, aşağıdaki kavramların hangisine ait olabilir? A) Ölçme B) Sıralama C) Not D) Değer yargısı E) Karar 10. Ölçülen özellikle, ölçmekte kullanılan özelliğin aynı olması; bir özelliğin başkaca bir şeye gerek duyulmaksızın direkt gözlenebilmesi ya da doğal birimleri olan her şey doğrudan ölçülür. Buna karşın doğrudan ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda ölçmek istenilen özellik başka bir özelliğe dayalı olarak ölçülür; bu tip durumlarda yapılan işlem dolaylı ölçme adını alır. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Bir öğrencinin yaptığı resimlere puan verilmesi doğrudan, bir yerleşim yerin nüfus yoğunluğunun ölçülmesi ise dolaylı ölçmedir. B) Bir çiftlikteki kümes hayvanların sayısının belirlenmesi doğrudan, hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. C) Bir duvarın uzunluğunun ölçülme doğrudan, bir bireyin zeka düzeyin ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. D) Nesnelerin kaç tane olduğum sayılması doğrudan, bir metinde öğrencinin kaç kelimeyi hatalı okuduğunun belirlenmesi ise dolaylı ölçmedir. E) Meyvelerin kefeli terazi ile ölçülme doğrudan, yaylı terazide ölçülmesi ise dolayı ölçmedir. 11. i. Burcu sınıfını "iyi" ile geçti ii. Ali, matematik sınavından 80 puan al iii. Mehmet'in boyu 180 cm'dir. iv. Özlem Yüksek lisans sınavını kazandı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri "ölçme" ve "değerlendirme" kavramları bakımından doğru olarak gruplanmıştır?. Ölçme..Değerlendirme. A) i ve iii ii ve iv B) i ve ii iii ve iv C) ii ve iii i ve iv D) ii ve iv i ve iii E) Yalnız ii i, iii ve iv ****************** TEST 4 1. i. Sevgi, tarih dersinden başarılı oldu. ii. Ayça, kimya dersinden 80 puan aldı. iii. Sınıfı geçmek için tüm derslerden başarılı olunmalıdır. iv. Cemal'in bu dönem okuduğu kitap sayısı 12'dir. Yukarıdaki ifadeler, aşağıdakilerin hangisinde yer alan kavramlarla sırasıyla eşleştirilebilir? A) Ölçme - ölçme - ölçme - değerlendirme B) Ölçme - ölçüt - değerlendirme - ölçüt C) Değerlendirme - ölçme - ölçme kuralı ölçme D) Değerlendirme - ölçme - ölçme - ölçüt E) Değerlendirme - ölçme - ölçüt - ölçme 2. i. Ölçüt, ölçme işleminden önce ölçme yapılan gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir. ii. Ölçüt, ölçme sonuçlarından çıkartılmıştır. iii. Ön koşul öğrenmelerinin yüksek olduğu derslerde, ölçme aracının kapsam geçerliğinin sağlanabildiği durumlarda daha çok kullanılır iv. Testteki soruların zor, sınav süresinin hız testlerinde olduğu gibi kısa, amacın eleme olduğu durumlarda kullanılması önerilebilir Yukarıdakilerden hangileri, bağıl değerlendirmenin özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız i B) i ve ii C) ii ve iv D) i, ii ve iii E) ii, iii ve iv 3. Bir üniversite, İngilizce bilgisi yeterli öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre, uygulanması gereken değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Eksik belirlemeye dönük E) İzlemeye dönük 4. Aşağıdakilerden hangisi, portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) değerlendirmenin en üstün yanıdır? A) Öğrenciler arasında başarı karşılaştırmasına olanak sağlaması

4 B) Öğrencinin derslerdeki başarısı hakkında bilgi sağlaması C) Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarının bir arada görülebilmesi D) Sınıf içi rekabetin nedenleri hakkında bilgi sağlaması E) Öğrencinin gelişim sürecinin bir bütün olarak izlenebilmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi düzey belirleyici (değer biçmeye dönük) değerlendirmenin özellikleri arasında yer almaz? A) Öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilir. B) Başarı testleri kullanılır. C) Değerlendirmenin yapılacağı testte, üniteye ilişkin tüm davranışlardan en az bir soru olmasına özen gösterilir. D) Dersin başarısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. E) Süreç sonunda öğrenci hakkında başarılı - başarısız / geçti -kaldı gibi kararlar alınır. 6. Formatif testler kullanılır.. Öğretim süreci içerisinde, belirli zamanlarda gerçekleştirilir. Not verme amacı güdülmez. Öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirleme amacı güdülür. Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü hangisidir? A) Değer biçmeye dönük B) Tanımaya dönük C) Biçimlendirmeye dönük D) Rehberliğe dönük E) Düzey belirlemeye dönük 7. "Öğrencilerin öğrenme sürecinde izlediği yollar, yeteneklerini kullanma düzeyleri, öğretme-öğrenme sürecindeki gelişiminin takibi, çalışma örnekleri, işbirlikli çalışma ve karşılaştığı güçlükleri yenme becerisi gibi birçok alanda öğrenci hakkında bilgi verir." Bu açıklamada yer alan değerlendirme sürecine i. Ders öğretmeni ii. Diğer öğretmenler iii. Yöneticiler iv. Öğrencinin kendisi v. Öğrencinin ailesi yukarıdakilerden hangileri katılabilir? A) Yalnız i B) i ve ii C) i, ii ve iii D) i, ii, iii ve iv E) i, ii, iii, iv ve v 8. Aşağıdakilerden hangisinin, ölçme değerlendirme etkinlikleri sonunda yapılması düşünülemez? A) Öğretmen yeterlini belirleme B) Öğrencinin bir üst düzeye devamına karar verme C) Öğrencinin başarı düzeyini belirleme D) Ölçülecek özelliği belirleme E) Öğrencilerde görülen başarısızlığın nedenlerini belirleme 9. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) kullanım alanlarından biri değildir? A) Öğrenci başarılarının birbiri karşılaştırılması B) Öğrenci gelişiminin, öğrencinin çevresindeki kişilerce izlenmesi C) Biçimlendirmeye dönük değerlendirme ihtiyacının doğması D) Üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılması ve ölçülmesi E) Öğrencinin gelişiminin bir bütün olarak izlenmesi 10. Aşağıdaki değerlendirme türlerinin hangisinde, bireyin belli bir başarı oranına ulaştığının kabul edilmesi, bulunduğu gruba bağlıdır? A) Mutlak değerlendirme B) Tanılayıcı değerlendirme C) Formatif değerlendirme D) Summatif değerlendirme E) Bağıl değerlendirme ******************* TEST 5 1. Aşağıdakilerden hangisi, ölçme işleminin yapılabilmesi için gerekli değildir? A) Ölçülen değişkendeki değişimin pozitif yönlü olması B) Ölçülebilecek bir değişkenin bulunması C) Gözlem ya da ölçme sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilebilmesi D) Değişkenin gözlenebilmesi E) Uygun ölçme aracı 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir? A) Öğrencileri yarışmada izlemek B) Bahçenin uzunluğunu belirlemek C) Sınav kağıtlarına puan vermek D) Odanın sıcaklığını termometre ile bulmak E) Öğrencilerin hazırladığı projeleri puanlamak 3. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol listelerinin sağladığı faydalardan biri değildir? A) Gözlenecek davranışın ayrıntısı hakkında bilgi sağlar B) Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını gösterir C) Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını yansıtır D) Gözlenecek davranışların varlığını ve yokluğunu gösterme olanağı tanır E) Performansı oluşturan davranışlardan hangilerine sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır 4. Ölçek, ölçme sonuçlarını gösteren, sayı ya da sembollerin nitelikleridir. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır. Ölçekler, duyarlık bakımından en yüksekten en düşüğe doğru nasıl sıralanır? A) Sıralama - eşit aralıklı - sınıflama - eşit oranlı B) Sınıflama - eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı C) Eşit aralıklı - sıralama - eşit oranlı sınıflama D) Eşit oranlı - eşit aralıklı - sıralama sınıflama E) Eşit aralıklı - eşit oranlı - sıralama sınıflama 5. Ahmet öğretmen, işbirlikli çalışma grupları oluşturabilmek için öğrencilerin soyadıarının ilk harfinden faydalanmıştır. Ahmet öğretmenin bu uygulaması hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Mutlak 6. Tüm ölçek türlerinde görülen ortak özellik A) Başlangıç noktasının mutlak sıfır olması B) Nitelik gösterme özelliğinin olması C) Nicel sıra gösterme özelliğinin olması D) Nicel fark gösterme özelliğinin olması E) Nicel oran gösterme özelliğinin olması 7. Öğretmen, bu ölçek türünü açıklarken "Aralıkları (birimleri) var ve eşit" demiştir. Buna göre, i. Eşit oranlı ii. Eşit aralıklı iii. Sıralama iv. Sınıflama

5 öğretmenin açıklaması yukarıdaki ölçek türlerinden hangilerine ait olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız iii C) i ve ii D) i, ii ve iii E) i, ii, iii ve iv 8. Öğretmen adayları KPSS sonrasında aldıkları puanlara göre 20 okul tercihinde bulunurlar. Okul tercihlerini yaparken en çok istedikleri okulu başa, en az istedikleri okulu ise sona kodlarlar. Dilerlerse 21. tercih olarak istekleri dışında bir okula gitmeyi de kabul edebilirler. Öğretmen adaylarının tercihlerinde kullandığı bu sistem, hangi ölçek tipini örneklendirmektedir? A) Sınıflama B) Sıralama C) Eşit aralıklı D) Eşit oranlı E) Adlandırma 9. Eşit aralıklı ölçeklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Nesneler belli bir başlangıç noktasına göre sıralandırılır. B) Nesneler belir bir özelliğe göre eşit aralıklarla sıralandırılır. C) Aritmetik ortalama hesaplanabilir. D) Standart kayma hesaplanabilir. E) Bulunan değerler birbirleriyle oranlanabilir. 10. i. A = B ve B = C A = C ii. A = B B = A Yukarıdaki ifadeler, sırasıyla aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ifade edilebilir? A) Simetriklik - Geçişlilik B) Geçişlilik - Geçişlilik C) Geçişlilik - Asimetriklik D) Geçişlilik - Simetriklik E) Simetriklik - Asimetriklik 11. Sıralama ölçeklerinde O (sıfır) değerini anlamı yoktur." Bu durumun temel nedeni A) Sıralamanın en küçükten en büyüğe doğru yapılması B) Sıralama aşamasında hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sıfırıncı olarak nitelendirilememesi C) Ölçme sonuçları üzerinde ortancanın hesaplanması D) "Sahip oluş" özelliğiyle sıralama yapılması E) Niteliklerin sıra sayısıyla ifade edilememesi 12. "Bu yaklaşım, klasik ölçme değerlendirme araçlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bir yandan üst düzey zihinsel beceriler ölçülürken bir yandan da bunların objektif olarak puanlanması sağlanır. Bu yaklaşımın en önemli uygulaması portfolyodur. Çağdaş bir ölçme yaklaşımıdır." Açıklaması yapılan ölçme yaklaşımı hangisidir? A) Psikometrik yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Uzlaştırıcı (eklektik) yaklaşım D) istatistiksel yaklaşım E) Sabit yaklaşım ************* TEST 6 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asimetrikliği belirtmektedir? A) A=B ise B=A B) A=B ve B=C ise A=C C) A>B ise B>B D) A>B ise B A E) A=B ise B=A 2. Aşağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme"ye örnek olabilir? A) Sınıftaki en başarılı ilk üç öğrenciyi belirleme B) Sınıfın en başarılı öğrencisini ödüllendirme C) Testin sonuçlarına göre, aritmetik ortalamanın üzerindeki öğrenciler ile, aritmetik ortalamanın 10 puan altındaki öğrencileri başarılı kabul etme D) 100 soruluk testin 50 sorusunu doğru cevaplayanları başarılı kabul etme E) Elemelere başvuranların %10'unu bir üst tura geçirme 3. Öğrencilerin iyi, çok iyi, orta, kötü gibi özelliklere sahip olma bakımından derecelendirildiği değerlendirme yaklaşımı A) Uzlaştırıcı yaklaşım B) izlenimci yaklaşım C) Psikometrik yaklaşım D) Tümel yaklaşım E) Standart yaklaşım 4. Yapılan bir ölçümün sonucu 50 olarak bulunmuştur. Çıkan bu sonucun 100'ün tam ve gerçek yarısı olduğunun söylenebilmesi için, 50'nin hangi ölçekle elde edilmiş olması gerekir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 5. İngilizce öğretmeni Nurcan, sınavdan sıfır alan öğrencine dönüp "Sen İngilizceden hiçbir şey bilmiyorsun" demiştir. Nurcan öğretmen bu iddiasıyla ölçme sonuçlarının hangi ölçek türünden elde edildiğini kabul etmektedir? A) Sıralama B) Sınıflama C) Eşit oranlı D) Eşit aralıklı E) Sabit 6. * Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre gruplandırılması * Bir topluluktaki bireylerin medeni durumlarına göre gruplandırılması * Sınıftaki öğrencilerin göz renklerine göre gruplandırılması Yukarıdaki işlemler, hangi ölçek türüyle özdeşleştirilebilir? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 7. Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfırın kullanılması halinde, hangi ölçek türü ortaya çıkar? A) Sıralama B) Adlandırma C) Sınıflama D) Eşit oranlı E) Sabit 8. Ölçmede doğal (gerçek, mutlak) ve bağıl (tanımlanmış) olmak üzere iki farklı sıfırdan söz edilir. Ölçme işlemi sonucu elde edilen sıfır doğal ise, ölçme sonuçları birbirine oranlanabilir, bağıl ise oranlama yapılamaz. Buna göre, i. Bu işyerinde 14 kişi çalışıyor ii. Hava sıcaklığı bugün 22 C ölçülmüş iii. Öğrencilerden biri sınavdan sıfır puan almış yukarıdakilerden hangileri mutlak sıfırın kullanımına örnek olabilir? A) Yalnız i B) Yalnız ii C) Yalnız iii D) i ve ii E) i, ii ve iii 9. "Bu sınıfın genişliği 28 m2'dir." Yukarıdaki örneğe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir. B) "28" bu işlemin ölçümüdür. C) "m2" bu işlemin birimidir. D) Doğal birim kullanılmıştır. E) Kullanılan birim "kullanışlılık" özelliğine sahiptir. 10. Aşağıda ölçek türlerine ilişkin olarak kullanılabilecek bazı istatistiksel teknikli verilmiştir: ı. Ortalama, standart kayma, pearson çarpım momentleri korelasyon katsayısı

6 ıı. Ortanca (medyan), yüzdelikler, sıra farkla korelasyon katsayısı ııı. Varyasyon katsayısı, logaritmik dönüşümler ve hemen her türlü istatistiksel işlemler iv. Frekansların sayısı, tepe değer (mod) Belirtilen tekniklerin kullanılabileceği ölçme türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Sınıflama - Sıralama - Eşit aralıklı - Eşit oranlı B) Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı - Sınıflama C) Eşit aralıklı - Sınıflama - Eşit oranlı - Sıralama D) Sınıflama - Eşit aralıklı - Sıralama - Eşit oranlı E) Eşit oranlı - Eşit aralıklı - Sıralama - Sınıflama 11. Ölçme bir betimleme (tanımlama) işlemi iken, değerlendirme ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanarak yargılama işlemidir. Ölçme değerlendirme, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirmenin, ı. Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanı, konusunda geribildirim sağlama ıı. Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişki planlar yapmada kaynaklık etme ııı. Öğretmenin daha iyi bir şekilde rehberli yapmasını sağlama iv. Öğretmene kendisini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geribildirim sağlama yukarıdaki amaçlardan hangilerine hizmet ettiği söylenebilir? A) i ve iv B) ii ve iii C) i, ii ve iv D) i, iii ve iv E) i, ii, iii ve iv ***************** 1. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine örnek olmaz? A) Öğrencileri en yüksek not alandan en düşük not alana doğru sıralama B) Testteki her bir sorunun kaç puan değerinde olduğunu belirtme C) Beden eğitimi dersinde öğrencilerin hareketlerine bakarak puan verme D) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme E) Bir öğrencinin başarılı olduğu ders sayısını belirleme 2. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sürecinde gerçekleşen işlemlerden biri değildir? A) Bir özelliğin gözlenmesi B) Bir özelliği miktarının belirlenmesi C) Gözlenen özelliği sayı ya da sembolle ifade etme D) Özelliğin hangi miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme E) Özellikleri sıralama ve sınıflama 3. Aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme etkinliklerinin öğretim sürecindeki işlevlerinden biri değildir? A) Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve geliştireceği hakkında bilgi verme B) Öğrenci hakkında önemli kararlar verme C) Öğretmenin kendi yeterliğini belirlemesini sağlama D) Başarılı öğrenciyi motive etme E) Öğretimin hedeflerin kendi arasındaki tutarlığını inceleme 4. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinin hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi doğrudan ölçmeye örnektir? A) Devamsız olduğu ders sayısı B) Bayrak sevgisi C) Matematik başarısı D) Sınıf kurallarına yönelik tutumu E) Zekâ düzeyi A) Öğrencinin duyusal giriş davranışı B) Öğrencinin sahip olduğu kardeş sayısı C) Öğrencinin haftalık harçlık miktar D) Öğrencinin ağırlığı E) Öğrencinin yaşı Bir öğretmen öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarı düzeylerini belirlemek üzere 10 sorudan oluşan bir yazılı sınav hazırlamıştır. (I) Daha sonra her soru ile ölçmek istediği özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirlemiştir. (II) Öğretmen sınav kâğıtlarını okuyarak öğrencilerin verdiği cevapların doğruluk derecelerini puan vererek belirlemiş (III), Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır (IV) ile öğrencilerin aldığı puanları karşılaştırarak geçti, kaldı gibi kararlar vermiştir (V). 6. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen ölçmedeğerlendirme sürecinin işlem basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? I II III IV V Ölçme A Ölçme Değerlendirme Ölçüt Ölçme Aracı kuralı Ölçme B Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt Değerlendirme C D aracı Ölçme aracı Ölçüt Ölçme Ölçme aracı Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı Ölçüt Değerlendirme Ölçme kuralı Ölçme Ölçüt E Değerlendirme Ölçme Ölçme kuralı aracı 7. Aşağıdakilerden hangisi sınıflama (adlandırma) ölçeği ile yapılan ölçme işlemlerinden biri değildir? A) İllere plaka numarası verilmesi B) Öğrencileri boylarına göre sıralama C) Öğrencilere okul no su verilmesi D) Futbol takımı formalarının farklı renklerde olması E) Okulda bekâr ve evli öğretmenlerin belirlenmesi I. Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonuçlarından elde edilen değer arasındaki fark II. Ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembol III. Ölçülen özelliğin ne kadarlık miktarına, ne kadar puan verileceğini belirleme IV. Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme 8. Yukarıda verilen ölçme sürecine ilişkin kavramların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III IV A) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı B) Ölçme hatası Ölçüm Ölçüt Ölçme kuralı C) Ölçme hatası Ölçüm Ölçme kuralı Ölçüt D) Ölçme kuralı Ölçüm Ölçüt Ölçme hatası E) Ölçme hatası Ölçüt Ölçüm Ölçme kuralı 9., 10. ve 11. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıfa 5 ayrı dersten yapılan sınavın sonuçlarına ilişkin bazı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dersler Aritmetik Ortalama Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Standart Sapma Türkçe Matematik Tarih Biyoloji Kimya Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı sola çarpıktır? A)Türkçe B) Matematik C) Tarih D) Biyoloji E) Kimya 5. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS 2015 Birincilerin Tercihi ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

Detaylı

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Ölçmede Sıfır Noktası... Hata! Yer işareti

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR 2. ÖLÇMEDE HATA (GÜVENİRLİK GEÇERLİK) 3. İSTATİSTİK 1. TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, Ölçüm, Ölçme Kuralı, Ölçüt, Değerlendirme. Ölçme Türleri: Doğrudan,

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZERRİN SARIGÜL

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZERRİN SARIGÜL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Ölçek Ölçüt Değerlendirme Ölçme türleri Ölçek türleri Değerlendirme türleri Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler Geçerlik türleri Güvenirlik türleri Psikomotor alandaki

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Standart Hata... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (LİSANS) Ölçme değerlendirmenin işlevleri Öğretimin hedef ve davranışlarının (öğrenci kazanımlarının) ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirler. Gerçekleştirilmeyen hedef ve davranışlar

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

Eğitsel Davranışsal Değerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

Eğitsel Davranışsal Değerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Eğitsel Davranışsal Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Kavramlar Zedelenme: Yetersizlik: Özür: Ölçme: Değerlendirme: Ölçüt: Bağıl (Norm Bağımlı) Değerlendirme: Mutlak (Ölçüt Bağımlı) Değerlendirme:

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

A) A) B) B) C) C) D) D) E) E)

A) A) B) B) C) C) D) D) E) E) TEMEL KAVRAMLAR 1. Bir beden eğitimi öğretmeni, 100 metreyi 19 saniyenin altında koşanlara 10 puan vereceğini belirtmiştir. Yukarıdaki durum ölçmenin temel kavramlarından hangisine örnektir? A) Ölçme B)

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi. Ders İçeriği

Pedagojik Formasyon Eğitimi. Ders İçeriği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir. Yerleştirme puanı (YEP) Ortaöğretime

Detaylı

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları A) 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir. B) Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir. C) Ek-2 Belgesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI

İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI 1. Aşağıda gruplandırılmış seri verilmiştir. (n) 0-10 den az 5 10-20 den az 6 20-30 den az 9 30-40 den az 11 40-50 den az 4 50-60 den az 3 TOPLAM 38 İSTATİSTİK ÖRNEK SORULARI a) Mod değerini bulunuz? (15

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm Sınıf geçme ile ilgili kısımlar Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEK SINAVLI BİR SİSTEMDEN ÇOK SINAVLI SİSTEME Bu sistemden önce 8.sınıfta uygulanan sistemde Ortaöğretime Geçiş TEK SINAV ile yapılmaktaydı ve sınav sadece

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler ye Giriş... 3 de

Detaylı

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 Ulusal Yeterlilik Birimleri nde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir?

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir? KONU KAVRAMA TESTI Bir ildeki YGS öğrencileri Bir ülkedeki lise öğrencileri Bir semtte çalışan insan sayısı 1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Parametre B) Örneklem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 8. HAFTA Test Geliştirme Aşamaları Madde Analizleri Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılığı Madde varyansı ve standart sapması Madde güvenirlik katsayısı Test ortalaması, standart sapması ve ortalama güçlüğü Yrd.

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

KPSS AKADEMİ EĞİTİMDE 04.01.2013 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ölçme Nedir? EĞİTİMDE. Ölçme işlemi (süreci) Ölçme ve değerlendirme ne işe yarar?

KPSS AKADEMİ EĞİTİMDE 04.01.2013 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ölçme Nedir? EĞİTİMDE. Ölçme işlemi (süreci) Ölçme ve değerlendirme ne işe yarar? EĞİTİMDE EĞİTİMDE 2 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KPSS AKADEMİ Girdiler Süreç (eğitim etkinlikleri) Değerlendirme (kontrol) Çıktılar Ölçme ve değerlendirme ne işe yarar? (işlevleri) 3 Öğrenci başarısını Hedef

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

Mazeret Sınavlarının Uygulanması

Mazeret Sınavlarının Uygulanması Mazeret Sınavlarının Uygulanması 1 Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden

Detaylı

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2016 ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri : 06-20 Ocak 2016 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak? Dikkat: En Son Güncel Haliyle, 2015 YGS Başvuruları Nasıl Yapılacak? ÖSYM Başkanlığının,2015 Yılı Sınav Takvimi Duyurusuyla birlikte 2015 ÖSYM YGS-LYS Başvuru ve Sınav Tarihleri de böylece netlik kazanmıştır.peki,ösym

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO:

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: İMZA: 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TIP 1. SINIF TEMEL BİYOİSTATİSTİK DERSİ ARA SINAVI (04.11.2011) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başarılar Temel Biyoistatistik dersi

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru yakaladık soru bankası Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

13.03.2013 ÖLÇME ÖRNEK ÖLÇME DEĞ. Ahmet tarih dersinin sınavından 83 puan aldı. Bugün havanın sıcaklığı 15 C o dir.

13.03.2013 ÖLÇME ÖRNEK ÖLÇME DEĞ. Ahmet tarih dersinin sınavından 83 puan aldı. Bugün havanın sıcaklığı 15 C o dir. 1 Öğretimin hedef ve davranışlarının (öğrenci kazanımlarının) ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirler. Gerçekleştirilemeyen hedef ve davranışları ve bunların gerçekleştirilememe nedenlerini belirler.

Detaylı

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR İstatistik öğrenmelerinde sıklıkla karşılaşılacak olan temel bazı kavramlar, eğitim alanına yönelik örnekleriyle birlikte aşağıda açıklanmaktadır. 1.1.

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

SINIF GEÇME HESABI

SINIF GEÇME HESABI 2014-2015 SINIF GEÇME HESABI 1. TÜM DERSLERDEN BAŞARILI İSE 1.1 DOĞRUDAN SINIF GEÇER. (DOĞRUDAN SINIF GEÇER) 2. YILSONU BAŞARI PUANI >= 50 İSE (ORTALAMA İLE SINIF GEÇER ve ZORUNLU; YANİ *(YILDIZLI) DERS)

Detaylı

Sınav Öncesi Velilere Öneriler

Sınav Öncesi Velilere Öneriler Sınav Öncesi Velilere Öneriler ÖZDEN AKSUNGUR (GÜNCELLENME TARİHİ 13 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. C 1. A 1. E 1. C 1. C 1. B 2. C 2. C 2. C 2. B 2. A 2. A 3. B 3. B 3. B 3. D 3. D 3. D 4. C 4. B 4. C 4. A

Detaylı

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI)

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) 1 BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) Hipotez testi konusunda görüldüğü üzere temel betimleme, sayma ve sınıflama işlemlerine dayalı yöntemlerin ötesinde normal dağılım

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG)

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 1 TEOG Sınav Tarihleri 1. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 2015 Mazeret Sınavı 12-13 Aralık 2015 2. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 27-28 NĠSAN

Detaylı

kpss eğitim bilimleri Türkiye nin En Çok Satan Ders Notları ÖLÇME DEĞERLENDİRME Gökhan Araz ogretiakademi

kpss eğitim bilimleri Türkiye nin En Çok Satan Ders Notları ÖLÇME DEĞERLENDİRME Gökhan Araz ogretiakademi ) ) 2014 kpss eğitim bilimleri Türkiye nin En Çok Satan Ders Notları ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Gökhan Araz ogretiyoruz serisi ogretiakademi ) ogretiakademi Gökhan ARAZ Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ ALANLARIN BELİRLENMESİ VE DERS SEÇİMİ Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRKİYE DE SINAV SİSTEMİ 1997-2004 Yılları Arasında Liselere

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme süreci olmadan planlı bir eğitim süreci söz konusu olamaz. Planlı eğitim sürecinde cevap verilmesi gereken bazı sorular Cevap aranan soru Ortaya çıkan eğitim

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Özel Sorularının Çözümleri

Ölçme ve Değerlendirme Özel Sorularının Çözümleri EĞİTİM BİLİMLERİ Ölçme ve Değerlendirme Özel Sorularının Çözümleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme... 3 Ölçmede Hata ve Ölçme

Detaylı

SORU BANKASI. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KPSS EFSANE KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde

SORU BANKASI. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KPSS EFSANE KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde KPSS Eğitim Bilimleri EFSANE 5000 SORU BANKASI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Eğitimde 29. yıl KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir. 2014-2015 eğitim - öğretim yılından

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş TEOG 2016-2017 Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş TEOG AMACI NEDİR? Sınav ile öğrenci alan okullara girmek için uygulanan seçme ve yerleştirme işleminin sistemli halidir. TEOG UYGULAMASI 2013-2014 eğitim

Detaylı

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında, 8.Sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan ayının sonunda, 6 dersten Merkezi Sınav yapılacak. 1 dönemde 3 sınavı olan dersten 2.si,

Detaylı