ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ. ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ. ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 \ ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ 1 ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ Dokuz Eylül Mahallesi No:231 Gaziemlr/izmir Tel: Fax: ÖZEL GAZİEMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM İLKOKULU VE ORTAOKULU Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:223 Gazlemir/İZMİR Tel: Fax: ÖZEL GAZİEMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANAOKULU Atıf Bey Mh. 678 Sk. No:3/1 A Gaziemir / İZMİR Tel : Fax :

2 ÇAĞDAŞ EĞİTİM ' ü k K 0 L E Jİ rıe< u Z/eriçın / Ü 1 E ğ itim Ö ğ r e t i m Yılı Veli B ilg ile n d irm e K ita p ç ığ ı

3 İÇİNDEKİLER 04 Tarihçemiz 05 Misyonumuz - Vizyonumuz Oö Başarılarımız çin. 12 Neden Farklıyız? 14 Öğrenci Kuralları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Okul hok ve sorumlulukları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Öğrenci hak ve sorumlulukları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Veli hak ve sorumlulukları Rehberlik Köşesi 21 Ortaöğretime Geçiş Sistemi 22 Üniversiteye Yerleştirme Sistemi 25 Zaman Çizelgesi

4 Vemek Listesi 28 Gezi Programı 30 Vabancı Dil ğitim Sistemi 32 Deneme Sınavları 34 Sınav Takvimi 37 tüd Programı 38 Karakter 6ğitimi 40 Münazaralar 41 Spor Okulları Prg. C O o Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nes Bilim Olimpiyatları 43 Kutlama ve Anma Prg. 44 Veli Toplantı ve Seminerleri 45 Kadromuz 3

5 TARİHÇEMİZ u nesiller İçin. D >- D O >o o (S) Çağdaş Eğitim Kurumlan; 2000 yılın d a, 70 ortağı ile eğitim hizmetleri vererek ülke eğitim sistemine katkı sağlamayı, ülke ve insanlığa yararlı, sağduyulu n esiller yetiştirm eyi am aç edinerek kurulmuştur. İlk eğitim merkezi öğretim y ılın d a G ü n altay M a h a lle si'n d e lise binamızda İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi olarak hizmete açıldı öğretim yılında genel lise programı ilave edildi öğretim yılında fen lisesi açılarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak bilim adamları yetiştirilmesi hedeflendi. Yine aynı yıl Gaziemir ilçesinde SHÇEK'na bağlı Çağdaş Çocuk Evi açıldı. Kısa zamanda büyük gelişmeler kaydeden kurumumuz öğretim yılında Gaziemir Çağdaş Eğitim İlköğretim Okulu'nu açtı. Eğitim kurumumuz şu anda İzmir Gaziemir'de İlköğretim, lise ve anaokulu olmak üzere 3 binada hizmet vermektedir. Çağdaş Eğitim Koleji eğitim öğretim hizmetleri ve ticari faaliyetlerini, 80 kişilik öğretmen ve 22 kişilik hizmet ekibi ile sürdürmektedir.

6 MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ Misyonumuz G e le c e ğ in d ü n y a s ın d a, "H a k" ve "A d a le t"i sa ğ la m a d a m ille tin e ve in sa n lığ a yön v e re c e k, g e le ce ğ in i h t i y a ç la r ın a g ö r e d o n a t ılm ış "Sağduyu"lu nesiller yetiştirmek. Vizyonumuz Çağdaş Eğitim Kurumlan, milletimiz ve in sa n lık için, "Sağduyu"lu n esille r yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sağduyu; hikmet, adalet ve yüksek ahlâk ifa d e le ri ile ö z e tle y e b ile c e ğ im iz erdemler bütünüdür. Toplum ve insanlık için; üstün nitelikli, iyi eğitimli, kendini yetiştirmiş ve sürekli geliştiren, yeniliklere açık, iş hayatları ve sosyal çevrelerinde saygı uyandıran, topluma örnek teşkil eden, nitelikli ve e t k ili h iz m e t le r ü re te n b ir e y le r yetiştirmek hedefimizdir. "Kritik Analitik Düşünme" becerisine sahip, dünya gidişatını yönlendirmeye çalışan sistem ve organizasyonları daha iyi tanıyıp, politikalarını ve neticelerini hesap e d e b ile n, g e lişm e le ri doğru değerlendirm e ve anlam a yeteneği gelişmiş iyi insanlar yetiştirmek öncelikli a m a c ım ız d ır. Bu k iş ile r in, d ü n ya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol alm aları durum unda iyiliği ön plana çıkarm a fırsatları doğacaktır. Çağdaş Eğitim Kurumlan bu doğrultuda eğitim p o l i t i k a l a r ı b e lir le m e k t e ve uygulamaktadır. G e le c e ğ in d ü n y a s ın d a o lu ş a c a k ih tiya çla rı ö n gö rü p, ö ğ re n c ile ri bu ihtiyaçlar d o ğru ltu su n da donatarak edilgen değil etken ve topluma liderlik edebilecek bireyler olarak yetiştirecek eğitim plan ve programlarını hazırlamayı, çalışan ların bilgi ve b ecerilerin i bu doğrultuda geliştirmeyi amaç edinmiştir. Çağdaş Eğitim Kurumlan yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda tüm paydaşları (ça lışa n la rı, h isse darları, ö ğren cileri, öğrenci a ile le ri) ile bir bütünlük içerisinde eğitim programlarını, eğitim ve şirket politikalarını belirler.

7 Proje Başarılarımız TÜBİTAK BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI : Türkiye 2.liği :55 Projeden 47 tanesi il elemesine girmeye hak kazandı : Başvurulan 40 projeden 25 tanesi il elemesine girmeye hak kazandı : Özel okullar arasında 41 proje ile en çok proje başvurusu yapan okul olduk. t ü b İt a k çin.. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI PROJE YARIŞMASI : Bölge sergisine4 proje ile katılım : Bölge sergisine 5 proje ile katılım : Başvurulan 13 projeden 7 tanesi ile Bölge Sergisine katlım : Fizikten Bölge, Kimyadan Final Sergisine katılım. Kimya projemiz Ege Bölge l.si : Çağdaş Eğitim Koleji TÜBİTAK 44. Ortaöğretim öğrencileri araştırma proje yarışmasına da 12 proje ile katılım : TÜBİTAK'ın düzenlediği 2013 Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda Çağdaş Eğitim Koleji öğrencilerinin hazırladığı proje ile Türkiye 3.lüğü : "Çağdaş Sipariş Yöntemi (Menümatik)" isimli proje ile TÜBİTAK bilgisayar alanında Türkiye 3.lüğü : Bir projeyle bölge sergisine katlım : Bir projeyle Türkiye finaline katlım DOESEF ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR ARASI PROJE YARIŞMASI - "ÇAĞDAŞ SİPARİŞ YÖNTEMİ ( MENÜMATİK)" isimli bilgisayar projesi 2. DOESEF Liseler Arası Proje Yarışması'nda eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkent Abu Dhabi'de yapılacak olan MILSET ASlA'nın düzenlediği ESI 2013 (Expo-Sciences Internafonal 2013) yarışmasına seçilmişte - Türkiye ve dünya çapında yapılan "2.DOESEF Araştrma Projeleri Yarışması"nda okulumuz 105 proje arasından 3 proje ile finale kalmıştr. * Kimya Dalında SEVİL KILIÇ' ın danışmanlığında Sıla KARAKAYA tarafından yapılan "Orman Yangınları Söndürmede Yeni Nesil Alev Geciktrici" / Yangın Söndürücü Sıvıların Üretilmesi Ve Uygulanması" isimli proje seçilmişte * Biyoloji Dalında Deniz ESKİ' nin danışmanlığında Abdullah Talha ALTAS ve Mahmut Lütfullah ÖZBİLEN tarafından yapılan "Yaş Meyve Sebzelerde Ağ ve Oleuropein Nanopartkül İçeren Sıvıların Kür Uygulamasıyla Raf Ömrünün Uzatlması" isimli proje seçilmişte * Mühendislik Dalında Hatce Selcan YILDIRIM' ın danışmanlığında H.Kasım ÖZKUL ve M.Halil DAĞAŞAN tarafından yapılan "Çağdaş Sipariş Yöntemi (Menümatk)" isimli proje seçilmişte -44. Ortaöğretm Öğrencileri Araştrma Projeleri Yarışması'nda Çağdaş Eğitim Anadolu ve Fen Lisesi'nden 2 projemiz Ege Bölge Sergisi'ne seçilmişte -Tarih Dalında Okulumuz Kimya Öğretmeni Sevil KILIÇ ın danışmanlığını yaptğı, Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Mustafa Enes KOÇAK tarafından yapılan " Ortak Yaşamın Son Yapıtları Korhjo Evleri" isimli proje ile Ege Bölge sergisine katlım gerçekleştrmiştr.

8 YABANCI DİL BÖLÜMÜMÜZÜN PROJE VE BAŞARILARI : Comenius Learning Together Projesi : Artsonia Lisa in Newyork-Book Review Oxford-Big Read Kitap Özet-Eleştiri Etkinliği : EF Yabancı Dil Okulları tarafından dünya genelinde yapılan " Global World Challenge " yarışmasına katılım sağlamış, yarışma sonucunda 15 Öğrencimiz başarılı olmuştur, sertifika kazanmışlardır. YABANCI DİL OLİMPİYATLARI : Ortaokulda : Dört l.lik, iki 2.lik, üç3.lük/ Lisede: Üç l.lik, bir 2.lik, üç3.lük : Ortaokulda : Bir l.lik, iki 3.lük : Ortaokulda : Bir l.lik, bir 2.lik, üç3.lük/lisede: iki l.lik, iki 2.lik : Lisede : Lisede : Lisede Bîr 3.lük Bir l.lik Bir 3.lük CAMBRIDGE SINAVLARI - Cambirdge Üniversitesi tarafından 130 ülkede uygulanan U lu sla ra ra sı YLE Sınavlarında öğrencilerimiz İngilizce Listening (Dinleme), Reading&Writing (Okuma- Yazma) ve Speaking (Konuşma) bölümlerinde üstün başarı göstermişlerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimiz başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. OLİMPİYATLAR TÜRKÇE OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda :iki 3.lük, / Lisede: Bir l.lik : Ortaokulda :Üç l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük/Lisede: Bir l.lik :Ortaokulda :Bir l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük/Lisede: Bir l.lik : Lisede :Bir l.lik MATEMATİK OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda : Üç l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük,/ Lisede: Üç l.lik,bir 2.lik, bir 3.lük : Ortaokulda : B irilik, bir4.lük/ Lisede: bir 2.lik, bir 3. lük : Ortaokulda : Ortaokulda : Lisede : iki 2.lik : Bir2.lik, bir 3.lük : Bir 3.lük FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda B irilik, bir 3lük, bir 4lük/Lisede İki 3lük, iki 4lük : Ortaokulda Bir 2lik, iki 3lük : Ortaokulda İki 2lik / Lisede: iki l.lik, iki 3lük : Lisede(Fizik) : Bir l.lik : Lisede(Kimya): Bir 3lük SOSYAL BİLGİLER OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda iki l.lik, bir 3lük / Lisedeiki l.lik, bir 2lik, bir 3lük : Ortaokulda :Bir l.lik, bir 3lük : Lisede :Bir3.lük _,r g e n r e s Ä Â ü. *tratqpe*lkwr graduates cultura ran*e.. İnduding ' -. literature ıenrctıvc i effective i j knowledge 'language luiucauh -i i w J~r fanulun» rciiilfskllls

9 TÜRKİYE VE ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ çin.. ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan Taekwondo 5. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan Taekwondo 5. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2.liği - Ocak 2014 İsveç' te yapılan uluslararası Taekwondo müsabakalarında l.lik - Avrupa Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışlarında küçük erkekler kategorisinde Avrupa Gençler 4.lüğü - "WORLD MATHS DAY" (Dünya Matematik Günü) dünya çapında 200 ülke ve öğrencinin katılmış olduğu "WORLD MATHS DAY" öğretmenler kategorisinde 23 ve 46.lık - (DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ) etkinliğinde, okulumuz yaş sınıflar kategorisinde dünya 27.si olmuştur. - Uluslararası İngilizce şiir ve hikaye yarışmalarında 3.lük ve 4.lük - Okulumuz öğrencilerinden oluşan Çevre izci Timi Uygulamaları (Scouts Of The Environment) projesi ile kabul edilen projeler arasına girmiş ve yayınlanmaya hak kazanmıştır. - AB destekli "Comenius Learn Together" projesi web sitesi koordinatörlüğü - ABD'nin düzenlediği uluslararası "Cyberf Air" İngilizce proje yarışmasında "Zeybek" adlı proje ile 166 okul arasından 2.lik - ABD'de Beyaz Saray'ın düzenlediği "Doors To Diplomacy" İngilizce proje yarışmasında 179 lise arasından 4.lük - İSE Uluslararası Eğitim Kuruluşu nun Türkiye çapında yaptığı İngilizce Sınavında ilk 50'de 2 öğrenci - Uluslararası Kukla Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Kukla Yarışması'nda 2.lik

10 BAŞARILARIMIZ Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım seçmesinde gençler Türkiye Şampiyonluğu - Ocak 2014 Türkiye gençler bilek güreşi şampiyonası İzmir elemesinde l.lik, 2.lik, 3.lükler - Gençlik Ve Spor il Müdürlüğü tarafından Aralık 2013'te düzenlenen okullar arası masa tenisi turnuvasında yarı final - Karabağlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu 2013 liseler arası bilgi yarışmasında 2. lik - Gaziemir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği çeşitli konulardaki resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında yedi l.lik,alti 2.lik, altı 3.lük -"Çocuk Hakları" konulu kısa film ve kompozisyon yarışmalarında il l.liği - M.E.M. Öğretmenler arası Masa Tenisi Tumuvası'ndal.likve3.lük - Alsancak Çocuk Ligi Satranç Turnuvası'nda 3.lük - Gaziemir Kaymakamlığından Çanakkale gezisi ve yıl içinde yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Başarı Belgesi TÜRKİYE BAŞARILARI - Türkiye Yüzme Şampiyonası Yaş Erkekler Kategorisinde 100 m Kelebekte Türkiye S.liği, 100 m Serbestte Türkiye 7.liği, 200 m ve 400 m Serbestte Türkiye ö.lığı - Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu 2013 Liseler arası bilgi yarışmasında ikincilik - Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası l.liği - İzmir İli Gençler Okullar Arası Taekwondo Yarışmaları l.liği, 2.1'ıği - İzmir ili Yıldızlar Taekwondo Yarışmaları l.liği - İzmir ili Yıldızlar Karate Yarışmaları 3.lüğü - İ.M.E.M tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, şiiryarışmalarında dereceler - Monami Türkiye geneli resim yarışmasında 7632 resim arasından ilk 20'de 1 öğrencimiz (Comenius Projesi Kapsamında düzenlenen "Benim Ülkem" konulu resim yarışmasında l.lik ve 3.lük) - Atletizm Bebestat Yarışmaları 3.lüğü - İlçe Masa Tenisi Turnuvasında altı l.lik - Atletizm Şenliği Atletizm Yarışmlarında 2.lik ve 3.lük - Atletizm Şenliği Bayrak Yarışlarında Takım Halinde l.lik

11 BAŞARILARIMIZ 9.ANTALYA OLİMPİYATLARI ÖDÜLLERİ ( ) LİSE çin. ALTIN MADALYA 5. Sınıf Türkçe l.liği 7. Sınıf Türkçe l.liği 5. Sınıf İngilizce iki l.lik 6. Sınıf İngilizce l.liği 7. Sınıf İngilizce l.liği ALTIN MADALYA 11. Sınıf Dil Anlatım Edebiyat l.liği 11. Sınıf Fizik l.liği 11. Sınıf Coğrafya l.liği 10. Sınıf Bilek Güreşi l.liği GÜMÜŞ MADALYA 6. Sınıf Fen iki 2.lik 6. Sınıf İngilizce 2.liği GÜMÜŞ MADALYA 9. Sınıf Matematik 2.liğl 10. Sınıf Kimya 2.liği BRONZ MADALYA 6. Sınıf Türkçe 3.lüğü 6. Sınıf Matematik 3.lüğü 5. Sınıf Fen 3.lüğü 7. Sınıf Fen 3.lüğü 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3.lüğü 7. Sınıf İngilizce 3.lüğü BRONZ MADALYA 9. Sınıf İngilizce 3.lüğü 9. Sınıf Biyoloji 3.lüğü 10. Sınıf Bilek Güreşi 3.lüğü

12 SINAV BAŞARILARIMIZ - Açıldığı günden bu yana Çağdaş Eğitim Koleji Gaziemir İlçesindeki okul sıralamalarında, üst sıralardaki yerini korumuştur :2 tane Türkiye l.liği; 8.sınıf sonuçlarına göre %97 yerleştirme oranı : Türkiye 33.lüğü, İzmir 3.lüğü, İzmir 59.luğu; İzmir genelinde ilk 500' de 3 öğrenci; İzmir genelinde ilk 1000'de 8 öğrenci Öğretim yılına gelinceye kadar lisemiz %82'lik üniversite yerleştirme başarısı göstermiştir LYS Sonuçları Çağdaş Eğitim Koleji, Orta Öğretimde : ilk 500 de 2 derece,ilk 5000'de 14 derece,ilkloooo'de 17 derece ile büyük bir başarıya imza attı. r r»'v. O < > o ^3 > o o ~ S >

13 NEDEN FARKLIYIZ? Bizi Diğerlerinden Ayıran Yönlerimize Bakarsak: Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller için.. 1-) İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİ A ktif öğretim kısaca İn g ilizce n in "Yaşamdan Alıntılar" yapılması şeklinde öğretilmesidir. Bu da önce İngilizce öğretmenlerinin İngilizcenin yazılı ve sözlü kullanım da etkili bir örnek olm alarından ve ancak bu şekilde öğrencilerin seçenekleri görüp kendi ifade tarzlarını geliştirmeleri ile mümkün olmaktadır. Söz konusu çalışmanın gerçekleşmesi için öğretm enlerim izden değişik ifade tarzları, düz yazılar, edebi eserler ve drama kullanmaları istenmektedir. Sonuç olarak kullanılan kriterler ne olursa olsun öğrenciler İngilizcede yeterli hale gelm eleri ve bunun sonucunda da öğretmen memnuniyeti ve motivasyonu artmaktadır. Öğrencilerimiz yoğun okuma sonucu değişik test ve içeriklerdeki yapıyı çok iyi öğrenmekte, dolayısı ile İngiliz Dili ve gramerini en etkili şekilde algılamakta, bu nedenle SBS, YDS benzeri test sınavlarında başarılı olmaktadır. Bizler öğrencilerimizin İngilizceyi daha çok k u lla n a ra k dış dünya ile iliş k ile r kurmasına ve proje tipi çalışmalara girilmesi ile daha etkin öğrenebileceğine inanıyoruz. okullarımızda planlı bir şekilde "Değerler Eğitimi" çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencileri ahlaki açıdan istenen noktaya ulaştırabilmek için öncelikle onlara güzel örnek olmak ve güzel örnekler göstermek gerekir. Bu bilinçle, tüm öğretmenlerimiz öğrencilerle okul içinde ve dışında, merkezi sistemle bilinen etkinlikleri uygulayarak n ite likli zaman geçirmektedir. Böylece öğrencilerimizin bu kuralları yerine getirerek, yaşayarak, hissederek benimsemeleri ve eğitimin kalıcı olması sağlanmaktadır. Velilerimizinde konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, öğrencilere olumlu davranışların kazandırılması açısından son derece önemlidir ) DEĞERLER EĞİTİMİ Çağdaş Eğitim Kurumlan, akademik başarı yanında kişisel ve ahlaki gelişimini tam am lam ış b ireyler yetiştirm eyi hedeflem ektedir. Bu am açla

14 NEDEN FARKLIYIZ? ülkelerden katılan 345 okulu geride bırakarak ödül kazanmıştır. 3-)TARİHİ BELGESELLERSERİSİ Türkiye'de yine bir ilk. 4 ayrı belgesel 4 ayrı emek. Bu emeklerin hepsinin sahibi okul. Bilgisayar uzmanından tutun öğretmenine, idarecisine ve hizmetlisine kadar büyük bir emek ürünü. Amaç yine çocuklarım ız. Bu alanda bir boşluk olduğunu gördük ve bu konunun üzerine çok ciddi bir şekilde eğildik. Ortaya inanılmaz güzel sonuçlar ortaya çıktı. Türk tarihiyle ilgili 4 ayrı muhteşem görsel kaynak; -OsmanlI Belgeseli -Çanakkale Belgeseli - Tarihte Türk Devletleri Ve Selçuklular Belgeseli - Kaybedilen Topraklar Belgeseli 4-) ULUSLARARASI PROJELER (Mr. ÖZAL Projesi) Eğitim Öğretim Yılında Mr. Turgut ÖZAL projesi ile ABD, Beyaz Saray'ın yönettiği "Doors To Diplomacy" projesine katılarak dünya dördüncülüğü elde etmiştir. 5-) ULUSLARARASI PROJELER (ZEYBEK PROJESİ) Beyaz Sarayın yönettiği "CYBER FAİR" yarışmasına "Zeybek " adlı proje ile katılarak dünya İkincisi olm uştur. Okulumuz her iki projede de değişik 6-) MEB BU BENİM ESERİM" VE TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI Okulumuz Eğitim öğretim yılında ilköğretim alanında yapılan "Bu Benim Eserim" adlı ilköğretim okulları arasında yapılan proje yarışmasında Ege Bölgesi'nden en fazla proje ile katılan okul olmuş ve matematik projemiz olan "Protregen" ile Türkiye ikinciliğini kazanm ıştır. Lisede ise TÜBİTAK Ortaöğretim Kurumlan arasında yapılan proje yarışmasında okulumuz İzmir'de bölge sergisine en fazla proje ile katılan okul olmuştur. 7-)MEHTERAN Türkiye de bir ilk. Lise öğrencilerinden oluşan mehter ekibimiz mevcut. Her yıl yeni gelen öğrencilerim iz bu ekibe kablıyor. Bu devamlılık sağlıklı bir şekilde oipio^ sağlanıyor. Bu güne kadar birçok törende görev alarak gösterilerini 7 ^ 1 :. sundular. >»» _ Bu çalışmalarda amacımız; 1 Çocuklarımızın tarihinden, kültüründen kopmadan geleceğe köprü olacak faaliyetlerde yer alması onu yaşayarak hem öğrenmeleri hem de bunu temsil etmeleri... Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nesiller İçin.. 13

15 ÖĞRENCİ KURALLARI çin.. S ayın veliler sevgili öğrenciler, eğitim ve öğretim yılının hem kurumumuz hem de sizler için başarılı geçmesini diliyoruz. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak arzu edilen başarının yakalanabilmesinin disiplinli ve düzenli çalışma ile sağlanabileceği inancındayız. Kurumumuz çalışma ve disiplin ilkelerini Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nden almaktadır. Bu ödül ve disiplin yönetmeliğine bağlı olarak kurumumuz ilke ve sınırlarını belirlemiştir. a) Okula Zamanında Gelinmesi Ders başlama saati olup derse zamanında gelmeyen, ya da gelemeyen öğrenciler beklenmeden öğretmenler tarafından yoklama fişlerine kaydedilirler. İdare tarafından verilecek Derse Kabul Belgesi ile derslere kabul edilirler. Ara derslere kesinlikle geç kalınmaz. Ara derslere geç kalan öğrenciler yarım gün yok sayılır ve devamsızlığa işlenir. b) Devam Zorunluluğu Öğrenciler ortaöğretim kurumlarında okula devam etmek zorundadırlar. Yönetmelik gereği 10 gün özürsüz 35 gün özürlü toplamda 45 gün devamsızlığı olan öğrenci, notları ne olursa olsun sınıfta kalır. c) Kılık Kıyafet Kız ve erkek öğrenciler okul ve öğrenci temsilcileri tarafından belirlenen kıyafetleri giymek zorundadırlar. Kızlarda saçlar temiz, düzenli, taranmış ve toplanmış şekilde olmalı. Eğer saçlarını toplamak istemiyorsa saçlarını kısa kestirmelidir. Erkeklerde ise saçlar temiz ve düzgün kesilmiş olmalıdır. Kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrenciler okula kabul edilmezler ve durum öğrenci velisine bildirilir. d) Ders Dışı Eğitim Ders içi öğrenim ve disiplinden öğretmen tam sorumludur. Bu nedenle öğretmenin uygun bulduğu ve önerdiği kaynak araç-gereçleri getirmek, derse hazırlıklı başlamak açısından gereklidir. Öğretmenin ders işlemesine engel oluşturan öğrenciler hakkında gerekli tedbirler idare tarafından alınacaktır. e) Okul Malzemelerinin Kullanılışı Okulun bina ve eşyası milli servetin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle de iyi kullanılması ve korunması gereklidir. Binaya ve eşyaya verilen zarar ödetilir. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak başarıyı arttırabilmek amacıyla belirlenen ilke ve kurallara tüm veli ve öğrencilerin titizlikle uyacakları inancındayız. Başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle...

16 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ ÇAĞ D AŞ EĞİTİM O KU LLARI 7. Davranışlarımız, konuşmalarımız, HAK VE SORUM LULUKLARI sorumluluk bilinci ve kılık HAKLARIMIZ Biz Çağdaş Eğitim Okulları olarak; 1. Velilerimizden saygı ve destek görmek istiyoruz, 2. Okulumuzda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istiyoruz. SORUMLULUKLARIMIZ Biz Çağdaş Eğitim Okulları olarak; 1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak amacı ile materyal, ekipman ve teknolojik donanımları sağlayacağız. 2. Okumuzda olumlu bir kültür oluşturarak öğrencilerimizde istendik davranışların gelişmesini sağlayacağız. 3. Okulumuzda öğrenci, veli ve öğretmenler arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmayacağız. 4. Eğitim ve öğretim sürecini okul duvarları ile sınırlamayacağız. 5. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar oluşturacağız. Okul Öğrenci Kurulunu, Okul Öğrenci Meclisini, veli toplantılarını, Okul Gelişimi Yönetim Ekibi toplantılarını, Okul Aile Birliği toplantılarını, Öğretmenler Kurulu toplantılarını etkili bir şekilde düzenleyeceğiz. 6. Okulumuzun güvenilir ve temiz olmasını sağlayacağız. 10. Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. 11. Veli ve öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplayıp, değerlendirip, sonuçlarını ilgililer ile gizlilik esas alınarak paylaşacağız. 12. Belirli aralıklarla ve düzenli olarak veli bilgilendirme toplantısı yapacağız. 13. Okul ve çevresini öğrencilerimiz için en uygun bir biçimde düzenleyeceğiz. Okulumuz öğretmenleri olarak, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ders dışı Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller İçin.. 15

17 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller İçin.. ÇAĞDAŞ EĞİTİM OKULLARI ÖĞRENCİSİNİN HAK VE SORUM LULUKLARI HAKLARIM Ben Çağdaş Eğitim Okulları öğrencisi olarak; 1. Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak istiyorum. 2. Okulumuzda bireysel farklılıklara saygı gösterilmesini istiyorum. 3. Bana ait ölçme değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek ve sonuçlara ait fikirlerimi ilgili öğretmenlerimle tartışabilmek istiyorum. 4. Bana ait özel bilgilerin (sınıf rehber öğretmeni ile yaptığım görüşmeler, okul rehber öğretmeni ile yaptığım görüşmeler, okulumuzda uygulanan test ve anket sonuçları) benim iznim olmadan hiç kimseyle paylaşılmamasını istiyorum. 5. Okulumuzda biz öğrenciler ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. 6. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılmasını istiyorum. 7. Kendimi tanıma, ilgi ve yeteneklerimin belirlenmesi, ortaöğretim sonrası gidebileceğim Yüksek Öğretim Kurumlan, giriş koşulları vb. konularda, kişisel, mesleki ve eğitimsel rehberlik hizmetleri almak istiyorum. 8. Akademik ve kişisel gelişimimi destekleyecek ders ve ders dışı etkinliklere katılmak istiyorum. 9. Okul yönetiminde okul öğrenci kurulu ve okul öğrenci meclisi aracılığı ile temsil edilmek istiyorum. SORUMLULUKLARIM Ben Çağdaş Eğitim Okulları öğrencisi olarak; 1. Okulumuzda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim. 2. Bana görev verilmesi durumunda ders dışı etkinliklere katılacağım ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım. 3. Arkadaşlarıma ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim. Zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım. 4. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım. 5. Okul kurallarına uyacağım. 6. Okul yönetimine (seviyeli ve saygılı eleştiri, fikir, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım. 7. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım. 8. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. 9. Okulda nöbet görevi verildiğinde en iyi şekilde yerine getireceğim. 10. Her ne sebeple olursa olsun öğretmenlerimden izin almadan okul bahçesi dışına çıkmayacağım. 11. Sınıflara ve okul bahçesine çöp ve atık maddeler atmayacağım ve atanları uyaracağım. 12. Okul ve sınıf panolarına resim ve yazılarla katkıda bulunacağım. 13. Okula gelmesi gereken ders araç ve gereçlerini eksiksiz getireceğim. 14. Öğretmenlerimin verdiği günlük ödevler ile araştırma ödevlerini zamanında ve düzenli olarak yapacağım. 15. Okul yönetimince yasaklanan hiçbir malzemeyi okula getirmeyeceğim.

18 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ EĞİTİM O KULLARI VELİSİNİN HAK VE SORUM LULUKLARI HAKLARIM Ben Özel İzmir Çağdaş Eğitim Okulları Velisi Olarak; 1. Çocuğumun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilmek istiyorum. 2. Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, kaliteli eğitim ve fırsatlar sunulmasını istiyorum. 3. Okul yönetimine katılmak istiyorum. 4. Çocuğumun okuldaki gelişim süreci ile ilgi bilgilendirilmek istiyorum. 5. Çocuğumun güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istiyorum. 6. Çocuğumun ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek davranışlarda bulunulmamasını istiyorum. SORUMLULUKLARIM Ben Özel İzmir Çağdaş Eğitim Okulları Velisi Olarak; 1. Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, eğitim araç gereçlerini tamamlamış, okul kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesini sağlayacağım. 2. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az bir tanesinde görev alacağım. 3. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim. 4. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım. 5. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. 6. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için, televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım. 7. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğum ile birlikte yapacağım. 8. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim. 9. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım. 10. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. 11. Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. 12. Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. 13. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim. 14. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete kesinlikle izin vermeyeceğim. 15. Çocuğumun ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyecek yerlere gitmesini engelleyeceğim. 16. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek televizyon programlarını izlemesine izin vermeyeceğim. Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nesiller İçin.. 17

19 REHBERLİK KÖŞESİ Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller için.. Özel Çağdaş Eğitim Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisinin temel am açları arasında kendini tanıyan, kendini ifade edebilen, farklı çözümler üretebilen, özeleştiri yapabilen, problem çözme becerileri gelişm iş, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek yer almaktadır. En değerli v a rlığ ın ız olan çocuğunuzun, evrensel değerlerin farkında olan, aynı zamanda kendi değerlerine sahip çıkan, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim ini sağlıklı biçimde tamamlamış, topluma faydalı bireyler olarak yetişm esine destek olmak amaçlarımız arasındadır. Çağdaş Eğitim Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı çerçevesinde p ro gram larını hazırlar ve çalışm alarını yürütür. Öğrencilerin, büyüme ve gelişme süreci içinde farklı gelişim alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılam a ve bu alandaki döneme özgü gelişim görevlerini yerine getirmesinde, bütünsel gelişimi sağlamasında destek olacak tüm hizmetleri sunar. Bu çalışmalar; - Oryantasyon (öğrencinin okula uyumunun sağlanması, arkadaşlık İlişkilerinin geliştirilmesi vb...) - Gelişimsel Rehberlik çalışmaları (psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi vb...) - Temel alışkanlık ve becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar - Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik çalışmalar (sorumluluk, saygı, sevgi, toplumsal duyarlılık, işbirliği, paylaşma vb...) - Psikolojik Danışma (bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri) - Eğitsel Rehberlik (öğrenme sorunlarının aşılmasına yönelik çalışmalar, verimli çalışma alışkanlığı ve öğrenme sorumluluğu kazandırmaya yönelik çalışmalarvb...) - Mesleki Benlik G elişim ine yönelik çalışmalar (ders, etkinlik ve alan seçimlerinde yönlendirme hizmetleri, mesleki ve akademik farkındalığı sağlamaya yönelik çalışmalarvb...) -Kariyer Danışmanlığı çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıyarak, kariyer gelişim planlarını yapmalarına ve uygulamalarına yardımcı olmakşeklinde özetlenebilir. - Aile Rehberliği (anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilm esi, Ana-Baba Etkileşim/ Paylaşım grupları vb...) Rehberlik programı okuldaki tüm eğitsel süreçlerin bir parçası ve bütünün tamamlayıcısıdır. Çağdaş Eğitim Koleji'nde öğrenciler akademik başarılarına kazandırılan artılar kadar erdemli bireyler olarak da hayata hazırlanmaya dönük çalışmalar yürütülür.

20 BAŞARILI ÖĞRENCİNİN 21 ÖZELLİĞİ Öğrenci deyip geçmeyin, onun da ustalığı ve ustaları vardır. Şimdi size belki onlarca yazıdan ve tecrübeden süzülmüş özet bilgiler sunacağız, insanın hayat boyu öğrenci olduğunu unutmayıp bu maddeleri kendiniz açısından teke tek değerlendirin ve tabii ki velilerinin de incelemesi gerektiğini belirtmemize gerek yok. 1. Hedefi (ideali) vardır. 2. Özgüveni yüksektir. 3. Başaracağına inanır. (Yapamam, edemem gibi ifadeler kullanmaz.) 4. Çevresinde ve hayatta başaranların kendisinden pek farklı özellikte olmadığının farkındadır. 5. Israrcıdır, pes etmez. 6. İnatçıdır. Anlamadığı, çözemediği konuları anlayıp çözüme kavuşturmadan uyumaz, rahatedemez. 7. Sürekli ve düzenli çalışır, bunu alışkanlık haline getirir. 8. Zamanını planlar, plana göre çalışır. 9. Düzenli kitap okuma alışkanlığı vardır. Başarının önünü açan ve başarıyı sürekli kılan en önemli alışkanlığın okuma olduğunu bilir. Çünkü okuma hem kişinin kültürünü yükseltir, hem de kişinin öğrenme isteğini artırır. 10. Arkadaş seçimine özen gösterir, birlikte olduğu arkadaşlarını özenle seçer, iyi seçilmemiş arkadaş grubunun kaybedilmiş başarı olduğunun farkındadır. Seviyeli ve düzeyli arkadaşlığın öneminin farkındadır. 11. Öğretmenleriyle iyi diyalog kurar, onların önerilerini dikkate alır, emeklerine saygı gösterir. 12. Çevresiyle uyumlu ve iletişim içerisindedir. Çevresindekileri doğru tanır, onlarla örnek diyalog kurar, onların güzel yönleri ve deneyimlerinden faydalanır. 13. Başarısıyla kendini ispatlayanlarla birlikte olur, böylece çok iyi kazanımlar elde eder. 14. Ailesine bağlıdır. Onların maddi ve manevi desteğini alır. 15. Çevresine ve arkadaşlarına iyi bir modeldir. 16. Ulaşmak istediği hedefi zihninde somutlaştırır. Ön belleğine net bir fotoğraf halinde yerleştirir. 17. Tv, bilgisayar, internet, futbol, oyunlar, diziler vb. gibi tuzaklara karşı uyanıktır ve dikkatlidir. 18. Dersi derste çok iyi dinleyip anlar, gerçekten takıldığı çözümünü bulamadığı soruları öğretmenine sorar. 19. Okula gelmeden önce konuları bir kere okur, eve dönünce de yine bir kere okuyarak öğrendiklerini tekrarlar. Düzenli ve periyodik tekrarların başarı için gerekli olduğunu bilir. 20. Sınavlarda hangi dersten hangi dersten hangi soruların çıkabileceği konusunda isabetli tahminlerde bulunur, konulara hakimdir. 21. İnsanların farklı öğrenme özellikleri olduğunu, dolayısıyla kendisinin en iyi öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğinin farkına varır. Çalışmalarında ve planlamalarında bu özellikleri dikkate alır. Kimi insanlar, çeşitli nedenlere bir kere okuduğunda, kimi insanlar iki defa okuduğunda konuyu kavrayabilir. Kimi öğrenciler okuyarak, kimi öğrenciler yazarak daha kolay öğrenebilirlervb. 19 ÇağdaşEğitlmKoleji-Sağduyulunesllleriçin..

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 Ocak 2 Ocak Mercimek Çorba (134 kcal) Kaşarlı Fırın Tavuk

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ 2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ HAZİRAN AYI 01.Haz Çay Etli Biber Dolma Tas Kebabı 17.Haz Çay Et Bezelya Zeytinyağlı Fasulye Peynir Mercimek Çorba Bulgur Pilavı Peynir-Domates Börek Makarna

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek TARİH 1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek 15.09.2014 Kuru fasulye Pirinç Pilavı Meyve 16.09.2014 Kıymalı patates Çorba Tulumba tatlısı 17.09.2014 Türlü Makarna Mevsim Meyve 18.09.2014 Etli nohut B.pilavı

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 MERCİMEK ÇORBA 125 YAYLA ÇORBA 125 ETLİ KURU FASULYE 300 IZGARA KÖFTE/PATATES 300 PİRİNÇ PİLAVI 225 SOSLU MAKARNA 225 MEYVE / REVANİ 75 / MEYVE /

Detaylı

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ ÇORBALAR Beyaz Tel Şehriye Çorba 122 Mercimek Çorba 197 Domatesli Arpa Şehriye Çorbası 147 Romen Çorba 160

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 Öğrenci Seçme ve YerleşBrme Sınavı (ÖSYS) YükseköğreBme Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans YerleşBrme Sınavı ( LYS ) OrtaöğreBm mezunu, üniversite eğibmi

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.02.2016 02.02.2016 Salı 03.02.2016 Çarşamba 04.02.2016 Perşembe 05.02.2016

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EKİM AYI YEME

2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EKİM AYI YEME 2012-2013 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ EYLÜL AYI YEME 17.09.2012 18.09.2012 19.09.2012 20.09.2012 Etli Taze Fasulye Tavuk Sote Kırmızı Mercimek Çorbası Domates Çorbası Domates Soslu Makarna Pirinç

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YG S/ LY S ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS/LYS BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 1 YGS-LYS SİSTEMİ-1 Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri

Detaylı

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıf Haftalık Ders Programı İngilizce: 12+5 +1= 18 saat (3 öğretmen) Türkçe: 6 saat Matematik: 5 saat Fen: 4 saat Sosyal Bilgiler: 3 saat Din Kültürü: 2 saat

Detaylı

TEOG Sınav Sistemi (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Meral ÖZTÜRK GÜNEL Uzm Psikolojik Danışman

TEOG Sınav Sistemi (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Meral ÖZTÜRK GÜNEL Uzm Psikolojik Danışman TEOG Sınav Sistemi (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Meral ÖZTÜRK GÜNEL Uzm Psikolojik Danışman UYGULAMA 2014-2015 eğitim - öğretim yılından altı ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

AKADEMİK TAKVİMİ ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİMİ ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLÜL 2012 ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ RENKLERİN DİLİ İDARİ İŞLER PDR ÇALIŞMALARI ZÜMRE FAALİYETLERİ HAFTASONU/TATİL KDS-GTS-YAZILI EKDERS-ETÜT REHBERLİK

Detaylı

Sınav Öncesi Velilere Öneriler

Sınav Öncesi Velilere Öneriler Sınav Öncesi Velilere Öneriler ÖZDEN AKSUNGUR (GÜNCELLENME TARİHİ 13 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2014 TEK SINAVLI BİR SİSTEMDEN ÇOK SINAVLI SİSTEME Bu sistemden önce 8.sınıfta uygulanan sistemde Ortaöğretime Geçiş TEK SINAV ile yapılmaktaydı ve sınav sadece

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında, 8.Sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan ayının sonunda, 6 dersten Merkezi Sınav yapılacak. 1 dönemde 3 sınavı olan dersten 2.si,

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com YGS&LYS SINAV SİSTEMİ Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

CAMBRIDGE KOLEJİ LİDERLERİN OKULU 9-13 ŞUBAT 2014-2015 / SAYI 21

CAMBRIDGE KOLEJİ LİDERLERİN OKULU 9-13 ŞUBAT 2014-2015 / SAYI 21 CAMBRIDGE KOLEJİ LİDERLERİN OKULU 9-13 ŞUBAT 2014-2015 / SAYI 21 SÖMESTR TATİLİNDE BİNİCİLİK KEYFİ Sömestr tatilini Atköyü Binicilik Kulübü nde binicilik eğitimi alarak geçiren Cambridge Koleji Binicilik

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ TARİH 01.09.2015 SABAH KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ ÖĞLE YEMEĞİ YAYLA ÇORBA PİLİÇ ROTİ BULGUR PİLAVI KARPUZ İKİNDİ KAHVALTISI ISPANAKLI BÖREK 02.09.2015 03.09.2015

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı http://turgayciner.meb.k12.tr/ 1. AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS Mart ayının son haftası ya da Nisan

Detaylı

PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından

Detaylı

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf 5 Eylül 2011 Pazartesi Öğretmenler Toplantısı 19 Eylül 2011 Pazartesi Okulun Açılışı (Edebiyat Zümresi) 20 Eylül 2011 Salı Kimya panosu(n.ş) AKADEMİK TAKVİM SUNUMU 21 Eylül 2011 Çarşamba 22 Eylül 2011

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com 01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ PAZARTESİ 01/06/15 SALI 02/06/15 ÇARŞAMBA 03/06/15 PERŞEMBE 04/06/15 CUMA 05/06/15 PATATESLİ YUMURTA İ SİYAH ÇAYI KARIŞIK SEBZE ÇORBA ÇORBA TAVUKSUYU ÇORBA ETLİ

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 AÇMA 242 SEBZE BUKETİ 95 SUYU 100 KABAK BİBER KIZARTMA 298 SÜT 63 PİYAZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : TÜRKÇE 12.03.2010 26.04.2010 31.05.2010 2, Saat MATEMATİK 29.03.2010 01.05.2010 02.06.2010 PAZARTESİ 2, Saat BİYOLOJİ 19.03.2010 28.05.2010 CUMA CUMA FİZİK 23.03.2010

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 1 KİŞİSEL REHBERLİK Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak amaçlanır. Öğrencinin

Detaylı

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2014 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MART 2016 YEMEK MENÜSÜ Çay-simit çay- simit çay -söğüģ çoban

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık butik akademik lise 6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık Kişiye özel programımız ile başarıyı garantileyin. Hangi liseden mezun olduğunuzdan çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemlidir.

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRKİYE DE SINAV SİSTEMİ 1997-2004 Yılları Arasında Liselere

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? neden üniversite? üniversitenin görevleri 1-Bilim Üretmek 2-Mesleki Donanım Kazandırmak 3-Üniversite Kültürü Kazandırmak Üniversite

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ Bugün ilkokul öğrencilerimizin sergilemiş olduğu sahne performansları da bizleri ayrıca gururlandırdı.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2014 ÖSYS YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS, 23 Mart 2014 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan ortak müfredata dayalı

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ OKULUMUZ VE LİSE HAYATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Hepinizi öğrencinizin başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin amacı; sadece iyi bir üniversiteyi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY Not: Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiştir. T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU. İLBAP ve TEOG BİLGİLENDİRME SUNUMU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU. İLBAP ve TEOG BİLGİLENDİRME SUNUMU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU İLBAP ve TEOG BİLGİLENDİRME SUNUMU TÜRKİYE DE SINAV SİSTEMİ 1997-2004 Yılları Arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2005-2008 Yılları Arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı

Detaylı

ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf )

ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf ) ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf ) Özel Ankara Maya Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencileri haftalık 55 ders saatinden oluşan programa devam eder. Dersler 40 dakikadan

Detaylı