ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ. ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ. ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 \ ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ 1 ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN ve ANADOLU LİSESİ Dokuz Eylül Mahallesi No:231 Gaziemlr/izmir Tel: Fax: ÖZEL GAZİEMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM İLKOKULU VE ORTAOKULU Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:223 Gazlemir/İZMİR Tel: Fax: ÖZEL GAZİEMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANAOKULU Atıf Bey Mh. 678 Sk. No:3/1 A Gaziemir / İZMİR Tel : Fax :

2 ÇAĞDAŞ EĞİTİM ' ü k K 0 L E Jİ rıe< u Z/eriçın / Ü 1 E ğ itim Ö ğ r e t i m Yılı Veli B ilg ile n d irm e K ita p ç ığ ı

3 İÇİNDEKİLER 04 Tarihçemiz 05 Misyonumuz - Vizyonumuz Oö Başarılarımız çin. 12 Neden Farklıyız? 14 Öğrenci Kuralları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Okul hok ve sorumlulukları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Öğrenci hak ve sorumlulukları Öğrenci, Okul ve Veli Sözleşmesi Veli hak ve sorumlulukları Rehberlik Köşesi 21 Ortaöğretime Geçiş Sistemi 22 Üniversiteye Yerleştirme Sistemi 25 Zaman Çizelgesi

4 Vemek Listesi 28 Gezi Programı 30 Vabancı Dil ğitim Sistemi 32 Deneme Sınavları 34 Sınav Takvimi 37 tüd Programı 38 Karakter 6ğitimi 40 Münazaralar 41 Spor Okulları Prg. C O o Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nes Bilim Olimpiyatları 43 Kutlama ve Anma Prg. 44 Veli Toplantı ve Seminerleri 45 Kadromuz 3

5 TARİHÇEMİZ u nesiller İçin. D >- D O >o o (S) Çağdaş Eğitim Kurumlan; 2000 yılın d a, 70 ortağı ile eğitim hizmetleri vererek ülke eğitim sistemine katkı sağlamayı, ülke ve insanlığa yararlı, sağduyulu n esiller yetiştirm eyi am aç edinerek kurulmuştur. İlk eğitim merkezi öğretim y ılın d a G ü n altay M a h a lle si'n d e lise binamızda İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi olarak hizmete açıldı öğretim yılında genel lise programı ilave edildi öğretim yılında fen lisesi açılarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak bilim adamları yetiştirilmesi hedeflendi. Yine aynı yıl Gaziemir ilçesinde SHÇEK'na bağlı Çağdaş Çocuk Evi açıldı. Kısa zamanda büyük gelişmeler kaydeden kurumumuz öğretim yılında Gaziemir Çağdaş Eğitim İlköğretim Okulu'nu açtı. Eğitim kurumumuz şu anda İzmir Gaziemir'de İlköğretim, lise ve anaokulu olmak üzere 3 binada hizmet vermektedir. Çağdaş Eğitim Koleji eğitim öğretim hizmetleri ve ticari faaliyetlerini, 80 kişilik öğretmen ve 22 kişilik hizmet ekibi ile sürdürmektedir.

6 MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ Misyonumuz G e le c e ğ in d ü n y a s ın d a, "H a k" ve "A d a le t"i sa ğ la m a d a m ille tin e ve in sa n lığ a yön v e re c e k, g e le ce ğ in i h t i y a ç la r ın a g ö r e d o n a t ılm ış "Sağduyu"lu nesiller yetiştirmek. Vizyonumuz Çağdaş Eğitim Kurumlan, milletimiz ve in sa n lık için, "Sağduyu"lu n esille r yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sağduyu; hikmet, adalet ve yüksek ahlâk ifa d e le ri ile ö z e tle y e b ile c e ğ im iz erdemler bütünüdür. Toplum ve insanlık için; üstün nitelikli, iyi eğitimli, kendini yetiştirmiş ve sürekli geliştiren, yeniliklere açık, iş hayatları ve sosyal çevrelerinde saygı uyandıran, topluma örnek teşkil eden, nitelikli ve e t k ili h iz m e t le r ü re te n b ir e y le r yetiştirmek hedefimizdir. "Kritik Analitik Düşünme" becerisine sahip, dünya gidişatını yönlendirmeye çalışan sistem ve organizasyonları daha iyi tanıyıp, politikalarını ve neticelerini hesap e d e b ile n, g e lişm e le ri doğru değerlendirm e ve anlam a yeteneği gelişmiş iyi insanlar yetiştirmek öncelikli a m a c ım ız d ır. Bu k iş ile r in, d ü n ya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol alm aları durum unda iyiliği ön plana çıkarm a fırsatları doğacaktır. Çağdaş Eğitim Kurumlan bu doğrultuda eğitim p o l i t i k a l a r ı b e lir le m e k t e ve uygulamaktadır. G e le c e ğ in d ü n y a s ın d a o lu ş a c a k ih tiya çla rı ö n gö rü p, ö ğ re n c ile ri bu ihtiyaçlar d o ğru ltu su n da donatarak edilgen değil etken ve topluma liderlik edebilecek bireyler olarak yetiştirecek eğitim plan ve programlarını hazırlamayı, çalışan ların bilgi ve b ecerilerin i bu doğrultuda geliştirmeyi amaç edinmiştir. Çağdaş Eğitim Kurumlan yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda tüm paydaşları (ça lışa n la rı, h isse darları, ö ğren cileri, öğrenci a ile le ri) ile bir bütünlük içerisinde eğitim programlarını, eğitim ve şirket politikalarını belirler.

7 Proje Başarılarımız TÜBİTAK BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI : Türkiye 2.liği :55 Projeden 47 tanesi il elemesine girmeye hak kazandı : Başvurulan 40 projeden 25 tanesi il elemesine girmeye hak kazandı : Özel okullar arasında 41 proje ile en çok proje başvurusu yapan okul olduk. t ü b İt a k çin.. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI PROJE YARIŞMASI : Bölge sergisine4 proje ile katılım : Bölge sergisine 5 proje ile katılım : Başvurulan 13 projeden 7 tanesi ile Bölge Sergisine katlım : Fizikten Bölge, Kimyadan Final Sergisine katılım. Kimya projemiz Ege Bölge l.si : Çağdaş Eğitim Koleji TÜBİTAK 44. Ortaöğretim öğrencileri araştırma proje yarışmasına da 12 proje ile katılım : TÜBİTAK'ın düzenlediği 2013 Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda Çağdaş Eğitim Koleji öğrencilerinin hazırladığı proje ile Türkiye 3.lüğü : "Çağdaş Sipariş Yöntemi (Menümatik)" isimli proje ile TÜBİTAK bilgisayar alanında Türkiye 3.lüğü : Bir projeyle bölge sergisine katlım : Bir projeyle Türkiye finaline katlım DOESEF ORTA ÖĞRETİM KURUMLAR ARASI PROJE YARIŞMASI - "ÇAĞDAŞ SİPARİŞ YÖNTEMİ ( MENÜMATİK)" isimli bilgisayar projesi 2. DOESEF Liseler Arası Proje Yarışması'nda eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkent Abu Dhabi'de yapılacak olan MILSET ASlA'nın düzenlediği ESI 2013 (Expo-Sciences Internafonal 2013) yarışmasına seçilmişte - Türkiye ve dünya çapında yapılan "2.DOESEF Araştrma Projeleri Yarışması"nda okulumuz 105 proje arasından 3 proje ile finale kalmıştr. * Kimya Dalında SEVİL KILIÇ' ın danışmanlığında Sıla KARAKAYA tarafından yapılan "Orman Yangınları Söndürmede Yeni Nesil Alev Geciktrici" / Yangın Söndürücü Sıvıların Üretilmesi Ve Uygulanması" isimli proje seçilmişte * Biyoloji Dalında Deniz ESKİ' nin danışmanlığında Abdullah Talha ALTAS ve Mahmut Lütfullah ÖZBİLEN tarafından yapılan "Yaş Meyve Sebzelerde Ağ ve Oleuropein Nanopartkül İçeren Sıvıların Kür Uygulamasıyla Raf Ömrünün Uzatlması" isimli proje seçilmişte * Mühendislik Dalında Hatce Selcan YILDIRIM' ın danışmanlığında H.Kasım ÖZKUL ve M.Halil DAĞAŞAN tarafından yapılan "Çağdaş Sipariş Yöntemi (Menümatk)" isimli proje seçilmişte -44. Ortaöğretm Öğrencileri Araştrma Projeleri Yarışması'nda Çağdaş Eğitim Anadolu ve Fen Lisesi'nden 2 projemiz Ege Bölge Sergisi'ne seçilmişte -Tarih Dalında Okulumuz Kimya Öğretmeni Sevil KILIÇ ın danışmanlığını yaptğı, Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Mustafa Enes KOÇAK tarafından yapılan " Ortak Yaşamın Son Yapıtları Korhjo Evleri" isimli proje ile Ege Bölge sergisine katlım gerçekleştrmiştr.

8 YABANCI DİL BÖLÜMÜMÜZÜN PROJE VE BAŞARILARI : Comenius Learning Together Projesi : Artsonia Lisa in Newyork-Book Review Oxford-Big Read Kitap Özet-Eleştiri Etkinliği : EF Yabancı Dil Okulları tarafından dünya genelinde yapılan " Global World Challenge " yarışmasına katılım sağlamış, yarışma sonucunda 15 Öğrencimiz başarılı olmuştur, sertifika kazanmışlardır. YABANCI DİL OLİMPİYATLARI : Ortaokulda : Dört l.lik, iki 2.lik, üç3.lük/ Lisede: Üç l.lik, bir 2.lik, üç3.lük : Ortaokulda : Bir l.lik, iki 3.lük : Ortaokulda : Bir l.lik, bir 2.lik, üç3.lük/lisede: iki l.lik, iki 2.lik : Lisede : Lisede : Lisede Bîr 3.lük Bir l.lik Bir 3.lük CAMBRIDGE SINAVLARI - Cambirdge Üniversitesi tarafından 130 ülkede uygulanan U lu sla ra ra sı YLE Sınavlarında öğrencilerimiz İngilizce Listening (Dinleme), Reading&Writing (Okuma- Yazma) ve Speaking (Konuşma) bölümlerinde üstün başarı göstermişlerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimiz başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. OLİMPİYATLAR TÜRKÇE OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda :iki 3.lük, / Lisede: Bir l.lik : Ortaokulda :Üç l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük/Lisede: Bir l.lik :Ortaokulda :Bir l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük/Lisede: Bir l.lik : Lisede :Bir l.lik MATEMATİK OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda : Üç l.lik, bir 2.lik, bir 3.lük,/ Lisede: Üç l.lik,bir 2.lik, bir 3.lük : Ortaokulda : B irilik, bir4.lük/ Lisede: bir 2.lik, bir 3. lük : Ortaokulda : Ortaokulda : Lisede : iki 2.lik : Bir2.lik, bir 3.lük : Bir 3.lük FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda B irilik, bir 3lük, bir 4lük/Lisede İki 3lük, iki 4lük : Ortaokulda Bir 2lik, iki 3lük : Ortaokulda İki 2lik / Lisede: iki l.lik, iki 3lük : Lisede(Fizik) : Bir l.lik : Lisede(Kimya): Bir 3lük SOSYAL BİLGİLER OLİMPİYATLARI: : Ortaokulda iki l.lik, bir 3lük / Lisedeiki l.lik, bir 2lik, bir 3lük : Ortaokulda :Bir l.lik, bir 3lük : Lisede :Bir3.lük _,r g e n r e s Ä Â ü. *tratqpe*lkwr graduates cultura ran*e.. İnduding ' -. literature ıenrctıvc i effective i j knowledge 'language luiucauh -i i w J~r fanulun» rciiilfskllls

9 TÜRKİYE VE ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ çin.. ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan Taekwondo 5. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan Taekwondo 5. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2.liği - Ocak 2014 İsveç' te yapılan uluslararası Taekwondo müsabakalarında l.lik - Avrupa Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışlarında küçük erkekler kategorisinde Avrupa Gençler 4.lüğü - "WORLD MATHS DAY" (Dünya Matematik Günü) dünya çapında 200 ülke ve öğrencinin katılmış olduğu "WORLD MATHS DAY" öğretmenler kategorisinde 23 ve 46.lık - (DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ) etkinliğinde, okulumuz yaş sınıflar kategorisinde dünya 27.si olmuştur. - Uluslararası İngilizce şiir ve hikaye yarışmalarında 3.lük ve 4.lük - Okulumuz öğrencilerinden oluşan Çevre izci Timi Uygulamaları (Scouts Of The Environment) projesi ile kabul edilen projeler arasına girmiş ve yayınlanmaya hak kazanmıştır. - AB destekli "Comenius Learn Together" projesi web sitesi koordinatörlüğü - ABD'nin düzenlediği uluslararası "Cyberf Air" İngilizce proje yarışmasında "Zeybek" adlı proje ile 166 okul arasından 2.lik - ABD'de Beyaz Saray'ın düzenlediği "Doors To Diplomacy" İngilizce proje yarışmasında 179 lise arasından 4.lük - İSE Uluslararası Eğitim Kuruluşu nun Türkiye çapında yaptığı İngilizce Sınavında ilk 50'de 2 öğrenci - Uluslararası Kukla Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Kukla Yarışması'nda 2.lik

10 BAŞARILARIMIZ Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım seçmesinde gençler Türkiye Şampiyonluğu - Ocak 2014 Türkiye gençler bilek güreşi şampiyonası İzmir elemesinde l.lik, 2.lik, 3.lükler - Gençlik Ve Spor il Müdürlüğü tarafından Aralık 2013'te düzenlenen okullar arası masa tenisi turnuvasında yarı final - Karabağlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu 2013 liseler arası bilgi yarışmasında 2. lik - Gaziemir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği çeşitli konulardaki resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında yedi l.lik,alti 2.lik, altı 3.lük -"Çocuk Hakları" konulu kısa film ve kompozisyon yarışmalarında il l.liği - M.E.M. Öğretmenler arası Masa Tenisi Tumuvası'ndal.likve3.lük - Alsancak Çocuk Ligi Satranç Turnuvası'nda 3.lük - Gaziemir Kaymakamlığından Çanakkale gezisi ve yıl içinde yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Başarı Belgesi TÜRKİYE BAŞARILARI - Türkiye Yüzme Şampiyonası Yaş Erkekler Kategorisinde 100 m Kelebekte Türkiye S.liği, 100 m Serbestte Türkiye 7.liği, 200 m ve 400 m Serbestte Türkiye ö.lığı - Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu 2013 Liseler arası bilgi yarışmasında ikincilik - Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası l.liği - İzmir İli Gençler Okullar Arası Taekwondo Yarışmaları l.liği, 2.1'ıği - İzmir ili Yıldızlar Taekwondo Yarışmaları l.liği - İzmir ili Yıldızlar Karate Yarışmaları 3.lüğü - İ.M.E.M tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, şiiryarışmalarında dereceler - Monami Türkiye geneli resim yarışmasında 7632 resim arasından ilk 20'de 1 öğrencimiz (Comenius Projesi Kapsamında düzenlenen "Benim Ülkem" konulu resim yarışmasında l.lik ve 3.lük) - Atletizm Bebestat Yarışmaları 3.lüğü - İlçe Masa Tenisi Turnuvasında altı l.lik - Atletizm Şenliği Atletizm Yarışmlarında 2.lik ve 3.lük - Atletizm Şenliği Bayrak Yarışlarında Takım Halinde l.lik

11 BAŞARILARIMIZ 9.ANTALYA OLİMPİYATLARI ÖDÜLLERİ ( ) LİSE çin. ALTIN MADALYA 5. Sınıf Türkçe l.liği 7. Sınıf Türkçe l.liği 5. Sınıf İngilizce iki l.lik 6. Sınıf İngilizce l.liği 7. Sınıf İngilizce l.liği ALTIN MADALYA 11. Sınıf Dil Anlatım Edebiyat l.liği 11. Sınıf Fizik l.liği 11. Sınıf Coğrafya l.liği 10. Sınıf Bilek Güreşi l.liği GÜMÜŞ MADALYA 6. Sınıf Fen iki 2.lik 6. Sınıf İngilizce 2.liği GÜMÜŞ MADALYA 9. Sınıf Matematik 2.liğl 10. Sınıf Kimya 2.liği BRONZ MADALYA 6. Sınıf Türkçe 3.lüğü 6. Sınıf Matematik 3.lüğü 5. Sınıf Fen 3.lüğü 7. Sınıf Fen 3.lüğü 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3.lüğü 7. Sınıf İngilizce 3.lüğü BRONZ MADALYA 9. Sınıf İngilizce 3.lüğü 9. Sınıf Biyoloji 3.lüğü 10. Sınıf Bilek Güreşi 3.lüğü

12 SINAV BAŞARILARIMIZ - Açıldığı günden bu yana Çağdaş Eğitim Koleji Gaziemir İlçesindeki okul sıralamalarında, üst sıralardaki yerini korumuştur :2 tane Türkiye l.liği; 8.sınıf sonuçlarına göre %97 yerleştirme oranı : Türkiye 33.lüğü, İzmir 3.lüğü, İzmir 59.luğu; İzmir genelinde ilk 500' de 3 öğrenci; İzmir genelinde ilk 1000'de 8 öğrenci Öğretim yılına gelinceye kadar lisemiz %82'lik üniversite yerleştirme başarısı göstermiştir LYS Sonuçları Çağdaş Eğitim Koleji, Orta Öğretimde : ilk 500 de 2 derece,ilk 5000'de 14 derece,ilkloooo'de 17 derece ile büyük bir başarıya imza attı. r r»'v. O < > o ^3 > o o ~ S >

13 NEDEN FARKLIYIZ? Bizi Diğerlerinden Ayıran Yönlerimize Bakarsak: Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller için.. 1-) İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİ A ktif öğretim kısaca İn g ilizce n in "Yaşamdan Alıntılar" yapılması şeklinde öğretilmesidir. Bu da önce İngilizce öğretmenlerinin İngilizcenin yazılı ve sözlü kullanım da etkili bir örnek olm alarından ve ancak bu şekilde öğrencilerin seçenekleri görüp kendi ifade tarzlarını geliştirmeleri ile mümkün olmaktadır. Söz konusu çalışmanın gerçekleşmesi için öğretm enlerim izden değişik ifade tarzları, düz yazılar, edebi eserler ve drama kullanmaları istenmektedir. Sonuç olarak kullanılan kriterler ne olursa olsun öğrenciler İngilizcede yeterli hale gelm eleri ve bunun sonucunda da öğretmen memnuniyeti ve motivasyonu artmaktadır. Öğrencilerimiz yoğun okuma sonucu değişik test ve içeriklerdeki yapıyı çok iyi öğrenmekte, dolayısı ile İngiliz Dili ve gramerini en etkili şekilde algılamakta, bu nedenle SBS, YDS benzeri test sınavlarında başarılı olmaktadır. Bizler öğrencilerimizin İngilizceyi daha çok k u lla n a ra k dış dünya ile iliş k ile r kurmasına ve proje tipi çalışmalara girilmesi ile daha etkin öğrenebileceğine inanıyoruz. okullarımızda planlı bir şekilde "Değerler Eğitimi" çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencileri ahlaki açıdan istenen noktaya ulaştırabilmek için öncelikle onlara güzel örnek olmak ve güzel örnekler göstermek gerekir. Bu bilinçle, tüm öğretmenlerimiz öğrencilerle okul içinde ve dışında, merkezi sistemle bilinen etkinlikleri uygulayarak n ite likli zaman geçirmektedir. Böylece öğrencilerimizin bu kuralları yerine getirerek, yaşayarak, hissederek benimsemeleri ve eğitimin kalıcı olması sağlanmaktadır. Velilerimizinde konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, öğrencilere olumlu davranışların kazandırılması açısından son derece önemlidir ) DEĞERLER EĞİTİMİ Çağdaş Eğitim Kurumlan, akademik başarı yanında kişisel ve ahlaki gelişimini tam am lam ış b ireyler yetiştirm eyi hedeflem ektedir. Bu am açla

14 NEDEN FARKLIYIZ? ülkelerden katılan 345 okulu geride bırakarak ödül kazanmıştır. 3-)TARİHİ BELGESELLERSERİSİ Türkiye'de yine bir ilk. 4 ayrı belgesel 4 ayrı emek. Bu emeklerin hepsinin sahibi okul. Bilgisayar uzmanından tutun öğretmenine, idarecisine ve hizmetlisine kadar büyük bir emek ürünü. Amaç yine çocuklarım ız. Bu alanda bir boşluk olduğunu gördük ve bu konunun üzerine çok ciddi bir şekilde eğildik. Ortaya inanılmaz güzel sonuçlar ortaya çıktı. Türk tarihiyle ilgili 4 ayrı muhteşem görsel kaynak; -OsmanlI Belgeseli -Çanakkale Belgeseli - Tarihte Türk Devletleri Ve Selçuklular Belgeseli - Kaybedilen Topraklar Belgeseli 4-) ULUSLARARASI PROJELER (Mr. ÖZAL Projesi) Eğitim Öğretim Yılında Mr. Turgut ÖZAL projesi ile ABD, Beyaz Saray'ın yönettiği "Doors To Diplomacy" projesine katılarak dünya dördüncülüğü elde etmiştir. 5-) ULUSLARARASI PROJELER (ZEYBEK PROJESİ) Beyaz Sarayın yönettiği "CYBER FAİR" yarışmasına "Zeybek " adlı proje ile katılarak dünya İkincisi olm uştur. Okulumuz her iki projede de değişik 6-) MEB BU BENİM ESERİM" VE TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI Okulumuz Eğitim öğretim yılında ilköğretim alanında yapılan "Bu Benim Eserim" adlı ilköğretim okulları arasında yapılan proje yarışmasında Ege Bölgesi'nden en fazla proje ile katılan okul olmuş ve matematik projemiz olan "Protregen" ile Türkiye ikinciliğini kazanm ıştır. Lisede ise TÜBİTAK Ortaöğretim Kurumlan arasında yapılan proje yarışmasında okulumuz İzmir'de bölge sergisine en fazla proje ile katılan okul olmuştur. 7-)MEHTERAN Türkiye de bir ilk. Lise öğrencilerinden oluşan mehter ekibimiz mevcut. Her yıl yeni gelen öğrencilerim iz bu ekibe kablıyor. Bu devamlılık sağlıklı bir şekilde oipio^ sağlanıyor. Bu güne kadar birçok törende görev alarak gösterilerini 7 ^ 1 :. sundular. >»» _ Bu çalışmalarda amacımız; 1 Çocuklarımızın tarihinden, kültüründen kopmadan geleceğe köprü olacak faaliyetlerde yer alması onu yaşayarak hem öğrenmeleri hem de bunu temsil etmeleri... Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nesiller İçin.. 13

15 ÖĞRENCİ KURALLARI çin.. S ayın veliler sevgili öğrenciler, eğitim ve öğretim yılının hem kurumumuz hem de sizler için başarılı geçmesini diliyoruz. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak arzu edilen başarının yakalanabilmesinin disiplinli ve düzenli çalışma ile sağlanabileceği inancındayız. Kurumumuz çalışma ve disiplin ilkelerini Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nden almaktadır. Bu ödül ve disiplin yönetmeliğine bağlı olarak kurumumuz ilke ve sınırlarını belirlemiştir. a) Okula Zamanında Gelinmesi Ders başlama saati olup derse zamanında gelmeyen, ya da gelemeyen öğrenciler beklenmeden öğretmenler tarafından yoklama fişlerine kaydedilirler. İdare tarafından verilecek Derse Kabul Belgesi ile derslere kabul edilirler. Ara derslere kesinlikle geç kalınmaz. Ara derslere geç kalan öğrenciler yarım gün yok sayılır ve devamsızlığa işlenir. b) Devam Zorunluluğu Öğrenciler ortaöğretim kurumlarında okula devam etmek zorundadırlar. Yönetmelik gereği 10 gün özürsüz 35 gün özürlü toplamda 45 gün devamsızlığı olan öğrenci, notları ne olursa olsun sınıfta kalır. c) Kılık Kıyafet Kız ve erkek öğrenciler okul ve öğrenci temsilcileri tarafından belirlenen kıyafetleri giymek zorundadırlar. Kızlarda saçlar temiz, düzenli, taranmış ve toplanmış şekilde olmalı. Eğer saçlarını toplamak istemiyorsa saçlarını kısa kestirmelidir. Erkeklerde ise saçlar temiz ve düzgün kesilmiş olmalıdır. Kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrenciler okula kabul edilmezler ve durum öğrenci velisine bildirilir. d) Ders Dışı Eğitim Ders içi öğrenim ve disiplinden öğretmen tam sorumludur. Bu nedenle öğretmenin uygun bulduğu ve önerdiği kaynak araç-gereçleri getirmek, derse hazırlıklı başlamak açısından gereklidir. Öğretmenin ders işlemesine engel oluşturan öğrenciler hakkında gerekli tedbirler idare tarafından alınacaktır. e) Okul Malzemelerinin Kullanılışı Okulun bina ve eşyası milli servetin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle de iyi kullanılması ve korunması gereklidir. Binaya ve eşyaya verilen zarar ödetilir. Özel İzmir Çağdaş Eğitim Lisesi olarak başarıyı arttırabilmek amacıyla belirlenen ilke ve kurallara tüm veli ve öğrencilerin titizlikle uyacakları inancındayız. Başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle...

16 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ ÇAĞ D AŞ EĞİTİM O KU LLARI 7. Davranışlarımız, konuşmalarımız, HAK VE SORUM LULUKLARI sorumluluk bilinci ve kılık HAKLARIMIZ Biz Çağdaş Eğitim Okulları olarak; 1. Velilerimizden saygı ve destek görmek istiyoruz, 2. Okulumuzda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istiyoruz. SORUMLULUKLARIMIZ Biz Çağdaş Eğitim Okulları olarak; 1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak amacı ile materyal, ekipman ve teknolojik donanımları sağlayacağız. 2. Okumuzda olumlu bir kültür oluşturarak öğrencilerimizde istendik davranışların gelişmesini sağlayacağız. 3. Okulumuzda öğrenci, veli ve öğretmenler arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmayacağız. 4. Eğitim ve öğretim sürecini okul duvarları ile sınırlamayacağız. 5. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar oluşturacağız. Okul Öğrenci Kurulunu, Okul Öğrenci Meclisini, veli toplantılarını, Okul Gelişimi Yönetim Ekibi toplantılarını, Okul Aile Birliği toplantılarını, Öğretmenler Kurulu toplantılarını etkili bir şekilde düzenleyeceğiz. 6. Okulumuzun güvenilir ve temiz olmasını sağlayacağız. 10. Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. 11. Veli ve öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplayıp, değerlendirip, sonuçlarını ilgililer ile gizlilik esas alınarak paylaşacağız. 12. Belirli aralıklarla ve düzenli olarak veli bilgilendirme toplantısı yapacağız. 13. Okul ve çevresini öğrencilerimiz için en uygun bir biçimde düzenleyeceğiz. Okulumuz öğretmenleri olarak, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ders dışı Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller İçin.. 15

17 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller İçin.. ÇAĞDAŞ EĞİTİM OKULLARI ÖĞRENCİSİNİN HAK VE SORUM LULUKLARI HAKLARIM Ben Çağdaş Eğitim Okulları öğrencisi olarak; 1. Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak istiyorum. 2. Okulumuzda bireysel farklılıklara saygı gösterilmesini istiyorum. 3. Bana ait ölçme değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek ve sonuçlara ait fikirlerimi ilgili öğretmenlerimle tartışabilmek istiyorum. 4. Bana ait özel bilgilerin (sınıf rehber öğretmeni ile yaptığım görüşmeler, okul rehber öğretmeni ile yaptığım görüşmeler, okulumuzda uygulanan test ve anket sonuçları) benim iznim olmadan hiç kimseyle paylaşılmamasını istiyorum. 5. Okulumuzda biz öğrenciler ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. 6. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılmasını istiyorum. 7. Kendimi tanıma, ilgi ve yeteneklerimin belirlenmesi, ortaöğretim sonrası gidebileceğim Yüksek Öğretim Kurumlan, giriş koşulları vb. konularda, kişisel, mesleki ve eğitimsel rehberlik hizmetleri almak istiyorum. 8. Akademik ve kişisel gelişimimi destekleyecek ders ve ders dışı etkinliklere katılmak istiyorum. 9. Okul yönetiminde okul öğrenci kurulu ve okul öğrenci meclisi aracılığı ile temsil edilmek istiyorum. SORUMLULUKLARIM Ben Çağdaş Eğitim Okulları öğrencisi olarak; 1. Okulumuzda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim. 2. Bana görev verilmesi durumunda ders dışı etkinliklere katılacağım ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım. 3. Arkadaşlarıma ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim. Zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım. 4. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım. 5. Okul kurallarına uyacağım. 6. Okul yönetimine (seviyeli ve saygılı eleştiri, fikir, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım. 7. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım. 8. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. 9. Okulda nöbet görevi verildiğinde en iyi şekilde yerine getireceğim. 10. Her ne sebeple olursa olsun öğretmenlerimden izin almadan okul bahçesi dışına çıkmayacağım. 11. Sınıflara ve okul bahçesine çöp ve atık maddeler atmayacağım ve atanları uyaracağım. 12. Okul ve sınıf panolarına resim ve yazılarla katkıda bulunacağım. 13. Okula gelmesi gereken ders araç ve gereçlerini eksiksiz getireceğim. 14. Öğretmenlerimin verdiği günlük ödevler ile araştırma ödevlerini zamanında ve düzenli olarak yapacağım. 15. Okul yönetimince yasaklanan hiçbir malzemeyi okula getirmeyeceğim.

18 ÖĞRENCİ, OKUL VE VELİ SÖZLEŞMESİ EĞİTİM O KULLARI VELİSİNİN HAK VE SORUM LULUKLARI HAKLARIM Ben Özel İzmir Çağdaş Eğitim Okulları Velisi Olarak; 1. Çocuğumun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilmek istiyorum. 2. Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, kaliteli eğitim ve fırsatlar sunulmasını istiyorum. 3. Okul yönetimine katılmak istiyorum. 4. Çocuğumun okuldaki gelişim süreci ile ilgi bilgilendirilmek istiyorum. 5. Çocuğumun güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istiyorum. 6. Çocuğumun ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek davranışlarda bulunulmamasını istiyorum. SORUMLULUKLARIM Ben Özel İzmir Çağdaş Eğitim Okulları Velisi Olarak; 1. Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, eğitim araç gereçlerini tamamlamış, okul kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesini sağlayacağım. 2. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az bir tanesinde görev alacağım. 3. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim. 4. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım. 5. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. 6. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için, televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım. 7. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğum ile birlikte yapacağım. 8. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim. 9. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım. 10. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. 11. Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. 12. Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. 13. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim. 14. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete kesinlikle izin vermeyeceğim. 15. Çocuğumun ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyecek yerlere gitmesini engelleyeceğim. 16. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek televizyon programlarını izlemesine izin vermeyeceğim. Çağdaş Eğitim Koleji - Sağduyulu nesiller İçin.. 17

19 REHBERLİK KÖŞESİ Çağdaş Eğitim Koleji- Sağduyulu nesiller için.. Özel Çağdaş Eğitim Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisinin temel am açları arasında kendini tanıyan, kendini ifade edebilen, farklı çözümler üretebilen, özeleştiri yapabilen, problem çözme becerileri gelişm iş, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek yer almaktadır. En değerli v a rlığ ın ız olan çocuğunuzun, evrensel değerlerin farkında olan, aynı zamanda kendi değerlerine sahip çıkan, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim ini sağlıklı biçimde tamamlamış, topluma faydalı bireyler olarak yetişm esine destek olmak amaçlarımız arasındadır. Çağdaş Eğitim Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı çerçevesinde p ro gram larını hazırlar ve çalışm alarını yürütür. Öğrencilerin, büyüme ve gelişme süreci içinde farklı gelişim alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılam a ve bu alandaki döneme özgü gelişim görevlerini yerine getirmesinde, bütünsel gelişimi sağlamasında destek olacak tüm hizmetleri sunar. Bu çalışmalar; - Oryantasyon (öğrencinin okula uyumunun sağlanması, arkadaşlık İlişkilerinin geliştirilmesi vb...) - Gelişimsel Rehberlik çalışmaları (psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi vb...) - Temel alışkanlık ve becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar - Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik çalışmalar (sorumluluk, saygı, sevgi, toplumsal duyarlılık, işbirliği, paylaşma vb...) - Psikolojik Danışma (bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri) - Eğitsel Rehberlik (öğrenme sorunlarının aşılmasına yönelik çalışmalar, verimli çalışma alışkanlığı ve öğrenme sorumluluğu kazandırmaya yönelik çalışmalarvb...) - Mesleki Benlik G elişim ine yönelik çalışmalar (ders, etkinlik ve alan seçimlerinde yönlendirme hizmetleri, mesleki ve akademik farkındalığı sağlamaya yönelik çalışmalarvb...) -Kariyer Danışmanlığı çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıyarak, kariyer gelişim planlarını yapmalarına ve uygulamalarına yardımcı olmakşeklinde özetlenebilir. - Aile Rehberliği (anne-baba-çocuk ilişkilerinin geliştirilm esi, Ana-Baba Etkileşim/ Paylaşım grupları vb...) Rehberlik programı okuldaki tüm eğitsel süreçlerin bir parçası ve bütünün tamamlayıcısıdır. Çağdaş Eğitim Koleji'nde öğrenciler akademik başarılarına kazandırılan artılar kadar erdemli bireyler olarak da hayata hazırlanmaya dönük çalışmalar yürütülür.

20 BAŞARILI ÖĞRENCİNİN 21 ÖZELLİĞİ Öğrenci deyip geçmeyin, onun da ustalığı ve ustaları vardır. Şimdi size belki onlarca yazıdan ve tecrübeden süzülmüş özet bilgiler sunacağız, insanın hayat boyu öğrenci olduğunu unutmayıp bu maddeleri kendiniz açısından teke tek değerlendirin ve tabii ki velilerinin de incelemesi gerektiğini belirtmemize gerek yok. 1. Hedefi (ideali) vardır. 2. Özgüveni yüksektir. 3. Başaracağına inanır. (Yapamam, edemem gibi ifadeler kullanmaz.) 4. Çevresinde ve hayatta başaranların kendisinden pek farklı özellikte olmadığının farkındadır. 5. Israrcıdır, pes etmez. 6. İnatçıdır. Anlamadığı, çözemediği konuları anlayıp çözüme kavuşturmadan uyumaz, rahatedemez. 7. Sürekli ve düzenli çalışır, bunu alışkanlık haline getirir. 8. Zamanını planlar, plana göre çalışır. 9. Düzenli kitap okuma alışkanlığı vardır. Başarının önünü açan ve başarıyı sürekli kılan en önemli alışkanlığın okuma olduğunu bilir. Çünkü okuma hem kişinin kültürünü yükseltir, hem de kişinin öğrenme isteğini artırır. 10. Arkadaş seçimine özen gösterir, birlikte olduğu arkadaşlarını özenle seçer, iyi seçilmemiş arkadaş grubunun kaybedilmiş başarı olduğunun farkındadır. Seviyeli ve düzeyli arkadaşlığın öneminin farkındadır. 11. Öğretmenleriyle iyi diyalog kurar, onların önerilerini dikkate alır, emeklerine saygı gösterir. 12. Çevresiyle uyumlu ve iletişim içerisindedir. Çevresindekileri doğru tanır, onlarla örnek diyalog kurar, onların güzel yönleri ve deneyimlerinden faydalanır. 13. Başarısıyla kendini ispatlayanlarla birlikte olur, böylece çok iyi kazanımlar elde eder. 14. Ailesine bağlıdır. Onların maddi ve manevi desteğini alır. 15. Çevresine ve arkadaşlarına iyi bir modeldir. 16. Ulaşmak istediği hedefi zihninde somutlaştırır. Ön belleğine net bir fotoğraf halinde yerleştirir. 17. Tv, bilgisayar, internet, futbol, oyunlar, diziler vb. gibi tuzaklara karşı uyanıktır ve dikkatlidir. 18. Dersi derste çok iyi dinleyip anlar, gerçekten takıldığı çözümünü bulamadığı soruları öğretmenine sorar. 19. Okula gelmeden önce konuları bir kere okur, eve dönünce de yine bir kere okuyarak öğrendiklerini tekrarlar. Düzenli ve periyodik tekrarların başarı için gerekli olduğunu bilir. 20. Sınavlarda hangi dersten hangi dersten hangi soruların çıkabileceği konusunda isabetli tahminlerde bulunur, konulara hakimdir. 21. İnsanların farklı öğrenme özellikleri olduğunu, dolayısıyla kendisinin en iyi öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğinin farkına varır. Çalışmalarında ve planlamalarında bu özellikleri dikkate alır. Kimi insanlar, çeşitli nedenlere bir kere okuduğunda, kimi insanlar iki defa okuduğunda konuyu kavrayabilir. Kimi öğrenciler okuyarak, kimi öğrenciler yazarak daha kolay öğrenebilirlervb. 19 ÇağdaşEğitlmKoleji-Sağduyulunesllleriçin..

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2 ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI Adına Sahibi : Metin BEKİŞ / GENEL MÜDÜR Yazı İşleri Müdürü : Kürşat KAYA / Nimet ÖZARABACI Tuba BAYKAL / Ahmet AKKAYA Yayın Kurulu

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Stratejik Plan... 2 Açı Okul Öncesi... 2 Açı İlkokulları... 3 Açı Ortaokulu... 4 Açı Lisesi... 5 Öğrenenler Topluluğu... 6 Akademik Kurul Öğrenen Okul Projesi... 6 Açı da Bilişim...

Detaylı

Önce İyi İnsan Yetiştirir.

Önce İyi İnsan Yetiştirir. Önce İyi İnsan Yetiştirir. ŞUBAT 2015 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL OKUL BÜLTENİ FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı I. Yarıyıl Okul Bülteni

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı