SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015"

Transkript

1 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur. -1-

2 Sevgili Subay Adayları; Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21 inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş adayların Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmaktadır. Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Hava Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile uçuşları desteklemek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün İstikbal Göklerdedir hedefi doğrultusunda gücünü tarihinden ve yaşamında onurlu, görevinde sorumlu, çevresiyle uyumlu, inisiyatif sahibi personeline olan güveninden alan Türk Hava Kuvvetlerinin kıtasında etkin, bölgesinde lider bir hava, uzay ve bilgi gücü olma yolunda her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz. Başarınız devamlı, yolunuz ve bahtınız açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Hava Teknik Okullar Komutanlığı -2-

3 Sıra Nu. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa Nu. 1. Faaliyet Takvimi 4 2. Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler 4 3. Başvuru Şekli ve Tarihi 5 4. Yazılı Sınav 5 5. Seçim Aşamaları 6 6. Ön Sağlık Muayenesi 7 7. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi 8 8. Kişilik Testi 9 9. Mülakat Nihai Karar Mülakatı Hastane Sevk Değerlendirme Sonuçlarının İlanı Uyarılar 10 Subay Mülakat Tanıtım Kartı 11 Yükümlülük Belgesi 12 Nitelik belgesi Kaynak Lisans Tablosu Boy Kilo Tablosu 25 Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Tablosu Ulaşım Bilgileri 27-3-

4 1. FAALİYET TAKVİMİ (*) S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi 1. Başvuruların yapılması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 31 Aralık Şubat 2015 Saat: Başvurusu kabul edilen adayların ilanı. İnternet (www.tekok.edu.tr) 25 Şubat Yazılı Sınav Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 08 Mart Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin duyurulması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 18 Mart Seçim Aşamaları Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR Nisan Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayenelerinin yapılması. Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL Mayıs Asil ve yedek aday isim listelerinin duyurulması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 12 Haziran Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin başlaması.(katiliş) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 30 Temmuz 2015 * Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. b. Kaynak olarak belirtilen (Tablo-1 e Bakınız.) en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (29 Temmuz 2015 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir), c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyaçları doğrultusunda seçim aşamalarından başarılı olan adaylardan, diğer sınıflarda (Hava Kuvvetleri Eğitim Kurumlarında; Hava Harp Okulu, Işıklar Askeri Hava Lisesi, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu nda ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ÜYESİ olarak) görevlendirme yapabilecektir. ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için yirmi yedi (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise otuz iki (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak, -4- İÇİNDEKİLER

5 d. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak, (Adaylar nitelik belgelerini, yazılı sınavdan başarılı olduktan sonra, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak elden seçim aşamalarına gelirken getirebilirler.) f. Hakkında "Yedek Subay Olamaz." kararı bulunmamak, g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak, ğ. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, h. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak, ı. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir. 3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ: a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile adresine en geç 09 Şubat 2015 saat: 08.00'a kadar yapmaları gerekmektedir. b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır. c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir. ç. Adaylara gerekli görüldüğü taktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır. d. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için adresini ziyaret ediniz. 4. YAZILI SINAV: Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından; adayların başvuruları incelenir ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylara, genel kültür ve genel yetenek sınavlarına katılmak üzere internet üzerinden çağrı yapılır. Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internet kanalıyla bildirilen adayların yazılı sınavları; 08 Mart 2015 Pazar günü Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) nın belirleyeceği sınav merkezlerinde, bir günde tamamlanacak şekilde toplu olarak icra edilecektir. -5- İÇİNDEKİLER

6 Genel Kültür ve Genel Yetenek/Meslek Bilgisi Yazılı (Çoktan Seçmeli Test) Sınavları ile İlgili Esaslar: a. Genel kültür bilgisi yazılı sınav soruları çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanmaktadır. Genel kültür yazılı sınav soruları; (1) Atatürkçülük, (2) İnkılâp Tarihi, (3) Siyasi Tarih, (4) T.C. Anayasası, (5) Uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, AB, Birleşmiş Milletler, vb.), (6) Türkiye Coğrafyası, (7) Uluslararası Hukuk, (8) Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konulardan oluşmaktadır. b. Genel yetenek sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölüm hâlinde, her iki yetenek bölümünde de adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülür. Genel yetenek yazılı sınav soruları; (1) Türkçe, (2) Matematik konularından oluşmaktadır. c. Meslek bilgisi sınavında ise adayların, yazılı veya uygulamalı ya da hem yazılı hem uygulamalı olarak meslek bilgileri ölçülür. Yapılan sınavlar sonrasında her bir sınıf için ayrı ayrı olmak üzere, genel kültür ve genel yetenek/meslek bilgisi bazında tespit edilen baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, Nisan 2015 tarihleri arasında seçim aşamalarına katılabileceklerdir. 5. SEÇİM AŞAMALARI: a. Yazılı sınavlardan başarılı olan adaylara; Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)nda icra edilecek olan seçim aşamalarına katılmak üzere internet adresimiz üzerinden çağrı yapılır. Subay seçim aşamaları; (1) Ön sağlık muayenesi, (2) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT), (3) Kişilik değerlendirme testi, (4) Mülakat, (5) Nihai Karar Kurulu aşamalardan oluşmaktadır. b. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar,.. sınıfında muvazzaf/sözleşmeli subay olur. kararlı sağlık raporu almak üzere, HHO Hava Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığı (Yeşilyurt/İSTANBUL)na sevk edilecektir. Adayların hastane muayeneleri hakkındaki ayrıntılı bilgi, hastaneye sevk aşamasında verilecektir. -6- İÇİNDEKİLER

7 c. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Komutanlığımızı bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. ç. Seçim aşamalarına gelirken beraberinizde; (1) Bir adet boş şeffaf cep dosya, (2) Mülakat Tanıtım Kartı, (Kendi el yazınız ve mavi tükenmez kalem ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.), (3) Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi, (4) Üniversitede okuduğunuz süre ve dersleri gösteren, onaylı not durum belgesi/transkript (4 lük sisteme çevrilmiş örnek: 3.56), (5) Mezun olduğunuz üniversiteden alınan diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi (öğrenimini yurt dışında bitirenler için, bu okullara ait denklik belgesi), Diplomanız bulunmuyor ise mezun olduğunuz üniversiteden alınan geçici mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi, Diploma ve geçici mezuniyet belgeniz de bulunmuyor ise mezun olacağınız üniversite tarafından onaylı ve 29 Temmuz 2015 tarihine kadar mezun olacağınızı gösteren öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, (6) Askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi, (7) Askerliğini yapmakta olanlar için nitelik belgesi ve görev yazısı (sicil amiri tarafından onaylanmış görev yerini ve rütbesini belirten resmi belge), (8) Varsa ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait, yabancı dil sınav (TOFEL, ÜDS, YDS vb.) sonucunu gösterir belgenizin aslı veya internet çıktısı, (9) Yükümlülük belgesi, (10) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi sırasında kullanmanız için spor şortu, spor ayakkabısı, getirmeniz gerekmektedir. (FYDT sonrası için havlu ve ıslak mendil getirebilirsiniz.) d. Belgeleriniz, bir adet mavi renkli plastik telli dosya içerisine, ç fıkrasında belirtilen sıra ile takılacaktır. e. Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir. f. Adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hava Teknik Okullar Komutanlığı sorumlu değildir. g. Hastane sevk aşamasından sonra yapılacak olan güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir. h. Yukarıda yazılı olanlar haricinde farklı bir malzemeye ihtiyacınız olmayacaktır. 6. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ: Ön sağlık muayenesi; seçim aşamalarına katılan adayların fiziki muayene ile kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT aşamasında adayın herhangi bir sağlık -7- İÇİNDEKİLER

8 sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. Ön sağlık muayenesinde adayların beş temel konuda değerlendirilmesi yapılmaktadır: a. Boy ve Kilo Ölçüm İstasyonu: Bu istasyonda adayların boy ve kiloları ölçülür. Boy alt ve üst sınırlara (TABLO-2 ye bakınız.) göre adayların boy-kilo oranları, değerlendirilir ve sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır. b. Tansiyon Ölçüm İstasyonu: Bu istasyonda adayların tansiyonları ölçülür. Standartlar dışındaki adaylar elenir. Tansiyonu ilk ölçümde, standarttan yüksek veya düşük olan adaylar, ölçümün yapıldığı salonda belirli bir süre istirahat ettirilir. İstirahat sonunda yapılan ölçümde standart içinde kalan adaylar diğer istasyonlara devam eder, diğerleri ise elenirler. c. Renk Ayırt Etme/Renk Körlüğü Kusuru (Dischromatopsi) Tespit İstasyonu: Bu istasyonda adayların renk ayırt etme kusurlarının olup olmadığı tespit edilir. Görevli tabip tarafından renk ayırt etme ve renk körlüğü kusuru tespit edilen adaylar elenir. ç. Ağız, Diş ve Çene Yapısını Kontrol İstasyonu: Bu istasyonda diş tabibi tarafından adayların ağız, diş ve çene yapıları incelenir. Adayların fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf iki, sınıf üç kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir.) olup olmadığı değerlendirilmektedir. d. Genel Fiziki Muayene İstasyonu: Bu istasyonda adayların; vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olduğu, genel fiziki yapıları, fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici tatuaj, göz estetiğini bozucu yara, kellik, cilt hastalığı, düztabanlık ve vücut yapısının standartlar içinde olup olmadığı değerlendirilmektedir. e. Ön sağlık muayenesi sonuçları Sonuç Tebliğ Komisyonu tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, ön sağlık muayenesi itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Ön Sağlık Muayenesi İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 7. FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ: a. FYDT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar için TABLO-3'te gösterilmiştir. Değerlendirmede her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Herhangi bir branştan 40 ın altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler. Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, ıslak havlu vs.). FYDT ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. -8- İÇİNDEKİLER

9 c. FYDT sonuçları Sonuç Tebliğ Komisyonu tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, Subay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 8. KİŞİLİK TESTİ: Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir. 9. MÜLAKAT: a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır. b. Mülakat komisyonları, mülakat teknikleri konusunda uzman ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. Adayların duyuşsal alanlarına ait niteliklerin değerlendirildiği bir aşamadır. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup, yapılan değerlendirme sonucunda yüz tam puan üzerinden yetmiş ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar. c. Mülakat komisyonu sonuçları Sonuç Tebliğ Komisyonu tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenlerin talepleri, aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden subay adayı, mülakat itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görülen adaylar Nihai Karar Kurulu Komisyonuna sevk edilir. 10. NİHAİ KARAR KURULU: a. Nihai Karar Kurulu; seçim aşamalarında başarılı olanlar ile mülakat kararına yapılan itirazı Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu tarafından uygun görülen adayların, Hv.K.K.lığına uygun bir personel olup olamayacağının değerlendirmesinin yapılarak, aday hakkında nihai kararın verildiği komisyondur. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez. b. Nihai Karar Kurulu Komisyonu sonuçları, Sonuç Tebliğ Komisyonu tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Haklarında Uygundur. kararı verilen adayların, güvenlik soruşturması için gerekli formları doldurulur ve hastaneye sevk işlemleri yapılır. Haklarında Uygun Değildir. kararı verilen adayların, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeden ayrılmaları sağlanır. 11. HASTANE SEVK: a. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden ". Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir. b. Adayların diğer Kuvvet Komutanlıkları adına sevk edildikleri muayene merkezleri veya askerî hastanelerden son altı ay içinde almış oldukları olumlu sağlık raporlarının, Ön Sağlık Muayene Komisyonu Başkanı tarafından, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sınıflandırma Çizelgelerinde bulunan koşulları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Adayın sınıfındaki koşulları taşıdığı takdirde tekrar hastaneye sevk edilmeyerek almış olduğu rapor kabul edilir. -9- İÇİNDEKİLER

10 12. DEĞERLENDİRME: Adaylar; Lisansüstü Öğrenim Durumu, Askerlik Durumu, Yaş Durumu, Öğrenim Durum Puanı, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Puanı, varsa Yabancı Dil Sınavı Notu, Genel Kültür ve Genel Yetenek/Meslek Bilgisi Sınavı Puanları ve Mülakat Puanının, belirlenen katsayılar ile çarpımının toplamı sonucunda elde edilen performans puanına göre değerlendirilmektedirler. 13. SINAV SONUÇLARININ İLANI: a. Olumlu sağlık raporu alan adaylar, performans puanına göre asıl ve yedek olarak sıralanmaktadır. Onayı müteakip değerlendirme sonuçları internet sitesinden açıklanmaktadır. b. Subay adayları arasından güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan asıl adaylara katılış yapmak ve sözleşmeli subaylar için ön sözleşme imzalamak üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)nda icra edilen Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ne katılmak için internet sitemiz üzerinden çağrı yapılmaktadır. 14. UYARILAR: a. Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir. b. Adayların varsa ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi açısından eş değerliği kabul edilen sınavlar (TOFEL,ÜDS, vb.) ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavı (YDS) notları performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır. c. Başvurularda adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanacaktır. ç sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. d. Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular internet sitemizden yapılmakta olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir İÇİNDEKİLER

11 SUBAY MÜLAKAT TANITIM KARTI ADAYA AİT BİLGİLER AİLESİNE AİT BİLGİLER Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik Numarası : Doğum Yeri ve Tarihi : Terhis Tarihi : Medeni Hali : Boyu, Kilosu : Halen Oturduğu Adres : Askerlik Yaptı İse Birliği : Ask. Baş. Tarihi, Sınıf, Dönem : Fotoğraf Babası Annesi Eşi Kardeşleri 1 Kardeşleri 2 Kardeşleri 3 Adı ve Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Mesleği HAKKINDA BİLGİ VEREBİLECEK KİMSELER OKUL DURUMU Adı ve Soyadı Mesleği Adresi Telefon Nu. Bitirdiği Okulların Adı Bitirdiği Tarih Derecesi Kaybı Olup Olmadığı Özel Notlar (Kısa Özgeçmiş Kişisel Özellikleri Hobileri, Son Okuduğu Kitap vb.) Lisansüstü Öğrenim Durumu: Bitirdiği Yabancı Diller ve Derecesi: Görülen Kurs ve İlave Eğitimler: Öğrenim Devresinde Sivil ve Askerî Okullardan İlişiğinin Kesilip Kesilmediği Askerlik İşlemleri Sırasında Bakaya veya Yoklama Kaçağı Olup Olmadığı Adli Sicil Kaydı, Mahkûmiyet veya Beraatla Sonuçlanan Davası Olup Olmadığı Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Olup Olmadığı Geçirdiği Önemli Hastalıklar ve Ameliyatlar Varsa Halen Çalıştığı İş Yeri Bu tabloda yer alan bilgilerim eksiksiz ve doğrudur. Bilgilerimin eksik ya da yanlış olmasının ortaya çıkması halinde kazanılmış tüm haklarımı kaybedeceğimi kabul ediyorum. İMZA. * NOT: Tablo aday tarafından kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacak ve yer kalmadığı takdirde kartın arkası da kullanılabilecektir. Kardeşler 18 yaşından büyükse bilgileri yazılacaktır İÇİNDEKİLER

12 TARİH: /./2015 HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞINA GAZİEMİR/İZMİR (İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI DİKKATİNE) Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay temin faaliyetleri ile ilgili olarak; seçim aşamaları süresince karşılaşacağım herhangi bir olumsuz olayda (sağlık sorunu, kaza, düşme vb.) her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı arz ederim. ADAYIN İmzası : Adı Soyadı : T.C.Kimlik Nu. : -12- İÇİNDEKİLER

13 SİCİL ÜSTELRİNİN 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAYA İSTEKLİ YEDEK SUBAYLAR İLE ERBAŞ VE ERLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Görev Yeri : Dönemi veya Tertibi : Sicil Numarası : Nasbı : SIRA NO. NİTELİKLER 1. Genel görünüşü, temizliği, kılık kıyafeti, tavır ve hareketleri Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hâl sahibi olması Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemesi Yedek subaylar için hizmet süresi içinde almış olduğu sicil ortalamasının sicil tam notunun % 85 ve üzerinde olup olmadığı Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve durumlara uyma yeteneği 6. Güvenilme ve sadakati Kendisinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 1 İNCİ ÜST SİCİL ÜSTLERİ 2 NCİ ÜST Evli ise Eşinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 3 ÜNCÜ ÜST 7. Görevindeki titizliği ve sorumluluğu benimsemesi 8. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü 9. Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi 10. Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği 11. İrade, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği 12. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği 13. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı 14. Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup olmadığı 15. Atatürk İlkelerine bağlılığı 16. Muvazzaf/Sözleşmeli subay olmasını engelleyecek hususlar 17. Komutanlık ve amirlik yapabilme, subay olabilme niteliği 18. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı İmza ve Resmî Mühür : Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi : NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır. O N A Y Tug./Tüm. veya Eşiti Kurum Amiri -13- İÇİNDEKİLER

14 SİCİL ÜSTELRİNİN 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU MUVAZZAF SUBAY OLMAYA İSTEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ MUVAZZAF ASTSUBAYLAR İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Görev Yeri : Dönemi veya Tertibi : Sicil Numarası : Nasbı : SIRA NO NİTELİKLER Atatürkçü düşünce sistemini, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş midir? Almış olduğu sicillerinin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun %90 ve daha fazlası mıdır? 3. Genel görünüşü, temizliği kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri Kendisinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 1 İNCİ ÜST SİCİL ÜSTLERİ 2 NCİ ÜST Evli ise Eşinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 3 ÜNCÜ ÜST 4. Ahlâk ve karakter bakımından iyi hâl sahibi midir? Şahsi dosyasında ve sicil esas kayıt defterinde hakkında menfi kanaatler var mıdır? Varsa nelerdir? Göreviyle ilgili her hususta inceleme ve araştırmaya hevesli ve kabiliyetli midir? İşlemiş olduğu herhangi bir suçtan dolayı ceza almış mıdır? Almış ise mahiyeti nedir? 8. Askerî ruhu, disiplini ve itaati 9. Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği ve mesleğindeki başarısı 10. Kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır? 11. Görevin icrasında çok yönlü düşünebilir mi? Sorumluluğu üstlenebilir mi? 12. Sosyal ilişki kurma ve geliştirme yeteneği 13. Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu 14. Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği 15. Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu 16. Varsa muvazzaf subay olmasını engelleyecek diğer hususlar 17. Muvazzaf subay olmasının uygun olup olmadığı İmza ve Resmî Mühür : Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi : NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır. O N A Y Tug./Tüm. veya Eşiti Kurum Amiri -14- İÇİNDEKİLER

15 SİCİL ÜSTELRİNİN 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAYA İSTEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Görev Yeri : Dönemi veya Tertibi : Sicil Numarası : Nasbı : SIRA NO. NİTELİKLER 1. Genel görünüşü, temizliği kılık kıyafeti, tavır ve hareketleri Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hâl sahibi olması Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemesi Sivil memur veya işçi olarak görev yaptığı süre içinde, almış olduğu sicillerin ortalamasının, sicil tam notunun %85 ve üzerinde olup olmadığı Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve durumlara uyma yeteneği 6. Güvenilme ve sadakati Kendisinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 1 İNCİ ÜST SİCİL ÜSTLERİ 2 NCİ ÜST Evli ise Eşinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza 3 ÜNCÜ ÜST 7. Görevinde titizliği ve sorumluluğu benimsemesi 8. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü 9. Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi 10. Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği 11. İradesi, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği 12. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği 13. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı 14. Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup olmadığı 15. Atatürk ilkelerine bağlılığı 16. Muvazzaf/Sözleşmeli subay olmasını engelleyecek hususlar 17. Komutanlık ve amirlik yapabilme, subay olabilme niteliği 18. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı İmza ve Resmî Mühür : Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi : NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır. O N A Y Tug./Tüm. veya Eşiti Kurum Amiri -15- İÇİNDEKİLER

16 NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI 1. Sorular; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından Evet, Hayır, Çok İyi, İyi, Orta, Zayıf, Vardır., Yoktur. şeklinde açık olarak cevaplandırılacak, varsa not düşülerek gerekli belgeler eklenecektir. 2. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı hanesi Uygundur. veya Uygun değildir. şeklinde doldurulacaktır. 3. Doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilecek ve MY 75-1(B) esaslarına uygun olarak zarflanacaktır. 4. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir İÇİNDEKİLER

17 ECZACI HAVA TRAFİK HAVA SAVUNMA İKMAL İKTİSAT-MALİYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİHKÂM İŞLETME ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KONTROL İHBAR MALİYE MUHABERE PERSONEL PİYADE PSİKOLOJİK DAN.VE REH.UZMANI UÇAK BAKIM ULAŞTIRMA ALMANCA ÖĞRETMENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ DİŞ TABİBİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HUKUK ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNŞAAT MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSİ PRATİSYEN TABİP UÇAK MÜHENDİSİ 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1 KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ TABLOSU SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ Aile ve Tüketim Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Alman Dili ve Edebiyatı (*) Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (*) Antropoloji Astronomi ve Uzay Bilimleri Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Bankacılık ve Sigortacılık Batı Dilleri (*) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi Bilgisayar-Enformatik Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri -17- İÇİNDEKİLER

18 ECZACI HAVA TRAFİK HAVA SAVUNMA İKMAL İKTİSAT-MALİYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİHKÂM İŞLETME ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KONTROL İHBAR MALİYE MUHABERE PERSONEL PİYADE PSİKOLOJİK DAN.VE REH.UZMANI UÇAK BAKIM ULAŞTIRMA ALMANCA ÖĞRETMENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ DİŞ TABİBİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HUKUK ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNŞAAT MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSİ PRATİSYEN TABİP UÇAK MÜHENDİSİ 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1 KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ TABLOSU SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çevre Mühendisliği Dil ve Konuşma Terapisi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi ve İdari Bilimler Programları Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programları Elektrik Mühendisliği Elektrik Öğretmenliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik Öğretmenliği -18- İÇİNDEKİLER

19 ECZACI HAVA TRAFİK HAVA SAVUNMA İKMAL İKTİSAT-MALİYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİHKÂM İŞLETME ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KONTROL İHBAR MALİYE MUHABERE PERSONEL PİYADE PSİKOLOJİK DAN.VE REH.UZMANI UÇAK BAKIM ULAŞTIRMA ALMANCA ÖĞRETMENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ DİŞ TABİBİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HUKUK ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNŞAAT MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSİ PRATİSYEN TABİP UÇAK MÜHENDİSİ 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1 KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ TABLOSU SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Endüstri Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Enerji Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Finans ve Bankacılık Fizik Fizik Mühendisliği Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Geomatik Mühendisliği Gıda Mühendisliği Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri Haberleşme Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi Haberleşme Teknolojisi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Harita Mühendisliği -19- İÇİNDEKİLER

20 ECZACI HAVA TRAFİK HAVA SAVUNMA İKMAL İKTİSAT-MALİYE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİHKÂM İŞLETME ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KONTROL İHBAR MALİYE MUHABERE PERSONEL PİYADE PSİKOLOJİK DAN.VE REH.UZMANI UÇAK BAKIM ULAŞTIRMA ALMANCA ÖĞRETMENİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ DİŞ TABİBİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HUKUK ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNŞAAT MÜHENDİSİ MAKİNE MÜHENDİSİ PRATİSYEN TABİP UÇAK MÜHENDİSİ 2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1 KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ TABLOSU SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF KAYNAK LİSANS BÖLÜMLERİ Hava Trafik Kontrol Havacılık Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık Elektrik ve Elektroniği Hukuk İktisat (***) İngiliz Dil Bilimi (*) İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü (*) İngiliz Dili ve Edebiyatı (*) İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (*) İngilizce Öğretmenliği İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi İnşaat Mühendisliği İstatistik İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri İşletme (**) İşletme Bilgi Yönetimi (**) İşletme Enformatiği (**) İşletme Mühendisliği (**) -20- İÇİNDEKİLER

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU HAZĠRAN 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı