TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

2 ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL

3 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Ankara, 1968

4

5 ÖNSÖZ Bu eser, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün kuruluşundan 1965 yılma kadar olan on iki yıllık süre içinde Enstitü, mezun ve mezunu çalıştıran kurum idarecilerini karşılıklı ilişkileri içinde inceleyen bir değerlendirme araştırması sonucu olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı; Enstitü Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun, mezunu çalıştıran kamu kuruluşu ve TODAÎE ilişkilerini organik bir bütün olarak değerlendirmektir. Enstitünün objektif bir gözle kendi kendim değerlendirme ve eleştirme amacıyla giriştiği bu çalışma bu nevi araştırmalar içinde orijinal nitelikte olan pek az örneklerden birini teşkil etmektedir. Genellikle eğitim ve özellikle kamu personeli eğitiminde reform konusunun tartışıldığı şu sırada bu çeşit araştırm aların çoğalması kurum larm değişen ihtiyaçlar karşısında gelişme zorunluluklarını ortaya çıkaracak ve bünyelerinde yapacakları değişiklikler hakkında açık ve geçerli görüşlerin geliştirilmesine yol açacaktır. Uzun, yorucu ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürü zevkli bir görev saymaktayım. Genel Müdür Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU

6

7 ÇİMDE KİLER GİRİŞ Amaç... Kapsam... Yöntem... Hazırlık Safhası Mezunların Kimliklerinin ve Şimdiki Adreslerinin Tesbiti Araştırma Çerçevesinin Ayrıntılı Olarak Tesbiti 3 Soru Kâğıtlarının Hazırlanması Mülâkatçılarm Seçim ve Eğitimi... 9 Yapılması Gereken Özel Etüdlerin Programlanması 10 Bilgi Toplama Safhası Değerlendirme Safhası... H Araştırmanın Yürütülmesi I. BÖLÜM TODAİE MEZUNLARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Mezunların Kişisel Durumları ve Aile Durumları Mezunların Bitirdikleri Öğrenim Kurumlan Mezunların Bitirdikleri Kurslar Mezunların Eserleri Mezunların TODAİE ne Girişte Mensup Oldukları Kuruluşlar IX

8 Mezunların E nstitüye Girişte Fiilen Yapmakta Olduğu Görevler TODAÎE'ne Başvuran, Snıavl Kazanan ve Kazanamayan Adaylar II. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAÎE NE GİRİŞLERİNDE İZLENEN SINAV METOTLARI Smav Yöntemleriyle İlgili Kısa Bilgiler Kamu Oyu Liderlerinin ve İdarecilerin Görüşleri Mezunların Görüşü TODAİE Mezunları Birliğinin Görüşü III. BÖLÜM TODAİE NÜN ÖĞRETİM PROGRAMLARI TODAlE nün Öğretim Programlan Nazari Ders Programları Uygulamalı Ders Programları Konferanslar TODAÎE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kapsamı ve Metodu Hakkında Kamu Oyu Liderlerinin ve İdare- ^ çilerin Görüşleri TODAİE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kapsamı ve Metodu Hakkında Mezunların Görüşleri Mezunların Öğretim Programının Kapsamı Hakkında Görüşleri Mezunların Öğretim Metotları Hakkında Görüşleri 80 TODAİE Mezunları Biriiğimn Görüşü IV. BÖLÜM TODAİE ÖĞRETİM KADROSU Enstitü Öz Personeli Üniversitenin Çeşitli Fakültelerine Mensup Personel X

9 îdare M ensuplan Arasından Enstitüde Görev Alanlar TODAÎE Öğretim Programında Görev Alan Yabancı Uzmanlar Öğretim Kadrosu Hakkında Meızunlarm Görüşü V. BÖLÜM TODAİE GENEL ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME PROGRAMI BİTİRME SINAVLARI Sınavlar Hakkında Kısa Bilgi Mezunların Program Bitirme Sınavı Metotlarının Geliştirilmesi Hakkmdaki Görüş ve Teklifleri VI. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAÎE ÖĞRENİMİNDEN UMDUKLARI VE ÖĞRENİM SONRASI ELDE ETTİKLERİ YARARLAR Mezunların TODAİE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kendilerine Sağladığı Yararlar Hakkında Görüşleri Mezunların TODAİE'ne girmekle Sağlamayı Umduğu Psikolojik, Ekonomik ve Sosyal Yararlar Mezunların TODAİE Programını Bitirmekle Sağladığı Psikolojik, Ekonomik ve Sosyal Yararlar TODAÎE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Mezunlara Sağladığı Yararlar Hakkında Kamu Oyu Liderleri ve İdarecilerin Görüşleri VII. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAİE, TODAİE MEZUNLARI BİRLİĞİ VE KENDİ ARALARINDAKİ İLİŞKİLER HARKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Mezunların TODAÎE İle îlişkilerd Hakkmdaki Görüşü Mezunların TODAİE Mezunları Birliği İle Mezunlar Arasındaki İlişkileri Hakkmdaki Görüşü XI

10 VIIÎ. BÖLÜM TODAİE NÜN AMAÇLARI, GÖREVLERİ E TEŞKİLÂTI TODAÎE nün Kuruluş Öncesine Ait Görüşler sayılı Kanun ve 1 Sayılı Ek Anlaşma Etüt Grubu Raporu sayılı Kanuna Göre TODAİE'nün Bugünkü Durumu. 126 TODAİE'nün amacı TODAÎE'nün başlıca görevleri TODAÎE'nün Organları ve îç Teşkilâtı TODAÎE'nün Öğretim Kadrosu Çeşitli İdareyi Geliştirme Raporlarında, Devlet Memurları Kanunu ve İkinci Beş Yıllık Planda TODAÎE MEHTAP Raporunda TODAÎE ÎÎMYDK Genel İlkelerine Göre TODAÎE Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre TODAÎE 134 îkinci Beş Yıllık Planda TODAÎE Sayılı Kanunun Tadili Yönünde Yeni Eğilimler TODAÎE Kuruluş Kanununun Eksiklikleri Organların Teşekkül Tarzı Bilim Kuruluna Olan İhtiyaç TODAÎE Öğretim Üyelerinin Statüsü Öğretim Programları Araştırma Faaliyetleri Derleme ve Yayın Faaliyetleri Genel Sekreterin Durumu TODAÎE'ne Verilmesi Düşünülen Staitü Hakkında Kamu Oyu Liderleri ve İdarecilerin Görüşleri... ^ Kamu Oyu Liderlerinin Enstitü Program lan ile İlgili Görüşü Kamu Oyu Liderlerinin Mezunlarla İlgili Görüşü Baş îdarıecilerin Görüşü îlk Amirlerin Görüşü Personel Müdürlerinin Görüşü Sonuç.., XII

11 Ek : 1 Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Mezunlarını Dönem, Soy ve Özadları Sırasıyla Gösteren Cetvel E k ; 2 TOD'AİE'nün Yabancı Uyruklu Mezunlarını Gösterir Liste Ek : Ek : 3 TODAİE Mezunlarından Vefat Edenleri Gösteren Liste Çeşitli Nedenlerle Araştırma Kapsamı Dışında Kalanları Gösteren Liste E k; 5 Adres Tespit ve Teyid Forimu E k : 6 Ayrıntılı Araştırma Çerçevesi Ek : 7 Deneme Mülâkatmda Kullanılan Mez;unlar Soru Kâğıdı Ek : 8 Mezunlar Soru Kâğıdı Form Talimatı Ek : 9 Mezunlar Soru Kâğıdı Kodlama Reıhberi E k: 10 Mezunlar Soru Kâğıdı Kod Anahtarı E k: 11 Hazırlanacak Döküm Cetvellerini Gösteren..Liste E k: 12 Örneklemeye Dahil Kurumlar E k: 13. Baş İdareciler İçin Soru Kâğıdı E k: 14 Personel Müdürleri İçin Soru Kâğıdı E k: 15 İlk Amirler İçin Soru Kâğıdı E k: 16 Mülâkat Yapılacak Kamu Oyu Liderleri Ek : 17 Kamu Oyu Liderleri İçin Soru Kâğıdı Ek : 18 TODAİE Mezunları Birliği Soru Kâğıdı E k: 19 TODAÎE Mezunları Araştırmasında Çalışanlar 251 E k: 20 Mezunlar Soru Kâğıdı Ek : 21 Mezunlar Soru Kâğıdı Eki XIII

12 RAPORDA YER ALAN TABLO VE GRAFİKLER TABLOLAR : Tablo 1 TODAÎE Mezunlarının Yaş Gruplarına Göre Dıaığılımı Tablo 2 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kummlarma Göre Dağılımı Tablo 3 TODAÎE Meızunlarınm Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 4 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri îkinci Öğrenim Kurumlarııiıa Göre Dağılımı l'ablo Tablo 5 TODAÎE Mezunlarının Yüksek Öğrenim Kuruimlarım Bitirme Yıllarına Göre D ağılım ı TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kurutmlarındaki Branşlarına Göre Dağılımı 24 Tablo 7 TODAÎE Mezunlarından Master veya Doktora Yapanlar Tablo 8 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri İdareyle İlgili Kurslar Tablo 9 TODAİE Mezunlarının Bitirdikleri İkinci Kurslara Göre Dağılımı Tablo 10 TODAİE Mezunlarının Bitirdikleri Üçüncü Kurslara Göre Dağılımı Tablo 11 TODAİE Mezunları Tarafından Yayınlanan ilk Eserler Tablo 12 TODAİE Mezunları Tarafından Yaymlanan Îkinci Eserler l ablo 13 TODAÎE Mezunlan Tarafından Yayınlanan Üçüncü Eserler Tablo 14 TODAİE Mezunları Tarafından Yaymlanan Dördüncü Eserler XIV

13 Taiblo 15 TO'DAİE Mezunlarının Belli Başlı Konulardaki îkinci Eserlerinin Nevi ve Sayılarına Göre Dağılımı î'ıablo 16 TODAÎE Mezunlarınm Belli Başlı Konulardaki'Üçüncü Eserlerinin Konu ve Sayılarına Göre Dağılımı Tablo 17 TOD'AÎE Mezunlarının Belli Başlı Konulardaki Dördüncü Eserlerinin Konu ve Sayılarına Göre Dağılımı Tablo 18 TODAÎE Mezunlarının Enstitüye Girişte Mensup Oldukları Kuruluşlara Göre Dağılımı Tablo 19 TODAİE'ne Öğrenci Gönderen Kuruluş Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo 20 TODAÎE Mezunlarının Enstitüye Girişte Fii'- len Yapmakta Oldukları Görevlere Göre Dağılımı Tablo 21 TODAÎE'nün Öğretim Faaliyetlerinde Aktif R ol. Oynıyan Öz Personelinin Yıllara Göre Dağılmıı Tablo 22 TODAÎE Öğretim Prograımına Katılan Öğretim Üyelerinin Yıllara veı Mensup Oldukları Fakültelere Göre Dağılımı Tablo 23 TODAİE'nde Görev Alan Yabancı Uzmanların Yıllara Göre Dağılımı GRAFİKLER : Grafik 1 TODAÎE Mezunlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılıtoı Grafik 2 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kurumlarma Göre Dağılımı Grafik 3 TODAÎE Mezunlarının Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımı XV

14 Grafik 4 TODAİE Mezmılarınm Bitirdikleri İdareyle İlgili Kurslara Göre Dağılımı Grafik 5 TODAİE Mezmılarınm Amme idaresi Konusundaki Eseıierinin Eser Çeşitlerine Göre Dağılımı Grafik 6 TODAİE Mezunlarının Eserlerinin Genel Toplamı Grafik 7 TODAÎE'ne Öğrenci Gönderen Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı Grafik 8 TODAÎE'nün Öğretim Faaliyetlerinde Aktif Bir Rol Oynayan Öz Personelinin Yıllara Göre Dağılımı XVI

15 GİRİŞ Amaç Araştırmanın amacı, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun, mezunu çalıştıran kamu kuruluşu ve Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü (TODAÎE) ilişkilerini organik bir bütün olarak değerlendirmektir. Araştırmada, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programları, yetiştirilen öğrenci, öğrencinin gelişmesinden birinci derecede yararlanacak olan kamu kuruluşu ve Türk âmme idaresinin geliştirilmesi ve âmme idaresi görevlilerinin yetiştirilmesinde çok önemli bir araç olan TODAÎE incelenmiş; Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, Öğrenci ve Enstitüsü hakkında kamu oyu liderlerinin ve TODAÎE Mezunları Birliğinin düşüncelerinin saptanmasına çalışılmış; bu programın öğrenci ile onu çalıştıran kamu kuruluşu arasındaki ilişkilerin üzerinde yaptığı etkilerin ölçülmesine, bu alanda karşılaşılan problemlerin belirtilmesine ve çözüm yollarının ortaya konmasına çaba gösterilmiştir. Kapsam Araştırma, 1953 yılında TODAÎE'nün kuruluşundan 1965 öğretim yılı sonuna kadar süren ilk oniki yıllık devreyi kapsamaktadır. Bu devrede Enstitüden mezun olan 637 kişi dönem itibariyle (ek: 1) de gösterilmiştir. Genel Öğretim ve Yetiştirme Programından mezun olanlardan 14u yabancı uyrukludur. (E k: 2). Bu mezunlar adreslerini tespit ve kendileriyle temasa geçmekte karşılaşılması mutlak olan güçlükler nedeniyle araştırm a kapsamına alınmamıştır. Araştırmaya konu olan devre mezunlarından 13 u hayatta bulunmamaları nedeniyle araştırm anın dışında kalmıştır (Ek : 3). Adresleri tespit edilemiyen veya adresleri tespit edildiği halde kendileriyle temas 1

16 kurulamaması ve öteki nedenlerle araştırm a dışında bırakılan 32 kişi (ek: 4) te gösterilmiştir. Kendileriyle ancak değerlendirme safhasından sonra mülâkat yapılan iki kişi de değerlendirme dışında bırakılmış, bu suretle değerlendirmeye esas olarak alman mezun sayısı 578 kişi olmuştur. Araştırma kapsamına giren kamu kuruluşları Enstitüye öğrenci gönderen 60 kurumdan ibaret olup Tablo : 18 de gösterilmiştir. Yöntemi Araştırma Eylül Nisan 1968 tarihleri arasında hazırlık, bilgi toplama ve değerlendirme olmak üzere başlıca üç safhada cereyan etmiştir. Hazırlık Safhası Hazırlık safhası araştırmanın mahiyeti gereği, 4 Eylül Mart 1966 tarihleri arasında yaklaşık olarak beş ay gibi uzun bir süreyi kapsamaktadır. Bu safhada mezunların kimliklerinin ve şimdiki adreslerinin tespiti yapılmış, araştırm a çerçevesi ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiş, mezunlar, idareciler ve kamu oyu liderleri için soru kâğıtları hazırlanmış ve geliştirilmiş, mülâkatçılar seçilmiş ve eğitilmiştir. Mezunların Kimliklerinin ve Şimdiki Adreslerinin Tespiti Enstitüde bütün mezunların kimliklerini ve şimdiki adreslerini bir örnek m etotlarla ve düzenli bir şekide tespit eden kayıtların mevcut olmaması, herşeyden önce araştırmaya konu teşkil eden mezunların başka yöntemlerle tespitini zorunlu kılmaktaydı. Türkiye nin hemen bütün illerine yayılmış bulunan mezunlarla mülâkatçılar aracılığı ile yüzyüze mülâkat yapılması düşüncesi bu tespitin dikkatle ve doğru olarak yapılmasını önemli bir sorun haline getiriyordu. Tecrübe, düzenli ve son durumu gösterecek kayıtlar mevcut olduğu takdirde çok kolay olan bu işin, sonradan yapılmasının ne kadar güç ve zaman alıcı olduğunu göstermek bakımından ilginç olmuştur. Bu tespitte izlenen yol aşağıda gösterilmiştir : 1. Enstitüde eski veya yeni herhangi bir adresi mevcut olan öğrencilere gönderilmek üzere bu adresi teyit veya yeni adresi yazmaya elverişli, zımbalı ve pullu bir kısmı da ihtiva eden özel bir

17 form hazırlanmış ve adresi bilinen mezunlara posta ile sevk edilmiştir (E k: 5). Bu form bir yandan mezunlara araştırmayı haber vererek daha sonraki safhada ilgi ve işbirliği için ortam hazırlarken, öte yandan bu formun ulaştığı mezunların şimdiki adreslerini kesinlikle tespite imkân sağlamıştır. İade nispetinin düşüklüğü aynı adreste olmasalar bile yazıların büyük çoğunluğunun ilgililere ulaştığını göstermektedir. 2. Bu yolla adresi tespit edilemeyen öğrenciler için başlıca dört yoldan yararlanılm ıştır: a. En çok okunan beş gazeteye ilân verilerek Enstitünün, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı mezunlarıyla daimi temas kurmak arzusunda olduğu belirtilmiş ve adreslerini en kısa zamanda Enstitüye bildirmeleri istenmiştir. b. TRT'ye aynı mahiyette bir ilân verilerek yayınlanması sağlanmıştır. c. Adresi bilinen öğrencilerden adresi bilinmeyen öğrenciler hakkında alman bilgilerden yararlanılarak, Tinci fıkrada açıklanan form ilgililere gönderilmek ve teyidi sağlanmak suretiyle adres tespitinde yararlanılmıştır. d. Özellikle Millî Eğitim, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarına mensup mezunların şimdiki adreslerini tespitte bu daireler büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır. Bütün bu tedbirlere rağmen adres tespiti işi araştırmanın daha ileri safhalarında da araştırıcıları meşgul eden bir konu olmuş, mezunlardan 26'sının adresi hiç tespit edilememiş ve bunlarla araştırmanın sonuna kadar ilişki kurulamamıştır. Araştırma Çerçevesinin Ayrmtılı Olarak Tespiti Genel Öğretim ve Yetiştirme Programlarım, 637 mezunu, yaklaşık olarak 60 ayrı kuruluşu, ve 55 kamu oyu lideri ve idareciyi TODAÎE ile birlikte organik bir bütün olarak incelemeyi amaç edinen böyle bir değerlendirme araştırmasının yalnızca amaç ve kapsam kısımlarında gösterilen genel bir çerçeve içinde ele alınmasına imkân olmadığı aşikârdır. Bu itibarla araştırma grubu ilk iş olarak araştırm a çerçevesinin ayrıntılı bir şekilde tespiti konusunu ele almıştır. îlk toplantıda grup üyelerinin çerçeve hakkındaki düşünce

18 lerini belirtmesinden sonra, üyelerden biri ayrmtılı bir araştırma çerçevesi taslağı hazırlamakla görevlendirilmiş, hazırlanan metin grup toplantılarında enine boyuna tartışıldıktan sonra Ek: 6'da gösterilen ayrıntılı araştırma çerçevesi meydana getirilmiştir. Ek : 6'nm incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, bu çerçevede, araştırm a nın genel amaç ve kapsamından sonra, araştırm anın belli başlı unsurlarını teşkil eden mezunlar, TODAÎE Mezunları Birliği, mezunları çalıştıran kuruluşlar. Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının kapsam ve metodu ile bu programı yürüten öğretici kadro ve Âmme îdaresi Enstitüsü ele alınmış, bu konuların herbirinde ne gibi hususların hangi genişlik ve derinlikte inceleneceği ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca ayrıntılı araştırma çerçevesi konusunda TODAÎE uzman ve asistanları arasında bir anket yapılmış, çerçeve bu ankette yapılan teklif ve tavsiyeler dikkate alınmak suretiyle geliştirilmiştir. Araştırma grubu, bilgi ve vakıa toplama safhası için bir plan yapmış, hangi bilgi ve vakıaların hangi metotlar la toplanacağını bu plana göre kararlaştırmak nispeten kolay olmuştur. Bu plan bilgi ve vakıa toplama safhasında elde edilen ilerlemeleri izleme bakımından da çok yararlı olmuştur. Soru Kâğıtlarının Hazırlanması Ayrıntılı araştırm a çerçevesinde tespit edilen belli başlı üç alanla mezunlar, mezunu çalıştıran kurumlarm yöneticileri ve kamu oyu liderleri- ilgili vakıaların toplanmasında yüz yüze yapılacak mülâkatlara dayanan anket metodunun uygulanmasının kararlaştırılması, bu alanlarla ilgili soru kâğıtlarının hazırlanmasını önemli bir konu haline getirmiş, uzun ve yorucu çalışmalardan sonra bu üç grup için ayrı ayrı soru kâğıtları hazırlanmıştır. Mezunlar için soru kâğıdı hazırlanması: Türkiye'nin hemen bütün illerine yayılmış 600'e yakın mezun ile çeşitli mülâkatçılar aracılığı ile ve çok çeşitli konularda yapılacak bir mülâkatm iyi hazırlanmış bir soru kâğıdına dayandırılması zorunluluğu açıktır. Araştırma grubu, araştırmanın başarısında veya başarısızlığında önemli bir rol oynayacak olan bu soru kâğıdının plarjlanmasma ve geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Mezunlar soru kâğıdının hazırlanmasında, ayrıntılı araştırma çerçevesinin «mezunlar» bölümü esas olarak alınmıştır. îlk adım

19 olarak, bu bölümde tespiti öngörülen hususlar için ne gibi soruların sorulması gerektiğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sorular Araştırma Grubu tarafından bir mezuna uygulanarak soruların geliştirilmesine çaba gösterilmiştir. îkinci adım olarak, daha sonra yapılması düşünülen kodlama işine yardımcı olmak üzere bir kısım soruların muhtemel cevaplalarmm soru kâğıdı üzerinde gösterilmesi işi ele alınmıştır. Bu cevapların tespitinin amacı, mezunların serbest olarak verecekleri cevapları tasnif ve işaretlemekte mülâkatçıya kolaylık sağlamak olmuştur. Muhtemel cevapların isabetle tespiti için Enstitü mezunları arasında bir de anket yapılmıştır. Bu suretle geliştirilen soru ve muhtemel cevaplar istatistikçilerin de görüşleri alınarak düzeltildikten sonra «Deneme Mülâkatm da Kullanılan Mezunlar Soru Kâğıdı» (Ek : 7) hazırlanmıştır. Üçüncü adım olarak, bu soru kâğıdı kullanılmak suretiyle Ankara da bulunan geleneksel ve yeni bakanlıklardan, katma bütçeli idarelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel teşebbüsten ve emekliler arasından seçilen temsilî niteliği bulunan 50 kişilik bir grup ile bir deneme mülâkatı yapılması kararlaştırılm ıştır. Bu denemede görev alan Araştırma Grubu mensupları ve Enstitüsü Asistanlarına mülâkatlarm nasıl yapılacağı, bu amaçla düzenlenen toplantılarda açıklanmış, 8 mülâkatçı tarafından 39 kişi ile mülâkat yapılmıştır. Deneme sonuçları araştırma grubunca değerlendirilmiş ve ilk soru kâğıdında önemli değişiklikler yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yapılacak değişiklikler araştırma grubunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra nihaî soru kâğıdının araştırma grubu üyelerinden biri tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır. Mezunlar soru kâğıdının hazırlanmasında son adım, nihaî soru kâğıdı (Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Mezunlan île Îlgili Değerlendirme Araştırması Soru Kâğıdı) hazırlanması olmuştur. Bu safha içinde, ilk soru kâğıdı, deneme sonuçları da dikkate alınarak basitleştirilmiş ve geliştirilmiş, değerlendirme safhasında kodlamaya esas «Kart Kolon Numaraları» ve «Cevap Kodları» ile ilgili hususlar soru kâğıdı üzerine işlenmiş ve soru kâğıdına nihaî şekli vermiştir. Ekler arasında bulunan bu soru kâğıdı (Ek: 20) aşağıda gösterilen belli başlı konuları kapsamaktadır :

20 1. Mezunun kişisel durumu ve öğrenim durumu Bu başlık altında mezunun cinsiyeti, yaşı, medenî durumu. Enstitüye giriş yılı, öğrenimi, çeşitli tamamlayıcı eğitimleri, eserleri, görevleri gibi objektif öğeler toplanmıştır. 2. Mezun ve TODAÎE ilişkileri hakkında mezunun görüşleri. Bu ana başlık altında şu tali unsurlar araştırılm ıştır : a. Mezunun özel ve resmî hayatında meydana gelen olumlu değişiklikler ve bu değişikliklerde TODAÎE'nün rolü. b. TODAÎE Genel Öğrenim ve Yetiştirme Programına katılmada mezunun göz önünde tuttuğu faktörler ve bu faktörlerin ne ölçüde gerçekleştiği. c. Mezunun, TODAÎE programı, programın metot ve kapsamı ve idarecilerin bu programa verdikleri önem hakkındaki görüşleri. d. Mezunun TODAÎE öğretim kadrosunun niteliği hakkındaki düşünceleri. e. Mezunun TODAÎE'ne giriş şekli ve giriş sınavı hakkındaki fikirleri. 3. Mezunun Enstitü ve diğer mezunlarla ilişkileri hakkındaki görüşleri. Bu kısımda, diğer mezunlar ve TODAÎE ile ilişkiler, TODAÎE Mezunlar Birliği ile ilişkilerin durumu ve nasıl geliştirileceği hakkında mezunun görüşleri tespite çalışılmıştır. Soru kâğıdında görüleceği gibi mezunların objektif cevaplarının beklenildiği sorularda cevapların bir kısmı için yeterince boş yer bırakılmış ve böylece cevaplarda nüansların belirtilmesine imkân veren bir esneklik sağlamak istenmiştir. Bazı sorular, aynı soruna çeşitli açılardan bakılmasını sağlama amacıyla, mezunlara sorulduğu gibi, bu mezunları gönderen kuruluşların baş idarecilerine, ilk amirlerine, personel müdürlerine ve nihayet kamu oyu liderlerine de sorulmuştur. Örneğin, Enstitüde öğretilenlerin görevin yürütülmesi sırasında kullanılıp kullanılmadığı, idarecilerin idareyi geliştirme bakımından Enstitü hakkındaki görüşleri. Enstitüye öğrenci alınması. Eğitim programlarının kapsam ve metodu gibi sorular.

21 Deneme sonuçlan ilk soru kâğıdının bir parçasını teşkil eden ve mezunlann hizmet durumlarını tespit eden formun mülâkat sırasında doldurulmasının çok güç olduğunu ortaya koymuş bulunmaktaydı. Bu sebeple ilk soru kâğıdının bu kısmının ayrı bir soru kâğıdı olarak hazırlanması ve mülâkatçılardan önce posta ile mezunlara gönderilmesi, mülâkatçı tarafından gerekirse ilgiliye tamamlattırılarak toplanması kararlaştırılmıştı. Bu safhada ilk soru kâğıdının bu kısmı asıl soru kâğıdına ek olarak geliştirilmek suretiyle «Mezunlar ile ilgili Araşıtırma Soru Kâğıdı Eki» (Ek 21) meydana getirilmiş, soru kâğıdının kullanılmasını düzenleyen bir «Form Talimatı» (E k: 8) ile bir takdim yazısı hazırlamış ve Soru Kâğıdı ile Ek soru kâğıdı. Form Talimatı ve yazı eki ayrı parçalar halinde bastırılarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra Soru Kâğıdları Kodlama Rehberi (Ek : 9), Kod Anahtarı (Ek : 10) ve soru kâğıtlarına Göre Hazırlanacak Delikli K artlar Esas Tutularak Düzenlenecek Döküm Cetvellerini Gösteren Lisite (Ek : 11) hazırlanmıştır. Mezunu Çalıştıran Kurumlarm Yöneticileri îçin Soru Kâğıdı Hazırlanması: Ayrıntılı araştırma çerçevesinde mezunu çalıştıran kuruluşun Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun ve TODAÎE hakkmdaki görüş ve düşüncelerine büyük bir önem verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu yöneticilerin görüşlerinin tam olarak tespiti için soru kâğıtlarının itina ile hazırlanması gerekmekte idi. 600 u aşkın Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı mezununun mensup olduğu kurumlarm tüm yöneticileri ile mülâkat yapmaya imkân yoktu. Bu itibarla hangi kurumlarm hangi yöneticileriyle mülâkat yapılacağını tayin etmek gerekiyordu. Mezunların halen çalışmakta olduğu kurum larm ankete esas olarak alınması kararlaştırıldıktan sonra ilk iş olarak eldeki bilgilere göre bu kuruluşların tespitine geçildi (Ek : 5). îkinci olarak, hangi yöneticilerle mülâkat yapılacağı konusu ele alındı ve sonuçta her kurumda baş idareci, mezunun ilk amiri ve kurumun personel m üdürü ile m ülkât yapılması kararlaştırıldı. Bu tespitler bütün mezunların baş idarecisi, ilk amiri ve personel müdürüyle mülâkat yapıldığı takdirde örneklere dahil edilen 72 kuruluşa mensup 222 yöneticiyle m ülâkat yapılması gerekeceğini ortaya koydu. Karşı karşıya mülâkatm alacağı zaman ve karşılaşılacak öteki güçlükler göz önünde alınarak bu sayı % 25 lik bir örneklemle azaltıldı. Örnek aşağıdaki metot uygulanmak suretiyle tespit edildi. Önce Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Me

22 zunlarının mensup olduğu kurum lar yargı, yasama, bakanlıklar, katma bütçeli daireler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzerleri, bağlı kurumlar, mahallî idareler, özel sektör ve diğerleri şeklinde bölündü. Her gruba dahil kurum lar kendi aralarında alfabetik sıraya kondu. Her grupta beş atlamak suretiyle tespit edilen kurumlar örneğe dahil edildi. Bundan sonra çözümlenmesi gereken mesele, örneğe dahil kurumlarda mülâkat yapılacak idarecilerin tespitiydi. Mülâkat yapılacak baş idareciler ve personel müdürleri yukarıda açıklanan işlemle kendiliğinden tespit edilmiş oluyordu. Ancak, ilk amirin tespiti için belli bir öğrencinin tespiti gerekiyordu. Bu husus örneğe dahil her kurumdan rastgele bir öğrenci tespit edilmek suretiyle sağlanıldı. Örneğe dahil edilen kurumlar, (E k: 12) de gösterilmiştir. Kimlerle mülâkat yapılacağı tespit edildikten sonra soru kâğıtlarının hazırlanmasına geçildi. İdarecilerle ilgili soru kâğıtlarının hazırlanmasında ayrıntılı araştırm a çerçevesinin «Mezunları Çalıştıran Kuruluşlar» bölümü esas teşkil etti. Öteyandan bu hususta esasen geliştirilmiş bulunan Mezunlar Soru Kâğıdı ndan geniş ölçüde yararlanıldı. Baş idareci, personel m üdürü ve ilk amirlerin mezunlarla ilgilerinin mahiyet ve derecesinin farklı oluşu, bu üç grup idareci için ayrı ayrı soru kâğıtları hazırlanmasını gerektirdi. Hazırlanan soru kâğıtları rastgele seçilen bir idareci grubu üzerinde denendi ve deneme sonuçlarına göre geliştirildi. Böylece, «Baş İdareciler İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 13), «Personel Müdürleri İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 14) ve «İlk Amirler İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 15) meydana getirildi. Kamu Oyu Liderleri İçin Soru Kâğıdı Hazırlanması: Ayrıntılı araştırma çerçevesinde genellikle personel, özellikle memur eğitimi konusunda fikir sahibi sözü geçer kişilerin fikirlerinin de tespiti öngörülmekteydi. Bu amaçla. Enstitü ve mezunları hakkında fikir ve düşüncelerini tespit etmek üzere idare alanında kamu oyu lideri mevkiinde bulunan idarecilerle, parlamenterlerle, üniversite öğretim üyeleriyle, yazarlarla ve özel sektör mensuplarıyla mülâkat yapılması kararlaştırıldı. Kamu oyu liderleri, mensup oldukları alanlarda idare konusunda bilgi, tecrübe ve eserleriyle tanınmış kişilerin geniş bir listesi hazırlanmak ve bu listeden seçmeler yapmak suretiyle tespit edildi. (B k :1 6 ). Tartışmalar sonunda kamu oyu liderleriyle yapılacak mülâkatlarm serbest mülâkat şeklinde cereyanına, soruların az olmasına ve 8

23 mülâkatcılara kılavuz olmak üzere bir soru kâğıdı hazırlanmasına karar verildi. Kamu oyu liderleri soru kâğıdı mezunlar soru kâğıdının ilgili bölümlerinden yararlanmak suretiyle hazırlandı ve seçilen kamu oyu liderleriyle deneme mülâkatı yapılmak suretiyle geliştirildi (E k : 17). Bu soru kâğıdı, TODAİE'ne verilmesi gereken görevler Enstitünün hangi alanlarda personel yetiştirmesi gerektiği, şimdiki Enstitü programları ve geliştirilmesi, idari reformda TODAÎE'nün rolü, Enstitünün statüsü, Enstitü öğretiminin başarı derecesi ve geliştirilmesi, Enstitüye giriş usulleri, Enstitü mezunlarından yararlanma ve Türk idaresinin geliştirilmesinde Enstitünün rolü ile ilgili sorunları kapsamakta idi. TODAÎE Mezunlan Birliği İçin Soru Kâğıdı Hazırlanm ası: Mezunlarla ayrı ayrı mülâkat yapılmakla birlikte ayrıntılı araştırma çerçevesinde Enstitü, mezunlar ve mezunları istihdam eden kuruluşlar bakımından, mezunları temsil eden Birliğin fikir ve düşüncelerinin tespiti de öngörülmekteydi. Bunun için, mezunların Enstitü eğitiminden neler sağladığı, mezunların Enstitüde öğrendiklerini uygulama imkânları, Enstitü öğretimine katılma nedenleri, mezuniyetten sonra mezunların işlerinde vuku bulunan değişiklikler ve bu hususta Enstitü öğretiminin rolü, Enstitüye giriş usulleri. Enstitü programları, Enstitü kadrosu, bitirme sınavları. Enstitü mezun ve m ezun dernek ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili som ları kapsayan bir soru kâğıdı hazırlandı (Ek : 18). Mülâkatçılarm Seçim ve Eğitimi Mezunlar, idareciler ve kamu oyu liderleriyle mülâkat yapacak mülâkatçılarm seçimi araştırm anın mahiyeti ve metodu gereği büyük bir önem taşımaktaydı. Bu itibarla bunların seçilmesine ve eğitimine özel bir önem verilmesi gerekiyordu. Özellikle Türkiye'nin hemen bütün kısımlarına dağılmış bulunan mezunlarla mülâkat yapmak üzere gönderilecek mülâkatçılarm seçimi, yetiştirilmesi, görev yerlerine şevki ve izlenmesi dikkatli bir planlamayı gerektirmekteydi. Mülâkatçılar Enstitü içinden ve dışından olmak üzere iki kaynaktan temin edildi. Mezunlar araştırmasında 19 Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi 8 Enstitü asistan ve uzmanı, 2 başka kaynaktan olmak üzere 29 mülâkatçı görevlendirildi. îdareciler ile ilgili mülâkatları yapacak olan mülâkatçılarm bu göreve uygun kişiler arasından seçilmesine bilhassa dikkat edildi.

24 Kamu oyu liderleri ile ilgili mülâkatlarm bizzat araştırma grubu üyeleri tarafından yapılması kararlaştırıldı. Mülâkatçılarm seçiminden sonra bunların eğitilmesi için bir program hazırlandı. Bu program çerçevesinde önce, mülâkatçılara araştırmanın amacı ve mahiyeti, mülâkat tekniği, soru kâğıdı ve kullanışı hakkında açıklamalarda bulunuldu. Daha sonra, mülâkatın yapılışı ve soru kâğıtlarının kullanılışı demonstrasyon yapmak suretiyle gösterildi. Bundan sonra kursa mezunlardan birkaçı davet edilerek bunlarla hep birlikte mülâkat yapıldı ve bu suretle mülâkatçılarm görevlerini yaparak öğrenmeleri sağlandı. Ve nihayet mülâkatçılar tarafından yapılan birer deneme mülâkatmdan sonra tekrar toplanılarak belirsiz veya karışık görülen hususlar açıklanmak suretiyle tereddütler giderildi. Bundan sonra mezunlar anketini yapacak anketçiler arasında görev dağıtımı meselelerinin planlanmasına geçildi. Mezunların bulunduğu yerleri gösteren listeler hazırlandıktan sonra ulaştırm a imkânları ve yakınlık uzaklık hususları göz önünde bulundurularak mülâkat yapılacak yerler kişilik gruplara ayrıldı ve mülâkatçılar bu gruplara tahsis edildi. Bir mülâkat programı hazırlandı, mülâkatçılara kimlik kartı verilmesi, her mülâkatçmm göreve çıkmadan ayrı ayrı orıyantasyonu, mülâkatçılarm izleyecekleri yollar, yolluk işleri, merkezde bulunan Araştırma Grubu ile irtibatın ne şekilde muhafaza edileceği ve mülâkatçılarm faaliyetlerinin ne şekilde izleneceği gibi hususlar karara bağlandı ve gerekli hazırlıklar yapıldı. Yapılması Gereken Özel Etütlerin Programlanması Ayrıntılı araştırma çerçevesi, mezun - Enstitü - idare ilişkileri - rinin tam olarak değerlendirilebilmesi için. Enstitünün statüsü, programları, eğitim, öğretim kadrosu ve Genel Öğretim ve Yetiştirme Programına yapılan müracaatlar hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmesini öngörmekteydi. Vakıa toplama işi planlanırken bu hususların nasıl sağlanacağı konusu da tartışıldı ve bu konulardan her birinin ayrı birer etüt olarak ele alınması, yapılacak değerlendirmeye yardımcı, bağımsız birer rapora konu yapılması ve bu etütlerin anketlere paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı. 10 Bilgi Toplama Safhası 1. Bilgi toplama safhası 1 m art 1966 tarihinde Ek Soru Kâğıt-

TODAiE ARAŞTIRMASI. MEZUNLARı. Kenan SÜRGİT

TODAiE ARAŞTIRMASI. MEZUNLARı. Kenan SÜRGİT TODAiE MEZUNLARı ARAŞTIRMASI Kenan SÜRGİT TODAİE Öğretim Üyesi ENSTİTÜ VE GENEL ögretim VE YETİşTİRME PRoGRAMI Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün kuruluşunun 15 inci yıl dönümünü birkaç ay

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ Salih L. GÜRBÜZ* Belirli hizmet türlerinin verilebilmesi ve yapılan işlerin iyileştirilebilmesi için, kütüphanelerin hangi karakteristiklerden

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Resmi Gazete: 14.09.2000 Perşembe Sayı: 24170 (Mük.) Bakanlar Kurulu Kararı KONU 2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLANA BAŞVURU TARİHİ : 10.10.2017 SON BAŞVURU TARİHİ : 20.10.2017 SINAV TARİHİ : 30.12.2017 Tarihinde saat:10:00'da Beyazıt bölgesinde

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kamuya Eleman Alınıyor!

Kamuya Eleman Alınıyor! On5yirmi5.com Kamuya Eleman Alınıyor! Kamunun çeşitli birimleri eleman alımı yapıyor. İşte o birimler Yayın Tarihi : 28 Mart 2011 Pazartesi (oluşturma : 10/6/2015) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 50

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

SINAV DUYURUSU. KPSS Puan Türü

SINAV DUYURUSU. KPSS Puan Türü SINAV DUYURUSU SINAVIN ADI Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceden 25 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I TANIM Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

2017 YGS ve LYS de neler değişti?

2017 YGS ve LYS de neler değişti? Hafıza Sarayı (Mind Palace) Oluşturmak 1 2017 YGS ve LYS de neler değişti? 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvurular başladı. ÖSYM tarafından 2017-ÖSYS Kılavuzu nun yayınlanması ile

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK FELSEFE TEZLİ YÜKSEK FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAYIT İŞLEMLERİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAYIT İŞLEMLERİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAYIT İŞLEMLERİ Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı