TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

2 ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL

3 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Ankara, 1968

4

5 ÖNSÖZ Bu eser, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün kuruluşundan 1965 yılma kadar olan on iki yıllık süre içinde Enstitü, mezun ve mezunu çalıştıran kurum idarecilerini karşılıklı ilişkileri içinde inceleyen bir değerlendirme araştırması sonucu olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı; Enstitü Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun, mezunu çalıştıran kamu kuruluşu ve TODAÎE ilişkilerini organik bir bütün olarak değerlendirmektir. Enstitünün objektif bir gözle kendi kendim değerlendirme ve eleştirme amacıyla giriştiği bu çalışma bu nevi araştırmalar içinde orijinal nitelikte olan pek az örneklerden birini teşkil etmektedir. Genellikle eğitim ve özellikle kamu personeli eğitiminde reform konusunun tartışıldığı şu sırada bu çeşit araştırm aların çoğalması kurum larm değişen ihtiyaçlar karşısında gelişme zorunluluklarını ortaya çıkaracak ve bünyelerinde yapacakları değişiklikler hakkında açık ve geçerli görüşlerin geliştirilmesine yol açacaktır. Uzun, yorucu ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürü zevkli bir görev saymaktayım. Genel Müdür Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU

6

7 ÇİMDE KİLER GİRİŞ Amaç... Kapsam... Yöntem... Hazırlık Safhası Mezunların Kimliklerinin ve Şimdiki Adreslerinin Tesbiti Araştırma Çerçevesinin Ayrıntılı Olarak Tesbiti 3 Soru Kâğıtlarının Hazırlanması Mülâkatçılarm Seçim ve Eğitimi... 9 Yapılması Gereken Özel Etüdlerin Programlanması 10 Bilgi Toplama Safhası Değerlendirme Safhası... H Araştırmanın Yürütülmesi I. BÖLÜM TODAİE MEZUNLARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Mezunların Kişisel Durumları ve Aile Durumları Mezunların Bitirdikleri Öğrenim Kurumlan Mezunların Bitirdikleri Kurslar Mezunların Eserleri Mezunların TODAİE ne Girişte Mensup Oldukları Kuruluşlar IX

8 Mezunların E nstitüye Girişte Fiilen Yapmakta Olduğu Görevler TODAÎE'ne Başvuran, Snıavl Kazanan ve Kazanamayan Adaylar II. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAÎE NE GİRİŞLERİNDE İZLENEN SINAV METOTLARI Smav Yöntemleriyle İlgili Kısa Bilgiler Kamu Oyu Liderlerinin ve İdarecilerin Görüşleri Mezunların Görüşü TODAİE Mezunları Birliğinin Görüşü III. BÖLÜM TODAİE NÜN ÖĞRETİM PROGRAMLARI TODAlE nün Öğretim Programlan Nazari Ders Programları Uygulamalı Ders Programları Konferanslar TODAÎE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kapsamı ve Metodu Hakkında Kamu Oyu Liderlerinin ve İdare- ^ çilerin Görüşleri TODAİE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kapsamı ve Metodu Hakkında Mezunların Görüşleri Mezunların Öğretim Programının Kapsamı Hakkında Görüşleri Mezunların Öğretim Metotları Hakkında Görüşleri 80 TODAİE Mezunları Biriiğimn Görüşü IV. BÖLÜM TODAİE ÖĞRETİM KADROSU Enstitü Öz Personeli Üniversitenin Çeşitli Fakültelerine Mensup Personel X

9 îdare M ensuplan Arasından Enstitüde Görev Alanlar TODAÎE Öğretim Programında Görev Alan Yabancı Uzmanlar Öğretim Kadrosu Hakkında Meızunlarm Görüşü V. BÖLÜM TODAİE GENEL ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME PROGRAMI BİTİRME SINAVLARI Sınavlar Hakkında Kısa Bilgi Mezunların Program Bitirme Sınavı Metotlarının Geliştirilmesi Hakkmdaki Görüş ve Teklifleri VI. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAÎE ÖĞRENİMİNDEN UMDUKLARI VE ÖĞRENİM SONRASI ELDE ETTİKLERİ YARARLAR Mezunların TODAİE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Kendilerine Sağladığı Yararlar Hakkında Görüşleri Mezunların TODAİE'ne girmekle Sağlamayı Umduğu Psikolojik, Ekonomik ve Sosyal Yararlar Mezunların TODAİE Programını Bitirmekle Sağladığı Psikolojik, Ekonomik ve Sosyal Yararlar TODAÎE Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının Mezunlara Sağladığı Yararlar Hakkında Kamu Oyu Liderleri ve İdarecilerin Görüşleri VII. BÖLÜM MEZUNLARIN TODAİE, TODAİE MEZUNLARI BİRLİĞİ VE KENDİ ARALARINDAKİ İLİŞKİLER HARKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Mezunların TODAÎE İle îlişkilerd Hakkmdaki Görüşü Mezunların TODAİE Mezunları Birliği İle Mezunlar Arasındaki İlişkileri Hakkmdaki Görüşü XI

10 VIIÎ. BÖLÜM TODAİE NÜN AMAÇLARI, GÖREVLERİ E TEŞKİLÂTI TODAÎE nün Kuruluş Öncesine Ait Görüşler sayılı Kanun ve 1 Sayılı Ek Anlaşma Etüt Grubu Raporu sayılı Kanuna Göre TODAİE'nün Bugünkü Durumu. 126 TODAİE'nün amacı TODAÎE'nün başlıca görevleri TODAÎE'nün Organları ve îç Teşkilâtı TODAÎE'nün Öğretim Kadrosu Çeşitli İdareyi Geliştirme Raporlarında, Devlet Memurları Kanunu ve İkinci Beş Yıllık Planda TODAÎE MEHTAP Raporunda TODAÎE ÎÎMYDK Genel İlkelerine Göre TODAÎE Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre TODAÎE 134 îkinci Beş Yıllık Planda TODAÎE Sayılı Kanunun Tadili Yönünde Yeni Eğilimler TODAÎE Kuruluş Kanununun Eksiklikleri Organların Teşekkül Tarzı Bilim Kuruluna Olan İhtiyaç TODAÎE Öğretim Üyelerinin Statüsü Öğretim Programları Araştırma Faaliyetleri Derleme ve Yayın Faaliyetleri Genel Sekreterin Durumu TODAÎE'ne Verilmesi Düşünülen Staitü Hakkında Kamu Oyu Liderleri ve İdarecilerin Görüşleri... ^ Kamu Oyu Liderlerinin Enstitü Program lan ile İlgili Görüşü Kamu Oyu Liderlerinin Mezunlarla İlgili Görüşü Baş îdarıecilerin Görüşü îlk Amirlerin Görüşü Personel Müdürlerinin Görüşü Sonuç.., XII

11 Ek : 1 Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Mezunlarını Dönem, Soy ve Özadları Sırasıyla Gösteren Cetvel E k ; 2 TOD'AİE'nün Yabancı Uyruklu Mezunlarını Gösterir Liste Ek : Ek : 3 TODAİE Mezunlarından Vefat Edenleri Gösteren Liste Çeşitli Nedenlerle Araştırma Kapsamı Dışında Kalanları Gösteren Liste E k; 5 Adres Tespit ve Teyid Forimu E k : 6 Ayrıntılı Araştırma Çerçevesi Ek : 7 Deneme Mülâkatmda Kullanılan Mez;unlar Soru Kâğıdı Ek : 8 Mezunlar Soru Kâğıdı Form Talimatı Ek : 9 Mezunlar Soru Kâğıdı Kodlama Reıhberi E k: 10 Mezunlar Soru Kâğıdı Kod Anahtarı E k: 11 Hazırlanacak Döküm Cetvellerini Gösteren..Liste E k: 12 Örneklemeye Dahil Kurumlar E k: 13. Baş İdareciler İçin Soru Kâğıdı E k: 14 Personel Müdürleri İçin Soru Kâğıdı E k: 15 İlk Amirler İçin Soru Kâğıdı E k: 16 Mülâkat Yapılacak Kamu Oyu Liderleri Ek : 17 Kamu Oyu Liderleri İçin Soru Kâğıdı Ek : 18 TODAİE Mezunları Birliği Soru Kâğıdı E k: 19 TODAÎE Mezunları Araştırmasında Çalışanlar 251 E k: 20 Mezunlar Soru Kâğıdı Ek : 21 Mezunlar Soru Kâğıdı Eki XIII

12 RAPORDA YER ALAN TABLO VE GRAFİKLER TABLOLAR : Tablo 1 TODAÎE Mezunlarının Yaş Gruplarına Göre Dıaığılımı Tablo 2 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kummlarma Göre Dağılımı Tablo 3 TODAÎE Meızunlarınm Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 4 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri îkinci Öğrenim Kurumlarııiıa Göre Dağılımı l'ablo Tablo 5 TODAÎE Mezunlarının Yüksek Öğrenim Kuruimlarım Bitirme Yıllarına Göre D ağılım ı TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kurutmlarındaki Branşlarına Göre Dağılımı 24 Tablo 7 TODAÎE Mezunlarından Master veya Doktora Yapanlar Tablo 8 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri İdareyle İlgili Kurslar Tablo 9 TODAİE Mezunlarının Bitirdikleri İkinci Kurslara Göre Dağılımı Tablo 10 TODAİE Mezunlarının Bitirdikleri Üçüncü Kurslara Göre Dağılımı Tablo 11 TODAİE Mezunları Tarafından Yayınlanan ilk Eserler Tablo 12 TODAİE Mezunları Tarafından Yaymlanan Îkinci Eserler l ablo 13 TODAÎE Mezunlan Tarafından Yayınlanan Üçüncü Eserler Tablo 14 TODAİE Mezunları Tarafından Yaymlanan Dördüncü Eserler XIV

13 Taiblo 15 TO'DAİE Mezunlarının Belli Başlı Konulardaki îkinci Eserlerinin Nevi ve Sayılarına Göre Dağılımı î'ıablo 16 TODAÎE Mezunlarınm Belli Başlı Konulardaki'Üçüncü Eserlerinin Konu ve Sayılarına Göre Dağılımı Tablo 17 TOD'AÎE Mezunlarının Belli Başlı Konulardaki Dördüncü Eserlerinin Konu ve Sayılarına Göre Dağılımı Tablo 18 TODAÎE Mezunlarının Enstitüye Girişte Mensup Oldukları Kuruluşlara Göre Dağılımı Tablo 19 TODAİE'ne Öğrenci Gönderen Kuruluş Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo 20 TODAÎE Mezunlarının Enstitüye Girişte Fii'- len Yapmakta Oldukları Görevlere Göre Dağılımı Tablo 21 TODAÎE'nün Öğretim Faaliyetlerinde Aktif R ol. Oynıyan Öz Personelinin Yıllara Göre Dağılmıı Tablo 22 TODAÎE Öğretim Prograımına Katılan Öğretim Üyelerinin Yıllara veı Mensup Oldukları Fakültelere Göre Dağılımı Tablo 23 TODAİE'nde Görev Alan Yabancı Uzmanların Yıllara Göre Dağılımı GRAFİKLER : Grafik 1 TODAÎE Mezunlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılıtoı Grafik 2 TODAÎE Mezunlarının Bitirdikleri Öğrenim Kurumlarma Göre Dağılımı Grafik 3 TODAÎE Mezunlarının Öğrenim Alanlarına Göre Dağılımı XV

14 Grafik 4 TODAİE Mezmılarınm Bitirdikleri İdareyle İlgili Kurslara Göre Dağılımı Grafik 5 TODAİE Mezmılarınm Amme idaresi Konusundaki Eseıierinin Eser Çeşitlerine Göre Dağılımı Grafik 6 TODAİE Mezunlarının Eserlerinin Genel Toplamı Grafik 7 TODAÎE'ne Öğrenci Gönderen Kuruluş Sayısının Yıllara Göre Dağılımı Grafik 8 TODAÎE'nün Öğretim Faaliyetlerinde Aktif Bir Rol Oynayan Öz Personelinin Yıllara Göre Dağılımı XVI

15 GİRİŞ Amaç Araştırmanın amacı, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun, mezunu çalıştıran kamu kuruluşu ve Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü (TODAÎE) ilişkilerini organik bir bütün olarak değerlendirmektir. Araştırmada, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programları, yetiştirilen öğrenci, öğrencinin gelişmesinden birinci derecede yararlanacak olan kamu kuruluşu ve Türk âmme idaresinin geliştirilmesi ve âmme idaresi görevlilerinin yetiştirilmesinde çok önemli bir araç olan TODAÎE incelenmiş; Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, Öğrenci ve Enstitüsü hakkında kamu oyu liderlerinin ve TODAÎE Mezunları Birliğinin düşüncelerinin saptanmasına çalışılmış; bu programın öğrenci ile onu çalıştıran kamu kuruluşu arasındaki ilişkilerin üzerinde yaptığı etkilerin ölçülmesine, bu alanda karşılaşılan problemlerin belirtilmesine ve çözüm yollarının ortaya konmasına çaba gösterilmiştir. Kapsam Araştırma, 1953 yılında TODAÎE'nün kuruluşundan 1965 öğretim yılı sonuna kadar süren ilk oniki yıllık devreyi kapsamaktadır. Bu devrede Enstitüden mezun olan 637 kişi dönem itibariyle (ek: 1) de gösterilmiştir. Genel Öğretim ve Yetiştirme Programından mezun olanlardan 14u yabancı uyrukludur. (E k: 2). Bu mezunlar adreslerini tespit ve kendileriyle temasa geçmekte karşılaşılması mutlak olan güçlükler nedeniyle araştırm a kapsamına alınmamıştır. Araştırmaya konu olan devre mezunlarından 13 u hayatta bulunmamaları nedeniyle araştırm anın dışında kalmıştır (Ek : 3). Adresleri tespit edilemiyen veya adresleri tespit edildiği halde kendileriyle temas 1

16 kurulamaması ve öteki nedenlerle araştırm a dışında bırakılan 32 kişi (ek: 4) te gösterilmiştir. Kendileriyle ancak değerlendirme safhasından sonra mülâkat yapılan iki kişi de değerlendirme dışında bırakılmış, bu suretle değerlendirmeye esas olarak alman mezun sayısı 578 kişi olmuştur. Araştırma kapsamına giren kamu kuruluşları Enstitüye öğrenci gönderen 60 kurumdan ibaret olup Tablo : 18 de gösterilmiştir. Yöntemi Araştırma Eylül Nisan 1968 tarihleri arasında hazırlık, bilgi toplama ve değerlendirme olmak üzere başlıca üç safhada cereyan etmiştir. Hazırlık Safhası Hazırlık safhası araştırmanın mahiyeti gereği, 4 Eylül Mart 1966 tarihleri arasında yaklaşık olarak beş ay gibi uzun bir süreyi kapsamaktadır. Bu safhada mezunların kimliklerinin ve şimdiki adreslerinin tespiti yapılmış, araştırm a çerçevesi ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiş, mezunlar, idareciler ve kamu oyu liderleri için soru kâğıtları hazırlanmış ve geliştirilmiş, mülâkatçılar seçilmiş ve eğitilmiştir. Mezunların Kimliklerinin ve Şimdiki Adreslerinin Tespiti Enstitüde bütün mezunların kimliklerini ve şimdiki adreslerini bir örnek m etotlarla ve düzenli bir şekide tespit eden kayıtların mevcut olmaması, herşeyden önce araştırmaya konu teşkil eden mezunların başka yöntemlerle tespitini zorunlu kılmaktaydı. Türkiye nin hemen bütün illerine yayılmış bulunan mezunlarla mülâkatçılar aracılığı ile yüzyüze mülâkat yapılması düşüncesi bu tespitin dikkatle ve doğru olarak yapılmasını önemli bir sorun haline getiriyordu. Tecrübe, düzenli ve son durumu gösterecek kayıtlar mevcut olduğu takdirde çok kolay olan bu işin, sonradan yapılmasının ne kadar güç ve zaman alıcı olduğunu göstermek bakımından ilginç olmuştur. Bu tespitte izlenen yol aşağıda gösterilmiştir : 1. Enstitüde eski veya yeni herhangi bir adresi mevcut olan öğrencilere gönderilmek üzere bu adresi teyit veya yeni adresi yazmaya elverişli, zımbalı ve pullu bir kısmı da ihtiva eden özel bir

17 form hazırlanmış ve adresi bilinen mezunlara posta ile sevk edilmiştir (E k: 5). Bu form bir yandan mezunlara araştırmayı haber vererek daha sonraki safhada ilgi ve işbirliği için ortam hazırlarken, öte yandan bu formun ulaştığı mezunların şimdiki adreslerini kesinlikle tespite imkân sağlamıştır. İade nispetinin düşüklüğü aynı adreste olmasalar bile yazıların büyük çoğunluğunun ilgililere ulaştığını göstermektedir. 2. Bu yolla adresi tespit edilemeyen öğrenciler için başlıca dört yoldan yararlanılm ıştır: a. En çok okunan beş gazeteye ilân verilerek Enstitünün, Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı mezunlarıyla daimi temas kurmak arzusunda olduğu belirtilmiş ve adreslerini en kısa zamanda Enstitüye bildirmeleri istenmiştir. b. TRT'ye aynı mahiyette bir ilân verilerek yayınlanması sağlanmıştır. c. Adresi bilinen öğrencilerden adresi bilinmeyen öğrenciler hakkında alman bilgilerden yararlanılarak, Tinci fıkrada açıklanan form ilgililere gönderilmek ve teyidi sağlanmak suretiyle adres tespitinde yararlanılmıştır. d. Özellikle Millî Eğitim, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarına mensup mezunların şimdiki adreslerini tespitte bu daireler büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır. Bütün bu tedbirlere rağmen adres tespiti işi araştırmanın daha ileri safhalarında da araştırıcıları meşgul eden bir konu olmuş, mezunlardan 26'sının adresi hiç tespit edilememiş ve bunlarla araştırmanın sonuna kadar ilişki kurulamamıştır. Araştırma Çerçevesinin Ayrmtılı Olarak Tespiti Genel Öğretim ve Yetiştirme Programlarım, 637 mezunu, yaklaşık olarak 60 ayrı kuruluşu, ve 55 kamu oyu lideri ve idareciyi TODAÎE ile birlikte organik bir bütün olarak incelemeyi amaç edinen böyle bir değerlendirme araştırmasının yalnızca amaç ve kapsam kısımlarında gösterilen genel bir çerçeve içinde ele alınmasına imkân olmadığı aşikârdır. Bu itibarla araştırma grubu ilk iş olarak araştırm a çerçevesinin ayrıntılı bir şekilde tespiti konusunu ele almıştır. îlk toplantıda grup üyelerinin çerçeve hakkındaki düşünce

18 lerini belirtmesinden sonra, üyelerden biri ayrmtılı bir araştırma çerçevesi taslağı hazırlamakla görevlendirilmiş, hazırlanan metin grup toplantılarında enine boyuna tartışıldıktan sonra Ek: 6'da gösterilen ayrıntılı araştırma çerçevesi meydana getirilmiştir. Ek : 6'nm incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, bu çerçevede, araştırm a nın genel amaç ve kapsamından sonra, araştırm anın belli başlı unsurlarını teşkil eden mezunlar, TODAÎE Mezunları Birliği, mezunları çalıştıran kuruluşlar. Genel Öğretim ve Yetiştirme Programının kapsam ve metodu ile bu programı yürüten öğretici kadro ve Âmme îdaresi Enstitüsü ele alınmış, bu konuların herbirinde ne gibi hususların hangi genişlik ve derinlikte inceleneceği ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca ayrıntılı araştırma çerçevesi konusunda TODAÎE uzman ve asistanları arasında bir anket yapılmış, çerçeve bu ankette yapılan teklif ve tavsiyeler dikkate alınmak suretiyle geliştirilmiştir. Araştırma grubu, bilgi ve vakıa toplama safhası için bir plan yapmış, hangi bilgi ve vakıaların hangi metotlar la toplanacağını bu plana göre kararlaştırmak nispeten kolay olmuştur. Bu plan bilgi ve vakıa toplama safhasında elde edilen ilerlemeleri izleme bakımından da çok yararlı olmuştur. Soru Kâğıtlarının Hazırlanması Ayrıntılı araştırm a çerçevesinde tespit edilen belli başlı üç alanla mezunlar, mezunu çalıştıran kurumlarm yöneticileri ve kamu oyu liderleri- ilgili vakıaların toplanmasında yüz yüze yapılacak mülâkatlara dayanan anket metodunun uygulanmasının kararlaştırılması, bu alanlarla ilgili soru kâğıtlarının hazırlanmasını önemli bir konu haline getirmiş, uzun ve yorucu çalışmalardan sonra bu üç grup için ayrı ayrı soru kâğıtları hazırlanmıştır. Mezunlar için soru kâğıdı hazırlanması: Türkiye'nin hemen bütün illerine yayılmış 600'e yakın mezun ile çeşitli mülâkatçılar aracılığı ile ve çok çeşitli konularda yapılacak bir mülâkatm iyi hazırlanmış bir soru kâğıdına dayandırılması zorunluluğu açıktır. Araştırma grubu, araştırmanın başarısında veya başarısızlığında önemli bir rol oynayacak olan bu soru kâğıdının plarjlanmasma ve geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Mezunlar soru kâğıdının hazırlanmasında, ayrıntılı araştırma çerçevesinin «mezunlar» bölümü esas olarak alınmıştır. îlk adım

19 olarak, bu bölümde tespiti öngörülen hususlar için ne gibi soruların sorulması gerektiğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sorular Araştırma Grubu tarafından bir mezuna uygulanarak soruların geliştirilmesine çaba gösterilmiştir. îkinci adım olarak, daha sonra yapılması düşünülen kodlama işine yardımcı olmak üzere bir kısım soruların muhtemel cevaplalarmm soru kâğıdı üzerinde gösterilmesi işi ele alınmıştır. Bu cevapların tespitinin amacı, mezunların serbest olarak verecekleri cevapları tasnif ve işaretlemekte mülâkatçıya kolaylık sağlamak olmuştur. Muhtemel cevapların isabetle tespiti için Enstitü mezunları arasında bir de anket yapılmıştır. Bu suretle geliştirilen soru ve muhtemel cevaplar istatistikçilerin de görüşleri alınarak düzeltildikten sonra «Deneme Mülâkatm da Kullanılan Mezunlar Soru Kâğıdı» (Ek : 7) hazırlanmıştır. Üçüncü adım olarak, bu soru kâğıdı kullanılmak suretiyle Ankara da bulunan geleneksel ve yeni bakanlıklardan, katma bütçeli idarelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel teşebbüsten ve emekliler arasından seçilen temsilî niteliği bulunan 50 kişilik bir grup ile bir deneme mülâkatı yapılması kararlaştırılm ıştır. Bu denemede görev alan Araştırma Grubu mensupları ve Enstitüsü Asistanlarına mülâkatlarm nasıl yapılacağı, bu amaçla düzenlenen toplantılarda açıklanmış, 8 mülâkatçı tarafından 39 kişi ile mülâkat yapılmıştır. Deneme sonuçları araştırma grubunca değerlendirilmiş ve ilk soru kâğıdında önemli değişiklikler yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yapılacak değişiklikler araştırma grubunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra nihaî soru kâğıdının araştırma grubu üyelerinden biri tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır. Mezunlar soru kâğıdının hazırlanmasında son adım, nihaî soru kâğıdı (Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Mezunlan île Îlgili Değerlendirme Araştırması Soru Kâğıdı) hazırlanması olmuştur. Bu safha içinde, ilk soru kâğıdı, deneme sonuçları da dikkate alınarak basitleştirilmiş ve geliştirilmiş, değerlendirme safhasında kodlamaya esas «Kart Kolon Numaraları» ve «Cevap Kodları» ile ilgili hususlar soru kâğıdı üzerine işlenmiş ve soru kâğıdına nihaî şekli vermiştir. Ekler arasında bulunan bu soru kâğıdı (Ek: 20) aşağıda gösterilen belli başlı konuları kapsamaktadır :

20 1. Mezunun kişisel durumu ve öğrenim durumu Bu başlık altında mezunun cinsiyeti, yaşı, medenî durumu. Enstitüye giriş yılı, öğrenimi, çeşitli tamamlayıcı eğitimleri, eserleri, görevleri gibi objektif öğeler toplanmıştır. 2. Mezun ve TODAÎE ilişkileri hakkında mezunun görüşleri. Bu ana başlık altında şu tali unsurlar araştırılm ıştır : a. Mezunun özel ve resmî hayatında meydana gelen olumlu değişiklikler ve bu değişikliklerde TODAÎE'nün rolü. b. TODAÎE Genel Öğrenim ve Yetiştirme Programına katılmada mezunun göz önünde tuttuğu faktörler ve bu faktörlerin ne ölçüde gerçekleştiği. c. Mezunun, TODAÎE programı, programın metot ve kapsamı ve idarecilerin bu programa verdikleri önem hakkındaki görüşleri. d. Mezunun TODAÎE öğretim kadrosunun niteliği hakkındaki düşünceleri. e. Mezunun TODAÎE'ne giriş şekli ve giriş sınavı hakkındaki fikirleri. 3. Mezunun Enstitü ve diğer mezunlarla ilişkileri hakkındaki görüşleri. Bu kısımda, diğer mezunlar ve TODAÎE ile ilişkiler, TODAÎE Mezunlar Birliği ile ilişkilerin durumu ve nasıl geliştirileceği hakkında mezunun görüşleri tespite çalışılmıştır. Soru kâğıdında görüleceği gibi mezunların objektif cevaplarının beklenildiği sorularda cevapların bir kısmı için yeterince boş yer bırakılmış ve böylece cevaplarda nüansların belirtilmesine imkân veren bir esneklik sağlamak istenmiştir. Bazı sorular, aynı soruna çeşitli açılardan bakılmasını sağlama amacıyla, mezunlara sorulduğu gibi, bu mezunları gönderen kuruluşların baş idarecilerine, ilk amirlerine, personel müdürlerine ve nihayet kamu oyu liderlerine de sorulmuştur. Örneğin, Enstitüde öğretilenlerin görevin yürütülmesi sırasında kullanılıp kullanılmadığı, idarecilerin idareyi geliştirme bakımından Enstitü hakkındaki görüşleri. Enstitüye öğrenci alınması. Eğitim programlarının kapsam ve metodu gibi sorular.

21 Deneme sonuçlan ilk soru kâğıdının bir parçasını teşkil eden ve mezunlann hizmet durumlarını tespit eden formun mülâkat sırasında doldurulmasının çok güç olduğunu ortaya koymuş bulunmaktaydı. Bu sebeple ilk soru kâğıdının bu kısmının ayrı bir soru kâğıdı olarak hazırlanması ve mülâkatçılardan önce posta ile mezunlara gönderilmesi, mülâkatçı tarafından gerekirse ilgiliye tamamlattırılarak toplanması kararlaştırılmıştı. Bu safhada ilk soru kâğıdının bu kısmı asıl soru kâğıdına ek olarak geliştirilmek suretiyle «Mezunlar ile ilgili Araşıtırma Soru Kâğıdı Eki» (Ek 21) meydana getirilmiş, soru kâğıdının kullanılmasını düzenleyen bir «Form Talimatı» (E k: 8) ile bir takdim yazısı hazırlamış ve Soru Kâğıdı ile Ek soru kâğıdı. Form Talimatı ve yazı eki ayrı parçalar halinde bastırılarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra Soru Kâğıdları Kodlama Rehberi (Ek : 9), Kod Anahtarı (Ek : 10) ve soru kâğıtlarına Göre Hazırlanacak Delikli K artlar Esas Tutularak Düzenlenecek Döküm Cetvellerini Gösteren Lisite (Ek : 11) hazırlanmıştır. Mezunu Çalıştıran Kurumlarm Yöneticileri îçin Soru Kâğıdı Hazırlanması: Ayrıntılı araştırma çerçevesinde mezunu çalıştıran kuruluşun Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı, mezun ve TODAÎE hakkmdaki görüş ve düşüncelerine büyük bir önem verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu yöneticilerin görüşlerinin tam olarak tespiti için soru kâğıtlarının itina ile hazırlanması gerekmekte idi. 600 u aşkın Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı mezununun mensup olduğu kurumlarm tüm yöneticileri ile mülâkat yapmaya imkân yoktu. Bu itibarla hangi kurumlarm hangi yöneticileriyle mülâkat yapılacağını tayin etmek gerekiyordu. Mezunların halen çalışmakta olduğu kurum larm ankete esas olarak alınması kararlaştırıldıktan sonra ilk iş olarak eldeki bilgilere göre bu kuruluşların tespitine geçildi (Ek : 5). îkinci olarak, hangi yöneticilerle mülâkat yapılacağı konusu ele alındı ve sonuçta her kurumda baş idareci, mezunun ilk amiri ve kurumun personel m üdürü ile m ülkât yapılması kararlaştırıldı. Bu tespitler bütün mezunların baş idarecisi, ilk amiri ve personel müdürüyle mülâkat yapıldığı takdirde örneklere dahil edilen 72 kuruluşa mensup 222 yöneticiyle m ülâkat yapılması gerekeceğini ortaya koydu. Karşı karşıya mülâkatm alacağı zaman ve karşılaşılacak öteki güçlükler göz önünde alınarak bu sayı % 25 lik bir örneklemle azaltıldı. Örnek aşağıdaki metot uygulanmak suretiyle tespit edildi. Önce Genel Öğretim ve Yetiştirme Programı Me

22 zunlarının mensup olduğu kurum lar yargı, yasama, bakanlıklar, katma bütçeli daireler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzerleri, bağlı kurumlar, mahallî idareler, özel sektör ve diğerleri şeklinde bölündü. Her gruba dahil kurum lar kendi aralarında alfabetik sıraya kondu. Her grupta beş atlamak suretiyle tespit edilen kurumlar örneğe dahil edildi. Bundan sonra çözümlenmesi gereken mesele, örneğe dahil kurumlarda mülâkat yapılacak idarecilerin tespitiydi. Mülâkat yapılacak baş idareciler ve personel müdürleri yukarıda açıklanan işlemle kendiliğinden tespit edilmiş oluyordu. Ancak, ilk amirin tespiti için belli bir öğrencinin tespiti gerekiyordu. Bu husus örneğe dahil her kurumdan rastgele bir öğrenci tespit edilmek suretiyle sağlanıldı. Örneğe dahil edilen kurumlar, (E k: 12) de gösterilmiştir. Kimlerle mülâkat yapılacağı tespit edildikten sonra soru kâğıtlarının hazırlanmasına geçildi. İdarecilerle ilgili soru kâğıtlarının hazırlanmasında ayrıntılı araştırm a çerçevesinin «Mezunları Çalıştıran Kuruluşlar» bölümü esas teşkil etti. Öteyandan bu hususta esasen geliştirilmiş bulunan Mezunlar Soru Kâğıdı ndan geniş ölçüde yararlanıldı. Baş idareci, personel m üdürü ve ilk amirlerin mezunlarla ilgilerinin mahiyet ve derecesinin farklı oluşu, bu üç grup idareci için ayrı ayrı soru kâğıtları hazırlanmasını gerektirdi. Hazırlanan soru kâğıtları rastgele seçilen bir idareci grubu üzerinde denendi ve deneme sonuçlarına göre geliştirildi. Böylece, «Baş İdareciler İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 13), «Personel Müdürleri İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 14) ve «İlk Amirler İçin Soru Kâğıdı» (Ek : 15) meydana getirildi. Kamu Oyu Liderleri İçin Soru Kâğıdı Hazırlanması: Ayrıntılı araştırma çerçevesinde genellikle personel, özellikle memur eğitimi konusunda fikir sahibi sözü geçer kişilerin fikirlerinin de tespiti öngörülmekteydi. Bu amaçla. Enstitü ve mezunları hakkında fikir ve düşüncelerini tespit etmek üzere idare alanında kamu oyu lideri mevkiinde bulunan idarecilerle, parlamenterlerle, üniversite öğretim üyeleriyle, yazarlarla ve özel sektör mensuplarıyla mülâkat yapılması kararlaştırıldı. Kamu oyu liderleri, mensup oldukları alanlarda idare konusunda bilgi, tecrübe ve eserleriyle tanınmış kişilerin geniş bir listesi hazırlanmak ve bu listeden seçmeler yapmak suretiyle tespit edildi. (B k :1 6 ). Tartışmalar sonunda kamu oyu liderleriyle yapılacak mülâkatlarm serbest mülâkat şeklinde cereyanına, soruların az olmasına ve 8

23 mülâkatcılara kılavuz olmak üzere bir soru kâğıdı hazırlanmasına karar verildi. Kamu oyu liderleri soru kâğıdı mezunlar soru kâğıdının ilgili bölümlerinden yararlanmak suretiyle hazırlandı ve seçilen kamu oyu liderleriyle deneme mülâkatı yapılmak suretiyle geliştirildi (E k : 17). Bu soru kâğıdı, TODAİE'ne verilmesi gereken görevler Enstitünün hangi alanlarda personel yetiştirmesi gerektiği, şimdiki Enstitü programları ve geliştirilmesi, idari reformda TODAÎE'nün rolü, Enstitünün statüsü, Enstitü öğretiminin başarı derecesi ve geliştirilmesi, Enstitüye giriş usulleri, Enstitü mezunlarından yararlanma ve Türk idaresinin geliştirilmesinde Enstitünün rolü ile ilgili sorunları kapsamakta idi. TODAÎE Mezunlan Birliği İçin Soru Kâğıdı Hazırlanm ası: Mezunlarla ayrı ayrı mülâkat yapılmakla birlikte ayrıntılı araştırma çerçevesinde Enstitü, mezunlar ve mezunları istihdam eden kuruluşlar bakımından, mezunları temsil eden Birliğin fikir ve düşüncelerinin tespiti de öngörülmekteydi. Bunun için, mezunların Enstitü eğitiminden neler sağladığı, mezunların Enstitüde öğrendiklerini uygulama imkânları, Enstitü öğretimine katılma nedenleri, mezuniyetten sonra mezunların işlerinde vuku bulunan değişiklikler ve bu hususta Enstitü öğretiminin rolü, Enstitüye giriş usulleri. Enstitü programları, Enstitü kadrosu, bitirme sınavları. Enstitü mezun ve m ezun dernek ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili som ları kapsayan bir soru kâğıdı hazırlandı (Ek : 18). Mülâkatçılarm Seçim ve Eğitimi Mezunlar, idareciler ve kamu oyu liderleriyle mülâkat yapacak mülâkatçılarm seçimi araştırm anın mahiyeti ve metodu gereği büyük bir önem taşımaktaydı. Bu itibarla bunların seçilmesine ve eğitimine özel bir önem verilmesi gerekiyordu. Özellikle Türkiye'nin hemen bütün kısımlarına dağılmış bulunan mezunlarla mülâkat yapmak üzere gönderilecek mülâkatçılarm seçimi, yetiştirilmesi, görev yerlerine şevki ve izlenmesi dikkatli bir planlamayı gerektirmekteydi. Mülâkatçılar Enstitü içinden ve dışından olmak üzere iki kaynaktan temin edildi. Mezunlar araştırmasında 19 Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi 8 Enstitü asistan ve uzmanı, 2 başka kaynaktan olmak üzere 29 mülâkatçı görevlendirildi. îdareciler ile ilgili mülâkatları yapacak olan mülâkatçılarm bu göreve uygun kişiler arasından seçilmesine bilhassa dikkat edildi.

24 Kamu oyu liderleri ile ilgili mülâkatlarm bizzat araştırma grubu üyeleri tarafından yapılması kararlaştırıldı. Mülâkatçılarm seçiminden sonra bunların eğitilmesi için bir program hazırlandı. Bu program çerçevesinde önce, mülâkatçılara araştırmanın amacı ve mahiyeti, mülâkat tekniği, soru kâğıdı ve kullanışı hakkında açıklamalarda bulunuldu. Daha sonra, mülâkatın yapılışı ve soru kâğıtlarının kullanılışı demonstrasyon yapmak suretiyle gösterildi. Bundan sonra kursa mezunlardan birkaçı davet edilerek bunlarla hep birlikte mülâkat yapıldı ve bu suretle mülâkatçılarm görevlerini yaparak öğrenmeleri sağlandı. Ve nihayet mülâkatçılar tarafından yapılan birer deneme mülâkatmdan sonra tekrar toplanılarak belirsiz veya karışık görülen hususlar açıklanmak suretiyle tereddütler giderildi. Bundan sonra mezunlar anketini yapacak anketçiler arasında görev dağıtımı meselelerinin planlanmasına geçildi. Mezunların bulunduğu yerleri gösteren listeler hazırlandıktan sonra ulaştırm a imkânları ve yakınlık uzaklık hususları göz önünde bulundurularak mülâkat yapılacak yerler kişilik gruplara ayrıldı ve mülâkatçılar bu gruplara tahsis edildi. Bir mülâkat programı hazırlandı, mülâkatçılara kimlik kartı verilmesi, her mülâkatçmm göreve çıkmadan ayrı ayrı orıyantasyonu, mülâkatçılarm izleyecekleri yollar, yolluk işleri, merkezde bulunan Araştırma Grubu ile irtibatın ne şekilde muhafaza edileceği ve mülâkatçılarm faaliyetlerinin ne şekilde izleneceği gibi hususlar karara bağlandı ve gerekli hazırlıklar yapıldı. Yapılması Gereken Özel Etütlerin Programlanması Ayrıntılı araştırma çerçevesi, mezun - Enstitü - idare ilişkileri - rinin tam olarak değerlendirilebilmesi için. Enstitünün statüsü, programları, eğitim, öğretim kadrosu ve Genel Öğretim ve Yetiştirme Programına yapılan müracaatlar hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmesini öngörmekteydi. Vakıa toplama işi planlanırken bu hususların nasıl sağlanacağı konusu da tartışıldı ve bu konulardan her birinin ayrı birer etüt olarak ele alınması, yapılacak değerlendirmeye yardımcı, bağımsız birer rapora konu yapılması ve bu etütlerin anketlere paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı. 10 Bilgi Toplama Safhası 1. Bilgi toplama safhası 1 m art 1966 tarihinde Ek Soru Kâğıt-

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR SUNUŞ Yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştür ki, Öğrenci Seçme Sınavı etrafında şekillenen Türk üniversite giriş sistemi, tüm kademelerini teslim aldığı eğitimi temel işlevlerini yerine getiremez

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

TOPLUM KALKINMASI VE KÖY ARAŞTIRMALARI

TOPLUM KALKINMASI VE KÖY ARAŞTIRMALARI TOPLUM KALKINMASI VE KÖY ARAŞTIRMALARI GİRİŞ Doç. Dr. Cevat GERAY Toplum kalkınması çalışmalarının başlıca aşamalarını; (1) Araştırma, (2) Eğitim, (3) Yerel düzeyde program yapma, (4) Yerel düzeyde örgütleşme,

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu İtalyan dil ve kültürü artık yüzyıllardır İstanbul ve Türkiye nin tarihi ve entelektüel çerçevesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ortaçağda Venedikli ve Cevenizli tüccar ve iş adamlarının kullandıkları

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU D eğerlendirme D1 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu Basım Yeri ve Tarihi İşkur Matbaacılık Kağıtçılık San. ve Tic. Ltd. Şti Ağaç işleri sanayi sitesi 1370 Sokak No: 5, İvedik

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı