2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU"

Transkript

1 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

2 Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan Protokol hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır. 1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir. 1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır. 2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 2.1 Adayların Dikkatine! "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir Başvuru Genel Şartları İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir: 1) Türk vatandaşı olmak. 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) Ancak, özürlü adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır. 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. 6) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak. 2.3 Başvuru Özel Şartları Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler 1

3 dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 1) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. 4) Başvuru şartları arasında MEB den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak niteliği aranan kadroları, MEB den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir. 5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, daktilo, büro yönetimi ve sekreterlik, elektrik veya terzilik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, M.E.B. dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikasına Sahip Olmak veya Terzi Bonservisine Sahip Olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 6) Kaloriferci veya santral memuru kadrolarını tercih edecek olan adayların, M.E.B. dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına Sahip Olmak veya Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak ya da 3308 Sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık / kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir. 3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. 4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 4.1 Adaylar tercihlerini Temmuz 2012 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Temmuz 2012 gecesi, saat da sona erecektir. 4.2 Atama yapılacak İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1 de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2 de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3 de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4 te gösterilmiştir. 4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için Aranan Nitelikleri gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen Başvuru Genel ve Özel Şartları nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. DİKKAT: Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 2

4 4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15 i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM nin internet adresine giriniz ve TERCİHLER alanından ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM nin internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden Şifremi Unuttum alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. İsteyen adaylar, bu kılavuzda verilen TERCİH LİSTESİNİ doldurup bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine giderek, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek burada tercihlerinin sisteme kaydedilmesini sağlayabilirler. TERCİH LİSTESİNİ doldurmadan ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine başvuran adayların, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince tercihleri alınmaz. 4.6 ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve Tercih Bildir alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ÖMSS/Kura Tercihleriniz.. tarihinde başarı ile ÖSYM ye bildirilmiştir. ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada Yazdır alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile birlikte 18 Temmuz 2012 günü saat ye kadar ÖSYM ye (SHDB ÖMSS Bürosuna) şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. 5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 3

5 5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. 6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir. 7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA ÖMSS/Kura ile özürlü alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özürlü personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat 4

6 yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yerleştirilip de atanamayanlardan ÖMSS puanı ile yerleştirilenler ancak bir sonraki ÖMSS puanı ile yerleştirilebilecektir. Kura ile yerleştirilip de atanamayanlar ise bir sonraki yerleştirmeye başvuramayacak başvursa dahi yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir. 9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ÖMSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi numaralı hesabına (IBAN NO : TR ) 5,00 TL nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. ÖMSS/KURA TERCİH LİSTESİ (Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM ye gönderilmeyecektir.) T.C. Kimlik Numarası: Adı ve Soyadı:.. Mezuniyet Tarihi:... /... /.... Gün Ay Yıl Tercih Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve İlçe 5

7 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ANTALYA ALANYA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BALIKESİR BURHANİYE YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ MANİSA ALAŞEHİR YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Merkez HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ YH DEVLET TİYATROLARI GENEL Merkez DAĞITICI ANKARA ALTINDAĞ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA CEYHAN YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA SEYHAN YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA POLATLI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA YENİMAHALLE YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA PURSAKLAR YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN NAZİLLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ YH

8 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN BULANCAK YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE KELKİT YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BAKIRKÖY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BEYKOZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ZEYTİNBURNU YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL PENDİK YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ŞİŞLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TUZLA YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU DEVREKANİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA SALİHLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA GEYVE YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN BAFRA YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TEKKEKÖY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN ATAKUM YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON KÖPRÜBAŞI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ YAHYALI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TUZLA YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH

9 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH

10 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH

11 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL Merkez HİZMETLİ ANKARA ÇANKAYA YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH

12 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH

13 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM OLTU YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BAKIRKÖY YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL SİLİVRİ YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ÜMRANİYE YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR BERGAMA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR KARŞIYAKA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU GENEL ) Taşra HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE YH

14 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ SAMSUN VEZİRKÖPRÜ YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARAMAN ERMENEK YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Merkez HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE MERKEZ YH

15 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Merkez SANTRAL MEMURU BOLU MERKEZ GİH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN MERKEZ YH AKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİSYEN KONYA AKŞEHİR TH ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA MERKEZ GİH ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Merkez KALORİFERCİ ARTVİN MERKEZ YH ASKİ GENEL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ GİH ASKİ GENEL VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ GİH AYDIN BELEDİYESİ HİZMETLİ AYDIN MERKEZ YH BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Merkez SANTRAL MEMURU BAYBURT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ADIYAMAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AMASYA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ARTVİN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AYDIN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BOLU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BURDUR KEMER GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ÇORUM MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KASTAMONU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KÜTAHYA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR MANİSA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR NİĞDE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ORDU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR SAKARYA ADAPAZARI GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR SİNOP MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR UŞAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AKSARAY MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BAYBURT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ARDAHAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR DÜZCE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KARS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SİVAS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ MUŞ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SİİRT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ VAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR MERKEZ GİH BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL MERKEZ GİH BUSKİ GEN.MÜD. MEMUR BURSA OSMANGAZİ GİH BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Merkez BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER GİH

16 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Merkez SEKRETER ZONGULDAK TÜM İLÇELER GİH ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MEMUR TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA MERKEZ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL PENDİK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA MARMARİS GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ADALAR GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ BALIKESİR ERDEK YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ KOCAELİ GÖLCÜK YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ ANKARA MERKEZ YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR İSTANBUL PENDİK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR ZONGULDAK EREĞLİ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI İSTANBUL ADALAR YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI İSTANBUL TUZLA YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI YALOVA MERKEZ YH DEVLET TİYATROLARI GENEL Merkez MEMUR ANKARA ALTINDAĞ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AĞRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİLECİK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİNGÖL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇANAKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP HAKKARİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MALATYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MUĞLA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP NEVŞEHİR TÜM İLÇELER DH

17 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP NİĞDE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP TOKAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP UŞAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP VAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP YOZGAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP SİVAS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ EDİRNE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAMSUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR GAZİANTEP MERKEZ GİH

18 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR MERSİN MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR İZMİR MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR KOCAELİ MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AĞRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİLECİK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİNGÖL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇANAKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM EDİRNE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ERZİNCAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM HAKKARİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRKLARELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MALATYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MARDİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MUĞLA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MUŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM NEVŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM NİĞDE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SAMSUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİİRT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİNOP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİVAS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TOKAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TUNCELİ TÜM İLÇELER DH

19 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM UŞAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM VAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM YOZGAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ZONGULDAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AKSARAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BAYBURT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KARAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRIKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BATMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ŞIRNAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BARTIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ARDAHAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM YALOVA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KİLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM OSMANİYE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DÜZCE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ADANA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ANKARA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BURSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MERSİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM İSTANBUL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM İZMİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KONYA TÜM İLÇELER DH DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Merkez MEMUR İZMİR KONAK GİH DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Merkez MEMUR İZMİR KONAK GİH EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MEMUR EDİRNE MERKEZ GİH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN MERKEZ YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON MERKEZ YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BURSA MERKEZ GİH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ GÖLCÜK GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER TH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER TH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU AMASYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ARTVİN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BALIKESİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BİLECİK TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BİTLİS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BOLU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BURDUR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ÇANAKKALE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ÇORUM TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU DİYARBAKIR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU EDİRNE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ELAZIĞ TÜM İLÇELER GİH

20 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ERZİNCAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ERZURUM TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU HAKKARİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KAYSERİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KIRKLARELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KIRŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KOCAELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MANİSA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MUĞLA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MUŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU NEVŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU NİĞDE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU RİZE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU VAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KÜTAHYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER GİH

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, KALORİFERCİ, ve ODYOLOG kadro veya pozisyonları

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 30.05.2012 tarih ve 2012/16.01

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU HAZĠRAN 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı