2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU"

Transkript

1 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

2 Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan Protokol hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır. 1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir. 1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır. 2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 2.1 Adayların Dikkatine! "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir Başvuru Genel Şartları İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir: 1) Türk vatandaşı olmak. 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) Ancak, özürlü adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır. 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. 6) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak. 2.3 Başvuru Özel Şartları Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler 1

3 dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 1) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. 4) Başvuru şartları arasında MEB den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak niteliği aranan kadroları, MEB den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir. 5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, daktilo, büro yönetimi ve sekreterlik, elektrik veya terzilik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, M.E.B. dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikasına Sahip Olmak veya Terzi Bonservisine Sahip Olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 6) Kaloriferci veya santral memuru kadrolarını tercih edecek olan adayların, M.E.B. dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına Sahip Olmak veya Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak ya da 3308 Sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık / kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir. 3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. 4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 4.1 Adaylar tercihlerini Temmuz 2012 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Temmuz 2012 gecesi, saat da sona erecektir. 4.2 Atama yapılacak İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1 de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2 de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3 de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4 te gösterilmiştir. 4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için Aranan Nitelikleri gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen Başvuru Genel ve Özel Şartları nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. DİKKAT: Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 2

4 4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15 i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM nin internet adresine giriniz ve TERCİHLER alanından ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM nin internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden Şifremi Unuttum alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. İsteyen adaylar, bu kılavuzda verilen TERCİH LİSTESİNİ doldurup bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine giderek, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek burada tercihlerinin sisteme kaydedilmesini sağlayabilirler. TERCİH LİSTESİNİ doldurmadan ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine başvuran adayların, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince tercihleri alınmaz. 4.6 ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve Tercih Bildir alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ÖMSS/Kura Tercihleriniz.. tarihinde başarı ile ÖSYM ye bildirilmiştir. ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada Yazdır alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile birlikte 18 Temmuz 2012 günü saat ye kadar ÖSYM ye (SHDB ÖMSS Bürosuna) şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. 5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 3

5 5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. 6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir. 7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA ÖMSS/Kura ile özürlü alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özürlü personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat 4

6 yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yerleştirilip de atanamayanlardan ÖMSS puanı ile yerleştirilenler ancak bir sonraki ÖMSS puanı ile yerleştirilebilecektir. Kura ile yerleştirilip de atanamayanlar ise bir sonraki yerleştirmeye başvuramayacak başvursa dahi yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir. 9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ÖMSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi numaralı hesabına (IBAN NO : TR ) 5,00 TL nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. ÖMSS/KURA TERCİH LİSTESİ (Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM ye gönderilmeyecektir.) T.C. Kimlik Numarası: Adı ve Soyadı:.. Mezuniyet Tarihi:... /... /.... Gün Ay Yıl Tercih Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve İlçe 5

7 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ANTALYA ALANYA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BALIKESİR BURHANİYE YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ MANİSA ALAŞEHİR YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Merkez HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ YH DEVLET TİYATROLARI GENEL Merkez DAĞITICI ANKARA ALTINDAĞ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA CEYHAN YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA SEYHAN YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA POLATLI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA YENİMAHALLE YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA PURSAKLAR YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN NAZİLLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ YH

8 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN BULANCAK YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE KELKİT YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BAKIRKÖY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BEYKOZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ZEYTİNBURNU YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL PENDİK YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ŞİŞLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TUZLA YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU DEVREKANİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA SALİHLİ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA GEYVE YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN BAFRA YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TEKKEKÖY YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN ATAKUM YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON KÖPRÜBAŞI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ YAHYALI YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ MERKEZ YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TUZLA YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH

9 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH

10 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH

11 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL Merkez HİZMETLİ ANKARA ÇANKAYA YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH

12 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER YH

13 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ERZURUM OLTU YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL BAKIRKÖY YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL SİLİVRİ YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İSTANBUL ÜMRANİYE YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR BERGAMA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ İZMİR KARŞIYAKA YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU GENEL ) Taşra HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE YH

14 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) KADROKOD KURUM ADI TEŞKİLAT ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ SAMSUN VEZİRKÖPRÜ YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ KARAMAN ERMENEK YH GENEL ) ADALET BAKANLIĞI (CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU Taşra HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER YH GENEL ) ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI Merkez HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ OSMANİYE MERKEZ YH

15 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Merkez SANTRAL MEMURU BOLU MERKEZ GİH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ADIYAMAN MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ YH AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ KARAMAN MERKEZ YH AKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİSYEN KONYA AKŞEHİR TH ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA MERKEZ GİH ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Merkez KALORİFERCİ ARTVİN MERKEZ YH ASKİ GENEL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ GİH ASKİ GENEL VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ GİH AYDIN BELEDİYESİ HİZMETLİ AYDIN MERKEZ YH BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Merkez SANTRAL MEMURU BAYBURT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ADIYAMAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AMASYA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ARTVİN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AYDIN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BOLU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BURDUR KEMER GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ÇORUM MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KASTAMONU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KÜTAHYA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR MANİSA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR NİĞDE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ORDU MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR SAKARYA ADAPAZARI GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR SİNOP MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR UŞAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR AKSARAY MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR BAYBURT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR ARDAHAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR DÜZCE MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KARS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SİVAS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ MUŞ MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SİİRT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ VAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK MERKEZ GİH BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR MERKEZ GİH BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL MERKEZ GİH BUSKİ GEN.MÜD. MEMUR BURSA OSMANGAZİ GİH BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Merkez BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER GİH

16 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Merkez SEKRETER ZONGULDAK TÜM İLÇELER GİH ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MEMUR TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA MERKEZ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL PENDİK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA MARMARİS GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ADALAR GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ BALIKESİR ERDEK YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ KOCAELİ GÖLCÜK YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ ANKARA MERKEZ YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR İSTANBUL PENDİK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR KOCAELİ GÖLCÜK GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR ZONGULDAK EREĞLİ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ GİH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI İSTANBUL ADALAR YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI İSTANBUL TUZLA YH DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI YALOVA MERKEZ YH DEVLET TİYATROLARI GENEL Merkez MEMUR ANKARA ALTINDAĞ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AĞRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİLECİK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİNGÖL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇANAKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP HAKKARİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MALATYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP MUĞLA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP NEVŞEHİR TÜM İLÇELER DH

17 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP NİĞDE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP TOKAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP UŞAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP VAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP YOZGAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra İMAM-HATİP SİVAS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ EDİRNE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAMSUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR GAZİANTEP MERKEZ GİH

18 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR MERSİN MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR İZMİR MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MEMUR KOCAELİ MERKEZ GİH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ADIYAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AĞRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AMASYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ANTALYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ARTVİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AYDIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BALIKESİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİLECİK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİNGÖL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BİTLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BOLU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BURDUR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇANAKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇANKIRI TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ÇORUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DENİZLİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DİYARBAKIR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM EDİRNE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ELAZIĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ERZİNCAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ERZURUM TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GAZİANTEP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GİRESUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM HAKKARİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM HATAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ISPARTA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KARS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KASTAMONU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KAYSERİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRKLARELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KOCAELİ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KÜTAHYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MALATYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MANİSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MARDİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MUĞLA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MUŞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM NEVŞEHİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM NİĞDE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SAKARYA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SAMSUN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİİRT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİNOP TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM SİVAS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TOKAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TRABZON TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM TUNCELİ TÜM İLÇELER DH

19 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ŞANLIURFA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM UŞAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM VAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM YOZGAT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ZONGULDAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM AKSARAY TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BAYBURT TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KARAMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KIRIKKALE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BATMAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ŞIRNAK TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BARTIN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ARDAHAN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM YALOVA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KİLİS TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM OSMANİYE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM DÜZCE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ORDU TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM RİZE TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ADANA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM ANKARA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM BURSA TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM MERSİN TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM İSTANBUL TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM İZMİR TÜM İLÇELER DH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Taşra MÜEZZİN-KAYYIM KONYA TÜM İLÇELER DH DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Merkez MEMUR İZMİR KONAK GİH DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Merkez MEMUR İZMİR KONAK GİH EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MEMUR EDİRNE MERKEZ GİH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ MARDİN MERKEZ YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra HİZMETLİ TRABZON MERKEZ YH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ BURSA MERKEZ GİH EKONOMİ BAKANLIĞI Taşra VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ GÖLCÜK GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez DAKTİLOGRAF ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez SANTRAL MEMURU ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER TH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER TH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Merkez VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ANKARA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU AMASYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ARTVİN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BALIKESİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BİLECİK TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BİTLİS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BOLU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU BURDUR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ÇANAKKALE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ÇORUM TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU DİYARBAKIR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU EDİRNE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ELAZIĞ TÜM İLÇELER GİH

20 TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR (2012-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU) TEŞKİLAT KADROKOD KURUM ADI ADI KADRO UNVANI İL/İLÇE SINIF DERECE ADET NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 NIT6 NIT7 NIT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ERZİNCAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ERZURUM TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU HAKKARİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KAYSERİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KIRKLARELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KIRŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KOCAELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MANİSA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MUĞLA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU MUŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU NEVŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU NİĞDE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU RİZE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU VAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra ANBAR MEMURU KÜTAHYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER GİH GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Taşra BİLGİSAYAR İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER GİH

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

2014 ÖMSS İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2014 ÖMSS İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2014 ÖMSS İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/4 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/4 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/4 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

2014/4 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2014/4 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı On5yirmi5.com 2014/4 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KPSS puanına göre sözleşmeli memur alacak. Bugün başlayan başvuru süresi 3 Temmuz da sona erecek. Yayın Tarihi : 30 Haziran

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2010/4 TERCİH KILAVUZU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/6 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 KPSS-2007/6 Tercih Kılavuzu,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen 435 adet, 6 adet

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/1 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 657

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU 2012 GENEL AÇIKLAMALAR 1.1. Bu Kılavuz; eğitim kurumlarımızda görevli kadrolu öğretmenlerin alan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

2015/2 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2015/2 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2015/2 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZÜRLÜ ALIMI YAPILACAK KURUMLARIN BİLGİLER

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZÜRLÜ ALIMI YAPILACAK KURUMLARIN BİLGİLER BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZÜRLÜ ALIMI YAPILACAK KURUMLARIN BİLGİLER Nisan 26, 2010-5:00:00 BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN; Aşağıda adı yazılı kamu kurumlarının münhal

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/2 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 657

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2017/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2017/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2017/6 TERCİH KILAVUZU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAYLARIN DİKKATİNE: Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 110050001 12091 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR AĞRI MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001 190930013 13447 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/30 KPSS 2008/4

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/30 KPSS 2008/4 TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ LAR VE POZİSYONLAR KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 1841231 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı