Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri: Elif Aydın English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Resmi Gazete den... Senem Mallı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir * Vergide Gündem Çeviri: Cansu Yağcı Küresel ticaret dalgalanmaları hızla değişmekte ve çok uluslu şirketler küresel tedarik zincirlerini daimi olarak en iyi şekilde kullanmaya gayret göstermektedirler. Aynı zamanda, hükümetler de önemli bir gelir kaynağı olan ve mali etkileri nedeniyle bu tedarik zincirlerinin üstünde büyük etkileri olan dolaylı vergilere verdikleri önemi arttırmaktadırlar. Dolayısıyla şirketler dolaylı vergilerini tedarik zinciri kararlarına entegre etmelidir. Bu entegrasyon ile birlikte etkin bir dolaylı vergi yönetimi şirketlerin tedarik zincirlerini etkili bir biçimde yönetmelerine, vergi uygunluğu risklerini azaltmalarına ve vergi yüklerini aşağı çekmelerine yardımcı olacaktır yılı itibariyle, şu an Çin de işletme vergisi ödeyen pek çok şirket katma değer vergisi (KDV) ödemeye başlayacaktır Bu durum, Şanghay da 1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren yeni vergi rejimini test etmeye yönelik ilk pilot projedir. Hindistan daki Merkezi Hükümet, mevcut merkezi ve dolaylı vergilerin yerini almasını öngören genel bir satış vergisi uygulaması üzerinde çalışmaktadır. Rusya da ise 2011 yılının sonunda KDV mevzuatında pek çok temel değişiklik yapılmış, daha öncesinde KDV nin kapsamı dâhilinde olmayan çeşitli coğrafi bölgeler ve hizmetler KDV nin kapsamına alınmıştır. Yukarıda örneklere yer verilen açıklamalar gelişmekte olan piyasalarda dolaylı vergi ortamını değişikliğe uğratan projelerden yalnızca bazılarıdır. Sadece yerel şirketler değil, çok uluslu şirketler de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu süreçlerden sonra çok uluslu işletmeler, tedarik zincirlerini gelişmekte olan ekonomilere daha da derinden entegre etmektedirler. Uluslararası ticaret yapıları hızla değişmektedir; şirketler tedarik zincirlerini değiştirmekte ve yeni piyasaların kapısını açmak, büyümeyi desteklemek ve daha etkin biçimde faaliyet göstermek için nereye gerekiyorsa oraya gitmektedir. Dolaylı vergiler ve tedarik zincirleri birbirleriyle bağlantılıdır Şirketler tedarik zincirleri ile dolaylı vergilerin arasında ayrılmaz bir bağ olduğunun farkına varmalıdır. Ernst & Young ın yakın zamandaki Tedarik Zincirinde Dolaylı Vergileri Yönetme raporunda da açıkladığımız gibi, dolaylı vergilendirmedeki değişikliklerin, tedarik zinciri düzenlemelerinin maliyetleri ve faydaları üzerinde kuvvetli bir etkisi vardır. Bu durum olgun ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ekonomiler için de elbette geçerlidir. Çok uluslu bir şirket, tedarik veya lojistik düzenlemelerini yeniden tasarlamak ve merkezi hale getirmek isterse, bunun dolaylı vergiler açısından da sonuçları çok önemli olabilmektedir. Örneğin, otomotiv sektöründeki küresel bir şirket yakın zamanda, bütün Avrupa nakliyatını çeşitli dağıtım noktaları ile tek bir ağ yoluyla şekillendirmek suretiyle lojistiğini merkezi hale getirmiştir. Bu proje, malzemelerin rotasını değiştirirken, çeşitli tedarik yerleri ni ve bununla beraber KDV ile ilgili zorunlulukları da değişikliğe uğratmıştır. Bu tedarik yerlerinin konumlarını belirlerken çeşitli ülkelerdeki KDV mevzuatı ve oranları ile idari birimlerden alınan görüşleri de analiz etmek gerekmektedir. Söz konusu şirket aynı zamanda, belirli alanlarda KDV olmayacak şekilde de faaliyet prosedürlerini hayata geçirmiştir. Vergiler değişir, vergiler yükselir Avrupa ve çevresindeki hükümetler hem dolaylı vergi oranlarını yükseltmekte, hem de bu oranları bir zamanlar istisna edilmiş mal ve hizmetlere daha geniş bir şekilde uygulamaktadır. Avrupa da ortalama KDV oranları yükselmektedir. Küresel mali kriz başlamadan önce * Bu yazı, Philip Robinson (Ernst & Young, Dolaylı Vergiler Küresel Lideri) tarafından hazırlanan Indirect taxes can make or break supply chain decisions adlı makalenin çevirisidir. 2 Ağustos 2012

3 % 19.5 olan oran bugün % 21 e çıkmıştır. Günümüzde Macaristan % 27 ile dünyadaki en yüksek KDV oranını uygulayan ülke konumundadır. Bir taraftan da hükümetler bütçe açıklarını düşürmek için toplam gelirlerini artırmak istemektedir. Öte yandan, vergi yükünü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaydırmaktadırlar; ayrıca pek çok ekonomist ve siyasetçi de dolaylı vergilerdeki artışın ekonomik büyümenin ve rekabetin olduğu alanlarda daha az hasar bırakacağını düşünmektedirler. Birçok ülkede, dolaylı vergi oranlarındaki artışa kurumlar vergisi oranlarındaki azalmalar eşlik etmektedir. Bunun yanı sıra dolaylı vergide esasın başka yerlere kaydığını da görmekteyiz. Çok sayıda ülkede ithalat üzerindeki gümrük vergisi halen toplam dolaylı vergi gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çok taraflı veya iki taraflı ticaret serbestisi arttıkça, gümrük vergilerinin nispi ağırlığı da azalacaktır. Uzun dönemde bu boşluk muhtemelen KDV ve genel satış vergisi gibi tüketim üzerindeki vergilerdeki artışın yanı sıra mülkiyet vergisi ve madencilik vergisi gibi diğer dolaylı vergilerdeki artış veya çevre vergileri gibi yeni dolaylı vergiler ile doldurulacaktır. Uygunluk giderek zorlaşıyor Tedarik zincirlerinin yanı sıra dolaylı vergilerdeki büyük değişimler, küresel şirketlerin vergi yükümlülüklerine uygunluk sağlamalarını da zorlaştırmaktadır. Kurallar ve düzenlemeler hızlı, kısa zaman içerisinde sıkça değiştiğinde, hata yapmak da daha muhtemel hale gelmektedir. Aynı zamanda, vergi oranları yükseldikçe hataların sonuçları da daha önemli hale gelmektedir. Küresel şirketler, farklı bölgelerde, ulusal ve yerel kurallar ve düzenlemelerin olduğu labirentlerde kendi yollarını bulmak zorundadırlar. Farklı mevzuatlarda ve yetki alanlarında dolaylı vergi raporlama gerekleri arasında çok az uyum vardır. Şirketler çoğu zaman şeffaflık eksikliği ve yasal belirsizliklerle başa çıkmak durumunda kalmaktadırlar. Bununla beraber riskler de artmıştır, zira son yıllarda vergi idareleri daha iddialı ve donanımlı hale gelmiş ve kendi aralarında daha çok iletişime geçmeye başlamışlardır. Bütün bu eğilimlerden dolayı, küresel şirketler de dolaylı vergi yapısını durmadan izlemeli, bunu sistematik olarak ve en erken safhalar itibariyle tedarik zinciri kararlarında göz önüne almalılardır. Dolaylı vergilerin öneminin gitgide daha çok arttığına ilişkin güzel bir örnek de, Avrupa daki tedarik faaliyetlerinin büyük bir kısmını yakın zamanda tek bir ülkede toplayan Avrupalı bir imalatçıya aittir. Bu proje operasyonel sebeplerden dolayı başlatılırken, dolaylı vergi işlevinin de rolü gitgide daha önemli hale gelmiştir; zira şirket bu projenin KDV ve işlem vergileri gibi pek çok alanda da önemli dolaylı vergi sonuçlarının olduğunun farkına varmıştır. Şimdi projenin ilerleyen safhalarında ise dolaylı verginin işlevi, hukuki ve uygunluk zorunlulukları da dikkate alarak projenin genel tasarımında ve her ülkeye özgün bir şekilde en uygun operasyonel seçeneğin tercih edilmesini sağlamaktır. Fırsatları yakalamak, riskleri azaltmak: Bir dolaylı vergi yapılanması Dolaylı vergileri yönetmek için etkili bir yapı benimsemek şirketlere hedeflerine ulaşmak açısından yardımcı olmalıdır. Böyle bir yapı her türlü dolaylı vergi ve şirketin ödediği ve aldığı teşviklerin yanı sıra ilgili risk ve fırsatları belirlemeli ve ölçmelidir, yalnızca KDV, genel satış vergisi, gümrük vergileri, işlem vergileri, çevre vergileri ve mülkiyet vergilerini değil, hibe ve diğer teşvikleri de aynı şekilde içermelidir. Örneğin, merkezi ABD de olan dünya çapında bir yaşam bilimleri şirketinin hibe ve teşvik yönetiminden sorumlu bir direktörü vardır. Bu direktör ister mevcut yapıda, ister gelecekte olsun şirketin kullanımına uygun olan teşvikleri şirketin tüm kuruluşları ve coğrafi bölgeleri bazında izlemektedir. Bu teşvik işlevi, yatırım kararları alındığında teşviklerin uygun biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dolaylı vergi yönetimi çerçevesinde, dolaylı vergi yönetimini tek elde toplamak ve bu yönetim yapısının şirketin iş yapısını yansıttığını sağladığından emin olabilmek için açık ve net sorumluluklar vermek de önemlidir. Dolaylı vergi bilgisayar sistemlerinin; vergi oranları, uygulanacak vergi çeşidi ve para birimlerindeki hızlı değişimlere de ayak uydurmasının sağlanması da çok önemlidir. Dolaylı vergi yönetiminde sonucu pahalıya mal olacak pek çok hata, bir işlem tipinin vergisel amaçlar için yapılan biçimsel sınıflandırmasındaki bir hatadan doğmamaktadır; bunlar, bu işlemlerin uygulanmasındaki hataların birer sonucudur. Rekabette üstünlük Şirketler daha çok uzmanlık bilgisi veya yerel bilgiye dayanan uygunluk ve raporlama işlevlerini, dış kaynak veya iç kaynak yoluyla yaptırmayı ve tedarik zinciri hedeflerine ilişkin temel performans göstergelerini (KPI) kullanarak dolaylı vergi yönetiminin performansını ölçmeyi de düşünerek iyi birer adım atmış olacaklardır. Dolaylı vergilerde durumu yanlış yorumlamak ceza, mallara el konulması, ürün gecikmeleri, ilave faaliyet veya lojistik masrafları ve itibar kaybı riskleri ile sonuçlanabilir. Öte yandan, dolaylı vergileri etkili ve etkin biçimde yönetmek, şirketlere tedarik zincirlerini optimize etmede ve rekabette üstünlük sağlamada yardımcı olabilecektir. Fakat çok uluslu şirketler, tedarik zinciri kararlarından dolaylı vergi faktörüne hak ettiği yoğun ilgiyi henüz göstermemektedir. Yıllık satışları 5 milyar ABD dolarından fazla olan şirketlerin yalnızca % 12 si bu işi yapan küresel dolaylı vergi yetkilisi istihdam etmektedir. Çok uluslu şirketler dolaylı vergi yükümlülüklerini vergi işlevlerinden ziyade finans veya muhasebe ekipleri yoluyla yönetmektedir. Ağustos

4 Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir * Vergide Gündem Çeviri: Elif Aydın OECD işyeri tanımını genişletmemelidir Pek çok hükümetin önemli mali açıklarla karşı karşıya kalması sebebiyle, vergi idarelerinin, yabancı şirketlerin faaliyetlerini vergilendirme çabalarının arttığına tanık olmaktayız. Yabancı bir şirketin işyeri tanımını genişletmeye çalışmak da bu eğilimin bir parçasını oluşturuyor. Bu durum bir talihsizliktir, zira toplamda alınan vergi geliri genel olarak artmayacak fakat durumla ilgisi olan herkes için idari yükler çoğalacaktır. Fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ ler) açısından, ticarete ve büyümeye ket vuracaktır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) şu anda Model Vergi Anlaşması nın 5. maddesinin yorum ve uygulamasını gözden geçirmektedir. Bu maddenin konusu işyeridir. İşyeri kavramı, birden çok ülkede faaliyet gösteren bir şirketin vergi yükümlülüklerini belirlemede esas alınan bir kavramdır. Eğer bir şirketin yabancı ülkedeki varlığı o ülkede bir işyeri oluşturmasına neden oluyorsa, yabancı idarenin bu faaliyetlerden elde edilen kazancı vergileme hakkı doğar. OECD Ekim 2011 de yayınladığı müzakere taslağı ile işyeri kavramının yorumlanışına yönelik istişare sürecini başlatmıştı. Teşkilat 2014 yılında 5. maddenin yorumuna resmi ve nihai şeklini vermeyi planlamaktadır. Bu güncelleme önemlidir. OECD nin rehberliği mükellefler veya yargı için genellikle bağlayıcı olmasa da, vergi anlaşmalarının yorumlanmasında hayli güvenilir bir kaynaktır. Dolayısıyla, OECD nin yapacağı bu revizyonunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Gerektiğinde neyin bir işyerini oluşturduğunun açıklanması da memnun edici olacaktır. Ekonomiler değişir, ticaret değişir. Yeni gelişmeler dijital devrim ve özellikle de artan iş seyahatleriyle beraber küreselleşme yeni tanım ve yorumlar gerektirmektedir. Fakat bir şeye açıklık getirmek illa ki onun yorumunu genişletmek anlamına gelmemelidir. Sonuçta, bir işyerini oluşturan durum ve faaliyetlerin sayısını artırmak, küresel vergi gelirlerini artırmamaktadır. Kazanç üzerindeki vergiler yalnızca farklı vergi idareleri arasında yeniden dağıtılmaktadır. Öte yandan, işyerlerinin sayısını artırmak, mükelleflerin omuzlarındaki idari yükü pekâlâ artırmaktadır. Bu fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle de Avrupa da, gelecekteki rekabet, büyüme ve istihdam için çok önemli olan stratejik büyüme şirketleri de dahil olmak üzere, KOBİ ler için özellikle zorlayıcı olabilmektedir. Pek çok serbest meslek erbabı için işyeri kavramının genişlemesi idari bir kabus hâlini alabilir. Örneğin, her yıl sanat eserlerini satmak için yabancı ülkede bir fuara giden bir sanatçının bu ülkede bir işyerinin olduğunu düşünmek gerçekten de bize yardımcı olabilir mi? OECD nin müzakere taslağı bunu öne sürüyor gibi görünüyor. Taslak, 2003 yılından beri Yorumlar (Commentary) kısmında açıklandığı gibi bir işyeri oluşmasının zaman yönünü işte bu örnekle anlatıyor. Buna göre sanatçı, yabancı ülkede vergiye tabi olabilmek için bir takım prosedürleri yerine getiriyor ve bu ülkede yürüttüğü faaliyetlere atfedebileceği tahmini kazancını belirlemeye çalışıyor. Dahası sanatçı birden fazla ülkede fuarlara giderek birden çok ülkede vergiye tabi olabiliyor. Fazladan yükler yalnızca mükelleflerle sınırlı değil. Eğer işyeri tanımı genişletilirse vergi idareleri de yabancı şirketlerin vergi yükümlülüklerini belirlemek için daha çok vakit ve çaba harcamak zorunda kalacaktır. Elbette bu da daha çok masraf demektir. İşyeri * Bu yazı, Alex Postma (Ernst & Young, EMEIA Uluslararası Vergi Hizmetleri Lideri) ve Tigran Mkrtchyan (Ernst & Young, Kıdemli Müdür, Uluslararası Vergi Hizmetleri) tarafından hazırlanan Zero-sum tax games not good for economic growth adlı makalenin çevirisidir. 4 Ağustos 2012

5 kavramının ilk hâlinden çok daha geniş hâle gelmesi daha çok hukuki ihtilafa da yol açacaktır. Elbette daha çok hukuki ihtilaf yine daha çok masraf anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, söz konusu olan şey, vergilendirme hakkının dağılımından çok daha ötesidir. Vergi idareleri kendilerine, yabancı şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerden elde ettiği kazancın kendi yetki alanlarındaki kısmını vergilendirme hakkında ısrarcı olmanın mali açıdan etkin olup olmadığını sormalıdır. Bu vergileme hakkıyla elde edilecek gelir, bu geliri elde etmek için katlanılması gereken maliyetten daha düşük olabilir. Elbette, OECD 5. maddenin yorumu ve uygulamasını gözden geçirirken, bu tekil ulusal vergi idareleri bakış açısının ötesine geçip büyük ve küresel resme bakmalıdır. Birden fazla ülkede faaliyetleri olan kişi veya kuruluşların vergilendirilmesi, bize o klasik mahkûmun ikilemi durumunu göstermektedir. Her bir vergi idaresinin, her bir durumda alacağı toplam vergiyi azami seviyeye çıkarması mali açıdan mantıklı olsa da, beraberinde gelen maliyetlerdeki artıştan dolayı toplamda daha kötü bir sonuç ortaya çıkabilir. Dahası, ekonomi ve ticarette ortaya çıkacak maliyet pek çok durumda vergi idarelerinin masraflarını kat be kat aşabilir. OECD nin bunu göz önüne almasını umuyoruz. Elbette, ulusal vergi idareleri, yabancı bir şirketin işyerinin mevcut faaliyetlerini vergilendirmeye yetkilidir. Fakat son on yılda pek çok yetki alanında vergi idarelerinin girişimleri ve davalar, işyerinin tanımında gitgide bir genişlemeye ve bu tanımın bir hayli önemsiz pek çok faaliyeti de kapsar hâle gelmesine yol açmıştır. OECD bu gelişmeye onay vermeyerek mantıklı bir adım atmış olacaktır. Bu bakımdan, daimi işyeri kavramının temellerini hatırlamakta fayda vardır. Kavramın kökeni 19. Yüzyıl Prusya sına dayanmaktadır. Kavram, 1920 lerin sonuna doğru Milletler Cemiyeti tarafından, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Amaçlı İki Taraflı Anlaşma nın taslaklarında ortaya atılmıştır. İşyeri kavramı, ülkelerinin misafir iş adamı nı vergiye tabi tutma arzusunu azaltmak ve böyle bir yaklaşımda var olan idari yükü engelleme amacı taşımaktaydı. Bizim de bu esas amaca bağlı kalmamız gerekiyor. Gitgide daha ayrıntılı bir biçimde sunulan rehberliğin, belirsizlikleri her zaman azaltmadığının da farkına varmamız gerekiyor. Bazı açıklamalar çok iyi niyetle yapılabilir, fakat mükellefler için açıklık ve kesinliğe katkıda bulunacakları yerde akıl karışıklığı ve belirsizliğe yol açabilirler. Belli bir kelime, cümle veya paragrafın anlamını netleştirme amacıyla yapılan açıklamalar ve verilen örneklerin kendilerinin yeni belirsizlikler ortaya çıkardığı, şu anda her zamankinden daha çok gözlenmektedir. Bir terimin tanımını güncellerken, işin içine daha çok kelime, daha çok örnek, daha çok ayrıntı katmak her zaman daha cazip gelir. Bunu yaparken, kavramın esas amacını yitirme tehlikesi vardır. OECD nin, içinden gelen bu isteğe karşı koymasını, riski savuşturmasını ve gerektiğinde, iyi karşılanacak birkaç anlaşılır açıklama yapmakla yetinmesini umut ediyoruz. Ağustos

6 Indirect taxes can make or break supply chain decisions Vergide Gündem English Translation By Philip Robinson, Global Indirect Tax Leader, Ernst & Young Global trade flows are changing rapidly and multinational companies are constantly trying to optimize their global supply chains. At the same time, governments are increasing the importance of indirect taxes as a source of revenues, with fiscal changes that have a profound impact on these very supply chains. Companies should therefore integrate indirect taxes into their supply chain decision-making. Giving the indirect tax factor due consideration will help companies to manage their supply chain effectively, to reduce tax compliance risks and to lower their tax bill. From 2013 onward, many businesses in China that are currently paying business tax will shift to paying value added tax (VAT) the first pilot project to test the new tax regime started in Shanghai on 1 January India s Central Government is working on the introduction of a general sales tax (GST) that should replace most of the current central and state indirect taxes. In Russia, a number of key changes to VAT legislation were introduced at the end of 2011, extending the scope of VAT to various geographic locations and services formerly excluded. These are just some of the many changes and projects that are profoundly modifying the indirect tax landscape in emerging markets. Not only local companies are affected; so are multinational enterprises. After all, multinational enterprises are integrating emerging economies ever deeper into their supply chains. International trade patterns are changing rapidly; companies are transforming their supply chains and go wherever necessary to unlock new markets, support growth and operate more efficiently. Indirect taxes and supply chains are inextricably linked In this endeavor, companies should realize that supply chains and indirect taxes are inextricably linked. As we explain in Ernst & Young s recent report Managing indirect taxes in the supply chain, changes in indirect taxation have a strong impact on the costs and benefits of supply chain arrangements. This holds true for mature economies as well as emerging markets, of course. At the same time, when a multinational wants to redesign and centralize its procurement or logistics arrangements, the indirect tax consequences can be very important. For example, a global company in the automotive sector recently centralized its logistics by running all its European freight through one network with various distribution hubs. As the project changed the routes of materials, it modified the various places of supply, and with it, VAT-related obligations. An analysis of the VAT legislation and rates in various countries including the request for advanced rulings was essential when choosing the location of the hubs. The company also adopted operating procedures that would ensure the company remained entitled to zero-rate VAT status in specific jurisdictions. Taxes change, taxes rise In Europe and beyond, governments are both increasing the rates of their existing indirect taxes and applying them more broadly to goods and services that were 6 Ağustos 2012

7 once exempted. In Europe, average VAT rates are on the rise 21% today compared with 19.5% before the onset of the global financial crisis. Hungary s VAT rate is now 27%, the highest in the world. On the one hand, governments want to increase their total revenues to reduce their budget deficits. On the other, they are shifting the tax burden from direct to indirect taxes, as many economists and politicians believe that increases in indirect taxes are less detrimental for economic growth and competitiveness. In many countries, hikes in indirect tax rates are accompanied by a reduction in corporate income tax rates. Within the realm of indirect taxes, we also see a shift of emphasis. In various countries, customs duties on imports are still a relatively large proportion of total indirect tax revenues. As multilateral or bilateral trade liberalization advances, the relative weight of these customs duties will diminish. Long term, the gap will most probably be filled with higher taxes on consumption, such as VAT or GST, but also with increases in other indirect taxes, such as property tax and taxes on mining, or with new indirect taxes such as environmental levies. Compliance becomes more difficult The dramatic changes in supply chains as well as indirect taxes make it more difficult for global companies to comply with their tax duties. Mistakes are more likely when rules and regulations change rapidly, often on short notice. At the same time, the consequences of mistakes can rise as tax rates go up. Global companies have to find their way through a labyrinth of different regional, national and local rules and regulations. There is little harmonization of indirect tax reporting requirements in different jurisdictions. Companies often need to deal with a lack of transparency and legal uncertainty. Risks are further increased because, over the last few years, tax authorities have become more assertive and better equipped, and they communicate more among each other. However, many multinational enterprises do not yet give the indirect tax factor the intense attention it deserves in their supply chain decisions. Just 12% of companies with annual sales of more than US$5 billion employ a dedicated global indirect tax officer. Many multinational enterprises manage their indirect tax obligations through their finance or accounting teams rather than through their tax functions. Seizing opportunities, reducing risks: a framework for indirect taxes Adopting an effective framework for managing indirect taxes should help companies to achieve their goals. Such a framework should identify and quantify the full range of indirect taxes and incentives a company pays and receives, as well as the related risks and opportunities: not only VAT, GST, customs duties, excise duties, environmental taxes and property taxes, but also grants and other incentives. A global, US-based life sciences company has a director dedicated to global grant and incentives management. This director keeps track of the incentives available to the company worldwide, both current and future, across all the company s entities and geographies. This incentives function ensures that incentives are taken into account appropriately when investment decisions are made. In an indirect tax management framework, it is also important to assign clear responsibilities, to centralize the management of indirect taxes and to ensure that this management structure mirrors the company s business structure. It is essential to ensure that indirect tax IT systems can cope with rapid changes in rates, type of tax applicable and currencies. Many costly mistakes in the management of indirect taxes are not the result of an error in the formal classification of a type of transaction for tax purposes; they are the result of errors in the processing of these transactions. A competitive advantage Because of all these trends, global companies should monitor the indirect tax landscape continuously and take it into consideration in their supply chain decisions, systematically and from a very early stage onward. A good example of increased awareness of the importance of indirect taxes is provided by a European manufacturer that recently centralized a large part of its European procurement operations in one country. Whereas the project was undertaken for operational reasons, the indirect tax function was given an increasingly important role, as the company came to understand the project had important indirect tax consequences in many jurisdictions, e.g., in the areas of VAT and excise duties. Now, in the latter stages of the project, the indirect tax function helps ensure that suitable operational options are chosen in the overall design and in each specific country, which at the same time take account of legal and compliance obligations. Companies would also do well to consider outsourcing and co-sourcing compliance and reporting functions that rely heavily on specialist or local knowledge, and to measure the performance of indirect tax management by adopting key performance indicators (KPIs) related to their supply chain goals. Getting it wrong in indirect taxes can result in penalties, seizure of goods, product delays, additional operating or logistic costs and reputational risks. On the other hand, managing indirect taxes effectively and efficiently can help companies to optimize their supply chain and to obtain a competitive advantage. Ağustos

8 Zero-sum tax games not good for economic growth Vergide Gündem English Translation By Alex Postma, EMEIA International Tax Services Leader, Ernst & Young and Tigran Mkrtchyan, Senior Manager, International Tax Services, Ernst & Young The OECD should not widen its definition of permanent establishment As many governments face significant financial deficits, we see an increase in efforts by fiscal authorities to tax the activities of foreign companies in their jurisdiction. Expanding the definition of what is considered a permanent establishment of a foreign company is part of this trend. This is unfortunate because, in this zero-sum game, total tax revenues will in general not rise, but administrative burdens will increase for all involved. Extra paperwork and red tape will hamper business and growth, especially in the case of small and medium-sized enterprises (SMEs). The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is currently revising the interpretation and application of Article 5 of its Model Tax Convention. This article deals with the permanent establishment. The concept of permanent establishment (PE) is a cornerstone in the determination of the tax liabilities of a company with activities in more than one country. If the presence of a company in a foreign jurisdiction reaches the level of a PE, the foreign jurisdiction has the right to tax the profits from these activities. The OECD started a consultation period with respect to the interpretation of PE with the publication of its discussion draft in October It plans to finalize the formal update of its interpretation of Article 5 in This update is important. Although the OECD s guidance is not generally binding on taxpayers or the judiciary, it is highly authoritative in the interpretation of tax treaties. We would therefore urge the OECD to be very cautious in this revision of its guidance. If and when needed, clarification of what constitutes a PE is welcome. Economies change and business changes. New realities the digital revolution and globalization, especially with increased business travel require new definitions or interpretations. But clarification should not necessarily equal expansion. After all, increasing the number of situations or activities that give rise to a PE does not necessarily raise global tax revenues. Taxes on profits are merely redistributed between different tax authorities. At the same time, expanding the number of PEs does raise the overall administrative and compliance burden for taxpayers. This additional paperwork and red tape can be especially burdensome for SMEs, including the strategic growth companies that are so important for future competitiveness, growth and employment, not least in Europe. For many self-employed workers, the expansion of the concept of PE could become an administrative nightmare. Is it really helpful, for example, to consider an artist who goes to a foreign fair for a few weeks each year to sell works of art as having a PE in this foreign country? The OECD discussion draft seems to suggest this. It introduces this example to clarify the time aspect of the creation of a PE as described in its Commentary since The artist will have to go through the formal procedure of becoming a tax subject in the foreign country and will have to make a reasoned estimate of profits attributable to activities during these weeks. What is more, the artist may well visit fairs in various countries, becoming a tax subject in multiple foreign jurisdictions. 8 Ağustos 2012

9 The extra burdens are not limited to taxpayers. Tax authorities, too, will have to spend more time and energy addressing the tax compliance obligations of foreign companies if the PE definition is widened. Obviously, this means higher costs. And a broader definition of PEs that goes beyond the initial concept will lead to more legal disputes. Again, this increased litigation means higher costs. What is at stake, therefore, is more than an allocation of the right to tax. Tax authorities should ask themselves whether it is financially efficient to insist on the right to tax part of the profits of a foreign company with activities in its jurisdiction. The costs may outweigh the extra revenues. Of course, the OECD should go beyond this perspective of individual national tax authorities and look at the bigger, global picture in its revision of the interpretation and application of Article 5. The taxing of persons or entities with economic activities in more than one country presents us with a classic prisoner s dilemma. Even if it is financially rational for each individual tax authority to maximize its total take of taxes in each individual case, collectively they may be worse off due to the resulting overall increase in their costs. Furthermore, the costs for the economy and business will, in most cases, be much more significant than the costs for the tax authorities themselves. We hope the OECD will take this into account. Of course, national tax authorities have the right to tax substantial activities of a foreign company s PE in their jurisdiction. Over the last decade, however, initiatives by tax authorities and court cases in many jurisdictions have caused a creeping expansion of the definition of PE and its extension to various rather unsubstantial activities. The OECD would be wise not to sanction this development. In this respect, it is worth remembering the roots of the concept of PE. Its origins go back to 19th century Prussia and it was introduced by the League of Nations in the late 1920s in its drafts of the Bilateral Convention for the Prevention of Double Taxation. The concept of PE was meant to curtail countries desire to tax the visiting businessman and to avoid the administrative burdens inherent in such an approach. We should stick to this original goal. We should also realize that more and more detailed guidance does not always mean that uncertainties are reduced. Some clarifications may be developed with the best of intentions but, instead of contributing toward greater clarity and certainty for taxpayers, they may actually increase confusion and uncertainty. All too often, explanations and examples meant to clarify the meaning of a certain word, sentence or paragraph generate new uncertainties themselves. When updating the definition of any term, it is always tempting to try to add more words, more examples, more detail. In doing this, there is a risk that the original aim of the concept gets lost. We sincerely hope that the OECD resists this temptation, counters this risk and limits itself to a few welcome, straightforward clarifications where necessary. Ağustos

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet Eşitlik ilkesi ve FATCA Bilge Cansız English translation Gümrükte Gündem

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİLENDİRME T A X A T I O N Gelir İdaresi Başkanlığı BÜLTENİ 2012/3 SUNUŞ Ocak ve Mart aylarında ilk iki sayısını çıkardığımız Vergilendirme / Taxation Bülteni nin üçüncü sayısında, Avrupa Birliği ve

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun.

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun. Murat Alsan - Cihan Doğrayan Hakan Güzeloğlu Tuğrul Uzun Sinem Cantürk Finansal Hizmetler Gündemi 49 KPMG Gündem Temmuz - Eylül 2013 Bankalarda Krediler için Ayrılan Karşılıklar: UFRS ve BDDK Düzenlemelerinin

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5 TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU EDiTÖR Değerli okurlarımız, Sermaye Piyasaları konulu Mayıs

Detaylı

AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi

AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi An Evaluation of Tax Advantages for Venture Capital Investment Trusts in EU Adaptation Process

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

KPMG 15 Gündem. Gündem dekiler:

KPMG 15 Gündem. Gündem dekiler: KPMG 15 Gündem Sayı 15 / Temmuz - Eylül 2013 Gündem dekiler: Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklikler Gelecek Üç Ayın Vergi Gündemi Kredi Karşılıklarında BDDK ve UFRS Düzenlemeleri

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı B.ÖZDEMİR Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı Dr. Biltekin ÖZDEMİR * Özet Türk Vergi Sistemi nin çeşitli yönlerden eksiklikleri olduğu

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 A. Kemal ÇELEBİ * Hamza KAHRİMAN ** Özet Piyasa başarısızlığı nedeniyle eksik kalan

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı