Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri: Elif Aydın English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Resmi Gazete den... Senem Mallı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir * Vergide Gündem Çeviri: Cansu Yağcı Küresel ticaret dalgalanmaları hızla değişmekte ve çok uluslu şirketler küresel tedarik zincirlerini daimi olarak en iyi şekilde kullanmaya gayret göstermektedirler. Aynı zamanda, hükümetler de önemli bir gelir kaynağı olan ve mali etkileri nedeniyle bu tedarik zincirlerinin üstünde büyük etkileri olan dolaylı vergilere verdikleri önemi arttırmaktadırlar. Dolayısıyla şirketler dolaylı vergilerini tedarik zinciri kararlarına entegre etmelidir. Bu entegrasyon ile birlikte etkin bir dolaylı vergi yönetimi şirketlerin tedarik zincirlerini etkili bir biçimde yönetmelerine, vergi uygunluğu risklerini azaltmalarına ve vergi yüklerini aşağı çekmelerine yardımcı olacaktır yılı itibariyle, şu an Çin de işletme vergisi ödeyen pek çok şirket katma değer vergisi (KDV) ödemeye başlayacaktır Bu durum, Şanghay da 1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren yeni vergi rejimini test etmeye yönelik ilk pilot projedir. Hindistan daki Merkezi Hükümet, mevcut merkezi ve dolaylı vergilerin yerini almasını öngören genel bir satış vergisi uygulaması üzerinde çalışmaktadır. Rusya da ise 2011 yılının sonunda KDV mevzuatında pek çok temel değişiklik yapılmış, daha öncesinde KDV nin kapsamı dâhilinde olmayan çeşitli coğrafi bölgeler ve hizmetler KDV nin kapsamına alınmıştır. Yukarıda örneklere yer verilen açıklamalar gelişmekte olan piyasalarda dolaylı vergi ortamını değişikliğe uğratan projelerden yalnızca bazılarıdır. Sadece yerel şirketler değil, çok uluslu şirketler de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu süreçlerden sonra çok uluslu işletmeler, tedarik zincirlerini gelişmekte olan ekonomilere daha da derinden entegre etmektedirler. Uluslararası ticaret yapıları hızla değişmektedir; şirketler tedarik zincirlerini değiştirmekte ve yeni piyasaların kapısını açmak, büyümeyi desteklemek ve daha etkin biçimde faaliyet göstermek için nereye gerekiyorsa oraya gitmektedir. Dolaylı vergiler ve tedarik zincirleri birbirleriyle bağlantılıdır Şirketler tedarik zincirleri ile dolaylı vergilerin arasında ayrılmaz bir bağ olduğunun farkına varmalıdır. Ernst & Young ın yakın zamandaki Tedarik Zincirinde Dolaylı Vergileri Yönetme raporunda da açıkladığımız gibi, dolaylı vergilendirmedeki değişikliklerin, tedarik zinciri düzenlemelerinin maliyetleri ve faydaları üzerinde kuvvetli bir etkisi vardır. Bu durum olgun ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ekonomiler için de elbette geçerlidir. Çok uluslu bir şirket, tedarik veya lojistik düzenlemelerini yeniden tasarlamak ve merkezi hale getirmek isterse, bunun dolaylı vergiler açısından da sonuçları çok önemli olabilmektedir. Örneğin, otomotiv sektöründeki küresel bir şirket yakın zamanda, bütün Avrupa nakliyatını çeşitli dağıtım noktaları ile tek bir ağ yoluyla şekillendirmek suretiyle lojistiğini merkezi hale getirmiştir. Bu proje, malzemelerin rotasını değiştirirken, çeşitli tedarik yerleri ni ve bununla beraber KDV ile ilgili zorunlulukları da değişikliğe uğratmıştır. Bu tedarik yerlerinin konumlarını belirlerken çeşitli ülkelerdeki KDV mevzuatı ve oranları ile idari birimlerden alınan görüşleri de analiz etmek gerekmektedir. Söz konusu şirket aynı zamanda, belirli alanlarda KDV olmayacak şekilde de faaliyet prosedürlerini hayata geçirmiştir. Vergiler değişir, vergiler yükselir Avrupa ve çevresindeki hükümetler hem dolaylı vergi oranlarını yükseltmekte, hem de bu oranları bir zamanlar istisna edilmiş mal ve hizmetlere daha geniş bir şekilde uygulamaktadır. Avrupa da ortalama KDV oranları yükselmektedir. Küresel mali kriz başlamadan önce * Bu yazı, Philip Robinson (Ernst & Young, Dolaylı Vergiler Küresel Lideri) tarafından hazırlanan Indirect taxes can make or break supply chain decisions adlı makalenin çevirisidir. 2 Ağustos 2012

3 % 19.5 olan oran bugün % 21 e çıkmıştır. Günümüzde Macaristan % 27 ile dünyadaki en yüksek KDV oranını uygulayan ülke konumundadır. Bir taraftan da hükümetler bütçe açıklarını düşürmek için toplam gelirlerini artırmak istemektedir. Öte yandan, vergi yükünü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaydırmaktadırlar; ayrıca pek çok ekonomist ve siyasetçi de dolaylı vergilerdeki artışın ekonomik büyümenin ve rekabetin olduğu alanlarda daha az hasar bırakacağını düşünmektedirler. Birçok ülkede, dolaylı vergi oranlarındaki artışa kurumlar vergisi oranlarındaki azalmalar eşlik etmektedir. Bunun yanı sıra dolaylı vergide esasın başka yerlere kaydığını da görmekteyiz. Çok sayıda ülkede ithalat üzerindeki gümrük vergisi halen toplam dolaylı vergi gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çok taraflı veya iki taraflı ticaret serbestisi arttıkça, gümrük vergilerinin nispi ağırlığı da azalacaktır. Uzun dönemde bu boşluk muhtemelen KDV ve genel satış vergisi gibi tüketim üzerindeki vergilerdeki artışın yanı sıra mülkiyet vergisi ve madencilik vergisi gibi diğer dolaylı vergilerdeki artış veya çevre vergileri gibi yeni dolaylı vergiler ile doldurulacaktır. Uygunluk giderek zorlaşıyor Tedarik zincirlerinin yanı sıra dolaylı vergilerdeki büyük değişimler, küresel şirketlerin vergi yükümlülüklerine uygunluk sağlamalarını da zorlaştırmaktadır. Kurallar ve düzenlemeler hızlı, kısa zaman içerisinde sıkça değiştiğinde, hata yapmak da daha muhtemel hale gelmektedir. Aynı zamanda, vergi oranları yükseldikçe hataların sonuçları da daha önemli hale gelmektedir. Küresel şirketler, farklı bölgelerde, ulusal ve yerel kurallar ve düzenlemelerin olduğu labirentlerde kendi yollarını bulmak zorundadırlar. Farklı mevzuatlarda ve yetki alanlarında dolaylı vergi raporlama gerekleri arasında çok az uyum vardır. Şirketler çoğu zaman şeffaflık eksikliği ve yasal belirsizliklerle başa çıkmak durumunda kalmaktadırlar. Bununla beraber riskler de artmıştır, zira son yıllarda vergi idareleri daha iddialı ve donanımlı hale gelmiş ve kendi aralarında daha çok iletişime geçmeye başlamışlardır. Bütün bu eğilimlerden dolayı, küresel şirketler de dolaylı vergi yapısını durmadan izlemeli, bunu sistematik olarak ve en erken safhalar itibariyle tedarik zinciri kararlarında göz önüne almalılardır. Dolaylı vergilerin öneminin gitgide daha çok arttığına ilişkin güzel bir örnek de, Avrupa daki tedarik faaliyetlerinin büyük bir kısmını yakın zamanda tek bir ülkede toplayan Avrupalı bir imalatçıya aittir. Bu proje operasyonel sebeplerden dolayı başlatılırken, dolaylı vergi işlevinin de rolü gitgide daha önemli hale gelmiştir; zira şirket bu projenin KDV ve işlem vergileri gibi pek çok alanda da önemli dolaylı vergi sonuçlarının olduğunun farkına varmıştır. Şimdi projenin ilerleyen safhalarında ise dolaylı verginin işlevi, hukuki ve uygunluk zorunlulukları da dikkate alarak projenin genel tasarımında ve her ülkeye özgün bir şekilde en uygun operasyonel seçeneğin tercih edilmesini sağlamaktır. Fırsatları yakalamak, riskleri azaltmak: Bir dolaylı vergi yapılanması Dolaylı vergileri yönetmek için etkili bir yapı benimsemek şirketlere hedeflerine ulaşmak açısından yardımcı olmalıdır. Böyle bir yapı her türlü dolaylı vergi ve şirketin ödediği ve aldığı teşviklerin yanı sıra ilgili risk ve fırsatları belirlemeli ve ölçmelidir, yalnızca KDV, genel satış vergisi, gümrük vergileri, işlem vergileri, çevre vergileri ve mülkiyet vergilerini değil, hibe ve diğer teşvikleri de aynı şekilde içermelidir. Örneğin, merkezi ABD de olan dünya çapında bir yaşam bilimleri şirketinin hibe ve teşvik yönetiminden sorumlu bir direktörü vardır. Bu direktör ister mevcut yapıda, ister gelecekte olsun şirketin kullanımına uygun olan teşvikleri şirketin tüm kuruluşları ve coğrafi bölgeleri bazında izlemektedir. Bu teşvik işlevi, yatırım kararları alındığında teşviklerin uygun biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dolaylı vergi yönetimi çerçevesinde, dolaylı vergi yönetimini tek elde toplamak ve bu yönetim yapısının şirketin iş yapısını yansıttığını sağladığından emin olabilmek için açık ve net sorumluluklar vermek de önemlidir. Dolaylı vergi bilgisayar sistemlerinin; vergi oranları, uygulanacak vergi çeşidi ve para birimlerindeki hızlı değişimlere de ayak uydurmasının sağlanması da çok önemlidir. Dolaylı vergi yönetiminde sonucu pahalıya mal olacak pek çok hata, bir işlem tipinin vergisel amaçlar için yapılan biçimsel sınıflandırmasındaki bir hatadan doğmamaktadır; bunlar, bu işlemlerin uygulanmasındaki hataların birer sonucudur. Rekabette üstünlük Şirketler daha çok uzmanlık bilgisi veya yerel bilgiye dayanan uygunluk ve raporlama işlevlerini, dış kaynak veya iç kaynak yoluyla yaptırmayı ve tedarik zinciri hedeflerine ilişkin temel performans göstergelerini (KPI) kullanarak dolaylı vergi yönetiminin performansını ölçmeyi de düşünerek iyi birer adım atmış olacaklardır. Dolaylı vergilerde durumu yanlış yorumlamak ceza, mallara el konulması, ürün gecikmeleri, ilave faaliyet veya lojistik masrafları ve itibar kaybı riskleri ile sonuçlanabilir. Öte yandan, dolaylı vergileri etkili ve etkin biçimde yönetmek, şirketlere tedarik zincirlerini optimize etmede ve rekabette üstünlük sağlamada yardımcı olabilecektir. Fakat çok uluslu şirketler, tedarik zinciri kararlarından dolaylı vergi faktörüne hak ettiği yoğun ilgiyi henüz göstermemektedir. Yıllık satışları 5 milyar ABD dolarından fazla olan şirketlerin yalnızca % 12 si bu işi yapan küresel dolaylı vergi yetkilisi istihdam etmektedir. Çok uluslu şirketler dolaylı vergi yükümlülüklerini vergi işlevlerinden ziyade finans veya muhasebe ekipleri yoluyla yönetmektedir. Ağustos

4 Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir * Vergide Gündem Çeviri: Elif Aydın OECD işyeri tanımını genişletmemelidir Pek çok hükümetin önemli mali açıklarla karşı karşıya kalması sebebiyle, vergi idarelerinin, yabancı şirketlerin faaliyetlerini vergilendirme çabalarının arttığına tanık olmaktayız. Yabancı bir şirketin işyeri tanımını genişletmeye çalışmak da bu eğilimin bir parçasını oluşturuyor. Bu durum bir talihsizliktir, zira toplamda alınan vergi geliri genel olarak artmayacak fakat durumla ilgisi olan herkes için idari yükler çoğalacaktır. Fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ ler) açısından, ticarete ve büyümeye ket vuracaktır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) şu anda Model Vergi Anlaşması nın 5. maddesinin yorum ve uygulamasını gözden geçirmektedir. Bu maddenin konusu işyeridir. İşyeri kavramı, birden çok ülkede faaliyet gösteren bir şirketin vergi yükümlülüklerini belirlemede esas alınan bir kavramdır. Eğer bir şirketin yabancı ülkedeki varlığı o ülkede bir işyeri oluşturmasına neden oluyorsa, yabancı idarenin bu faaliyetlerden elde edilen kazancı vergileme hakkı doğar. OECD Ekim 2011 de yayınladığı müzakere taslağı ile işyeri kavramının yorumlanışına yönelik istişare sürecini başlatmıştı. Teşkilat 2014 yılında 5. maddenin yorumuna resmi ve nihai şeklini vermeyi planlamaktadır. Bu güncelleme önemlidir. OECD nin rehberliği mükellefler veya yargı için genellikle bağlayıcı olmasa da, vergi anlaşmalarının yorumlanmasında hayli güvenilir bir kaynaktır. Dolayısıyla, OECD nin yapacağı bu revizyonunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Gerektiğinde neyin bir işyerini oluşturduğunun açıklanması da memnun edici olacaktır. Ekonomiler değişir, ticaret değişir. Yeni gelişmeler dijital devrim ve özellikle de artan iş seyahatleriyle beraber küreselleşme yeni tanım ve yorumlar gerektirmektedir. Fakat bir şeye açıklık getirmek illa ki onun yorumunu genişletmek anlamına gelmemelidir. Sonuçta, bir işyerini oluşturan durum ve faaliyetlerin sayısını artırmak, küresel vergi gelirlerini artırmamaktadır. Kazanç üzerindeki vergiler yalnızca farklı vergi idareleri arasında yeniden dağıtılmaktadır. Öte yandan, işyerlerinin sayısını artırmak, mükelleflerin omuzlarındaki idari yükü pekâlâ artırmaktadır. Bu fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle de Avrupa da, gelecekteki rekabet, büyüme ve istihdam için çok önemli olan stratejik büyüme şirketleri de dahil olmak üzere, KOBİ ler için özellikle zorlayıcı olabilmektedir. Pek çok serbest meslek erbabı için işyeri kavramının genişlemesi idari bir kabus hâlini alabilir. Örneğin, her yıl sanat eserlerini satmak için yabancı ülkede bir fuara giden bir sanatçının bu ülkede bir işyerinin olduğunu düşünmek gerçekten de bize yardımcı olabilir mi? OECD nin müzakere taslağı bunu öne sürüyor gibi görünüyor. Taslak, 2003 yılından beri Yorumlar (Commentary) kısmında açıklandığı gibi bir işyeri oluşmasının zaman yönünü işte bu örnekle anlatıyor. Buna göre sanatçı, yabancı ülkede vergiye tabi olabilmek için bir takım prosedürleri yerine getiriyor ve bu ülkede yürüttüğü faaliyetlere atfedebileceği tahmini kazancını belirlemeye çalışıyor. Dahası sanatçı birden fazla ülkede fuarlara giderek birden çok ülkede vergiye tabi olabiliyor. Fazladan yükler yalnızca mükelleflerle sınırlı değil. Eğer işyeri tanımı genişletilirse vergi idareleri de yabancı şirketlerin vergi yükümlülüklerini belirlemek için daha çok vakit ve çaba harcamak zorunda kalacaktır. Elbette bu da daha çok masraf demektir. İşyeri * Bu yazı, Alex Postma (Ernst & Young, EMEIA Uluslararası Vergi Hizmetleri Lideri) ve Tigran Mkrtchyan (Ernst & Young, Kıdemli Müdür, Uluslararası Vergi Hizmetleri) tarafından hazırlanan Zero-sum tax games not good for economic growth adlı makalenin çevirisidir. 4 Ağustos 2012

5 kavramının ilk hâlinden çok daha geniş hâle gelmesi daha çok hukuki ihtilafa da yol açacaktır. Elbette daha çok hukuki ihtilaf yine daha çok masraf anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, söz konusu olan şey, vergilendirme hakkının dağılımından çok daha ötesidir. Vergi idareleri kendilerine, yabancı şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerden elde ettiği kazancın kendi yetki alanlarındaki kısmını vergilendirme hakkında ısrarcı olmanın mali açıdan etkin olup olmadığını sormalıdır. Bu vergileme hakkıyla elde edilecek gelir, bu geliri elde etmek için katlanılması gereken maliyetten daha düşük olabilir. Elbette, OECD 5. maddenin yorumu ve uygulamasını gözden geçirirken, bu tekil ulusal vergi idareleri bakış açısının ötesine geçip büyük ve küresel resme bakmalıdır. Birden fazla ülkede faaliyetleri olan kişi veya kuruluşların vergilendirilmesi, bize o klasik mahkûmun ikilemi durumunu göstermektedir. Her bir vergi idaresinin, her bir durumda alacağı toplam vergiyi azami seviyeye çıkarması mali açıdan mantıklı olsa da, beraberinde gelen maliyetlerdeki artıştan dolayı toplamda daha kötü bir sonuç ortaya çıkabilir. Dahası, ekonomi ve ticarette ortaya çıkacak maliyet pek çok durumda vergi idarelerinin masraflarını kat be kat aşabilir. OECD nin bunu göz önüne almasını umuyoruz. Elbette, ulusal vergi idareleri, yabancı bir şirketin işyerinin mevcut faaliyetlerini vergilendirmeye yetkilidir. Fakat son on yılda pek çok yetki alanında vergi idarelerinin girişimleri ve davalar, işyerinin tanımında gitgide bir genişlemeye ve bu tanımın bir hayli önemsiz pek çok faaliyeti de kapsar hâle gelmesine yol açmıştır. OECD bu gelişmeye onay vermeyerek mantıklı bir adım atmış olacaktır. Bu bakımdan, daimi işyeri kavramının temellerini hatırlamakta fayda vardır. Kavramın kökeni 19. Yüzyıl Prusya sına dayanmaktadır. Kavram, 1920 lerin sonuna doğru Milletler Cemiyeti tarafından, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Amaçlı İki Taraflı Anlaşma nın taslaklarında ortaya atılmıştır. İşyeri kavramı, ülkelerinin misafir iş adamı nı vergiye tabi tutma arzusunu azaltmak ve böyle bir yaklaşımda var olan idari yükü engelleme amacı taşımaktaydı. Bizim de bu esas amaca bağlı kalmamız gerekiyor. Gitgide daha ayrıntılı bir biçimde sunulan rehberliğin, belirsizlikleri her zaman azaltmadığının da farkına varmamız gerekiyor. Bazı açıklamalar çok iyi niyetle yapılabilir, fakat mükellefler için açıklık ve kesinliğe katkıda bulunacakları yerde akıl karışıklığı ve belirsizliğe yol açabilirler. Belli bir kelime, cümle veya paragrafın anlamını netleştirme amacıyla yapılan açıklamalar ve verilen örneklerin kendilerinin yeni belirsizlikler ortaya çıkardığı, şu anda her zamankinden daha çok gözlenmektedir. Bir terimin tanımını güncellerken, işin içine daha çok kelime, daha çok örnek, daha çok ayrıntı katmak her zaman daha cazip gelir. Bunu yaparken, kavramın esas amacını yitirme tehlikesi vardır. OECD nin, içinden gelen bu isteğe karşı koymasını, riski savuşturmasını ve gerektiğinde, iyi karşılanacak birkaç anlaşılır açıklama yapmakla yetinmesini umut ediyoruz. Ağustos

6 Indirect taxes can make or break supply chain decisions Vergide Gündem English Translation By Philip Robinson, Global Indirect Tax Leader, Ernst & Young Global trade flows are changing rapidly and multinational companies are constantly trying to optimize their global supply chains. At the same time, governments are increasing the importance of indirect taxes as a source of revenues, with fiscal changes that have a profound impact on these very supply chains. Companies should therefore integrate indirect taxes into their supply chain decision-making. Giving the indirect tax factor due consideration will help companies to manage their supply chain effectively, to reduce tax compliance risks and to lower their tax bill. From 2013 onward, many businesses in China that are currently paying business tax will shift to paying value added tax (VAT) the first pilot project to test the new tax regime started in Shanghai on 1 January India s Central Government is working on the introduction of a general sales tax (GST) that should replace most of the current central and state indirect taxes. In Russia, a number of key changes to VAT legislation were introduced at the end of 2011, extending the scope of VAT to various geographic locations and services formerly excluded. These are just some of the many changes and projects that are profoundly modifying the indirect tax landscape in emerging markets. Not only local companies are affected; so are multinational enterprises. After all, multinational enterprises are integrating emerging economies ever deeper into their supply chains. International trade patterns are changing rapidly; companies are transforming their supply chains and go wherever necessary to unlock new markets, support growth and operate more efficiently. Indirect taxes and supply chains are inextricably linked In this endeavor, companies should realize that supply chains and indirect taxes are inextricably linked. As we explain in Ernst & Young s recent report Managing indirect taxes in the supply chain, changes in indirect taxation have a strong impact on the costs and benefits of supply chain arrangements. This holds true for mature economies as well as emerging markets, of course. At the same time, when a multinational wants to redesign and centralize its procurement or logistics arrangements, the indirect tax consequences can be very important. For example, a global company in the automotive sector recently centralized its logistics by running all its European freight through one network with various distribution hubs. As the project changed the routes of materials, it modified the various places of supply, and with it, VAT-related obligations. An analysis of the VAT legislation and rates in various countries including the request for advanced rulings was essential when choosing the location of the hubs. The company also adopted operating procedures that would ensure the company remained entitled to zero-rate VAT status in specific jurisdictions. Taxes change, taxes rise In Europe and beyond, governments are both increasing the rates of their existing indirect taxes and applying them more broadly to goods and services that were 6 Ağustos 2012

7 once exempted. In Europe, average VAT rates are on the rise 21% today compared with 19.5% before the onset of the global financial crisis. Hungary s VAT rate is now 27%, the highest in the world. On the one hand, governments want to increase their total revenues to reduce their budget deficits. On the other, they are shifting the tax burden from direct to indirect taxes, as many economists and politicians believe that increases in indirect taxes are less detrimental for economic growth and competitiveness. In many countries, hikes in indirect tax rates are accompanied by a reduction in corporate income tax rates. Within the realm of indirect taxes, we also see a shift of emphasis. In various countries, customs duties on imports are still a relatively large proportion of total indirect tax revenues. As multilateral or bilateral trade liberalization advances, the relative weight of these customs duties will diminish. Long term, the gap will most probably be filled with higher taxes on consumption, such as VAT or GST, but also with increases in other indirect taxes, such as property tax and taxes on mining, or with new indirect taxes such as environmental levies. Compliance becomes more difficult The dramatic changes in supply chains as well as indirect taxes make it more difficult for global companies to comply with their tax duties. Mistakes are more likely when rules and regulations change rapidly, often on short notice. At the same time, the consequences of mistakes can rise as tax rates go up. Global companies have to find their way through a labyrinth of different regional, national and local rules and regulations. There is little harmonization of indirect tax reporting requirements in different jurisdictions. Companies often need to deal with a lack of transparency and legal uncertainty. Risks are further increased because, over the last few years, tax authorities have become more assertive and better equipped, and they communicate more among each other. However, many multinational enterprises do not yet give the indirect tax factor the intense attention it deserves in their supply chain decisions. Just 12% of companies with annual sales of more than US$5 billion employ a dedicated global indirect tax officer. Many multinational enterprises manage their indirect tax obligations through their finance or accounting teams rather than through their tax functions. Seizing opportunities, reducing risks: a framework for indirect taxes Adopting an effective framework for managing indirect taxes should help companies to achieve their goals. Such a framework should identify and quantify the full range of indirect taxes and incentives a company pays and receives, as well as the related risks and opportunities: not only VAT, GST, customs duties, excise duties, environmental taxes and property taxes, but also grants and other incentives. A global, US-based life sciences company has a director dedicated to global grant and incentives management. This director keeps track of the incentives available to the company worldwide, both current and future, across all the company s entities and geographies. This incentives function ensures that incentives are taken into account appropriately when investment decisions are made. In an indirect tax management framework, it is also important to assign clear responsibilities, to centralize the management of indirect taxes and to ensure that this management structure mirrors the company s business structure. It is essential to ensure that indirect tax IT systems can cope with rapid changes in rates, type of tax applicable and currencies. Many costly mistakes in the management of indirect taxes are not the result of an error in the formal classification of a type of transaction for tax purposes; they are the result of errors in the processing of these transactions. A competitive advantage Because of all these trends, global companies should monitor the indirect tax landscape continuously and take it into consideration in their supply chain decisions, systematically and from a very early stage onward. A good example of increased awareness of the importance of indirect taxes is provided by a European manufacturer that recently centralized a large part of its European procurement operations in one country. Whereas the project was undertaken for operational reasons, the indirect tax function was given an increasingly important role, as the company came to understand the project had important indirect tax consequences in many jurisdictions, e.g., in the areas of VAT and excise duties. Now, in the latter stages of the project, the indirect tax function helps ensure that suitable operational options are chosen in the overall design and in each specific country, which at the same time take account of legal and compliance obligations. Companies would also do well to consider outsourcing and co-sourcing compliance and reporting functions that rely heavily on specialist or local knowledge, and to measure the performance of indirect tax management by adopting key performance indicators (KPIs) related to their supply chain goals. Getting it wrong in indirect taxes can result in penalties, seizure of goods, product delays, additional operating or logistic costs and reputational risks. On the other hand, managing indirect taxes effectively and efficiently can help companies to optimize their supply chain and to obtain a competitive advantage. Ağustos

8 Zero-sum tax games not good for economic growth Vergide Gündem English Translation By Alex Postma, EMEIA International Tax Services Leader, Ernst & Young and Tigran Mkrtchyan, Senior Manager, International Tax Services, Ernst & Young The OECD should not widen its definition of permanent establishment As many governments face significant financial deficits, we see an increase in efforts by fiscal authorities to tax the activities of foreign companies in their jurisdiction. Expanding the definition of what is considered a permanent establishment of a foreign company is part of this trend. This is unfortunate because, in this zero-sum game, total tax revenues will in general not rise, but administrative burdens will increase for all involved. Extra paperwork and red tape will hamper business and growth, especially in the case of small and medium-sized enterprises (SMEs). The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is currently revising the interpretation and application of Article 5 of its Model Tax Convention. This article deals with the permanent establishment. The concept of permanent establishment (PE) is a cornerstone in the determination of the tax liabilities of a company with activities in more than one country. If the presence of a company in a foreign jurisdiction reaches the level of a PE, the foreign jurisdiction has the right to tax the profits from these activities. The OECD started a consultation period with respect to the interpretation of PE with the publication of its discussion draft in October It plans to finalize the formal update of its interpretation of Article 5 in This update is important. Although the OECD s guidance is not generally binding on taxpayers or the judiciary, it is highly authoritative in the interpretation of tax treaties. We would therefore urge the OECD to be very cautious in this revision of its guidance. If and when needed, clarification of what constitutes a PE is welcome. Economies change and business changes. New realities the digital revolution and globalization, especially with increased business travel require new definitions or interpretations. But clarification should not necessarily equal expansion. After all, increasing the number of situations or activities that give rise to a PE does not necessarily raise global tax revenues. Taxes on profits are merely redistributed between different tax authorities. At the same time, expanding the number of PEs does raise the overall administrative and compliance burden for taxpayers. This additional paperwork and red tape can be especially burdensome for SMEs, including the strategic growth companies that are so important for future competitiveness, growth and employment, not least in Europe. For many self-employed workers, the expansion of the concept of PE could become an administrative nightmare. Is it really helpful, for example, to consider an artist who goes to a foreign fair for a few weeks each year to sell works of art as having a PE in this foreign country? The OECD discussion draft seems to suggest this. It introduces this example to clarify the time aspect of the creation of a PE as described in its Commentary since The artist will have to go through the formal procedure of becoming a tax subject in the foreign country and will have to make a reasoned estimate of profits attributable to activities during these weeks. What is more, the artist may well visit fairs in various countries, becoming a tax subject in multiple foreign jurisdictions. 8 Ağustos 2012

9 The extra burdens are not limited to taxpayers. Tax authorities, too, will have to spend more time and energy addressing the tax compliance obligations of foreign companies if the PE definition is widened. Obviously, this means higher costs. And a broader definition of PEs that goes beyond the initial concept will lead to more legal disputes. Again, this increased litigation means higher costs. What is at stake, therefore, is more than an allocation of the right to tax. Tax authorities should ask themselves whether it is financially efficient to insist on the right to tax part of the profits of a foreign company with activities in its jurisdiction. The costs may outweigh the extra revenues. Of course, the OECD should go beyond this perspective of individual national tax authorities and look at the bigger, global picture in its revision of the interpretation and application of Article 5. The taxing of persons or entities with economic activities in more than one country presents us with a classic prisoner s dilemma. Even if it is financially rational for each individual tax authority to maximize its total take of taxes in each individual case, collectively they may be worse off due to the resulting overall increase in their costs. Furthermore, the costs for the economy and business will, in most cases, be much more significant than the costs for the tax authorities themselves. We hope the OECD will take this into account. Of course, national tax authorities have the right to tax substantial activities of a foreign company s PE in their jurisdiction. Over the last decade, however, initiatives by tax authorities and court cases in many jurisdictions have caused a creeping expansion of the definition of PE and its extension to various rather unsubstantial activities. The OECD would be wise not to sanction this development. In this respect, it is worth remembering the roots of the concept of PE. Its origins go back to 19th century Prussia and it was introduced by the League of Nations in the late 1920s in its drafts of the Bilateral Convention for the Prevention of Double Taxation. The concept of PE was meant to curtail countries desire to tax the visiting businessman and to avoid the administrative burdens inherent in such an approach. We should stick to this original goal. We should also realize that more and more detailed guidance does not always mean that uncertainties are reduced. Some clarifications may be developed with the best of intentions but, instead of contributing toward greater clarity and certainty for taxpayers, they may actually increase confusion and uncertainty. All too often, explanations and examples meant to clarify the meaning of a certain word, sentence or paragraph generate new uncertainties themselves. When updating the definition of any term, it is always tempting to try to add more words, more examples, more detail. In doing this, there is a risk that the original aim of the concept gets lost. We sincerely hope that the OECD resists this temptation, counters this risk and limits itself to a few welcome, straightforward clarifications where necessary. Ağustos

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.241/629

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler Ö z e t B ü l t e n Tarih : 16.07.2012 Sayı : 2012/25 Değerli Müşterimiz, 29.06.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sistem ile ilgili yasal düzenlemelerde

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ÖZET: Şahıs sigortaları ve bireysel emeklilikle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı. ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi

Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi Zübeyir BAKMAZ (Vergi Müfettişi) Giriş Bilindiği üzere 193 sayılı GVK'nın

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR A- Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) İlişkin Vergisel Avantajlar; 1-) Katılımcı tarafından

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

Yeni BES in Getirdikleri

Yeni BES in Getirdikleri Yeni BES in Getirdikleri Doç.Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü I. GİRİŞ Ülkemizde on yıldır uygulanan bireysel emeklilik sisteminin temel amacı; kamunun sosyal güvenlik sisteminin

Detaylı