Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri: Elif Aydın English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Resmi Gazete den... Senem Mallı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir * Vergide Gündem Çeviri: Cansu Yağcı Küresel ticaret dalgalanmaları hızla değişmekte ve çok uluslu şirketler küresel tedarik zincirlerini daimi olarak en iyi şekilde kullanmaya gayret göstermektedirler. Aynı zamanda, hükümetler de önemli bir gelir kaynağı olan ve mali etkileri nedeniyle bu tedarik zincirlerinin üstünde büyük etkileri olan dolaylı vergilere verdikleri önemi arttırmaktadırlar. Dolayısıyla şirketler dolaylı vergilerini tedarik zinciri kararlarına entegre etmelidir. Bu entegrasyon ile birlikte etkin bir dolaylı vergi yönetimi şirketlerin tedarik zincirlerini etkili bir biçimde yönetmelerine, vergi uygunluğu risklerini azaltmalarına ve vergi yüklerini aşağı çekmelerine yardımcı olacaktır yılı itibariyle, şu an Çin de işletme vergisi ödeyen pek çok şirket katma değer vergisi (KDV) ödemeye başlayacaktır Bu durum, Şanghay da 1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren yeni vergi rejimini test etmeye yönelik ilk pilot projedir. Hindistan daki Merkezi Hükümet, mevcut merkezi ve dolaylı vergilerin yerini almasını öngören genel bir satış vergisi uygulaması üzerinde çalışmaktadır. Rusya da ise 2011 yılının sonunda KDV mevzuatında pek çok temel değişiklik yapılmış, daha öncesinde KDV nin kapsamı dâhilinde olmayan çeşitli coğrafi bölgeler ve hizmetler KDV nin kapsamına alınmıştır. Yukarıda örneklere yer verilen açıklamalar gelişmekte olan piyasalarda dolaylı vergi ortamını değişikliğe uğratan projelerden yalnızca bazılarıdır. Sadece yerel şirketler değil, çok uluslu şirketler de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu süreçlerden sonra çok uluslu işletmeler, tedarik zincirlerini gelişmekte olan ekonomilere daha da derinden entegre etmektedirler. Uluslararası ticaret yapıları hızla değişmektedir; şirketler tedarik zincirlerini değiştirmekte ve yeni piyasaların kapısını açmak, büyümeyi desteklemek ve daha etkin biçimde faaliyet göstermek için nereye gerekiyorsa oraya gitmektedir. Dolaylı vergiler ve tedarik zincirleri birbirleriyle bağlantılıdır Şirketler tedarik zincirleri ile dolaylı vergilerin arasında ayrılmaz bir bağ olduğunun farkına varmalıdır. Ernst & Young ın yakın zamandaki Tedarik Zincirinde Dolaylı Vergileri Yönetme raporunda da açıkladığımız gibi, dolaylı vergilendirmedeki değişikliklerin, tedarik zinciri düzenlemelerinin maliyetleri ve faydaları üzerinde kuvvetli bir etkisi vardır. Bu durum olgun ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ekonomiler için de elbette geçerlidir. Çok uluslu bir şirket, tedarik veya lojistik düzenlemelerini yeniden tasarlamak ve merkezi hale getirmek isterse, bunun dolaylı vergiler açısından da sonuçları çok önemli olabilmektedir. Örneğin, otomotiv sektöründeki küresel bir şirket yakın zamanda, bütün Avrupa nakliyatını çeşitli dağıtım noktaları ile tek bir ağ yoluyla şekillendirmek suretiyle lojistiğini merkezi hale getirmiştir. Bu proje, malzemelerin rotasını değiştirirken, çeşitli tedarik yerleri ni ve bununla beraber KDV ile ilgili zorunlulukları da değişikliğe uğratmıştır. Bu tedarik yerlerinin konumlarını belirlerken çeşitli ülkelerdeki KDV mevzuatı ve oranları ile idari birimlerden alınan görüşleri de analiz etmek gerekmektedir. Söz konusu şirket aynı zamanda, belirli alanlarda KDV olmayacak şekilde de faaliyet prosedürlerini hayata geçirmiştir. Vergiler değişir, vergiler yükselir Avrupa ve çevresindeki hükümetler hem dolaylı vergi oranlarını yükseltmekte, hem de bu oranları bir zamanlar istisna edilmiş mal ve hizmetlere daha geniş bir şekilde uygulamaktadır. Avrupa da ortalama KDV oranları yükselmektedir. Küresel mali kriz başlamadan önce * Bu yazı, Philip Robinson (Ernst & Young, Dolaylı Vergiler Küresel Lideri) tarafından hazırlanan Indirect taxes can make or break supply chain decisions adlı makalenin çevirisidir. 2 Ağustos 2012

3 % 19.5 olan oran bugün % 21 e çıkmıştır. Günümüzde Macaristan % 27 ile dünyadaki en yüksek KDV oranını uygulayan ülke konumundadır. Bir taraftan da hükümetler bütçe açıklarını düşürmek için toplam gelirlerini artırmak istemektedir. Öte yandan, vergi yükünü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaydırmaktadırlar; ayrıca pek çok ekonomist ve siyasetçi de dolaylı vergilerdeki artışın ekonomik büyümenin ve rekabetin olduğu alanlarda daha az hasar bırakacağını düşünmektedirler. Birçok ülkede, dolaylı vergi oranlarındaki artışa kurumlar vergisi oranlarındaki azalmalar eşlik etmektedir. Bunun yanı sıra dolaylı vergide esasın başka yerlere kaydığını da görmekteyiz. Çok sayıda ülkede ithalat üzerindeki gümrük vergisi halen toplam dolaylı vergi gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çok taraflı veya iki taraflı ticaret serbestisi arttıkça, gümrük vergilerinin nispi ağırlığı da azalacaktır. Uzun dönemde bu boşluk muhtemelen KDV ve genel satış vergisi gibi tüketim üzerindeki vergilerdeki artışın yanı sıra mülkiyet vergisi ve madencilik vergisi gibi diğer dolaylı vergilerdeki artış veya çevre vergileri gibi yeni dolaylı vergiler ile doldurulacaktır. Uygunluk giderek zorlaşıyor Tedarik zincirlerinin yanı sıra dolaylı vergilerdeki büyük değişimler, küresel şirketlerin vergi yükümlülüklerine uygunluk sağlamalarını da zorlaştırmaktadır. Kurallar ve düzenlemeler hızlı, kısa zaman içerisinde sıkça değiştiğinde, hata yapmak da daha muhtemel hale gelmektedir. Aynı zamanda, vergi oranları yükseldikçe hataların sonuçları da daha önemli hale gelmektedir. Küresel şirketler, farklı bölgelerde, ulusal ve yerel kurallar ve düzenlemelerin olduğu labirentlerde kendi yollarını bulmak zorundadırlar. Farklı mevzuatlarda ve yetki alanlarında dolaylı vergi raporlama gerekleri arasında çok az uyum vardır. Şirketler çoğu zaman şeffaflık eksikliği ve yasal belirsizliklerle başa çıkmak durumunda kalmaktadırlar. Bununla beraber riskler de artmıştır, zira son yıllarda vergi idareleri daha iddialı ve donanımlı hale gelmiş ve kendi aralarında daha çok iletişime geçmeye başlamışlardır. Bütün bu eğilimlerden dolayı, küresel şirketler de dolaylı vergi yapısını durmadan izlemeli, bunu sistematik olarak ve en erken safhalar itibariyle tedarik zinciri kararlarında göz önüne almalılardır. Dolaylı vergilerin öneminin gitgide daha çok arttığına ilişkin güzel bir örnek de, Avrupa daki tedarik faaliyetlerinin büyük bir kısmını yakın zamanda tek bir ülkede toplayan Avrupalı bir imalatçıya aittir. Bu proje operasyonel sebeplerden dolayı başlatılırken, dolaylı vergi işlevinin de rolü gitgide daha önemli hale gelmiştir; zira şirket bu projenin KDV ve işlem vergileri gibi pek çok alanda da önemli dolaylı vergi sonuçlarının olduğunun farkına varmıştır. Şimdi projenin ilerleyen safhalarında ise dolaylı verginin işlevi, hukuki ve uygunluk zorunlulukları da dikkate alarak projenin genel tasarımında ve her ülkeye özgün bir şekilde en uygun operasyonel seçeneğin tercih edilmesini sağlamaktır. Fırsatları yakalamak, riskleri azaltmak: Bir dolaylı vergi yapılanması Dolaylı vergileri yönetmek için etkili bir yapı benimsemek şirketlere hedeflerine ulaşmak açısından yardımcı olmalıdır. Böyle bir yapı her türlü dolaylı vergi ve şirketin ödediği ve aldığı teşviklerin yanı sıra ilgili risk ve fırsatları belirlemeli ve ölçmelidir, yalnızca KDV, genel satış vergisi, gümrük vergileri, işlem vergileri, çevre vergileri ve mülkiyet vergilerini değil, hibe ve diğer teşvikleri de aynı şekilde içermelidir. Örneğin, merkezi ABD de olan dünya çapında bir yaşam bilimleri şirketinin hibe ve teşvik yönetiminden sorumlu bir direktörü vardır. Bu direktör ister mevcut yapıda, ister gelecekte olsun şirketin kullanımına uygun olan teşvikleri şirketin tüm kuruluşları ve coğrafi bölgeleri bazında izlemektedir. Bu teşvik işlevi, yatırım kararları alındığında teşviklerin uygun biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Dolaylı vergi yönetimi çerçevesinde, dolaylı vergi yönetimini tek elde toplamak ve bu yönetim yapısının şirketin iş yapısını yansıttığını sağladığından emin olabilmek için açık ve net sorumluluklar vermek de önemlidir. Dolaylı vergi bilgisayar sistemlerinin; vergi oranları, uygulanacak vergi çeşidi ve para birimlerindeki hızlı değişimlere de ayak uydurmasının sağlanması da çok önemlidir. Dolaylı vergi yönetiminde sonucu pahalıya mal olacak pek çok hata, bir işlem tipinin vergisel amaçlar için yapılan biçimsel sınıflandırmasındaki bir hatadan doğmamaktadır; bunlar, bu işlemlerin uygulanmasındaki hataların birer sonucudur. Rekabette üstünlük Şirketler daha çok uzmanlık bilgisi veya yerel bilgiye dayanan uygunluk ve raporlama işlevlerini, dış kaynak veya iç kaynak yoluyla yaptırmayı ve tedarik zinciri hedeflerine ilişkin temel performans göstergelerini (KPI) kullanarak dolaylı vergi yönetiminin performansını ölçmeyi de düşünerek iyi birer adım atmış olacaklardır. Dolaylı vergilerde durumu yanlış yorumlamak ceza, mallara el konulması, ürün gecikmeleri, ilave faaliyet veya lojistik masrafları ve itibar kaybı riskleri ile sonuçlanabilir. Öte yandan, dolaylı vergileri etkili ve etkin biçimde yönetmek, şirketlere tedarik zincirlerini optimize etmede ve rekabette üstünlük sağlamada yardımcı olabilecektir. Fakat çok uluslu şirketler, tedarik zinciri kararlarından dolaylı vergi faktörüne hak ettiği yoğun ilgiyi henüz göstermemektedir. Yıllık satışları 5 milyar ABD dolarından fazla olan şirketlerin yalnızca % 12 si bu işi yapan küresel dolaylı vergi yetkilisi istihdam etmektedir. Çok uluslu şirketler dolaylı vergi yükümlülüklerini vergi işlevlerinden ziyade finans veya muhasebe ekipleri yoluyla yönetmektedir. Ağustos

4 Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir * Vergide Gündem Çeviri: Elif Aydın OECD işyeri tanımını genişletmemelidir Pek çok hükümetin önemli mali açıklarla karşı karşıya kalması sebebiyle, vergi idarelerinin, yabancı şirketlerin faaliyetlerini vergilendirme çabalarının arttığına tanık olmaktayız. Yabancı bir şirketin işyeri tanımını genişletmeye çalışmak da bu eğilimin bir parçasını oluşturuyor. Bu durum bir talihsizliktir, zira toplamda alınan vergi geliri genel olarak artmayacak fakat durumla ilgisi olan herkes için idari yükler çoğalacaktır. Fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ ler) açısından, ticarete ve büyümeye ket vuracaktır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) şu anda Model Vergi Anlaşması nın 5. maddesinin yorum ve uygulamasını gözden geçirmektedir. Bu maddenin konusu işyeridir. İşyeri kavramı, birden çok ülkede faaliyet gösteren bir şirketin vergi yükümlülüklerini belirlemede esas alınan bir kavramdır. Eğer bir şirketin yabancı ülkedeki varlığı o ülkede bir işyeri oluşturmasına neden oluyorsa, yabancı idarenin bu faaliyetlerden elde edilen kazancı vergileme hakkı doğar. OECD Ekim 2011 de yayınladığı müzakere taslağı ile işyeri kavramının yorumlanışına yönelik istişare sürecini başlatmıştı. Teşkilat 2014 yılında 5. maddenin yorumuna resmi ve nihai şeklini vermeyi planlamaktadır. Bu güncelleme önemlidir. OECD nin rehberliği mükellefler veya yargı için genellikle bağlayıcı olmasa da, vergi anlaşmalarının yorumlanmasında hayli güvenilir bir kaynaktır. Dolayısıyla, OECD nin yapacağı bu revizyonunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Gerektiğinde neyin bir işyerini oluşturduğunun açıklanması da memnun edici olacaktır. Ekonomiler değişir, ticaret değişir. Yeni gelişmeler dijital devrim ve özellikle de artan iş seyahatleriyle beraber küreselleşme yeni tanım ve yorumlar gerektirmektedir. Fakat bir şeye açıklık getirmek illa ki onun yorumunu genişletmek anlamına gelmemelidir. Sonuçta, bir işyerini oluşturan durum ve faaliyetlerin sayısını artırmak, küresel vergi gelirlerini artırmamaktadır. Kazanç üzerindeki vergiler yalnızca farklı vergi idareleri arasında yeniden dağıtılmaktadır. Öte yandan, işyerlerinin sayısını artırmak, mükelleflerin omuzlarındaki idari yükü pekâlâ artırmaktadır. Bu fazladan dokümantasyon ve bürokrasi, özellikle de Avrupa da, gelecekteki rekabet, büyüme ve istihdam için çok önemli olan stratejik büyüme şirketleri de dahil olmak üzere, KOBİ ler için özellikle zorlayıcı olabilmektedir. Pek çok serbest meslek erbabı için işyeri kavramının genişlemesi idari bir kabus hâlini alabilir. Örneğin, her yıl sanat eserlerini satmak için yabancı ülkede bir fuara giden bir sanatçının bu ülkede bir işyerinin olduğunu düşünmek gerçekten de bize yardımcı olabilir mi? OECD nin müzakere taslağı bunu öne sürüyor gibi görünüyor. Taslak, 2003 yılından beri Yorumlar (Commentary) kısmında açıklandığı gibi bir işyeri oluşmasının zaman yönünü işte bu örnekle anlatıyor. Buna göre sanatçı, yabancı ülkede vergiye tabi olabilmek için bir takım prosedürleri yerine getiriyor ve bu ülkede yürüttüğü faaliyetlere atfedebileceği tahmini kazancını belirlemeye çalışıyor. Dahası sanatçı birden fazla ülkede fuarlara giderek birden çok ülkede vergiye tabi olabiliyor. Fazladan yükler yalnızca mükelleflerle sınırlı değil. Eğer işyeri tanımı genişletilirse vergi idareleri de yabancı şirketlerin vergi yükümlülüklerini belirlemek için daha çok vakit ve çaba harcamak zorunda kalacaktır. Elbette bu da daha çok masraf demektir. İşyeri * Bu yazı, Alex Postma (Ernst & Young, EMEIA Uluslararası Vergi Hizmetleri Lideri) ve Tigran Mkrtchyan (Ernst & Young, Kıdemli Müdür, Uluslararası Vergi Hizmetleri) tarafından hazırlanan Zero-sum tax games not good for economic growth adlı makalenin çevirisidir. 4 Ağustos 2012

5 kavramının ilk hâlinden çok daha geniş hâle gelmesi daha çok hukuki ihtilafa da yol açacaktır. Elbette daha çok hukuki ihtilaf yine daha çok masraf anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, söz konusu olan şey, vergilendirme hakkının dağılımından çok daha ötesidir. Vergi idareleri kendilerine, yabancı şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerden elde ettiği kazancın kendi yetki alanlarındaki kısmını vergilendirme hakkında ısrarcı olmanın mali açıdan etkin olup olmadığını sormalıdır. Bu vergileme hakkıyla elde edilecek gelir, bu geliri elde etmek için katlanılması gereken maliyetten daha düşük olabilir. Elbette, OECD 5. maddenin yorumu ve uygulamasını gözden geçirirken, bu tekil ulusal vergi idareleri bakış açısının ötesine geçip büyük ve küresel resme bakmalıdır. Birden fazla ülkede faaliyetleri olan kişi veya kuruluşların vergilendirilmesi, bize o klasik mahkûmun ikilemi durumunu göstermektedir. Her bir vergi idaresinin, her bir durumda alacağı toplam vergiyi azami seviyeye çıkarması mali açıdan mantıklı olsa da, beraberinde gelen maliyetlerdeki artıştan dolayı toplamda daha kötü bir sonuç ortaya çıkabilir. Dahası, ekonomi ve ticarette ortaya çıkacak maliyet pek çok durumda vergi idarelerinin masraflarını kat be kat aşabilir. OECD nin bunu göz önüne almasını umuyoruz. Elbette, ulusal vergi idareleri, yabancı bir şirketin işyerinin mevcut faaliyetlerini vergilendirmeye yetkilidir. Fakat son on yılda pek çok yetki alanında vergi idarelerinin girişimleri ve davalar, işyerinin tanımında gitgide bir genişlemeye ve bu tanımın bir hayli önemsiz pek çok faaliyeti de kapsar hâle gelmesine yol açmıştır. OECD bu gelişmeye onay vermeyerek mantıklı bir adım atmış olacaktır. Bu bakımdan, daimi işyeri kavramının temellerini hatırlamakta fayda vardır. Kavramın kökeni 19. Yüzyıl Prusya sına dayanmaktadır. Kavram, 1920 lerin sonuna doğru Milletler Cemiyeti tarafından, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Amaçlı İki Taraflı Anlaşma nın taslaklarında ortaya atılmıştır. İşyeri kavramı, ülkelerinin misafir iş adamı nı vergiye tabi tutma arzusunu azaltmak ve böyle bir yaklaşımda var olan idari yükü engelleme amacı taşımaktaydı. Bizim de bu esas amaca bağlı kalmamız gerekiyor. Gitgide daha ayrıntılı bir biçimde sunulan rehberliğin, belirsizlikleri her zaman azaltmadığının da farkına varmamız gerekiyor. Bazı açıklamalar çok iyi niyetle yapılabilir, fakat mükellefler için açıklık ve kesinliğe katkıda bulunacakları yerde akıl karışıklığı ve belirsizliğe yol açabilirler. Belli bir kelime, cümle veya paragrafın anlamını netleştirme amacıyla yapılan açıklamalar ve verilen örneklerin kendilerinin yeni belirsizlikler ortaya çıkardığı, şu anda her zamankinden daha çok gözlenmektedir. Bir terimin tanımını güncellerken, işin içine daha çok kelime, daha çok örnek, daha çok ayrıntı katmak her zaman daha cazip gelir. Bunu yaparken, kavramın esas amacını yitirme tehlikesi vardır. OECD nin, içinden gelen bu isteğe karşı koymasını, riski savuşturmasını ve gerektiğinde, iyi karşılanacak birkaç anlaşılır açıklama yapmakla yetinmesini umut ediyoruz. Ağustos

6 Indirect taxes can make or break supply chain decisions Vergide Gündem English Translation By Philip Robinson, Global Indirect Tax Leader, Ernst & Young Global trade flows are changing rapidly and multinational companies are constantly trying to optimize their global supply chains. At the same time, governments are increasing the importance of indirect taxes as a source of revenues, with fiscal changes that have a profound impact on these very supply chains. Companies should therefore integrate indirect taxes into their supply chain decision-making. Giving the indirect tax factor due consideration will help companies to manage their supply chain effectively, to reduce tax compliance risks and to lower their tax bill. From 2013 onward, many businesses in China that are currently paying business tax will shift to paying value added tax (VAT) the first pilot project to test the new tax regime started in Shanghai on 1 January India s Central Government is working on the introduction of a general sales tax (GST) that should replace most of the current central and state indirect taxes. In Russia, a number of key changes to VAT legislation were introduced at the end of 2011, extending the scope of VAT to various geographic locations and services formerly excluded. These are just some of the many changes and projects that are profoundly modifying the indirect tax landscape in emerging markets. Not only local companies are affected; so are multinational enterprises. After all, multinational enterprises are integrating emerging economies ever deeper into their supply chains. International trade patterns are changing rapidly; companies are transforming their supply chains and go wherever necessary to unlock new markets, support growth and operate more efficiently. Indirect taxes and supply chains are inextricably linked In this endeavor, companies should realize that supply chains and indirect taxes are inextricably linked. As we explain in Ernst & Young s recent report Managing indirect taxes in the supply chain, changes in indirect taxation have a strong impact on the costs and benefits of supply chain arrangements. This holds true for mature economies as well as emerging markets, of course. At the same time, when a multinational wants to redesign and centralize its procurement or logistics arrangements, the indirect tax consequences can be very important. For example, a global company in the automotive sector recently centralized its logistics by running all its European freight through one network with various distribution hubs. As the project changed the routes of materials, it modified the various places of supply, and with it, VAT-related obligations. An analysis of the VAT legislation and rates in various countries including the request for advanced rulings was essential when choosing the location of the hubs. The company also adopted operating procedures that would ensure the company remained entitled to zero-rate VAT status in specific jurisdictions. Taxes change, taxes rise In Europe and beyond, governments are both increasing the rates of their existing indirect taxes and applying them more broadly to goods and services that were 6 Ağustos 2012

7 once exempted. In Europe, average VAT rates are on the rise 21% today compared with 19.5% before the onset of the global financial crisis. Hungary s VAT rate is now 27%, the highest in the world. On the one hand, governments want to increase their total revenues to reduce their budget deficits. On the other, they are shifting the tax burden from direct to indirect taxes, as many economists and politicians believe that increases in indirect taxes are less detrimental for economic growth and competitiveness. In many countries, hikes in indirect tax rates are accompanied by a reduction in corporate income tax rates. Within the realm of indirect taxes, we also see a shift of emphasis. In various countries, customs duties on imports are still a relatively large proportion of total indirect tax revenues. As multilateral or bilateral trade liberalization advances, the relative weight of these customs duties will diminish. Long term, the gap will most probably be filled with higher taxes on consumption, such as VAT or GST, but also with increases in other indirect taxes, such as property tax and taxes on mining, or with new indirect taxes such as environmental levies. Compliance becomes more difficult The dramatic changes in supply chains as well as indirect taxes make it more difficult for global companies to comply with their tax duties. Mistakes are more likely when rules and regulations change rapidly, often on short notice. At the same time, the consequences of mistakes can rise as tax rates go up. Global companies have to find their way through a labyrinth of different regional, national and local rules and regulations. There is little harmonization of indirect tax reporting requirements in different jurisdictions. Companies often need to deal with a lack of transparency and legal uncertainty. Risks are further increased because, over the last few years, tax authorities have become more assertive and better equipped, and they communicate more among each other. However, many multinational enterprises do not yet give the indirect tax factor the intense attention it deserves in their supply chain decisions. Just 12% of companies with annual sales of more than US$5 billion employ a dedicated global indirect tax officer. Many multinational enterprises manage their indirect tax obligations through their finance or accounting teams rather than through their tax functions. Seizing opportunities, reducing risks: a framework for indirect taxes Adopting an effective framework for managing indirect taxes should help companies to achieve their goals. Such a framework should identify and quantify the full range of indirect taxes and incentives a company pays and receives, as well as the related risks and opportunities: not only VAT, GST, customs duties, excise duties, environmental taxes and property taxes, but also grants and other incentives. A global, US-based life sciences company has a director dedicated to global grant and incentives management. This director keeps track of the incentives available to the company worldwide, both current and future, across all the company s entities and geographies. This incentives function ensures that incentives are taken into account appropriately when investment decisions are made. In an indirect tax management framework, it is also important to assign clear responsibilities, to centralize the management of indirect taxes and to ensure that this management structure mirrors the company s business structure. It is essential to ensure that indirect tax IT systems can cope with rapid changes in rates, type of tax applicable and currencies. Many costly mistakes in the management of indirect taxes are not the result of an error in the formal classification of a type of transaction for tax purposes; they are the result of errors in the processing of these transactions. A competitive advantage Because of all these trends, global companies should monitor the indirect tax landscape continuously and take it into consideration in their supply chain decisions, systematically and from a very early stage onward. A good example of increased awareness of the importance of indirect taxes is provided by a European manufacturer that recently centralized a large part of its European procurement operations in one country. Whereas the project was undertaken for operational reasons, the indirect tax function was given an increasingly important role, as the company came to understand the project had important indirect tax consequences in many jurisdictions, e.g., in the areas of VAT and excise duties. Now, in the latter stages of the project, the indirect tax function helps ensure that suitable operational options are chosen in the overall design and in each specific country, which at the same time take account of legal and compliance obligations. Companies would also do well to consider outsourcing and co-sourcing compliance and reporting functions that rely heavily on specialist or local knowledge, and to measure the performance of indirect tax management by adopting key performance indicators (KPIs) related to their supply chain goals. Getting it wrong in indirect taxes can result in penalties, seizure of goods, product delays, additional operating or logistic costs and reputational risks. On the other hand, managing indirect taxes effectively and efficiently can help companies to optimize their supply chain and to obtain a competitive advantage. Ağustos

8 Zero-sum tax games not good for economic growth Vergide Gündem English Translation By Alex Postma, EMEIA International Tax Services Leader, Ernst & Young and Tigran Mkrtchyan, Senior Manager, International Tax Services, Ernst & Young The OECD should not widen its definition of permanent establishment As many governments face significant financial deficits, we see an increase in efforts by fiscal authorities to tax the activities of foreign companies in their jurisdiction. Expanding the definition of what is considered a permanent establishment of a foreign company is part of this trend. This is unfortunate because, in this zero-sum game, total tax revenues will in general not rise, but administrative burdens will increase for all involved. Extra paperwork and red tape will hamper business and growth, especially in the case of small and medium-sized enterprises (SMEs). The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is currently revising the interpretation and application of Article 5 of its Model Tax Convention. This article deals with the permanent establishment. The concept of permanent establishment (PE) is a cornerstone in the determination of the tax liabilities of a company with activities in more than one country. If the presence of a company in a foreign jurisdiction reaches the level of a PE, the foreign jurisdiction has the right to tax the profits from these activities. The OECD started a consultation period with respect to the interpretation of PE with the publication of its discussion draft in October It plans to finalize the formal update of its interpretation of Article 5 in This update is important. Although the OECD s guidance is not generally binding on taxpayers or the judiciary, it is highly authoritative in the interpretation of tax treaties. We would therefore urge the OECD to be very cautious in this revision of its guidance. If and when needed, clarification of what constitutes a PE is welcome. Economies change and business changes. New realities the digital revolution and globalization, especially with increased business travel require new definitions or interpretations. But clarification should not necessarily equal expansion. After all, increasing the number of situations or activities that give rise to a PE does not necessarily raise global tax revenues. Taxes on profits are merely redistributed between different tax authorities. At the same time, expanding the number of PEs does raise the overall administrative and compliance burden for taxpayers. This additional paperwork and red tape can be especially burdensome for SMEs, including the strategic growth companies that are so important for future competitiveness, growth and employment, not least in Europe. For many self-employed workers, the expansion of the concept of PE could become an administrative nightmare. Is it really helpful, for example, to consider an artist who goes to a foreign fair for a few weeks each year to sell works of art as having a PE in this foreign country? The OECD discussion draft seems to suggest this. It introduces this example to clarify the time aspect of the creation of a PE as described in its Commentary since The artist will have to go through the formal procedure of becoming a tax subject in the foreign country and will have to make a reasoned estimate of profits attributable to activities during these weeks. What is more, the artist may well visit fairs in various countries, becoming a tax subject in multiple foreign jurisdictions. 8 Ağustos 2012

9 The extra burdens are not limited to taxpayers. Tax authorities, too, will have to spend more time and energy addressing the tax compliance obligations of foreign companies if the PE definition is widened. Obviously, this means higher costs. And a broader definition of PEs that goes beyond the initial concept will lead to more legal disputes. Again, this increased litigation means higher costs. What is at stake, therefore, is more than an allocation of the right to tax. Tax authorities should ask themselves whether it is financially efficient to insist on the right to tax part of the profits of a foreign company with activities in its jurisdiction. The costs may outweigh the extra revenues. Of course, the OECD should go beyond this perspective of individual national tax authorities and look at the bigger, global picture in its revision of the interpretation and application of Article 5. The taxing of persons or entities with economic activities in more than one country presents us with a classic prisoner s dilemma. Even if it is financially rational for each individual tax authority to maximize its total take of taxes in each individual case, collectively they may be worse off due to the resulting overall increase in their costs. Furthermore, the costs for the economy and business will, in most cases, be much more significant than the costs for the tax authorities themselves. We hope the OECD will take this into account. Of course, national tax authorities have the right to tax substantial activities of a foreign company s PE in their jurisdiction. Over the last decade, however, initiatives by tax authorities and court cases in many jurisdictions have caused a creeping expansion of the definition of PE and its extension to various rather unsubstantial activities. The OECD would be wise not to sanction this development. In this respect, it is worth remembering the roots of the concept of PE. Its origins go back to 19th century Prussia and it was introduced by the League of Nations in the late 1920s in its drafts of the Bilateral Convention for the Prevention of Double Taxation. The concept of PE was meant to curtail countries desire to tax the visiting businessman and to avoid the administrative burdens inherent in such an approach. We should stick to this original goal. We should also realize that more and more detailed guidance does not always mean that uncertainties are reduced. Some clarifications may be developed with the best of intentions but, instead of contributing toward greater clarity and certainty for taxpayers, they may actually increase confusion and uncertainty. All too often, explanations and examples meant to clarify the meaning of a certain word, sentence or paragraph generate new uncertainties themselves. When updating the definition of any term, it is always tempting to try to add more words, more examples, more detail. In doing this, there is a risk that the original aim of the concept gets lost. We sincerely hope that the OECD resists this temptation, counters this risk and limits itself to a few welcome, straightforward clarifications where necessary. Ağustos

10 Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Estonya Toplanan vergi miktarı artıyor Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu tarafından 7 Haziran tarihinde yapılan basın açıklamasında, Haziran başı itibarıyla toplam vergi borçlarının önceki aya göre 4,12 milyon EUR azalışla 350,9 milyon EUR seviyesine indiği belirtildi. Vergi borçlularına ilişkin sayının da şahıslar nezdinde 5.619, şirketler nezdinde 756 adet azalma gösterdiği açıklandı. Açıklanan veriler ile yaklaşık borçluya ait borcun, toplam vergi borçlarının büyük kısmını oluşturduğu ortaya çıktı EUR nun üzerinde borca sahip 157 vergi mükellefinin borçlarının toplamı 122,2 milyon EUR ya isabet ederken, milyon EUR aralığında borca sahip olan 865 mükellefin toplam vergi borcu 111,3 milyon EUR tutarına erişti. Vergi borçları içerisinde toplam EUR tutarına isabet eden kişilik borçlu grubunun borçları ise EUR arası borçlardan oluşuyor. İsrail Kar dağıtımı stopajında yapılması planlanan indirimlerin doğruluğu tartışılıyor Knesset Finans Komitesi, Maliye Bakanlığı nın çok uluslu şirketlerin kar dağıtımında uygulanan vergilerin indirilmesine yönelik teklifini görüşmek üzere 4 Haziran tarihinde toplandı. İsrail de sanayi sektörüne yönelik yatırımları artırmak amacıyla çıkarılan yasalara göre, gerekli koşulları sağlayan sanayi şirketleri kurumlar vergisinden muaf oluyorlar. Ancak uygulanan muafiyet geçici olup, kar dağıtımı aşamasında şirketler cari oranlar üzerinden kurumlar vergisi ödemek durumunda kalıyorlar. Öte yandan, kar dağıtımı kavramı yasalarda geniş bir tanıma sahip olduğundan, hissedarlar ve iştiraklere yapılan çoğu para transferi kar dağıtımı olarak nitelendiriliyor. Kar dağıtımı yapılmadığı sürece bir vergi borcu doğmadığından, başta çok uluslu şirketler olmak üzere birçok şirket kar dağıtımı yapmaktan kaçınıyor. Finans Komitesi ne sunulan verilere göre yaklaşık 100 milyar ILS (25,8 milyar USD) tutarındaki kar dağıtılmayarak şirketler içerisinde tutuluyor. Söz konusu kar üzerinden hesaplanacak vergi tutarı ise milyar ILS arasında bulunuyor. Maliye Bakanlığı yüksek bütçe açığı beklentisi nedeniyle kar dağıtımlarını artırmak amacıyla vergi oranının düşürülmesini teklif etti. Bu plan dahilinde uygulanacak vergi oranı henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı düşük vergi oranı sayesinde toplanacak vergi tutarının yaklaşık 15 milyar ILS civarında olacağını tahmin ediyor. Ekonomik kriz tehdidiyle karşı karşıya olunan ve birçok vatandaşın ödeyeceği vergilerin artacağı yönünde bir beklenti oluşan böyle bir dönemde şirketler için kar dağıtım stopajının düşürülmesini öneren plan, şirketlerin de yüksek vergi ödemesi gerektiğini düşünen Komite nin birçok üyesinden tepki gördü. Finans Komitesi, Maliye Bakanlığı ndan teşvik ile ilgili daha kapsamlı bilgi istenmesi kararı ile tartışmalara son verdi. İtalya Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının karşılanması amacıyla yakıt tüketim vergisi artırıldı İtalyan Hükümeti, Emilia-Romagna bölgesinde 20 ve 29 Mayıs tarihlerinde meydana gelen depremler ve artçı 10 Ağustos 2012

11 şokların yol açtığı zararı onarma çalışmaları kapsamında kullanılması için yakıt tüketim vergisine litre başına 0,02 EUR zam kararı aldı. Yakıt tüketim vergisindeki artışı açıklayan Ekonomi Bakan Yardımcısı Vittorio Grilli, hükümetin ek vergiyi yıl sonuna kadar kademeli olarak azaltmayı planladığını da açıkladı. Hükümet tarafından yapılan başka bir açıklamada ise planlanan bütçe harcamalarının gözden geçirilmesi sonucunda bütçede kullanılmayan paraların da söz konusu çalışmalara aktarılacağı belirtildi. Felaketten önce bu gelirlerin yıl sonuna doğru yapılması düşünülen KDV oran artırımını engellemek için kullanılması planlanıyordu. 30 Mayıs tarihli La Repubblica haberine göre, tüketim vergisi artışı ile ilgili açıklama yapan bir tüketici haklarını koruma grubu, artışı sakıncalı buluyor ve bir domino etkisi yaratarak başka ürünlerin de fiyatının yükselmesine sebep olabileceğini düşünüyor. Malta Hükümet royalti ve iştirak istisnalarının kapsamını genişletti Malta Parlamentosu, 14 Mayıs tarihinde yayınlanan ve gelir vergisi kanununda, patentler ve telif hakkı kazançlarına istinaden uygulanan royalti istisnalarının kapsamını genişletmeye yönelik değişiklikleri onaylayarak, geriye dönük olarak, 1 Ocak 2012 den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koydu. Böylelikle Malta nın fikri mülkiyet haklarının planlanmasında AB içindeki konumu da güçlenmiş oldu. Değişikliklerden önce, Malta içinde veya dışında tescil edilmiş olmasına bakılmadan, royaltiler ile icatlara yönelik tescil edilmiş patent gelirlerine yönelik istisnalar mevcut iken, yapılan değişiklikler ile çoğaltma haklarına yönelik royaltiler de istisna kapsamına alındı. İstisna kapsamında olmayan gayri maddi hak kazançları genel olarak % 5 oranında efektif kurumlar vergisine tabi olsalar da, Malta da şirket statüsünde olmayan tüzel kişi mukimler, ülke dışında elde ettikleri yabancı kaynaklı royalti kazançları için kurumlar vergisi istisnasından yararlanabiliyorlar. Malta limited şirketi veya limited ortaklığı yapısına benzer yapılara sahip yabancı şirketler de Malta da iştirak kazancı istisnasından faydalanabiliyorlar. Yapılan değişiklikler ile yatırımcılara sınırlı sorumluluk koruması sağlayan yabancı kolektif yatırım araçlarının da iştirak kazancı istisnasından yararlanmak adına niteleyici bir hissedarlık oluşturabileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur. Böylece, iştirak kazancı istisnasına yönelik bazı şartların sağlanması durumunda, bu araçlardan elde edilen kar payı ve değer artış kazançlarına yönelik istisna da elde edilmiş oluyor. Singapur Hisselerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi konusunda rehber yayınlandı Singapur Dahili Gelirler İdaresi (The Inland Revenue Authority of Singapore), şirketlerin hisse senedi satışlarından sağladıkları kazançların vergilendirilmesi ile ilgili bir rehber yayınladı. Yayınlanan rehber, 1 Haziran 2012 tarihinden itibaren yapılan hisse satış işlemleri için geçerli olacak Bütçe Kanunu ile şirketlere, bazı hisse senedi satışından sağladıkları kazançlara vergi istisnası getirilmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Yayımlanan rehbere göre ise bu yeni düzenleme şirketlerin yeniden yapılanmasına, Singapur a yönelik yatırım çekiciliğinin artırılmasına ve vergi mükelleflerinin uygunluk maliyetlerini azaltmaya yönelik kolaylık sağlayacak. Düzenleme, yatırım yapılan kurumlardaki 01 Haziran Mayıs 2017 döneminde yapılan tüm adi hisse senedi satışlarına uygulanabilecek. Vergi istisnasının uygulanmasında, gerekli dokümantasyonun sağlanması koşuluyla, yatırım yapılan şirketin Singapur da kurulu olup olmamasına veya borsaya kote olup olmamasına bakılmayacak. Ancak vergi istisnası, Singapur da gayrimenkul alım-satımı ile uğraşan ve borsaya kote olmayan şirketlere yönelik hisselerin elden çıkarılmasında uygulanmayacak. Yeni düzenleme ile getirilen vergi istisnası ancak satıştan önce yatırım yapılan şirketin % 20 hissesine sahip olan ve bu hisseleri kesintisiz olarak en az 24 ay elinde bulunduran şirketler için geçerli olacak. Kanada OECD, Kanada nın vergisel teşviklerini azaltması gerektiğini açıkladı OECD, 13 Haziran tarihinde yayınladığı 2012 Kanada Ekonomik Araştırması nda, zamanında yapılan makro ekonomik politika düzenlemeleri ve güçlü bankacılık sektörü sayesinde ülkenin küresel krize karşı koyabildiğini vurgularken, küçük işletmelere tanınan AR-GE teşviklerinin azaltılmasını ve teşvikler yerine hibelerin kullanılmasını önerdi. OECD, özellikle ülke tarihinde düşük seyreden inovasyon çalışmalarının artırılması gerektiğine odaklanarak, küçük şirketler için aşırı derecede cömert olan vergisel teşviklerin küçük ölçekli olarak kalmayı özendirdiği ve şirketlerin inovasyon yapabilecek büyüklüğe ulaşmasının önünde engel oluşturduğu belirtildi. AR-GE ile ilgili temel teşvikler Bilimsel Araştırma ve Deneysel Geliştirme programı tarafından sağlanırken, OECD verilerine Ağustos

12 göre eyaletler için yıllık 1,5 milyar CAD ve Ottawa için 3,6 milyar CAD a mal olan teşviklere yönelik programda değişiklik yapılması gerektiği de önerildi. Verilen teşviklerin oranları tüm OECD ülkeleri arasında zirvede iken, doğrudan hibe tutarları ortalamanın altında bulunuyor. OECD raporunda G-7 ülkeleri arasında en düşük oran olan Kanada kurumlar vergisi oranının (% 15) Kanada da yabancı firmaların yatırım ve inovasyona yönelik çalışmalarını artırabileceğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca eyaletlere ait satış vergileri yerine mal ve hizmetler üzerinden alınacak katma değer vergisine geçilmesi gerektiği de tavsiye edildi. Çin Devlet vergi idaresi peşin fiyatlandırma anlaşması programını yeni başvurulara kapadı Ernst & Young Çin tarafından 19 Haziran tarihinde düzenlenen bir internet oturumuna katılan şirket ortağı Henrik Hansen, Devlet Vergi İdaresi yetkililerinin peşin fiyatlandırma anlaşması (Advance Pricing Agreement-APA) programını şimdilik yeni başvurulara kapattıklarını açıkladı. Programın 2013 ün ikinci yarısı ve hatta 2014 yılına kadar tamamen başvurulara açılmayabileceğini beklediğini söyleyen Hansen, az sayıda vergi idaresi çalışanının APA lar üzerinde çalışmaya yetkisi olduğunu ve bu durumun da yavaşlamalara neden olduğunu belirterek, hükümetin programa ayrılan kaynakları artırmayı hedeflediğini belirtti. Karmaşık APA anlaşmaları için başvuruların halen yapılabileceğini belirten Hansen, ayrıca, Çin de birden fazla tüzel kişiliğe sahip olan ve operasyonlarını birleştirmek isteyen şirketler için şu an çok uygun bir zamanda olunduğunu ve yakın gelecekte oluşturulabilecek yeniden yapılanma kurallarının bu süreci zorlaştırabileceğini de dile getirdi. Hong Kong da yeni başlatılan APA programının daha avantajlı olabileceğini belirten bir diğer Ernst & Young çalışanı Edvard Rinck ise Çin i de kapsayan bir APA anlaşmasının bitirilmek üzere olduğunu, Japonya ve Fransa ile ilgili APA anlaşmalarının ise görüşülmekte olduğunu belirtti. Hong Kong APA programının Hong Kong şirketleri için yeniden yapılanma hizmetleri, merkez-şube arası transferler ve finansal hizmetler gibi karmaşık konuların çözümüne uygun olduğunu belirten Rinck, APA programının ayrıca geçmişte çok az ya da çok fazla gelir elde eden bir Hong Kong şirketinin gelir seviyesiyle ilgili düzeltmelere de uygun olabileceğini belirtti. Dünyadan vergi haberleri bölümünde yer alan bilgiler Tax Notes International adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir. 12 Ağustos 2012

13 Resmi Gazete den... Senem Mallı , 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de yayımlandı Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Sözü geçen Kanun da ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında, şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının gelir vergisi matrahından indirimi ile sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerince katılımcılara yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmektedir. Şu anki uygulamada ücretliler; kendisine, eşine veya küçük çocuklarına yaptırdıkları hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi sigortalar için ödedikleri primleri, aylık brüt ücretin yüzde 5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla ücret matrahından indirilebilmektedirler. Yeni yasada bu uygulamaya ilişkin 2 temel değişiklik yapılmaktadır. Buna göre 2013 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 5 lik sınır % 15 e çıkarılmakta ve hayat sigorta primlerinin yarısının indirimine izin verilmemektedir yılında geçerli olan uygulamada ücretliler tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payları, brüt ücretin yüzde 10 unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla ücret matrahından indirilebilmektedir. Yeni yasa uyarınca, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren katılımcılar tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payları ücret matrahından indirilemeyecektir. Onun yerine katkı payının bir kısmının Devlet tarafından karşılanması sistemine geçilmektedir. Buna göre 2013 yılı başından itibaren uygulanmak üzere, katılımcıların bireysel emeklilik hesabına ödedikleri katkı paylarının yüzde 25 ine karşılık gelen tutar Devlet tarafından sisteme aktarılacaktır. Ancak bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacaktır. Diğer taraftan işveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı payları için Devlet herhangi bir katkı sağlamayacaktır. Sistemde kalış süresine bağlı olarak bu katkı paylarının katılımcılar tarafından kısmen veya tamamen geri alınması mümkün bulunmaktadır. Sistemde kalış süresi ve alınabilecek Devlet katkı payı tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sistemde kalış süresi Devlet katkısının (getirileri dahil) katılımcıya ödenecek kısmı 3 yıldan az kalanlar % 0 En az 3 yıl kalanlar % 15 En az 6 yıl kalanlar % 35 En az 10 yıl kalanlar % 60 BES den emeklilik % 100 hakkı kazananlar Ayrıca yapılan değişiklik uyarınca, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15 ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla bordroyla ilişkilendirilmeksizin kazançtan indirilebilecektir. Yeni yasa ile ayrıca 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından katılımcılara yapılan ödemelerde sadece irat tutarları üzerinden vergi kesilmesi uygulamasına geçilmektedir Sayılı Kanun un yukarıda yer verilen düzenlemeleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir , 417 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ ile ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen Ağustos

14 vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller düzenlenmiştir. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınmıştır. Yapılacak açıklamada tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacaktır Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (Kanunun geçici 19. maddesi kapsamındaki alacaklar dahil) alacaklar açıklama kapsamına alınmamıştır yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ile tarihleri arasında, tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasına karar verilmiştir , 2012/3322 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20, Başbayiler hariç olmak üzere, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15, oranında tevkifat yapılacaktır. İrtibat bürosu kurmak için gerekli belgelere eklemeler yapılmış, eksiksiz başvuruda bulunulması halinde müracaatların on beş gün içinde sonuçlandırılacağı açıklanmıştır. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacaktır. Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girmiştir , Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ ile tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 20. maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Motorlu kara taşıtları kredilerinin fon portföyüne alınması halinde; taşıt rehninin kurucu adına trafik siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Bu rehin fon hesabına yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinde yürürlüğe girmiştir , 2012/7 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ de (Sayı 2005/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) in 6. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. En fazla yüzde 55 i; ilk yüzde 40 lık dilimine denk gelen tutarı 1, yüzde 5 lik ikinci dilimine denk gelen tutarı 1,4, yüzde 5 lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı 1,7, yüzde 5 lik dördüncü dilimine denk gelen tutarı 1,9 katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden,. Tebliğ tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karar tarihinde, şans oyunlarında uygulanacak tevkifat tarihinde yürürlüğe girmiştir , Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Yönetmelik ile irtibat bürolarının kuruluş ve işleyiş esasları yeniden belirlenmiştir. Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya Ekonomi Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 14 Ağustos 2012

15 Ağustos

16 No Tarih Sirküler indeks Konu Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 6. bölgede uygulanacak olan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamalar yapıldı Banka, sigorta şirketi ve sermaye piyasası aracı kurumlarının Vergi Usul Kanunu ndan doğan bildirim yükümlülükleri Bankalar muhtasar beyannamelerinde, mevduat ve repo işlemleri üzerinden yapılan tevkifatlara ilişkin bilgilere de yer verecekler sayılı Türk Borçlar Kanunu nun kira sözleşmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması Bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin ana paraya isabet eden kısımları iade edilecek /3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teşvik belgeli yatırımlara sağlanan teşvik ve destekler (Tablo) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete de yayımlandı İrtibat bürolarının kuruluş ve işleyiş esasları yeniden belirlendi İMKB de işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri döneminde uygulanması gereken, gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen gelir dilimleri Danıştay, ÖTV, BSMV, özel iletişim ve şans oyunları vergilerinin beyan ve ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında olmadığına ilişkin düzenlemeyi iptal etti Sayılı Kanun ile Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler Bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler içeren 6327 Sayılı Kanun Resmi Gazete de yayımlandı Gerçek kişi mükellefler de elektronik fatura uygulaması kapsamına alındı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklikler içeren 6335 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Seyahat firmalarının elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenleyebilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi yılında mali tatil 3 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır İndirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi Maliye Bakanlığı tarafından, KDV tevkifatı konusunda örnekli açıklamaların yer aldığı 63 numaralı KDV Sirküleri yayınlandı Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefonlar ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatlarında harç uygulaması Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 16,50 olarak belirlendi Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılması planlanan bazı değişiklikler Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren 6322 Sayılı Kanun Resmi Gazete de yayımlandı Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları Bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler içeren Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanımına ilişkin kademeli geçiş süreleri uzatıldı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren 6322 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi döneminde uygulanması gereken, gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen gelir dilimleri. 16 Ağustos 2012

17 Vergi Takvimi 2012 Ağustos ayı mali yükümlülükler takvimi 2 Ağustos 2012 Perşembe 2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödemesi (*) 3 Ağustos 2012 Cuma Haziran 2012 dönemine ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formunun (Form Ba) bildirilmesi (*) Haziran 2012 dönemine ait mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bildirilmesi (*) 7 Ağustos 2012 Salı Temmuz 2012 dönemine ilişkin çeklere ait değerli kâğıtlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi 10 Ağustos 2012 Cuma Temmuz 2012 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 14 Ağustos 2012 Salı Nisan-Mayıs-Haziran 2012 dönemine ait 2. üç aylık geçici verginin elektronik ortamda gönderilmesi 15 Ağustos 2012 Çarşamba Temmuz 2012 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi 17 Ağustos 2012 Cuma Nisan-Mayıs-Haziran 2012 dönemine ait 2. üç aylık geçici verginin ödenmesi 22 Ağustos 2012 Çarşamba Temmuz 2012 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) elektronik ortamda beyanı ve ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerle ilgili veraset ve intikal vergisinin elektronik ortamda beyanı ve ödemesi 23 Ağustos 2012 Perşembe Temmuz 2012 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı Temmuz 2012 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı Temmuz 2012 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyanı Temmuz 2012 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi 24 Ağustos 2012 Cuma Temmuz 2012 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi 27 Ağustos 2012 Pazartesi 1-15 Ağustos 2012 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen kurumlar vergisi stopajının ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait katma değer vergisinin ödenmesi 31 Ağustos 2012 Cuma Temmuz 2012 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi Diğer ücretlerin gelir vergisi 2. taksit ödenmesi Temmuz 2012 dönemine ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formunun (Form Ba) bildirilmesi Temmuz 2012 dönemine ait mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bildirilmesi (*) Maliye Bakanlığı tarafından tarihinde yapılan açıklamalar uyarınca; motorlu taşıtlar vergisi 2. taksitinin ödeme süresi 2 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna, Ba Bs formlarının verilme süresi ise 3 Ağustos 2012 Cuma günü saat 24:00'a kadar uzatılmıştır. Ağustos

18 Vergi Hakkında Ağustos 2012 Pratik Bilgiler Perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme üst sınırı ( den itibaren) 770 TL Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlar için aranacak üst sınır ( den itibaren) 770 TL Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2012) TL Temerrüt faizi ( tarihinden itibaren) % 19 Gelir vergisi tevkifat oranları Yıllara sari inşaat ve onarma işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri % 3 İşyeri kira ödemeleri % 20 Serbest meslek kazançları % 20 Mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler (her vadede) % 15 Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri % 0, (TL veya yabancı para cinsinden ihraç edilmiş) Yatırımcıların statüsüne göre % 10 Repo kazançları % 15 IMKB de işlem gören hisse senetlerinin alım satım kazançları (Tam mükelleflerin menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde ettiği kazançlardan % 10) % 0 Yeniden değerleme oranları 2011 yılı için % 10, yılı için % 7, yılı için % 2,2 Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranları Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı (yıllık) % 16 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı (yıllık) % 16,50 Not: 238 seri numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskontu işleminde, ( tarihinden itibaren) % 16,50 oranı esas alınacaktır. Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarları ( ) Brüt aylık tutarları Gündelik tutarı 1.638,00 ve fazlası 43,50 TL 1.625, ,99 36,50 TL 1.467, ,10 33,50 TL 1.267, ,60 31,00 TL 1.023, ,15 28,00 TL 1.023,39 ve daha aşağısı 27,00 TL Tecil faizi oranları Uygulandığı dönem Yıllık oran % % % % % % % tarihinden itibaren % 12 Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları Uygulandığı dönem Aylık oran % 5, % 10, % 7, % 4, % 3, % 2, % 1, tarihinden itibaren % 1,40 Geçici vergi oranları (2012 yılı) Gelir vergisi mükelleflerinde % 15 Kurumlar vergisi mükelleflerinde % 20 Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı ( ) 0-6 yaş grubunda bulunanlar 35,79 TL Diğerleri 17,90 TL Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yardımı tarihinden itibaren (KDV Hariç) 11,70 TL Sakatlık indirimi (2012) 1. derece sakatlar 770 TL 2. derece sakatlar 380 TL 3. derece sakatlar 180 TL Damga vergisi oranları / tutarları (2012) Ücretlerde (Avanslar dahil) Binde 6,60 Mukavelenamelerde Binde 8,25 Kira mukavelenamelerinde (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65 Bilançolar 26,65 TL Gelir tabloları 12,95 TL Yıllık gelir vergisi beyannameleri 34,50 TL Kurumlar vergisi beyannameleri 46,10 TL Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler 22,85 TL 2012 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifeleri A. Ücret gelirleri Gelir Dilimi Vergi Oranı TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası % 35 B. Ücret dışındaki gelirler Gelir Dilimi Vergi Oranı TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası % 35 Özel usulsüzlük cezaları (2012 yılı) Özel usulsüzlük fiilleri Ceza tutarı Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, Her bir belge için belgede yazılması gereken meblağın %10 u. 180 TL den az olamaz. Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu taşıma biletlerinin alınmaması (vergi mükellefi olmayanlar için) 36 TL Vergi levhası bulundurulmaması 180 TL Tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması TL Vergi kimlik numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (her bir işlem için) 220 TL Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmaması 880 TL Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. sınıf tüccarlar) TL Asgari ücret (16 yaşını doldurmuş işçiler) Ödemeler/Kesintiler Brüt asgari ücret 886,50 TL 940,50 TL Sosyal güvenlik primi işçi payı (%14) 124,11 TL 131,67 TL İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1) 8,87 TL 9,41 TL Gelir vergisi matrahı 753,52 TL 799,42 TL Hesaplanan gelir vergisi (%15) 113,03 TL 119,91 TL Asgari geçim indirimi (*) (-) 66,49 TL 66,49 TL Kesilecek gelir vergisi 46,54 TL 53,42 TL Damga vergisi (binde 6,6) 5,85 TL 6,21 TL Kesintiler toplamı 185,37 TL 200,71 TL Net asgari ücret 701,13 TL 739,79 TL (*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının bulunması durumunda, asgari geçim indirimi tutarı 113,03 TL olacaktır. Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları Uygulandığı dönem Alt sınır (TL) Üst sınır (TL) , , , ,40 İşsizlik sigortası prim oranları (2012 yılı) İşçiden % 1 İşverenden % 2 Devlet katkısı % 1 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tutarları Uygulandığı dönem Tutar (TL) , ,98 18 Ağustos 2012

19 Concerning Tax August 2012 Practical information The upper limit for drawing up retail sales slips or payment recording device voucher (beginning from ) TRL 770 The upper limit to be sought for the furniture, fittings and fixtures to be directly recorded as expense (beginning from ) TRL 770 The amount exempted from income tax in rental fees paid for housing (2012) TRL Default interest (beginning from ) 19 % Withholding tax rates Progress payments paid to those performing multi-year construction and repair works 3 % Work place rent payments 20 % Independent professional payments 20 % Interests paid to deposit and foreign exchange deposit accounts (at any maturity) 15 % Interest income from Government bonds and Treasury bills 0%, (issued in TRL or foreign currency) 10% (Depending on the status of the investors) Repo gains 15 % Capital gains from share certificates traded in Istanbul Stock Exchange. (10% for capital gains that resident taxpayers derived from shares of marketable security investment trusts) 0 % The revaluation rates For the year ,26 % For the year ,7 % For the year ,2 % Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions Rate of discount applicable on rediscount transactions (annual) 16 % Rate of interest applicable on advance transactions (annual) 16,50 % Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 16,50 % rate will be taken as basis during the rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount method. Domestic daily allowances exempt from income tax ( ) Monthly gross amounts (TRL) Daily allowance 1.638,00 and higher TRL 43, , ,99 TRL 36, , ,10 TRL 33, , ,60 TRL 31, , ,15 TRL 28, ,39 and lower TRL 27,00 Deferral interest rates Period Annual rate % % % % % % % Since % Delay surcharge and delay interest rates Period Monthly rate ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,50% ,95% Since ,40% Temporary tax rates (2012) For income taxpayers 15 % For corporate taxpayers 20 % Children allowance exempt from income tax ( ) For children between 0-6 ages TRL 35,79 Others TRL 17,90 Daily meal allowance exempt from income tax Beginning from (VAT Exclusive) TRL 11,70 Disability allowance (2012) For 1st degree disabled TRL 770 For 2nd degree disabled TRL 380 For 3rd degree disabled TRL 180 Stamp duty rates / amounts (2012) On wages (including advances) 0,66 % On contracts 0,825% On rent contracts(over the rental fee to be determined according to the contract period) 0,165 % Balance sheets TRL 26,65 Income statements TRL 12,95 Annual income tax returns TRL 34,50 Corporation tax returns TRL 46,10 Value added tax and withholding returns TRL 22,85 Income tax tariff to be applied on 2012 incomes a. Salaries Income brackets Tax rate Up to TRL % For TRL ; for the first TRL , TRL 1.500, for above 20 % For TRL ; for the first TRL , TRL 4.500, for above 27 % For more than TRL , for TRL , TRL , for above 35 % b. Other income Income brackets Tax rate Up to TRL % For TRL ; for the first TRL , TRL 1.500, for above 20 % For TRL ; for the first TRL , TRL 4.500, for above 27 % For more than TRL , for TRL , TRL , for above 35 % Special irregularity fines (2012) Special irregularity acts Fine amount If invoice, statement of expense, independent professional service receipt or producer receipt is not issued or received, 10% of the amount which should be written Not less than TRL 180 on the relevant document. for each document. Failure to obtain invoice, expense voucher, independent professional vouchers, producer s receipt, retail sales voucher, payment recorder device voucher and passenger tickets (for non-taxpayers) TRL 36 Failure to keep available tax plates TRL 180 Failure to comply with the uniform chart of accounts and the procedures and principles concerning financial statements TRL Failure to comply with the obligations concerning tax identity number (for each transaction) TRL 220 Failure to comply with the obligation of notification concerning tax identity number TRL 880 Failure to provide information requested by the authorities (1 st class merchants) TRL TRL Minimum wage (Employees over the age of 16) Payments / withholdings Gross amount TRL 886,50 TRL 940,50 Social security premium employee s contribution (14 %) TRL 124,11 TRL 131,67 Unemployment insurance premium employee s contribution (1 %) TRL 8,87 TRL 9,41 Income tax base TRL 753,52 TRL 799,42 Calculated income tax (15 %) TRL 113,03 TRL 119,91 Minimum living allowance (*) (-) TRL 66,49 TRL 66,49 Income tax to be paid TRL 46,54 TRL 53,42 Stamp duty (0,66 %) TRL 5,85 TRL 6,21 Total withholdings TRL 185,37 TRL 200,71 Net payable amount TRL 701,13 TRL 739,79 (*) The foregoing minimum living allowance has been calculated on the assumption that the employee is single. The minimum living allowance will vary depending on the marital status of the employee and the number of children. For wage earner, provided that his or her spouse does not work and has four children, minimum living allowance will be 113,03 TRL. The lower and upper limits that will be the basis for social security premium Period Lower limit (TRL) Upper limit (TRL) , , , ,40 Unemployment insurance premium rates (2012) From the employee 1 % From the employer 2 % Government contribution 1 % Severance pay amounts exempt from income tax Period Amount (TRL) , ,98 Ağustos

20 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Ernst & Young Hakkında Ernst & Young, denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Dünya genelinde toplam çalışanımız, ortak değerlerimizi ve kaliteyi ön planda tutan kararlı tutumumuzu hep birlikte paylaşmaktadır. Ernst & Young, her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip Ernst & Young Global Limited e üye firmalardan oluşan global bir organizasyon olup tüm hizmetlerini bu üye firmalar tarafından sunmaktadır. Ernst & Young ın sunduğu vergi hizmetleri İşleriniz gerçek potansiyellerine güçlü temeller üzerinde yapılandırılarak ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilerek ulaşabilir. Ernst & Young olarak vergi yükümlülüklerinizi sorumlu ve zamanında yerine getirmenizin önemli bir fark ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 135 ten fazla ülkedeki 25,000 vergi çalışanlarımız nerede olursanız olun ve vergi ihtiyaçlarınız ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayışımıza duyduğumuz tereddütsüz bağlılık temelinde sizlere teknik bilgi, iş tecrübesi ve tutarlı metodolojiler sunmaktadır. Ernst & Young ın farkı buradadır. Ernst & Young 2012 Tüm Hakları Saklıdır. facebook.com/eyturkiyekariyer Vergide Gündem dergisi okuyuculara genel bilgi vermek amacıyla, yayına hazırlandığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dergide yer alan makaleler yazarlarının konu hakkındaki kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Makaleler ile dergide yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.241/629

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler Ö z e t B ü l t e n Tarih : 16.07.2012 Sayı : 2012/25 Değerli Müşterimiz, 29.06.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sistem ile ilgili yasal düzenlemelerde

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ÖZET: Şahıs sigortaları ve bireysel emeklilikle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı. ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı