İnsan Kaynakları Eğitimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Kaynakları Eğitimleri"

Transkript

1 İnsan Kaynakları Eğitimleri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü İşyerinde Yetkinlik Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Stratejik Planlama Ve Yönetim Seçme Ve Değerlendirme Mülakat Teknikleri Müzakere Teknikleri Müzakere Ve Mülakat Teknikleri İstihbarat Amaçlı Mülakat-Müzakere Teknikleri

2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları çalışanlarının, kendi konularıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmasını; bölümlerin müdür, şef, sorumlu gibi yönetim kadrolarında istihdam ettiği yöneticilerin, bilinçli yönetme yeteneği geliştirmesini; kuruluşların ise çalışanların verimliliğini artırıcı insan kaynakları uygulamalarını benimseyerek uygulamaya sokmalarını amaçlar. Kendisine bağlı elemanları olan ve stratejik karar verme yetkisine sahip tüm üst ve orta kademe yönetici ve sorumlular ile insan kaynakları ve Eğitim Birimlerinin yönetici, uzman ve personelleri. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları Yönetimine Stratejik Yaklaşım Stratejik İnsan kaynakları Yönetiminin Ortaya çıkmasında etkili olan nedenler Küreselleşme Teknolojik Gelişmeler İş gücü Çeşitliliği Geleneksel İK ve Stratejik ik Yönetimi Yeni Yönetimin Stratejik Partneri : İnsan Kaynakları Stratejik İnsan Kaynakları Bütçeleri Nasıl Etkiliyor Stratejik İK Yönetiminin Boyutları Değişim Liderliği İlişki Yönetimi Yetenek Yönetimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması İş Analizi ve Dizaynı İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Kariyer ve Yedekleme Planlarının Oluşturulması Ücretlendirme, Yan Haklar ve Prim Sistemi Yapılandırılması Performans ve Ödüllendirme Sistemi Eğitim ve Gelişim Yönetimi Şirket Akademisi Oluşturulması Uluslararası İK İK Pazarlaması ve Sosyal Medya

3 SEÇME DEĞERLENDİRME MEMNUNİYETİ VE ÖLÇÜMÜ İnsan Kaynakları bölümünde görev alanlar İnsan Kaynakları Hedef Kitlesi Adaylar İç Müşteriler Seçme Değerlendirmede Aday Memnuniyeti Seçme Değerlendirme Departman Memnuniyeti Seçme Değerlendirme Adaylar İç Müşteriler İşe Alım Memnuniyeti ve Ölçümü İş İlanı hazırlama İlan mecralarının Belirlenmesi İş ve Görev tanımına Uygun Adayların belirlenmesi Özgeçmiş Tarama Teknikleri Öncelikli ve Yedeklenmiş Aday Havuzu Oluşturulması Ön Eleme Süreci Mülakat Planlama Mülakat Sorularının Hazırlanması Mülakata Başlama Teklif Oryantasyon Memnuniyeti ve Ölçümü Çalışan el kitabı Oryantasyon Eğitimleri Online Portal ve Intranette Oryantasyon Departmanlar arası İletişim ve Rotasyon Deneme Süresi Sonlandırma Memnuniyeti ve Ölçümü

4 İŞYERİNDE YETKİNLİK Şirketlerin çeşitli departmanlarında çalışan ve yetkinlikler konusunda kendisini geliştirmek isteyen profesyoneller Katılımcılar temel ve yönetsel yetkinlik kavramlarını anlayıp, kurum içi kullanım alanlarını öğreneceklerdir. Profesyonel Bakış Açısı Kurumsal Değerlerin Takibi Hiyerarşik Düzenin Takibi Değişim Süreçlerine Uyum ve Değişim Yönetimi Bireysel Yetkinliklerin Kurumsal Yapıya Uyumu Bireysel Vizyon, Misyon ve Değerler Bireysel Gelişim Stratejisi Bireysel Hedeflerin Kurumsal Hedeflere Etkisi Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi Etkin İletişim Öğeleri İletişim Kazaları ve İşe Etkileri Başarılı İletişimcilerin Ortak Özellikleri Hedef Odaklı İlişki Yönetimi Çatışma Yönetiminde Etik Değerler Kurum Değerlerinin Bireysel Değerlerden Önde Olması Kuralı Zaman ve Toplantı Yönetimi Sonuç Odaklılık Zaman Çalıcıların Belirlenmesi Zaman Yönetimi ve Sonuç Odaklılık Etkileşimi Etkin Toplantı Yönetimi İş Yerinde Yetkinlik Analizi Farkındalık Kazanımı Çözüm Önerileri Yol Planı Uygulamalar

5 YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi ile katılımcılar, yetkinlik kavramını tanıyarak ve pratik uygulamalarla pekiştirerek seçme sürecinde yetkinliklerin kullanım alanları ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olacaklardır. Böylelikle aday seçimlerinde çok yönlü bakış açısı ile yerinde teknikler kullanılarak daha etkin alımlar gerçekleşebilecektir. Eleman seçimi ve alımında görevli kişiler ile departman yöneticileri İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi Bireysel Yetkinlikler İş Bazlı Yetkinlikler ve Tecrübe İletişim Yetkinlikleri Yönetsel Yetkinlikleri Mülakat Planlama Aday Arama Hazırlığı Başvuru Formlarının İncelenmesi ve Seçimi Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması Mülakat Sorularının Hazırlanması İş Yetkinlikleri Soruları Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları Yöneticiyle Uyum Soruları Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular Kurum Kültürüne Uyum Soruları Yetkinlik Bazlı Farklılıklar ve Uyarlama Mülakata Başlama Adayın Karşılanması İlk İzlenimler ve Rahatlatma Beden Dili Tanışma ve Isınma Konuları Yetkinlik Bazlı Mülakat Yönetimi Gerekli Açıklamaları Yapma Soruları Yöneltme Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması Mülakatı Kapatma Değerlendirme Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Analiz

6 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM İşletmenizin rekabet gücünü arttırmak ve başarılı bir gelecek için yol haritası oluşturmayı ve uygulamayı öğrenmek Şirket stratejilerini etkileme konumunda olan yöneticiler, pazarlama yöneticileri, yıllık veya uzun dönemli planlama faaliyetlerinden sorumlu birimlerin çalışanları/yöneticileri veya bu faaliyetlerde görev alanlar, şirketlerinde stratejik yönetim konusunda çalışma başlatmak isteyen üst düzey yöneticiler. Eğitim içeriği Stratejik Planlama Stratejik Planlama Hedef, Strateji ve Aksiyon Kavramları Stratejik Yönetim Dinamikleri Stratejik Yönetim Araçları SWOT Analizi GAP Analiz Rekabet Analizi SCORECARD / Kurumsal Yetkinliklerin Ölçümü Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama Stratejik Yönetim Ekip Yönetimi Performans Yönetimi Süreçlerle Yönetim Hedeflerle Yönetim Etkin İletişim Çatışma Yönetimi Çözüm ve Sonuç Odaklılık Zaman Yönetimi Toplantı Yönetimi Raporlama ve Takip Stratejik Yönetimde Liderlik Uygulamalar

7 SEÇME VE DEĞERLENDİRME kurumların ihtiyaç duydukları, her türlü pozisyon ve kademedeki personel açıklarını istihdam noktasında; seçme, değerlendirme ve iş yerleştirme fonksiyonlarını yönetmektedir. Mülakat yapan insan kaynakları elemanları İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi Özgeçmiş Tarama Teknikleri Öncelikli ve Yedeklenmiş Aday Havuzu Oluşturulması Ön Eleme Süreci Telefonla, le ve toplu mülakat yöntemiyle ön eleme Mülakat Planlama Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması Mülakat Sorularının Hazırlanması İş Yetkinlikleri Soruları Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları Yöneticiyle Uyum Soruları Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular Kurum Kültürüne Uyum Soruları Mülakata Başlama Adayın Karşılanması İlk İzlenimler ve Rahatlatma Beden Dili Tanışma ve Isınma Konuları Mülakatı Yönetme Gerekli Açıklamaları Yapma Soruları Yöneltme Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması Mülakatı Kapatma ve Değerlendirme Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları Uygulamalar

8 MÜLAKAT TEKNİKLERİ İşe alma ve yerleştirme sürecinde, doğru işe doğru insanın yerleştirilerek, zaman, hizmet ve para kaybının en aza indirilmesi amacıyla, bir mülakatçının sahip olması gereken temel becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır. İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar, İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar, ve departman yöneticileri İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi Bireysel Yetkinlikler İş Bazlı Yetkinlikler ve Tecrübe İletişim Yetkinlikleri Yönetsel Yetkinlikleri Mülakat Planlama Aday Arama Hazırlığı Başvuru Formlarının İncelenmesi ve Seçimi Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması Mülakat Sorularının Hazırlanması İş Yetkinlikleri Soruları Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları Yöneticiyle Uyum Soruları Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular Kurum Kültürüne Uyum Soruları Mülakata Başlama Adayın Karşılanması İlk İzlenimler ve Rahatlatma Beden Dili Tanışma ve Isınma Konuları Mülakatı Yönetme Gerekli Açıklamaları Yapma Soruları Yöneltme Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması Mülakatı Kapatma Değerlendirme Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Video Çekimi / Analiz

9 MÜZAKERE TEKNİKLERİ Bu seminer karşı tarafı anlamak, çatışmaları çözmek ve uzlaşma ortamı yaratabilmek için gereken bilgi ve becerilerin uygulamalı bir şekilde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Satın Alma yetkilileri, Satış Müdürleri, Satış Elemanları ve Müzakere yapan herkes. Müzakere nedir,müzakere süreci,işlev ve kapsamı Görüşme,Pazarlık ve Müzakere kavramları Müzakerenin tarafları Müzakere Türleri (Şirket İçi-Dışı,Amacına ve Şekline Bağlı Müzakereler) Müzakere Stratejisi Oluşturma,Müzakere Ortamı Temel Müzakere Becerileri İletişim Becerileri Beden Dili Dinleme Empati Müzakere Süreci Bahanelerle Başa Çıkma Uzlaşma ve Anlaşma İkna Yöntemleri Çatışmalarla başa çıkma stratejileri Kazan/Kaybet Kaybet/Kaybet Kazan/Kazan Çatışmaları yönetme stilleri (Nedir, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır?) Kaçınmacı, Baskılayıcı, Uzlaşmacı, Yardımcı, Etkileşimci. Çeşitli Müzakere Uygulamaları

10 MÜZAKERE ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ Eğitim sürecinde müzakerede olması gereken öğretiler yanısıra,katılımcıların farklı müzakere ortamlarındaki davranış şekilleri ve buna bağlı olarak oluşturacakları sonuçlar işlenecektir.müzakere teknikleriyle beraber teorik olarak işlenen konularla birlikte,gerçek yaşam örnekleri ve rol,play uygulamaları konunun anşılabilirliği arttırılmakta ve değişen dünyada,değişen kişilik profillerinin müzakere üzerindeki etkinliklerine de çözüm getirilmektedir. Eğitim içeriği Müzakere Nedir? o Neden Müzakerelere İhtiyaç duyarız? o Müzakere İçin Uygun Zaman Seçimi Tarafların Analizi o Güdüler/ İkna o Müzakerelerde 9 Farklı Kişilik Motifi o mükemmeliyetçi o yardımsever o başarı odaklı o araştırmacı o özgün o sadık sorgulayıcı o kâşif o iddialı o arabulucu Müzakerede Kozlar o Bilgi o Zaman o Güç Müzakere Hazırlık Taktikleri Ve Planlanma o Müzakere İçin Hazırlık Taktikleri o Müzakerenin Planlanması o Müzakerede Karşılıklı Bağımlılık ve BATNA Kavramları Müzakere Tarzları: Thomas Kilmann İhtilaf Modeli o Ne Pahasına Olursa Olsun Kazanma Kazan / Kaybet o Kaçak Oynayanlar Kaybet / Kaybet o İltifatkârlar ya da İtaatkârlar Kaybet / Kazan o Uzlaşmacı Müzakereciler o İşbirliği Yapanlar o Kendini Kabul Ettiren Müzakereciler Müzakere Taktikleri Müzakerede Beden Dili o Müzakerede Oturma Şekilleri o Müzakerede Masaya Göre Pozisyon Belirleme Müzakerelerde Güvenin Önemi Müzakere İkilemleri o Müzakere Çıkmaza Girerse o Adım Adım Müzakere o Müzakere Sonunda Müzakere Dedikleri o Rol Play ve diğer uygulamalar.

11 Amaç: Kredilendirme Sürecinde İstihbarat Amaçlı Mülakat-Müzakere Teknikleri Bankaların veya risk yönetimi yapan finansal kuruluşların, kredilendirme süreçlerinde kredi talep eden kurumlar ile ilgili yapılacak istihbarat ve mali analizin yanı sıra kredi talep eden kurum hakkında bilgi alabileceği başka kişilerle yapacağı yüz yüze görüşmeler kredi risklilik seviyesini minimize edecektir. Bu eğitimde kreditör kurumun istihbarat uzman yardımcısı veya bu amaçla istihdam edilen personeline kredi istihbaratında yapılacak mülakatın planlanması, yürütülmesi ve kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalar aktarılacak olup, görüşme sürecinde bilgi alma amaçlı soru sorma teknikleri ve metotları üzerinde detaylı bir biçimde durulacaktır. İletişim teknikleri ile birleşen eğitim kapsamında yapılacak olan vaka analizleri ile öğrenim kalitesi arttırılacak ve eğitim sonunda devam edebilen bilgi aktarımı ile desteklenme devam ettirilecektir. Kimler Katılmalı Finansal risk yönetimi yapma konusunda tanımlanmış personel, uzman, uzman yardımcısı ve bu konuda yeni yetiştirilmesi planlanan diğer personel ile kurum orta kademe yöneticileri İçerik: İstihbarat amaçlı mülakat kavramı İstihbarat için etkin mülakat özellikleri İstihbaratta neden mülakata ihtiyaç duyulur? İstihbarat Amaçlı mülakata etki eden üç temel faktör Mülakat öncesi ön hazırlık çalışmaları Mülakat yapılacak firma/kişi ile ilgili bilgi toplama İstihbarat kaynaklarının değerlendirilmesi İstihbarat kaynaklarına ulaşmada izlenecek yol haritası Sektörlere göre istihbarat Demografiye göre İstihbarat Mülakat sürecinin planlanması Mülakatın yürütülmesi sırasında dikkat edilecek konuların planlanması Zaman planlaması Mülakat Süreci Görüşme sırasında dikkat edilecek noktalar Beden dilinin etkinliği Özet iletişim teknikleri Kelimelerin doğru seçilmesi Mülakatın müzakere ve münazara dengesinin sağlanması Mülakatta bilgi almak için kullanılacak sorular Soru sorma teknikleri Mülakatı sonlandırma Mülakat sonrası görüş oluşturma Mülakatın raporlanması Rol-Play uygulamaları

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

MAAŞ ANALIZANKETI2013

MAAŞ ANALIZANKETI2013 Maaş Analiz Anketi 2013 MAAŞ ANALIZANKETI2013 Human Resources Worldwide leaders in specialist recruitment www.michaelpage.com.tr 1 Maaş Analiz Anketi 2013 CEO nun Mektubu Değerli Müşterilerimiz, Micheal

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 İnsan Kaynakları Uzmanı

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı