KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar ve Tanımlar"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ İÇDÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tanımlar Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7. Çalışma İlkeleri Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim Oturum Üye Tamsayısı İlk Toplantı Andiçme Yasama Yılının Başlaması Meclis Tatili Ara Verme İKİNCİ KISIM Cumhuriyet Meclisinin Kuruluşu BİRİNCİ BÖLÜM Başkanlık Divanı Madde 8. Madde 9. Madde 10. Madde 11. Madde 12. Madde 13. Madde 14. Madde 15. Madde 16. Madde 17. Madde 18. Geçici Başkanlık Divanı Başkanlık Divanının Kuruluşu Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısının Seçimi Görev Süresi Divan Katipleri İdare Amirlerinin Seçimi Siyasal Parti Gruplarının Başkanlık Divanında Temsili Başkanlık Divanında Boşalma Başkanlık Divanının Görevleri Çalışma Yöntemi Meclis Başkanının Görevleri Meclis Başkan Yardımcısının Görevleri İdare Amirlerinin Görevleri Divan Katiplerinin Görevleri İKİNCİ BÖLÜM Siyasal Parti Grupları Danışma Kurulu Madde 19. Madde 20. Siyasal Parti Grupları Danışma Kurulunun Oluşumu Görevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komitelerin Kuruluşu, Görevleri Çalışmaları Madde 21. Madde 22. Madde 23. Madde 24. Madde 25. Madde 26. Madde 27. Madde 28. Madde 29. Madde 30. Madde 31. Madde 32. Sürekli Komiteler Görevleri Geçici Karma Komiteler Parti Gruplarının Komitelerde Temsili Komite Üyeliklerinde Boşalma Komite Başkanı Başkan Vekilinin Seçimi Komite Toplantıları Komitelerin Toplantıya Çağrılması Gündem Komite Toplantılarının Yöntemi Toplantı Karar Yeter Sayısı Komitelerin Yetkisi, Toplantı Yeri Zamanı Tatil Ara Verme Sırasında Komitelerin Çalışması Komitelere Devam Komitelerde Hükümetin Temsili Uzman Çağrılması

2 2 Madde 33. Madde 34. Madde 35. Madde 36. Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40. Madde 41. Madde 42. Madde 43. Madde 44. Madde 45. Madde 46. Madde 47. Madde 48. Madde 49. Madde 50. Madde 51. Madde 52. Komite Toplantılarına Girebilecek Olanlar Komitelerde Söz Alma Komitelerde Gizli Oturum Komite Tutanakları Komitelerde İşlerin Görüşülmesine Başlanması Komitelerde İşlerin İncelenme Sonuçlanma Süresi Komitede Belirli Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesi Komitelerde İşlerin Görüşülme Sırası Anayasaya Uygunluğun İncelenmesi Görüş Alma, Görüş Bildirme Bakanlıklarla Yazışma Komite Raporları Komitelerde Yeniden Görüşme Maddi Hataların Düzeltilmesi Eski Raporun Benimsenmesi Genel Kurulda Komitelerin Temsili Savunulması Komitelerde Söz Kesmak, Kişilikle Uğraşmak Düzeni Bozmak Komitelerde Görüşme Yöntemi Komite Dosyalarının Arşi Verilmesi Komite Çalışmalarının Basın Yayın Yolu İle Duyurulması ÜÇÜNCÜ KISIM Genel Kurul Çalışmaları Madde 53. Madde 54. Madde 55. Madde 56. Madde 57. Madde 58. Madde 59. Madde 60. Madde 61. Madde 62. Madde 63. Madde 64. Madde 65. Madde 66. Madde 67. Madde 68. Madde 69. Madde 70. Madde 71. Madde 72. Madde 73. Madde 74. Madde 75. Madde 76. Madde 77. Genel Kurulun Gündemi Özel Gündem Gelen Evrak Listesi Kutlama, Teşekkür Dilekler Genel Kurul Toplantı Günleri Birleşimin Açılması Kapanması Yoklama Yeter Sayı Olağanüstü Toplantı Çağrıları Geçen Tutanak Hakkında Konuşma Gündem Dışı Konuşma Söz Alma, Sözlü Yazılı Konuşmalar Söz Sırası Söz Sırasını Değiştirme Hükümetin Temsili Yöntem Hakkında Konuşma Görüşme Yeterliği Görüşmelerin Tamamlanması Başkanın Divan Üyelerinin Söz Alması Görüşmelerde Genel Düzen Başkanın Söz Kesmesi Konuşma Üslubu Gürültü Kavga Açıklama Hakkı Genel Kurul Görüşmelerinin Açıklığı Kapalı Oturumlar Kapalı Oturum Tutanakları Oturma Düzeni

3 3 DÖRDÜNCÜ KISIM Yasa Kararların Yapılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Kurallar Madde 78. Madde 79. Madde 80. Madde 81. Madde 82. Madde 83. Madde 84. Madde 85. Madde 86. Madde 87. Madde 88. Madde 89. Madde 90. Madde 91. Madde 92. Madde 93. Madde 94. Madde 95. Madde 96. Madde 97. Madde 98. Madde 99. Madde 100. Yasa Karar Tasarıları Yasa Karar Önergeleri Tasarı Önerilerin Gerekçeli Olması Tasarı Önerilerin Doğrudan Komitelere İletilmesi Yasaların Yapılmasında Uyulması Zorunlu İlke Ölçütler Yasa, Tasarı Önerilerinin Halkın Bilgisine Sunulması Öncelik İdilikle Görüşülüp Karara Bağlanacak İşler Öncelikle Görüşme Kararı Sonuçları İdilikle Görüşme Kararı, Koşulları Sonuçları Tasarı Önerilerin Geri Alınması Reddedilen Tasarı Önerilerin Yeniden Verilememesi Seçimlerin Yenilenmesi Halinde Tasarı Önerilerin Durumu Hükümetin Çekilmesi Halinde Tasarı Önerilerin Durumu Tasarı Önerilerin Genel Kurulda Görüşülmesi Birinci Görüşme Tasarı Önerilerin Tümü Üzerinde Konuşmalar Raporda Ret İstemi İkinci Görüşme Bir Maddenin Önce Konuşulması ya Fıkraların Ayrı Ayrı Oylanması Maddi Hatalar Yazılış Sırada Bozukluk Tasarı ya Önerilerin ya Belli Maddelerinin Komiteye Geri Verilmesi Üçüncü Görüşme Tasarı Önerinin Bütününün Oylanması Değişiklik Önergeleri Son Konuşmalar İKİNCİ BÖLÜM Özel Kurallar Madde 101. Madde 102. Madde 103. Madde 104. Madde 105. Madde 106. Anayasanın Değiştirilmesi Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine İlişkin Yasa Tasarıları Bütçenin Görüşülmesi Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Kararlar Uluslararası Andlaşmalar Üzerinde Görüşme Cumhurbaşkanı Tarafından Geri Gönderilen Yasaların Görüşülmesi BEŞİNCİ KISIM Meclisin Bilgi Edinme Denetim Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Sözlü Yazılı Sorular Madde 107. Madde 108. Madde 109. Madde 110. Madde 111. Madde 112. Madde 113. Madde 114. Başbakan Bakanlara Soru Sorma Yazılı Sorunun Sorulması Sorulmayacak Sorular Yazılı Soruların Yanıtı Sözlü Sorunun Sorulması, Gündeme Alınması Yanıtlanması Sözlü Soru Üzerinde Görüşme Sorunun Geri Alınması Meclis Başkanlığından Sorular

4 4 İKİNCİ BÖLÜM Genel Görüşme Madde 115. Madde 116. Madde 117. Madde 118. Genel Görüşmenin Tanımı Genel Görüşmenin Açılması Genel Görüşme İçin Özel Gündem Genel Görüşmenin Yapılması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meclis Araştırması Madde 119. Madde 120. Madde 121. Meclis Araştırmasının Tanımı Açılması Araştırma Komitesinin Kurulması, Yetkileri Görev Süresi Araştırma Komitesinin Raporunun Görüşülmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Meclis Soruşturması Madde 122. Madde 123. Madde 124. Madde 125. Madde 126. Madde 127. Meclis Soruşturması Açılması Önergesi Meclis Soruşturmasının Açılması Soruşturma Komitesinin Oluşturulması Soruşturma Komitesinin Çalışma Yöntemi Çalışmaların Gizliliği Siyasal Parti Gruplarında Soruşturma İle İlgili Görüşme Yapılamaması Soruşturmanın Sonuçlanması Dosyanın Yüce Divana Gönderilmesi BEŞİNCİ BÖLÜM Günoyu, Gün İstemi Günsizlik Önergesi Madde 128. Madde 129. Madde 130. Madde 131. Hükümet Programının Okunması Görüşülmesi Gün Oylaması Gün İstemi Günsizlik Önergesi Cumhurbaşkanına Bildirim ALTINCI BÖLÜM Cumhurbaşkanının Yüce Divana Sevki Madde 132. Cumhurbaşkanının Vatan Hainliğiyle Suçlandırılması ALTINCI KISIM Milletkillerine İlişkin Kurallar BİRİNCİ BÖLÜM Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Madde 133. Madde 134. Madde 135. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemi Özel Komitenin Çalışmaları Raporu Savunma Hakkı İtiraz İKİNCİ BÖLÜM Milletkilliğinin Sona Ermesi Madde 136. Madde 137. Madde 138. Madde 139. Madde 140. Madde 141. Seçilmeye Engel Bir Suçtan Dolayı Mahkumiyet Milletkilinin Çekilmesi Milletkilliği İle Bağdaşmayan Görev Kabul Etme Milletkilinin Meclis Çalışmalarına Bir Ay Katılmaması Milletkilinin Kısıtlanması Kararlara Karşı İptal İstemi

5 5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devam İzin Madde 142. Madde 143. Devamsızlık İzin Devamsızlık Cetli DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Cezaları Madde 144. Madde 145. Madde 146. Madde 147. Madde 148. Madde 149. Madde 150. Madde 151. Disiplin Cezalarının Türleri Uyarma Uyarma Cezasının Verilmesi Söz Söylemekten Yasaklama Kınama Meclisten Geçici Çıkarma Meclisten Geçici Çıkarma Cezasının Sonuçları Kınama Meclisten Geçici Çıkarma Cezalarının Verilmesi Savunma Hakkı YEDİNCİ KISIM Oylamalar Seçimler BİRİNCİ BÖLÜM Oylamalar Madde 152. Madde 153. Madde 154. Madde 155. Madde 156. Madde 157. Madde 158. Madde 159. Madde 160. Madde 161. Madde 162. Oylama Türleri İşaretle Oylamanın Yapılacağı Haller İşaretle Oylamada Yöntem Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller Açık Oylama İstemi Açık Oylamanın Sonuçlanması Gizli Oylama Gizli Oylama Yöntemi Oylamanın Anlamının Belirtilmesi Oylamaya Çağrı Karar Yeter Sayısı Değişiklik Önergelerinin Oylanması Karar Sonucunun Bildirilmesi İKİNCİ BÖLÜM Seçimler Madde 163. Madde 164. Madde 165. Madde 166. Genel Kurulda Komitelerde Seçimler Yüksek Adliye Kuruluna Üye Seçimi Adaylarda Aranacak Nitelikler Sayıştay Başkanı Sayıştay Üyelerinin Seçimi SEKİZİNCİ KISIM Tutanaklar Madde 167. Tutanak Tutulması Düzeltilmesi

6 6 DOKUZUNCU KISIM Meclisin İç Hizmetleri BİRİNCİ BÖLÜM İdari Mali İşler Madde 168. Madde 169. Madde 170. Madde 171. Madde 172. İç Hizmetlere İlişkin Mevzuat Cumhuriyet Meclisinin Heyetle Temsili Cumhuriyet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Temsilcilerin Seçimi Cumhuriyet Meclisi Kitaplığından Yararlanma Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin Hazırlanması Denetimi İKİNCİ BÖLÜM Kolluk İşleri Madde 173. Madde 174. Madde 175. Madde 176. Madde 177. Madde 178. Madde 179. Madde 180. Kolluk Güçleri Kullanılması Kolluk Önlemleri İç Günlik Silah Taşıma Yasağı Çalışma Salonlarına Girme Yasağı Ziyaretçi Misafirler Basın Dinleyiciler Mecliste Suç İşlenmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Milletkilliği İle İlgili Belgeler İşaretler Madde 181. Madde 182. Özgeçmiş Belgesi Tanıtıcı Belgeler ONUNCU KISIM Çeşitli Kurallar Madde 183. Madde 184. Madde 185. Madde 186. Madde 187. Sürelerin Tatil Ara Verme Sırasında İşlememesi Yargı Yetkisinin Kullanılması İle İlgili Görüşme Yapılamaması İçtüzüğün Değiştirilmesi Kravat Zorunluluğu Meclis Kararlarının Yayımlanması Yürürlüğe Girmesi ONBİRİNCİ KISIM Son Kurallar Madde 188. Yürürlükten Kaldırma Madde 189. Yürütme Yetkisi Geçici Madde 1 Madde 190. Yürürlüğe Giriş

7 7 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ (4/1986, 12/4/1993, 4/3/2006, 15/4/2007 Nolu Kararlar ile değiştirilmiş birleştirilmiş şekliyle) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki İçtüzüğü yapar: Kısa İsim R.G.Ek IV Bölüm II Sayı:107 A.E.11 R.G Ek IV Bölüm II Sayı: 13 A.E.2 R.G Ek IV Bölüm II Sayı: 109 A.E.21 R.G Ek IV Bölüm II Sayı: 171 A.E.32 R.G Ek IV Bölüm II Sayı:203 A.E Bu İçtüzük, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tanımlar Çalışma İlkeleri 2. Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını, Anayasa, ilgili Yasalar bu İçtüzük kuralları çerçesinde yürütür. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, 3. (1) Yasama dönemi, iki milletkilliği genel seçimi arasındaki süre olup bu süre, Anayasa uyarınca uzatılmadığı ya seçimler yenilenmediği takdirde, beş yıldır. (2) Yasama yılı, her yıl Ekim ayının ilk iş günü başlayan ertesi yıl Ekim ayının ilk iş günü sona eren süredir. Birleşim Oturum (3) Birleşim, Genel Kurulun belli bir günde açılan toplantısıdır. (4) Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. Üye Tamsayısı İlk Toplantı Andiçme 4. Cumhuriyet Meclisinin üye tamsayısı ellidir. Meclis üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması, üye tamsayısını değiştirmez. 5. (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletkili genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete de yayımlanmasından sonraki onuncu gün saat da çağrısız olarak toplanır. (2) Bu birleşimde, önce milletkillerinin andiçme töreni yapılır. Andiçme töreninde bulunmayan milletkilleri, katıldıkları birleşimin başında andiçerler.

8 8 (3) Andiçme, her milletkilinin, aşağıdaki and metnini hitabet kürsüsünden yüksek sesle okuması suretiyle olur: Devletin varlığını bağımsızlığını, yurdun halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, lâik sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından temel hak özgürlüklerden yararlanması ülküsünden Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma namusum şerefim üzerine andiçerim. (4) Ara seçimde milletkili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler. (5) Andiçme töreninde, önce Geçici Başkan Başkanlık kürsüsünden andiçer. Geçici Başkanın andiçmesini Genel Kurul ayakta dinler. Sonra Geçici Başkanlık Kâtipleri sıra ile hitabet kürsüsünden andiçerler. Geçici Başkanlık Kâtiplerinin andiçmesini, diğer milletkillerinin andiçmesi izler. (6) Milletkilleri, seçim bölgesi soyadı adlarının alfabe sırasına göre andiçerler. Yasama Yılının Başlaması Meclis Tatili Ara Verme 6. Cumhuriyet Meclisi, 5 inci maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen durum dışında, her yıl Ekim ayının ilk iş günü saat da çağrısız olarak toplanır bu toplantı ile yasama yılı başlamış olur. 7. (1) Cumhuriyet Meclisi Tatili, Temmuz ayının ilk günü başlar Ekim ayının ilk iş günü sona erer. Ancak, Genel Kurul, alacağı bir kararla tatil süresini kısaltabilir. (2) Ara rme, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun onbeş günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. (3) Cumhuriyet Meclisinin ara rme kararı alması, Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü alındıktan sonra, Meclis Başkanlık Divanının önergesinin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle olur. İKİNCİ KISIM Cumhuriyet Meclisinin Kuruluşu BİRİNCİ BÖLÜM Başkanlık Divanı Geçici Başkanlık Divanı Başkanlık Divanının Kuruluşu Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısının Seçimi Görev Süresi 8. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, en yaşlı milletkili Geçici Başkanlık görevini; en genç iki milletkili de, İçtüzük uyarınca Divan Katipleri seçilinceye kadar, Geçici Katiplik görevini yürütür. 9. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı yeteri kadar divan katibi ile idare amirinden oluşur. 10. (1) Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, bir yasama döneminde, biri birinci yasama yılının diğeri ise dördüncü yasama yılının başında olmak üzere iki kez yapılır. (2) İlk devre için seçilen Meclis Başkanı ile Meclis Başkan Yardımcısının görev süresi üç yasama yılı, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yasama yılıdır. Ancak, seçimlerin uzatılması halinde ikinci devre için seçilenlerin görev süresi seçimlere kadar devam eder. (3) İkinci devre Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eski Meclis Başkanı ile Meclis Başkan Yardımcısının görevi devam eder.

9 9 (4) Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısı seçimleri ayrı ayrı gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada, üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki Meclis Başkanı iki Meclis Başkan Yardımcısı adayı için beşinci kez oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı adayı ile Meclis Başkan Yardımcısı adayı seçilmiş olur. (5) Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, birinci yasama yılının ilk birleşimi ile dördüncü yasama yılının ilk birleşiminden başlayarak, en geç ongün içinde tamamlanır. Divan Katipleri İdare Amirlerinin Seçimi Siyasal Parti Gruplarının Başkanlık Divanında Temsili Başkanlık Divanında Boşalma 11. (1) Divan katipleri idare amirlerinin seçimi, bir yasama döneminde, biri birinci yasama yılının diğeri ise dördüncü yasama yılının başında olmak üzere iki kez yapılır. (2) İlk devre için seçilen divan katipleri idare amirlerinin görev süresi üç yasama yılı, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yasama yılıdır. Ancak seçimlerin uzatılması halinde ikinci devre için seçilenlerin görev süresi seçimlere kadar devam eder. (3) İkinci devre divan katipleri idare amirleri seçilinceye kadar eski divan katipleri idare amirlerinin görevleri devam eder. 12. (1) Siyasal parti grupları, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanında sayıları ile orantılı olarak temsil edilirler. Siyasal parti gruplarının temsilcilerinin saptanmasında, Başkanlık için dört, Başkan Yardımcılığı için üç, İdare Amirliği için iki Divan Katipliği için bir puan rilir Siyasal Parti Gruplarının milletkili sayılarının Cumhuriyet Meclisi Milletkili tamsayısına oranlarına en yakın oranda puan toplamıyla temsil edilmelerini sağlayacak mevkilere seçilmeleri sağlanır. Başkan Başkan Yardımcısı seçimleri tamamlandıktan sonra, Başkan Başkan Yardımcısı dahil, puanlar hesap edilerek Siyasal Parti Gruplarının Meclisteki sayıları oranında Başkanlık Divanında temsil edilmeleri sağlanır. (2) Siyasal Parti Gruplarına, Başkanlık Divanında düşen üyelikler, (1) inci fıkra gereğince Danışma Kurulunun görüşü alınarak Başkanlık Divanınca saptanır bir önerge ile Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul, bu konudaki kararını işaret oyuyla rir. (3) Siyasal Parti Gruplarına (2) nci fıkra uyarınca düşen üyeliklere yalnız siyasal parti grupları aday önerir. Önermeyi reddeden gruba düşen üyelik için oransal olarak en çok hakkı olan diğer grup önerir. (4) Siyasal Parti Grubuna üye olmayanlar aday olamazlar. (5) Hiçbir Siyasal Parti Grubu Başkanlık Divanında görev almaktan engellenemez. 13. (1) Başkanlıkta sürekli boşalma olması halinde, boşalma tarihinden başlayarak en geç on gün içinde, 10 uncu 12 nci maddeler uyarınca, yeni başkan seçimi yapılır. Bu süre içinde Başkanlık görevini Meclis Başkan Yardımcısı yürütür. Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanının geçici yokluğunda da Meclis Başkanına kalet eder. (2) Meclis Başkan Yardımcılığında sürekli boşalma olması halinde, boşalma tarihinden başlayarak en geç on gün içinde, 10 uncu 12 nci maddeler uyarınca yeni Meclis Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

10 10 (3) Meclis Başkanlığı ile Meclis Başkan Yardımcılığı aynı zamanda boşaldığı takdirde, bunlardan biri görevi başına dönene ya herhangi birinin yerine yenisi seçilinceye kadar en yaşlı milletkili ya Genel Kurulca geçici olarak görevlendirilmek üzere seçilecek bir milletkili Meclis Başkanına kalet eder. (4) Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma olması halinde, eksik üyelik en geç on gün içinde tamamlanır. Bu süre içinde Divanın görev yetkisi aynen devam eder. (5) Sürekli olarak boşalan yerlere seçilenlerin görev süreleri, yerine seçildikleri Başkanlık Divanı üyelerinin geriye kalan görev süreleridir. (6) Bağlı bulunduğu siyasal parti grubu ile üyelik bağı sona eren bir Başkanlık Divanı üyesi ile Cumhuriyet Meclisinde grup kurma hakkını yitiren bir siyasal partiye bağlı Divan üyesinin, Başkanlık Divanındaki görevi kendiliğinden sona erer. Bu durumda, yukarıdaki fıkraların kuralları uygulanır. (7) Genel Kurulda siyasal parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda, bunların Başkanlık Divanında sahip oldukları üyeliklerin sayısı, değişen oranlara uymuyorsa, bu durum, Başkanlık Divanınca saptanır bunun üzerine, 10 uncu, 11 inci 12 nci madde kuralları uyarınca gerekli işlem yapılır. Başkanlık Divanının 14. (1) Başkanlık Divanı, yasalarla İçtüzükle kendisine rilen görevler ile aşağıda belirlenen görevleri yerine getirir: Görevleri (a) Cumhuriyet Meclisi bütçesini kesin hesaplarını düzenlemek; Çalışma (b) Milletkillerinin izin işlerine bakmak; Yöntemi (c) Milletkilleri hakkında İçtüzük kurallarını uygulamak; (ç) Meclisin kolluk hizmetlerini yürütmek gerekli kolluk önlemlerini almak; (d) Meclis Dairesinin çalışmalarını gözetmek denetlemek; (e) Genel Kurulun gündemini İçtüzük uyarınca saptamak toplantıların gün saati ile gündemini Genel Kurula duyurmak; (f) Genel Kurul tutanaklarında önemli yanlışlıklar olduğunun anlaşılması ya savlanması halinde, düzeltilmesi yönünde gerekli önlemleri almak; (g) Meclis Başkanının sunduğu hususlar hakkında karar rmek Meclis Başkanına, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görmesi halinde, görüş belirtmek. (2) Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır. Divana Meclis Başkanı ya yokluğunda kili Başkanlık eder. Divanın, toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının; karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak, Meclis Başkanı ya yokluğunda kili bulunmadan Divan toplanamaz karar alamaz. (3) Başkanlık Divanında oyların eşitliği halinde Başkanın ayırdedici oyu vardır. 4/3/2006 (4) Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı ya yokluğunda kili tarafından yapılan çağrı üzerine toplanır. Aynı konuda iki kez çağrı yapılmış olmasına karşın Divan toplanamadığı takdirde, Meclis Başkanı ya siyasal parti grupları, çağrı konusunu ayrı ayrı doğrudan doğruya Genel Kurula sunabilir. Bu durumda istemin oylanması, ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır Genel Kurulca işaret oyuyla karar rilir.

11 11 Meclis Başkanının 15. Meclis Başkanının bu İçtüzükte gösterildiği biçimde yerine getireceği görevleri şunlardır: Görevleri (1) Cumhuriyet Meclisini temsil etmek; (2) Genel Kurulu toplantıya çağırmak Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; (3) Başkanlık Divanına başkanlık etmek Divanın gündemini hazırlamak; (4) Danışma Kuruluna Başkanlık etmek; (5) Tutanak Dergisinin düzenlenmesi yayımlanmasını gözetmek denetlemek; (6) Başkanlık Divanı Kararlarının uygulanmasını sağlamak: (7) Yasa İçtüzük kurallarını uygulamak; (8) Cumhuriyet Meclisi Meclis Dairesinin çalışmalarını gözetmek denetlemek; (9) Divan Katipleri ile İdare Amirlerinin görevlerini denetlemek; (10) Cumhuriyet Meclisi Komitelerini denetlemek; (11) Cumhuriyet Meclisinin idari mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek denetlemek; (12) Cumhuriyet Meclisini çalışmalarını tanıtıcı önlemler almak yayımlar yapmak; (13) Genel Kurul kararlarını uygulamak bu kararlardan doğrudan yayımlanması gerekenlerin yayımlanmasını sağlamak; (14) Başkan Yardımcısının hangi birleşim ya oturumları yöneteceğini kararlaştırmak; (15) Cumhurbaşkanına kalet etmek; (16) Kendisine, Anayasa, Yasalar, İçtüzük, gereğince rilen diğer görevleri yerine getirmek. Meclis Başkan 16. Meclis Başkan Yardımcısının bu İçtüzükte gösterildiği biçimde yerine getireceği görevleri şunlardır: Yardımcı- (1) Meclis Başkanının yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; sının Görevleri (2) Meclis Başkanının yokluğunda kaletten onun hukuki yetkilerini kullanmak görevlerini yerine getirmek; (3) Görevlerinin yerine getirilmesinde, Meclis Başkanına Yardımcı olmak Meclis Başkanının receği görevleri yerine getirmek. İdare Amirlerinin Görevleri 17. İdare Amirlerinin bu İçtüzükte gösterildiği biçimde yerine getirecekleri görevleri şunlardır: (1) Cumhuriyet Meclisinin idari mali işleri ile kolluk işlerini, Meclis Başkanının yönerilerine uygun olarak yürütmekte Meclis Başkanına yardımcı olmak; (2) Özel törenleri, Meclis Başkanının yönerilerine uygun olarak yönetmek; (3) Cumhuriyet Meclisi Bütçesine ilişkin önerileri Başkanlık Divanının görüşünü alarak hazırlamak Meclis Başkanına sunmak ; (4) Sükun düzenin korunması, görüşmelerin açıklık serbestliğinin sağlanmasında gerektiğinde kolluk güçlerinin kullanılmasında Meclis Başkanına yardımcı olmak; (5) Cumhuriyet Meclisine girişleri düzenlemek denetlemek; (6) Basın halkla ilişkilerin yürütülmesini gözetmek; (7) Meclis Tatili ara rme sırasında Meclis Başkanınca saptanan sıraya bağlı olarak görev başında bulunmak; (8) Kendi aralarında ortak sorumluluk ilkesine uygun olarak hareket etmek görevlerini iş bölümü çerçesinde yerine getirmek.

12 12 Divan Katipleri- 18. Divan Katiplerinin bu İçtüzükte gösterildiği biçimde yerine getirecekleri görevleri şunlardır: nin (1) Tutanakların tutulmasını denetlemek; Görevleri (2) Genel Kurulda evrak okumak; (3) Yoklama yapmak; (4) Söz sırasını kaydetmek; (5) Oyları saymak sıralamak; (6) Seçimlerin düzen içinde geçmesini gözetmek denetlemek; (7) Görüşülmekte olan tasarı önerilerde yapılan değişiklik, ekleme çıkarmaların, tasarı öneri metinlerine işlenmesini kabul edilenlerin Genel Kurulda kabul edilen son şekliyle düzenlenmesini sağlamak; (8) Diğer hususlarda Meclis Başkanına yardımcı olmak. İKİNCİ BÖLÜM Siyasal Parti Grupları Danışma Kurulu Siyasal Parti Grupları Danışma Kurulunun Oluşumu Görevleri 19. (1) En az beş milletkiline sahip siyasal partiler, Cumhuriyet Meclisinde grup kurma Meclis çalışmalarına grup olarak katılma hakkına sahiptirler. (2) Bir Siyasal Parti Grubunun ilk kuruluşunda grup iç yönetmeliği ile grubu oluşturan milletkillerinin ad, soyadı seçim bölgelerini gösterir liste gruplarca Meclis Başkanlığına rilir. (3) Grup kurulduğunu bildiren yazıda grup başkanları ile başkan killerinin varsa grup sözcülerinin ad soyadları ile seçim bölgeleri de belirtilir. (4) Gruptan ayrılmalar olması ya (3) üncü fıkrada belirtilen görevlerde boşalmalar ya değişiklikler olması halinde, gruptan ayrılanların ad soyadları ile seçim bölgeleri derhal, boşalma değişiklikler yerine seçilenlerin ad soyadları ile seçim bölgeleri de boşalma değişiklik tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde Meclis Başkanlığına yazı ile bildirilir. 20. (1) Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclis Başkanının başkanlığında, siyasal parti gruplarının başkanları ya killerinden ya onların yazılı olarak görevlendirdikleri birer temsilciden oluşur. (2) Danışma Kurulu, Başkanlık Divanı Komitelerin seçimlerinden önce, siyasal parti gruplarının oranları ile gruplara düşen üye sayısı konularında görüş belirtir; grupların anlaşmalarını gerektiren konuları görüşüp karara bağlar; İçtüzükte kendisine rilen diğer görevleri yerine getirir Meclis Başkanının istemi üzerine danışma niteliğinde görüş belirtir. (3) Gerektiğinde bir hükümet temsilcisi, Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir. (4) Danışma Kurulu, Meclis Başkanının gerekli görmesi ya bir siyasal parti grubu başkanlığının yazılı gerekçeli istemi üzerine, Başkan tarafından toplantıya çağrılır. (5) İçtüzükte, Danışma Kurulunun saptanmasına, önerisine görüş bildirilmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu yapılan çağrı üzerine toplanır. Aynı konuda iki kez çağrı yapılmış olmasına karşın Kurul toplanamadığı takdirde, Meclis Başkanı ya siyasal parti grupları çağrı konusunu ayrı ayrı doğrudan doğruya Genel Kurula sunabilir. Bu durumda istemin oylanması, ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır Genel Kurulca işaret oyuyla karar rilir.

13 13 (6) Danışma Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar rir. Bu Kararlar, Başkanlık sunuşları arasında Genel Kurula öneri olarak sunulur. (7) Meclis Başkanının yokluğunda Danışma Kuruluna Meclis Başkan Yardımcısı Başkanlık eder. (8) Siyasal Parti Grubu mensubu olmayanlar, kendileri ile ilgili uygulamalarla ilgili olarak Danışma Kuruluna katılırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komitelerin Kuruluşu, Görevleri Çalışmaları Sürekli 21. (1) Cumhuriyet Meclisinin sürekli komiteleri şunlardır: Komiteler (a) Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi; Bu Komite: Görevleri 4/1986 (i) Ticaret, sanayi teknoloji ile ilgili tasarı önerileri; (ii) Tarım, orman, enerji doğal kaynaklar ile ilgili tasarı önerileri; (iii) Turizm tanıtma ile ilgili tasarı önerileri; (iv) Vergi resim harçlarla ilgili yasa tasarı önerilerini; (v) Kamu harcama gelirlerinde artış ya azalış gerektiren yasa tasarı önerilerini ya sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı önerilerin sözkonusu maddelerini; (vi) Kesin hesap yasa tasarılarını; (vii) Mali işlerle ilgili tasarı önerileri; (viii) Uzun vadeli kalkınma planını; (ix) Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetim konularını; (x) Sayıştay tarafından yürürlükteki yasalar gereğince rilen raporları, İncelemek Sayıştay raporlarındaki görüşler hakkında bir rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmakla görevlidir. Komite, Genel Kurula rapor sunmadan önce konu üzerinde daha geniş araştırma inceleme yapılmasını gerekli görürse, Sayıştay Başkanlığından Komitenin istemi doğrultusunda yeniden inceleme araştırma yaparak rapor sunmasını ya Komite bulguları ışığında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyebilir. Komite, gerekli görmesi halinde, Sayıştay Başkanlığından yeni rapor gelmeden de, Sayıştay raporlarına ilişkin raporunu Genel Kurula sunabilir bu raporda, Genel Görüşme ya Meclis Araştırması açılması isteminde bulunabilir. Meclis Başkanlığı, uzun vadeli planla ilgili gördüğü yasa tasarı önerileri en son bu Komitenin incelemesine sunar. Hükümetin ya Genel Kurulun gerekli görmesi halinde de bir yasa tasarı önerisi en son bu Komitenin incelenmesine sunulur. 4/1986 (b) İdari Sosyal İşler Komitesi; Bu Komite: (i) Eğitim, kültür, gençlik sporla ilgili tasarı önerileri;

14 14 (c) (ii) Sağlık, çalışma yaşamı sosyal günlikle ilgili tasarı önerileri; (iii) Kamu yönetimi, kamu tüzel kişileri, meslek kuruluşları yönetsel yapı ile ilgili tasarı önerileri; (iv) Kooperatifler köy işleri ile ilgili tasarı önerileri; (v) Bayındırlık, ulaştırma iskan ile ilgili tasarı önerileri; incelemekle görevlidir. Hukuk Siyasi İşler Komitesi; Bu Komite: (i) Savunma, İçişleri Dışişleri ile ilgili tasarı önerileri; (ii) Vakıflarla ilgili tasarı önerileri; (iii) (iv) Yargı ile ilgili tasarı önerileri; Anayasal Sorunları incelemekle görevlidir. (2) Komitelerin her birinin üye sayısı, Danışma Kurulunun önergesi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla saptanır. (3) Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı Bakanlar Komitelerde görev alamazlar. (4) Komiteler biri birinci Yasama Yılı başında, Başkanlık Divanının oluşumunu izleyen birleşimde, diğeri de dördüncü Yasama Yılında olmak üzere, bir Yasama Döneminde iki kez seçilirler görevleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. (5) Genel Kurulca, (1) inci fıkrada belirtilen komitelerden başka komiteler kurulabileceği gibi, bu komitelerin üye sayıları da değiştirilebilir. Geçici Karma Komiteler Parti Gruplarının Komitelerde Temsili 22. Cumhuriyet Meclisi, gereksinime göre, geçici ya karma komiteler kurabilir. Bu komiteler, kendilerine iletilen işin sonuçlanmasına kadar görevlerine devam ederler. 23. (1) Meclis Başkanlık Divanı, Danışma Kurulunun görüşünü alarak, grupların komitelere güçleri oranında katılmalarını sağlamak amacıyla, grupların Meclis üye tamsayısına oranlarını gözeterek, büyüklük sırasına göre gruplara komitelerde düşen üye sayılarını saptar grup başkanlarına bildirir. Ancak, bu kural, herhangi bir gruba bağlı olmayan milletkillerinin Komitelerde görev almalarını engellemez. (2) Bir siyasal parti grubu, herhangi bir komitede kendisine düşen üyelikten vazgeçebileceği gibi, herhangi bir üyesini geri çekip yerine bir başka üyesini de görevlendirebilir. (3) Siyasal parti grupları, adaylarını, belirlenecek süre içinde Meclis Başkanlığına bildirirler. Bütün Komiteler için, siyasal parti gruplarınca bildirilen adayların isimlerini gösterir listelerin Genel Kurulca, işaret oyu ile oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur. Komite Üyeliklerinde 24. (1) Bir Komitenin üyeliklerinde boşalma olması halinde 23 üncü madde uyarınca yenisi seçilinceye kadar, Komitenin görev yetkisi aynen devam eder. Boşalma (2) Eksik olan üyelik en geç iki hafta içinde tamamlanır.

15 15 Komite Başkanı 25. (1) Komite üyelerinin seçimi tamamlanınca, Komiteler, en geç on gün içinde, Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Başkan (2) Bu toplantıda Komiteler, Başkan Başkan kili seçerler. Vekilinin Seçimi (3) Bu seçim için toplantı yeter sayısı, Komite üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Seçim, önerilen adaylar arasında açık oyla yapılır. Seçilmek için en çok oyu almak yeterlidir. 26. Komitelerin toplantı günlerinin belirlenmesi çalışmalarının koordine edilmesi için komite başkanlarının görüşleri çerçesinde, Meclis Başkanlık Divanınca bir çalışma programı hazırlanır. 27 nci madde kuralları saklıdır. Komite Toplantıları Komitelerin Toplantıya Çağrılması 27. (1) Komiteler, olağan olarak, kendi başkanlıklarınca toplantıya çağrılırlar. İdi durumlarda da Meclis Başkanı da Komiteleri toplantıya çağırabileceği gibi Komite üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı istemi üzerine de Komite Başkanlığınca toplantıya çağrılırlar. Gündem (2) Komite toplantıları için çağrı en az iki tam gün öncesinden yapılır. Bu çağrıda gündem de belirtilir gündemde yer almayan konular görüşülemez. (3) Komitelerin gündemi, İçtüzük kuralları çerçesinde Komite Başkanlığınca saptanır. Çağrının Meclis Başkanlığınca yapılması halinde ise gündem Meclis Başkanlığınca saptanır. (4) İdilikle görüşülmek üzere iletilen konuların görüşülmesi için çağrı, iki günlük süreye bakılmaksızın daha kısa bir süre içinde de yapılabilir. (5) Komite toplantı çağrıları gündemi, Komite üyelerine, Başbakanlığa, ilgili Bakanlıklara, Mecliste temsil edilen siyasal parti grup başkanlıklarına, diğer ilgili Komite Başkanlıklarına gündemdeki yasa önerilerinde ilk imza sahibi milletkillerine gönderilir; ayrıca ilan tahtasına asılır. Komite Toplantılarının Yöntemi Toplantı Karar Yeter Sayısı Komitelerin Yetkisi, Toplantı Yeri Zamanı 28. (1) Komiteler, Başkanlıklarının yönetiminde çalışırlar. Başkan bulunmadığı zaman Başkan Vekili toplantıya başkanlık eder. (2) Komiteler, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alırlar. Oyların eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş sayılır. 29. (1) Komiteler, Cumhuriyet Meclisi binasında, Meclis Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. (2) Komiteler, kendilerine iletilen tasarı önerileri aynen ya değiştirerek kabul ya reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördüklerini bölerek ya birleştirerek görüşebilirler Komite Kararı ile İçtüzüğün görev olarak belirlediği alanlarla ilgili olarak araştırma inceleme yaparlar rapor hazırlarlar. Bu raporlar milletkillerine dağıtılır. (3) Komiteler, kendilerine iletilen tasarı öneriler ile İçtüzük yasalarla kendilerine rilenler dışında başka işlerle uğraşamazlar, yasa karar öneremezler Başkanlık Divanının ya Genel Kurulun Kararı olmaksızın Genel Kurul toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar.

16 16 Tatil 30. (1) Ara rme sırasında Komiteler çalışmalarına devam edebilirler. Ara Verme Sırasında Komitelerin Çalışması (2) Meclis tatilinde Komitelerin çalışması, Meclis Başkanının önerisi üzerine Genel Kurulun yetki rmesine yasal gereklere bağlıdır. Komitelere 31. (1) Komite üyeleri, komite toplantılarına devam etmek zorundadırlar. Devam (2) Komite devam cetlleri, Meclis Başkanlığına Mecliste temsil edilen siyasal parti Grup Başkanlıklarına sunulur. (3) İzinsiz ya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya üç aylık çalışma dönemi içinde yapılan toplantıların üçte birine katılmayan Komite üyesi, Komiteden çekilmiş sayılır. Durum, yenilerinin seçilmesi için derhal Meclis Başkanlığına Mecliste temsil edilen siyasal parti Grup Başkanlıklarına bildirilir eksik üyelik en geç iki hafta içinde tamamlanır. Komitelerde Hükümetin Temsili Uzman Çağrılması Komite Toplantılarına Girebilecek Olanlar Komitelerde Söz Alma Komitelerde Gizli Oturum 32. (1) Komite toplantılarına, Başbakan ya ilgili Bakanlar katılabilir. Başbakan ya Bakanlar gerekli görürse, kendi yerlerine, yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı temsil yetkisi rebilir. (2) Tasarı önerilerin Komitelerde görüşülmesi sırasında Başbakanın ya ilgili Bakanın ya görevlendirecekleri yetkili kişinin öneri sahibi milletkillerinden en az birinin hazır bulunması gereklidir. (3) Komiteler, kamu kurum kuruluşları ile mesleki birlik, kurum kuruluşlardan sendikalardan yazılı görüş alabilirler bunların temsilcileriyle bilgi görgülerinden yararlanmak istedikleri kişileri uzmanları Komiteye çağırıp dinleyebilirler. 33. (1) Komite toplantıları milletkillerine, Bakanlar Kurulu üyelerine yetkili temsilcilerine Komitelerde görevli Mecliste çalışan kamu görevlilerine açıktır. (2) Komitelerde, milletkilleriyle Bakanlar Kurulu üyeleri söz alabilirler. Ancak, Komite üyeleri dışında kimse değşiklik önergesi remez oy kullanamaz. (3) Her milletkili, üyesi olmadığı bir Komitenin belgelerini görüp okuyabilir. 34. Komitelerde istem sırasına göre söz rilir. Komite Başkanı Komitedeki Hükümet temsilcisi söz sırasına bağlı değildir. Komitece çağrılmış uzmanlara, Komite Başkanı, gerekli gördüğü zaman söz rebilir. 35. (1) Bir Komitede gizli oturum yapılmasını Başbakan, ilgili Bakan, Komite Başkanı ya Komite üyelerinden üçte biri gerekçeli olarak isteyebilir. (2) Gizli oturumda, Komite üyelerinden Bakanlardan başkası bulunamaz. Ancak, Komitece aksine karar rilmedikçe Komitelerde görevli kamu görevlileri de gizli oturumlarda bulunabilirler. (3) Gizli oturum yapılması görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz rmek demektir.

17 17 Komite 36. (1) Komite görüşmelerinin tutanakları özet olarak düzenlenir. Tutanakları (2) Komite, Komite Başkanının ya Komite üyelerinin üçte birinin istemi üzerine, karar rirse toplantı tutanakları tam olarak tutulur. (3) Komite tutanaklarına, görüşülen konular, varsa Komite Başkanının sunuşları, toplantıda hazır bulunan Komite üyeleriyle, Milletkilleri, Bakanlar, Hükümet Temsilcileri çağrılı uzmanların adları kaydedilir. (4) Komite üyeleri toplantıya katılanlar tarafından belirtilen görüşler; komite üyelerince yapılan önergeler ile bunların gerekçeleri kullandıkları oylar da tutanaklara geçirilir. (5) Özet olarak ya tam olarak tutulan Komite tutanakları en geç üç gün içinde oturumda hazır bulunan Komite üyelerine sunulur varsa üyelerin yazılı itirazları, Komite Kararı ile tutanağa eklenir. (6) Komite tutanakları, toplantıda hazır bulunan başkan üyelerce imzalanır birer nüshası ilgili tasarı önerilerin dosyalarında muhafaza edilir. Komitenin karar rmesi halinde, Komite tutanakları Komite üyelerine dağıtılır. Komitelerde İşlerin Görüşülmesine Başlanması Komitelerde İşlerin İncelenme Sonuçlanma Süresi Komitede Belirli Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesi 37. (1) İdilikle görüşülme kararı rilenler dışında iletme tarihinden başlayarak iki tam gün geçmedikçe, Komitelere iletilen işlerin görüşülmesine başlanamaz. Ancak bu süre, tasarı öneriler komite üyelerine dağıtılmamışsa dağıtım tarihinden başlar. 83 üncü maddenin (1) inci (3) üncü fıkrası kuralları saklıdır. (2) Genel Kurulun gündemindeki bir tasarı ya önerinin komitece geri alınması ya komiteye geri rilmesi hallerinde (1) inci fıkrada belirtilen süre kaydına uyulmayabilir. 38. (1) Komiteler, kendilerine iletilen tasarı önerileri iletme gününden başlayarak en geç kırkbeş gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar. 83 üncü maddenin (1) inci (3) üncü fıkrası kuralları saklıdır. (2) (1) inci fıkrada belirtilen süre içinde sonuçlandırılmayan tasarı öneriler için Genel Kurulca Komiteye bir aylık yeni bir süre rilebilir. Verilen yeni süre içinde de tasarı önerilerin sonuçlandırılamaması halinde ise, Genel Kurulca, sözkonusu tasarı önerileri görüşmek üzere özel bir komite kurulabilir. (3) Yasa Önerilerinin incelenme süresi, önerilere ilişkin Başbakanlık görüşünün geldiği tarihten başlar. Başbakanlık bu görüşünü, en geç otuz gün içinde iletir. İletmemesi halinde, Komitede incelenme süresi otuz gün geçtikten sonra başlar. Haklarında idilik kararı rilenler için bu süre onbeş gündür. 39. Bir tasarı ya önerinin görüşülmesi sırasında, hükümet temsilcisinin ya öneri sahibi milletkilinin hazır bulunmaması nedeni ile, Komite gerekli görürse, görüşme bir defaya mahsus ertelenebilir. Erteleme bir tasarı ile ilgili ise, yazı ile Başbakanlığa ilgili Bakanlığa bildirilerek gelecek toplantıda bir temsilcinin hazır bulundurulması istenir; bir öneri ile ilgili olması halinde de, öneri sahibi milletkiline bildirilir önerinin görüşülmesinin gelecek toplantıya bırakıldığı belirtilir.

18 18 Komitelerde İşlerin Görüşülme Sırası 40. (1) Komiteler, kendilerine iletilen tasarı önerileri, iletiliş sırasına göre görüşürler. Haklarında idilikle görüşme kararı rilen tasarı öneriler, diğer tasarı önerilerden önce kendi içlerinde iletiliş sırasına bağlı olarak görüşülürler. Ancak, 84 üncü maddede belirlenen tasarı önerilerin haklarında idilik kararı alınanlar da dahil, diğer tüm tasarı önerilere oranla önceliği saklıdır. (2) Yasa gücünde kararnameler, bütün diğer işlerden önce sıraya bağlı olmaksızın görüşülürler. Komiteler, yasa gücünde kararnameler üzerindeki görüşmelerini, iletildikleri tarihten başlayarak, en geç kırkbeş gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdürler. 41. (1) Komiteler, kendilerine iletilen tasarı önerilerin, ilk önce Anayasanın özüne sözüne aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdürler. (2) Bir komite, bir tasarı ya öneriyi ya bunların belli kurallarını Anayasaya açıkça aykırı gördüğü takdirde, gerekçesini belirterek, o tasarı ya öneriyi reddeder. Ancak, aykırılık konusunda tereddüt varsa, ilgili mercilerden görüş alıp kararını alacağı görüşe göre rir. Görüş Alma, Görüş 42. (1) Bir Komite, kendisine iletilen bir tasarı ya öneriyi, başka bir komitenin uzmanlık alanı içinde görürse, gerekçeli olarak o tasarı ya önerinin o komiteye iletilmesini Meclis Başkanından isteyebilir. Bildirme (2) Bir komite, kendisine iletilen bir tasarı ya öneri ya bunların belli bir kuralı ya herhangi bir sorun için, başka bir komitenin görüşlerini öğrenmeyi gerekli görürse, o tasarı ya önerinin, o komitede görüşüldükten sonra kendisine geri rilmesini Meclis Başkanından isteyebilir. (3) Bir komite, başka bir komiteye iletilmiş bir tasarı ya önerinin bütünü ya belli bir kuralı ya herhangi bir sorun için görüşünü belirtmekte yarar görürse, o tasarı ya önerinin kendisine iletilmesini Meclis Başkanından isteyebilir. (4) Bu gibi durumlarda, ilgili her iki komite aynı görüşte ise, Meclis Başkanı gereğini yerine getirir Genel Kurula bilgi rir. (5) İki komite arasında uyuşmazlık çıkarsa, sorun Başkanlık Divanınca karara bağlanır Genel Kurula bu konuda bilgi rilir. (6) (1) inci fıkra kuralları gereğince bir tasarı ya öneri kendisine iletilen komite, o tasarı öneriyi esas komite olarak görüşür sonuçlandırır. Bu durumda 38 inci madde kuralları uygulanır. (7) (2) nci (3) üncü fıkra kuralları gereğince bir komiteden başka bir komiteye iletilen tasarı ya öneriler, o Komitenin gündemine bakılmaksızın, on gün içinde sonuçlandırılır; olanak dışı ise, gerekçesi belirtilerek Genel Kuruldan yeni süre istenebilir. Genel Kurul, bu durumdaki komiteye on günlük yeni bir süre tanıyabilir. Bu gibi durumlarda esas komitenin ilgili tasarı ya öneriyi inceleme süresi, görüş belirtecek olan komitenin çalışmalarını tamamlayıp dosyayı gönderdiği tarihten başlar. (8) Kendisinden görüş istenen ya görüş belirtmek isteyen komitelerin hazırlamış oldukları raporlar esas komite raporlarına ek olarak Genel Kurulun bilgisine sunulur. (9) Haklarında idilik kararı alınan tasarı önerilerin başka bir komiteye iletilmesi o tasarı öneri hakkındaki idiliği ortadan kaldırmaz. Anayasaya Uygunluğun İncelenmesi Bakanlıklarla Yazışma 43. Komiteler, bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilirler kendilerine iletilen işlerin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri bakanlıklardan isteyebilirler.

19 19 Komite 44. (1) Komiteler, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenlerler. Raporları (2) Komite raporları, Komite Başkanı ya Başkan Vekili tarafından hazırlanır konu hakkında son oylamaya katılan üyelerce imzalanır. (3) Komite raporlarında, konuya ilişkin komite görüşleri ile komitece yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır. (4) Daha önceki toplantılara katılmış olup tasarı ya önerinin tümünün son oylamasında hazır bulunmayan komite üyeleri varsa, gerekçeli karşıt görüşlerini de yazarak raporu imzalayabilirler. Bu durumdaki üyelerin, son toplantıya katılmadıkları belirtilir. (5) Komite raporunda imzası bulunan komite üyesi, Genel Kurulda, çekimser ya karşı oyda olduğunu rapor metninde belirttiği hususlar dışında, komiteden soru soramaz komite raporuna aykırı konuşamaz. (6) Komite raporunun tümüne ya belli kısımlarına çekimser kalan ya karşı olan komite üyeleri, rapora çekimserlik ya karşı görüşlerini eklemek hakkına sahiptirler. Bu üyeler, Raporda tasarı ya önerinin hangi maddesine ya maddelerine karşı ya çekimser olduklarını bu görüşlerinin gerekçelerini yazmak zorundadırlar. (7) Komite üyeleri, komite raporuna katılmakla beraber raporda yer almayan görüşlerini rapora eklemek hakkına da sahiptirler. (8) Komite raporları Meclis Başkanlığına rilir. Başkanlık Divanı bu raporları derhal bastırarak milletkillerine dağıttırır. (9) Komiteler, Genel Kurulda geri aldıkları ya Genel Kurulca kendilerine geri rilen tasarı ya önerileri ya bunların belli maddeleri için gerekli görürlerse ek raporlar düzenlerler. Bu raporlar da yukarıdaki kurallara bağlıdır. Komitelerde Yeniden Görüşme Maddi Hataların Düzeltilmesi Eski Raporun Benimsenmesi 45. Komite, istem olması halinde, bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamlamadan önce, konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesini komite üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırabilir. 46. Bir tasarı ya önerinin komitede kabulunü gerektirecek son oylamanın yapılmasından önce, metinde yazılış ya sıra bakımından bozukluk olduğu ya maddi hata bulunduğu, iki üye tarafından sözlü olarak ileri sürülür bu görüşe, hazır bulunan komite üyelerinin salt çoğunluğu katılırsa, tasarı ya öneri metni istem uyarınca yeniden gözden geçirilir düzeltilen maddeler de yeniden oylanır. Komite Başkanı gerekli görürse istemin yazılı olarak yapılmasını isteyebilir. 47. Seçimi yenilenen komite, aynı komitece daha önce rilmiş rapor hakkında, yeni bir karar alacağını görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir hafta içinde Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa eski raporu benimsenmiş sayılır. Bu süre içinde Rapor ilişkili olduğu tasarı öneri Genel Kurulda görüşülemez. Genel Kurulda 48. (1) Komiteler, Genel Kurulda Başkan ya Başkan killeri tarafından temsil olunurlar. Komiteler- (2) Bir tasarı ya öneri Genel Kurulda ilgili Komitece savunulur. in Temsili (3) Diğer bir ya daha fazla komitede aynı tasarı ya öneri hakkında görüşme yapılmış rapor düzenlenmiş ise, o komiteler, Savunulması gerektiğinde, yalnız kendilerine ait olan madde kısımları savunurlar. (4) Raporu görüşülen bir komitenin Başkan üyeleri komitelere ayrılan kısımda otururlar.

20 20 Komitelerde Söz Kesmek, Kişilikle Uğraşmak Düzeni Bozmak Komitelerde Görüşme Yöntemi Komite Dosyalarının Arşi Verilmesi Komite Çalışmalarının Basın Yayın Yolu İle Duyurulması 49. (1) Bir Komitede söz kesilir, kişilikle uğraşılır düzeni bozma hareketlerinde bulunursa, Komite Başkanı düzeni sağlar; gerekirse toplantıya ara rir ya erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere Meclis Başkanına bildirir. (2) Meclis Başkanı, bu gibi düzen bozucu hareketlerinden dolayı şikayet edilen üye hakkında gerekli disiplin kovuşturmasını yapar. 50. Komitelerin görüşmelerinde, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun görüşme yöntemi izlenir. 51. Konu, Cumhuriyet Meclisince kesin olarak karara bağlandıktan sonra, komitelere iletilen dosyalar ile bu işlerle ilgili komite tutanakları, komite başkanlığınca yazılmış yazılar, komiteye gelen yazı önergeler, o dosya ile birlikle arşivden saklanmak üzere Meclis Başkanlığına rilir. 52. Komite Başkanı, gerekli görmesi halinde, komite toplantıları gündemi görüşülen konuların basın yayın yolu ile kamuoyuna duyurulması yönünde gerekli önlemleri alır. ÜÇÜNCÜ KISIM Genel Kurul Çalışmaları Genel Kurulun 53. (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun gündemi aşağıdaki kısımlardan oluşur: Gündemi (A) Birinci Kısım: Başkanlığın Genel Kurula sunuşları (B) İkinci Kısım: Özel Gündemde yer alacak işler (C) Üçüncü Kısım: Seçimler oylaması yapılacak işler (Ç) Dördüncü Kısım: Sorular (D) Beşinci Kısım: Genel Görüşme Meclis araştırması yapılması (E) Altıncı Kısım: Görüşülecek Tasarı önerilerle komitelerden gelen diğer işler. (2) Gündemin Dördüncü Kısmı için haftanın belirli bir gününde belirli bir süre ayrılır. (3) Danışma Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayı ile Üçüncü Kısımda yer alan seçimler oylamalar ile Beşinci Kısım için haftanın belirli bir günü ya belirli bir gününde belirli bir süre ayrılabilir. (4) Gündemdeki işlerin görüşme sırası, Başkanlıkça geliş tarihlerine göre saptanır. Bu sıra Meclis Başkanının önerisi ya en az beş milletkilinin istemi üzerine Genel Kurulca değiştirilebilir (5) Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, gündemin son kısmındaki işlerin görüşme sırası, Danışma Kurulunca Genel Kurula önerilebilir. Hükümetin, esas komitelerin Yasa önerisi sahiplerinin bu konudaki istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür. Danışma Kurulunun bu konulardaki görüşü Genel Kurulun onayına sunulur.

21 21 (6) Meclis Başkanı, birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerini gelecek birleşimde ya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilan tahtasında duyurulur. (7) Danışma Kurulunun görüşü alınıp Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan tarafından önceden bildirilmeyen hiçbir konu Genel Kurulda görüşülemez. Özel Gündem Gelen Evrak Listesi Kutlama, Teşekkür Dilekler Genel Kurul Toplantı Günleri Birleşimin Açılması Kapanması 54. Danışma Kurulu, Anayasa İçtüzüğün emredici kuralları gereğince, belli bir sürede sonuçlanması gereken, belirli bir ya birkaç konunun yer alacağı özel gündemler görüşme günleri saptayabilir. Bu konular özel gündemde Başkanlık sunuşlarından sonra yer alır. Özel gündem maddelerinden sonra, genel kurallar gereğince saptanmış olan gündem maddelerine yer rilir. 55. (1) Başkanlığa gelen Tasarı Öneriler, Resmi Tezkereler Komite Raporları ile Soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması Günsizlik Önergeleri Gelen Evrak Listesinde yayımlanır. Bunlarda Genel Kurula iletilenler bu listede ayrıca belirtilir Başkanlığa geliş tarihleri de gösterilir. (2) Gelen Evrak Listesi Meclisin toplantı günleri dağıtılır tutanağa eklenir. (3) Gelen Evrak listesi resmi tatile rastlamadığı takdirde Cumartesi Pazar günleri dışında her gün yayımlanır, ilan tahtasına asılır ilk birleşim tutanağına eklenir. 56. (1) Kutlama, teşekkür, takdir dilek içeren yazılar telgraflar ilan tahtasına asılır. Bunlardan Genel Kurulun bilgisine sunulacakları Meclis Başkanı takdir eder. (2) Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek durumlar süreleri Meclis Başkanınca takdir olunur. 57. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, haftada en az bir kez toplanır. Toplantı gün saatleri Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca saptanır. 58. (1) Başkan birleşimi saatinde açar görüşmelerin sonunda kapatır. Gerektiğinde birleşim Başkan tarafından daha önce de kapatılabilir. (2) Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyla sona ermek üzere olan işlerin tamamlanmasına olanak sağlamak amacıyla, birleşimin uzatılmasına Genel Kurulca Meclis Başkanının, Hükümetin ya bir milletkilinin istemi üzerine karar rilebilir. Yoklama Yeter 59. (1) Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Üye tamsayısının salt çoğunluğu bulunmadıkça, görüşmeye başlanamaz. Sayı (2) Başkan, her birleşim ya oturumu açmadan önce gerekli çoğunluğun bulunup bulunmadığı konusunda ad okutarak yoklama yaptırır. (3) Ad okunarak yoklama, üyelerin soyadları adlarının alfabetik sıralanışına göre düzenlenen ad cetlini Divan Katiplerinden birinin yüksek sesle okuması milletkillerinin burda demeleri suretiyle yapılır. (4) Oylamaya geçilirken, başkan, toplantı yeter sayısı olup olmadığına bakar ya bir milletkili ayağa kalkmak ya önerge sunmak suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir.

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ. 1. Bu İçtüzük, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü olarak isimlendirilir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ. 1. Bu İçtüzük, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü olarak isimlendirilir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki İçtüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu İçtüzük, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü olarak isimlendirilir.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 213 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Onur Kurulu ve Danışma kurultayları (Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Danışma Kurultayları) partinin siyasal,

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 11 YASAMA YILI: 1990/1 KUZEY KIBRISTÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1 1 inci Birleşim 18 Mayıs 1990, Cuma İÇİNDEKİLER Sayfa I. GELEN EVRAK 2 II. MİLLETVEKİLLERİNİN AND İÇMESİ

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz kaldığı eşitsizliği giderecek, bireylerin fırsatlara

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar GENEL GEREKÇE 7/11/2013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u yürürlükten kaldırmaktadır. Buna istinaden yeni Kanun

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yürütme Yetkisi ve Görevi - Madde 5 Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

KÜLTÜR-SANAT KURULTAYI TÜZÜĞÜ

KÜLTÜR-SANAT KURULTAYI TÜZÜĞÜ KÜLTÜR-SANAT KURULTAYI TÜZÜĞÜ (10.2.2006 - R.G. 27 - EK III - A.E. 74 Sayılı Tüzük) KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI (19/1986 ve 23/1994 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Yapılan

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 13 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28232 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ ĠÇTÜZÜĞÜ (1)

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ ĠÇTÜZÜĞÜ (1) 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ ĠÇTÜZÜĞÜ (1) Milletmeclisi Karar Tarihi : 5/3/1973, No: 584 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13/4/1973, No: 14506 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 12, S. 1850

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.4 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ SOSYAL EKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. (31/2000, 14/2009 Sayılı Yasalar) 5 (7) Madde ve 14 (3) Madde Altında Tüzük

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. (31/2000, 14/2009 Sayılı Yasalar) 5 (7) Madde ve 14 (3) Madde Altında Tüzük MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TÜZÜĞÜ [(.03.00 -RG 4-EK III- AE.16 Sayılı Tüzüğün, (.0.014-RG 44- EK III -A.E.139) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli] TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Senato Kararı: 26/12/2008, Senato Sayısı: 11, Karar No: 3) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Kırklareli

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR?

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? HABER YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan Pazar günü referanduma gidilecek. Biz de Resmi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (19.1.2012 - R.G. 12 - EK III - A.E. 28 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

Kapsam Madde 2 Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının çalışma usul ve esasları ile Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazları kapsar.

Kapsam Madde 2 Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının çalışma usul ve esasları ile Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazları kapsar. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 12.01.2005 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı