Sunu Ders Notları BETONARME II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunu Ders Notları BETONARME II"

Transkript

1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bir doğrultuda çalışan döşeme Ana donatı Ek donatı Sunu Ders Notları BETONARME II İki doğrultuda çalışan döşeme düz Dağıtma donatısı Ek donatı pilye Ahmet TOPÇU ESKİŞEHİR 2015

2 Önsöz Değerli öğrencilerim, Betonarmeyi anlayabilmek, kalıcı bilgiler edinebilmek, ders ve sonrası başarılı olabilmek için: Derslere devam etmenizi, dinlemenizi, Ders kitapları ve önemli yönetmeliklerin güncellenmiş olanlarını temin etmenizi, Gönderme yapılan kaynakları ders sonrası mutlaka okumanızı, yorumlamanızı, arkadaşlarınız ve öğretim üyesi ile konuyu tartışmanızı, Ezberden şiddetle kaçınarak sorgulayıcı ve yorumlayıcı olmanızı, Çözülmüş örnekleri ders sonrası satır-satır ve yazarak tekrar çözmenizi, eksiklerinizi belirleyerek gidermenizi, Karşınıza çıkan her inşaatı özenle gözlemenizi, Mesleğinize yönelik her kaynağı, zaman içerisinde, kütüphanenize eklemenizi, Bilgisayar kullanımı becerinizi geliştirmenizi, uygulamada yoğun kullanılan en az bir Analiz-Betonarme yazılımını zaman kaybetmeden öğrenmenizi, İnşaat sektöründeki gelişmeleri, meslek yaşamınız boyunca, günübirlik izlemenizi, internetten sürekli yararlanmanızı, Öneririm. Hayal gücü bilgiden daha güçlüdür Albert EİNSTEİN Hepimiz aynı derecede bilge veya eşit derecede aptalız. Albert EİNSTEİN Siz nasıl öğrenmek istersiniz? Öğrenmenin bedeli: Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler Arthur Miller Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Der Mensch hört nur, was er versteht İnsan sadece anladığını duyar Goethe Bildiğini bilenin, arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenlerden, kaçınız. Konfüçyüs 2

3 Devam, sınavlar, itiraz, kaynaklar, yönetmelikler, diğer Ders : 1514x7640 BETONARME II (3+0) 3 Önşart: Betonarme I dersini almış olmak (öneri) Derslik: M4-A217 Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet TOPÇU Oda: M4-A201, Tel.: /3210 E-Posta: İnternet: Devam: Yoklama yapılmayacak, herkes devamlı sayılacaktır. Ancak, başarılı olabilmeniz için devam etmeniz önerilir. Sınavlar ve ağırlıkları: Ara sınav: %30, Yarıyıl sonu sınavı: %70. Normal öğretim ve II. Öğretim sınavları aynı gün aynı saatte aynı sorularla yapılacak ve değerlendirme ortak olacaktır. Sınavlar yazılıdır, kitap ve notlar açıktır. Geçerli ve güncel fotoğraflı kimliği olmayanlar sınava alınmaz! Mazeret sınavları: Yazılı olarak yapılacaktır. Hangi sınavın mazereti olduğuna bakılmaksızın, öğrenci tüm konulardan sorumlu olacaktır. Sınav sonuçlarına itiraz: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yol izlenir. Kaynaklar: 1.CELEP, Z., (2013). Betonarme Yapılar, İTÜ, İstanbul. 2.DOĞANGÜN, A. (2013). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul. 3.ERSOY, U. (2011). Betonarme 2, Döşeme ve Temeller, Evrim Yayınevi, İstanbul. 4.ÇETMELİ, E. (1987). Plaklar, İTÜ, İstanbul. 5.KÖSEOĞLU, S. (1986). Temeller, I, II, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul. 6.KÖSEOĞLU, S. (1992). Merdivenler, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: 1.ATIMTAY, E. (2001). Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I, II, ODTÜ. 2.ATIMTAY, E., (2000). Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Cilt I, II, ODTÜ. Yönetmelikler : 1.TS , Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TSE, TS ISO , Yapıların Projelendirilme Esasları-Taşıyıcı Olan ve Olmayan Elemanlar-Depolanmış Malzemeler-Yoğunluk, TSE, TS , Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık Bakanlığı, TS Çelik-Betonarme için-donatı Çeliği, Türk Standardları Enstitüsü. 6.Deprem Bölgeleri Haritası, İndeks, Yerleşim Birimleri ve Deprem Bölgeleri, Bayındırlık Bakanlığı, Diğer: Betonarme I dersini almamış olan öğrenci bu dersi almamalıdır. Güncel yönetmelikleri ve hesap makinasını öğrencinin yanında bulundurması yararınadır. 3

4 Bu derste ne, nasıl öğrenilecek? Konsol döşeme Kirişli konsol döşeme Betonarme I in konuları: Çimento, agrega, su, karışım(özet bilgiler) Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranış Çelik, çelik sınıfları, mekanik özellikleri, davranış Kirişler, davranış, taşıma gücü, boyutlandırma, çizim Kolonlar, davranış, sınır değerler, boyutlandırma, çizim Temel kirişi Betonarme II nin konuları: Yapıların sınıflandırılması Taşıyıcı sistem seçimi Nerelere kiriş, kolon, döşeme konur? Boyutları nasıl seçilir? Kalıp planı hazırlanması, çizimi Düzensizlikler Yapıya etkiyen yükler, yük analizi Döşemeler, döşeme tipleri, sınır koşulları, modelleme, analiz, çizim Temeller, temel tipleri, modelleme- analiz-çizim Öneri: Güncel ders notlarını indirerek derslerde yanınızda bulundurunuz. Ders notunun aynısı sınıfta projektör ile sunulacaktır. Derste sunuyu izleyiniz, okumaya çalışmayınız, sadece anlatılanları dinleyiniz. Gerekirse, ders notlarının üzerine küçük notlar ekleyiniz. İşlenen konuyu, ders sonrası, ders notlarınızdan okuyunuz, dinlediklerinizi pekleştiriniz, eksiklerinizi gideriniz. 4

5 İçerik İçerik: Dersin amacı, betonarme yapıların tasarım ilkelerini kavratmaktır. İçeriği şöyledir: Yapıların sınıflandırılması. Taşıyıcı sistem seçimi. Taşıyıcı sistem düzensizlikleri. Döşeme tipleri. Kirişli döşemeler, bir ve iki yönde çalışan döşemeler, TS tabloları ile donatı hesabı, boşluklu döşemeler, çeşitli mesnetli ve yüklü döşemeler. Dişli döşemeler. Temeller, temel tipleri, duvar altı temeli, sürekli temeller, radye temeller. Content: The main aim of the course is to introduce the design principles of the reinforced concrete structures. Content of the course is as follows: Classification of buildings. Choice of structure. Structural system irregularities. Types of slabs. Joist floors, One-two way slabs, design using the TS tables. Slabs with openings, Slabs of varying support and loading conditions. Ribbed slabs. Foundations, types of foundations. Wall footings, one and two-way continuous strip foundations, mat foundations. Dersin öğrenciye kazandıracağı beceriler: Yapı tiplerini tanıma Taşıyıcı sistem seçimi ilkelerini öğrenme Döşeme tiplerini kavrama Döşeme tasarım ve çizimini öğrenme Temel tiplerini tanıma Temel tasarım ve çizimini öğrenme İlgili yönetmeliklerin kullanımı. By the end of this course students will be able to: Know types of structures Understand how to choose the structure. Know types of the slabs. Design and draw the slabs. Know types of the foundations. Design and draw the foundations. Use the related national codes. 5

6 Yapıların sınıflandırılması Kullanım amacına göre: Konutlar Hizmet yapıları İş merkezleri Sanayi yapıları Köprüler Barajlar Üretim şekline göre: Birdöküm yapılar Öndöküm (prefabrik) yapılar Öngerilmeli (prefabrik) yapılar Ardgermeli (prefabrik) yapılar Taşıyıcı sisteminin malzemesine göre: Yığma yapılar (dolu tuğla, düşey delikli tuğla, gazbeton, doğal taş, beton briket) Ahşap yapılar Çelik yapılar Betonarme yapılar Görsel: Normal yapılar Yüksek yapılar Gökdelenler Yerine göre: Üst yapı (Apartman, kule, baca ) Alt yapı (Yol, tünel, kanalizasyon, köprü, ) Sahibine göre: Özel kişilere ait yapılar Kamu yapıları Taşıyıcı sistemler Salt çerçeveli sistem: Taşıyıcı sistem kolon, kiriş ve döşeme elemanlardan oluşur. Kolon ve kirişlerin birleşiminden oluşan sisteme çerçeve sistem denir. Yüklerin(düşey-yatay) tamamı çerçeveler tarafından taşınır. Salt perdeli sistem(perde duvarlı sistem): Taşıyıcı sistem genelde sadece perde ve döşeme elemanlardan oluşur. Nadiren, az sayıda çerçeve de olabilir. Yatay yüklerin tamamının perdeler tarafından karşılandığı, çerçevelerin sadece düşey yük taşıdığı varsayılır. Perde-çerçeveli sistem (karma sistem): Perde, kiriş, kolon ve döşeme elemanlardan oluşur. Düşey ve yatay yükler perde ve çerçeveler tarafında beraber karşılanır. Ancak, yatay yüklerin çoğunu(yaklaşık %75 ini) perdeler taşır. Kabuklar(eğrisel yüzeyli taşıyıcılar): Kubbe, silindirik sıvı tankı, soğutma bacası, Kablolu sistemler: Teleferik, enerji hatları, asma köprü, 6

7 Betonarme taşıyıcı elemanlar Döşeme Kirişler Dikdörtgen, tablalı, I, kutu kesitli kirişler Kolonlar/perdeler Dikdörtgen, daire, sekizgen, halka, kutu, L, I, T, C kesitli kolonlar/perdeler Kolon Döşemeler Kirişli döşeme Kirişsiz döşeme Dişli(nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset(ızgara)-kiriş döşeme Temeller Duvaraltı temeli Tekil temel Sürekli Temeller Radye temeller Koyu yazılanlar Betonarme II nin konusu olarak bu yarıyıl içinde ele alınacaktır. Plak Kolon-perde filizleri 7

8 Yapı Örnekleri (fotoğraflar) 8

9 Yüksek yapılar KEOPS Pramidi hakkında öz bilgiler: Her biri 2.5 ile 15 ton kütleli adet taş blok kullanılmış. Mezar bölgesinde bazı bloklar 75 ton. Toplam hacim: m yıllık inşaat sürecinde işçinin çalıştığı tahmin edilmektedir. yükseklik: 65.5 m yüseklik: m Fravun odası yüseklik: m Mikerinos Kefren Keops MÖ 2500 Pramitler Gize/MISIR Dünyanın ilk gökdelenleri 9

10 Normal yapı/yüksek yapı/gökdelen: Normal yapı/yüksek yapı/gökdelen ayırımının standart bir tanımı yoktur. Ülkeden-ülkeye, şehirden-şehire algılama farklıdır. Aşağıdaki sınıflandırma bir fikir verebilir: Dünya ticaret merkezi İkiz kuleleri: Yapılışı: 1972 Yıkılışı: 11 Eylül 2001 Kat sayısı: 110 Yükseklik: 412 m 1-12 kat (yükseklik 3-36 m) :Normal yapı kat (yükseklik m) :Yüksek yapı 25- (yükseklik>75 m) :Gökdelen Dünya ticaret merkezi ikiz kuleleri (inşa halinde) Yüksek yapı Gökdelen Normal yapı New York 1972 New York, 11 Eylül

11 Dünya da yüksek yapılar: Dünyanın en yüksek yapısı: Burj Khalifa (proje adı Burj Dubai) Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri Yapılışı: Yükseklik: 828 m Kat sayısı: 163 Taşıyıcı sistem: Betonarme ve çelik Central Plaza, Hong Kong 1992, 374 m. En yüksek betonarme yapı. 311 South Wacker Drive Chicago 1990, 293 m, Betonarme. Water Tower Chicago 1975, 262 m, Betonarme. Jin Mao Tower Shanghai 1998, 421 m Betonarme/çelik One Shell Plaza Houston 1971, 218 m. Hafif beton ile yapılmış en yüksek yapı. Onterie Chicago 1986, 174 m. Betonarme 11

12 Türkiye de yüksek yapılar: 42 kat (153 m) Mertim Taksim Group Hotels- Mersin Kat : 52 Yükseklik : m Yıl : kat (157.3 m) 34 kat 52 kat (181 m) Gökdelen Yüksek yapı Normal yapı Polat kulesi, Beşiktaş/İstanbul, 2002 Beton sınıfı: C35/45 Mersin Foto: İbrahim Yılmaz-2008 Sabancı Center, İstanbul, 1993 Beton sınıfı: C30/37 İş Bankası kulesi No:1 Levent/ İstanbul, 2000 Beton sınıfı: C35/ kat (261.3 m) Türkiye nin en yüksek yapısı: Sapphire, Levent/İstanbul, 2010 Beton sınıfı: Temelde C60/75, Üst yapıda: C50/60 47 kat (191 m) NOT: Kullanılan beton dayanımının zaman içindeki artışına dikkat ediniz. Spine Tower, Maslak / İstanbul, 2014 Beton sınıfı: C80/95 (KYB) Kat: 9 Bodrum+Zemin+46 normal 12

13 Ahşap yapılar: Günümüzde ahşap yapı nadir olarak yapılmaktadır. Yüksek yapı yapılamaması, yangına ve şiddetli rüzgara dayanıklı olmaması, malzemesinin kıt ve pahalı olması, yalıtım yapılamaması, iyi ustalık gerektirmesi gibi olumsuz yönleri vardır. Kanada, Japonya ve ABD gibi ülkelerde yoğun olarak ahşap bireysel konut yapılmaktadır. Örneğin, deprem bölgesi olan Kaliforniya/ABD de konutların %99 ahşaptır. Ahşap yapının depreme daha dayanıklı olduğu görüşü yaygındır. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası bu görüş yaygınlaşmış, ancak uygulama bulamamıştır. Ahşap betonarmeye nazaran çok daha hafif olduğundan ve daha elastik davrandığından depremde fazla zorlanmamaktadır. Ancak, 2-3 kattan daha yüksek yapılamaması, yangına dayanıklı olmaması, koruma ve yalıtım zorlukları bu avantajını ülkemizde yitirmektedir. 1.5 asırlık ahşap yapı, Sultanahmet/İstanbul (Günümüzde otel) Foto: Ahmet Necati YELGİN, 2005 Ahşap yaya köprüsü, Almanya Foto: Ahmet Necati YELGİN, 2005 Ahşap evler, Rize Ahşap ev, Safranbolu/Karabük Taşınabilir İlkokul (650 m 2 ) Montaj süresi:7 gün 17 Ağustos 1999 Marmara depremi bölgesinde 6 adet inşa edildi. 13

14 Çelik yapılar: Dünya da hemen tüm gökdelenlerde çelik kullanılmaktadır. Sınırlı profil seçeneği, iyi ustalık gereksinimi, yüksek maliyet, yangına dayanıksızlık ve bakım gibi zorlukları vardır. Türkiye de konut yapımında nadir kullanılır. Genelde sanayi yapılarında kullanım alanı bulabilmektedir. Stuttgart Hava Alanı/ALMANYA 14

15 Betonarme yapılar: Salt çerçeveli sistem: Kiriş+kolon+döşeme Perde-çerçeveli sistem (karma sistem): Kiriş+kolon+perde+döşeme Salt perdeli sistem(perde duvarlı sistem): Perde+döşeme Kötü İyi Daha iyi Tuğla dolgu duvar Kolon Kiriş Gazbeton dolgu duvar Eskişehir 2002 Perde Kolon Kiriş Foto: Hakan ORAKOĞLU Deprem kuvvetinin tamamını kolonlar taşır Deprem kuvvetinin %75 ini perdeler %25 ini kolonlar taşır Deprem kuvvetinin tamamını perdeler taşır 15

16 Yığma yapılar: Yatay delikli, boşluk oranı yüksek tuğla yığma yapılarda kullanılamaz! Taşıyıcı duvar tuğlası (düşey delikli ve boşluk oranı düşük) Eski-yeni duvar birleşiminde kilitlenme yok, tehlikeli! Kalkan duvarı hatalı! hatıl yok! Kolon yok Döşeme ve hatıl Kolon yok Taşıyıcı duvar Kolon var Eskişehir 2002 Çok kötü Bodrum çevre perdesi iyi Eskişehir

17 Yapılarda kullanılan tuğla tipleri (TS EN 771-1/2012): Taşıyıcı duvar Dolgu duvar Taşıyıcı duvar tuğlası Dolgu duvar tuğlası Düşey delikli tuğla Yığma yapıların duvarlarında taşıyıcı olarak kullanılır.yüksek dayanımlı fakat ağırdır. Dayanım 15 N/mm 2 yoğunluk 1200 kg/m 3 Boyut:29x19x x9x8.5 Delikler düşey olacak şekilde dizilir Yatay delikli tuğla Betonarme binaların bölme duvarlarında dolgu olarak kullanılır. Dayanımı düşük fakat hafiftir. Yük taşımaz. Dayanım 2.5 N/mm 2 yoğunluk 600 kg/m 3 Boyut:19x19x x19x8.5 Delikler yatay olacak şekilde dizilir Taşıyıcı duvarda kullanılan tuğla veya gazbetonun basınç dayanımı bodrum katlarda 10 N/mm 2 den, üst katlarda 5 N/mm 2 den az olamaz. (Deprem Yönetmeliği-2007, Madde S. 115, Madde ) 17

18 Prefabrik yapılar: Fabrikada üretilip yerinde monte edilen yapılardır. kiriş Yerinde dökme perde (deprem için ) kolon kolon kiriş Döşeme Kolon-kiriş birleşim noktası kolon kiriş OGÜ, Eskişehir 2002 Kolon tekil temeli (Soket-Tekne temel) Kolonun sokete yerleştirilmesi Depremde açılmış düğüm noktası 18

19 Kabuklar: İnce cidarlı eğrisel yüzeyli taşıyıcılardır. Katlanmış plak Yarı silindirik kabuk(tonoz) Sidney opera binası Soğutma kulesi Hiper paraboloid kabuk Küre parçası kabuk Dünyanın en büyük opera binası (7385 m 2, 102 Milyon $) Sidney opera binası Mimar: Jorn UTZON (Danimarka) 2003 Pritzker en iyi mimari ödülü Silindir sıvı tankı İstasyon binası, ESKİŞEHİR 19

20 Köprüler: Çelik, betonarme, öngermeli, ardgermeli ve kablolu asma köprüler inşa edilmektedir. Trafiğe açılışı: 30 Ekim 1973 Hafriyat: m 3 Yapı çeliği: Toplam açıklık: 1560 m Beton: m 3 Ayaklar: 5600 t Ayaklar arası açıklık: 1024 m İnşaat çeliği: 3600 t Platform: 9000 t Yükseklik(Su-platform arası): 64 m Ana kablolar+askılar: 6200 t Ayak yüksekliği: 165 m Giriş-çıkış köprülerinde: 3000 t Ana kablo çekme kuvveti: kn Yapımcı: Hochtief (Almanya)/ Cleveland Bridge&Engineering(İngiltere) Platform alanı: m 2 Şerit sayısı: 6 Trafik kapasitesi : araç/gün İlk yıl içinde geçen araç(ekim 1973-Ekim 1974) :11 Milyon arası: 1 Milyar Boğaziçi köprüsü,

21 Boğaziçi Köprüsü: (1. köprü) ÖZET BİLGİLER: Başlangıçtaki adı: İstanbul Köprüsü Resmi adı: İstanbul Boğaziçi Köprüsü (20 Ekim 1973 Bakanlar Kurulu Kararı) Takma adı: 1. Köprü Yapım kararı: 31 Eylül 1957 (Adnan MENDERES) Tasarım: De Leuw-Cather&Company (USA) Proje: Freeman, Fox&Partner Engineering (İngiltere) Yapımcı: Hochtief (Almanya)/ Cleveland Bridge&Engineering(İngiltere) Proje ihalesi: 3 Temmuz 1968 İnşaat ihalesi: 16 Aralık 1969 Temel töreni: 20 Şubat 1970 (Süleyman DEMİREL) Tamamlanması: 29 Ekim 1973 Açılış töreni: 30 Ekim 1973 (Naim TALÜ) Kaynak (kredi): Almanya $ (ABD) Fransa İtalya Japonya İngiltere Avrupa Yatırım Bankası Toplam açıklık: 1560 m Ayaklar arası açıklık: 1024 m Yükseklik(Su-tabliye alt kotu arası): 64 m Ayak yüksekliği: 165 m Ana kablo çekme kuvveti: kn Hafriyat: m 3 Beton: m 3 İnşaat çeliği: 3600 t Yapı çeliği: Ayaklar: 5600 t Tabliye: 9000 t Ana kablolar+askılar: 6200 t Giriş-çıkış köprülerinde: 3000 t Tabliye alanı: m 2 Şerit sayısı: 6 Trafik kapasitesi (Proje): araç/gün Geçen araç: ilk gün: Ekim 1973-Ekim 1974 :11 Milyon : 1 Milyar 1 günde(ortalama) : 200 Bin Proje bedeli: 1 Milyon & İhale bedeli: $ (ABD) Maliyet : 40 Milyon $ (ABD) Tarihçesi için: 21

22 Kubbe: Beton kemer baraj: Roma 1957 Prefabrik betonarme çatı örtüsü (1620 adet pano) Taşıyıcı sistem (ızgara eğrisel kirişler) Gökçekaya/Eskişehir 1972 Roma 1957 Cami kubbesi Gökçekaya barajı/eskişehir Roma 1957 Türkiye'de yapılan ilk betonarme kubbe İstanbul Şişli camisi kubbesidir ( ) 22

23 Kule tipi yapılar: İnşaat alanı çok küçük fakat yüksek yapı tipidir. Su, haberleşme, deniz feneri, rüzgâr enerjisi kuleleri, minareler ve sanayi bacaları bu türdendir. Konsol kiriş gibi davranırlar. Bu yapılarda düşey yük etkisinden ziyade rüzgâr ve deprem etkileri önem kazanır. 230 m 160 m 148 m Sabancı camii/adana-1999 Minareler: 99 m (Türkiye de en yüksek) Minare Rüzgâr türbini m Minera haberleşme kulesi Kuala Lumpur/Malezya YIL: 1996 Yükseklik: 421 m Deniz feneri Endem haberleşme kulesi Beylikdüzü/İstanbul YIL: 2001 Yükseklik: 230 m Su kulesi Su kulesi Sanayi bacaları, yükseklik: 300 m Atakule/Ankara Yıl: 1989 Yükseklik: 125 m (60 dakikada 1 tur döner) 23

24 Kablolu sistemler: Akashi-Kaikyo asma köprüsü, Kobe/JAPONYA, 1998 Orta açıklık 1991 m, toplam açıklık 3911 m ile Dünyanın en uzun köprüsü. Foto: Ahmet Necati YELGİN, 2005 Millennium Dome, Greenwich, Londra Açıklık: 365 m Yıl: 1999 Teleferik Olimpiyat stadyumu, Münih/Almanya,

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Düzensizlikleri (fotoğraflar) Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.

Taşıyıcı Sistem Düzensizlikleri (fotoğraflar) Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu. Taşıyıcı Sistem Düzensizlikleri (fotoğraflar) Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 45 Derz hasarları çatlak Derz hasar çatlak çatlak Mayıs 2006, KIBRIS

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

MkaSteel ile. Yeni bir deneyime hazır mısınız?

MkaSteel ile. Yeni bir deneyime hazır mısınız? MkaSteel ile Yeni bir deneyime hazır mısınız? 2010 yılının Aralık ayında ÇelikPro EC adı ile piyasaya çıkan yazılımımızı tercih eden, verdikleri fikir ve destekleri ile programın gelişmesinde katkıları

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEVGİ BAYSAL BALCI Ana Bilim Dalı: Mimarlık Programı:

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı