KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU"

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ BARLAS KÜNTAY TURİZM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) İÇİN UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ ÖNERİSİ Osman Cenk DEMİROĞLU İstanbul, Ocak 2006

2 Babam Candaş Demiroğlu Anısına; Ada nda Rahat Uyu

3 ÖZ Kültürel miras varlıkları ve kültürel turizm arasında birbirlerinin sürdürülebilmesini sağlayan karşılıklı bir etkileşim ve hassas bir denge mevcuttur. Korunmaları için gerekli fonları ve benimsenmeyi turizm sayesinde elde eden kültürel miras varlıkları, bunun karşılığında turizmin çeşitlendirilmesi ve nitelendirilebilmesi için gerekli öz kaynağın kendisi rolüne bürünmektedir. Bu çalışmanın odak noktası, 19. yüzyıl Osmanlı ahşap konut sanatının ve dünya mimari mirasının eşsiz bir temsilcisi olan Prinkipo Palace (Büyükada Rum Yetimhanesi binası) ve ikincil olarak, onun ayrılmaz bütünü olan Prens Adaları dır. Çalışmada, yapının uluslararası düzeyde pazarlanabilir, uzman bir şirketçe işletilen, kaliteli kültür turizmi pazarına hitap eden ve yapılış nedenindeki asıl işlevi hayata geçiren bir otel ve modern sanatlar müzesi olması önerilmiştir. Sonuçta ortaya, varlığının korunması için gerekli finansmanı kendi içinde sağlayan, yatırımcısına karlılık getiren, ülkede kültür ve sanatın gelişimini destekleyen ve bölge ekonomisine ve ülke imajına katkıda bulunan bir ürün çıkmış, ancak hakkındaki mülkiyet sorunu çözülemediği takdirde ne bu projenin ne de acil yardım bekleyen bu yapının kurtarılmasının gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekilmiştir. İkincil bir sonuç olarak, kent dokusu yapı ilişkisi ışığında, Adalar ın turizm potansiyeli de değerlendirilmiş, ancak konunun çalışma kapsamını aşması nedeniyle, ilgili öneriler raporun ekinde verilerek, ileri araştırmalarla geliştirilmesinin gereği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Turizm, Kültürel Turizm, Kültürel Miras Yönetimi, Prens Adaları, Prinkipo Palas, Büyükada Rum Yetimhanesi, Turizm Yatırım Projesi ABSTRACT There exist a mutual interaction and a sensitive balance between cultural heritage assets and cultural tourism for the sake of sustaining each other. Cultural heritage assets, which acquire the appreciation and funds essential for their preservation, in return; take the role of the original resource itself required for the diversification and qualification of tourism. The scope of this study is Prinkipo Palace (Büyükada Greek Orphanage building) that is a unique representative of the 19 th century Ottoman timber housing art and world architectural heritage and secondarily; Prince s Islands as its integral surrounding. Throughout the study, it was suggested that the property be rejuvenated as a hotel and a modern arts museum, that is internationally marketable, managed by a specialized operator, appealing to qualified cultural tourism market and realizing the original function of its existence purpose. As a result there came out a product which auto-generates the required cash flow for its sustainability, stands profitable for its investor, supports the development of culture and arts within the country, and contributes to regional economy and national image. However; it has also been noted that neither this suggestion nor the survival of the structure, who is calling for urgent backing, could be realized unless the ownership issue is brought to a resolution. As a complementary conclusion; in the light of urban texture structure relationship, tourism potential of the Islands were also assessed, but due to the study limitations, relevant recommendations were supplied as an appendix and further research on the subject was encouraged. Keywords: Sustainable Tourism, Cultural Tourism, Cultural Heritage Management, Princes Islands, Prinkipo Palace, Büyükada Greek Orphanage, Tourism Investment Project ii

4 ÖNSÖZ Dünyada ve Türkiye de kültürel birikime olan ilgi giderek artmaktadır. Bu durumun bir göstergesi, uluslararası turizm talebinde özgün niteliklerini sürdürülebilir bir şekilde koruyan destinasyonları ziyaret etme eğilimindeki yükseliştir. Bir medeniyetler beşiği olan Türkiye, bu küresel çaptaki kültürel uyanışa, tarihin başlangıcından günümüze kadar edindiği mirasını çağdaş anlamda planlayarak, uygulayarak ve denetleyerek sunarsa, hem kendi adına sosyokültürel ve sosyoekonomik avantajlar sağlayacak hem de toplumlar arası anlayışa katkı sağlayarak uluslararası kültürel arenanın bir öncüsü olabilecektir. Turizmi on iki aya yayma ve gerek ülkesel gerekse bölgesel temellerde güçlü imajlar yaratma çabaları, kültürel turizm talebine cevap verme adına kültürel mirası bir bütün içerisinde işlevlendirerek koruma ve kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapma odaklı projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu projelerden İstanbul u 2010 Avrupa Kültür Başkenti yapma girişimi, çekeceği tahmin edilen 10 milyon kültür turisti ile sosyal ve ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. İstanbul u içeren böylesi bir çalışmada, beşeri ve doğal zenginlikleri ile nihai ürünün oluşmasında önemli bir görevdeş olacağı şüphesiz olan Adalar destinasyonu es geçilmemelidir. Takdirinize sunulan bu araştırmada, Adalar ın en kıymetli tarihi yapıları arasında gösterilen Rum Yetimhanesi binasını özgün otel işlevi ile yine özgün ismi olan Prinkipo Palace adı altında layığıyla canlandırmanın yanında, genel ülke ve bölge ekonomisine ve imajına katkı sağlamak ve Adalar da korunmaya muhtaç diğer yapıların da gereken ilgiyi görmesine vesile olmak amaçlanmıştır. Çalışmam esnasında değerli bilgi ve kaynaklarını şahsımla paylaşan Büyükada Kültür Derneği Başkanı Sn. Özer Kangür e ve Büyükada Turizm Danışma Ofisi nden Sn. Dimitri Mandacıoğlu na; projenin hayata geçirilmesine katkı sağlama niyetlerini bildiren Modern-ist Modern Sanatlar Müzesi Derneği İkinci Başkanı Gülsün Erbil Hanımefendi ye sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilir, önsözümü son bir söz ile kapatmak isterim: Prinkipo Palace, bir asırdır açılışını bekliyor Osman Cenk Demiroğlu İstanbul, 2006 iii

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖZ / ABSTRACT...ii ÖNSÖZ...iii TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...v GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM: TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ Sürdürülebilir Turizm Kültürel Turizm Kültürel Miras Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı Tarihi Mirasın Korunmasının Makro Etkileri...17 İKİNCİ KISIM: PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) HAKKINDA GENEL BİLGİLER Konum ve Adalar İlçesi Tarihçe Mimari Özellikler ve Önem Güncel Fiziksel Durum Mülkiyet Sorunu...29 ÜÇÜNCÜ KISIM: PRINKIPO PALACE IN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ ÖNERİSİ Kuruluş Yeri: Adalar Destinasyonu Pazar Analizi İşletmeci Seçimi Ürün Tanımı Ön Fizibilite Çalışması...50 SONUÇ...53 EKLER...54 KAYNAKÇA...65 ÖZGEÇMİŞ...70 iv

6 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1.1 : Kültürel Turizm Tipolojisi...2 Tablo 1.2 : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ana Teması ile Adalar ın Turizme Yönelik Doğal ve Kültürel Öz Kaynaklarının İlişkisi...15 Tablo 2.1 : Prinkipo Palace ın (Büyükada Rum Yetimhanesi) Kronolojisi...21 Tablo 3.1 : Adalar daki Başlıca Sivil ve Dini Yapılar...38 Tablo 3.2 : Adalar ın Sağladığı Turizm Potansiyeli Açısından Seyahat Amaçlarına Göre Hedeflenebilir Pazar Dilimleri...43 Tablo 3.3 : Orient Express İşletmeleri...46 Tablo 3.4 : Orient Express in Sahip Olduğu Otellerin İtibariyle 9 Aylık Performansı...47 Tablo 3.5 : Oda Kapasitesi Varsayımları...52 Tablo 3.6 : Senaryo Nakit Akışları...52 Şekil 1.1 : Kültürel Turist Tipolojisi...6 Şekil 1.2 : Mirasın Sınıflandırılması...10 Şekil 3.1 : Prinkipo Palace Bölümler...51 v

7 GİRİŞ 21. yüzyılda dünyanın en büyük endüstrisi olmaya aday olan turizm; terör, doğal afetler, sağlık tehditleri, petrol fiyatlarındaki artışlar, döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik ve politik belirsizliklere rağmen, büyümesini sürdürmüştür senesinde uluslararası seyahat eden 800 milyon turistin yaklaşık 21 milyonunu ağırlayarak cari dengesine 18 milyar doları aşkın bir gelir sağlayan Türkiye, Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization WTO) tarafından Akdeniz Avrupa sının performans yıldızı olarak gösterilmektedir (WTO, 24 Ocak 2006). Türk turizmindeki cesaret verici bu büyüme, deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı kitle turizminin yanında kültür, çevre, toplantı, spor gibi diğer alternatif turizm türlerinin de destinasyon bazlı geliştirilmesi ile bölgelere ve aylara yayılarak sürdürülebilir kılınmalıdır. Türkiye de geliştirilebilir alternatif turizm türleri arasında kültürel turlar, ülkenin arz ettiği beşeri zenginlikler ve dünya turizm talebindeki eğilimler göze alındığında gelecek vaat edicidir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek için, uluslararası standartlarda rekabetçi ürünler geliştirmek şarttır. Geliştirilebilir bu ürünlerin hammaddesi olan somut ve soyut kültürel birikim, tarihin en eski zamanlarına tanıklık etmiş bu coğrafyada mevcuttur; ancak asıl beceri, bu birikimin içeriğindeki kültürel miras öğelerinin bir bütünsellik içerisinde işlevlendirilerek korunmasında yatmaktadır. Turizm ve kültürel miras arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Öyle ki; turizm hareketinin oluşmasına kaynak sağlayan kültürün sürdürülebilirliği, kendi beslediği turizm tarafından sigortalanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kültürel miras ve turizm arasındaki etkileşimi açıklamak ve bu ilişki bağlamında olayın özeline inerek, Türk kültür turizminin ana destinasyonlarından biri olabilecek Prens Adaları ndaki dünya mimari mirasının en değerli örneklerinden biri olan Prinkipo Palace ı, özgün niteliklerini vurgulayıcı ve üst düzeyde pazarlanabilir bir otel ve müze projesi altında tekrar canlandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan geniş kaynak taraması sonucunda, söz konusu yapı için en uygun ve en faydalı uygulamanın önerilmesine dikkat edilmiştir. Çalışma esnasında başvurulan yöntemlere ve kısıtlamalara yeri geldikçe değinilecektir. 1

8 BİRİNCİ KISIM: TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ Turizm ve kültürel miras ilişkisine değinmeden önce sürdürülebilir turizm kavramına değinmekte fayda vardır. Boyutları çok geniş olan bu konu, turizmin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunmasıyla doğrudan ilgili olduğu gibi, bu iki olayın birbirleriyle olan ilişkisini de açıklayıcı özelliğe sahiptir SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Sürdürülebilir turizm kavramının temelinde, sürdürülebilir kalkınma olgusu yatmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, Dünya Çevre ve Kalkınma Konseyi nin (World Commission on Environment and Development) Brundtland (ed.) Raporu nda (1987); gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan, mevcut kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak (s. 43) olarak tanımlanmıştır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde hayati önemi bulunan turizm endüstrisi de, kaynakların korunması ve geliştirilmesinin hedef alındığı sürdürülebilir kalkınma açısından ele alınmıştır. Çeşitli uzmanlar, plansız ve kontrolsüz turizm gelişiminin doğal ve beşeri kaynakları tehdit edebileceği görüşünde birleşerek, sürdürülebilir turizm, eko-turizm, yeşil turizm, yumuşak turizm gibi terimler altında yeni bir turizm yaklaşımı öne sürmüşlerdir. Bu uzmanlardan biri olan Butler (1991), sürdürülebilir kalkınmanın turizm bağlamında tanımını şu şekilde önermektedir: Bir alanda (toplum, çevre), diğer süreç ve faaliyetlerin muvaffak gelişim ve refahını engelleyecek derecede beşeri ve doğal çevreyi değiştirmeyen veya yozlaştırmayan, uygulanabilirliği sınırsız bir ölçek ve türde geliştirilen ve muhafaza edilen turizm (s. 203) Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi de, turizm gelişiminin çevreyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekmiş ve bu konuda 10 maddelik bir rehber (Holloway, 2

9 1994, s. 262) sunmuştur. Buna göre, sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yapılması gerekenler şunlardır: 1. Yeni projelere özel önem vererek, ürün ve operasyondan kaynaklanan çevresel sorunları teşhis etmek ve asgariye indirmek 2. Tasarım, planlama, inşaat ve uygulamada çevresel konulara gereken ilgiyi göstermek 3. Doğayı mümkün olan en üst değere taşıyarak, tehlike veya koruma altındaki canlı türleri ve alanlara karşı hassas olmak 4. Enerji tasarrufu yapmak, atıkları azaltmak ve geri dönüştürmek, su kaynaklarını ve kanalizasyon sistemlerini iyi yönetmek 5. Hava kirliliğini azaltmak 6. Gürültü seviyesini azaltmak, kontrol etmek ve denetlemek 7. Çevreyle dost olmayan ürünlerin kullanımını en aza indirmek 8. Tarihi ve kültürel objeleri yüceltmek ve onlara saygı göstermek 9. Yerel halkların çıkarları, tarihleri, gelenekleri, kültürleri ve gelişimlerine gereken önemi vermek 10. Yöreleri turizm gelişimine açarken, çevresel konuları en ön planda tutmak Çakılcıoğlu, bir makalesinde (13 Kasım 2005), turizm gelişiminin sürdürülebilir olarak yürütülebilmesi için takip edilmesi gereken ilkelerden bahsetmiştir: Talebe göre değil, arza göre turistik düzenlemelerin yapılması: Yeterli arz potansiyeli ve altyapısı olmayan etkinliklerin talep dalgalanmalarından etkilenmeleri çok kolaydır. Uluslararası turizm piyasasında moda olan etkinlikler yeterli arz araştırması yapılmadan uygulanmak istendiğinden, yarardan çok zarar getirir. Turizm bölgesinin arz ettiği potansiyel doğrultusunda talep oluşmalı veya oluşturulmalıdır. Kaynakların zorlanması yerine, bölgenin niteliklerine uyan kitlenin bölgeye çekilmesi gereklidir. Önceliklerin yerel halka verilmesi: Turizm emek yoğun bir sektör olduğu için ve son ürün ancak insan tarafından sağlanabildiğine göre, turizm kararlarında ve uygulama aşamasında yerel halka öncelik verilmelidir. 3

10 On iki ay turizm: Tek tip turizm türünün yer aldığı bölgelerde, turizm sezonu birkaç ayda toplanırken, çok çeşitli etkinliklerin olduğu bölgelerde turizm bütün bir yıla yayılabilmektedir. Turizm çeşitliliğine gidilerek, turizmin on iki ay gündemde kalması sağlanmalıdır. Toplumsal katılım: Girişimciler, işletmeler, arazi ve arsa sahipleri büyüyen bir turizm pazarı için uğraşırken; yerel yönetimler, yeterli olmayan yetkileri ve sınırlı bütçeleriyle büyümeye çalışmaktadırlar. Turizme yerel açıdan yaklaşılması çeşitli evrensel etkilerin uyumlaştırılmasına ve bütünleştirilmesine yol açar. Yerel halk, ancak kendilerinin sağladıkları potansiyelin kendilerine verilmesi ile ayakta durabilir ve turizmin gelişmesine katkı sağlayabilir. Yerel toplulukların kendi kendilerini yenileyen bir kaynak ve ağırlama öğesi olabilmesi için turizm planlama ve geliştirme sürecine katılmaları gerekmektedir. Katılmama durumunda, yerel halkın direnci artacak ve hoşgörüsü azalacaktır. Yerel halk, yaşadığı bölgenin doğal ve kültürel değerleri sayesinde ekonomik bir gelir elde ettiği zaman, kısa sürede bu değerlerin koruyucusu olacaktır. Kendi kendini geliştiren ve başarısını yaratan bir endüstri haline getirmek için; turizm, yerel halkın karar vermesine ve yerel kapasitelere dayalı yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynak endüstrisi olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Temiz enerji kullanımı: Sürdürülebilir turizmin temel ilkelerinden biri de, temiz enerji kullanımıdır (Güneş, rüzgar, biyomas ve jeotermal enerji ). Türkiye de mevcut yeni ve temiz enerji kaynakları arasında, yalnız güneş enerjisi ve biyomas ülkenin hemen hemen her yerinde bulunan kaynaklar durumundadır. Jeotermal, küçük akarsu, rüzgar vb. kaynaklar ise nispeten yerel niteliktedir. Yıllardır sürmekte olan enerji darboğazı içindeki Türkiye de, bir yandan alışılagelmiş enerji kaynaklarından tasarruf olanağı yaratacak, diğer yandan odun ve tezek gibi ticari olmayan enerji kaynaklarının endüstriyel ve tarımsal kullanım alanına kaydırılmasını sağlayacak güneş enerjisinin en yararlı şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eylem durumunda dinlenme: Sürdürülebilir turizmin özünde devingenlik ve etkinlik vardır. Eylem durumunda dinlenme (aktif tatiller) önerilmektedir. Doğa içine yayılmış az yoğun yapılardan oluşan mekanların (açık mekan ağırlıklı) oluşturulması gerekmektedir. 4

11 Gerçek yaşamın sahnelenmesi: Kitlesel turizm, turistler için ev sahibi ülkede, gerçek ülke yaşamından çok yapay turistik çekicilikler sunmaktadır. Sahnelendirilmiş otantiklik (staged authenticity) olarak adlandırılan (Holloway, 1994, ss ) bu sorun, turistin gittiği yerdeki kültürü, zaman ve mekan kısıtlamalarından dolayı bir an önce tüketmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Oysaki sürdürülebilir turizmde "Arka Bölge"de yer alan etkinliklerin, yani "Gerçek Yaşamın" sahnelenmesi önemlidir. Aksi durum; kültürü ticarileşme ve sıradanlaşma sürecine sokarak sosyal tehdit yaratabilir. Toplumsal ve kültürel kimliğin korunması: Turistler gittikleri yerin kültürünü dışlamamalı, aynı zamanda yerel halk da kendi kültürünü tanıtmada zorlayıcı olmamalıdır. Yerel halk, turistlerin yaşadıkları ortamın benzerini yaratmaya da kendilerini zorunlu hissetmemelidir. Turizm yatırımlarının esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması: Turizm sektöründeki dalgalanmalarda atıl durumda kalmamak ve doğadaki dengenin bozulmaması amacıyla turistik potansiyel %100 kullanılmamalı, zaman içerisinde birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan işlevler yaşama geçirilmelidir. Her işlevin eklenmesini izleyen süreç içerisinde özellikle kaynaklar açısından doyum noktasının, göreceli de olsa ölçülmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda yeni işlevlerin nitelikleri daha net bir biçimde ortaya konabilecek ve uygulanıp uygulanmaması konusunda karar verilebilecektir. Mevcut yapı stokunun kullanımı: Bir bölgede turizm yatırımı yapılırken, asgari sağlık, güvenlik ve konfor altyapısının sağlanması gereği yanında yerel malzemenin kullanıldığı, yöresel mimariyi yansıtan mevcut yapı stokundan faydalanılmasına öncelik verilmelidir. Fiziksel yenileme esnasında, yapıların özgün özelliklerine asgari müdahale ile bakım ve onarım yapılmalı ve verilecek işlevlerin belirli standartlar doğrultusunda sunulabilmesi için gerekli görülen fiziksel ekleme veya değiştirmeler de yine yapının özgün özelliklerine göre geliştirilmiş ve uyarlanmış tasarımlar içermelidir. Ayrıca turistik mekan tasarlanırken gelir getirici satış noktalarının da en iyi ve en yüksek kullanım doğrultusunda oluşturulması, fiziksel yenilemenin yanında ekonomik bir yenileme de sağlayacak ve yapının kendini çeviren bir yatırım olabilmesine katkı sağlayacaktır. 5

12 Çalışma konusu projeyi de yakından ilgilendiren bu son ilke takip edilirse; Bölge turizmi için eksikliği duyumsanan konaklama tesislerine öz kaynak; Turistlerin otantik bir atmosferde ağırlanma heyecanı duyması; Mevcut çevrenin durağan konumdan çıkarılıp devinim kazanması; Toplumsal, kültürel ve ekonomik canlılığın doğması; Koruma bilincinin yaygınlaşması; Bölgede yaşayan halka, turizm yolu ile yeni kazanç kapıları Ve yaşam kalitesinin yükselmesi sağlanır KÜLTÜREL TURİZM Kültürel mirasın sürdürülebilmesi için girişilen çabaları tetikleyici en önemli unsur olan kültürel turizm, bir alt kolu bulunduğu turizmin kendisi gibi, tanımlanma açısından birtakım zorluklar içermektedir. Bu zorluk, sektörün değişik algı kalıplarına hitap etmesi ve içerdiği ürün ve/veya deneyimlerin çeşitliliğinden ileri gelmektedir. Kültürel turizme yönelik yapılan bir çalışmada (McKercher ve du Cros, 2002, ss. 3-6), ilgili tanımlar dört başlık altında incelenmiştir: Turizm Kökenli Tanımlar: İnsanları seyahat etmeye yönlendiren kaynağın kültür tarafından biçimlendiği bir özel ilgi turizmi türü; İnsanların, mekanların ve kültürel mirasın karşılıklı etkileşimde bulunduğu turizm sistemi; Çeşitli alan ve etkinliklerin turistler için geliştirilmesi ve pazarlanması Güdüsel Tanımlar: Özellikle sivil toplum kuruluşları, kültürel turizmin tanımlanmasında seyahat motivasyonunun önemli bir öğe olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu kuruluşların en önemlilerinden Dünya Turizm Örgütü, kültürel turizmi; eğitim, sanat, festival ve etkinliklere katılma, anıt ve sitleri ziyaret etme, doğa veya folkloru inceleme ve dini ziyaret gibi kültürel motivasyonlarla kişilerin hareket etmesi olarak tanımlamaktadır. Deneyimsel veya Arzusal Tanımlar: Kültürel turizm; sosyal doku, miras ve mekanların özgün karakteri ile değişen yoğunluklarda teması veya deneyimi içerir ve derinlemesine bir anlayışı arayan bir serüvendir. 6

13 Operasyonel Tanımlar: En sık kullanılan tanımlama yaklaşımıdır. Zira, diğer tüm yaklaşımların içerisinde de operasyonel bir bileşen mevcuttur. Kültürel turizm tanımlanırken sınırsız sayıdaki faaliyet ve deneyime katılım vurgulanır. Turizm literatürü kültürel turizm faaliyetlerini; arkeolojik sit alanları, müzeler, kaleler, saraylar, tarihi binalar, meşhur binalar, harabeler, sanat, elişleri, galeriler, festivaller, etkinlikler, müzik, dans, folklor, tiyatro, ilkel [sic] kültürler, alt kültürler, etnik topluluklar ve dini yapılar gibi insanları temsil eden kültürel miras varlıklarının kullanımı olarak tanımlar. Açıkça görülmektedir ki, kullanılan kaynaklar ve bunları kullanan turistlere yönelik kesin parametreler çizilemediği için, kültürel turizmin kavramsal tanımı bulanık sınırlara sahiptir. Kültürel turizm bir yandan da, tarih turizmi, sanat turizmi ve etnik turizm gibi çeşitli etkinlikler için bir şemsiye rolüne bürünmüştür. Kültürel turizmi tanımlama çabasındaki diğer bir çalışma (Smith, 2003, s. 31), sınırların geniş olduğu gerçeğini kabul etmekle birlikte, içerdiği etkinliklere yönelik bir tipoloji önermektedir (Tablo 1.1). Tablo 1.1: Kültürel Turizm Tipolojisi Tipoloji Örnekler Miras alanları Arkeolojik alanlar, kasabalar, anıtlar, müzeler Performans sanatları Tiyatrolar, konser salonları, kültür merkezleri Görsel sanatlar Galeriler, heykel parkları, fotoğrafçılık müzeleri, mimari Festivaller ve etkinlikler Müzik festivalleri, spor organizasyonları, karnavallar Dini yerler Katedraller, tapınaklar, hac destinasyonları Kırsal çevreler Köyler, çiftlikler, milli parklar, eko-müzeler Yerel halklar ve gelenekler Kabileler, etnik gruplar, azınlık kültürleri Sanat ve elişleri Tekstil, çanak-çömlek, resim-heykel Lisan Öğrenme veya pratik yapma Sanayi ve ticaret Fabrika ziyaretleri, madenler Gastronomi Şarap tadımı, yerel mutfak, yemek kursları Özel ilgi faaliyetleri Resim, fotoğrafçılık, dokuma Modern popüler kültür Pop müzik, alışveriş, moda, medya, teknoloji 7

14 Kültürel turist tiplerini ise, bir destinasyonu ziyaret etme kararında kültürel turizmin önemi ve arzulanan deneyim derinliğinin derecesini dikkate alan bir çalışmaya göre, beş türde incelemek mümkündür: Şekil 1.1: Kültürel Turist Tipolojisi Derin Keşfeden kültürel turist Maksatlı kültürel turist Aranan Deneyim Rastlantısal İlgisiz Gezi turisti kültürel turist kültürel turist Sığ Az Çok Bir destinasyonu ziyaret kararı almada kültürel turizmin önemi Kaynak: McKercher ve du Cros, 2002, s Şekil 1.1 de gösterilen kültürel turist tiplerinin özellikleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir (McKercher ve du Cros, 2002, s. 144): Maksatlı (purposeful) kültürel turist: kültürel turizm, bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil motiftir ve bireyin derin bir kültürel tecrübesi vardır. Keşfeden (serendipitous) kültürel turist: kültürel turizm nedenleri ile seyahat etmeyen, ancak katılım sonrası derin bir kültürel turizm deneyimi edinen turist Gezi (sightseeing) turisti: kültürel turizm ziyaretin birincil ve asıl sebebidir ancak edinilen deneyim nispeten sığdır. İlgisiz (casual) kültürel turist: bir destinasyonu ziyaret etmede kültürel turizm zayıf bir motiftir ve edinilen deneyim sığdır. Rastlantısal (incidental) kültürel turist: bu tür turistler kültürel turizm nedenleriyle seyahat etmez ama bir şekilde bazı etkinliklere katılarak sığ deneyimler edinirler. Değişik amaçlardaki insanların çeşitli kaynaklara yönelik ilgisinden doğan kültürel turizm talebinin faydaları şu şekilde özetlenebilir (Dinçer ve Ertuğral, 2000); 8

15 Turist deneyimlerine artı değer kazandırarak kaliteli turist ile kolaylıkla ilişki kurabilme Çağdaş turizm tüketim kalıplarına uyarak daima yüksek tatmine yol açan yeni ürünleri ve deneyimleri araştırma Gelişen ve dilimlendirilmiş turizm pazarının taleplerini karşılayan farklı bir ürünü oluşturma Deniz-kum-güneş kaynaklarının haricinde geriye kalan yeni destinasyonlar için farklı bir bakış açısı yaratma Turizmin mevsimsellik sorununu önleyici çözümler üretme: aktif tatiller, çevreci etkinlikler, kısa süreli geziler, iş gezisi yapanlara artı değer yaratma Kültürel turizmin yukarıda sayılan ve turizmde sürdürülebilirliği destekleyen tüm bu faydalarının yanında, önemli bir özelliği daha vardır: Kültürel mirası korumak ve sürdürülmesine yardımcı olmak. Turizme yönelik yasal altyapı, onun ürün oluşturmada en önemli potansiyel kaynaklarından biri olan kültürü; siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan gözaltında tutar. Yoğunlaşan çabalar, kültürel kaynakların turizm amaçlı kullanılıp kullanılmayacağından ziyade, kaynakların en az müdahale ile nasıl bir turistik ürün olarak kullanılacağı ve pazarlanmasında hangi stratejilerin izleneceği konularına odaklanmaktadır (Dinçer ve Ertuğral, 2000, s. 70) KÜLTÜREL MİRAS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites ICOMOS), miras terimini; doğal ve kültürel çevreyi içeren geniş bir kavram olarak yorumlamıştır. Uluslararası Kültürel Turizm Beyannamesi nde (International Cultural Tourism Charter) ifade edildiği gibi; çağdaş yaşamın bütünsel bir parçası olan miras, çok çeşitli ulusal, bölgesel, yerel ve özel kimliklerin bir esansını oluşturarak tarihi gelişimin uzun süreçlerini dışa vurur. Gelişim ve değişim için dinamik bir referans noktası ve faydalı bir araç vazifesi görür (ICOMOS, 1999). Zarar gördüğü zaman yerine konulması mümkün olmayan miras, doğal ve kültürel kaynaklar başlıkları altında tanımlanmaktadır. Kültürel kaynaklar ise, somut ve soyut olarak incelenmekte; somut kültürel miras kendi içinde taşınmaz ve taşınır olarak kategorilendirilmektedir. Şekil 1.2, mirasın genel sınıflandırılmasını göstermektedir. 9

16 Şekil 1.2: Mirasın Sınıflandırılması MİRAS KÜLTÜREL MİRAS DOĞAL MİRAS Soyut Miras Somut Miras Taşınmaz Miras Taşınır Miras Taşınmaz kültürel miras varlıkları denince ilk akla gelen, binalar ve arkeolojik sitlerdir. Ancak giderek artan çabalar, bu varlıkları bireysel olarak değerlendirmekten ziyade bir bütün içerisinde ele almaya odaklanmaktadır. Bu bağlamda, tarihi kentler, yollar ve coğrafyalara yönelik tümleşik planlama ve uygulamalar yapılmaya başlanmıştır (McKercher ve du Cros, 2002, s. 67). Bektaş ın da dediği gibi; bütün çevresi yok edilmiş tek evin korunması neyi anlatır ki? (2001, s. 317). Taşınır kültürel miras varlıkları, taşınmazlara kıyasla çok daha kırılgandır. İnsan eliyle yapılmış kültürel değer taşıyan her türlü nesneyi içeren bu varlıklar, kolayca fiziksel zarar görebilir, çalınabilir veya asıl mekanları, içerikleri, yaşları ve yaratıcıları kaydedilmediği takdirde soyut değerlerini ve anlamlarını yitirebilir (McKercher ve du Cros, 2002, ss ). Bu sebeple; müzeler, galeriler ve kütüphanelerin varlığı ve doğru işletilmesi son derece önemlidir. Taşınmaz veya taşınır olsun, somut kültürel miras, bir toplumun, mekanların ve objelerin dokunulabilir kültürüdür. Soyut kültürel miras ise, kültürün elle tutulamayan ama etkileşimle öğrenilebilir varlıklarını temsil eder. Lisan, edebiyat, müzik, dans, oyunlar, mitoloji, gelenekler, mimari ve sanat gibi öğeleri içeren soyut miras, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından bir toplumun kültürel ve sosyal kimliğini yansıtacak şekilde fark edilen, bir grup veya bireylerce ifade edilen geleneksel yaratımların bütünselliği olarak tanımlanmaktadır. Soyut mirasın otantik olabilmesi, onun temsil ettiği geleneksel kültürün, folklorun ve popüler kültürün kendi mekanında, kullanıcıları tarafından asgari teknolojik etkileşimle sergilenmesini gerektirir. (McKercher ve du Cros, 2002, s. 83). 10

17 1.4. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMI Bir toplumun çevreye olan saygısı ve onu koruyarak yüceltme bilinci, o toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli kanıtlardan biridir. Artan çevre bilincinden doğan koruma isteği, sadece doğal kaynaklara değil kültürel varlıklara da yönelik olmalıdır. Kültürel koruma, toplumların tarihte kat ettikleri yolun birer kanıtı olan varlıkları bir sonraki kuşaklara aktarabilme güdüsü ile oluşan önlemci eylemlerdir (Bektaş, 2001, s. 9). Bir ülkedeki koruma eylemleri, sadece barındırdığı toplumun değerleri ile değil evrensel bir zihniyet ile, korunanın sırf o ülkenin değil dünyanın mirası olduğu kavranarak gerçekleştirilmelidir. Sonuçta bu varlıklar tüm insanlığa miras kalmıştır. Ekonomik ve sosyal refahın ve toplumlar arası anlayışın artmasında kuvvetli bir rolü olan turizm, doğru planlama, uygulama ve denetimlerle geliştirildiği vakit, doğal ve kültürel kaynakların muhafazası açısından da olumlu bir kuvvet olabilmektedir. Turizm sayesinde kültürel varlıkların ekonomik fayda yaratması ve kendilerini finansal açıdan beslemeleri sağlanabilir. Fakat yanlış politikalar da kültürel kaynakların zarar görmesi veya yitimine sebep olabilir. Bu konuda başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için, birbirlerinden bağımsız doğmuş turizm ve kültürel miras yönetiminin, hem karşılıklı hem de bağımsız çıkarlarını dikkate alan uygulamalara gidilmesi gereklidir. Bu amaçla, toplum eğitilmeli ve devlet politikaları gözden geçirilmelidir (Holloway, 1994, s. 253; McKercher ve du Cross, 2002, ss. 9-10; ICOMOS, 1999). Türkiye de kültürel korumanın devlet politikası olması, 19. yüzyıl Osmanlı dönemine rastlamaktadır da Asar-ı Atika Nizamnamesi ile başlayan, Sanayi-i Nefise Mektebi nin kurucusu Osman Hamdi Bey in müzecilik ve restorasyon girişimleri ile devam eden bu süreç, 1982 yılında Türkiye nin UNESCO tarafından yürürlüğe alınan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme yi benimsemesi ile ayrı bir önem kazanmış ve günümüze dek çıkarılan bir dizi yasal düzenleme ile ciddi bir devlet politikası haline gelmiştir (Dinçer ve Ertuğral, 2000, s. 74). 11

18 Türkiye nin turizm politikası 2003 senesi ile önemli bir yeniden yapılanmaya gitmiştir. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlıkları tek bir çatı altına sokulmuş ve böylece, küresel turizm rekabetinde özgün değerlerle farklılaştırılmış ürünler oluşturulmasında ve kültürel mirasın korunmasının garanti altına alınmasında ilgili yönetimi yapabilecek bir kurum oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen, bir konuşmasında (2 Mayıs 2005), bu birleşik yapının getirdiği pratiklik sayesinde değiştirilen, kültürel mirasın korunmasına yönelik yasal düzenlemelere değinmiştir. Kültürel miras yönetiminin yerel yönetimler aracılığıyla sivil alandan yönlendirilmesini, kültür varlıklarının korunmasını ve kültürel yatırımların teşvik edilmesini, bölgesel koruma kurullarının işleyişine sürat ve esneklik kazandırılmasını ve turizm alanı tahsislerinden sağlanacak kaynakların kültür yatırımlarında da kullanılmasını içeren tüm bu düzenlemeler ile, kültürel mirasın korunmasında engel olarak görülen bürokrasi ve kaynak yetersizliği gibi temel sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu yapılanma ile kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesini bir sistem bütünlüğünde toplayan Türkiye, turizm politikasının yönünü kültürel turizm ve inanç turizmi gibi farklı stratejilere de çevirerek, yüzyıllar boyunca farklı inanış ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşayabildiği bir ülke olduğunu ispatlama niyetindedir (İsen, 2005). Bu strateji, ana turizm ürünü olan Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki genel imajına katkı sağlayacağı gibi, halkın sosyoekonomik ve sosyokültürel durumuna da olumlu etki edecektir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için 2010 senesini hedef alan iki süreç dikkat çekmektedir: Türkiye nin 2010 Turizm Vizyonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak 2004 te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye nin 2010 Turizm Vizyonu ve II. Hamle Dönemi konulu basın toplantısında, vizyonun içerdiği program ve projelere değinmişlerdir. Bu konuşmada paylaşılan bilgilerin çalışma konusu ile yakından alakalı olanları aşağıda özetlenmiştir: Kültürel mirasın korunması, Türkiye nin kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin öne çıkarılması, 2010 turizm vizyonunun bir numaralı önceliğidir. Vizyonunun temel taşları verimlilik, rekabet ve sürdürülebilirlik ilkeleridir. 12

19 Ana ürünler, dünyadaki yeni eğilimler doğrultusunda geliştirilecektir yılında toplam yabancı ziyaretçi sayısı 30 milyon turiste ulaşacaktır. Artan ziyaretçi sayılarına paralel olarak uygulanacak ürün çeşitlendirme ve zenginleştirme projeleri ile toplam gelir 30 milyar dolar olacaktır. Nitelikli yatak kapasitesi 1 milyonun üzerine taşınacaktır. En önemli ve öncelikli proje, İstanbul projeleridir: o Tarihi yarımada ve Haliç çevresi o Beyoğlu ve Galata o Kilyos İstanbul un turizm potansiyelinin doğru şekilde değerlendirilmesini amaçlayan bu projeler, Türk turizminin 2010 için hedeflediği rakamların yarısının yakalanmasına yetebilecektir Turizm Vizyonu nda ifade edilen bu anlayış, tohumları 2000 senesinde ekilen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti girişiminin de ciddiyete binmesine sebep olmuştur. İstanbul a yönelik bu çalışmaya, Avrupa Birliği ne üye olmayan Avrupa ülkelerinin Avrupa Kültür Başkenti olabilmesine izin veren, AB Konseyi ve Parlamentosu nun 25 Mayıs 1999 tarihli 1419/1999/EC sayılı kararının 4. maddesine dayanılarak 2000 yılında, 13 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı nın koordinatörlüğünde başlanmıştır yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yüze yakın sivil toplum kuruluşunun desteğini alan bu girişim için hazırlanan dosyanın, 13 Aralık 2005 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Müdürü Van der Pas a teslim edilmesi ile, İstanbul resmen, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili kararın verileceği 2010 yılı için aday olmuştur Mart ayında jüri karşısına çıkacak ve Mayıs ayında hakkında kesin karar verilecek bu girişim ile, Türkiye nin İstanbul aracılığıyla tanıtılması ve pazarlanması ve aynı zamanda İstanbul şehrinin geri kazanılması amaçlanmaktadır. Dosyada yer alan 76 proje için gerekli 95 milyon dolarlık bütçe İstanbul halkının katkılarıyla, seçilme durumunda bir yıl boyunca gerçekleştirilmesi planlanan 800 e yakın kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlik ise Avrupa Komisyonu nun "Culture 2000" programıyla finanse edilecektir. Bu girişim ile ilgili dikkat çeken diğer noktalar ise şöyle özetlenebilir (Turizmdebusabah.com, 1 Aralık 2005, 13 Aralık 2005, 26 Aralık 2005, 2 Ocak 2005, 16 Ocak 2005, 26 Ocak 2005): 13

20 Türkiye de ilk defa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum tarafından ortaklaşa bir proje gerçekleştirilmiştir. Genel tema olarak, Aristo dan esinlenilerek evrenin 4 temel unsuru işlenmiştir. Buna göre; toprak, İstanbul un kültürel zenginliğini yansıtan tarihi eserleri; su, İstanbul Boğazı ve Haliç i; hava, minare ve çan kuleleri ile dini zenginlik ve hoşgörüyü ve ateş ise; gençlik, teknoloji ve modern sanatları sembolize etmektedir. Ayrıca bu dört unsur, dört mevsimi de içermektedir. Adaylığın onaylanması ile İstanbul un 2010 yılında turist sayısını üçe katlayarak 10 milyon ziyaretçi çekmesi beklenmektedir. İstanbul'un bütün metropoliten ulaşım sisteminin tek bir merkeze bağlanması böylece şehir içi ulaşımın kolaylaştırılması planlanmaktadır Projelerin bir kısmı kentsel dönüşümleri içermektedir. Örneğin, ilk olarak 2006 senesi içerisinde Tarlabaşı'nın belirli bir bölümünün modernleştirilmesi ve günün yaşama koşullarına uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şüphesiz ki, bu yapılanmadan en fazla faydayı alacaklar arasında İstanbul un tarihi kültürel mirası bulunmaktadır. İlgi bekleyen varlıklar, işlevlendirilerek sürdürülebilir bir koruma altına alınacaktır. Örneğin; Aya İrini'nin arkasındaki boş alan yeniden düzenlenecek, Aya Sofya Müzesi'nin bodrum katında yer alan, ikonaların sergileneceği büyük bir müze açılacak ve Tekfur Sarayı klasik müzik inceleme merkezi haline getirilecektir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, İstanbul u barındırdığı azınlık kültürü sayesinde, diğer kültür başkenti olmuş kentlerden farklılaştıracak projelerin de planlandığını belirtmiştir. Azınlıkların İstanbul kültür mirasının bir parçası olarak bu oluşumun içine girmeleri gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, örneğin, Ermeni Vakfı ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılarak Şan Tiyatrosu'nun yeniden inşa edilip İstanbul'a kazandırılmasından söz etmektedir. Bu konuda bir başka proje ise, bu çalışmanın da proje konusu olan Büyükada Rum Yetimhanesi (Prinkipo Palace) 2005 Avrupa Kültür Başkenti Cork şehrinin (İrlanda nüfus) yaklaşık 2 milyon turist çektiği belirtilmektedir. 14

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler?

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler? Turizm talebi TALEP Normal olarak ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde girişimcilik faaliyetlerini uyaran ihtiyacın yönlendirilmesidir (İçöz, 2005).

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ Bu çalışma, Kent Danışmanı Hitay BARAN, Müze Sorumlusu Ümit ÇİÇEK ve Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürü Ahmet BÜKE

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Eylül 2014 Mardin Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük 1953 yılında Hasan, Ahmet ve Mahmut Erseven öncülüğünde, Erseven Kardeşler adı ile inşaat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır. Erseven Kardeşler ortaklığı ilk yıllarında Aksaray, Fındıkzade ve Şehremini

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı