KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU"

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ BARLAS KÜNTAY TURİZM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) İÇİN UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ ÖNERİSİ Osman Cenk DEMİROĞLU İstanbul, Ocak 2006

2 Babam Candaş Demiroğlu Anısına; Ada nda Rahat Uyu

3 ÖZ Kültürel miras varlıkları ve kültürel turizm arasında birbirlerinin sürdürülebilmesini sağlayan karşılıklı bir etkileşim ve hassas bir denge mevcuttur. Korunmaları için gerekli fonları ve benimsenmeyi turizm sayesinde elde eden kültürel miras varlıkları, bunun karşılığında turizmin çeşitlendirilmesi ve nitelendirilebilmesi için gerekli öz kaynağın kendisi rolüne bürünmektedir. Bu çalışmanın odak noktası, 19. yüzyıl Osmanlı ahşap konut sanatının ve dünya mimari mirasının eşsiz bir temsilcisi olan Prinkipo Palace (Büyükada Rum Yetimhanesi binası) ve ikincil olarak, onun ayrılmaz bütünü olan Prens Adaları dır. Çalışmada, yapının uluslararası düzeyde pazarlanabilir, uzman bir şirketçe işletilen, kaliteli kültür turizmi pazarına hitap eden ve yapılış nedenindeki asıl işlevi hayata geçiren bir otel ve modern sanatlar müzesi olması önerilmiştir. Sonuçta ortaya, varlığının korunması için gerekli finansmanı kendi içinde sağlayan, yatırımcısına karlılık getiren, ülkede kültür ve sanatın gelişimini destekleyen ve bölge ekonomisine ve ülke imajına katkıda bulunan bir ürün çıkmış, ancak hakkındaki mülkiyet sorunu çözülemediği takdirde ne bu projenin ne de acil yardım bekleyen bu yapının kurtarılmasının gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekilmiştir. İkincil bir sonuç olarak, kent dokusu yapı ilişkisi ışığında, Adalar ın turizm potansiyeli de değerlendirilmiş, ancak konunun çalışma kapsamını aşması nedeniyle, ilgili öneriler raporun ekinde verilerek, ileri araştırmalarla geliştirilmesinin gereği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Turizm, Kültürel Turizm, Kültürel Miras Yönetimi, Prens Adaları, Prinkipo Palas, Büyükada Rum Yetimhanesi, Turizm Yatırım Projesi ABSTRACT There exist a mutual interaction and a sensitive balance between cultural heritage assets and cultural tourism for the sake of sustaining each other. Cultural heritage assets, which acquire the appreciation and funds essential for their preservation, in return; take the role of the original resource itself required for the diversification and qualification of tourism. The scope of this study is Prinkipo Palace (Büyükada Greek Orphanage building) that is a unique representative of the 19 th century Ottoman timber housing art and world architectural heritage and secondarily; Prince s Islands as its integral surrounding. Throughout the study, it was suggested that the property be rejuvenated as a hotel and a modern arts museum, that is internationally marketable, managed by a specialized operator, appealing to qualified cultural tourism market and realizing the original function of its existence purpose. As a result there came out a product which auto-generates the required cash flow for its sustainability, stands profitable for its investor, supports the development of culture and arts within the country, and contributes to regional economy and national image. However; it has also been noted that neither this suggestion nor the survival of the structure, who is calling for urgent backing, could be realized unless the ownership issue is brought to a resolution. As a complementary conclusion; in the light of urban texture structure relationship, tourism potential of the Islands were also assessed, but due to the study limitations, relevant recommendations were supplied as an appendix and further research on the subject was encouraged. Keywords: Sustainable Tourism, Cultural Tourism, Cultural Heritage Management, Princes Islands, Prinkipo Palace, Büyükada Greek Orphanage, Tourism Investment Project ii

4 ÖNSÖZ Dünyada ve Türkiye de kültürel birikime olan ilgi giderek artmaktadır. Bu durumun bir göstergesi, uluslararası turizm talebinde özgün niteliklerini sürdürülebilir bir şekilde koruyan destinasyonları ziyaret etme eğilimindeki yükseliştir. Bir medeniyetler beşiği olan Türkiye, bu küresel çaptaki kültürel uyanışa, tarihin başlangıcından günümüze kadar edindiği mirasını çağdaş anlamda planlayarak, uygulayarak ve denetleyerek sunarsa, hem kendi adına sosyokültürel ve sosyoekonomik avantajlar sağlayacak hem de toplumlar arası anlayışa katkı sağlayarak uluslararası kültürel arenanın bir öncüsü olabilecektir. Turizmi on iki aya yayma ve gerek ülkesel gerekse bölgesel temellerde güçlü imajlar yaratma çabaları, kültürel turizm talebine cevap verme adına kültürel mirası bir bütün içerisinde işlevlendirerek koruma ve kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapma odaklı projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu projelerden İstanbul u 2010 Avrupa Kültür Başkenti yapma girişimi, çekeceği tahmin edilen 10 milyon kültür turisti ile sosyal ve ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. İstanbul u içeren böylesi bir çalışmada, beşeri ve doğal zenginlikleri ile nihai ürünün oluşmasında önemli bir görevdeş olacağı şüphesiz olan Adalar destinasyonu es geçilmemelidir. Takdirinize sunulan bu araştırmada, Adalar ın en kıymetli tarihi yapıları arasında gösterilen Rum Yetimhanesi binasını özgün otel işlevi ile yine özgün ismi olan Prinkipo Palace adı altında layığıyla canlandırmanın yanında, genel ülke ve bölge ekonomisine ve imajına katkı sağlamak ve Adalar da korunmaya muhtaç diğer yapıların da gereken ilgiyi görmesine vesile olmak amaçlanmıştır. Çalışmam esnasında değerli bilgi ve kaynaklarını şahsımla paylaşan Büyükada Kültür Derneği Başkanı Sn. Özer Kangür e ve Büyükada Turizm Danışma Ofisi nden Sn. Dimitri Mandacıoğlu na; projenin hayata geçirilmesine katkı sağlama niyetlerini bildiren Modern-ist Modern Sanatlar Müzesi Derneği İkinci Başkanı Gülsün Erbil Hanımefendi ye sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilir, önsözümü son bir söz ile kapatmak isterim: Prinkipo Palace, bir asırdır açılışını bekliyor Osman Cenk Demiroğlu İstanbul, 2006 iii

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖZ / ABSTRACT...ii ÖNSÖZ...iii TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...v GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM: TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ Sürdürülebilir Turizm Kültürel Turizm Kültürel Miras Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı Tarihi Mirasın Korunmasının Makro Etkileri...17 İKİNCİ KISIM: PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) HAKKINDA GENEL BİLGİLER Konum ve Adalar İlçesi Tarihçe Mimari Özellikler ve Önem Güncel Fiziksel Durum Mülkiyet Sorunu...29 ÜÇÜNCÜ KISIM: PRINKIPO PALACE IN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ ÖNERİSİ Kuruluş Yeri: Adalar Destinasyonu Pazar Analizi İşletmeci Seçimi Ürün Tanımı Ön Fizibilite Çalışması...50 SONUÇ...53 EKLER...54 KAYNAKÇA...65 ÖZGEÇMİŞ...70 iv

6 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1.1 : Kültürel Turizm Tipolojisi...2 Tablo 1.2 : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ana Teması ile Adalar ın Turizme Yönelik Doğal ve Kültürel Öz Kaynaklarının İlişkisi...15 Tablo 2.1 : Prinkipo Palace ın (Büyükada Rum Yetimhanesi) Kronolojisi...21 Tablo 3.1 : Adalar daki Başlıca Sivil ve Dini Yapılar...38 Tablo 3.2 : Adalar ın Sağladığı Turizm Potansiyeli Açısından Seyahat Amaçlarına Göre Hedeflenebilir Pazar Dilimleri...43 Tablo 3.3 : Orient Express İşletmeleri...46 Tablo 3.4 : Orient Express in Sahip Olduğu Otellerin İtibariyle 9 Aylık Performansı...47 Tablo 3.5 : Oda Kapasitesi Varsayımları...52 Tablo 3.6 : Senaryo Nakit Akışları...52 Şekil 1.1 : Kültürel Turist Tipolojisi...6 Şekil 1.2 : Mirasın Sınıflandırılması...10 Şekil 3.1 : Prinkipo Palace Bölümler...51 v

7 GİRİŞ 21. yüzyılda dünyanın en büyük endüstrisi olmaya aday olan turizm; terör, doğal afetler, sağlık tehditleri, petrol fiyatlarındaki artışlar, döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik ve politik belirsizliklere rağmen, büyümesini sürdürmüştür senesinde uluslararası seyahat eden 800 milyon turistin yaklaşık 21 milyonunu ağırlayarak cari dengesine 18 milyar doları aşkın bir gelir sağlayan Türkiye, Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization WTO) tarafından Akdeniz Avrupa sının performans yıldızı olarak gösterilmektedir (WTO, 24 Ocak 2006). Türk turizmindeki cesaret verici bu büyüme, deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı kitle turizminin yanında kültür, çevre, toplantı, spor gibi diğer alternatif turizm türlerinin de destinasyon bazlı geliştirilmesi ile bölgelere ve aylara yayılarak sürdürülebilir kılınmalıdır. Türkiye de geliştirilebilir alternatif turizm türleri arasında kültürel turlar, ülkenin arz ettiği beşeri zenginlikler ve dünya turizm talebindeki eğilimler göze alındığında gelecek vaat edicidir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek için, uluslararası standartlarda rekabetçi ürünler geliştirmek şarttır. Geliştirilebilir bu ürünlerin hammaddesi olan somut ve soyut kültürel birikim, tarihin en eski zamanlarına tanıklık etmiş bu coğrafyada mevcuttur; ancak asıl beceri, bu birikimin içeriğindeki kültürel miras öğelerinin bir bütünsellik içerisinde işlevlendirilerek korunmasında yatmaktadır. Turizm ve kültürel miras arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Öyle ki; turizm hareketinin oluşmasına kaynak sağlayan kültürün sürdürülebilirliği, kendi beslediği turizm tarafından sigortalanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kültürel miras ve turizm arasındaki etkileşimi açıklamak ve bu ilişki bağlamında olayın özeline inerek, Türk kültür turizminin ana destinasyonlarından biri olabilecek Prens Adaları ndaki dünya mimari mirasının en değerli örneklerinden biri olan Prinkipo Palace ı, özgün niteliklerini vurgulayıcı ve üst düzeyde pazarlanabilir bir otel ve müze projesi altında tekrar canlandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan geniş kaynak taraması sonucunda, söz konusu yapı için en uygun ve en faydalı uygulamanın önerilmesine dikkat edilmiştir. Çalışma esnasında başvurulan yöntemlere ve kısıtlamalara yeri geldikçe değinilecektir. 1

8 BİRİNCİ KISIM: TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ Turizm ve kültürel miras ilişkisine değinmeden önce sürdürülebilir turizm kavramına değinmekte fayda vardır. Boyutları çok geniş olan bu konu, turizmin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunmasıyla doğrudan ilgili olduğu gibi, bu iki olayın birbirleriyle olan ilişkisini de açıklayıcı özelliğe sahiptir SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Sürdürülebilir turizm kavramının temelinde, sürdürülebilir kalkınma olgusu yatmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, Dünya Çevre ve Kalkınma Konseyi nin (World Commission on Environment and Development) Brundtland (ed.) Raporu nda (1987); gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan, mevcut kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak (s. 43) olarak tanımlanmıştır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde hayati önemi bulunan turizm endüstrisi de, kaynakların korunması ve geliştirilmesinin hedef alındığı sürdürülebilir kalkınma açısından ele alınmıştır. Çeşitli uzmanlar, plansız ve kontrolsüz turizm gelişiminin doğal ve beşeri kaynakları tehdit edebileceği görüşünde birleşerek, sürdürülebilir turizm, eko-turizm, yeşil turizm, yumuşak turizm gibi terimler altında yeni bir turizm yaklaşımı öne sürmüşlerdir. Bu uzmanlardan biri olan Butler (1991), sürdürülebilir kalkınmanın turizm bağlamında tanımını şu şekilde önermektedir: Bir alanda (toplum, çevre), diğer süreç ve faaliyetlerin muvaffak gelişim ve refahını engelleyecek derecede beşeri ve doğal çevreyi değiştirmeyen veya yozlaştırmayan, uygulanabilirliği sınırsız bir ölçek ve türde geliştirilen ve muhafaza edilen turizm (s. 203) Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi de, turizm gelişiminin çevreyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekmiş ve bu konuda 10 maddelik bir rehber (Holloway, 2

9 1994, s. 262) sunmuştur. Buna göre, sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yapılması gerekenler şunlardır: 1. Yeni projelere özel önem vererek, ürün ve operasyondan kaynaklanan çevresel sorunları teşhis etmek ve asgariye indirmek 2. Tasarım, planlama, inşaat ve uygulamada çevresel konulara gereken ilgiyi göstermek 3. Doğayı mümkün olan en üst değere taşıyarak, tehlike veya koruma altındaki canlı türleri ve alanlara karşı hassas olmak 4. Enerji tasarrufu yapmak, atıkları azaltmak ve geri dönüştürmek, su kaynaklarını ve kanalizasyon sistemlerini iyi yönetmek 5. Hava kirliliğini azaltmak 6. Gürültü seviyesini azaltmak, kontrol etmek ve denetlemek 7. Çevreyle dost olmayan ürünlerin kullanımını en aza indirmek 8. Tarihi ve kültürel objeleri yüceltmek ve onlara saygı göstermek 9. Yerel halkların çıkarları, tarihleri, gelenekleri, kültürleri ve gelişimlerine gereken önemi vermek 10. Yöreleri turizm gelişimine açarken, çevresel konuları en ön planda tutmak Çakılcıoğlu, bir makalesinde (13 Kasım 2005), turizm gelişiminin sürdürülebilir olarak yürütülebilmesi için takip edilmesi gereken ilkelerden bahsetmiştir: Talebe göre değil, arza göre turistik düzenlemelerin yapılması: Yeterli arz potansiyeli ve altyapısı olmayan etkinliklerin talep dalgalanmalarından etkilenmeleri çok kolaydır. Uluslararası turizm piyasasında moda olan etkinlikler yeterli arz araştırması yapılmadan uygulanmak istendiğinden, yarardan çok zarar getirir. Turizm bölgesinin arz ettiği potansiyel doğrultusunda talep oluşmalı veya oluşturulmalıdır. Kaynakların zorlanması yerine, bölgenin niteliklerine uyan kitlenin bölgeye çekilmesi gereklidir. Önceliklerin yerel halka verilmesi: Turizm emek yoğun bir sektör olduğu için ve son ürün ancak insan tarafından sağlanabildiğine göre, turizm kararlarında ve uygulama aşamasında yerel halka öncelik verilmelidir. 3

10 On iki ay turizm: Tek tip turizm türünün yer aldığı bölgelerde, turizm sezonu birkaç ayda toplanırken, çok çeşitli etkinliklerin olduğu bölgelerde turizm bütün bir yıla yayılabilmektedir. Turizm çeşitliliğine gidilerek, turizmin on iki ay gündemde kalması sağlanmalıdır. Toplumsal katılım: Girişimciler, işletmeler, arazi ve arsa sahipleri büyüyen bir turizm pazarı için uğraşırken; yerel yönetimler, yeterli olmayan yetkileri ve sınırlı bütçeleriyle büyümeye çalışmaktadırlar. Turizme yerel açıdan yaklaşılması çeşitli evrensel etkilerin uyumlaştırılmasına ve bütünleştirilmesine yol açar. Yerel halk, ancak kendilerinin sağladıkları potansiyelin kendilerine verilmesi ile ayakta durabilir ve turizmin gelişmesine katkı sağlayabilir. Yerel toplulukların kendi kendilerini yenileyen bir kaynak ve ağırlama öğesi olabilmesi için turizm planlama ve geliştirme sürecine katılmaları gerekmektedir. Katılmama durumunda, yerel halkın direnci artacak ve hoşgörüsü azalacaktır. Yerel halk, yaşadığı bölgenin doğal ve kültürel değerleri sayesinde ekonomik bir gelir elde ettiği zaman, kısa sürede bu değerlerin koruyucusu olacaktır. Kendi kendini geliştiren ve başarısını yaratan bir endüstri haline getirmek için; turizm, yerel halkın karar vermesine ve yerel kapasitelere dayalı yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynak endüstrisi olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Temiz enerji kullanımı: Sürdürülebilir turizmin temel ilkelerinden biri de, temiz enerji kullanımıdır (Güneş, rüzgar, biyomas ve jeotermal enerji ). Türkiye de mevcut yeni ve temiz enerji kaynakları arasında, yalnız güneş enerjisi ve biyomas ülkenin hemen hemen her yerinde bulunan kaynaklar durumundadır. Jeotermal, küçük akarsu, rüzgar vb. kaynaklar ise nispeten yerel niteliktedir. Yıllardır sürmekte olan enerji darboğazı içindeki Türkiye de, bir yandan alışılagelmiş enerji kaynaklarından tasarruf olanağı yaratacak, diğer yandan odun ve tezek gibi ticari olmayan enerji kaynaklarının endüstriyel ve tarımsal kullanım alanına kaydırılmasını sağlayacak güneş enerjisinin en yararlı şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eylem durumunda dinlenme: Sürdürülebilir turizmin özünde devingenlik ve etkinlik vardır. Eylem durumunda dinlenme (aktif tatiller) önerilmektedir. Doğa içine yayılmış az yoğun yapılardan oluşan mekanların (açık mekan ağırlıklı) oluşturulması gerekmektedir. 4

11 Gerçek yaşamın sahnelenmesi: Kitlesel turizm, turistler için ev sahibi ülkede, gerçek ülke yaşamından çok yapay turistik çekicilikler sunmaktadır. Sahnelendirilmiş otantiklik (staged authenticity) olarak adlandırılan (Holloway, 1994, ss ) bu sorun, turistin gittiği yerdeki kültürü, zaman ve mekan kısıtlamalarından dolayı bir an önce tüketmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Oysaki sürdürülebilir turizmde "Arka Bölge"de yer alan etkinliklerin, yani "Gerçek Yaşamın" sahnelenmesi önemlidir. Aksi durum; kültürü ticarileşme ve sıradanlaşma sürecine sokarak sosyal tehdit yaratabilir. Toplumsal ve kültürel kimliğin korunması: Turistler gittikleri yerin kültürünü dışlamamalı, aynı zamanda yerel halk da kendi kültürünü tanıtmada zorlayıcı olmamalıdır. Yerel halk, turistlerin yaşadıkları ortamın benzerini yaratmaya da kendilerini zorunlu hissetmemelidir. Turizm yatırımlarının esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması: Turizm sektöründeki dalgalanmalarda atıl durumda kalmamak ve doğadaki dengenin bozulmaması amacıyla turistik potansiyel %100 kullanılmamalı, zaman içerisinde birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan işlevler yaşama geçirilmelidir. Her işlevin eklenmesini izleyen süreç içerisinde özellikle kaynaklar açısından doyum noktasının, göreceli de olsa ölçülmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda yeni işlevlerin nitelikleri daha net bir biçimde ortaya konabilecek ve uygulanıp uygulanmaması konusunda karar verilebilecektir. Mevcut yapı stokunun kullanımı: Bir bölgede turizm yatırımı yapılırken, asgari sağlık, güvenlik ve konfor altyapısının sağlanması gereği yanında yerel malzemenin kullanıldığı, yöresel mimariyi yansıtan mevcut yapı stokundan faydalanılmasına öncelik verilmelidir. Fiziksel yenileme esnasında, yapıların özgün özelliklerine asgari müdahale ile bakım ve onarım yapılmalı ve verilecek işlevlerin belirli standartlar doğrultusunda sunulabilmesi için gerekli görülen fiziksel ekleme veya değiştirmeler de yine yapının özgün özelliklerine göre geliştirilmiş ve uyarlanmış tasarımlar içermelidir. Ayrıca turistik mekan tasarlanırken gelir getirici satış noktalarının da en iyi ve en yüksek kullanım doğrultusunda oluşturulması, fiziksel yenilemenin yanında ekonomik bir yenileme de sağlayacak ve yapının kendini çeviren bir yatırım olabilmesine katkı sağlayacaktır. 5

12 Çalışma konusu projeyi de yakından ilgilendiren bu son ilke takip edilirse; Bölge turizmi için eksikliği duyumsanan konaklama tesislerine öz kaynak; Turistlerin otantik bir atmosferde ağırlanma heyecanı duyması; Mevcut çevrenin durağan konumdan çıkarılıp devinim kazanması; Toplumsal, kültürel ve ekonomik canlılığın doğması; Koruma bilincinin yaygınlaşması; Bölgede yaşayan halka, turizm yolu ile yeni kazanç kapıları Ve yaşam kalitesinin yükselmesi sağlanır KÜLTÜREL TURİZM Kültürel mirasın sürdürülebilmesi için girişilen çabaları tetikleyici en önemli unsur olan kültürel turizm, bir alt kolu bulunduğu turizmin kendisi gibi, tanımlanma açısından birtakım zorluklar içermektedir. Bu zorluk, sektörün değişik algı kalıplarına hitap etmesi ve içerdiği ürün ve/veya deneyimlerin çeşitliliğinden ileri gelmektedir. Kültürel turizme yönelik yapılan bir çalışmada (McKercher ve du Cros, 2002, ss. 3-6), ilgili tanımlar dört başlık altında incelenmiştir: Turizm Kökenli Tanımlar: İnsanları seyahat etmeye yönlendiren kaynağın kültür tarafından biçimlendiği bir özel ilgi turizmi türü; İnsanların, mekanların ve kültürel mirasın karşılıklı etkileşimde bulunduğu turizm sistemi; Çeşitli alan ve etkinliklerin turistler için geliştirilmesi ve pazarlanması Güdüsel Tanımlar: Özellikle sivil toplum kuruluşları, kültürel turizmin tanımlanmasında seyahat motivasyonunun önemli bir öğe olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu kuruluşların en önemlilerinden Dünya Turizm Örgütü, kültürel turizmi; eğitim, sanat, festival ve etkinliklere katılma, anıt ve sitleri ziyaret etme, doğa veya folkloru inceleme ve dini ziyaret gibi kültürel motivasyonlarla kişilerin hareket etmesi olarak tanımlamaktadır. Deneyimsel veya Arzusal Tanımlar: Kültürel turizm; sosyal doku, miras ve mekanların özgün karakteri ile değişen yoğunluklarda teması veya deneyimi içerir ve derinlemesine bir anlayışı arayan bir serüvendir. 6

13 Operasyonel Tanımlar: En sık kullanılan tanımlama yaklaşımıdır. Zira, diğer tüm yaklaşımların içerisinde de operasyonel bir bileşen mevcuttur. Kültürel turizm tanımlanırken sınırsız sayıdaki faaliyet ve deneyime katılım vurgulanır. Turizm literatürü kültürel turizm faaliyetlerini; arkeolojik sit alanları, müzeler, kaleler, saraylar, tarihi binalar, meşhur binalar, harabeler, sanat, elişleri, galeriler, festivaller, etkinlikler, müzik, dans, folklor, tiyatro, ilkel [sic] kültürler, alt kültürler, etnik topluluklar ve dini yapılar gibi insanları temsil eden kültürel miras varlıklarının kullanımı olarak tanımlar. Açıkça görülmektedir ki, kullanılan kaynaklar ve bunları kullanan turistlere yönelik kesin parametreler çizilemediği için, kültürel turizmin kavramsal tanımı bulanık sınırlara sahiptir. Kültürel turizm bir yandan da, tarih turizmi, sanat turizmi ve etnik turizm gibi çeşitli etkinlikler için bir şemsiye rolüne bürünmüştür. Kültürel turizmi tanımlama çabasındaki diğer bir çalışma (Smith, 2003, s. 31), sınırların geniş olduğu gerçeğini kabul etmekle birlikte, içerdiği etkinliklere yönelik bir tipoloji önermektedir (Tablo 1.1). Tablo 1.1: Kültürel Turizm Tipolojisi Tipoloji Örnekler Miras alanları Arkeolojik alanlar, kasabalar, anıtlar, müzeler Performans sanatları Tiyatrolar, konser salonları, kültür merkezleri Görsel sanatlar Galeriler, heykel parkları, fotoğrafçılık müzeleri, mimari Festivaller ve etkinlikler Müzik festivalleri, spor organizasyonları, karnavallar Dini yerler Katedraller, tapınaklar, hac destinasyonları Kırsal çevreler Köyler, çiftlikler, milli parklar, eko-müzeler Yerel halklar ve gelenekler Kabileler, etnik gruplar, azınlık kültürleri Sanat ve elişleri Tekstil, çanak-çömlek, resim-heykel Lisan Öğrenme veya pratik yapma Sanayi ve ticaret Fabrika ziyaretleri, madenler Gastronomi Şarap tadımı, yerel mutfak, yemek kursları Özel ilgi faaliyetleri Resim, fotoğrafçılık, dokuma Modern popüler kültür Pop müzik, alışveriş, moda, medya, teknoloji 7

14 Kültürel turist tiplerini ise, bir destinasyonu ziyaret etme kararında kültürel turizmin önemi ve arzulanan deneyim derinliğinin derecesini dikkate alan bir çalışmaya göre, beş türde incelemek mümkündür: Şekil 1.1: Kültürel Turist Tipolojisi Derin Keşfeden kültürel turist Maksatlı kültürel turist Aranan Deneyim Rastlantısal İlgisiz Gezi turisti kültürel turist kültürel turist Sığ Az Çok Bir destinasyonu ziyaret kararı almada kültürel turizmin önemi Kaynak: McKercher ve du Cros, 2002, s Şekil 1.1 de gösterilen kültürel turist tiplerinin özellikleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir (McKercher ve du Cros, 2002, s. 144): Maksatlı (purposeful) kültürel turist: kültürel turizm, bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil motiftir ve bireyin derin bir kültürel tecrübesi vardır. Keşfeden (serendipitous) kültürel turist: kültürel turizm nedenleri ile seyahat etmeyen, ancak katılım sonrası derin bir kültürel turizm deneyimi edinen turist Gezi (sightseeing) turisti: kültürel turizm ziyaretin birincil ve asıl sebebidir ancak edinilen deneyim nispeten sığdır. İlgisiz (casual) kültürel turist: bir destinasyonu ziyaret etmede kültürel turizm zayıf bir motiftir ve edinilen deneyim sığdır. Rastlantısal (incidental) kültürel turist: bu tür turistler kültürel turizm nedenleriyle seyahat etmez ama bir şekilde bazı etkinliklere katılarak sığ deneyimler edinirler. Değişik amaçlardaki insanların çeşitli kaynaklara yönelik ilgisinden doğan kültürel turizm talebinin faydaları şu şekilde özetlenebilir (Dinçer ve Ertuğral, 2000); 8

15 Turist deneyimlerine artı değer kazandırarak kaliteli turist ile kolaylıkla ilişki kurabilme Çağdaş turizm tüketim kalıplarına uyarak daima yüksek tatmine yol açan yeni ürünleri ve deneyimleri araştırma Gelişen ve dilimlendirilmiş turizm pazarının taleplerini karşılayan farklı bir ürünü oluşturma Deniz-kum-güneş kaynaklarının haricinde geriye kalan yeni destinasyonlar için farklı bir bakış açısı yaratma Turizmin mevsimsellik sorununu önleyici çözümler üretme: aktif tatiller, çevreci etkinlikler, kısa süreli geziler, iş gezisi yapanlara artı değer yaratma Kültürel turizmin yukarıda sayılan ve turizmde sürdürülebilirliği destekleyen tüm bu faydalarının yanında, önemli bir özelliği daha vardır: Kültürel mirası korumak ve sürdürülmesine yardımcı olmak. Turizme yönelik yasal altyapı, onun ürün oluşturmada en önemli potansiyel kaynaklarından biri olan kültürü; siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan gözaltında tutar. Yoğunlaşan çabalar, kültürel kaynakların turizm amaçlı kullanılıp kullanılmayacağından ziyade, kaynakların en az müdahale ile nasıl bir turistik ürün olarak kullanılacağı ve pazarlanmasında hangi stratejilerin izleneceği konularına odaklanmaktadır (Dinçer ve Ertuğral, 2000, s. 70) KÜLTÜREL MİRAS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites ICOMOS), miras terimini; doğal ve kültürel çevreyi içeren geniş bir kavram olarak yorumlamıştır. Uluslararası Kültürel Turizm Beyannamesi nde (International Cultural Tourism Charter) ifade edildiği gibi; çağdaş yaşamın bütünsel bir parçası olan miras, çok çeşitli ulusal, bölgesel, yerel ve özel kimliklerin bir esansını oluşturarak tarihi gelişimin uzun süreçlerini dışa vurur. Gelişim ve değişim için dinamik bir referans noktası ve faydalı bir araç vazifesi görür (ICOMOS, 1999). Zarar gördüğü zaman yerine konulması mümkün olmayan miras, doğal ve kültürel kaynaklar başlıkları altında tanımlanmaktadır. Kültürel kaynaklar ise, somut ve soyut olarak incelenmekte; somut kültürel miras kendi içinde taşınmaz ve taşınır olarak kategorilendirilmektedir. Şekil 1.2, mirasın genel sınıflandırılmasını göstermektedir. 9

16 Şekil 1.2: Mirasın Sınıflandırılması MİRAS KÜLTÜREL MİRAS DOĞAL MİRAS Soyut Miras Somut Miras Taşınmaz Miras Taşınır Miras Taşınmaz kültürel miras varlıkları denince ilk akla gelen, binalar ve arkeolojik sitlerdir. Ancak giderek artan çabalar, bu varlıkları bireysel olarak değerlendirmekten ziyade bir bütün içerisinde ele almaya odaklanmaktadır. Bu bağlamda, tarihi kentler, yollar ve coğrafyalara yönelik tümleşik planlama ve uygulamalar yapılmaya başlanmıştır (McKercher ve du Cros, 2002, s. 67). Bektaş ın da dediği gibi; bütün çevresi yok edilmiş tek evin korunması neyi anlatır ki? (2001, s. 317). Taşınır kültürel miras varlıkları, taşınmazlara kıyasla çok daha kırılgandır. İnsan eliyle yapılmış kültürel değer taşıyan her türlü nesneyi içeren bu varlıklar, kolayca fiziksel zarar görebilir, çalınabilir veya asıl mekanları, içerikleri, yaşları ve yaratıcıları kaydedilmediği takdirde soyut değerlerini ve anlamlarını yitirebilir (McKercher ve du Cros, 2002, ss ). Bu sebeple; müzeler, galeriler ve kütüphanelerin varlığı ve doğru işletilmesi son derece önemlidir. Taşınmaz veya taşınır olsun, somut kültürel miras, bir toplumun, mekanların ve objelerin dokunulabilir kültürüdür. Soyut kültürel miras ise, kültürün elle tutulamayan ama etkileşimle öğrenilebilir varlıklarını temsil eder. Lisan, edebiyat, müzik, dans, oyunlar, mitoloji, gelenekler, mimari ve sanat gibi öğeleri içeren soyut miras, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından bir toplumun kültürel ve sosyal kimliğini yansıtacak şekilde fark edilen, bir grup veya bireylerce ifade edilen geleneksel yaratımların bütünselliği olarak tanımlanmaktadır. Soyut mirasın otantik olabilmesi, onun temsil ettiği geleneksel kültürün, folklorun ve popüler kültürün kendi mekanında, kullanıcıları tarafından asgari teknolojik etkileşimle sergilenmesini gerektirir. (McKercher ve du Cros, 2002, s. 83). 10

17 1.4. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMI Bir toplumun çevreye olan saygısı ve onu koruyarak yüceltme bilinci, o toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli kanıtlardan biridir. Artan çevre bilincinden doğan koruma isteği, sadece doğal kaynaklara değil kültürel varlıklara da yönelik olmalıdır. Kültürel koruma, toplumların tarihte kat ettikleri yolun birer kanıtı olan varlıkları bir sonraki kuşaklara aktarabilme güdüsü ile oluşan önlemci eylemlerdir (Bektaş, 2001, s. 9). Bir ülkedeki koruma eylemleri, sadece barındırdığı toplumun değerleri ile değil evrensel bir zihniyet ile, korunanın sırf o ülkenin değil dünyanın mirası olduğu kavranarak gerçekleştirilmelidir. Sonuçta bu varlıklar tüm insanlığa miras kalmıştır. Ekonomik ve sosyal refahın ve toplumlar arası anlayışın artmasında kuvvetli bir rolü olan turizm, doğru planlama, uygulama ve denetimlerle geliştirildiği vakit, doğal ve kültürel kaynakların muhafazası açısından da olumlu bir kuvvet olabilmektedir. Turizm sayesinde kültürel varlıkların ekonomik fayda yaratması ve kendilerini finansal açıdan beslemeleri sağlanabilir. Fakat yanlış politikalar da kültürel kaynakların zarar görmesi veya yitimine sebep olabilir. Bu konuda başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için, birbirlerinden bağımsız doğmuş turizm ve kültürel miras yönetiminin, hem karşılıklı hem de bağımsız çıkarlarını dikkate alan uygulamalara gidilmesi gereklidir. Bu amaçla, toplum eğitilmeli ve devlet politikaları gözden geçirilmelidir (Holloway, 1994, s. 253; McKercher ve du Cross, 2002, ss. 9-10; ICOMOS, 1999). Türkiye de kültürel korumanın devlet politikası olması, 19. yüzyıl Osmanlı dönemine rastlamaktadır da Asar-ı Atika Nizamnamesi ile başlayan, Sanayi-i Nefise Mektebi nin kurucusu Osman Hamdi Bey in müzecilik ve restorasyon girişimleri ile devam eden bu süreç, 1982 yılında Türkiye nin UNESCO tarafından yürürlüğe alınan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme yi benimsemesi ile ayrı bir önem kazanmış ve günümüze dek çıkarılan bir dizi yasal düzenleme ile ciddi bir devlet politikası haline gelmiştir (Dinçer ve Ertuğral, 2000, s. 74). 11

18 Türkiye nin turizm politikası 2003 senesi ile önemli bir yeniden yapılanmaya gitmiştir. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlıkları tek bir çatı altına sokulmuş ve böylece, küresel turizm rekabetinde özgün değerlerle farklılaştırılmış ürünler oluşturulmasında ve kültürel mirasın korunmasının garanti altına alınmasında ilgili yönetimi yapabilecek bir kurum oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen, bir konuşmasında (2 Mayıs 2005), bu birleşik yapının getirdiği pratiklik sayesinde değiştirilen, kültürel mirasın korunmasına yönelik yasal düzenlemelere değinmiştir. Kültürel miras yönetiminin yerel yönetimler aracılığıyla sivil alandan yönlendirilmesini, kültür varlıklarının korunmasını ve kültürel yatırımların teşvik edilmesini, bölgesel koruma kurullarının işleyişine sürat ve esneklik kazandırılmasını ve turizm alanı tahsislerinden sağlanacak kaynakların kültür yatırımlarında da kullanılmasını içeren tüm bu düzenlemeler ile, kültürel mirasın korunmasında engel olarak görülen bürokrasi ve kaynak yetersizliği gibi temel sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu yapılanma ile kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesini bir sistem bütünlüğünde toplayan Türkiye, turizm politikasının yönünü kültürel turizm ve inanç turizmi gibi farklı stratejilere de çevirerek, yüzyıllar boyunca farklı inanış ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşayabildiği bir ülke olduğunu ispatlama niyetindedir (İsen, 2005). Bu strateji, ana turizm ürünü olan Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki genel imajına katkı sağlayacağı gibi, halkın sosyoekonomik ve sosyokültürel durumuna da olumlu etki edecektir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için 2010 senesini hedef alan iki süreç dikkat çekmektedir: Türkiye nin 2010 Turizm Vizyonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak 2004 te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye nin 2010 Turizm Vizyonu ve II. Hamle Dönemi konulu basın toplantısında, vizyonun içerdiği program ve projelere değinmişlerdir. Bu konuşmada paylaşılan bilgilerin çalışma konusu ile yakından alakalı olanları aşağıda özetlenmiştir: Kültürel mirasın korunması, Türkiye nin kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin öne çıkarılması, 2010 turizm vizyonunun bir numaralı önceliğidir. Vizyonunun temel taşları verimlilik, rekabet ve sürdürülebilirlik ilkeleridir. 12

19 Ana ürünler, dünyadaki yeni eğilimler doğrultusunda geliştirilecektir yılında toplam yabancı ziyaretçi sayısı 30 milyon turiste ulaşacaktır. Artan ziyaretçi sayılarına paralel olarak uygulanacak ürün çeşitlendirme ve zenginleştirme projeleri ile toplam gelir 30 milyar dolar olacaktır. Nitelikli yatak kapasitesi 1 milyonun üzerine taşınacaktır. En önemli ve öncelikli proje, İstanbul projeleridir: o Tarihi yarımada ve Haliç çevresi o Beyoğlu ve Galata o Kilyos İstanbul un turizm potansiyelinin doğru şekilde değerlendirilmesini amaçlayan bu projeler, Türk turizminin 2010 için hedeflediği rakamların yarısının yakalanmasına yetebilecektir Turizm Vizyonu nda ifade edilen bu anlayış, tohumları 2000 senesinde ekilen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti girişiminin de ciddiyete binmesine sebep olmuştur. İstanbul a yönelik bu çalışmaya, Avrupa Birliği ne üye olmayan Avrupa ülkelerinin Avrupa Kültür Başkenti olabilmesine izin veren, AB Konseyi ve Parlamentosu nun 25 Mayıs 1999 tarihli 1419/1999/EC sayılı kararının 4. maddesine dayanılarak 2000 yılında, 13 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı nın koordinatörlüğünde başlanmıştır yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yüze yakın sivil toplum kuruluşunun desteğini alan bu girişim için hazırlanan dosyanın, 13 Aralık 2005 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Müdürü Van der Pas a teslim edilmesi ile, İstanbul resmen, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili kararın verileceği 2010 yılı için aday olmuştur Mart ayında jüri karşısına çıkacak ve Mayıs ayında hakkında kesin karar verilecek bu girişim ile, Türkiye nin İstanbul aracılığıyla tanıtılması ve pazarlanması ve aynı zamanda İstanbul şehrinin geri kazanılması amaçlanmaktadır. Dosyada yer alan 76 proje için gerekli 95 milyon dolarlık bütçe İstanbul halkının katkılarıyla, seçilme durumunda bir yıl boyunca gerçekleştirilmesi planlanan 800 e yakın kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlik ise Avrupa Komisyonu nun "Culture 2000" programıyla finanse edilecektir. Bu girişim ile ilgili dikkat çeken diğer noktalar ise şöyle özetlenebilir (Turizmdebusabah.com, 1 Aralık 2005, 13 Aralık 2005, 26 Aralık 2005, 2 Ocak 2005, 16 Ocak 2005, 26 Ocak 2005): 13

20 Türkiye de ilk defa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum tarafından ortaklaşa bir proje gerçekleştirilmiştir. Genel tema olarak, Aristo dan esinlenilerek evrenin 4 temel unsuru işlenmiştir. Buna göre; toprak, İstanbul un kültürel zenginliğini yansıtan tarihi eserleri; su, İstanbul Boğazı ve Haliç i; hava, minare ve çan kuleleri ile dini zenginlik ve hoşgörüyü ve ateş ise; gençlik, teknoloji ve modern sanatları sembolize etmektedir. Ayrıca bu dört unsur, dört mevsimi de içermektedir. Adaylığın onaylanması ile İstanbul un 2010 yılında turist sayısını üçe katlayarak 10 milyon ziyaretçi çekmesi beklenmektedir. İstanbul'un bütün metropoliten ulaşım sisteminin tek bir merkeze bağlanması böylece şehir içi ulaşımın kolaylaştırılması planlanmaktadır Projelerin bir kısmı kentsel dönüşümleri içermektedir. Örneğin, ilk olarak 2006 senesi içerisinde Tarlabaşı'nın belirli bir bölümünün modernleştirilmesi ve günün yaşama koşullarına uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şüphesiz ki, bu yapılanmadan en fazla faydayı alacaklar arasında İstanbul un tarihi kültürel mirası bulunmaktadır. İlgi bekleyen varlıklar, işlevlendirilerek sürdürülebilir bir koruma altına alınacaktır. Örneğin; Aya İrini'nin arkasındaki boş alan yeniden düzenlenecek, Aya Sofya Müzesi'nin bodrum katında yer alan, ikonaların sergileneceği büyük bir müze açılacak ve Tekfur Sarayı klasik müzik inceleme merkezi haline getirilecektir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, İstanbul u barındırdığı azınlık kültürü sayesinde, diğer kültür başkenti olmuş kentlerden farklılaştıracak projelerin de planlandığını belirtmiştir. Azınlıkların İstanbul kültür mirasının bir parçası olarak bu oluşumun içine girmeleri gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, örneğin, Ermeni Vakfı ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılarak Şan Tiyatrosu'nun yeniden inşa edilip İstanbul'a kazandırılmasından söz etmektedir. Bu konuda bir başka proje ise, bu çalışmanın da proje konusu olan Büyükada Rum Yetimhanesi (Prinkipo Palace) 2005 Avrupa Kültür Başkenti Cork şehrinin (İrlanda nüfus) yaklaşık 2 milyon turist çektiği belirtilmektedir. 14

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 PROJE YÖNETĠCĠSĠ Adnan YILMAZTÜRK Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Tamer YILMAZ Burdur ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ Ersan BERBEROĞLU Selman ERTAġ Ġmtiyaz Sahibi:

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1 2013 AKDENİZ OYUNLARI BAĞLAMINDA SPOR ETKİNLİKLERİ VE OLASI ETKİLERİ Prof. Dr. Celil Çakıcı Öğr. Gör. Gülser Yavuz Mersin Üniversitesi ÖZET Spor etkinlikleri, tüm dünyada

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DEKÝ KENT TURÝZMÝ NÝ ÝSTANBUL ÜZERÝNDEN OKUMAK HAZIRLAYAN TUNÇ TAYANÇ 2008 ÖZET Kent turizmi,

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU. Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu 2012

BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU. Bozcaada & Gökçeada Değerlendirme Raporu 2012 BOZCAADA & GÖKÇEADA DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 Çanakkale 2012 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. ADALAR... 2 2.1. Bozcaada... 2 2.2. Gökçeada... 4 3. ADALARA UYGULANAN PROJELER VE POLİTİKA... 7 3.1. Bozcaada...

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı