ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR"

Transkript

1 ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin açılışını yaparlar. Örneğin Bakara Suresi Elif, Lam, Mim harf grubu ile başlar. Bazı Kuran yorumcuları bu harflerin Allah ile peygamber arasında bir şifre olduğunu söylemişler, bazı yorumcular İşte mucize Kuran bu bildiğiniz harflerle yazılmıştır şeklinde basit bir gönderme olduğunu savunmuş, hatta bazıları bu harflerden bir kaçının peygamberin isimleri olduğunu iddia etmiştir (Ta-Ha, Ya-Sin gibi). Son yıllarda bazı araştırmacılar sure başlarındaki bu harflerin surelerde 19 un katları kadar geçtiğini iddia ettiler. Fakat daha sonra başka araştırmacılar söz konusu sayımların sistematik olmadığını ortaya koydular. Gerçekten de söz konusu 29 surenin bazılarında anahtar harfler 19 un katları kadar geçmemektedir. Bu kısımda sistem nedir sorusunu sormayı gerekli buluyorum. En kısa tanımıyla sistem; bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş belli parçaların tümünün kendilerine has bir koordinasyon ile bir fonksiyona girmeleri sonucu oluşan yapıdır. Kuran ın fiziksel yazı özelliklerinin de 7 ve 19 sayıları üzerine kurulu, yukarıdaki tanıma uyan sayısal bir yapı oluşturduğunu görüyoruz. Karşımıza sayısal bir sistemle çıkan Kuran, böylece kendisinin Allah ın kitabı olduğunu ispatlamaktadır. Kuran ın bir şifre kitabı olduğu zannedilmemelidir. Kuran kendini birçok yerde Kitab-ı mubin / Apaçık kitap veya yazı olarak tanımlar. Gerçekten insanlar Kuran ın beyan ettiği 7 ve 19 sayılarını temel alarak, az bir çalışmayla herhangi bir Kuran nüshasından 7 ve 19 sayılarının sistemli örgüsünü görebilir; anlayabilirler. Bu dosyada 7 ve 19 a dayalı bir sistem içinde koordine edilmiş Anahtar Harfleri inceleyeceğiz. ANAYAZI DA SABİT BIRAKILAN 14 HARF Arap alfabesi 28 harftir. Kuran ın Sahibi tarafından Kuran da bir sistem oluşturmak için bu harflerden 14(7x2) tanesi iptal edilmiş, 14(7x2) tanesi de sabit bırakılarak bazı surelerin başlarında harf kombinasyonları şeklinde yer verilmiştir. Ra d Suresi nin 39 uncu ayetinde bahsedilen iptal edilenlerle sabit bırakılanlar alfabe harfleridir ve sabit bırakılan 14 harf ile iptal edilen 14 harf arasında tam bir eşitlik sağlanmıştır. 1

2 Sabit bırakılan 14(7x2) harfin sayısal değerleri toplamı 693 tür. (7x99) Harf Sıra No Anayazı da Sabit bırakılan Harfler ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن Sayısal değerler Toplam 693 = 7 x 99 Ne ilginçtir ki seçilmiş bu 14 harfin sayısal değeri olan 693 sayısı 7 ve 19 sayılarıyla toplandığında 719 sayısı elde edilir = 719 Anayazı dan seçilen ve 29 surenin başına Anahtar Harf olarak konulan 14 harf ve sayısal değerleri Başlangıç Harfleri Harf Sıra Numarası Harflerin Sayısal Değerleri ELİF LAM MİM ا ل م SAD ص 4 90 RA KAF HE YA AYN TA SİN HA QAF NUN ر ك ه ي ع ط س ح ق ن x 114 & 19 x 42 Sabit bırakılan 14 harfin sayısal değerleri ile 1 den 14 e uzanan sıra numaraları toplamı 798 dir ve bu sayı 7 ve 19 un ortak katıdır. 2

3 14 harfle oluşturulmuş 14 farklı anahtar harf kalıbı ve sayısal değerleri 14 Farklı Harfle Oluşturulmuş 14 Farklı Anahtar Harf Grubu Anahtar Harfler Sıra No Anahtar Harflerin Sayısal Değerleri الم Elif-Lam-Mim 1 71 المص Elif-Lam-Mim-Sad الر Elif-Lam-Ra المر Elif-Lam-Mim-Ra كهيعص Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad طه Ta-Ha 6 14 Ta-Sin-Mim طسم طس Ta-Sin 8 69 يس Ya-Sin 9 70 ص Sad حم Ha-Mim حم عسق Ha-Mim / Ayn-Sin-Qaf ق Qaf ن Nun T O P L A M x 266 & 19 x 98 Bu 14 harf, surelerin başlarında 14 farklı kombinasyon ya da kalıp (harf veya harf grubu) halinde kullanılmıştır. Tıpkı yukarıdaki tablo gibi bu 14 farklı harf grubunun sayısal değerleri de 1 den 14 e uzanan sıra numaraları ile toplandığında 7 ve 19 un ortak katı olan bir sayıyı vermektedir. 14 harften oluşan 14 kombinasyon Kuran ın 29 suresinde geçer. Aşağıdaki listede bu başlangıçların geçtiği sureler, ayet sayıları ve sayısal değerleri yer almaktadır. 3

4 29 başlangıç harfli sure ve sayısal parametreleri Sure No ve Ayet sayısı Başlangıç Harfli Sureler Sayısal Değer Bakara الم A L M Al-i İmran A L M 71 الم A raf المص A L M S Yunus الر A L R Hud الر A L R Yusuf الر A L R Ra d المر A L M - R İbrahim الر A L R Hicr الر A L R Meryem كهيعص K H Y A S Taha طه T H Şuara طسم T S M Neml طس T S Kasas طسم T S M Ankebut الم A L M Rum الم A L M Lokman الم A L M Secde الم A L M Yasin يس Y S Sad ص S Mü min حم H M Fussilet حم H M Şura حم عسق H M * A S Q Zuhruf حم H M Duhan حم H M Casiye حم H M Ahkaf حم H M Qaf ق Q Kalem ن N ANAHTAR HARF GRUBUNUN 7 & 19 LU SİMETRİK SİSTEMATİĞİ Kuran'ın 29 suresinde geçen başlangıç harflerinden bazıları tekrarlı olarak sure başlarında yer alır, bazısı da sadece birer kere sure başlarında yer alır. Bu 29 başlangıcı kendi sistematiğinde görmeye çalışalım. 4

5 Tekrarı Olan Anahtar Harf Grubu A L M Başlangıcı Grubu: Kuran da İlk geçen başlangıç Bakara suresinde yer الم alan ELİF-LAM-MİM başlangıcıdır ve toplamda 6 surenin başında bulunur. Bu başlangıcın geçtiği sure grubunun ayet toplamı 7 nin tam katıdır. A L R Başlangıcı Grubu: Sırasıyla analiz ettiğimizde sure başlarında tekrarı olan الر ikinci başlangıcımız ilk olarak Yunus suresinde yer alan ELİF-LAM-RA kombinasyonudur ve toplamda 5 surenin başında tekrarlar. Bu başlangıcın geçtiği 5 surenin ayet toplamı 19 un tam katıdır. T S M Başlangıcı Grubu: Yine, Kuran sıralamasına göre tekrarı olan üçüncü طسم başlangıcımız TA-SİN-MİM kombinasyonudur ve 2 surenin başında yer alır. Bu başlangıcın geçtiği sure grubunun ayet toplamı da 7 nin tam katıdır. 5

6 H M Başlangıcı: Kuran sıralamasına göre tekrarı olan dördüncü ve son حم başlangıcımız H M kombinasyonudur ve tam 7 surenin başlangıcını oluşturur. Geçtiği her 7 surenin toplam ayet sayılarının da 19 un katı olması beklenir. Fakat öyle değil! Bu başlangıcın geçtiği 7 surenin toplam ayet sayısı 412 dir ve bu sayı ne 7 nin ne de 19 un katıdır. Kuran da arka arkaya tam 7 defa kesintisiz olarak tekrar eden bu 7 anahtar harf grubundan sure numarası 7 nin katı olan ŞURA Suresi nde buna engel olan bir durum var. Surenin başında biri tekrarlı (H M), diğeri de tekrarsız (A S Q) olmak üzere iki başlangıç vardır. A L M, A L R ve T S M grubundan farklı olarak H M grubunun içinde A S Q tekrarsız başlangıcı olduğu için gurupların bağımsız hesaplanmasında kural dışına çıkmış oluruz. Bu nedenle H M grubunun toplam ayet sayısının 19 çıkması engellenmiş ve dikkatler tekrarı olmayan diğer anahtar harflere yönlendirilmiştir. Burada 19 un katı çıkmasına engel olan bilemediğimiz daha kompleks bir düzenleme mi var acaba? Olabilir, çünkü HM grubunda yer alan bu durum çıkmazda olmanın aksine, bizi daha geniş olan ve daha da kompleks olan 7 ve 19 kodlamasına götürmektedir. 42 nci surenin iki başlangıca sahip olmasının hikmeti: Bu iki حم عسق başlangıç, 29 Anahtar harfli surenin ayet sayılarını 7 ve 19 ile gerçekleştirmek için adeta bir terazi görevini görmektedir. İki başlangıçtan ilki olan H M başlangıcı tekrarı olan başlangıç harf grubu na alınması gerekirken, tekrarsız olan A S Q başlangıcı ise, tekrarı olmayan başlangıç harf grubu na alınması gerekir. Bu durum Kuran da yazmaz, fakat en mantıklı ve tutarlı yol budur. Aslında alternatif olabilecek başka bir yol da yoktur. Bu surenin ayet sayısı 53 tür, bu nedenle 53 sayısı hem H M in tekrarlı olması nedeniyle bir kez tekrarlı grupta, hem de A S Q ın tekrarsız olması nedeniyle bir kez de tekrarsız grupta yer almak zorundadır. İşte iki başlangıca ve 53 ayete sahip Şura (Danışma) suresi, her iki grup yapılanmasında danışıklı olarak 7 ve 19 lu tablo gerçekleştirmekte ve bu iki yapışık başlangıca matematiksel sistemde bir denge görevi verildiği anlaşılmaktadır. Bunu biraz daha açarsak; anahtar harflerle başlayan 29 sureden biri olan Şura Suresi nde iki adet anahtar harf grubu olması nedeniyle toplam anahtar harf grubu sayısı 30 olmaktadır. Bunlardan 20 tanesi tekrar eden, 10 tanesi ise tekrar etmeyen, yani birer defa kullanılmış harf gruplarıdır. İşte bu ayırıcı özellik, söz konusu 29 surenin toplam ayet sayılarında 7 ile 19 un nasıl konumlandırıldığını görmemizi sağlıyor. Tekrar etmeyen anahtar harf gruplarının geçtiği surelerdeki ayetlerin toplamı 896 (7x128) iken, tekrar eden anahtar harf gruplarının geçtiği surelerdeki ayetlerin toplamı 1900 dür (19x100). Bu durumu gösteren ve aşağıdaki tablonun oluşmasını sağlayan kilit öğe, iki farklı anahtar harf kombinasyonuna sahip Şura Suresi dir. İşte bu iki başlangıç ayrışarak; H M başlangıcı tekrarı olan harf grubuna birleştirici bir özellik verirken, A S Q başlangıcı ise, tekrarı olmayan harf gruplarına eş zamanlı etki ederek birleştirici bir özellik sağlamaktadır. 6

7 Anahtar harf gruplarının tekrar etmeleri ve etmemeleri bakımından sınıflandırılmış 29 sure ve ayet sayıları Tekrar Etmeyen Anahtar Harf Gruplarının Geçtiği Sureler Tekrar Eden Anahtar Harf Gruplarının Geçtiği Sureler Sure Adı A raf Ra d Meryem Ta-Ha Neml Ya-Sin Sad ŞURA Qaf Kalem Anahtar Harf Grupları Ayet Sayısı Sure Adı Bakara Al-i İmran Ankebut Rum Lokman Secde Yunus Hud Yusuf İbrahim Anahtar Harf Grupları الم الم الم الم الم الم الر الر الر الر المص المر كهيعص طه طس يس ص عسق ق ن Ayet Sayısı Hicr الر Şuara طسم Kasas طسم Mü min حم Fussilet حم ŞURA حم Zuhruf حم Duhan حم Casiye حم Ahkaf حم x x 100 Şimdiye kadar tekrarı olan anahtar harf grubundaki A L M, A L R, T S M başlangıçlarını inceledik ve Şura Suresi ndeki iki başlangıcın ayrışma nedenini ve ortaya çıkardığı sonucu gözlemledik. Şimdi ise aynı mantıkla, tekrarı olmayan anahtar harf grubunun kendi içerisindeki harflerin tekrarlanma durumunu inceleyeceğiz. 7

8 Tekrarı Olmayan Anahtar Harf Grubu ص Sad başlangıcı tekrarı olmayan sure grubunda yer alır. Ancak bu harf iki başlangıcın kombinasyonları arasında da yer bulur. Bu sureler 7 nci ve 19 uncu surelerdir. Böylece her üç SAD harfinin başlangıç harflerinden biri olarak geçtiği surelerin toplam ayet sayısı 7 nin tam katı yapmaktadır. ط Tekrarı olmayan Anahtar harf grubundan biri de Ta harfinin geçtiği iki başlangıçtır. Bunlar T H ve T S başlangıçlarıdır. Her iki Ta başlangıçlı surenin ayet sayısı toplamı 19 un tam katıdır. ق Qaf başlangıcı da tekrarı olmayan sure grubunda yer alır. Bu harf, tekrarsızlar grubunda bulunan A S Q kombinasyonunda da yer alır. Böylece her iki QAF harfinin bulunduğu her iki surenin toplam ayet sayısı 7 nin tam katı yapmaktadır. 7 nin katı olan her iki tablonun (SAD ve QAF) sonuçları 7 nin 2 nci kuvveti ile sonuçlanmaktadır. 7 nin katı olan tablolardaki aynı harfler (Sad ve Qaf) bulundukları kombinasyonların son harfleri iken, 19 un katı olan tablodaki aynı harfler (Ta) ise, bulundukları kombinasyonların ilk harflerini teşkil ederler. Bu durum belirli bir tertip içerdiğinden, dikkat çekici olarak aşağıda göreceğimiz üzere ortaya çıkan büyük tablonun sistematik olduğunu pekiştirmektedir. 8

9 Tekrarı olmayan grupta bu üç alt tablodan başka 7 veya 19 üzerine gerçekleşen başka bir alt tablo görünmemektedir. Örneğin tekrarsız gruptaki başlangıç kombinasyonlarında ikişer kez bulunan SİN ve SİN, He ve He, AYN ve AYN gibi harflerin toplam ayet sayılarının hiçbiri 7 veya 19 ile sonuçlanmamaktadır. Bunun sebebi sistematik büyük tablonun meydana gelmesi içindir. Şöyle ki; hem tekrarı olan grupta, hem tekrarı olmayan grupta olmak üzere birer tane 19 un, ikişer tane de 7 nin katını veren ve karşılıklı denkliklerle oluşan 6 alt tablo gerçekleşmektedir. Bu sonuçları içinden çıktıkları ana tablolar ile birlikte ele aldığımızda tıpkı bir puzzle daki parçaların yerleştirilmesi gibi, birebir Kuran daki sıralamaları gözetilerek yerli yerine koyduğumuzda, ortaya 7 ve 19 lu simetrik genel bir Başlangıç Harfli Sureler Tablosu nun çıktığını gözlemleriz. İşte bu, apaçık bir LEWWAHA'dır. Bu levvahanın matematiksel analizi ve grafiksel gösterimi şöyledir: Bu levvaha, ayrıca neden Şura Suresi iki bağımsız başlangıç harf grubuyla başlıyor sorusunun da apaçık cevabıdır. 9

10 Tekrarlı H M ve tekrarsız A S Q olan iki başlangıcın ortaya çıkardığı ve 7-19 ile dengeli Anahtar Harfli Sureler Tablosu 10

11 19 sayısının yanına herhangi başka bir sayı ilave edildiğinde olasılık değeri çok yüksek olan birçok veri elde edilir diyenler, sırf Başlangıç Harfli surelerden yola çıkarak olasılık değeri en yüksek olan 2 veya 3 asal sayısını 19 ile birlikte işleve sokarak, yukarıdaki dengeyi tutturabilecek misiniz(?) Hem birbirinize yardımlaşabileceğiniz gibi, bilgisayar programlarıyla destek almanız da serbest Allah ın Kuran da belirlemiş olduğu El-Mesani (ikili sistem) 7 ve 19 a karşı gardını almış EY 19 SAVUNUCUSU! Eğer davanızda samimiyseniz basit sandığınız 19 ile birlikte herhangi bir sayıyı getirerek bunun benzerini oluşturmak için bir test yapma cesaretiniz var mı? Örneğin Kuran ın ilk başlangıcı olan A L M ve tekrarlarının sonucu olan 679 toplamı ile işe başlayabilirsiniz. Bu sayıyı 7 ve 19 un dışındaki 2 ye, olmadı 3 e, o da olmadıysa 5, 11, 13, 17, 23 e veya başka bir sayıya bölmekle işe başlayabilirsiniz. Öyle hevadan konuşmakla olmaz bu işler Yapacağınız şey çok basit; sadece 7 nin dışında herhangi bir sayıyı devreye sokarak A ve B gruplarındaki 7 ile sonuçlanan tabloları 7 nin dışındaki başka bir sayıya çevirmek! Yani iş o kadar basit ki -ki, bunu yapamazsınız. Öyleyse 39:23 te belirtildiği üzere, El Mesani karşısında titre ve sonra kendine gel! Şüphesiz, iki başlangıca sahip Şura suresinin işlevi yukarıdaki oluşumlarla sınırlı değildir. Bunun bir örneğini aşağıdaki alt başlıkta inceleyelim: Şura Suresi nin kurduğu bir başka mîzan Anahtar harf grupları, anahtar harfli 29 sureden 19 tanesinin başında, surelerin ilk ayeti olmuşlardır. Örneğin Bakara Suresi nin başlangıcı olan ELİF-LAM-MİM anahtar harf grubu tek başına bir ayettir. Kalan 10 surede ise anahtar harf grupları ilk ayetin bir parçasıdırlar. Örneğin Hicr Suresi ndeki ELİF-LAM-RA harf grubundan sonra ayet devam eder, sonlanmaz ve böylece bu harf grubu kendisinden sonra gelen cümle ile birlikte ilk ayetin bir parçası olur. Bağımsız harf gruplarının tek başlarına birer ayet oldukları 19 surede 19 anahtar harf ayeti olması beklenir, ancak bu 19 surede toplam 20 anahtar harf grubu vardır. Çünkü sure numarası 42 (7x6) olan Şura Suresi nde bir değil iki anahtar harf grubu vardır. Bunlar Ha-Mim (حم) ve Ayn-Sin-Qaf (عسق) gruplarıdır. Bu düzenleme 7 ve 19 sayıları ile dengeli bir tablo daha oluşturur. Şöyle ki, söz konusu 19 sure içinde Şura Suresi, sahip olduğu iki ayrı harf grubu ile kendisinin dışındaki 18 surenin anahtar harf gruplarını iki ayrı tabloda 19 a tamamlar ve 19 adetlik bu iki grubun değerler toplamları 7 nin tam katı olan iki sayı ile sonuçlanır. Tablo aşağıdaki gibidir: 11

12 Sure adı Şura Suresi nin anahtar harf gruplarında kurduğu mizan Şura Suresi nin 1. Anahtar Harf Grubu ile 19 Anahtar Harf Grubu Sıra no Anahtar Harflerin Sayısal Değerleri Sure adı Şura Suresi nin 2. Anahtar Harf Grubu ile 19 Anahtar Harf Grubu Sıra no Anahtar Harflerin Sayısal Değerleri Bakara الم 1 71 Bakara الم 1 71 Al-i İmran الم 2 71 Al- İmran الم 2 71 A raf المص A raf المص Meryem كهيعص Meryem كهيعص Ta-Ha طه 5 14 Ta-Ha طه 5 14 Şuara طسم Şuara طسم Kasas طسم Kasas طسم Ankebut الم 8 71 Ankebut الم 8 71 Rum الم 9 71 Rum الم 9 71 Lokman الم Lokman الم Secde الم Secde الم Ya-Sin يس Ya-Sin يس Mü min حم Mü min حم Fussilet حم Fussilet حم ŞURA حم ŞURA عسق Zuhruf حم Zuhruf حم Duhan حم Duhan حم Casiye حم Casiye حم Ahkaf حم Ahkaf حم x x 256 Tablonun birinci tarafındaki 7 nin katsayısı olan 230, A S Q kombinasyonuna bir gönderme olarak dikkat çeken bir sayıdır. Çünkü A S Q başlangıcının sayısal değeri de 230 olarak tablonun ikinci tarafında yer almaktadır. Ayrıca, Şura suresinin 15 inci sırada olması da 7-19 açısından önemli bir etkendir. Şöyle ki, H M ve A S Q başlangıçlarının sıra numaraları olan 15 ile sayısal değerleri olan 48 ve 230 un dönüşümlü olarak ardışık dizilimleri 7 ve 19 un katlarını vermektedir =19x = 7x 12

13 HARF GRUPLARININ TEKRARLI KULLANIMI Tabloda az önce gördüğümüz anahtar harf gruplarının (başlangıçların) kullanıldığı sureleri ve bu surelerin ayet sayılarını liste halinde görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu sureler 29 adettir. 14 farklı harf grubunun ilk kez kullanıldığı 14 sureyi bu 29 sureden ayırıp ele aldığımızda söz konusu 14 surenin ayet sayıları toplamının 1603 olduğunu görürüz sayısı 7 nin 229 katıdır. Geriye bu 14 surenin dışında 15 sure kalmıştır. Anahtar harf gruplarının tekrar kullanılması ile listede yer bulan bu 15 surenin ayet sayısı 19 un 60 katıdır. 14 farklı anahtar harf grubunun ilk kez geçtikleri ve tekrarlandıkları surelerin ayet sayıları Anahtar Harf Gruplarının İLK KEZ GEÇTİĞİ SURELER Anahtar Harf Gruplarının TEKRARLANDIĞI SURELER Sure Adı İlk geçişler Ayet sayısı Sure Adı Tekrarlı geçişler Ayet sayısı Bakara 286 Al-i İmran الم 200 الم A raf 206 Ankebut المص 69 الم Yunus 109 Rum الر 60 الم Ra d 43 Lokman المر 34 الم Meryem 98 Secde كهيعص 30 الم Ta-Ha 135 Hud طه 123 الر Şuara 227 Yusuf طسم 111 الر Neml 93 İbrahim طس 52 الر Ya-Sin 83 Hicr يس 99 الر Sad 88 Kasas ص 88 طسم Mü min 85 Fussilet حم 54 حم Şura 53 Zuhruf حم عسق 89 حم Qaf 45 Duhan ق 59 حم Kalem 52 Casiye ن 37 حم Ahkaf 35 حم 1603 = 7 x = 19 x 60 13

14 AYET SAYILARININ TEKRAR ETMESİ Anahtar harfli surelerin ayet sayılarını kendi içlerinde incelersek ikili kodlamanın bir başka yönünü daha görürüz. Söz konusu 29 sureden 27 tanesinin ayet sayıları birbirlerinden farklı, ilk kez gözlemlenen sayıların oluşturduğu bir grubu karşımıza çıkarırken, 2 tanesinin ayet sayısı daha önceki iki ayet sayısının tekrarı olarak yeniden gözlemlenen sayıların oluşturduğu ayrı bir grubu karşımıza çıkarır. Yani bu surelerin içinde İbrahim Suresi 52 ayet iken Kalem Suresi de 52 ayet; Kasas Suresi 88 ayet iken Sad Suresi de 88 ayettir. Anahtar harfli surelerin ayet sayılarındaki bu tekrar etme durumu ile oluşan iki farklı grup yine 7 ve 19 sayılarına göre düzenlenmiştir. Anahtar Harfli Surelerin Ayet Sayılarının Tekrar Etme Durumu İlk kez gözlemlenen bir sayıya sahip Anahtar Harfli Sureler Tekrar gözlemlenen bir sayıya sahip Anahtar Harfli Sureler SURE ADI AYET SAYISI SURE ADI AYET SAYISI Bakara 286 Al- i İmran 200 A raf 206 Yunus 109 Hud 123 Yusuf 111 Ra d 43 İbrahim 52* Kalem 52* Hicr 99 Meryem 98 Ta-Ha 135 Şuara 227 Neml 93 Kasas 88* Sad 88* Ankebut 69 Rum 60 Lokman 34 Secde 30 Ya-Sin 83 Mü min 85 Fussilet 54 Şura 53 Zuhruf 89 Duhan 59 Casiye 37 Ahkaf 35 Qaf x x 20 14

15 Peki, neden Sad ve Kalem surelerinin ayet sayıları olan 52 ve 88 sayıları seçilmiştir? Bu durumun inceleyeceğimiz bütün sayısal yapılara hizmet ediyor olmasının yanı sıra konumuzla ilgili olan iki hikmeti vardır: 1. Bu iki surede kullanılmış anahtar harflerin sayısal değerlerinin toplamı, iki surenin ayet sayıları toplamına eşittir ve bu sayı 7 nin 20 katıdır. Söz konusu anahtar harfler Sad ve Nun harfleridir. Bu harflerin sayısal değerleri ise sırasıyla 90 ve 50 dir. İki Suredeki Anahtar Harflerin Sayısal değerleri : = 140 (7x20) İki Surenin Ayet Sayıları : = 140 (7x20) 2. Sad ve Kalem sureleri anahtar harfli sureler içinde 20. ve 29. sıraları almaktadırlar ki 20 ve 29 un toplamı 7 nin 7 katı olan 49 sayısına eşittir. ANAHTAR HARFLİ SURELERİN SURE VE AYET SAYILARI Anahtar harfli sureler içinde sure numarası 7 nin tam katı olan surelere baktığımızda dört sure olduğunu görürüz. Bu surelerin sure numaraları ve ayet sayılarının Besmele ile birlikte toplamları 19 un tam katıdır. Anahtar harfli sureler içinde bu kez sure numarası 19 un tam katı olan surelere baktığımızda iki sure olduğunu görürüz. Bu surelerin sure numaraları ve ayet sayılarının Besmele ile birlikte toplamları ise 7 nin tam katıdır. Böylece 7 ve 19 sayıları üzerinde tam anlamıyla simetrik bir mizan gerçekleşir. Sure numaraları 7 nin veya 19 un tam katı olan anahtar harfli sureler ve ayet sayıları Sure numarası 7nin katı olan Anahtar Harfli Sureler Sure numarası 19 un katı olan Anahtar Harfli Sureler Anahtar Harfler Sure No Besmele Ayeti Ayet Sayısı Anahtar Harfler Sure No Besmele Ayeti Ayet Sayısı Elif-Lam-Mim-Sad 7 (7x1) Elif-Lam-Ra 14 (7x2) Ta-Sin-Mim 28 (7x4) Ha-Mim/Ayn-Sin-Qaf 42 (7x6) Kaf-Ha-Ya- Ayn-Sad (19x1) 1 88 Sad x 26 (19x2) x 35 15

16 Şimdi sure numaraları 7 nin veya 19'un katı olan bu surelerin anahtar harflerini inceleyelim. Sure numarası 7 nin veya 19 un katını veren toplam 6 sure olduğunu gördük. 42 nci surede iki adet bağımsız anahtar harf grubu bulunduğundan söz konusu 6 surede toplam 7 anahtar harf grubu, bu 7 harf grubunda da toplam 21(7x3) harf bulunmaktadır. En önemlisi de bu anahtar harflerin sayısal değerleri toplamının 7 ve 19 sayılarının ortak katı olan 1064 sayısını vermesidir. Sure numarası 7 veya 19 un katı olan anahtar harfli surelerde anahtar harfler ve sayısal değerleri SURE NUMARASI SURE ADI SURENİN BAŞLANGIÇ HARFLERİ HARFLERİN SAYISAL DEĞERLERİ 7 (7x1) A raf Elif-Lam-Mim-Sad 161 المص 14 (7x2) İbrahim Elif-Lam-Ra 231 الر 28 (7x4) Kasas Ta-Sin-Mim 109 طسم 42 (7x6) Şura Ha-Mim 48 حم 42 (7x6) Şura Ayn-Sin-Qaf 230 عسق 19 (19x1) Meryem Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad 195 كهيعص 38 (19x2) Sad Sad 90 ص x10 (7 Anahtar Harf Grubu) x x 56 BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ANAHTAR HARF GRUPLARI 29 adet anahtar harfli sureden 19 tanesinde anahtar harf gruplarının tek başlarına bağımsız birer ayet olduklarını, kalan 10 surede ise ilk ayetin başında, ilk ayete bağımlı olduklarını belirtmiştik. İşte bu farklı iki gruptaki surelerin kendi içlerinde sıralanışları, sure numaraları, ayet sayıları ve anahtar harflerinin sayısal değerleri toplamları yine 7 nin ve 19 un katları olarak karşımıza çıkıyor. 16

17 Bağımlı ve Bağımsız Anahtar Harf Gruplarına Göre Dağılım BAĞIMLI BAŞLANGIÇLAR (Kelimelerle birlikte geçen Başlangıç harfler ) BAĞIMSIZ BAŞLANGIÇLAR ( Harf Ayetleri ) Başlangıç Harfler Kurandaki Sırası Sayısal Değeri Sure No Ayet sayısı Başlangıç Harfler Kuran - daki Sırası Sayısal Değeri الم الم المص كهيعص طه طسم طسم الم الم الر الم الر الم الر يس المر حم الر حم الر حم عسق طس حم ص حم ق حم ن حم x 409 Sure No x 228 Ayet sayısı HA-MİM, Rahman ve Rahim olan (Allah) tarafından indirilmiştir. (Bu) işaretleri bilen bir kavim için, Arapça bir okunuşla detaylanmış bir yazıdır. 41 (Fussilet) / 1-3 İmran Akdemir, Kasım

ANAHTAR (BAŞLANGIÇ) HARFLER VE 7 &19

ANAHTAR (BAŞLANGIÇ) HARFLER VE 7 &19 ANAHTAR (BAŞLANGIÇ) HARFLER VE 7 &19 İmran AKDEMİR 2015 1 Elif - Lam - Ra; bunlar, işi sağlam yapan ve yaptığında hikmet bulunan, her şeyden haberdar olan Allah ın katından gelen, sağlamlaştırılmış, sonra

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :...

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :... 4 SFA SFALAR 1 6 2 6 3 6 4 6 1.Saat Fatiha + 1-4 Fatiha + Bakara 1-5 2.Saat 5-8 Bakara 30-37 3.Saat 9-12 Bakara 80-82 4.Saat 13-16 Bakara 109-112 5.Saat 17-20 Bakara 120-121 6.Saat 21-24 Bakara 151-157

Detaylı

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır:

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır: GİZEMLİ ALTIGEN Edip Yüksel in Üzerinde 19 Var kitabının İngilizce versiyonu olan Nineten God s Signature in Nature and Scripture adlı kitapta, 304. sayfada Gizemli Altıgen başlıklı bir konu yer alır.

Detaylı

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ NUN SURESİ ve (N) 68 68. SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ NUN HARFİ N sayısı 0 68 6-5 7 5-5 7 5 6 Kalem suresinin iki (?) ayetinde hiç Nun harfi yok. Bunlar 0'nci ve 0'ıncı ayetler. Bu durum 68. surede grup oluşturuyor.

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi İLGİNÇ BİR KURAN (72:2) Sayısal sistem 19 ile her geçen gün yeni şeyler keşfediliyor derken, 7 ve 19 ile sistem tam rayına oturabilmektedir. ص SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı 7. 19. ve 38. Surelerdeki 153

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ Tevbe Suresi nin 128 ve 129 uncu ayetleri ardışık dizim konusunda ilginç deliller sunar. Surenin tüm ayet numaralarını ardışık olarak dizdiğimizde çıkan sonuç

Detaylı

NEBE SURESİ VE SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU

NEBE SURESİ VE SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU NEBE SURESİ VE SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU NEBE SURESİ (78) 78:15. Size taneler, bitkiler, yetiştirmek için 78:16. Ve ağaçları (birbirine) sarmaş dolaş bahçeler. 78:17. Şüphesiz ayrışma (kıyamet) günü

Detaylı

Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla

Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla Bu Kuran, 666, insanlara doğru yolu gösteren ALLAH ın Kitabıdır. ALLAH, kendi kitabını 19 sayısı ile korumakta ve ortaya 19 mucizesini çıkararak ona şahit olmanızı sağlamakta,

Detaylı

PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ

PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ PROJENİN AMACI: Projede, permütasyon sorularını çözmek genellikle öğrencilere karışık geldiğinden, binom açılımı kullanmak suretiyle sorulara

Detaylı

Toplam Olasılık Prensibi

Toplam Olasılık Prensibi 1 Toplam Olasılık Prensibi A 1, A 2,, A n karşılıklı kapsamayan ve birlikte tamamlayan olaylar kümesi olsun: A k A A j 0 = 0 k j j nn j j 1 = 1 B, S içinde herhangi bir olay ise k j AA j = ise S ise Pr[A

Detaylı

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم 1:1 بسم هللا الرحمن الرحيم TAKLİDİ OLMAYAN MÜHÜR İmran Akdemir Eylül, 2016 www.ikizkod.com 1 1. Besmelenin kelime temelinde 19 ile kilitlenişi (Kümülatif Sistem) 2. Besmelenin harf temelinde.7. ile kilitlenişi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması. Uygulama Kılavuzu

Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması. Uygulama Kılavuzu Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Uygulama Kılavuzu A. Amaç Millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bütün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır?

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır? Ayrık Hesaplama Yapıları A GRUBU 3.03.0 Numarası Adı Soyadı : CEVAP : ANAHTARI SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem

Detaylı

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır.

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır. - 1 - يا بهاء الابهى ياعلي الاعلى ) 1 ( Sayfa hesapları: Allahu Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced 66 18 Üstteki kutsal kelimelerin ebced değerleri altlarında yazılmış olup 2 kutsal sayı, birbiriyle

Detaylı

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi turhan@infosoft.com.tr Yönetici Özeti 30.Mart Yerel Seçimlerine ait YSK' dan alınan tutanakların oldukça önemli bölümünde mühür olmaması başlı başına

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Geometride Kombinatorik 11. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Köşegenlerin Arakesiti Geometride Kombinatorik

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

Şifreleme Cryptography

Şifreleme Cryptography Şifreleme Cryptography Giriş Şifrelemenin temel konusu, temel olarak, iki kişinin güvenli olmayan bir kanal üzerinden üçüncü bir kişinin konuşulan metni anlamasına imkan vermeyecek şekilde haberleşmesini

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Katlı Giriş Geçitleri

Katlı Giriş Geçitleri Katlı Giriş Geçitleri Eviriciler ve tamponlar tek-girişli geçit devresi için olasılıkları çıkartır. Tamponlamak yada evirmekten başka tek mantık sinyali ile daha fazla ne yapılabilir? Daha fazla mantık

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

16. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? (64)

16. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? (64) SAYMANIN TEMEL İLKESİ 1. Altılık sayma düzeninde dört basamaklı rakamları tekrarsız kaç sayı yazılabilir? (300) 2. 0,1,2,3,4,5,6,7 rakamları ile yazılabilecek 300 ile 700 arasında en çok kaç değişik doğal

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. BÖLÜM 1 KÜMELER CEBİRİ Küme, iyi tanımlanmış ve farklı olan nesneler topluluğudur. Yani küme, belli bir kurala göre verilmiş nesnelerin listesidir. Nesneler reel veya kavramsal olabilir. Kümede bulunan

Detaylı

1- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu gösteren Kod. 2- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu bulan metod

1- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu gösteren Kod. 2- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu bulan metod 1- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu gösteren Kod 2- Girilen Sayının Tek Sayı mı Çift Sayı mı olduğunu bulan metod 3-a 1 ile 5 arasında girilen sayının yazılışını gösteren kod ( if ile

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI OLİMPİK ÇOCUK -1. 4. Sınıflar için MATEMATİK VE ZEKA KİTABI Bilsem Sınavlarına Hazırlık Matematik Yarışmalarına Hazırlık TÜBİTAK Sınavlarına Hazırlık Özel Okul Sınavlarına Hazırlık, Okula Yardımcı Dikkat

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ROBOTİK KODLAMA AKADEMİSİ II. ETAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI T.C MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI UYGULAMA OKULU ADI, SOYADI:.. OKULU:. SINIF VE NUMARASI:.. SINAV YÖNERGESİ 1) Optik kâğıdı

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

PERMÜTASYON DERS NOTLARI. Sayma Yöntemleri. TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma. Çarpma yoluyla sayma

PERMÜTASYON DERS NOTLARI. Sayma Yöntemleri. TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma. Çarpma yoluyla sayma TEMEL SAYMA KURALLARI Toplama yoluyla sayma A ve B ayrık iki küme olsun. Bu iki kümenin birleşimlerinin eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayılarının toplamına eşittir. Bu sayma yöntemine toplama yoluyla

Detaylı

Qdenetim ve Qdestek (Sistem Danışmanlık) Hakkında

Qdenetim ve Qdestek (Sistem Danışmanlık) Hakkında Qdenetim ve Qdestek (Sistem Danışmanlık) Hakkında Sistem Danışmanlık (http://e-defterdar.com), 2001 yılında faaliyetlerine başlamış olup, müşterilerinin performans ve verimliliklerini arttırmaya yönelik

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Tanım: (1. Tip Üretken Fonksiyonlar) (a r ) = (a 1, a 2, a 3,,a r, ) sayı dizisi olmak üzere, (a r ) dizisinin 1. Tip üretken fonksiyonu

Tanım: (1. Tip Üretken Fonksiyonlar) (a r ) = (a 1, a 2, a 3,,a r, ) sayı dizisi olmak üzere, (a r ) dizisinin 1. Tip üretken fonksiyonu Üretken Fonksiyonlar Ali İlker Bağrıaçık Üretken fonksiyonlar sayma problemlerinin çözümünde kullanılan önemli yöntemlerden biridir. Üretken fonksiyonların temeli Moivre nin 1720 yıllarındaki çalışmalarına

Detaylı

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI 20.05.2018 Sınava giren öğrencinin ADI SOYADI :.......................................................................... T.C. KİMLİK NO :..................................................................

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması

Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Poisson dağılımı kesikli dağılımlar içinde Binom dağılımından

Detaylı

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur?

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 5 6 7 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 24 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları KAVRAMLAR

Gençlik Eğitim Programları KAVRAMLAR Gençlik Eğitim Programları KAVRAMLAR Gençlik Programları 1. HAFTA KAVRAMLARIN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ Kavramların insan hayatındaki önemini Kur ani Hayat dergisi, Kur ani kavramlar ve tasavvurun inşası,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz.

Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz. İspanyolcaya Giriş 1 Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz. Bir yabancı dili ilk defa öğrenmeye heveslenmiş

Detaylı

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n Sonsuz Odal Otel 1 Bir oteliniz var Otelinizin sonsuz say da odas var Her odan n bir numaras var: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Böylece sonsuza kadar gidiyor En sonuncu oda yok Sonsuz numaral oda da yok Her odan n

Detaylı