Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı"

Transkript

1 Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı

2 Davet Maddi koşulları ne olursa olsun, başarılı her öğrencinin dünya standartlarında eğitim görme hakkına sahip olduğuna inanan Özyeğin Üniversitesi, kurulduğu günden beri, geniş burs olanaklarıyla her başarılı öğrenciye destek oluyor. Üniversitemiz, sekizinci yılında da, %40 oranında sağladığı giriş bursuna ilave olarak öğrencilerini, akademik başarı bursu, spor bursu, ihtiyaç bursu, kısmi zamanlı çalışma bursu gibi çeşitlendirilmiş ek burslarla desteklemeye devam ediyor. Böylece, sayıları e ulaşan öğrencilerimizin %85 i öğrenimlerini burslu olarak sürdürüyor. Ancak, başarılı olduğu halde maddi yetersizlikler nedeniyle dünya standartlarında eğitim olanaklarına erişemeyen gençlerimiz de var. Girişimci ve yenilikçi Özyeğin Üniversitesi, bu gençlerimiz için üniversitemizin tüm imkânlarından tam burslu olarak yararlanabilecekleri yeni bir burs programı başlatıyor. Tüm paydaşlarımızı, üniversitemizin eğitimde fırsat eşitliği adına başlattığı bu önemli sosyal girişimin ortağı olmaya davet ediyoruz.

3 Programın Amacı Özyeğin Üniversitesi Burs Programı Nedir? Girişimci ve yenilikçi bir araştırma üniversitesine erişimde fırsat eşitliği için yeni bir burs programı... Özyeğin Üniversitesi, bir vakıf üniversitesi olarak kurulduğu günden beri, dünya standartlarında eğitim sunmayı hedeflemiş, sağladığı geniş burs olanaklarıyla da başarılı her öğrenci için erişilebilir olmayı ilke edinmiştir. Toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle daha fazla başarılı öğrenciye yükseköğretimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere geliştirilen Özyeğin Üniversitesi Burs Programı, bu amaca ortak olan bağışçılarımızla birlikte uygulanmaktadır. Böylece, başarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle dünya standartlarında eğitim olanaklarına erişemeyen üniversite adayları, Özyeğin Üniversitesi nde tam burslu olarak öğrenim görebilmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Özyeğin Üniversitesi Burs Programı, Özyeğin Üniversitesi ni, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için de erişilebilir kılmayı amaçlar. Özyeğin Üniversitesi Burs Programı kapsamında, bursiyerler, öğrenim ücreti ödemezler; üniversitenin yurtlarında ücretsiz kalabilirler; ayrıca, ders kitapları, yemek, ulaşım gibi diğer yaşam ve öğrenim giderleri için her yıl 9 ay süreyle aylık TL tutarında nakit burs alırlar. Burslar, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı ndan başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır. Çift Anadal programlarına kayıtlı olan ve normal öğrenim süresi içinde Esas Anadal programından mezun olan bursiyerlere, İkinci Anadal programlarını tamamlayabilmeleri için 1 yıl ek süre verilir. Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yapan bursiyerlerin burs hakları devam eder. Bursiyerler, akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Bursiyerlerin, akademik sorumlulukları gereği, derslere devam etmeleri ve disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları beklenir.

4 Adaylık Koşulları Başvuru Süreci Özyeğin Üniversitesi Burs Programı On-Line Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır. Özyeğin Üniversitesi Burs Programı na, Türkiye deki bir lisede son sınıfta okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, TC vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Adayların, 2015 yılı LYS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakülterince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri puan türünde ilk e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir. Adayların, aşağıdaki bilgi ve belgeleri, eksiksiz olarak, On-Line Başvuru Sistemi üzerinden son başvuru tarihine kadar Özyeğin Üniversitesi ne iletmesi gerekir. Doldurulmuş başvuru formu Nüfus cüzdanı fotokopisi 2015 YGS sonuç belgesinin kopyası 2015 LYS sonuç belgesinin kopyası (LYS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir) Lise başarısını gösterir belge (Lise birinci sınıftan başlayarak lise son sınıf da dahil not döküm belgesi) 2 adet referans mektubu (Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından on-line başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir) Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler - Çalışanlar için işyerinden onaylı maaş bordrosu - Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi - Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi - Geliri olmayanlar için SGK dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi - Tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi - Kira sözleşmesi fotokopisi; Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri) Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm (www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belge. Geçimi anne-babası dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir) Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler.

5 Değerlendirme Süreci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için, adayın, son başvuru tarihine kadar, Özyeğin Üniversitesi Burs Programı On-Line Başvuru Sistemi aracılığıyla gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak üniversiteye iletmiş olması gerekir. Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir. Başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda belirlenen adaylar, değerlendirme komitesiyle yüz yüze görüşmek ve kendileri için tasarlanmış özel bir programa katılmak üzere Özyeğin Üniversitesi ne davet edilirler. Adayların, seyahat ve konaklama masrafları, üniversite tarafından karşılanır. Adayların değerlendirilmesinde LYS başarıları, lise diploma notları, ailelerinin maddi durumları, katıldıkları sosyal ve sportif faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, mezun oldukları lisenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve komiteyle yüz yüze görüşmelerde gösterdikleri başarı gibi farklı faktörler dikkate alınır. Bursiyer seçiminde, ilgili LYS puan türünde ilk 20,000 içinde yer alan ve lise diploma notu 100 üzerinden en az 80 olan adaylara öncelik verilir. Değerlendirmenin sonucu, bursiyer adayı olarak seçilenlere, ÖSYM nin tercihler için ilan ettiği son tarihten önce, on-line başvuru sistemi veya e-posta kanalıyla bildirilir. Bursiyer adayı seçilen öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi nin ilgili lisans programına %50 burslu olarak ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri ve üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları halinde, Özyeğin Üniversitesi Burs Programı kapsamında bağışçı firmanın / kişinin bursiyeri olarak Özyeğin Üniversitesi nde öğrenim görürler. Son Başvuru Tarihi: 11 Haziran 2015 Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması* 30 Haziran 2015 Ön değerlendirmeyi geçen adayların Kampüste Tanışma Günleri ne katılımı* 4 5 Temmuz 2015 Sonuçların açıklanması* 7 Temmuz 2015 * Belirtilen tarihlerde, ÖSYM nin LYS sonuçlarını açıklama ve tercih bildirimleri için ilan edeceği tarihlere göre olası güncelleme ayrıca duyurulacaktır. Daha fazla bilgi için:

6 Türkiye nin En Yenilikçi ilk 10 Üniversitesi Arasında 2012, 2013 ve 2014 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında ilk 10 da 2014 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi nde vakıf üniversiteleri arasında 4 üncü Özyeğin Üniversitesi Hakkında Üniversitelerin ana işlevi küresel nitelikte eğitimin yanı sıra bilgiyi üretmek, geliştirmek, iyileştirmek, yaymak ve elde edilen bilgi birikimini insanlık ve toplum için faydalı yeniliklere dönüştürmektir. Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) toplum için ekonomik ve sosyal faydalar üretmeye gönülden inanmakta ve en yüksek uluslararası mükemmellik seviyelerinde araştırma ve yenilikler gerçekleştirerek daha iyi bir toplum yaratmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. MIT, Cambridge gibi üniversitelerin lideri olduğu 3. kuşak üniversite anlayışını benimseyerek araştırma temelli girişimcilik üniversitesi misyonuyla eğitime başlayan Özyeğin Üniversitesi, topluma doğrudan değer üreten ve katma değer yaratan çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Tüm öğrencilerinin ders içinde ve dışında kazandığı bilgi, donanım ve deneyimlerle çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratma arzusu ve azmi ile mezun olmasını amaçlayan Özyeğin Üniversitesi, sadece profesyoneller değil, girişimciler yetiştiriyor. ÖzÜ mezunları, akademik eğitimlerinin yanı sıra edindikleri sektör deneyimleriyle donanımlı, birkaç dil bilen, sosyal etkinliklerle çok yönlü gelişen, değişim programları ve/veya staj olanaklarıyla kazandıkları yurtdışı deneyimleri ile küresel vizyona sahip, fark yaratan bireyler olarak hayata atılıyor.

7 TÜBİTAK'tan 10 yılda 10 milyon TL TTO desteği alan 10 üniversiteden biri 2015 te 34 Milyon TL ye ulaşan proje hacmi 17 Araştırma Laboratuvarı 5 Araştırma Merkezi 16 Milyon TL Avrupa Birliği Fon Miktarı 105 Dış Kaynaklı Aktif Araştırma Projesi Kısaca Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans (İngilizce) Girişimcilik (İngilizce) İktisat (İngilizce) İşletme (İngilizce) Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) 3Yüksekokul %12 Lisansüstü Öğrenci Öğrenci 5Fakülte 2Enstitü 47 Diploma Programı Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) İletişim Tasarımı (İngilizce) Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) Otel Yöneticiliği (İngilizce) Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi (İngilizce) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Yabancı Diller Yüksekokulu 301 %85 Burslu Öğrenci Tam Zamanlı Öğretim Elemanı 43 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kişilik Yurt kapasitesi 17 Laboratuvar %6 Yabancı Uyruklu Öğrenci

8 Özyeğin Üniversitesi Farkı Özyeğin Üniversitesi Farkı + Araştırma üniversitesi Özyeğin Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), öğretim üyelerine sunduğu tam destekle kendi bünyesinde bilgi ve yeniliğin 3 ana unsuru olan, yükseköğrenim, araştırma ve sektörleri bir araya getirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle Özyeğin Üniversitesi nde gerçekleştirilen araştırmalar üniversitenin hedef ve misyonlarının gerçekleşmesinde vazgeçilmez önemde bir role sahiptir. Araştırmanın desteklenmesi, milli ekonomiye faydalı yenilikler üretilebilmesi için itici bir güç görevi görür. Özyeğin Üniversitesi nin 2009 yılında 1,5 milyon TL olan destekli araştırmalar hacmi, 2014 yılında 14,85 milyon TL ye ulaşmıştır. 28 Avrupa Birliği Projesi 69 TÜBİTAK proje desteği 9 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San-Tez Programı Ödülü 77 Endüstri Projesi ve Ödülü 133 akademisyen patenti, üniversite adına 17 patent başvurusu yılları arasında projeler kapsamında destek alan 90 öğrenci + Uluslararası İşbirlikleri ve Değişim Programları 34 ülkede 100'den fazla işbirliği ile; arasında 200 e yakın ÖzÜ öğrencisi değişim programlarından yararlandı (164 öğrenim, 23 staj) 122 öğrenci misafir edildi + İş Dünyasıyla Entegre Bir Staj Modeli: Kredisiz Yaz Stajları ÖzÜ öğrencilerinin tümü, daha ilk yıllarından itibaren özel olarak kurgulanmış farklı yaz stajı programlarıyla profesyonel iş hayatını tecrübe etmeye başlıyor. Başarılı ÖzÜ öğrencilerinin tamamı yurtiçinde sıcak satış ve farklı birimlerin gözlemlendiği ofis stajları ile birlikte yurtdışında da ücretli staj fırsatlarından yararlanabiliyor. + Mezuniyet Sonrası yıllarında mezun olan toplam 239 ÖzÜ öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre mezunların; %79 u tam zamanlı bir işte çalışıyor %12 si yüksek lisans / doktoraya devam ediyor %80 i ilk 6 ay ve öncesinde iş buldu + Sektörlerle İç içe, Uygulamalı Öğrenim Özyeğin Üniversitesi nin sektörlerle iç içe eğitim felsefesi doğrultusunda tasarlanan sektörel eğitim modeli kapsamında her ÖzÜ öğrencisi 2. sınıftan itibaren aldığı Sektörel Çözümler dersleriyle farklı sektörleri yakından gözlemleme, derinlemesine araştırma ve ilgilendiği sektörleri bizzat deneyimleme olanağına oluyor. + ÖzÜ Öğrencileri İş Dünyasının Liderleriyle Tanışıyor Özyeğin Üniversitesi nde yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrenciler iş dünyasının lider isimleriyle buluşuyor. Sektörel Çözümler dersi, Sectoral Orienteering, öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve diğer etkinlikler kapsamında öğrenciler, hem başarılı profesyonellerin ve girişimcilerin deneyimlerini dinleme hem de onlarla bizzat tanışma şansı yakalıyor.

9 34 ülkede 100 ün üzerinde üniversiteyle işbirliği akademik yılında 24 spor takımıyla kazanılan 13 kupa ve 100 ün üzerinde madalya Özyeğin Üniversitesi Farkı + Uluslararası akademik kadro - Doktorası yurtdışından olan öğretim elemanlarının oranı %73 - Yabancı uyruklu tam zamanlı öğretim elemanı oranı %14 + Maddi yönden erişilebilir üniversite Özyeğin Üniversitesi, başarılı her öğrenciye sağladığı ortalama %40 giriş bursuyla dünya standartlarında eğitim olanakları sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin %85 i, eğitimleri süresince verilen ek burslarla desteklenmektedir. Bu yıl, Eğitimde fırsat eşitliği adına daha fazla öğrenciye ulaşmak için, öncü kurumların katkılarıyla, yeni bir burs programı başlatılmıştır. + Girişimcilik ruhu Özyeğin Üniversitesi nde tüm öğrenciler sadece birer profesyonel değil, çevreci, kurumsal düşünebilen, sosyal değerlere önem veren kişiler olarak yetiştirilmektedir. 300 ü aşkın akademik kadro Akademik yılında burslu lisans öğrencilerinin oranı %85

10 Özyeğin Üniversitesi Farkı + İlk günden kariyer Öğrenciler, yenilikçi eğitim modelleri sayesinde, okurken çalışmaya, yazları staj yapmaya ve kariyerlerini ilk dönemlerinden itibaren planlamaya başlamaktadır. ÖzÜ öğrencileri okurken ilk şirketlerini kurabildikleri gibi, profesyonel gelişim ekibinden kariyer danışmanlığı hizmeti de alabilmektedir ülkede 100 den fazla üniversite ile işbirliği Özyeğin Üniversitesi aralarında University of Minnesota, University of Texas at Dallas, University of Waterloo, University of Alberta, Clemson University, Oregon State University, University of Florida, Georgia State University, Queensland University of Technology, Tilburg University, Lund University, University of Valencia, University of Bologna, University of Edinburgh'un da bulunduğu 100'ün üzerinde kurumla işbirliği yapmaktadır. Özyeğin Üniversitesi, girişimcilik vizyonunu tüm eğitim birimlerine uyguluyor ve öğrencilerini bu anlayışla yetiştiriyor. Sadece profesyoneller değil, bağımsız, kurumsal ve sosyal girişimciler yetiştiren Özyeğin Üniversitesi, mezunlarının bir çağlayan etkisiyle yeni girişimcilere rol modeli olmalarını, girişimcilik ekosisteminde öncü roller üstlenmelerini de hedefliyor. + Sporda Türkiye nin en başarılı ikinci üniversitesi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye de Akademik Yılı nda faaliyetlere katılan 147 üniversite arasında yaptığı sportif başarı sıralamasında, Özyeğin Üniversitesi ni Spor alanında en başarılı ikinci üniversite ilan etmiştir. Sıralamada ikinciliği elde eden Özyeğin Üniversitesi nin 24 spor takımı, Akademik Yılı nı toplamda 13 kupa ve 100 ün üzerinde madalya alarak tamamlamıştır m 2 lik spor merkezi Çekmeköy Kampüsü nde bulunan spor merkezi, seyirci kapasitesine sahip m 2 lik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 450 m 2 lik fitness salonuyla ÖzÜ öğrencilerine sporla iç içe bir yaşam sunmaktadır.

11 Özyeğin Üniversitesi Farkı + Yepyeni, donanımlı ve çevreci kampüs Çekmeköy de bulunan çevreci kampüs, toplam m 2 alanda ÖzÜ öğrencilerini hayata hazırlar. Cambridge ve Princeton ın binalarını da tasarlayan dünyanın önde gelen mimarlık firmasının tasarladığı Çekmeköy Kampüsü, Türkiye nin ilk LEED sertifikalı kampüsü olma özelliğini de taşımaktadır. + Ev sıcaklığında yurtlar kişilik yurt binası, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedecekleri şekilde düzenlenmiştir. Yurtlarda, 1-4 kişiye kadar değişken oda seçenekleri, ücretsiz çamaşırhane, etüt salonları, dinlenme ve misafir kabul salonları, TV salonu, kafeterya ve revir bulunmaktadır. Kamera sistemi, merkezi ısıtma, devamlı sıcak su, güvenlik, ambulans hizmeti ve kablosuz internet erişimi de yurdun sağladığı diğer imkânlardandır. Türkiye nin ilk LEED Sertifikalı Çevreci Kampüsü 24 Spor Takımı 48 Öğrenci Kulübü + Sosyal olanaklar ve öğrenci kulüpleri Özyeğin Üniversitesi nde yaşam, akademik etkinler ile sosyal ve sportif etkinliklerin birbirinden ayrılmadan bir arada sürmesine olanak sağlar. Kampüste yer alan açık ve kapalı spor alanlarında öğrenciler çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirir. Öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan 48 öğrenci kulübü ve 24 spor takımı bulunmaktadır.

12

13 Yanımızda olun, gelecek düşlerini birlikte gerçekleştirelim /ozyeginuniversitesi /ozyeginuni /ozyeginuni /ozyeginuni /ozyeginuni Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sok. No:34-36, Alemdağ-Çekmeköy / İstanbul T : F :

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite...

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... 14 eri. ilik. va et. stri liği. ilik stri liği. at. yar

Detaylı

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER Insta Ö Z Y E Ğ İ N Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 İçindekiler Türkiye nin En Yenilikçi Üniversitesi 2-3 Hüsnü M. Özyeğin, Mütevelli Heyeti Başkanı 4 Prof. Dr. Esra Gençtürk, Rektör 5 Mütevelli

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 1 BİLGİ YLE HAYAT BAŞLASIN! 2 İçindekiler 5 Ü n i v e r s i t e y e K a y ı t İ ş l e m l e r i 7 Öğrenim Ücretleri 9 İ n g i l i z c e H a z ı r l ı k P r

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ P S İ K O L O J İ İki Farklı Dil, İki Farklı Program PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Psikoloji, korku, aşk ve nefret

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir altyapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler i İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:... 3 Kayıt günü için önemli bilgiler:...

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI

ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI ÜNİVERSİTEYİ TANIMA EL KİTABI 2013-2014 Doç. Dr. Biray Kolluoğlu Öğrenci İşleri Dekanı Boğaziçi Üniversitesi'ne hoşgeldiniz... Üniversitemiz eğitim ve bilimsel araştırma standartları açısından yalnız Türkiye

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr Halic te Yasam Haliç te Yaşam 2 www.halic.edu.tr Halic sana iyi gelecek Halic te Yasam Haliç te Yaşam İçindekiler Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Rektör den Haliç te Yaşam Akademik Birimlerimiz Haliç te

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Kitapçığı (2012-2013) Sayfa 1 İÇİNDEKİLER ÜNİVERSİTEYE KAYIT 3 Kayıt Tarihleri ve Kayıt Alanı 4 Öğrenci Tanıma Formları 4 Kayıt

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

2013-2014 KAYIT REHBERİ

2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 REHBERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ / REHBERİ Değerli Öğrencimiz, Biz de senin gibi kendimize ve ülkemize yararlı bir birey olabilmek amacıyla, içinde bulunduğun o meşakkatli yollarda yürüdük.

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı