Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l"

Transkript

1 e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İyot Eksikliği / Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Ngehn Asln 1, Hüseyin Kuku 2, Özgü Pigon 3 1 Pediti An Bilim Dlı, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Ispt, 2 Biyokimy An Bilim Dlı, Kony Eğitim ve Aştım Hstnesi, Kony, 3 Peditik Endokinoloji An Bilim Dlı, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Ispt, Tükiye Özet Amç: Önlenebili zek geiliğinin en sık nedeni oln iyot eksikliği dünyd ve ülkemizde hl önemli bi poblem olk yeini koumktdı. İlkokul çğı çocuklınd hfif ve ot düzeyde iyot eksikliği sptnı ve tedvi edilise bilişsel ve moto işlevlein düzeldiği bilinmektedi. Biz bu çlışmd endemik gut bölgesi oln ilimizde id iyot seviyesi ölçümü ile iyot eksiklik düzeyini ştıdık. Çlışmmızd 7-12 yş sı okul çğı çocuklının id iyot tılımı belileneek iyot düzeylei inceledik, eksiklik sptnn çocukld ilei tetkik ve tedvi ile zek geiliğinin önlenmesini mçldık. Geeç ve Yöntem: Ispt ilinde Milli Eğitim Bknlığın bğlı beş ilkokul ve beş otokul olmk üzee toplm on okuldn, 7-12 yş sı, toplm 400 çocuk çlışmy lındı. Çocuklın spot id öneklei lınk Sndell-Kolthoff eksiyonu ile spektofotometik olk iyot düzeylei ölçüldü. Ayıc iyotlu tuz ve hzı su kullnım duumu sogulndı. Veilein isttistiksel nlizi SPSS 20.0 vesiyonu kullnılk ypıldı. Bulgul: Çocuklın %56,7 si ekek, %43.3 ü kızdı. Otlm yş 8,7±1,2 yıl, otlm boy 131,8±10,7 cm, otlm ğılık 29,7±7,2 kg idi. Çocuklın %63,7 sinde (254) iyot eksikliği sptndı ve bunlın büyük çoğunluğund (%81,7) hfif deecede iyot eksikliği mevcuttu. İyot eksikliği sptnnlın %57,4 ü kız, %42,6 sı ekekti ve %85 i iyotlu tuz, %15 i iyotsuz tuz kullnmkt idi. Ispt ilinde otlm iyot düzeyi 107,8±78,1μg/L idi. İd iyot düzeyi düşük oln çocukld ntopometik ölçümle nlmlı olk düşüktü. Ttışm: Çlışmmızd sptdığımız bulgul ve önceki çlışmll kşılştık elde ettiğimiz sonuçl dynk Ispt ilinde iyotlu tuz tüketimimin son yılld ttığını ve iyot beslenmesinin yeteli düzeyde olduğunu tespit ettik. Anht Kelimele Çocukluk Çğı; İyot; İd; Büyüme Geiliği; Ispt Abstct Aim: Iodine deficiency is the most common cuse of peventble mentl etdtion in the wold nd in ou county still emins in plce s mjo poblem. If the pimy school-ge childen in the mild to modete iodine deficiency is detected nd teted e known to impove cognitive nd moto function. The im of this study ws to detemine the sttus of iodine deficiency in school childen t Ispt povince. Mteil nd Method: The study enolled totl of 400 students ged 7-12 without chonic disese. Childen s nthopometic mesuements, slt nd dinking wte pefeences wee ecoded. Uiny iodine levels, ws mesued by spectophotomety with Sndell-Kolthoff ection. Results: The 56.7% of the childen wee mle nd 43.3% femle. The men ge ws 8.7 ± 1.2 yes, men height ± 10.7 cm nd the men weight ws 29.7 ± 7.2 kg. Childen in 63.7% (254) hd iodine deficiency nd the mjoity of them (81.7%) hd mild iodine deficiency. 57.4% of childen with iodine deficiency wee femle nd 42.6% mle. 85% of these childen ws using iodized slt, 15% of non-iodised slt. The men uiny iodine level of 400 childen ws 107,8±78,1μg/L. Anthopometic mesuements in childen with uiny iodine levels wee significntly lowe. Discussion: In ou study we detemined mild iodine deficiency in pimy scholl ge childen in Ispt nd we hve found sttisticlly significnt gowth etdtion in childen with iodine deficiency. Keywods Childhood; Iodine; Uine; Gowth Retdtion; Ispt DOI: /JCAM.3845 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Ngehn Asln, Pediti Anbilim Dlı, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi Hstnesi, Çünü, 32000, Ispt, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İyot Eksikliği / Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Giiş Bugün dünyd yklşık 2.2 mily kişi iyot eksikliği oln bölgelede yşmkt ve iyot eksikliğinin kompliksyonlı çısındn isk ltınd bulunmktdı [1]. İyot eksikliği önlenebili zek geiliğinin en sık nedenidi [2]. Beyin hsı çısındn en çok etkilenilen dönemle gebelik, fetl ve eken postntl dönem olmkl bilikte iyot eksikliği he yştki bieyi etkilemekte ve gut ile kşımız çıkmktdı. İyot eksikliği embiyonl dönemde bşls; sğılık, dilsizlik, spstik dipleji, şşılık, ğı nöolojik defisit (nöolojik ketenizm), cücelik, psikomoto geilik, ölü doğum ve zek geiliği gibi sğlık sounlın neden olmktdı [3]. İyot bşlıc topkt olmk üzee su ve hvd bulunn bi ese elementti. Günlük iyot geeksiniminin %90 ı gıdldn, %10 u içme suyundn sğlnı. Sğlıklı insnd gıdldki iyodun yklşık %90 ı emilmektedi [2]. Emilim mide ve bğıskld olu ve yklşık bi stte tmmlnı. Günlük iyot geeksinimi yş, fizyolojik geeksinime ve bzı hstlıkl göe fklılık göstei. Eişkinlede en z 1μg/kg/gün iyot lınmsı geekiken, gebelik ve yenidoğn döneminde geeksinim dh fzldı. Düny Sğlık Ögütü (DSÖ) veileine göe değişik yş guplı için diyetle lınmsı öneilen iyot miktlı Tblo 1 de gösteilmişti. Tblo 1. Yş göe lınmsı öneilen iyot miktlı Yş gubu 0-5 yş yş 120 >12 yş 150 Gebelik 250 Emzime dönemi 250 İyot eksikliği hlen gelişmekte oln ülkele için çok önemli bi hlk sğlığı sounu olmy devm etmekte ve çeşitli yş guplın göe fklı nedenlele oty çıkbilmektedi. İyot eksikliğine neden olbilen bu fktöle Tblo 2 te gösteilmişti. Tblo 2. İyot eksikliğine neden olbilen fktöle Diyetle lınmsı geeken iyot miktı (μg/gün) Diyette iyot eksikliği Bğıskldn yetesiz iyot emilimi Mlnütisyon Mlbsobsiyon Fekl ve üine inognik iyot kybının tmsı Lktsyon Gebelik Vücudun tioid homonlın vey iyod geeksinimin tmsı Antitioid ilçll uzun süeli tedvi İyot kybının tmsı Aşıı teleme İyot tioid homon sentezi için çok önemlidi. He yştki bieyi etkileyebilen iyot eksikliği klinikte gut tblosu ile kşımız çıkmkt ve toplum sğlığı çısındn ülkemizde hlen önemli bi soun teşkil etmektedi. Eğe toplumd diyetle iyot lımı yetesiz ve bun bğlı olk idd iyot tılımı düşük sptnıyos iyot pofilksisinin uygulnmsı geekmektedi [4]. Günlük lınn iyodun yklşık %85-90 ı id ile tılmktdı. Bu nedenle id iyot düzeyi o bölgedeki iyot duumunu ynsıtn önemli bi kitedi [5]. Okul çocuklınd spot idd iyot ölçümünde; 10μg/dl nin ltındki değele iyot lımınd yetesizliğin göstegesidi. Yenidoğn bebeklede 5. günden itiben id iyodu ölçülebili ve 5μg/dl nin üzeindeki değele nomldi. İyot eksikliğinin pevlnsı ve ğılığını sptmd en uygun ve güvenili yöntem id iyot düzeyi ölçümüdü. İd iyot düzeyi ve iyot lımı sındki ilişki tblo-3 te gösteilmektedi. Tblo 3. İyot beslenmesi göstegesi olk id iyot konsntsyonu Medin id iyodu (μg/dl) İyot duumu <20 Ağı iyot eksikliği Ot iyot eksikliği Hfif iyot eksikliği Optiml İyotl indüklenmiş hipetioidizm iski 300 Yn etki iski Vücutt endokin bezle içinde homon sentezi için iyod geeksinimi oln tek endokin bez tioiddi ve tioid bezi iyot metbolizmsınd önemli ol oyn. İyot eksikliğinin tioid işlev ve hcmini etkilediği bilinmektedi. Endemik gut, epidemiyolojik çıdn, tioid hipeplzisinin belli bi coğfi bölgede yoğunlşmsıdı. Hehngi bi yeleşme bölgesinde, çocuk yş gubunun (5 12 yş) yüzde beşinde tioid büyüklüğü (gut) vs endemi söz konusudu [6]. Gut, iyot eksikliği dışınd biçok çevesel ve nutisyonel fktölein etkisiyle oty çıkbilmekle bilikte iyot eksikliği en önemli sebepti ve diğe fktölein gutojenik etkilei iyot eksikliği zemininde beliginleşmektedi [7]. Ispt ve çevesinin endemik gut bölgesi olduğu bilinmekte ve bu duumun bölgenin coğfi ypısının, bsit gut oluşmsınd en önemli etyolojik fktö oln iyot eksikliğine yol çmsındn kynklndığı thmin edilmektedi. İlkokul çğı çocuklınd hfif ve ot düzeydeki iyot eksikliği tedvi edilise bilişsel ve moto işlevlein düzeldiği belitilmektedi. Bu mçl bölgemizde öğenim göen ilköğetim çğındki çocuklın iyot eksikliği pevlnsını incelemek mcıyl beş ilkokul ve beş otokuld, 7 12 yşlındki, 400 öğencide bi tm çlışmsı geçekleştidik. Geeç ve Yöntem Çlışmy Ispt ilinde, sosyoekonomik çıdn fklı mhlleleden seçilen, 5 ilkokul ve 5 otokuldn, he ilkokuldn stgele seçilen 7-10 yş sı 40 öğenci (toplm:200), he otokuldn yş sı stgele seçilen 20 (toplm:200) çocuk olmk üzee toplm 400 öğenci lındı. Tm için İl Milli Eğitim Müdülüğünden ve İl Sğlık Müdülüğünden geekli izinle lındı. Okulldki tüm velilee tmmızın mcını ile içme suyu tecihi ve ilelein tuz tecihi (iyotlu, iyotsuz) soulını içeen bi nket göndeildi ve yzılı izinleini lındı. Çocuklın boy ve kilo ölçümlei kydedildi. Tmy ktılmyı kbul etmeyen velilein çocuklı çlışmdn çıkıldı. Öğencileden kplı plstik kpl, hijyenik koşulld, sbh ilk id öneklei lındı. Bu öneklein 5ml lik kısmı deiyodinize test tüpleine yılıp pfinle kptıldıktn son ışık geçimez kpl konulk ynı gün dein donduucud donduulk iyot olçümüne kd -18 Co de sklndı. İd öneklei dh son Ank BioLb Lbotulınd Sndell-Kolthoff eksiyonu ile spektofotometik olk iyot düzeyi yönünden incelendi. Öğencilein boy ve kilo ölçümlei kydedildi. Çlışmd elde edilen bulgul değelendiiliken, isttistiksel nlizle için SPSS 20.0 pogmı (SPSS/Window vesion 20.0, Chicgo, IL, USA) kullnıldı. Veilein isttistiksel değelendiil- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İyot Eksikliği / Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt mesinde; otlm, medyn ve stndt deivsyon ile χ2 testi, otlml sındki fkın belilenmesinde pmetik test oln student t testi uygulndı. P < 0.05 nlmlı olk kbul edildi. Şekil 2. Tuz seçimine göe göe id iyot düzeyi Bulgul Çlışmy 227 ekek (% 56,7) ve 173 kız (% 43,3) olmk üzee toplm 400 öğenci lındı. Çocuklın yşlı 7 il 12 yıl sınd idi ve otlm yş 8,7±1,2 yıl idi. Çocuklın yş ve cinsiyet dğılımı Tblo 8 de gösteildi. Otlm boy 131,8±10,7 cm, otlm ğılık 29,7±7,2 kg, otlm vücut kitle indeksi (VKİ) 16,9±2,6 kg/m 2 idi. Alınn id önekleinde iyot düzeyi minimum 18,9 μg/l, mksimum 657 μg/l, otlm id iyot düzeyi 107,8±78,1 μg/l idi. İd iyot düzeylei ciddi eksik (<20 μg/l), ot deecede eksik (20-49 μg/l), hfif deecede eksik (50-99 μg/l), yeteli iyot düzeyi (>100 μg/l), fzl iyot düzeyi (>200 μg/l) olk deecelendiildi. Çocuklın 254 ünde (% 63,7) iyot eksikliği sptndı (Tblo 9). İyot eksikliği sptnnlın %57,4 ü kız, %42,6 sı ekekti (Şekil 10). İyot beslenmesi duumunun bi göstegesi olk id iyot tılımını inceleyen çlışmmızd %0,7 ciddi eksiklik, %11 ot deecede iyot eksikliği, %52 hfif iyot eksikliği, %28,3 yeteli iyot düzeyi, %8 fzl iyot düzeyi sptndı (Şekil 1). Şekil 1. İd iyot düzeyi dğılımı Anket sonuçlın göe çocuklın 324 tnesi (%81) iyotlu tuz, 76 sı (%19) iyotsuz tuz tüketmekteydi. İyot eksikliği sptnn hstlın 215 i (%85) iyotlu tuz, 39 u (%15) iyotsuz tuz kullnmktydı. İyotlu tuz kullnnlın; %1,2 sinde ciddi iyot eksikliği, %10,8 inde ot iyot eksikliği, %53,7 sinde hfif iyot eksikliği, %25,9 und yeteli iyot düzeyi, %8,4 ünde fzl iyot düzeyi sptndı. İyotsuz tuz kullnnlın; %11,5 inde ot iyot eksikliği, %43,5 inde hfif iyot eksikliği, %39,1 inde yeteli iyot düzeyi, %5,9 und fzl iyot düzeyi sptndı (Şekil 2). İyotlu tuz kullnn çocuklın syısı 324, otlm yşı 8,7±1,2 yıl, otlm ğılığı 29,7±7,2 kg, otlm boyu 131,9±10,9 cm, otlm VKİ 17,2±2,9 kg/m 2 ve otlm id iyot düzeyi 122,8±83,3 μg/l idi. İyotsuz tuz kullnn guptki çocuklın syısı 76, otlm yşı 8,6±1,1 yıl, otlm kilosu 29,8±7,3 kg, otlm boyu 131,1±9,9 cm, otlm VKİ 17,3±2,4 kg/m 2 ve otlm id iyot düzeyi 106,1±83,3 μg/l idi. İyotlu tuz kullnn ve iyotsuz tuz kullnn çocuklın yş, kilo, boy, VKİ ve id iyot düzeylei sınd isttistiksel olk nlmlı fklılık sptnmdı. Bu iki gubun demogfik özellikleinin ve id iyot düzeyinin kşılştımsı Tblo 4 de gösteilmektedi. İçme suyu olk, çlışmdki çocuklın 147 si (%37) hzı su, 247 si (%62) şebeke suyu ve 6 sı (%1) kynk suyu kullnıyodu. Tblo 4. İyotlu tuz kullnn ve iyotsuz tuz kullnn gubun demogfik özellikleinin kşılştımsı İyotlu tuz kullnn gup Syı İyotsuz tuz kullnn gup Yş (Yıl) 8,7±1,2 8,6±1,1 0,880 Vücut Ağılığı (kg) 29,7±7,2 29,8±7,3 0,983 Boy (cm) 131,9±10,9 131,1±9,9 0,602 VKİ (kg/m 2 ) 17,2±2,9 17,3±2,4 0,645 İd iyot düzeyi(μg/l) 122,9±83,8 106,13±48,7 0,168 p Şekil 3. İçme suyu tecihine göe id iyot düzeyi Şebeke suyu kullnnlın; %1,1 inde ciddi iyot eksikliği, %8,9 und ot iyot eksikliği, %52 sinde hfif iyot eksikliği, %30 und yeteli iyot düzeyi, %8 inde fzl iyot düzeyi sptndı. Hzı su kullnnlın; %15,4 ünde ot iyot eksikliği, %51,4 ünde hfif iyot eksikliği, %21,8 inde yeteli iyot düzeyi, %11,4 ünde şıı iyot düzeyi sptndı. Kynk suyu kullnnlın; %16,6 sınd ot iyot eksikliği, %50 sinde hfif iyot eksikliği, %33,3 ünde yeteli iyot düzeyi sptndı (Şekil 3). İd iyotu eksik (<100 μg/l) oln guptki çocuklın toplm syısı 254, otlm yş 8,7±1,1 yıl, otlm VKİ 16,7±2,6 kg/ m 2 ve otlm id iyot düzeyi 68,4±17,5 μg/l idi. İd iyotu yeteli (>100 μg/l) oln guptki çocuklın toplm syısı 146, otlm yş 8,8±1,3, otlm VKİ 17,1±2,6 kg/m 2 ve otl- 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İyot Eksikliği / Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt m id iyot düzeyi 168,4±82,2 μg/l idi. İd iyot düzeyi eksik oln gubun otlm boyu 130,3±10,9 cm, id iyot düzeyi yeteli oln gubun otlm boyu 133,2±10,4 cm idi ve isttistiksel olk nlmlı idi (p=0,029). İd iyot düzeyi düşük oln gubun otlm vücut ğılığı 28,6±7,2 kg, id iyot düzeyi yeteli oln gubun otlm vücut ğılığı 30,8±7,2 kg idi ve isttistiksel olk nlmlı idi (p=0.017). Bu iki gubun demogfik ve id iyot düzeyleinin kşılştımsı Tblo 5 te gösteilmektedi. Tblo 5. İyot düzeyi düşük ve yeteli oln gubun demogfik özellikleinin ve id iyot düzeyleinin kşılştıılmsı İyot düzeyi düşük (< 100 μg/l) Syı İyot düzeyi yeteli (> 100 μg/l) Yş (Yıl) 8,7±1,1 8,8±1,3 0,051 Ağılık (kg) 28,6±7,2 30,8±7,2 0,017 Boy (cm) 130,8±12,4 133,2±10,4 0,029 VKİ (kg/m 2 ) 16,7±2,6 17,1±2,6 0,561 İd iyot düzeyi (μg/l) 68,4±17,5 168,4±82,2 0,000 p Ttışm İyot noml büyüme ve gelişmede önemli ole ship oln esnsiyel bi mikobesindi. İyot eksikliğinde temel yklşım kişilein günlük iyot lımını tımk mcı ile sık yenen besinlein iyotl zenginleştiilmesine dynmktdı. Bu mçl ülkemizde ve dünyd en sık kullnıln yöntem tuzun iyotlnmsıdı [8]. Ülkemizde 1994 yılınd İyot yetesizliği hstlıklı ve tuzun iyotlnmsı pogmı bşltılmış ve 9 Temmuz 1998 tih ve syılı Resmi Gzete ile sof tuzlının iyotlu olk üetilmesi zounlu hle getiilmişti. Günümüze kd Tükiye nin iyot duumunu tm olk ynsıtn bi hit çıkılmmış ols d, bu konud ülkenin çeşitli kesimleinde çok syıd çlışml ypılmıştı. Bununl bilikte İyot eksikliği pevlnsını sptmd en uygun ve en güvenili yöntem id iyot düzeyi ölçümüdü. Biz de bundn yol çıkk endemik gut bölgesi oln ilimizde iyot eksikliği ve iyotlu tuz tüketimini değelendimek için bi okul tmsı yptık. Emenistn, Tebid ve Cimo d mekez ve kısld okul çocuklındn 444 id numunesi lınk ypıln çlışmd kızl ve ekekle sınd nlmlı fk bulunmmıştı. Bu çlışmd sısıyl %11 ve %18 onınd iyot eksikliği sptnmıştı. Bu çlışmd ekonomik düzeyi iyi olmynld iyot eksikliğinin nlmlı olk dh yüksek ond olduğu d gösteilmişti [9]. Bizim çlışmmızd kızld iyot eksikliğinin dh yüksek ond sptnmsı ise kızlın egenliğe dh eken gimesine bğlı olk iyot geeksiniminin dh eken yşld tmsı ile ilgili olk youmlnmıştı. Zimmemnn MB ve k. çlışmlınd iyotun dolşımd IGF-1 ve IGFBP-1 i tımk yoluyl büyüme ve gelişme üzeinde etkili olduğunu ve iyot eksikliği duumunun büyüme üzeine olumsuz etki edeceğini göstemişledi [10]. Bizim çlışmmızd d iyot eksikliği oln gupt boy ve vücut ğılığı nlmlı olk düşük tespit edilmişti. Günümüze kd Tükiye nin iyot duumunu tm olk ynsıtn bi hit çıkılmmış ols d, bu konud ülkenin çeşitli kesimleinde çok syıd çlışml ypılmıştı. Bununl bilikte iyot eksikliği sıklığını sptmd en uygun ve güvenili yöntem id iyot düzeyi ölçümüdü. Bizim çlışmmızd d endemik gut bölgesi oln ilimizde iyot eksikliği ve iyotlu tuz tüketimini değelendimek için bi okul tmsı ypılmıştı. Ese S. ve k li yılld kişilik toplu gut tmsınd; Kdeniz bölgesi, İç Andolu ve Btı Andolu nun iç bölgeleinde önemli ölçüde gut bulunduğu ve ülkemizin endemik gut kuşğınd olduğu belitilmişti [11]. Sonki yılld Koloğlu S. tfındn ülke genelinde ypıln çlışmld endemik bölgelede topk, su ve besin mddeleinde iyodun yetesiz olduğu, bu bölgeden gelen hstld id iyot düzeyinin düşük ve tioid bezinde iyodu tutmsının şıı olduğu bildiilmişti yıllı sınd Htemi H ve k. tfındn tüm Tükiye yi kpsyn kişinin boyun plpsyonu ile tnmsı sonucu gut sıklığı %30,5 olk sptnmıştı. Bölgele sınd Kdeniz bölgesinde gutın en sık, Mm bölgesinde en z olduğu göülmüştü [12]. Bizim çlışmmızd id iyot düzeyi ölçümü ile iyot eksikliği tnmış, tioid fonksiyonlı ve gut değelendiilmemişti. Bi sonki çlışmd iyot eksikliği sptnn çocukld gut sıklığının değelendiilmesi plnldık. İstnbul d 1997 yılınd, 3 12 yş sı Asy ve Avup yksı yuv ve okul çocuklıyl ypıln bi çlışmd %14,3 onınd gut stlnmış, spot id iyot konsntsyonunun otlm 227,8 ± 102,7 µg/l bulunmuş, %5,6 vkd hfif iyot eksikliği ( µg/l), %4,5 inde ise ot ğı (<50 µg/l) iyot eksikliği sptndığı belitilmişti. Bu çlışmd Asy yksınd otunld id iyot düzeyi Avup yksındkileden nlmlı deecede düşük bulunmuştu. İstnbul d 1998 yılınd, yş sı 452 çocuğu kpsyn bşk bi çlışmd gut sıklığı %40, 278 yüksekokul öğencisinde %39 olk sptnmış ve id iyotu vklın yklşık %20 sinde eksik bulunmuştu. Gü E. ve k yılınd İstnbul d yptığı tmd öğencilein %46,2 sinde id iyotu <100 μg//l iken, 2003 yılınd yine İstnbul d Butçugil ve kdşlının tmsınd bu değein %17,8 e geilemesi 1999 yılınd zounlu iyotlu tuz tüketimi ile ilişkilendiilmişti [13]. Anck Kutoğlu S. ve kdşlının çlışmsınd Kysei de iyotlu tuz pofilksisine ğmen gebelede ve bebekleinde iyot eksikliği sptnmıştı [14]. Bstemi M. ve k. Doğu Kdeniz bölgesi ve İç Andolu bölgesinden toplm 1733 dolesnı dhil ettiklei çlışmlınd, otlm id iyot düzeyi sısıyl 139 μg//l ve 61 μg//l ölçülmüş ve iki bölgenin otlm id iyot düzeyi sınd nlmlı fk sptnmıştı [15]. Kutlu R. ve k. Kony d 178 okuldn, yş sı 1847 öğenciyi içeen çlışmsınd otlm id iyot düzeyi 198±46,61 μg//l sptnmıştı [16]. Dcn S. ve k. Ege bölgesinden, 6-12 yş sı çocukld yptığı çlışmd otlm id iyot düzeyi 53 μg//l iken, Budk N. ve k. çlışmsınd ise otlm id iyot düzeyi 25,5±17,2 μg//l olk bildiilmişti [17]. Çlışmmızd ise otlm id iyot düzeyi 107,8 μg /L sptnmıştı. Edoğn G. ve k yılınd, iyot pofilksisi öncesinde, Ispt d 5-12 yş çocukld yptığı çlışmd otlm id iyot düzeyi 28 μg/l sptnmıştı. Benze şekilde Ispt d Çetin H. ve k yılınd, 6-11 yş sındki 500 çocuğu içeen çlışmsının sonuçlı incelenecek olus otlm id iyot düzeyi 70 μg/l sptnmış ve çlışmy lınn çocuklın %72 sinde iyot eksikliği tespit edilmişti [18]. Bu çlışmd Ispt ılımlı iyot eksikliği bölgesi olk değelendiilmiş- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İyot Eksikliği / Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt ti. Bölgede önceki yılld ypıln bu çlışmll kıyslndığınd bizim çlışmmızd otlm id iyot düzeyinin 107,8 μg/l sptnmsı ve öğencilein % 63,7 sinde idd iyot eksikliği sptnmsı, bölgemizde okul çğı çocuklınd iyot beslenmeleinin son yılld ttığını ve id iyot düzeyinin yükseldiğini göstemektedi nck 10 yıllık süeçte iyot eksikliği duumund %72 den %63,7 ye geileme olmsı elde edilen iyileşmenin yeteli olmdığını düşündümüştü. Eği M. ve k. endemik gut bölgesi oln Mlty d 7-11 yş sı, 568 okul çocuğund yptıklı çlışmlınd otlm id iyot düzeyini 66 μg/l olk tespit etmişle [19]. Özkn B. ve k. çlışmsınd %47,6 çocukt gut sptnmış ve otlm tioid hcimlei sınd cinsiyete göe nlmlı fklılık sptnmmıştı [20]. Çlışmd otlm id iyot düzeyi gutı oln gupt 20 μg/l, gut olmyn gupt ise 50 μg/l olk sptnmış ve bu duum isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu. Akpın D. ve k yş sı, 452 öğenciyi içeen, çlışmlınd kızld gut pevlnsı nlmlı yüksek sptnmış, öğencilein %2,9 und nodüle gut tespit edilmiş ve öğencilein %20 sinde iyot düzeyi <100 μg/l olk ölçülmüştü. Çlışmd İstnbul un iyot eksikliği olmyn nck gut için endemik bi bölge olduğu sonucu çıkılmıştı [21]. Tükiye nin 7 fklı bölgesinde, 24 şehiden, 30 fklı okuldn, toplm 900 öğenci ile ypıln, 510 öğencinin şehide, 390 öğencinin kısl kesimde yşdığı, bi çlışmd otlm id iyotu bizim çlışmmız ykın olk 107 μg/l olk bulunmuştu. İd iyot düzeyi öğencilein 65 inde <20 μg/l, 185 inde μg/l sı, 173 ünde μg/l, 383 ünde μg/l, 94 tnesinde ise >300 μg/l olk sonuçlnmıştı [22]. Sonuç olk Ispt ilinde okul çğı çocuklınd hfif düzeyde iyot eksikliği sptnmıştı. Çlışmmızd tespit edilen otlm id iyot düzeyi bölgemizde ypıln dh önceki çlışmll kşılştııldığınd Ispt ili okul çğı çocuklının iyot lımının ttığı gösteilmişti. Son yıl içeisinde iyot pofilksisi pogmınd önemli ileleme sğlnmıştı nck bölgede ypıln son tmnın üzeinden geçen 10 yıllık süeçte iyot eksikliğinin %72 den %63,7 ye geilemesi yeteli olmyıp, bulunduğumuz coğfyd iyot eksikliğinin hl devm ettiğini ve süekliliğin sğlnmsı çısındn pofilksinin devmı son deecede önemli olduğunu göstemektedi. Bu mçl he 5 yıld bi bölgede id iyot miktı ölçülmeli ve eksikliği duumund önlemle lınmlıdı. 6. Snji M, Gholmhoseinin A, Nkhee A.The Assocition between Coblt Deficiency nd Endemic Goite in School-Aged Childen. Endocinol Metb (Seoul) 2014;29(3): Assey VD, Peteson S, Kimbok S, Ngeme D, Mgob C, Ruhiye DM et l. Tnzni ntionl suvey on iodine deficiency: impct fte twelve yes of slt iodtion. BMC Public Helth 2009;9: Melse Bonst A, Jiswl N. Iodine deficiency in pegnncy, infncy nd childhood nd its consequences fo bin development. Best Pct Res Clin Endocinol Metb 2010;24: Gllego ML, Longo N, Londoño AL, Lndzui P. Uiny iodine excetion levels in schoolchilden fom Quindío, Rev Slud Public (Bogot) 2009;11: Zımmemnn MB. The effects of iodine deficiency in pegnncy nd infncy. Pedit Peint Epidemiol 2012;26: Ese S. Yudumuzd goite. İstnbul Ün Tıp Fk Mec 1956;19: Htemi H, Ugncıoğlu İ, Ky H. Endemik Gut Deecelendiilmesinde Bi İndeks Öneisi, Cehpş Gut İndeksi. İstnbul Ünivesitesi Cehpş Tıp Fkültesi Nüklee Tıp Anbilim Dlı Yyını; İstnbul, Gü E, Ecn O, Cn G, Akkuş S, Güzelöz S, Ciftcili S et l. Pevlence nd isk fctos of iodine deficiency mong schoolchilden. J Top Pedit 2003;49(3): Kutoglu S, Akckus M, Kocoglu C, Gunes T, Budk N, Atbek ME, et l. Iodine sttus emins citicl in mothe nd infnt in Centl Antoli (Kysei) of Tukey. Eu J Nut 2004;43(5): Bstemi M, Eml R, Edogn G, Gullu S.High pevlence of thyoid dysfunction nd utoimmune thyoiditis in dolescents fte elimintion ofiodine deficiency in the Esten Blck Se Region of Tukey. Thyoid 2006;16(12): Kutlu R, Kköse S, Güngö K, Kulksizoğlu S. The goite pevlence nd uiny iodine levels mong dolescents. Tuk J Pedit 2011;53(2): Budk N, Bym F, Güny O, Kendici M, Kutoğlu S, Oz L. Iodine deficiency: n impotnt nd sevee public helth poblem in Kysei, Centl Antoli. J Endocinol Invest 2007;30(11): Cetin H, Kisioglu AN, Gusoy A, Billoglu E, Ayt A. Iodine deficiency nd goite pevlence in Tukey fte mndtoy iodiztion. J Endocinol Invest 2006 ;29(8): Egi M, Ecn C, Koglu L.Iodine deficiency in pegnnt women in esten Tukey (Mlty Povince): 7 yes fte the intoduction of mndtoy tble slt iodiztion. Public Helth Nut 2009;12(6): Ozkn B, Olgun H, Ceviz N, Polt P, Tysi S, Obk Z et l. Assessment of goite pevlence, iodine sttus nd thyoid functions in school-ge childen of ul Yusufeli distict in esten Tukey. Tuk J Pedit 2004;46(1): Akpın D, Tnkol R, Boztepe H, Abbsoğlu S, Toke G, Algöl F. İyotlm uygulm öncesi ot öğetim öğencileinde gut sıklığı ve id iyot düzeyi. İstnbul Tıp Fk 2002;65: Edoğn MF, Ağbht K, Altunsu T, Ozbş S, Yücesn F, Tezel B, Sgin C, Ilbeğ I, Atik N, Köse R, Edoğn G. Cuent iodine sttus in Tukey. J Endocinol Invest 2009;32(7): How to cite this ticle: Asln N, Kuku H, Pigon Ö. Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince. J Clin Anl Med 2015; DOI: / JCAM Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Mis S, Knthi SL, Dmo JR. Pevlence of goite in 6-12 yes schoolgoing childen of Pnchmhl distict in Gujt, Indi. Indin J Med Res 2007;126: Zimmemnn MB. Iodine deficiency. Endoc Rev 2009;30: Bym F, Beyzyıldız A, Gökçe C, Budk N, Edoğn N, Kutoğlu S et l. The pevlence of iodine deficiency, seum thyoglobulin, nti-thyoglobulin nd thyoid peoxidse ntibody levels in the ubn es of Kysei, Centl Antoli. Exp Clin Endocinol Dibetes 2009;117: Aydin K, Kendici M, Kutoğlu S, Kküçük EI, Kiiş A. Iodine nd selenium deficiency in school-childen in n endemic goite e in Tukey. J Pedit Endocinol Metb 2002;15: DeLong GR, Leslie PW, Wng SH, Jing XM, Zhng ML, Rkemn M et l. Effect on infnt motlity of iodintion of iigtion wte in seveity iodine-deficient e of Chin. Lncet 1997;350: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı