ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi University of Pennsylvania 1997 Doktora Okul Öncesi Eğitimi Pennsylvania State University 2002 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Isikoglu, N. Integration of Computer Technology into Early Childhood Curriculum Danışman: Prof. Dr. James E. Johnson Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretmen Serin Hisar Kız Meslek Lisesi, Denizli Öğretim Gör. Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç.Dr Pamukkakle Üniversitesi Doç.Dr. Pamukkakle Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Tanrıoöğen, Y. (2014). Okul öncesi dönemi çocukların yaşadıkları sosyo kültürel ortamların sosyal beceri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ersan, C. (2013). Baba dil Destek Programının Çocukların Dil Gelişimine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Can-Gül, S. (2009) Okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Projelerde Yaptığı Görevler:

2 İlköğretim öğretmenleri için interaktif ve yapılandırmacı hizmet içi eğitim modeli (YİHEP) TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Projesi, (SOBAG. 104K024) Proje Yöneticisi, İdari Görevler : Okul öncesi eğitimi uygulama ve araştırma merkezi, Yönetim kurulu üyesi Anabilim Dalı Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü. Pamukkale Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu. Pamukkale Üniversitesi, Erasmus Fakülte Koordinatörü. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Association for Childhood Education International (ACEI) National Association for the Education of Young Children (NAEYC) Ödüller : TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2007; 2008 (4 adet yayın için) Milli Eğitim Bakanlığı Teşekkür Belgesi, 2000 MEB Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Gelişim I Okul Öncesi Eğitim Ortamları 2-70 Güz Erken Çocukluk Eğitim 3-3 Modelleri (Yüksek Lisans) Tez Danışmanlığı Erken Çocukluk Eğitiminde 3 1 Nitel Araştırmalar (Doktora ) Gelişim II İlkbahar Erken Çocukluk Eğitim Model 2-70 Topluma Hizmet Uygulamaları 3 50 Tez Danışmanlığı Okul Öncesi Eğitimine Giriş Güz Gelişim I Okul Öncesi Eğitim Ortamları 2-70 Erken Çocukluk Eğitim 3-3 Modelleri (Yüksek Lisans) İlkbahar Çocukları Tanıma Teknikleri 2 145

3 Erken Çocukluk Eğitim Model 2-60 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Ivrendi, A., & Işıkoğlu, N., (2010). A Turkish View on Fathers Involvement in Children s Play. Early Childhood Education Journal. 37(6) A2. Isikoglu, N., Basturk, R. & Karaca, F. Assessing in-service teachers instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective, Teaching and Teacher Education, 25, (2009). A3. Isikoglu, N. The Effects of a Teaching Methods Course on Early Childhood Preservice Teachers Beliefs, Journal of Early Childhood Teacher Education, 29, (2008). Doi / A4. Baştürk, R., & Işıkoğlu, N. Okul öncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerinin Çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 8(1), 7-32 (2008). A5. Isıkoğlu, N. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişiminde Yansıtıcı Günlüklerin Rolü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), (2007). A6. Isikoglu, N., & Ivrendi, A. Mobile Crèches: A way of reaching children of poverty, Educational Research, 49(3), (2007). A7. Işıkoğlu, N., Ivrendi, A., & Şahin, A. Öğretmenlik Uygulaması Sürecine Öğretmen Adaylarının Gözlüğüyle Derinlemesine Bir Bakış, Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 26, (2007). A8. Isikoglu, N. New Toys for Young Children: Integration of Computer Technology into Early Childhood Education, The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2(4), (2003). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B.1. Isikoglu, Erdoğan, N., A Critical Role Of The Student Teaching On Instructional Beliefs: An Example Of Early Childhood Student And Cooperating Teachers 16th Annual International Conference on Education May 2014, Athens, Greece. B. 2. Isıkoglu, N., Kucuker, S. & Curuk, C. Children s Understandings of Disability in Inclusive Early Childhood Classrooms. III International Congress on Early Childhood Education, Adana 12-15th September, 2012 B. 3. Kucuker, S., Işıkoglu, N., & Curuk, C. Social acceptance of children with cognitive delays in inclusive early childhood classrooms. International Conference on New Horizons in Education Prague, Czech Republic, 2012

4 B4. Işıkoğlu, N., Erdoğan, M.O., & Kahraman, N., PAÜ Mezunlarını takip ve değerlendirme için aktif veritabanı oluşturma çalışması, IV. International Educational Technologies Symposium, Sakarya, Vol.II, , B5. Işıkoğlu, N., Yapılandırıcı yaklaşım, erken çocukluk eğitimi ve teknoloji kullanımı, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, , YAPA, İstanbul, B6. Işıkoğlu, N. New Toys for Young Children: Integration of Computer Technology into Early Childhood Education, III International Educational Technologies Symposium and Fair, Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs, Vol. II, , C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Irvendi A., & Isikoglu Erdoğan, N. (2014). Play in Turkey, Roopnarine, J. L., Patte, M., Johnson, J. E., & Kuschner, D. (Eds.) International Perspectives on Children s Play. Open University Press/McGraw Hill Education ISBN: C2. Işıkoğlu Erdoğan, N. (2013)(çeviri editörü), Bebekler ve Çocuklar: Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa Nobel Yayınevi, ISBN: Ankara C3. Isıkoglu, N., Kucuker, S. & Curuk, C. (2014) Children s Understandings of Disability in Inclusive Early Childhood Classrooms. Dıfferent approaches and cross-cultural perspectıves on early chıldhood educatıon. Chambridge Scholar Publishing. ISBN (10): , D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Küçüker, S., Işıkoğlu Erdoğan, N., & Çürük, Ç. (2014) Peer Acceptance of Children with Disabilities in Inclusive Kindergarten Classrooms. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 36, D1. Işıkoğlu Erdoğan, N. & Şimşek, Z.C. (2014). Birinci Sınıfa Başlayan Çocukların, Velilerin Ve Öğretmenlerin Okula Uyumlarının İncelenmesi International Journal Of New Trends İn Arts, Sports & Science Education 2014, 3, (2) ISSN: D2. Işıkoğlu, N., ve İvrendi, A.B., Anne ve babaların oyuna katılımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2008). D3. İvrendi, A.B., ve Işıkoğlu, N., Erken çocukluk döneminde çocuğu olan anne ve babaların oyuna yönelik görüşlerinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim, 33(355), 4-13 (2008). D4. Işıkoğlu, N., Okul Öncesi eğitimi öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili görüşleri, Çağdaş Eğitim. 32(347), 5-11 (2007). D5. Işıkoğlu, N., Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 9(18), 37-47(2007). D6. Işıkoglu, N. Eğitimde Nitel araştırma, Eğitim Araştırmaları, 20, , (2005). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

5 E1. Işıkoğlu, N. & Baştürk, R. İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Öğretim Stratejileri Hakkındaki Görüşleri, IV. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Cilt 1, , Ankara, E2. Baştürk, R. & Işıkoğlu, N. İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Programlarını ve Internet i Eğitimde Kullanma Yeterlilikleri ve Amaçları, VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cilt I, , Eskişehir, E3. Işıkoğlu, N., Ivrendi, A., ve Şahin, A. Fakülte uygulama danışmanlarının, öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar, Eylül XIV Eğitim Bilimleri Kongresi. PAÜ, Denizli, F. Diğer yayınlar : F1. Uluslararası bilimsel toplantılara bildiri ile katılma F F1.2. Isikoglu, N., The differences between early childhood in-service and pre-service teacher s instructional beliefs, ACEI World Conference & Exhibition, Moscow, Russia June F1.3. Isikoglu, N., Reaching out to All Families: Building Family/School Partnership Working with Minority Families, Reconceptualizing Early Childhood Education: Research Theory and Practice, 8 th Interdisciplinary Conference: Politics, Identity and Practice. Columbus, Ohio, 6, F4. Verilen Seminerler / Konferanslar F4.1. Işıkoğlu, N. 0-6 yaş grubu çocuklarında ev kazalarını önleme Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Kasım 2008 F4.2. Işıkoğlu, N. Nitel araştırma yöntemleri Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, 8-11 Eylül F4.3. Işıkoglu, N. (2006) Turkish Educational System. Inholland University, Hollanda Şubat, 6, F4.4. Işikoğlu, N. Kararlı ve sevecen anne baba olma. Denizli Tugay Komutanlığı, 29,Nisan 2006 F5. Sertifikalar F5. 1. Montessori Semineri, Sertifika, Mart 5, 2006 F5. 2. TÜBİTAK Proje Yönetimi, Sertifika, Ağustos, 2005

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak İş Tecrübesi 1. 2010- -- : Harran Üniversitesi-endislği (Yrd. Doç. Dr.) 2. 2009-2010: Erciyes Üniversitesi-Biligisayar Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri (Öğr. Gör. Dr.) Öğrenim

Detaylı