T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ( ) STRATEJĠK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )"

Transkript

1 T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ( ) STRATEJĠK PLANI ( ) Mayıs 2011

2 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini, zayıf ve güçlü yanlarını tespite çalışmış, yetiştirdiği İlahiyatçılarla topluma hizmet verme yolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve tercih edilen öncü bir Fakülte olma yolunda hedeflerini belirlemiştir. Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Altundağ

3 1. GĠRĠġ 1.1 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi İlahiyat Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekib Üyeleri E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı İdari Görevi Başkan Yrd. Doç. Dr Recep ÖZDİREK Öğretim Üyesi Başkan Yard. Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARACELİL Dekan Yardımcısı Üye Doç. Doç. Dr. Seyit AVCI Bölüm Başkanı Üye Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM Bölüm Başkanı Üye Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN Bölüm Başkanı 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 (Üniversitenin)/Birimin Tarihi GeliĢimi Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ dır. Sayın Dekanımız halen bu görevi yürütmektedir. ÖSYM nin verdiği 72 kontenjana mukabil eğitim öğretim yılında Fakültemize 69 öğrenci, eğitim öğretim yılında ise 75 öğrenci kayıt yaptırmıştır eğitim öğretim yılında fakültemizde isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmış öğrencilerimizden 50 si isteğe bağlı hazırlık sınıfını tercih etmiştir eğitim öğretim yılında fakültemizde zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. Halen zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması devam etmektedir. Halen 1 Profesör, 1 Doçent ve 16 Yardımcı Doçent ile öğretimine devam eden Fakültemiz yeni öğretim elamanı alımları ile daha da zengin bir akademik kadroya ulaşacaktır. 2.2 (Üniversitenin)/Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Şırnak İlahiyat Fakültesi tarih ve 2809 sayılı Kanuna eklenen ek 101. Maddeye göre tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile ve tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu Kanunla verilen başlıca görevler eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarda bulunmaktır. Fakültemiz söz konusu

4 görevlerini yerine getirirken, bu faaliyetlerin doğal sonucu olarak, başta eğitimöğretim olmak üzere İlahiyat alanında topluma hizmet etmek ve yol göstermek gibi görev ve sorumluluklar da üstlenmektedir Tablo 2 Yasal Yükümlülükler Tablosu Hukuki Resmi Gazete No Konumu Numarası Tarihi Anayasa Kanun KHK Mevzuat Adı Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu Madde Numarası Madde Adı 5765/1md Ek (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Fakültemiz, Eğitim-Öğretim yılında Şırnak Üniversitesi ana binasında 3 sınıfta faaliyete başlarken, 2009 yılı Aralık Ayında eskiden Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu binası olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Söz konusu binanın yetersizliği ve yıkım kararının alınması nedeniyle aynı bahçe içerisinde Üniversitemizce yeni bir bina inşa edilmiştir. Yapımına Eylül-2010 ayında başlanıp Şubat-2011 ayında tamamlanan ve ,00 TL ye mal olan binamız, 612,5 m 2 arsa üzerinde zemin + 3 kat + teras katı olmak üzere toplam (5) kattan oluşmaktadır. Binanın toplam kapalı alanı m 2 dir. Fakülte Binasının fiziki imkanları: Derslik 8 Kütüphane 1 Anfi 1 Bilgisayar laboratuarı 1 Mutfak 1 Mescit 1 Yemekhane 2 Kantin 1 Teknik oda 1 Akademik personel odaları 15 idari personel odaları 9 WC 8 jeneratör 1 güç kaynağı (100) akülük

5 KuruluĢ Yılı Tıpta Uzmanlık Program Sayısı Doktora program Sayısı Tezli Yüksek Lisans Program Sayısı Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı ( II.Ö) 5-6 Yıllık Lisans ve Lisansüstü Program Sayısı 4 Yıllık Lisans Program Sayısı 4 Yıllık Lisans Program Sayısı (Ġ.Ö) 2 Yıllık Önlisans Program Sayısı 2 Yıllık Önlisans Programı Sayısı (Ġ.Ö) TOPLAM Asansör 1 Engelli giriş rampası 1 Çay ocağı 1 Eğitim öğretim alanındaki faaliyetler; 1- Lisans alanında yükseköğretim faaliyeti: Sınıf Sınıf Sayısı Öğrenci Sayısı Hazırlık Sınıfı I. Öğretim 4 80 Hazırlık Sınıfı II. Öğretim 4 80 Birinci Sınıf 2 73 İkinci Sınıf 1 48 Üçüncü Sınıf 1 18 Toplam Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Tablo 3 Eğitim Öğretim hizmeti Yürüten Program Sayılarının Dağılımı Fakülteler, Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okullar İlahiyat Fakültesi TOPLAM Tablo 4 Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Toplam

6 Tablo 5 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* İlahiyat Fakültesi E K Top. E K Top. Sayı % % %100 Toplam %90 Tablo 6 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin/Bölüm Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % % Toplam Tablo 10 Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu Akademik Yıl ÖĞRENCĠ VE DERS VEREN ÖĞRETĠM ELEMANI SAYILARI Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar Öğrenci Sayısı Mezun olan Öğrenci Sayısı Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı Verilen Ders Saati /Kredi I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö Tıpta Uzmanlık Doktora Yüksek Lisans Lisans Önlisans Bilimsel AraĢtırma, GeliĢtirme Hizmet ve Ürünleri Tablo 11Araştırma Projeleri Tablosu PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam 2011 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBĠTAK A.B B. A. PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 0 0 0

7 Yapılan Bilimsel Çalışmalar: YILLARA GÖRE YAYINLAR, BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLER VE ÖDÜLLERĠN DAĞILIMI YILLAR UNVAN TOPLAM KİTAP Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) 5 MAKALE Ulusal hakemli dergi 4 Ulusal hakemsiz dergi 12 BİLDİRİ Uluslararası Poster Bildiri 24 Ulusal Poster Bildiri 12 ÖDÜLLER Uluslararası Ödül Ulusal Ödül *Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede yer almışsa tekrar olmaması açısından ilgili yayın sadece 1 kez sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünleri Diğer Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Kültür Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Genel Kamu Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Kurumsal Güvenlik Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Sivil savunma alanındaki Hizmet ve Ürünleri Etkinlikler Tablo 13 Düzenlenen Etkinlikler Dağılımı Tablosu DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER Sayı Etkinlik Türü Sempozyum ve Kongre - Konferans 8 Panel 5 Seminer 5 Açık Oturum - Söyleşi 3 Tiyatro - Konser 2 Sergi 2 Turnuva - Teknik Gezi 1 Eğitim Semineri 5 Sertifika Programı - Bienal - Gösteri -

8 TOPLAM Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile ĠliĢkilendirilmesi 2.4 PaydaĢ Tespiti ve Analizi PaydaĢların tespiti Tablo 18 Paydaş Listesi Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Temel Stratejik Alanlar Ortak Ortak Akademik Personel İdari personel Öğrenciler ve aileleri Kurum Emeklileri YÖK Diyanet İşleri Başkanlığı Üniversitelerarası Kurul Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar DPT TUBİTAK TÜBA Valilik Yerel Yönetimler Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör Kuruluşları Diğer Üniversiteler Yurt içi ve yurt dışı eğitim araştırma ve yayın kuruluşları Meslek Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumları Askeri Kuruluşlar AB Komisyonları Yazılı ve Görsel Basın Finans ve Mali Kuruluşlar Lojistik Hizmet veren kişi ve kuruluşlar

9 Ġç PaydaĢlar Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Alanlar Akademik Personel İdari personel Öğrenciler ve aileleri Kurum Emeklileri Temel Ortak Stratejik Ortak

10 DıĢ PaydaĢlar Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Temel Stratejik Alanlar Ortak Ortak YÖK Üniversitelerarası Kurul Diyanet İşleri Başkanlığı MEB Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar DPT TUBİTAK TÜBA Valilik Yerel Yönetimler Müftülük Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör Kuruluşları Diğer Üniversiteler Yurt içi ve yurt dışı eğitim araştırma ve yayın kuruluşları Meslek Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumları Askeri Kuruluşlar AB Komisyonları Yazılı ve Görsel Basın Finans ve Mali Kuruluşlar Lojistik Hizmet veren kişi ve kuruluşlar PaydaĢların önceliklendirilmesi PaydaĢ GörüĢ ve önerilerinin alınması PaydaĢların değerlendirilmesi 2.5 Kurumsal Değerlendirme (Üniversite)/Birim Ġçi Analiz

11 GÜÇLÜ YÖNLER Fakültemiz 2009 yılında kurulmuş olup yapılacak olan kampus alanında daha iyi bir hizmet binasına sahip olmasına karar verilmiş olması, Üniversitemizin yeni kurulmasına karşın eski üniversitelerin deneyimlerinden yararlanabilme imkânının bulunması, Yeniliklere açık, genç, alanında yetkin ve dinamik akademik kadronun mevcudiyeti Akademik ve idari personelinin özverili bir şekilde çalışması, Öğretim üyesi yetiştirme programı çerçevesinde eski ve kurumsallaşmış üniversitelerle işbirliği yapılmış olması, Stratejik yönetim ve değişim kapasitesinin yüksek seviyede olması, Elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve bunların sürekli güncellenmesi, Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre eğitim anlayışının benimsenmiş olması, Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin özverili bir şekilde yönetime katılımı, Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel arasındaki ilişkilerin samimi bir düzeyde olması, Öğrenci için bilgisayar laboratuarlarının bulunması ve ilgili alanda derslerin ve kursların verilmesi, Kütüphanemizin sürekli olarak yenilenmesi ve eserlerin sayısının arttırılması, Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayar ve internet olanaklarına sahip olması, Irak ve Suriye gibi iki farklı ülkeye sınır olmasından dolayı bu bölgelerdeki üniversitelerle sıkı işbirliği kurulabilme imkânına sahip olması, Özellikle Arapça eğitimi için komşu ülkelerle anlaşma olanağının bulunabilmesi,

12 Çok kültürlü bir bölge olması nedeniyle çalışma alanlarının oldukça geniş olması ve sürekli yeni ve güncel konuların ele alınıp incelenme olanağının bulunması ZAYIF YÖNLER Bazı Anabilim Dallarında öğretim elemanı yetersizliği, İdari ve teknik personelin nitelik ve nicelik açısından eksikliği, Kütüphane kaynaklarının bilgisayar ortamına aktarılmamış olması, Ankara, İstanbul gibi merkezlerde yoğun olarak yürütülen bilimsel faaliyetlere, uzaklıktan dolayı katılamama, Öğretim elemanlarının yabancı dil sorunu, Öğretim elemanlarının yerel dili bilmemeleri sorunu, Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yeterli olmaması, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmet birimin olmaması, Ulaşım güçlüğünden dolayı yurtdışı ve yurtiçi çağrılı konukların çok fazla gelememesi

13 D E K A N Üniversitenin/Birimin Yapısı Ġlahiyat Fakültesinin Akademik Organizasyon ġeması Tefsir Anabilim Dalı Hadis Anabilim Dalı Ġslam Hukuku Anabilim Dalı DEKAN YARDIMCISI TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Kelam Anabilim Dalı Ġslam Mez.Tarihi Anabilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Arap Dili ve Bel.Anabilim Dalı Din Eğitimi Anabilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı FAKÜLTE SEKRETERĠ FELSEFE ve DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Din Psikoloji Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Dinler Tarihi Anabilim Dalı Felsefe Anabilim Dalı Ġslam Felsefesi Anabilim Dalı DEKAN YARDIMCISI ĠSLAM TAR. ve SANATLARI BÖLÜMÜ Mantık Anabilim Dalı Ġslam Tarihi Anabilim Dalı Türk Ġslam Sanat. Anabilim Dalı Türk Ġslam Edb. Anabilim Dalı Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

14 (Ġlahiyat Fakültesinin Örgüt Yapısı DEKAN: Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ DEKAN Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN DEKAN Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Karacelil SENATO ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUġ FAKÜLTE KURULU: Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ - Doç. Dr. Seyit AVCI - Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN - Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN - Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM - BaĢkan Üye Üye Üye Üye YÖNETĠM KURULU 1-Prof.Dr.Mustafa ALTUNDAĞ 2-Doç.Dr.Seyit AVCI - 3-Yrd.Doç.Dr.Recep ÖZDĠREK BaĢkan Üye Üye TEMEL ĠSLAMĠ BĠLĠMLER BÖLÜM BAġKANI Doç. Dr. Seyit AVCI FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANI Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI BÖLÜM BAġKANI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Mehmet ġefik DORU Aynı Yada Benzer Görevi Yapan Birimler ve Yetki ÇakıĢmaları Son Dönemde Üniversite/Birim Yapısında ve Görev Alanında Yapılan Önemli DeğiĢiklikler (Varsa) Üniversitenin/Birimin Yapısında ve Görev Alanında Yapılması Gündemde Olan Önemli DeğiĢiklikler (Varsa) BeĢeri Kaynaklar Tablo 21 Akademik Personel Dağılım Tablosu Tablo 22 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılım Tablosu Tablo 23 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 24 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Tablo 25 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

15 Tablo 26 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Katsayı Sayısı K x S Profesör Doçent Yardımcı Doçent Doktoralı Diğer Öğr. Elemanı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi +Uzman TOPLAM 122 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; [(Profesör Sayısı x 7)+(Doçent Sayısı x 6)+(Yard. Doçent Sayısı x 5)+(Öğretim Üyesi Dışında Kalan Doktoralı Öğretim Elemanı Sayısı x 4)+(Öğretim Görevlilerinin sayısı x 3)+(Okutmanların Sayısı x 2)+(Araştırma Görevlilerinin sayısı x 1)/Yukarıdaki Unvanlardaki toplam öğretim elemanlarının sayısı. Tablo 27 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablo 28 İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 29 İdari Personelin Hizmet Süresi Tablo 30 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 31 İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Tablosu Tablo 32 Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi Tablo 33 Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 34 Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları Tablo 35 Çalışanların Kıdem Ortalamaları Kurum Kültürü ĠletiĢim Süreçleri Karar Alma Süreçleri Gelenekler ve Değerler Üniversitenin/Birimin Fiziki Kaynakları TaĢınmazlar Tablo 36 Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Tablo 37 Kapalı Mekânların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Tablo 38 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 39 Kapalı Mekânların Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı Eğitime ĠliĢkin Alanlar Tablo 40 Eğitim Alanları Derslikler Sosyal Alanlar Tablo 41Toplantı Konferans Salonları Öğrenci Kulüpleri Hizmet Alanları Tablo 42 Akademik Personel Hizmet Alanları

16 Tablo 43 İdariPersonel Hizmet Alanları Ambar Alanları ArĢiv Alanları Atölyeler TaĢınırlar Tablo 44Üniversitenin/Birimin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 300 Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet Tablo 45 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum Mali Kaynaklar Tablo 46Özet Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Dağılım Tablosu Bütçe Ödenekleri Tablo 47 Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu Çevre Analizi FIRSATLAR Üniversitenin yurt içindeki üniversitelerle planladığı çalışmalar, Bölge halkının üniversite ve İlahiyat öğrencilerini benimsemesi, Öğrenci barınma imkânlarının yeterli olması, Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamın olması, Hoşgörü kültürünün yerleşmiş olması, Bürokratların ve siyasetçilerin yakın ilgisi ve desteği, Ülkemizde nitelikli İlahiyatçılara duyulan ihtiyaç, Bölgede tarihi ve turistik merkezlerin bulunması, turizm potansiyelinin olması, Habur Sınır Kapısı gibi önemli bir dış ticaret merkezinin bölgede bulunması, İlin kalkınmada öncelikli iller arasında olması, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerine coğrafi yakınlığı,

17 Eğitimde yaşam boyu öğrenme anlayışının toplumda genel kabul görmeye başlaması, Milli gelirden eğitime ayrılan payın arttırılması, DPT, TUBİTAK vb. kuruluşların projelere verdikleri desteklerin artması, TEHDİTLER Bölgedeki güvenlik sorununun devam etmesi Bölgenin deprem kuşağında olması, Metropollere uzak olma, ulaşımı kolaylaştırıcı çalışmaların yapılmamış olması, Bölgenin göreceli olarak az gelişmiş olması ve olumsuz imajı Sanayinin gelişmemiş olması, Alternatif mesleklere nazaran İlahiyat alanındaki akademisyenliğin maddi getirisinin düşük ve iş yükünün fazla olması, Şehrimizde fakültemizin kaynak ihtiyaçlarına cevap verebilecek kitabevlerinin bulunmaması, Şehrimizde fakültemiz öğrenci ve akademik personelin kişisel gelişimine yardımcı olabilecek, kişisel gelişim merkezlerinin bulunmaması Şehrimizde çeşitli dillerde yabancı dil eğitimi veren nitelikli kursların bulunmayışı Mali ve idari özerkliğin olmayışı, Klasik yönetim geleneği ve sistemden kaynaklanan özerklik eksikliği, İlköğretimden itibaren öğrenenlerin yeteneklerine göre yönlendirilme eksikliği, Paydaşların anlayışı ile akademik anlayışın tam olarak örtüşmemesi, Teknolojide dışa bağımlılık, Bölgenin ülke içerisindeki nüfus hareketliliğinden olumsuz etkilenmesi, Yerel yatırımların eksikliği ve sosyal sorumluluk bilincinin olmaması.

18 (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Temel Eğilimlerin Etkisi (Üniversitenin)//Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar 3. KURUMUN GELECEĞĠ 3.1 Üniversitenin/Birimin Misyonu Vizyon ve Değerleri Ġlahiyat Fakültesinin Misyonu Başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; İslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeksizin millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmak Üniversitenin/Birimin Vizyonu İlahiyat alanında geleneğe bağlı, çağdaş değerleri esas alan, teknolojik imkanları kullanabilen ve evrensel düşünen fakülte Üniversitenin/Birimin (Temel) Değerleri İnsan odaklı Toplumun sorunlarına duyarlı Bilimsel özgünlük Akademik özgürlük Güncellik Adalet ve eşitlik Mükemmeliyetçilik Evrensellik

19 İşbirlikçi Etik değerlere bağlı 3.2 Üniversitenin/Birimin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri Performans Göstergeleri Stratejik Hedefler Mevcut Olması Gereken Durum Durum Öğretim elemanı sayısını arttırmak Akreditasyondan geçmek 3. Yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından Yok yararlanan öğrenci sayısını arttırmak 4. Yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından yararlanan akademik Yok personel sayısını arttırmak 5. Kütüphane kaynaklarının attırılması 6. Yabancı dil bilen öğrenci sayısını arttırmak 7.Öğrenci kulübü sayısını arttırmak Lisans programlarında seçimlik ders sayısını Yok arttırmak 9.Fakültemize gelen öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin iyileşme % 3 % 2.5 % 2 %1.5 % 1 % 1 oranını arttırmak 10.Öğrenci memnuniyet düzeyini ölçen anketlerin sayısını arttırmak 11. Kütüphane Yok

20 veritabanlarının çeşitlendirilmesi ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠNĠN STRATEJĠK AMAÇLARI VE HEDEFLERĠ Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek Daha nitelikli öğretim hizmeti verilebilmesi için eksik branşlarda öğretim üyesi alınması ve var olan öğretim üyeleri akademik kariyerlerini geliştirmeleri. Hedef 1: Öğretim üyesi sayısı olarak Türkiye ortalamasının üstünde olan Fakültemizde, öncelikli olarak hiç öğretim üyesi olmayan İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Anabilim Dalları nda 2012 yılı içinde yardımcı doçentlik veya öğretim görevliliği atamaları yapılması. Hedef 2: Doktorası bitme aşamasına gelmiş bulunan Kelam, İslam Felsefesi Anabilim dallarındaki araştırma görevlileri için yardımcı doçentlik kadrolarının istenmesi. Hedef 3: Hazırlık sınıflarının başarıyla yürütülebilmesi için Arapça okutman ve öğretim görevlisi ihtiyacının yerli ve yabancı öğretim görevlileriyle takviye edilmesi. Hedef 4: Öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla öğretim üyelerimizin Doçentlik kriterlerinin bir an önce elde etmeleri için bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi. Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Fakültemizde Hiç öğretim üyesi bulunmayan İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi Anabilim Dallarında öğretim üyesi temini için ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyeleriyle irtibata geçilerek doktorasını tamamlamış kişilerin fakültemize yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Faaliyet 2: Araştırma görevlisi hiç bulunmayan veya 35.madde ile görevlendirilmiş bulunan anabilim dallarında araştırma görevlisi alımı yoluyla anabilim dallarının güçlendirilmesi yoluna gidilecektir. Faaliyet 3: Doktoralarını bitirmiş araştırma görevlilerine yardımcı doçentlik kadrosu istenmesi için Rektörlükten talepte bulunulacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: 2012 yılı içinde öğretim üyesi veya araştırma görevlisi olarak atananların durumlarının istatistiki olarak tespiti. Gösterge 2: Yardımcı Doçent öğretim üyelerimizin Doçentliklere başvurmaları ve/veya Doçentliklerini alması, araştırma görevlilerimizin doktoralarını tamamlaması, durumun istatistiki olarak tespiti. Gösterge 3: Her yılın sonunda Birimimize ait Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı oranının hesaplanması durumun istatiski olarak tespiti. Gösterge4: Hiç öğretim üyesi bulunmayan anabilim dalları belirlenmesi ve genel kadro içindeki sayı ve yüzde durumlarının istatistiki olarak tespiti.

21 Tablo: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Yıllar Öğretim Görevlisi Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretim görevlisi başına öğrenci sayısı 2,3 3,8 5,0 6,6 8 9,2 9,3 Stratejik Amaç 2: Birimimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı artırılacaktır. Hedefler: Fakülte dergisi çıkarmak ve Birimimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde daha fazla yayın yapması Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Fakültemiz öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası hakemli dergilere makale göndermeleri konusunda teşvik edilecek. Faaliyet 2: Ulusal ve hakemli olan dergimizin gelişmesi için öğretim elemanlarımızdan yazı talep edilecektir. Dergi yılda en az iki sayı çıkarılacaktır. Faaliyet 3: Üniversitemizin elektronik veri tabanı ve diğer bilgiye erişim olanakları öğretim elemanlarıyla paylaşılacak ve branş bazlı zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 4: Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri nin belirlenmesi akademik kalite hedefinin tutturulmasına katkı sağlayacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Fakültemiz elemanlarına ait ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan yayın sayısı. Gösterge 2: Senede iki dergi çıkması. Stratejik Amaç 3: Ders içerikleri ve ders kaynakları güncellenecektir. Hedefler: Hedef 1: Öğretim Yılı nda öğretim üyesi bulunan anabilim dallarına ait fakültede fiilen verilen derslerin program ve içeriklerinin gözden geçirilerek güncellenmesi.

22 Hedef 2: Öğretim Yılı nda fakültede fiilen verilen derslere ait kaynak ve yardımcı kitaplar gözden geçirilecek, bütün dersler için güncellenmiş kaynak ve yardımcı kitaplar belirlenecek, ders kitabı bulunmayan dersler için ders notları hazırlanması planlanacaktır. Hedef 2: Güncellenen ders içeriklerine uygun olarak AKTS lerde gerekli değişiklerin yapılması ve dekanlığa sunulması. Hedef 2: Ders içeriklerinin ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasında öğrenci katılımının da göz önünde bulundurulması. Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Ders programları ve içerikleri, ders kitapları ve kaynak kitapların seçiminde diğer Türkiye ve AB ülkeleri üniversitelerindeki uygulamalara bakılacak, karşılaştırmalar yapılacaktır. Faaliyet 2: Öğretimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla anabilim dalı başkanlıklarınca ders kitap ve kaynaklarının uluslararası standartlara uygun nitelikte olması sağlanacaktır. Faaliyet 3: Her dönem sonunda uygulanan ders kitapları ve kaynak kitapların kalitesi, programa ne kadar uyulduğu, aksayan yanlar ve nedenlerine ilişkin öğretim üyeleri ve öğrencilerin değerlendirmelerini almak amacıyla anketler uygulanacaktır. Faaliyet 4: İlahiyat programlarında yer alan derslerin, programların genel amaçlarına ve mezunların muhtemel çalışma alanlarını oluşturan paydaş beklentilerine uygun olarak okutulduğu dönemde ilgili dersin öğretim üyesi tarafından ders programı ve içeriklerinin gözden geçirilerek gerekli görülen değişiklikler yapılacaktır Faaliyet 5: Görüş alma, yazışma ve anket gibi araçlarla paydaşların beklentileri belirlenecek, yapılan ilgili alan araştırmalarına müracaat edilecektir. Faaliyet 6: Öneriler Fakülte Kurulu ndan geçirilerek Senato ya sunulacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: İçerikleri güncellenen derslerin sayısı. Gösterge 2: Ders kitapları ve kaynakları incelenen derslerin sayısı. Gösterge 3: Program içeriği, ders kitap ve kaynaklarına ilişkin anketin uygulanmış olması. Gösterge 4: Paydaş beklentilerinin belirlendiği yazışma ve görüşmeleri yapacak bir komisyonun ve bilgi havuzunun oluşturulmuş olması Gösterge 5: Güncellenen derslerin İngilizceleriyle birlikte internet sitesinde yayınlanmış olması. Stratejik Amaç 4: Öğrenci merkezli derslerin daha yoğun olmasının sağlanması Hedefler: Hedef 1: Öğrenci merkezli öğretim konusunda öğretim görevlilerinin eğitimine yönelik sene başı eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

23 Hedef 2: Derslerde öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin öne çıkarılması, ödev sunumu, grup çalışmaları gibi yöntem ve tekniklerin özendirildiği ders sayısının artırılması Hedef 3: Öğrenci merkezli çalışmaların teşvik ve ödüllendirilmesi amacıyla öğrenci sunum ve çalışmalarından seçkin örneklerin dönem içi veya sonlarında Fakülte genelinde gerçekleştirilen sunum ve sergilere dönüştürülmesi Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusunda bilgilenmelerini, yöntem ve teknikleri öğrenmeleri amacıyla dönem başı semineri düzenlenecek Faaliyet 2: Öğretim elemanlarının, dersin niteliğine göre ödev sunumu ve grup çalışması gibi teknikleri kullanmaları telkin edilecek Faaliyet 3: Öğrencilerin, akademik ve uygulama yeterliği ve nitelik kazanma bilincine erişmelerini sağlayacak, kendilerinin aktif olacağı öğrenim ve uygulama ortamları oluşturarak sınıf içi rekabeti arttırıcı sorumluluklar yüklenecek. Faaliyet 4: Akıllı tahta kullanımını daha verimli ve yaygın hale getirmek için tüm öğretim üyelerine hizmet içi eğitim verilecek. Faaliyet 5: Öğrencilerin Akıllı tahta kullanımını öğrenmeleri ve sisteme adapte olmaları amacıyla ilk hafta örnek dersler yapılacak ve öğrenciler aktif olarak tecrübe kazanacak. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Öğrenci merkezli işlenen ders sayısı oranlarının istatistiğinin yapılması Gösterge 2: Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretime ilişkin bilgi ve yönelim düzeylerinin ölçülmesi Gösterge 3: Öğrencilerin derslerle ilgili öğrenci merkezli öğretim konusunda talep ve eleştirilerine yönelik öğretim dönemi veya yılı sonunda istatistik yapılması Gösterge 4: Tüm öğretim görevlilerinin akıllı tahtayı verimli kullanmasının ölçümünün yapılması ve akılla tahta kullanılan ders sayısının oranının tespit edilmesi. Gösterge 5: Tüm öğrencilerin Akıllı tahtayı kullanmasının temini ve durumun istatistiklerle tespiti Stratejik Amaç 5: Öğretim alanlarının teknik donanımlarının iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması Hedefler Hedef 1: Fakültedeki öğrencilerin ders sunumu yapabilme becerilerini geliştirmek üzere ilgili programları kullanmalarının teşvik edilmesi. Hedef 2: Fakültede kurulacak olan bilgisayar laboratuarının aktif kullanılmasının temini. Hedef 3: Öğrencilerin internet üzerinden yapacakları araştırma ve ödevler için yeterli sayıda bilgisayarın temini ve kullanıma açılması. Hedef 4: Öğrencilerin yazıcı (printer) ihtiyacı için bir printer in tahsis edilmesi. Hedef 5: Öğrencilerin dil gelişimi için bilgisayar kullanımının teşvik edilmesi.

24 Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Öğrencilerin sunumlarla derse katılmaları için ödev, seminer verilmesi. Faaliyet 2: YÖK tarafından bilgisayar laboratuarının kurulması. Faaliyet 3: Bilgisayar laboratuarı kullanım çizelgesinin hazırlanması Faaliyet 4: Öğrencilerin kullanımına bilgisayar tahsisi Faaliyet 5: Öğrencilerin kullanımına printer tahsisi Faaliyet 6: Öğrenciler için sunum programını öğretici kurs ve seminerler yapılması. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Öğrencilerin sunum şeklinde hazırladıkları derse katılım oranlarının istatistiki olarak tespiti. Gösterge 2: Bilgisayar laboratuarını kullanan öğrencilerin istatistiki olarak tespiti, diğerlerinin kullanmasının planlanması ve teşviki Gösterge 3: Öğrencilerin fakültece tahsis edilen bilgisayarı kullanma oranlarının tespiti Gösterge 4: Öğrencilerin fakültece tahsis edilen printeri kullanma oranlarının tespiti Gösterge 5:Yapılacak olan sunum programı kullanım kurs ve seminerine katılan öğrencilerin istatistiki olarak tespiti. Stratejik Amaç 6: Kütüphane ve bilgiye erişim olanaklarının artırılması Hedefler: Hedef 1: Öğretim Yılı nda anabilim dallarının ihtiyaç duydukları Türkçe ve diğer dillerde yayınlanan öncelikli kaynakların kütüphaneye kazandırılması Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Anabilim dallarından alınacak ihtiyaç listelerindeki öncelikli kitapların genel bütçeden ayrılan pay, yayınevleriyle yapılacak görüşme ve yazışmalarla kitap bağışları aracılığıyla temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Performans Göstergeleri: Performans 1: Anabilim dallarının belirledikleri kaynakların temin edilmesi. Stratejik Amaç 7: Öğrenci topluluk ve kulüpleri sayısı ile kulüplere üye olan öğrenci oranının artırılması

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) T.C. KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler İçindekiler... 1 1. DURUM ANALİZİ... 3 1.1. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI MİSYONUMUZ Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedef edinmiş,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 2007-2009 İÇİNDEKİLER 1.DURUM ANALİZİ...2 2.TARİHÇE VE ÖĞRETİM...3 3.SWOT ANALİZİ...4

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı