T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ( ) STRATEJĠK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )"

Transkript

1 T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ( ) STRATEJĠK PLANI ( ) Mayıs 2011

2 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini, zayıf ve güçlü yanlarını tespite çalışmış, yetiştirdiği İlahiyatçılarla topluma hizmet verme yolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve tercih edilen öncü bir Fakülte olma yolunda hedeflerini belirlemiştir. Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Altundağ

3 1. GĠRĠġ 1.1 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi İlahiyat Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekib Üyeleri E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı İdari Görevi Başkan Yrd. Doç. Dr Recep ÖZDİREK Öğretim Üyesi Başkan Yard. Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARACELİL Dekan Yardımcısı Üye Doç. Doç. Dr. Seyit AVCI Bölüm Başkanı Üye Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM Bölüm Başkanı Üye Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN Bölüm Başkanı 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 (Üniversitenin)/Birimin Tarihi GeliĢimi Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ dır. Sayın Dekanımız halen bu görevi yürütmektedir. ÖSYM nin verdiği 72 kontenjana mukabil eğitim öğretim yılında Fakültemize 69 öğrenci, eğitim öğretim yılında ise 75 öğrenci kayıt yaptırmıştır eğitim öğretim yılında fakültemizde isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmış öğrencilerimizden 50 si isteğe bağlı hazırlık sınıfını tercih etmiştir eğitim öğretim yılında fakültemizde zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. Halen zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması devam etmektedir. Halen 1 Profesör, 1 Doçent ve 16 Yardımcı Doçent ile öğretimine devam eden Fakültemiz yeni öğretim elamanı alımları ile daha da zengin bir akademik kadroya ulaşacaktır. 2.2 (Üniversitenin)/Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Şırnak İlahiyat Fakültesi tarih ve 2809 sayılı Kanuna eklenen ek 101. Maddeye göre tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile ve tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu Kanunla verilen başlıca görevler eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarda bulunmaktır. Fakültemiz söz konusu

4 görevlerini yerine getirirken, bu faaliyetlerin doğal sonucu olarak, başta eğitimöğretim olmak üzere İlahiyat alanında topluma hizmet etmek ve yol göstermek gibi görev ve sorumluluklar da üstlenmektedir Tablo 2 Yasal Yükümlülükler Tablosu Hukuki Resmi Gazete No Konumu Numarası Tarihi Anayasa Kanun KHK Mevzuat Adı Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu Madde Numarası Madde Adı 5765/1md Ek (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Fakültemiz, Eğitim-Öğretim yılında Şırnak Üniversitesi ana binasında 3 sınıfta faaliyete başlarken, 2009 yılı Aralık Ayında eskiden Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu binası olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Söz konusu binanın yetersizliği ve yıkım kararının alınması nedeniyle aynı bahçe içerisinde Üniversitemizce yeni bir bina inşa edilmiştir. Yapımına Eylül-2010 ayında başlanıp Şubat-2011 ayında tamamlanan ve ,00 TL ye mal olan binamız, 612,5 m 2 arsa üzerinde zemin + 3 kat + teras katı olmak üzere toplam (5) kattan oluşmaktadır. Binanın toplam kapalı alanı m 2 dir. Fakülte Binasının fiziki imkanları: Derslik 8 Kütüphane 1 Anfi 1 Bilgisayar laboratuarı 1 Mutfak 1 Mescit 1 Yemekhane 2 Kantin 1 Teknik oda 1 Akademik personel odaları 15 idari personel odaları 9 WC 8 jeneratör 1 güç kaynağı (100) akülük

5 KuruluĢ Yılı Tıpta Uzmanlık Program Sayısı Doktora program Sayısı Tezli Yüksek Lisans Program Sayısı Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı ( II.Ö) 5-6 Yıllık Lisans ve Lisansüstü Program Sayısı 4 Yıllık Lisans Program Sayısı 4 Yıllık Lisans Program Sayısı (Ġ.Ö) 2 Yıllık Önlisans Program Sayısı 2 Yıllık Önlisans Programı Sayısı (Ġ.Ö) TOPLAM Asansör 1 Engelli giriş rampası 1 Çay ocağı 1 Eğitim öğretim alanındaki faaliyetler; 1- Lisans alanında yükseköğretim faaliyeti: Sınıf Sınıf Sayısı Öğrenci Sayısı Hazırlık Sınıfı I. Öğretim 4 80 Hazırlık Sınıfı II. Öğretim 4 80 Birinci Sınıf 2 73 İkinci Sınıf 1 48 Üçüncü Sınıf 1 18 Toplam Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Tablo 3 Eğitim Öğretim hizmeti Yürüten Program Sayılarının Dağılımı Fakülteler, Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okullar İlahiyat Fakültesi TOPLAM Tablo 4 Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Toplam

6 Tablo 5 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* İlahiyat Fakültesi E K Top. E K Top. Sayı % % %100 Toplam %90 Tablo 6 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin/Bölüm Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % % Toplam Tablo 10 Öğrenci-Öğretim Elemanı ve Verilen Ders Tablosu Akademik Yıl ÖĞRENCĠ VE DERS VEREN ÖĞRETĠM ELEMANI SAYILARI Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar Öğrenci Sayısı Mezun olan Öğrenci Sayısı Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı Verilen Ders Saati /Kredi I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö I.Ö II.Ö Tıpta Uzmanlık Doktora Yüksek Lisans Lisans Önlisans Bilimsel AraĢtırma, GeliĢtirme Hizmet ve Ürünleri Tablo 11Araştırma Projeleri Tablosu PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam 2011 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBĠTAK A.B B. A. PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 0 0 0

7 Yapılan Bilimsel Çalışmalar: YILLARA GÖRE YAYINLAR, BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLER VE ÖDÜLLERĠN DAĞILIMI YILLAR UNVAN TOPLAM KİTAP Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) 5 MAKALE Ulusal hakemli dergi 4 Ulusal hakemsiz dergi 12 BİLDİRİ Uluslararası Poster Bildiri 24 Ulusal Poster Bildiri 12 ÖDÜLLER Uluslararası Ödül Ulusal Ödül *Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede yer almışsa tekrar olmaması açısından ilgili yayın sadece 1 kez sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünleri Diğer Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Kültür Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Genel Kamu Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Kurumsal Güvenlik Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Sivil savunma alanındaki Hizmet ve Ürünleri Etkinlikler Tablo 13 Düzenlenen Etkinlikler Dağılımı Tablosu DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER Sayı Etkinlik Türü Sempozyum ve Kongre - Konferans 8 Panel 5 Seminer 5 Açık Oturum - Söyleşi 3 Tiyatro - Konser 2 Sergi 2 Turnuva - Teknik Gezi 1 Eğitim Semineri 5 Sertifika Programı - Bienal - Gösteri -

8 TOPLAM Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile ĠliĢkilendirilmesi 2.4 PaydaĢ Tespiti ve Analizi PaydaĢların tespiti Tablo 18 Paydaş Listesi Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Temel Stratejik Alanlar Ortak Ortak Akademik Personel İdari personel Öğrenciler ve aileleri Kurum Emeklileri YÖK Diyanet İşleri Başkanlığı Üniversitelerarası Kurul Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar DPT TUBİTAK TÜBA Valilik Yerel Yönetimler Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör Kuruluşları Diğer Üniversiteler Yurt içi ve yurt dışı eğitim araştırma ve yayın kuruluşları Meslek Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumları Askeri Kuruluşlar AB Komisyonları Yazılı ve Görsel Basın Finans ve Mali Kuruluşlar Lojistik Hizmet veren kişi ve kuruluşlar

9 Ġç PaydaĢlar Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Alanlar Akademik Personel İdari personel Öğrenciler ve aileleri Kurum Emeklileri Temel Ortak Stratejik Ortak

10 DıĢ PaydaĢlar Paydaşlar Çalışanlar Hizmet Temel Stratejik Alanlar Ortak Ortak YÖK Üniversitelerarası Kurul Diyanet İşleri Başkanlığı MEB Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar DPT TUBİTAK TÜBA Valilik Yerel Yönetimler Müftülük Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör Kuruluşları Diğer Üniversiteler Yurt içi ve yurt dışı eğitim araştırma ve yayın kuruluşları Meslek Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumları Askeri Kuruluşlar AB Komisyonları Yazılı ve Görsel Basın Finans ve Mali Kuruluşlar Lojistik Hizmet veren kişi ve kuruluşlar PaydaĢların önceliklendirilmesi PaydaĢ GörüĢ ve önerilerinin alınması PaydaĢların değerlendirilmesi 2.5 Kurumsal Değerlendirme (Üniversite)/Birim Ġçi Analiz

11 GÜÇLÜ YÖNLER Fakültemiz 2009 yılında kurulmuş olup yapılacak olan kampus alanında daha iyi bir hizmet binasına sahip olmasına karar verilmiş olması, Üniversitemizin yeni kurulmasına karşın eski üniversitelerin deneyimlerinden yararlanabilme imkânının bulunması, Yeniliklere açık, genç, alanında yetkin ve dinamik akademik kadronun mevcudiyeti Akademik ve idari personelinin özverili bir şekilde çalışması, Öğretim üyesi yetiştirme programı çerçevesinde eski ve kurumsallaşmış üniversitelerle işbirliği yapılmış olması, Stratejik yönetim ve değişim kapasitesinin yüksek seviyede olması, Elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve bunların sürekli güncellenmesi, Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre eğitim anlayışının benimsenmiş olması, Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin özverili bir şekilde yönetime katılımı, Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel arasındaki ilişkilerin samimi bir düzeyde olması, Öğrenci için bilgisayar laboratuarlarının bulunması ve ilgili alanda derslerin ve kursların verilmesi, Kütüphanemizin sürekli olarak yenilenmesi ve eserlerin sayısının arttırılması, Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayar ve internet olanaklarına sahip olması, Irak ve Suriye gibi iki farklı ülkeye sınır olmasından dolayı bu bölgelerdeki üniversitelerle sıkı işbirliği kurulabilme imkânına sahip olması, Özellikle Arapça eğitimi için komşu ülkelerle anlaşma olanağının bulunabilmesi,

12 Çok kültürlü bir bölge olması nedeniyle çalışma alanlarının oldukça geniş olması ve sürekli yeni ve güncel konuların ele alınıp incelenme olanağının bulunması ZAYIF YÖNLER Bazı Anabilim Dallarında öğretim elemanı yetersizliği, İdari ve teknik personelin nitelik ve nicelik açısından eksikliği, Kütüphane kaynaklarının bilgisayar ortamına aktarılmamış olması, Ankara, İstanbul gibi merkezlerde yoğun olarak yürütülen bilimsel faaliyetlere, uzaklıktan dolayı katılamama, Öğretim elemanlarının yabancı dil sorunu, Öğretim elemanlarının yerel dili bilmemeleri sorunu, Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yeterli olmaması, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmet birimin olmaması, Ulaşım güçlüğünden dolayı yurtdışı ve yurtiçi çağrılı konukların çok fazla gelememesi

13 D E K A N Üniversitenin/Birimin Yapısı Ġlahiyat Fakültesinin Akademik Organizasyon ġeması Tefsir Anabilim Dalı Hadis Anabilim Dalı Ġslam Hukuku Anabilim Dalı DEKAN YARDIMCISI TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Kelam Anabilim Dalı Ġslam Mez.Tarihi Anabilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Arap Dili ve Bel.Anabilim Dalı Din Eğitimi Anabilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı FAKÜLTE SEKRETERĠ FELSEFE ve DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Din Psikoloji Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Dinler Tarihi Anabilim Dalı Felsefe Anabilim Dalı Ġslam Felsefesi Anabilim Dalı DEKAN YARDIMCISI ĠSLAM TAR. ve SANATLARI BÖLÜMÜ Mantık Anabilim Dalı Ġslam Tarihi Anabilim Dalı Türk Ġslam Sanat. Anabilim Dalı Türk Ġslam Edb. Anabilim Dalı Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

14 (Ġlahiyat Fakültesinin Örgüt Yapısı DEKAN: Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ DEKAN Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN DEKAN Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Karacelil SENATO ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUġ FAKÜLTE KURULU: Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ - Doç. Dr. Seyit AVCI - Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN - Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN - Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM - BaĢkan Üye Üye Üye Üye YÖNETĠM KURULU 1-Prof.Dr.Mustafa ALTUNDAĞ 2-Doç.Dr.Seyit AVCI - 3-Yrd.Doç.Dr.Recep ÖZDĠREK BaĢkan Üye Üye TEMEL ĠSLAMĠ BĠLĠMLER BÖLÜM BAġKANI Doç. Dr. Seyit AVCI FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANI Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI BÖLÜM BAġKANI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Mehmet ġefik DORU Aynı Yada Benzer Görevi Yapan Birimler ve Yetki ÇakıĢmaları Son Dönemde Üniversite/Birim Yapısında ve Görev Alanında Yapılan Önemli DeğiĢiklikler (Varsa) Üniversitenin/Birimin Yapısında ve Görev Alanında Yapılması Gündemde Olan Önemli DeğiĢiklikler (Varsa) BeĢeri Kaynaklar Tablo 21 Akademik Personel Dağılım Tablosu Tablo 22 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılım Tablosu Tablo 23 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 24 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Tablo 25 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

15 Tablo 26 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Katsayı Sayısı K x S Profesör Doçent Yardımcı Doçent Doktoralı Diğer Öğr. Elemanı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi +Uzman TOPLAM 122 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; [(Profesör Sayısı x 7)+(Doçent Sayısı x 6)+(Yard. Doçent Sayısı x 5)+(Öğretim Üyesi Dışında Kalan Doktoralı Öğretim Elemanı Sayısı x 4)+(Öğretim Görevlilerinin sayısı x 3)+(Okutmanların Sayısı x 2)+(Araştırma Görevlilerinin sayısı x 1)/Yukarıdaki Unvanlardaki toplam öğretim elemanlarının sayısı. Tablo 27 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablo 28 İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 29 İdari Personelin Hizmet Süresi Tablo 30 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 31 İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Tablosu Tablo 32 Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi Tablo 33 Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 34 Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları Tablo 35 Çalışanların Kıdem Ortalamaları Kurum Kültürü ĠletiĢim Süreçleri Karar Alma Süreçleri Gelenekler ve Değerler Üniversitenin/Birimin Fiziki Kaynakları TaĢınmazlar Tablo 36 Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Tablo 37 Kapalı Mekânların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Tablo 38 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 39 Kapalı Mekânların Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı Eğitime ĠliĢkin Alanlar Tablo 40 Eğitim Alanları Derslikler Sosyal Alanlar Tablo 41Toplantı Konferans Salonları Öğrenci Kulüpleri Hizmet Alanları Tablo 42 Akademik Personel Hizmet Alanları

16 Tablo 43 İdariPersonel Hizmet Alanları Ambar Alanları ArĢiv Alanları Atölyeler TaĢınırlar Tablo 44Üniversitenin/Birimin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 300 Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet Tablo 45 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum Mali Kaynaklar Tablo 46Özet Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Dağılım Tablosu Bütçe Ödenekleri Tablo 47 Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu Çevre Analizi FIRSATLAR Üniversitenin yurt içindeki üniversitelerle planladığı çalışmalar, Bölge halkının üniversite ve İlahiyat öğrencilerini benimsemesi, Öğrenci barınma imkânlarının yeterli olması, Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamın olması, Hoşgörü kültürünün yerleşmiş olması, Bürokratların ve siyasetçilerin yakın ilgisi ve desteği, Ülkemizde nitelikli İlahiyatçılara duyulan ihtiyaç, Bölgede tarihi ve turistik merkezlerin bulunması, turizm potansiyelinin olması, Habur Sınır Kapısı gibi önemli bir dış ticaret merkezinin bölgede bulunması, İlin kalkınmada öncelikli iller arasında olması, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerine coğrafi yakınlığı,

17 Eğitimde yaşam boyu öğrenme anlayışının toplumda genel kabul görmeye başlaması, Milli gelirden eğitime ayrılan payın arttırılması, DPT, TUBİTAK vb. kuruluşların projelere verdikleri desteklerin artması, TEHDİTLER Bölgedeki güvenlik sorununun devam etmesi Bölgenin deprem kuşağında olması, Metropollere uzak olma, ulaşımı kolaylaştırıcı çalışmaların yapılmamış olması, Bölgenin göreceli olarak az gelişmiş olması ve olumsuz imajı Sanayinin gelişmemiş olması, Alternatif mesleklere nazaran İlahiyat alanındaki akademisyenliğin maddi getirisinin düşük ve iş yükünün fazla olması, Şehrimizde fakültemizin kaynak ihtiyaçlarına cevap verebilecek kitabevlerinin bulunmaması, Şehrimizde fakültemiz öğrenci ve akademik personelin kişisel gelişimine yardımcı olabilecek, kişisel gelişim merkezlerinin bulunmaması Şehrimizde çeşitli dillerde yabancı dil eğitimi veren nitelikli kursların bulunmayışı Mali ve idari özerkliğin olmayışı, Klasik yönetim geleneği ve sistemden kaynaklanan özerklik eksikliği, İlköğretimden itibaren öğrenenlerin yeteneklerine göre yönlendirilme eksikliği, Paydaşların anlayışı ile akademik anlayışın tam olarak örtüşmemesi, Teknolojide dışa bağımlılık, Bölgenin ülke içerisindeki nüfus hareketliliğinden olumsuz etkilenmesi, Yerel yatırımların eksikliği ve sosyal sorumluluk bilincinin olmaması.

18 (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler (Üniversitenin)/Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Temel Eğilimlerin Etkisi (Üniversitenin)//Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar 3. KURUMUN GELECEĞĠ 3.1 Üniversitenin/Birimin Misyonu Vizyon ve Değerleri Ġlahiyat Fakültesinin Misyonu Başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; İslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeksizin millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmak Üniversitenin/Birimin Vizyonu İlahiyat alanında geleneğe bağlı, çağdaş değerleri esas alan, teknolojik imkanları kullanabilen ve evrensel düşünen fakülte Üniversitenin/Birimin (Temel) Değerleri İnsan odaklı Toplumun sorunlarına duyarlı Bilimsel özgünlük Akademik özgürlük Güncellik Adalet ve eşitlik Mükemmeliyetçilik Evrensellik

19 İşbirlikçi Etik değerlere bağlı 3.2 Üniversitenin/Birimin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri Performans Göstergeleri Stratejik Hedefler Mevcut Olması Gereken Durum Durum Öğretim elemanı sayısını arttırmak Akreditasyondan geçmek 3. Yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından Yok yararlanan öğrenci sayısını arttırmak 4. Yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından yararlanan akademik Yok personel sayısını arttırmak 5. Kütüphane kaynaklarının attırılması 6. Yabancı dil bilen öğrenci sayısını arttırmak 7.Öğrenci kulübü sayısını arttırmak Lisans programlarında seçimlik ders sayısını Yok arttırmak 9.Fakültemize gelen öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin iyileşme % 3 % 2.5 % 2 %1.5 % 1 % 1 oranını arttırmak 10.Öğrenci memnuniyet düzeyini ölçen anketlerin sayısını arttırmak 11. Kütüphane Yok

20 veritabanlarının çeşitlendirilmesi ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠNĠN STRATEJĠK AMAÇLARI VE HEDEFLERĠ Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek Daha nitelikli öğretim hizmeti verilebilmesi için eksik branşlarda öğretim üyesi alınması ve var olan öğretim üyeleri akademik kariyerlerini geliştirmeleri. Hedef 1: Öğretim üyesi sayısı olarak Türkiye ortalamasının üstünde olan Fakültemizde, öncelikli olarak hiç öğretim üyesi olmayan İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Anabilim Dalları nda 2012 yılı içinde yardımcı doçentlik veya öğretim görevliliği atamaları yapılması. Hedef 2: Doktorası bitme aşamasına gelmiş bulunan Kelam, İslam Felsefesi Anabilim dallarındaki araştırma görevlileri için yardımcı doçentlik kadrolarının istenmesi. Hedef 3: Hazırlık sınıflarının başarıyla yürütülebilmesi için Arapça okutman ve öğretim görevlisi ihtiyacının yerli ve yabancı öğretim görevlileriyle takviye edilmesi. Hedef 4: Öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla öğretim üyelerimizin Doçentlik kriterlerinin bir an önce elde etmeleri için bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi. Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Fakültemizde Hiç öğretim üyesi bulunmayan İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi Anabilim Dallarında öğretim üyesi temini için ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyeleriyle irtibata geçilerek doktorasını tamamlamış kişilerin fakültemize yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Faaliyet 2: Araştırma görevlisi hiç bulunmayan veya 35.madde ile görevlendirilmiş bulunan anabilim dallarında araştırma görevlisi alımı yoluyla anabilim dallarının güçlendirilmesi yoluna gidilecektir. Faaliyet 3: Doktoralarını bitirmiş araştırma görevlilerine yardımcı doçentlik kadrosu istenmesi için Rektörlükten talepte bulunulacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: 2012 yılı içinde öğretim üyesi veya araştırma görevlisi olarak atananların durumlarının istatistiki olarak tespiti. Gösterge 2: Yardımcı Doçent öğretim üyelerimizin Doçentliklere başvurmaları ve/veya Doçentliklerini alması, araştırma görevlilerimizin doktoralarını tamamlaması, durumun istatistiki olarak tespiti. Gösterge 3: Her yılın sonunda Birimimize ait Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı oranının hesaplanması durumun istatiski olarak tespiti. Gösterge4: Hiç öğretim üyesi bulunmayan anabilim dalları belirlenmesi ve genel kadro içindeki sayı ve yüzde durumlarının istatistiki olarak tespiti.

21 Tablo: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Yıllar Öğretim Görevlisi Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretim görevlisi başına öğrenci sayısı 2,3 3,8 5,0 6,6 8 9,2 9,3 Stratejik Amaç 2: Birimimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı artırılacaktır. Hedefler: Fakülte dergisi çıkarmak ve Birimimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde daha fazla yayın yapması Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Fakültemiz öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası hakemli dergilere makale göndermeleri konusunda teşvik edilecek. Faaliyet 2: Ulusal ve hakemli olan dergimizin gelişmesi için öğretim elemanlarımızdan yazı talep edilecektir. Dergi yılda en az iki sayı çıkarılacaktır. Faaliyet 3: Üniversitemizin elektronik veri tabanı ve diğer bilgiye erişim olanakları öğretim elemanlarıyla paylaşılacak ve branş bazlı zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyet 4: Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri nin belirlenmesi akademik kalite hedefinin tutturulmasına katkı sağlayacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Fakültemiz elemanlarına ait ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan yayın sayısı. Gösterge 2: Senede iki dergi çıkması. Stratejik Amaç 3: Ders içerikleri ve ders kaynakları güncellenecektir. Hedefler: Hedef 1: Öğretim Yılı nda öğretim üyesi bulunan anabilim dallarına ait fakültede fiilen verilen derslerin program ve içeriklerinin gözden geçirilerek güncellenmesi.

22 Hedef 2: Öğretim Yılı nda fakültede fiilen verilen derslere ait kaynak ve yardımcı kitaplar gözden geçirilecek, bütün dersler için güncellenmiş kaynak ve yardımcı kitaplar belirlenecek, ders kitabı bulunmayan dersler için ders notları hazırlanması planlanacaktır. Hedef 2: Güncellenen ders içeriklerine uygun olarak AKTS lerde gerekli değişiklerin yapılması ve dekanlığa sunulması. Hedef 2: Ders içeriklerinin ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasında öğrenci katılımının da göz önünde bulundurulması. Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Ders programları ve içerikleri, ders kitapları ve kaynak kitapların seçiminde diğer Türkiye ve AB ülkeleri üniversitelerindeki uygulamalara bakılacak, karşılaştırmalar yapılacaktır. Faaliyet 2: Öğretimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla anabilim dalı başkanlıklarınca ders kitap ve kaynaklarının uluslararası standartlara uygun nitelikte olması sağlanacaktır. Faaliyet 3: Her dönem sonunda uygulanan ders kitapları ve kaynak kitapların kalitesi, programa ne kadar uyulduğu, aksayan yanlar ve nedenlerine ilişkin öğretim üyeleri ve öğrencilerin değerlendirmelerini almak amacıyla anketler uygulanacaktır. Faaliyet 4: İlahiyat programlarında yer alan derslerin, programların genel amaçlarına ve mezunların muhtemel çalışma alanlarını oluşturan paydaş beklentilerine uygun olarak okutulduğu dönemde ilgili dersin öğretim üyesi tarafından ders programı ve içeriklerinin gözden geçirilerek gerekli görülen değişiklikler yapılacaktır Faaliyet 5: Görüş alma, yazışma ve anket gibi araçlarla paydaşların beklentileri belirlenecek, yapılan ilgili alan araştırmalarına müracaat edilecektir. Faaliyet 6: Öneriler Fakülte Kurulu ndan geçirilerek Senato ya sunulacaktır. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: İçerikleri güncellenen derslerin sayısı. Gösterge 2: Ders kitapları ve kaynakları incelenen derslerin sayısı. Gösterge 3: Program içeriği, ders kitap ve kaynaklarına ilişkin anketin uygulanmış olması. Gösterge 4: Paydaş beklentilerinin belirlendiği yazışma ve görüşmeleri yapacak bir komisyonun ve bilgi havuzunun oluşturulmuş olması Gösterge 5: Güncellenen derslerin İngilizceleriyle birlikte internet sitesinde yayınlanmış olması. Stratejik Amaç 4: Öğrenci merkezli derslerin daha yoğun olmasının sağlanması Hedefler: Hedef 1: Öğrenci merkezli öğretim konusunda öğretim görevlilerinin eğitimine yönelik sene başı eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

23 Hedef 2: Derslerde öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin öne çıkarılması, ödev sunumu, grup çalışmaları gibi yöntem ve tekniklerin özendirildiği ders sayısının artırılması Hedef 3: Öğrenci merkezli çalışmaların teşvik ve ödüllendirilmesi amacıyla öğrenci sunum ve çalışmalarından seçkin örneklerin dönem içi veya sonlarında Fakülte genelinde gerçekleştirilen sunum ve sergilere dönüştürülmesi Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusunda bilgilenmelerini, yöntem ve teknikleri öğrenmeleri amacıyla dönem başı semineri düzenlenecek Faaliyet 2: Öğretim elemanlarının, dersin niteliğine göre ödev sunumu ve grup çalışması gibi teknikleri kullanmaları telkin edilecek Faaliyet 3: Öğrencilerin, akademik ve uygulama yeterliği ve nitelik kazanma bilincine erişmelerini sağlayacak, kendilerinin aktif olacağı öğrenim ve uygulama ortamları oluşturarak sınıf içi rekabeti arttırıcı sorumluluklar yüklenecek. Faaliyet 4: Akıllı tahta kullanımını daha verimli ve yaygın hale getirmek için tüm öğretim üyelerine hizmet içi eğitim verilecek. Faaliyet 5: Öğrencilerin Akıllı tahta kullanımını öğrenmeleri ve sisteme adapte olmaları amacıyla ilk hafta örnek dersler yapılacak ve öğrenciler aktif olarak tecrübe kazanacak. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Öğrenci merkezli işlenen ders sayısı oranlarının istatistiğinin yapılması Gösterge 2: Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretime ilişkin bilgi ve yönelim düzeylerinin ölçülmesi Gösterge 3: Öğrencilerin derslerle ilgili öğrenci merkezli öğretim konusunda talep ve eleştirilerine yönelik öğretim dönemi veya yılı sonunda istatistik yapılması Gösterge 4: Tüm öğretim görevlilerinin akıllı tahtayı verimli kullanmasının ölçümünün yapılması ve akılla tahta kullanılan ders sayısının oranının tespit edilmesi. Gösterge 5: Tüm öğrencilerin Akıllı tahtayı kullanmasının temini ve durumun istatistiklerle tespiti Stratejik Amaç 5: Öğretim alanlarının teknik donanımlarının iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması Hedefler Hedef 1: Fakültedeki öğrencilerin ders sunumu yapabilme becerilerini geliştirmek üzere ilgili programları kullanmalarının teşvik edilmesi. Hedef 2: Fakültede kurulacak olan bilgisayar laboratuarının aktif kullanılmasının temini. Hedef 3: Öğrencilerin internet üzerinden yapacakları araştırma ve ödevler için yeterli sayıda bilgisayarın temini ve kullanıma açılması. Hedef 4: Öğrencilerin yazıcı (printer) ihtiyacı için bir printer in tahsis edilmesi. Hedef 5: Öğrencilerin dil gelişimi için bilgisayar kullanımının teşvik edilmesi.

24 Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Öğrencilerin sunumlarla derse katılmaları için ödev, seminer verilmesi. Faaliyet 2: YÖK tarafından bilgisayar laboratuarının kurulması. Faaliyet 3: Bilgisayar laboratuarı kullanım çizelgesinin hazırlanması Faaliyet 4: Öğrencilerin kullanımına bilgisayar tahsisi Faaliyet 5: Öğrencilerin kullanımına printer tahsisi Faaliyet 6: Öğrenciler için sunum programını öğretici kurs ve seminerler yapılması. Performans Göstergeleri: Gösterge 1: Öğrencilerin sunum şeklinde hazırladıkları derse katılım oranlarının istatistiki olarak tespiti. Gösterge 2: Bilgisayar laboratuarını kullanan öğrencilerin istatistiki olarak tespiti, diğerlerinin kullanmasının planlanması ve teşviki Gösterge 3: Öğrencilerin fakültece tahsis edilen bilgisayarı kullanma oranlarının tespiti Gösterge 4: Öğrencilerin fakültece tahsis edilen printeri kullanma oranlarının tespiti Gösterge 5:Yapılacak olan sunum programı kullanım kurs ve seminerine katılan öğrencilerin istatistiki olarak tespiti. Stratejik Amaç 6: Kütüphane ve bilgiye erişim olanaklarının artırılması Hedefler: Hedef 1: Öğretim Yılı nda anabilim dallarının ihtiyaç duydukları Türkçe ve diğer dillerde yayınlanan öncelikli kaynakların kütüphaneye kazandırılması Faaliyetler/Projeler: Faaliyet 1: Anabilim dallarından alınacak ihtiyaç listelerindeki öncelikli kitapların genel bütçeden ayrılan pay, yayınevleriyle yapılacak görüşme ve yazışmalarla kitap bağışları aracılığıyla temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Performans Göstergeleri: Performans 1: Anabilim dallarının belirledikleri kaynakların temin edilmesi. Stratejik Amaç 7: Öğrenci topluluk ve kulüpleri sayısı ile kulüplere üye olan öğrenci oranının artırılması

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı