MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN"

Transkript

1 MLMM DEN ESiNLENEREK HAZIRLANAN

2 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: BİR MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI OLARAK OKUL-İŞLETME EŞLEŞTİRME MODELİ 1. İHTİYAÇ ANALİZİ 2. İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK OKULLARIN BELİRLENMESİ 3. OKULLARDA BÖLÜM AÇMA 4. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 5. ÖĞRENCİLERE BURS, STAJ, İSTİHDAM VE KİŞİSEL-MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ 6. ŞİRKETLERDE TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ 7. LABORATUVAR KURULUMU, YÖNETİMİ VE EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ 8. İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ 9. DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ II. BÖLÜM: İŞ VE ÜRETİM SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLARAK MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ A. ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN KURGULAR B. MESLEKİ ÖRGÜTLER, SANAYİ VE TİCARET ODALARI İÇİN KURGULAR C. MESLEK LİSELERİ YÖNETİMLERİ İÇİN KURGU III. BÖLÜM: MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ MLMM NEDİR, NE DEĞİLDİR? 2 3

3 MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ VE OKUL-İŞLETME EŞLEŞTİRME MODELİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding in işbirliğiyle mesleki teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak ve bu konuda liderlik yaparak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak amaçlarıyla 2006 yılında başlatıldı. Projeye zaman içerisinde 264 meslek lisesi, meslek lisesi öğrencisi, farklı ölçek ve sektörlerde 20 Koç Topluluğu şirketi ve 350 yi aşkın çalışan, gönüllü olarak dahil oldu. Proje kapsamında, şirketler ile alanlarında eğitim veren meslek liseleri arasında eşleştirme sağlanarak, bir yandan gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, diğer yandan da işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlandı. Gerçekleştirilen eşleştirmeler, zaman içerisinde okullar ve işletmelerin ihtiyaç ve olanaklarına bağlı olarak meslek lisesi öğrencilerine burs, staj ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından okullarda eğitimin altyapısı ve içeriğinin iyileştirilip günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getirilmeleri için müfredat, malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alana yayıldı. Zamanla, burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam desteği gibi bileşenleri ile Okul- İşletme Eşleştirme Modeli adını alan bu yapılanmanın temelinde mesleki eğitim veren okullar ile işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulması yatıyor. MLMM kapsamında bir gönüllü çalışan programı olarak geliştirilen Meslek Lisesi Koçluğu uygulaması ise bir sosyal sorumluluk projesi olarak ayrıştırılmış, yaygınlaştırılma imkânı kısıtlı olduğundan, Okul-İşletme Eşleştirme Modeli ne ve dolayısıyla da bu rehbere dahil edilmemiştir. Bu rehber, Koç Topluluğu dışında birçok şirket tarafından da halihazırda uygulanmakta olan Okul-İşletme Eşleştirme Modeli ne dayalı işbirliklerinin incelenmesi sonucunda oluşturulmuş olup, mesleki eğitimde kalitenin artırılması için benzer işbirlikleri geliştirmek isteyen okul ve şirketlerin faydalanması için geliştirilmiştir. I.BÖLÜM: BİR MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI OLARAK OKUL-İŞLETME EŞLEŞTİRME MODELİ 4 5

4 Türkiye de istihdam konusunda yaşanan en temel sorunlardan biri, ilgili sektöre uygun, yeterli sayıda nitelikli eleman bulunamaması. İşletmeler, istihdam edilenlerin mesleki yeterliliğini sağlamak amacıyla şirket içi eğitimlerle bu sorunu aşmaya çalışıyor. Şirketler, mesleki ve teknik eğitim veren okulların mezunlarını istihdam etseler bile, sektörün gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriye sahip olamadan iş hayatına atılan yeni mezunları, ikinci bir eğitimden geçirmek zorunda kalıyorlar. Şirket içi eğitimlere harcanan zaman ve emek, sektörde ciddi bir iş kaybına ve maliyete yol açıyor. Her işletme çalışanlarını benzer bir eğitim sürecinden geçiremediğinden, mesleki ve teknik eğitim mezunu olan gençlerin bir kısmı uygun niteliklere sahip olamadıkları için istihdam edilemiyorlar. Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin seçtikleri bölüm ile, ilgili sektör arasında verimli bir ilişkinin sistematik biçimde geliştirilemiyor olması işsizlik ve nitelikli eleman bulamama sorununun bir arada yaşanmasına yol açıyor. İşte bu nedenle, mesleki ve teknik eğitim program ve uygulamalarının ilgili sektördeki işletmelerle eşgüdümünü sağlayan bir işbirliği yaklaşımı giderek daha da önem kazanıyor. Ulusal boyutta işgücüne katılmayı bekleyen genç nüfustaki artış ile sanayi ve hizmet sektörlerindeki büyüme, uluslararası boyutta ise AB uyum sürecinde mesleki eğitimin standartlarının yükselmesi, okullar ile işletmeler arasındaki mesleki eğitim işbirliğine dayanan yaklaşıma olan ihtiyacı artırıyor. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sunmak amacıyla Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında geliştirilen ve Okul-İşletme Eşleştirme Modeli olarak kavramsallaştırılan yaklaşım, işletmelerin, üretim süreçlerindeki ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim veren okulların ilgili bölümleriyle işbirliği geliştirmesini öngörüyor. Yapılan eşleştirme, işletme ve ilgili bölüm arasında ortaya çıkan tüm işbirliği alanlarını, uygulama süreçlerini ve sağlanan karşılıklı faydaları kapsıyor. Diğer yandan, iş hayatının talep ettiği mesleki ve kişisel becerilere sahip olarak mezun olan gençler ise kimi durumda illerinde niteliklerine uygun çalışma koşulları, ücret ve özlük haklarını sağlayabilecek işletmeler bulmakta zorlanıyor. Avrupa Birliği için 2020 yılına yönelik projeksiyonlarda rutin yetenek gerektiren işlerin azalacağı, yaratıcılığın ön plana alınacağı, kritik düşünme yetisinin geliştirilmesi gerektiği öngörülüyor. Bu durum, bilgi ve ekonomi arasındaki yeni ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor. Gereken yetkinliklerin tanımlanması ve kazanılması için işbirlikleri oluşturulması yoluna gidiyor ve bu yaklaşımı öneriyoruz. 6 Mustafa V. Koç 7

5

6 Okul-işletme eşleştirmesi, şirketlerin ihtiyaçlarına ve ölçeğine bağlı olarak değişik modüllerde ya da bir bütün olarak uygulanıyor. Okul-işletme eşleştirmesi altında bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalar temel olarak 9 bileşende ele alınabilir: 1 İhtiyaç Analizi 2 İşbirliği Geliştirilecek Okulların Belirlenmesi 3 Okullarda Bölüm Açma 4 İşbirliği Protokolü Mesleki eğitim alanında okullarla işbirliği İstihdamı istenen kişilerin çalışma alanları Eğer şirketler kendi bölgelerinde sektörel İşbirliği yapılmak istenen okul/bölüm geliştiren şirketlerin, okul-işletme eşleştirme ve sayıları belirlendikten sonra mesleki olarak uyumlu bir bölüm bulamıyorlarsa belirlenip eşleştirmenin tüm bileşenleri uygulamasının başında ne istediklerini ve eğitimin geliştirilmesiyle ilgili bütün önerilere kendi ihtiyaçlarına göre okullarda açılmasını (burs, staj, istihdam, vb) hazırlandıktan sonra ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz etmeleri son derece açık olduğu ve işbirliğine sıcak istedikleri bölümlerle ilgili işveren sendikaları işbirliği şartlarını ortaya koyan protokolün uygulamanın başarısında kritik bir öneme baktığı bilinen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile bağlantıya geçerler. İşveren sendikaları hazırlanması ve imzalanması aşamasına gelinir. sahiptir. Şirketler ancak böyle bir analizle, uzun veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü* ile temas yetkilileri, ilgili ilde İŞKUR Müdürü, İl Milli Şirketlerin ve bölümlerin ihtiyacına göre vadede karşılıklı verim alabilecekleri işbirlikleri kurularak, işbirliği yapılabilecek okullarla Eğitim Müdürü, akademisyenler, ticaret ve staj, laboratuvar ve atölye eğitimleri gibi geliştirebilirler. Bu nedenle şirketlerin eşleştirme ilgili görüş ve öneriler alınır; daha sonra okul sanayi odası yetkilileri ve işçi sendikaları değişik eşleştirme bileşenleri süre ve içerik yapmadan önce atmaları gereken ilk ve en yöneticilerinden okul veya okullar hakkında yetkililerinin katılımıyla ve valinin başkanlığında açısından MEB müfredatı ile farklılıklar önemli adım, faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına bilgi alınır. Okulun coğrafi olarak şirkete yakın 81 ilde gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki gösterebilir. Şirketler ile MEB arasında göre kısa, orta ve uzun vadede istihdam olması, yönetim, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Kurulu toplantılarına katılırlar ve yürütülen müzakerelerle bu farklılıklar giderilir, etmek istedikleri çalışanların niteliklerini ve işbirliğine açık olması, istihdam sağlanacak sektörün ihtiyaçlarına göre hangi okullarda anlaşmaya varılarak protokol imzalanır. sayısını doğru bir şekilde analiz etmeleridir. çalışma alanları ile ilgili bölümlerin varlığı ve hangi bölümlerin açılması gerektiği konusunda okulun hali hazırda şirketle bağlantılarının söz sahibi olurlar. Bunun dışında şirketler olması gibi faktörler çerçevesinde bir bizzat İŞKUR Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü değerlendirme yapıldıktan sonra, eşleştirme ile temas kurarak taleplerini dile getirir ve İl yapılacak okul veya okullar belirlenir. İstihdam Kurulu nda görüşülmesini sağlarlar. *İşbirliklerinin içeriklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı içerisinde temas kurulacak düzey değişiklik gösterebilir. Örneğin, birden fazla ilde yer alan okulları kapsayacak bir işbirliği öngörülmesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı nın ilgili Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilip okullar ile işletme arasında eşleştirilme sağlanması doğru tercih olacaktır. Diğer yandan işletme, tanıdığı bir okul ile işbirliği geliştirmek istiyor ise ilk adım olarak doğrudan Okul Müdürlüğü ile de iletişime geçebilir. Bölgedeki okullara ilişkin yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda ise işletmelerin ilk temas noktasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü olması, yerel mesleki eğitim olanaklarına hâkim olunması bakımından faydalı olacaktır. Her ne kadar krizin etkileri geride bırakılmış gibi görünse de, ülkemizde hızla artan işsizlik nedeniyle krizin etkilerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ulusal rekabet gücümüzü artırıp ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak, ancak vasıfsız işgücünün mümkün olduğunca azaltılarak işgücü piyasasının talep ettiği nitelikte işgücü yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. 10 Mustafa V. Koç 11

7 5 Öğrencilere Burs, Staj, 6 İstihdam ve Kişisel-Mesleki Gelişim Desteği Şirketler, insan kaynakları konusunda gerçekleştirmiş oldukları ihtiyaç analizleri ve eşleştikleri okulların olanaklarını gözeterek, mesleki eğitim alan öğrencilerin kişisel ve mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak üzere okul ile işbirliği kapsamında öğrencilere ulaşabilir. Gençlerin mesleki eğitimde belirli alanlara yönelmelerini teşvik etmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla burs sağlamak, kişisel gelişimleri için gezi, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, kendi bünyelerinde staj olanağı ve istihdam önceliği tanımak, gelecekte o şirketlerde istihdam edilecek çalışanların yetişmesine katkıda bulunur. Şirketlerde Temsilcilerin Belirlenmesi Şirketler, öğrencilere verilecek burs, staj, istihdam gibi destekleri; müfredat geliştirilmesi, laboratuvar kurulumu gibi kurumsal işbirliklerini ve öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini, stajlarını, öğretmen ve veli ilişkilerini takip edecek, işletmeyle okul arasında köprü kuracak temsilciler belirleyebilir. Belirli bir sayının üzerinde çalışanı olan işletmelerde ise benzer bir takip, usta öğretici veya eğitici personel tarafından üstlenilir. İstekli ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilerin bursiyer olarak seçimi, öğrencilerin mesleklere yönlendirilmesi, stajyerlerin işletmelere yerleştirilmesi, mezunların takibi gibi konularda işletmelerdeki temsilciler ile okul yönetimleri arasında başarılı bir işbirliği kurulması, sürecin yönetimi açısından son derece önemlidir. 7 Laboratuvar Kurulumu, Yönetimi 8 ve Eğitici Eğitimleri Şirketler, üretim süreçlerindeki ihtiyaçlara göre okullarda laboratuvar kurabilirler. Kurulumdan sonra teknik donanımının düzenli olarak güncellenmesi ve laboratuvar yönetiminin doğru yapılması okul-işletme eşleştirme uygulamasının sürdürülebilirliğinin vazgeçilmezidir. Laboratuvar kurulması ve yönetimi, okul ile işletme arasında sürekli bir işbirliğini gerektirir. Şirket, okul yönetiminin katılımıyla laboratuvarda öğrenim görecek öğrencileri belirler, eğitim verecek öğretmenlerin güncel eğitici eğitimlerini düzenler ve onlardan gelen geri dönüşlerle birlikte eğitim programını oluşturur. Böylece okullardaki eğitimin, öğrenci profilinin ve teknolojik donanımın kalitesi artarken; işletmeler, şirket kültürünü benimsemiş, istihdama yönelik nitelikli çalışan yetiştirme fırsatını yakalamış olur. Kurulan laboratuvarlarda şirket, okulun eğiticilerinin eğitimlerine destek vererek hizmet içi eğitimleri için fayda sağlayabilir. İşletmelerde Beceri Eğitimi Okulların ve işletmelerin işbirliği, staj konusunda da önem taşımaktadır. Şirketler kendi ihtiyaçlarına göre beceri eğitiminin içeriğini ve süresini belirler, eğitimin verileceği atölyeler kurarlar; teknik donanımlarını sağlar ve eğitici eğitimleri düzenlerler. Kaliteli bir staj görmek, öğrencilerin özgüveni yüksek birer meslek erbabı olarak yetişmesine büyük katkı sağlar. Öğrencilerin mezuniyet sonrasında, okurken staj gördükleri işletmede çalışmaya başlamaları ile okulişletme eşleştirmesinde varılmak istenen en son nokta olan işgücü kalitesi yüksek istihdam hedefine ulaşılmış olunur. Görüyoruz ki, gerekli imkânlar sağlandığında gençlerimiz harika işler ortaya çıkartabiliyorlar. Biz meslek liselerinin ve meslek lisesi öğrencilerimizin potansiyellerine inanıyoruz. Meslek Lisesi Memleket Meselesi kapsamında destek verdiğimiz 8000 öğrencinin, fırsat ve imkânlar sağlandığında neler başarabileceklerini, nasıl bir değişim yaratılabileceğini gördük. Bu nedenle, gönül rahatlığıyla diyoruz ki, bu tarz fırsatların yaygınlaştırılması için özel sektörün attığı her adım, hem şirketler, hem gençlerimiz, hem de tüm toplum nezdinde büyük değişimleri beraberinde getirecektir. 12 Ali Y. Koç 13

8 Şirketler, okul-işletme eşleştirmesi kapsamında yalnız okullarla değil, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri vb. meslek kuruluşlarıyla ve diğer şirketlerle de işbirliği geliştirebilir. Şirketler, kendi istihdam ihtiyaçlarını sanayi ve ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarına bildirerek, diğer şirketlerle ve organize sanayi bölgeleriyle işbirliği kurulmasını sağlayabilir. Okullarla işletmelerin iç içe geçmesini sağlamak üzere organize sanayi bölgelerinde atölyeler kurulmasını teşvik edebilirler. Böylelikle, sektörel olarak ihtiyaç duyulan alanlarda maliyetin paylaşılmasına katkı sunabilirler. İŞLETMELERİN MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİNİN MEVZUATTAKİ YERİ 9 Diğer Paydaşlarla İşbirliği 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu nun 18. maddesinde, işletmeler ve meslek okulları arasında işletmelerde mesleki beceri eğitimine yönelik düzenleme mevcuttur. Buna göre, okul müdürünün görevleri arasında; işletmelere beceri eğitimi için gönderilecek öğrencilerin seçiminin yapılmasını sağlamak ve işletmeye bildirmek, işletmelerde yapılan beceri eğitiminde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileri ile işbirliği yapmak, okul ile işletme arasında eğitimde sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla yeter sayıda koordinatör öğretmen görevlendirmek, onlara rehberlik etmek ve bu faaliyetleri denetlemek bulunmaktadır. İşletmeler ise, yirmi ve daha fazla personel çalıştırmaları durumunda, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmak ile yükümlüdür. Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, bu amaçla bir eğitim birimi kurmak ve bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirmek zorundadır. 14 Mesleki eğitim, toplumun kalkınması için gerekli olan nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması ve bireylerin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat tanınması açısından kayda değer bir zemin oluşturuyor. Yeni dünya düzeninde; ulusal rekabet gücünü artırmak, kalkınmaya katkı sağlamak ve işsizlikle mücadeleye çözüm bulabilmek için, istihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi önemli bir gerekliliktir. Oya Ünlü Kızıl 6111 sayılı yasa ile işverenlere sosyal sigorta prim teşvikleri getirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olanlar ile mesleki ve teknik orta/yüksek öğretimi bitirenlerin işverenlerce istihdam edilmesi halinde, 24 aydan 54 aya kadar varan sürelerde, bu kişilerin primleri devletçe karşılanacaktır. Mesleki eğitimi özendirmek için en uzun süreleri kapsayan teşvikler bu gruba ihdas edilmiş bulunmaktadır sayılı İş Kanunu nun 85. maddesinde tarih ve 5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Söz konusu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik, 31 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ de ise Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur hükmü getirilmiştir. Buna göre işçiler, işe alınmadan önce işverence mesleki eğitime tabi tutulacaklar veya mesleki eğitim almış olanlar arasından seçileceklerdir sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesi kapsamında ise şirketlerin kamu müesseseleri tarafından işletilen meslek liselerine yaptığı ekipman bağış ve yardımları, kurum kazancından indirilebilecek gider olarak dikkate alınabilmektedir. 15

9 II.BÖLÜM: İŞ VE ÜRETİM MESLEKİ EĞİTİM VERİLERİ öğretim yılı itibariyle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenci, derslikte eğitim-öğretim görüyor, öğretmen görev yapıyor. Türkiye de yaklaşık 5000 meslek lisesi var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2011 verilerine göre, istihdam edilen yaklaşık 24 milyonluk nüfusun yaklaşık %9,8 i ilkokul mezunu olmayan nüfustan, %55,7 si lise altı eğitimlilerden, %16 sı yüksek öğrenim mezunlarından ve%9,4 ü teknik veya meslek lisesi mezunlarından oluşuyor. TÜİK Mayıs 2011 verilerine göre, meslek liselerinden mezun olanların %11,2 si işsiz. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi 2010 Yılı Raporu na göre, çalışan beş mesleki ve teknik lise mezunundan birinin herhangi bir sosyal güvencesi yok. Mezunların %23 ü ise asgari ücretin altında ücret almaktadır. SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLARAK MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ 16 17

10 Bu bölüm, mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak üzere; özel sektör kuruluşları, meslek odaları ve mesleki eğitim kurumları tarafından uygulanan projelerden yararlanarak hazırladığımız kurmaca senaryolardan oluşuyor. Ele aldığımız senaryolarla, mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak üzere yapılabileceklere, bu yolda karşılaşılabilecek zorluklara ve bu zorlukları aşmak üzere alınabilecek tedbirlere yer vermeye çalıştık. Amacımız, burada anlattığımız hayali proje öykülerinin ve benzerlerinin mesleki eğitimin farklı paydaşları tarafından birer başarı hikâyesi olacak şekilde gerçeğe dönüştürülmesi, uygulamaların çoğalması ve yol gösterici olabilmesi. Senaryolardan ilkinde, büyük bir gıda sanayii üreticisinin kendi sektörüne yönelik mesleki eğitimi geliştirme projesi anlatılıyor. İkinci senaryo, yine büyük bir araç sanayii şirketinin stajdan istihdama varana kadarki mesleki eğitim çalışmasını içeriyor. Sonraki iki senaryoda ise iki ayrı KOBİ nin mesleki eğitimi üretim süreçlerine nasıl dahil ettiklerini göreceksiniz. Bir GSM şirketinin, bir turizm firmasının, bir mobilya üreticisinin ve bir boya sanayicisinin senaryolarını özel şirket, Ticaret Odası, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uygulanan kurmaca bir proje öyküsü takip edecek. Son olarak da bir meslek lisesinin giriştiği işbirliği çabasına tanık olacaksınız. Otomotiv, otomotiv yan sanayii, gıda, iletişim, turizm, hizmetler, mobilya, motor, elektrik, kimya ve bilişim gibi alt sektörlerde yapılabilecek A. mesleki eğitim işbirliklerini ele alan proje öykülerinde, aşama aşama karşılaşılan sorunları öne çıkardık ve bu sorunlar karşısında ne tür tedbirler alınabileceğine, projelerin nasıl iyileştirilebileceğine dair çözüm önerileri hazırladık. Senaryolardaki sorun ve ihtiyaç tespitlerimiz, bu yolda ilerleyen her kuruluşun karşılaşabileceği durumlara ve yapılması muhtemel hatalara dayanıyor. Sorun olarak öne çıkardığımız konuların her birinin çözülebilmesi için bu yolda çaba harcanması gerektiğini, sorunlarla karşılaşmadan ve ihtiyaçları görmeden iyileştirme yapmanın pek de mümkün olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, bu kurguda yer alan proje öykülerinin benzerlerini yaşamış tüm kuruluşlara; çabaları, sorunlar ve ihtiyaçlar karşısında geliştirdikleri yöntemler ve mesleki eğitime yaptıkları tüm katkılar için teşekkür ediyoruz. Mesleki eğitim alanında işbirliği deneyimlerinizi ve bu deneyimlerden çıkartılan dersleri yaygınlaştırmak üzere sizlerin de hikâyelerinizi adresine bekliyoruz. Senaryolarda kullandığımız kişi, şirket, kuruluş, kent ve okul isimlerinin hayali olduğunu, gerçek isimlerle bir ilişkisi olmadığını dikkate almanızı rica ederiz. Okuyacağınız bu kurmaca proje öykülerinin, mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlamak üzere yapacağınız faaliyetlerde ve yürüteceğiniz projelerde yol gösterici olmasını diliyoruz. ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN KURGULAR 18 19

11 ÖRNEK 1: ELFSITING GIDA NIN MESLEKİ EĞİTİM DÜNYASI Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir gıda firması, mesleki eğitime destek olarak gıda sektörüne nasıl katkı sağladı? İşbirliği yapacağı meslek liselerini nasıl belirledi? Burs sistemini nasıl kurdu ve yürüttü? Elfsiting Gıda, ülkenin gıda sanayiine damgasını vurmuş, yarım yüzyıla yaklaşan deneyimiyle sektörün öncü kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Elfsiting Gıda ya bağlı üretim alanlarında yaklaşık on bin kişi çalışıyor. Elfsiting Gıda, her yıl bir okul kurarak eğitime katkıda bulunuyor. BU YAKLAŞIMDAKİ SORUN NEDİR? Şirketin mesleki eğitime destek nedeni sektörün genel anlamda mesleki eğitimden geçmiş işgücü ihtiyacına dayanıyordu. Oysa çalışma grubunun önerileri tespit edilen meslek liselerinin fiziki ihtiyaçlarına yönelik yardımları kapsıyor. Şirket mesleki eğitime katki sunacak proje önerisini geliştiriyor Elfsiting Gıda yöneticileri bir sonraki yılın çalışma programını ve yatırım planlarını oluşturmak üzere bir toplantı düzenler. Toplantıda bir sunuş yapan şirketin Kurumsal İletişim Sorumlusu, yeni çalışma yılına yeni bir anlayışla ve farklı bir stratejiyle girilmesi gerektiğini belirtir: Elfsiting Gıda nın eğitime destek çalışmaları okul yaptırmak ve yaptırılan okullara yıllık destek ödemeleri ekseninde gelişiyor. Eğitime destek vizyonu hayırseverlik anlayışından uzaklaşıp somut hedefleri olan, ülke ve sektörün genel yararına yönelik değer üreten ve sürdürülebilirliği olan projelere dönüşmeli. Ardından hazırladığı sektör raporunun çarpıcı kısmını açıklar. Gelecek on yıl için Türkiye gıda sektörünün kalifiye işgücü ihtiyacını rakamlarıyla ortaya koyar. İstihdam edilecek işgücünün teknik yeterliliklerini istenilen üretim standartlarına ulaştırmak için sektörde yer alan şirketlerin vermek zorunda oldukları kurumsal eğitimlerin zaman ve parasal olarak tahmini maliyetini açıklar. Konuşmasının sonunda önerisini gerekçeleriyle birlikte somutlaştırır: Elfsiting Gıda, kaynaklarının bir kısmını mesleki eğitime ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik harcamalıdır. Çünkü gıda sektöründe mesleki eğitimden geçmiş kalifiye işgücüne duyulan ihtiyaç çok kritiktir. Eğer şirketimiz bu konuda öncü olursa, diğer firmaları da peşinden sürükleyecek ve yaratılacak domino etkisiyle sektörde bir iyileşme olacaktır. Öneri yöneticiler tarafından uygun bulunur ve konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulur. Şirketin bulunduğu adrese en yakın beş meslek lisesinin yöneticileri ile görüşen çalışma grubu iki meslek lisesinin çatısının yenilenmesi, iki liseye ek hizmet binası yapılması ve bir lisenin okul futbol takımına sponsor olunması yönünde öneriler içeren bir rapor hazırlar. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Mesleki eğitimle ilgili karar aşamasında şirketin sektörel ihtiyaç analizi proje fikrinin temel dayanaklarından biri olmalıdır. Eski verimsiz alışkanlıklar, gerçekliğe uymayan yaklaşımlar ile şirketi, sektörü ve eğitim kurumunu geliştirmeyecek öneriler karar aşamasında elenmelidir. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Çalışma grubu, öncelikle gıda sektörü ile ilgili hangi alanda eğitimli işgücüne ihtiyaç varsa, bunlara yönelik eğitim veren mesleki eğitim kurumlarını ve bu okulların ilgili bölümlerini tespit etmelidir. Şirket yönetim kurulu çalışma grubunun raporunu değerlendirir: Şirket yönetiminin yönlendirmesinden sonra çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürlükleri ile temasa geçer. Tüm meslek liselerinin bölümleri, müfredatları ve coğrafi dağılımları da dahil olmak üzere bir liste çıkartılır. Bu listeden farklı il/ilçelerde gıda sektörünün üretim süreçlerine uygun on iki okul seçilir. Çalışma grubundan bazı üyeler seçilen okulların yeterli olduğunu, daha fazla zaman kaybetmeden hemen yönetime sunulmasını önerir. Ancak bir üye öneriye karşı çıkar. Yapılan ihtiyaç analiziyle seçilecek okulların örtüşmesi gerektiğini belirterek liste üzerinde biraz daha çalışmayı önerir

12 İHTİYAÇ NE? Elfsiting Gıda, meslek liselerinde iyi eğitilmiş kalifiye öğrencilerin mezun olmasını ve bu mezunların sektördeki firmalarda istihdam edilmesini hedefliyor. Dolayısıyla burada iki önemli kritere yanıt aranması gerekiyor: Seçilecek okullar ve bu okullardaki bölümlerin gıda sektörünün üretim süreçlerine uygunluğu tespit edilmeli. İşgücünün sınırlı hareketliliği de düşünülerek, seçilecek okulların ve bu okullardan mezun olacak kalifiye işgücünün coğrafi konumlanışına dikkat edilmeli. Gıda sektörünün yoğun olduğu bölgelerdeki okullara odaklanılmalı. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Seçilecek okullar için sektörel uyuşma kadar coğrafi unsurların da dikkate alınması gerekiyor. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile birlikte öncelikle sektörel olarak uyumlu okulları tespit etmeli. Ardından bir harita üzerinde çalışarak coğrafi olarak amaca en uygun okulları bulmalı. Belirlenen okulların yönetimleriyle iletişim kurulup mezun öğrencilerin genel olarak nerelerde çalıştıklarının öğrenilmesi de bu karar açısından faydalı olabilir. Okullar ve işbirliği içeriği belirleniyor Çalışma grubu, sektörel ilgi ve coğrafi yakınlık kriterlerini gözeterek kapsamı, beş okul ve bu okullardaki ilgili yedi bölümde okuyan yüz yirmi beş öğrenci olarak sınırlar. Elfsiting Gıda yönetimi yüz yirmi beş öğrenciye öğrenim süreleri boyunca burs verilmesi, mezunların sektördeki diğer firmalara duyurulması ve işe alınmaları için yardımcı olunması kararını alır. Her okulun ihtiyaç duyacağı miktarın tespit edilmesi ve burs fonunun ayrı ayrı okul yönetimlerine aktarılması konusunda da genel bir görüş birliğine varılır. Öncelikle çalışma grubu temsilcisine burs konusundaki görüşü sorulur. Çalışma grubu temsilcisi, yapılacak parasal yardımın hassas bir konu olduğunu söyler ve burs süreci ve kriterlerinin net şekilde belirlenmesi gerektiğini savunur. İHTİYAÇ NE? Elfsiting Gıda, gıda sektöründe mesleki eğitimden geçmiş kalifiye işgücüne duyulan ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak üzere meslek lisesi öğrencilerini gıda sektöründe kendilerini yetiştirmeleri için teşvik etmeyi hedefliyor. Dolayısıyla burs sürecinin üç gerekliliği karşılaması gerekiyor: Burs verilecek öğrencilerin gıda sektörüne yönelik bölümleri seçmelerinin teşvik edilebilmesi için öğrencilerin bölüm seçimi yapmadan bilgilendirilmeleri gerekir. Uygun becerilere ve motivasyona sahip öğrencilerin ilgili bölümlere yönlendirilebilmesi için bursiyer seçimlerinde doğru kriterler belirlenmeli ve kuralları net şekilde belirlenmiş bir burs sistemi oluşturulmalıdır. Ayrıca burs, öğrenciler ve Şirket arasında kurumsal kültür anlamında yakınlaşmayı sağlayacak bir araçtır. Şirketin bu noktada sadece parayı veren taraf olarak görülmesi uygun değildir. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Milli Eğitim Bakanlığı nda koordinasyondan sorumlu Genel Müdürlük ile temasa geçilerek burs verme isteği iletilmeli ve bu konuda izlenmesi gereken Bakanlık prosedürleri hakkında bilgi alınmalıdır. Neden ve nasıl bir burs sistemi kurmalıyız? soruları göz önünde bulundurulmalıdır. Bursun teşvik olanağı olarak anlamlı olabilmesi için öğrencilerin bölüm seçimi yapmadan 9. sınıfta burs imkânlarından haberdar edilmesi ve bölüm seçiminde bilinçli bir tercih yapmaları sağlanmalıdır. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Burs sisteminin kriterleri ve uyulması gereken kurallar net şekilde belirlenmelidir. Bu sınırlar hazırlanırken başarıyı ödüllendiren, adil ve tartışmaya yol açmayacak bir burs sistemi kurulmalıdır. Bursiyer seçiminde yalnız ders başarısı değil, sektörde yer alan şirketlerin ihtiyaçlarına göre önem kazanan beceri, isteklilik vb. faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Burs yönetimi Şirket te olmalı veya bu sorumluluk okul müdürlükleri ile paylaşılmalıdır. Proje uygulamaya konulduğunda, şirket temsilcilerinin 9. sınıf öğrencilerine bölüm seçimi yapmadan önce şirket tanıtımı yapmaları ile öğrencilerin bölüm seçimi konusunda yönlendirilmesi ve burs olanaklarından faydalanması sağlanacaktır. Öğrenciler burs başvurusu yaparken, ya da kabul işlemlerini yürütürken Şirket ile temas halinde olmalı, kurumun havasını koklamalı ve kurum kültürüyle tanışmalıdır. Tüm bu süreçler ilgili Genel Müdürlük ile imzalanacak protokolün kapsamı içerisinde düşünülmelidir. Şirket okullarla imzalayacağı protokolü ve burs yönetmeliğini hazırlıyor 22 Çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığı nda ilgili Genel Müdürlük ile Elfsiting Gıda arasındaki işbirliğinin tüm unsurlarını tanımlayan ve burs sistemini tarif eden bir protokol kaleme alır. Bu protokolün bir parçası olarak da burs yönetmeliği hazırlanır. Burs yönetmeliğinde bursiyer olma kriterleri, başvuru işlemleri açık bir biçimde belirlenir ve okul başarısı burs devamlılığı için mutlak şart olarak konur. Burs işlerinin takibi için şirketin İnsan Kaynakları Bölümü görevlendirilir. Elfsiting Gıda, ilgili meslek liselerindeki başarılı öğrencileri burs yöntemiyle destekler. Böylece meslek liselerinin gıda bölümlerine yönelik bir çekim gücü yaratmayı hedefler. Bu durum, gıda bölümlerinin daha fazla sayıda ve daha başarılı mezun vermesine neden olur. Sonuçta sektörün tümü için, yetişmiş nitelikli işgücü sağlanmasına katkıda bulunur. 23

13 ÖRNEK 2: HÜR ARAÇ SANAYİİ İLE STAJDAN İSTİHDAMA Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir araç sanayii firması staj sistemini nasıl kurdu? Üretim birimleri ve okullar arasında nasıl bir iletişim sağladı? Okul laboratuvarlarını nasıl kurdu ve yürüttü? Stajyer öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamlarını nasıl sağladı? Tüm bu çalışmalar öğrencilerin hayatında ne değiştirdi? Hür Araç Sanayii, küçük bir imalat firması olarak başladığı serüvenine bugün Hür Tarım, Hür Oto ve Hür Kamyon isimli üç dev üretim şirketiyle devam ediyor. Şirketlerde on bine yakın kişi istihdam ediliyor. Şirket, ayrıca yan sanayilerle birlikte ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hür Araç Sanayii, üretim yaptığı bölgedeki, otomotivle ilgili meslek liseleriyle işbirliği yapmayı hedefliyor. Öncelikle, staj konusunda meslek liseleriyle çalışma fikri Hür Araç Sanayii bünyesinde kabul görür. Yönetim bu konuda üretim planlama direktörü Sezer Bey i görevlendirir. Sezer Bey, üretim yapılan bölgelere yakın ilgili meslek liselerini tespit ederek yönetimleriyle temasa geçer. Staj desteği şekilleniyor Sezer Bey, konu üzerinde çalışırken, Hür Tarım, Hür Oto ve Hür Kamyon un üretim sorumlularıyla da görüşür. Konunun basit biçimde okullardan öğrenci seçilmesi ve üretim şirketlerine yollanması şeklinde olmadığını anlar; çünkü öğrenciler staj süresince Hür Araç Sanayii bünyesine bir çalışanmışçasına katılacaklardır. Üretim şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun öğrencilerin seçilmesi, bu öğrencilerin staj süreçlerinin verimli yönetilmesi, staj süresince iş güvenliği konusunun takip edilmesi gerekmektedir. Sezer Bey, bu süreci uygun biçimde yürütecek bir organizasyona ihtiyaç olacağını düşünür. İHTİYAÇ NE? Staj, Şirket in sadece ana merkezinde değil, bizzat üretimle ilgili bölümlerinde yürüyecek bir süreçtir. Dolayısıyla üretim sürecinde stajyer ihtiyacı ile bu ihtiyaca uygun olacak öğrencilerin eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu sıradan bir eşleştirme de olmayacak, öğrenciler üretim birimlerinde uygun görülecek üretim süreçlerine katılacaklardır. Öğrencilerin staj süreçlerinin izlenmesi, raporlanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çıkacak olası sorunların çözülmesi, okul yönetimleriyle irtibat halinde olunması gerekmektedir. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Yeni durum; iletişim, yönlendirme ve uyumlulaştırma süreçlerini içeren yeni bir uygulamanın yürütülmesini gerektirmektedir. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Şirket yönetimi; üretim birimleri, okul yönetimleri ve öğrencilerden oluşan bir dünya ile karşı karşıyadır. Bu dünyanın sayılan unsurları arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlayacak bir mekanizma kurulacak ve bu mekanizma üzerinden okulların ve öğrencilerin staj ihtiyacı ve şirketlerin bunlara vereceği yanıtlar eşleştirilecektir. Yine bu mekanizma yardımıyla okul ve üretim birimleri arasında sağlıklı bilgi alışverişine dayalı bir bağ kurulacak, gelecekte yaşanacak yeni gelişmeler bu iletişim kanalıyla her iki tarafa da taşınabilecektir. Hür Araç Sanayii ne bağlı üretim şirketleri ve okullar arasında eşleştirmeler başlıyor Öğrencilere staj imkânı sağlayacak üç üretim şirketinin (Hür Tarım, Hür Oto ve Hür Kamyon) birer temsilcisinin de katılımı ile bir Çalışma Grubu oluşturulur. Çalışma Grubu, bir direktör ile Hür Araç Sanayii yönetimine karşı sorumludur. Çalışma grubundaki şirket temsilcileri, şirketlerinin stajyer ihtiyaçlarını, protokol imzalanan okul yönetimleriyle koordinasyon içinde gidermekle görevlendirilir; okul yönetimleri ve bursiyer öğrenciler ile iletişim içinde olurlar ve gerekli bilgileri koordinatöre aktarırlar. Hür Araç Sanayii, her bir şirketinin ilgili tesisleri ile eşleştirilen 3 meslek lisesinin ilgili bölümlerinden iki yüz elli öğrenciye her yıl Hür Tarım, Hür Oto ve Hür Kamyon bünyesinde sağlıklı ve başarılı bir staj imkânı sağlar

14 Yeni bir durum: Kırlangıçlar Meslek Lisesi nde motor laboratuvarı Hür Araç Sanayii ne bağlı Hür Oto Firması nın şirket sorumlusu, sorumlu olduğu Kırlangıçlar Meslek Lisesi nde motor laboratuvarının olmadığını, öğrencilerin motor derslerini daha çok teorik düzeyde ve yetersiz donanımlarla aldıklarını fark eder. Bu eksiklik, staj yapan öğrencilerin yetkinliklerinde de gözlenir. Öğrenciler bu önemli üretim süreci konusunda yetersizdir. Mezun olduklarında istihdam edilmesi düşünülen öğrencilerin ayrıca uzun bir mesleki eğitime tabi tutulması kaçınılmazdır. Konu, Okul-İşletme Eşgüdüm Direktörü aracılığıyla Hür Araç Sanayii yönetimine iletilir. Şirket Temsilcisi nin yönetime verdiği raporun en can alıcı kısmı şöyledir: Kurulmasını teklif ettiğimiz motor laboratuvarının yaklaşık 50 bin Euro luk bir maliyeti olacaktır. Ancak konuya farklı bir açıdan yaklaşmakta fayda var. Bu laboratuvarı yılda 50 öğrenci kullanacak. Bu öğrencilerin 30 unu biz istihdam etmeyi arzuluyoruz. Eğer bu modern eğitimi almazlarsa mezun olduklarında istihdam edilecekleri işletmelerde en az üç ay eğitim almak zorunda kalacaklar. Bir çalışanın üç aylık zorunlu eğitim maliyeti ortalama 1500 Euro yu geçiyor. Ayrıca, bu süre boyunca üretimden uzak kalma gibi bir maliyet de var. Bunu bir kenara bırakıp sadece işyerinde eğitim masrafı ile laboratuvar masrafını kıyasladığımızda, neredeyse ilk senede maliyetler başa baş noktasına geliyor. Laboratuvardan her yıl nitelikli istihdam ihtiyacımızı karşılayacağımızı ve sektöre de nitelikli işgücü sağlayacağımızı düşündüğümüzde hem kendimiz, hem sektörümüz, hem de ülkemiz için katkı sağlamış oluyoruz. Hür Araç Sanayii, Kırlangıçlar Meslek Lisesi ne modern bir motor laboratuvarı kurma kararı alır. Okul yönetimiyle birlikte çalışılarak motor laboratuvarı kurulması için gerekenler tespit edilir. Bu belirleme sürecinde Hür Oto nun üretim mühendisleri ve deneyimli çalışanları da görev alır. Laboratuvarın kurulacağı yer özenle tespit edilir. Okul bahçesinde, güney doğuya bakan bir konum bulunur. Böylelikle sabah erkenden ders başı yapacak öğrencilerin bol güneşli bir ortamda çalışması planlanır. Ayrıca eğitim alanına, sunum ve toplu ders anlatımı için küçük bir derslik kurulması da öngörülür. Ertesi yıl, son teknoloji ürünü donanımlarıyla laboratuvar kurulur ve okul yönetimine teslim edilir. Laboratuvar kullanıma açıldıktan sonra Hür Oto şirket temsilcisi süreci yakından izler. Şirket temsilcisi bir süre sonra, laboratuvarla ilgili sorunlara şahit olmaya başlar. Öncelikle ciddi bir yatırımla kurulan donanımın dikkatsizce kullanıldığını fark eder. Laboratuvarda görev yapan eğiticilerin yeni teknoloji konusunda bilgi eksiklikleri vardır. Ayrıca laboratuvar kullanımı konusunda disiplinsizlik de göze çarpmaktadır BU YAKLAŞIMDAKİ SORUN NEDİR? Laboratuvar kurmak gibi maliyetli bir yatırımı anahtar teslimi şeklinde devretmek belli riskleri de beraberinde getirir. Laboratuvarları kullandıracak eğiticilerin bilgi düzeyi önemlidir. Öğrencilerin laboratuvarı kullanma biçimleri laboratuvarın etkinliğini belirler. Ayrıca laboratuvarlar teknolojik yenilikleri izleyebilmelidir. Yeni teknolojilerin uygulanmadığı ders ortamında eğitimin güncelliği söz konusu olmaz. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Yaşayan ve işlerliği olması gereken organizmalar olan laboratuvarlar okulların bina, derslik, kantin gibi basit bir fiziki altyapı unsuru olarak düşünülemez. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Laboratuvarın kullanımı ve yönetiminde Şirket -ve dolayısıyla Hür Araç Sanayii- destek vermelidir. Laboratuvar kurarak okul yönetimine anahtar teslimi şeklinde devretmek yeterli olamaz. Bu eğitim birimlerinin nasıl yönetileceği, nasıl işler halde tutulacağı okul yönetimiyle birlikte belirlenerek taraflar arasında imzalanacak bir protokol ile düzenlenmelidir. Laboratuvardan sorumlu öğretmenler belirlenmeli, bu eğiticiler gerekli eğitimlerden geçirilmelidir. Sorumlu öğretmenler ve şirket sorumluları sürekli iletişim halinde olmalı, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar bu kanal yardımıyla giderilmelidir. Şirket temsilcisinin önerisiyle, öncelikle Kırlangıçlar Meslek Lisesinden ilgili bir öğretmen okul yönetiminin de onayı ile laboratuvar sorumlusu olarak seçilir. Sorumlu öğretmenin Şirket tarafından eğitici eğitiminden geçirilerek laboratuvara hâkim olması sağlanır. Laboratuvarın öğrenciler tarafından kullanılma şartları belirlenir. Motor laboratuvarını kullanacak başarılı, yetenekli ve istekli öğrenciler belirlenir. Sorumlu öğretmenin laboratuvarla ilgili eksikleri düzenli olarak iletmesi istenir. Ayrıca şirket temsilcisi ve laboratuvardan sorumlu öğretmen yıl boyunca yeni teknolojileri izleyip, bunları laboratuvara kazandırmak üzere birlikte çalışır. Hür Tarım ın yeni stratejisi Hür Araç Sanayii bünyesinde faaliyet gösteren Hür Tarım, tarım araçları imalatı, satışı ve servisine dayalı bir şirkettir. Bu şirket, Şimal Yıldızı Meslek Lisesi ile işbirliği içindedir. İmalat süreçlerinde öğrencilere staj imkânı sağlamaktadır. Hür Tarım yönetimi, gelecek dönem için, özellikle satış ağına yönelik yeni bir insan kaynakları hamlesi düşünür. Satış ağında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı personelin aynı zamanda satış teknikleri, müşteri ilişkileri, iletişim ve beden dili gibi konularda eğitimli olmasını ister. Bu konuda Şimal Yıldızı Meslek Lisesi nden bünyesine aldığı stajyer öğrencilere ilave eğitimler vermeyi düşünür

15 İHTİYAÇ NE? Stajla başlayan ve satış fonksiyonuna özel bir eğitim, yeterli süreyi kapsayamadığı için eksik kalabilir ya da şirket içinde kullanılan mevcut eğitim programları bu yaş grubuna uygun olmayabilir. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Şirket, eğitimleri doğru yaş gruplarına ve staj süreçlerine uygun şekilde önceden yapılandırmalıdır. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Şirket, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere yapacağı bir sunuşla, şirketin satış ağında çalışmanın avantajlarını anlatabilir. İstekli bir öğrenci grubuna ulaşılması durumunda, eğitim programının süresine ve eğitimin verilmesinin uygun olacağı seneye göre yürüteceği bir eğitim planı yapabilir. Şirket içi eğitimciler ve rehber öğretmenler eğitim içeriklerinin belirlenmesinde ortak çalışarak eğitimlerin ilgili yaş grubuna uygun hale getirilmesi sürecine destek sağlayabilirler. İHTİYAÇ NE? Mezun öğrencilerin istihdamında nasıl bir yöntem izleneceği belirlenmeli. İşe alma aşamasında öğrencilerin staj ve eğitim performansları gözetilmeli. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? Bursiyer ve stajyer öğrencilerin istihdam konusunda bir adım önde olduklarını hissetmeleri olumlu bir durumdur. Ancak bunun bir ayrıcalık olmadığını, gerekli diğer şartları da taşımak zorunda olduklarını bilmeliler. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Şirket temsilcileri her bursiyer ve stajyer öğrenci için belli kriterlere göre değerlendirme notları tutarlar. İş başvurusunda bulunan öğrencilerin seçim sürecinde bu değerlendirmeler gözetilir. Değerlendirme sürecinin nasıl işlediği, en başından öğrencilere anlatılır. Öğrenciler, olumlu performanslarının gelecekteki istihdamlarında belirleyici olacağını bilir. Hür Tarım, Şimal Yıldızı Meslek Lisesi ile uyguladığı mevcut staj programına ilaveten satış fonksiyonu ile ilgili 1 yıllık bir eğitim tasarlar. İlgi gösteren 11. sınıf öğrencileri arasından seçilecek on öğrenciye lise son sınıfta bu eğitimi vermeyi, bu öğrencilerin arasından gereken yetkinliğe ulaşarak mezun olan beş meslek liseliyi satış kadrolarına almayı hedefler. İstihdam gündeme geliyor! Hür Araç Sanayii, üç şirketi ile yürüttüğü, dört yıl süren mesleki eğitimle ilgili projesiyle, 1000 meslek lisesi öğrencisine staj imkânı sağlar. Ayrıca, Kırlangıçlar Meslek Lisesi Motor Bölümü nde okuyan 200 öğrenci modern motor laboratuvarında eğitimler alır. Şimal Yıldızı Meslek Lisesi nde okuyan ve Hür Tarım ın satış kanallarında çalışmak isteyen 40 öğrenci ilgili eğitimleri alır. Hür Araç Sanayii, öğrencilerle ilişkisini bu faaliyetlerle sınırlamaz. Her yıl, yeni katılan stajyer öğrencilerin, üç gün misafir edilerek Hür Araç Sanayii nin tüm şirketlerini gezmeleri ve kurumsal yapıyı tanımaları sağlanır. Şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapılır. Ayrıca, her yıl açılan proje yarışmaları ile girişimcilik, proje geliştirme, sorumlu vatandaşlık gibi, günümüzde iş dünyasının çalışanlarından beklediği özellikler geliştirilir. Bu konularda öğrencilerin kapasitelerini geliştirmek üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları yla işbirlikleri kurularak eğitimler düzenlenir. Hür Araç Sanayii, mezunlara bünyesindeki açık pozisyonlar doğrultusunda istihdam olanağı sunmayı planlar. Okullara duyuru yapılır. Mezun öğrencilerden 100 ü, Hür Araç Sanayii nin ilgili şirketlerinde çalışmak için başvuruda bulunur. Öğrencilerin okul başarı durumu, staj performans değerlendirmeleri, nihai beceri sınamaları sonucunda çıtayı geçen öğrenciler belirlenir. Hür Araç Sanayii, eğitimi ve yetiştirilmesi ile yakından ilgilendiği 90 meslek lisesi mezunu öğrenciyi bünyesinde istihdam eder

16 ERCÜMENT K NIN HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ? Hür Araç Sanayii nin mesleki eğitime destek verme süreci, sadece şirkete ve sektöre olumlu katkılarla sınırlı kalmadı. Aslında, belki de en büyük etkiyi öğrenciler kendi yaşamlarında gördüler. İşte onlardan birinin, Ercüment K nın hikâyesi... Ercüment K, Kırlangıçlar Meslek Lisesi Motor Bölümü öğrencisidir. Hür Araç Sanayii nin okuluna modern bir motor laboratuvarı kurmasıyla hayatı kökten değişir. Ercüment, laboratuvarın inşası sırasında öğretmenlerinden, burada ancak başarılı öğrencilerin eğitim alabileceğini öğrenir. Bu nedenle derslerine o yıl çok asılır. Motor laboratuvarında eğitim almayı hak eden Ercüment, orada da çalışkanlığı ve azmiyle dikkat çeker. Sorumlu öğretmeni, Ercüment i Hür Oto nun şirket temsilcisine tavsiye eder. Ercüment, kaporta kaynağı sürecinde, iki kişinin yaptığı bir işin, farklı açılarla çalışılarak bir kişi tarafından yapılabileceği konusunda bir fikir üretir. Ercüment yarışmada dereceye giremez; ama gayreti, üretim sürecindeki usta işçilerin dikkatini çeker. Staj dosyasına Ercüment in performansı not olarak düşülür. Ercüment ertesi yıl mezun olduğunda, okul panosunda Hür Araç Sanayii nin iş ilanını görür. Şimdi Ercüment K, Hür Oto Kaynak Bölümü nde çalışıyor. Hâlâ öğrenciyken önerdiği fikri geliştirmeye uğraşıyor ve usta işçilerin dediğine göre, başarıya şimdi çok yakın. Ercüment yıl sonunda, Hür Oto da staj yapma imkânı kazanır. Ercüment, staj yaptığı bölümde uygulanan kaynak sistemini öğrenirken, bir yandan da üretim sürecindeki aşamaları inceler. O yıl Hür Araç Sanayii, staj yapan öğrenciler arasında bir yarışma açar. Stajyer öğrencilerden, çalıştıkları üretim sürecini daha verimli hale getirmeleri için fikirler istenir

17 ÖRNEK 3: SALUS SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş NİN SIRA DIŞI MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİSİ Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir sağlık firması mesleki eğitim konusunda nasıl çalışıyor? Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir müfredatı nasıl onaylıyor? Salus Sağlık Hizmetleri A.Ş sağlık sektöründe yeni bir yatırıma girişir. Kent dışında, modern bir kampüste, 60 yaş üstü hasta ve misafirlere yönelik bir sağlık merkezi kurmayı planlar. Şirket; sağlık kompleksinde doktor ve hemşirelerin dışında ihtiyaç duyacağı sağlık teknisyenleri, uzman hasta ve yaşlı bakım elemanı ihtiyacı için arayışa girer. Faaliyet gösterdiği ilin Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek uygun olan Kanatsız Melekler Sağlık Meslek Lisesi ni belirler. Kanatsız Melekler Meslek Lisesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, Salus un ihtiyaç duyacağı işgücünün niteliği açısından okuldaki eğitim müfredatının eksik olduğu anlaşılır. Milli Eğitim Bakanlığı ile temas kurulur. Kanatsız Melekler Sağlık Meslek Lisesi eğitim müfredatına Yaşlı Bakımı, Yaşlılara Acil Yardım Yöntemleri, Stres Yönetimi, Zor Kişiliklerle İletişim gibi derslerin eklenmesi sağlanır. Salus Şirketi, belirli bir süre boyunca yeni müfredata uygun biçimde Meslek Lisesi öğretmenlerini yeniden eğitime tabi tutarak yetiştirir. Ders donanım malzemelerini hazırlayarak okul yönetimine teslim eder. Ertesi yıldan itibaren Şirket in ihtiyaç duyacağı bakım personelinin gerekli eğitimleri alması sağlanır. Ayrıca, seçilen öğrencilere Şirket in diğer hastanelerinde staj olanağı verilir. Stajyer öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirir, hem de şirket kültürünü öğrenirler. Salus Şirketi yıl sonunda eğiticilerin eğitimi, ders içeriklerini kapsayan eğitim materyallerinin hazırlanmasıyla oluşan maliyetlerini inceler. Bu işler için yaklaşık 2 bin dolar harcanmıştır. Eğer bu öğrenciler yeni müfredata göre eğitilmeselerdi şirketin katlanmak zorunda olacağı maliyetin bundan en az iki kat daha yüksek olacağı anlaşılır. Aynı zamanda, bu yeni durum Kanatsız Melekler Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına da genel olarak fayda getirmiştir. Salus dışında sektör şirketlerinde işe yerleşen mezunlar, yeni müfredat eğitimleri nedeniyle daha yüksek ücretlerle, daha kısa zamanda istihdam edilmiştir. İHTİYAÇ NE? Yeni bir müfredat içeriği oluşturmak Şirket in ihtiyaçlarını çözmeye yetmeyecek, büyük olasılıkla yeni sorunları da aşmak gerekecektir. Yeni müfredat ile birlikte eğiticilerin eğitimi, ders içeriklerini kapsayan eğitim materyallerinin hazırlanması ve öğrencilere dağıtılması gibi ihtiyaçlar da ortaya çıkacaktır. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Öğretmen kadrosunun, müfredata eklenen yeni konulara göre eğitilmesi sağlanmalı. Öğretmenlerin bu işbirliğini sahiplenmesi hedeflenmeli. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın temas halinde olunmalı, işbirliği olanakları geliştirilmeli

18 ÖRNEK 4: ÇELİKBİLEK OTOMOTİV ATÖLYE KURUYOR Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir KOBİ nasıl mesleki eğitim konusuna eğiliyor? Atölye neden ve nasıl kurulmalı? Firma, Güçlü Eller Endüstri Meslek Lisesi ile yeniden görüşür. Gazaltı kaynakçılığı eğitimi için gereken ihtiyaçlar belirlenir. Öğrencilerin, öncelikle kaynakçılıkla ilgili el becerilerini geliştirecekleri ve yeni teknolojiyi izleyecekleri bir atölyeye ihtiyaçları vardır. Firma bir atölye kurmaya karar verir. Evet, ama bu atölye nerede kurulmalıdır? Çelikbilek Otomotiv, Güzelbahçe Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren, 50 çalışanlı bir KOBİ dir. Otomotiv endüstrisine yan sanayi alanında destek veren Şirket, önemli büyük firmaların tedarikçisidir. Firma, iş kalitesiyle kendi bölgesinin yükselen yıldızıdır. Her yıl yükselen iş ve üretim grafiğiyle Firma, yetişmiş işgücü ihtiyacını daha şiddetle hissetmeye başlar. Özellikle gazaltı kaynakçılığı konusunda yetişmiş işgücü sıkıntısı belirir. Firma bu ihtiyacı, işe aldığı vasıfsız işgücünü kendi üretim sürecinde usta-çırak ilişkisi içinde değerlendirerek çözmeye çalışır. Ancak orta vadede bunun efektif bir çözüm olmayacağı ortadadır. İHTİYAÇ NE? KOBİ ölçeğinde firmalar için eğitimli işgücüne coğrafi yakınlık daha kritik bir önem arz eder. İşbirliğine gireceği mesleki eğitim okulundan mezun olacak öğrencileri hızla üretim sürecine dahil etmek KOBİ ler için çok önemlidir. NASIL ÇÖZÜLEBİLİR? KOBİ ler için zaman ve maliyet daha kritik meseleler haline gelebilir. Bir KOBİ, en uygun çözüme, hızla ulaşmak isteyecektir. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Öncelikle KOBİ ye coğrafi olarak uzak olan meslek liseleri elenmelidir. Firma; donanım, öğrenci ve öğretmen niteliği açısından amaçlarına en uygun, fiziki olarak da kendine en yakın olan okul(lar)la işbirliğine gitmelidir Firma, Güzelbahçe Sanayi ve Ticaret Odası nın yönlendirmesiyle bölgeye en yakın Güçlü Eller Endüstri Meslek Lisesi ile temas kurar. Ancak bu lisede Gazaltı Kaynakçılığı Bölümü yeterli donanıma sahip değildir. Firma önce başka ilçelerdeki meslek liselerini araştırmaya başlar. Ancak kendi ölçeğini göz önüne alarak başka bir çözüm yolu düşünmeye başlar. İHTİYAÇ NE? Bu soru, KOBİ ölçeğinde bir firma için yanıtlanması gereken önemli bir sorudur. Okul bünyesinde kurulacak bir atölyeden eğitim alacak öğrencilerin Firma da istihdam edilmesi en az iki yıl alacaktır. Oysa Firma, yapacağı yatırımın sonuçlarından daha hızlı yararlanmak ister. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Gazaltı kaynak atölyesi Firma bünyesinde kurulabilir. Böylelikle öğrenciler stajlarını burada gerçekleştirirken, Firma kısa vade ihtiyaçları için işe alacağı diğer personeli burada eğitebilir. Ayrıca mevcut personelini ihtiyaç duyduğu anda bu atölyede eğitime sokabilir. Çalışanlar ve çalışacak işçi adayları öncelikle bu atölyede eğitileceği için iş süreçlerinde meydana gelecek zaman kaybı ve iş kazaları riski de minimuma iner. Çelikbilek Firması, fabrika bünyesinde on kişinin aynı anda eğitim görebileceği bir gazaltı kaynak atölyesi kurar. En tecrübeli ustabaşı atölyenin sorumlu öğretmeni seçilir. Güçlü Eller Endüstri Meslek Lisesi Kaynakçılık Bölümü öğrencileri bu atölyede stajlarını gerçekleştirirler. Ayrıca, her öğrenci için bir staj kartı hazırlanır. Bu karta eğitmen tarafından öğrencilerin yetenekleri ve iş performansları konusunda notlar düşülür. Kartlar ilerideki iş başvuruları için saklanır. Firma işe aldığı yeni personelini de üretim sürecine sokmadan önce bu atölyede eğitir. Böylelikle zaman ve iş kaybını en aza indirir. Çelikbilek firması, beş yıl boyunca, staj sürecinde 400 ü aşkın öğrenciye gazaltı kaynakçılığı eğitimi verir. Bu öğrencilerden 115 i firma bünyesinde istihdam edilir. Ayrıca bu süre zarfında dışarıdan alınan 100 e yakın personel, iş süreçlerine girmeden bu eğitimden geçer. Firmanın bu beş yıllık eğitim, iş ve zaman kaybı maliyetleri ile atölye kurulum maliyetleri başa baş gelir. Başka bir deyişle, atölye beş yılda kendini amorti etmiştir. Ayrıca, bu süre zarfında iş kazaları %100 oranında azalır. Firma, bölgenin iş güvenliği en yüksek işletmesi seçilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından örnek listeye alınır

19 ÖRNEK 5: HİSCELL GSM FİRMASI YENİ TEKNOLOJİYE MESLEKİ EĞİTİMLE GEÇİYOR Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir teknoloji şirketi mesleki eğitimi desteklerken yeni üretim süreçlerine nasıl adapte olur? BU YAKLAŞIMDAKİ SORUN NEDİR? Eğitim Bölümü, yaptığı inceleme sonucu, çeşitli meslek liselerinin elektronik bölümlerinin eğitim kalitesinin yüksek olduğunu belirler. Ancak bir sorunla karşılaşır: Meslek liselerinin elektronik bölümlerinde güneş yoluyla enerji elde edilmesi ve bunun GSM şebekesi standartlarında kullanılması ile ilgili eğitim verilmemektedir. HisCell, hem ilklerle anılan bir GSM operatörü olması, hem de hızla artan bir pazar payına sahip olması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplayan bir şirkettir. HisCell in başarısının altında yatan önemli unsurlardan biri de inovasyon sürecine yatırım yapmasıdır. Şirket, beş yıllık yeni yatırım döneminde maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kullanımına ağırlık vermeyi planlar. Şirkete mali bir yük getiren baz istasyonlarının elektrik tüketimini karşılamak için güneş panellerinden faydalanmaya karar verilir. Böylelikle elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve baz istasyonlarının ülkenin dört bir yanına yaygınlaştırılması hedeflenir. Şirketin bu planını gerçekleştirmesi için güneş enerjisiyle çalışan baz istasyonlarının işler halde tutulması, gereken periyodik bakımlarının yapılması ve gerçekleşen arızaların hızla giderilmesi gereklidir. Ayrıca Şirketin, gelecek beş yıl içinde kendi bakım personelinin tamamını ve her yıl işe alacağı yeni personeli gelişen teknolojiye uygun olarak eğitmesi de bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Şirket yönetimi, yeni durumla ilgili Eğitim ve Teknik İşler bölümlerini görevlendirir ve bir plan hazırlamalarını ister. Teknik İşler Bölümü, gelecek beş yıl içinde yeni teknolojiye uygun yetişmiş kaç personele ihtiyaç duyulacağını hesaplar. Şirketin yeni yatırımla kazanacağı büyüme trendi ile emekli olacak ve ayrılacak olası personel sayısı göz önüne alındığında, önemli sayıda yeni personele ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkar. Eğitim Bölümü ise yeni alınacak personelin kurum içinde eğitimi için gereken ihtiyaçları belirlemeye çalışır. Eğitim Bölümü, eğitimlerin merkezi biçimde yapılması gerektiğini düşünür. Şirket merkezinde kurulacak bir eğitim istasyonunda mevcut ve yeni alınacak personelin eğitilmesi ve aynı zamanda çeşitli baz istasyonlarında uygulama sürecinden geçirilmesi fikri gelişir. Şirket Yönetimi ise maliyetli olacak bu çözüm yerine başka alternatiflerin araştırılmasını, özellikle mesleki eğitim kurumlarıyla temas kurulmasını ister. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? Elektronik eğitimi konusunda iyi okulların tespit edilmiş olması Şirket için bir avantajdır. Müfredat eksikliğinin giderilmesi için bu tür konularda son derece yapıcı ve kolaylaştırıcı olduğu bilinen Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilmelidir. Şirket yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçerek, tespit ettiği okullarda ihtiyaç duyduğu müfredatın uygulanması ile ilgili olarak görüşmeler yürütür. Müfredat içeriğinin hazırlanması, ders dokümanlarının oluşturulması ve çoğaltılması, eğitici eğitimi gibi konuları üsteleneceğini beyan eden Şirket ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalanır. HisCell in talebi doğrultusunda, baz istasyonu ağlarının yoğunluğu da dikkate alınarak belirlenen yedi pilot okulun ilgili bölümlerinde Güneş Enerjisi ve GSM Baz İstasyonları adı altında yeni bir ders açılır. HisCell, eğitimin teknik altyapısını Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde kurar. Doküman ve donanım sağlar. Eğitmenler eğitici eğitiminden geçirilir. Her okul için bir şirket temsilcisi atanır. Bu temsilciler ders süreçlerini izlerler ve gerekli önerilerde bulunurlar. Ayrıca dersi alan öğrencilerden istekli olanlar ve belli bir başarıyı tutturmuş olanlar, yaz döneminde HisCell de yaz stajı hakkı kazanırlar. Şirket temsilcileri stajyer öğrencileri izlerler ve performanslarını bir not çizelgesiyle belgelerler. Aynı zamanda, protokol gereği HisCell in halihazırdaki teknik personeli, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında modüler olarak yeni teknoloji eğitiminden geçerler. Bu eğitimler seçilen okulların derslik ve atölyelerinde ilgili okul öğretmenlerince verilir. Eğitmenlerin fazla mesaileri Şirket tarafından karşılanır. Böylelikle hem Şirket yeni alacağı personeli meslek liselerinden yetişmiş biçimde almış olur, hem de mevcut personelinin kısa vadedeki eğitim ihtiyacını karşılar

20 ÖRNEK 6: JETRO TOUR YENİ PAZARINA MESLEKİ EĞİTİMLE YÖNELİYOR Bu proje öyküsünde görecekleriniz: Bir turizm şirketi mesleki eğitimi destekleyerek nasıl pazar avantajı sağlar? Jetro Tour, hızla büyüyen turizm sektörünün genç ve dinamik şirketlerinden biridir. Şirketin Güney Amerika pazarına yönelmek için bir süredir devam eden çalışmaları olgunlaşmaya başlamıştır. Şirket Yönetimi, gelecek yıllarda bu pazarda yer almayı stratejik bir karar olarak alır ve Jetro Tour Dış Operasyonlar Bölümü nü yeniden yapılandırmayı düşünür. Özellikle İspanyolca bilen, tur ve rezervasyon işlemleri konusunda deneyimli çalışanlara olan ihtiyaç belirginleşir. BU YAKLAŞIMDAKİ SORUN NEDİR? İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu öğrenciler Şirket için ne derece uygun olacaktır? Öncelikle, bu öğrenciler turizm nosyonu taşıyan bir eğitimden geçmemiştir; dolayısıyla sektörel motivasyonları düşüktür. Hızlı hareket etmek isteyen Şirket, faaliyet gösterdiği ildeki Çınar Üniversitesi ile temasa geçerek, İspanyolca Dili ve Edebiyatı Bölümü nde okuyan son sınıf öğrencilerine sunuşlar yapmayı ve kendileriyle çalışmayı düşünecek öğrencileri mezuniyetlerini takiben üç aylık bir eğitimden geçirdikten sonra iş süreçlerine dahil etmeyi düşünür. Verilecek iç eğitimlerden ne kadar sonuç alınacağı belirsizdir. Jetro Tour Şirketi, Çınar Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu yönetimiyle temas kurar. Okul, eğitim kalitesi açısından istenilen standartlardadır; ancak İspanyolca dil eğitimi verilmemektedir. Bunun üzerine Şirket ve Okul arasında bir protokol imzalanır. Protokole göre, Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencileri arasında bir sınav yapılacaktır. Sınavı geçen ve Şirket le çalışmayı isteyen öğrenciler, stajlarını Şirket bünyesinde yapacaktır. Ardından Şirket in desteğiyle yoğunlaştırılmış İş İspanyolcası eğitimine tabii tutulacaklardır. Bu aşamayı da başarıyla geçen mezun öğrenciler Şirket bünyesinde istihdam edilecektir. Şirket, daha uzun vadedeki işgücü açığını kapatmak için, okul yönetiminden İspanyolca seçmeli ders koymasını da talep eder. İspanyolca seçmeli ders alacak öğrencilere burs ve staj imkânı verileceği konusunda yönetimle anlaşan Şirket, ayrıca her yıl firma tanıtımı yapmak üzere okulda stand açmaya da karar verir. Şirketin Çınar Üniversitesi nden talep ettiği İspanyolca seçmeli dersin meyveleri iki yıl sonra alınmaya başlanır. 3. ve 4. sınıfta seçmeli İspanyolca eğitiminden geçmiş mezun öğrenciler, Şirket bünyesinde ve Şirketin herhangi bir maliyete katlanmasına gerek kalmadan istihdam edilmeye başlanır. Öte yandan, mezun öğrencilerin bir kısmı ileri İspanyolca dersleri alıp rehber olarak çalışmaya başlarlar. Şirketin bu girişimi piyasada İspanyolca bilen yetişmiş insan sayısında bir artışa yol açar ve turizm sektörünün geneli için pozitif bir etkisi olur. BU AŞAMADA NE YAPILMALI? İspanyolca eğitim veren ama turizm sektörüne uzak bir eğitim kurumu yerine Turizm Meslek Yüksek okullarıyla işbirliği seçeneği düşünülmelidir. Bu okullar sektörel olarak uyumlu olduğu için mezunların iş süreçlerine uyumu çok daha kolay ve hızlı olacaktır

ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN MESLEK EĞİTİMİNDE OKUL- İŞLETME İŞBİRLİĞİ REHBERİ

ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN MESLEK EĞİTİMİNDE OKUL- İŞLETME İŞBİRLİĞİ REHBERİ ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN MESLEK EĞİTİMİNDE OKUL- İŞLETME İŞBİRLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: BİR MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI OLARAK OKUL-İŞLETME EŞLEŞTİRME MODELİ 1. İHTİYAÇ ANALİZİ 2. İŞBİRLİĞİ

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MESLEK LİSESİ KOÇLARI PROGRAMI ÖSGD ÖNCÜLÜĞÜNDE İŞ DÜNYASINA DEVROLUYOR!

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MESLEK LİSESİ KOÇLARI PROGRAMI ÖSGD ÖNCÜLÜĞÜNDE İŞ DÜNYASINA DEVROLUYOR! BASIN BÜLTENİ 22.06.2012 İş dünyasının önde gelen birçok şirketi ÖSGD öncülüğünde meslek lisesi öğrencileri için Gönüllülük Seferberliği ni başlatıyor! MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ KAPSAMINDA

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ İKİLİ YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMASI TEŞVİK EDİLMELİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ İKİLİ YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMASI TEŞVİK EDİLMELİ KOÇ HOLDİNG, MLMM PROJESİ NDE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG) İLE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE: STRATEJİ BELGESİ Nİ KAMUYOUNA SUNDU: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL VE İŞYERİ ARASINDAKİ

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim seviyesinde hâlen 62 alan ve 226 dalda mesleki eğitim

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ ANKARA 02.07 2010 1 TEMEL AMAÇLAR Projenin amacı; 1) İŞKUR tarafından yürütülmekte

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ (DEĞİRMENCİLİK) PROGRAMI İLE KONYA TİCARET BORSASI, KONYA SANAYİ ODASI, KONYA TİCARET ODASI, TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI (İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) İLE TİCARET ODASI/ SANAYİ ODASI/ TİCARET VE SANAYİ ODASI,

VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI (İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) İLE TİCARET ODASI/ SANAYİ ODASI/ TİCARET VE SANAYİ ODASI, VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI (İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) İLE TİCARET ODASI/ SANAYİ ODASI/ TİCARET VE SANAYİ ODASI, ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ, BELEDİYESİ MESLEK ODASI İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ VE ARASINDA

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ TANIM Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME Şebnem Arıcan - İşe Alım Direktörü, MEMA Orta Doğu, Akdeniz, Afrika 1 Eylül 01 Copyright 01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ www.kuyap.org Faruk

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KONYA TİCARET ODASI ODASI HAZIR HAZIR GİYİM GİYİM SEKTÖRÜNE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME MERKEZİ KONYA İLİNDE İLİNDE MESLEKİVE VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDAKİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ile; Nitelikli Elemanlar yetiştirmek, Üniversite imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri L o g o Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri Doç. Dr. Ömer DEPERLİOĞLU Öğr. Grv. Utku KÖSE Arş. Grv. Gür Emre GÜRAKSIN İçerik 1 GİRİŞ 2 TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler Ekim 2016 İMDER

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler Ekim 2016 İMDER Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler 20-21 Ekim 2016 İMDER Okul Türleri ve Programlar Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okul Türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı