İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010

2 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine Geçiş İK Bölümlerinin Birimleri İKY de Temel ilkeler İK Fonksiyonları İKY Geçiş Aşamaları

3 Örgütsel Buzdağı Amaçlar Teknoloji Yapı Politikalar Formaliteler Üretim Kaynaklar Örgütün Formel Yanı Tutumlar Duygular Değerler İnformel İlişkiler Grup Normları Örgütün İnformel Yanı

4 Organizasyon Kavramı Belirli bir amaca ya da amaç öbeğine yönelik, birbirleriyle bağlantılı eylemlerin gerçekleştirilmesi için, bireylerin, önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görev ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcılık ve süreklilik gösteren toplumsal yapılanma olarak tanımlanır.

5 Organizasyonların Gelişimi

6 Organizasyon Girdileri (sermaye, tesis, teçhizat, insan, know-how) çıktıya çevirerek, katma değer yaratan bir süreçler bütünüdür. Belirli amaçlara ulaşılmasına yönelik olarak insanların bir araya geldiği sorun çözme ortamlarıdır.

7 Sistem Yaklaşımı

8 Organizasyon: Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli faaliyetleri personelle kadrolama ve bu personelin işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli fiziksel faktörleri sağlamadır.

9

10 Her Organizasyonda Bulunan 3 Özellik; İnsanlardan meydana gelir. Belli amaçları vardır. Yapısında bir dereceye kadar biçimsellik(formellik) vardır.

11 Biçimsellik Organizasyon: İşlerin gruplara ayrılması, Yetki ve sorumlulukların saptanması, İlişkilerin ortaya konması Biçimsel bir yapının oluşturulması

12 Motivasyon Yöneticilikte en zor iş nedir? Gönülsüz pişen aş ya karın ağrıtır ya da baş

13 Motivasyon İçinden gelmek, yaptığı işe, hayata dört elle sarılmak, zevk alarak canla başla yapmak. Psikolojideki karşılığı motivasyon

14 Motivasyon İnsanlar Aynıdır Yaygın düşünüş şekli: İnsanlar para kazanmak amacıyla çalıştıkları için motivasyon sorunu ücret artışları, ödüller, primler vb. parasal yöntemlerle çözülür.

15 Motivasyon Araştırmalar asgari geçim şartları sağlandıktan sonra paranın güdüleyici etkenler arasında alt sıralarda olduğunu gösteriyor

16 Motivasyon (Takdir) (İşin ilginçliği)

17 Motivasyon İnsanlar Farklıdır (İnsan Gereksinimleri) İnsanlar kendilerine olumlu yaklaşıldığı zaman, olumlu olarak karşılık verir. ( İnsanlar aynıdır tezi) Fakat her insanın önceliği farklı olabilir. Bir yönetici, insanlara önceliklerine uygun olarak davranmalıdır.

18 Motivasyon İnsan Gereksinimleri

19 Motivasyon Motive olmaları yöneticinin ilgisine bağlı % 5 % 90 % 5 Motive olamayan Kendiliğinden motive olan

20 İletişim Başarının % 70 i, başarısızlığın % 80 i iletişimden kaynaklanır. İletişimde kelimelerden daha önemli şeyler; Mimikler ve vücut hareketleri Ses tonu Kelimeler % 55 % 38 % 7

21 İletişim Tekerleği İletişim

22 İletişim Mesaj, tekerleğin poyrasıdır. İletişim nitelikleri de gergileridir. Mesaj tekerlek dönmedikçe hareket etmeyecektir. Tekerlek, bütün gergiler sağlam olmadıkça dönmeyecektir. Bir gergi kırılırsa, diğerleri de zayıflar ve tekerlek kırılır.

23 İletişim iletişim sorunları organizasyonun etkililiğini engelleyen önemli faktörlerden birisidir. Sorun güven ile ilgilidir. İnsanlar engellendiklerinde, darıldıklarında ve kendilerini güvensiz hissettiklerinde etkili bir şekilde iletişim kuramazlar.

24 ÇEVRESİNİN KİŞİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİ BİLDİKLERİ KİŞİNİN KENDİSİ HAKKINDA BİLDİKLERİ BİLMEDİKLERİ Siz ve diğerleri tarafından bilinir Diğerlerine gösterdiğiniz Koruyucu ön alan Diğerleri tarafından bilinen, sizin bilmediğiniz alan Siz ve diğerleri için bilinmeyen alandır Açık İletişim Penceresi

25 Her Organizasyonda Bulunan Üç Özellik İnsanlardan meydana gelir. Belli amaçları vardır. Yapısında bir dereceye kadar biçimsellik vardır.

26 Organizasyon Girdileri (sermaye, tesis, teçhizat, insan, know-how) çıktıya çevirerek, katma değer yaratan bir süreçler bütünüdür. Belirli amaçlara ulaşılmasına yönelik olarak insanların bir araya geldiği sorun çözme ortamlarıdır.

27 Organizasyon; Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli faaliyetleri personelle kadrolama ve bu personelin işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli fiziksel faktörleri sağlamadır.

28 Organizasyon: İşlerin gruplara ayrılması, Yetki ve sorumlulukların saptanması, İlişkilerin ortaya konması Biçimsel bir yapının oluşturulm ası

29 İnsanlar/ Gruplar Faaliyetler Ortak Amaçlar Yapılacak işlerin belirlenmesi (Planlama) Çalışanlar arasında bölünmesi (İş Bölümü) Yapılan işlerin koordine edilmesi (Koordinasyon)

30 Organizasyonu Etkileyen Unsurlar Politik Çevre Ekonomik Çevre Strateji Yapı Teknoloji İş Çevresi İnsan Sosyal Çevre

31 Organizasyon Yapısını Oluşturan Öğeler 1. Karmaşıklık (Complexity) 2. Biçimsellik (Formalization) 3. Merkezilik (Centralization)

32 Organizasyon Yapısını Oluşturan Öğeler

33 Biçimsellik Örgüt içinde işlerin standartlaştırılma derecesini gösterir. İşler nasıl standartlaştırılır? İş analizleri İş tanımları Örgüt içi talimatlar Prosedürler Politikalar

34 Biçimsellik Standartlaştırmanın Sağladığı Yararlar: eşgüdüm (koordinasyon) ve kontrolün kolaylaşması karar vermenin kolaylaşması nitelik düzeyi daha düşük personel çalıştırılması maliyet düşürücü etkisi Standartlaştırmanın Sakıncaları : Çalışanların yaratıcılıklarını kullanmalarını engelleyebilir Monotonluk ve moral düşüklüğüne neden olabilir

35 Merkezilik Örgüt içinde karar verme yetkisinin tek bir noktada toplanmış olmasıdır. Kararların büyük çoğunlukla üst düzeyde verildiği bir örgütün merkezi olduğu söylenebilir. Merkezilik, örgüt içinde karar verme yetkisinin göçerilip göçerilmedğinin bir göstergesi olmaktadır.

36 Sizce bir işletme için birincil derecede öneme sahip kaynak aşağıdakilerden hangisidir? İnsan Teknoloji Sermaye

37 İşletme Girdileri (5M) Machine (Makine) Money (Sermaye) Material (Malzeme) Management (Yönetim) Man (İnsan)

38 Girdiler arasında yer alan insan kaynağının yeri bir başka kaynakla asla doldurulamaz. Çünkü; İnsan diğer tüm kaynakları sağlar, planlar, organize eder, yönetir, çalışır ve böylelikle girdilerin tümüne hükmeder.

39 3D İlkesi İNSAN KAYNAKLARI Doğru İş Doğru Zaman VERİMLİLİK Doğru Yer

40 İKY iki temel felsefe üzerinde kuruludur. 1. Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması. 2. Çalışanların beklentilerinin karşılanması ve gelişimlerinin sağlanması.

41 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(İKY)

42 İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işletmenin en önemli kaynağı olan insan gücünün işletme hedefleri doğrultusunda en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını; geliştirilmesini içeren tüm yöntem ve tekniklerdir.

43 Kârlılık Verimlilik İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Hayatının Kalitesi

44 Yararları İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek örgüt için bir yatırım ve kârlılık getirir. Çalışan performansını ve verimlilik oranlarını artırır. Çalışanların iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi çıkarlarının korunmasına katkıda bulunur. Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirir. İşletmeye sürekli gelişim olanakları sağlar. Her türlü kaygıdan uzaklaşarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olur.

45 Amaçları Etkin iş gücünü sağlamak, İş gücünün beklenti ve gereksinimlerini karşılamak ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, İnsan kaynaklarını örgütün hedefleri doğrultusunda en verimli biçimde değerlendirmek Çalışanlarla kurumun ortak hedefler, beklentiler, çıkarlar etrafında buluşmalarını sağlamak İşgücünün etkin kullanımıyla, işgücü maliyetlerini kontrol altına almak

46 İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları

47 Bilgi Sistemleri İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kariyer Geliştirme İnsan Kaynakları Planlaması 2 İş Analizleri ve İş Tanımları İnsan Kaynakları Yönetimi İşe alma ve Yerleştirme 3 7 Endüstriyel İlişkiler İş Değerlendirme &Ücretlendirme Performans Değerlendirme Eğitim Yönetim Sistemi 4 6 5

48 1- İnsan Kaynakları Planlaması Değişen çevre ve koşullar sonucunda toplumsal ve ticari gelişmelere cevap verebilecek uygun sayıda, uygun niteliklere sahip insan gücünün uygun yerde ve zamanda bulundurulması, yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik stratejilerin oluşturulması ve gerekli uygulamaların yapılmasıdır.

49 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan kaynakları yönetiminde başarının ilk ve en önemli koşulu iyi bir insan kaynakları planlamasıdır. İK planlamanın amacı, örgüt hedeflerine ulaşmak için insan kaynağını etkin bir şekilde kullanmaktır. İK planlaması sürecinde mevcut işgücü arzı değerlendirilir, gereksinim duyulan işgücü ihtiyacı saptanır, ileride örgütün talep edebileceği işgücüne yönelik öngörüde bulunulur.(iş analizleri, İş Tanımları, İş Gerekleri)

50 İnsan Kaynakları Planlaması nın Yararları 1. İşgücü ihtiyacını önceden görerek bu ihtiyaçları kalite ve miktar yönünden sağlamak. 2. İşgücünden en verimli şekilde yararlanmak. 3. İhtiyaç duyulan spesifik işgücü niteliklerini ortaya koymak. 4. Örgütsel planlama sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 5. Tüm organizasyonel kademelerde insan kaynakları yönetiminin etkinliğini arttırmak.

51 2.İş Analizleri ve İş Tanımları

52 İş Analizi İşin niteliğini ve o işin görüldüğü çevre ve koşulları gözlem ve inceleme yoluyla belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri yazıya dökme işidir.

53 İş Analizlerinin Kullanım Alanları Ücretlendirme Organizasyon ve işgücü planlaması Personel seçme ve yerleştirme Personel yetiştirme ve eğitme Güvenlik ve sağlık İşçi-işveren ilişkileri İş düzenleme

54 İş Analizlerinin Uygulama Aşamaları Uygulanacak yöntem ve araçların belirlenmesi Tanıtma İş analizcilerinin seçimi ve eğitimi İş analizleri ile ilgili ön bilgilerin toplanması Mevcut kadro unvanlarının incelenmesi ve analiz edilecek işlerin belirlenmesi Anket, gözlem ya da görüşme yöntemlerinden birini/birkaçını uygulayarak işlerle ilgili bilgilerin toplanması Bu bilgilerden yola çıkılarak organizasyonu gerçekleştirmek ve iş tanımı ve gerekleri belgelerini hazırlamak

55 Uygulanacak Yöntem ve Araçlar İş Analizi Yöntemleri Anket Gözlem Görüşme

56 Kantitatif Yöntem Kalitatif Yöntem Kantitatif süreçte araştırıcı havuzdaki balıkları dışarıdan izlerken kantitatif süreçte havuzda balıklarla birlikte yüzerken incelemesini yapmaktadır.

57 İş Tanımları Kurum/Kuruluşta iş analizi çalışmaları tamamlandıktan sonra toplanan bilgilerden yararlanılarak analizi yapılan her kadro unvanı için iş tanımı ve gerekleri belgeleri düzenlenir.

58 İş Tanımlarını Kim Hazırlar? İnsan kaynakları departmanı veya dış uzmanlar. Tarafsızlık, işlerin niteliklerini kolayca anlama ve tarif edebilme becerisi gerekir. Yönetici ve çalışanların görüşlerine başvurulmalıdır.

59 İş Tanımları Bu belgelerin iş tanımları bölümünde ana hatları ile şu noktalar yer alır: İşin adı, organizasyon içindeki yeri, İşin kısa tanımı (işin temel fonksiyonu), İş ile ilgili görev ve sorumluluklar, İşin gereği gibi yapılabilmesi için kullanılan yetkiler, Bu işte çalışacak kişide bulunması gereken özel ve genel nitelikler ve Çalışma koşulları.

60 3-İşe Alma ve Yerleştirme İnsan Kaynakları Planlaması İşgücü Açığı Aday Araştırm a ve Bulma İşgücü Seçimi

61 İşe Alma ve Yerleştirme İnsan kaynağı ihtiyacının olduğu pozisyonun belirlenmesi Pozisyonun iş tanımlarının gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi Nitelikli adaylara ulaşmak için olası kaynakların belirlenmesi (İç-Dış Kaynak) Örgüt büyüklüğüne ve izlenilen personel politikasına göre yarar ve maliyeti de tartarak, en etkin işe alma yöntemlerinin seçilip uygulanması

62 Doğru işe doğru insan

63 4- Eğitim Yönetim Sistemi Eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle hem çalışanın eski yetenek ve becerileri günün koşullarına uygun hale getirilecek hem de çalışanın yeni beceriler edinmesi sağlanacaktır. Böylece işletmelerde etkinlik ve verimlilik artacak; insan kaynağına yapılan yatırım işletmeye kâr olarak geri dönecektir.

64 Eğitim Türleri 1. İşbaşı Eğitim Yöntemleri 2. İş Dışı Eğitim Yöntemleri 3. Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri

65 İşbaşı Eğitim Yöntemleri Yönetici gözetiminde eğitim Yetki göçerimi yoluyla eğitim Formen aracılığıyla eğitim Oryantasyon eğitimi Rotasyon eğitimi Takım çalışmalarına katılım yoluyla eğitim Staj yoluyla eğitim Gösteri yoluyla eğitim

66 İş Dışı Eğitim Yöntemleri Konferans Seminerler Kurslar Training group (duyarlık) eğitimi Örnek olay yöntemi Rol oynama yöntemi İşletme oyunu yöntemi

67 Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri Multimedya eğitim Bilgisayar destekli eğitim Uzaktan eğitim

68 Eğitimin İşletmeye Sağladığı Yararlar 1. Üretilen mal ve hizmetin kalitesinin artması 2. Hatalı üretimin, bakım ve onarım giderlerinin azalması 3. Yöneticilerin denetim yükünün hafiflemesi 4. Personel azalması devir oranının ve devamsızlığın 5. İşletmenin yenilik ve gelişmelere daha kolay uyum sağlayabilmesi 6. Kurumsal iletişimin gelişmesi 7. İş güvenliğinin azalması sağlanarak, iş kazalarının

69 Eğitimin Çalışana Sağladığı Yararlar 1. Çalışanın işindeki deneme yanılma süresinin kısalması 2. Yeni bilgi ve beceriler öğrenildikçe bireysel doyumun artması 3. Çalışanın kendine güven duygusunun ve moralinin artması 4. İş yerinde insan ilişkilerinin gelişmesi ve uyuşmazlıkların azalması

70 2006 yılında MPM tarafından yapılan araştırmaya göre KOBİ lerin %63,5 i eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan bu işletmelerin %42,3 ü eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını kendi insan kaynağıyla, %38,7 si ise dış kaynaklardan karşılamaktadır. (KOBİ lerde Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaçları Analizi,MPM,2007)

71 6.İş Değerlendirme ve Ücretlendirme İş değerlendirme; bir işin diğerine göre değerini belirlemek için biçimsel ve sistematik olarak karşılaştırılmasını içerir. Personeli değil işi değerlendirmektir. Dengeli ve adaletli ücret sisteminin kurulması sağlanır (temel ücret).

72 Yöntemleri Sayısal olmayan; Sıralama yöntemi Kart sıralama Sınıflama Sayısal olan; Puanlama Faktör karşılaştırma

73 Ücret Sistemleri Ücret, bir işletmede çalışanların bedensel ve düşünsel emeğinin karşılığı olarak ödenen bedeldir. Çalışanların işe katkılarına karşılık olarak ödenecek ücretin belirlenmesi sistemine ücretlendirme sistemi denir.

74 Ücretlendirme Sisteminde İzlenmesi Gereken İlkeler Eşitlik ilkesi Dengeli ücret ilkesi Cari ücrete uygunluk ilkesi Yükselme ile orantılı ücret ilkesi Bütünlük ilkesi Nesnellik ilkesi Açıklık ilkesi

75 İyi Bir Ücretlendirme Sistemi nin Temel Amaçları Nitelikli personeli işletmeye çekebilmek Nitelikli personeli işletmede tutabilmek Personeli gereğince motive edebilmek

76 Ücret Sistemi Aşamaları İş Analizleri İş Değerlendirme Piyasa Ücret Araştırmaları Ücretlendirme

77 7.Endüstriyel ilişkiler Sendikalarla yapılan görüşme sonucu diğer sosyal konularda uzlaşmaya varılması ve nihayet toplu sözleşmelerin düzenlenmesi söz konusudur.

78 8.İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalışanların sağlık ve güvenlik açısından, özellikle iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruma altına alınmasına ilişkin çalışmalara yer verilir.

79 9.Bilgi Sistemleri İnsan kaynaklarının giderek karmaşıklaşması nedeniyle işlerin daha düzenli ve sistematik olarak yürütülmesi ve izlenmesi açısından bilgi destek sistemlerinden geniş olarak yararlanılır.

80 10- Kariyer Planlama Sistemi Kariyer planlama çalışanın işletmedeki mevcut konumunun farkında olması, bir sonraki adımda nerede hangi statüde olacağını bilmesi,gelişme seyrine uygun hazırlıklar yapabilmesi kısacası çalışanın kendini geleceğe hazırlaması için önemli bir araçtır.

81 Kariyer Planlama Sistemi 1. İnsan kaynağının etkin olarak kullanılmasını sağlayarak verimliliği ve performansı artırır. 2. Çalışanlar arasında eşitlik sağlar. 3. İç kaynaklara terfi olanağı sağlar. 4. Çalışanları ve iş başarısını geliştirir. 5. İşletmeye bağlılığı artırır. 6. Kişilerin iş tatminlerinin artmasını sağlar. 7. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek açıklarını kapatmaları için yönlendirici olur.

82 Kariyer Planlama Sistemi Uygulamaları İç işe alım Terfi Transfer ve yer değiştirme İşten çıkarma Emeklilik Oryantasyon Yönetici geliştirme Örgütsel yedekleme

83 Kariyer Planlamada Bireyin Sorumlukları 1. Sahip olduğu bilgi, beceri, yetenekleri ve eksik yönlerini bilmek, kendini dürüstçe değerlendirmek. 2. Ulaşabileceği kariyer olanaklarını değerlendirmek. 3. Bireysel özellikler ile kariyer olanaklarını uyumlaştırmak 4. Amaçlanan kariyer olanaklarına ulaşmak için hedefler belirlemek ve ilgili planlar yapmak.

84 Kariyer Planlamada Kurumun Sorumlulukları 1. Sahip olduğu insan kaynağını genel olarak gözden geçirmek 2. Çalışanların yükselme biçim ve şartlarını belirlemek 3. Çalışanları izlemek ve performanslarını değerlendirmek 4. Kariyer olanakları konusunda çalışanlara danışmanlık yapmak 5. Kariyer olanaklarına yönelik eğitimler gerçekleştirmek.

85 İK Uzmanı 3 Tipde Beceriye Sahip Olmalı İK Yönetimi İşletme Yönetimi Değişim Yönetimi

86 İK Yönetimi Becerisi İşgücü planlaması Personel yerleştirme(işe alma ve seçim) Tazminat Sigorta yönetimi Çalışan ve işgücü ilişkisi(olumlu eylem, çeşitlilik, çalışan yardımı, vs) Eğitme ve geliştirme İK Bilgi sistemi

87 İşletme Yönetim becerileri Stratejik planlama Süreç teknolojisi(işletmenin) Mali analiz

88 Değişim Yönetim Becerileri Veri analizi(soyut ve somut verilerin elde edilmesi) İkna yeteneği Liderlik

89 İşletmede meydana gelen değişimi ortaya koymak amacıyla 5 göstergeden yararlanılır. Maliyet Zaman Hacim ölçüsü Hatalar İnsan tepkisi

90 Yönetim Ölçme ile başlar Ölçemeyeceğimiz şeyi yönetemeyiz. Sürecin etkinliğini ve etkiliğini değerlendireceğimiz somut veriler olmadıkça, bir işletme birimine sadece nezaret ediyor oluruz, bu onu yönettiğimiz anlamına gelmez.

91 Ölçüm sürecinde 3 çeşit veriye ihtiyacımız olacaktır Müşteri memnuniyeti Süreç kalitesi Verimlilik ölçümü

92 Performans Ölçüm Matrisi Maliyet Zaman Hacim Hatalar İnsan Tepkileri Hizmet Kalite Verimlilik

93 Performans Ölçüm Matrisi Maliyet Zaman Hacim Hatalar İnsan Tepkileri Hizmet Kalite Verimlilik Müşteri memnuniyeti Tepki Süresi Hata düzeyi Birim Maliyet Üretim Miktarı

94 İK Katkısının Ölçümü İçin Veri Toplanması Ön Hazırlık Soru formları ve anketler Mülakatlar ve odak grup kullanımı Gözlem Performans verilerinin gözlemlenmesi Eylem planları ve performans sözleşmeleri Uygun yöntemin seçilmesi

95 Ön Hazırlık Konuları Değerlendirme Düzeyleri Veri çeşitleri belirlenmelidir.

96 Düzey Özet Betimleme Örnek 1. Tepki Katılımcıların İK programına ya da girişimine tepkisini Program ile çalışanın memnun edilmesi ölçer. 2. Öğrenme Becerileri, bilgiyi ve tutum değişikliklerini ölçer. Politika hakkında bilgi; denetleyicinin becerileri 3.Uygulama 4.İşletmeye etkisi 5.Yatırım getirisi İşteki ve İK program ya da girişiminin özgül uygulamalarındaki davranış değişikliklerini ölçer. İK programının ya da girişiminin işletme üzerine etkisini ölçer. Sonuçların parasal değeri ile genellikle yüzde olarak ifade edilen İK programının ya da girişiminin maliyetini karşılaştırır. Değerlendirme seviyelerinin özellikleri Siyasanın uygulanması; çalışan alışkanlıklarındaki değişim İş devamsızlığı ve memnuniyetsizliğinde azalma Programın yatırım getirisinin yüzde olarak ifadesi

97 Soyut ve Somut Verilerin Sınıflandırılması Somut veriler; ölçümü ve parasal değerlere çevrilmesi kolay, nesnel verilerdir. Soyut veriler; parasal değerlere çevrilmesi zordur, daha öznel niteliktedir.

98 Somut Veri Örnekleri Çıktı: Zaman: Maliyetler : Kalite: İmalat sayısı, Satış sayısı, Sevkiyat, Verimlilik İşlem gören başvurular Kayıp zaman, Fazla mesai, Proje süresi Plan zamandan sapma, Denetleme süresi Siparişe cevap verme süresi, Etkililik Zamanında yapılan sevkiyat Bütçe farkları, Birim maliyetler, Kaza maliyetleri Satış masrafları, Maliyet muhasebesi Hurda, Hata oranları, Standartlardan sapma Yeniden işleme

99 Soyut Veri Örnekleri İş alışkanlıkları Yeni beceriler İş ortamı Gelişme/ ilerleme Tutumlar İşe devamsızlık, geç gelme, iletişim bozuklukları, aşırı mola verme Verilen kararlar, çözülen sorunlar, dinleme, danışmanlık başarısı, yeni becerileri kullanma niyeti, yeni becerilerin kullanım sıklığı Memnuniyetsizlik sıklığı, iş tatmini, personel değişim hızı, açılan davalar Terfi sıkılığı, zam sıklığı, transfer talepleri, iş verimliliğindeki artış, performans değ.puanları Olumlu tepkiler, çalışan sadakati, artan güven

100 İK Program ve Girişim Etkilerinin Diğerlerinden Ayrımlandırılması İK uygulamasının ardından, işletme performansı artmış ise. Yönetici: bu iyileştirmenin tam olarak ne kadarı İK programından kaynaklanıyor? Cevap:..??

101 Yöntemler Kontrol Grubu Eğilim çizgisi analizi Katılımcıların etki tahmini Amir ve yöneticilerin etki değerlendirmesi Stratejilerin kullanımı

102 İŞ ANALİZİ

103 İş Analizi İşin niteliğini ve o işin görüldüğü çevre ve koşulları gözlem ve inceleme yoluyla belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri yazıya dökme işidir. İşi oluşturan faaliyetler ve ödevler ile işin yürütülmesi için gerekli eğitim, deneyim, çaba ve sorumluluk düzeyleri belirlenir. Diğer yandan da söz konusu işin hangi koşullar altında yapıldığı öğrenilir.

104 İş Analizi çalışanın ne yaptığı ve hangi niteliklere sahip olması gerektiğini saptar. İş Etüdü yapılan her iş için bir standart zaman saptar, iş basitleştirilmesini ve yöntem geliştirilmesini amaçlar.

105

106 Analiz formlarının hazırlanması Bilgi toplama Mevcut organizasyon yapısı Yürütülen faaliyetler Görev, sorumluluk ve yetkiler İşin gerektirdiği bilgiler Çalışma koşulları Sorun alanları Analizlerin anket, gözlem ve görüşme yöntemleri ile yapılması

107 İş Analizlerinin Uygulama Aşamaları Uygulanacak yöntem ve araçların belirlenmesi Tanıtma İş analizcilerinin seçimi ve eğitimi İş analizleri ile ilgili ön bilgilerin toplanması Mevcut kadro unvanlarının incelenmesi ve analiz edilecek işlerin belirlenmesi Anket, gözlem ya da görüşme yöntemlerinden birini/birkaçını uygulayarak işlerle ilgili bilgilerin toplanması Bu bilgilerden yola çıkılarak organizasyonu gerçekleştirmek ve iş tanımı ve gerekleri belgelerini hazırlamak

108 Uygulanacak Yöntem ve Araçlar İş Analizi Yöntemleri Anket Gözlem Görüşme

109 Görüşme Yöntemi Analiz edilecek işin içeriğini oluşturan görevlerin, işin başarılı bir biçimde yerine getirilebilmesi için çalışandan beklenen niteliklerin, işe ilişkin çalışma koşullarının saptanması önceden hazırlanmış soru formları aracılığı ile yapılır.

110 Soru Formlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar: Sorular istenen bilgilerin ayrıntı derecelerine göre hazırlanmalıdır. Sorular birbirini izleyen ve genelden özele inen ve birbirini tamamlayan bir sıra içinde düzenlenmelidir. Sade bir dil ve standart kavramlar kullanılmalıdır. Açık uçlu sorulardan kaçınılmalı, daha çok seçenekli sorular sorulmalıdır. Sorular, analizciler arasında farklı görüşler ortaya çıkmasını önleyecek şekilde hazırlanmalıdır.

111 Görüşme Sırasında Analizcinin Dikkat Edeceği Noktalar Analizci ve görüşülecek kişi rahat bir ortamda, belli bir süre kısıtlaması olmaksızın görüşmelidirler. Zaman seçimi çalışanın işini aksatmayacak şekilde yapılmalıdır. Çalışana kendi kişisel değerlendirmesi değil yaptığı işin değerlendirildiği açıklanmalıdır. Gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Eksik bilgi bırakılmamalıdır. Çalışana olumsuz müdahaleler yapılmamalı, münakaşa ve tartışmaya yol açılmamalıdır. Görüşme yapıldıktan sonra analizci aldığı yanıtları çalışanın amiri ile gözden geçirerek gerekirse düzeltmeler yapılmalıdır.

112 Tanıtma İş analizi çalışmalarının örgüt içinde tam bir kabul görebilmesi için en üst düzeyden en alt düzeye kadar tüm çalışanlara programın amacının, getireceği yararların, uygulanacak yöntemlerin iyice açıklanmasına bağlıdır. Bu tanıtım; Yazılı metinler Konferanslar Grup toplantıları ile gerçekleştirilebilir

113 İş Analizcilerinin Seçimi ve Eğitimi İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Metod, İş Hazırlama, Endüstri Mühendisliği, Üretim Planlama bölümlerinde 2 3 yıl iş deneyimi olan elemanlar analiz çalışmaları için tercih edilmelidir. Çalışma grubunun iç organizasyonu önemlidir. Uygun bir yetki ve sorumluluk dağıtımı sağlanmalı, görev tanımları yapılmalı. Çalışma grubu içinde, varsa sendika temsilcilerine de yer verilmeli.

114 Teşekkürler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı