DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER

3 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ito'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Haziran 2003 ito - istanbul ISBN ito yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel. 1 Phone: +90 (212) Faks 1 Fax : +90 (212) E. Posta : BASKI ~~Il ~ TANITIM YAYINCILIK Kore Şehitleri Caddesi No: Zincirlikuyu-iSTANBUL Tel: O (pbx)

4 ÖNSÖZ Nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan ülkemizde, 6-13 yaş grubunda orta büyüklükteki bir Avrupa ülkesi nüfusu kadar bir kitleye ulaşan 16 milyon kişi bulunmaktadır. Buna karşın resmi olmamakla birlikte ilgili kurumlar tarafından yapılan tahmini çalışmalarda ülkemizde bu grupta yer alan öğrenci başına yapılan harcama tutarı ortalama 1000 $ olarak belirlenirken, komşumuz Yunanistan' da aynı yaş grubunda bulunan 1 milyon civarındaki öğrenci için ise kişi başına yapılan harcama tutarı ülkemizdekinin 3 katı olarak ifade edilmektedir yılında eğitim bütçesinden yatırımlara 650 trilyon lira ayrılmıştır. Eğitim bütçesinden bir okula düşen pay ise yalnızca 105 milyon liradır. Kişi başına eğitim harcamalarının 70 milyon lirayı geçmediği ve bir derslikte ortalama 56 öğrencinin öğrenim sürdürdüğü koşullarda eğitim sistemimizin kalitesi bir yana yeterliliği de tartışılır hale gelmiştir. Günümüzün rekabet ortamında artık teknolojiyi kullanan insanların yanında yaratıcı düşüneeye yatkın insanlara da ihtiyaç bulunmaktadır. Çağdaş ülkeler seviyesine erişebilmemiz için öncelikle insanımızın eğitiminin, kişisel ve mesleki birikiminin yükseltilmesi şarttır. Ancak Türkiye' nin kamu finansman yapısı ve kamu kesiminin içinde bulunduğu büyük finansman açığı nedeniyle milli eğitime kısıtlı bütçe tahsis edildiği sürece bu sorunun çözümlenmesi de imkansızdır. Diğer taraftan kaynak yetersizliği sebebiyle mevcut devlet okullarının nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalması ve eğitimin yeniden yapılandırılması gibi ihtiyaçlardan ortaya çıkan özel okulların gelişimi ve etkinliği de, yeterince teşvik görmemesi sebebiyle yalnız gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan bir çok ülkenin de nerisinde kalmış bulunmaktadır. Eğitimin çok önemli olduğu günümüzde sistemin özel sektöre de kaydınlması ve özel okullarda eğitimin lüks olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Eğitim konusunda oldukça duyarlı ve sorumlu bir anlayış içerisinde olmaya özen gösteren Odamız, gerçekleştirdiği çeşitli çalışmaların yanısıra, 1968 yılından beri farklı eğitim kademelerine yönelik 11 okul ve bir spor kompleksini inşa ettirerek Milli Eğitim Bakanlığı' na bağışlamış, bu konuda üzerine düşen görevi hep yapma gayreti içerisinde olmuştur. Bu anlayış içerisindeki çalışmalarımı?; çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Dünyada ve Türkiye' de üzel Okullar adlı çalışmamızın eğitim camiamıza ve üyelerimize yararlı yayını hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Birgül Subaşı ile Raportörü Aysun Dinler' e teşekkür ederim. olmasını diler, Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 . içindekiler 1. BÖLÜM TÜRK EGiTiM SiSTEMi VE ÖZEL OKULLAR Sayfa No 1. TÜRK MiLLi EGiTiM SiSTEMi Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Mevzuat Milli Eğitim Bakanlığının Tarihsel Gelişimi ÖZEL OKULLAR Özel Okulların Tarihçesi Özel Okulları Düzenleyen Mevzuat Özel Okulların "Öğretime Başlama izinleri" için Gereken Şartlar Özel Okullara Verilen Teşvikler istatistiki Bilgilerin lşığı Altında Özel Okulların Eğitim Sistemimizdeki Yeri 28 ll. BÖLÜM ÖZEL OKULLARlN DiGER ÜLKELERDEKi DURUMU 1. ALMAN EGiTiM SiSTEMi Genel Eğitim Özel Okullar Özel Okul Kurmanın Genel Koşulları Özel Okullara Devlet Tarafından Verilen Yardımlar DANiMARKA EGiTiM SiSTEMi Genel Eğitim Özel Okullar Özel Okul Kurmanın Genel Koşulları Özel Okullara Devlet Tarafından Verilen Yardımlar _ FRANSA EGiTiM SiSTEMi Genel Eğitim Özel Okullar Özel Okul Kurmanın Genel Koşulları Özel Okullara Devlet Tarafından Verilen Yardımlar _ isviçre EGiTiM SiSTEMi Genel Eğitim 56

7 4.2. Özel Okullar Özel Okullara Devlet Tarafından Verilen Yardımlar_ JAPON EGiTiM SiSTEMi Genel Eğitim Özel Okullar Özel Okullara Devlet Tarafından Verilen Yardımlar _ 61 lll. BÖLÜM DÜNYA'DA VE TÜRKiYE'DE ÖZEL OKULLARDAKi MEVCUT DURUM VE VERiLEN TEŞViKLER AÇlSlNDAN DEGERLENDiRiLMESi 1. DÜNYA'DA VE TÜRKiYE'DE ÖZEL OKULLARlN MEVCUT DURUMU DiGER ÜLKELERDE VERiLEN TEŞViKLER AÇlSlNDAN TÜRKiYE'NiN DEGERLENDiRiLMESi 70 IV. BÖLÜM TÜRK EGiTiM SiSTEMiNDE ÖZEL OKULLARlN YERi, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 1. ÖZEL OKULLARlN TÜRK EGiTiM SiSTEMiNDEKi YERi _ ÖZEL OKULLARlN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi _ Özel Okulların Sorunları Çözüm Önerileri 78 Kaynakça

8 TABLOLAR 1. BÖLÜMÜN TABLOLARI Sayfa No Tablo 1: Eğitim Sektörüne Verilen Toplam Yatırım Teşvik Belgeleri 25 Tablo 2: Eğitim Sektörüne Verilen Sabit Yatırım Teşvik Belgeleri 26 Tablo 3: Yıllar itibariyle Eğitim Sektörünün Sabit Sermaye Yatırımları 26 Tablo 4: Toplam Sabit Sermaye Yatırımları içerisinde Eğitimin Payı 27 Tablo 5: Yıllar itibariyle Devlet ve Özel Okullarımızdaki Gelişmeler 29 Tablo 6: Yıllara Göre Ülkemizde Okuilaşma Oranları(%) 30 Tablo 7: Yılında Resmi Ve Özel Ortaöğretimde Mevcut Durum (%) 30 Tablo 8: 2001 Yılında Açılan Resmi ve Özel Okul Sayıları 30 Tablo 9: Öğretim Yılında Özel Okulların Türlerine Göre Sayısal Durumu 31 Tablo 10: Öğretim Yılında Özel Okullarda Sayısal Durum 31 Tablo 11: Yıllar itibariyle Eğitim Harcamaları (Cari Fiyatlarla)_ 32 Tablo 12: Özel Okulların Türkiye Genelinde Dağılımı ( Öğretim Yılı itibariyle) 33 ll. BÖLÜMÜN TABLOLARI Tablo 1: Almanya'da Özel Okul Öğrenci Sayıları 45 Tablo 2: Almanya'da Eğitimde Mevcut Durum (2001) 45 Tablo 3: Danimarka'da Devlet Okulları ve Özel Okullarda Mevcut Durum 46 Tablo 4: Danimarka'da Özel Okullardaki Öğrenci Sayısının Genel Toplam içerisindeki Payı(%) 47 Tablo 5: Danimarka'da Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 50

9 Tablo 6: Fransa'da Eğitim Kurumlarındaki Mevcut Durum 55 Tablo 7: Fransa'da Devlet Kontratındaki Özel Okullardaki Mevcut Durum( Öğretim Yılı) 55 Tablo 8: isviçre'de Özel Okullara Devam Eden Öğrenci Sayıları Ve Yüzdeleri 58 Tablo 9: Yıllar itibariyle Japonya'da Toplam ilkokul Sayısı 62 Tablo 10: Yıllar itibariyle Japonya'da Toplam Ortaokul Sayısı 63 Tablo 11: Yıllar itibariyle Japonya'da Toplam Lise Sayısı 63 Tablo 12: Japonya'da Özel Okulların Genel Toplam içerisindeki Payı 64 Tablo 13: Japonya'da Özel Okullardaki Öğrenci Sayısının Genel Toplam içerisindeki Payı 64 III.BÖLÜMÜN TABLOLARI Tablo 1: Diğer Ülkeler ve Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitim (1999) 67 Tablo 2: 1999 Yılı itibariyle Diğer Ülkeler ve Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitimde Okuilaşma Oranları 68 Tablo 3: 1999 Yılı itibariyle Diğer Ülkeler ve Türkiye'deki ilköğretim 69 Tablo 4: 1999 Yılı itibariyle Diğer Ülkeler ve Türkiye'deki Orta öğretim 69 Tablo 5: Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Özel Okullara Verilen Teşvikler 71 Tablo 6: Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Eğitim Kademeleri itibariyle Öğrenci Başına Yapılan Harcamalar($) 72 IV.BÖLÜMÜN TABLOLARI Tablo 1: Öğretim Dönemi itibariyle Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 2: 2001 ÖSS Başarı Oranları 76

10 YÖNETiCi ÖZETi 1970'1i yılların sonlarında dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindaki hızlı değişim ve gelişim ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanda hakim olmaya başlayan, küreselleşme rekabetle önemli bir olgu olan bilgi toplumu oluşumu sürecini de başlatmıştır. Bilgi toplumunun ekonomik büyürneyi hızlandırıcı ve kültürel etkileşimi artırıcı etkileri açıktır. Ancak bilgi toplumuna geçişin önemli şartlarından birisi insana ve bilgiye yapılacak olan yatırımlardır. Çünkü sözkonusu yatırımları yapabilen ülkeler, yeni alanlarda istihdam ve üretim yaratabilmenin yanında, vatandaşlarına eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda kaliteli hizmet sunabilecektir. Bilgi toplumuna geçişin önemli aşamalarından birisi olan nitelikli işgücünün oluşturulmasının temel şartı kişilere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında hayat boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla, uluslararası piyasada rekabet ortamında uyum sağlayabilecekleri bir eğitim verilmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye'de eğitime ayrılan kaynaklarda mutlak olarak ciddi bir azalma sözkonusudur. Çünkü eğitim harcamalarına 1980'de milli gelirin %2,2'si ayrılırken, genç nüfusun hızla arttığı son yirmi yıl içinde bu oran hemen hemen değişmemiş ve 2002 yılında da %2,4 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliğine yeni girmiş ve yıl pnce ekonomik göstergeleri Türkiye ile aynı olan Yunanistan, Ispanya ve Portekiz ile yapacağımız mukayese bu durumu daha açık şekilde ortaya koymaktadır. Yunanistan'da 1980'de milli gelirin %2'si eğitime h.arcanırken bugün bu oran %3,?'ye, Portekiz'de %3,8'den %5,8 'e, Ispanya'da ise% 2,4'den, %5'e çıkmıştır. Diğer taraftan bu ülkelerde genç nüfus da ise azalma sözkonusudur. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'de, kaliteli bir eğitimden söz edilebilmesi bütçeden daha fazla kaynak tahsis edilmesine bağlıdır. Ancak bu gün Türkiye'nin kamu finansman yapısı ve kamu kesiminin içinde bulunduğu büyük finansman açığı milli eğitime tahsis edilecek bütçeyi de sınırlamaktadır. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de devlet tarafından verilen eğitim sisteminin kalitesi de tartışılır hale gelmiştir. Diğer taraftan yeterli teşvik imkanlarının tanınmaması özel okulların da gelişimini olumsuz etkilemiştir. Zira özel okullarda okuyan öğrencilerin genel toplam içindeki oranı 9

11 gelişmiş ülkelerde % 20'1erde seyrederken aynı oran Türkiye'de sadece yüzde 1,7 dolayındadır Ge,rek araştırma için seçilen ülkeler (Almanya, Danimarka, Fransa, ısviçre Japonya) ve gerekse diğer ülkeler ile eğitim sistemimizin mukayesesinde aşağıda yeralan sonuçlar çıkmıştır;.. 1) Zorunlu eğitime başlama yaşı (4-6 Yaş) yaklaştıkça Avrupa Ulkelerinde okul öncesi eği.timdeki okuilaşma oranının yükseldiği görülmektedir. Bazı Avrupa Ulkelerinde yüzde 90'ın üzerine çıkan bu oran ülkemizde (4-6 Yaş) % 6,6'dır. Genel okul öncesi okuilaşma oranı ise% 1 O, 1 'dir Özel okulöncesi eğitim kurumları açısından değerlendirildiğin de sonuç daha kaygı verici çünkü; ülkemizde %1,5 olan okuilaşma oranı Japonya'da %79, Fransa'da % 13,6, ve Almanya'da ise %16 civarındadır. 2) ilköğretim ve ortaöğretimdeki mevcut durum açısından mukayese edilen ülkeler arasında en ilgi çeken ülke Çin'dir. Çünkü genelde ülkemizde eğitim ile ilgili problemierin çözülememesinde en büyük mazeret olarak genç nüfus da ki hızlı artış gösterilmektedir. Ancak Türkiye'de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30, orta öğretimde 21 iken Çin'de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 23, orta öğretimde ise 17'dir. 3) Teşvik açısından incelenen ülkelerin çoğunda; direkt özel okulun kendisine ve öğrenci velisine olmak üzere iki türlü yardımın olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde veliye yardım sözkonusu olmadığı gibi özel okullara yapılan yardımlar da okulların kuruluş aşaması ile sınırlı kalmaktadır. Bunun sonucu olarak özel okulların en fazla teşvik edildiği ülkelerden biri olqn Japonya'da Eğitim kademeleri itibariyle değişmekle birlikte üzel okuilaşma oranı %50'1erde seyreden okuilaşma oranı Türkiye'de % 3,3'dür. Ülkemizde eğitim sektöründe önemli gelişmelerin sağlanması için aşağıda yeralan düzeniemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 1) 625 sayılı " Özel Öğretim Kurumları" Kanununun, çağın gereklerine ve Avrupa Birliğinin eğitim politikasına uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. 2) Çocuğunu özel okulda okutmakta olan vergi mükelleflerine devlet okullarında okuyan bir öğrencinin devlete maliyeti kadar olan miktarını, ödeyeceği vergiden tenzil etme hakkı verilmelidir. 10

12 3) Telefon, su, doğalgaz v.b. harcamalar için uygulanan taritelerde özel okullar, devlet okulları ile eşiet statüye sahip olmalıdırlar. 4) Yerel yönetimlerlerle ilgili her türlü resim ve harçtan muaf tutulmalı ve KDV oranı %1 'e düşürülmelidir. 5) iş Kanunu gereği "hükümlü ve Engelli" ç:alıştırma zorunluluğundan muaf tutulmalıdır. 6) Yüksek öğretim kurumlarında olduğu gibi özel okullarada bedelsiz kamu arsa tahsisi yapılmalıdır. 7) Son yıllarda üst üste yaşanan ekonomik krizlerin, özel okullara olan talebi olumsuz etkilernesi özel okulların çoğunu atıl kapasite ile çalışmaya sevketmiştir. Sözkonusu atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve özel okulların geliştirilmesi için ücretierin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. Zira gelişmiş ülkelerin bir çoğunda bu uygulama görülmektedir. Örneğin; Fransa ve Almanya'da özel okulların personel maaş ve giderleri devlet bütçesinden karşılanmakta ve öğrerıcilere de burs, kredi veya sene başı yardım parası verilmekte, lsveç'te eğitim ücretinin %30'u öğrenci velisi, geriye kalanı belediye ve devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Yine bu örnekleri artıracak olursak; ABD, okul harcamalarının bir kısmı vergi idesi yolu ile devlet tarafından karşılanmakta, öğrenci taşımacılığı, sağlık hizmetleri, yemek, ders kitapları gibi harcamalar ise eyaletlerce karşılanmaktadır. 11

13

14 BIRINCI BOLUM TÜR~ EGiTiM SiSTEMi VE OZEL OKULLAR

15

16 1.TÜRK MiLLi EGiTiM SiSTEMi Türk Milli Eğitimi, 1973 yılında yürürlüğe konulan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu ile örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrılarak bugünkü şeklini almıştır. a) Örgün Eğitim Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitimi aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırabiliriz;../ Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okulöncesi eğitim kurumları özel teşebbüs tarafından kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim kurumlarına bağlı anasınıfları halinde veya ii~jili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilirler. Bu okulların amacı, aile içindeki eğitimi desteklemek, çocuklara en iyi gelişme ve eğitim olanağını sağlayarak gelişmelerindeki mevcut eksiklikleri ortadan kaldırmak ve okul öncesi temel bilgiler işlenerek onları okul eğitimine hazırlamaktır. Ülkemizde okul öncesi eğitim hizmetlerinin %79'u Milli Eğitim Bakanlığınca, %13,8 'i Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca, %6,8'i 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesine göre açılan kurumlarca verilmektedir. Anılan hizmetin %80,3'ü kamu, %19,7'si özel kuruluşlarca verilmektedir.../ ilköğretim ilköğretim 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. liköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. ilköğretim kız ve erk.ek bütün yurttaşlar için zorunlu olup, devlet okullarında parasızdır. liköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve ilköğretim eğitimini tamamlayan öğrenciler ilköğretim diplaması almaya hak kazanır. 15

17 ../ Ortaöğretim ilk öğretime dayalı en az üç yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumların tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime veya iş alanlarına hazırlamaktır.../ Yüksek Öğretim Ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren kurumların tümünü kapsar. Yüksek öğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, bilimsel araştırma yapmak, araştırma inceleme sonuçlarını gösteren her türlü çalışmanın yayınianmasını sağlamak vb. hizmetlerde bulunmaktır. Yükseköğretim kurumları; üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek okulu ile araştırma merkezlerinden oluşmaktadır. b) Yaygın Eğitim Yaygın eğitimin amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan yada bu kademeden çıkmış yurttaşiara okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanı sağlamak, Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve beceri kazandırma vb. eğitim hizmeti vermektir Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Mevzuat Eğitim sistemimizi düzenleyen unsurları toplayabiliriz; genel olarak iki başlıkta - T.C. Anayqı:;ası, - Eğitim ve Oğretimi Düzenleyen Yasalar. Anayasamızın aşağıda yeralan maddelerinde eğitim ve öğretim ile ilgili olarak; ll Din ve ahlak eğitim \!~ öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır ll (md 24), 11 0ğrenim hakkının kapsamı yasayla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 16

18 doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altı.nda yapılır. Bu esaslara aykırı e!jitim ve öğretim yerleri açılamaz. liköğretim bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okulları parasızdır." (md 42), "Devlet yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlantılarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır." (md 62), " Çağdaş eğitim-öğretim esasları na dayanan bir düzen içinde, ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler kanunla ~curulur." (md 130) hükümleri yeralmaktadır. Eğitim ve öğretimimizi düzenleyen yasalar ise; Sayılı Milli Eğit[rıı Temel Yasası, Sayılı Yüksek Oğretim Yasası, Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkı nda Yasa, Sayılı Sekiz Yıllık Eğitim Yasası, Sayılı.. Çıra~lık ve Mesleki Eğitim Yasası Sayılı üzel Oğretim Kurumları Yasası Yukarıda bahsi geçen yasalara yeri geldikçe değinilecektir Milli Eğitim Bakanlığının Tarihsel Gelişimi. Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde ilk örgütlenme Osmanlı Imparatorluğu döneminde (17 Mart 1857) "Maarif-i Umumiye Nezareti" adıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasıyla da sözkonusu teşkilatianma "Maarif Vekaleti" adıyla devam etmiştir. Anılan bakanlık değişik tarihler itibariyle Kültür Bakanlığı, yine Maarif Vekaleti ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi değişik adlar altında çalışmalarını sürdürmüş, 1989 tarihinden itibaren ise "Milli Eğitim Bakanlığı" adı altında faaliyetine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3797 Şayılı Yasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı; Merkez Orgüt, Taşra Orgüt, Yurtdışı Orgüt ve Bağlı Kuruluşlar olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, taşrada 81 il ve 58'i büyük şehir merkez ilçesi olmak üzere 850 ilçede örgütlenmiştir. MEB'in 21 eğitim müşavirliği ve 17 eğitim ataşeliği olmak üzere 22 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. 17

19 2- ÖZEL OKULLAR Milli Eğitim Ba~anlığ.ı'nın gözetim ve denetimi altında olmak şartıyla 625 sayılı üzel Oğretim Kurumları Kanunu doğrultusunda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce açılmış ve bir ücret karşılığında hizmet veren öğretim kurumlarıdır. Anılan kanunun 2.maddesinde " Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü yeralmakta olup, bu hüküm ile özel okulların amaçlarına da açıklık getirilmektedir. Özel okullar; Sayılı Kanunda " Özel Türk Okulla~ı. Özel Azınlık Okulları, üzel Yabancı Okullar ve üzel Uluslararası Oğretim Kurumları" olarak sınıflandırılmaktadır. + Özel Türk Okulları: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu özel veya tüzel kişiler tarafından açılmış bu okullarda anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim yapılmakta ve resmi okullara uygulanan programlar uygulanmaktadır. Özel Azınlık Okulları: Osmanlı imparatorluğu döneminde Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulan ve Lozan Anlaşması ile güvence altına alınan bu okullara kendi azınlığına mensup öğrenciler devam etmektedir. + Özel Yabaı:ıcı Okullar: Osmanlı imparatorluğu döneminde Fransız, Alman, ıtalyan, Avusturya ve Amerikalılar tarafından kurulmuş ve Lozan anlaşmasına göre faaliyetine devam eden okullardır. Günümüzde bu okullara Türk çocukları da devam etmektedir Sayılı Sekiz Yıllık Eğitim Yasası gereğince, öğretim yılından itibaren, bu okulların hazırlık sınıfı, 6, 7 ve 8. sınıflarının kademeli olarak tasfiyesine başlanılmıştır. Özel Uluslararası Öğretim Kurumu: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği bu kurumlar, 625 Sayılı Yasanın 5. maddesi hükümleri çerçevesinde açılmakta ve faaliyet göstermektedir. Sözkonusu öğretim kurumlarının eğitim programları, Türk Devletinin milli güvenliğine ve menfaatine aykırı olmamak şartıyla 18

20 kurum idaresince hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığının Onayına sunulur Özel Okullarının Tarihçesi Özel okullarının varolan belgeler ışığı altında 126 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Zira 1876 yılında yürürlükte olan ve eğitim-öğretimi düzenleyen "Kanun-i Esasiyesinde" yeralan hükümler, Osmanlı Devleti'nde üç türlü özel okulun faaliyette bulunduğunu göstermektedir. Bunlar; a- Çoğunlukla Müslümanlar tarafından açılmış bulunan medrese ve mektepler, b- Tanzimat okulları, c- Yabancı dilde öğretim yapan okullar (azınlık ve yabancı okulları). Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Yasası ile; ( 3 Mart 1924) 430 Sayılı - Arapça eğitim yapan medrese ve mektepler kapatıldı. Yerine Türkçe öğretim veren okullar teşvik edildi. - Bütün eğitim ve kültür kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Lozan Anlaşması'nın teminatı altında bulunan azınlık ve yabancı okullar dahil bütün özel okullar, resmi okullara uygun şekilde, eğitim ve öğretimde birlik ve bütünlüğe kavuşturuldu. Özel okullar Maarif Nezareti'nin kuruluşundan itibaren diğer öğretim kurumları ile beraber devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermişlerdir. 1 O Şubat 1864'de Meclis-i Maarif'in ikiye bölünerek özel okullar dairesinin kuruluşuyla özel öğretim kurumlarıyla ilgilenen müstakil bir daire meydana gelmiştir. Bu tarihten itibaren günün değişen şartlarına uygun olarak özel öğretim kurumlarının Bakanlık merkez teşkilatındaki ilgili birimi de gelişerek. bugqnkü halini almıştır. Günümüzde özel okullar ile ilgili işlemler üzel Oğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. 19

21 2.2. Özel Okulları Düzenleyen Mevzuat Daha önce de bahsettiğimiz gibi özel okullar tarih ve sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 625 Sayılı üzel Oğretim Kurumları Kanunu hükümlerine göre açılmakta, faaliyetlerini ise bu Kanun v_r~ tarih ve sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren üzel Oğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedirler. Ancak anılan kanunda, yürürlük tarihi olan 1965 yılından beri hiçbir düzenlemeye gidilmemiştir. Oysa 625 Sayılı Yasa günün değişen koşulları çerçevesinde özel okullarının ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Özel okullar açısından olumlu olarak sayabileceğimiz gelişmeler 1985 yılından itibaren yürürlüğe giren yasal düzenlemeler ile getirilen bir takım yeniliklerdir ki bunları kısaca özetleyecek olursak; tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3236 Sayılı Kanunla, yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumlarının yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde açılmasına imkan tanınmıştır tarihli resmi gazetede yayınlanan 326 Sayılı Kanun hükmünde Kararname, özel öğretim kurumlarına öğrenci ücre.tlerinde serbestliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Oğrenci ücretlerinin tespit ve tahsiliyle ilgili olarak , , , ve tarihlerinde çıkarılan yönetmeliklerle öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsilinde tamamen ekonomik prensipler çerçevesinde serbestlik sağlanmıştır. - Özel öğretim kurumlarının açılış, işleyiş, yönetim ve eğitir:nöğretim bakımından tabi olacakları esasları belirleyen yönetmelik lik defa tarihinde çıkarılmış ve tarihinde ise yeniden düzenlenmiştir. Sözkonusu yönetmelik özel okullara yeni ufukların açılmasına sebep olmuştur. Çünkü bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle çıkarılan 3035 sayılı kanunla yabancı okullar tarafından açılmış bulunan özel okulların belli esaslar içinde kapasitelerini artırabilmeleri, bina yapabilmeleri gibi imkanlar getirilerek bu kurumların Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kurumlar olması için büyük bir adım atılmıştır. Bugün her ne kadar tasnif sırasında Türk, yabancı veya azınlık ifadeleri kullanılsa da eğitim hizmetinin niteliği ve genişleme imkanları yönünden diğer özel okullara göre önlerinde bir engel kalmamıştır. 20

22 -Özel öğretim kurumlarının bine;! ve dq_natımıyla ilgili standartların tespiti amacıyla hazırlanan "Ozel Oğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi" resmi okullarda dahil olmak üzere 1985 yılından sonra yapılan ilk uygulamadır. Sözkonusu yönergede okulların arsa ve binalarıyla ilgili standartlarla, binada bulunması gereken bölümler, eğitim-öğretim veya diğer amaçlarla kullanılacak araç ve gereçler tespit edilmiştir. Böylece özel okul açacakların eline gerek mimari gerekse doküman açısından önemli bir belge verilmiştir Özel Okulların "Öğretime Başlama izinleri" için Gereken Şartlar 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereğince özel okulların öğretime başlama izinleri için en ge.ç öğretim yılı başlamadan üç ay önce Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ll Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aşağıda yeralan belgeler ile başvurmaları gerekmektedir;./ Form dilekçe ( il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sağlanır.),./ Müfredat programı,./ Araç gereç listesi,./ En az ödenmiş sermaye şartı (Ticaret Mahkemesine baş vurularak, araç gereç tespiti için bilirkişi istenilip, bilirkişi raporu mahkeme kararına eklenecek),./ Teminat mektubu veya ipotek belgesi,./ Haftalık ders programı,./ Sertifika örneği,./ Disiplin yönergesi, Yukarıda yer alan belgelerle il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan müracaat üzerine, arıılan müdürlük tarafından hazırlanan yazı ile birlikte Bayındırlık ve lskan Müdürlüğüne götürülecek belgeler ise,./ Binaya ait bilgiler (Statik Projesi), 21

23 ./ Projeyi çizen mimar veya mühendisin, ayrıca kurucunun veya temsilcinin adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası yazılacak,./ 1/200 ölçekli vaziyet planı,./ 1/50 ölçekli kat planları,./ 1/50 ölçekli 1 adet kesit, 1 adet cephe planı (planlar 4 takım ve çizen tarafından imzalı olacaktır.)./ Binanın kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden alınacaktır.), Bu belge yok ise, Mühendislik Fakültesi bulunan herhangi bir üniversiteden alınacak, binaya ait sağlamlık raporu Özel Okullara Verilen Teşvikler Özel okullar 263 bin öğrenciye eğitim hizmeti vermek ve 24 bin öğretmen, istihdam etmek suretiyle devletin sırtından önemli bir yükü almaktadır. Kalkınmış ülkelerde, devlet üzerindeki eğitim yükünün azaltılması için özel okulların yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Ancak ülkemizde ise devlet özel okulların yaygınlaştırılması için özel bir çaba sarf etmediği gibi, turizm, hayvancılık, sağlık vb.. Pir çok.. sektörü, eğitim sektöründen daha fazla desteklemektedir. Orneğin Ozel hastane ve sağlık kuruluşlarına emsali olan resmi kurumlara uygulanan indirimli fiyat tarifesinden elektrik, su uygulaması sözkonusu iken özel okullar için böyle bir uygulama dahi sözkonusu değildir. Özel okullara, verilen teşvikleri aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz; a) Teşvik Belgesi 6 mayıs 1998 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ" hükümleri çerçevesinde özel okul yatırımı yapmak isteyenlere Hazine Müsteşarlığı'nca Teşvik Belgesi verilmektedir. Teşvik belgesi talebinde bulunulabilmesi için anılan tebliğ'in 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendinin "... eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması gerekir, hükmü 22

24 doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne aşağıdaki belgelerle baş vurulması gerekmektedir.../ Dilekçe,../ Yatırım Bilgi Formu,../ Talep sahibi tüzel kişilik ise, özel öğretim kurumu açılacağına dair hüküm ihtiva eden Ticaret Sicil Gazetesinde yayımianmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme,./ Kurucu temsilci seçimine ilişkin tüzel kişiliğin (şirket, vakıf, vb.) yönetim kurulu kararını o ilgili şayfasının noter tasdikli örneği, (kurucu temsilcisi 625 Sayılı Oz.el Oğretim Kurumları Kanunu hükümleri gereği bir kişi olacak ve ligili Bakanlığa ve kurumlara karşı temsile yetkili olacaktır.),../ Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdanı sureti ve noter onaylı imza sirküleri,./ Taahhütname (okul yapılacak arsanın özel öğretim kurumlarıyla ilgili standartiara uygl,j_nluğlj, Eğitim öğretim kadrosunda çalışacak elemanların 625 Sayılı Ozel Oğretim Kurumları Kanunu ile buna bağlı olarak çıkarılmış olan yönetmelik ve yönergelere uygun görevlendirilmesi ),./ Okulun yapılacak olduğu il Valiliğinin, yatırımcının "Teşvikten faydalanarak özel okul yatırımı yapmasında sakınca bulunmadığına dair uygun görüş yazısı, -./ Teşvik belgesi alındıktan sonra belgen.in bir.. sureti Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki dosyasına konulmak üzere Ozel Oğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir,./ Teşvik belgesi alış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde arsa temin edilerek özel öğretim kurumlarına ai~ stal]dartlar yönergesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan proje Ozel Oğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir, 87/14016 sayılı 1987 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Izlenmesine Dair Kararda, Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılarak özel önem taşıyan sektörlere eğitim yatınmları da ilave edilmiş olup, bu kararda belirtilen esaslar dahilinde teşvik belgeli yatırımlara,./ Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, 23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (I)

Yatırım Teşvikleri (I) Yatırım Teşvikleri (I) Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı