Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu"

Transkript

1 Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç Hükümleri Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli Evrak Son (ve Geçici) Hükümler Yürürlük Hükümleri İstanbul 2011

2 İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... IX Kısaltmalar... XXXV Genel Açıklamalar I. Türk Ticaret Kanununun kabulüne kadar geçirdiği aşamalar...2 II. Türk Ticaret Kanunu hakkında genel tespitler...10 III. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü hakkındaki düzenleme...27 IV. İncelemenin kapsamı ve sınırlandırma Başlangıç (TK 1-10; etk 1-10) I. Ticari davalar ve delilleri (TK 4-5) Genel olarak (TK 4) Ticari davaların görüleceği mahkemeler (TK 5) II. Teselsül karinesi (TK 7) III. Ticari işlerde faiz (TK 8-10) Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları (TK 8) Uygulanacak hükümler (TK 9)...43

3 X İçindekiler Birinci Kitap Ticari İşletme (TK ; etk ) I. Birinci Kısım / Tacir (TK 11-23) Ticari işletme-bütünlük ilkesi (TK 11) Tacir (TK 12-17) a) Esnaf (TK 15) b) Tüzel kişiler (TK 16) Tacir olmanın hükümleri (TK 18-23) a) Genel olarak (TK 18) b) Fatura ve teyit mektubu (TK 21)...51 c) Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi (TK 22)...51 d) Ticari satış ve mal değişimi (TK 23)...51 II. İkinci Kısım / Ticaret Sicili (TK 24-38) Kuruluş (TK 24-26)...53 a) Genel olarak (TK 24)...53 b) Yönetim (TK 25) Tescil (TK 27-38) a) Şartları-İstem (TK 27) b) Tescile davet ve ceza-itiraz (TK 33-34) c) Açıklık (TK 35) d) Sonuçları (TK 36-38) aa) Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi (TK 36) bb) Görünüşe güven (TK 37)...57 cc) Sorumluluk (TK 38)...58 III. Üçüncü Kısım / Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (TK 39-53) Ticaret unvanı (TK 39-52)...59 a) Kullanma zorunluluğu-genel olarak (TK 39)...59 b) Ticaret unvanının şekli-gerçek kişiler (TK 41)...61 c) Ticaret unvanının devri (TK 49)...61

4 İçindekiler XI d) Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları (TK 52) İşletme adı (TK 53)...62 IV. Dördüncü Kısım / Haksız Rekabet (TK 54-63) Genel olarak (TK 54-55) a) Amaç ve ilke (TK 54) b) Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar (TK 55) Hukuki sorumluluk (TK 56-61)...67 a) Çeşitli davalar (TK 56)...67 b) Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu (TK 58)...67 c) Zamanaşımı (TK 60) d) İhtiyati tedbirler (TK 61) Ceza sorumluluğu (TK 62-63) a) Cezayı gerektiren fiiller (TK 62) b) Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu (TK 63)...70 V. Beşinci Kısım / Ticari Defterler (TK 64-88) Defter tutma ve envanter (TK 64-66)...71 a) Defter tutma yükümlülüğü (TK 64)...71 b) Defterlerin tutulması (TK 65) Envanter ve finansal tablolara ilişkin hükümler (TK ve TK 66) Saklama ve ibraz (TK 82-88)...74 a) Belgelerin saklanması, saklama süresi (TK 82)...74 b) Defterlerin ibrazı ve teslimine ilişkin hükümler (TK 83-86)...75 c) Ticarete yeni başlayanlar için uygulama (TK 87) d) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi (TK 88) Ticari defterlerle ispata ilişkin hükümlerin kaldırılması...79 VI. Altıncı Kısım / Cari Hesap (TK )...81

5 XII İçindekiler VII. Yedinci Kısım / Acente (TK ) Genel olarak (TK ) a) Tanımı (TK 102) b) Uygulama alanı (TK 103) c) İnhisar (TK 104) Acentenin yetkileri (TK )...85 a) Genel olarak (TK 105)...85 b) Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller (TK 106) c) Yetkisizlik (TK 108) Acentenin hakları (TK )...89 a) Ücret (TK )...89 aa) Ücrete hak kazandıran işlemler (TK 113)...89 bb) Ücrete hak kazanma zamanı (TK 114) cc) Ücretin miktarı (TK 115) dd) Ücretin öde[n]me zamanı (TK 116)...91 b) Hapis hakkı (TK 119) Müvekkilin borçları (TK 120) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi (TK ) a) Sebepleri (TK 121) b) Denkleştirme istemi (TK 122)...93 c) Rekabet yasağı anlaşması (TK 123)... 94

6 İçindekiler XIII İkinci Kitap Ticaret Şirketleri (TK ; etk ) Birinci Kısım Genel Hükümler (TK ; etk ) I. Gerçek anlamda genel nitelikteki hükümler (TK ve TK 210) Türleri (TK 124) Tüzel kişilik ve ehliyet (TK 125) Uygulanacak kanun hükümleri (TK 126) Sermaye koyma borcu (TK ) a) Konusu (TK 127) b) Hükmü (TK ) aa) Genel olarak (TK 128) bb) Temerrüt faizi (TK 129) cc) Karineler (TK 131) Ortakların kişisel alacaklıları (TK 133) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi (TK 210) II. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin hükümler (TK ) Uygulama alanı ve kavramlar (TK ) Birleşme (TK ) a) Genel hükümler (TK ) aa) İlke (TK 136) bb) Geçerli birleşmeler (TK 137) cc) Tasfiye hâlindeki bir şirket ile borca batık bir şirketin birleşmeye katılması (TK )

7 XIV İçindekiler b) Ortaklık payları ve hakları (TK ) aa) Ortaklık payının ve haklarının korunması (TK 140) bb) Ayrılma akçesi (TK 141) c) Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço (TK ) d) Birleşme işlemleri (TK ) e) Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi (TK ) f) Alacaklıların ve çalışanların korunması (TK ) aa) Alacakların teminat altına alınması (TK 157) bb) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi (TK 158) Bölünme (TK ) a) Genel hükümler (TK ) aa) İlke (TK 159) bb) Geçerli bölünmeler (TK 160) cc) Şirket paylarının ve haklarının korunması (TK 161) b) Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler (TK ) c) Bölünme işlemleri (TK ve 179) d) Korunmaya ilişkin hükümler (TK ) e) İş ilişkilerinin geçmesi (TK 178) Tür değiştirme (TK ) a) Genel hükümler (TK ) aa) İlke (TK 180) bb) Geçerli tür değiştirmeler (TK 181) cc) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme (TK 182) b) Şirket paylarının ve haklarının korunması (TK 183) c) Kuruluş ve ara bilanço (TK 184)

8 İçindekiler XV d) Tür değiştirme işlemleri (TK ) e) Alacaklıların korunması (TK 190) Ortak hükümler (TK ) a) Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi (TK 191) b) Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları (TK 192) c) Sorumluluk (TK 193) Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme (TK 194) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler (TK ) a) Hâkim ve bağlı şirket (TK 195) b) Pay ve oy oranlarının hesaplanması (TK 196) c) Karşılıklı iştirak (TK 197) d) Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri (TK 198) e) Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları (TK 199) f) Bağlı şirketler hakkında bilgi alma (TK 200) g) Hakların donması (TK 201) h) Sorumluluk (TK ) aa) Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması (TK 202) bb) Tam hâkimiyet hâlinde (TK ) aaa) Talimat (TK 203) bbb) İstisna (TK 204) ccc) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu (TK 205) ddd) Şirket alacaklılarının dava hakkı (TK 206) i) Çeşitli hükümler (TK ) aa) Özel denetim (TK 207) bb) Satın alma hakkı (TK 208) cc) Güvenden doğan sorumluluk (TK 209)

9 XVI İçindekiler İkinci Kısım Kollektif Şirket (TK ; etk ) I. Birinci Bölüm / Şirketin Niteliği ve Kuruluşu Zorunlu kayıtlar (TK 213) II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler Sözleşme serbestisi (TK 217) Ortaklar kararıyla atama (TK 220) Yönetimin kapsamı (TK 223) Faiz verme borcu (TK 224) Oy hakkı ve kararlar (TK 226) Kâr payı hakkı ve zarara katılma-finansal tabloların çıkarılması (TK 227) Rekabet yasağı-aykırı hareket (TK 231) III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri Temsil-Kapsam (TK 233) Temsil yetkisinin kaldırılması (TK 235) IV. Dördüncü Bölüm / Şirketin sona ermesi ve ortağın ayrılması Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi (TK 246) Haklı sebepler (TK 255) Ayrılan ortağın payı-hesaplama şekli (TK 260) Zamanaşımına ilişkin yeni maddeler (TK ) V. Beşinci Bölüm / Tasfiye Tasfiye memurları-seçim ve atama (TK 273) Temsil (TK 280) Ücret (TK 284) Sorumluluk (TK 285) Son bilanço (TK 289) Tasfiyenin amacı (TK 291)...176

10 İçindekiler XVII 7. İstisna (TK 293) Toptan satış (TK 295) Paranın yatırılması (TK 296) Üçüncü Kısım Komandit Şirket (TK ; etk ) I. Birinci Bölüm / Şirketin niteliği ve kuruluşu Uygulanacak hükümler (TK 305) II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler Komanditerin hukuki durumu-yönetim (TK 309) Rekabet yasağı (TK 311) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar (TK 314) III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkileri Şirketin temsili (TK 318) Şirket adına işlemlerde bulunan komanditer (TK 321) Alacaklıların durumu-takip imkânı (TK 322) Dördüncü Kısım Anonim Şirket (TK ; etk ) Birinci Bölüm Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (TK ) I. Genel hükümler (TK ) Tanım (TK 329)

11 XVIII İçindekiler 2. Özel kanunlara bağlı anonim şirketler (TK 330) Amaç ve konu (TK 331) En az sermaye tutarı (TK 332) Devletin gözetimi (TK ) II. Kuruluş (TK ) Kurucu işlem (TK 335) Kuruluş belgeleri (TK 336) Kurucular (TK ) Esas sözleşme (TK ) a) İçerik (TK 339) b) Emredici hükümler (TK 340) Taahhüdün onaylanması (TK 341) Ayni sermaye (TK ) Pay bedellerinin ödenmesi (TK ) Primli paylar (TK 347) Kurucu menfaatleri (TK 348) Kurucular beyanı (TK 349) Halka arz taahhüdü (TK 350) İşlem denetçisi [kuruluş] raporu (TK 351) Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri (TK 352) Fesih davası (TK 353) Şirketin tescili ve ilanı (TK 354) Tüzel kişiliğin kazanılması (TK 355) III. Kanuna karşı hile (TK 356) IV. Temel ilkeler (TK ) Eşit işlem ilkesi (TK 357) Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı (TK 358)

12 İçindekiler XIX İkinci Bölüm Yönetim Kurulu (TK ) I. Genel olarak (TK ) Atama ve seçim (TK ) a) Üyelerin sayısı ve nitelikleri (TK 359) b) Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi (TK 360) c) Sigorta (TK 361) d) Görev süresi (TK 362) Üyeliğin boşalması (TK 363) Görevden alma (TK 364) II. Yönetim ve temsil (TK ) Genel olarak (TK ) a) Esas (TK 365) b) Görev dağılımı (TK 366) c) Yönetimin devri (TK 367) d) Ticari mümessil ve vekiller (TK 368) e) Özen ve bağlılık yükümlülüğü (TK 369) Temsil yetkisi (TK ) a) Genel olarak (TK 370) b) Kapsam ve sınırlar (TK 371) c) İmza şekli (TK 372) d) Tescil ve ilan (TK 373) Görevler ve yetkiler (TK ) a) Genel olarak (TK 374) b) Devredilemez görev ve yetkiler (TK 375) c) Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu (TK ) aa) Çağrı ve bildirim yükümü (TK 376)

13 XX İçindekiler bb) İflasın ertelenmesi (TK 377) d) Riskin erken saptanması ve yönetimi (TK 378) e) Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi (TK ) Yönetim kurulu toplantıları (TK ) a) Kararlar (TK 390) b) Batıl kararlar (TK 391) c) Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 392) d) Müzakereye katılma yasağı (TK 393) Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları (TK 394) Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı (TK 395) Rekabet yasağı (TK 396) Üçüncü Bölüm Denetleme (TK ) I. Genel olarak (TK 397) II. Konu ve kapsam (TK 398) III. Denetçi (TK ) Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi (TK 399) Denetçi olabilecekler (TK 400) IV. İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (TK 401) V. Denetim raporu (TK 402) VI. Görüş yazıları (TK 403) VII. Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu (TK 404) VIII. Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları (TK 405) IX. Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi (TK 406)

14 İçindekiler XXI Dördüncü Bölüm Genel Kurul (TK ) I. Genel olarak (TK 407) II. Görev ve yetkileri (TK 408) III. Toplantılar (TK 409) IV. Çağrı (TK ) Yetki (TK ) a) Yetkili ve görevli organlar (TK 410) b) Azlık (TK ) Gündem (TK 413) Çağrının şekli (TK ) a) Genel olarak (TK 414) b) Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri (TK 415) c) Çağrısız genel kurul (TK 416) V. Toplantının yapılması (TK ) Hazır bulunanlar listesi (TK 417) Toplantı ve karar nisabı (TK 418) Toplantı başkanlığı ve iç yönerge (TK 419) Toplantının ertelenmesi (TK 420) Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları (TK 421) Tutanak (TK 422) Kararların etkisi (TK 423) Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar (TK 424) VI. Pay sahibinin kişisel hakları (TK ) Genel kurula katılma (TK ) a) İlke (TK 425) b) Şirkete karşı yetkili olma (TK 426)

15 XXII İçindekiler c) Pay sahiplerinin temsili (TK ) aa) Genel olarak (TK 427) bb) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci / Bildirge (TK 428 ve 430) cc) Tevdi eden temsilcisi (TK 429) dd) Bildirim (TK 431) d) Birden çok hak sahibi (TK 432) Yetkisiz katılma (TK 433) Oy hakkı (TK ) a) İlke (TK 434) b) Oy hakkının doğumu (TK 435) c) Oydan yoksunluk (TK 436) Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 437) Özel denetim isteme hakkı (TK ) a) Genel kurulun kabulü (TK 438) b) Genel kurulun reddi (TK 439) c) Atama (TK 440) d) Görev (TK 441) e) Rapor (TK 442) f) İşleme konulma ve açıklama (TK 443) g) Giderler (TK 444) VII. Genel kurul kararlarının geçersizliği (TK ) Genel kurul kararlarının iptali (TK ) a) İptal sebepleri (TK 445) b) İptal davası açabilecek kişiler (TK 446) Butlan (TK 447) Çeşitli hükümler (TK )

16 İçindekiler XXIII Beşinci Bölüm Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi (TK ) I. Genel olarak (TK ) İlke (TK 452) Usul (TK ) a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı (TK 453) b) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu (TK 454) c) Tescil (TK 455) II. Özel değişiklikler (TK ) Sermayenin artırılması (TK ) a) Ortak hükümler (TK ) aa) Genel olarak (TK 456) bb) Yönetim kurulunun beyanı (TK 457) cc) Denetleme raporu (TK 458) b) Sermaye taahhüdü yoluyla artırım (TK ) aa) Esas sermaye sisteminde (TK 459) bb) Kayıtlı sermaye sisteminde (TK 460) cc) Rüçhan hakkı (TK 461) c) İç kaynaklardan sermaye artırımı (TK 462) d) Şarta bağlı sermaye artırımı (TK ) Esas sermayenin azaltılması (TK ) Altıncı Bölüm Pay ve Sermaye Koyma Borcu (TK ) I. Pay (TK ) Genel hükümler (TK ) a) Asgari itibarî değer (TK 476)

17 XXIV İçindekiler II. b) Payların bölünememesi (TK 477) İmtiyazlı paylar (TK ) a) Tanım (TK 478) b) Oyda imtiyazlı paylar (TK 479) Pay bedelini ifa borcu ve ifa etmemenin sonuçları (TK ) İlke (TK 480) Ödemeye çağrı (TK 481) Temerrüt (TK ) Yedinci Bölüm Menkul Kıymetler (TK ) I. Pay Senetleri (TK ) Ortak hükümler (TK ) a) Türler (TK ) aa) Şartlar (TK 484) bb) Dönüştürme (TK 485) b) Pay senedi bastırılması (TK 486) c) Pay senetlerinin şekli (TK 487) d) Yıpranmış pay senetleri (TK 488) Pay senetlerinin devri (TK ) a) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri (TK 489) b) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke (TK 490) c) Devrin sınırlandırılması (TK ) aa) Kanuni sınırlama (TK 491) bb) Esas sözleşmeyle sınırlama (TK ) aaa) İlkeler (TK 492) bbb) Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar (TK )

18 İçindekiler XXV (1) Red sebepleri (TK 493) (2) Hükümleri (TK 494) ccc) Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar (TK ) (1) Red sebepleri (TK 495) (2) Bildirme yükümü (TK 496) (3) Hakların geçişi (TK 497) (4) Red süresi (TK 498) ddd) Pay defteri (TK ) (1) Kayıt (TK 499) (2) Kaydın silinmesi (TK 500) (3) Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar (TK 501) II. İntifa Senetleri (TK ) III. Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler (TK ) Genel kurul kararıyla (TK 504) Yönetim kurulu kararıyla (TK 505) Sınır (TK 506) Sekizinci Bölüm Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı (TK ) I. Kâr ve tasfiye payı hakkı (TK ) Genel olarak (TK 507) Hesaplama biçimi (TK 508) II. Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı (TK ) Kâr payı (TK 509) Hazırlık dönemi faizi (TK 510) Kazanç payları (TK 511) III. Geri alma hakkı (TK )...364

19 XXVI İçindekiler Dokuzuncu Bölüm Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler (TK ) I. Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TK ) II. Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu (TK ) III. Yedek Akçeler (TK ) Kanuni yedek akçe (TK ) Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe (TK ) Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi (TK 523) Çeşitli hükümler (TK ) a) İlan (TK 524) b) Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri (TK 525) c) Özet finansal tabloları (TK 526) d) Sır saklama yükümü (TK 527) Özel hükümler (TK 528) Onuncu Bölüm Sona Erme ve Tasfiye (TK ) I. Sona erme (TK ) Sona erme sebepleri (TK ) a) Genel olarak (TK 529) b) Özel hâller (TK ) aa) Organların eksikliği (TK 530) bb) Haklı sebeplerle fesih (TK 531) Hükümleri (TK ) a) Tescil ve ilan (TK 532)

20 İçindekiler XXVII b) Sonuçlar (TK 533) İflas hâlinde tasfiye (TK 534) Şirket organlarının durumu (TK 535) II. Tasfiye (TK ) Tasfiye memurları (TK ) a) Atama (TK 536) b) Görevden alma (TK 537) c) Aktifleri satma yetkisi (TK 538) d) Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi (TK 539) Tasfiye işleri (TK ) a) İlk envanter ve bilanço (TK 540) b) Alacaklıların çağrılması ve korunması (TK 541) c) Diğer tasfiye işleri (TK 542) d) Tasfiye sonucu dağıtma (TK 543) e) Defterlerin saklanması (TK 544) Şirket unvanının sicilden silinmesi (TK 545) Uygulanacak diğer hükümler (TK 546) III. Ek tasfiye (TK 547) IV. Tasfiyeden dönülmesi (TK 548) Onbirinci Bölüm Hukuki Sorumluluk (TK ) I. Sorumluluk hâlleri (TK ) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması (TK 549) Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (TK 550) Değer biçilmesinde yolsuzluk (TK 551) Halktan para toplamak (TK 552)

21 XXVIII İçindekiler 5. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu (TK 553) Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu (TK 554) II. Şirketin zararı (TK ) Genel olarak (TK 555) İflas hâlinde (TK 556) Teselsül ve başvuru (TK 557) İbra (TK ) a) İbranın etkisi (TK 558) b) Kuruluş ve sermaye artırımında ibra (TK 559) Zamanaşımı (TK 560) Yetkili mahkeme (TK 561) Onikinci Bölüm Cezai Sorumluluk (TK ) Beşinci Kısım Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (TK ; etk ) I. Tanımı (TK 564) II. Uygulanacak hükümler (TK 565) III. Kuruluş (TK ) Esas Sözleşme İçeriği (TK 567) Kurucular (TK 568) Uygulanacak hükümler (TK 569) IV. Yönetim Görevden alınma (TK 571) V. Yeni kanuna alınmayan madde (etk 484)...418

22 İçindekiler XXIX Altıncı Kısım Limited Şirket (TK ; etk ) Birinci Bölüm Tanım ve Kuruluş (TK ) I. Kavram (TK 573) II. Ortakların sayısı (TK 574) III. Şirket sözleşmesi (TK ) IV. Sermaye (TK ) V. Esas sermaye payları (TK 583) VI. İntifa senetleri (TK 584) VII. Kuruluş (TK ) Kurulma anı (TK 585) Tescil (TK ) a) İstem (TK 586) b) Tescil ve ilan (TK 587) Tüzel kişilik (TK 588) İkinci Bölüm Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi (TK ) I. Genel olarak (TK 589) II. Özel değişiklikler (TK ) Esas sermayenin artırılması (TK ) Esas sermayenin azaltılması (TK 592)

23 XXX İçindekiler Üçüncü Bölüm Ortakların Hak ve Borçları (TK ) I. Esas sermaye payının işlemlere konu olması (TK ) Genel olarak (TK 593) Pay defteri (TK 594) Esas sermaye payının geçişi hâlleri (TK ) a) Devir (TK 595) b) Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra (TK 596) c) Gerçek değerin belirlenmesi (TK 597) d) Tescil (TK 598) Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar (TK ) a) Paylı mülkiyet (TK 599) b) İntifa ve rehin hakkı (TK 600) II. Geri verme yasağı (TK 601) III. Ortakların sorumluluğu (TK 602) IV. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri (TK ) Ek ödeme yükümlülüğü (TK ) a) Kural (TK 603) b) Yükümlülüğün sürmesi (TK 604) c) Geri ödeme (TK 605) Yan edim yükümlülüğü (TK 606) Sonradan öngörülme (TK 607) V. Kâr payı ve ilgili diğer hükümler (TK ) VI. Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (TK 612) VII. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (TK 613) VIII. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 614) IX. Özkaynakların yerini tutan ödünçler (TK 615)

24 İçindekiler XXXI Dördüncü Bölüm Şirketin Organları (TK ) I. Genel Kurul (TK ) Yetkiler (TK 616) Genel kurulun toplanması (TK ) a) Çağrı (TK 617) b) Oy hakkı ve hesaplanması (TK 618) c) Oy hakkından yoksunluk (TK 619) Karar alma (TK ) a) Olağan karar alma (TK 620) b) Önemli kararlar (TK 621) Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali (TK 622) II. Yönetim ve temsil (TK ) Müdürler (TK ) a) Genel olarak (TK 623) b) Müdürlerin birden fazla olmaları (TK 624) Görevler, yetkiler ve yükümlülükler (TK ) a) Devredilemez ve vazgeçilemez görevler (TK 625) b) Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı (TK 626) c) Eşit işlem (TK 627) Müdürlerin yerleşim yeri (TK 628) Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması (TK 629) Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması (TK 630) Ticari mümessiller ve ticari vekiller (TK 631) Haksız fiil sorumluluğu (TK 632) III. Sermaye kaybı ve borca batıklık (TK ) IV. Denetçi (TK 635)

25 XXXII İçindekiler Beşinci Bölüm Sona Erme ve Ayrılma (TK ) I. Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları (TK 636) II. Tescil ve ilan (TK 637) III. Çıkma ve çıkarılma (TK ) Genel olarak (TK 638) Çıkmaya katılma (TK 639) Çıkar(ıl)ma (TK 640) Ayrılma akçesi (TK ) IV. Tasfiye (TK 643) V. Uygulanacak hükümler (TK 644) Üçüncü Kitap Kıymetli Evrak (TK ; etk ) I. Genel nitelikteki maddeler Ciro-Şekil (TK 648) İptal kararı-genel olarak-yetki (TK 661) Borçlanma ehliyeti (TK 670) II. Poliçeye ilişkin maddeler Adresli ve yerleşim yerli poliçe (TK 674) Poliçenin devredilmesi (TK 681) Cironun şekli (TK 683) Hamilin hak sahipliği (TK 686) Bir daha kabule arz (TK 694) Kabul şerhinin çizilmesi (TK 699) Tevdi (TK 712) Başvurma hakkı-genel olarak (TK 713)

26 İçindekiler XXXIII 9. Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto (TK 719) Başvurma hakkının kapsamı (TK ) Retret (TK 729) Sebepsiz zenginleşme (TK 732) Araya girerek ödeme-şartları (TK 738) Zamanaşımı-Süreler (TK 749) İptal-Önleyici önlemler (TK 757) III. Bonoya ilişkin maddeler Unsurlar (TK 776) Uygulanacak hükümler (TK 778) IV. Çeke ilişkin maddeler Şekli-Unsurlar (TK 780) Unsurların bulunmaması (TK 781) Karşılık (TK 783) Kimin lehine çekilebileceği (TK 785) Ciro-Genel olarak (TK 789) Elden çıkan çek (TK 792) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro (TK 793) ve Muacceliyet (TK 795) Ödeme için ibraz-genel olarak (TK 796) Başvurma hakkının kapsamı (TK 810) Bankanın tanımı (TK 815) V. Diğer maddeler İcrada uygulanmayacak hükümler (TK 829) Cirosu kabil olan diğer senetler (TK 831) Umumi mağazalar-genel olarak (TK 832)

27 XXXIV İçindekiler Son (ve Geçici) Hükümler (TK ; etk ) I. Şirket Davalarında Yargılama Usulü (TK 1521) II. İşletme ve Sermaye Şirketlerinin Ölçeklerine Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Maddeler (TK ) III. Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin Maddeler (TK ) İnternet sitesi (TK 1524) Beyanlar, belgeler ve senetler (TK 1524) Güvenli elektronik imza (TK 1526) Elektronik ortamda kurullar (TK ) IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri (TK 1529) V. Diğer Maddeler Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler ile Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TK 1530) Şirket ve ortaklık terimlerinin kanuniliği (TK 1531) Ticaret sicili harçları (TK 1532) Yürürlük maddeleri (TK ) Geçici maddeler a) Geçici madde b) Geçici madde c) Geçici madde d) Geçici madde e) Geçici madde f) Geçici madde Kavram İndeksi Prof. Dr. Abuzer Kendigelen in Bilimsel Yayınlarının Listesi...575

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir Sistematik Fihrist [1] Türk Ticaret Kanunu Madde Başlangıç A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler... 1 II - Ticari örf ve âdet... 2 III - Ticari işler... 3 IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMAL NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Beta Yayın No : 2696 Hukuk Dizisi : 1313 1. Baskı - Temmuz 2012

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG-

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XIX KISALTMALAR...XXXI GİRİŞ...1 I. SUNUŞ...1

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU DERS KİTABI İSTANBUL, 2015 Beta Yayın No : 3327 Hukuk Dizisi : 1609 1. Baskı Kasım 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-473 - 6 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Mehmet Sadık ÇAPA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı