KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER"

Transkript

1 BÖLÜM-01 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER

2 Kapsamına Göre Maliyetler a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan oluşmaktadır: 1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2. Direkt İşçilik Giderleri 3. Genel Üretim Giderleri Bunlardan ilk ikisi üretim hacmine bağlı değişken giderlerdir. Direkt işçilik giderleri kimi zaman üretimde harcanan süre karşılığı ödenen ücretler şeklinde belirlenirken, bazı uygulamalarda ise esas üretim yerlerinde çalışan işçilerin ücret ve diğer ödemeleri şeklinde tanımlandığından, kısmen veya tümüyle sabit olabilmektedir. Böyle bir durumda, direkt işçilik giderlerinin bir kısmı kimi zaman sabit kimi zaman ise değişken nitelik kazanabilmektedir. Genel üretim giderleri ise kapsamında hem enerji gibi değişken, hem de amortisman gibi sabit giderleri barındıran yarı değişken bir gider grubudur. Bu bakımdan söz konusu giderler iki alt gruba ayrılabilir; a. Değişken Genel Üretim Giderleri b. Sabit Genel Üretim Giderleri Üretim maliyetlerinin kapsamını belirleyen ve mamul için ne kadar kısmının kullanıldığının tespitinde uygulanan yöntemler şunlardır; 1. Asal Maliyet Yöntemi 2. Tam Maliyet Yöntemi 3. Normal Maliyet Yöntemi 4. Değişken Maliyet Yöntemi Not : Asal Maliyet Yöntemi endüstri öncesi toplumlarda üretimin el emeği ve küçük aletler kullanılarak mamule dönüştüğü zamanlardan kalma bir yöntem olup, günümü zün makineleşmiş üretim ortamıyla bağdaşmamaktadır. f u a t h o c a. n e t Bu konu ile ilgili olarak hazırlanmış kalıp tablo aşağıdaki gibidir. Birçok soru bu tablodaki kurallara uyularak rahatlıkla yapılabilmektedir. Gider Türleri Kapsamına Göre Maliyetler Asal Değişken Normal Tam 710 Direkt İlk Md. Mlz. XX XX XX XX 720 Direkt İşçilik XX XX XX XX 730 GÜG (Değişken) -- XX XX XX 730 GÜG (Sabit) KKO* XX TOPLAM MALİYET XXX XXX XXX XXX Üretim Miktarı ADET ADET ADET ADET BİRİM MALİYET XXX XXX XXX XXX *KKO: Kapasite Kullanım Oranı DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ Brüt Satışlar Satışların Maliyeti (-) BRÜT KATKI PAYI Dönemin Değişken Giderleri(-) - Arge Gideri - Pasadağ Gideri - G.Yönetim Gideri - Finansman Gideri NET KATKI PAYI Dönemin Sabit Giderleri (-) - İşçilik Giderleri - GÜG - Arge Gideri - Pasadağ Gideri - G.Yönetim Gideri - Finansman Gideri KARA/ZARARA KATKI Diğer Faal. Olağan Gelir ve Karlar Diğer Faal. Olağan Gider ve Zararlar OLAĞAN KAR/ZARAR D. Faal. Olağandışı Gelir ve Karlar D. Faal. Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI / ZARARI KATKI TİPİ GELİR TABLOSU Not: Tam Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemlerinden farklı olarak Değişken maliyet yönteminde Katkı tipi gelir tablosu kullanılmaktadır. 1

3 1. Yıllık üretim kapasitesi Adet mamul olan bir işletme, 2011 yılında 900 Adet mamul üretmiştir yılı üretim giderleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: (Aralık 2011 tarihli SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri : TL Direkt İşçilik Giderleri : TL Genel Üretim Giderleri : TL - Değişken GÜG TL - Sabit GÜG TL Yukarıdaki bilgilere göre ve işlemleri açıkça göstererek; işletmenin 2011 yılındaki; (a) Değişken maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (b) Normal maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (c) Tam maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. 2. Bir çimento fabrikasının aylık üretim kapasitesi tondur. Şubat ayında ton üretim ve top satış yapmış H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. 269 olan bu fabrikanın aynı aya ait giderleri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk Md. ve Mlz. Gid. : TL Direkt İşçilik Gid. : TL Genel Üretim Gid. : TL Pazarlama, satış ve dağıtım Gid. : TL Genel Yönetim Gid. : TL Yapılan incelemeler, direkt işçilik ve genel yönetim giderlerinin tamamının, genel üretim giderlerinin %80 inin ve pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin %50 sinin sabit; geri kalan giderlerin ise değişken nitelik taşıdığını ortaya koymuştur. Yukarıdaki bilgilere göre ve işlemleri açıkça göstererek; (a) Değişken maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (b) Normal maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (c) Tam maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. 3. Tek tip mamul üreten A İşletmesinin yıllık üretim kapasitesi adettir. İşletme ürettiği ürünlerin bir adedini 240 TL ye 3 Mart 2010 tarihli satmaktadır. İşletmenin 2009 yılına ait; üretim-satış hacmi ve bazı gider kalemlerinin dökümü aşağıdaki gibidir. SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu Dönem Başı Yarı Mamul Miktarı Dönem İçinde Üretilen Mamul Miktarı adet Dönem İçinde Satılan Mamul Miktarı adet Dönem Sonu Yarı Mamul Miktarı Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL Direkt İşçilik Gideri TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL Genel Yönetim Giderleri (Sabit) TL Genel Yönetim Giderleri (Değişken) TL Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (Sabit) TL Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (Değişken) TL (a) Değişken Maliyet Yöntemine göre, (b) Normal Maliyet Yöntemine, (c) Tam Maliyet Yöntemine, İşletmenin 2009 yılına ait BİRİM ve TOPLAM ÜRETİM MALİYETİNİ hesaplayınız. Dönemin gelir tablosunu düzenleyiniz. 2

4 4. Tüpsan Üretim A.Ş. kapsamına göre maliyetlendirme yöntemlerinden normal maliyet yöntemini kullanmaktadır. İşletmenin kapasitesi yılda adet mamuldür yılında fiilen adet mamul üretilmiş olup bunlardan adedi satılmıştır. İşletmede dönem başı mamul stoku bulunmamaktadır. İşletme birim mamul maliyetini normal maliyet yöntemine göre 500 TL/adet olarak hesaplamıştır. Değişken maliyet yöntemine göre hesaplama yapıldığında bir mamulün maliyeti 360 TL/adet 4 Kasım 2008 tarihli SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu çıkmaktadır. Üretilen mamuller piyasada 600 TL/adet fiyattan satılmaktadır. (a) İşletmenin 2008 yılı Sabit Genel Üretim Giderleri toplamı kaç TL dir. (b) İşletmenin tam maliyet yöntemine göre toplam maliyeti ve birim mamul maliyeti kaç TL dir. (c) İşletmenin normal maliyet yöntemine göre hesapladığı brüt satış karı rakamı ile tam maliyet yöntemine göre hesapladığı brüt satış karı arasındaki fark kaç TL dir. 5. KARSAN İşletmesinin yıllık üretim kapasitesi adettir. İşletmenin Haziran ayı üretim ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir. Temmuz 2011 tarihli SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu Gider Türü Tutar Değişkenlik Oranı Sabitlik Oranı Direkt İlk Madde Mlz. Gid TL %100 - Direkt İşçilik Gid TL %20 %80 Genel Üretim Gid TL %40 %60 Araştırma Geliştirme Gid TL - %100 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid TL %50 %50 Genel Yönetim Gid TL - %100 Üretim Miktarı adet Satış Miktarı adet Birim Satış Fiyatı 15 TL/adet Mayıs Ayı Sonu Stok Miktarı - (a) Tam Maliyet Yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (b) Normal Maliyet Yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (c) Değişken Maliyet Yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayarak, Haziran ayı Katkı Tipi Gelir Tablosunu düzenleyiniz. 6. Kalkersan A.Ş. nin 201X yılı verileri aşağıdaki gibidir: Mamul ve yarı mamul stokları (DB ve DS) : -- Satışlar : TL Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri : TL Direkt İşçilik Giderleri : TL Değişken Genel Üretim Giderleri :? Toplam net katkı payı : TL Değişken Paz. Sat. Ve Dağ. Gid. : TL Sabit Paz. Sat. Ve Genel Yönet. Gid. :? Sabit Genel Üretim Gideri :? Brüt satış karı : TL Faaliyet karı : TL (a) Tam maliyet yöntemine göre satışların maliyetini hesaplayınız. (b) Değişken maliyet yöntemine göre satışların maliyetini hesaplayınız. (c) Toplam Brüt Katkı payını hesaplayınız. 3

5 7. Maliyetleri aylık olarak hesaplayan Dal üretim işletmesi, Haziran 2014 döneminde aşağıdaki giderlere katlanmıştır: Gider Çeşitleri Sabit Giderler Değişken Giderler İlk Madde Malzeme Giderleri - Direkt İlk Madde Malzeme - Endirekt Malzeme İşçi Ücret Giderleri - Direkt İşçilik Giderleri - Endirekt İşçilik Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Çeşitli Giderler TOPLAM Yıllık üretim kapasitesi adet ürün olan Dal işletmesi, Haziran ayında adet mamulün üretimine başlamış ve adedini tamamlamıştır. Üretimi tamamlanan mamullerin 7500 adedi %40 karla peşin satılmıştır. Dönem başı yarı mamul ve dönem başı mamul stokları bulunmayan işletmede, dönem sonu yarı mamullerin tüm üretim Haziran 2014 tarihli SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu faktörleri açısından tamamlanma derecesi %60 tır. Normal maliyet yöntemini uygulayan Dal işletmesinin: (a) Kapasite kullanım oranını ve kapasite sapmasını bulunuz. Kapasite sapması Gelir Tablosunda hangi hesapta raporlanır açıklayınız. (b) Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamul stoklarının toplam ve birim maliyetlerini bulunuz. (c) Satışların Maliyeti Tablosu ve Gelir Tablosunun Brüt Satış kar/zararına kadar olan bölümü düzenleyiniz. 8 Temmuz 2009 ve Haziran 8. Maliyetlerini aylık olarak belirleyen bir işletmenin Temmuz ayına ilişkin üretim maliyetleri aşağıdaki gibidir: 2013 tarihli SMMM Yeterlilik Sınavı Sorusu Gider Çeşitleri Sabit Giderler Değişken Giderler İlk Madde Malzeme Giderleri - Direkt İlk Madde Malzeme - Endirekt Malzeme İşçi Ücret Giderleri - Direkt İşçilik Giderleri - Endirekt İşçilik Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizmetler Amortisman ve Tükenme Payları Çeşitli Giderler TOPLAM İşletmenin yıllık kapasitesi adet olup Temmuz ayında işletme adet mamul üretmiştir. Ay sonunda yarı mamul bulunmamaktadır. Üretilen malların % 75 i TL ye satılmıştır. Fiili maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin, Normal Maliyet Yöntemine göre, toplam ve birim maliyetlerini bularak; satılan mamul maliyetini, brüt satış karını, oluşan kapasite sapmasının tutarını ve dönem sonu mamul tutarını hesaplayınız. 4

6 9. Termosan A.Ş. değişik tip ve boyutlarda termosifon üretmektedir. Şirketin öngörülen aylık kapasitesi makine saatidir. Ekim başında mamul ve yarı mamul bulunmamaktadır. Ekim ayı Genel Üretim Giderleri TL değişken, TL sabit olmak üzere TL dir. Ekim sonu itibariyle, üretimi halen devam eden Model 401 partisi dışında yarı mamul H. Kamil bulunmamaktadır. Ekim ayında üç değişik termosifon partisi üzerinde çalışılmış olup, ilgili veriler aşağıdaki gibidir: BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. xxx MODEL101 MODEL201 MODEL401 Direkt İlk Madde ve Malzeme TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Üretim partisindeki miktarı 400 adet 800 adet 600 adet Harcanan makine saati 200 saat 600 saat 400 saat Satılan miktar 200 adet 700 adet - Satış fiyatı (ad.) 100 TL 150 TL 250 TL İşletmede sabit GÜG leri mamullere eşit olarak dağıtılmakta, değişken GÜG nin dağıtımında ise makine saati ölçüsü kullanılmaktadır. (a) Tam maliyet yöntemine göre Ekim ayı brüt satış karını hesaplayınız. (b) Normal maliyet yöntemine göre Ekim ayı brüt satış karını hesaplayınız. (c) Değişken maliyet yöntemine göre Ekim ayı brüt katkı payını hesaplayınız. 10. Aylık maksimum üretim kapasitesi 90 bin adet olan bir tuğla fabrikasında, Mart ayı faaliyet sonuçlarının saptanabilmesi için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. Miktarlar Adet Dönem içi üretimine başlanan DB Yarı Mamul -- Dönem içi üretimi tamamlanan DS Yarı Mamul (%50 Tam. Derecesi) Satılan Mamul Miktarı GİDERLER TL D.İlk Md. Malzeme Gideri D. İşçilik Gideri Genel Üretim Gideri Değişken Genel Üretim Gideri Sabit Pasadağ Değişken Pasadağ Sabit Genel Yönetim Gideri Sabit Finansman Gideri Değişken Finansman Gideri Sabit Diğer Bilgi: İlk madde (taşeron tarafından çıkartılıp getirilen killi toprak) bütünüyle üretimin başlangıcında kullanılmaktadır. Mart ayında tuğla birim satış fiyatı 20 TL/adet olmuştur. (a) Değişken maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (b) Normal maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (c) Tam maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. 5

7 11. Güney ayakkabı üretim işletmesinin yıllık üretim kapasitesi çifttir. İşletme 2014 yılında çift ayakkabı üretmiş ve satmıştır. Üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri (%25 değişken, %75 Sabit) Genel Yönetim Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid Finansman Giderleri (a) Normal Maliyet Yöntemini uygulayan bu işletmenin ayakkabılara ilişkin toplam ve birim üretim maliyetini hesaplayınız. (b) Boş kapasiteye ilişkin sabit GÜG` ün tutarını hesaplayarak Gelir Tablosunda hangi hesapta raporlandığını belirtiniz. (c) Gelecek dönemde satış miktarlarında önemli bir değişiklik olmayacağını öngören işletmeye ertesi dönem için çift ek üretim siparişi gelmesi ve müşteri tarafından teklif edilen fiyatın 65 TL/çift olması durumuna göre işletmenin teklifi kabul ya da ret kararını tartışınız. Gerekli hesaplamalarla destekleyiniz. Teklifi kabul etmesi durumunda ortaya çıkacak ek kar / zararı hesaplayınız. 12. Yıllık üretim kapasitesi metre kumaş olan bir dokuma fabrikasında 2016 yılında tam kapasitede çalışılmış ve üretilen kumaşın tamamı satılmıştır. Dönem başı ve dönem sonu mamul ve yarı mamul stoğu bulunmayan işletmede gelir-gider H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s.555 bilgileri aşağıdaki gibidir: Satış fiyatı Birim değişken maliyet Birim Başına Değişken Pazarlama Gideri Toplam Sabit Genel Üretim Gideri Toplam Sabit Genel Yönetim Gideri 5 TL/mt 3 TL/mt 1 TL/mt TL/yıl TL/yıl (a) Tam maliyet yöntemine göre toplam ve birim maliyetleri bulup, gelir tablosunu düzenleyiniz. (b) Değişken maliyet yöntemine göre gelir tablosunu düzenleyiniz. 6

8 13. Tek bir mamulün üretim ve satışını yapan, yıllık üretim kapasitesi 100 ton mamul olan bir işletmede, 2015 yılında 50 ton H. Kamil mamul üretilmiş ve 40 tonu satılmıştır. İşletmede söz konusu döneme ilişkin gelir-gider bilgileri aşağıdaki gibidir: BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s.555 Gelirler Satışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve Karlar Gelirler Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Genel Üretim Gideri - Değişken Sabit Pazarlama Satış Dağıtım Gideri - Değişken Sabit Genel Yönetim Gideri - Sabit Finansman Gideri - Sabit Tutar TL 800 TL 200 TL TL TL TL TL TL TL (a) Değişken maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayıp, gelir tablosunu düzenleyiniz. (b) Normal maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayınız. (c) Tam maliyet yöntemine göre birim üretim maliyetini hesaplayıp, gelir tablosunu düzenleyiniz. 7

9 CEVAP(1) Üretim Maliyetleri (a) (b) (c) Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %60 (KKO) TL (Tamamı) Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı 900 Adet 900 Adet 900 Adet Birim Maliyetler 40,00 TL 46,00 TL 50,00 TL Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin sadece değişken kısımları maliyetlere dahil edilir. Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin değişken kısımları maliyetlere eklenirken, bununla beraber sabit giderlerin kapasite kullanım oranına isabet eden kısmı maliyetlere ilave edilir. Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin Tamamı üretim maliyeti olarak kabul edilir. Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 900 adet / adet : % 60 CEVAP(2) Giderlerin Sabit ve Değişken Kısımlarına Ayrılması Şubat Ayı Maliyetleri Değişken Sabit Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL Direkt İşçilik Gideri TL Genel Üretim Giderleri TL TL Genel Yönetim Giderleri TL Pazarlama Satış Dağıtım Gideri TL TL Üretim Maliyetleri (a) (b) (c) Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Direkt İşçilik Gideri (Sabit) TL TL x %25 (KKO) TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %25 (KKO) TL Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı Adet Adet Adet Birim Maliyetler 20,00 TL 40,00 TL 100,00 TL Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin sadece değişken kısımları maliyetlere dahil edilir. Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin değişken kısımları maliyetlere eklenirken, bununla beraber sabit giderlerin kapasite kullanım oranına isabet eden kısmı maliyetlere ilave edilir. Bu yöntemde üretim unsurları olan - DİMM - DİG ve - GÜG nin Tamamı üretim maliyeti olarak kabul edilir. Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : adet / adet : % 25 8

10 CEVAP(3) Üretim Maliyetleri (a) (b) (c) Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %80 (KKO) TL Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı 8000 Adet 8000 Adet 8000 Adet Birim Maliyetler 129 TL 176,2 TL 188 TL * Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri ile Genel Yönetim Giderleri üretim maliyetlerine dahil edilmezler. Bu giderler dönemin kar/zarar hesaplarından mahsup edilirler. Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 8000 adet / adet : % 80 Gelir Tablosu Normal Maliyet Tam Maliyet 60.Brüt Satışlar TL (6500 x 240 TL) TL (6500 x 240 TL) 61.Satış İndirimleri NET SATIŞLAR TL TL 62.Satışların Maliyeti TL (6500 x TL) TL (6500 x 188 TL) BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI TL TL 63.Faaliyet Giderleri TL TL Arge Giderleri (Sabit+Değişken) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Sabit+Değişken) ( TL) ( TL) Genel Yönetim Gideri (Sabit+Değişken) ( TL) ( TL) FAALİYET KARI / ZARARI TL TL 64.Diğer Faal. Olağan Gelir 65.Diğer Faal. Olağan Gider 66. Finansman Giderleri OLAĞAN KAR / ZARAR TL TL 67.Diğer Faal. Olağandışı Gelir 68.Diğer Faal. Olağandışı Gider TL (94400 TL) Çalışmayan Ksm Gid. Ve Zararları ( x %20) DÖNEM KARI / ZARARI TL TL Katkı Tipi Gelir Tablosu Değişken Maliyet Satışlar TL (6500 x 240 TL) Satışların Maliyeti TL (6500 x129 TL) BRÜT KATKI PAYI TL Değişken Faaliyet Giderleri TL Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Değişken) ( TL) Genel Yönetim Gideri (Değişken) ( TL) NET KATKI PAYI TL Sabit Faaliyet Giderleri TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) ( TL) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Sabit) ( TL) Genel Yönetim Gideri (Sabit) ( TL) Finansman Giderleri ZARARA KATKI ( TL) Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM ZARARI ( TL) 9

11 CEVAP(4) Üretim Maliyetleri Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet DİMM GİD. XX XX XX DİG XX XX XX GÜG (Değişken) XX XX XX GÜG (Sabit) -- KKO *** Toplam Üretim Maliyeti * ** **** Üretim Miktarı 4000 ad 4000 ad 4000 ad Birim Maliyetler 360 TL 500 TL 535 TL***** Nereden Bulduk? * = 360 x 4000 ** = 500 x 4000 *** Normal Maliyet yöntemi ile değişken maliyet yönteminin arasındaki fark sabit maliyetlerin tamamını değil, Kapasite kullanım oranına denk düşen payının baz alınmasıdır. Aşağıdaki hesaplamalarda bu tutar TL dir. Yani Sabit maliyetlerin Kapasite kullanım oranına (%80) denk düşün kısmı TL dir. Bu durumda Sabit Maliyetler TL olarak bulunur. **** Değişken maliyet yöntemine göre hesaplanan tutar TL idi. Buna sabit maliyetleri eklediğimizde Tam maliyet yöntemine göre toplam maliyeti bulmuş oluruz = TL dir. ***** Bu durumda tam maliyet yöntemine göre birim maliyetler / 4000 adet = 535 TL dir. Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 4000 / 5000 : % 80 Kullanılan Kapasitedeki Sabıt Maliyetler = = TL Kullanılan Kapasitedeki Sabıt Maliyetler = Sabit Maliyetler x Kapasite Kullanım Oranı = Sabit Maliyetler x %80 Sabit Maliyetler = TL Normal Tam Maliyet Karşılaştırması Brüt Satışlar Satışların Maliyeti Brüt Satış Karı Normal Maliyet 3000 ad X 600 TL = TL 3000 ad X 500 TL = TL TL Tam Maliyet 3000 ad X 600 TL = TL 3000 ad X 535 TL = TL TL FARK TL 10

12 CEVAP(5) Üretim Maliyetleri Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL TL TL Direkt İşçilik Gideri (Değişken) TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Direkt İşçilik Gideri (Sabit) TL TL x %50 (KKO) TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %50 (KKO) TL Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı 7500 Adet 7500 Adet 7500 Adet Birim Maliyetler 6,80 TL 10,40 TL 14,00 TL * Araştırma Geliştirme gideri, Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri ve Genel Yönetim Giderleri üretim maliyetlerine dahil edilmezler. Bu giderler dönemin kar/zarar hesaplarından mahsup edilirler. Aylık Ortalama Kapasite Kapasite Kullanım Oranı : / 12 ay : adet : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 7.500adet / adet : % 50 Katkı Tipi Gelir Tablosu Değişken Maliyet Satışlar TL (6000 x 15 TL) Satışların Maliyeti TL (6000 x 6,80 TL) BRÜT KATKI PAYI TL Değişken Faaliyet Giderleri (2.500 TL) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Değişken) (2.500 TL) NET KATKI PAYI TL Sabit Faaliyet Giderleri TL Direkt İşçilik Gideri (Sabit) ( TL) Genel Üretim Giderleri (Sabit) ( TL) Araştırma Geliştirme Gideri (Sabit) (8.000 TL) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Sabit) (2.500 TL) Genel Yönetim Gideri (Sabit) ( TL) ZARARA KATKI ( TL) Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM ZARARI ( TL) 11

13 CEVAP(6) Bu soruda öncelikli olarak verilen bilgilerden yola çıkarak söz konusu tabloların oluşturulması ve eksik verilerin analiz edilerek tespit edilmesi esastır. Bu soru konunun özünü anlama ve tabloları analiz edebilme amaçlı hazırlanmış bir sorudur. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ KATKI TİPİ GELİR TABLOSU TUTAR TAM MALİYET YÖNTEMİ GELİR TABLOSU TUTAR Satışlar TL Brüt Satışlar TL Satışların Maliyeti - D. İlk Madde ve Malz. - D. İşçilik Gideri - Değiş. Genel Üretim Gid ? (3) (?) (2) Satış indirimleri NET SATIŞLAR Satışların Maliyeti - D. İlk Madde ve Malz. - D. İşçilik Gideri - Değişken GÜG - Sabit GÜG ?? (4) TL BRÜT KATKI PAYI? (1) BRÜT SATIŞ KARI TL Değişken Faaliyet Giderleri - Arge Gideri - Paz. Sat. Dağ. Gid. - Genel Yönetim Gid ( TL) Faaliyet Giderleri - Arge Gideri - Değ. Paz. Sat. Dağ. Gid. - Sab. Paz. Sat. Dağ. Gid. - Değ. Genel Yön. Gid. - Sab. Genel Yön. Gid ? (5) NET KATKI PAYI TL FAALİYET KARI TL Sabit Faaliyet Giderleri - Genel Üretim Gid. - Arge Gideri (?) - Paz. Sat. Dağ. Gid. - Genel Yönetim Gid? KARA / ZARARA KATKI (?) (6) Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI / ZARARI (1) Brüt Katkı Payı : Tablodan da anlaşılacağı üzere Brüt Katkı Payından dönemin değişken faaliyet giderlerini düşünce Net Katkı Payına ulaşmış oluruz. Bu durumda Net katkı Payı TL olduğuna ve değişken faaliyet giderleri TL olduğuna göre Brüt Katkı Payının TL olması gerekir. (2) Satışların Maliyeti : Birinci kısımda bulduğumuz Brüt Katkı Payından yola çıkarak Satışların Maliyetinin TL olması gerektiğini gözlemleyebiliriz. (3) Değişken GÜG : İkinci kısımdan yola çıkarak bu giderin TL olacağını göreceğiz. (4) Sabit GÜG : Bu kısımda Satışların Maliyetinin TL olması gerektiği açıktır. Üçüncü kısımda bulunan değişken GÜG yerine yerleştirdiğimizde Sabit GÜG düşen payın TL olacağını görmek kaçınılmazdır. (5) Sabit Genel Yönetim Gideri: Bu kısımda faaliyet gideri başlığı ile verilen giderlerin toplamı TL olmak zorundadır. Çünkü Brüt Satış karından söz konusu faaliyet giderlerini düştükten sonra faaliyet karı olarak TL kalmaktadır. Bu durumda da faaliyet giderleri toplamı olmak zorundadır. Bu püf noktayı yakaladığımızda ise Sabit Genel Yönetim Giderlerinin TL olacağını görmek kaçınılmazdır. (6) Kara/Zarara Katkı: Bu kısımda sabit faaliyet giderlerini tespit etmek esastır. Beşinci kısımda Sabit genel yönetim giderlerini TL olarak bulmuştuk. Buradaki bilgiden yola çıkıp, verileri yerine yerleştirdiğimizde = TL kara katkı bulacağımızı görebiliriz. 12

14 CEVAP(7) Aylık Ortalama Kapasite Kapasite Kullanım Oranı : / 12 ay : adet : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : adet / adet : %85 Kullanılmayan Kapasite : %15 Kapasite Sapması : Sabit Maliyetler x Kullanılmayan Kapasite : x %15 : 9000 TL Raporlama : Kapasite sapması tutarı Gelir Tablosunda 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabında raporlanır. Değişken Maliyetler NORMAL MALİYET Dönemde üretilen Eşdeğer Üretim Miktarı Sabit Maliyetler x %85 (KKO) Tamamlanan Mamuller Toplam Üretim Maliyeti TL DSYM DİMM + DİG + GÜG 8200 adet 1200 adet 2000 x %60 Tam. Derecesi Üretim Miktarı adet 9400 adet Birim Maliyetler 12,50 TL Tamamlanan Mamul Maliyeti = 12,50 TL X 8200 adet : TL DSYM Maliyetleri = 12,50 TL x 1200 adet : TL SATIŞLARIN MALİYETİ GELİR TABLOSU DİMM DİG Brüt Satışlar TL (7500 X 17,50) GÜG Satış İndirimleri TOP. ÜRETİM MALİYETİ NET SATIŞLAR TL (+) DBYM Maliyeti 0 Satışların Maliyeti TL (7500 X 12,5) (-) DSYM Maliyeti (15.000) BRÜT SATIŞ KARI TL ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ (+) DB Mamul Maliyeti 0 (-) DS Mamul Maliyeti SATILAN MAMUL MALİYETİ

15 NORMAL MALİYET CEVAP(8) DEĞİŞKEN MALİYET TAM MALİYET Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler x %80 (KKO) Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı adet adet adet Birim Maliyetler 31 TL 16 TL 34,75 TL Soruda istenilmemesine rağmen bu yönteminde sorulma ihtimali göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Soruda istenilmemesine rağmen bu yönteminde sorulma ihtimali göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Aylık Ortalama Kapasite Kapasite Kullanım Oranı : / 12 ay : adet : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : adet / adet : %80 Gelir Tablosu NORMAL MALİYET Brüt Satışlar (20.000x%75 = adet) TL Satış İndirimleri (-) (--) Net Satışlar TL Satışların Maliyeti ( adet x 31 TL ) ( TL) Brüt Satış Karı/Zararı Kapasite Sapması : Sabit Maliyetler x Kullanılmayan Kapasite Oranı : TL x %20 : TL TL DSYM Maliyetleri Toplam Üretim Maliyeti Satışların Maliyeti = = TL 14

16 CEVAP(9) MODEL 101 MODEL 201 MODEL 401 Direkt İlk Madde ve Malzeme TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Değişken GÜG TL TL TL Sabit GÜG (6000/1200 sa.) x200 sa. (6000/1200 sa.) x600 sa TL TL (18.000/3) (18.000/3) Kapasite Kullanım Oranı = Aylık Çalışma Saati / Aylık Toplam Kapasite = 1200 saat / 2400 saat = %50 MODEL 101 Tam Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG+ Sab. GÜG Normal Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG+ (Sab. GÜG X Kap. Kull. Or.) (6000/1200 sa.) x500 sa TL (18.000/3) Değişken Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG Direkt İlk Md. ve Mlz TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Değişken GÜG TL TL TL Sabit GÜG TL TL (6000X0,50) - TOPLAM MALİYET TL TL TL ÜRETİM MİKTARI 400 adet 400 adet 400 adet BİRİM MALİYET 57,50 TL/ad 50,00 TL/ad 42,50 TL/ad Satış Miktarı 200 ADET 200 ADET 200 ADET Satış Fiyatı 100 TL 100 TL 100 TL Brüt satışlar TL TL TL Satış İndirimleri NET SATIŞLAR TL TL TL Satışların Maliyeti TL (200 X 57,50) TL (200 X 50,00) TL (200 X 42,50) BRÜT SATIŞ KARI TL TL TL MODEL 201 Tam Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG+ Sab. GÜG Normal Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG+ (Sab. GÜG X Kap. Kull. Or.) Değişken Maliyet Yöntemi DİMM + DİG + Değ GÜG Direkt İlk Md. ve Mlz TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Değişken GÜG TL TL TL Sabit GÜG TL TL (6000X0,50) TOPLAM MALİYET TL TL TL ÜRETİM MİKTARI 800 adet 800 adet 800 adet BİRİM MALİYET 86,25 TL/ad 82,50 TL/ad 78,75 TL/ad Satış Miktarı 700 ADET 700 ADET 700 ADET Satış Fiyatı 150 TL 150 TL 150 TL Brüt satışlar TL TL TL Satış İndirimleri NET SATIŞLAR TL TL TL Satışların Maliyeti TL (700 X 86,25) TL (700 X 82,50) TL (700 X 78,75) BRÜT SATIŞ KARI TL TL TL TOPLAM = TL = TL = TL * Model 401 Ekim sonu itibariyle tamamlanmadığından ve soruda tamamlanma yüzdelerine yer verilmediğinden dolayı maliyet hesaplaması yapılmamıştır. Ayrıca satışı gerçekleşmeyen model 401 in Brüt Satış Karı kalemine de bir etkisi olmayacaktır. 15

17 EŞDEĞER ÜRÜN MİKTARI Maliyet Muhasebesi -01- Kapsamına Göre Maliyetler CEVAP(10) DİMM+DİG+GÜG Tamamlanan Mamul DS Yarı Mamul ( x %50) Toplam Eşdeğer Birim Sayısı Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : adet / adet : %50 ÜRETİM MALİYETLERİ a) DEĞİŞKEN MALİYET b) NORMAL MALİYET c) TAM MALİYET Direkt İlk Madde ve Mlz. Gideri TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %50 (KKO) TL Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı Adet Adet Adet Birim Maliyetler 6,22 TL 6,39 TL 6,55 TL 16

18 CEVAP(11) Üretim Maliyetleri Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri Direkt İşçilik Gideri Genel Üretim Giderleri (Değişken) Genel Üretim Giderleri (Sabit) Toplam Üretim Maliyeti Üretim Miktarı Birim Maliyetler (a) Normal Maliyet TL TL TL ( x%25) TL ( TL x %75) x %80 (KKO) TL 8000 Adet 67,00 TL Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 8.000adet / adet : % 80 (b) Kullanılmayan Kapasite : 1- Kullanılan Kapasite(%80) : %20 Kapasite Sapması : Sabit Maliyetler x Kullanılmayan Kapasite : x %20 : TL Raporlama : Kapasite sapması tutarı Gelir Tablosunda 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabında raporlanır. (c) İşletmede mevcut kapasitenin adet, kullanılan kapasitenin adet olduğunu düşündüğümüzde işletmeye ek olarak gelen adet sipariş işletmeyi kapasite anlamında sıkıntıya sokmayacaktır. Yani işletmenin bunu mevcut kapasite sınırları içinde üretme imkanı mevcuttur. Üstelik bunun içinde ek olarak sabit masraflara katlanmayacaktır. İşletmenin burada yeni sipariş için katlanacağı maliyetler; Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti Direkt işçilik Maliyeti Genel Üretim Maliyetlerinin değişken kısımlarının ibaret olacaktır. Sorumuzda bu maliyetleri adet için toplamda olarak verilmiştir. Buda işletmenin 1 adet ayakkabı üretimi için birim olarak 45 TL masraf yaptığını göstermektedir. Bu koşullarla işletmenin sadece birim başına 45 TL masraf yaparak, mevcut kapasiteyi aşmadığı için sabit unsurlara katlanmadan siparişe yanıt verebileceği anlamını taşımaktadır. Bu durumda teklif edilen adet siparişi üretmesi halinde; 1500 adet X 45 TL : TL maliyet 1500 adet X 65 TL : TL satış fiyatı ile TL ek kar elde edeceği anlamına gelir. Not: İşletme mevcut kapasiteyi aşmadığı için ek olarak sabit giderlere katlanmayacağı için siparişi kabul etmelidir. 17

19 ÜRETİM MALİYETLERİ CEVAP(12) DEĞİŞKEN MALİYET (a) TAM MALİYET Direkt İlk Madde ve Mlz. Gideri XXX XXX Direkt İşçilik Gideri XXX XXX Genel Üretim Giderleri (Değişken) XXX XXX Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL Toplam Üretim Maliyeti TL (1) TL (2) Üretim Miktarı metre metre Birim Maliyetler 3 TL 3,25 TL (1) Değişken Maliyet Yöntemine Göre Toplam Üretim Maliyeti : Soruda verilmiş olan 3 TL lik birim maliyet ile metre üretim miktarını çarptığımızda değişken maliyet yöntemine göre toplam maliyetin TL olacağını görebiliriz. Bilindiği gibi değişken maliyet yöntemi; Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti Direkt işçilik Maliyeti Genel Üretim Maliyetlerinin değişken kısımlarını maliyet unsuru olarak görmektedir. Bu durumda bu üç unsurun tutarının TL olduğunu bulmuş olduk. (2) Tam Maliyet Yöntemine Göre Toplam Üretim Maliyeti : Birinci kısımda belirttiğimiz unsurlara ilaveten tam maliyet yönteminde GÜG lerin sabit kısımları eklenmektedir. Soruda bu veri hali hazırda verilmiş olup, yerine yerleştirildiğinde tam maliyet yöntemine göre toplam maliyetlerin TL olacağını görmek kaçınılmaz olur. Bu tutarı da üretim miktarına böldüğümüzde birim maliyetlerin 3,25 TL olacağını görürüz. Gelir Tablosu Tam Maliyet 60.Brüt Satışlar TL ( x 5 TL) 61.Satış İndirimleri NET SATIŞLAR TL 62.Satışların Maliyeti TL ( x 3,25 TL) BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI TL 63.Faaliyet Giderleri TL Arge Giderleri () Pazarlama Satış Dağ. Gid. (1 TL X mt) Genel Yönetim Gideri ( TL) FAALİYET KARI / ZARARI TL 64.Diğer Faal. Olağan Gelir 65.Diğer Faal. Olağan Gider 66. Finansman Giderleri OLAĞAN KAR / ZARAR TL 67.Diğer Faal. Olağandışı Gelir 68.Diğer Faal. Olağandışı Gider DÖNEM KARI / ZARARI TL 18

20 (b) DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ KATKI TİPİ GELİR TABLOSU Satışlar Satışların Maliyeti ( mt X 3 TL) - D. İlk Madde ve Malz. - D. İşçilik Gideri - Değiş. Genel Üretim Gid. BRÜT KATKI PAYI TUTAR TL ( x 5 TL) TL TL Değişken Faaliyet Giderleri - Arge Gideri (-) - Paz. Sat. Dağ. Gid. ( mt X 1 TL) - Genel Yönetim Gid (-) NET KATKI PAYI Sabit Faaliyet Giderleri - Genel Üretim Gid. - Arge Gideri - Paz. Sat. Dağ. Gid. - Genel Yönetim Gid KARA KATKI TL TL ( TL) TL ( TL) TL Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI TL 19

21 CEVAP(13) Üretim Maliyetleri (a) (b) (c) Değişken Maliyet Normal Maliyet Tam Maliyet Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri TL TL TL Direkt İşçilik Gideri TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Değişken) TL TL TL Genel Üretim Giderleri (Sabit) TL TL x %50 (KKO) TL Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL Üretim Miktarı 50 Ton 50 Ton 50 Ton Birim Maliyetler 470 TL/Ton 550 TL/Ton 630 TL/Ton * Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri, Genel Yönetim Giderleri ve Finansman Giderleri üretim maliyetlerine dahil edilmezler. Bu giderler dönemin kar/zarar hesaplarından mahsup edilirler. Kapasite Kullanım Oranı : Üritem Miktarı / Toplam Kapasite : 50 Ton / 100 Ton : % 50 Katkı Tipi Gelir Tablosu Satışlar (40 Ton) Satışların Maliyeti BRÜT KATKI PAYI Değişken Faaliyet Giderleri Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Değişken) NET KATKI PAYI Sabit Faaliyet Giderleri Genel Üretim Giderleri (Sabit) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Sabit) Genel Yönetim Gideri (Sabit) Finansman Giderleri KARA KATKI D. Faal. Olağan Gelir ve Karlar 800 TL D. Faal. Olağan Gider ve Zararlar OLAĞAN KAR (a) Değişken Maliyet TL ( TL) (40 Ton X 470 TL) TL (2.000 TL) (2.000 TL) TL ( TL) (8.000 TL) (1.000 TL) (4.500 TL) Olağandışı Gelir ve Karlar 200 TL Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI (1.500 TL) TL TL TL Gelir Tablosu (b) Normal Maliyet (c) Tam Maliyet 60.Brüt Satışlar (40 Ton) TL TL 61.Satış İndirimleri NET SATIŞLAR TL TL 62.Satışların Maliyeti ( TL) (40 Ton X 550 TL) ( TL) (40 Ton X 630 TL) BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI TL TL 63.Faaliyet Giderleri (7.500 TL) (7.500 TL) Arge Giderleri (Sabit+Değişken) Pazarlama Satış Dağ. Gid. (Sabit+Değişken) (3.000 TL) (3.000 TL) Genel Yönetim Gideri (Sabit+Değişken) (4.500 TL) (4.500 TL) FAALİYET KARI / ZARARI TL TL 64.Diğer Faal. Olağan Gelir 800 TL 800 TL 65.Diğer Faal. Olağan Gider 66. Finansman Giderleri (1.500 TL) (1.500 TL) OLAĞAN KAR / ZARAR TL TL 67.Diğer Faal. Olağandışı Gelir 200 TL 200 TL 68.Diğer Faal. Olağandışı Gider (4.000 TL) (4000 TL) Çalışmayan Ksm Gid. Ve Zararları (8.000 x %50) DÖNEM KARI / ZARARI TL TL 20

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ SMMM YETERLİLİK / KAPSAMINA GÖRE LEME KAPSAMINA GÖRE SİSTEMLERİ Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan oluşmaktadır 1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2. Direkt İşçilik Giderleri 3. Genel Üretim

Detaylı

SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ

SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ Maliyet Muhasebesi -01- Kapsamına Göre Maliyetler Kapsamına Göre Maliyetler a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet

Detaylı

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1: Kuzey" Paslanmaz Çelik Üretim ve Satış A.Ş. de, üretim Toplama ve Hazırlama.

Detaylı

TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR

TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR M UHASEB E TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR 1. Bir üretim işletmesinde mamullerin satılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Maliyet B) Harcama C) Ödeme D) Gider E) Zarar 2. 620 Satılan Mamul Maliyeti

Detaylı

MUHASEBE TARAMA SORULARI

MUHASEBE TARAMA SORULARI MUHASEBE TARAMA SORULARI TARAMA 01 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 1. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Aylık kapasite 6.000 birim ve üretim miktarı 4.000 birimdir. Direkt İlk Md.

Detaylı

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Bir üretim işletmesinde belirli bir maliyet dönemin de yapılan işlemlere ait açıklamalar

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 Soru 1) Maliyetlerini aylık olarak belirleyen bir işletmenin Temmuz ayına, ilişkin üretim maliyetleri

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

SMMM YETERLİLİK MALİYET / SAPMA ANALİZİ

SMMM YETERLİLİK MALİYET / SAPMA ANALİZİ 1. Maliyeti hesaplamalarında Standart Maliyet Yöntemini uygulayan bir işletme; tek bir üretim bölümünde, tekbir mamul üretmektedir. İşletmenin standart maliyet kartından aşağıdaki bilgiler tespit edilmiştir.

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1:. X hammaddesi kullanarak üretim yapan bir işletmenin 2012 yılı Mart ayı hammadde

Detaylı

SAFHA MALİYET SİSTEMİ

SAFHA MALİYET SİSTEMİ SAFHA MALİYET SİSTEMİ 1. Tek bir mamul üreten ve hammaddenin tümünü üretimin başlangıcında kullanan A Üretim bölümünün Nisan ayı maliyetlerinin hesaplanması için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. 1

Detaylı

SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU

SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU BÖLÜM-03 SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU İşletmeler ürettikleri ürünleri satış yoluyla kazanca dönüştürmeyi amaç edinmiş kuruluşlardır. Bu açıdan bakıldığında satış fiyatının

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30 2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: Modern Mobilya üretim ve satış işletmesi Ocak 2015 ayında 550 kodlu genç odası

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar

MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar SORU 1: Tek tip bir mamul üreten AKSÜT işletmesi, standart maliyet yöntemini kullanmaktadır. İşletme çalışma ölçüsü olarak direkt işçilik saati kullanmakta

Detaylı

BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ

BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ 1. Maliyeti hesaplamalarında Maliyet Yöntemini uygulayan bir işletme; tek bir üretim bölümünde, tekbir mamul üretmektedir. İşletmenin standart maliyet kartından

Detaylı

2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: A İşletmesinin 2009 yılı faaliyet sonuçlarına ait

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Hayal üretim iģletmesinde 10 ve 20 nolu esas üretim giderleri ile X ve Z

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011Pazar 16:0017:30 SORULAR SORU 1: Zirve A.Ş. plastik ev ve sanayi malzemeleri üreten bir işletmedir. Üretim A ve

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU 1 AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini normal maliyet, fiili maliyet ve sipariş maliyeti yöntemlerinden oluşan maliyet sistemini kullanarak hesaplamaktadır. İşletme 01.12.2012 de SAT11 nolu sipariş

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. a. Esnek Bütçe ve Statik Bütçe

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Modern Mobilya üretim ve satış işletmesi Ocak 2015 ayında 550 kodlu genç

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: Tek tip bir mamül üreten AKSÜT işletmesi,standart maliyet yöntemini kullanmaktadır.işletme

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: AYSAN tek mamul üretimini iki aşamada (X ve Y bölümlerinde) gerçekleştiren

Detaylı

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI İÇERİK Kapsamlarına Göre Yöntemleri Tam Yöntemi Değişken Yöntemi Normal Yöntemi Asal (Direkt) Yöntemi Örnek 1 Örnek 2 2 Kapsamına

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17.

www.aktifonline.net 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17. 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Yel değirmencilik işletmesi üreticilerinden %8 KDV dahil toplamda 21.600

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı)

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı) 1 MALİYET MUHASEBESİ TÜM FORMÜLLER MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ Tam Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG+SABİT GÜG) Değişken Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG) Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ. 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ. 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: FERAY İşletmesi tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapmaktadır. İşletme hammaddenin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 2 CEVAP 1: 1) Standart birim maliyetler = 100+ 250 +250 = 600TL/birim Toplam Maliyet = 600TL/birim x 9.000 birim= 5.400.000 TL Fiili maliyete göre birim maliyetlerin hesaplanması; Direkt İlk Madde ve

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini, normal maliyet, fiili maliyet ve

Detaylı

(FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok

(FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok (FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok Zaten belli ne kadar kullanacağımız Sonuçta yıllardır aynı işi yapıyoruz. Artık STANDARDA bağladık. Süleyman bir hata Olmasın. Niye farklı

Detaylı

BİRİNCİ DAĞITIM: İKİNCİ DAĞITIM:

BİRİNCİ DAĞITIM: İKİNCİ DAĞITIM: GİDER DAĞITIMI Gider dağıtımı üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: BİRİNCİ DAĞITIM: Giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtımı. İKİNCİ DAĞITIM: Yardımcı üretim ve yardımcı hizmet gider yerleri

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta:

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: kadirgurdal@ankara.edu.tr Örnek: 7/A Seçeneği - DİMMG İşletmenin dönem başı ilk madde ve malzeme stoku 27 000 TL. tutarındadır.

Detaylı

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Bölüm01- Temel Kavramlar I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Maliyet Muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi için, işletmenin

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 16. ECE İşletmesi nin Mart ayına ilişkin bazı finansal bilgileri şöyledir: Türk Lirası Dönembaşı Yarı Mamul Maliyeti : 42.000 Dönembaşı Mamul

Detaylı

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu EK MALİ TABLOLAR Ek mali tablolar genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan ve onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı olan tablolardır. Satışların Maliyeti Tablosu Fon

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri Üretilen Mamulün Maliyeti; MALİYET MUHASEBESİ Üretim işletmelerinde mamül maliyetini oluşturan 3 tane maliyet kalemi vardır. A) Direk ilk madde ve malzeme maliyeti B) Direk işçilik maliyeti C) Genel üretim

Detaylı

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 2 Nisan 2018 Pazartesi (Sınav Süresi 2 Saat)

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 2 Nisan 2018 Pazartesi (Sınav Süresi 2 Saat) 2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 2 Nisan 2018 Pazartesi 18.00 (Sınav Süresi 2 Saat) Sorular Soru 1.Batu şirketi tek bir mamulün üretimini gerçekleştirmekte ve yılda 80.000

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI

BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI Mamul maliyetlerini oluşturan direkt ilk madde ve malzeme giderleriyle, direkt işçilik giderleri dışında kalan, üretimle ilgili diğer giderlere; genel üretim giderleri diyoruz.

Detaylı

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN HİZMET İNE YÜKLENMESİ 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Hizmet Maliyetlerine Yüklenmesi (3. Dağıtım) Maliyetlendirme Yöntemleri Maliyetin Kapsamına Göre Maliyetlendirme

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015-Pazartesi 18:00

2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015-Pazartesi 18:00 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1 (25 Puan) : Tek bir mamul üretip satan ve normal kapasitesi 10.000 birim olan bir imalat işletmesinde

Detaylı

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu EK MALİ TABLOLAR Ek mali tablolar genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan ve onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı olan tablolardır. Satışların Maliyeti Tablosu Fon

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru 1: Venüs1 üretim işletmesinde 10 ve 20 no lu Esas Üretim Gider Yerleri (EÜGY) ile 80 ve

Detaylı

2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00

2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00 2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1: Tek mamul üretip satan bir firma 2013 yılında hem farklılaşma (üstün kalite) hem de maliyet

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

Yrd.Doç.. Dr. Hasan ALKAN GELİR R TABLOSU

Yrd.Doç.. Dr. Hasan ALKAN GELİR R TABLOSU MUHASEBE Yrd.Doç.. Dr. Hasan ALKAN GELİR R TABLOSU GELİR TABLOSU= KAR/ ZARAR CETVELİ (TABLOSU) Bir işletmenin belli bir döneme ait faaliyet sonuçlarını (kar veya zarar) gösteren tablodur. Gelir tablosu,

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir VERGİ MEVZUATI ve UYGULAMASI SORU 1) Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre; a-kurumlar vergisine tabi kurumları sadece sayınız. b-tam mükellefiyet ve Dar mükellefiyet kavramlarını sadece açıklayınız. SORU-2)

Detaylı

YETERLİLİK Finansal Tablolar Analizi Soru01

YETERLİLİK Finansal Tablolar Analizi Soru01 01. ZTE işletmesine ait 4 yıllık mali durum ve 2017 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren tablolar ekli listede sunulmaktadır. İşletmeye ait aşağıdaki verilmiş olan bilgileri hesaplayıp, yorumlayınız. (a)

Detaylı

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 30 Mart 2018 Cuma (Sınav Süresi 2 Saat)

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 30 Mart 2018 Cuma (Sınav Süresi 2 Saat) Soru 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a) Sözleşme yükümlülüğü (5 puan) b) Yatırım işletmesi (5 puan) c) Kontrol gücü olmayan paylar (5 puan) d) Aktif piyasa (5 puan) 2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE MONOGRAFİ 01 201X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar 09.00-12.00 ZTE Ticaret A.Ş. ye ait 31.12.2016

Detaylı

,- 0, ,- 0,-

,- 0, ,- 0,- 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

değişime açik olun 1 SMMM YETERLİLİK MALİYET / ORTAK ÜRÜNLER

değişime açik olun 1 SMMM YETERLİLİK MALİYET / ORTAK ÜRÜNLER 1. X işletmesi Temmuz 2012 döneminde üreticiden 8.000 TL ye satın aldığı 10.000 kg sütün kremasını çekmek için 1.000 TL gider yapmış ve sonuçta 9.600 kg kremasız (az yağlı) süt ile 400 kg krema elde etmiştir.

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR BÖLÜM 01 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Maliyet Muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi

Detaylı

Maliyet Muhasebesi ANKARA

Maliyet Muhasebesi ANKARA Maliyet Muhasebesi ANKARA Kavramlar Harcama: nakit veya benzeri araçlarla ödemede bulunma veya ödeme vaadinde bulunma şeklinde tanımlanabilir. Maliyet: Genel anlamıyla maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaşmak

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.03.2009 Sirküler No: 2009/34 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından Kayıtları bilgilerinize sunulmuştur. hazırlanan Dönem Sonu

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 2. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,-

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,- Uygulama 7 Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 45.000,- 3.000,- ALINAN ÇEKLER 54.000,- BORÇ SENETLERİ 14.000,- BANKALAR 25.000,- ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ 560,-

Detaylı

1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır?

1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 20182. Dönem Deneme Sınavı -1-1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır? A) Konutlar B) Sosyal

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 1. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir.

43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir. 43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir. 60 61 62 63 64 65 GELİR TABLOSU 2010 BRÜT SATIŞLAR 650.859,00

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı