Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Granny Smith Elmasının M uhafazası Üzerine E tk ileri(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Granny Smith Elmasının M uhafazası Üzerine E tk ileri(1)"

Transkript

1 Ç.Ü.Z.F. D ergisi. 2007, 2 2 (1) : J.A gric. Fac. Ç.Ü., 2007, 22 (1) : Derim Sonrası Sıcak Su larının Granny Smith Elmasının M uhafazası Üzerine E tk ileri(1) Ömür DÜNDAR(2) Okan ÖZKAYA(2) Özet Bahçe ürünlerinin çürümelerini önlemek amacıyla derim öncesi veya derim sonrasında muhafaza sırasında çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallardan bir kısmı meyve sebzeye püskürtülerek, mumlara karıştırılarak, bazıları da sargı kağıtlarına emdirilerek uygulanmaktadır. Kimyasalların aşırı dozlarda ve bilinçsizce kullanılması insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Meyve sebze üzerindeki ilaç kalıntıları ihracat sırasında da sorunlar yaratmaktadır. Son yıllarda derim sonrasında uygulanan kimyasalların yerini alabilecek veya dozunu azaltabilecek çevre dostu uygulamalar (sıcak su, sıcak hava ve sıcak buhar ) önem kazanmıştır. Bu çalışmada, derim sonrasında sıcak su uygulamalarının elma muhafazasına etkileri araştırılmıştır. Granny Smith elmaları 2, 4 ve 8 dakika 38 C sıcak su daldırması ve tanık uygulamaları yapıldıktan sonra 1 C ve %85-90 oransal nemde muhafazaya alınmıştır. Soğuk depodan belirli aralıklarla alınan meyve örneklerinde 3 yinelemeli olarak ağırlık kayıpları, meyve eti sertliği, nişasta düzeyi, suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit miktarı, meyve suyu ph sı ölçülmüş, ayrıca meyvelerin dış görünüşlerine de bakılmıştır Tüm kriterler incelendiğinde 2 ve 4 dk sıcak su uygulamalarının Granny Smith elma çeşidinin muhafazası üzerine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Sıcak su, elma, kalite, üşüme zararı Effects of Postharvest Hot Water Treatments on Storage of Apples Abstract Different chemicals are used on Horticultural crops in order to prevent them from postharvest decay. Spraying, mixing with wax or impregnated on wrapping paper are some type of usage that process. However there are negative effects of these chemicals on people healt and pollunation of enviorement in the case of over dose and unconsious usage. So chemical remains are serious problem on the export Nowadays, the friendly treatments (hot water, hot air and hot vapour) which are used instead of chemicals or to reduce the dosage of chemicals are preferred. The effect of postharvest hot water treatments on storage of Apple was studied in this research. Granny Smith apple were dipped 38 C hot water, 2, 4 or 8 min. and control (tap water) and stored 1 C and % relative humidity. Weight loss, flesh firmness, starch content, total soluble solids, titratable acid, ph, fruit external appearence were investigated on three replicate fruit samples taken from store. 38 C hot water treatment for 2 and 4 min. gave good results on Granny Smith apples for all quality criteria. Keywords: Hot water, apple, quality, chilling injury Giriş Türkiye'de meyve muhafazası son yıllarda önem kazanmaya başlamış ve bu konuda araştırmalar hızlanmıştır. Araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması ile üretici malını değerine satabilecek, tüketici de pazarda mevsim dışında da İyi kalitede ürün bulabilecektir. Türkiye de yumuşak çekirdekli meyve türleri içinde meyve üretiminin % 79 unu elma oluşturmaktadır (Anonim, 1991).Türkiye nin üretim miktarı incelendiğinde 2005 yılı elma üretimimiz ton olarak belirlenmiştir (Anonim, 2005). Depolanan yaş meyve ve sebzeler içerisinde en büyük payı yaklaşık ton ile elma almaktadır (Anonim, 2005). Granny Smith elma çeşidi son yıllarda hem pazar isteği, hemde derim sonrası muhafazasında üreticilere yüksek kazançlar sağlayan ve bu nedenle üretimi artan çeşitler arasındadır. Dolayısı ile bu elma çeşidinde derim sonrasında karşılaşılan sorunlar ve muhafazası gittikçe önem kazanmaktadır. Yayın Kuruluna Geliş Tarihi: (1) ZF/2000/37 Nolu Ç.Ü.Araştırına Fonu Münferit Araştırma Projesi (2) Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü-Adana

2 D erim Sonrası S ıcak Su U ygulam alarının G ranny Sm ith E lm asının M uhafazası Ü zerine Etkileri Derim sonrasında özellikle depoda oluşabilecek kayıpları önlemek amacı ile yoğun kimyasal uygulamaları yapılmaktadır. Ancak bu kimyasal uygulamaları insan sağlığı ve çevre kirliliği bakımından büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda özellikle Avrupa Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere ihraç ürünlerinde kimyasal kalıntı kesinlikle istenmemektedir. Son zamanlarda derim sonrasında uygulanan kimyasalların yerini alabilecek uygulamalar önem kazanmıştır. Bu uygulamalardan sıcaklık uygulamaları derim sonrasında meyve, sebze ve çiçekleri dezenfekte etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sıcaklık uygulamaları sıcak su, sıcak hava (kür) ve sıcak buhar olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar üzerine araştırmalar yoğunluk kazanmaktadır. Sıcak su uygulamalarının alternatif uygulama olması dışında depoda oluşabilecek kabuk kararması gibi bazı fizyolojik bozulmaları da önleyebileceği yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Meyvelerin sıcak suya daldırılmasının zararlıların dezenfektesi amacıyla kullanıldığı, sıcak su uygulamalarının mantarsal bozulmaları ve üşüme zararlarım önlemede de başarılı olduğu bildirilmiştir (Klein ve Lurie, 1991). Sıcak su uygulamalarının sıcaklığın transferinde sıcak hava uygulamalarından daha etkili olduğu belirtilmiştir (Shellie ve Mangan, 1994). Sıcak su uygulamalarının daldırma ve sprey şeklinde uygulanabildiği ve meyve, sebzelerin kabukları arasında ve/veya üzerindeki mantarsal sporlar ve görünmeyen enfeksiyonların neden olduğu bozulmalara etkili olduğu bildirilmiştir (Lurie ve Klein, 1992; Lurie ve ark. 1995; Lurie, 1998). Elmalarda depolama öncesi 38 C de 4 gün süreyle sıcaklık uygulaması yapılmış ve daha sonra elmalar 0 C de 6 ay süreyle depolanmışlardır. Sıcaklık uygulaması yapılan elmaların meyve eti sertliklerini tanık meyvelerine göre daha uzun süre koruduğu bildirilmektedir (Klein ve ark., 1997). Wild ve Hood un (Özdemir ve Dündar, 1999) yaptıkları çalışmada, Valencia portakallarına derim sonrasında 53 C'de 2 dakika sıcak su ve sonra değişik fungusitler uyguladıktan sonra 1 C ve 10 C'de 15 hafta muhafaza etmişlerdir. Sıcak su ile Benomyl ve TBZ uygulamalarının önemli ölçüde üşüme zararını azalttığını ve sıcak su ile TBZ uygulamasının üşüme zararını azaltmada diğer sıcak su uygulamasından daha iyi olduğunu saptamışlardır. Ben-Yehoshua ve ark. nın (1994) bildirdiğine göre, turunçgil meyvelerinde özellikle yağışlardan sonra derilenierde yaygın olarak görülen Phytophthora enfeksiyonu, 49 C sıcaklığındaki suya 2-4 dakika daldırmadan sonra 30 saat oda sıcaklığında bekletmeyle önlencbilmektedir. Rodov ve ark. (1995) tarafından yapılan bir çalışmada, Marsh Seedless ve Oroblanco altıntopları, Eureka limon ve Nagami kamkatlarında üşüme zararı ve çürümelere karşı 53 C de 2-3 dakika sıcak su uygulaması, fungusit ve 36 C de 72 saat sıcak hava uygulamalarının etkileri karşılaştırılmışım Schirra ve ark. (Özdemir ve Dündar, 1999), derim sonrası sıcak su ve fungusit uygulamalarının Redblush altıntopunun meyve kalitesine etkilerini araştırmışlardır. Meyvelere 20 ve 50 C de 3 dakika sıcak su ve bunlara ilaveten 1500 ppm İmazalil ve TBZ uyguladıktan sonra 8 C de 16 hafta muhafaza etmişlerdir. Muhafazadan sonra meyveler manav ömrü için 20 C de 1 hafta bekletilmiştir. Pekmezci ve ark. (1997), tarafından Klemantin mandarini 25 C ve 53 C de 2 dakika sıcak su ile Benlate ve İmazalil uygulamaları yapıldıktan sonra 1 C ve 3 C sıcaklık ve % oransal nem içeren soğuk hava depolarında muhafaza edilmiştir. Deneme sonuçlarına göre, Klemantin mandarininde depolama öncesi sıcak su ve kimyasal uygulamalarının, üşüme zararını ve çürük meyve miktarını azaltarak muhafaza üzerine olumlu etki yaptığı bildirilmiştir. Gonzales ve ark. (1997) tarafından yapılan bir araştırmada, Fortune mandarinlerinde derim sonrası 44 C de 3, 9, 15 dakika, 47 C de 3, 6, 9 dakika, 50 ve 53 C de 3 er dakika sıcak su uygulamaları yapıldıktan sonra meyveler 2 ve 12 C lerde 45 gün muhafaza edilmiştir. Sonuçlara göre, 2 C de 48

3 Ç.Ü.Z.F. D erg isi, ,2 2 ( 1 ) : J.A gric. Fac. Ç.Ü., 2007, 22 (1) : depolanan, 47 C de 6 dakika ve 53 C de 3 dakika sıcak su uygulamaları yapılan meyvelerde önemli derecede üşüme zararının azaldığı bildirilmiştir. 12 C de depolananlarda üşüme zararının olmadığı belirtilmiştir. Ben- Yehoshua ve ark. nın (1998) bildirdiğine göre, turunçgillerde CMerde 1-2 dakika sıcak su uygulamaları değişik turunçgil çeşitlerinde üşüme zararına duyarlılığı ve çürümeleri azaltmaktadır. Ancak çok yüksek sıcaklıklar veya çok uzun süreli daldırma periyodu fitotoksiteye neden olmaktadır. Zararın başlangıcı çeşitlere, iklime ve farklı koşullara göre değişmektedir. Sıcak su uygulamaları; derim sonrası kullanılan değişik fungusitlerin azaltılmasını ve bir müddet sonra bırakılmasını sağlayacaktır. Böylece fungusitlerin çevre kirletme potansiyeli minimuma inecektir. Sıcak su uygulamalarının etki mekanizması patojenlerin engellenmesi, üşüme toleransının artması ve patojenlere karşı meyvenin dayanımı ile ilişkilidir. Klimakterik gösteren meyvelerin olgunlaşmasında sıcak su uygulanan meyvelerde meyve etinin yumuşaması, SÇKM/asit oranının artması, renk gelişmesinin hızlanması, solunum akti vitesi ve etilen üretiminin artması gibi bazı olgunluk karekteristikleri, 20 C?de manav koşullarında, sıcak su uygulanmayan meyvelerden daha uzun süre korunduğu bildirilmiştir (Lurie ve ark., 1992;. Woolf, 1997). Optimal derim zamanında derilen (Dündar ve Pekmezci, 1991) Valencia portakallarına sıcak su (53 C de 3 dakika), sıcak su+mum, fungusit (%0.5 lik Fruitgard 70 T), fungusit+mum, normal su (tanık) ve mum uygulamaları yapılmıştır. Meyveler plastik kasa ve karton kutularda 4 C! de % oransal nemde 6 ay muhafaza edilmişlerdir. Titre edilebilir asillik ve yeşil kapsüllü meyve miktarlarında başlangıca göre azalmalar, suda çözünebilir kuru madde miktarlarında artışlar olduğu saptanmıştır. Sıcak su ve fungusit (Fruitgard 70 T) uygulamaları turunçgillerde başarı ile uygulanabileceği, Valencia portakallarının 4 C sıcaklık ve % nemde kalitelerinden fazla bir şey kaybetmeden 5 ay başarı ile muhafaza edilebileceği belirlenmiştir. (Ö zdem irve Dündar, 1999). Tüm bu kriterler göz önüne alındığında insan sağlığı ve çevre kirliliğini önlemek, ihracatta daha aktif olabilmek için ülkemizde bu tür uygulamalara gereksinim olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, üretimi artmakta olan Granny Smith elmasının derim sonrasında farklı sürelerde sıcak suya daldırılması ve bu uygulamanın muhafaza üzerindeki etkileri incelenmiştir. Materyal ve Metod Ç.Ü. Rektörlüğü Pozantı Tarımsal Araştırma ve Üretim Merkezinden sağlanan Granny Smith elmalarının kullanıldığı, araştırmada meyveler 2, 4 ve 8 dakika 38 C sıcak su daldırması ve tanık uygulamaları yapıldıktan sonra 1 C ve %85-90 oransal nemde muhafazaya alınmıştır. Soğuk depodan her ay alınan meyve örneklerinde 3 yinelemeli olarak ağırlık kayıpları, meyve eti sertliği, nişasta düzeyi, suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit miktarı, meyve suyu PH sı ölçülmüş, ayrıca meyvelerin dış görünüşlerine de bakılmıştır (Dündar ve Pekmezci, 1991). Materyal Granny Smith elması meyve eti yeşil beyaz, çok sulu sert olup kendine özgü mayhoş, tam olgunlukta hafif mayhoş bir tadı vardır. Muhafazaya uygun bir çeşit olup muhafaza süresinin sonuna doğru kabuğu mumsu bir tabaka kaplamaktadır. Metod Derimi yapılan meyveler Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü derim sonrası fizyolojisi laboratuarına getirilerek eşit irilikteki elmalar seçilerek denemeye alınmıştır. Deneme her yinelemesi on meyveden oluşan üç yineleme olarak kurulmuş ve altı ay olarak planlanmıştır. Veriler tesadüf parselleri faktöriyel deneme planına göre Anova programında anal izlenmiş, ortalamalar Tukey ile karşılaştırılmıştır. Fiziksel ve Kimyasal Analizler Ağırlık Kayıpları Meyveler depoya konulmadan önce, numaralandırılmış, 0,1 g a duyarlı digital terazi ile teker teker tartılarak ağırlıkları 49

4 D erim S onrası S ıcak Su U ygulam alarının G ranny Sm ith E lm asının M uhafazası Ü zerine Etkileri kaydedilmiştir. Analizler sırasında da tekrar tartılarak başlangıç ağırlığına oranlanmak sureti ile yüzde ağırlık kayıpları saptanmıştır. M eyve Eti Sertliği Meyve eti sertliği ölçümleri için ekvator bölgesinin iki yanından 1-1,5 cm2 lik ince bir kabuk bıçak yardımı ile alınmıştır. Meyve etine penetrometrenin uç kısmı (llm m ) batırılarak meyvenin gösterdiği direnç libre olarak kaydedilmiştir. Suda Çözünebilir Toplam Kuru Madde Miktarı (SÇKM) Meyvelerin SÇKM içeriği 3 yinelemeli olarak el refraktometresi ile % olarak ölçülmüştür. Nişasta Düzeyi Bu analiz için IKI (iyotlu potasyum iyodür) çözeltisi kullanılmıştır. Streif (1984) tarafından geliştirilen ıskalaya göre değerlendirilmiştir. Değerler 1 den 10 a kadar değişmektedir. Titre Edilebilir Asit Miktarı Elma suyundan 10 mi çekilerek 0,1 N liknaoh çözeltisi ile titre edilmiştir.sonuçlar g malik asit / 100 mi meyve suyu olarak verilmiştir. Meyve Suyu ph sı Meyve suyu ph sı digital bir ph metre ile ölçülmüştür. Fizyolojik ve Mantarsal Nedenli Bozulmalar Muhafaza periyodunda fizyolojik ve mantarsal nedenli bozulmalar saptanarak % olarak hesaplanmıştır. Meyve Kabuğundaki Toplam Klorofil Miktarı Muhafaza periyodu başlangıcından itibaren meyve kabuğundaki toplam klorofil (mg/g)ölçümü Arnon a (1949) göre yapılmış, Lichtenhaler ve Welburn (1983) göre hesaplanmıştır. Bulgular ve Tartışma Ağırlık Kayıpları Granny Smith elma çeşidinde muhafaza periyodu boyunca meydana gelen ağırlık kayıpları Çizelge 1 de verilmiştir. Altı aylık muhafaza periyodu sonunda en yüksek ağırlık kaybı 8 dakika sıcak su daldırmasında saptanırken, en düşük ağırlık kaybı tanık uygulamasında bulunmuştur (Çizelge 1). İstatistiksel olarak tanık, 2 ve 4 dk sıcak su daldırmaları arasında fark bulunmazken, 8 dk sıcak su uygulaması farklı bir grup oluşturmuştur. Muhafaza süresinin ağırlık kaybı üzerine istatistiksel olarak etkili olduğu bulunmuştur. Muhafaza süresi uzadıkça ağırlık kayıplarında da artışlar bulunmuştur. Muhafazanın birinci ayında ortalama % 0,65 olan ağırlık kaybı, altıncı ayda % 2,95 olarak saptanmıştır. Tüm ortalamalar incelendiğinde 2 ve 4 dk sıcak su uygulamaları 8 dk sıcak su daldırmasından daha olumlu bulunmuştur. Özdemir ve Dündar (1999), ağırlık kayıplarının elma için makinalı soğutmalı depolarda aylık ortalama % 1 düzeyinde olabileceğini bildirmektedir. Kaynaş (1987), Golden delicious ve Starking delicious elmalarında altı aylık muhafazada ortalama ağırlık kaybını sırasıyla % 8,4-5,6 olarak saptamıştır. Çizelge 1. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Ağırlık Muhafaza süresi (ay) ortalaması Tanık 0,60 1,00 1,33 1,96 2,31 2,78 1,68 b 2 dk 0,66 1, 1 1 1,61 2,22 2,35 2,76 1,79 b 4 dk 0,65 1,1 0 1,59 2,11 2,48 2,80 1,79 b 8 dk 0,70 1,14 1,69 2,46 2,58 3,47 2,00 a Muhafaza 0,65 f 1,09 e 1,58 d 2,19 c 2,43 b 2,95 a süresi ort. D%5 (uygulama): 0,11, D%5 (muhafaza süresi): 0,13 Araştırmamızda bulunan değerler çok olumlu ve düşüktür. Ağırlık kayıplarının düşük 50 olması derim zamanı ile yakından ilgili olup uygun derim zamanında muhafazaya alman

5 Ç.Ü.Z.F. D ergisi, 2007, 2 2 (1 ) : J.A gric. Fac. Ç.Ü., 2007, 22 (1) : meyvelerde ağırlık kayıplarının daha az olduğu bilinmektedir. Granny Smith elma çeşidinin 6 ay muhafazası boyunca ölçülen sertlik değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Meyve Eti Sertlikleri (lb) Tanık 14,43 13,22 10,87 9,60 8,10 7,40 8,02 10,24 ab 2 dk 14,43 12,2 2 10,74 9,00 7,67 7,10 8,24 9,91 b 4 dk 1.4,43 12,59 10,81 9,65 8,73 7,50 7,41 10,16 ab 8 dk 14,43 12,61 10,74 8,79 9,10 8,97 8,07 10,39 a Muhafaza 14,43 a 12,66 b 10,79 c 9,27 d 8,41 e 7,74 f 7,94 f D% 5 (uygulama) : 0,35, D%5 (muhafaza sü re si): 0,46 M eyve Eti Sertliği Muhafaza periyodu başlangıcında 14,43 libre olan meyve eti sertliği muhafaza süresinin birinci ayında 12,66 lb, dördüncü ayında 8,41 lb ve muhafaza süresinin sonunda 7,94 lb olarak bulunmuştur. Muhafaza süresinin elmanın meyve eti sertliği üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. lar arasındaki farklılıklar incelendiğinde en yüksek meyve eti sertliği 10,39 lb ile 8 dk sıcak su uygulamasında ölçülürken en düşük meyve eti sertlik değeri 9,91 ile 2 dk sıcak su daldırmasında gözlenmiştir. Diğer iki uygulama bu iki grubun arasında bir grup oluşturmuştur. Tüm ortalamalar incelendiğinde sıcak su daldırmalarının meyve eti sertliği üzerine olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Granny Smith elma çeşidinin altı ay muhafazası sonucunda muhafaza süresi uzadıkça meyve eti sertliğinde azalmalar meydana gelmiştir. Dündar (1999), muhafaza süresinin uzamasıyla meyve eti sertliğinde azalmaların meydana geleceğini bildirmiştir. Kaynaş (1987) ve Özcan, (1990) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda meyve eti sertliğinde muhafaza süresinin uzaması ile azalmaların olduğu saptanmıştır. Suda Çözünebilir Toplam Kuru M adde Miktarı (SÇKM) Granny Smith elma çeşidinin 6 ay muhafazası sonucunda SÇKM değişimleri incelendiğinde, muhafaza periyodu başlangıcında % 13,13 düzeyindeki SÇKM değerinin muhafaza süresi uzadıkça önce azaldığı daha sonra artmalar meydana geldiği görülmüştür (Çizelge 3). lar arasındaki farklılıklar incelendiğinde en yüksek SÇKM ortalamasının 6. ayın sonunda tanık uygulamasında % 12,40 olduğu görülürken, bu ortalamayı 4dk sıcak su uygulaması % 12,31, 2 dk sıcak su uygulaması % 12,29 ve 8dk sıcak su uygulaması % 12,18 ile izlemiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sıcak su uygulamaları arasında fark yoktur. Muhafaza süresinin SÇKM üzerine etkisi incelendiğinde istatistiksel olarak muhafaza süresinin etkili olduğu ve süre uzadıkça SÇKM de azalmaların meydana geldiği saptanmıştır. Muhafaza süresinin başlangıcında % 13,03 olan SÇKM değeri azalmalar göstermiş ve 4. ayın sonunda % 12,02, 5. aym sonunda ise % 11,82 ye kadar düşmüş, ancak daha sonra az bir artışla 6. ayın sonunda % 12,23 değerine yükselmiştir. Elde edilen sonuçlar birçok araştırma ile paraleldir (Dündar, 1999; Streif, 1983). 51

6 D erim S onrası S ıcak Su U ygulam alarının G ranny Sm ith E lm asının M uhafazası Ü zerine Etkileri Çizelge 3. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarları (%) Tanık 13,03 12,53 12,53 12,47 12,07 12,00 12,20 12,40 a 2 dk 13,03 12,20 12,33 12,60 12,07 11,47 12,37 12,29 b 4 dk 13,03 12,16 12,40 12,27 12,00 12,07 12,27 12,31 b 8 dk 13,03 12,43 11,93 12,13 11,93 11,73 12,10 12,18 b Muhafaza 13,03 a 12,33 b 12,30 b 12,37 b 12,0 2 bc 11,82 d 12,23 b D% 5 (uygulama) : 0,19, D% 5 (muhafaza süresi) : 0,25 Nişasta Düzeyi Muhafaza periyodu boyunca Granny Smith elma çeşidinin gösterdiği nişasta değişimleri Çizelge 4 te verilmiştir. Muhafaza periyodunun başlangıcında 6,66 olarak tesbit edilen nişasta düzeyi 4. aydan sonra tüm uygulamalarda tamamen şekere dönüşmüştür. İstatistiksel olarak incelendiğinde en yüksek nişasta tanıkta görülürken en düşük nişasta miktarı 8 dk sıcak su uygulamasında bulunmuştur. 2 dk ve 4 dk sıcak su uygulamaları ara grubu oluşturmuştur. Muhafaza süresinin nişastanın parçalanması üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Muhafaza süresi uzadıkça nişastada parçalanmalar meydana gelmiştir. 4. aydan sonra nişasta tamamen şekere dönüşmüştür. Titre Edilebilir Asit Miktarı Granny Smith elma çeşidinin altı ay muhafazasında titre edilebilir asitlik bakımından uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Muhafaza periyodunun başlangıcında ortalama % 0,60 düzeyindeki titre edilebilir asit miktarı altı ayın sonunda % 0,50 ile % 0,52 oranlarında değişmiştir (Çizelge 5). Muhafaza süresinin titre edilebilir asit miktarı üzerine etkisi ise istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Muhafaza süresi uzadıkça titre edilebilir asit miktarında azalmalar olduğu bulunmuştur. Muhafaza süresince titre edilebilir asit miktarında meydana gelen azalmalar Dündar (1999), Özcan (1990) ve Özdem ir in (1993), bildirdikleriyle uyum içerisindedir. Meyve Suyu ph sı Muhafaza periyodu boyunca meyve suyu ph smda meydana gelen değişimler Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge incelendiğinde meyve suyu ph smda önce bir azalma daha sonra ise meyve suyu ph değerinde giderek bir artış olduğu görülmektedir. lar arasında altıncı ayın sonunda en yüksek ph ortalaması 8 dk sıcak su daldırması ile tanık uygulamasında 3,29 değeri ile aynı grupta yer almıştır. 2 dk uygulaması ise 3,26 değeri ile farklı bir grupta yer almış, 4 dk uygulaması da iki grubun Çizelge 4. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Nişasta Tanık 6,70 8,23 9,67 10,00 10,00 10,00 10,00 9,22 a 2 dk 6,70 9,33 8,99 8,50 10,00 10,00 10,00 9,07 ab 4 dk 6,70 9,23 8,76 8,93 9,90 10,00 10,00 9,07 ab 8 dk 6,70 8,60 9,00 8,70 10,00 10,00 10,00 9,00 b Muhafaza 6,66 c 8,85 b 9,10 b 9,03 b 9,98 a 10,00 a 10,00 a D% 5 (uygulam a): 0,19, D% 5 (muhafaza süresi) : 0,14 52

7 Ç.Ü.Z.F. D ergisi, 2007, 22 ( 1 ) : J.A gric. Fac. Ç.Ü., 2007, 22 (1) : Çizelge 5. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Titre Tanık 0,60 0,58 0,58 0,54 0,48 0,44 0,42 0,51 2 dk 0,60 0,49 0,60 0,55 0,54 0,44 0,39 0,52 4 dk 0,60 0,50 0,58 0,56 0,51 0,47 0,42 0,52 8 dk 0,60 0,49 0,56 0,55 0,50 0,45 0,38 0,50 Muhafaza 0,60 a 0,51 c 0,58 a 0,55 b 0,51 c 0,45 d 0,40 e D% 5 (uygulama) : O.D., D%5 (muhafaza süresi) : arasında bir grup oluşturmuştur. Muhafaza süresinin ph değeri üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuş, muhafaza süresi uzadıkça ph değerinde artışlar meydana gelmiştir. Fizyolojik ve Mantarsal Nedenli Bozulmalar Granny Smith elma çeşidininde yapılan farklı sürelerdeki sıcak su daldırmalarının 0,016 fizyolojik vc mantarsal nedenli bozulmalara etkisi Çizelge 7 de verilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerde fizyolojik ve mantarsal nedenli bozulmalar üzerine uygulamaların etkisi bulunmamıştır. Muhafaza süresinin ilk ayında derim hatalarından kaynaklanan yaraların, dal sıyrıklarının çürümeye neden olduğu düşünülmüştür. Çizelge 6. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Meyve M uhafaza Süresi (ay) Tanık 3,02 3,01 2,95 3,00 3,54 3,54 4,01 3,29 ab 2 dk 3,02 2,97 2,95 3,00 3,52 3,51 3,88 3,26 b 4 dk 3,02 2,98 2,96 2,99 3,57 3,57 3,81 3,27 ab 8 dk 3,02 3,01 2,97 2,95 3,57 3,52 4,05 3,29 a Muhafaza 3,02 c 2,99 cd 2,96 d 2,98 d 3,55 b 3,54 b 3,94 a Süresi oıt. D% 5 (uygulam a): 0,02, D%5 (muhafaza sü re si): 0,03 Çizelge 7. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Fizyolojik vc Mantarsal Nedenli Bozulmalar (%) ortalaması Tanık 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 1,85 2 dk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 0,92 4 dk 5,55 0,00 0,00 5,55 0,00 11,11 3,70 8 dk 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 3,70 Muhafaza 4,17 b 0,00 c 0,00 c 1,39 bc 0,00 c 9,72 a D%5 (uygulam a): Ö.D., D%5 (muhafaza sü re si): 3,48 Altı aylık muhafaza periyodu sonunda Muhafaza süresinin fizyolojik ve % 0,92 ile 2 dk sıcak su daldırmasında en az mantarsal nedenli çürümelere etkisi çürüme gözlenmiştir. incelendiğinde muhafaza süresi uzadıkça 53

8 D erim S onrası S ıcak Su U ygulam alarının G ranny Sm ith E lm asının M uhafazası Ü zerine Etkileri çürümelerinde arttığı görülmüştür. Altıncı ayın sonunda ortalama % 9,72 çürüme miktarı saptanmıştır. Muhafaza süresince elmalarda fizyolojik bozulmalara rastlanmamıştır. Çürümelere genellikle derim sırasında meydana gelen zedelenmelerden giren patojenler yol açmıştır. Granny Smith elmalarında muhafaza sırasında meydana gelen en önemli kayıplardan biri kabuk kararmasıdır. Muhafaza sırasında meydana gelen kabuk kararmaları Çizelge 8 de verilmiştir. Sıcak su uygulamalarının kabuk kararmaları üzerine etkileri incelendiğinde uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 2 ve 4 dk sıcak su daldırmalarının olumlu sonuçlar gösterdiği bulunmuştur. 2 dk sıcak su daldırmasında % 20,11 ile en az kabuk kararması bulunurken 4 dk sıcak su uygulamasının % 21,11 ile aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Kabuk kararmaları tanık uygulamasında %33,33 ile en yüksek değeri almıştır. Muhafaza süresinin kabuk kararmaları üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Muhafaza süresi uzadıkça kabukta meydana gelen kararmalar artmıştır. Yapılan çalışmalarda sıcak su daldırmalarının kabuk kararmaları üzerine etkili olduğu bildirilmektedir (Lurie ve Klein, 1992). Meyve Kabuğundaki Toplam Klorofil Miktarı Granny Smith elmasının çeşit özelliğinin en önemlilerinden biri sıvama yeşil olmasıdır. Bu yeşil rengin muhafaza süresi boyunca en iyi şekilde korunması elmanın pazar değerini arttırmaktadır. Yeşil rengi oluşturan pigment klorofildir. Altı aylık muhafaza periyodu boyunca Granny Smith elma çeşidinin kabuğunda meydana gelen toplam klorofil miktarındaki değişimler Çizelge 9 da verilmiştir. Çizelge 8. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Kabuk Kararmaları (%) Ortalaması Tanık 0,00 0,00 0,00 49,99 50, ,33 a 2 dk 0,00 0,00 0,00 27,66 33,33 64,44 20,92 b 4 dk 0,00 0,00 0,00 28,88 33,33 64,44 21,11b 8 dk 0,00 0,00 0,00 38,88 38,88 86,66 27,41 ab Muhafaza 0,00 c 0,00 c 0,00 c 36,22 b 38,88 b 78,88 a D%5 (uygulama) : 8,28., D% 5 (muhafaza süresi) : 6,76 Muhafaza sonunda uygulamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ancak toplam klorofil miktarları incelendiğinde 4 dk sıcak su uygulaması ve tanık uygulamasının diğer iki uygulamaya göre daha yüksek ortalamada klorofil içerdiği görülmektedir. Muhafaza süresinin toplam klorofil miktarı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Muhafaza periyodunun başında ölçülen 145 mg / g lık toplam klorofil miktarı altı aylık muhafaza periyodu sonunda 114,76 mg / g olarak bulunmuştur. Muhafaza periyodu uzadıkça kabuktaki toplam klorofil miktarı da 54 azalmıştır. Yapılan çalışmalarda muhafaza süresi uzadıkça klorofil miktarında azalmalar olduğunu göstermiştir Kabuktaki klorofil miktarının korunması için uygun muhafaza koşulları ve eğer mümkünse kontrollü atmosferde muhafazanın en ideal yöntem olduğu bildirilmiştir (Ben ve Gavveda, 1986). Sonuç Farklı sürelerde sıcak su daldırmasının Granny Smith elma çeşidinin muhafazası üzerine etkileri ağırlık kaybı bakımından incelendiğinde 2, 4 dk ve tanık uygulamalarının ağırlık kaybı bakımından aynı grupta yer aldığı, en çok ağırlık kaybının ise 8 dk sıcak su

9 Ç.Ü.Z.F. D ergisi, 2007, 22 (1) : J.A gric. Fac. Ç.Ü., 2007, 22 (1) : uygulamasında olduğu bulunmuştur. Titre edilebilir asitlik ve fizyolojik, mantarsal nedenli bozulmalar incelendiğinde istatistiksel olarak uygulamalar arasında fark olmadığı bulunmuştur. Nişasta miktarının parçalanması incelendiğinde 2 ve 4 dk sıcak su daldırmalarının olumlu sonuçlar gösterdiği bulunmuştur. Meyve eti sertliği bakımından 2 dk sıcak su uygulaması en düşük ortalamaya sahip iken 4 dk, 8 dk ve tanık uygulamalarında olumlu sonuçlar gözlenmiştir. Çizelge 9. Sıcak Su Uygulanan Granny Smith Elmalarında Muhafaza Sırasında Saptanan Klorofil Düzeyleri Muhafaza Süresi(ay) Tanık 145,00 168,97 132,32 79,40 87,05 114,65 96,00 117,65 2 dk 145,00 100,75 111, ,57 64,76 99,24 112,45 4 dk 145,00 129,86 72,97 113,75 77,67 121,91 155,93 116,73 8 dk 145,00 90,16 116,72 91,45 71,26 84,62 108, ,0 1 Muhafaza 145,00 a ^122,44 ab 108,53 b 103,61 b 92,89 b 96,48 b 114,76 ab D% 5 (uygulama) : Ö.D., D %5 (muhafaza süresi) : 31,47 Kabuktaki klorofil miktarının muhafaza periyodu boyunca değişimi incelendiğinde istatistiksel olarak uygulamalar arasında fark olmadığı görülmüştür. Elma muhafazasını özellikle Granny Smith elma çeşidinin muhafazasını sınırlayan kabuk yanıklıkları üzerine sıcak su Kaynaklar Arnon, D.I., Copper Enzyems In Isolated Chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta Vulgaris. Plant Physiol. 24:1-5. Anonim, Tarım İstatistikleri Özeti. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara 24 s...., Tarım İstatistikleri Özeti. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara. Ben, J., M. Gaweda, Changes of Some Pigments in the Peel of Jonathan Apples Under Different Storage Conditions. Acta Physiologiae Plantarum Vol.8, N o.l, Ben-Yehoshua, S., D.T Goldschmidt, M.B., Joseph, Citrus Fruits. Eneyclopedia o f Agricultural Science, V: l,p : Ben-Yehoshua, S., V. Rodov, J. Peretz, B. Nafussi, Hot Water Dip Reduces Decay and Lower Chilling Injury of uygulamalarının etkisi incelendiğinde 2 ve 4 dk sıcak su uygulamalarının kabuk yanıklığını azalttığı yönünde olumlu sonuçlar bulunmuştur. Tüm kriterler incelendiğinde 2 ve 4 dk sıcak su uygulamalarının Granny Smith elma çeşidinin muhafazası üzerine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Citrus Fruits. XXV. IHC, Brussels. A bstracts p.367. Dündar, Ö., Bazı Standart Elma Çeşitleri İle Bunların Spur Tiplerinin Normal ve Kontrollü Atmosferli Depolarda Muhafazası. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 14 (2): Dündar, Ö., M. Pekmezci, Farklı Derim Zamanları ve Koşullarının Valencia ve Kozan Yerli Portakallarının Muhafazasına Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Doğa Tr. J. o f Agriculture and Forestry, 15, s: Gonzalez-Aguilar, G. A., L. Zacarias, M. Mulas, M. T. Lafuente, Temperature and Duration of Water Dips Influence Chilling Injury, Decay and Polyamine Content in Future Mandarins. Post Harvest Biology and Technology 12 * Kaynaş, K., Doğu Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Elma Çeşitlerinin 55

10 D erim S onrası S ıcak Su U ygulam alarının G ranny Sm ith E lm asının M uhafazası Ü zerine E tkileri Depolanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Yalova s. 226 Klein, J. D., S. Lurie, Postharvest Heat Treatment and Fruit Quality. Postharv. News Info. 2, Klein, J.D., S. Lurie, R. Ben Arie, Quality and Cell Wall Components of Anna and Granny Smith Apples Treated With Heat, Calcium and Ethylen. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 115: Lichtenthaler, H.K., A.R. Welburn, Determinations of Total Caretenoids and Extract in Different Solvents. Biochemical Society Transactions, 11:591 Lurie, S., J. D. Klein, R. Ben Arie, Postharvcst Heat Treatment as a Possible Means of Reducing Superficial Scald of Apples. J. Hortic. Sci., 65: Lurie, S., E. Fallik, J.D. Klein, The Effect of Heat Treatment on Apple Epicuticular Wax and Calcium Uptake. Postharvest Biology and Technology 8 (1996) Lurie, S., J.D. Klein, Calcium and Heat Treatments to Improve Slorability of Anna Apples. HortScience, 27: Lurie, S., Postharvest heat treatments. Postharvest Biology and Technology 14(1998) Özcan, M., Pozantı-Kamışlı Vadisinde Yetiştirilen Amasya, Starking ve Golden Delicious Elmalarının Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enst. Bah. Bit. Anabilim Dalı Doktora Tezi No: 160. Adana. 311 s. Özdemir, A. E., Soğukta Muhafaza Edilen Golden ve Starking Delicious Elmalarına SPE larının Etkileri. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Özdemir, E., Ö. Dündar, Derim Sonrasında Sıcak Su larının Bazı Portakalların Muhafazalarına Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Eylül 1999, Ankara Pekmezci, M., M. Erkan, H. Gübbük, Klemantin mandarininde değişik sıcaklık ve kimyasal uygulamalarının Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Ekim, Yalova Rodov, V., S. Ben-Yehoshua, R. Albagli, D. Q. Fang, Reducing Chilling Injury and Decay of Stored Citrus Fruit by Hot Water Dips. Postharvest Biology and Technology 5, Shellie, K. C., R. L. Mangan, Postharvest Quality of Valencia Orange After Exposure to Hot Moist Forced Air for Fruit Fly Disinfestation. HortScience 29, Streif, J., Experiences With Ripening Tests For Apples. Acta Hort. Poslharvest Physiology and Storage. 138: Jod Starke Test zur Beurteilung der Fruchtreife bei Apfeln. Sonderdruck aus. Obst und Garten Nr:8 Woolf, A. B., Reduction of Chilling Injury in Stored Hass Avokado Fruit by 38 C Water Treatments. HortScience 32(7):

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 41-50 SICAK HAVA UYGULAMALARININ GRANNY SMITH ELMALARINDA YÜZEYSEL KABUK YANIKLIĞI (SUPERFICIAL SCALD) GELİŞİMİ VE DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ

Detaylı

Samandağ (Hatay) Yöresinde Doğal ve Soğutmalı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sorunları

Samandağ (Hatay) Yöresinde Doğal ve Soğutmalı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sorunları VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 Samandağ (Hatay) Yöresinde Doğal ve Soğutmalı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sorunları ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue):

Detaylı

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası A. E. Özdemir 1, E. Ertürk 1, M. Çelik 1, R. Dilbaz 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034, Antakya/Hatay. 2 Uni Tarım

Detaylı

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 15-23 BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI Mehmet Ali KOYUNCU 1 Esin SAVRAN 1 Tuba DİLMAÇÜNAL 1 Kahraman KEPENEK 1 Rüstem CANGİ

Detaylı

BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN

BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN BAZI UYGULAMALARIN VALENCIA PORTAKALLARININ MUHAFAZASINA ETKİLERİ Ahmet Erhan ÖZDEMİR Veysel KAHRAMAN Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 3034, Hatay Tarım ve Köyişleri

Detaylı

DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ 1

DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(1): ISSN 1300-3496 DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(2):71-76 Anadolu J Agr Sci, 2013,28(2):71-76 doi: 10.7161/anajas.2013.282.71 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71 Araştırma Research SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ 1

FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):48-58 ISSN 1300-3496 FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ 1 Ahmet Erhan ÖZDEMİR

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 179-183, 2015 Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde

Detaylı

Changes in quality parameters during growth of Fremont and Nova mandarin cultivars and harvest maturity

Changes in quality parameters during growth of Fremont and Nova mandarin cultivars and harvest maturity Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2015, 32 (1):31-46 DOI: 10.16882/derim.2015.09256 Fremont ve Nova mandarin çeşitlerinin meyve gelişim sürecindeki kalite parametrelerindeki değişimler ve derim

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri

Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri DOI: 10.17100/nevbiltek.60632 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.60632 Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin sı Üzerine Etkileri Öz Cemile

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BB YL 2008 0003 AYDIN İLİ KUYUCAK İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN GÖBEKLİ PORTAKALLARIN MUHAFAZASI ÜZERİNE FARKLI MEYVE İRİLİĞİ VE DERİM ZAMANLARININ ETKİSİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif BAYRAM DEĞİŞİK AMBALAJ TİPLERİNİN HİCAZNAR ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

1 Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının Fuji Kiku Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri

1 Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sıcaklıklarının Fuji Kiku Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri 1: (1): 11 18 1 Methylcyclopropane Uygulamalarının ve Farklı Sıcaklıklarının Fuji Kiku Elma Çeşidinin Meyve Kalitesine Etkileri Fatih Cem Kuzucu 1* Meryem Nur Aydın 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinde Hasat Sonrası 1 Methylcyclopropane Uygulamalarının Depolama Süresince Kaliteye Olan Etkileri

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinde Hasat Sonrası 1 Methylcyclopropane Uygulamalarının Depolama Süresince Kaliteye Olan Etkileri Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinde Hasat Sonrası 1 Methylcyclopropane larının Depolama Süresince Kaliteye Olan Etkileri Mustafa Sakaldaş 1* 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. 1999

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. 1999 Ad Soyad : lay (Kara ahin) YILDIRIM Do um Tarihi ve Yeri: 30.07.1976 Medeni Durumu: Evli ÖZGEÇM VE YAYIN L STES Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Akdeniz Üniv. Ziraat Fak.

Detaylı

HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ

HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ Fatih ŞEN İsmail KARAÇALI E.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova İZMİR

Detaylı

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası *

Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 189-202 Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası * M. Hakan ÖZER ** ÖZET Jonagold çeşidinin kontrollü atmosferde (KA) muhafaza imkanının belirlenmesi

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ.

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZET Yüksek Lisans Tezi DERİM SONRASI 1-METHYLCYCLOPROPENE UYGULAMALARININ BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİSİ Özge ÖZÜPEK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):159-163, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Kenan KAYNAŞ * Mustafa SAKALDAŞ

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ HASAT & DERİM Olgunlaşmış olan meyvenin ana bitkiden ayrılması, Nasıl yapılmalı???? Ürünün hassaslığı Hasadın hızı Hasat yönteminin maliyeti Hasat

Detaylı

Bazı uygulamaların Bacon avokado çeşidinin modifiye atmosferde muhafazasına etkileri

Bazı uygulamaların Bacon avokado çeşidinin modifiye atmosferde muhafazasına etkileri Bazı uygulamaların Bacon avokado çeşidinin modifiye atmosferde sına etkileri Hürü ALTAN 1 Sevinç ALKAN 2 Serdar YILMAZ 2 Ahmet Erhan ÖZDEMİR 2 Celil TOPLU 2 Canan DUMAN 2 Mustafa ÜNLÜ 1 1 Alata Bahçe Kültürleri

Detaylı

Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması

Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması 145 Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması Özgür Çalhan a, İsa Eren a, Cemile Ebru Onursal a, Atakan Güneyli a a Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 32500 Eğirdir/

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU OLGUNLUK KRİTERLERİ 1. Kabuk Zemin (Alt) Rengi Kabuk alt rengi olgunlaşma döneminde, tür ve çeşitlere göre değişik hız ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Aşkın BAHAR BAZI ÖNEMLİ GEÇCİ NEKTARİN ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA MUHAFAZALARI SÜRESİNCE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZULMALAR ÜZERİNE DEĞİŞİK DERİM SONRASI

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Çukurova ve KKTC Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Altıntop Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova ve KKTC Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Altıntop Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 107-111, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çukurova ve KKTC Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Altıntop Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin

Detaylı

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme sının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Mustafa Sakaldaş 1* Ali Kaçan 2 Murat Şeker 1 Kenan Kaynaş 1 1 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Elmada Acı Benek (bitter pit)

Elmada Acı Benek (bitter pit) Elmada Acı Benek (bitter pit) Bu hastalık meyve daha bahçede iken başlamakta olup kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum hücre duvarının gelişiminde önemli bir role sahip olup eksikliğinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):69-76, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 747 MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Drying Air Temperature on the

Detaylı

Sıcak Su Uygulamalarının 'Hana Fuyu' Trabzon Hurmalarında Soğukta Muhafazaya Etkileri

Sıcak Su Uygulamalarının 'Hana Fuyu' Trabzon Hurmalarında Soğukta Muhafazaya Etkileri Geliş Tarihi (date of arrival): 28.11.2014 Kabul Tarihi (date of acceptance): 04.06.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 1-8 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız.

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. MEYVELERİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI Son yılların verilerine göre Türkiye'nin toplam

Detaylı

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 19-24, 2008 ISSN:1308-3945, www.nobel.gen.tr Venüs Nektarinlerinin Meyve Büyümesi Sırasında Kalite Parametrelerindeki Değişimlerin Derim Olumuyla İlişkilendirilmesi

Detaylı

Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen Turşuluk Hıyarlarda Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen Turşuluk Hıyarlarda Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 7(): 33-46 Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen Turşuluk Hıyarlarda Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Bülent AKBUDAK * M. Hakan ÖZER ** ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Işılay YILDIRIM Doğum Yeri: Eskişehir Doğum Tarihi: 30.07.1976 Cinsiyet: Bayan Medeni Hali: Evli İletişim (Ev): Yeşilbahçe mah. 1461 sok. No: 14/8, 07050, Antalya

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz;

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Spur (Yarı bodur) Elma Çeşitleri : Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Bu çeşitler; 1- Starking

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

VALENCIA LATE PORTAKALINDA 1-METİLSİKLOPROPEN (1-MCP) UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

VALENCIA LATE PORTAKALINDA 1-METİLSİKLOPROPEN (1-MCP) UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(1): ISSN 1300-3496 VALENCIA LATE PORTAKALINDA 1-METİLSİKLOPROPEN (1-MCP) UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Emel

Detaylı

Galaxy Gala Elma Çeşidinde Muhafaza Öncesi SencyFresh Uygulamasının Depolama Süresince Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

Galaxy Gala Elma Çeşidinde Muhafaza Öncesi SencyFresh Uygulamasının Depolama Süresince Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Özgür ÇALHAN Cemile Ebru ONURSAL Tuba SEÇMEN Atakan GÜNEYLİ İsa EREN TC GTHB, Meyvecilik Araştırma

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI*

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* The Determination of Polyamines Content at Different Maturation Stages in Some Strawberry Varieties Aysun ETİ

Detaylı

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):9-17 ISSN 1018-8851 Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih ŞEN 1 Atnan UĞUR 1 M. Kadri BOZOKALFA 1 Dursun EŞİYOK

Detaylı

Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi

Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 26, Çanakkale 199 Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi Fatih Mehmet Eraltan (1)* Faruk Özgüven (1)* Kubilay K.

Detaylı

M. SAKALDAŞ, C. ÖZTOKAT KUZUCU, K. KAYNAŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1):1-9, 2009 ISSN

M. SAKALDAŞ, C. ÖZTOKAT KUZUCU, K. KAYNAŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1):1-9, 2009 ISSN Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1):1-9, 2009 ISSN 1304-9984 Hasat Sonrası 1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Farklı Sıcaklık Derecelerinde Depolanan Kavunlarda (Cucumis melo

Detaylı

Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri

Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri E. Bal D. Kök T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Bu araştırma farklı

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Ebru CÜCÜ AÇIKALIN¹ Mustafa PEKMEZCݲ Turgut YE İLOĞLU³. Geliş Tarihi: 24.04.2008 Kabul Tarihi: 27.10.2009

Ebru CÜCÜ AÇIKALIN¹ Mustafa PEKMEZCݲ Turgut YE İLOĞLU³. Geliş Tarihi: 24.04.2008 Kabul Tarihi: 27.10.2009 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 224-230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Yerli Turunç, Carrizo ve Troyer Sitranjı ının Antalya Koşullarında Yetiştirilen Marsh Seedless Altıntopunun Yaprak Karbonhidrat

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):1-10 ISSN 1018-8551 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1 Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Satış Fiyatına Etkisi Araştırma Makalesi (Research Article) M.Çağla ÖRMECİ KART Vecdi DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Tescil No : 203 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2013/023 Başvuru Sahibi

Tescil No : 203 Koruma Tarihi : Başvuru No : C2013/023 Başvuru Sahibi Koruma Tarihi : 12.03.2013 Başvuru No : C2013/023 Başvuru Sahibi : Bayramiç Ziraat Odası Başvuru Sahibinin Adresi : Camikebir Mahallesi, Baliğ Sokak No.8 Bayramiç/Çanakkale Coğrafi İşaretin Adı : Bayramiç

Detaylı

Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh ) Uygulamaları ve Etkileri

Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh ) Uygulamaları ve Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1):21-25, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh ) Uygulamaları ve Etkileri Özgür

Detaylı

Akademik Unvanları Unvan Kurum Yıl 1 Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2001

Akademik Unvanları Unvan Kurum Yıl 1 Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2001 Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Neslihan EKİNCİ Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Tel İş : (86)8008-09 Faks : (86)80545 Posta Adresi : Lapseki MYO/ÇANAKKALE E-posta : nekinci@comu.edu.tr : neslihanekinci@hotmail.com

Detaylı

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 19-25 Araştırma Makalesi Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının

Detaylı

Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri

Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri Yayın No: 59 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri Atakan GÜNEYLİ, Cemile Ebru ONURSAL Lütfen Dikkat!... Meyve yetiştiriciliğinde esas bol ve kaliteli üretimin yanında bahçeden

Detaylı

Elmalarda Görülen Bazı Fizyolojik Bozukluklar

Elmalarda Görülen Bazı Fizyolojik Bozukluklar Yayın No: 62 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Elmalarda Görülen Bazı Fizyolojik Bozukluklar Özgür ÇALHAN Lütfen Dikkat!... Elmalarda yetiştirme ve depolama esnasında yapılan hatalardan dolayı bazı fizyolojik bozukluklar

Detaylı

M9 Anaçlı Braeburn Elma Çeşidinde Farklı Sulama ve Fertigasyon Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresine Etkileri

M9 Anaçlı Braeburn Elma Çeşidinde Farklı Sulama ve Fertigasyon Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresine Etkileri M9 Anaçlı Braeburn Elma Çeşidinde Farklı Sulama ve Fertigasyon Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresine Etkileri İsa Eren 1, Özgür Çalhan 1, Meltem Emre 1, F. Öztürk 1, Dilek Karamürsel 1, Hüseyin Akgül

Detaylı

Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar (1)

Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 167-176 Geliş Tarihi: 11.03.2005 Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya Açlık ve Beslenme hala en önemli sorun ÜRETİM Üretim fazlası

Detaylı

HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ

HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ HASAT SONRASI UV-C IŞIĞI VE DİĞER BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN SATSUMA MANDARİNİN KALİTE VE DAYANIM GÜCÜNE ETKİLERİ Fatih ŞEN İsmail KARAÇALI E.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova İZMİR

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 91-97 MARA BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

İhsan CANAN 1*, Tayfun AĞAR 2, Muttalip GÜNDOĞDU 1

İhsan CANAN 1*, Tayfun AĞAR 2, Muttalip GÜNDOĞDU 1 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(3): 319-330 Geliş Tarihi (Received): 08.08.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 28.09.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Orjinal Paper) Farklı Depo Koşullarında

Detaylı

İKİ FARKLI SICAKLIĞIN TRABZONHURMASI NDA L-ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİ, MUHAFAZA ÖMRÜ VE MEYVE KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1

İKİ FARKLI SICAKLIĞIN TRABZONHURMASI NDA L-ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİ, MUHAFAZA ÖMRÜ VE MEYVE KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1 BAHÇE 31 (1-2): 51-57 2002 İKİ FARKLI SICAKLIĞIN TRABZONHURMASI NDA L-ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİ, MUHAFAZA ÖMRÜ VE MEYVE KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Ayşe Tülin ÖZ 2 ÖZET Bu araştırma 1998-1999

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri

Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri Geliş Tarihi (date of arrival): 07.06.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 24.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 50-57 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

Hasat Sonrası Yapılan Kalsiyum Klorür ve Kalsiyum Oksit Uygulamalarının Pink Lady Elma Çeşidinin Muhafaza Kalitesi Üzerine Etkileri

Hasat Sonrası Yapılan Kalsiyum Klorür ve Kalsiyum Oksit Uygulamalarının Pink Lady Elma Çeşidinin Muhafaza Kalitesi Üzerine Etkileri Hasat Sonrası Yapılan Kalsiyum Klorür ve Kalsiyum Oksit Uygulamalarının Pink Lady Elma Çeşidinin Muhafaza Kalitesi Üzerine Etkileri Neslihan Ekinci 1* Mustafa Sakaldaş 1 1 Lapseki Meslek Yüksekokulu, Tarımsal

Detaylı

Elma Çeşitleri ELMA ÇEŞİTLERİ

Elma Çeşitleri ELMA ÇEŞİTLERİ ELMA ÇEŞİTLERİ Bugün dünyadaki elma çeşitlerinin sayısı 6 500?ü aşmakta olup, Türkiye?de ise bu sayı 460?ı bulmaktadır. Bunlar arasında kalite, verim yönünden yüksek ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılanların

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı