Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş. Gör. ğuzhan ALAGÖZ Araş. Gör. Mehtap YAKUT Neşe UZUNALİĞLU Bedriye UÇAN Başlama Tarihi: 2003 Bitiş Tarihi: 2005 Rapor Tarihi: 2005 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara 2005

2 1. PRJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ 1.1. Projenin Türkçe Adı ve Özeti Mangan(III) Asetat Aracılığı İle Asimetrik 2-Trifluormetil Dihidrofuran Bileşiklerinin Sentezi Bu çalışma, elektrokimyasal yöntemle sentezlenen mangan(iii) asetat (MAH) ile trifluormetil grubu içeren β-dikarbonil bileşiklerinde oluşturulan α-karbon radikalinin, konjuge alkenlere katılma reaksiyonlarını içermektedir. Araştırmada β-dikarbonil bileşiği olarak; 4,4,4-trifluor- 1-tiyen-2-ilbütan-1,3-dion (1a), 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (1b), 1,1,1-trifluorpentan- 2,4-dion (1c), etil 4,4,4-trifluor-3-oksobütanoat (1d) ve 4,4,4-trifluor-1-(2-furil)bütan-1,3-dion (1e), alken olarak da; fenile konjuge di (1,1- ve 1,2) ve tri-sübstitüe bileşikler kullanıldı. β-dikarbonil bileşiklerinin (1a, 1b, 1c ve 1e) MAH aracılığında konjuge alkenlere katılma reaksiyonları sonucunda 3-trifluorasetil-4,5-dihidrofuran türevleri elde edildi. Ancak, 1d nin halkalaşma reaksiyonlarında 2-trifluormetil-4,5-dihidrofuranlar ve kullanılan alkene bağlı olarak HAc katılma ürünleri elde edildi. 1c nin katılma reaksiyonlarında dihidrofuranların yanında 2(3H)-yiliden-1,1,1-trifluoraseton türevleri de izole edildi. Elde edilen ürünler kolon veya preparatif ince tabaka kromatografisi kullanılarak saflaştırıldı. Bileşiklerin yapıları; spektroskopik yöntemler (IR, 1 H-NMR, 13 C-NMR, 19 F-NMR ve kütle spektrumu) ve element analizi ile aydınlatıldı.

3 1.2. Projenin İngilizce Adı ve Özeti Synthesis of Asymmetric 2-trifluoromethyl Dihydrofurans Mediated Manganese(III) Acetate This study is aimed on the formation of C-C bonds by the reaction of α-carbon radicals with conjugated alkenes. α-carbon radicals were produced by electrochemically generated manganese(iii) acetate from 1,3-dicarbonyl compounds containing trifluoromethyl groups, those were 4,4,4-trifluoro-1-thien-2-ylbutane-1,3-dione (1a), 4,4,4-trifluoro-1-phenyllbutane- 1,3-dione (1b), 1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione (1c), ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate (1d) and 4,4,4-trifluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione (1e). Phenyl conjugated di (1,1- and 1,2-) and tri substituted compounds were used as conjugated alkenes. 3-Trifluoroacetyl-4,5-dihydrofuran derivatives have been obtained by the MAH mediated addition of 1,3-dicarbonyl compounds ( 1a, 1b, 1c, 1d and 1e) to conjugated alkenes. Reactions of 1c was produced 2(3H)-ylidene-1,1,1-trifluoroacetone derivatives besides, 4,5- dihydrofurans. Synthesized products were purified by column or preparative thin layer chromatography. All compounds were characterized by spectroscopic methods (IR, 1 H-NMR, 13 C-NMR, 19 F-NMR and mass) and elemental analysis.

4 2. AMAÇ VE KAPSAM 2.1. Prıjenin Amacı Geçiş metali tuzları kullanılarak C-C bağı oluşturulması son yıllarda çok kullanılan bir yöntemdir. Co +3, Ce +4, Cu +2, Hg +2, Mn +3 gibi metal tuzları "serbest radikalik halkalaşma" veya "tek elektron aktarımı" (ing. SET ; single electron transfer) reaksiyonlarında kullanılan radikal yükseltgenlerdir. Kolay sentezlenebilmesi ve reaksiyonlarda yüksek verimlilik sağlaması açısından en çok ilgi çeken Mn +3 olmuştur. Mangan(III)asetat {Mn(Ac) 3 } ile antibiyotik 1, anti-tümor 2, doğal ürün sentezi 3 ve anti-bakteriyal 4 bileşiklerin elde edilmesinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışma, Mn(Ac) 3 kullanılarak tek elektron aktarımı yönteminin trifluormetil grubu içeren aktifmetilen bileşiklerine (AMB) uygulanmasıdır. Daha önceki çalışmalarımızda aktfmetilen bileşiklerinin (trifluormetil grubu içermeyen) Mn(Ac) 3 aracılığında alkenlere katılması sonucunda dihidrofuranlar elde edilmiştir. Bu araştırmada, trifluormetil-amb lerinin Mn(Ac) 3 ortamında alkenlerle halkalaşma reaksiyonları sonucunda bazı 2- trifluormetil-dihidrofuran bileşiklerinin sentezi gerçekleştirilecektir. Mn(Ac) 3 ile yapılacak radikalik haşkalaşma reaksiyonları için model reaksiyonu ve mekanizması şekil 1' de verilmiştir. Bu mekanizmaya göre; Mn(Ac) 3 trifluormetil-amb' nin enol şekli üzerinden radikalik olarak α-h'unu kopartır. R 1 CF 3 Mn(Ac) 3 R R 4 3 R 2 R 1 CF 3 R 1 CF 3 R 4 R 3 R 2 H Mn(Ac) 3 R 1 CF 3 R 3 CF 3 R 3 R 4 R 2 R 4 R 2 R 1 CH 3, Ph, Et, 2-furil Şekil 1: Trifluormetil-dihidrofuran bileşiklerinin Mn(Ac) 3 aracılığıyla sentezi

5 Bu bileşik daha kararlı α-karbo R 1 : radikaline dönüşür ve α-karbo radikali alkene katılır. luşan katılma ara ürünü Mn(Ac) 3 ile yükseltgenerek karbokatyona dönüşür. Daha sonra karbonil grubunun enol şekli üzerinden halkalaşma gerçekleşir ve asimetrik 2-trifluormetildihidrofuranlar elde edilir Kapsam Mn(Ac) 3 ile halkalaşma reaksiyonlarında AMB olarak; benzoiltrifluoraseton, 2- furoiltrifluoraseton, trifluorasetilaseton ve 5,5-dimetil-1,1,1-trifluorasetilaseton: alken olarak; 1-fenilsiklohekzen, β-metilstiren, 1,1-di(4-Me-fenil)etilen, kullanılacaktır. Radikalik halkalaşma reaksiyonu sonucunda elde edilecek 2-trifluormetil-dihidrofuranlar kolon veya preperatif ince tabaka kromatografisi yöntemleri kullanılarak saflaştırılacaktır. Bu işlemlerden sonra ürünlerin yapıları spektral analiz yöntemleri (IR, 1 H-NMR, 13 C-NMR, 19 F-NMR ve kütle spektrometresi) ve element analizi ile aydınlatılacaktır. 2-Trifluor-dihidrofuran bileşiklerinin sentezinde, reaksiyon sıcaklığı ve süresi ürün verimine doğrudan etkili olduğundan, öncelikle bu parametrelerin optimum koşulları tespit edilecektir. Çalışma sonucunda elde edilecek sonuçlar (ürün verimi); hem aktifmetilen bileşikleri hem de alkenler arasında ayrı ayrı yorumlanacaktır. 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Kullanılan cihazlar Elde edilen bileşiklerin IR spektrumları (KBr disk, CHCl 3 ), Matson 1000 FT-IR cm -1 aralıkta 4 cm -1 çözünürlükte kaydedildi. 1 H-NMR, 13 C-NMR, 19 F-NMR, CSY ve HETCR spektrumları, Bruker GmbH DPX-400 MHz ve Varian Mercury 400 High performance Digital FT-NMR spektrometrelerinde çizdirildi. Kütle spektrumları, Micromass UK Platform II LC/MS ve Shimadsu GC-17A/GC-MS-QP 5000 de EI (70 ev) yöntemiyle kaydedildi. Element analizleri, Leco 932 CHNS- cihazında ölçüldü.

6 3.2. Kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler Çalışma kapsamında kullanılan; asetik asit, etil asetat, hekzan, kloroform ve metanol HPLC saflıkta olup DP tan temin edildi. Aktifmetilen bileşiği olarak kullanılan; 4,4,4-trifluor-1- tiyen-2-ilbütan-1,3-dion (%99), 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (%98), 1,1,1- trifluorpentan-2,4-dion (%99), etil 4,4,4-trifluor-3-oksobutanoat (%98) ve 4,4,4-trifluor-1-(2- furyl)bütan-1,3-dion (%99) ABCR den alındı. Elde edilen bileşiklerin saflaştırılmasında kullanılan; preparatif ince tabaka (PİT) için PF nm, kolon kromatografisi için mesh silikajel dolgu maddeleri ile kalitatif ince tabaka (silikajel, 20X20 cm) ve 2-fenilpropen (%98) Merck ten temin edildi. Çalışmada kullanılan diğer alkenler ve Mangan(III) asetat literatürde verilen yöntemlere göre hazırlandı Elde edilen bileşiklerin genel sentez yöntemi Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona MAH (1,25 g : 4,5 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak, MAH o C de azot atmosferinde ısıtılarak çözülür. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, trifluormetil-1,3-dikarbonil bileşiği (2,25 mmol) ve alkenin (3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir ve reaksiyon sıcaklığı 80 o C ye çıkartılır. Karışım bu sıcaklıkta MAH ın koyu rengi kaybolana kadar karıştırılarak ısıtılır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle (2x5 ml) yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi veya PİT ile saflaştırılır Mangan(III) asetatın ve alkenlerin sentez yöntemler Mangan(III) asetatdihidrat; 0,1 M Mn(Ac) 2 4H 2 ve 0,4 M sodyumasetatın % 92 lik asetik asitteki çözeltisi, iki kutuplu dolgulu bir kolon reaktörinde elektrokimyasal metodla sentezlendi 5. 1,1-Difeniletilen, 1-fenil-1-propen, 1-fenilsiklohekzen ve 1-fenilsiklopenten; fenilmagnezyumbromürün uygun karbonil bileşikleriyle Grignard reaksiyonu sonucunda elde edilen alkolden, seyreltik HCl (1:1) ile su çekilmesiyle sentezlendi. 1,1-bis(4-metilfenil)etilen ise, 4-metilfenilmagnezyum bromür kullanılarak aynı metodla hazırlandı.

7 4. ANALİZ VE BULGULAR ,2,2-Trifluor-1-(4-metil-5-fenil-2-tiyen-2-il-4,5-dihidrofuran-3il)etanon (3b) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,23 g : 4,5 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-tiyen-2-ilbütan-1,3-dion (0,50 g : 2,25 mmol) ve 1-fenilpropenin (0,35 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün önce kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] daha sonra aynı çözücü karışımı kullanılarak PİT ile saflaştırılır. Sarı yağımsı ürün, verim 0,37 g (%49). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,70 (3H, i, J = 6,75 Hz, -CH 3 ), 3,84 (1H, di, J = 6,64 ve 3,67 Hz, H-4), 5,60 (1H, i, J = 3,04 Hz, H-5), 7,42 (1H, ü, J = 4,79 Hz), 7,57 (5H, pç, arom.), 7,91 (1H, i, J = 5,0 Hz), 8,73 (1H, i, J = 3,94 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 22,8 (-CH 3 ), 42,2 (C-4), 91,8 (C-5), 110,1 (C-3), 119,0 (d, 1 J C-F = 291,2 Hz, CF 3 ), 126,2, 129,1, 129,7, 129,8, 133,3, 135,1, 136,7, 140,9, 167,7 (C-2), 176,6 (d, 2 J C-F = 34,6 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 2870, 1666 (C=), 1531 (C=C), 1199 (CF 3 ), 1140 (C--C), 731, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 339 (M +1 ), 338 (M + ), 242 (M +1 -CF 3 C), 227 (M + -C 5 H 3 S), 150 (M + - CF 3 C -PhCH 2 ), 111 (C 5 H 3 S +, %100), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 17 H 13 F 3 2 S): hesaplanan (%): C 60,35 ; H 3,87 ; S 9,48 : bulunan (%): C 60,37; H 3,90; S 9, ,2,2-Trifluor-1-(7a-fenil-2-tiyen-2-il-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3- il)etanon (3d) un Sentezi:

8 Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,23 g : 4,5 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-tiyen-2-ilbütan-1,3-dion (0,50 g : 2,25 mmol) ve 1-fenilsiklohekzenin (0,47 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün önce kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] daha sonra aynı çözücü karışımı kullanılarak PİT ile saflaştırılır. Sarı renkli kristal en: o C, verim 0,71 g (%83). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,42 (1H, pç), 1,68 (2H, pç), 1,82 (3H, pç), 2,38 (1H, ü, J = 10,77 Hz), 2,45 (1H, ii, J = 12,59 ve 4,18 Hz), 3,64 (1H, ü, J = 7,19 Hz), 7,28 (3H, pç), 7,37 (2H, üi, J = 7,01 ve 1,87 Hz), 7,47 (2H, iü, J = 7,28 ve 1,44 Hz), 7,76 (1H, ii, J = 5,02 ve 1,05 Hz), 8,67 (1H, ii, J = 3,95 ve 1,06 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 21,9 (C-5), 22,4 (C-6), 31,7 (C-4), 36,8 (C- 7), 45,6 (C-3a), 93,2 (C-7a), 113,9 (C-3), 119,8 (d, 1 J C-F = 291,4 Hz, CF 3 ), 125,1, 128,2, 128,7, 129,2, 133,0, 135,0, 136,5, 146,4, 167,9 (C-2), 175,8 (d, 2 J C-F = 34,5 Hz, C=) ; 19 F- NMR, δ (ppm): -74,0 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3073, 2936, 2861, 1664 (C=), 1531 (C=C), 1203 (CF 3 ), 1138 (C--C), 758, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 379 (M +1 ), 378 (M + ), 309 (M + - CF 3 ), 266 (M + -CF 3 -C 3 H 7 ), 198 (M + -CF 3 -C 5 H 3 S), 111 (C 5 H 3 S + ), 110 (C 5 H 2 S +, %100), 105 (PhC + ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 20 H 17 F 3 2 S): hesaplanan değerler (%): C 63,48 ; H 4,53 ; S 8,47 : bulunan değerler (%): C 63,75 ; H 4,42 ; S 8, ,2,2-Trifluor-1-(4-metil-2,5difenil-4,5-dihidrofuran-3-il)etanon (4a) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (0,54 g : 2,5 mmol) ve 1-fenilpropenin (0,35 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana

9 kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün önce kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] daha sonra aynı çözücü karışımı kullanılarak PİT ile saflaştırılır. Sarı yağımsı ürün, verim 0,35 g (%42). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,61 (3H, i, J = 6,71 Hz, -CH 3 ), 3,76 (1H, di, J = 6,52 ve 5,20 Hz, H-4), 5,45 (1H, i, J = 4,90 Hz, H-5), 7,51-7,64 (8H, pç, arom.), 7,89 (2H, iü, J = 7,13 ve 2,0 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 21,2 (-CH 3 ), 45,8 (C-4), 91,9 (C-5), 111,3 (C-3), 115,1 (d, 1 J C-F = 289,9 Hz, CF 3 ), 125,4, 128,6, 128,7, 129,2, 129,3, 129,7, 131,9, 139,5, 172,3 (C-2), 177,0 (d, 2 J C-F = 35,0 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -73,7 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3065, 2967, 2930, 1660 (C=), 1585 (C=C), 1548, 1197 (CF 3 ), 1141 (C--C), 756, 696 ; Kütle spektrumu, (m/z): 334 (M +2 ), 332 (M + ), 235 (M + -CF 3 C), 227 (M + -PhC), 145 (M +1 -CF 3 - PhC -CH 3 ), 105 (PhC +, %100), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5, %100), 50 (CF 2, %100), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 19 H 15 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 68,67 ; H 4,55: bulunan değerler (%): C 68,69; H 4, ,2,2-Trifluor-[5,5-bis(4-metilfenil)-2-fenil-4,5-dihidrofuran-3-il)etanon (4b) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (0,54 g : 2,5 mmol) ve 1,1-di(4-metilfenil)etilenin (0,59 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Sarı yağımsı ürün, verim 0,74 g (%70).

10 1 H-NMR, δ (ppm): 2,17 (6H, t, -CH 3 ), 3,81 (2H, t, -CH 2 ), 7,02 (4H, i, J = 8,25 Hz), 7,16 (4H, i, J = 8,20 Hz), 7,27 (2H, ü, J = 7,93 Hz), 7,33 (1H, ü, J = 7,41 Hz), 7,73 (2H, ii, J = 8,83 ve 1,45 Hz) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -76,2 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3028, 2922, 1685 (C=), 1585, 1556 (C=C), 1209 (CF 3 ), 1136 (C--C), 758, 692 ; Kütle spektrumu, (m/z): 422 (M + ), 325 (M + - CF 3 C), 220 (M + -CF 3 C -PhC), 105 (PhC ), 104 (C 8 H 8 %100), 77 (C 6 H 5 99) ; Element analizi (C 26 H 21 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 73,92 ; H 5,01 : bulunan değerler (%): C 73,89; H 5, (2,6a-difenil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-siklopenta[b]furan-3il)-2,2,2-trifluoretanon (4c) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (0,54 g : 2,5 mmol) ve 1-fenilsiklopenten (0,43 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Sarı yağımsı ürün, verim 0,27 g (%30). 1 H NMR, δ (ppm): 1,88 (1H, pç), 2,01 (H, pç), 2,11 (1H, pç), 2,15-2,27 (2H, pç), 2,51 (1H, ii, J = 13,86 ve 5,76 Hz), 4,01 (1H, i, J = 8,59 Hz, H-3a), 7,37-7,55 (8H, pç, arom.) 7,81 (2H, iü, J = 7,25 ve 1,33 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 24,8 (C-5), 36,4 (C-4), 42,4 (C-6), 54,3 (C-3a), 102,3 (C-3), 111,2, 118,9 (d, 1 J C-F = 291,7 Hz, -CF 3 ), 125,1, 128,7, 128,8, 129,5, 130,0, 130,4, 132,6, 143,6, 174,3 (C-2), 177,1 (d, 2 J C-F = 34,7 Hz, C=) ; IR, ν mak : 3059, 2963, 2870, 1681 (C=), 1583 (C=C), 1550, 1490, 1448, 1269, 1205 (CF 3 ), 1140 (C--C), 883, 760, 696 ; Kütle Spektrumu, (m/z): 359 (M +1 ), 358 (M + ), 289 (M + -CF 3 ), 261 (M + -CF 3 C), 184 (M + - CF 3 C PhC), 105 (PhC +, %100), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi

11 (C 21 H 17 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 70,38 ; H 4,78 : bulunan değerler (%): C 70,52 ; H 4, (2,7a-difenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3il)2,2,2-trifluoretanon (4d) ve 3-benzoil-7a-fenil-2-(trifluormetil)oktahidro-1-benzofuran-2-il asetat (4e) ın Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-fenilbütan-1,3-dion (0,54 g : 2,5 mmol) ve 1-fenilsiklohekzenin (0,47 g : 3 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. 4f sarı yağımsı ürün, verim 0,30 g (32), 4g renksiz katı en: o C, verim 0,44 g (%41). 1-(2,7a-difenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (4d) 1 H-NMR, δ (ppm): 1,45 (1H, pç), 1,52 (2H, pç), 1,66 (2H, pç), 1,78 (1H, pç), 2,29 (2H, pç), 3,57 (1H, ü, J = 7,15 Hz, H-3a), 7,22-7,47 (8H, pç, arom.), 7,76 (2H, üi, J = 7,19 ve 1,41 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 20,7 (C-5), 20,8 (C-6), 29,7 (C-4), 35,6 (C-7), 45,7 (C-3a), 92,3 (C-7a), 111,3 (C-3), 118,2 (d, 1 J C-F = 289,5 Hz, -CF 3 ), 124,2, 127,7, 128,0, 128,4, 129,8, 132,1, 145,0, 173,0 (C-2), 175,9 (d, 2 J C-F = 34,5 Hz, C=) ; 19 F NMR, δ (ppm): -74,0 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3055, 2930, 2861, 1681 (C=), 1589 (C=C), 1544, 1448, 1276, 1199 (CF 3 ), 1143 (C--C), 758, 694 ; Kütle spektrumu, (m/z): 373 (M +1 ), 372 (M + ), 354 (M +1 -F), 303 (M + -CF 3 ), 267 (M + -PhC +, %100), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 22 H 19 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 70,96 ; H 5,14 : bulunan değerler (%): C 71,24 ; H 5,06. 3-Benzoil-7a-fenil-2-(trifluormetil)oktahidro-1-benzofuran-2-il asetat (4e): 1 H- NMR, δ (ppm): 1,52 (1H, pç), 1,65 (2H, pç), 1,76 (2H, pç), 1,92 (1H, pç), 2,15 (3H, t, -CH 3 ), 2,20

12 (1H, pç), 2,65 (1H, üi, J = 13,2 ve 3,6 Hz, H-4 ), 3,65 (1H, ii, J = 12,8 ve 5,8 Hz, H-3a), 5,63 (1H, i, J = 12,8 Hz, H-3), 7,29 (1H, üü, J = 7,2 ve 1,2 Hz), 7,37 (2H, üi, J = 8,0 ve 0,8 Hz), 7,52 (2H, ü, J = 7,6 Hz), 7,60 (2H, iü, J = 6,8 ve 1,6 Hz), 7,62 (1H, üü, J = 7,6 ve 1,2 Hz), 7,94 (2H, ii, J = 8,4 ve 1,2 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 20,6, 22,2, 25,4, 36,6, 43,2, 44,5, 52,3 (- CH 3 ), 88,3 (C-7a), 116,0 (d, 2 J C-F = 34,2 Hz, C-2), 122,0 (d, 1 J C-F = 287,2 Hz, -CF 3 ), 125,8, 127,7, 128,2, 128,4, 133,9, 138,3, 144,5, 168,8 (C=), 194,7 (C=) ; IR, ν mak : 3059, 2934, 2864, 1762 (C=), 1685 (C=), 1450, 1369, 1203 (CF 3 ), 1186 (C--C), 762, 696 ; Kütle spektrumu, (m/z): 432 (M + ), 431 (M + -H), 389 (M + -CH 3 C), 373 (M + -CH 3 C 2 ), 371 (M + - CH 3 C 2 H, %100), 355 (M + -C 6 H 5 ), 335 (M + -CF 3 C), 277 (MH + -C 4 H 3 F 3 3 ), 157 (C 4 H 4 F ), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ) ; Element analizi (C 24 H 23 F 3 4 ): hesaplanan değerler (%): C 66.66; H 5.36 : bulunan değerler (%): C 66,83 ; H 5, (2,4-dimetil-5-fenil-4,5-dihidrofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (5a) ve (3E)-1,1,1- trifluor-3-(4-metil-5-fenildihidrofuran-2(3h)-yliden)aseton (5b) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1-fenilpropenin (0,41 g : 3,5 mmol) 3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. 5a renksiz yağımsı ürün, verim 0,28 g (%35), 5b renksiz yağımsı katı 0,16g (%20). 1-(2,4-dimetil-5-fenil-4,5-dihidrofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (5a): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,50 (3H, i, J = 6,69 Hz, -CH 3 ), 2,52 (3H, t, -CH 3 ), 3,57 (1H, pç, H-4), 5,32 (1H, i, J = 5,01 Hz, H-5), 7,39 (2H, pç), 7,50 (3H, pç) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,0 (-CH 3 ), 21,2 (-CH 3 ), 44,4 (C-4), 92,7 (C-5), 111,3 (C-3), 112,4, 118,1 (d, 1 J C-F = 288,9 Hz, -CF 3 ), 125,3, 128,8, 128,9, 139,5, 176,3 (C-2), 177,0 (d, 2 J C-F = 35,1 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -74,8 (t, CF 3 ) ; IR,

13 ν mak : 3062, 1685 (C=), 1583, 1556 (C=C), 1213 (CF 3 ), 1137 (C--C), 875, 755, 696 ; Kütle spektrumu, (m/z): 271 (M +1 ), 270 (M + ), 255 (M + -CH 3 ), 227 (M + -CH 3 C), 201 (M + - CF 3 ), 105 (PhC + ), 97 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 14 H 13 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 62,22 ; H 4,85 bulunan değerler (%): C 62,30; H 4,92. (3E)-1,1,1-trifluor-3-(4-metil-5-fenildihidrofuran-2(3H)-yiliden)aseton (5b): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,13 (3H, i, J = 2,02 Hz, -CH 3 ), 2,40 (1H, pç, H-4), 2,74 (1H, iii, J = 19,09, 9,96 ve 1,70 Hz, H -3), 3,67 (1H, ii, J = 18,93 ve 7,87 Hz, H-3), 4,90 (1H, i, J = 8,82 Hz, H-5), 6,01 (1H, t, H olef ), 7,24 (2H, pç, arom.), 7.33 (3H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 15,9 (-CH 3 ), 40,5 (C-4), 41,1 (C-3), 91,8 (C-5), 92,9 (C-3'), 118,0 (d, 1 J C-F = 288,5 Hz, -CF 3 ), 126,13, 128,86, 129,06, 137,31, 180,12 (d, 2 J C-F = 34,3 Hz, C=), 184,10 (C-2) ; 19 F -NMR, δ (ppm): -78,7 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3034, 2967, 2880, 1693 (C=), 1592 (C=C), 1197 (CF 3 ), 1143 (C-- C), 1082, 943, 756, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 271 (M +1 ), 270 (M + ), 255 (M +1 -CH 3 ), 201 (M + -CF 3 ), 173 (M + -CF 3 C), 139 (M + -C 10 H 12, %100), 133 (M + -C 4 H 2 F 3 2 ), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 14 H 13 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 62,22 ; H 4,85 : bulunan değerler (%): C 62,18 ; H 4, (2,5-Dimetil-5-fenil-4,5-dihidrofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (5c) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 2-fenilpropenin (0,41 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Renksiz yağımsı ürün, verim 0,44 g (%54).

14 1 H-NMR, δ (ppm): 1,77 (3H, t, -CH 3 ), 2,46 (3H, t, -CH 3 ), 3,02 (1H, i, J = 14,03 Hz, H-4), 3,34 (1H, i, J = 14,04 Hz, H-4), 7,37 (5H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,0 (-CH 3 ), 29,4 (-CH 3 ), 42,4 (d, 4 J C-F = 3,1 Hz, C-4), 91,8 (C-5), 105,1 (C-3), 118,2 (d, 1 J C-F = 289,6 Hz, - CF 3 ), 124,1, 127,8, 128,7, 144,9, 176,5 (d, 2 J C-F = 34,3 Hz, C=) 176,6 (C-2) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -77,1 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3063, 2980, 1685 (C=), 1575 (C=C), 1199 (CF 3 ), 1138 (C- -C), 904, 764, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 271 (M +1 ), 270 (M + ), 227 (M + -CH 3 C), 201 (M + -CF 3 ), 158 (M + -CF 3 C -CH 3 ), 130 (M + -CF 3 C -CH 3 C), 105 (PhC + ), 97 (CF 3 C + ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3, %100), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 14 H 13 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 62,22 ; H 4,85 : bulunan değerler (%): C 62,29 ; H 4, ,2,2-Trifluor-1-(2-metil-5,5-difenil-4,5-dihidrofuran-3il)etanon (5d) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1,1-difeniletilenin (0,59 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Renksiz yağımsı ürün, verim 0,65 g (%65). 1 H-NMR, δ (ppm): 2,51 (3H, t, -CH 3 ), 3,82 (2H, t, H-4), 7,34 (10H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,4 (CH 3 ), 42,8, (d, 4 J C-F = 2,8 Hz, C-4), 95,6 (C-5), 106,6 (C-3), 119,3 (d, 1 J C-F = 290,9 Hz, -CF 3 ), 126,7, 129,3, 129,8, 145,1, 177,6 (C-2), 177,7 (d, 2 J C-F = 35,1 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -77,0 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3053, 2934, 1679 (C=), 1571 (C=C), 1330, 1195 (CF 3 ), 1145 (C--C), 985, 906, 746, 702 ; Kütle spektrumu, (m/z): 333 (M +1 ), 332 (M + ), 314 (M +1 -F), 299 (M +1 -F CH 3 ), 289 (M + -CH 3 C), 270 (M + -F -CH 3 C), 263 (M + - CF 3 ), 220 (M + -CH 3 C -CF 3 ), 191 (M +1 -CH 3 C -CF 3 C), 165 (M +1 -PhCH 2 -C 6 H 5 ), 114 (M + -CH 3 C -CF 3 C -C 6 H 5 ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (-CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ;

15 Element analizi (C 19 H 15 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 68,67 ; H 4,55 : bulunan değerler (%): C 68,75 ; H 4, ,2,2-Trifluor-1-[2-metil-5,5-bis(4-metilfenil)-4,5-dihidrofuran-3il]etanon (5e) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1,1-di(4-metilfenil)etilenin (0,69 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Renksiz yağımsı ürün, verim 0,78 g (%72). 1 H-NMR, δ (ppm): 2,46 (6H, t, -CH 3 ), 2,59 (3H, t, -CH 3 ), 3,87 (2H, t, H-4), 7,28 (4H, i, J = 8.18 Hz, arom.), 7,35 (4H, iü, J = 8,30 ve 1,88 Hz, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,5, 21,5, 42,8 (d, 4 J C-F = 1,03 Hz, C-4), 95,7 (C-5), 106,6 (C-3), 119,3 (d, 1 J C-F = 290,9 Hz, -CF 3 ), 126,7, 130,4, 139,1, 142,3, 177,4 (C-2), 177,7 (d, 2 J C-F = 35,1 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -77,0 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3028, 2924, 1687 (C=), 1581 (C=C), 1323, 1201 (CF 3 ), 1134 (C-- C), 906, 816, 691 ; Kütle spektrumu, (m/z): 360 (M + ), 317 (M + -CF 3 C), 291 (M + -CF 3 ), 248 (M + -CH 3 C -CF 3 ), 220 (M + -CF 3 C -CH 3 C), 202 (M + -F 2 -CH 3 C -C 6 H 5 ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (-CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 21 H 19 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 69,99 ; H 5,31 : bulunan değerler (%): C 70,34 ; H 5, (4-etil-2-metil-5,5-difenil-4,5-dihidrofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (5f) ve (3E)- (4-etil-5,5-fenildihidrofuran-2(3H)-yiliden)-1,1,1-trifluoraseton (5g) un Sentezi:

16 Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1,1-difenil-1-butenin (0,73 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. 5f renksiz yağsı ürün, verim 0,30 g (%28), 5g renksiz yağımsı katı 0,37g (%34). 1-(4-etil-2-metil-5,5-difenil-4,5-dihidrofuran-3-il)-2,2,2-trifluoretanon (5f): 1 H NMR, δ (ppm): 0,51 (3H, ü, J = 7,43 Hz, -CH 3 ), 1,40 (1H, pç), 1,50 (1H, pç), 2,40 (3H, t, -CH 3 ), 4,05 (1H, ü, J = 5,30 Hz, H-4), 7,29-7,37 (8H, pç, arom.), 7.50 (2H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 10,2 (-CH 3 ), 16,2 (CH 2 ), 24,7 (-CH 3 ), 48,5 (C-4), 97,4 (C-5), 113,3 (C-3), 118,1 (d, 1 J C-F = 288,8 Hz, -CF 3 ), 126,0, 126,5, 127,4, 127,9, 128,1, 139,7, 143,9, 174,3 (C-2), 177,1 (d, 2 J C-F = 34,5 Hz, C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -77,0 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3028, 2961, 2872, 1656 (C=), 1631 (C=C), 1448, 1363, 1184 (CF 3 ), 1151 (C--C), 760, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 361 (M +1 ), 360 (M + ), 345 (M + -CH 3 ), 317 (M + -CH 3 C), 299 (M + -PhCH 2 ), 249 (M +1 - CF 3 C -CH 3 ), 166 (Ph 2 CH + ), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 97 (CF 3 C + ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 21 H 19 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 69,99 ; H 5,31 : bulunan değerler (%): C 70.02; H (3E)-(4-etil-5,5-fenildihidrofuran-2(3H)-yiliden)-1,1,1-trifluoraseton (5g): 1 H NMR, δ (ppm): 0,83 (1H, pç), 0.98 (3H, ü, J = 7,33 Hz, -CH 3 ), 1,54 (1H, pç), 1,50 (1H, pç), 3,08 (1H, iii, J = 19,62, 7,24 ve 1,37 Hz, H-2), 3,13 (1H, pç, H-4), 3,52 (1H, iii, J = 20,84, 10,63 ve 1,17 Hz, H-2'), 6,26 (1H, t, H olef ), 7,10-7,48 (10H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 12,3 (-CH 3 ), 24,5 (CH 2 ), 38,1 (C-4), 45,8 (C-3'), 91,9 (C-5), 97,5 (C-3), 118,2 (d, 1 J C-F = 289,5 Hz, -CF 3 ), 126,0, 126,4, 127,7, 128,1, 128,4, 128,6, 140,2, 142,2, 180,1 (d, 2 J C-F = 33,6 Hz, C=), 183,3 (C-2) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -76,5 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3061, 2967, 2936, 1695 (C=), 1591 (C=C), 1448, 1317, 1197 (CF 3 ), 1143 (C--C), 943, 758, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 361

17 (M +1 ), 360 (M + ), 331 (M + -C 2 H 5 ), 291 (M + -CF 3 ), 206 (M + -2C 6 H 5 ), 178 (M + -Ph 2 C), 105 (PhC + ), 91 (PhCH 2 +, %100), 77 (C 6 H 5 + ), 69 (CF 3 + ) ; Element analizi (C 21 H 19 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 69,99 ; H 5,31 : bulunan değerler (%): C 70,06 ; H 5, ,2,2-Trifluor-1-(2-metil-6a-fenil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-siklopenta[b] furan -3- il)etanon (5h) ve 1-[6a-fenil-2-(trifluormetil)-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-siklopenta [b]furan-3il]etanon (5i) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1-fenilsiklopentenin (0,50 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. 5h renksiz yağımsı ürün, verim 0,30 g (%34), 5i renksiz yağımsı ürün, verim 0,22 g (%25). 2,2,2-Trifluor-1-(2-metil-6a-fenil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-siklopenta[b]furan-3-il) etanon (5h): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,64 (1H, pç), 1,84 (2H, pç), 1,98 (1H, ii, J = 13,76 ve 6,21 Hz), 2,30 (1H, ii, J = 13,90 ve 5,85 Hz), 2,33 (3H, t, -CH 3 ), 3,72 (1H, i, J = 8,41 Hz, H-3a), 7,22-7,33 (5H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,4 (C-5), 25,1 (C-4), 36,4 (C-3a), 42,8 (C- 6), 53,7 (-CH 3 ), 103,6 (C-6a), 112,0 (C-3), 117,8 (d, 1 J C-F = 290,9 Hz, -CF 3 ), 125,4, 128,7, 129,6, 144,1, 177,9 (d, 2 J C-F = 34,8 Hz, C=), 178,6 (C-2) ; IR, ν mak : 2963, 2872, 1679 (C=), 1571 (C=C), 1384, 1199 (CF 3 ), 1140 (C--C), 906, 762, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 297 (M +1 ), 296 (M + ), 281 (M + -CH 3 ), 278 (M +1 -F), 227 (M + -CF 3 ), 199 (M + -CF 3 C), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 16 H 15 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 64,86 ; H 5,10 : bulunan değerler (%): C 64,80 ; H 5,02.

18 1-[6a-fenil-2-(trifluormetil)-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-siklopenta[b]furan-3il]etanon (5i): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,80 (1H, pç), 1,95 (2H, pç), 2,01 (2H, pç), 2,35 (3H, t, -CH 3 ), 2,44 (1H, ii, J = 13,97 ve 5,92 Hz), 3,84 (1H, iü, J = 8,78 ve 5 J H-F = 1,96 Hz, H-3a), 7,37 (5H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 25,4 (C-5), 30,3 (d, 4 J C-F = 3,5 Hz, C-3a), 35,0 (C-4), 44,1 (C-6), 57,5 (- CH 3 ), 101,8 (C-6a), 119,5 (d, 1 J C-F = 273,8 Hz, -CF 3 ), 121,6 (C-3), 125,1, 129,0, 129,8, 144,0, 150,6 (d, 2 J C-F = 35,1 Hz, C-2), 194,6 (C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -63,5 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3028, 2961, 2872, 1656 (C=), 1631 (C=C), 1448, 1363, 1184 (CF 3 ), 1151 (C--C), 760, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 297 (M +1 ), 296 (M + ), 278 (M +1 -F), 227 (M + -CF 3 ), 199 (M + - CF 3 C), 185 (M +1 -CF 3 C -CH 3 ), 142 (M + -CF 3 C -C 3 H 5 ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 16 H 15 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 64,86 ; H 5,10 : bulunan değerler (%): C 64,72 ; H 5, ,2,2-Trifluor-1-(2-metil-7a-fenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3il)etanon (5j) ve (3E)-1,1,1-Trifluor-3-(7a-fenilhekzahidro-1-benzofuran-2(3H)-yiliden) aseton (5k) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion (0,46 g : 3,0 mmol) ve 1-fenilsiklohekzenin (0,55 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntıya su ilave edilir ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. 5j renksiz yağımsı ürün, verim 0,41 g (%44), 5k renksiz yağımsı ürün, verim 0,30 g (%32). 2,2,2-Trifluor-1-(2-metil-7a-fenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3il)etanon (5j): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,42 (2H, pç), 1,55 (1H, pç), 1,71 (2H, pç), 1,85 (1H, pç), 2,21 (2H, pç), 2,44 (3H, t, -CH 3 ), 3,48 (1H, ü, J = 6,66 Hz, H-3a), 7,31 (1H, ü, J = 4,23 Hz, arom.), 7,35 (4H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 16,8 (C-5), 20,6 (C-6), 29,4 (C-4), 35,7 (C-7), 45,7 (C-

19 3a), 94,1 (C-7a), 115,3, 119,2 (d, 1 J C-F = 290,7 Hz, -CF 3 ), 125,1, 126,7, 128,7, 129,5, 146,9, 177,7 (d, 2 J C-F = 35,1 Hz, C=), 178,4 (C-2) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -65,6 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3057, 2955, 2876, 1614 (C=), 1598 (C=C), 1363, 1251 (CF 3 ), 889, 696 ; Kütle spektrumu, (m/z): 311 (M +1 ), 310 (M + ), 267 (M + -CH 3 C), 213 (M + -CF 3 C), 199 (M +1 -CH 3, -CF 3 C), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 17 H 17 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 65,80 ; H 5,52 : bulunan değerler (%): C 65,70 ; H 5,45. (3E)-1,1,1-Trifluor-3-(7a-fenilhekzahidro-1-benzofuran-2(3H)-yiliden)aseton (5k): 1 H- NMR, δ (ppm): 1,25 (1H, pç), 1,51 (2H, pç), 1,67 (1H, pç), 1,76 (1H, pç), 1,92 (2H, pç), 2,22 (1H, üü, J = 15,24 ve 5,20 Hz), 2,68 (1H, pç, H-3), 2,84 (1H, iii, J = 18,63, 6,40 ve 1,67 Hz, H-2), 3,16 (1H, ii, J = 18,66 ve 0,68 Hz, H -2), 6,23 (1H, i, J = 0,61 Hz, H olef ), 7,29-7,40 (5H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 21,9, 23,4, 28,9, 37,0, 40,7 (C-5), 40,8 (C-6), 94,0 (C-3), 94,1 (C-7), 117,8 (d, 1 J C-F = 291,4 Hz, -CF 3 ), 125,6, 129,1, 129,7, 144,8, 181,1 (d, 2 J C-F = 33,8 Hz, C=), 186,1 (C-2) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -78,7 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 3063, 2938, 2861, 1695 (C=), 1589 (C=C), 1450, 1325, 1274, 1195 (CF 3 ), 1145 (C--C), 920, 758, 702 ; Kütle spektrumu, (m/z): 311 (M +1 ), 310 (M + ), 241 (M + -CH 3 ), 170 (M + -CF 3 C C 3 H 7 ), 156 (M + - CF 3 C -C 3 H 5, %100), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 17 H 17 F 3 2 ): hesaplanan değerler (%): C 65,80 ; H 5,52 : bulunan değerler (%): C 65,61 ; H 5, Etil 2-hidroksi-4-metil-5-fenil-2-(trifluormetil)tetrahidrofuran-3-karboksilat (6a) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, etil 4,4,4-trifluor-3-oksobutanoat (0,55 g : 3,0 mmol) ve 1-fenilpropenin (0,41 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntı 1 M HCl (10 ml) de çözünür ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar

20 buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (5:1)] saflaştırılır. Renksiz katı ürün en: o C, verim 0,32 g (%34). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,08 (3H, i, J = 7,0 Hz, -CH 3 ), 1,36 (3H, ü, J = 7,1 Hz, -CH 3 ), 2,6 (1H, pç, H-4), 3,5 (1H, i, J = 9,7 Hz, H-3), 4,3 (2H, pç, -CH 2 ), 5,0 (1H, i, J = 8,7 Hz, H-5), 5,8 (1H, t, -H), 7,3 (5H, pç, arom.) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 13,5 (-CH 3 ), 14,5 (-CH 3 ), 45,6 (C-4), 51,6 (C- 3), 62,8 (-CH 2 ), 88,4 (C-5), 102,4 (d, 2 J C-F = 33,2 Hz, C-2), 124,6 (d, 1 J C-F = 288,3 Hz, -CF 3 ), 127,1, 129,7, 139,7, 173,2 (C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): (t, -CF 3 ) ; IR, ν mak : 3263 (-H), 2972, 2940, 1697 (C=), 1456, 1249 (CF 3 ), 1170 (C--C), 1014, 743, 698 ; Kütle spektrumu, (m/z): 318 (M + ), 300 (M + -H 2 ), 271 (M + -H -C 2 H 5 H, %100), 249 (M + -CF 3 ), 221 (M + -CF 3 C), 113 (CF 3 C + 2 ), 91 (PhCH + 2 ), 69 (CF + 3 ) ; Element analizi (C 15 H 17 F 3 4 ): hesaplanan değerler (%): C 56.60; H 5.38 : bulunan değerler (%): C 56,51 ; H 5, Etil 2-hidroksi-5,5-bis(4-metilfenil)-2-(trifluormetil)tetrahidrofuran-3-karboksilat (6b) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, etil 4,4,4-trifluor-3-oksobütanoat (0,55 g : 3,0 mmol) ve 1,1-di(4-metilfenil)etilenin (0,69 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntı 1 M HCl (10 ml) de çözünür ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (4:1)] saflaştırılır. Renksiz katı ürün en: o C, verim 0,71 g (%58). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,29 (3H, ü, J = 7,1 Hz, -CH 3 ), 2,31 (3H, t, -CH 3 ), 2,35 (3H, t, -CH 3 ), 3,02 (1H, ü, J = 12,5 Hz, H-4), 3,22 (1H, ii, J = 12,4 ve 6,9 Hz, H-3), 3,31 (1H, ii, J = 12,5 ve 6,9 Hz, H-4 ), 4,23 (1H, id, J = 10,8 ve 7,1 Hz, -CH 2 ), 4,29 (1H, id, J = 10,8 ve 7,2 Hz, - CH 2 ), 5,75 (1H, t, -H), 7,11 (2H, i, J = 8,1 Hz), 7,17 (2H, i, J = 8,1 Hz), 7,31 (2H, i, J =

21 8,1 Hz), 7,36 (2H, i, J = 8,1 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 14,0 (-CH 3 ), 21,1 (-CH 3 ), 21,2 (-CH 3 ), 42,1, 46,2, 62,6 (-CH 2 ), 90,8 (C-5), 101,3 (d, 2 J C-F = 34,3 Hz, C-2), 125,0 (d, 1 J C-F = 285,3 Hz, -CF 3 ), 126,3, 126,6, 129,7, 137,9, 138,0, 141,3, 143,3, 173,1 (C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -83,3 (t, -CF 3 ) ; IR, ν mak : 1714 (C=), 1172 (C-F), 1028, 737, 681 ; Kütle spektrumu, (m/z): 409 (MH + ), 408 (M + ), 393 (M + -CH 3 ), 363 (M + -C 2 H 5 ), 317 (M + -C 7 H 7 ), 271 (M + -CH 3 -C 7 H 7 ), 211 (C 15 H 14 + ), 119 (C 8 H 7 +, %100), 91 (C 7 H ), 69 (CF 3, ) ; Element analizi (C 22 H 23 F 3 4 ): hesaplanan değerler (%): C 64.70; H 5.68 : bulunan değerler (%): C 64,78 ; H 5, Etil 2-(asetiloksi)-7a-fenil-2-(trifluormetil)oktahidro-1-benzofuran-3-karboksilat (6c) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,64 g : 6,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, etil 4,4,4-trifluor-3-oksobutanoat (0,55 g : 3,0 mmol) ve 1-fenilsiklohekzenin (0,55 g : 3,5 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntı suda çözünür ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (4:1)] saflaştırılır. Renksiz yağımsı ürün, verim 0,72 g (%60). 1 H-NMR, δ (ppm): 1,23 (1H, pç), 1,30 (3H, ü, J = 7,1 Hz, -CH 3 ), 1,45 (1H, pç), 1,68 (2H, pç), 1,81 (1H, ii, J = 13,3 ve 3,6 Hz), 1,88 (3H, t, -CH 3 ), 1,98 (2H, ii, J = 9,4 ve 5,3 Hz), 2,18 (1H, iü, J = 13,6 ve 3,8 Hz), 3,67 (1H, iü, J = 12,6 ve 3,3 Hz, H-3a), 3,73 (1H, i, J = 12,6 Hz, H-3), 4,18 (1H, id, J = 10,8 ve 7,1 Hz, -CH 2 ), 4,32 (1H, id, J = 10,8 ve 7,1 Hz, -CH 2 ), 7,30 (1H, üü, J = 5,9 ve 2,1 Hz), 7,37 (2H, ü, J = 7,8 Hz), 7,52 (2H, ii, J = 7,5 ve 1,4 Hz) ; 13 C- NMR, δ (ppm): 14,1, 19,9, 21,7, 24,8, 37,4, 42,5, 53,4, 61,8 (-CH 3 ), 67,9 (-CH 2 ), 90,0 (C- 7a), 103,8 (d, 2 J C-F = 34,6 Hz, C-2), 123,8 (d, 1 J C-F = 286,3 Hz, -CF 3 ), 124,8, 126,4, 128,1, 128,8, 129,3, 144,7, 167,5 (C=), 165,8 (C=) ; 19 F-NMR, δ (ppm): -77,5 (t, -CF 3 ) ; IR, ν mak : 2960, 2865, 1779 (C=), 1743 (C=), 1452, 1371, 1207 (C-F), 1188 (C--C), 1086,

22 1037, 766, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 400 (M + ), 357 (M + -CH 3 C), 340 (M + -C 2 H 4 2 ), 285 (M + -C 2 H 4 2 -C 4 H 7 ), 267 (M + -C 6 H 5 -C 4 H 7 ), 105 (PhC + ), 91 (PhCH + 2 ), 77 (C 6 H + 5 ), 43 (CH 3 C +, %100) ; Element analizi (C 20 H 23 F 3 5 ): hesaplanan değerler (%): C 60.00; H 5.79 : bulunan değerler (%): C 60,15 ; H 5, [5,5-bis(4-metilfenil)-4,5-dihidro-2,2 -bifuran-3-il]-2,2,2-trifluoretanon (7a) un Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-(2-furil)bütan-1,3-dion (0,52 g : 2,5 mmol) ve 1,1-di(4-metilfenil)etilenin (0,69 g : 3,0 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntı suda çözünür ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (6:1)] saflaştırılır. Sarı yağımsı ürün, verim: 0,98 g (%95). 1 H-NMR, δ (ppm): 2,36 (6H, t, -CH 3 ), 4,00 (2H, t, H-4), 6,65 (1H, ii, J = 3,7 ve 1,6 Hz), 7,20 (4H, i, J = 8,1 Hz), 7,38 (4H, i, J = 8,2 Hz), 7,72 (1H, i, J = 0,9 Hz), 8,42 (1H, i, J = 3,7 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 21,2 (-CH 3 ), 42,9 (i, 4 J C-F = 3,2 Hz, C-4), 94,7 (C-5), 104,2 (C-3), 113,4, 119,3 (d, 1 J C-F = 291,4 Hz, -CF 3 ), 123,1 126,4, 130,0, 138,7, 141,5, 145,2, 147,5, 161,6 (C-2), 174,5 (d, 2 J C-F = 34,3 Hz, C=) ; IR, ν mak : 3028, 2924, 1675 (C=), 1569 (C=C), 1537, 1219 (CF 3 ), 1180 (C--C), 918, 849, 818, 764 ; Kütle spektrumu, (m/z): 413 (MH + ), 412 (M + ), 343 (M + -CF 3 ), 317 (M + -C 5 H 3 2 ), 315 (M + -CF 3 ), 275 (M + -CF 3 C 4 H 3 ), 219 (M + -CF 3 C - C 5 H 3 2 ), 178 (M + -CF 3 C -C 5 H 3 2 -CH 3 ), 95 (C 5 H 3 + 2, %100), 69 (CF + 3 ); Element analizi (C 24 H 19 F 3 3 ): hesaplanan değerler (%): C 69.90; H 4.64: bulunan değerler (%): C 70,20 ; H 4,43.

23 ,2,2-Trifluor-1-[2-(2-furil)-7a-fenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3- il]etanon (7b) ve 3-(2-furoil)-7a-fenil-2-(trifluormetil)oktahidro-1-benzo furan-2-il asetat (7c) ın Sentezi: Üç boyunlu 100 ml lik balona; çıkışına gaz tuzağı takılmış bir geri soğutucu, termometre ve azot gazı geçirme borusu takılır. Balona, MAH (1,37 g : 5,0 mmol) ve 30 ml asetik asit konularak o C de azot atmosferinde ısıtılarak karıştırılır. MAH tamamen çözündükten sonra karışım 60 o C ye soğutulur. Karışıma, 4,4,4-trifluor-1-(2-furil)bütan-1,3-dion (0,52 g : 2,5 mmol) ve 1-fenilsiklohekzenin (0,55 g : 3,0 mmol) 2-3 ml asetik asitteki çözeltisi ilave edilir. Sonra sıcaklık 80 o C ye çıkartılır ve bu sıcaklıkta reaksiyona, MAH ın koyu kahverengi kaybolana kadar devam edilir. Asetik asit döner buharlaştırıcıda vakum altında kuruluğa kadar damıtılır. Kalıntı suda çözünür ve EtAc (3x20 ml) ile çekilir. Birleştirilen organik faz doygun NaHC 3 (5 ml) çözeltisiyle nötralleştirilir ve doygun NaCl çözeltisiyle yıkanır. Susuz Na 2 S 4 üzerinden kurutulan organik çözelti 2-3 ml kalana kadar buharlaştırılır. Ham ürün kolon kromatografisi ile [hekzan / etilasetat (6:1)] daha sonra aynı çözücü karışımından PİT ile saflaştırılır. 7b sarı yağımsı ürün, verim: 0,26 g (%29), 7c renksiz katı en: o C, verim: 0,45 g (%42). 2,2,2-Trifluor-1-[2-(2-furil)-7a-fenil-3a,4,5,6,7,7a-hekzahidro-1-benzofuran-3-il] etanon (7b): 1 H-NMR, δ (ppm): 1,41 (2H, ü, J = 9,2 Hz), 1,63 (1H, pç), 1,80 (2H, pç), 1,88 (1H, pç), 2,32 (1H, pç, H-4), 2,47 (1H, i, J = 13,5 Hz, H-4), 3,58 (1H, ü, J = 7,7 Hz, H-3a), 6,66 (1H, ii, J = 3,7 ve 1,7 Hz), 7,27 (1H, üü, J = 5,6 ve 2,2 Hz), 7,34 (1H, ü, J = 7,8 Hz), 7,47 (1H, ii, J = 5,6 ve 2,2 Hz), 7,34 (1H, ü, J = 7,8 Hz), 7,47 (1H, ii, J = 7,6 ve 1,3 Hz), 7,76 (1H, ü, J = 1,1 Hz), 8,32 (1H, i, J = 3,7 Hz) ; 13 C-NMR, δ (ppm): 21,5 (C-5), 22,0 (C-6), 31,2 (C-4), 36,4 (C- 7), 45,2 (i, 4 J C-F = 1,8 Hz, C-3a), 93,5 (C-7a), 113,4 (C-3), 113,8, 119,4 (d, 1 J C-F = 291,3 Hz, - CF 3 ), 123,1, 124,9, 126,4, 128,3, 128,9, 145,8, 147,7, 162,5 (C-2), 174,2 (d, 2 J C-F = 34,3 Hz, C=) ; 19 F -NMR, δ (ppm): -74,3 (t, CF 3 ) ; IR, ν mak : 2940, 2862, 1668 (C=), 1569 (C=C), 1529, 1477, 1263 (CF 3 ), 1201 (C--C), 918, 762, 700 ; Kütle spektrumu, (m/z): 363 (MH + ), 362 (M + ), 344 (M + -H 2 ), 293 (M + -CF 3 ), 265 (M + -CF 3 C), 262 (M + -C 5 H 3 2 ), 105 (PhC + ), 95 (C 5 H 3 + 2, %100), 77 (C 6 H + 5 ), 69 (CF + 3 ), 55 (C 4 H + 7 ) ; Element analizi (C 20 H 17 F 3 3 ): hesaplanan değerler (%): C 66.29; H 4.73 : bulunan değerler (%): C 66,18 ; H 4,94.

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZELER rof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZE BĠLEġĠĞĠ EDĠR? Fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin reaksiyonlarından fosfor azot bağı bulunduran bileşikler oluşur. Fosfor-azot arasında çift bağ bulunduran

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NEGATİF BİR İYON VEYA PAYLAŞILMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ BULUNAN NÖTRAL BİR MOLEKÜL OLARAK BİLİNEN NÜKLEOFİL, ORGANİK BİR SUBSTRATTAN AYRILAN GRUBUN YERİNİ ALIR. NÜKLEOFİLİK

Detaylı

içinde soğukta az, sıcakta çok çözünmesi esasına dayanan bir fiziksel saflaştırma yöntemidir.

içinde soğukta az, sıcakta çok çözünmesi esasına dayanan bir fiziksel saflaştırma yöntemidir. Organik reaksiyonlar sonucunda elde edilen katı organik bileşikler genellikle saf değildirler. Safsızlık içeren bu organik kimyasal bileşiklerin saflaştırılması genellikle uygun çözücü veya çözücü karışımlarından

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON

KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON 1 2 KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON Kristallendirme Kristallendirme işlemi, saf olmayan ve oda sıcaklığında katı olan bileşiklerin saflaştırılmasında kullanılan bir

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Emre BİÇER Doğum Tarihi: 02 Ocak 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi 2003 Kimya Bölümü Y. Lisans Fen

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI ANKARA,2008 KONU ANLATIMI ÇÖZELTĐLER Đki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Synthesis Of New Pigment Azo Dyestuffs And Cobalt, Copper And Nickel Complexes Dilek ÇANAKÇI Kimya Anabilim Dalı Selahattin

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU YENİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI. T.C. AKARA ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİ RAPRU YEİ PİRİMİDİ TÜREVLERİİ SETEZİ VE REAKSİYLARI Proje Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water Reşit YILDIZ Kimya Anabilim Dalı E.Sultan GİRAY Kimya Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

KALAY İYODÜRLER. 1. Deneyin Amacı

KALAY İYODÜRLER. 1. Deneyin Amacı 3 DENEY KALAY İYODÜRLER 1. Deneyin Amacı p bloğu elementlerinde yükseltgenme sayıları ikişer ikişer değişir ve grup boyunca düşük yükseltgenme basamağının kararlılığı artar. Örneğin IV A grubunda, karbon

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (Yaşlandırma

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER ALKOL, ETER VE EPOKSİTLER: YAPILARI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, doymuş bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil (-OH)

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır.

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Çözelti konsantrasyonları Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. 1 -Yüzde ( % ) -Molarite (M) -Molalite (m) -Normalite (N) çözelti konsantrasyonlarını

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ ç ü ü ü ö ü ö ü ç ö ü ö ü ü ü ç ö ö ü ü ü ü ü üü ü ü ü ö ü ö üü ü Ü ü ü ö ö ö ü ü Ş ö ç ü ü ö ü ö çö ü ü üç ü Ş ö ü ö çü ü ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü

Detaylı

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI EĞİTİM NOTU ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA Hazırlayan: Dr.Özge ÇETİNKAYA AÇAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

ş İ Ü İ İ İ ç Ö ü ü ü ç Ç ş üğü ş ğ ç ş ğ ç ç çü Ö ğ üç ğ ğ ç ş ş ü üç ğ çü ğ İ İ İ İ İ İ Ş Ş İ ÜİÜ İ Ç İŞ İ İ İ Ğ İ İ Ü İ Ğ ç ü ğ çü ğ ğ ğ ç ü ü ç ü ü ü ü ç ç ğ ş ç ş ü ş Ç ü ü ü ş ş İ ü ü ü çü ç ş ğ

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

BÖLÜM 5. SÜLFOLANMA, NİTROLANMA VE NİTROZOLANMA İŞLEMLERİ

BÖLÜM 5. SÜLFOLANMA, NİTROLANMA VE NİTROZOLANMA İŞLEMLERİ 1 BÖLÜM 5. SÜLFOLANMA, NİTROLANMA VE NİTROZOLANMA İŞLEMLERİ Organik moleküllere SO OH, SO CI, SO Na gibi grupların dahil edilmesi sülfolanma, NO grubunun dahil edilmesi nitrolanma, NO grubunun dahil edilmesi

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BINA TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of New Binap Derivative Ligand and Their Ruthenium Complexes, Investigation of Their Catalytic

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi 19.10.2010-Ilgaz/KASTAMONU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Baca Gazı Emisyon

Detaylı

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ Ek 2 ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI PROBLEM TANIMI KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ 1. Giriş Türk kömür rezervlerinden metanol üretimi Kömürden metanol üretimi,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız. UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L005 HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi HAZIRLAYAN Kim. Mahmut Arıkan Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ile balda sülfo grubu antibiyotik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi

6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi 6. Deney Hidrokarbonların Belirlenmesi Genel Prensipler Yapıları ve kimyasal davranışları esas alındığında, hidrokarbonlar üç kategoriye ayrılabilir. Doymuş Alifatik Hidrokarbonlar: Tüm karbon atomlarının

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme

2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme 2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme Doğal ya da sentetik maddelerin çoğu karışım halindedir. Çoğu saf olarak evlerde kullandığımız kimyasallar bile bir miktar kirlilik

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi AÜ FE Dergisi Cilt 10, Sayı:2, 82-87 Aralık 2008 W(CO){=C=C()Si(Me) 3 }(O)Tp* Sentezi. MARŞA Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya ölümü Özet W(CO){=C=C 2 }(O)Tp* kompleksinden proton koparılarak

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/05 Projenin Başlığı BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ LABORATUVARLARININ ALT YAPILARININ OLUŞTURULMASI

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722)

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ Amaç (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) (Değişiklik12.08.2008-26965 R.Gazete) Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Cam Tipleri Bazik camlar: Yumuşama sıcaklığı düşük (580 o C) olduğundan bek alevinde yumuşarlar. Ani sıcaklık değişmelerinde kolay çatlarlar. Bazlara karşı dayanıklıdırlar. Volümetrik

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı