2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU"

Transkript

1 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

2 Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan Protokol hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır. 1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS ye girmiş veya kura ile yerleştirme için Mayıs 2012 tarihlerinde Merkezimize başvuru yapmış olması gerekmektedir. 1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) tercih edemeyeceklerdir. 2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 2.1 Adayların Dikkatine! "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar;"özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; 2.1.1) 2012 yılı ÖMSS puanı ile tekrar bu yerleştirmelere başvuruda bulunamayacaktır ) Kura ile herhangi bir kadroya yerleştirilenler ise tekrar bu yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir Başvuru Genel Şartları İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1) Türk vatandaşı olmak. 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere) tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, özürlü adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır. 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 1

3 edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. 6) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak. 2.3 Başvuru Özel Şartları Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 1) Adaylar tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan diğer niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı) belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. 3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 4) Başvuru şartları arasında MEB den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak niteliği aranan kadroları, MEB den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir. 5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, sekreterlik, sıhhi tesisatçılık veya aşçılık dersini alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, M.E.B. dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak, M.E.B. dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak veya M.E.B. dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak veya M.E.B. dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 6) Santral memuru kadroları için M.E.B. dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına Sahip Olmak, kaloriferci kadrolarını tercih edecek olan adaylar için de M.E.B. dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına Sahip Olmak veya Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak veya 3308 Sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık / kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir. 3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. 4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 4.1 Adaylar tercihlerini 28 Şubat-8 Mart 2013 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 8 Mart 2013 gecesi, saat da sona erecektir. 4.2 Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1 de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2 de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3 de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4 te gösterilmiştir. 4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için Aranan Nitelikleri gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. 2

4 Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen Başvuru Genel ve Özel Şartları nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. DİKKAT: Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15 i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM nin internet adresine giriniz ve TERCİHLER alanından ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden Şifremi Unuttum alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) geçici şifre edinmek zorundadır. Geçici şifre en kısa zamanda aday tarafından değiştirilmelidir. Şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların şifrelerini özenle saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. İsteyen adaylar, bu kılavuzda verilen TERCİH LİSTESİ ni doldurup bir ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüğüne giderek, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek burada tercihlerinin sisteme kaydedilmesini sağlayabilirler. TERCİH LİSTESİNİ doldurmadan ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüğüne başvuran adayların, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince tercihleri alınmaz. 4.6 ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve Tercih Bildir alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ÖMSS/Kura Tercihleriniz.. tarihinde başarı ile ÖSYM ye bildirilmiştir. ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada Yazdır alanına 3

5 tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için okul veya noter onaylı ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile birlikte 6 Mart 2013 günü saat ye kadar ÖSYM ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Resmi onay olmayan belgeler işleme konulmayacaktır. Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. 5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılacaktır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada adı çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. 6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir. 7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 4

6 8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA ÖMSS/Kura ile özürlü alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özürlü personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu yerleştirmede; ÖMSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı ÖMSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen adaylar ise (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil) yeni bir ÖMSS/kura için yapılacak başvuruya kadar yerleştirme işlemine alınmazlar. 9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ÖMSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için üzerinde adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi numaralı hesabına (IBAN : TR ) 5,00 TL nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. 5

7 ÖMSS/KURA TERCİH LİSTESİ (Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM ye gönderilmeyecektir.) T.C. Kimlik Numarası: Mezuniyet Tarihi:... /... /.... Gün Ay Yıl Adı ve Soyadı:.. Tercih Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve İlçe 6

8 Genel Amaçlı Dilekçe ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA Bilkent / ANKARA Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.. /. /... (İmza) T.C. / Yabancı Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri Evrak Referans Numarası Sınav Adı / Yılı Sınav Dönemi Telefon No Doğum Tarihi / / Yazışma Adresi Posta Kodu İlçe İl Semt Talepler DİKKAT: 1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. 2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir. a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.) b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği

9 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA SİNCAN Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA ALANYA Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA MANAVGAT Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN NAZİLLİ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN SÖKE Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM OLTU Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR KARŞIYAKA Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH

10 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA AKHİSAR Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA SALİHLİ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN MİDYAT Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TARSUS Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN VEZİRKÖPRÜ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA MERKEZ Taşra YH ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY ANTAKYA YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ADIYAMAN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra YH

11 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AĞRI MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AKSARAY MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ARDAHAN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ARTVİN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AYDIN SÖKE Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BALIKESİR BURHANİYE Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BARTIN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BATMAN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BAYBURT MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİLECİK MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİLECİK MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİNGÖL MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BOLU MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURDUR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURSA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURSA MERKEZ Taşra YH

12 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇANKIRI MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DÜZCE MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ EDİRNE MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ELAZIĞ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZİNCAN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZURUM MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZURUM OLTU Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GİRESUN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra YH

13 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL KADIKÖY Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL SİLİVRİ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL ÜSKÜDAR Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR ÖDEMİŞ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KARS MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KASTAMONU İNEBOLU Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRKLARELİ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KÜTAHYA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MARDİN MİDYAT Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MERSİN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MERSİN TARSUS Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUĞLA FETHİYE Taşra YH

14 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUĞLA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ NİĞDE MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SİP MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ŞIRNAK MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TEKİRDAĞ ÇORLU Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TRABZON MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ UŞAK MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ YALOVA MERKEZ Taşra YH CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ZONGULDAK MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADANA SEYHAN Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR SANDIKLI Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA ALTINDAĞ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA KEÇİÖREN Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA SİNCAN Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA ELMALI Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KAŞ Taşra YH

15 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KONYAALTI Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KUMLUCA Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN ULUS Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU YENİÇAĞA Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA MUSTAFAKEMA LPAŞA Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA YENİŞEHİR Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI YAPRAKLI Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR KULP Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP NİZİP Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA SÜTÇÜLER Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BAĞCILAR Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BAYRAMPAŞA Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BEŞİKTAŞ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL EYÜP Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KADIKÖY Taşra YH

16 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL ŞİLE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR BERGAMA Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ KOCASİNAN Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ GÖLCÜK Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KONYA BEYŞEHİR Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN KIZILTEPE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA FETHİYE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU İKİZCE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA AKYAZI Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA GEYVE Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA HENDEK Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA KOCAALİ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN KAVAK Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON OF Taşra YH

17 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ MERKEZ Taşra YH DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT MERKEZ Taşra YH KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN KUŞADASI YH KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BAHÇİVAN KÜTAHYA MERKEZ YH SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ EDİRNE MERKEZ Merkez YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH

18 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH

19 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH

20 TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİP TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİP TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİP TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI U BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, KALORİFERCİ, ve ODYOLOG kadro veya pozisyonları

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/5 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/5 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/5 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 12.12.2012 tarih ve 2012/33.06

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/4 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 30.05.2012 tarih ve 2012/16.01

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, ÖSYS ye başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N 1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 2-

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı